JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012

JAWATANKUASA KERJA INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS RAJA MELEWAR TAHUN 2012

1.0

JK MAJLIS PROFESIONALISME, PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN (MPPP) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Pen.Setiausaha : Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Siti Normaniseh bt. Zakaria Pn. Mayzatul Akmam bt. Kamaruddin Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan Ketua Jabatan Bahasa Ketua Jabatan Sains Sosial Ketua Jabatan Matematik Ketua Jabatan Pengajian Melayu Ketua Jabatan Sains Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Ketua Jabatan Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Ketua Jabatan Pembangunan Inovasi Profesionalisme Keguruan Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan (PEK) Ketua Unit Kaunseling Pentadbiran Wakil JK Kecemerlangan Institut

Senarai Tugas: 1. 2. Berfungsi sebagai Jawatankuasa tertinggi peringkat Institut yang menentukan perancangan tahunan institut dibuat dan dilaksanakan. Jawatankuasa ini bertanggungjawab mengadakan mesyuaratnya sekurang-kurangnya empat kali dalam tempoh satu semester bagi membincangkan dan mengambil keputusan hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan pengurusan dan pentadbiran institut. Membincangkan dan meluluskan perancangan dan pelaksanaan kurikulum. Melaksanakan hala tuju institut berdasarkan hala tuju Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Melaksanakan arahan/pekeliling dan dasar Kementerian Pelajaran Malaysia. Membincangkan dan meluluskan pelantikan Jawatankuasa Institut Memantau dan membuat penilaian terhadap semua aktiviti .

3. 4. 5. 6. 7.

1

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012

2.0

JK JAMINAN KUALITI INSTITUT 2.1 2.1.1 Majlis Kualiti Institut Sekretariat Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Ketua Sekretariat : Penolong K Sekretariat: Setiausaha : Penolong Setiausaha : : Ahli : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Norazlan b. Ismail Pn. Zanariah bt. Sipon Pn. Faiziah bt. Shamsuddin Pn. Rashinawati bt. Abd. Rashid En. Mohd Affandi b. Abu

Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Penyelaras Malaysia Qualification Framework (MQF) Penyelaras Star Rating Penyelaras Standard Guru Malaysia (SGM) Pegawai Eksekutif Setiausaha Pejabat Ketua Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir (Pentadbiran)

Urus Setia

2.1.2

Jawatankuasa Bimbingan dan Pemantauan Pengerusi Setiausaha Ahli : : En. Abdul Malek b. Norakit Pn. Chong Siw Fong Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan

2.1.3

: : : : : : Jawatankuasa Dokumen Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : :

Ketua Pusat Sumber Pustakawan En. Badrulhisam b. Abd Ghani (HEP) Pn. Rashinawati bt. Abd. Rashid (JIP) Pn. Siti Normaniseh bt. Zakaria (JPM) Pn. Koh Bee Hoon (Bahasa) En. Amaran@ Amran b. Abd Malek (JSS) Pn. Hjh. Hamidah bt. Ismaun (JS) Pn. Shamsiah bt. Abd. Samad (J Mate) En. Ahmad Patakon b. Karino (JTP) Pn. Noor Lela bt. Mohamed Shariff (JAPIM) Pn. Suraya Bibi bt. A.K. Bapotti (JPJPK) Pn. Azibah bt Baharom (Kokurikulum) Tn. Hj. Zahar b. Abu (Peperiksaan) En. Abdul Karim b. Mansor (Praktikum) En. Mohd. Affandi b. Abu (LDP) Pegawai Eksekutif (Pengurusan)

2

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012

2.1.4

Jawatankuasa Rekod Kualiti Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Pembantu Tadbir Setiausaha Pejabat Pn. Noor Ruziah bt. Abd Kadir (HEP) Pn. Azmawati bt. Abd. Rahman (Peperiksaan ) Pn. Salina bt. Harun (Praktikum) Pn. Normala bt. Abu Bakar (LDP)

2.1.5

Jawatankuasa Penambahbaikan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Dr. Tam Yeow Kwai Pn. Hjh Zaharilah bt. Abd Kadir Ketua Jabatan PIPK Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Setiausaha Sekretariat Setiausaha Pasukan Audit Dalaman (PAD) Pegawai Eksekutif Kanan

