Rancangan Pengajaran Harian Menggunakan Model ASSURE Matapelajaran Kelas Tarikh Tajuk Tunjang Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran

: : : : : : : Bahasa Melayu 4 Arif 22.11.2010 Keluargaku Bahagia Mencari maklumat Hargai Pengorbanan Ibu Bapa 1. Mengakses maklumat melalui internet. 2. Mengumpul maklumat yang terdapat dalam laman web. 3. Menulis maklumat tentang adab-adab terhadap ibu bapa menggunakan slaid power point. 4. Membaca teks petikan dan menjawab lima soalan pemahaman. Masa Pengetahuan Sedia Ada : : 60 Minit 1. Setiap murid tahu melayari internet, mengakses bahan melalui laman web dan menggunakan powerpoint. 2. Murid tahu ibu bapa adalah golongan yang perlu dihormati. BBM : 1. Internet 2. Teks petikan 3. Tayangan MS powerpoint dan MS Word 4. Lembaran Kerja 5. Borang Pemerhatian 6. Tayangan Video Pendekatan : Induktif Deduktif

Menjana idea Kecerdasan Pelbagai : . y Murid menonton tayangan video dengan teliti. Sajak ³Buat Ibu´ 2. Bersoal jawab tentang sajak yang dipertontonkan. menggunakan MS power point. Langkah Kandungan Aktiviti P&P Elemen Bestari Set Induksi (5 Minit) 1. Nilai : Bersemangat kekitaan (bekerjasama).Interpersonal . BBM Video sajak ³Buat ibu´ KBT Kemahiran Berfikir : .Kemahiran Bernilai Tambah : Kemahiran Berfikir : y Menghubungkaitkan. Bersoal jawab antara murid dan guru.menilai. mengimbas kembali. hormatmenghormati dan kasih sayang. menjana idea. Murid membaca sajak mengikut video yang dipertontonkan dan memahami maksud yang tersirat. verbal linguistik Konstruktivisme Konstektual Pengisian Kurikulum : Ilmu : Pendidikan Moral.Verval Linguistik Nilai -Kasih sayang y y . Kemahiran Belajar cara belajar Kecerdasan Pelbagai : y Interpersonal. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi y Mengakses internet. Pendidikan Muzik. membuat kesimpulan. Intrapersonal.

Tayangan slide powerpoint cerita ³Pengorbanan Ibu bapa´ Apakah yang kamu faham berdasarkan tayangan cerita ini? Pernahkan kamu berbuat seperti dalam cerita kepada ibu kamu? y Guru menayangkan slide cerita ³Pengorbanan Ibu bapa´ Murid diminta menghayati tayangan slide ³Pengorbanan Ibu bapa´ Menjawab soalan guru tentang kefahaman mereka berdasarkan cerita. y Murid diminta duduk dalam 5 kumpulan. Senaraikan dan simpan bahan tersebut di dalam folder untuk dibentangkan menggunakan power point. KBT Kemahiran Berfikir : -Menghubung kait -Mengimbas Kembali -Menjana idea -Menilai Konstektual Konstruktivisme Pembelajaran akses kendiri Pendekatan -Deduktif y y . Murid menyimpan bahan yang diperoleh daripada laman web di dalam folder.Menjana idea Kecerdasan Pelbagai : -Interpersonal -Verbal linguistik Pendekatan -Induktif y y y Langkah 2 (10 Minit) Melayari laman web. Arahan guru Kamu dikehendaki mendapatkan adab-adab terhadap ibu bapa yang terdapat dalam laman web. Murid mengakses internet tentang adab-adab terhadap ibu bapa. y BBM Laman web ³Adabadab terhadap ibu bapa´ Tayangan power point. Murid memberi respon yang baik BBM Tayangan slide powerpoint cerita ³Pengorbanan Ibu bapa´ KBT Kemahiran Berfikir : .Langkah Kandungan Aktiviti P&P Elemen Bestari Langkah 1 (10 Minit) 1. Murid menyunting bahan dan menyenaraikan adab terhadap ibu bapa menggunakan power point.

Verbal linguistik .Verbal lingusitik y y . BBM MS Power point Borang Pemerhatian Pembelajaran Masteri Kecerdasan pelbagai . Pembentangan diberi penilaian.Visual Ruang y Penutup (5 Minit) Rumusan Soalan Guru : Apa yang kamu faham tentang pelajaran hari ini? Tayangan video nasyid ³Kasihnya Ibu bapa´ y BBM Video nasyid KBT Kemahiran Berfikir : -Membuat kesimpulan Konstruktivisme Kecerdasan pelbagai : . Guru bertanya kepada 3 orang murid tentang pelajaran dipelajari.Muzikal . BBM Teks Petikan . Murid menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks petikan di dalam Lembaran Kerja. Murid menonton tayangan video nasid dan menyanyikannya.Langkah Kandungan Aktiviti P&P Elemen Bestari Langkah 3 (15 Minit) Membaca teks petikan dan menjawab soalan kefahaman. Borang Pemerhatian (Penilaian hasil pembentangan) y Murid membentangkan maklumat diperoleh tentang adab-adab terhadap ibu bapa menggunakan MS Powerpoint. Murid yang dipilih menjawab berdasarkan kefahamannya. Soalan pengukuhan ( Keseluruhan pelajaran) y Murid membaca dan memahami teks petikan yang ditayangkan menggunakan MS Word.MS Word Lembaran Kerja KBT Kemahiran Berfikir : -Menjana idea Konstruktivisme Pendekatan -Induktif y Langkah 4 (15 Minit) Pembentangan maklumat adabadab terhadap ibu bapa.