Anda di halaman 1dari 39

AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN YEHSILAH

DESA LUMBUNG KAUH KECAMATAN SELEMADEG BARAT KABUPATEN TABANAN WARSA 2011

BANTANG AWIG-AWIG Kaca MURDHA CITTA ........................................................................................... PRATHAMAS SARGAH DWITYAS SARGAH TTYAS SARGAH ARAN LAN WEWIDANGAN ......................... PAMIKUKUH LAN PATITIS .......................... SUKERTA TATA PAKRAMAN .................. Palet 1 Indik Krama ............................................. Palet 2 Indik Prajuru lan Kerta Dsa .................. Palet 3 Indik Kulkul ............................................. Palet 4 Indik Paruman ......................................... Palet 5 Indik Druwn Dsa ................................. 4 5 6 6 6 10 13 14 16

Palet 6 Indik Panyanggran Banjar ......................... 17 CATURTHAS SARGAH SUKERTA TATA AGAMA ............................ Palet 1 Indik Dwa Yajnya .................................. Palet 2 Indik Resi Yajnya .................................... Palet 3 Indik Pitra Yajnya ..................................... Palet 4 Indik Manusa Yajnya ............................... Palet 5 Indik Bhta Yajnya .................................. 17 17 21 21 26 26

PACAMAS SARGAH

SUKERTA TATA PAWONGAN .................... Palet 1 Indik Pawiwahan ....................................... Palet 2 Indik Nyapihan .........................................

28 28 30

Palet 3 Indik Sentana ............................................ 30 Palet 4 Indik Warisan ........................................... SAHAS SARGAH SUKERTA TATA PALEMAHAN .................. Palet 1 Indik Karang, lan Tegal .. Palet 2 Indik Pepayonan ................................... Palet 3 Indik Wewangunan ............................ Palet 4 Indik Wewalungan ............................. Palet 5 Indik Bhaya ....................................... SAPTAMAS SARGAH WICRA LAN PAMIAA ........................... 32 33 33 34 35 35 36 37

Palet 1 Indik Wicra .............................................. 37 Palet 2 Indik Pamiaa ....................................... 38 AAMAS SARGAH NAWAMAS SARGAH NGUWAH-UWUHIN AWIG-AWIG .................. 39 SAMPTA ........................................................... 40

LEPIHAN-LEPIHAN : .. 43 I. II. TETINASAN NYSA LAN SASANTI 43 BERITA ACARA KESEPAKATAN BATAS ANTARA DESA PAKRAMAN YEHSILAH DENGAN DESA-DESA TETANGGA . 45 III. PETA WEWIDANGAN DESA PAKARAMAN YEHSILAH . 3

IV.

PANITIA PENYUSUNAN DAN AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN YEH SILAH

MURDHA CITTA OM AWIGHNAM ASTU NAMO SIDDHAM Sembah bakti miwah pangastawan titiang majeng ring paduka Bhara- Bhaar sesuwunan titiang sami, riantukan wantah malarapan panghyangning kalih paswcan Ida Sang Hyang Widhi Waa asung kretawarnugraha nyresti jagat jangkep rawuhing sadagingnya sami, mawinan wnten kahuripan sekala niskala ring Bhuwana Agung miwah ring Bhuwana Alit. Manut dresta, Dsan kamanggehang dados pasayuban Krama Dsa rawuhing kulawarga pawongannya sami, mawastu raris Dsan kamanggehang pinaka pawakan Bhuwana Agung, pawongannya kamanggehang pinaka pawakan Bhuwana Alit. Sotaning pawakan Bhuwana Agung, Dsan taler kamanggehang pinaka pawakan bhwa mahurip, san kacirnin antuk wnten pakilit Tri Hita Kraa san tan dados pasahang, luwir : ha. Parhyangan, inggih punika : sahanan parhyangan panyiwian Dsa, genah ngarcana bhwan Ida Sang Hyang Parama Wia, pinaka jwa pramanan Dsan; Pawongan, inggih punika : gebogan Krama rawuhing warga Dsa maka sami pawakan Tri Kaya pinaka byu praman Dsan, mawinan Dsan prasida maolah prawretti; Palemahan, inggih punika : sahananing pakarangan, tegal, carik, miwah stra sakekuwuban Dsa Pakraman, pinaka sthla sariran Dsan.

na.

ca.

Adung patemoning Bhuwana Agung ring Bhuwana Alit, maka larapan ngupadi nta jagaddhita, punika sinanggeh murddhaning prayojana pangriptaning awig-awig iki, rikala pasban mami Krama Dsa Pakraman Yhsilah pinaka sepat siku-siku pamatut miwah pamutus, wastu kasidan prayojanan mami kabh, prasama angidep muwah amagehaken linging awig-awig kadi ring sor iki.

PRATHAMAS SARGAH 4

ARAN LAN WEWIDANGAN DESA Pawos 1 (1) (2) Dsa Pakraman puniki mawasta Dsa Pakraman Yhsilah. Jebar kekuwub wewidangannya mawates nyatur da : ha. na. ca. ra. (3) (4) Sisi wtan : Pangkung Slonding; Sisi kidul : Dsa Pakaraman Delodceking lan Dsa Pakraman Suraberata; Sisi kulon : Pangkung Psan; Sisi lor : Dsa Pakraman Pancoran lan Dsa Pakraman Naga sari.

Jebar kekuwub wewidangan san kawengku antuk wates-wates inucap ring ajeng, wnten kirang langkung 255, 5 Ha. San kamanggehang ngranjing dados kekuwub wewidangan Dsa Pakraman puniki, manut dresta, luwir : ha. na. Pupulan karang Pakraman; paumahan san sinanggeh Palemahan Dsa

Stra, carik miwah tegal san wnten ring kekuwub wewidangan Dsa Pakraman puniki sajabaning Palemahan Dsa Pakraman, manggeh ngranjing dados Telajakan Dsa Pakraman Yhsilah.

(5)

Dsa Pakraman puniki kaepah dados klih Banjar Adat, luwir : ha. na. Banjar Adat Ysilah Kaja; Banjar Adat Yhsilah Kelod.

(6).

Awig-awig, Pararem miwah sahanan Pasuaran Dsa, manggeh kajejerang ring jebar kekuwub wewidangan Dsa Pakraman puniki sami. DWITYAS SARGAH PAMIKUKUH LAN PATITIS Pawos 2

Dsa Pakraman Yhsilah ngamanggehang pamikukuh, minakdi : 5

(1) (2) (3) (4) (5)

Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945. Tri Hita Kraa, manut sadcara Agama Hindu. Hak Azasi Manusia utawi HAM. Peraturan Daerah Provinsi Bali, indik Dsa Pakraman. Pawos 3

Luwir Patitis Dsa Pakraman Yhsilah. (1) (2) (3) Mikukuhin miwah ngrajegang Sang Hyang gama. Nginggilang tata prawrettin magama. Ngrajegang kasukertan Dsa saha Pawongannya sekala lan niskala. TTYAS SARGAH SUKERTA TATA PAKRAMAN Palet 1 Indik Krama. Pawos 4 (1) (2) Sahananing sang jenek mapaumahan ring wewengkon wewidangan Dsa Pakraman Yhsilah sinanggeh warga Dsa. Warga Dsa inucap ring ajeng, linggihnyan wnten 3 (tigang) soroh : ha. Warga Dsa san maagama Hindu tur sareng nyungkemin Kahyangan Dsa Pakraman Yhsilah, sinanggeh Krama Dsa Pakraman Yhsilah. na. Warga Dsa maagama Hindu san wantah nyarengin ring Pawongan miwah Palemahan kwanten, sinanggeh Krama Tamiu, san kasulurang manut pararem. ca. Warga Dsa boya maagama Hindu san wantah nyarengin ring Palemahan kwanten, sinanggeh Tamiu san kasulurang manut pararem. Pawos 5

Dasar Pakraman :

(1) (2)

Sahanan Warga Dsa san sampun marabian, patut ngawit dados Krama Dsa Ngarep. Satunggil Krama, manut karendahan kulawargannya, patut keni sinalih tunggil ayah-ayah : ha. Ayahan Ngarep; na. Ayahan Balu. Sesengker ngawit tedun ngayah : ha. na. Marep ring Krama Dsa san mawit saking pawiwahan, tigang sasih saking puput makala-kalaan; Marep ring Krama Dsa san mawit saking ngarangin san sareng makrama dsa, kasulurang manut pararem.

