Anda di halaman 1dari 4

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL MALIK ALOR

SETAR , KEDAH.
BIODATA AHLI PANITIA MATEMATIK/MATEMATIK TAMBAHAN
1. Nama :

2. Tarikh mula berkhidmat :


..
3. Tarikh mula menjadi ketua panitia :

4. Kelulusan Akademik :

5. Opsyen :

..
6. Kelulusan iktisas :
..
7. Opsyen :

..
8. Mata pelajaran dan kelas yang diajar tahun ini :
Mata Pelajaran

9.

Kelas

Bil Waktu

Tugas-tugas khas lain yang dipegang pada tahun ini :

1.
.

5.

Catatan

2. ...
..

7.

3.
..

8.

4.
...

9.

10. Pemeriksa kertas : YA/TIDAK * . Jika YA : PMR/SPM/STPM* Kertas :


.

Potong yang tidak berkenaan

11. Kursus-kursus yang pernah diikuti berkaitan dengan mata


pelajaran yang diajar :
Nama Kursus

Tarikh

Anjuran

Jadual Waktu Pengajaran Matematik tahun :


Bil waktu mengajar Matematik : ..
Waktu
Hari
Ahad
Isnin

10

Selasa
Rabu
Khamis
Analisis Waktu :
Bil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mata Pelajaran

Kelas

Bil Waktu

Masa/min

Jumlah/mi
n

Matematik Ting
1
Matematik Ting
2
Mateamtik Ting
3
Matematik Ting
4
Matematik Ting
5
Matematik Tamb
Ting 4
Matematik Tamb
Ting 5
JUMLAH
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL MALIK
PANITIA MATEMATIK 2010
SENARAI BUKU TEKS MURID/BUKU RUJUKAN GURU

Nama Guru :

Mata Pelajaran :
..
SENARAI BUKU TEKS MURID
Bil

Nama Buku

Harga

Nama Pengarang

Penerbit

SENARAI BUKU RUJUKAN GURU


Bil

Nama Buku

Harga

Nama Pengarang

Penerbit