Anda di halaman 1dari 2

Senarai Hukuman Kawad kaki

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Senang diri. Skuad sedia. Ke kanan lurus. Nombor. Bergerak ke kanan dalam satu barisan , ke kanan pusing. Skuad akan menghadap ke hadapan, ke kiri pusing. Bergerak ke kiri dalam satu barisan ke kiri pusing. Skuad akan menghadap ke hadapan, ke kanan pusing. Skuad akan menghadap ke belakang, ke belakang pusing. Skuad akan menghadap ke hadapan, ke belakang pusing. Bergerak ke kiri, dalam satu barisan, ke kiri pusing. dari kanan, cepat jalan. Skuad henti. Bergerak ke kanan dalam satu barisan ke belakang pusing. Dari kiri, cepat jalan. Skuad henti. Bergerak ke kiri dalam satu barisan, ke belakang pusing. Dari kanan, cepat jalan. Skuad henti. ( henti di tengah-tengah ketua skuad ) Skuad akan menghadap ke hadapan, ke kanan pusing. Skuad akan menghadap ke belakang, ke belakang pusing. Dari tengah , cepat jalan. Skuad akan menghadap ke hadapan, ke belakang pusing. Hormat, hormat ke hadapan , hormat. Hentak kaki. Skuad henti. Skuad akan menghadap ke hadapan, ke belakang pusing. dari tengah , cepat jalan. Skuad henti. ( berhenti di tengah-tengah skuad ) Bergerak ke kanan dalam satu barisan, ke belakang pusing. ( komandan berada di sebelah kanan skuad )

31. 32. 33. 34.

dari kiri, perlahan jalan. ( komandan berada di sebelah kiri skuad ) Bergerak ke kiri dalam satu barisan, ke belakang pusing. Bergerak ke kanan dalam satu barisan, ke belakang pusing. Skuad berhenti. ( berhenti di tengah-tengah skuad )

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Skuad akan menghadap ke hadapan ke kiri pusing. Bergerak ke kanan dalam satu barisan, ke kanan pusing. Dari kiri, cepat jalan. Bergerak ke kiri dalam satu barisan , ke belakang pusing. Tukar langkah masa berjalan, tukar langkah. ( 3X ) Bergerak ke kanan dalam satu barisan ke belakang pusing. Tukar langkah masa berjalan, tukar langkah ( 3X ) Hormat selaku terima sijil , hormat ke hadapan hormat. Skuad henti. Skuad akan menghadap ke hadapan, ke kanan pusing. Dari kanan, cepat jalan. Skuad akan mara mengadap, dari tengah , cepat jalan. Ke kanan lurus. Pandang depan.

Ketua Skuad melapor ( hormat ) ujian telah siap - minta keluar baris- Tuan.

Anda mungkin juga menyukai