Anda di halaman 1dari 22

ELEMEN 2.

2
LOGO BANK N
Tanda (X) di kotak berkenaan

DOKUMEN PERNIAGAAN
NAMA SIMPANA

&

No. 123456
BANK NO.CEK TEMPA T MELAK A KOMISE N

RM

SEN

CEK CAWANGAN INI CEK BANK TEMPATAN CEK LAINLAIN

RHB

654321

WANG TUNAI RINGGIT MALAYSIA


NAMA NO. AKAUN KETERANGA N URUSNIAGA BUKA AKAUN PERNIAGAAN

JUMLAH BERSIH

NAMA PERNIAGAAN MASING-MASING NO.RUJUKAN :

DOKUMEN 1 SLIP WANG MASUK

MEMO
NAMA PERNIAGAAN MASING-MASING ALAMAT KEDAI MELAKA Tarikh : 2011 Kepada : Kerani Akaun Daripada : Pengurus Pemilik ( Nama masing-masing ) membawa masuk kenderaan persendirian bernilai RM55,000 ke dalam perniagaan

Tanda tangan
Pengurus

DOKUMEN 2 MEMO

ASAL

NO.INVOIS

INVOIS
NAMA SYARIKAT ALAMAT SYARIKAT MELAKA Tarikh : 2011 Kepada : NAMA PERNIAGAAN MASING-MASING ALAMAT KEDAI MELAKA
BIL BUTIR KUANTITI (UNIT) HARGA SEUNIT (RM) JUMLAH (RM)

1 2

Tolak : Diskaun niaga 10% JUMLAH


( Ringgit

2,600.00

: Dua ribu enam ratus sahaja. )

Serahan : Angkutan dibayar K. & K. di K.

Tanda tangan Tanda tangan


Penerima Pengurus

DOKUMEN 3 INVOIS BELIAN

ASAL

NO.NOTA DEBIT

NOTA DEBIT
NAMA SYARIKAT ALAMAT SYARIKAT MELAKA Tarikh : 2011 Kepada : NAMA PERNIAGAAN MASING-MASING ALAMAT KEDAI MELAKA Akaun tuan telah didebitkan seperti yang berikut :
BIL BUTIR KUANTITI (UNIT) HARGA SEUNIT (RM) JUMLAH (RM)

Upah atas belian barang

100.00

Tolak : Diskaun niaga 10%


JUMLAH
( Ringgit

100.00

: Satu ratus sahaja. )

Tanda tangan Tanda tangan


Penerima Pengurus

DOKUMEN 4 NOTA DEBIT


ASAL NO.BIL TUNAI

BIL TUNAI
NAMA SYARIKAT ALAMAT SYARIKAT MELAKA Tarikh : 2011 Kepada : NAMA PERNIAGAAN MASING-MASING ALAMAT KEDAI MELAKA
KUANTITI 50 BUTIR HARGA SEUNIT (RM) JUMLAH (RM)

VEST BAJU KUNING

28.00 JUMLAH

1,400.00 1,400.00

( Ringgit

: Satu ribu empat ratus sahaja. ) Tunai / No. Cek : Isi nama bank dan no. Cek 6 angka

Tanda tangan
Pengurus

DOKUMEN 5 BIL TUNAI

NAMA BANK MASING-MASING Tarikh : Penerima : Nama perniagaan masing-masing Kerana : Keluarkan wang di bank untuk kegunaan kedai RINGGIT SEN Baki akhir 78,600 00 Dimasukkan Jumlah 78,600 00 Cek ini 2,300 00 Baki 76,300 00 No. Cek : Isi nama ringkas bank & 6 angka No.cek

DOKUMEN 6 KERATAN CEK

SALINAN

NO.INVOIS

INVOIS
NAMA PERNIAGAAN MASING2 ALAMAT KEDAI MELAKA Tarikh : 2011 Kepada : NAMA SYARIKAT ALAMAT

BIL

BUTIR

KUANTITI (UNIT)

HARGA SEUNIT (RM)

JUMLAH (RM)

1 2

1,000.00 1,700.00

Tolak : Diskaun niaga 10% JUMLAH


( Ringgit

2,700.00

: Dua ribu tujuh ratus sahaja. )

Serahan : Angkutan dibayar K. & K. di K.