(3)

(4)

Krama Dsa san wenang nyada yan sampun kapastika, luwir : ha. sungkan tahunan; na. yan sampun maderb pangentos utawi panyeledii; ca. risampun mayusa nem dasa lima warsa yan tan maderb panyeledii, tur jagi kedudonang manut pararem. Sang saking swosan dsa yan sareng tedun makrama dsa ring ring Dsa Pakraman Yhsilah, patut keni batu-batu utawi pamogpog, san agengnyan kasulurang manut pararem. Yan wnten krama saking swosan dsa sareng ngranjing makrama dsa ring Dsa Pakraman Yhsilah, patut kadulurin antuk surat keterangan san jangkep. Pawos 6

(5)

(6)

Wusan dados Krama Dsa, luwir : (1) Sangkaning : ha. na. ca. sda; pinunas ngraga, menawi magingsir linggih saking wewengkon Dsa Pakraman Yehsilah; malantaran piwal ring Awig-awig miwah Pararem Krama Dsa, utawi tan satinut ring pituduh Prajuru sajeroning indik nyupat sikian, minakadi nnten prasida ngeshin prawretti;

(2)

Sang wusan dados Krama Dsa tan polih pahpahan druwn Dsa, miwah tan polih pasayuban malih sajeroning ala ayu.

(3)

Tata titin nitnin wusan dados Krama Dsa inucap ring ajeng, kasulurang manut Pararem. Pawos 7

Sahanan Krama Dsa, patut keni tetegenan utawi ayah-ayah, luwir : (1). (2) Ayahan Ngarep, mapiteges paturunan, peson-peson miwah ayahan mamungkul saking Krama Ngarep. Ayahan Balu, luwir : ha. na. ca. (3). Balu rmban, san pianaknyan kantun alit-alit, punika keni ayahan balu rmban, san kasulurang manut pararem; Balu ngelintik, keni ayahan balu manut balunnyan, yan lanang keni ayahan lanang, yan istri keni ayahan istri; Sekaa Teruna patut ngaturang ayah lan sapanunggilannya, kadudonang manut pararem.

Ritatkala ngardi wewangunan marep kabuatan Dsa Pakraman, Kraman sajaba keni ayahan manut kecap ring ajeng, taler keni paturunan sakadi ring sor : ha. na. Paturunan sama wibhaga manut pararem; Dana Punia, manut kalascaryan sang madana punia.

(4)

Krama Dsa, kadadosang : ha. Mapuangkid utawi tan tedun ngayah / parum : 1). rikala mapawangunan, ngraabin, nangun yajnya, kaluwasan masengker dwasa; 2). keni dedawuhan saking Guru Wissa; 3). kapialang, luwir : sungkan, matepetin, kalayusekaran, lan sakancan punika. Dados ngwakilang ring jadma tiosan, san sampun menk daa/truna. Dados ngampel utawi numbas ayahan, prad : 1). dados Pegawai Negeri utawi Pegawai Perusahaan Swasta; 2). magenah ring dsa swosan malantaran ngrereh pakaryan. Maka kalih ring ajeng punika kadudonang manut pararem. Dados nyeledii utawi nyuksukin Krama Ngarep yan sampun mayusa 21 warsa. Pawos 8

na. ca.

ra.

Kapatutan Krama Tamiu lan Tamiu : (1) (2). Krama Tamiu lan Tamiu, patut madana punia ring Desa/Bajar Pakraman, manut pararem. Krama Tamiu lan Tamiu , patut polih pasayuban marupa pamitulung rikejekan katibn pacabhaya. Pawos 9 Paturunan miwah Leluputan : (1) (2) (3) (4) Paturunan miwah peson-peson sajeroning ngulati kasukertan Desa / Banjar Pakraman, kapitegenang ring Krama Desa/Banjar Pakraman. Dsa / Banjar Pakraman, wenang mawh leluputan ayahan miwah peson-peson ring sang inggiling linggih miwah sang kawelasarsan. Sor singgih leluputan miwah bacakan sang polih leluputan, kaunggahang jeroning Pararem. Sajawaning Prajuru Desa/Bajar Pakraman, san taler pastika polih leluputan, luwir : ha. na. ca. ra. ka. para sadhaka, minakdi Pamangku Kahyangan / Panyiwian Dsa, lan panyad; para serati lan sutri kasulurang manut pararem; sang sungkan tahunan; wong cdngga banget; wong ubuh mm bapa, jantos mayusa 21warsa. utawi sampun mawiwaha, utawi sampun mderb pakaryan san tetep. Palet 2 Indik Prajuru lan Kerta Dsa Pawos 10 (1) (2) Dsa Pakraman Yhsilah kanter antuk Prajuru Dsa Pakraman, kamanggala antuk Bendsa Adat. Banjar kanter antuk Prajuru Banjar, kamanggala antuk Kelihan Bajar utawi Kelihan Adat.

(3)

Prajuru Dsa / Banjar, patut : ha. na. mawit saking Krama Dsa Pakraman Yhsilah; kaadegang Prajuru malantaran antuk pamilihan jeroning Paruman Krama Dsa/Bajar Pakraman, nyabran limang warsa, sajawaning wnten pariindikan tios, tur sang sampun puputing panumaya kngin kapilih malih; maduluran atur piuning ring Pura Dsa. Pawos 11

ca.

(1)

Bendsa Adat, karombo antuk : ha. Patajuh, pinaka Wakil Bendsa Adat; na. Panyarikan, pinaka Juru Surat; ca. Patengen, pinaka Pangemong Druwn Dsa; ra. Kasinoman, pinaka Juru Gumecang. Salanturnyan kaprajuruan kasulurang manut pararem. Sajeroning ngnterang kasukertan ka niskala, Bendsa Adat, patut misinggihang Pamangku Kahyangan Dsa. Krama Dsa taler ngadegang Dulun Dsa utawi Panglingsir san sinanggeh Kerta Dsa, mawit saking Prajuru san sampun puputing panumaya, sang wikan ring adat miwah agama, Perbekel miwah san lianan, san kasulurang manut Pararem. Krama Dsa taler ngadegang tatelik dsa san kasinanggeh Pacalang Dsa, san kasulurang manut pararem. Pawos 12

(2) (3)

(4)

(1)

Swadharmaning Bendsa Adat, luwir : ha. na. ca. ra. Ngnterang paruman-paruman Dsa Pakraman; Ngnterang panglaksanan sadaging Awig-awig miwah pamutus-pamutus Krama Dsa, san sinanggeh Pararem; Ngraksa miwah nudonang tata-titin migunayang sarajabrana druwn Dsa; Nuntun saha ngnterang Krama Dsa rawuhing warga Dsa sami, ngupadi kasukertan sekala lan niskala;

10

ka. da. ta. sa. la. (2)

Nuntun saha nyaksi upacara sangaskaraning kahuripan san mabuat, minakadi san ngilitang sulur pakulawargan; Nuntun saha ngnterang Warga Dsa, nginggilang Sang Hyang gama, kasucian Kahyangan, kasucian Palemahan, kasucian Pawongan, miwah tata-titin migunayang Stra; Mawosin miwah niwakang pamutus marep ring wicran Warga Dsa; Ngwakilin Dsa Pakraman, matemuang bebawos ring sapasira ugi; Lan san swosan san wnten pakilitnya ring Dsa Pakraman.

Tata-titin nglaksanayang swadharma inucap ring ajeng, tan maren patut satinut ring daging Awig-awig, Pararem, dresta miwah Pamutus Paruman Krama Dsa Pakraman. Panglaksanan ring ajeng patut kasiarang ring Dsa / Banjar Pakraman, kapungkuripun. Sumakuta utawi sumanggup natak Pamutus Paruman Krama Dsa Pakraman, ngeninin swadharman sowang-sowang Prajuru. Pawos 13

(3) (4)

Patias utawi olih-olihan Prajuru Dsa Pakraman, luwir : ha. luput reramon utawi peson-peson; na. luput paturunan marep ring kabuatan Dsa Pakraman; ca. polih pah-pahan upon-upon palaba tegal druwn Dsa; ra. patias lan olihh-olihan san ring ajeng, kasulurang manut pararem. Pawos 14 (1) (2) (3) (4) Prajuru Dsa Pakraman, kapilih nyabran limang warsa, ngawit saking padwasan kaadegang Prajuru Dsa Pakraman. Prajuru Dsa Pakraman san swadharmannya sampun puputing sengker, kngin kapilih malih tur kasulurang manut pararem. Pariindikan ngadegang Prajuru Dsa Pakraman sakaluwir, kapastikayang malarapan Paruman Krama Dsa Pakraman tur kaingkupin antuk Krama. Wusan dados Prajuru Dsa Pakraman, sangkaning : ha. sda/lina; na. pinunas ngraga malantaran jalaran san pastika; ca. swadharmannya sampun puputing sengker; ra. kawusanang olih Krama Dsa duaning iwang pamargi, menawi nilar sesana.

