Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian Menggunakan Model ASSURE Matapelajaran Kelas Tarikh Tajuk Tunjang Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran

: : : : : : : Bahasa Melayu 4 Arif 22.11.2010 Keluargaku Bahagia Mencari maklumat Hargai Pengorbanan Ibu Bapa 1. Mengakses maklumat melalui internet. 2. Mengumpul maklumat yang terdapat dalam laman web. 3. Menulis maklumat tentang adab-adab terhadap ibu bapa menggunakan slaid power point. 4. Membaca teks petikan dan menjawab lima soalan pemahaman. Masa Pengetahuan Sedia Ada : : 60 Minit 1. Setiap murid tahu melayari internet, mengakses bahan melalui laman web dan menggunakan powerpoint. 2. Murid tahu ibu bapa adalah golongan yang perlu dihormati. BBM : 1. Internet 2. Teks petikan 3. Tayangan MS powerpoint dan MS Word 4. Lembaran Kerja 5. Borang Pemerhatian 6. Tayangan Video Pendekatan : Induktif Deduktif

Kemahiran Bernilai Tambah

Kemahiran Berfikir : y Menghubungkaitkan, mengimbas kembali,menilai, menjana idea, membuat kesimpulan. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi y Mengakses internet, menggunakan MS power point. Kemahiran Belajar cara belajar Kecerdasan Pelbagai : y Interpersonal, Intrapersonal, verbal linguistik Konstruktivisme Konstektual

Pengisian Kurikulum

Ilmu : Pendidikan Moral, Pendidikan Muzik. Nilai : Bersemangat kekitaan (bekerjasama), hormatmenghormati dan kasih sayang.

Langkah

Kandungan

Aktiviti P&P

Elemen Bestari

Set Induksi (5 Minit)

1. Sajak Buat Ibu 2. Bersoal jawab antara murid dan guru.

Murid menonton tayangan video dengan teliti. Murid membaca sajak mengikut video yang dipertontonkan dan memahami maksud yang tersirat. Bersoal jawab tentang sajak yang dipertontonkan.

BBM Video sajak Buat ibu KBT Kemahiran Berfikir : - Menjana idea Kecerdasan Pelbagai : - Interpersonal - Verval Linguistik Nilai -Kasih sayang

Langkah

Kandungan

Aktiviti P&P

Elemen Bestari

Langkah 1 (10 Minit)

1. Tayangan slide powerpoint cerita Pengorbanan Ibu bapa Apakah yang kamu faham berdasarkan tayangan cerita ini? Pernahkan kamu berbuat seperti dalam cerita kepada ibu kamu?

Guru menayangkan slide cerita Pengorbanan Ibu bapa Murid diminta menghayati tayangan slide Pengorbanan Ibu bapa Menjawab soalan guru tentang kefahaman mereka berdasarkan cerita. Murid memberi respon yang baik

BBM Tayangan slide powerpoint cerita Pengorbanan Ibu bapa KBT Kemahiran Berfikir : - Menjana idea Kecerdasan Pelbagai : -Interpersonal -Verbal linguistik Pendekatan -Induktif

Langkah 2 (10 Minit)

Melayari laman web. Arahan guru Kamu dikehendaki mendapatkan adab-adab terhadap ibu bapa yang terdapat dalam laman web. Senaraikan dan simpan bahan tersebut di dalam folder untuk dibentangkan menggunakan power point.

Murid diminta duduk dalam 5 kumpulan. Murid mengakses internet tentang adab-adab terhadap ibu bapa. Murid menyimpan bahan yang diperoleh daripada laman web di dalam folder. Murid menyunting bahan dan menyenaraikan adab terhadap ibu bapa menggunakan power point.

BBM Laman web Adabadab terhadap ibu bapa Tayangan power point. KBT Kemahiran Berfikir : -Menghubung kait -Mengimbas Kembali -Menjana idea -Menilai Konstektual Konstruktivisme Pembelajaran akses kendiri Pendekatan -Deduktif

Langkah

Kandungan

Aktiviti P&P

Elemen Bestari

Langkah 3 (15 Minit)

Membaca teks petikan dan menjawab soalan kefahaman. Soalan pengukuhan ( Keseluruhan pelajaran)

Murid membaca dan memahami teks petikan yang ditayangkan menggunakan MS Word. Murid menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks petikan di dalam Lembaran Kerja.

BBM Teks Petikan - MS Word Lembaran Kerja KBT Kemahiran Berfikir : -Menjana idea Konstruktivisme Pendekatan -Induktif

Langkah 4 (15 Minit)

Pembentangan maklumat adabadab terhadap ibu bapa. Borang Pemerhatian (Penilaian hasil pembentangan)

Murid membentangkan maklumat diperoleh tentang adab-adab terhadap ibu bapa menggunakan MS Powerpoint. Pembentangan diberi penilaian. Guru bertanya kepada 3 orang murid tentang pelajaran dipelajari. Murid yang dipilih menjawab berdasarkan kefahamannya. Murid menonton tayangan video nasid dan menyanyikannya.

BBM MS Power point Borang Pemerhatian Pembelajaran Masteri Kecerdasan pelbagai - Verbal linguistik - Visual Ruang

Penutup (5 Minit)

Rumusan Soalan Guru : Apa yang kamu faham tentang pelajaran hari ini? Tayangan video nasyid Kasihnya Ibu bapa

BBM Video nasyid KBT Kemahiran Berfikir : -Membuat kesimpulan Konstruktivisme Kecerdasan pelbagai : - Muzikal - Verbal lingusitik