Tanda tangan Tanda tangan


Penerima Pengurus

DOKUMEN 7 INVOIS JUALAN

ASAL

NO.INVOIS

INVOIS
NAMA SYARIKAT ALAMAT SYARIKAT MELAKA Tarikh : 2011 Kepada : NAMA PERNIAGAAN MASING-MASING ALAMAT KEDAI MELAKA
BIL BUTIR KUANTITI (UNIT) HARGA SEUNIT (RM) JUMLAH (RM)

1 2

Tolak : Diskaun niaga 10% JUMLAH


( Ringgit

1,500.00

: Satu ribu lima ratus sahaja. )

Serahan : Angkutan dibayar K. & K. di K.

Tanda tangan Tanda tangan


Penerima Pengurus

DOKUMEN 8 INVOIS BELIAN

SALINAN

NO.INVOIS

INVOIS
NAMA PERNIAGAAN MASING2 ALAMAT KEDAI MELAKA Tarikh : 2011 Kepada : NAMA SYARIKAT ALAMAT

BIL

BUTIR

KUANTITI (UNIT)

HARGA SEUNIT (RM)

JUMLAH (RM)

1 2

Tolak : Diskaun niaga 10% JUMLAH


( Ringgit

2,200.00

: Dua ribu dua ratus sahaja. )

Serahan : Angkutan dibayar K. & K. di K.

Tanda tangan Tanda tangan


Penerima Pengurus

DOKUMEN 9 INVOIS JUALAN

SALINAN

RESIT RASMI
NAMA PERNIAGAAN MASING2 ALAMAT KEDAI MELAKA

NO. RESIT

Tarikh : 2011 Diterima daripada : ____________________________________________________________ Ringgit Malaysia : _____________________________________________________________

Untuk bayaran : _______________________________________________________________

RM2,700 Tunai / Cek No. : Isikan nama ringkas bank dan no. cek pembeli

Tanda tangan Pengurus


DOKUMEN 10 RESIT RASMI
ASAL NO.NOTA KREDIT

NOTA KREDIT
NAMA SYARIKAT ALAMAT SYARIKAT MELAKA Tarikh : 2011 Kepada : NAMA PERNIAGAAN MASING-MASING ALAMAT KEDAI MELAKA Akaun tuan telah dikreditkan seperti yang berikut :
BIL BUTIR KUANTITI (UNIT) HARGA SEUNIT (RM) JUMLAH (RM)

300.00

Tolak : Diskaun niaga 10%


JUMLAH
( Ringgit

300.00

: Tiga ratus sahaja.

Tanda tangan Tanda tangan


Penerima Pengurus

DOKUMEN 11 NOTA KREDIT


ASAL NO.NOTA DEBIT

NOTA DEBIT
NAMA SYARIKAT ALAMAT SYARIKAT MELAKA Tarikh : 2011 Kepada : NAMA PERNIAGAAN MASING-MASING ALAMAT KEDAI MELAKA Akaun tuan telah didebitkan seperti yang berikut :
BIL BUTIR KUANTITI (UNIT) HARGA SEUNIT (RM) JUMLAH (RM)

Caj angkutan

200.00

Tolak : Diskaun niaga 10%


JUMLAH
( Ringgit

200.00

: Dua ratus sahaja. )

Tanda tangan Tanda tangan


Penerima Pengurus

DOKUMEN 12 NOTA DEBIT

ASAL

RESIT RASMI
NAMA SYARIKAT ALAMAT MELAKA

NO. RESIT

Tarikh : 2011 Diterima daripada : Nama perniagaan masing-masing Ringgit Malaysia : Dua ribu sembilan ratus sahaja Untuk bayaran : _______________________________________________________________