11

(5)

Ngentosin, ngwusanang utawi nganorayang Prajuru Dsa Pakraman, patut kamargiang sajeroning Paruman Krama Dsa Pakraman tur kaingkupin antuk pinih kedik kalih pah tiga saking gebogan Krama Dsa san ngamiletin paruman. Palet 3 Indik Kulkul Pawos 15

(1)

Dudonan kulkul ring Dsa Pakraman Yhsilah, luwir : ha. na. ca. Kulkul Dsa magenah ring Pura Dsa; Kulkul Bajar magenah ring sowang-sowang Bal Banjar. Kulkul Sekaa-sekaa.

(2) (3)

Kulkul Dsa / Bajar Pakraman, kamanggehang pinaka piranti utawi sarana tengeran maka wangsit, ring wewengkon wewidangan Dsa / Bajar Pakraman. Tetepakan suaran kulkul manut dresta, tur anggah-ungguh tetepakanipun kaunggahang jeroning Pararem. Pawos 16

(1) (2)

Kulkul Dsa / Bajar Pakraman, tan wenang katepak yan tan sangkaning pituduh Prajuru, sajawaning tengeran kapacabhayan. Sang nepak Kulkul Dsa / Banjar Pakraman, tan sangkaning pituduh Prajuru, patut digelis atur supksa maka buatan panepak; yan piwal, sang mamurug wenang katibakin danda, manut Pararem. Kulkul Sekaa-sekaa miwah kulkul pondokan-pondokan, tan kalugra nyawerin utawi matehin sukat miwah tetepakan Kulkul Dsa / Bajar Pakraman; prad mamurug, sang mamurug taler wenang katibakin danda, manut Pararem. Palet 4 Indik Paruman Pawos 17

(3)

(1)

Dudonan Paruman ring Dsa Pakraman Yhsilah, luwir : 12

ha. na. ca. ra. ka. (2)

Paruman ring Dsa Pakraman Yhsilah, wnten kalih soroh, inggih punika : Paruman Prajuru lan Paruman Krama; Paruman Prajuru / Kerta Dsa kawntenang napkala, manut kabuatan Dsa Pakraman. Paruman Krama Dsa, nyabran warsa, lan Paruman Padgatakala, rhning wnten indik san dahat mabuat san pacang kabawosang, san karihinin antuk tetibak arah-arah; Paruman Krama Banjar kawntanang, manut pamastika miwah Pararem sowang-sowang Bajar Pakaraman; Paruman Sekaa-sekaa, kawntenang manut kabuatan.

Pamargin Paruman Dsa / Banjar Pakraman, patut nganutin dudonan : ha. Paruman wahu kngin kakawitin sasampun katedunin antuk pinih kedik atenga lintang adiri saking sang patut ngamiletin Paruman, kamanggala antuk tengeran suaran kulkul, mabusana adat Bali, tan kalugra makta gegawan sakaluwir, karihinin antuk ngarcana Bhagawn Panyarikan, majalaran widhi widhana lan can; Maka pangawit, kalaksanayang panyacak pangesp, karuntutin antuk nyacak dedosan, wahu kalanturang antuk parum; sasampun paruman puput, patut kacacak malih, tur san kasp, sang ninggal paruman miwah san nosa, wenang katibakin danda, san ageng alitipun, kasulurang manut Pararem; Maka pamastika wahu kngin nyacak pangesp, kasulurang manut Pararem; Sajeroning paruman tan kalugra ngwetuang wak ghora minakadi ngardi biota; sang mamurug, wenang keni pamidanda bea pacamil, sakadi dandaning anguman-uman ring pasban, san kasulurang manut Pararem; Pamutus bebawos san briuk sapanggul utawi ingkup, punika san kaaptiang tur kamanggehang; prad nnten prasida, pamutus bebawos mangda kacumponin antuk pinih kedik kalih pah tiga lintang saking sang ngamiletin peparuman.

na.

ca. ra. ka.

(3)

Prad daging peparuman nnten kaingkupin, Prajuru Dsa / Bajar Pakraman mangda ngilikang bebawos, saha pamutusnya mangda kararemin antuk Krama Dsa / Bajar Pakraman, bilih jantos ping tiga taler nnten prasida kaingkupin, Prajuru Dsa / Bajar Pakraman dados nunas bawos ring Kerta Dsa; bilih pamutus Kerta Dsa taler nnten kaingkupin, Prajuru Dsa / Banjar Pakraman, kngin nunasang indik punika ring Sang Marga Guru Wiwsa. Pawos 18

13

(1)

Sajeroning Paruman Krama Dsa, Bendsa Adat patut nyiarang pamargin ngnterang Dsa, pamekas ngeninin indik : ha. na. Mujuk lungsuring gebogan pakraman saha ayah-ayahnyan, minakadi sulur arthabrana druwn Dsa Pakraman; Pangrecanan Prajuru, ngeninin utsahan Dsan kapungkur.

(2)

Pamutus Paruman Krama Dsa san sinanggeh Pararem, kamanggehang maka pamitegep panglaksanan Awig-awig. Pawos 19

(1) (2) (3)

Paruman Prajuru Dsa Desa Pakraman, kawenangang wantah ngrincikang pangrecana marep ring utsahan Dsan kapungkur. Paruman Prajuru Dsa Pakraman, tan kawenangang ngamedalang tetegenan ring Krama Dsa, sadrng kaingkupin antuk Krama Dsa. Pamutus Paruman Prajuru / Kerta Dsa, kngin ngwetuang pasuara manut daging pituduh sang ngawa rt, utawi ngonkang pamutus san pecak sampun dados Pararem Krama Dsa.

Palet 5 Indik Druwn Dsa (1) Pawos 20 San kamanggehang dados druwn Dsa Pakraman Yhsilah, luwir : ha. Kahyangan Dsa, luwir : 1). Kahyangan Tiga : Pura Dsa, Pura Puseh, Pura Dalem; 2). Kahyangan druwn Dsa swosan ring Kahyangan Tiga, minakadi : Pura Ulun Dsa, Pura Mrajpati, Palinggih Pempatan, Palinggih Pateluan, Palinggih Bal Banjar. Bal Banjar; Stra 2 Ha; Palaba Dsa marupa tegal 0, 38 Ha; Nysa lan Sasanti; Lembaga Perkrditan Dsa utawi LPD Lekita-lekita : Pipil utawi Srtipikat, Awig-awig, Pasuara, Pararem; 14

na. ca. ra. ka. da. ta.

la. (2)

Lelangwan, minakadi tetabuhan lan iln-iln druwn Dsa, marupa angklung.

Olih-olihan Dsa Pakraman Yhsilah, mawit saking : ha. na. ca. ra. ka. Upon-upon palaba Dsa; Paturunan saking Krama Dsa; Paica saking Guru Wissa; Dana punia tiyosan san patut; Pah-pahan saking LPD

(3) (4) (5) (6).

Sanangken Paruman Krama Dsa, Bendsa Adat patut nyiarang mujuk lungsur upon-upon palaba Dsa lan sapanunggalannya san sinanggeh druwn Dsa. Upon-upon palaba Dsa lan sapanunggalannya, kaanggn praba piodalan miwah wewangunan ring pura, taler praba tiosan marep ring kabuatan Dsa Pakraman. Sakaluwiring druwn Dsa patut wnten lekitannya san pastika. Tan kalugra ngadol utawi ngsahang druwn Dsa yan tan kacumponin antuk Krama Dsa sami. Palet 6 Indik Panyanggran Banjar Pawos 21

(1) (2) (3)

Krama Banjar ring wewengkon Desa Pakraman Yhsilah, patut sareng nyanggra karya suka dukan sowang-sowang Krama Banjar. Tetibak panyanggran inucap ring ajeng, kasulurang manut Pararem. Sowang-sowang Krama Banjar san pacang nangun karya suka duka san mabuat, mangda masadok ring Prajuru, tur kadudonang ring Pararem. CATURTHAS SARGAH SUKERTAN TATA AGAMA Palet 1

