Anda di halaman 1dari 118

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan kearah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insane yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta member sumbangan terhadap keharmonian dan keamanan masyarakat dalam negara.

VISI JPN
Melonjakkkan kecemerlangan dalam pencapaian akademik, kokurikulum dan imej perkhidmatan.

MISI JPN
Kami Warga Pendidik Negeri Perak akan memastikan misi berikut dilaksanakan: 1. 2. 3. 4. 5. Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional. Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan. Membudayakan headcount di JPN, PPD dan sekolah. Melaksanakan pemantauan dan penyeliaan secara bersepadu di semua peringkat. Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas.

SLOGAN
PERAK SENTIASA DI PUNCAK KECEMERLANGAN

VISI SEKOLAH
Merealisasikan Sekolah Kebangsaan Pasir Kubu cemerlang secara Komitmen bersama menjelang 2015

MISI SEKOLAH
Berazam dan berusaha menjadikan sekolah ini sebagai Institusi pendidikan yang cemerlang dari aspek kurikulum, Kokurikulum dan sahsiah demi melahirkan insan yang Berketrampilan, berilmu, beriman dan beramal soleh

SLOGAN
ILMU KUBU KEJAYAAN

MATLAMAT SEKOLAH

1. Mencapai kejayaan melebihi 60% lulus dalam UPSR dan 10% mendapat 5A setiap tahun. 2. Meningkatkan prestasi pengajaran dan pembelajaran di sekolah dari tahun ke setahun. 3. Menghapuskan buta 3M. 4. Mencapai tahap sekurang-kurangnya mewakili zon dalam setiap aktiviti kokurikulum yang disertai. 5. Menjadi sekolah yang sesuai dari segi keselamatan, kesihatan, kemudahan belajar dan kepuasan bagi murid-murid menimba ilmu dan pembentukan watak yang terpuji. 6. Meningkatkan tahap disiplin di kalangan murid.

PIAGAM PELANGGAN Kami warga pendidik dan kakitangan sokongan Sekolah Kebangsaan Pasir Kubu, dengan ini bersama, bersepakat dan berganding bahu melaksanakan tanggungjawab kea rah. 1. Meletakkan keutamaan tugas kepada kemajian anak didik dari segi kurikulum, kokurikulum dan sahsiah. 2. Member khidmat yang cemerlang dan tidak berbelah bagi kepada anak didik kami dan pelanggan kami yang lain. 3. Tahap kepimpinan yang berteraskan kepada amalan dan teladan yang boleh dicontohi oleh anak didik kami. 4. Mengamalkan konsep bersih, cekap dan amanah dalam melayan pelanggan kami. 5. Komitmen yang tinggi kepada kehendak Wawasan Pendidikan Nasional.

SENARAI GURU DAN KAKITANGAN

BIL. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

NAMA GURU / KAKITANGAN En. Abdul Rasid B. Ariffin Pn. Jamna Bt. Mgt. Ngha Pn. Norizan Bt. Sulong En. Shahrul Radzi B. Azizan En. Abdul Rahman B. Shuib Pn. Norkalbi Bt Abdul Ghani Pn. Siti Zaleha Bt Alawi Pn. Zaidah Bt Che Le Cik Siti Soffiah Bt Anuar Pn. Nor Suriati Bt Ismail En. Mohd Tarmizi B Mustaffa En. Abdul Raof B Razalli En. Mokhtar B Idris Pn. Azizah Bt Husin En. Hamidi B Abdul Razak

JAWATAN PPPLD DGA 32 ( Guru Besar ) PPPLD DGA 32 (KUP ) ( Guru Kanan Pentadbiran ) PPPLD DGA 32 (KUP) ( Guru Kanan HEM ) PPPLD DGA 29 (Guru Kanan Kokurikulum) PPPLD DGA 32 (KUP) PPPLD DGA 32 (KUP) PPP Siswazah DG 41 PPP Siswazah DC 41 PPP Siswazah DG 41 PPP Siswazah DG 41 PPP Siswazah DG 41 PPP Siswazah DC41 Pembantu Tadbir N17 PAP N4 Pekerja Awam R1

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

GURU BESAR En. Abdul Rasid B. Ariffin

GURU KANAN PENTADBIRAN Pn. Jamna Bt. Mgt. Ngha

GURU KANAN HAL EHWAL MURID Pn. Norizan Bt Sulong

GURU KANAN KOKURIKULUM En. Shahrul Radzi B Azizan

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN AM

GURU DATA / EMIS Pn. Nor Suriati Bt Ismail PERHUBUNGAN AWAM / SOSIAL Pn. Jamna Bt Mgt. Ngha Pn. Norizan Bt Sulong En. Shahrul Radzi B Azizan En. Abdul Rahman B Shuib

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KEWANGAN

Pengerusi

: En. Abdul Rasid B Ariffin ( Guru Besar ) : Pn. Jamna Bt Mgt. Ngha ( Guru Kanan Pentadbiran ) : En. Mokhtar B Idris ( Pembantu Tadbir ) : Guru Akaun Sekolah Semua Ketua Panitia Matapelajaran Penyelaras Pusat Sumber Sekolah Guru j-Qaf

Timbalan Pengerusi

Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

PENGURUSAN STOK DAN ASET KERAJAAN

Pengerusi

: En. Abdul Rasid B Ariffin ( Guru Besar ) : Pn. Jamna Bt Mgt Ngha ( Guru Kanan Pentadbiran ) : Pn. Siti Zaleha Bt Alawi : Setiausaha Panitia Matapelajaran Penyelaras Pusat Sumber Sekolah Penyelaras ICT Guru Bimbingan dan Kaunseling Penyelaras PPSMI Pembantu Tadbir

Timbalan Pengerusi

Setiausaha Ahli Jawatankuasa

PENGURUSAN BILIK GURU Penasihat : En. Abdul Rasid B. Ariffin ( Guru Besar ) : Pengerusi Kelab Guru dan Kakitangan : Setiausaha Kelab Guru dan Kakitangan : Bendahari : AJK Kelab Guru dan Kakitangan

Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa

PEMANTAUAN DALAMAN DAN JAMINAN KUALITI

Pengerusi

: En. Abdul Rasid B Ariffin ( Guru Besar ) : Pn. Jamna Bt Mgt. Ngha ( Guru Kanan Pentadbiran )

Setiausaha

Ahli Jawatankuasa : Guru Kanan Hal Ehwal Murid Guru Kanan Kokurikulum Setiausaha Kurikulum Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Hal Ehwal Murid

PENGURUSAN LATIHAN DAN PERKEMBANGAN STAF / LADAP

Pengerusi

: En. Abdul Rasid B Ariffin ( Guru Besar ) : Pn. Jamna Bt Mgt. Ngha ( Guru Kanan Pentadbiran ) : Cik Siti Soffiah Bt Anuar : Guru Kanan Hal Ehwal Murid Guru Kanan Kokurikulum Setiausaha Kurikulum Setiausaha Hal Ehwal Murid Setiausaha Kokurikulum

Timbalan Pengerusi

Setiausaha Ahli Jawatankuasa

PENGURUSAN BILIK GERAKAN DAN BILIK MESYUARAT

Pengerusi

: Pn. Jamna Bt Mgt. Ngha ( Guru Kanan Pentadbiran ) : Pn. Norizan Bt Sulong ( Guru Kanan Hal Ehwal Murid ) En. Shahrul Radzi B Azizan ( Guru kanan Kokurikulum )

Timbalan Pengerusi

Setiausaha

: Setiausaha Hal Ehwal Murid Setiausaha Kokurikulum

1. PERATURAN SEKOLAH ( GURU-GURU ) 1.1 Sampai di sekolah sekurang-kurangnya 10 minit sebelum jadual pertama persekolahan dimulakan dan balik selepas 10 minit loceng balik atau masa yang ditetapkan oleh Guru Besar mengikut keadaan semasa Kehadiran masa tiba dan masa balik hendaklah dicatat sendiri dan ditandatangani di dalam Buku Kedatangan Guru. Jika sekiranya tidak dapat hadir bertugas kerana sakit, kemalangan atau kecemasan dsbnya, hendaklah diberitahu segera kepada Guru Besar dengan apa cara juga. Jika cuti lebih dari sehari, Buku Rekod Mengajar, buku rujukan, anak kunci dan surat akuan doktor hendaklah diserahkan kepada Guru besar. Jika terlewat sampai ke sekolah kerana sesuatu sebab yang tidak dapat dielakkan, hendaklah berjumpa Guru Besar terlebih dahulu menerangkan sebab kelewatan sebelum memulakan tugas.

1.2

1.3

1.4

2. PERHIMPUNAN 2.1 Perhimpunan rasmi diadakan pada hari Isnin. Semua guru dan murid diwajibkan hadir. Guru yang bertugas pada minggu berkenaan hendaklah mengendalikan sepenuhnya perhimpunan ini dengan bantuan Pengawas Sekolah. Aturcara perhimpunan hendaklah dijalankan seperti yang telah ditetapkan mengikut Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1984KP(BS)8591/Jld.11/(24) bertarikh 14.7.1984 Semua guru diwajibkan hadir dalam semua majlis atau acara rasmi sekolah.

2.2

2.3

3. BUKU REKOD MENGAJAR 3.1 Semua guru mestilah menyediakan buku rekod mengajar dengan sempurna dan penuhkan semua maklumat di dalamnya. Buku rekod mengajar mestilah diserahkan kepada Guru Besar atau wakilnya untuk disemak dan diperiksa selewat-lewatnya pada hari Jumaat. Jika hari itu cuti am, serahkan pada hari sebelumnya. Butir-butir dalam buku rekod hendaklah ditulis dengan teliti, teratur dan kemaskini. Serahkan buku rekod mengajar kepada Guru Besar pada akhit tahun untuk disimpan.

3.2

3.3

3.4

4. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU. 4.1 Guru Kelas. 4.1.1 Bertanggungjawab mengenai disiplin, kebersihan kelas dan mengetahui tentang diri dan latar belakang murid-muridnya. 4.1.2 Melaksanakan tanggungjawab dan tugas-tugas khas yang ditentukan oleh Guru Besar. 4.1.3 Mengambil tindakan sewajarnya mengenai : a. b. c. d. e. Jadual kedatangan. Pelbagai kutipan yuran. SPBT. Kad laporan kemajuan murid/buku PLBS. Kad 001/kad kesihatan/kad gigi

4.1.4 Menyediakan jadual waktu kelas dan jadual tugas murid. 4.1.5 Memastikan suasana bilik darjah sentiasa kemas, teratur dan bersih.

5. JADUAL WAKTU DAN MASA MENGAJAR 5.1 5.2 Guru hendaklah mengajar mengikut jadual waktu yang ditetapkan. Guru-guru adalah dilarang: a. Menukar jadual waktu tanpa kebenaran Guru Besar. b. Meninggalkan atau mengganti jadual yang ditetapkan dengan pelajaran lain. c. Menggunakan telefon bimbit dikelas. 5.3 Semasa pendidikan jasmani, guru hendaklah memakai pakaian sukan atau pakaian yang sesuai.

6. MASA TIDAK MENGAJAR 6.1 6.2 Masa ini hendaklah digunakan untuk memeriksa buku latihan murid atau membuat persediaan mengajar. Tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah melainkan mendapat kebenaran dari pihak pentadbiran.

7. JADUAL KEDATANGAN 7.1 Guru kelas hendaklah menanda jadual kedatangan setiap hari dan dihantar ke pejabat pada waktu pertama hari persekolahan. Jika guru kelas bercuti atau berkursus tugas ini diambil alih oleh guru ganti atau PK HEM. Cara menulis/mengisi/menanda semua ruangan hendaklah dipatuhi peraturan yang tercatat dalam kedatangan itu. Kesalahan dalam jadual kedatangan hendaklah dipotong dengan jelas, betulkan dengan menulis semula dan ditandatangani ringkas oleh guru berkenaan. Sebarang jenis pemadam tidak dibenarkan untuk membetulkan kesalahan.

7.2 7.3

8. MENGUTIP WANG DAN PEMBELIAN BUKU. 8.1 Guru-guru tidak dibenarkan mengutip wang dari murid tanpa arahan Guru Besar. Murid-murid tidak boleh dipaksa untuk membeli buku-buku kerja, buku bacaan tambahan dan sebagainya sebelum mendapat kebenaran Guru Besar. Sebarang kutipan wang hendaklah diserahkan secepat mungkin kepada Guru Besar. Resit rasmi sekolah hendaklah dikeluarkan pada murid yang menjelaskan yuran.

8.2

8.3

9. BUKU RUJUKAN GURU 9.1 Buku-buku rujukan yang dipinjam hendaklah dipulangkan semula pada hujung tahun atau apabila bertukar. Jika hilang hendaklah diganti.

10. BUKU LATIHAN/RAMPAIAN, UJIAN DAN PENILAIAN 10.1 Semua kerja latihan, ujian dan penilaian yang diberi kepada murid hendaklah diperiksa segera selepas diajar atau dijalankan. 10.2 Latihan hendaklah diberikan setiap hari dan ujian topical perlu diberikan dari masa ke semasa untuk mengetahui tahap pencapaian atau prestasi murid. 10.3 Guru Besar atau Penolong Kanan akan memeriksa buku latihan dan buku kerja murid mengikut jadual. 10.4 Buku Laporan Kemajuan Murid dan Buku PLBS hendaklah dipenuhi setiap penggal. Serahkan buku ini kepada Guru Besar untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani oleh ibu bapa atau penjaga buku ini hendaklah disimpan di pejabat sekolah.

11. GURU BERTUGAS 11.1 Guru bertugas akan ditetapkan mengikut jadual tugas mingguan. Masa bertugas ialah sepanjang masa persekolahan. 11.2 Bertanggungjawab mengawasi semua hal mengenai murid. 11.3 Menulis di dalam buku laporan bertugas mengenai apa yang berlaku semasa bertugas seperti kebersihan, perhimpunan dsbnya.

12. GERAK KERJA KOKURIKULUM 12.1 Kegiatan ini hendaklah dijalankan pada hari yang ditetapkan. Guru yang terlibat hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya tentang keselamatan murid dan peralatan yang digunakan. 12.2 Pastikan kegiatan dijalankan dengan penuh minat dan bersungguh-sungguh. 12.3 Bertanggungjawab menyediakan laporan mengenai kegiatan yang dijalankan.

13. KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH 13.1 Semua guru dikehendaki member kerjasama sepenuhnya dalam menjaga keselamatan harta benda sekolah. Pelajar yang merosakkan harta benda sekolah sama ada dengan sengaja atau tidak hendaklah dibawa ke pengetahuan pihak sekolah. 13.2 Ketua panitia hendaklah memastikan ada pertaturan mengenai penggunaan bilik-bilik khas seperti makmal, bengkel KH, PSS, bilik Muzik dan bilik-bilik yang lain. 13.3 Semua kunci hendaklah disimpan di pejabat, ini adalah termasuk kunci-kunci yang telah dipenduakan oleh guru. Jika guru-guru hendak menyimpan kunci pendua untuk bilik-bilik tertentu, sila maklumkan kepada Guru Besar. Guru tersebut adalah bertanggungjawab terhadap bilik berkenaan.

14. KEBERSIHAN. 14.1 Setiap guru bertanggungjawab menjaga kebersihan kelas. Jadul giliran tugas pelajar hendaklah disediakan oleh guru kelas. Alatan membersih hendaklah digunakan dengan rapid an disimpan dengan selamat. 14.2 Kebersihan kawasan sekolah adalah tanggungjawab semua guru, staf sokongan dan pelajar-pelajar.

15. SURAT-MENYURAT 15.1 Semua surat rasmi hendaklah dikirim melalui Guru Besar untuk disampaikan kepada pihak berkenaan. 15.2 Surat yang diterima oleh pihak sekolah yang diedarkan kepada guru hendaklah diambil tindakan dengan kadar segera. 15.3 Jika surat itu dituju kepada guru dengan dinyatakan melalui salinan kepada guru Besar, surat itu hendaklah disimpannya sendiri setelah diambil tindakan.

16. PERGI KE PPD DAN JPN 16.1 Guru-guru tidak digalakkanke PPD atau JPN tanpa surat rasmi dari Guru Besar.

17. CUTI 17.1 Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pendidikan KP (PP) 0046. SJ/A(30) bertarikh 24 Disember 1993, guru berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan cuti rehat. Tetapi guru boleh dipanggil bertugas oleh Guru Besar tidak melebihi sepertiga dari jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-tugas seharian daripada tugas mengajar.

18. CUTI SAKIT 18.1 Sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta yang melebihi 2 hari berturutturut hendaklah disahkan oleh pegawai perubatan kerajaan. 18.2 Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak boleh melebihi 14 hari dalam setahun. 18.3 Cuti sakit yang melebihi 90 hari dalam setahun sama ada berterusan atau putus-putus akan dilaporkan kepada JPN dan KPM untuk menentukan pembayaran gaji.

19. CUTI TANPA GAJI 19.1 Mengikut perintah Am Bab C, cuti tanpa gaji boleh dipohon atas sebab-sebab persendirian yang mustahak. 19.2 Cuti Tanpa Gaji ialah 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan tetapi tidak melebihi 180 hari. 19.3 Cuti Tanpa Gaji daripada kakitangan bukan guru hanya boleh diberi selepas habis semua cuti rehatnya. 19.4 Cuti Tanpa gaji untuk tujuan keluar negara hanya boleh diambil sekali dalam masa 4 tahun. 19.5 Kelulusan Cuti Tanpa Gaji yang tidak melebihi 14 hari setahun adalah diluluskan oleh Pengarah Pendidikan Negeri. Cuti yang melebihi 15 hari diluluskan oleh KPM, boring permohonan hendaklah dihantar ke JPN 10 minggu sebelum tarikh mula bercuti.

20. CUTI REHAT 20.1 Cuti rehat ialah cuti bergaji penuh untuk guru. 20.2 Cuti ini boleh diluluskan oleh Guru Besar hanya atas alas an-alasan kecemasan dan upacara agama bagi tempoh 7 hari dalam setahun.

21. CUTI KELUAR NEGARA 21.1 Semua guru yang hendak bercuti ke luar negara mesti mendapat kelulusan jabatan. Sila isikan borang permohonan yang ada di pejabat selewat-lewatnya 4 minggu sebelum tarikh bercuti.

22. PAKAIAN 22.1 Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion keguruan dan masyarakat timur. 22.2 Pakaian berbentuk seluar dan Ala Punjabi tidak dibenarkan bagi guru perempuan kecuali guru bukan Islam. 22.3 Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut yang sesuai. 22.4 Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani dikehendaki memakai pakaian yang sesuai. (Guru perempuan: seluar trek, kemeja sukan, dan kasut getah tanpa tumit.) (Guru lelaki: seluar trek/seluar panjang yang sesuai, kemeja sukan, baju trek atau jersi. Kasut sukan atau kasut getah).

