Pendidikan Moral tingkatan 4 Tema: Patriotisme Subtema: Cinta akan negara

DEFINISI

CIRI-CIRI NILAI CINTA AKAN NEGARA

KEPENTINGAN NILAI CINTA AKAN NEGARA

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN EMPAT NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME CINTA AKAN NEGARA

KESAN CINTA AKAN NEGARA

CONTOH-CONTOH AMALAN CINTA AKAN NEGARA

SESI SOAL JAWAB

PENUTUP

NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME

DEFINISI PERASAAN SAYANG DAN BANGGA KEPADA NEGARA SERTA MELETAKKAN KEPENTINGAN NEGARA MELEBIHI KEPENTINGAN DIRI MENU UTAMA .

CIRI-CIRI NILAI CINTA AKAN NEGARA BANGGA DENGAN PENCAPAIAN NEGARA CIRI-CIRI NILAI CINTA AKAN NEGARA TAAT SETIA KEPADA NEGARA MENGGUNAKAN SALURAN BETUL DALAM MELAHIRKAN PENDAPAT MENU UTAMA BANGGA DENGAN KEPELBAGAIAN KAUM DAN BUDAYA MENYOKONG USAHA PEMBANGUNAN NEGARA .

KEPENTINGAN MENCINTAI NEGARA y NEGARA AKAN AMAN DAN MAKMUR y NEGARA AKAN LEBIH MAJU DALAM PELBAGAI BIDANG y KEDAULATAN NEGARA AKAN DAPAT DIPERTAHANKAN y PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN DASAR NEGARA DAPAT DITERUSKAN DENGAN ADANYA SOKONGAN RAKYAT y KEPELBAGAIAN BUDAYA DAPAT DINIKMATI BERSAMA MENU UTAMA .

Kesan Positif Cinta Akan Negara KEDAULATAN NEGARA AKAN TERPELIHARA KEPELBAGAIAN BUDAYA DALAM MASYARAKAT DAPAT DIKEKALKAN POSITIF DASAR-DASAR PEMBANGUNAN NEGARA DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN BERKESAN MASALAH PERKAUMAN DAPAT DIELAKKAN NEXT .

Kesan Negatif Tidak Mengamalkan Nilai Cinta Akan Negara PENJAJAHAN BENTUK BARU AKAN BERLAKU KEUNIKKAN KAUM DAN BUDAYA TERANCAM NEGATIF DASAR-DASAR PEMBANGUNAN NEGARA TIDAK MENYELURUH NEGARA TIDAK AKAN AMAN MAKMUR MENU UTAMA .

CONTOH-CONTOH PENGAMALAN NILAI CINTA AKAN NEGARA BERDIRI TEGAK SEMASA MENYANYIKAN LAGU NEGARAKU NEXT .

SAMB PRINSIP-PRINSIP RUKUN NEGARA MENGINGATI KERANA DAPAT MENINGKATKAN SEMANGAT CINTA AKAN NEGARA .

SAMB MENGGUNAKAN SALURAN YANG BETUL UNTUK MELAHIRKAN PENDAPAT TERHADAP DASAR-DASAR KERAJAAN NEXT .

SAMB MENGHARGAI KEPELBAGAIAN KAUM DAN BUDAYA MASYARAKAT MALAYSIA YANG MAJMUK MENU UTAMA .

NEXT .

A Apabila negara darurat . apakah sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh orang yang mengamalkan nilai Cinta Akan Negara Meninggalkan negaranya Menetap di negaranya tanpa mengira risiko Mengadakan tunjuk perasaan anti-kerajaan Memohon kerakyatan asing B C D .SOALAN 1 1.

TAHNIAH!!! JAWAPAN ANDA TEPAT NEXT .

TAHNIAH!!! JAWAPAN ANDA TEPAT NEXT .

TAHNIAH!!! JAWAPAN ANDA TEPAT NEXT .

MAAF JAWAPAN ANDA SALAH MAHU CUBA SEKALI LAGI YA TIDAK .

MAAF JAWAPAN ANDA SALAH MAHU CUBA SEKALI LAGI YA TIDAK .

MAAF JAWAPAN ANDA SALAH MAHU CUBA SEKALI LAGI YA TIDAK .

SOALAN 1 Apabila negara darurat . apakah sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh orang yang mengamalkan nilai Cinta Akan Negara A Meninggalkan negaranya B Menetap di negaranya tanpa mengira risiko Mengadakan tunjuk perasaan anti-kerajaan Memohon kerakyatan asing C D .

TERIMA KASIH KERANA MENCUBA NEXT .

SOALAN 2 Apakah ciri-ciri rakyat yang mengamalkan nilai Cinta Akan Negara? A Bangga dengan pencapaian Negara B Membangkang segala usaha pembangunan negara Tidak rela memberi sumbangan kepada negara Mengadakan demonstrasi jalanan untuk menyampaikan pendapat C D .

SOALAN 3 Manakah amalan Cinta Akan Negara? A B Menyebarkan fitnah mengenai negara di internet Membocorkan maklumat ketenteraan negara Mempersendakan lagu kebangsaan iaitu Negaraku Bersama-sama dengan kaum lain menyambut perayaan mereka NEXT C D .

TERIMA KASIH KERANA MENCUBA NEXT .

TERIMA KASIH KERANA MENCUBA NEXT .

Apakah Yang Telah Kita Pelajari Hari Ini y DEFINISI NILAI y CIRI-CIRI NILAI CINTA AKAN NEGARA y KEPENTINGAN NILAI CINTA AKAN NEGARA y KESAN CINTA AKAN NEGARA y CONTOH-CONTOH AMALAN CINTA AKAN NEGARA MENU UTAMA .

PENUTUP y Kita seharusnya berasa bangga menjadi rakyat Malaysia kerana negara ini aman dan damai walau pelbagai kaum. y Sebagai rakyat kita seharusnya Cinta Akan Negara untuk mengekalkan keharmonian antara kaum. TETAPI TANYALAH APA YANG DAPAT KAMU BERIKAN KEPADA NEGARA} NEXT . y Oleh itu. kita seharusnya berusaha mengekalkan kedaulatan negara kita Malaysia |JANGAN TANYA APA YANG NEGARA DAPAT BERIKAN KEPADA KAMU.

SEKIAN TERIMA KASIH .