Anda di halaman 1dari 2

ARHEOLOGIJA: PITANJA ZA USMENI RAPOVIJEST andalja II Neandertalac Krapina - Hu njakovo Vindija Monkodonja Gradina Bribir Kriva a Nezakcij Liburnska

prapovijesna gra evina ANTIKA Vara dinske Toplice Siscia Mursa Topusko -> jantarsko nalazi te (bitno!) Narona Psefizma rimska i gr ka kolonizacija RIM Vis Nin Split Pula -> Arena, Augustov hram, Slavoluk Sergijevaca, Dvojna vrata, Herkulova vrata Pore -> Eufrazijeva bazilika Zadar -> forum Dioklecijanova pala a Salona SREDNJI VIJEK Barok u Hrvatskoj: - Dubrovnik!, Vara din (katedrala i katarinska crkva), Zagreb (Kamenita vrata, Crkva sv. Marka, pala a Or i i zgrada Sveu ili ne knji nice) Vi eslavova krstionica Branimirov natpis Reljef hrvatskog vladara - Kre imir IV. i rob Ba anska plo a Bribir - ubi i ibenik - crkva sv. Jakova Trogir - Radovanov portal Hvar i hvarsko polje - centurijacija, Onofrijeva esma, luka i arsenal, kazali te Zadar Sv. Sto ija Ilok na Dunavu

Modru Ston i Mali Ston Veliki Tabor Trako an Ogulin Sisak Nehaj Osijek - crkva sv. Petra i Pavla Vukovar Na ice Belec - crkva sv. Marije Snje ne akovo - katedrala sv. Petra Brijuni Ladanjske pala e - Maru evac i Klenovnik 6-8. st. dolazak vile - proizzvodni centri, ulje Peli eti, Vi ula kod Medulina Modru Istra - ostrogotska fibula Bre ac kraj Buzeta - grob lombardskog princa Nezakcij Buzet Brka kod Motovuna Motovun - mislim da je rekla da to ne e pitati, ali o ito se nikad ne zna :D i usporedba na kraju: usporedno sa zanimljivim kop ama koje su u 7.st. nastale u Istri, u primorju je nastala Vi eslavova krstionica! (paralelno)