KONSEP FITRAH MANUSIA ( PERSPEKTIF BIOLOGI

)
MUFIDAH DHAMIRAH BINTI MIHAT NUR HAMIZAH BINTI ABDUL AZIZ NUR A TIKAH BINTI AMRAN FARAHHANIS BINTI BADRUDIN NUR SYAMILAH BINTI ZAKARIA

Teori Keperluan Fitrah Manusia : Al-Ghazali
‡ Manusia sendiri mengandungi dua bahagian yang utama, iaitu jasad (tubuh badan) dan roh (bahagian dalaman). ‡ Roh mengawal semua aktiviti manusia. ‡ Unsur-unsur keperluan manusia ialah kerohanian, ilmu, adab, kuasa dan jasmani. ‡ Keperluan tersebut dapat dipenuhi melalui perananperanan pengasuh iaitu ibu bapa, guru dan rakan sebaya, khasnya mengikut pendidikan agama Islam.

Sperma + Ovum