Anda di halaman 1dari 3

Nama : Noviana Ningsih

Nim: 2009-53-071
Kls:B

Berikut terdapat empat buah IP dan subnet mask :


10.252.230.3 netmask 255.255.240.0
10.252.240.6 Netmask 255.255.240.0
10.252.220.6 Netmask 255.255.192.0
10.252.223.250 netmask 255.255.192.0
Tentukan IP Network yang sama dari keempat ip address diatas !

Jawab :

10.252.230.3 netmask 255.255.240.0

10.252.240.6 Netmask 255.255.240.0

10.252.220.6 Netmask 255.255.192.0

10.252.223.250 netmask 255.255.192.0

yang mempunyai Ip network yang sama yaitu


no 1 dengan no 2
no 3 dengan no 4