Anda di halaman 1dari 58

PENILAIAN & PENGUKURAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN

JANGKAUAN MELUNJUR LARI PECUT 30 METER MENYANGGA BOLA

TAMPAR

PELAKSANAAN UJIAN AMALI


y Ujian amali ini telah dilaksanakan di SK Taman Uda y Seramai 30 orang murid dari kelas Tahun 6 Usaha

terlibat dalam pelaksanaan ujian amali ini yang mana terdiri daripada 19 orang murid lelaki dan 11 orang murid perempuan

JENIS-JENIS UJIAN
y Ujian jangkauan melunjur

- mengukur fleksibiliti

y Ujian lari pecut 30 meter

- mengukur kepantasan

y Ujian menyangga bola tampar

- mengukur kemahiran

UJIAN JANGKAUAN MELUNJUR

ALATAN UNTUK UJIAN:


y Alat pengukur jangkauan

y Borang skor
BI L 1 JENIS UJIAN JANGKAUAN MELUNJUR JUMLAH SKOR GRED SKALA (A,B,C,D,E ) TARIKH UJIAN TANDA TANGAN GURU PJ TANDA TANGAN PENJAGA BIL ULANGAN 1 2 SKOR

PROSEDUR JANGKAUAN MELUNJUR


y Murid duduk melunjur tanpa kasut. Tumit kaki diletakkan di belakang penanda

23 sentimeter
y Kedua-dua kaki lurus sepanjang masa ujian. Rakan memegang lutut y Tapak tangan kanan ditindih di atas belakang tapak tangan kiri dalam keadaan

hujung jari tengah hendaklah sama


y Dagu rapat ke dada. Jangkaukan tangan perlahan-lahan sejauh yang mungkin

atas pita pengukur


y Jangkauan hendaklah dikekalkan selama 3 saat tanpa menyentap y Murid diberi dua percubaan berturut-turut. Percubahan terbaik diambil kira

sebagai skor. Bacaan dikira pada sentimeter yang terhampir


y Murid yang membantu memegang lutut pelaku tidak menganggu pelaku

DATA UJIAN JANGKAUAN MELUNJUR


BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SKOR 23.0 23.0 24.0 24.0 24.0 25.0 25.0 25.0 25.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 JANTINA L L L L L L L L L L L L L L L GRED E E D D D D D D D C C C C C C

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 28.0 28.0 28.0 29.0 29.0 30.0 30.0 31.0 31.0

L L L L P P P P P P P P P P P

C C C C C C B B B B B A A A A

SKOR UJIAN JANGKAUAN MELUNJUR

JANTINA GRED A B C D E SKOR 29.97 ke atas 27.78 29.96 25.77 27.77 23.38 25.76 23.37 ke bawah LELAKI 0 0 10 7 2 PEREMPUAN 4 5 0 0 0

UJIAN T
Terdapat 2 jenis ujian T:

1. Ujian T sampel tidak bersandar ( Independent samples T Test ) - membandingkan skor min bagi dua kumpulan individu yang berbeza

2. Ujian T sampel berpasangan ( Paired samples T Test ) - membandingkan skor min bagi sekumpulan individu yang sama ke atas dua suasana yang berbeza

APA YANG DIPERLUKAN ?


Dua pembolehubah : 1. kategori ( pembolehubah tidak bersandar ) - murid lelaki dan perempuan Tahun 6 Usaha seramai 30 0rang 2. sela atau nisbah ( pembolehubah bersandar) - skor ujian jangkauan melunjur

PROSEDUR MENJALANKAN UJIAN T TIDAK BERSANDAR


LANGKAH 1
y Masukkan pembolehubah tidak bersandar dalam lajur

pertama - 1 : lelaki - 2 : perempuan


y Masukkan pembolehubah bersandar dalam lajur kedua

- skor ujian jangkauan melunjur

LANGKAH 2
y Klik analyse y Klik compare means y Klik independent samples T

Group statistic
Jantina Jangkauan melunjur Lelaki Perempuan N 19 11 Mean 25.3684 28.9091 Std. deviation 1.30002 1.44600 Std. error mean .29825 .43598

Independent samples test


Lavenes test for equality of variances T test for equality of means

95% confidence interval of the difference F Sig. t df Sig. (2 tailed) .000 .000 Mean difference -3.54067 -3.54067 Std. deviation difference .51297 .52824 Lower Upper

Skor

Equal variances assumed Equal variances not assumed

.159

.693

-6.902 -6.703

28 19.212

-4.59145 -4.64546

-2.48989 -2.43588

KEPUTUSAN ANALISIS UJIAN T TIDAK BERSANDAR


y Jika

nilai signifikan Lavenes test lebih besar

daripada 0.5, guna baris pertama untuk menentukan nilai t.


y Nilai signifikan ( 2 tailed ) dalam jadual ialah .000. y Ini bermakna, terdapat perbezaan yang signifikan

antara murid lelaki dan perempuan.

y Bagi menentukan sama ada dua kumpulan tersebut

berbeza secara signifikan atau tidak, rujuk kepada jalur Sig ( 2 tailed )
y Jika nilai sama atau kurang daripada 0.5, ini bermakna

skor min antara dua kumpulan yang diuji adalah berbeza secara signifikan.
y Jika nilai melebihi 0.5, skor min antara dua kumpulan

tidak mempunyai perbezaan yang signifikan.