2.1.6

Jawatankuasa Maklum Balas Pelanggan Pengerusi Bersama : : Setiausaha Bersama : Ketua Jabatan PIPK Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kebajikan dan Sosial HEP Ketua Unit Penilaian Program PIPK Semua Ketua Jabatan

Ahli

:

2.1.7

Pasukan Audit Dalaman (PAD) Ketua PAD : Timbalan Ketua PAD : Setiausaha : Ahli : Tn. Hj. Mohamad b. Osman (Lead Auditor) Tn. Hj. Rasid b. Abd Samat YM Pn. Hjh. Raja Rohana bt. Raja Ishak Semua Auditor

3

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012

2.1.8

Jawatankuasa Penilaian Prestasi Sistem Pengerusi Setiausaha Ahli : : : Tn. Hj. Zulkifli b. Husin Tn. Hj. Ramadzan b. Mohd Yusof Ketua Jabatan Ketua Unit

Senarai Tugas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Melaksana Sistem Pengurusan Kualiti di institut Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester Memastikan dasar dan objektif kualiti tercapai. Memastikan pelaksanaan perkhidmatan keguruan dilaksanakan dengan berkesan dan mencapai kepuasan pelanggan Memantau jawatankuasa yang terlibat melaksanakan tugas. Memastikan tindakan diambil oleh semua ahli jawatankuasa dan warga institut berdasarkan hasil Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP). Memastikan aktiviti penambahbaikan berterusan dan menyeluruh dilaksanakan.

2.2

JK Malaysian Qualification Framework (MQF) Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha I Setiausaha II Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Tan Bee Chu Pn. Shamsinor bt. Mohd Saleh Cik Low Lee Kim Tn. Hj. Rasid b. Abd Samat Dr. Hjh. Rosmidah bt. Hashim Pn. Hjh. Amanah bt. Mohd Noor Pn. Hjh. Siti Fatihah bt. Abdullah Pn. Fathaiyah bt. Abdullah Dr. Faridah bt. Nazir En. Ghazali b. Mustapha Pn. Hjh. Ashidah bt. Asnan Tn. Hj. Muzafar Shah b. Mustafa Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan

2.2.1

JK Penilaian Program Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Penyelaras : Setiausaha : Ahli Penyelaras PISMP a. PISMP Ambilan 2009 b. PISMP Ambilan 2010 c. PISMP Ambilan 2011 Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Hj. Zainol Badli b. Budiman Tn. Hj. Shuib b. Abd. Hamid

: : :

Pn. Sivakumari a/p Saniappan Pn. Hjh. Hamidah bt. Ismaun Dr. Abd. Razak b. Abu Chik

4

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012

d. PISMP Ambilan 2012 Penyelaras KPLI Penyelaras PPISMP Penyelaras KDC & PPG Penyelaras PGSR 2.2.2 JK PISMP : : : : : :

: : : : :

Dr. Wong Wee Shung Pn. Hjh. Faizah bt. A.Karim Dr. Hjh. Hasimah bt. Ibrahim Dr. Hj. Mohd. Ali b. Jaamat Pn. Masriyah b. Misni

Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras I Penyelaras II Setiausaha I

Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Tan Bee Chu Tn. Hj. Rashid b. Abd. Samat Pn. Shamsinor bt. Mohd Salleh Cik Low Lee Kim Pn. Hjh. Amanah bt. Mohd Nor Pn. Fathaiyah bt. Abdullah Dr. Faridah bt. Nazir En. Ghazali b. Mustapha Pn. Hjh. Ashidah bt. Asnan Pn. Noor Lela bt. Mohamed Shariff : Tn. Hj. Muzafar Shah b. Mustafa : Ketua Jabatan Program Berkaitan

Penyelaras Ambilan Januari 2009 : Penyelaras Ambilan Januari 2010 : Penyelaras Ambilan Januari 2011 : Penyelaras Ambilan Januari 2012 : Penyelaras PGSR : Penyelaras PPG Programme Owner

Kohort Ketiga (Januari 2009 – Disember 2012) Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Program ( 9 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / PJK / SN Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT / PJK / SN Matematik / PJ / BI Pendidikan Pemulihan Pend. Pemulihan / BT / MT Penyelaras Program Pn. Chong Siw Fong Pn. Sivakumari a/p Saniappan En. Chua Chee Ming Pn. Hjh. Zaharilah bt. Abd Kadir

