Anda di halaman 1dari 2

PELAN OPERASI 1 Nama Projek Rasional Objektif Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Program Cerdik Mencapai

Kejayaan : Membetulkan Tabiat Murid Yang Tidak Sihat : Mengurangkan Bilangan Murid Tidak Menyiapkan Kerja Rumah

: Januari Hingga November 2012 : Semua Murid

BIL

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB
Guru Besar, GPK HEM, Guru

TEMPOH

STATUS / PELAN KONTIGENSI GPK HEM akan pengerusikan mesyuarat jika Guru Besar tiada Guru kelas mengedarkan surat kepada ibu bapa Penyediaan borang

1.

Mesyuarat Jawatankuasa 1.1 Ucapan Guru Besar 1.2 Pembentukan Jawatankuasa dan agihan tugasan

Bimbingan Dan Kaunseling, Semua Guru

4 kali setahun

2.

Surat Menyurat 2.1 Mengedarkan surat pemberitahuan kepada ibu bapa 2.2 Mengumpul surat jawapan kebenaran ibu bapa Persediaan 3.1 Jadual Program 3.2 Senarai nama murid Perlaksanaan Program 4.1 Merit dan Dimerit 4.2 Ceramah 4.3 Kaunseling 4.4 Sesi dialog bersama ibu bapa/ penjaga

GPK HEM, Guru Kelas

1 minggu

3.

GPK HEM, Guru Kelas

Setiap Hari

4.

Semua Guru

Berterusan

Program Motivasi

PELAN OPERASI 2 Nama Projek Rasional Objektif Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Program Menepati Masa : Membetulkan Tabiat Murid Yang Tidak Sihat : Mengurangkan Bilangan Murid Lewat Ke Sekolah

: Januari Hingga November 2012 : Semua Murid

BIL

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB
Guru Besar, GPK HEM, Guru

TEMPOH

STATUS / PELAN KONTIGENSI GPK HEM akan pengerusikan mesyuarat jika Guru Besar tiada Guru kelas mengedarkan surat kepada ibu bapa Penyediaan borang Membuat pengumuman semasa perhimpunan

1.

Mesyuarat Jawatankuasa 1.3 Ucapan Guru Besar 1.4 Pembentukan Jawatankuasa dan agihan tugasan

Bimbingan Dan Kaunseling, Semua Guru

4 kali setahun

2.

Surat Menyurat 2.1 Mengedarkan surat pemberitahuan kepada ibu bapa 2.2 Mengumpul surat jawapan kebenaran ibu bapa Persediaan 3.1 Jadual Program 3.2 Senarai nama murid Perlaksanaan Program 4.1 Merit dan Dimerit 4.2 Sesi dialog bersama ibu bapa/ penjaga

GPK HEM, Guru Kelas

1 minggu

3.

GPK HEM, Guru Kelas

Setiap Hari

4.

Semua Guru

Berterusan