23. BILIK GURU 23.1 Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah tanggungjawab semua guru. 23.2 Ketika di bilik guru, guru mesti menggunakan masa non teaching period untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan pengajaran dam pembelajaran sahaja. 23.3 Guru yang berada dibilik guru hendaklah sama-sama, bertanggungjawab memastikan suasana yang sesuai dan tidak mengganggu ketenteraman manamana pihak.

24. PELAWAT 24.1 Semua pelawat dimestikan berjumpa dengan Guru Besar terlebih dahulu sebelum berurusan dengan kakitangan sekolah.

25. MEMBELI BARANG 25.1 Semua pesanan mesti dibuat melalui Borang Pesanan Tempatan dan mesti terlebih dahulu memberitahu Guru Besar. 25.2 Segala invois mesti ditandatangani oleh guru yang menerima dan direkodkan dalam buku stok dengan kemas.

26. BUKU STOK DAN INVENTORI 26.1 Guru Penolong Kanan/ ketua panitia dan guru-guru bertanggungjawab menguruskan buku stok/inventori dan memastikan maklumat dalam buku stok atau inventori adalah tepat, lengkap dan sentiasa kemaskini. Buku ini akan disemak dari masa ke masa oleh Guru Besar dan Penolong Kanan 1.

27. TANDA NAMA 27.1 Semua guru hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan dan majlis rasmi.

28. KEAHLIAN KELAB GURU/PIBG 28.1 Semua guru secara automatik menjadi ahli kelab guru dan PIBG sekolah. 28.2 Semua yuran kelab guru mestilah dijelaskan kepada bendahari kelab guru apabila diarahkan berbuat demikian.

29. PENGGUNAAN ALAT-ALAT 29.1 Penggunaan alat-alat hendaklah betul serta mengikut peraturan. 29.2 Meati mendapat kebenaran dari Guru Besar. 29.3 Bertanggungjawab menggunakan alat-alat dengan baik dan memulangkannya kembali dengan segera dan jika rosak hendaklah dilaporkan serta merta.

30. ARAHAN DAN PEKELILING 30.1 Setiap arahan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh Guru Besar hendaklah dibaca dengan teliti dan dipatuhi serta ditandatangani selepas membacanya. 30.2 Sekiranya pekeliling itu dari Kementerian, Jabatan / PPD guru hendaklah mengembalikannya segera ke pejabat setelah tindakan diambil.

PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. 1. LATAR BELAKANG Pengurusan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah merupakan elemen yang amat penting untuk mencapai prestasi akademik yang cemerlang. Justeru, Panduan Piawaian Kualiti penting untuk mewujudkan satu system pengurusan bilik darjah yang berkualiti dan berkesan. Penekanan diberi kepada perancangan, strategi dan proses pengajaran dan pembelajaran. 2. OBJEKTIF a. Menguruskan pengajaran dan pembelajaran secara sistematik dan berkesan. b. Mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif. c. Menambah baik proses pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan pelbagai kaedah. d. Mempertingkatkan prestasi pembelajaran murid. 3. PENGETAHUAN ASAS GURU Guru didedahkan dengan pelbagai pengetahuan berkaitan : a. Dasar Pendidikan b. Visi dan misi c. KSSR d. Kurikulum semasa 4. PERSEDIAAN KELAS 4.1 Memastikan perkara-perkara berikut dipamerkan di dalam kelas 4.1.1 Jawatankuasa organisasi kelas 4.1.2 Jadual waktu kelas 4.1.3 Inventori 4.1.4 Jadual tugas murid 4.1.5 Calendar/takwim 4.1.6 Sudut pembelajaran 4.1.7 Bahan-bahan bermaklumat di papan kenyataan Menyediakan peraturan dan prosedur kelas serta menyediakan perhiasan yang bermaklumat.

4.2

5. PERANCANGAN 5.1 Menyediakan Rancangan Pengajaran Tahunan: a. Berdasarkan Sukatan Pelajaran terkini b. Berdasarkan Huraian Sukatan pelajaran c. Merangkumi sepanjang tahun persekolahan Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian yang mengandungi a. Tajuk b. Objektif c. Aktiviti d. Penilaian

5.2

6. PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 6.1 Memastikan persekitaran pembelajaran yang kondusif, selamat, bersih dan ceria. Set induksi: a. Berkaitan dengan tajuk b. Menimbulkan minat murid c. Menjurus kea rah kesediaan minda murid 6.3 Strategi: a. Suara yang jelas dan terang b. Menggunakan pelbagai kaedah dengan mengambilkira pengalaman dan potensi murid. c. Berfokus d. Membuat penilaian berterusan Teknik menyoal a. Guru-guru mengemukakan soalan-soalan yang berunsurkan KBKK dalam pelbagai aras. b. Member respon terhadap soalan dengan adil. Pengukuhan: a. Memberi latih tubi.

6.2

6.4

6.5

b. Memberi kerja rumah/tugasan 6.6 Menjalankan aktiviti pemulihan dengan: a. Membimbing murid secara individu b. Menggunakan pelbagai bahan. c. Member latihan ulangan. d. Menggunakan pelbagai teknik pengajaran.

7. PASCA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 7.1 Refleksi guru: Membuat refleksi kendiri dengan: a. Mengenalpasti kekuatan. b. Mengenalpasti kelemahan. c. Melakukan penambahbaikan. Hasil kerja murid: a. Tekal/berterusan (consistent) b. Teliti. c. Membina (pembetulan). d. Komunikasi (teguran, pengredan, komen) Menandatangani dan mencatat tarikh semasa menyemak hasil kerja murid.

7.2

7.3

CARTA ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU,36800 KAMPUNG GAJAH, PERAK GURU BESAR En. Abdul Rasid Bin Ariffin

GURU KANAN HEM Pn. Norizan Bt. Sulong

GURU KANAN PENTADBIRAN & KURIKULUM Pn. Jamna Bt. Mgt Ngha

GURU KANAN KOKURIKULUM


En. Shahrul Radzi B. Azizan

GURU KELAS TAHUN 1 PINTAR Pn. Zaidah Bt. Che Le GURU KELAS TAHUN 2 PINTAR En. M. Tarmizi Bin Mustaffa GURU KELAS TAHUN 3 PINTAR Pn. Siti Zaleha Bt. Alawi

GURU-GURU BEREDAR

PEMBANTU TADBIR En. Mokhtar B. Idris PEMBANTU AM PEJABAT Pn. Azizah bt.

GURU AGAMA ISLAM En. Abdul Rahman B. Shuib

GURU J-QAF Pn. Zaidah Bt. Che Le En. Abdul Raof B. Razalli GURU PEMULIHAN KHAS Pn. Nor Suriati Bt. Ismail

PEKERJA AM RENDAH
En. Hamidi B. Abdul Razak

GURU KELAS TAHUN 4 CEMERLANG En. Abdul Rahman B. Shuib

PEKERJA SWASTA 3 orang

GURU KELAS TAHUN 5 CEMERLANG Pn. Norkalbi bt. Abd Ghani

PENGAWAL SWASTA 2 orang

GURU KELAS TAHUN 6 CEMERLANG Cik Siti Soffiah Bt. Anuar

SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU 36800 KAMPUNG GAJAH, PERAK.

PENGURUSAN KURIKULUM 2012


1. JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH 2012 Pengerusi : En. Abdul Rasid B. Ariffin Guru Besar : Puan Jamna Bt. Mgt. Ngha (GK Pentadbiran) Puan Norizan Bt. Sulong (GK Hal Ehwal Murid) En. Shahrul Radzi B Azizan (GK Kokurikulum) Setiausaha AJK : Cik Siti Soffiah Bt Anuar : Semua Ketua Panitia Matapelajaran : S/U Peperiksaan Sekolah dan Awam : Guru Pemulihan : Penyelaras LINUS : Penyelaras PSS : Penyelaras PPSMI : S/U Jadual Waktu : Guru Kaunseling

Naib Pengerusi

Fungsi Jawatankuasa Kurikulum Sekolah y Menyelaras segala dasar kurikulum sekolah. y Menyediakan mesyuarat JKS. y Menetapkan kursus / pengajian di sekolah. y Menetapkan kaedah penyediaan rancangan pelajaran tahunan dan harian. y Merancang program pemantauan pengajaran dan pembelajaran dan Pengurusan panitia matapelajaran dan pelaksanaan aktiviti rancangan tahunan. y Menyediakan laporan pemantauan dan mengambil tindakan susulan. y Menetapkan jadual waktu sekolah. y Menetapkan sistem pengurusan peperiksaan dan penilaian sekolah. y Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan untuk menjayakan pelaksanaan kurikulum sekolah. y Menentukan panitia matapelajaran berfungsi dengan berkesan. y Memastikan pusat sumber diurus dengan sempurna dan dapat program peningkatan akademik. y Berusaha memperbanyakkan dan mempelbagaikan bahan bantu mengajar dan bahan bantu belajar. y Merancang, melaksana dan menilai program peningkatan akademik. y Merancang, melaksana dan menilai program staf di sekolah. membantu

2. JAWATANKUASA PANITIA MATAPELAJARAN Pengerusi Naib Pengerusi : En. Abdul Rasid B Ariffin ( Guru Besar ) : Puan Jamna Bt. Mgt. Ngha ( GK Pentadbiran ) : Puan Norizan Bt. Sulong ( GK HEM ) : En. Shahrul Radzi B. Azizan ( GK Kokurikulum ) BIL M/PELAJARAN 1. B. Malaysia KETUA PANITIA Pn. Siti Zaleha Bt Alawi Pn. Jamna Bt. Mgt. 2. B. Inggeris Ngha En.Shahrul Radzi B. 3. Matematik Azizan Cik Siti Soffiah Bt. 4. Sains Anuar Ust.Abd.Rahman B. 5. Agama Islam Shuib En. Md.Tarmizi B. 6. Kemanusiaan Mustaffa Ustzh. Zaidah Bt. Che Le Guru PAI Pn. Nor Suriati Bt. Ismail Guru Sains En. Md. Tarmizi B. Mustaffa Guru Math Pn. Norizan Bt. Sulong Guru BI Pn. Norkalbi Bt. Abd. Ghani Guru BM SETIAUSAHA AJK

Fungsi Panitia Matapelajaran y Memperoleh sukatan dan huraian sukatan pelajaran yang terkini. y Menyedia dan menyelaraskan rancangan tahunan. y Memilih dan mencadangkan buku teks dan buku kerja jika perlu kepada pihak JKS y Memilih dan mencadangkan buku bacaan tambahan untuk kegunaan panitia y matapelajaran dan pusat sumber sekolah y Mengadakan mesyuarat panitia matapelajaran. y Merancang dan melaksanakan program peningkatan prestasi akademik y Menyelaras soalan ujian dan peperiksaan, menganalisa keputusan y peperiksaan dan menyusun strategi mengatasi kelemahan murid. y Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli panitia matapelajaran yang berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran. y Menyedia dan memperoleh bahan bantu mengajar. y Merancang program khas murid bermasalah 3M. y Menyedia dan memastikan prosedur keselamatan dipatuhi. y Memastikan bilik khas berada dalam keadaan kondusif untuk P&P. y Menyediakan anggaran pembelajaran untuk pelaksanaan kurikulum. y Mengurus perolehan mengikut tatacara kewangan. y Mengurus dan menyemak buku stok. y Memastikan fail-fail panitia berada dalam keadaan kemas kini.

3. JAWATANKUASA KECEMERLANGAN AKADEMIK SEKOLAH Pengerusi Naib Pengerusi : En. Abdul Rasid B. Ariffin (Guru besar) : Pn. Jamna Bt. Mgt. Ngha ( GK Pentadbiran) : Pn. Norizan Bt. Sulong (GK Hal Ehwal Murid) : En. Shahrul Radzi B. Azizan (GK Kokurikulum ) Setiausaha : Cik Siti Soffiah Bt Anuar (S/U Kurikulum) : Guru Kelas Tahun 1 - 6 : S/U Peperiksaan : Guru Bimbingan dan kaunseling : Penyelaras PSS

Anggota Jawatankuasa

4. JAWATANKUASA KECEMERLANGAN UPSR Pengerusi Naib Pengerusi : En. Abdul Rasid B. Ariffin (Guru besar) : Pn. Jamna Bt. Mgt. Ngha (GK Pentadbiran) : Pn. Norizan Bt. Sulong (GK Hal Ehwal Murid) : En. Shahrul Radzi B. Azizan (GK Kokurikulum) Setiausaha : Cik Siti Soffiah Bt. Anuar (Guru Kelas Th.6) : S/U Peperiksaan Awam : Semua Guru Matapelajaran Tahun 6

Anggota Jawatankuasa

Fungsi Jawatankuasa Kecemerlangan UPSR / Akademik y Mengadakan mesyuarat berkala seperti yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (JKKS). y Mengadakan perjumpaan kecil mengikut keperluan. y Mengkaji keputusan peperiksaan dan ujian. y Merancang dan melaksanakan tindakan susulan untuk membantu peningkatan Kumpulan cemerlang, sederhana dan galus. y Merancang dan melaksanakan program peningkatan prestasi UPSR sekolah. y Merancang dan melaksanakan Pelan strategik matapelajaran.

5. JAWATANKUASA PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha : En. Abdul Rasid B. Ariffin (Guru Besar) : Pn. Jamna Bt. Mgt. Ngha (GK Pentadbiran) : Pn. Norkalbi Bt. Abdul Ghani (Peperiksaan Awam) : Pn. Jamna Bt. Mgt. Ngha.(Peperiksaan Dalaman) Anggota Jawatankuasa : Semua Ketua Panitia Matapelajaran : Guru Kelas Tahun 1 6 Fungsi Jawatankuasa Peperiksan dan Penilaian y Merancang dan melaksanakan dasar berkaitan penilaian dan peperiksaan di peringkat sekolah. y Menyediakan panduan pengurusan penilaian dan peperiksan dalaman / ujian berpandukan dasar yang telah diluluskan JKKS. y Memastikan pengurusan Peperiksaan Awam dan Peperiksaan Dalaman / Ujian dilaksanakan seperti ditetapkan y Menyediakan Takwim Peperiksaan Dalaman / Ujian. y Mencadangkan senarai calon Ketua Pengawas dan Penolong Pengawas Peperiksaan Awam. y Memastikan semua soalan Peperiksaan Dalaman disediakan mengikut peraturan dan format yang ditetapkan. y Menyediakan senarai tugas Guru Bertugas semasa Peperiksaan Awam. y Menyediakan laporan analisis keputusan matapelajaran dan keseluruhan y Peperiksaan Awam dan Peperiksaan Dalaman / Ujian. y Menyediakan bank soalan sekolah.

6. JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS) & PROGRAM NILAM Pengerusi Naib Pengerusi : En. Abdul Rasid B. Ariffin (Guru Besar) : Pn. Jamna Bt. Mgt. Ngha (GK Pentadbiran) : Pn. Norizan Bt. Sulong (GK Hal Ehwal Murid) : En. Shahrul Radzi B. Azizan (GK Kokurikulum) Setiausaha : Pn. Siti Zaleha Bt. Alawi : : Pn. Zaidah Bt. Che Le : Pn. Nor Suriati Bt. Ismail : Semua Ketua Panitia Peranan Jawatankuasa Induk PSS y Mengadakan mesyuarat PSS minimum 3 kali setahun. y Menentu dan menyelaras segala dasar PSS supaya selari dengan dasar kurikulum dan Akta Pendidikan. y Menyampai dan menyebarkan konsep, peranan PSS serta maklumat terkini kepada guru, pelajar dan ibu bapa. y Menyelenggara segala fail PSS dengan cara yang sistematik, kemaskini dan mudah dirujuk. y Merancang, merangka dan menentukan strategi perkembangan PSS dengan mengambilkira perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi ( ICT ) semasa. y Menyediakan program / aktiviti jangka pendek dan jangka panjang serta pelan bertindak. y Merancang latihan / bengkel untuk guru-guru PSS, pengawas PSS,guru-guru dan pelajar-pelajar dengan kerjasama Jawatankuasa Kemajuan Staf Sekolah. y Merancang dan melaksanakan strategi memaksimumkan penggunaan PSS oleh pelajar, guru-guru dan staf sokongan. y Menentukan kemudahan fizikal, alatan dan bahan mencukupi dan lengkap. y Menjalankan penyelidikan dan percubaan mengenai penggunaan media baru dan yang kerap digunakan dalam P&P dengan kerjasama PKG/PSPN

Penolong Setiausaha Anggota Jawatankuasa

y Menyediakan anggaran belanjawan PSS secara terperinci dan memberi manfaat kepada semua pelajar selaras dengan arahan Perbendaharaan dan dasar kewangan sekolah.