15

Indik Dwa Yajnya. Pawos 22 (1) Kahyangan-kahyangan panyiwian Krama Dsa Pakraman Yhsilah, luwir : ha. Kahyangan Tiga : Pura Puseh, Pura Dsa, Pura Dalem; na. Kahyangan-kahyangan panyiwian Krama Dsa tiosan ring Kahyangan Tiga : Pura Ulun Dsa, Palinggih Pempatan, Palinggih Mrajpati, Palinggih Bal Banjar, Tegak piodalan ring sowang-sowang kahyangan inucap ring ajeng, kamanggehang sakadi ring sor puniki : ha. Pura Puseh lan Pura Dsa, ring rahina Anggara Kasih Dukut; na. Pura Dalem ring rahina Anggara Kasih Prangbakat; ca. Pura Ulun Dsa, ring rahina Tumpek Krulut; ra. Palinggih Pempatan, ring rahina Sukra, Pahing Gumbrep. ka. Palinggih Mrajpati, ring rahina Anggara Kasih Prangbakat; da. Palinggih Bal Banjar, ring rahina Buda Urip. Pamargin pangacin ring sowang-sowang kahyangan ring ajeng, manut kecap sastra agama, saha kalaksanayang kanista, madhyama, utama, manut kawntenan krama san kaingkupin jeroning pararem. Pawos 23 (1) (2) Ring sowang-sowang pura inucap ring ajeng, patut kaadegang Pamangku. Pidabdab ngadegang Pamangku, nganutin dudonan : ha. ngwilang saking turunan utawi ngwaris; na. malantaran nyanjan utawi nuhur ring pura san karerehang Pamangku; ca. malantaran kapilih antuk Krama Dsa. Sang tan wenang kaadegang dados Pamangku, luwir : ha. cdngga, luwire : pcng, prot, cungih lan sapanunggalannya; na. sapa sira ugi san nnten kapatutang manut pararem; ca. nandang sakit ila, ayan, buduh miwah pinungkan san tan kenng tinamban; ra. sang maderb parilaksana nnten becik. Praba Kapamangkuan : ha. praba adiksa widhi utawi ngwintenang Pamangku, kamedalin miwah kalaksanayang antuk Krama Dsa; na. marep ring praban pitra yajnya ring Pamangku, yan sda ri wekas, Krama Dsan patut mawh dana punia atiwa-tiwa, manut Pararem. Pamangku, patut ngamanggehang sesana miwah agem-ageman Pamangku. Pawos 24 16

(2)

(3)

(3)

(4)

(5)

Swadharmaning Pamangku : ha. na. ca. ra. ka. da. ngnterang upacara piodalan ring kahyangan san kaempon utawi ring pakubon sowang-sowang krama; prad sinalih tunggil Pamangku Kahyangan Dsa kapialang utawi cuntaka, rikala piodalan ring pura san kaempon, kngin nyelang Pamangku Kahyangan Dsa tiosan, utawi nuhur sang sulinggih, katitnin antuk Prajuru; yan Pamangku kalayusekaran, wenang anglepas swadharma, kasulurang manut Pararem; yan Pamangku sampun tigang rahina ngayah ring pura san kaempon, kancit wnten kulawaragannya kalayusekaran, Pamangku inucap tan kenng cuntaka, sakwanten nnten kengin budal salamin piodalan; munggah tedun ring palinggih-palinggih Kahyangan Dsa miwah ngiyasin pralingga-pralingga manut pamastikan Prajuru; ngrajegang sesanan Pamangku. Pawos 25 Patias utawi olih-olihan Pamangku, luwir : ha. na. ca. ra. panyolasan miwah sarin canang rikala muput yajnya ring sowang-sowang pakubon krama; luput pakaryan miwah reramon, ksulurang manut Pararem; polih apahtigan sarin canang rikala wnten aci ring kahyangan san kaemponin; luput saluwiring praban wewangunan ring kahyangan san kaemponin, manut pararem. Pawos 26 (1) Pamangku kagentosin, riantukan : ha. sda/lina; na. pinunas ngraga, menawi kageringan lan sapanunggilannya; ca. nilar sesanan Pamangku. Tatacaran ngadegang miwah ngentosin Pamangku, kasulurang manut Pararem. Pawos 27 Indik kasukertan Kahyangan, kadudonang sakadi ring sor puniki : (1) San nnten kalugra ngranjing ka Pura, luwir : ha. Sang katiban cuntaka, minakadi sebel ngraga : 1). sebel kandel ngrajaswala, salami drng mabresih; 17

(2)

2).

na. ca. ra. ka. (2) (3)

sebel antuk ngembasang putra, salami 42 rahina, pateh ring sang karuron; 3). sebel pangantnan, sadrng mabiakala utawi makala-kalaan; 4). sebel riantukan kalayusekaran, jantos puputing sengker san kaingkupin jeroning Pararem. Makta sahananing bebaktan san sinanggeh ngletehin, manut kecap sastra agama. Sato agung minakadi wewalungan suku pat, sajawaning rikala mapepada. Anak alit sadrng mayusa tigang sasih; Mabusana san tan manut kadi tatacaraning ngranjing ka pura, sadrng polih wak-wakan utawi pituduh saking Prajuru Dsa Pakraman.

Tata busanan ngranjing ka pura, kasulurang manut Pararem. Pratingkah tan wenang ring Pura, luwir : ha. na. ca. ra. ka. masumpah utawi macoran, sajawaning wit saking pituduh Prajuru Dsa Pakraman; ngamedalang wak parusya utawi wak capala; mabanyu, makoratan, masesenengan, makolem dados asiki lanang wadon, nyangsang busana; ngias raga minakadi menahang wastra, menahang pusungan lan sakancan punika, sajawaning sang sulinggih miwah pinandita; masusuin anak alit.

(4) (5)

Swosan ring Pamangku tan kalugra munggah tedun ring palinggih-palinggih, sajawaning wit saking pituduh Prajuru Dsa Pakraman. Sang mamurug kecap ring ajeng, wenang keni dwa danda, manut pamutus Pararem. Pawos 28 Yan wnten jadma karawuhan ring pura boya sangkaning nyanjan tur ngawinang kraman biapara, wenang keni dwa danda lan artha danda, san kasulurang manut Pararem. Prad Kahyangan Dsan kahanan durmanggala minakadi kapancabhayan, Pamangku patut digelis masadok ring Prajuru Dsa Pakraman. Indik upakara/upacara pamahayun kadurmanggalan Kahyangan Dsa, mapagamel kecap sastra agama, san kasungkemin olih Krama Dsa.

(1)

(2) (3)

Palet 2

18

Indik Resi Yajnya. Pawos 29 (1) (2) Sang pacang madeg sulinggih utawi madwijati patut masadok ring Prajuru Dsa Pakraman miwah Parisada Hindu Dharma Indonesia, kadudonang manut Pararem. Prajuru Dsa Pakraman patut ngawas lan nitnin tur wenang mialangin, prad kacihnan wnten indik san tan manut kecap sastra agama, tur sareng nyaksi upakara/upacara padwijatiannya, saha nglantur nyiarang sajeroning Paruman Krama Dsa tegep rauhing wates kawenangannya muput yajnya. Krama Dsa patut madana punia sapamadeg miwah ring panglepas Sang Sulinggih riwekas, katuntun antuk Prajuru Dsa. Sang Sulinggih wenang polih leluputan ayahan miwah peson-peson. Pawos 30 (1) Sajeroning muput yajnya, Sang Sulinggih patut ngutamayang muput yajnya ring wewengkon Dsa Pakraman Yhsilah, sasampun puput, wahu muput yajnya ring wewengkon dsa tiosan utawi ka dura dsa. Krama Dsan sami, patut sareng ngawas lan nitnin katuntun antuk Prajuru, mangda sahanan yajnya san kalaksanayang olih sowang-sowang Krama Dsa, kapuput olih Sulinggih utawi Pinandita, manut kawenangannya sowang-sowang. Palet 3 Indik Pitra Yajnya. Pawos 31 (1) (2) (3) Dsa Pakraman Yhsilah patut sareng nyanggra yan wnten sinalih tunggil krama san nglaksanayang upacara Pitra Yajnya. Tatacara panyanggran inucap ring ajeng kasulurang manut Pararem. Dudonan pamargin Pitra Yajnya : ha. majalaran mendem utawi ngeseng, maka cihna makingsan ring Prthiwi utawi makingsan ring geni, pinaka dharana antos nuptupang praba, manut Pararem; majalaran upacara pangabnan utawi palebon; 19

(3) (4)

(2)

na.

ca.

riwusan ngabn, patut kalanturang malih antuk upacara ngrorasin (mamukur) tur karuntutin malih antuk nglinggihang dwa pitara. Pawos 32

(1) (2)

(3) (4) (5) (6)

Sinalih tunggil krama san kalayusekaran/atiwa-tiwa, mangda masadok ring Prajuru. Swadharmaning Dsa/Banjar : ha. Kelihan Banjar/Kelihan Adat , patut maritatas sang kaduhkitan, napik sawan pacang kapendem, makingsan ring Geni utawi lantur kaabnang; na. Kelihan Adat raris nepak kulkul tengeran kalayusekaran; ca. Prad kapendem, panyanggran Krama Banjar salanturnya manut sakadi san sampun kaunggahang jeroning Pararem, jantos pependeman puput; ra. Prad makingsan ring Geni, panyanggran Krama Banjar salanturnya, manut kadi daging Pararem, jantos pamargin upacaran puput; ka. Prad kaabnang, panyanggran Krama Banjar salanturnya, manut kadi daging Pararem, jantos pamargin upacaran puput. Tan kalugra nginepang bangbang. Dsan mawh galah ring sang kalayusekaran sajeroning pitung rahina kengin atiwa-tiwa, sajawaning wnten kabuatan tios saking sang yajamana. Larangan pependeman miwah palebon ring wewengkon Dsa Pakraman Yhsilah kaunggahang jeroning Pararem. Prad wnten kalayusekaran rikala piodalan ring Kahyangan Dsa, kasulurang manut Pararem. Pawos 33

(1) (2) (3) (4) (5)

Dsa Pakraman Yhsilah, ngamanggehang indik cuntaka, mapagamel ring Pamutus Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonsia. Tatacaran nyulurang kacuntakan, mapagamel kecap sastra agama, kaanutang ring drestan dsa, san kaingkupin jeroning Pararem. Sinalih tunggil krama san kahanan cuntaka, yan durung utas, tan kalugra nyarubin genah suci druwn Dsa miwah druwn sowang-sowang krama. Sang mamurug, patut keni dwa danda, manut Pararem. Sengker utas cuntaka manut kawntenannya, kasulurang sakadi ring sor puniki : ha. Kalayusekaran, cuntakannya kaanutang ring drestan dsa miwah sastra dresta, kasulurang manut pararem;

20

na. ca. ra. ka. da.

