Anda di halaman 1dari 5

Mata pelajaran/Kelas :DST /2 Bestari Tema/Topik : TMK/e-mel Masa :60 minit Standard Pembelajaran :1.4 dan 4.

1 Objektif pembelajaran : Di akhir p &p murid dapat : 1.Mendaftar masuk e-mel. 2.Menghantar, membuka dan membalas e-mel. 3.Menggunakan bahasa yang betul dan sopan semasa menghantar e-mel.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: 1. Guru membuat demonstrasi cara mendaftar masuk e-mel. Aktiviti 1 2. Guru membuat demonstrasi cara menghantar e-mel. Aktiviti 2 3. Guru membuat demonstrasi cara membalas emel. Aktiviti 3 4. Murid mendaftar masuk e-mel. 5. Murid menaip dan menghantar e-mel ringkas kepada seorang rakan mereka. (ARAHAN) 6. Murid membuka emel yang diterima 7. Murid diminta membalas e-mel rakan mereka 8. Murid mendaftar keluar akaun e-mel serta menutup perisian e-mel. Log out

EMK 1. Bahasa-mampu menggunakan laras bahasa yang bersopan semasa menghantar dan membalas emel. 2. Kreativiti-memanipulasi pelbagai warna dan saiz fon pada teks e-mel mengikut kreativiti. BBM Perisian e-mel seperti Hotmail /Gmail /Yahoo

Penilaian P&P : Kaedah Rubrik Menggunakan borang rubrik yangmengandungi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dicapai seperti berikut: Dapat mendaftar masuk e-mel Menghantar e-mel Membuka e-mel Membalas e-mel Refleksi Seramai 15 orang murid dapat menguasai objektif 1,2 dan 3. Seramai 15 orang murid lagi perlu dibimbing untuk menghantar dan membalas e-mel.