RM2,900 Tunai / Cek No. : Isikan nama ringkas bank dan no. cek perniagaan kamu

Tanda tangan Pengurus


DOKUMEN 13 RESIT RASMI

ASAL
NAMA SYARIKAT ALAMAT MELAKA

RESIT RASMI

NO. RESIT

Tarikh : 2011 Diterima daripada : Nama perniagaan masing-masing Ringgit Malaysia : Satu ribu sahaja Untuk bayaran : _______________________________________________________________

RM1,000 Tunai / Cek No. :

Tanda tangan Pengurus


DOKUMEN 14 RESIT RASMI

SALINAN

NO.BIL TUNAI

BIL TUNAI
NAMA PERNIAGAAN MASING2 ALAMAT Tarikh : 2011 Kepada : NAMA SYARIKAT ALAMAT
KUANTITI BUTIR HARGA SEUNIT (RM) JUMLAH (RM)

1,000.00 JUMLAH
( Ringgit

1,000.00

: Satu ribu sahaja. ) Tunai / No. Cek :

Tanda tangan
Pengurus

DOKUMEN 15 BIL TUNAI

SALINAN

RESIT RASMI
NAMA PERNIAGAAN MASING2 ALAMAT KEDAI MELAKA

NO. RESIT

Tarikh : 2011 Diterima daripada : ____________________________________________________________ Ringgit Malaysia : Dua ribu dua ratus sahaja Untuk bayaran : ________________________________________________________

RM2,200 Tunai / Cek No. : Isikan nama ringkas bank dan no. cek pembeli

Tanda tangan

Pengurus
DOKUMEN 16 RESIT RASMI

SALINAN

NO.BAUCAR

BAUCAR BAYARAN
NAMA PERNIAGAAN MASING2 ALAMAT Tarikh : 2011 Kepada : NAMA SYARIKAT PENGIKLANAN ALAMAT
BIL 1 ( Ringgit KETERANGAN JUMLAH (RM) TANDA TANGAN PENERIMA

300.00

Tanda tangan

: Tiga ratus sahaja. ) Tunai / No. Cek :

Tand a tangan
Pengurus

DOKUMEN 17 BAUCAR BAYARAN

ASAL

NO.BIL TUNAI

BIL TUNAI
NAMA SYARIKAT ALAMAT SYARIKAT MELAKA Tarikh : 2011 Kepada : NAMA PERNIAGAAN MASING-MASING ALAMAT KEDAI MELAKA
KUANTITI BUTIR HARGA SEUNIT (RM) JUMLAH (RM)

Almari pameran JUMLAH


( Ringgit

1,400.00 1,400.00

: Satu ribu empat ratus sahaja. ) Tunai / No. Cek : Isi nama bank dan no. Cek 6 angka

Tanda tangan
Pengurus

DOKUMEN 18 BIL TUNAI

SALINAN

NO.BIL TUNAI

BIL TUNAI
NAMA PERNIAGAAN MASING2 ALAMAT Tarikh : 2011 Kepada : NAMA SYARIKAT ALAMAT
KUANTITI BUTIR HARGA SEUNIT (RM) JUMLAH (RM)

2,000.00 JUMLAH
( Ringgit

2,000.00

: Dua ribu sahaja. ) Tunai / No. Cek :

Tanda tangan
Pengurus

DOKUMEN 19 BIL TUNAI

SALINAN

NO.NOTA KREDIT

NOTA KREDIT
NAMA PERNIAGAAN MASING2 ALAMAT Tarikh : 2011 Kepada : NAMA SYARIKAT

ALAMAT Akaun tuan telah dikreditkan seperti yang berikut :


BIL BUTIR KUANTITI (UNIT) HARGA SEUNIT (RM) JUMLAH (RM)

400.00

Tolak : Diskaun niaga 10%


JUMLAH
( Ringgit

400.00

: Empat ratus sahaja.

