Rancangan Pengajaran Harian Menggunakan Model ASSURE Matapelajaran Kelas Tarikh Tajuk Tunjang Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran

: : : : : : : Bahasa Melayu 4 Arif 22.11.2010 Keluargaku Bahagia Mencari maklumat Hargai Pengorbanan Ibu Bapa 1. Mengakses maklumat melalui internet. 2. Mengumpul maklumat yang terdapat dalam laman web. 3. Menulis maklumat tentang adab-adab terhadap ibu bapa menggunakan slaid power point. 4. Membaca teks petikan dan menjawab lima soalan pemahaman. Masa Pengetahuan Sedia Ada : : 60 Minit 1. Setiap murid tahu melayari internet, mengakses bahan melalui laman web dan menggunakan powerpoint. 2. Murid tahu ibu bapa adalah golongan yang perlu dihormati. BBM : 1. Internet 2. Teks petikan 3. Tayangan MS powerpoint dan MS Word 4. Lembaran Kerja 5. Borang Pemerhatian 6. Tayangan Video Pendekatan : Induktif Deduktif

Sajak ³Buat Ibu´ 2. menggunakan MS power point.Interpersonal . Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi y Mengakses internet.menilai. hormatmenghormati dan kasih sayang. mengimbas kembali. membuat kesimpulan. Kemahiran Belajar cara belajar Kecerdasan Pelbagai : y Interpersonal. Intrapersonal.Menjana idea Kecerdasan Pelbagai : . BBM Video sajak ³Buat ibu´ KBT Kemahiran Berfikir : .Kemahiran Bernilai Tambah : Kemahiran Berfikir : y Menghubungkaitkan. y Murid menonton tayangan video dengan teliti. Murid membaca sajak mengikut video yang dipertontonkan dan memahami maksud yang tersirat. verbal linguistik Konstruktivisme Konstektual Pengisian Kurikulum : Ilmu : Pendidikan Moral. menjana idea. Bersoal jawab tentang sajak yang dipertontonkan. Langkah Kandungan Aktiviti P&P Elemen Bestari Set Induksi (5 Minit) 1. Pendidikan Muzik. Nilai : Bersemangat kekitaan (bekerjasama). Bersoal jawab antara murid dan guru.Verval Linguistik Nilai -Kasih sayang y y .

Murid menyimpan bahan yang diperoleh daripada laman web di dalam folder. Murid mengakses internet tentang adab-adab terhadap ibu bapa.Menjana idea Kecerdasan Pelbagai : -Interpersonal -Verbal linguistik Pendekatan -Induktif y y y Langkah 2 (10 Minit) Melayari laman web. Tayangan slide powerpoint cerita ³Pengorbanan Ibu bapa´ Apakah yang kamu faham berdasarkan tayangan cerita ini? Pernahkan kamu berbuat seperti dalam cerita kepada ibu kamu? y Guru menayangkan slide cerita ³Pengorbanan Ibu bapa´ Murid diminta menghayati tayangan slide ³Pengorbanan Ibu bapa´ Menjawab soalan guru tentang kefahaman mereka berdasarkan cerita. y BBM Laman web ³Adabadab terhadap ibu bapa´ Tayangan power point. Murid memberi respon yang baik BBM Tayangan slide powerpoint cerita ³Pengorbanan Ibu bapa´ KBT Kemahiran Berfikir : . Senaraikan dan simpan bahan tersebut di dalam folder untuk dibentangkan menggunakan power point. Arahan guru Kamu dikehendaki mendapatkan adab-adab terhadap ibu bapa yang terdapat dalam laman web.Langkah Kandungan Aktiviti P&P Elemen Bestari Langkah 1 (10 Minit) 1. KBT Kemahiran Berfikir : -Menghubung kait -Mengimbas Kembali -Menjana idea -Menilai Konstektual Konstruktivisme Pembelajaran akses kendiri Pendekatan -Deduktif y y . y Murid diminta duduk dalam 5 kumpulan. Murid menyunting bahan dan menyenaraikan adab terhadap ibu bapa menggunakan power point.

Borang Pemerhatian (Penilaian hasil pembentangan) y Murid membentangkan maklumat diperoleh tentang adab-adab terhadap ibu bapa menggunakan MS Powerpoint.Muzikal . Murid menonton tayangan video nasid dan menyanyikannya.Visual Ruang y Penutup (5 Minit) Rumusan Soalan Guru : Apa yang kamu faham tentang pelajaran hari ini? Tayangan video nasyid ³Kasihnya Ibu bapa´ y BBM Video nasyid KBT Kemahiran Berfikir : -Membuat kesimpulan Konstruktivisme Kecerdasan pelbagai : . Murid menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks petikan di dalam Lembaran Kerja.Verbal lingusitik y y . Soalan pengukuhan ( Keseluruhan pelajaran) y Murid membaca dan memahami teks petikan yang ditayangkan menggunakan MS Word. BBM MS Power point Borang Pemerhatian Pembelajaran Masteri Kecerdasan pelbagai . Murid yang dipilih menjawab berdasarkan kefahamannya.Verbal linguistik . Guru bertanya kepada 3 orang murid tentang pelajaran dipelajari.Langkah Kandungan Aktiviti P&P Elemen Bestari Langkah 3 (15 Minit) Membaca teks petikan dan menjawab soalan kefahaman. BBM Teks Petikan .MS Word Lembaran Kerja KBT Kemahiran Berfikir : -Menjana idea Konstruktivisme Pendekatan -Induktif y Langkah 4 (15 Minit) Pembentangan maklumat adabadab terhadap ibu bapa. Pembentangan diberi penilaian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful