Anda di halaman 1dari 5

Kecerdasan Linguistik kemahiran atau kebolehan mengguna perkataan dengan berkesan, baik secara lisan atau bertulis.

Kecerdasan Muzikal peka terhadap rentak, pic, dan melodi. Kemahiran dalam mengenali lagu-lagu mudah dan dapat mengubah kelajuan, tempo dan rentak dalam lagu mudah.

Kecerdasan Logikal-Matematikal kebolehan mengguna nombor nombor secara efektif dan dapat mengulas dengan baik.

Kecerdasan Interpersonal kebolehan memahami perasaan hati (mood), motivasi dan keinginan orang lain. Kemahiran bertindak secara berkesan dalam menyelesaikan masalah dan mengatasi konflik bila berhubung dengan orang lain.

Kecerdasan `Spatial peka terhadap bentuk, ruang, warna, garisandan corak serta berkebolehan membentangkan idea secara grafik.

Kecerdasan Intrapersonal kebolehan memahami diri sendiri seperti kekuatan, kelemahan, perasaan hati (mood), keinginan, berahi (desires) diri. Kemahirannya termasuk menyedari bahawa dirinya adalah sama atau berbeza dengan orang lain, dan dapat mengawal serta menangani perasaan diri sendiri.

Kecerdasan Kinestetik Badan kebolehan mengguna tubuh badan untuk menghuraikan idea-idea dan perasaan, serta menyelesaikan masalah. Kemahirannyatermasuk koordinasi, fleksibiliti, kepantasan gerak-geri dan perimbangan tubuh badan.

Kecerdasan Naturalis peka terhadap alam semulajadi, sedar akan gejala alam, berkemampuan untuk membezakan flora dan fauna, baik dalam kerja mengasing dan mengelas, mempunyai kemahiran memerhati, memahami fenomena semulajadi serta menjaga haiwan kesayangan dan juga suka kerja berkebun.

1. Baik Hati Belas kasihan Bertimbang rasa Murah hati

4. Hormat Hormat dan taat kepada ibu bap atau penjaga Hormat kepada ahli keluarga, orang yang lebih tua, guru, rakan, jiran tetangga dan pemimpin Hormat kepada institusi perajaan dan negara Hormat kepada kepercayaan dan adat resam semua keturunan diMalaysia Patuh kepada undang-uadang Patuh kepada ketepatan masa

Saling faham memahami Saling bermaafan

2. Berdikari Berupaya bertindak sendiri Yakin pada diri sendiri

5. Kasih Sayang Sayang diri sendiri dan orang lain Sayang alam sekeliling Cintakan negara

3. Hemah Tinggi Kesopanan Mengakui kesalahan diri Ramah mesra

6. Keadilan Adil Saksama

Dedikasi

12. Kerjasama Gotong royong Toleransi Perpaduan

7. Kebebasan Kebebasan di sisi undang-undang

8. Keberanian Berani mencuba Berani kerana benar

13. Kesederhanaan Pertuturan dan perlakuan yang sederhana Sederhana dalam menimbangkan kepentingan diri dan kepentingan orang lain

9. Kebersihan Fizikal Dan Mental Kebersihan diri Kebersihan persekitaran Kebersihan mental

14. Kesyukuran Berterima kasih

15. Rasional Membuat pertimbangan

10. Kejujuran Amanah Bercakap benar Ikhlas

16. Semangat Bermasyarakat Bermuafakat Kejiranan Peka terhadap isu-isu sosial dalam masyarakat

11. Kerajinan Daya usaha

Mencirikan Membanding dan membeza Mengumpul dan mengelas Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis

Menilai Membuat kesimpulan

Menjana idea Membuat inferens

Mengenalpasti ciri, unsur, sifat dan kualiti sesuatu konsep atau item Mencari persamaan atau perbezaan ciri atau sifat antara 2 objek, konsep, perkara dan sebagainya Mengumpul objek atau perkara kepada kumpulan berasaskan ciri-ciri persamaan Menyusun objek dan perkara mengikut urutan tertentu berdasarkan ciri atau sifat Menyusun objek atau perkara mengikut urutan berdasarkan kepentingan atau kesegeraan Melihat dan memahami maklumat yang dihuraikan kepada bahagian yang lebih kecil untuk membuat keputusan atau menyelesaikan masalah Memberi pertimbangan terhadap kebaikan dan keburukan Membuat penyataan yang menjelaskan sebab atau alasan selepas menjalankan kegiatan seperti analisis dan penilaian Menghasilkan idea-idea yang pelbagai Membuat kesimpulan yang mungkin benar atau pun tidak berdasarkan maklumat dalam pemerhatian

Meramal

Membuat hipotesis

Menganalogi

Membuat gambaran mental Merekacipta

Membuat jangkaan terhadap perkara yang berlaku berdasarkan data dan pengetahuan sedia ada Menyiasat dan memeriksa sama ada penyataan umum atau andaian benar atau palsu. Penyataan itu perlu diuji untuk membuktikan kesahihan Membandingkan atau mengaitkan sesuatu konsep dengan konsep lain berdasarkan ciriciri persamaan dan perbezaan Membuat gambaran secara mental tentang idea atau konsep tertentu yang sesuai bagi menyelesaikan sesuatu masalah Menghasilkan atau mengubahsuai sesuatu bahan menjadi bahan yang baru