7. JAWATANKUASA JADUAL WAKTU/GURU GANTI Pengerusi Naib Pengerusi AJK : En. Abdul Rasid B. Ariffin : Pn. Jamna Bt. Mgt. Ngha : Pn. Norizan Bt Sulong En. Shahrul Radzi B. Azizan Pn. Nor Suriati Bt. Ismail En. Hamidi B. Abdul Razak 8. JAWATANKUASA CELIK AL-QURAN DAN j-QAF Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha : En. Abdul Rasid B. Ariffin : Pn. Jamna Bt. Mgt. Ngha : Pn. Zaidah Bt. Che Le : En. Abdul Rahman B Shuib En. Abdul Raof B. Razalli

Anggota Jawatankuasa

9. JAWATANKUASA PEMULIHAN KHAS Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha : En. Abdul Rasid B. Ariffin : Pn. Jamna Bt. Mgt. Ngha : Pn. Nor Suriati Bt. Ismail : Pn. Norkalbi Bt Abdul Ghani Pn. Siti Zaleha Bt Alawi En. Shahrul Radzi B Azizan En. Mohd. Tarmizi B. Mustaffa

Anggota Jawatankuasa

10. JAWATANKUASA PROTIM DAN LINUS Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha : En. Abdul Rasid B. Ariffin : Pn. Jamna Bt. Mgt. Ngha : En. Mohd. Tarmizi B Mustaffa : En. Shahrul Radzi B. Azizan Pn. Siti Zaleha Bt Alawi Pn. Norkalbi Bt. Abdul Ghani Pn. Nor Suriati Bt. Ismail Cik Siti Soffiah Bt. Anuar Fungsi Jawatankuasa PROTIM dan LINUS. y Membuat headcount murid mengikut kumpulan. y Menyelaras usrusan saringan PROTIM / LINUS mengikut jadual yang ditetapkan. y Menyediakan mesyuarat jawatakuasa PROTIM / LINUS y Mengurus dan mengemaskini fail PROTIM / LINUS y Mengadakan post mortem selepas saringan PROTIM / LINUS y Menyediakan perancangan strategik jangka pendek dan jangka panjang y Merancang dan melaksanakan program PROTIM / LINUS

Anggota Jawatankuasa

11. JAWATANKUASA KERJA PPSMI

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha

: En. Abdul Rasid B. Ariffin : Pn. Jamna Bt. Mgt. Ngha : Pn. Norizan Bt Sulong : En. Shahrul Radzi B Azizan Cik Siti Soffiah Bt. Anuar En. Mohd. Tarmizi B. Mustaffa

Anggota Jawatankuasa

12. JAWATANKUASA ICT DALAM PENDIDIKAN

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha

: En. Abdul Rasid B. Ariffin : Pn. Jamna Bt. Mgt. Ngha : En. Shahrul Radzi B Azizan : Pn. Norizan Bt Sulong Cik Siti Soffiah Bt Anuar

Anggota Jawatankuasa

13. JAWATANKUASA SISTEM TAULAN (BUDDY SUPPORT SYSTEM)

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha

: En. Abdul Rasid B. Ariffin : Pn. Jamna Bt. Mgt. Ngha : Pn. Norizan Bt Sulong : En. Shahrul Radzi B. Azizan Cik Siti Soffiah Bt Anuar En. Mohd. Tarmizi B. Mustaffa

Angota Jawatankuasa

PERANCANGAN PROGRAM TAHUNAN (KURIKULUM) SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU, KAMPUNG GAJAH, PERAK. PROGRAM PENINGKATAN MATA PELAJARAN 1. Bahasa Malaysia Bulan Tindakan Bil. Program/Aktiviti J F MA MJ J O S 1. Menyalin Karangan / / / / / / / / 2. Menyalin Kefahaman / / / / / / / / 3. Permainan Perkataan / / / / / / / / 4. Permainan Bahasa / / 5. Kuiz / / 6. Minggu Bahasa / 7. Mendeklamasikan sajak / / 8. Pertandingan bercerita, / pidato, syarahan, sajak dan lain-lain 9. Penyediaan Buku Skrap / / / / / / 2. Bahasa Inggeris Bulan Tindakan Bil. Program/Aktiviti J F MA MJ J O S 1. Labelling / / / / / / / / 2. Walking Dictionary / / / / / / / / 3. Scrap Book / / 4. Mobile Corner / / / / / 5. Choral Speaking / 6. English Week / 7. Story Telling Competition / 8. Language Games / / / / / / / / 9. Reciting Rhyme / / / 10. Singing Song / / 3. Matematik Bil. Program/Aktiviti 1. Hafalan Sifir 2. Latihan Congak 3. Kelas Bimbingan 4. Latihtubi 5. Jejak Matematik 6. Kuiz Matematik 7. Permainan Matematik 8. Latihan Minda/Bijak Sifir 4. Sains Bil. Program/Aktiviti 1. Pengumpulan Bulan Tindakan MA MJ J O S / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

O / / /

N / / / / /

O N / / / / / / /

/ / / /

J F / / / / / / /

O N / / / / / / / / / /

Bulan Tindakan J F MA MJ J O S O N / / / / / / / / / / /

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Maklumat/Fakta Simulasi Model Eksperimen Projek Kajian Lapangan Taman Sains

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Bulan Tindakan J F MA MJ J O S O N / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

5. Agama Islam Bil. Program/Aktiviti 1. Mengenal murid yang lemah 2. Mengenal huruf dan bunyi 3. Bimbingan kelas fardhu Ain 4. Penghayatan Al-Quran 5. Minggu Akhlak 6. Program AKSAS 7. Penghayatan Ihya Ramadhan 8. Ceramah Ramadhan, Nuzul Al-Quran, Israq Mikraj 6. Program Pemulihan Bil. Program/Aktiviti 1. Bahasa Malaysia: a. Bacalah Sayang b. Semarak Minda c. Pemantapan Ejaan d. Pohon bacaan e. Kuiz Hafalan ejaan 2. Matematik : a. Hafalan Sifir b. Latihan sifir / congak 7. Pusat Sumber Bil. Program/Aktiviti 1. Buku Skrap 2. Pertandingan banyak membaca 3. Pertandingan melukis 4. Pertandingan mewarna 5. Pertandingan menulis

Bulan Tindakan J F MA MJ J O S O N / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bulan Tindakan J F MA MJ J O S O N / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

6.

synopsis Pencarian Maklumat

8. Program Khas Bulan Tindakan Bil. Program / Aktiviti J F MA MJ J O S O N 1. Kelas Tambahan 2. Mesyuarat PIBG 3. Hari Anugerah Cemerlang 4. Majlis Bacaan Yassin dan Solat Hajat 5. Perayaan Hari Guru 6. Motivasi Pelajar 7. Program Teknik Menjawab 8. Bulan Kemerdekaaan 9. Sambutan Hari Raya 10. Gotong Royong Perdana

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 2012

MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

TARIKH 4 - 6 /1 /12 9 - 13 /1 /12 16 - 20 / 1 / 12 23 - 27 / 1 / 12 30 / 1 3 / 2 / 12 6 10 / 2 / 12 13 17 / 2 / 12 20 24 / 2 / 12 27 / 2 2 / 3 / 12 5 9 / 3 / 12 19 23 / 3 / 12 26 30 / 3 / 12 2 6 / 4 / 12 9 13 / 4 / 12 16 20 / 4 / 12 23 27 / 4 / 12 30 / 4 4 / 5 / 12 7 11 / 5 / 12 14 18 / 5 / 12 21 25 / 5 / 12 11 15 / 6 / 12 18 22 / 6 / 12 25 29 / 6 / 12 2 6 / 7 / 12 9 13 / 7 / 12 16 20 / 7 / 12 23 27 / 7 / 12 30 / 7 3 / 8 / 12 6 10 / 8 / 12 13 17 / 8 / 12

GURU BERTUGAS Pn. Jamna Bt Mgt Ngha Pn. Norizan Bt Sulong En. Shahrul Radzi B Azizan Pn. Norkalbi Bt Abdul Ghani Pn. Siti Zaleha Bt Alawi En. Abdul Rahman B Shuib Cik Siti Soffiah Bt Anuar Pn. Nor Suriati Bt Ismail En. Mohd. Tarmizi B Mustaffa Pn. Zaidah Bt Che Le En. Abdul Raof B Razalli Pn. Jamna Bt Mgt Ngha Pn. Norizan Bt Sulong En. Shahrul Radzi B Azizan Pn. Norkalbi Bt Abdul Ghani Pn. Siti Zaleha Bt Alawi En. Abdul Rahman B Shuib Cik Siti Soffiah Bt Anuar Pn. Nor Suriati Bt Ismail En. Mohd. Tarmizi B Mustaffa Pn. Zaidah Bt Che Le En. Abdul Raof B Razalli Pn. Jamna Bt Mgt Ngha Pn. Norizan Bt Sulong En. Shahrul Radzi B Azizan Pn. Norkalbi Bt Abdul Ghani Pn. Siti Zaleha Bt Alawi En. Abdul Rahman B Shuib Cik Siti Soffiah Bt Anuar Pn. Nor Suriati Bt Ismail

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

27 31 / 8 / 12 3 7 / 9 / 12 10 14 / 9 / 12 17 21 / 9 / 12 24 28 / 9 /12 1 5 / 10 / 12 8 12 / 10 / 12 15 19 / 10 / 12 22 26 / 10 / 12 27 / 10 2 / 11 / 12 5 9 / 11 / 12

En. Mohd. Tarmizi B Mustaffa Pn. Zaidah Bt Che Le En. Abdul Raof B Razalli Pn. Norkalbi Bt Abdul Ghani Pn. Siti Zaleha Bt Alawi En. Abdul Rahman B Shuib Cik Siti Soffiah Bt Anuar Pn. Nor Suriati Bt Ismail En. Mohd. Tarmizi B Mustaffa Pn. Zaidah Bt Che Le En. Abdul Raof B Razalli

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN & PENTADBIRAN HAL EHWAL MURID ( HEM ) 2012

PENGERUSI

EN. ABDUL RASID B ARIFFIN PN NORIZAN BT SULONG MAT SERAH PN NOR SURIATI BT ISMAIL

PENYELARAS : SETIAUSAHA :

AHLI JAWATANKUASA 1. Pn Norizan bt Sulong Mat Serah a. Disiplin Murid b. Keselamatan Murid c. KWAMP d. Sistem Maklumat Murid e. Skim Baucer Tuisyen f. Kemasukan Murid ke sekolah Menengah dan sekolah berasrama. g. RMT dan PSS h. Kantin dan SIS Makan 2. Ustaz Abdul Rahman b Shuib a. Bimbingan dan Kaunseling b. Program 3K ( Keselamatan, Kesihatan dan Keceriaan Murid ) c. Skim Boucer Tuisyen d. Kemudahan Fizikal, Perabut dan Pendaftaran Utiliti 3. En Shahrul Radzi b Azizan a. Perhimpunan Murid b. Lawatan 4. Puan Siti Zaleha bt Alawi a. Keceriaan Bilik darjah dan persalinan b. Surat Berhenti dan sijil-sijil murid 5. Puan Norkalbi bt Abd Ghani a. Pendidikan Pencegahan Dadah b. Sahsiah dan akhlak

3. Cik Siti Soffiah bt Anuar a. Kesihatan dan Kebersihan Murid b. Rawatan Pegawai Perubatan 4. Puan Jamna bt Mgt Ngha a. SPBT b. Program 3K ( Keselamatan, Kesihatan dan Keceriaan Murid ) c. Skim Boucer Tuisyen d. Kemudahan Fizikal, Perabut dan Pendaftaran Utiliti 6. En Shahrul Radzi b Azizan a. Perhimpunan Murid b. Lawatan 7. Puan Siti Zaleha bt Alawi a. Keceriaan Bilik darjah dan persalinan b. Surat Berhenti dan sijil-sijil murid 8. Puan Norkalbi bt Abd Ghani a. Pendidikan Pencegahan Dadah b. Program Anti Ponteng 9. En. Termizi bin Mustafa a. Setiausaha KWAMP b. Keceriaan dan Kesematan Kawasan sekolah 10. Ustaz Abdul Rauf bin Razali a. Keceriaan dan Keselamatan Bangunan sekolah b. Persediaan menghadapi krisis dan bencana alam 11. Puan Nor Suriati bt Ismail a. Pendaftaran dan Pertukaran Murid b. Audit Jadual Kedatangan Murid 12. Puan Zaidah bt Che Le a. Kebajikan Pelajar b. Program E Kasih

BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID 2012

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

SISTEM MAKLUMAT MURID (SMM) & BORANG MAKLUMAT MURID (BMM) Mengada dan menghadiri mesyuarat. Menyediakan perancangan, kertas kerja program yang berkaitan. Menyediakan anggaran perbelanjaan mengurus and menyediakan peralatan. Melaksanakan perancanan, program dan aktiviti yang telah dirancangkan. Mendapatkan program SMM dan BMM. Mencetak, mengedar dan mengumpulkan semula borang maklumat murid. Mendapatkan sesalinan maklumat berikut dari ibu bapa murid:- 1 salinan sijil kelahiran murid - 1 salinan kad pengenalan bapa dan ibu murid - 1 salinan slip gaji bapa dan ibu murid. 8. Memproses dan memasukkan maklumat dan data ke dalam sistem. 9. Menghadiri mesyuarat, kursus, taklimat dan bengkel yang dianjurkan oleh PKG, PPD dan JPN Perak. 10. Menyediakan fail-fail berikut untuk tindakan:- Borang maklumat murid - Salinan sijil lahir murid - Salinan kad pengenalan dan slip gaji bapa, ibu atau penjaga murid 11. Mengemaskini fail-fail bersangkutan. 12. Menyedia, menyiap dan membentangkan laporan jika diperlukan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PENDAFTARAN TAHUN SATU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Mengadakan dan menghadiri mesyuarat. Menyediakan perancangan, kertas kerja program yang berkaitan. Melaksanakan perancangan, program dan aktiviti yang telah dirancangkan. Menyediakan anggaran perbelanjaan mengurus dan penyediaan peralatan. Melaksanakan program Orientasi dan Transisi Tahun 1. Mendaftar nama murid ke dalam Buku Pendaftaran Kemasukan ke Sekolah. Menyedia dan mengemaskini perkara-perkara berikut untuk tindakan guru kelas.- Fail Peribadi Murid - Kad Pelaporan dan Kad 001 - Kad Kesihatan dan rekod Pergigian Memproses dan memasukkan maklumat dan data ke dalam sistem SMM/BMM. Memproses dan mengemaskini fail peribadi, kad 001, kad kesihatan dan kad pergigian murid. Menghadiri mesyuarat, kursus, taklimat dan bengkel yang dianjurkan oleh PKG, PPD dan JPN Perak. Menyediakan fail-fail berikut untuk tindakan:- Pendaftaran murid tahun 1 - Orientasi dan transisi tahun 1. Mengemaskinikan fail bersangkutan dari masa ke semasa. Menyedia, menyiap dan membentangkan laporan jika diperlukan.

8. 9. 10. 11.

13. 14.

PENDAFTARAN KE SEKOLAH MENENGAH, SEKOLAH BERASRAMA PENUH (SBP) DAN SEKOLAH MENENGAH RANCANGAN KHAS (SRK) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Mengadakan dan menghadiri mesyuarat. Menyediakan perancangan, kertas kerja program yang berkaitan. Menyediakan anggaran perbelanjaan mengurus dan penyediaan peralatan. Melaksanakan perancangan, program dan aktiviti yang telah dirancangkan. Menyediakan dan menghantar senarai nama murid untuk ke sekolah menengah bagi kelulusan PPD dan JPN. Menyedia, mengedar dan mengumpulkan semula boraing-borang untuk pendaftaran murid ke Sekolah Berasrama Penuh ( SBP ) Sekolah Rancangan Khas ( RK ) dan Sekolah Rancangan Khas Agama ( KAA ). Mengumpulkan sijil, sijil, dokumen dan sebagainya bagi kemudahan pendaftaran. Menulis dan menyediakan Sijil Berhenti Sekolah dan segala dokumen berkaitan. Menyedia dan menghantar dokumen SMM / BMM ke sekolah menengah berkenaan. Menghadiri mesyuarat, kursus, taklimat dan bengkel yang dianjurkan oleh PKG, PPD dan JPN Perak. Menyediakan fail-fail berikut untuk tindakan:- Pendaftaran murid ke sekolah menengah - Pendaftaran murid ke sekolah berasrama penuh Mengemaskini fail-fail bersangkutan dari masa ke semas. Menyedia, menyiap dan membentangkan laporan jika diperlukan.

7. 8. 9. 10. 11.

12. 13.

PENDAFTARAN MURID BARU MASUK KE SEKOLAH Mengada dan menghadiri mesyuarat. Menyediakan perancangan, kertas kerja program yang berkaitan. Menyediakan anggaran perbelanjaan mengurus dan penyediaan peralatan. Melaksanakan perancangan, program dan aktiviti yang telah dirancangkan. Menyediakan borang dan fail untuk pendaftaran murid. Menyedia dan menghebahkan pendaftaran murid baru ke kawasan sekitar pada setiap bulan Mac. 7. Menghantar senarai nama murid yang didaftarkan ke PPD untuk pengesahan pada setiap bulan Ogos. 8. Menghantar surat pengesahan pendaftaran murid kepada ibubapa atau penjaga murid untuk membuat pengesahan. 9. Mendapatkan sesalinan sijil kelahiran murid yang didaftarkan. 10. Memproses dan memasukkan maklumat dan data ke dalam SMM / BMM. 11. Menghadiri mesyuarat, kursus, taklimat dan bengkel yang dianjurkan oleh PKG, PPD dan JPN Perak. 12. Menyedia, menyiap dan membentangkan laporan jika diperlukan. KEMASUKAN DAN PERTUKARAN MURID 1. 2. 3. 4. 5. 6. Mengada dan menghadiri mesyuarat. Menyediakan perancangan, kertas kerja program yang berkaitan. Menyediakan anggaran perbelanjaan mengurus dan penyediaan peralatan. Melaksanakan perancangan, program dan aktiviti yang telah dirancangkan. Menyediakan borang dan fail untuk pendaftaran masuk dan pertukaran murid. Proses pertukaran masuk murid:- Menyemak borang pertukaran dan segala dokumen yang diterima. - Menyimpan borang kelulusan ke dalam fail. - Menyerahkan murid dan fail peribadi murid serta dokumen yang disertakan kepada guru kelas yang baru. - Menyedia dan menyerahkan borang-borang baru yang perlu diisi oleh murid - Mendaftarkan nama murid ke dalam buku pendaftaran murid, Proses pertukaran keluar murid:- Menyedia dan merekodkan segala maklumat ke dalam borang semakan pendaftaran murid. - Menyedia, menyemak dan menghantar permohonan pertukaran murid ke PPD untuk kelulusan. - Menyedia, menyemak dan menghantar permohonan pertukaran murid yang telah diluluskan ke JPN dan sekolah baru murid yang bertukar. - Menyedia, menyemak dan menghantar semua dokumen, disket SMM / BMM , fail peribadi murid dan sebagainya ke sekolah baru murid,. - Memungut semula buku teks dan buku aktiviti yang dipinjam. - Menyimpan borang kelulusan pertukaran murid ke dalam fail dan merekodkan pertukaran murid ke dalam buku pendaftaran murid. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

Menghadiri mesyuarat, kursus, taklimat dan bengkel yang dianjurkan oleh PKG, PPD dan JPN Perak. 9. Mengemaskini fail-fail bersangkutan dari masa ke masa. 10. Menyedia, menyiap dan membentangkan laporan jika diperlukan. SURAT AKUAN DAN SIJIL PENGHARGAAN / KEHADIRAN Mengada dan menghadiri mesyuarat. Menyediakan perancangan, kertas kerja program yang berkaitan. Menyediakan anggaran perbelanjaan mengurus dan penyediaan peralatan. Melaksanakan perancangan, program dan aktiviti yang telah dirancangkan. Menyediakan sijil-sijil kosong dan peralatan yang diperlukan. Menyiapkan sijil-sijil yang diperlukan oleh jawatankuasa sesuatu program atau aktiviti atau murid yang berkenaan. 7. Mengumpulkan sijil-sijil murid Tahun 6 dan membuat salinan fotostat. 8. Menghadiri mesyuarat, kursus, taklimat dan bengkel yang dianjurkan oleh PKG, PPD dan JPN Perak. 9. Mengemaskini fail-fail bersangkutan dari masa ke masa. 10. Menyedia, menyiap dan membentangkan laporan jika diperlukan. PERABOT DAN PRASARANA SEKOLAH Mengada dan menghadiri mesyuarat. Menyediakan perancangan, kertas kerja program yang berkaitan. Menyediakan anggaran perbelanjaan mengurus dan penyediaan peralatan. Melaksanakan perancangan, program dan aktiviti yang telah dirancangkan. Menyediakan borang dan fail untuk semakan dan pengurusan. Menyediakan dan menghantar borang permohonan untuk menghapuskira perabot dan prasarana yang telah rosak atau tidak boleh digunakan lagi. 7. Membuat permohonan baru untuk menggantikan perabot atau prasarana yang lama atau untuk penambahan keperluan. 8. Membaiki dan menaiktaraf perabot dan prasarana yang sedia ada. 9. Menghadiri mesyuarat, kursus, taklimat dan bengkel yang dianjurkan oleh PKG, PPD dan JPN Perak. 10. Mengemaskini fail-fail bersangkutan dari masa ke masa. 11. Menyedia, menyiap dan membentangkan laporan jika diperlukan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

8.

