Anda di halaman 1dari 2

INSTRUMEN PENYELIAN BUKU NOTA/LATIHAN/KERJA RUMAH

PANITIA SEJARAH
NAMA SEKOLAH

: SMK TERIANG HILIR

TARIKH

: _____________________

MATAPELAJARAN

: _____________________

NAMA GURU MENGAJAR

: _____________________

MATAPELAJARAN

: SEJARAH

1. JENIS BUKU YANG DISEMAK

BIL

JENIS BUKU

BIL BUKU

1
2
3

BUKU NOTA
BUKU LATIHAN
BUKU
KERJA
RUMAH

5 BUAH
5 BUAH
5 BUAH

BUKU YANG TELAH DISEMAK


GURU
PENTADBIR
YA
TIDAK
YA
TIDAK

2. STATUS BUKU YANG DISEMAK


BI
L
1
2
3
4
5
6

STATUS

ADA

TIADA

CATATAN

KEKERAPAN
DAN
KETEKALAN
DISEMAK DENGAN TELITI
PENGGREDAN
PEMBETULAN
KOMEN/MAKLUMBALAS
PENGHARGAAN

3. KEADAAN FIZIKAL BUKU MURID


BERSIH DAN KEMAS

SEDERHANA

KOTOR
DAN
TERURUS

TIDAK

4. ULASAN DAN CADANGAN


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tandatangan dan Nama Pegawai : _____________________

Tarikh : _______________________