Pend. Khas Masalah Pembelajaran Dr. Lee Keok Cheong PKMB / PJ / PSNg PSV / PJ / BM Pengajian Sosial Pend. Rendah 1 PS / PJ / BT Pengajian Sosial Pend. Rendah 2 PS / PJ / BM Sains Pendidikan Rendah SN / PJ / BI Tn. Hj. Yaakob b. Atan En. Amaran @ Amran b. Abd Malek Dr. Hj. Mohd Aris b. Othman Pn. Hjh Fathiyah bt. Dahlan

5

Hashim 8. Razak b. Abd. Seni Visual Pend. Abd. Ismaun Kohort Kelima (Januari 2011 – Disember 2014) Bil 1. Faizah bt. 6. Rendah Hj. Hj. Ahmad Badruddin b. 7. 2. Latif En. Hamidah bt. Rendah PSV / PJ / BM Sains Pendidikan Rendah SN / PJ / BI Penyelaras Program Pn. Abd Hamid 5. Hjh. Rahim Pn. Lee Yook Lan Pn. Hjh. Lim Cheen Soon Penyelaras Program En. Nik Dzulkefli b. Khas Masalah Pembelajaran PKMBM / PJ / PSV Pend. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Tn. 2. Ibrahim PSV / PJ / BM Pendidikan Agama Islam Pend. Hj. Rendah Dr. Hjh. Karim Tn. Hj. Hashim Pn. Hj. Shuib b. Abu Chik PAI / BA / Pendidikan Al-Quran Sains Pendidikan Rendah SN / PJ / BM En. Roslimah bt. Azmi b. Program ( 6 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / PJ / KH Matematik Pendidikan Rendah MT / PJ / BT Pendidikan Pemulihan 1 PML(BM) / BM / MT Pendidikan Pemulihan 2 PML(BT) / BT / MT Pend. 3. Noor Azzam bt. Saat Pendidikan En. Ahmad Latfi b. Ayub Tn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Kohort Keempat (Januari 2010 – Disember 2013) Bil 1. A. Sheikh Osman Pn. Fazali b. Program ( 8 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC1 / PJ / PSVK Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC2 / PJ / MORAL Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BM / PJ / KH Matematik Pendidikan Rendah MT/ PJ/ BM Pendidikan Pemulihan (Tamil) PMLBT / BT / MT Pendidikan Jasmani Rendah PJ / PK / BM Rendah Pn. 7. 4. 6 . Jamaliah bt. 3 4 5 6. 9. Hjh.

4. 5. Program ( 5 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / SN / MO Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT / SN / MO Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BM / SN / PSK Pengajian Sosial Pend. 5. Che’ Azmi b. 3. 8. Mohd. Sivakumari a/p Saniappan Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT2 / PJ / KS Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BM1 / PJ / PSV Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BM2 / BI / MT Matematik Pendidikan Rendah MT / BI / BM Sains Pendidikan Rendah SN / BI / BM Pendidikan Islam Pend. Ashraf b. 7. Harun Tn. 2. Rendah PAI / P.Quran / BA Penyelaras Program En. Shamsudin Penyelaras Program Cik Lee Kim Hong Cik Farm Choon Moy Tn. Rendah PS / SN / BM Pendidikan Islam Pend.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Kohort Keenam (Januari 2012 – Disember 2015) Bil 1. Mohd. Hj. 3. Muniandy a/l Varathan Dr. Ewe Meng Huat En. Faiziah bt. 4. Program ( 7 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC1 / PJ / KS Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC2 / PJ / KS Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT1 / PJ / KS Pn. Hashim 10. Dato’ Ibrahim 11. Shairozi b. 7 . 2. Hj. 6. Khairuddin b. Mohamad Dr. Abdullah Muhsinul Nidzam b. TESL1 Pn. TESL2 Kohort Pertama PGSR (November 2008 – Disember 2012) Bil 1. Nurul Hafiza bt. 9. Rendah PAI / BI / BA Pn. Ibrahim En.