Ngrajaswala, cuntakannya tigang rahina ngawit saking ngrajaswala, utawi salamin ngrajaswala; Ngembasang putra, abulan pitung rahina ngawit saking putran embas, ngantos katiwakin upakara/upacara tutug kambuhan; Karuron, cuntakannya abulan pitung rahina ngawit saking karuron, ngantos katiwakin tirtha pamrayascitta; Pawiwahan, cuntakannya ngantos sampun makala-kalaan; Gamia gamana, cuntakannya ngantos sampun kapalasang, karuntutin antuk mrayascitta sikian, Dsa Pakraman miwah Kahyangan Dsa;

ta. sa.

Salah timpal, cuntakannya kapuputang manut kecap sastra agama miwah drestan dsa; Anak istri mobot malantaran lokika sanggraha kandugi nnten katiwakin upakara/upacara pabiakawonan, cuntakannya ngantos katiwakin upakara/upacara pabiakawonan; Anak istri ngembasang putra malantaran lokika sanggraha kandugi pecak nnten katiwakin upakara/upacara pabiakawonan miwah widhi widhana, cuntakannya ngantos wnten meras anak alit, karuntutin antuk upakara/upacara manut kecap sastra agama; Mamitra ngalang, cuntakannya ngantos katiwakin upakara/upacara pabiakawonan; a taty, cuntakannya ngantos sampun mrayascitta sikian miwah ngeshin prawreti.

wa.

la. ma. (6)

Cuntaka kalayusekaran/kapademan : ha. Kapendem, cuntakannya : 1). na. cuntaka ka Banjar, lan kulawargannya sajeroning pakarangan laminipun kadudonang manut Pararem.

Kaabnang, cuntakannya : 1). 2). cuntaka ka Banjar, manut dresta minakadi ngaben nglanus arahina, san kapikukuh antuk Pararem; cuntakan sang nyambut karya pitra yajnya, manut dresta san kapikukuh antuk Pararem.

(7)

Sang katiban cuntaka, luwir : 21

ha.

Kalayusekaran, san cuntaka : 1). sang kalayusekaran; 2). kulawargannya; 3). bebanjarannya; Ngrajaswala, san cuntaka : sang ngrajaswala punika; Ngembasang putra, san cuntaka : sang maderb putra lanang wiadin istri, utawi yayah rnan sang wahu embas; Pawiwahan, san cuntaka : sang mawiwaha lanang wiadin istri, utawi dampati lanang istri; Karuron, san cuntaka : sang karuron rawuhing lanangnyan; Gamia gamana, san cuntaka : 1). 2). sang nglaksanayang gamia gamana; Dsa Pakramannyan;

na. ca. ra. ka. da.

ta.

Salah timpal, san cuntaka : 1). sang nglaksanayang salah timpal; 2). Dsa Pakramannyan; Anak istri mobot malantaran lokika sanggraha kandugi pecak nnten katiwakin upakara/upacara pabiakawonan, san cuntaka : anak istri san mobot punika; Anak istri ngembasang putra malantaran lokika sanggraha kandugi pecak nnten katiwakin upakara/upacara pabiakawonan miwah widhi widhana, san cuntaka : 1). 2). sang ngembasang putra; putran san kaembasang;

sa.

wa.

la. (8)

Mamitra ngalang, san cuntaka : sang nglaksanayang mamitra ngalang punika; ma. a taty, san cuntaka : sang nglaksanayang ad taty punika. Sang tan kenng cuntaka, luwir : ha. Sang Sulinggih; na. Pamangku Kahyangan Tiga rikala piodalan tur sampun ngayah tigang rahina ring pura san kaemponin utawi sampun ngalang sasih utawi ngalang tengah. Pawos 34 Pamargin atiwa-tiwa utawi pangabnan kalaksanayang mapagamel kecap sastra agama miwah drestan dsa. 22

(1)

(2) (3)

Pepatusan pangabnan, kasulurang manut Pararem. Pangingun ring Krama Banjar, kasulurang manut Pararem. Palet 4 Indik Manusa Yajnya. Pawos 35

(1)

Krama Dsa minakadi Krama Banjar, patut sareng nyanggra miwah nitnin yan wnten sinalih tunggil krama nglaksanayang upacara Manusa Yajnya san mabuat. Tatacara panyanggran inucap ring ajeng kasulurang manut Pararem. Sang pacang nglaksanayang upacara Manusa Yajnya san mabuat, mangda masadok ring Prajuru. Manusa Yajnya inggih punika, upacara-upacara dharmaning kahuripan manusa, ngawit saking patemoning kama bang lan kama petak sajeroning garbha, ngantos kalayusekaran ri wekas. Upacara-upacara inucap ring ajeng kamargiang kanista, madhyama, utama, manut kecap sastra agama miwah dresta. Palet 5 Indik Bhuta Yajnya. Pawos 36

(2) (3) (4)

(5)

(1) (2) (3) (4)

Dsa Pakraman Yhsilah, patut nyanggra pamargin Bhuta Yajnya, marep ring kabuatan Dsa Pakraman Yhsilah. Pidabdab pamargin Bhuta Yajnya inucap ring ajeng, mapagamel kecap sastra agama, kaanutang ring drestan Dsa, san kapikukuh antuk Pararem. Krama Dsa minakadi Krama Banjar patut sareng nyanggra yan wnten sinalih tunggil krama san nglaksanayang upacara Bhuta Yajnya san mabuat. Sang pacang nglaksanayang upacara Bhuta Yajnya san mabuat, mangda masadok ring Prajuru. Pawos 37 Bhuta Yajnya marep ring kabuatan Dsa Pakraman minakadi carun sasih miwah san lianan, kasulurang manut Pararem.

(1)

23

(2) (3)

Indik pamargin palelastian utawi makiyis, kasulurang manut Pararem. Nangken warsa, rikalaning Tilem Sasih Kasanga, patut kalaksanayang Tawur Kasanga, kalanturang antuk Pangrupukan, pinaka cihna nyanggra pangrawuh Nawa Saka Warsa (Tahun Baru Saka), ring pananggal apisan Sasih Kadasa, san kawastanin Nyepi. Rikalaning Nyepi, sowang-sowang Krama Dsa patut ngamargiang Catur Brata Panyepian, inggih punika : ha. na. ca. ra. amati geni amati karya amati lelungan: amati lelangwan : : tan kngin maapi-api; tan kngin nyambut karya;

(4)

tan kngin malelungayan mrika-mriki; : tan kngin maoneng-onengan, ngwijil ang suara ghora, nabuh gegambelan, lan sakancannya.

(5) (6)

Catur Brata Panyepian punika kamargiang saking semeng jantos bnjangn ngedas rahina. Mangda pamargin Catur Brata Panyepian punika trepti, patut katilikin antuk tetelik Dsa san kawastanin Pacalang Dsa, tur sang mamurug patut katiwakin pamidanda, san kasulurang manut Pararem. Bnjangn ring pananggal ping kalih Sasih Kadasa, kawastanin Ngembak Geni, sowang-sowang krama patut saling ngaksamayang san kawastanin Dharma Santi.

