Anda di halaman 1dari 1

MATIF 2 Persamaan linier = A Pada transformasi linier = A x + y + 2z = A Banyaknya = A Harga determinan = A Matriks : = A T: R (3) = B Susunan persamaan linear = B Bentuk

irisan kerucut = B Berikut ini = B Dari empat = B Dik susunan pers linear = B Jawab = B Jika diketahui vektor u = B Mana dari = B Persamaan garis = C Berapakah = C Vektor-vektor = C Vektor a= (1) = C Sistem persamaan linier = D bank soal cuma dikit,,diharapkan teliti ketika menjawab

Beri Nilai