Anda di halaman 1dari 4

Pro Forma Kursus

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Seni Visual - Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) PSV3112 3(2+1) 60 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Menjelas dan menerangkan asas lukisan Mengaplikasikan kaedah membuat lukisan dengan menggunakan pelbagai alat, bahan dan teknik Menghasilkan lukisan dengan mengaplikasikan prinsip kadar banding, isipadu, latar, struktur dan perspektif . Membuat lakaran berpandukan pemerhatian objek dan subjek alam sekeliling Menghurai serta menerangkan lukisan yang dihasilkan berdasarkan elemen dan prinsip asas lukisan yang digunakan Membuat interpretasi fungsi dan makna dalam bentuk lukisan Menghasilkan karya lukisan dengan berbantukan komputer mengikut proses kreativiti dan artistik.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Sinopsis

Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan, alat dan bahan, pelbagai fungsi lukisan, lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya, pertimbangan dan pengamatan dalam lukisan, teknik menghasilkan lukisan, pendekatan dan kaedah melukis, proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. Aktivit amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digiital. This course covers the types of drawings , tools and materials, various functions of drawings from various genres and culture, considerations and perceptions in drawings, drawing techniques, approaches and methods, creativity and artistic process as well as computer aided drawings. Practical activities include activities in producing digital and non digtal drawings and art works.

Nama Kursus

Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment)

Tajuk
1

Kandungan
Teori Jenis-Jenis Lukisan Figuratif dan Non-Figuratif Arkitektural dan Teknikal Ilustrasi Carta, Rajah, Graf Fesyen Lukisan Perspektif Alat dan Bahan Jenis - Pensel dan Pensel warna - Pastel - Pen & ink - Conte - Marker - Media campuran - Arang Penerokaan Alat dan Bahan Pelbagai Fungsi Lukisan Mengumpul dan menyampaikan maklumat Berkomunikasi Luahan idea dan emosi Bentuk dan Makna Ilustrasi Dokumentasi budaya dan sejarah. Lukisan Dalam Gubahan Pelbagai Aliran dan Budaya Pendekatan dari pelbagai tamadun - Islam - India - China Kesan pengolahan teknik mengikut pelbagai - Budaya - Zaman - Stail - Falsafah Contoh karya Lukisan daripada pelbagai aliran dan budaya Pertimbangan dan Pengamatan Asas Dalam Lukisan Hal benda Ruang (hadapan, tengah, belakang) Suasana (panas, sejuk, riang, sedih, cemas) 2

Jam
3

Nama Kursus

Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) Ciri dan sifat objek Kadar Banding dalam Lukisan - Nisbah Kemasan Rupa Bentuk, Bentuk & proposi Kedudukan objek Skala dan Kadar Banding Pencahayaan, Isipadu Struktur Sifat objek

Teknik Menghasilkan Lukisan seperti: Teknik-teknik melukis - Hatching - Cross-hatching - Sgraffito - Frottage / gosokan - Campuran - Contengan Pendekatan dan Kaedah Lukisan Dalam studio Luar studio Pelbagai kaedah dalam lukisan Proses kreativiti dan artistik Pengumpulan maklumat Memproses maklumat Pengwujudan idea Penjanaan idea Perkembangan Idea Lakaran Idea Transformasi Idea Aplikasi asas seni reka Bentuk dan makna Penilaian Lukisan Berbantukan Komputer Perisian Paint Perisian Corel Draw Perisian Adobe Illustrator, Photoshop. Jumlah

30 15

Amali Menghasilkan karya Lukisan untuk penyuburan diri. Melaksanakan Proses Kreativiti dan Artistik - Pengwujudan idea - Pengumpulan maklumat - Memproses maklumat - Penjanaan idea 3

Nama Kursus

Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) - Perkembanagan Idea - Lakaran Idea - Transformasi Idea - Aplikasi asas seni reka - Bentuk dan makna - Penilaian

Menghasilkan karya. Menghasilkan Karya Visual (Digital dan bukan digital) - Menggunakan alat dan bahan - Mengolah alat bahan - Membuat Kemasan Jumlah Jumlah Keseluruhan

15

30 60

Pentaksiran Rujukan Asas

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

60 % 40 %

Albert,G., Wolf,R. (1991). Basic drawing techniques. Cincinnati, Ohio: North Lights Books. Dotson, B. (1995). Key to drawing. Cincinnati, Ohio: North Light Books. Pearsall,R. (1994). Introduction to drawing. London: Grange Books.

Rujukan Tambahan

Betti,C.,& Sale,T.(1997). Drawing a contemporary approach. USA: Hartcourt Brace College Pub. Bowen, R. (1992). Drawing master class. London: Leopard Books. Capon,R.(1995). Drawing techniques. Morlborough: Crowood Press Goldstein, N. (1998). The art of responsive drawing. Eaglewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Matznan,S.(1995). Drawing nature.Cincinnati, Ohio : North Light Books. Mayer,R (1991). The artist handbook of materials and techniques: Amazon Books. Turner,J.R.(1995). Drawing with confidence. New York : Van Nostrand Reinhold.