Anda di halaman 1dari 16

KSSR TAHUN 2 RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA MUZIK TAHUN 2

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

MINGGU

CATATAN

MULANYA DI SINI

FOKUS Tempo. - Cepat - lambat

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.4 Menyanyi mengikut tempo. - cepat - lambat

B1D1E1 Mengenal pasti tempo cepat dan lambat

MULANYA DI SINI

FOKUS Pic -pic tinggi -pic rendah

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat. - pic tinggi - pic rendah - pic pertengahan

B1D1E2 Mengenal pasti pic rendah dan pic tinggi

MULANYA DI SINI

FOKUS Tempo. - cepat - lambat

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.4 Menyanyi mengikut tempo. - cepat - lambat

B1D1E3 Mengenal pasti detik

MULANYA DI SINI FOKUS

Dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f )

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.5 Menyanyi dengan dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f )

B1D1E4 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut

5
MULANYA DI SINI FOKUS Tekstur APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. 3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. - tekstur (solo - nipis dan kumpulan - tebal) B1D1E5 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B3D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis

- solo - nipis - kumpulan - tebal

dan tebal B5D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal

MULANYA DI SINI FOKUS

APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. dinamik - lembut ( p ) - kuat ( f )

Dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f ) Tekstur - nipis - tebal MULANYA DI SINI FOKUS PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

B1D1E4 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut B3D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B2D1E1 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut B4D1E3 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut

Warna ton

1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul. atau berkumpulan. - suara lembut - suara serak - suara nyaring - suara halus - suara garau - suara nasal - suara lelaki dan perempuan

B1D1E7 Mengenal pasti warna ton suara dan perkusi B3D1E8 Membezakan ton suara

MULANYA DI SINI

FOKUS Detik Postur

PENGALAMAN MUZIKAL 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik. - postur

B1D1E8 Menyatakan bunyi detik panjang dan pendek B3D2E1 Bermain perkusi mengikut detik

MULANYA DI SINI FOKUS

Warna ton

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul. - suara lembut - suara serak - suara nyaring - suara halus - suara garau - suara nasal - suara lelaki dan perempuan

B2D1E6 Membezakan ton suara B3D1E8 Membezakan ton suara

MULANYA DI SINI

10

FOKUS Dinamik - kuat - lembut

PENGALAMAN MUZIKAL 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik.

1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan: Dinamik - kuat - lembut

B2D1E1 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut

MULANYA DI SINI

11

FOKUS Tempo. - cepat - lambat

PENGALAMAN MUZIKAL 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik.

1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan: - tempo cepat/lambat

B2D1E2 Mengecam bunyi pic tinggi, rendah dan pic tengah B2D1E4 Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat

MULANYA DI SINI

12

FOKUS Bunyi -panjang -pendek MULANYA DI SINI FOKUS

PENGALAMAN MUZIKAL 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik.

1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan: - bunyi panjang/pendek

B2D1E5 Mengenal pasti detik panjang dan pendek

13

Warna ton

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul. - suara lembut - suara serak - suara nyaring - suara halus - suara garau - suara nasal - suara lelaki dan perempuan

B2D1E6 Membezakan ton suara B3D1E8 Membezakan ton suara B2D1E1 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut

MULANYA DI SINI FOKUS

14

APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

Muzik vokal dan muzik instrumental Warna ton

3.1.1 Mengenal pasti muzik vokal dan muzik instrumental serta warna ton daripada muzik yang didengar. - muzik vokal (solo dan kumpulan) - muzik instrumental (solo dan kumpulan) - warna ton (suara dan alat muzik)

B2D1E3 Mengenal pasti warna ton suara dan perkusi B2D1E6 Membezakan ton suara

15

MULANYA DI SINI FOKUS Muzik dan gerakan

PENGALAMAN MUZIKAL 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik.

1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan: - bunyi panjang/pendek

B2D1E5 Mengenal pasti detik panjang dan pendek

MULANYA DI SINI

16

FOKUS Muzik dan gerakan

PENGALAMAN MUZIKAL 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik.

1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan: - tempo cepat/lambat

B2D1E4 Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat B3D1E6 Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat

MULANYA DI SINI

17

FOKUS Dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f )

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.5 Menyanyi dengan dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f )

B3D2E3 Bermain perkusi atau menyanyi dinamik kuat dan lembut

MULANYA DI SINI

18

FOKUS Teknik dalam nyanyian

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul.

B3D2E4 Menyebut lirik dengan jelas

MULANYA DI SINI

19

FOKUS Detik Postur

PENGALAMAN MUZIKAL 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik. - postur - cara memainkan

B3D2E1 Bermain perkusi mengikut detik

MULANYA DI SINI

20

FOKUS Tempo - cepat - lambat

PENGALAMAN MUZIKAL 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.2.2 Memainkan perkusi mengikut tempo. - cepat - lambat

B3D1E7 Mengenal pasti detik panjang dan pendek B3D2E1 Bermain perkusi mengikut detik

MULANYA DI SINI

21

FOKUS Dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f )

PENGALAMAN MUZIKAL 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.2.3 Memainkan perkusi dengan dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f )

B3D2E2 Bermain alat perkusi dengan dinamik B4D2E5 Bernafas dengan betul pada frasa lagu yang ditetapkan

MULANYA DI SINI

22

FOKUS Nyanyian - pernafasan

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.2 Menyanyi dengan pernafasan yang betul. - pengambilan nafas - pengeluaran nafas

B3D2E5 Bernafas dengan betul pada frasa lagu yang ditetapkan B4D2E5 Bernafas dengan betul pada frasa lagu yang ditetapkan

MULANYA DI SINI FOKUS

23

Pic - pic tinggi - pic rendah - pic pertengahan

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat. - pic tinggi - pic rendah - pic pertengahan

B3D2E6 Menyanyikan pic tinggi, rendah dan pic tengah B3D1E4 Mengecam bunyi pic tinggi, rendah dan pic tengah

MULANYA DI SINI

24

FOKUS Nyanyian -sebutan vokal

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul.