(7)

PACAMAS SARGAH SUKERTA TATA PAWONGAN Palet 1 Indik Pawiwahan. Pawos 38 24

(1)

Pawiwahan inggih punika pakilit jaba-jero pantaraning purusa pradhana pinaka dampati, san matetujon ngwangun kulawarga bagia lan langgeng mapamel raddhn kayun ring Ida Sang Hyang Widhi / Sang Hyang Tunggal. Panglaksanan Pawiwahan, mawit saking : ha. malantaran pepadikan; na. malantaran ngrorod, utawi ngrangkat; ca. malantaran nyentana utawi nyentana nyeburin. Indik Pawiwahan, Dsa Pakraman Yhsilah, ngamanggehang Undang-Undang miwah Peraturan Pemerintah, san ngindikang indik Pawiwahan, mapagamel kecap sastra agama, tur kaanutang ring drestan Dsa. Sinalih tunggil krama san pacang nglaksanayang upacara Pawiwahan, patut masadok ring Prajuru. Pawiwahan san kamanggehang ring Dsa Pakraman Yhsilah : ha. Patut kategepin antuk Tri Upasaksi, inggih punika : Manusa Saksi, Bhuta Saksi miwah Dwa Saksi nganutin agama; na. Manusa Saksi, minakadi Prajuru Banjar / Dsa Pakraman miwah Prajuru Dinas, san lantur ngilikitayang pawiwahan punika; ca. Taler patut kategepin antuk panyaksi saking Krama Banjar. Saluwiring praba panyaksi, kamedalang olih sang mawiwaha, manut dudonan sakadi ring sor puniki : ha. Panyaksi ka Banjar Adat; na. Panyaksi ka Dsa Pakraman; ca. Panyaksi ka Prajuru Dinas; ra. Panebas Likita Pawiwahan, san ageng alitipun nganutin Pararem miwah pamastika sang ngawawenang. Pawiwahan san nnten kadadosang : ha. ring sameton sodet miwah kuwalon; na. ring mm bapa rupaka miwah kuwalon; ca. ring rerama dinyama lanang istri, miwah san lianan, manut lelintih paiketan pakulawargan kenceng ngunggahang utawi kenceng nedunang; ra. yan mamurug kecap ring ajeng, patut kapalasang olih Prajuru Dsa Pakraman, tur keni danda panyangaskara. Pawos 39 Tataning Pawiwahan.

(2)

(3)

(4) (5)

(6)

(7)

(1)

ha. Kulawargan sang pacang kapawarangang pinih rihin, patut masadok ring Prajuru Banjar / Kelihan Adat; 25

na. Prajuru patut maritatas, napik pawiwahan san pacang kamargiang sampun nganutin pidabdab pawiwahan utawi durung anut, yning durung anut, Prajuru patut nibakang tuntunan, Prajuru patut nibakang tuntunan, kandugi pamargin pawiwahan prasida becik tur lantur. (2) Pamargin pepadikan, kadudonang sakadi ring sor : ha. Pasuakan pepadikan, kamarginag manut drestan Dsa Pakraman, kasulurang manut Pararem. na. Sasampun pasuakan pepadikan puput, wadon raris kairing budal ka paumahan lanang, nuli katiwakin pabiakalan lan upacara pawiwahan. ca. Mangda pangambil tumus sekala-niskala, ring subha diwasa san sampun kacumponin, kulawarga purusa raris mamitang wadon ring sanggah/pamrajan pradhanan, majalaran antuk pajati. (3). Yan pawiwahan malantaran antuk ngrorod / ngrangkat / ngunggahin / ngrenanin, patut kadudonang sakadi ring sor : ha. Reraman lanang patut ngwntenang majalaran duta, sakirangkirangnya 2 (kalih) diri. na. Genah antn tan kngin ring paumahan lanang, sadurung katiwakin upacara pabiakala. ca, Pajatin patut kadulurin antuk panglukuan, mapurwaka antuk nglungsur geng rena sinampura ring reraman daan, sinambi nunas gegalangan malih pidan bebawos pacang kalanturang. ra. Munggwing daging pabligbag bebawos salanturnya, mastikayang tetibak palegan reraman daan ring ring reraman lanang, miwah migumang dwasa pawiwahan kapungkur. Palet 2 Indik Nyapihan. Pawos 40 (1) (2) (3). Prajuru Dsa minakadi Prajuru Banjar Pakraman, wenang sareng mawosin miwah nitnin yan wnten sinalih tunggil krama san mapikarsa pacang palas marabi, mangda nnten kadurusan dados Nyapihan. Yan krama inucap kukuh ring pikarsannya, Dsa minakadi Banjar Pakraman, nnten sumakuta ring pamarginnya, tur kasulurang manut Pararem. Sadrng pastika polih pamutus saking sang ngawawenang minakadi Sang Rumawos (Pengadilan Negeri), krama inucap manggeh keni tetegenan krama sakadi nguni. 26

Palet 3 Indik Sentana Pawos 41 (1) Sentana wnten kalih soroh, inggih punika : ha. Pratisentana, inggih punika sentana lanang/istri san metu saking pawiwahan san sah. na. Sentana peperasan, inggih punika sentana lanang/istri san wnten sangkaning ngedih sentana, maduluran antuk upasaksi sekala lan niskala. ca. Sentana rajeg, inggih punika sentana wadon san karajegang pinaka purusa. Sentana san metu saking pawiwahan tan sah, mangda linggihnyan pastika, patut kategepin antuk sangaskara manut sastra agama miwah dresta. Prad pawiwahan nnten ngwetuang sentana, kulawarga inucap kngin ngedih sentana : ha. Kaparthama, saking kulawarga kapurusa san pinih tampek pakilit pakulawargannyan. na. Kaping kalih, prad nnten wnten kulawarga purusa, dados ngedih sentana saking kulawarga pradhana. ca. Kaping tiga, prad taler tan wnten saking kulawarga pradhana, dados ngedih sentana sakama-kama. Pawiwahan san wantah ngwetuang pratisentana wadon kngin ngrajegang sentana rajeg. Kadadosang ngrajegang sentana rajeg, prad : ha. Sampun kamanggehang dados pratisentana purusa. na. Pamargin pawiwahan kapungkur, pawiwahan kaceburin. ca. Sang ngamanggehang sentana rajeg, patut masadok ring Prajuru, lantur kasiarang ring wewengkon Dsa Pakraman Yhsilah. Anak istri san kajejerang dados santna rajeg : ha. Kapatutang ngedih anak lanang, san kabawos pawiwahan kaceburin. na. Sasampun pamargin peperasan puput, sang kalih nuli katiwakin upacara pawiwahan sakadi patut. ca. San istri sinanggeh sentana rajeg utawi purusa. ra. San lanang sinanggeh sentana nyeburin utawi pradhana. Pawos 42 (1) Pamerasan san sinanggeh patut tur sah, kacihnayang antuk : ha. Widhi widhana pamerasan. 27

(2) (3)

(4) (5)

saha

(6)

na.

Kasaksi olih Prajuru Dsa Pakraman miwah Dsa Dinas.

ca. Kasiarang ring wewengkon Dsa Pakraman Yhsilah, saha kategepin antuk likita san pastika. (2) Sang kngin kaperas kanggn sentana, luwir : ha. Sang maagama Hindu. na. Wnten peprenahan nedunang saking sang meras. ca. Kautamiang saking lelintih kulawarga purusa, minakadi kulawarga tunggal sanggah, tunggal dadia, tunggal panti, tunggal paibon; yning tan wnten, kngin saking kulawarga pradhana; pradn taler tan wnten, wahu kngin meras sapasira ugi manut pakarsan sang meras, sakwanten pinih rihin taler patut kautsahayang mangda sang kaperas maagama Hindu. ra. Kngin ngrajegang sentana peperasan lintangan ring adiri, lanang wiadin wadon, yan sampun nganutin sulur peperasan san patut. Pawos 43 (1) (2) (3) (3) (4) Pidabdab ngrajegang sentana peperasan, mangda nganutin dudonan san patut, minakadi kacihnayang antuk arthabrana pemerasan lan upasaksi sekala-nikala, tur kategepin malih antuk likita san pastika saking Sang Rumawos. Sinalih tunggil Krama Banjar/Dsa, san pacang ngedih sentana, patut masadok ring Bendsa Adat, sakirang-kirangnya asasih sadrng upacara pamerasan. Bendsa Adat raris nguduh I Kelihan Adat mangda nyiarang ring I Krama Banjar menawi wnten sinalih tunggil krama san tan lila, mangda masadok ring Bendsa Adat, sakirang-kirangnya kalih wuku bann pamerasan. Yan sulur pamargin pamerasan sampun gantar nnten wnten san mialangin, Prajuru raris mawh tetibak bebawos miwah pamutus, san npk ring Catur Dresta, Pararem, miwah uger-uger jagat. Sulur pamerasan san tan manut ring kecap ring ajeng, wenang kaandegang olih Prajuru, kadulurin antuk tetibak tuntunan mangda sang pacang meras mawali ngilikang bebawos tur muntasang wicarannya sajeroning pakulawargan. Palet 4 Indik Warisan Pawos 44 (1) (2) Prajuru Dsa minakadi Prajuru Banjar Pakraman, wenang sareng mawosin miwah nitnin yan wnten sinalih tunggil krama ngindikang warisan. Indik Warisan, Dsa Pakraman Yhsilah, ngamanggehang uger-uger jagat minakadi kawicaksanan sang maraga Guru Wissa, kaanutang ring drestan dsa, san kapikukuh antuk pararem. 28

