Anda di halaman 1dari 2

Pengertian Pasaran Derivatif PASARAN DERIVATIF yang dimaksudkan sebagai pasaran di mana pertukaran derivatif berlaku.

Derivatif adalah salah satu jenis sekuriti yang harga berasal dari aset asas. Dan nilai ini derivatif adalah ditentukan oleh turun naik dalam aset asas. Aset-aset pendasar yang paling biasa saham, bon, mata wang, kadar faedah, komoditi dan indeks pasaran. Sebagai Derivatives hanya kontrak antara dua pihak atau lebih, apa-apa seperti data cuaca atau jumlah hujan boleh digunakan sebagai aset pendasar. The Derivatif boleh diklasifikasikan sebagai Kontrak Masa Depan,Kontrak Hadapan, Pilihan, Swap dan Derivatif Kredit. Pasaran derivatif dan Risiko Kewangan Derivatif memainkan peranan penting dalam pengurusan risiko institusi kewangan dan bukan kewangan. Tetapi, di dunia ini, ia telah menjadi satu kebimbangan yang semakin meningkat bahawa operasi pasaran derivatif boleh menjejaskan kestabilan kecekapan pasaran kewangan. Dalam dunia hari ini 'syarikat-syarikat firma kewangan dan bukan kewangan menggunakan Kontrak hadapan, Kontrak Hadapan, opsyen, swap dan lain-lain pelbagai kombinasi derivatif untuk mengurus risiko dan meningkatkan pulangan. Memang benar bahawa pertumbuhan pasaran derivatif mendedahkan pasaran permintaan yang semakin meningkat untuk menguruskan risiko instrumen dalam ekonomi. Tetapi, kebimbangan utama ialah, komponen utama Sepanjang derivatif (OTC) Kaunter iaitu kadar faedah dan pertukaran mata wang. Oleh itu, ekonomi negara akan mengalami sesungguhnya jika instrumen derivatif disalahgunakan dan jika suatu kesalahan besar berlaku dalam pasaran derivatif. Jenis-jenis Pasaran derivatif Pasaran derivatif boleh diklasifikasikan sebagai Bursa Derivatif Pasaran Dagangan dan Lebih Pasaran Derivatif kaunter. Dagangan Bursa Derivatives mereka derivatif yang didagangkan melalui pertukaran khusus terbitan sedangkan Sepanjang Derivatif kaunter adalah mereka yang secara peribadi yang diniagakan antara dua pihak dan tidak melibatkan pertukaran atau pengantara. Swap, Pilihan dan Kontrak Hadapan didagangkan di Sepanjang Pasaran Derivatif kaunter atau pasaran OTC. Para peserta utama pasaran OTC adalah Bank Pelaburan, Bank Perdagangan, Govt. Sponsor Perusahaan dan Dana Hedge. Bank-bank pelaburan pasaran derivatif melalui peniaga-peniaga kepada pelanggan seperti Dana lindung nilai dan lain-lain. Dalam Bursa Dagangan Derivatif Pasaran atau Pasaran Hadapan, tindakan pertukaran sebagai parti utama dan oleh dagangan derivatif sebenarnya risiko adalah didagangkan antara dua pihak. Satu pihak yang membeli kontrak masa depan dikatakan pergi "lama" dan orang yang menjual kontrak masa depan dikatakan pergi "pendek". Pemegang jawatan "lama" memiliki kontrak masa depan dan mendapat keuntungan daripada itu sekiranya harga keselamatan asas naik pada masa hadapan. Sebaliknya, pemegang jawatan "pendek" berada dalam kedudukan yang menguntungkan sekiranya harga keselamatan asas yang turun, kerana dia telah menjual kontrak masa depan. Jadi, apabila kontrak masa depan yang baru diperkenalkan, kedudukan jumlah di dalam kontrak adalah sifar kerana tiada siapa yang memegang bahawa untuk jangka pendek atau panjang. Dagangan derivatif pertukaran asing yang diniagakan atau kontrak hadapan telah muncul sebagai aktiviti kewangan yang sangat penting di seluruh dunia seperti perdagangan berkaitan ekuiti kontrak atau kontrak komoditi. Derivatif yang mendasari aset kredit, tenaga atau logam, telah menunjukkan

kadar pertumbuhan yang kukuh sejak beberapa tahun di seluruh dunia. Kadar faedah adalah parameter yang mempengaruhi perdagangan global derivatif, yang paling