B3D2E4 Menyebut lirik dengan jelas B4D2E4 Menyebut lirik dengan jelas

MULANYA DI SINI

25

FOKUS Tempo - cepat - lambat

PENGALAMAN MUZIKAL 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.2.2 Memainkan perkusi mengikut tempo. - cepat - lambat

B3D1E1 Mengenal pasti mud sedih, riang dan takut B3D1E7 Mengenal pasti detik panjang dan pendek

MULANYA DI SINI

26

FOKUS Mud,

APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. - mud (riang, sedih, cemas, tenang dan takut)

B4D1E1 Mengenal pasti mud sedih, riang dan takut B3D1E1 Mengenal pasti mud sedih, riang dan takut B5D1E1 Mengenal pasti mud sedih, riang dan takut

MULANYA DI SINI

27

FOKUS Tekstur

APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. - tekstur (solo - nipis dan kumpulan - tebal)

B4D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B5D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B3D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal

28
MULANYA DI SINI FOKUS Dinamik - dinamik (kuat-lembut) APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. 3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. B4D1E3 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut B5D1E3 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut B3D1E2

10

Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B2D1E1 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut

MULANYA DI SINI FOKUS

29

APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

Warna ton

3.1.1 Mengenal pasti muzik vokal dan m uzik instrumental serta warna ton daripada m uzik yang didengar. - muzik vokal (solo dan kumpulan) - Muzik instrumental (solo dan kumpulan) - warna ton (suara dan alat muzik)

B4D1E5 Mengenal pasti warna ton suara dan perkusi

30
MULANYA DI SINI FOKUS Gerakan PENGALAMAN MUZIKAL 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik. 1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan: - dinamik kuat/lembut - pic tinggi/rendah - tempo cepat/lambat - bunyi panjang/pendek B4D1E6 Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat B3D1E6 Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat B5D1E6

11

Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat B2D1E4 Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat

MULANYA DI SINI FOKUS

31

Tempo - cepat - lambat

PENGALAMAN MUZIKAL 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.2.2 Memainkan perkusi mengikut tempo. - cepat - lambat

B4D1E7 Mengenal pasti bunyi detik panjang dan pendek B4D1E1 Mengenal pasti mud sedih, riang dan takut

MULANYA DI SINI FOKUS

32

Warna ton

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul. atau berkumpulan. - suara lembut - suara serak - suara nyaring - suara halus - suara garau - suara nasal - suara lelaki dan perempuan

B4D1E8 Membezakan ton suara B5D1E8 Membezakan ton suara

12

MULANYA DI SINI

33

FOKUS Dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f )

PENGALAMAN MUZIKAL 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.2.3 Memainkan perkusi dengan dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f )

B4D2E1 Bermain perkusi mengikut detik B4D2E2 Bermain alat perkusi dengan dinamik

MULANYA DI SINI

34

FOKUS Dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f )

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.5 Menyanyi dengan dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f )

B4D2E3 Bermain perkusi atau menyanyi dinamik kuat dan lembut B5D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal

MULANYA DI SINI

35

FOKUS Nyanyian -sebutan vokal

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul.

B4D2E4 Menyebut lirik dengan jelas B5D2E4 Menyebut lirik dengan jelas

13

MULANYA DI SINI FOKUS Pic - pic tinggi - pic rendah - pic pertengahan

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat. - pic tinggi - pic rendah - pic pertengahan

B4D2E6 Menyanyi bunyi pic tinggi, rendah dan pic tengah B5D2E6 Menyanyi bunyi pic tinggi, rendah dan pic tengah B4D3E1 Menunjukkan penghayatan 6 hingga 7 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, kerjasama, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin

36

37
MULANYA DI SINI FOKUS Kreativiti PENGHASILAN MUZIKAL 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif. 2.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan perkusi badan dan perkusi mulut. Aktiviti perkusi badan: - bertepuk tangan B6D3E2 Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan perkusi badan atau mulut

14

- menepuk peha - memetik jari Aktiviti perkusi mulut: - klik lidah

MULANYA DI SINI

38

FOKUS Kreativiti

PENGHASILAN MUZIKAL 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif.

2.1.2 Mencipta corak irama mudah. - mengajuk corak irama - mencipta jawapan kepada soalan irama yang diberikan

B6D3E1 Mencipta melodi So dan Mi. B6D3E3 Mencipta dan memainkan corak irama

MULANYA DI SINI FOKUS

39

PENGHASILAN MUZIKAL 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif.

2.1.3 Mencipta melodi mudah menggunakan vokal. - mengajuk melodi - mengimprovisasi jawapan kepada soalan melodi yang diberikan

Kreativiti

B6D3E1 Mencipta melodi So dan Mi. B6D3E2 Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan perkusi badan atau mulut B6D3E3 Mencipta dan memainkan corak irama

15

MULANYA DI SINI FOKUS

40

APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

Menghayati elemen muzik

3.1.1 Mengenal pasti muzik vokal dan m uzik instrumental serta warna ton daripada muzik yang didengar. - muzik vokal (solo dan kumpulan) - muzik instrumental (solo dan kumpulan) - warna ton (suara dan alat muzik)

B6D4E1 Menunjukkan penghayatan 10 hingga 12 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, kerjasama, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin

16