(3)

Sang pacang ngindikang warisan, mangda masadok ring Prajuru. AHAS SARGAH SUKERTA TATA PALEMAHAN Palet 1 Indik Karang, lan Tegal. Pawos 45

(1) (2) (3) (4) (5)

Krama Desa san ngamong Karang Dsa utawi karang pumahan ngraga, patut ngwatesin karangnya sowang- sowang antuk pagehan / turus utawi tmbok, mangda pakantenannya asri. Wates san mawasta gegaleng kaluan miwah gegaleng katebn mangda nganutin dresta, tur kakaryanin olih sang negen wates inucap. Prad karasayang pagehan / turus inucap nglikadin, yan pada arsa panyanding, wates kngin nganggn pinget utawi pracihna pal saking Agraria, sakwanten kasaksi antuk Prajuru Dsa / Banjar Pakraman. Prad wnten karang kabebeng, mangda kautsahayang wnten pamesuannya san pastika. Sapariindik ring ajeng punika kadudonang ring pararem. Pawos 46

(1)

Sinalih tunggil Krama Dsa / Banjar Pakraman, nnten kalugra : ha. na. Ngalah-alah margi, Karang Dsa, tegal ayahan dsa, tegal / carik krama liyan, lan sakancan punika;

(2)

Ngalah-alah tegak kahyangan, stra lan sakancan tegak san sinanggeh suci. Prad wnten mamurug kecap ring ajeng, sang mamurug, patut ngwaliang tanah inucap, tur sang ngalah-alah tegak suci, tiosan ring ngwaliang tanah tegak suci inucap, taler patut karuntutin antuk dwa danda miwah artha danda, san kasulurang manut Pararem. Palet 2 Indik Pepayonan. Pawos 47

29

(1)

Ngawit nandur pepayonan minakadi tanem tuwuh, patut adepa agung ngajeroang saking wates; pepayonan minakadi tanem tuwuh san jantos ngliwat wates, wenang kasepatgantungin. Pepayonan san ngungkulin mawastu mayanin ka pisaga, sang nruwnang pepayonan inucap patut kawara tur kairing mapiguman antuk sang rumasa katetehan, bilih-bilih sang nruwnang arsa ngrebah utawi notor wit pepayonan punika. Pradn sampun kawara taler tan wnten utsahan sang nruwnang, sang rumasa katetehan wenang masadok ring Prajuru, tur risampun kaparitatas kandugi wnten lelugrahan Prajuru, wahu wit pepayonan punika kngin karebah. Sang patut keni pamidanda panyangaskara saha praba manut pararem, marep ring wewangunan sang karubuhan, luwir : ha. sang nruwnang wit pepayonan san sinanggeh mayanin, prad pungkat padidi tur ngrubuhin wewangunan krama tiosan; na. sang notor, monggol utawi ngrebah taru, tur ngrubuhin wewangunan krama tiosan. Krama Dsa patut ngamanggehang kawredian tanem tuwuh san ngawinang Dsan asri tur lestari san kawastanin Bhutahita, san mateges kalestarian lingkungan hidup. Sinalih tunggil krama san pacang ngrebah pepayonan minakadi tanem tuwuh san ngawinang Dsan asri tur lestari, patut masadok tur nunas lelugrahan ring Prajuru Dsa Pakraman, sapariindik ring ajeng punika, kadudonang ring pararem. Palet 3 Indik Wewangunan Pawos 48

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

Nangken ngwangun, sowang-sowang krama patut : ha. na. masadok ring Prajuru, pamekas marep mapanyaitan minakadi menengin wates; ring wewangunan san

ngangg Aa Bhmi miwah gegulak Aa Koali, sanistannya manut ring patitis ka niskala.

(2)

Prad wewangunan jantos nyayubin ka pisaga, bilih-bilih tmbok ring telenging wates, risampun kawara tur kairing mapiguman taler tan wnten utsahan sang nruwnang, kangkat kasadokang ring Prajuru; sasampun kaparitatas tur wnten 30

lelugrahan Prajuru, sang nruwnang wewangunan wenang keni danda manut Pararem, tur tmbok inucap patut kagubar olih sang nruwnang, sanistannya mangda kakaryanang abangan. Palet 4 Indik Wewalungan Pawos 49 (1) Sahanan warga dsa san miara wewalungan : bawi, bantng lan sakancan punika, mangda sayaga nitnin negul minakadi nglogor wewalungannya, mangda nnten ngrusak karang utawi pabianan krama tiosan, bilih-bilih jantos ngranjing ngletehin kahyangan. Prad wnten wewalungan malumbar utawi ngelb tur ngrusak karang utawi pabianan krama swosan, risampun kawara taler nnten wnten utsahan sang nruwnang, yan wewalungan punika malih ngrusak karang utawi pabianan krama swosan, wewalungan punika kngin kataban, tur sang nruwnang wenang katibakin danda ngwaliang panukun wit tetanduran san karusak, saha nahur panebas pepiaran tetabanan, manut panglokikan Prajuru Dsa / Banjar Pakraman. Prad wnten wewalungan ngranjing jantos ngletehin genah suci, minakadi kahyangan, pamrajan lan sakancan punika, risampun kaparitats antuk Prajuru, sang nruwnang wewalungan inucap wenang keni dwa danda lan artha danda, agung alitipun manut kecap sastra agama, san kapikukuh antuk Krama Dsa / Krama Banjar Pakraman. Krama Dsa patut nyerayanin wewalungan miwah sarwa prani, tan kapatutang mademang paksi, nuba ulam lan sakancan punika, pinaka sinalih tunggil utsahan Krama Dsa ngardi Bhutahita. Sang mamurug kecap ring ajeng, wenang keni danda manut Pararem. Palet 5 Indik B h a y a Pawos 50 (1) (2) Bacakan bhaya luwir : jiwabhaya, arthabhaya, agnibhaya, toyabhaya, lindubhaya, lan sakancan punika san ketahipun kawastanin pancabhaya. Sinalih tunggil krama san manggihin pracihna pastika wnten sahanan pancabhaya, patut digelis nepak kulkul tengeran kapancabhayan, tur digelis masadok ring Prajuru. 31

(2)

(3)

(4)

(5)

(3)

Prad dsan kahanan jiwabhaya, Krama Dsan patut ngaturang upacara pamahayun dsa manut kecap sastra agama san kapikukuh antuk krama, tur sang ngwetuang jiwabhaya, katur ring sang ngawawenang. Pawos 51

(1)

(2) (3) (4)

Sinalih tunggil krama san manggihin pracihna pastika wnten arthabhaya (kamalingan), patut digelis nepak kulkul tengeran pamitulung manut pawos 15 (3) utawi pawos 16 (1); sang kamalingan patut digelis atur supksa ring Prajuru; sang kacihnan ngamaling, katur ring sang ngawawenang, maweweh malih patut keni dwa danda lan artha danda manut Pararem, yan ipun ngamaling barang druwn dsa san sinanggeh suci. Sowang-sowang Krama Dsa tan kapatutang mapailonan ring dusta; sang kacihnan mapailonan ring dusta patut katibakin danda kadi dandaning maling, san kasulurang manut Pararem. Indik ngrereh reramon minakadi daun kelapa, ron, miwah san swosan ring pabianan krama tiosan ri kenjekan suwung, kasulurang manut Pararem. Indik ngranjingin pakubon utawi pakarangan krama swosan rikala suwung, mawastu raris sang maderb pakubon utawi pakarangan punika kaicalan, kasulurang manut Pararem. Indik ngranjingin pakubon utawi pakarangan krama swosan rikala suwung riantukan wnten pisarat san mabuat minakadi mapangarah miwah kabuatan san liyanan, kasulurang manut Pararem. SAPTAMAS SARGAH WICARA LAN PAMIDANDA Palet 1 Indik Wicara Pawos 52

(5)

(1) (2) (3)

San wenang mawosin wicara ring wewengkon Dsa Pakraman Yhsilah, inggih punika Prajuru Dsa maka miwah Kerta Dsa. Prad sang mawicara tan cumpu ring Pamutus Kerta Dsa, kngin nunasang ring Sang Rumawos utawi Pengadilan Negeri. Sahanan wicara san mawit saking kacorahan sakaluwir san sinanggeh nungkasin daging Awig-awig, Pasuara miwah Pararem Dsa / Banjar Pakraman, patut digelis kabawosin olih Prajuru, nnten nyantos pasadok malih. 32

(4) (5)