Tanda tangan Tanda tangan


Penerima Pengurus

DOKUMEN 20 NOTA KREDIT

SALINAN

NO.BIL TUNAI

BIL TUNAI
NAMA PERNIAGAAN MASING2 ALAMAT Tarikh : 2011 Kepada : Puan _________________
KUANTITI BUTIR HARGA SEUNIT (RM) JUMLAH (RM)

750.00 JUMLAH
( Ringgit

750.00

: Enam ratus sahaja. ) Tunai / No. Cek :

Tanda tangan
Pengurus

DOKUMEN 21 BIL TUNAI

MEMO
NAMA PERNIAGAAN MASING-MASING ALAMAT KEDAI MELAKA Tarikh : 2011 Kepada : Kerani Akaun

Daripada : Pengurus Pemilik ( Nama masing-masing ) mengambil barang ( nyatakan ) bernilai RM600 untuk kegunaan peribadi

Tanda tangan
Pengurus

DOKUMEN 22 MEMO

SALINAN

NO.BAUCAR

BAUCAR BAYARAN
NAMA PERNIAGAAN MASING2 ALAMAT Tarikh : 2011 Kepada : NAMA PEMILIK KEDAI ( ENCIK _______) ALAMAT
BIL 1 KETERANGAN JUMLAH (RM) TANDA TANGAN PENERIMA

Bayar sewa kedai bulan ____________

800.00

Tanda tangan

( Ringgit

: Lapan ratus sahaja. ) Tunai / No. Cek : nama ringkas bank & No. cek

Tand a tangan
Pengurus

DOKUMEN 23 BAUCAR BAYARAN

SALINAN

NO.BAUCAR

BAUCAR BAYARAN
NAMA PERNIAGAAN MASING2 ALAMAT Tarikh : 2011 Kepada : TENAGA NASIONAL BERHAD ALAMAT
BIL 1 KETERANGAN JUMLAH (RM) TANDA TANGAN PENERIMA

Bayar bil elektrik bulan __________

200.00

Tanda tangan

( Ringgit

: Dua ratus sahaja. ) Tunai / No. Cek :

Tand a tangan
Pengurus

DOKUMEN 24 BAUCAR BAYARAN

SALINAN

NO.BAUCAR

BAUCAR BAYARAN
NAMA PERNIAGAAN MASING2 ALAMAT Tarikh : 2011 Kepada : NAMA SYARIKAT ALAMAT
BIL 1 KETERANGAN JUMLAH (RM) TANDA TANGAN PENERIMA

Bayar belanja am

300.00

Tanda tangan

( Ringgit

: Tiga ratus sahaja. ) Tunai / No. Cek : Nama ringkas bank & No.cek

Tand a tangan
Pengurus

DOKUMEN 25 BAUCAR BAYARAN

SALINAN

NO.BAUCAR

BAUCAR BAYARAN
NAMA PERNIAGAAN MASING2 ALAMAT Tarikh : 2011 Kepada : PEKERJA KEDAI
BIL 1 KETERANGAN JUMLAH (RM) TANDA TANGAN PENERIMA

Bayar gaji 2 orang pekerja ( 2 @ RM 1,200.00 )

2,400.00

Tanda tangan

( Ringgit

: Dua ribu empat ratus sahaja. ) Tunai / No. Cek : Nama ringkas bank & No.cek

Tand a tangan
Pengurus

DOKUMEN 26 BAUCAR BAYARAN

MAKLUMAN KREDIT
NAMA BANK MASING2 ALAMAT BANK Kepada : Nama Perniagaan masing2 Alamat Akaun anda telah dikreditkan seperti berikut : BUTIR Pemindahan kredit : Faedah atas simpanan dalam Akaun Semasa (Nama perniagaan msg2) RINGGIT : TIGA RATUS SAHAJA TARIKH:

NO.AKAUN :

JUMLAH : RM300.00

Tand a tangan
Pengurus Bank

DOKUMEN 27 MAKLUMAN KREDIT

ELEMEN 2.3

BUKU CATATAN PERTAMA & BUKU TUNAI

Tarikh

Butir

JURNAL BELIAN Folio

No. Invois

Jumlah (RM)

Akaun Belian

Dt

Tarikh

Butir

JURNAL JUALAN Folio

No. Invois

Jumlah (RM)

Akaun Jualan

Kt

Tarikh

JURNAL PULANGAN BELIAN Butir Folio No. Invois Akaun Pulangan Belian Kt

Jumlah (RM)

Tarikh

JURNAL PULANGAN JUALAN Butir Folio No. Invois Akaun Pulangan Jualan Dt

Jumlah (RM)

Tarikh

Butir

JURNAL AM Folio

Debit (RM)

Kredit (RM)

BUKU TUNAI Dt.