KAEDAH MELAPORKAN KEPUTUSAN


y Analisis ujian T sampel tidak bersandar digunakan untuk

membandingkan skor min ujian jangkauan melunjur antara murid lelaki dan perempuan
y Ujian menunjukkan bahawa t(28) = -6.902 , p = .000

adalah signifikan
y Terdapat perbezaan skor min ujian jangkauan melunjur

yang signifikan antara murid lelaki ( M = 25.37 , SD = 1.3 ) dan perempuan ( M = 28.91 , SD = 1.45 )

UJIAN LARI PECUT 30 METER

ALATAN UNTUK UJIAN:


y Pita ukur

y Jam randik

y Wisel

y Skital

y Borang skor
BIL 1 JENIS UJIAN LARI PECUT 30 METER JUMLAH SKOR GRED SKALA (A,B,C,D,E ) TARIKH UJIAN TANDA TANGAN GURU PJ TANDA TANGAN PENJAGA BIL ULANGAN 1 2 SKOR

PROSEDUR LARI PECUT 30 METER


y Murid bersedia dalam kedudukan berdiri di belakang garisan

permulaan
y Penguji memberikan isyarat sedia dan mula di samping meniup

wisel
y Catatan masa dimulakan oleh seorang penguji yang berada di

garisan penamat dan berhenti apabila murid melepasi garisan penamat


y Dua percubaan diberikan dengan catatan masa terpantas diambil

UJIAN T
Terdapat 2 jenis ujian T:

1. Ujian T sampel tidak bersandar ( Independent samples T Test ) - membandingkan skor min bagi dua kumpulan individu yang berbeza

2. Ujian T sampel berpasangan ( Paired samples T Test ) - membandingkan skor min bagi sekumpulan individu yang sama ke atas dua suasana yang berbeza

APA YANG DIPERLUKAN ?


Dua pembolehubah : 1. kategori ( pembolehubah tidak bersandar ) - murid lelaki dan perempuan Tahun 6 Usaha seramai 30 0rang 2. sela atau nisbah ( pembolehubah bersandar) - skor ujian lari pecut 30 meter

PROSEDUR MENJALANKAN UJIAN T TIDAK BERSANDAR


LANGKAH 1
y Masukkan pembolehubah tidak bersandar dalam lajur

pertama - 1 : lelaki - 2 : perempuan


y Masukkan pembolehubah bersandar dalam lajur kedua

- skor ujian lari pecut 30 meter

LANGKAH 2
y Klik analyse y Klik compare means y Klik independent samples T

Group statistic
Jantina Lari pecut 30 meter Lelaki Perempuan N 19 11 Mean 8.9579 11. 4473 Std. deviation .84039 .82594 Std. error mean .19280 .24903

Independent samples test


Levenes test for equality of variances F Sig. t df Sig.( 2 tailed ) .000 .000 T test for equality of means 95% confidence interval of the difference Mean difference -2.48938 -2.48938 Std.error difference .31645 .31494 Lower Upper

Skor

Equal variances assumed Equal variances not assumed

.370

.548

-7.866 -7.904

28 21.324

-3.13760 - 3.14373

-1.84115 -1.83503

KEPUTUSAN ANALISIS UJIAN T SAMPEL TIDAK BERSANDAR


y Jika

nilai signifikan Lavenes test lebih besar

daripada 0.5, guna baris pertama untuk menentukan nilai t.


y Nilai signifikan ( 2 tailed ) dalam jadual ialah .000. y Ini bermakna, terdapat perbezaan yang signifikan

antara murid lelaki dan perempuan.

y Bagi menentukan sama ada dua kumpulan tersebut

berbeza secara signifikan atau tidak, rujuk kepada jalur Sig ( 2 tailed )
y Jika nilai sama atau kurang daripada 0.5, ini bermakna

skor min antara dua kumpulan yang diuji adalah berbeza secara signifikan.
y Jika nilai melebihi 0.5, skor min antara dua kumpulan

tidak mempunyai perbezaan yang signifikan.

