Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI 2012 Tingkatan 4 MINGGU TARIKH TAJUK 1) Peta topografi kedudukan 3-5 JAN HASIL

PENGAJARAN KEMAHIRAN GEOGRAFI 1. Mengenal pasti sIstem grid kebangsaan 2. Menyatakan kedudukan dengan menggunakan peta topografi berasaskan rujukan grid 4 angka dan 6 angka 3. Menjelaskan penggunaan rujukan grid 4 angka dan 6 angka 1. Mengenal pasti utara grid, utara benar dan utara magnet 2. Mengukur bearing grid sesuatu tempatt dengan menggunakan jangka sudut 1. Menyatakan jenis-jenis skala 2. Mengukur jarak dengan menggunakan skala lurus, skala penyata dan pecahan wakilan 3. Mengira keluasan kawasan sekata dengan menggunakan kaedah segi empat grid 4. Mengira keluasan kawasan tidak sekata dengan menggunakan kaedah segi empat grid 1. Mengenal pasti pelbagai bentuk muka bumi utama berdasarkan garisan kontur 2. Mengira kecerunan dalam nisbah dan peratus KONSEP Rujukan grid Garisan grid NILAI Bekerjasama Keadilan Keberanian Berdikari BBM Carta Peta topografi

AKTIVITI Menunjuk cara menentukan kedudukan cirri-ciri fizikal dan budaya di atas peta topografi berdasarkan rujukan grid Menunjuk cara mengukur bearing grid

2) Arah 8-12 JAN 3) Skala dan jarak 15 19 JAN


*15 JAN CUTI KEPUTERAAN SULTAN KEDAH

Utara Bearing

Kerajinan Bersyukur Keberanian Berdikari Kasih sayang Kebebasan Kerajinan

Peta topografi

Skala Jarak Keluasan

Peta topografi

Menunjuk cara mengukur jarak dan mengira keluasan dengan menggunakan skala lurus, skala penyata dan pecahan wakilan Menunjuk cara mengira kecerunan

29 JAN 3 FEB
*22-26 JAN CUTI THN BARU CINA

4) Ketinggian

Kontur Kecerunan

Bekerjasama Keadilan Kasih sayang

Peta topografi Carta

5 - 9 FEB
*5 FEB CUTI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD

5) Keratan rentas

1. Melukis keratan rentas 2. Mengira lampauan tegak berpandukan skala tegak dan skala mendatar 3. Menjelaskan bentuk muka bumi berdasarkan keratan rentas 1. Menjelaskan dengan contoh jenis-jenis simbol 2. Mengkategori simbol-simbol mengikut jenis 3. Mengenal pasti pelbagai ciri fizikal dan ciri budaya dalam peta topografi 1

Lampauan tegak

Berdikari Kasih sayang Kebebasan kerajinan Kejujuran Bekerjasama Rasional Kerajinan

Peta minda Carta

Menerangkan teknik melukis keratin rentas Menunjuk cara mengira lampauan tegak

6) Peta topografi 12 16 FEB

Pandang darat fizikal Pandang darat budaya

Peta topografi

Perbincangan ciri-ciri fizikal dan budaya Kajian peta topografi

7) Graf dan carta - Graf bar - Graf garisan 19 23 FEB

Graf dan carta - Carta pai

8) Peta tematik - Peta taburan 26 FEB 1 MAC

9) Peta tematik - Peta aliran

4 8 MAC

10) Rajah 18 - 22 MAC 11) Foto 2529 MAC

Bentuk Muka Bumi dan Potensinya 1 - 5 APR 12) Sistem bumi Struktur bumi Jenis batuan