Tarikh Butir Folio Diskaun RM Tunai RM Bank RM Tarikh Butir Folio Diskaun RM Tunai RM

Kt.
Bank

1.1.1PENGENALAN KEPADA PERNIAGAAN SMART UNIFORM HOLDING ADALAH SEBUAH PERNIAGAANMILIKAN TUNGGAL YANG DIMILIKI OLEH NURUL FATHIAH BTE ABDUL RAHMAN.PERNIAGAAN INI DIMULAKAN PADA 1 MEI 2011 DENGAN MODAL WANG TUNAI SIMPANAN SEBANYAK RM80,000 DIBANKKAN KE DALAM BANK SIMPANAN NASIONAL(BSN).PEMILIK JUGA MEMBAWA MASUK KENDERAAN BERNILAI RM55,000 SEBAGAI

MODAL.AKTIVIITI PERNIAGAAN ADALAH MENJUAL BELI PAKAIAN SERAGA BERJENAMA SMART.PREMIS PERNIAGAAN DI ALAMAT 3708-1 KM9 BUKIT KATIL, MELAKA.PERNIAGAAN INI DIBANTU OLEH 2 ORANG PEKERJA DENGAN GAJI RM1200 SETIAP PEKERJA SEBULAN.

1.1.2 SEBAB SEBAB MEMILIH PERNIAGAAN SMART UNIFORM HOLDING MEMILIH PERNIAGAAN MENJUAL DAN MEMBELI PAKAIAN SERAGAM BERJENAMA SMART KERANA: KEDAI YANG MENJUAL PAKAIAN AMAT TERHAD DI PASARAN. PELAJAR- PELAJAR DAN GURU- GURU SEKOLAH AMAT MEMERLUKAN PAKAIAN SERAGAM UNTUK AKTIVITI HARIA SEKOLAH DAN UNIT BERUNIFORM.

DAPAT MENAMPILKAN PELAJAR DAN GURU YANG KEMAS DAN BERDISIPLIN. PERMASALAHAN INI DIMILIKI OLEH SEORANG PEMILIK SAHAJA.

1.1.3KELEBIHAN-KELEBIHAN MENJALANKAN PERNIAGAAN. KELEBIHAN-KELEBIHAN MENJALANKAN PERNIAGAAN SMART UNIFORM HOLING ADALAH SEPERTI BERIKUT:

PERNIAGAAN INI MUDAH BERSAING DI PASARAN KERANA BILANGANNYA YANG TERHAD.

PERNIAGAAN INI MEMPUNYAI SASARAN PENGGUNA YANG TERSENDIRI YANG MAMPU MENAWARKAN LEBIH BANYAK PILIHAN BERBANDING PRODUK YANG SAMA DIPASARANNYA. LOKASI KEDAI INI AMAT STRATEGIK DAN MUDAH DIKUNJUNGI.

1.1.4 RISIKO-RISIKO YANG BAKAL DIHADAPI RISIKO-RISIKO YANG BAKAL HADAPI OLEH PEMILIK SMART UNIFORM HOLDING IALAH: SEKIRANYA MENGALAMI KERUGIAN,KERUGIAN TERSEBUT AKAN DITANGGUNG OLEH PEMILIK SEORANG DIRI. PERSAINGAN DI ANTARA PASARAYA PASARAYA YANG MEMBUAT JUALAN MURAH PADA MUSIM-MUSIM PERAYAAN.

OLEH SEBAB ITU, UNTUNG ATAU RUGI DI BAWAH TANGGUNGAN PEMILIK SEORANG SAHAJA.