KAEDAH MELAPORKAN KEPUTUSAN


y Analisis ujian T sampel tidak bersandar digunakan untuk

membandingkan skor min ujian lari pecut 30 meter antara murid lelaki dan perempuan
y Ujian menunjukkan bahawa t(28) = - 7.866 , p = .000

adalah signifikan
y Terdapat perbezaan skor min ujian lari pecut 30 meter

yang signifikan antara murid lelaki ( M = 8.96 , SD = .84 ) dan perempuan ( M = 11.45 , SD = .83 )

UJIAN MENYANGGA BOLA TAMPAR

ALATAN UNTUK UJIAN :


y Bola tampar

y Pita pengukur

y Skital

y Borang skor

BIL 1

JENIS UJIAN MENYANGGA BOLA TAMPAR JUMLAH SKOR GRED SKALA ( A,B,C,D,E ) TARIKH UJIAN TANDA TANGAN GURU PJ TANDA TANGAN PENJAGA

BIL ULANGAN 1 2

SKOR

PROSEDUR MENYANGGA BOLA TAMPAR


y y y y

Pastikan kedua-dua ibu jari adalah selari. Jari-jari hendaklah dilipat dan dirapatkan antara satu sama yang lain. Kedua-dua siku dikunci dengan lengan dan pergelangan tangan diluruskan ke hadapan Kaki dijarakkan dengan sebelah kaki diletakkan di hadapan dan lutut dibengkokkan untuk menerima hantaran

y y y y y y y

Letakkan kaki luar ke hadapan dan pusing badan untuk menghadap sasaran Tolak bola ke atas dengan pergerakan bahu yang minimum Elakkan daripada menghayun lengan untuk menampar bola Kendurkan bahagian atas tubuh Ulang perlakuan seperti di atas dalam kawasan yang ditanda dengan skital Guru mencatatkan skor yang diperoleh dalam borang yang disediakan Murid diberi dua kali percubaan dan skor terbaik diambil

DATA UJIAN MENYANGGA BOLA TAMPAR


BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SKOR 7.0 8.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 9.0 4.0 3.0 2.0 4.0 3.0 4.0 4.0 JANTINA L L L L L L L L L L L L L L L GRED B A C C C C C A C D D C D C C

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

5.0 6.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 3.0 3.0 2.0 4.0 1.0 2.0 2.0 3.0

L L L L P P P P P P P P P P P

C B B B C C D D D D C D D D D

SKOR UJIAN MENYANGGA BOLA TAMPAR


JANTINA GRED A B C D E SKOR 7.99 ke atas 5.18 7.98 3.29 5.17 0.48 3.28 0.47 ke bawah LELAKI 2 4 10 3 0 PEREMPUAN 0 0 3 8 0

UJIAN T
Terdapat 2 jenis ujian T:

1. Ujian T sampel tidak bersandar ( Independent samples T Test ) - membandingkan skor min bagi dua kumpulan individu yang berbeza

2. Ujian T sampel berpasangan ( Paired samples T Test ) - membandingkan skor min bagi sekumpulan individu yang sama ke atas dua suasana yang berbeza

APA YANG DIPERLUKAN?


Dua pembolehubah : 1. kategori ( pembolehubah tidak bersandar ) - murid lelaki dan perempuan Tahun 6 Usaha seramai 30 0rang 2. sela atau nisbah ( pembolehubah bersandar) - skor ujian menyangga bola tampar

PROSEDUR MENJALANKAN UJIAN T TIDAK BERSANDAR

LANGKAH 1
y Masukkan pembolehubah tidak bersandar dalam lajur

pertama 1 : lelaki 2 : perempuan


y Masukkan pembolehubah bersandar dalam lajur kedua

skor ujian menyangga bola tampar

LANGKAH 2
y Klik analyse y Klik compare means y Klik independent samples T

Group Statistic
Jantina N Mean Std. deviation Std. error mean Skor lelaki perempuan 19 11 5.0000 2.9091 1.79505 1.13618 .41181 .34257

Independent samples test


Levenes test for equality for variances T test for equality of means 95% confidence interval of the difference F Skor Equal variances assumed Equal variances not assumed 1.957 Sig .173 t 3.468 3.903 df 28 27.676 Sig ( 2 tailed ) .002 .001 Mean difference 2.09091 2.09091 Std. error difference .60292 .53567 Lower .85588 .99305 Upper 3.32593 3.18877

KEPUTUSAN ANALISIS UJIAN T SAMPEL TIDAK BERSANDAR


y Jika

nilai signifikan Lavenes test lebih besar

daripada 0.5, guna baris pertama untuk menentukan nilai t.


y Nilai signifikan ( 2 tailed ) dalam jadual ialah .002. y Ini bermakna, terdapat perbezaan yang signifikan

antara murid lelaki dan perempuan.

y Bagi menentukan sama ada dua kumpulan tersebut

berbeza secara signifikan atau tidak, rujuk kepada jalur Sig ( 2 tailed )
y Jika nilai sama atau kurang daripada 0.5, ini bermakna

skor min antara dua kumpulan yang diuji adalah berbeza secara signifikan.
y Jika nilai melebihi 0.5, skor min antara dua kumpulan

tidak mempunyai perbezaan yang signifikan.

KAEDAH MELAPORKAN KEPUTUSAN


y Analisis ujian T sampel tidak bersandar digunakan untuk

membandingkan skor min ujian menyangga bola tampar antara murid lelaki dan perempuan
y Ujian menunjukkan bahawa t(28) = 3.468 , p = .002

adalah signifikan
y Terdapat perbezaan skor min ujian menyangga bola

tampar yang signifikan antara murid lelaki ( M = 5.00 , SD = 1.8 ) dan perempuan ( M = 2.91 , SD = 1.14 )