Anda di halaman 1dari 2

PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN

BIL AKTIVITI/PROJEK/KETERANGAN PETUNJUK PRESTASI SASARAN KERJA PENCAPAIA N SEBENAR ULASAN

Menyediakan rancangan tahunan dan harian mata pelajaran

Kuantiti 24 waktu seminggu / 42 minggu setahun Kuantiti 1

Februari Novembe r

24 waktu seminggu

Kemaskini Fail Panitia (Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan)

Februari Novembe r

Februari November

Kemaskini Fail LADAP

Kualiti Mengikut takwim induk sekolah

Dapat dilakukan Sepanjang mengikut tahun prosedur

Menjalankan Aktiviti Tahunan Kuantiti Sekolah (Sukan Sekolah) Sekali setahun

Julai

Berjalan dengan lancar

Kerjasama semua kakitangan sekolah

Kemaskini Fail PIBG Menyediakan minit mesyuarat untuk mesyuarat PIBG

Kuantiti 4 kali setahun

Februari Disember

Dapat dilakukan mengikut prosedur

6.

Menyediakan soalan peperiksaan setiap mata pelajaran yang diajar

Kuantiti Sekali setahun / 65 orang murid

Februari Disember

Ujian PKBS 1&2 Ujian PKSR 1&2

Mengiringi perkhemahan unit beruniform

Kuantiti Sekali setahun Novembe r

Dapat dijalankan mengikut prosedur Dapat dijalankan mengikut prosedur

Bantuan semua guru

Membuat semakan / rumusan untuk Program RMT

Kuantiti Sekali setahun Oktober

. MUHAMMAD ALIF SAUFWAN ABAS

Tarikh : 28 OKTOBER 2011

Tarikh :