CARPON ( Carita Pondok

)

Peta Konsep Harti Carpon CARPON Unsur ² unsur Carpon Loba Maca Carpon karanganbatur .

2. 4. Tema Palaku atawa Tokoh Plot atau Galur Caritana Setting atawa Latar Caritana 5. da sok di tuliskeun Unsur ± unsur carita pondok 1. Cara pangarang mere puseur sawangan 6. ‡ Carpon mah biasana cara nyebarkeunna ku tulisan.Rangkuman ‡ Carpon ( Carita Pondok ) nyaeta : Karangan rekaan ( fiksi ) dina wangun lancaran ( prosa ) anu wangunna pondok. Suasana Caritana . ‡ Dicarpon oge biasana mah kanyahoan saha anu ngarangna. 3.

‡ Galur dina Carpon nyaeta galur marele. galur karangan batur pandeuri tiheula. galur nyaeta kudu loba mundur. galur bobok maca carpon tengah. ‡ Cara sejen sakeur nyieun carpon galur maju. .

Helep dong! 3.!!!! BU CUCU ‡ . maka peserta lain dapat merebutnya (menjawabnya). semua pertanyaan itu bersistem rebutan Setiap peserta yang berhasil menjawab pertanyaan secara benar maka dapat memilih satu pertanyaan untuk diperebutkan lagi. PeGe asyik 2. Peserta akan diberi pilihan bantuan. Waktu menjawab adalah 15 detik Apabila peserta melewati batas waktunya.Tata Tertib Kuis ‡ ‡ ‡ Semua peserta akan mendapat 10 pertanyaan Namun. yaitu : 1. Call the master PeGe ayik = Peserta akan diberi 2 pilihan jawaban Helep dong! = Peserta diperbolehkan bertanya kepada kelompoknya Call The Master = Peserta dapat bertanya kepada the master kita« ‡ ‡ ‡ the master kita Siap mengerti BOS.

Hatur Nuhun Tos Nyaksikeun Created By « ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Iik Kurnia Sari Ria Aminah Anggi Pratiwi Anisah Nur Herdani Risna Halidi Chyntia Febrina Riani Ike Pramana .

Apabila ada Kekurangan Atau Kesalahan Kami Mohon Maaf yang Sebesar .besarnya .

Atas Perhatiannya Kami Ucapkan Banyak TERIMA KASIH .