PERHIMPUNAN MINGGUAN 1. 2. 3. Mengada dan menghadiri mesyuarat. Menyediakan perancangan, kertas kerja program yang berkaitan. Menyediakan senarai tugas seperti berikut:- Guru bertugas mingguan - Pengerusi perhimpunan - Pembaca doa - Penaik dan penurun bendera Menyediakan anggaran perbelanjaan mengurus dan penyediaan peralatan. Melaksanakan perancangan, program dan aktiviti yang telah dirancangkan Mengemaskini bilik, fail-fail bersangkutan dan prasarana dari masa ke masa. Mempastikan semua peralatan PA system mencukupi, berfungsi dan boleh digunakan apabila diperlukan. Menghadiri mesyuarat, kursus, taklimat dan bengkel yang dianjurkan oleh PKG, PPD dan JPN Perak. Menyedia, menyiap dan membentangkan laporan jika diperlukan.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

DISIPLIN DAN SAHSIAH


DISIPIN DAN SAHSIAH MURID Mengada dan menghadiri mesyuarat. Menyediakan perancangan, kertas kerja program yang berkaitan:- Bulan sifar salahlaku - Ceramah dan pameran - Poster dan papan tanda 3. Menyediakan anggaran perbelanjaan mengurus dan penyediaan peralatan 4. Melaksanakan perancangan, program dan aktiviti yang telah dirancangkan. 5. Memberi nasihat, teguran dan motivasi kepada murid-nurid yang melanggar peraturan sekolah dan melakukan salahlaku. 6. Menghantar dan mengadakan perbincangan dengan ibubapa atau penjaga murid yang telah melakukan salahlaku atau melanggar peraturan sekolah,. 7. Merekodkan setiap salahlaku yang dilaporkan ke dalam buku salahlaku murid. 8. Menyedia, menyemak dan mengemaskini buku undang-undang dan Peraturan Sekolah dari masa ke masa. 9. Menghadiri mesyuarat, kursus, taklimat dan bengkel yang dianjurkan oleh PKG, PPD dan JPN Perak. 10. Menyedia, menyiap dan membentangkan laporan jika diperlukan. 1. 2.

REKOD, DATA DAN SISTEM DISIPLIN MURID ( SSDM ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Mengada dan menghadiri mesyuarat. Menyediakan perancangan, kertas kerja program yang berkaitan. Menyediakan anggaran perbelanjaan mengurus dan penyediaan peralatan. Melaksanakan perancangan, program dan aktiviti yang telah dirancangkan. Menyediakan dan mengemaskini fail-fail, borang-borang bersangkutan dan data SSDM dari masa ke masa. Menghantar laporan dan disket SSDM ke PPD pada setiap bulan April, Ogos dan November. Menghadiri mesyuarat, kursus, taklimat dan bengkel yang dianjurkan oleh PKG, PPD dan JPN Perak. Menyedia, menyiap dan membentangkan laporan jika diperlukan.

PENGAWAS SEKOLAH 1. 2. 3. 4. Mengada dan menghadiri mesyuarat. Memilih dan melantik Ketua Murid and Penolong Ketua Murid setelah mendapat perkenan PK HEM dan Guru Besar. Memilih dan melantik pengawas-pengawas baru setelah mendapat perkenan PK HEM dan Guru Besar. Menyediakan perancangan, kertas kerja program yang berkaitan:- Majlis perlantikan dan pentauliahan Pengawas - Kursus Kepimpinan Pengawas - Jamuan akhir tahun dan penganugerahan sijil cemerlang. Menyediakan anggaran perbelanjaan mengurus dan penyediaan peralatan. Menyediakan senarai bertugas dan tempat-tempat bertugas semua pengawas. Melaksanakan perancangan, program dan aktiviti yang telah dirancangkan. Menyediakan dan mengemaskini fail-fail, borang-borang bersangkutan dari masa ke masa. Mengemaskini laporan dan maklumat di Papan Maklumat Pengawas dari masa ke masa. Menyenarai, membeli dan menyerahkan keperluan pengawas seperti jaket, tali leher dan buku laporan pengawas. Menyemak buku laporan pengawas dari masa ke masa. Menghadiri mesyuarat, kursus, taklimat dan bengkel yang dianjurkan oleh PKG, PPD dan JPN Perak. Menyedia, menyiap dan membentangkan laporan jika diperlukan.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

KESIHATAN DAN KEBAJIKAN


RAWATAN KESIHATAN DAN PERGIGIAN 1. 2. Mengada dan menghadiri mesyuarat. Menyediakan perancangan, kertas kerja program yang berkaitan:- Senarai nama murid - Buku rawatan kesihatan dank ad pergigian - Lawatan ke hospital Menyediakan angggaran perbelanjaan mengurus dan penyediaan peralatan. Melaksana perancangan, program dan aktiviti yang telah dirancangkan. Menyedia, mengedar dan memungut borang kebenaran rawatan. Mengisi dan mengemaskini buku rawatan dan kad pergigian murid. Menyusun dan menyimpan semyula kad-kad yang telah digunakan. Menghadiri mesyuarat, kursus, taklimat dan bengkel yang dianjurkan oleh PKG, PPD dan JPN Perak. Menyedia, menyiap dan membentangkan laporan jika diperlukan.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN ( RMT ) DAN PROJEK SUSU SEKOLAH ( PSS ) Mengada dan menghadiri mesyuarat. Menyediakan perancangan, kertas kerja program yang berkaitan:- Senarai nama penerima - Buku jadual kehadiran RMT - Jamuan akhir tahun 3. Menyediakan angggaran perbelanjaan mengurus dan penyediaan peralatan. 4. Melaksana perancangan, program dan aktiviti yang telah dirancangkan. 5. Menyedia, mengedar, memungut dan memproses borang-borang permohonan 6. Menghantar permohonan dan data berkaitan ke PPD atau JPN. 7. Menanda kehadiran murid pada setiap hari RMT. 8. Memantau, merasa dan menilai makanan yang disajikan setiap hari. 9. Memantau dan menilai perjalanan program sepanjang masa.. 10. Menghantar laporan dan disket RMT / PSS ke PPD Perak Tengah dan PPD. 11. Menghadiri mesyuarat, kursus, taklimat dan bengkel yang dianjurkan oleh PKG, PPD dan JPN Perak. 12. Menyedia, menyiap dan membentangkan laporan jika diperlukan. 1. 2.

BANTUAN DAN KEBAJIKAN MURID Mengada dan menghadiri mesyuarat. Menyediakan perancangan, kertas kerja program yang berkaitan:- Kempen - Ceriaton - Lawatan ke rumah murid 3. Menyediakan angggaran perbelanjaan mengurus dan penyediaan peralatan. 4. Melaksana perancangan, program dan aktiviti yang telah dirancangkan. 5. Mencari dana untuk mengisi tabung dengan memungut derma, mencari tajaan atau mengadakan program yang boleh mendapatkan wang. 6. Mensyediakan senarai nama dan data murid-murid miskin, anak-anak yatim dan anak-anak ibu tunggal. 7. Menyedia, mengedar, memungut dan memproses borang-borang permohonan dan maklumat yang bersangkutan. 8. Menghantar permohonan kepada jabatan-jabatan atau badan-badan yang menawarkan bantuan dari masa ke masa. 9. Menghadiri mesyuarat, kursus, taklimat dan bengkel yang dianjurkan oleh PKG, PPD dan JPN Perak. 10. Menyedia, menyiap dan membentangkan laporan jika diperlukan. KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN ( KWAPM ) 1. 2. Mengada dan menghadiri mesyuarat. Menyediakan perancangan, kertas kerja program yang berkaitan:- Minggun Kami Bersamamu - Majlis penyerahan bantuan - Lawatan ke rumah murid Menyediakan angggaran perbelanjaan mengurus dan penyediaan peralatan. Melaksana perancangan, program dan aktiviti yang telah dirancangkan. Menyedia, mengedar, menyemak dan merekodkan borang-borang permohonan Menghantar laporan dan disket KWAPM ke PPD pada masa yang diperlukan. Merancang dan mengadakan majlis penyerahan bantuan kepada ibu bapa atau penjaga murid yang mendapat bantuan. Menghadiri mesyuarat, kursus, taklimat dan bengkel yang dianjurkan oleh PKG, PPD dan JPN Perak. Menyedia, menyiap dan membentangkan laporan jika diperlukan. 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

SKIM TAKAFUL MALAYSIA 1. 2. Mengada dan menghadiri mesyuarat. Menyediakan perancangan, kertas kerja program yang berkaitan:- Kempen Kesedaran - Pungutan yuran Menyediakan angggaran perbelanjaan mengurus dan penyediaan peralatan. Melaksana perancangan, program dan aktiviti yang telah dirancangkan. Memungut bayaran yuran tahunan dari setiap murid. Membantu proses permohonan gantirugi dan bantuan perubatan.. Menghadiri mesyuarat, kursus, taklimat dan bengkel yang dianjurkan oleh PKG, PPD dan JPN Perak. Menyedia, menyiap dan membentangkan laporan jika diperlukan.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

KEBERSIHAN DAN KECERIAAN SEKOLAH 1. 2. Mengada dan menghadiri mesyuarat. Menyediakan perancangan, kertas kerja program yang berkaitan:- Gotong royong - Taman Angkat Menyediakan angggaran perbelanjaan mengurus dan penyediaan peralatan. Melaksana perancangan, program dan aktiviti yang telah dirancangkan. Menyediakan dan mengemaskini fail-fail, borang-borang bersangkutan dan datadata dari masa ke masa. Menghantar laporan dan disket ke PPD Perak Tengah dan JPN Perak. Menyediakan CD sekolah, poster, kain rentang dan pondok-pondok bacaan. Menghadiri mesyuarat, kursus, taklimat dan bengkel yang dianjurkan oleh PKG, PPD dan JPN Perak. Menyedia, menyiap dan membentangkan laporan jika diperlukan.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

KANTIN 1. 2. Mengada dan menghadiri mesyuarat. Menyediakan perancangan, kertas kerja program yang berkaitan:- Hari kantin - Gotong royong menjaga kebersihan kantin Menyediakan angggaran perbelanjaan mengurus dan penyediaan peralatan. Melaksana perancangan, program dan aktiviti yang telah dirancangkan. Menyediakan dan mengemaskini fail-fail, borang-borang yang bersangkutan. Membuat tinjauan dan pemeriksaan kebersihan kantin dan makanan yang disediakan dari masa ke masa. Membaikpulih dan menaiktaraf perabot dan prasarana dari masa ke masa. Menghadiri mesyuarat, kursus, taklimat dan bengkel yang dianjurkan oleh PKG, PPD dan JPN Perak. Menyedia, menyiap dan membentangkan laporan jika diperlukan.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

SKIM PINJAMAN BUKU TEKS


SKIM PINJAMAN BUKU TEKS ( SPBT ) Mengada dan menghadiri mesyuarat. Menyediakan perancangan, kertas kerja program yang berkaitan:- Kempen Sayangi Buku - Program membaikpulih buku teks 3. Menyediakan angggaran perbelanjaan mengurus dan penyediaan peralatan. 4. Melaksana perancangan, program dan aktiviti yang telah dirancangkan. 5. Menyedia, mengedar dan memungut semula borang pinjaman buku teks. 6. Menyediakan dan mengemaskini fail-fail, borang-borang bersangkutan dan data dari masa ke masa. 7. Mengagihkan buku-buku teks kepad semua murid di awal tahun dn mengumpulkan semula di akhir tahun. 8. Memproses buku-buku baru dan membaiki buku-buku yang rosak dan menghapuskira buku-buku yang tidak digunakan lagi. 9. Mendapatkan buku-buku yang tidak mencukupi dari stor kelompok daerah atau negeri atau dibeli dengan bantuan PIBG. 10. Menghadiri mesyuarat, kursus, taklimat dan bengkel yang dianjurkan oleh PKG, PPD dan JPN Perak. 11. Menyedia, menyiap dan membentangkan laporan jika diperlukan. 1. 2.

REKOD, STOK DAN SISTEKS Mengada dan menghadiri mesyuarat. Menyediakan perancangan, kertas kerja program yang berkaitan:- Mengemaskini SISTEKS 3. Menyediakan angggaran perbelanjaan mengurus dan penyediaan peralatan. 4. Melaksana perancangan, program dan aktiviti yang telah dirancangkan. 5. Menyediakan dan mengemaskini fail-fail, borang-borang bersangkutan dan data dari masa ke masa. 6. Menyedia, mengedar, memungut dan memproses borang-borang bersangkutan. 7. Menghantar laporan dan borang permohonan hapuskira, permohonan baru dan permohonan tambahan ke PPD Perak Tengah dan JPN Perak. 8. Membeli mesin barcode reader unruk proses pengisian program SISTEKS. 9. Menghadiri mesyuarat, kursus, taklimat dan bengkel yang dianjurkan oleh PKG, PPD dan JPN Perak. 10. Menyedia, menyiap dan membentangkan laporan jika diperlukan. 1. 2.

BILIK OPERASI BUKU TEKS ( BOSS ) Mengada dan menghadiri mesyuarat. Menyediakan perancangan, kertas kerja program yang berkaitan:- Kelab SPBT - Pertandingan Anugerah Gemilang Akademik ( AGA ) - Gotong Royong 3. Menyediakan angggaran perbelanjaan mengurus dan penyediaan peralatan. 4. Melaksana perancangan, program dan aktiviti yang telah dirancangkan. 5. Menyediakan dan mengemaskini fail-fail, borang-borang bersangkutan dan data dari masa ke masa. 6. Menaiktaraf dan mengemaskini bilik dari masa ke masa. 7. Berusaha untuk mendapatkan sebuah computer untuk pengurusan bilik. 8. Mengatur program bagi mengisi perancangan Kelab SPBT. 9. Berusaha untuk menyertai pertandingan AGA dan mencipta kejayaan. 10. Menghadiri mesyuarat, kursus, taklimat dan bengkel yang dianjurkan oleh PKG, PPD dan JPN Perak. 11. Menyedia, menyiap dan membentangkan laporan jika diperlukan. 1. 2.

BIMBINGAN DAN KAUNSELING


BIMBINGAN DAN KAUNSELING Mengada dan menghadiri mesyuarat. Menyediakan perancangan, kertas kerja program yang berkaitan:- Ceramah dan Motivasi - Fail Peribadi Murid 3. Menyediakan angggaran perbelanjaan mengurus dan penyediaan peralatan. 4. Melaksana perancangan, program dan aktiviti yang telah dirancangkan. 5. Menyediakan dan mengemaskini fail-fail, borang-borang bersangkutan dan data dari masa ke masa. 6. Menaiktaraf dan mengemaskini bilik kaunseling. 7. Melengkap, mengemaskini dan mengumpula semua fail peribadi murid. 8. Memberikan bimbingan dan kaunseling kepada murid yang menghadapi masalah pembelajaran atau peribadi. 9. Menghadiri mesyuarat, kursus, taklimat dan bengkel yang dianjurkan oleh PKG, PPD dan JPN Perak. 10. Menyedia, menyiap dan membentangkan laporan jika diperlukan. 1. 2.

KURSUS DAN MOTIVASI MURID Mengada dan menghadiri mesyuarat. Menyediakan perancangan, kertas kerja program yang berkaitan:- Kursus Kecemerlangan UPSR 2012 - Motivasi diri untuk Berjaya - Teknik menjawab soalan yang betul 3. Menyediakan angggaran perbelanjaan mengurus dan penyediaan peralatan. 4. Meninjau dan membuat penilaian tempat-tempat yang sesuai untuk diadakan kursus dan motivasi. 5. Memilih dan menghubungi penceramah-penceramah atau badan-badan yang menganjurkan kursus dan motivasi. 6. Melaksanakan perancangan, program dan aktiviti yang telah dirancangkan. 7. Mempastikan setiap program yang dirancang dilaksanakan dan mencapai matlamat yang diharapkan. 8. Menyediakan dan mengemaskini fail-fail, borang-borang bersangkutan dan data dari masa ke masa. 9. Menghadiri mesyuarat, kursus, taklimat dan bengkel yang dianjurkan oleh PKG, PPD dan JPN Perak. 10. Menyedia, menyiap dan membentangkan laporan jika diperlukan. 1. 2.

PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH Mengada dan menghadiri mesyuarat. Menyediakan perancangan, kertas kerja program yang berkaitan:- Kempen Anti Dadah - Ceramah dan Pameran - Lawatan ke pusat serenti dan penjara 3. Menyediakan angggaran perbelanjaan mengurus dan penyediaan peralatan. 4. Melaksana perancangan, program dan aktiviti yang telah dirancangkan. 5. Menyediakan dan mengemaskini fail-fail, borang-borang bersangkutan dan data dari masa ke masa. 6. Menghantar laporan, disket dan data ke PPD Perak Tengah apabila diperlukan. 7. Menganjurkan gotong royong dengan ibu bapa dan murid setiap tiga bulan sekali. 8. Mendapatkan poster-poster, carta-carta dn kain-kain rentang tentang kempen keselamatan diri dan keluarga murid. 9. Menghadiri mesyuarat, kursus, taklimat dan bengkel yang dianjurkan oleh PKG, PPD dan JPN Perak. 10. Menyedia, menyiap dan membentangkan laporan jika diperlukan. 1. 2.

KESIHATAN, KECERIAAN DAN KESELAMATAN MURID (3K) Mengada dan menghadiri mesyuarat. Menyediakan perancangan, kertas kerja program yang berkaitan:- Kempen Anti Aedes 3. Menyediakan angggaran perbelanjaan mengurus dan penyediaan peralatan. 4. Melaksana perancangan, program dan aktiviti yang telah dirancangkan. 5. Menghantar laporan aedes ke Pejabat Kesihatan Daerah Perak Tengah pada setiap hujung bulan. 6. Menganjurkan gotong royong bersama ibu bapa dan murid setiap tiga bulan sekali. 7. Mendapatkan poster-poster, carta-carta dn kain-kain rentang tentang kempen keselamatan diri dan keluarga murid. 8. Memeriksa atau mengganti alat pemadam api 2 kali setahun. 9. Menghadiri mesyuarat, kursus, taklimat dan bengkel yang dianjurkan oleh PKG, PPD dan JPN Perak. 10. Menyedia, menyiap dan membentangkan laporan jika diperlukan. 1. 2.

LAWATAN SAMBIL BELAJAR Mengada dan menghadiri mesyuarat. Menyediakan perancangan, kertas kerja program yang berkaitan:- Lawatan ke negeri Melaka - Lawatan ke negeri Terengganu 3. Menyediakan angggaran perbelanjaan mengurus dan penyediaan peralatan. 4. Melaksana perancangan, program dan aktiviti yang telah dirancangkan. 5. Menyediakan dan mengemaskini fail-fail, borang-borang bersangkutan dan data dari masa ke masa. 6. Mendapatkan dana dan sumbangan dari penaja-penaja dan sumber-sumber yang boleh dipercayai. 7. Mengumpul maklumat-maklumat dan brosur tempat yang hendak dilawati. 8. Menyemai sikap suka menabung dan berdikit-dikit di kalangan murid. 9. Menghadiri mesyuarat, kursus, taklimat dan bengkel yang dianjurkan oleh PKG, PPD dan JPN Perak. 10. Menyedia, menyiap dan membentangkan laporan jika diperlukan. 1. 2.

