Anda di halaman 1dari 1

Bab 9 Perakaunan untuk penggajian

PENGGAJIAN

KAWALAN DALAMAN

DOKUMEN PENGGAJIAN

KAEDAH PEMBAYARAN

PENGIRAAN

REKOD PERAKAUNAN
Jurnal Am TarikhButirDtKtGaji Caruman KWSP Cukai pendapatan Pinjaman PERKESO Zakat (Merekod potongan gaji)X X X X X XGaji (Gaji bersih) Bank (Merekod pembayaran gaji) X X Caruman KWSP Cukai pendapatan Pinjaman perumahan PERKESO Zakat Bank (Merekod pembayaran potongan kepada pihak tertentu) X X X X X

Gaji pokok Pemberian kuasa pengurus sumber manusia Bidang tugas (m.s 316) Kawalan dan keselamatan Pengambilan pekerja Jadual masa bekerja Penyediaan dan penyimpan an rekod pekerja Pembayaran gaji Elaun kerja lebih masa Bonus Imbuhan Bantuan sara hidup (COLA) Elaun perjalan an Elaun makan Elaun kritikal Komisen Item-item potongan: Caruman KWSP Caruman PERKESO Potongan Cukai Berjadual (PCB) Pinjaman perumaha n Pinjaman kenderaa n Pinjaman bank

Bayaran automat ik

(M.S 317)

Gaji bersih = Gaji kasar Jumlah potongan

Tatacara untuk memastikan pekerja menerima gaji yang betul dan tepat pada masanya.

Slip gaji / Item-item Penyata Gaji penerima an:

Tunai Cek