Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU ( RPI ) 2011 PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI) (BERMASALAH PEMBELAJARAN) SEK.KEB.

JAMBU LAWAR
Nama : Komponen : BAHASA MELAYU Tarikh Lahir : Umur : Tarikh Mula : Kategori Tempoh Semakan : 3 Bulan

: Bermasalah Pembelajaran

Pengetahuan sedia ada :

Matlamat jangka panjang :

Kekuatan / Keistimewaan ( Minat ) :

Kelemahan / Masalah diri yang dikenal pasti :

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU ( RPI ) 2010 PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI) (BERMASALAH PEMBELAJARAN) SEK.KEB.PANCHOR
Nama : Komponen : MATEMATIK Tarikh Lahir : Umur : Tarikh Mula : Kategori Tempoh Semakan : 3 Bulan

: Bermasalah Pembelajaran

Pengetahuan sedia ada :

Matlamat jangka panjang :

Kekuatan / Keistimewaan ( Minat ) :

Kelemahan / Masalah diri yang dikenal pasti :

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU ( RPI ) 2010 PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI) (BERMASALAH PEMBELAJARAN) SEK.KEB.PANCHOR
Nama : Komponen : BAHASA INGGERIS Tarikh Lahir : Umur : Tarikh Mula : Kategori Tempoh Semakan : 3 Bulan

: Bermasalah Pembelajaran

Pengetahuan sedia ada :

Matlamat jangka panjang :

Kekuatan / Keistimewaan ( Minat ) :

Kelemahan / Masalah diri yang dikenal pasti :

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU ( RPI ) 2010 PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI) (BERMASALAH PEMBELAJARAN) SEK.KEB.PANCHOR
Nama : Komponen Tarikh Lahir : : SAINS SOSIAL ALAM SEKITAR Umur : Tarikh Mula : Kategori Tempoh Semakan : 3 Bulan : Bermasalah Pembelajaran

Pengetahuan sedia ada :

Matlamat jangka panjang :

Kekuatan / Keistimewaan ( Minat ) :

Kelemahan / Masalah diri yang dikenal pasti :

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU ( RPI ) 2010 PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI) (BERMASALAH PEMBELAJARAN) SEK.KEB.PANCHOR
Nama : Komponen : PENDIDIKAN ISLAM Tarikh Lahir : Umur : Tarikh Mula : Kategori Tempoh Semakan : 3 Bulan

: Bermasalah Pembelajaran

Pengetahuan sedia ada :

Matlamat jangka panjang :

Kekuatan / Keistimewaan ( Minat ) :

Kelemahan / Masalah diri yang dikenal pasti :

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU ( RPI ) 2010 PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI) (BERMASALAH PEMBELAJARAN) SEK.KEB.PANCHOR
Nama : Komponen : PENGURUSAN DIRI Tarikh Lahir : Umur : Tarikh Mula : Kategori Tempoh Semakan : 3 Bulan

: Bermasalah Pembelajaran

Pengetahuan sedia ada :

Matlamat jangka panjang :

Kekuatan / Keistimewaan ( Minat ) :

Kelemahan / Masalah diri yang dikenal pasti :

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU ( RPI ) 2010 PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI) (BERMASALAH PEMBELAJARAN) SEK.KEB.PANCHOR
Nama : Komponen Tarikh Lahir : : KEMAHIRAN MANIPULATIF Umur : Tarikh Mula : Kategori Tempoh Semakan : 3 Bulan : Bermasalah Pembelajaran

Pengetahuan sedia ada :

Matlamat jangka panjang :

Kekuatan / Keistimewaan ( Minat ) :

Kelemahan / Masalah diri yang dikenal pasti :

Objektif Jangka Pendek

Strategi / Kaedah / Teknik

Penilaian

Catatan

Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga :

Tarikh Bersidang Awal :

Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga :

Tarikh Bersidang Awal :

.. ( )

.. ( )

Tandatangan Guru Mata Pelajaran :

Tandatangan Guru Mata Pelajaran :

.. ( Pn. Norliha Binti Ismail Tandatangan Penyelaras : )

.. ( Tandatangan Penyelaras : )

.. ( Pn. Norliha Binti Ismail )

.. ( )

Tandatangan Pegawai Perubatan : .. ( )

Tandatangan Pegawai Perubatan : .. ( )

Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga :

Tarikh Bersidang Awal :

Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga :

Tarikh Bersidang Awal :

.. ( )

.. ( )

Tandatangan Guru Mata Pelajaran :

Tandatangan Guru Mata Pelajaran :

.. ( Pn. Norhaslindawati Bt Abd Manan ) Tandatangan Penyelaras :

.. ( Tandatangan Penyelaras : )

.. ( Pn. Norliha Binti Ismail )

.. ( )

Tandatangan Pegawai Perubatan : .. ( )

Tandatangan Pegawai Perubatan : .. ( )

Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga :

Tarikh Bersidang Awal :

Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga :

Tarikh Bersidang Awal :

.. ( )

.. ( )

Tandatangan Guru Mata Pelajaran :

Tandatangan Guru Mata Pelajaran :

.. ( En. Mohd Azrul Hisyam B. Mohamad ) Tandatangan Penyelaras :

.. ( Tandatangan Penyelaras : )

.. ( Pn. Norliha Binti Ismail )

.. ( )

Tandatangan Pegawai Perubatan : .. ( )

Tandatangan Pegawai Perubatan : .. ( )

Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga :

Tarikh Bersidang Awal :

Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga :

Tarikh Bersidang Awal :

.. ( )

.. ( )

Tandatangan Guru Mata Pelajaran :

Tandatangan Guru Mata Pelajaran :

.. ( Cik Jaida Binti Jaafar Tandatangan Penyelaras : )

.. ( Tandatangan Penyelaras : )

.. ( Pn. Norliha Binti Ismail )

.. ( )

Tandatangan Pegawai Perubatan : .. ( )

Tandatangan Pegawai Perubatan : .. ( )