PROGRAM SEKOLAH SELAMAT Mengada dan menghadiri mesyuarat. Menyediakan perancangan, kertas kerja program yang berkaitan:- Pertandingan keceriaan kelas - Mengemaskini papan pameran dan pondok maklumat - Menyediakan papan tanda dan poster keselamatan 3. Menyediakan angggaran perbelanjaan mengurus dan penyediaan peralatan. 4. Melaksana perancangan, program dan aktiviti yang telah dirancangkan. 5. Menyediakan dan mengemaskini fail-fail, borang-borang bersangkutan dan data dari masa ke masa. 6. Menghantar laporan, disket dan data ke PPD Perak Tengah apabila diperlukan 7. Membuat latihan kebakaran dan kempen keselamatan jalan raya sekurangkurangnya 2 kali setahun. 8. Mendapatkan poster-poster, carta-carta dn kain-kain rentang tentang kempen keselamatan diri dan keluarga murid. 9. Menghadiri mesyuarat, kursus, taklimat dan bengkel yang dianjurkan oleh PKG, PPD dan JPN Perak. 10. Menyedia, menyiap dan membentangkan laporan jika diperlukan. 1. 2.

PERANCANGAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID 2012 BIL A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AKTIVITI TARIKH TINDAKAN PENGURUSAN SPBT Melengkapkan borang SPBT Mengedarkan semua buku pinjaman kepada murid yang layak. Melengkapkan rekod pinjaman buku pelajar Melengkapkan rekod pinjaman buku guru. Mengemaskini stok dan inventori SPBT. Mengemaskini sistem fail SPBT. Menyedia dan mempamer senarai tugas AJK SPBT. Menyedia dan mempamer Carta Organisasi AJK PIBG. Membuat analisa bilangan pelajar yang layak dan tidak layak. Mempastikan bilik SPBT sentiasa kemas dan bersih. Mempastikan bilik SPBT sentiasa selamat. PENGURUSAN DISIPLIN Mengadakan mesyuarat JWK Disiplin Pertama. Mengedarkan Buku Peraturan Sekolah kepada semua murid. Menyediakan Surat Amaran Ponteng Sekolah. Menyediakan Buku Rekod Ponteng Sekolah. Mdnyediakan semua borang aspek disiplin. Mengemaskinikan sistem Fail Pengurusan Disiplin. Menyedia dan mempamer senarai tugas AJK Disiplin. Menyedia dan mempamer Carta Organisasi AJK Disiplin. Menyediakan Manual Prosedur Pengurusan Disiplin. Melaksanakan penurunan kuasa merotan melalui surat.

C 1 2 3 4

5 6 7 8 9

10

ASPEK KESIHATAN DAN KESELAMATAN Melengkapkan Kad Kesihatan pelajar Mempastikan bilik rawatan bersih dan ceria. Mempastikan semua peti pertolongan cemas lengkap & mencukupi. Menyediakan pelan pergerakan pelajar semasa kebakaran dan menampal dalam kelas dan tempat-tempat yang difikirkan sesuai. Mengemaskini kad 001 / Sistem Maklumat Pelajar. Mempastikan semua alat mencegah kebakaran berfungsi. Mempastikan bilik rawatan sentiasa sedia untuk beroperasi. Menyediakan peralatan berkaitan rawatan pelajar. Menyedia dan mempamer Senarai Tugas AJK Kesihatan dan Keselamatan. Menyedia dan mempamer Carta Organisasi AJK Kesihatan dan Keselamatan. PENGURUSAN PENGAWAS Menyediakan Senarai Tugas Pengawas Menyediakan Jadual Tugas Pengawas Menyedia dan mempamerkan Carta Organisasi Pengawas Mempastikan bilik pengawas bersih dan ceria. Mempastikan pengawas memakai uniform lengkap yang ditetapkan. Membuat perlantikan Ket Pengawas, Pen.Ket. Pengawas & AJK Menyediakan aktiviti pengawas.

D 1 2 3 4 5 6 7

MEMPASTIKAN SIJIL BERHENTI MENCUKUPI MEMPASTIKAN SURAT AKUAN PELAJAR MENCUKUPI PENGURUSAN BIASISWA / KWAPM Menyediakan borang KWAPM untuk semua pelajar yang layak. Mengemaskinikan data pemegang KWAPM. Membuat analisa dari segi kelas dan jantina. Memproses permohonan baru. Mengemaskinikan semua fail KWAPM. Menyediakan senarai tugas guru KWAPM. Menyediakan buku panduan sistem pengurusan KWAPM. Menyediakan peraturan-peraturan pemegang KWAPM. Menyediakan Carta Organisasi pemegang KWAPM. PENGURUSAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING Membuat perancangan jangka panjang dan jangka pendek aktiviti kaunseling untuk sepanjang tahun. Mendokumentasikan maklumat semua pelajar. Menyediakan borang-borang yang berkaitan dengan pengurusan bimbingan dan kaunseling. Menyediakan jadual bertugas guru bimbingan dan kaunseling. Menyediakan senarai tugas guru bimbingan dan kaunseling. Mengadakan Prog Orientasi Tahun 1 dan salinan dihantar ke PPD Menyedia / mempamerkan Carta Organisasi Pengurusan Bimb dan Kaunseling. PENDAFTARAN PELAJAR Menetapkan kelas baru bagi murid Tahun 1 hingga Tahun 6. Mempastikan buku pendaftaran sekolah/sistem berkomputer

F G 1 2 3 4 5 6 7 8 9

H 1 2 3

4 5 6 7

I 1 2

lengkap & berada dlm keadaan sempurna Mempastikan borang pertukaran pelajar mencukupi.

PERANCANGAN STRATEGIK HEM 2012 JANUARI 2012 BIL AKTIVITI 1 Mesyuarat Jawatankuasa HEM Pertama 2012 2 Mesyuarat Lembaga Pengawas Sekolah 3 4 5 6 7 8 9 10 Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Mesyuarat Jawatankuasa Kantin dan RMT Melengkap rekod-rekod SPBT Pemilihan penerima RMT dan KWAPM dari Tahun 1 Mengisi Borang RMT KP/RMT-C dan KWAPM Taklimat Disiplin Menampal peraturan disiplin dalam kelas Taklimat Keselamatan Sekolah

TINDAKAN Penyelaras HEM Penyelaras Pengawas Penyelaras Keselamatan Penyelaras Kantin & RMT Penyelaras SPBT 7 G. Kelas Penyelaras HEM & G Kelas Tahun 1 Penyelaras RMT 7 KWAPM Penyelaras Disiplin Penyelaras Disiplin Penyelaras Keselamatn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FEBRUARI 2012 Mesyuarat Jawatankuasa Disiplin Mesyuarat Jawatankuasa SPBT Mesyuarat Jawatankuasa Keceriaan Mesyuarat Jawatankuasa Bimbingan & Kaunseling Sport Check Buku SPBT (dibalut) Mengemaskini stock dan fail SPBT Taklimat Kebakaran Mengemaskini fail-fail jawatankuasa di bawah HEM Penyediaan Carta Organisasi dan Senarai Tugas Jawatankuasa di bawah HEM Mengemaskini semua rekod-rekod di bawah HEM

Penyelaras Disiplin Penyelaras SPBT Penyelaras Keceriaan Penyelaras Bim. & Kaunseling Penyelaras SPBT & G. Kelas Penyelaras SPBT Penyelaras Keselamatan AJK HEM AJK HEM AJK HEM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MAC 2012 Program Keceriaan Kawasan Sekolah Mesyuarat Jawatankuasa Kebajikan dan Kesihatan Pemeriksaan kemudahan rawatan kecemasan Pertandingan Kelas Bersih dan Ceria Mengemas susunan buku SPBT Perjumpaan Pengawas Pemeriksaan kemudahan fizikal dan perabot Taklimat Kebersihan diri dan pakaian Menampal pelan kebakaran di tempat yang sesuai Latihan kecemasan semasa kebakaran

Penyelaras Keceriaan Penyelaras Kebajikan dan Kesihatan Penyelaras HEM Penyelaras Keceriaan Penyelaras SPBT Penyelaras Pengawas Penyelaras HEM Penyelaras Kebajikan dn Kesihatan Penyelaras Keselamatan Penyelaras Keselamatan

APRIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mesyuarat HEM Kedua 2012 Kempen Kebersihan Kawasn Sekolah Taklimat Peraturan Membeli Makanan di Kantin Pemeriksaan kebersihan diri dan pakaian murid Ceramah Akhlak Mulia Minggu Berakhlak Mulia Taklimat Penjagaan Kemudahan fizikal & Perabot Taklimat Disiplin Taklimat Keselamatan Taklimat Penjagaan Buku SPBT Penyelaras HEM Penyelaras Keceriaan Penyelaras Kantin dan RMT Penyelaras Kebajikan &Kesihatan Penyelaras Bimbingan dan Kaunseling Penyelaras Bimbingan dan Kaunseling Peny Kemudahan Fizikal & Perabot Penyelaras Disiplin Penyelaras Keselamatan Penyelaras SPBT

MEI 1 2 3 4 5 6 Mesyuarat Jawatankuasa Lawatan Pemeriksaan alat mencegah kebakaran Taklimat keselamatan semasa cuti Mesyuarat jawatankuasa Pencegahan Dadah Program Pencegahan Dadah Kempen Keselamatan jalan Raya Penyelaras Lawatan Penyelaras Keselamatan Penyelaras Keselamatan Penyelaras Pencegahan Dadah Penyelaras Pencegahan Dadah Penyelaras Keselamatan

1 2 3 4 5

JUN Mesyuarat Lembaga Pengawas Ke 2 Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Ke 2 Perjumpaan Pengawas Taklimat Keselamatan Lawatan sambil belajar

Penyelaras Pengawas Penyelaras Keselamatan Penyelaras Pengawas Penyelaras Keselamatan Penyelaras Lawatan

JULAI 1 2 3 4 5 6 Mesyuarat Jawatankuasa Kantin dan RMT Ke 2 Mesyuarat Jawatankuasa Disiplin ke 2 Taklimat memakan makanan seimbang Taklimat disiplin Pemeriksaan kebersihan diri murid dan pakaian Taklimat Kebersihan Kelas Penyelaras Kantin dan RMT Penyelaras Disiplin Penyelaras Kantin dan RMT Penyelaras Disiplin Penyelaras Kesihatan Penyelaras Keceriaan

OGOS 1 2 3 4 5 6 Mesyuarat Jawatankuasa Keceriaan Ke 2 Mesyuarat Jawatankuasa Bim.& Kaunseling 2 Program Keceriaan Bangunan Sekolah Taklimat Penjagaan Kemudhn Fizikal & Perabot Kempen Berbudi Bahasa Pemeriksaan kemudahan rawatan kecemasan SEPTEMBER 1 2 3 4 5 6 Mesyuarat HEM Ke 3 Pemeriksaan kemudahan fizikal dan perabot Latihan Kecemasan semasa kebakaran Taklimat Penyakit Berjangkit Perjumpaan Pengawas Taklimat Kebersihan Kawasan Sekolah OKTOBER 1 2 3 4 5 Taklimat Keselamatan Taklimat Disiplin Pemeriksaan buku SPBT Pemeriksaan kebersihan diri murid dan pakaian Taklimat Kebersihan Kelas NOVEMBER 1 2 3 4 5 6 Mesyuarat HEM Ke 4 Mesyuarat Jawatankuasa Lawatan ke 2 Program Lawatan sambil belajar ke luar daerah Mesyuarat Jawatankuasa SPBT Ke 2 Pemulangan buku SPBT Taklimat sempena cuti sekolah Penyelaras HEM Penyelaras Lawatan Penyelaras Lawatan Penyelaras SPBT Penyelaras SPBT dan G. Kelas Penyelaras HEM Penyelaras Keselamatan Penyelaras Disiplin Penyelaras HEM Penyelaras Kebersihan Penyelaras Kebersihan Penyelaras HEM Penyelaras HEM Penyelaras Keselamatan Penyelaras Kesihatan Penyelaras Pengawas Penyelaras Kebersihan Penyelaras Keceriaan Penyelaras Bim & Kaunseling Penyelaras Keceriaan Peny Kemdhn Fizikal & Perabot Penyelaras Bim & Kaunseling Penyelaras HEM

VISI Menjadi Sekolah Terbaik Kokurikulum Daerah Perak Tengah menjelang tahun 2015 serta mendapat melahirkan insan yang berdisiplin serta bermaruah. MISI Melahirkan generasi yang seimbang, sihat, cerdas, berdaya tahan, berdaya saing, berakhlak dan berketrampilan dengan tumpuan kepada mencungkil, memupuk, mengembang dan memantapkan minat, serta bakat yang ada pada setiap individu bagi mengukuhkan aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. MATLAMAT Mengembangkan pontensi individu iaitu mencungkil, memupuk dan memantapkan minat dan bakat individu dalam bidang yang diceburi. Meluaskan pengalaman iaitu meluas dan mengembangkan pengetahuan serta pengalaman dalam bidang-bidang tertentu yang dipelajari dalam bilik darjah kepada situasi yang sebenarnya. Memupuk hobi dan rekreasi iaitu tahu menggunakan masa lapang dengan pelbagai aktiviti yang berfaedah dan menyeronokkan. Meningkatkan disiplin iaitu menanam dan memupuk nilai-nilai murni dan moral untuk melahirkan pelajar yang berdisiplin dan berhemah tinggi. Membina daya kepimpinan iaitu memupuk ciri-ciri kepemimpinan pelajar dalam sesebuah organisasi Memupuk semangat bermasyarakat iaitu sanggup menghulurkan bantuan secara sukarela kepada ibu bapa dan masyarakat bagi meningkatkan kerjasama dua hala antara masyarakat dengan sekolah. Meningkatkan perpaduan iaitu menjalin hubungan dan memupuk integrasi kaum.

PANDUAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU, 36800 KG GAJAH, PERAK. 1. PENGENALAN Kegiatan kokurikulum adalah gerak kerja Pendidikan yang dijalankan di dalam dan diluar bilik darjah berasaskan dan lanjutan daripada pembelajaran di bilik darjah. Ia bertujuan untuk pengukuhan dan pengayaan pembelajaran saling lengkap melengkapi. Pembelajaran dalam bilik darjah bagi menyuburkan nilai-nilai murni, pengembangan bakat kepimpinan dan sedia berkhidmat di kalangan masyarakat. Kegiatan kokurikulum terdiri daripada pergerakan unit beruniform, persatuan kelab dan sukan / permainan.

2. KONSEP a) Kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah sebagai suatu bidang Pendidikan yang memberi peneguhan kepada kurikulum. b) Kokurikulum boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah dan penyertaan murid-murid di tahap 2 adalah diwajibkan. c) Pembelajaran dalam bilik darjah tidak dapat memberi semua pengalaman Pendidikan. Oleh itu, gerak kerja kokurikulum menyediakan pengalaman tersebut bagi perkembangan domain kognitif, psikomotor dan efektif pelajar. 3. MATLAMAT Memastikan perkembangan murid-murid yang seimbang dan menyeluruh yang meliputi aspek-aspek intelek, rohani, emoasi, jasmani, bakat , akhlak, nilai-nilai estatika, nilai-nilai murni dan social kearah matlamat Pendidikan Negara.

4. OBJEKTIF Selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Negara. Bahagian Kokurikulum sekolah ini mempunyai objektif-objektif seperti berikut: a) Memperseimbangkan Pendidikan formal dalam bilik darjah dengan aktiviti kokurikulum untuk mewujudkan insane yang seimbang dan harmonis b) Memperkembangkan pertumbuhan intelek, rohani, emosi dan jasmani pelajar agar dapat membantu pelajar menjadi insan yang berdisiplin, berdikari dan mengamalkan nilai murni yang tinggi. c) Memberi peluang kepada para pelajar menerima pengalaman yang baru melalui aktiviti kokurikulum agar mereka bersedia menghadapi dunia luar dan mampu mengawal dair dan perasaan dari gejala yang tidak sihat dalam masyarakat. d) Memberi latihan awal agar dapat mencebur diri dalam bidang kepimpinan dan kemasyarakatan. e) Menanam semangat perpaduan dan integrasi nasional di kalangan generasi muda 5. STRATEGI Merancang, menilai dan merekod dengan teliti gerakkerja kokurikulum dengan melibatkan semua murid dan golongan masyarakat di sekeliling dengan menjayakan konsep keseimbangan dalam kokurikulum dan kurikulum.

5.1. PERSEDIAAN SEKOLAH y Menubuhkan Jawatankuasa bekenaan y Memberi kesedaran kepada guru dan masyarakat setempat mengenai peranan mereka dalam program kokurikulum y Menyediakan Takwin dan Jadual Waktu kegiatan y Menyediakan rancangan kerja atau penduan kokurikulum sekolah y Menyusun dan membuat pembahagian tugas dan memastikan kemudahan peralatan y Mendapatkan kebenaran ibu bapa, penjaga murid bagi penglibatan murid dalam kegiatan kokurikulum sekolah y Menganjurkan dan menggalakan guru-guru menyertai kursus peningkatan pengetahuan dan kemahiran.