4. Menghubungkait ciri-ciri fizikal dan budaya Organisasi ruangan dalam peta topografi Salingkaitan 5. Membaca dan mentafsir peta topografi 1. Melukis graf Min 2. Menyusun data dan maklumat serta Maksimum mempersembahkannya dalam bentuk graf Minimum dengan tepat Julat 3. Mentafsir graf 1. Melukis carta pai Min 2. Menyusun data dan maklumat serta Maksimum mempersembahkannya dalam bentuk carta Minimum pai dengan tepat Julat 3. Mentafsir carta pai 1. Mengenal pasti peta taburan Aliran 2. Membaca maklmumat dalam peta tematik Taburan 3. Membina peta taburan berdasarkan maklumat Kepadatan yang dikumpul Pola 1. Mengenal pasti peta aliran Aliran 2. Membaca maklumat dalam peta aliran Taburan 3. Membina peta aliran berdasarkan maklumat Kepadatan yang dikumpul Pola UJIAN BULANAN 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 11 MAC HINGGA 17 MAC 2011 1. Mempersembahkan data dan maklumat dalam Aliran bentuk rajah Saling kaitan 2. Mentafsir rajah 1. Menyenaraikan maklumat yang terdapat Perubahan dalam foto Saling kaitan 2. Menyusun maklumat yang terdapat dalam foto 3. Merumus maklumat yang terdapat dalam foto GEOGRAFI FIZIKAL 1. Mengenal pasti sistem bumi Sistem 2. Menghuraikan sistem bumi atmosfera 3. Menyenaraikan struktur bumi Litosfera 4. Menjelaskan struktur bumi Biofera 5. Mengenalpasti tiga jenis batuan Hidrosfera 6. Menerangkan proses pembentukan jenis batuan Kerak bumi 2

Berusaha membangunkan negara Malaysia

Carta Kertas graf

Menunjuk cara melukis graf dan carta menggunakan data dan maklumat.

Berusaha membangunkan negara Malaysia

Kertas graf Jangka sudut & lukis

Berusaha membangunkan negara Malaysia Berusaha membangunkan negara Malaysia

Peta Malaysia kosong

Peta Malaysia kosong

Mencintai negara Malaysia Berusaha membangunkan negara Malaysia

Rajah

Foto

Melukis dan melabel rajah Mengadakan aktiviti kumpulan Mengkaji foto Mengadakan aktiviti kumpulan

Berdikari Kasih saying Kebebasan Kerajinan

Carta Model bumi Batu granit Marmar

Menerangkan sistem bumi dengan menggunakan pelbagai media seperti rajah, video dan internet

8 -12 APR 14 APR : HARI PERSEKOLAHAN GANTI CUTI RAYA HAJI

15 - 19 APR

22 26 APR

29 APR 3 MEI
*1 MEI CUTI HARI PEKERJA *5 MEI CUTI HARI WESAK

6 7 MEI

dan kepentinganny a Proses pembentukan dan taburan bentuk muka bumi pembentukan gunung berapi 13) Perubahan pandang darat fizikal - Luluhawa Perubahan pandang darat fizikal - Gerakan jisim Perubahan pandang darat fizikal - Tindakan air mengalir (sungai) Perubahan pandang darat fizikal - Tindakan air mengalir (ombak) - Pengaruh kegiatan manusia

7. Menjelaskan dengan contoh kepentingan batuan kepada manusia Menyenaraikan proses pergerakan plat tektonik Membanding dan membezakan proses pergerakan plat tektonik secara pertembungan dan secara percapahan 3. Menjelaskan melalui rajah bentuk muka bumi jalar dalam dan jalar luar 4. Menghuraikan proses pembentukan gunung berapi 1. Menyenaraikan jenis-jenis luluhawa 2. Menerangkan proses luluhawa 3. Menyenaraikan kesan proses luluhawa terhadap pandang darat 1. Menerangkan jenis-jenis gerakan jisim 2. Membandingkan dan membezakan jenis-jenis dan proses gerakan jisim 1. 2.

Mantel Teras bumi Mampatan Tegangan Mencintai negara malaysia Model gunung berapi Carta Membincangkan proses pergerakan plat tektonik melalui siri rajah.

Luluhawa

Bekerjasama Keadilan Baik hati Mencintai negara Malaysia

Carta Peta minda

Membincangkan proses luluhawa berpandukan pelbagai media

Gerakan jisim

Model gerakan Membincangkan jenisjisim jenis dan proses gerakan carta jisim berpandukan pelbagai media Carta sungai Peta minda Mwmbincangkan tindakan air mengalir berpandukan pelbagai media

1. Menyenarai proses tindakan sungai 2. Menghuraikan rposes tindakan sungai 3. Menjelaksn dengan contoh bentuk muka bumi proses tindakan sungai