Sajaba wicara sakadi ring ajeng, patut nyantosin pasadok sang nunas bawos. Panepas mangda pastika nyantenang iwang patut malarapan Tripramana, inggih punika : saksi, likita, bukti, tur panepas tan maren nepk ring Catur Dresta. Palet 2 Indik Pamidanda. Pawos 53

(1) (2) (3)

Dsan, wenang nibakang pamidanda ring Warga Dsa / Banjar san sisip. Tetibak pamidanda inucap ring ajeng, kalaksanayang olih Prajuru. Bacakan pamidanda, luwir : ha. ayahan panukun kasisipan; na. artha danda saha panikelnya, miwah panikel paturunan; ca. karampag; ra. panyangaskara; ka. kasepkang. Pamidanda san katiwakang patut masor singgih, manut kasisipan. Jinah utawi arthabrana pamidanda, ngranjing dados druwn Dsa/Banjar Pakraman. Pawos 54

(4) (5)

(1) (2)

Krama san langkungan ring tigang paruman nglantur nnten nahur paturunan miwah dedandan, wenang karampag. Tetibak pangrampagagan, nganutin tatacara sakadi ring sor puniki : ha. Kalaksanayang olih Prajuru, kasarengin antuk krama pinih akh tigang diri, maka saksi; na. Sang ngrampag patut madarsana rikala ngambil barang minakadi nyawnin tanem tuwuh, san ageng pangargannyan manut ring utang sang karampag; ca. Prajuru patut miteketang mangda barang-barang san karampag punika digelis katebus masengker asasih (35 rahina), tur ring rahinan tur ring rahinan kaping tigang dasa nem, pacang kallang utawi kaadol ring ajeng Krama Dsa Pakraman; ra. Tan kngin ngrampag saluwiring barang san patut inggilang manut sastra agama, miwah mademang pangupajiwan sang karampag. 33

Pawos 55 (1) Prad sang pacang karampag mialangin pamargin pangrampagan inucap, mawastu sampun tan nganutin linging Awig-awig, krama inucap wenang kanorayang. Yan krama inucap manggeh piwal yadiastun sajeroning makudang-kudang paruman sampun kawhin patinget sakwanten manggeh piwal, tan wnten pamargi swos, sajawaning krama inucap kawusanang makrama Dsa/Banjar, tur sang nglinggihin Karang Dsa, pipil karang ayahannya kawaliang ring Dsa Pakraman. Pangrampagan inucap ring ajeng kabawos buntas, risampun sang keni pangrampagan punika : ha. na. Nunas geng rena sinampura ring ajeng Krama Dsa/Banjar Pakraman, riantukan piwal ring pasubaya san pecak sampun kararemin; Nahur pangargan panguwak pasubaya sadaweg pacang karampag, kadulurin antuk prayascitta. AAMAS SARGAH NGUWAH-UWUHIN AWIG-AWIG Pawos 56 (1) (2) Nguwah-uwuhin Awig-awig Dsa Pakraman puniki, wantah kngin kalaksanayang antuk Paruman Krama Dsa. Pakarsan nguwah-uwuhin punika, mangda mawit saking pakarsan Krama Dsa, yadiastun kamedalang antuk sinalih tunggil Prajuru, utawi sinarengan. Pawos 57 (1) (2) Sakaluwiring indik san sampun wnten sadrng awig-awig puniki kasurat, mangda kaanutang ring sadaging awig-awig puniki. Sakaluwir san durung kasurat sajeroning awig-awig puniki, menawi kangkat kanggn mitegepin awig-awig puniki, pacang kasurat jeroning Pararem. NAWAMAS SARGAH SAMPTA Pawos 58

(2)

(3)

34

(1) (2)

Awig-awig puniki kawastanin Awig-awig Dsa Pakraman Yhsilah. Awig-awig puniki kamargiang ngawit saking kaingkupin utawi kararemin. Pawos 59

(1)

Awig-awig puniki kararemin duk rahina Wrehaspati, Umanis, wuku Matal, pananggal ping limolas Sasih Kasanga, akawara siu sangang atus tigang dasa kalih, tanggal pitulas Pbruari duang tali solas, magenah ring Nista Mandala Kahyangan Puseh Dsa Pakraman Yhsilah. Awig-awig puniki kalinggatanganin antuk Bendesa Adat miwah olih sang ngawawenang manut kawenangannya sowang-sowang, tur kapikukuh antuk Murdhaning Pamikukuh : Bupati Tabanan. Luwir sang nglinggatanganin : ha. Kaprathama : Prajuru Dsa Pakraman : Bendesa Adat Yhsilah

(2)

(3)

I MADE SETAWA

na.

Kaping kalih : Prajuru Dsa Dinas maka saksi : Perbekel Desa Lumbung Kauh,

ca.

DRS. I NYOMAN SUWIRYA Kaping tiga : Kawikanin olih : 1). Ketua Majelis Alit Desa Pakraman Selemadeg Barat,

I GUSTI PUTU SINARTHA, S. Sos

35

2). Camat Selemadeg Barat,

DRS. I MADE AGUS HARTHAWIGUNA, M. Si.

ra.

Kaping pat : Kapikukuh olih : 1). Ketua Majelis Madya Desa Pakraman Kabupaten tabanan,

DRS. I GUSTI KETUT SUARTANAYASA

2). Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Tabanan,

DOKTER I WAYAN ARWATA, MM 3). Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan,

I MADE JENDRA, S. Pd.

MURDHANING PAMIKUKUH BUPATI TABANAN,

36

NI PUTU EKA WIRYASTUTI, S. Sos

Mengetahui dan telah dicatatkan : Tanggal Reg. Nomor : .................................. : ................................... Kepala Bagian Hukum dan HAM, Setda Kabupatn Tabanan,

I MADE TAMPIKA, SH. M. Si

LEPIHAN-LEPIHAN : I. TETINASAN NYSA LAN SASANTI DESA PAKRAMAN YEHSILAH (1) Sibeh Bucu Lima, mateges : ha. na. Desa Pakraman Yhsilah, mapikukuh antuk Pancasila pinaka Dasar miwah Darsanan Jagat Republik Indonesia. Sajeroning nyungkemin Agama Hindu, Krama Dsa Pakraman Yhsilah, mapikukuh antuk Panca raddh.

(2)

Swastika jeroning Padma Asta Dala : ha. Swastika, mateges : Krama Dsa Pakraman Yhsilah nyungkemin miwah nginggilang Agama Hindu. 37

na.

Padma Asta Dala, mateges : Krama Dsa Pakraman Yhsilah, misinggihang asta aiwaryan Ida Sang Hyang Widhi, inggih punika : Aim, Laghim, Mahim, Prpti, Prakmya, itwa, Waitwa, Waitw, miwah Yatrakmwasayitwa. Tiyos ring punika, sajeroning ngupadi patitis Dsa Pakraman Yhsilah , Prajuru Dsa Pakraman Yhsilah, mapagamel antuk Aa Brata, inggih punika : Indra Brata, Srya Brata, Candra Brata, Yama Brata, Byu Brata, Kuwra Brata, Agni Brata, miwah Barua Brata.

(3)

Padi lan Kapas, mateges : Sajeroning ngupadi jagaddhita san matiti pangancan antuk Dharma, Artha, Kma, Krama Dsa Pakraman Yhsilah, tan mari nglimbakang bhoga miwah upabhoga, minakadi sndang pangan. Rant limang balung sambung sinambung, mateges : Paiketan pasikian Krama Dsa Pakraman Yhsilah, san gilik saguluk salunglung sabhayntaka, matiti pangancan antuk Pancasila. Candi Bentar, mateges : Panunggilan kayun Krama Dsa Pakraman Yhsilah, sajeroning mikolihang Catur Sukerta, inggih punika : Sukertan Tata Pakraman, Sukertan Tata Agama, Sukertan Tata Pawongan, miwah Sukertan Tata Palemahan. Bukit utawi Linggcala, mateges : Bukit utawi gunung wantah linggan Ida Sang Hyang iwa, punika raris awinannya, bukit rawuhing alasipun patut pisan suciang, tan kngin kalasak sakama-kama, mangda jagat nnten kirangan toya. Batu Ageng, mateges : Ring wewidangan Dsa Pakraman Yhsilah wnten batu ageng, san pecak kadadosang genah nunas tirtha sadaweg ngalas wayahin palemahan puniki, tur tirtha san katunas punika mabukti dahat siddhi, mawastu raris palemahan punika kawastanin Palemahan Tirtha Siddhi utawi Yhsilah, tur sasampun dados dsa pakraman, dsa pakraman punika kawastanin Dsa Pakraman Yhsilah rawuh mangkin. Sasanti : Sdhu Wikrama, mateges : Sajeroning maolah prawretti sarahina-rahina, Krama Dsa Pakraman Yehsilah, patut tan mari ngamanggehang buddhi luhur san mawit saking lekahan Trikya Pariuddha.

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

38

39