5.2. PERSEDIAAN GURU y Membincangkan kemudahan peralatan dan aktiviti kokurikulum yang akan dilaksanakan. y Melengkapakan diri dengan pengetahuan dan kemahiran dalam penglibatan dan pengurusannya. y Menjadi daya penggerak kepada keseluruhan pergerakan kokurikulum y Mengenalpasti kesesuaian murif falam sesuatu kegiatan dari segi kesihatan, kemampuan fizikal, umur, masa dan keselamatan. y Merangsang murid-murid supaya bersikap positif y Menunjukkan inisiatif, ingin memcuba dan berpandangan jauh. 5.3. PENYELIAAN y y y y y Matlamat dan objektif Penyertaan dan kehadiran Perlaksanaan dan keberkesanan perjalanan aktiviti Disiplin dan aspek kuasa hubungan Pengurusan dan system fail a) Perlembagaan persatuan b) Senarai guru penasihat dan ahli c) Jadual kedatangan d) Rancangan tahunan. e) Catatan aktiviti mingguan f) Rekmod dan laporan g) Surat-menyurat dan dokumen h) Minit-minit mesyuarat i) Laporan pencapaian akhir tahun

5.4. PELAPOR y Merekod maklumat-maklumat kegiatan kokurikulum setiap murid di akhir setiap penggal dengan menggunakan borang yang disediakan. Ciri-ciri Penilaian:     Kehadiran Sikap Kebolehan Pencapaian

6. PENTADBIRAN DAN TANGGUNGJAWAB 6.1. Guru Besar y Memahami matlamat gerak kerja kokurikulum y Mengenal pasti objektif kokurikulum y Menubuhkann jawatankuasa kokurikulum y Mewujudkan system maklum balas y Menilai program kokurikulum 6.2. Guru Kanan Kokurikulum y Mengenalpasti tugas jawatankuasa pelaksana kokurikulum y Merancang dan menyelaras kegiatan kokurikulum y Menyediakan pengagihan tugas guru pembimbing y Menyedia dan melaporkan belanjawan kokurikulum kepada Guru Besar 6.3. Jawatankuasa Kokurikulum y Menubuhkan jawatankuasa kecil pengelola y Menentukan dan merancang jenis-jenis kegiatan y Mengenalpasti tenaga penggerak y Merancang jadual aktiviti semua komponen y Menentukan keperluan bahan dan sumber y Mengadakan system penghargaan 6.4. Jawatankuasa Kecil pengelola y Pemilihan ahli y Merancang latihan y Merancang pertandingan y Merancang jadual perincian aktiviti y Mengawal dan menyelaras kegiatan y Menyimpan stok y Penyebaran maklumat kepada semua 6.5. Guru Sebagai Penggerak. y Mengetahui objektif kegiatan yang dijalankan y Merancang kegiatan bermusim y Merancang kegiatan berterusan y Mengemaskini pengetahuan kegiatan berterusan y Memupuk minat murid dalam sebarang kegiatan y Mengemaskini system maklumat dan rekod pergerakan

6.6. Jawatankuasa Bimbingan Pelajar. y Merancang dan menyelaras y Menyediakan kemudahan y Berusaha meningkatkan penglibatan pelajar, PIBG dan masyarakat 7. KESELAMATAN a. Setiap murid dikehendai menyertai di dalam tiap-tiap kumpulan kegiatan kokurikulum: - Pasukan Unit Beruniform - Persatuan / Kelab - Permainan Kedatangan adalah diwajibkan dan murid yang tidak dapat hadir mestilah menyerahkan surat dari ibu bapa yang menyatakan sebab tidak dapat hadir

b. Setiap murid dan guru pengawas adalah bertanggungjawab menjaga kemudahan peralatan sekolah setelah digunakan

c. Setiap pemimpin hendaklah memastikan setiap pelajar mempunyai surat kebenaran ibu bapa/ penjaga untuk aktiviti kokurikulum sekolah dan aktiviti kokurikulum di luar sekolah yang tertentu dan berasingan.

RANCANGAN PENINGKATAN KOKURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU TAHUN 2012 Latar Belakang Sekolah Kebangsaan Pasir Kubu merupakan sebuah sekolah kurang murid (SKM) tetapi mempunyai tenaga pengajar yang mencukupi dan berkemahiran serta mempunyai murid yang amat prihatin dan bersedia meningkatkan diri dalam kokurikulum.

Kekuatan: 1. 2. 3. 4. Mempunyai tenaga pengajar yang mencukupi dan berkebolehan Murid berdisiplin dan berdaya maju Sebahagian masyarakat yang sedia membantu Mempunyai sumber kewangan yang mencukupi

Kekangan: 1. Tidak mempunyai kemudahan asas seperti padang bola sepak, tidak mencapai piawaian standard 2. Permukaan padang tidak rata ( beralun ) 3. Sebahagian daripada ibu bapa kurang memberi galakan dalam bidang kokurikulum.

STRATEGI PENINGKATAN KOKURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU AKTIVITI 1. Perjumpaan Mingguan STRATEGI/ KETERANGAN Perjumpaan mingguan unit uniform / persatuan, kelab dan permainan CATATAN Semua murid tahun 3 hingga 6

2. Latihan Intensif 3. Klinik Bola Baling 4. Perlawanan Persahabatan 5. Perkhemahan Pengakap 6. Kursus Motivasi 7. Perkhemahan Kokurikulum

Latihan bagi pasukan bola baling, olahraga, bola jaring dan ping pong yang menyertai MSSD/MSSM Mengadakan taklimat/ kursus mengenai undang-undang dan teknik bermain bola baling Pertandingan persahabatan dengan pasukan sekolah jiran yang berhampiran Menyertai perkhemahan pengakap daerah Mengikuti program kejurulatihan anjuran PPD dan JPN Perkhemahan unit Pengakap

Pengurus dan jurulatih pasukan Penceramah jemputan

Pengurus Pasukan

Semua ahli pengakap dan guru penasihat Guru permainan Semua guru dan ahli pengakap

PELAN TINDAKAN KOKURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU

MAC

OGO

AKTIVITI

1.

Perjumpaan Mingguan

2. 3.

Latihan Bola Baling Latihan Olahraga Latihan Badminton Latihan Ping Pong Latihan Bola Jaring Latihan Sepak Takraw Merentas Desa
Perlawanan Persahabatan

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Perkhemahan

10. Kursus dan Motivasi X X X

11.

NOV X X X X X X X

OKT

APR

MEI

JAN

JUN

FEB

JUL

SEP

BIL

PERATURAN AKTIVITI KOKURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU 1. Semua murid tahap 2 ( Tahun 4,5 dan 6 ), DIWAJIBKAN manakala Tahun 3 DIGALAKKAN menyertai aktiviti Kokurikulum di sekolah ini. 2. Aktiviti Kokurikulum bermula pada bulan Januari hingga Oktober 2011. 3. Aktiviti akan diadakan Seminggu Sekali, iaitu pada setiap Hari: RABU, bermula jam: 3:00 hingga 5:00 Petang. 4. Aktiviti Kelab Sukan dan Permainan akan diadakan mengikut ketetapan di dalam Takwim Kokurikulum dan Sukan. 5. Setiap murid wajib menyertai: 1 Aktiviti Kelab & Persatuan, 1 Unit

Beruniform dan 1 Aktiviti Sukan dan Permainan. 6. Murid-murid dan guru dikehendaki menggunakan pakaian yang sesuai dengan aktiviti Kokurikulum yang dijalankan. 7. Kehadiran murid diwajibkan dan akan direkod dalam buku

Laporan/Kehadiran Aktiviti Kokurikulum, murid-murid yang tidak hadir tanpa alasan yang kukuh akan diambil tindakan. 8. Surat Laporan Kesihatan, hendaklah diserahkan kepada pihak sekolah, jika murid berkenaan ingin dikecualikan daripada aktiviti kokurikulum. 9. Murid-murid tidak dibenarkan mengambil peralatan Kokurikulum / Sukan, tanpa kebenaran guru. 10. Murid-murid tidak dibenarkan menjalankan aktiviti di padang tanpa

pengawasan guru-guru. 11. Guru-guru Penasihat perlu memastikan keselamatan murid semasa menjalankan aktiviti Kokurikulum di dalam atau luar bilik darjah. 12. Guru dan murid digalakkan memakai pakaian seragam Unit Beruniform pada sesi persekolahan hari RABU. 13. Mesyuarat dan perlantikan Jawatankuasa Kelab & Persatuan/Unit

Beruniform/Sukan & permainan perlu dibuat segera. 14. Laporan Kegiatan dan Pencapaian aktiviti Kokurikulum mestilah direkod selepas aktiviti dijalankan.

SENARAI AKTIVITI KOKURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU TAHUN 2012

A. KELAB DAN PERSATUAN: A1 Persatuan Bahasa (BM & BI) A2 Persatuan Sains Dan Matematik A3 Persatuan Agama Islam A4 Kelab Keceriaan Sekolah

B. UNIT BERPAKAIAN SERAGAM: B1 Pergerakan Pengakap B2 Persatuan Silat Seni

C. KELAB SUKAN DAN PERMAINAN: C1 Olahraga (Balapan & Padang) C2 Bola Baling C3 Bola Jaring C4 Ping Pong

S. RUMAH SUKAN: S1 Rumah Merah S2 Rumah Biru S3 Rumah Kuning

JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU TAHUN 2012

PENASIHAT: PPD Perak Tengah PENGERUSI: En. Abdul Rasid bin Ariffin (Guru Besar) TIMB. PENGERUSI: En. Shahrul Radzi Bin Azizan (GK Kokurikulum) NAIB PENGERUSI 1: Pn. Jamna Bt. Mgt Ngha (GK Pentadbiran) NAIB PENGERUSI 2: Pn. Norizan bt. Sulong Mat Serah (GK HEM) SETIAUSAHA KOKURIKULUM/ PENYELARAS KELAB & PERSATUAN: Pn. Norkalbi Bt. Abdul Ghani SETIAUSAHA SUKAN / PENYELARAS SUKAN & PERMAINAN: En. Mohd Tarmizi Bin Mustaffa PENYELARAS UNIT BERPAKAIAN SERAGAM: Ustaz Abdul Rahman Bin Shuib

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA KOKURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU 1. Merancang aktiviti sekolah ( Rancangan Jangka panjang / pendek ) 2. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. 3. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah. 4. Menentukan takwim dan jadual aktivti. 5. Memastikan penglibatan pelajar menyeluruh. 6. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat daerah/negeri/kebangsaan. 7. Memastikan guru-guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum. 8. Menentukan tarikh kejohanan Olahraga sekolah, Merentas Desa, Hari Kecemerlangan Kokurikulum dan Kegiatan lain. 9. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan. 10. Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah. 11. Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan. 12. Memberi pengiktirafan dan penghargaan dan kepada guru dan murid yang telah menunjukkan perestasi cemerlang dalam bidang masing-masing. 13. Memastikan semua tempat dan alat selamat digunakan pelajar.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU KANAN KOKURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU 1. Menentukan objektif gerak kerja kokurikulum tercapai. 2. Bertanggungjawab dalam melaksanakan dasar gerak kerja Kokurikulum sekolah. 3. Menyelaras dan meluluskan program tahunan setiap unit gerak kerja kokurikulum. 4. Memastikan supaya setiap unit gerak kerja kokurikulum berjalan dengan lancar, berterusan dan berkesan. 5. Menyelesaikan masalah yang berbangkit dalam kokurikulum. 6. Bertanggungjawab dengan pihak sekolah berkaitan peruntukan dan perbelanjaan aktiviti kokurikulum. 7. Mengawal segala urusan kewangan bagi wang yang dikutip daripada pelajar. 8. Menerima laporan kedudukan stok dan inventori peralatan Kokurikulum. 9. Menerima Laporan Kegiatan Unit Kokurikulum pada akhir tahun daripada Setiausaha Kokurikulum, Setiausaha Sukan dan Penyelaras-Penyelaras lain. perjalanan aktiviti

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SETIAUSAHA KOKURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU

1. Menyelaras semua aktiviti Kokurikulum di sekolah. 2. Membantu Guru Besar dalam pengagihan tugas kepada guru-guru, perancangan, pelaksanaan dan penilaian pelajar. 3. Mengurus pemilihan peserta untuk ke pertandingan aktiviti

Persatuan/Kelab/Unit Beruniform / Sukan / Permainan. 4. Menentukan langkah-langkah keselamatan dalam dipatuhi. 5. Memastikan rekod dan data kokurikulum diselanggara dengan baik. 6. Memastikan borang-borang berkaitan Kokurikulum yang digunakan dikemaskini dan mencukupi. 7. Mengenalpasti Guru dan Murid yang berpontensi dalam aktiviti kokurikulum dan mengadakan latihan dengan mereka. aktiviti kokurikulum

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SETIAUSAHA SUKAN SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU 1. Menyelaras semua aktiviti Sukan di sekolah. 2. Menyediakan Takwim dan aktiviti sukan yang sesuai dan selari dengan aktiviti MSS Daerah / MSSNM. 3. Membantu Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum dalam

mengagihkan tugas dalam 4. Olahraga dan Permainan. 5. Menetapkan pelajar-pelajar / ahli-ahli rumah Sukan.

6. Menyediakan Anggaran Belanjawan Tahunan untuk aktivit dan peralatan. 7. Menyelaras Penyertaan sekolah dalam aktiviti Sukan luar sekolah. 8. Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan Inventori peralatan sukan dan Stor. 9. Menyediakan peraturan penggunaan peralatan sukan. 10. Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktiviti sukan sekolah dan luar sekolah untuk edaran, rujukan dan rekod. 11. Sentiasa berbincang dengan Guru Besar / Penolong Kanan Kokurikulum tentang kepentingan sukan sekolah. 12. Merekod Pencapaian cemerlang pelajar dan pasukan sekolah dalam Buku Rekod Pencapaian Sukan Sekolah. 13. Menghadiri Kursus dari masa ke semasa untuk meningkatkan ilmu dan

Kemahiran diri.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENYELARAS KELAB / PERSATUAN / UNIT SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU 1. Mengatur dan menyelia perjalanan Persatuan/Kelab/Badan

Beruniform/Sukan dan Permainan. 2. Menyediakan Jadual Waktu untuk Perjumpaan dan Mesyuarat. 3. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. 4. Menyediakan Borang Kebenaran Ibu Bapa/Penjaga untuk pelajar

menyertai aktiviti 5. Persatuan/Kelab/Unit Beruniform/Sukan & Permainan. 6. Menentukan aktiviti, surat menyurat dan minit mesyuarat difailakn dengan baik. 7. Memastikan mesyuarat diadakan dan Pemilihan AJK. 8. Menguruskan Buku / Kad Kokurikulum. y Mengagihkan Kad Kokurikulum kepada guru-guru setiap tahun. y Mengumpul semula Kad Kokurikulum daripada guru-guru untuk simpanan dan rekod. 9. Menyediakan borang / buku yang diperlukan untuk aktiviti: y Borang penyertaan persatuan. y Borang senarai AJK dan Ahli. y Buku Laporan aktiviti. 10. Mengumpulkan rancangan tahunan dan buku aktiviti untuk edaran, rujukan dan rekod. 11. Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum.

JAWATANKUASA KOKURIKULUM A. KELAB & PERSATUAN SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU A1 PERSATUAN BAHASA (BAHASA MELAYU & BAHASA INGGERIS) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha / Ketua : En. Abdul Rasid bin Ariffin (Guru Besar) : En. Shahrul Radzi Bin Azizan (GK Kokurikulum) : Pn. Nor Suriati Bt. Ismail

Pen. Setiausaha /Pen. Ketua : Pn. Norizan Bt. Sulong Mat Serah AJK / Guru : Pn. Norkalbi Bt. Abdul Ghani

A2 PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha / Ketua : En. Abdul Rasid bin Ariffin (Guru Besar) : En. Shahrul Radzi Bin Azizan (GK Kokurikulum) : Cik Siti Soffiah Bt. Anuar

Pen. Setiausaha /Pen. Ketua : En. Mohd Tarmizi Bin Mustaffa AJK / Guru : En. Shahrul Radzi Bin Azizan

A3 PERSATUAN AGAMA ISLAM Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha / Ketua : En. Abdul Rasid bin Ariffin (Guru Besar) : En. Shahrul Radzi Bin Azizan (GK Kokurikulum) : Ustazah Zaidah Bt. Che Le

Pen. Setiausaha /Pen. Ketua : Ustaz Abdul Rahman Bin Shuib AJK / Guru : Ustaz Abdul Raof Bin Razalli

A4 KELAB KECERIAAN SEKOLAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha / Ketua : En. Abdul Rasid bin Ariffin (Guru Besar) : En. Shahrul Radzi Bin Azizan (GK Kokurikulum) : Pn. Siti Zaleha Bt. Alawi

Pen. Setiausaha /Pen. Ketua : AJK / Guru : Pn. Jamna Bt. Mgt Ngha :

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PERSATUAN / KELAB SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU 1. Mengadakan mesyuarat Agung dan pelantikan Jawatankuasa. 2. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan Kelab dan Persatuan. 3. Merancang aktiviti tahunan bersama dengan pelajar.

4. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. 5. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti yang terkandung dalam perlembagaan. 6. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. 7. Merancang Persatuan. 8. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diuruskan dengan baik. 9. Memastikan Laporan aktiviti disediakan, direkod dan difailkan. 10. Mendaftarkan Kelab dan Persatuan. 11. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan strategi untuk meningkatkan kecemerlangan Kelab dan

kepada pelajar / ahli-ahli. 12. Menguruskan penyertaan pelajar / ahli dalam kegiatan di peringkat

sekolah/zon/daerah dalam lawatan/projek/program yang dijalankan. 13. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian pelajar / ahli.

JAWATANKUASA KOKURIKULUM B. UNIT BERPAKAIAN SERAGAM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU B1 PERGERAKAN PENGAKAP Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha / Ketua : En. Abdul Rasid bin Ariffin (Guru Besar) : En. Shahrul Radzi Bin Azizan (GK Kokurikulum) : Ustaz Abdul Rahman Bin Shuib

Pen. Setiausaha /Pen. Ketua : Pn. Siti Zaleha Bt. Alawi AJK / Guru : Pn. Nor Suriati Bt. Ismail : Pn. Jamna Bt. Mgt Ngha : Cik Siti Soffiah Bt. Anuar : Pn.Norizan Bt. Sulong Mat Serah :

B2 PERSATUAN SILAT SENI Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha / Ketua : En. Abdul Rasid bin Ariffin (Guru Besar) : En. Shahrul Radzi Bin Azizan (GK Kokurikulum) : En. Mohd Tarmizi Bin Mustaffa

Pen. Setiausaha /Pen. Ketua : Ustaz Abdul Raof Bin Razalli AJK / Guru : Pn. Norkalbi Bt. Abdul Ghani : Pn. Zaidah Bt. Che Le :

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU UNIT BERPAKAIAN SERAGAM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU

1. Mengatur dan menyelia perjalanan pasukan Pengakap dan Persatuan Silat Seni. 2. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan Ahlijawatankuasa. 3. Memastikan ada perlembagaan dan peraturan. 4. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. 5. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti yang terkandung dalam Perlembagaan. 6. Merancang aktiviti tahunan bersama dengan pelajar. 7. Merancang strategi untuk meningkatkan kecemerlangan Pasukan Unit Beruniform. 8. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda diurus dengan baik. 9. Memastikan minit mesyuarat dan Laporan Aktiviti disediakan dan difailkan. 10. Mendaftarkan Pasukan Unit Beruniform. 11. Menulis/merekod aktiviti Mingguan Pasukan Berunform dan perlantikan

menandatangani Buku Kehadiran murid. 12. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli/murid-murid. 13. Menguruskan penyertaan dalam pelajar dalam kegiatan di peringkat yang

zon/kawasan/.daerah

pertandingan/lawatan/projek/program

dijalankan dan memastikan penyediaan borang kebenaran ibubapa/penjaga. 14. Bertanggungjawab merekod penglibatan dan pencapaian murid 15. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili. 16. Menentukan Papan Kenyataan digunakan sepenuhnya. 17. Memastikan tidak ada unsure subversive tersebar dalam kalangan ahli. 18. Mencadangkan nama murid / pelajar yang layak menerima Sijil

Penghargaan kepada Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. 19. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu Program. 20. Menjalankan tugas-tugas yang lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari masa ke se m asa.