Mencintai negara Malaysia

1. Menyenarai proses tindakan ombak 2. Menghuraikan orises tindakan ombak 3. Menjekaskan contoh bentuk muka bumi proses tindakan ombak 4. Menerangkan bagaimana kegiatan manusia mempengaruhi gerakan jisim, tindakan air mengalir dan tindakan ombak 5. Menjelaskan dengan contoh usaha mengurangkan kegiatan manusisa terhadap gerakan jisim, tindakan air mengalir dan tindakan ombak

Mencintai negara Malaysia

Carta Gambar pantai Keratan akhbar

Menunjukkan pelbagai bentuk muka bumi akibat tindakan air mengalir dan tindakan ombak Teka silangkata

8-24 MEI

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 1,2,3,4,dan KPUS 3

27 MEI-9 JUN 14) Laut dan lautan - Terumbu karang - Kepenting an dan potensi laut dan lautan - Kesan kegiatan manusia terhadap laut dan lautan Iklim dan Cuaca serta pengaruhnya 15) Sistem suria - Pergerak an bumi Sistem suria - Zon waktu

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 27 MEI HINGGA 11 JUN 2011 1. Mengenal pasti pentas benua dan jurang lautan 2. Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan terumbu karang 3. Menerangkan proses pembentukan terumbu karang 4. Menyenaraikan kepentingan dan potensi laut dan lautan 5. Mengenal pasti kesan kegiatan manusia terhadap laut dan lautan 6. Menyenaraikan cara-cara manusia memelihara dan memulihara potensi lautan Pemeliharaan Pemuliharaan Berusaha membangun kan negara Malaysia Carta Peta minda Bahan edaran

10 14 JUN

17 21 JUN *17 JUN CUTI HARI ISRAK DAN MIKRAJ

1. Mengenal pasti sistem suria 2. Menerangkan pergerkan bumi dalam system suria 3. Menjelaskan dengan rajah peredaran bumi dan kesanya

Paksi bumi Putaran bumi Peredaran bumi

24 28 JUN *28 MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG

1-5 JULAI

8-12 JUL

16) Unsure-unsur cuaca dan iklim - suhu Unsur-unsur cuaca dan iklim - hujan

1. Mengenal pasti zon waktu, meridian pangkal dan garisan tarikh antarabangsa 2. Mengira waktu dan menentukan tarikh 3. Menjelaskan kedudukan longitud sesuatu tempat berdasarkan waktu 1. menyenaraikan unsur-unsur suhu 2. menyatakan fenomena suhu 3. menerangkan dengan contoh fenomena suhu 1. Menyenaraikan fenomena hujan 2. Menyatakan fenomena hujan 3. Menerangkan dengan contoh fenomena hujan

Zon waktu Meridian pangkal Garisan tarikh antarabangsa Pemeluwapan

Baik hati Hemah tinggi Kasih sayang Kejujuran Kejujuran Bekerjasama Rasional Kerajinan Bekerjasama Keadilan Kebebasan Berdikari Kasih sayang Kebebasan

Carta Glop

Membincangkan sistem suria dengan menggunakan pelbagai media

Glop Carta Jam

Menunjuk cara pengiraan waktu tempatan

Carta Termometer

Kerpasan

Tolok hujan Carta

15 19 JUL

Unsur-unsur cuaca dan iklim - angin 17) Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia 18) Pengaruh kegiatan manusia terhadap iklim - Kesan rumah hijau Pengaruh kegiatan manusia terhadap iklim - Pulau haba

1. menyenaraikan fenomena angin 2. menyatakan fenomena angin 3. menerangkan dengan contoh fenomena angin

22 26 JUL *22 CUTI AWAL RAMADHAN

29 JUL 2 OGOS

1. Menyatakan pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia 2. Menyatakan ciri-ciri iklim khatulistiwa dan iklim Mediterranean 3. Menyenaraikan pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim 1. Menghuraikan pengaruh kesan rumah hijau 2. Menghuraikan bagaimana kegiatan manusia mempengaruhi kesan rumah hijau 3. Menghuraikan pengaruh kesan rumah hijau terhadap kegiatan manusia

Kesan rumah hijau Pulau Haba

Kesan rumah hijau

Rasional Kesederhan aan Kejujuran Baik hati Baik hati Hemah tinggi Kasih sayang Kejujuran Rasional Kesederhan aan Kejujuran Baik hati

