Jadual Puasa Yang Dianjurkan Islam - Tahun 2012 @ 1433/1434 Hijrah

Sesuai Kalendar Masihi dan Hijriah
BULAN
JANUARI
Safar 1433 / Rabiulawal
FEBRUARI
Rabiulawal / Rabiulakhir
MAC
Rabiulakhir / Jamadilawal
APRIL
Jamadilawal / Jamadilakhir
MEI
Jamadilakhir / Rejab
JUN
Rejab / Sya'aban
JULAI
Sya'aban / Ramadhan
OGOS
Ramadhan / Syawal
SEPTEMBER
Syawal / Zulkaedah
OKTOBER
Zulkaedah / Zulhijjah
NOVEMBER
Zulhijjah / Muharram 1434
DISEMBER
Muharram / Safar

Keterangan

TANGGAL
A
1
7

I
2
8

S
3
9

R K J
4 5 6
10 11 12
1 2 3
8 9 10
1 2
8 9
1 2 3 4 5 6
9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
9 10 11 12
1
11
1 2 3 4 5 6
11 12 13 14 15 16
1 2 3
12 13 14

S
7
13
4
11
3
10
7
15
5
13
2
12
7
17
4
15
1
14
1 2 3 4 5 6
15 16 17 18 19 20
1 2 3
16 17 18
1
17

A
8
14
5
12
4
11
8
16
6
14
3
13
8
18
5
16
2
15
7
21
4
19
2
18

I
9
15
6
13
5
12
9
17
7
15
4
14
9
19
6
17
3
16
8
22
5
20
3
19

S
10
16
7
14
6
13
10
18
8
16
5
15
10
20
7
18
4
17
9
23
6
21
4
20

R
11
17
8
15
7
14
11
19
9
17
6
16
11
21
8
19
5
18
10
24
7
22
5
21

K
12
18
9
16
8
15
12
20
10
18
7
17
12
22
9
20
6
19
11
25
8
23
6
22

J
13
19
10
17
9
16
13
21
11
19
8
18
13
23
10
21
7
20
12
26
9
24
7
23

S
14
20
11
18
10
17
14
22
12
20
9
19
14
24
11
22
8
21
13
27
10
25
8
24

A
15
21
12
19
11
19
15
23
13
21
10
20
15
25
12
23
9
22
14
28
11
26
9
25

I
16
22
13
20
12
19
16
24
14
22
11
21
16
26
13
24
10
23
15
29
12
27
10
26

S
17
23
14
21
13
20
17
25
15
23
12
22
17
27
14
25
11
24
16
30
13
28
11
27

R
18
24
15
22
14
21
18
26
16
24
13
23
18
28
15
26
12
25
17
1
14
29
12
28

K
19
25
16
23
15
22
19
27
17
25
14
24
19
29
16
27
13
26
18
2
15
1
13
29

J
20
26
17
24
16
23
20
28
18
26
15
25
20
30
17
28
14
27
19
3
16
2
14
30

S
21
27
18
25
17
24
21
29
21
27
16
26
21
1
18
29
15
28
20
4
17
3
15
1

A
22
28
19
26
18
25
22
30
20
28
17
27
22
2
19
1
16
29
21
5
18
4
16
2

I
23
29
20
27
19
26
23
1
21
29
18
28
23
3
20
2
17
1
22
6
19
5
17
3

S
24
30
21
28
20
27
24
2
22
1
19
29
24
4
21
3
18
2
23
7
20
6
18
4

R
25
1
22
29
21
28
25
3
23
2
20
30
25
5
22
4
19
3
24
8
21
7
19
5

K
26
2
23
1
22
29
26
4
24
3
21
1
26
6
23
5
20
4
25
9
22
8
20
6

J
27
3
24
2
23
30
27
5
25
4
22
2
27
7
24
6
21
5
26
10
23
9
21
7

S
28
4
25
3
24
1
28
6
26
5
23
3
28
8
25
7
22
6
27
11
24
10
22
8

A
29
5
26
4
25
2
29
7
27
6
24
4
29
9
26
8
23
7
28
12
25
11
23
9

I
30
6
27
5
26
3
30
8
28
7
25
5
30
10
27
9
24
8
29
13
26
12
24
10

S R K J S
31
7
28 29
6 7
27 28 29 30 31
4 5 6 7 8

29
8
26
6
31
11
28
10
25
9
30
14
27
13
25
11

A

30 31
9 10
27 28 29 30
7 8 9 10

29
11
26
10
31
15
28
14
26
12

30
12
27
11

31
13
28 29 30
12 13 14

29
15
27
13

30
16
28 29 30 31
14 15 16 17

Puasa Isnin - Khamis

Tahun Baru Islam 1 Muharram / 15 November

Puasa Tiga Hari Setiap Pertengahan Bulan Islam - tanggal 13, 14 & 15 kalendar Islam

Maulud Nabi Muhammad S.A.W. 12 Rabiulawal / 5 Feb

Puasa Wajib Ramadhan 1 - 29 Ramadhan (21 Julai - 18 Ogos)

Isra' Mikraj Nabi Muhammad S.A.W. 27 Rejab / 17 Jun

Puasa Arafah 9 Zulhijjah / 25 Oktober (bagi yang tidak berhaji) serta 8 hari sebelumnya

Nisfu Sya'aban 15 Sya'aban / 5 Julai

Puasa Asyura 10 Muharram 1434 / 24 November serta 9 hari sebelumnya

Nuzul-Quran 17 Ramadhan / 6 Ogos

Puasa pada sebahagian awal bulan Sya'aban ( 21 Jun - 20 Julai)

Aidilfitri 1 Syawal / 19 Ogos

Puasa 6 hari di bulan Syawal (20 Ogos - 16 September)

Aidiladha 10 Zulhijjah / 26 Oktober

Puasa sepertiga bulan Zulhijjah (17 Oktober - 14 November)
Puasa Daud - sehari puasa sehari buka sepanjang tahun, kecuali Hari Tasyriq
Aidilfitri, Aidil Adha dan Hari Tasyriq 11, 12, 13 Zulhijjah (diharamkan berpuasa)
Diubahsuai dari "template" yang dihasilkan oleh seorang hamba Allah bagi mencerminkan tahun 2012.
Merujuk kepada tarikh di kalendar Malaysia. Sebarang kesilapan, email ke : nadhrn@facebook.com

I