JAWATANKUASA KOKURIKULUM C. KELAB SUKAN DAN PERMAINAN SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU C1 KELAB OLAHRAGA (BALAPAN & PADANG) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha / Ketua : En. Abdul Rasid bin Ariffin (Guru Besar) : En. Shahrul Radzi Bin Azizan (GK Kokurikulum) : En. Mohd Tarmizi Bin Mustaffa

Pen. Setiausaha /Pen. Ketua : Pn. Nor Suriati Bt. Ismail AJK / Guru :

C2 KELAB BOLA BALING Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha / Ketua : En. Abdul Rasid bin Ariffin (Guru Besar) : En. Shahrul Radzi Bin Azizan (GK Kokurikulum) : Ustaz Abdul Raof Bin Razalli

Pen. Setiausaha /Pen. Ketua : Pn. Siti Zaleha Bt. Alawi AJK / Guru :

C3 KELAB BOLA JARING Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha / Ketua : En. Abdul Rasid bin Ariffin (Guru Besar) : En. Shahrul Radzi Bin Azizan (GK Kokurikulum) : Cik Siti Soffiah Bt. Anuar

Pen. Setiausaha /Pen. Ketua : Pn. Norkalbi Bt. Abdul Ghani AJK / Guru : Pn. Jamna Bt. Mgt Ngha

C3 KELAB PING PONG Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha / Ketua : En. Abdul Rasid bin Ariffin (Guru Besar) : En. Shahrul Radzi Bin Azizan (GK Kokurikulum) : Ustaz Abdul Rahman Bin Shuib

Pen. Setiausaha /Pen. Ketua : Pn. Zaidah Bt. Che Le AJK / Guru : Pn. Norizan Bt. Sulong Mat Serah

JAWATANKUASA RUMAH-RUMAH SUKAN SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU

S1 RUMAH MERAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha / Ketua : En. Abdul Rasid bin Ariffin (Guru Besar) : En. Shahrul Radzi Bin Azizan (GK Kokurikulum) : En. Mohd Tarmizi Bin Mustaffa : Pn. Zaidah Bt. Che Le

Pen. Setiausaha /Pen. Ketua : Pn. Nor Suriati Bt. Ismail AJK / Guru : Pn. Jamna Bt. Mgt Ngha :

S2 RUMAH BIRU Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha / Ketua : En. Abdul Rasid bin Ariffin (Guru Besar) : En. Shahrul Radzi Bin Azizan (GK Kokurikulum) : En. Mohd Tarmizi Bin Mustaffa : Ustaz Abdul Rahman Bin Shuib

Pen. Setiausaha /Pen. Ketua : Cik Siti Soffiah bt. Anuar AJK / Guru : Pn. Norizan Bt. Sulong Mat Serah

S3 RUMAH KUNING Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha / Ketua : En. Abdul Rasid bin Ariffin (Guru Besar) : En. Shahrul Radzi Bin Azizan (GK Kokurikulum) : En. Mohd Tarmizi Bin Mustaffa : Ustaz Abdul Raof Bin Razalli

Pen. Setiausaha /Pen. Ketua : Pn. Norkalbi Bt. Abdul Ghani AJK / Guru : Pn. Siti Zaleha Bt. Alawi :

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU KELAB PERMAINAN DAN RUMAH SUKAN SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU

1. Memastikan ada mesyuarat bagi membentuk Jawatankuasa. 2. Merancang meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan minat pelajar

dalam sukan dan permainan. 3. Berusaha mendapat khidmat nasihat daripada yang pakar. 4. Memastikan undang-undang permainan dan peraturan dipatuhi. 5. Memilih dan melatih murid / pasukan / wakil sekolah dalam acara Sukan dan Permainan. 6. Menentukan jadual latihan pasukan sekolah mengikut takwim. 7. Menganjurkan perlawanan persahabatan antara kelas, rumah dan sekolah. 8. Menguruskan borang penyertaan pasukan, pengangkutan pasukan sekolah, surat kebenaran ibu bapa/penjaga bagi menyertai pertandingan / aktiviti di luar sekolah. 9. Melaporkan merekod keputusan perlawanan dan pertandingan yang disertai oleh pasukan sekolah. 10. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengursuan pasukan sekolah. 11. Menyemai semangat kesukanan yang tinggi di kalangan pelajar. 12. Menentukan peralatan dan kemudahan sukan dan permainan mencukupi, baik dan selamat digunakan. 13. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat di dalam atau luar sekolah bagi Sukan Tahunan, dan Permainan yang diwakili sebagai Guru

Penasihat/Pengurus/Jurulatih. 14. Menentukan latihan untuk rumah sukan dan memilih wakil sukan tahunan. 15. Mencadangkan pelajar / ahli yang layak untuk menerima Penghargaan daripada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. 16. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. 17. Menjalankan tugas-tugas lain yang di arahkan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.

TAKWIM KOKURIKULUM 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU

JANUARI 2012
TARIKH HARI Ahad Isnin Selasa Rabu Perjumpaan Kokurikulum 1 3:00 Mesyuarat Agung Kelab/Sukan & 5:00 ptg Penetapan Aktiviti Tahunan Rujuk Jadual Merah: Kelas Thn 4 5 Khamis 1:05 tgh Mesyuarat Rumah-Rumah Sukan Semua Guru Biru: Penasihat Kelas Thn 5 Rumah Sukan Dan Murid Kuning: Kelas Thn 6 GK Koku. SU Koku, SU Sukan PSS Semua Guru & Staf Sokongan Guru Penasihat MASA PERKARA/PERISTIWA Cuti Umum: Tahun Baru 2012 Cuti Ganti: Bersempena Tahun Baru 2012 TEMPAT TINDAKAN

1 2 3 4

Jumaat

y Mesyuarat Kokurikulum 1 y Mesyuarat Majlis Sukan Sekolah 11:05 pg y Mesyuarat Pengurusan Pertandingan Merentas Desa Peringkat Sekolah

7 8 9 10 11

Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu 1.05 tgh Mesyuarat Kurikulum 1 2012 1.05 tgh Mesyuarat JK INDUK AJK HEM (1) 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 5:00 ptg 2(Persatuan/Kelab) 1.05 tgh Mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris 1 / Panitia Kemanusiaan 1 GK1/SU/ Semua Guru GK HEM / PSS SU HEM Guru Rujuk Jadual Penasihat AJK Panitia Bhs. Inggeris PSS & Panitia Kemanusiaan PSS

12 Khamis 13 Jumaat 14 Sabtu 15 Ahad 16 Isnin

1.05 tgh

Mesyuarat Panitia Sains 1/ Bahasa. Melayu 1

PSS

AJK Panitia Sains & Bhs.

TAKWIM KOKURIKULUM 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU - Lantikan / Ikrar Pengawas Sekolah & Pengawas PSS 17 Selasa 1:05 tgh Mesyuarat Panitia Matematik 1 Mesyuarat AKS / Pekerja PSS Bilik Komputer

Melayu Semua AJK Panitia Matematik GB/GK1/PT

8:00 pg Ujian Pengesanan 1 (Tov) Tahun 6 1:05 tgh 8:00 pg 19 Khamis Ujian Pengesanan 1 (Tov) Tahun 6 1:05 tgh 8:00 pg 20 Jumaat Ujian Pengesanan 1 (Tov) Tahun 6 1:05 tgh 21 Sabtu 22 Ahad 23 Isnin Tahun Baru Cina 24 Selasa Tahun Baru Cina 25 Rabu Cuti Peristiwa Mesyuarat JK Kantin/RMT/Bimbingan 26 Khamis 1.05 tgh & Kaunseling(1) 18 Rabu 27 Jumaat 28 29 30 Sabtu Ahad Isnin Perjumpaan Guru-Guru Tahun 6 (Analisis TOV Th 6) 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 3 5:00 ptg (Kelab Olahraga) 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 3 5:00 ptg (Kelab Bola Baling) 1.05 tgh Kempen Keceriaan dan Kebersihan Kelas

Kelas Thn 6 Guru Thn 6 Kelas Thn 6 Guru Thn 6 Kelas Thn 6 Guru Thn 6

PSS

GK/SU HEM SU Keceriaan/Gu ru .Kelas

31

Selasa

GB/GK1/ Guru2 Th.6 Guru Rujuk Jadual Penasihat Guru Rujuk Jadual Penasihat PSS

TAKWIM KOKURIKULUM 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU

FEBRUARI 2012
TARIKH HARI MASA PERKARA/PERISTIWA TEMPAT TINDAKAN

Rabu

Perjumpaan Kokurikulum 3/ 3:00 Pertandingan Merentas Desa 5:00 ptg Peringkat Sekolah 1.05tgh 1.05tgh Kursus Kepimpinan Pengawas Mesyuarat Jawatankuasa Perabot/Bangunan/Aset

Rujuk Litar Semua Guru Larian & Staf Guru Pengawas GB/GK1/GK Bilik HEM/GK Komputer KOKU Guru Rujuk Jadual Penasihat

Khamis

3:00 Perjumpaan Kokurikulum 3 5:00 ptg (Kelab Ping Pong) 3 4 5 6 7 8 Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu

9 Khamis 10 Jumaat 11 12 Sabtu Ahad

Sambutan Maulidurrasul Cuti Ganti Bersempena Sambutan Maulidurrasul Cuti Umum: Thaipusam 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 4 5:00 ptg (Unit Pakaian Seragam) Mesyuarat JK Pengawas / Disiplin (2) 8:00 pg Pertandingan Balapan dan Padang 3:00 ptg Peringkat Zon Seberang Perak

Rujuk Jadual

Guru Penasihat

Zon

En. Mohd Tarmizi

1.05tgh 13 Isnin

Mesyuarat Program j-Qaf 1 Mesyuarat JK ICT 1

14

Selasa

15

Rabu

Pertandingan Ping Pong MSS Daerah Perak Tengah 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 5 5:00 ptg (Kelab Olahraga) Pertandingan Ping Pong MSS Daerah Perak Tengah 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 5 5:00 ptg (Kelab Bola Baling) Perjumpaan Kokurikulum 5 3:00 (Kelab Bola Jaring) 5:00 ptg

GB/GK/Guru j-Qaf Penyelaras ICT Us. Abdul Rahman Guru Rujuk Jadual Penasihat Us. Abdul Rahman Guru Rujuk Jadual Penasihat Rujuk Jadual Guru Penasihat

TAKWIM KOKURIKULUM 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 5 16 Khamis 5:00 ptg (Kelab Ping Pong) 2.30 ptg Mesyuarat AJK PIBG 17 Jumaat Pertandingan Ping Pong MSS Perak 18 19 20 21 22 Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 6 5:00 ptg (Persatuan/Kelab) Mesyuarat Program Kecemerlangan 1.05 tgh Th.6 1 1.05tgh Pertandingan Ping Pong MSS Perak Pertandingan Ping Pong MSS Perak Mesyuarat JK PSS & Program NILAM 1

Rujuk Jadual Kantin LMS LMS LMS PSS

Guru Penasihat S/U PIBG Us. Abdul Rahman Us. Abdul Rahman Us. Abdul Rahman GB/GK1/GU RU PSS Guru Penasihat GB/GK1/Gur u-guru Th.6

Rujuk Jadual PSS

23 Khamis 24 Jumaat 25 Sabtu 26 Ahad 27 Isnin

3:00 Perjumpaan Kokurikulum 7 5:00 ptg (Kelab Olahraga) 1.05tgh Mesyuarat JK Pemantauan P&P 1 Pertandingan Bola Jaring (Zon) 3:00 5:00 ptg 3:00 5:00 ptg Perjumpaan Kokurikulum 7 (Kelab Bola Baling) Perjumpaan Kokurikulum 7 (Kelab Bola Jaring)

28

Selasa

29

Rabu

Guru Penasihat Bilik GB/GK1/Ket Komputer ua Panitia SK Selat Cik Siti Pulau Soffiah Guru Rujuk Jadual Penasihat Guru Rujuk Jadual Penasihat Rujuk Jadual

TAKWIM KOKURIKULUM 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU

MAC 2012
TARIKH HARI MASA PERKARA/PERISTIWA TEMPAT TINDAKAN GK&SU HEM/GURU SPBT Guru Rujuk Jadual Penasihat GK & SU HEM

1.05 tgh Mesyuarat JK SPBT (1) 1 Khamis 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 7 5:00 ptg (Kelab Ping Pong) 2 3 4 5 Jumaat Sabtu Ahad Isnin 1.05tgh Mesyuarat JK Kewangan 1 Ceramah Kesihatan

PSS

GB/PT/ Guru-guru

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

8:00 pg Ujian Pengesanan 1 Tahun 1-5 1:05 tgh Selasa Pertandingan Balapan dan Padang Peringkat Daerah Perak Tengah 8:00 pg Ujian Pengesanan 1 Tahun 1-5 1:05 tgh Rabu Pertandingan Balapan dan Padang Peringkat Daerah Perak Tengah 8:00 pg Ujian Pengesanan 1 Tahun 1-5 1:05 tgh Khamis Pertandingan Balapan dan Padang Peringkat Daerah Perak Tengah Jumaat Sabtu Cuti Pertengahan Penggal 1 Ahad Cuti Pertengahan Penggal 1 Cuti Pertengahan Penggal 1 Isnin Cuti Pertengahan Penggal Selasa 1/Pertandingan Ping Pong MSSM Cuti Pertengahan Penggal Rabu 1/Pertandingan Ping Pong MSSM Cuti Pertengahan Penggal Khamis 1/Pertandingan Ping Pong MSSM Cuti Pertengahan Penggal Jumaat 1/Pertandingan Ping Pong MSSM Cuti Pertengahan Penggal Sabtu 1/Pertandingan Ping Pong MSSM Ahad Cuti Pertengahan Penggal 1

Rujuk Jadual Guru Thn 1-5 SK Titi Gantong En. Mohd Tarmizi

Rujuk Jadual Guru Thn 1-5 SK Titi Gantong En. Mohd Tarmizi

Rujuk Jadual Guru Thn 1-5 SK Titi Gantong En. Mohd Tarmizi

Labuan Labuan Labuan Labuan Labuan

Us. Abdul Rahman Us. Abdul Rahman Us. Abdul Rahman Us. Abdul Rahman Us. Abdul Rahman

TAKWIM KOKURIKULUM 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU 19 Isnin 20 Selasa 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 8 Rujuk Jadual 5:00 ptg (Unit Pakaian Seragam) 21 Rabu Pertandingan Bola Baling (Zon Seberang SKCL3 Perak) 22 Khamis 23 Jumaat 24 Sabtu 25 Ahad 26 27 28 Isnin Selasa Rabu 1:05 tgh Mesyuarat Panitia Matematik 2 2.30 ptg KBS 1 8.00 pg KBS 1 3:00 5:00 ptg 2.30 ptg 3:00 5:00 ptg 3:00 5:00 ptg Perjumpaan Kokurikulum 9 (Kelab Olahraga) Mesyuarat Agung PIBG Perjumpaan Kokurikulum 9 (Kelab Bola Baling) Perjumpaan Kokurikulum 9 (Kelab Bola Jaring) Pertandingan Bola Jaring (Daerah) 29 Khamis 30 Jumaat 31 Sabtu 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 9 5:00 ptg (Kelab Ping Pong) Rujuk Jadual Dewan Rujuk Jadual Rujuk Jadual SK Simpang Tiga Rujuk Jadual PSS

Guru Penasihat Us. Abdul Raof Semua AJK Panitia Matematik Guru j-Qaf Guru j-Qaf Guru Penasihat S/U PIBG Guru Penasihat Guru Penasihat Cik Siti Soffiah Guru Penasihat

TAKWIM KOKURIKULUM 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU

APRIL 2012
TARIKH HARI Ahad Isnin Selasa 1.05 tgh Mesyuarat Kurikulum 2 PSS GK 1/ Guruguru MASA PERKARA/PERISTIWA TEMPAT TINDAKAN

1 2 3

Perjumpaan Kokurikulum 10 Guru Rujuk Jadual Penasihat 3:00 (Persatuan/kelab) 4 Rabu 5:00 ptg Pertandingan Bola Baling (Daerah Perak Us. Abdul SKSbrgPrk Tengah) Raof Pertandingan Balapan & Padang Kinta En. Mohd 5 Khamis (Negeri) Selatan Tarmizi 11:05 pg AJK Panitia Kuiz Matematik Kantin 12:05 tgh Matematik 6 Jumaat Pertandingan Balapan & Padang Kinta En. Mohd (Negeri) Selatan Tarmizi Pertandingan Balapan & Padang Kinta En. Mohd 7 Sabtu (Negeri) Selatan Tarmizi Pertandingan Balapan & Padang Kinta En. Mohd 8 Ahad (Negeri) Selatan Tarmizi 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 11 Guru 9 Isnin Rujuk Jadual Penasihat 5:00 ptg (Kelab Olahraga) Mesyuarat Temasya Sukan Dan SU Sukan, 1:05 tgh PSS Permainan Guru 10 Selasa 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 11 Guru Rujuk Jadual Penasihat 5:00 ptg (Kelab Bola Baling) 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 11 Guru 11 Rabu Rujuk Jadual Penasihat 5:00 ptg (Kelab Bola Jaring) 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 11 Guru 12 Khamis Rujuk Jadual 5:00 ptg (Kelab Ping Pong) Penasihat 13 Jumaat 14 Sabtu 15 Ahad AJK Panitia Bhs. Inggeris Mesyuarat Panitia Panitia B.Inggeris 2 / 16 Isnin 1.05 tgh PSS & Panitia Panitia Kemanusiaan 2 Kemanusiaan AJK Panitia Mesyuarat Panitia Sains 2 / Panitia Bhs. 17 Selasa 1.05 tgh PSS Sains & Melayu 2 Panitia Bhs.