Model petunjuk arah angin

Carta Peta minda

Carta Peta minda

5-9 OGOS

1. Menghuraikan pengaruh pulau haba 2. Menghuraikan bagaimana kegiatan manusia mempengaruhi pulau haba 3. Menghuraikan pengaruh pulau haba terhadap kegiatan manusia

Pulau haba

Baik hati Hemah tinggi Kasih sayang kejujuran

Carta Peta minda

12-16 OGOS 17-25 OGOS 26 30 OGOS *31 OGOS CUTI HARI KEBANGSAAN Pengaruh kegiatan manusia terhadap iklim - Hujan asid Pengaruh kegiatan manusia terhadap iklim

UJIAN 2 TINGKATAN 1,2,DAN 4 PERCUBAAN PMR 2012 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 CUTI HARI RAYA PUASA 1. Menghuraikan pengaruh hujan asid Hujan asid 2. Menghuraikan bagaimana kegiatan manusia mempengaruhi hujan asid 3. Menghuraikan pengaruh hujan asid terhadap kegiatan manusia 1. Menghuraikan pengaruh jerebu 2. Menghuraikan bagaimana kegiatan manusia mempengaruhi jerebu 3. Menghuraikan pengaruh jerebu terhadap kegiatan 5 Jerebu

Kejujuran Bekerjasama Rasional Kerajinan

Carta Peta minda

2 6 SEPT

Berdikari Kasih sayang

Carta Peta minda

9 13 SEP

- jerebu Tumbuhan Semula jadi dan Hidupan Liar 19) Jenis dan taburan

manusia 1. Mengenal pasti jenis dan taburan tumbuhtumbuhan semula jadi utama 2. Memadankan ciri tumbuhan semula jadi utama 3. Menyenaraikan jenis hidupan liar di dunia 4. Menghubungkaitkan ciri tumbuhan semula jadi dengan taburan kawasan yang terdapat KERJA KURSUS GEOGRAFI (KKG) Menentukan tajuk kajian Menyediakan objektif kajian Menyediakan peta kawasan kajian Menentukan kaedah kajian Melaksanakan kajian di lokasi yang dipilih Mem proses data dan maklumat kajian Menulis laporan kajian Mentafsirkan konsep ekosistem hutan Menyatakan ekosistem hutan hujan tropika Membandingkan dan membezakan ekosistem hutan hujan tropika

Kepelbagaian

Baik hati Hemah tinggi Kasih sayang kejujuran

Peta Malaysia Peta minda

16 20 SEP
*16 SEP CUTI HARI MALAYSIA

20) Merancang kajian

23 27 SEP

Menyediakan laporan 21) Kepentingan tumbuhan semula jadi

30 SEPT-4 OKT

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

Ekosistem Biotik, Abiotik Primer Sekunder Rantaian makanan

Kejujuran Bekerjasama Rasional kerajinan Bekerjasama Keadilan Berdikari Berdikari Kasih sayang Kebebasan kerajinan Baik hati Hemah tinggi Kasih sayang Kejujuran

Bahan edaran

Bahan edaran

Carta Peta minda

7 11 OKT

14-18 OKT

22) Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhan semula jadi dan hidupan liar 23) Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

1. Menyenaraikan kegiatan manusia yang mendatangkan kesan terhadap keseimbangan ekosistem hutan 2. Menyenaraikan kesan-kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan

Carta Peta minda Bahan edaran

1. Mentafsirkan konsep pemeliharaan dan pemuliharaan 2. Menyatakan usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhan semula jadi dan hisupan liar 3. Mencadangkan cara mengatasi masalah kepupusan tumbuhan semulajadi dan hidupan liar

Pemeliharaan Pemuliharaan

Kejujuran Bekerjasama Rasional Kerajinan

Carta Peta minda

22 OKT 7 NOV
*25-27 OKT CUTI HARI RAYA HAJI

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

8 NOV

BUDAYA TUTUP SEKOLAH

9 NO 2012-3 JANUARI 2013

CUTI AKHIR TAHUN PERSEKOLAHAN BERMULA 9 NOVEMBER HINGGA 1 JANUARI 2012