Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Putih

,
Jalan Selasih 4, Taman Pasir Putih, 81700
Pasir Gudang, Johor Bahru,
Johor

Ruj. Kami:
Tarikh

:
PENGESAHAN TAMAT LATIHAN INDUSTRI PELAJAR
KOLEJ KOMUNITI PASIR GUDANG
Nama Pelajar : _______________________________________________
Kursus : _______________________________________________
No. Pendaftaran : _______________________________________________
Merujuk kepada perkara di atas, sukacita dimaklumkan bahawa pelajar
berkenaan telah
menjalani latihan industri di jabatan / firma / syarikat kami:
Nama Jabatan / Firma / Syarikat : __________________________________
Tempoh Latihan : Dari ____ / ____/ ____ hingga ____ / ____/ ____
2. Sukacita dimaklumkan juga bahawa prestasi beliau semasa menjalani latihan
industri di jabatan / firma / syarikat kami adalah *amat memuaskan /
memuaskan /
tidak memuaskan*.

Sekian, terima kasih.
Tandatangan Pegawai : …………………………………..
Firma:

Nama Pegawai : …………………………………..
Jawatan : …………………………………..
Tarikh : …………………………………..

Cop Jabatan /