TAKWIM KOKURIKULUM 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU 18 Rabu 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 12 5:00 ptg (Unit Pakaian Seragam) Pertandingan Bola Jaring (Negeri) 11:05 pg Kuiz Lisan Matematik 12:05 tgh Pertandingan Bola Jaring (Negeri) 21 Sabtu Pertandingan Bola Jaring (Negeri) Pertandingan Bola Baling (Negeri) 22 Ahad Pertandingan Bola Jaring (Negeri) Pertandingan Bola Baling (Negeri) 23 Isnin 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 13 5:00 ptg (Kelab Olahraga) Pertandingan Bola Baling (Negeri) 24 Selasa 3:00 5:00 ptg 3:00 5:00 ptg Perjumpaan Kokurikulum 13 (Kelab Bola Baling) Perjumpaan Kokurikulum 13 (Kelab Bola Jaring) Hilir Perak Hulu Perak Rujuk Jadual Hulu Perak Rujuk Jadual Rujuk Jadual Rujuk Jadual Hilir Perak Kantin Hilir Perak Hilir Perak Hulu Perak Melayu Guru Penasihat Cik Siti Soffiah AJK Panitia Matematik Cik Siti Soffiah Cik Siti Soffiah Us. Abdul Raof Cik Siti Soffiah Us. Abdul Raof Guru Penasihat Us. Abdul Raof Guru Penasihat Guru Penasihat GK & SU HEM Guru Penasihat GK 1/ SU LADAP

19 Khamis

20 Jumaat

25

Rabu

1.05 tgh Mesyuarat JK Kantin / RMT (2) 26 Khamis 27 Jumaat 28 29 30 Sabtu Ahad Isnin 8.00 pg LADAP 1 PSS 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 13 5:00 ptg (Kelab Ping Pong) Rujuk Jadual

TAKWIM KOKURIKULUM 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU

MEI 2012
TARIKH HARI Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Ceramah Keselamatan PDRM 7 Isnin 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 15 5:00 ptg (Kelab Olahraga) GK & SU HEM Guru Rujuk Jadual Penasihat GK Koku. SU Koku, SU Sukan PSS Semua Guru & Staf Sokongan Guru Rujuk Jadual Penasihat En. Mohd Perlis Tarmizi Guru Rujuk Jadual Penasihat En. Mohd Perlis Tarmizi Semua AJK Panitia PSS Matematik Guru Rujuk Jadual Penasihat En. Mohd Perlis Tarmizi En. Mohd Perlis Tarmizi Perlis En. Mohd Tarmizi MASA PERKARA/PERISTIWA TEMPAT TINDAKAN

1 2 3 4 5 6

Cuti Umum : Hari Pekerja 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 14 5:00 ptg (Persatuan/ Kelab) 1.05 tgh Mesyuarat JK Lembaga Disiplin (2)

Rujuk Jadual

Guru Penasihat GK & SU HEM

1:05 tgh 8 Selasa

y Mesyuarat Kokurikulum 2 y Mesyuarat Sukan Tahunan 1

Rabu

3:00 Perjumpaan Kokurikulum 15 5:00 ptg (Kelab Bola Baling) Pertandingan Balapan & Padang (Kebangsaan) 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 15 5:00 ptg (Kelab Bola Jaring) Pertandingan Balapan & Padang (Kebangsaan) 1:05 tgh Mesyuarat Panitia Matematik 3

10 Khamis

11 Jumaat 12 Sabtu

3:00 Perjumpaan Kokurikulum 15 5:00 ptg (Kelab Ping Pong) Pertandingan Balapan & Padang (Kebangsaan) Pertandingan Balapan & Padang (Kebangsaan) 8.00 pg Gotong Royong Perdana Pertandingan Balapan & Padang (Kebangsaan)

TAKWIM KOKURIKULUM 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU 13 Ahad 14 Isnin 8:00 pg Peperiksaan Pertengahan Tahun 15 Selasa 1:05 tgh (Tahun 1 6) 8:00 pg Peperiksaan Pertengahan Tahun 16 Rabu 1:05 tgh (Tahun 1 6) 8:00 pg Peperiksaan Pertengahan Tahun 17 Khamis 1:05 tgh (Tahun 1 6) 18 Jumaat 19 Sabtu 8.00 pg LADAP 2 20 Ahad 21 Isnin Minggu Kempen Anti Dadah bermula 22 Selasa 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 16 23 Rabu 5:00 ptg (Unit Pakaian Seragam) 24 Khamis 25 Jumaat 26 Sabtu 27 Ahad 28 Isnin 29 Selasa 30 Rabu 31 Khamis 3:30 ptg Mesyuarat Sukan Tahunan 2

Rujuk Jadual Rujuk Jadual Rujuk Jadual Rujuk Jadual Rujuk Jadual Rujuk Jadual PSS S/U LADAP GK HEM Rujuk Jadual Guru Penasihat GB, GK KK, SU Sukan, AJK Induk & PIBG

Kantin

Cuti Pertengahan Tahun Cuti Pertengahan Tahun Cuti Pertengahan Tahun Cuti Pertengahan Tahun Cuti Pertengahan Tahun Cuti Pertengahan Tahun

TAKWIM KOKURIKULUM 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU

JUN 2012
TARIKH HARI Jumaat Sabtu Ahad Isnin MASA PERKARA/PERISTIWA Cuti Pertengahan Tahun Cuti Pertengahan Tahun / Keputeraan DYMM SPB YDA Cuti Pertengahan Tahun Cuti Pertengahan Tahun Pertandingan Bola Baling (Kebangsaan) Cuti Pertengahan Tahun 5 Selasa Pertandingan Bola Baling (Kebangsaan) Cuti Pertengahan Tahun 6 Rabu Pertandingan Bola Baling (Kebangsaan) Pertandingan Bola Jaring (Kebangsaan) Cuti Pertengahan Tahun 7 Khamis Pertandingan Bola Baling (Kebangsaan) Pertandingan Bola Jaring (Kebangsaan) Cuti Pertengahan Tahun 8 Jumaat Pertandingan Bola Baling (Kebangsaan) Pertandingan Bola Jaring (Kebangsaan) Cuti Pertengahan Tahun 9 Sabtu Pertandingan Bola Baling (Kebangsaan) Pertandingan Bola Jaring (Kebangsaan) 10 11 12 13 Ahad Isnin Selasa Rabu 3:00 5:00 ptg 1.05 tgh 3:00 5:00 ptg 3:00 5:00 ptg Kelantan Negeri Sembilan Us. Abdul Raof Cik Siti Soffiah Guru Penasihat Guru PSS Guru Penasihat Guru Penasihat Kelantan Negeri Sembilan Us. Abdul Raof Cik Siti Soffiah Kelantan Negeri Sembilan Us. Abdul Raof Cik Siti Soffiah Kelantan Negeri Sembilan Us. Abdul Raof Cik Siti Soffiah Kelantan Us. Abdul Raof Kelantan Us. Abdul Raof TEMPAT TINDAKAN

1 2 3 4

Cuti Pertengahan Tahun Perjumpaan Kokurikulum 17 Rujuk Jadual (Kelab Olahraga) Mesyuarat JK PSS & Program NILAM 2 PSS Perjumpaan Kokurikulum 17 Rujuk Jadual (Kelab Bola Baling) Perjumpaan Kokurikulum 17 Rujuk Jadual - Lawatan Pasukan Kesihatan Sekolah

TAKWIM KOKURIKULUM 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU SU Kesihatan 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 17/ Guru Rujuk Jadual 5:00 ptg Sukantara Penasihat SU Kesihatan Lawatan Pasukan Kesihatan Sekolah GB/GK1/Gur 1.05 tgh Mesyuarat JK Kurikulum 3 PSS u-guru 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 17 (Kelab Guru Rujuk Jadual 5:00 ptg Ping Pong) Penasihat

14 Khamis

15 Jumaat 16 Sabtu 17 Ahad Ceramah Kebakaran /Demonstrasi 1:05 ptg Memadam Api Mesyuarat Sukan Tahunan 3 Perjumpaan Guru-guru Th.6 ( Analisis 1.05 tgh Peperiksaan ) Mesyuarat JK Kecemerlangan Th.6 2 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 18 5:00 ptg (Persatuan/Kelab) 1.05 ptg Mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris 3 / Panitia Kemanusiaan 3 GK Koku. SU Koku, SU Sukan PSS Semua Guru & Staf Sokongan GB/GK1 / PSS Guru-guru Th.6 Guru Rujuk Jadual Penasihat AJK Panitia Bhs. Inggeris PSS /Panitia Kemanusiaan Guru j-Qaf Guru j-Qaf AJK Panitia Sains / PSS Panitia Bhs. Melayu Guru Rujuk Jadual Penasihat Guru Rujuk Jadual Penasihat Guru Rujuk Jadual Penasihat Semua Guru Padang & Staf

18

Isnin

19 20

Selasa Rabu

21 Khamis 22 Jumaat 23 Sabtu 24 Ahad

2.30 ptg KBS 2 8.00 pg KBS 2

1.05 tgh 25 Isnin 3:00 5:00 ptg 3:00 5:00 ptg 3:00 5:00 ptg 8:00 pg 2:30 ptg

Mesyuarat Panitia Sains 3 / Panitia Bahasa Melayu 3 Perjumpaan Kokurikulum 19 (Kelab Olahraga) Perjumpaan Kokurikulum 19 (Kelab Bola Baling) Perjumpaan Kokurikulum 19 (Kelab Bola Jaring) y Raptai Penuh Sukan Tahunan y Sukan Tahunan SKPK 2012 Cuti Peristiwa Kejohanan Sukan Tahunan

26 27

Selasa Rabu

28 Khamis 29 Jumaat 30 Sabtu

TAKWIM KOKURIKULUM 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU

JULAI 2012
TARIKH HARI Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin 1.05 tgh Mesyuarat JK Induk HEM (2) 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 20 5:00 ptg (Unit Pakaian Seragam) CUTI PERISTIWA Rujuk Jadual GK & SU HEM Guru Penasihat MASA PERKARA/PERISTIWA TEMPAT TINDAKAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.05 tgh Mesyuarat JK ICT 2 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 21 5:00 ptg (Kelab Olahraga) Mesyuarat Program Sambutan Bulan 1:05 tgh Kemerdekaan 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 21 5:00 ptg (Kelab Bola Baling) 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 21 5:00 ptg (Kelab Bola Jaring) 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 21 5:00 ptg (Kelab Ping Pong)

Penyelaras ICT Guru Rujuk Jadual Penasihat PSS Rujuk Jadual Rujuk Jadual Rujuk Jadual Semua Guru Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Penasihat

Bilik Komputer

10

Selasa

11

Rabu

12 Khamis 13 Jumaat 14 Sabtu 15 Ahad 16 Isnin 17 18 19 20 21 22 23 24

8:00 pg 1:05 tgh 8:00 pg Rabu 1:05 tgh 8:00 pg Khamis 1:05 tgh Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Selasa

y y y y y y

Peperiksaan Percubaan UPSR Ujian Pengesanan 2 Peperiksaan Percubaan UPSR Ujian Pengesanan 2 Peperiksaan Percubaan UPSR Ujian Pengesanan 2

Tahun 6 Rujuk Jadual Tahun 1 5 Tahun 6 Rujuk Jadual Tahun 1 5 Tahun 6 Rujuk Jadual Tahun 1 5

TAKWIM KOKURIKULUM 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU 25 Rabu 26 Khamis 27 Jumaat 28 Sabtu 29 Ahad 30 31 Isnin Selasa Perjumpaan Guru-guru Th.6 ( Analisis Percubaan ) 1.05 tgh Mesyuarat Program Kecemerlangan TH.6 3 PSS GB/GK1/ Guru-guru Th.6 1.05 tgh Mesyuarat JK Kantin /RMT (3) GK & SU HEM

TAKWIM KOKURIKULUM 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU

OGOS 2012
TARIKH HARI MASA PERKARA/PERISTIWA TEMPAT TINDAKAN GB/GK1/Gur u-guru

1 2 3 4 5 6

Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin

1.05 tgh Mesyuarat JK Kurikulum 4 1.05 tgh Mesyuarat JK Pengurusan Aset 2

PSS

Bilik GB/GK 1/ PT Komputer

Cuti Umum: Nuzul Quran Mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris 4/ Panitia Kemanusiaan 4 AJK Panitia Bhs. Inggeris/Panit ia Kemanusiaan AJK Panitia Sains/ Panitia Bhs.Melayu

Selasa

1.05 tgh

PSS

Rabu

1.05 tgh

Mesyuarat Panitia Sains 4 / Panitia Bahasa Melayu 4

PSS

9 Khamis 10 Jumaat 11 Sabtu 12 Ahad 13 14 Isnin Selasa Latihan Padam Kebakaran Peperiksaan Pra UPSR Tahun 6 Peperiksaan Pra UPSR Tahun 6 Peperiksaan Pra UPSR Tahun 6 Majlis Sambutan Bulan Kemerdekaan Kali Ke-55 Cuti Pertengahan Penggal 2 Cuti Pertengahan Penggal 2 / Hari Raya Puasa Cuti Pertengahan Penggal 2 / Hari Raya Puasa Cuti Pertengahan Penggal 2 Cuti Pertengahan Penggal 2 Cuti Pertengahan Penggal 2 Kelas Thn 6 Kelas Thn 6 Kelas Thn 6 Dewan GK & SU Kebakaran Guru M/P Guru M/P Guru M/P Semua Guru

8:00 pg 1:05 tgh 8:00 pg 15 Rabu 1:05 tgh 8:00 pg 16 Khamis 1:05 tgh 7:45 pg 17 Jumaat 12:05 tgh 18 Sabtu 19 20 Ahad Isnin

21 Selasa 22 Rabu 23 Khamis

TAKWIM KOKURIKULUM 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU 24 Jumaat Cuti Pertengahan Penggal 2 25 Sabtu Cuti Pertengahan Penggal 2 26 Ahad Cuti Pertengahan Penggal 2 27 28 29 30 31 GB/GK/ Guru-guru Isnin 1.05 tgh Perjumpaan Guru-Guru Th. 6 PSS Th.6 Selasa 1:05 tgh Mesyuarat Kokurikulum 3 PSS Semua Guru 3:00 5:00 Perjumpaan Kokurikulum 22 Guru Rabu Rujuk Jadual ptg (Persatuan/Kelab) Penasihat Khamis Sambutan Hari Raya Peringkat Sekolah GK HEM Cuti Umum : Hari Kemerdekaan Kali Jumaat Ke-55

TAKWIM KOKURIKULUM 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU

SEPTEMBER 2012
TARIKH HARI Sabtu Ahad Isnin 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 23 5:00 ptg (Kelab Olahraga) y Mesyuarat Lawatan Sambil Belajar 1:05 tgh y Mesyuarat Perkhemahan Perdana 3:00 5:00 ptg 3:00 5:00 ptg 3:00 5:00 ptg Guru Penasihat Semua Guru PSS & Staf Sokongan Guru Rujuk Jadual Penasihat Guru Rujuk Jadual Penasihat Guru Rujuk Jadual Penasihat Rujuk Jadual Kantin AJK Program MASA PERKARA/PERISTIWA TEMPAT TINDAKAN

1 2 3

Selasa Perjumpaan Kokurikulum 23 (Kelab Bola Baling) Perjumpaan Kokurikulum 23 Rabu (Kelab Bola Jaring) Perjumpaan Kokurikulum 23 Khamis (Kelab Ping Pong) y Kuiz Bulan Kemerdekaan 8:30 pg Jumaat y Pertandingan Nyanyian Lagu-Lagu 12:05 tgh Patriotik Sabtu Ahad Isnin Selasa 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 24 Rabu 5:00 ptg (Unit Pakaian Seragam) Khamis Jumaat Sabtu Ahad Cuti Umum: Hari Malaysia Isnin Cuti Umum: Hari Malaysia Selasa Rabu 1.05 tgh Mesyuarat AKS/Pekerja 3

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Rujuk Jadual

Guru Penasihat

Bilik Komputer

GB/GK1/PT/ PA AJK Program, Guru Kelas

20 Khamis 21 Jumaat 22 23 24 Sabtu Ahad Isnin 1.05 tgh Mesyuarat Program j-Qaf 2 PSS GB/GK1/Gur u j-Qaf 8:30 pg Majlis Penutupan Sambutan Bulan 12:05 tgh Kemerdekaan Kali Ke-55 Dewan

TAKWIM KOKURIKULUM 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 25 5:00 ptg (Kelab Olahraga) 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 25 25 Selasa 5:00 ptg (Kelab Bola Baling) 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 25 26 Rabu 5:00 ptg (Kelab Bola Jaring) 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 25 27 Khamis 5:00 ptg (Kelab Ping Pong) 28 Jumaat 29 Sabtu 8.30 pg LADAP 3 30 Ahad

Rujuk Jadual Rujuk Jadual Rujuk Jadual Rujuk Jadual PSS

Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Penasihat S/U LADAP

TAKWIM KOKURIKULUM 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU

OKTOBER 2012
TARIKH HARI CADANG ANMASA PERKARA/PERISTIWA TEMPAT TINDAKAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu

1:05 ptg

Taklimat Pengisian Rekod Penilaian Kokurikulum

PSS

Semua Guru Guru Penasihat Rujuk Jadual Rujuk Jadual Rujuk Jadual Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Penasihat GK & SU HEM Guru Penasihat

3:00 Perjumpaan Kokurikulum 26 5:00 ptg (Persatuan/Kelab) Perkhemahan Perdana Perkhemahan Perdana Perkhemahan Perdana 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 27 5:00 ptg (Kelab Olahraga) 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 27 5:00 ptg (Kelab Bola Baling) 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 27 5:00 ptg (Kelab Bola Jaring) 1.05 tgh Mesyuarat JK Induk HEM (4)

Rujuk Jadual Padang Padang Padang Rujuk Jadual Rujuk Jadual Rujuk Jadual PSS Rujuk Jadual

11 Khamis 12 Jumaat 13 Sabtu 14 Ahad 15 Isnin 16 17 18 19 20 21 22 23 24

3:00 Perjumpaan Kokurikulum 27 5:00 ptg (Kelab Ping Pong)

8:00 pg Peperiksaan Akhir Tahun(Tahun 1 -5) Rujuk Jadual 1:05 tgh 8:00 pg Rabu Peperiksaan Akhir Tahun(Tahun 1 -5) Rujuk Jadual 1:05 tgh 8:00 pg Khamis Peperiksaan Akhir Tahun(Tahun 1 -5) Rujuk Jadual 1:05 tgh Jumaat Sabtu Ahad Isnin Taklimat Pengurusan Dan Selasa 1:05 tgh PSS Pengemaskinian Stok Kokurikulum 3:00 Perjumpaan Kokurikulum 28 Rabu Rujuk Jadual 5:00 ptg (Unit Pakaian Seragam) Selasa

Rujuk Jadual Rujuk Jadual Rujuk Jadual

Semua Guru Guru Penasihat

TAKWIM KOKURIKULUM 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU 25 Khamis 26 Jumaat Cuti Umum: Hari Raya Qurban 27 Sabtu 28 Ahad 29 30 31 Isnin Selasa Rabu Perjumpaan Kokurikulum 29 3:00 (Mesyuarat Akhir Tahun, Lantikan 5:00 ptg Jawatankuasa baru 2013) Rujuk Jadual Guru Penasihat 1.05 tgh Mesyuarat JK Kurikulum 5 PSS GB/GK1/ Semua Guru

TAKWIM KOKURIKULUM 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU

NOVEMBER 2012
TARIKH HARI Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Tarikh Akhir Penyerahan Rekod Penilaian Kokurikulum Murid Mesyuarat Penutup Kokurikulum Dan Taklimat Penyerahan Tugas Lawatan Sambil Belajar Lawatan Sambil Belajar Lawatan Sambil Belajar Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun / Cuti Umum: Deepavali Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun / Cuti Umum: Awal Muharram Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun MASA PERKARA/PERISTIWA TEMPAT TINDAKAN

1 2 3 4 5 6

PSS

Semua Guru

7 Rabu 8 Khamis 9 Jumaat 10 Sabtu 11 Ahad 12 Isnin 13 14 Selasa Rabu

15 Khamis 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat

TAKWIM KOKURIKULUM 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU

DISEMBER 2012
TARIKH HARI Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin MASA PERKARA/PERISTIWA Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun TEMPAT TINDAKAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Anda mungkin juga menyukai