CARPON ( Carita Pondok

)

Peta Konsep Harti Carpon CARPON Unsur ² unsur Carpon Loba Maca Carpon karanganbatur .

4. Cara pangarang mere puseur sawangan 6. Suasana Caritana . ‡ Dicarpon oge biasana mah kanyahoan saha anu ngarangna. 2. 3. ‡ Carpon mah biasana cara nyebarkeunna ku tulisan. da sok di tuliskeun Unsur ± unsur carita pondok 1.Rangkuman ‡ Carpon ( Carita Pondok ) nyaeta : Karangan rekaan ( fiksi ) dina wangun lancaran ( prosa ) anu wangunna pondok. Tema Palaku atawa Tokoh Plot atau Galur Caritana Setting atawa Latar Caritana 5.

. ‡ Cara sejen sakeur nyieun carpon galur maju. galur bobok maca carpon tengah.‡ Galur dina Carpon nyaeta galur marele. galur karangan batur pandeuri tiheula. galur nyaeta kudu loba mundur.

Call the master PeGe ayik = Peserta akan diberi 2 pilihan jawaban Helep dong! = Peserta diperbolehkan bertanya kepada kelompoknya Call The Master = Peserta dapat bertanya kepada the master kita« ‡ ‡ ‡ the master kita Siap mengerti BOS. yaitu : 1.!!!! BU CUCU ‡ . Peserta akan diberi pilihan bantuan. maka peserta lain dapat merebutnya (menjawabnya).Tata Tertib Kuis ‡ ‡ ‡ Semua peserta akan mendapat 10 pertanyaan Namun. PeGe asyik 2. Helep dong! 3. semua pertanyaan itu bersistem rebutan Setiap peserta yang berhasil menjawab pertanyaan secara benar maka dapat memilih satu pertanyaan untuk diperebutkan lagi. Waktu menjawab adalah 15 detik Apabila peserta melewati batas waktunya.

Hatur Nuhun Tos Nyaksikeun Created By « ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Iik Kurnia Sari Ria Aminah Anggi Pratiwi Anisah Nur Herdani Risna Halidi Chyntia Febrina Riani Ike Pramana .

Apabila ada Kekurangan Atau Kesalahan Kami Mohon Maaf yang Sebesar .besarnya .

Atas Perhatiannya Kami Ucapkan Banyak TERIMA KASIH .