Anda di halaman 1dari 2

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH 2012 NAMA SEKOLAH :SK CONVENT GREEN LANE, PULAU PINANG.

MISI SEKOLAH VISI SEKOLAH Disediakan Oleh Tarikh Bidang Utama Matlamat Strategik :MELAHIRKAN WARGA SEKOLAH YANG BERSAHSIAH TINGGI . : SKCGL TETAP TERBILANG . :UNIT KEBERSIHAN DAN KECERIAAN SEKOLAH. :23 November 2011 1. Pengurusan Hal Ehwal Murid 1.Meningkatkan tahap Kebersihan dan Keceriaan persekitaran sekolah . 2.Memupuk nilai menjaga kebersihan dan menyayangi alam sekitar di kalangan murid . Disahkan Oleh Tarikh : :

Objektif 1.Menjalankan program lima minit bersih kelas 2. Melantik Ketua Kebersihan kelas bagi setiap kelas.

KPI % kebersihan meningkat

Sasaran % kebersihan meningkat

Inisiatif 1. Murid pagi dan petang membersih kelas selama lima minit sebelum p&p bermula dan lima minit sebelum pulang. 2. Tindakan guru yang mengajar pada masa tersebut. 1.Mengadakan mesyuarat mingguan kepada ketua kebersihan kelas . 2.Memapar peraturan kebersihan dan keceriaan di setiap bilik darjah. 3.Ketua Kebersihan akan memberikan laporan kebersihan pada setiap kali perjumpaan diadakan.

% kebersihan bilik darjah meningkat

% kebersihan bilik darjah meningkat

3.Pendidikan Alam sekitar dan kempen sayang sekolah

Memupuk nilai mencintai dan menyayangi sekolah sebagai Sekolahku rumahku

Vandalisme sifar dan sampah sifar

Taklimat dan Ceramah kepada a. Murid. b. Guru dan Kakitangan. c. Pekerja Pembersihan. Buletin Sekolah. P & P dalam kelas. Kempen jimatkan air dan elektrik.