Anda di halaman 1dari 3

Panitia Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan SMK Bandar Tenggara 2

Huraian Sukatan Pelajaran 2009 Tingkatan 1

BLN/ MGG U
1

TEMA / BIDANG / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

Orientasi Sukatan Pelajaran dan Taklimat Khidmat Masyarakat 1. PENCAPAIAN KENDIRI 1. Identiti diri Potensi diri 1. Mengenal pasti potensi diri dan langkah-langkah untuk mengembangkan potensi diri 2. Menghuraikan kepentingan memilih rakan yang bijak 3. Berkeupayaan mengembangkan potensi diri 4. Bijak memilih rakan Menulis diari atau puisi untuk melahirkan perasaan. Membuat kajian mudah tentang kerjaya masa depan Mengumpul maklumat tokohtokoh yang telah berjaya dalam kerjaya masing-masing Mengenal pasti tingkah laku anti sosial dan agresif serta cara mengatasinya Melakonkan tingkah laku asertif untuk menangani pengaruh negatif

2 3 4 5

2. Penyelesaian konflik Pengaruh rakan sebaya

7 2. HUBUNGAN KEKELUARGAAN 1. Keluarga Bahagia 8

1. Membuat keputusan yang bijak dalam menangani pengaruh negatif 2. Mempunyai keyakinan diri 3. Menjaga maruah diri dalam pergaulan dengan orang lain 1. Menerangkan ciri-ciri keluarga bahagia 2. Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga Ujian Penilaian Kurikulum 1 (25-27 Feb)

Menghasilkan puisi/ poster yang bertemakan keluarga bahagia

9 2. Saling menyayangi 10

3. Menunjukkan kasih sayang kepada ibu bapa dan anggota keluarga


CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

Menulis surat atau menghasilkan kad untuk meluahkan perasaan kasih sayang dan mengucapkan terima kasih

3. Hubungan yang mesra & akrab 11


Panitia Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan SMK Bandar Tenggara 2 membantu 4. Saling

12

5. Kesihatan keluarga April 13

4. Menjalinkan hubungan yang mesra dan akrab antara anggota keluarga 5. Mengamalkan adab dan tatasusila dalam keluarga 6. Mengamalkan gaya hidup keluarga yang sihat

Membuat catatan peristiwa kehidupan yang berkaitan dengan keluarga bahagia 2009 Huraian Sukatan Pelajaran Melakonkan cara Tingkatan 1 membantu anggota keluarga di rumah Merancang dan menulis menu mingguan yang sihat untuk keluarga. Membincangkan kepentingan menjaga kesihatan dan kebersihan diri dari perspektif kesejahteraan keluarga

14

3. HIDUP BERMASYARAKAT 1. Bangga terhadap sekolah 2. Penjagaan dan peningkatan imej sekolah Sahsiah dan sikap yang positif Penglibatan dalam aktiviti sekolah Sokongan moral
UJIAN KEDUA 24 24 APRIL

15

16 Mei 17 4. WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA 1. Cerita rakyat pelbagai kaum

18

19

1. Menerangkan ciri-ciri cerita rakyat palbagai kaum 2. Meneladani nilai-nilai murni yang terdapat dalam cerita rakyat 3. Mengaprisiasi warisan budaya sendiri 4. Mengaprisiasi sumbangan pelbagai budaya dalam bidang kesusasteraan 5. Berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia

Berkongsi cerita rakyat pelbagai kaum Menyenaraikan pengajaran daripada cerita rakyat pelbagai kaum Melakonkan cerita rakyat pelbagai kaum Mengadakan pertandingan bercerita cerita rakyat Malaysia Menghasilkan koleksi cerita rakyat pelbagai kaum secara kumpulan

20

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 1, 2 DAN 3 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

Jun

5. MALAYSIA NEGARA BERDAULAT

Panitia Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan SMK Bandar Tenggara 2

Huraian Sukatan Pelajaran 2009 Tingkatan 1

33 34 35 36 37 38 39 40 Nov 41 42 43

LATIHAN DAN PENGGAYAAN

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 4 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 1 DAN 2 SPM BERMULA CUTI PERSEKOLAHAN AKHIR TAHUN

LATIHAN KHIDMAT MASYARAKAT TINGKATAN 1 TEMA Pencapaian Kendiri Hubungan kekeluargaan CADANGAN KHIDMAT MASYARAKAT - Projek Learning to Say No - Projek Peer Counselling - Projek penjagaan kesihatan dan keselamatan diri - Kajian Masa Depan tentang kualiti hidup keluarga masa depan