Muhammad Fauzan b. Rajendran a/l Thangaiah Bahasa Melayu Pendidikan Rendah En. 8. Roslimah bt. Arumugam BT / SN / MO Kohort Pertama Program Pensiswazahan Guru (PPG) (Jun 2011 – Jun 2015) Bil 1. Benedict Clement D’Silva En. Zakaria En. Saat Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah ((2 Unit) Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (2 Unit) Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (2 Unit) Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (1 Unit 11. Ismail (3 Unit) Matematik Pendidikan Rendah (1 Unit) Pendidikan Islam Pend. Sulong Pn. Abdul Wahid En. 10. Dr. Razak b. Program ( 11Bil Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah (4 Unit) Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (2 Unit) Penyelaras Program Cik Tan Guat Kun En. 5. Rendah (2 Unit) Sains Pendidikan Rendah (3 Unit) Pendidikan Muzik Rendah (1 Unit) Pendidikan En. Program ( 1 Program ) Penyelaras Program Bahasa Tamil Pendidikan Rendah En. 9. Abd. Ishak En. 6. 7.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Kohort Kedua PGSR (November 2009 – Disember 2013) Bil 1. Sharif En. 3. 4. Ravibalan a/l P. Rahim b. 2. Ahmad Zaini b. Alias b. Mohamad b. Lee Keok Cheong 8 .

Zaiton bt.3 JK PPISMP Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Ragendran a/l Thangiah Tn. Hasimah bt. Zakaria Pn. 3. Maznah bt. Hj.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 2. Razak b. Hjh. Hjh. Shashitaran a/l Raman Kutty(JIP) Pn. Hjh. Sheikh Osman(JSS) Pn. Hjh. Rogayah bt. Othman Dr. Abu Chik En. Latib En. Aris b. Abd. 4. Hjh. Chua Lay Nee Semua Ketua Jabatan Dr. Siti Fatihah bt.3 JK STAR RATING : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Siow Choong Fui Dr. Mengadakan mesyuarat dua kali setahun Menilai dan mengukur prestasi organisasi agar berada pada tahap cemerlang Memantau tiga komponen iaitu pengurusan. Faiziah bt. Alias b. Hj. Takriff En. Abd. Raja Ishak En. Abdullah Pn. Pumadevi a/p Sivasubramaniam En. Rasit b. Nizam b. Ibrahim Pn. Manan (KOKU) 2. Mariam bt. Hj. Ishak (J Mate) Pn. Che Latt Dr. Seethradewi a/p K Krishnasamy (JB) Tn. Raja Rohana bt. Dahlan Dr. Too Seng Hee En. Tam Yeow Kwai En. Hashim Ketua Unit Khidmat Pengurusan (KUKP) Pegawai Eksekutif Kanan (PEK)/Penolong Akauntan Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Senarai Tugas: 1. 5. Jaafar (JPJPK) Pn. 2. Lasim (JAPIM) Cik Norazian bt. Maimunah bt. Shamsuddin (JPM) Pn. Abdullah Datin Hjh. Mohd. Radzi Dr. Tambi (JS) En. Ahmad Zaini b. Murad b. Redzuan b. Hj. Wong Pung Keng YM. Pn. Fathiyah bt.2. Samat En. Hjh. Ahmad Badrudin b. Umi Kalsom bt. perkhidmatan teras dan pengurusan aduan Menggalakkan persaingan dalam kalangan semua staf di IPG Memberi pengiktirafan secara formal kepada organisasi yang mencapai prestasi cemerlang 9 . Hj.

Membina pangkalan data IPG selaras dengan soalan-soalan dalam sembilan aspek kualiti seperti dalam dokumen Kod Amalan Jaminan Kualiti IPTA. Yusoff En.5 Merancang. Zaiton bt. Mohd. Arshad Datin Hjh. 3. 3. Abdul Kadir En. Hjh. 2. Norizam b. membangun dan menyelia aktiviti akademik dan yang berkaitan dengannya di IPG. JK PEMANDU KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK) Pengerusi Fasilitator Ahli Senarai tugas: 1. Mohd Nor Pn. 6. Hjh. promosi. Menjaga dan bertanggungjawab terhadap kualiti dan standard yang telah ditetapkan. Amanah bt. Muhamad Hilal b. pelaksanaan projek. Ahmad Sandara Lela Putera b. Said Pn. Mengadakan penilaian terhadap program yang telah dilaksanakan di IPG. 4. 5. Fuad b. 2. penghargaan dan pengiktirafan Menentukan objektif dan halatuju KIK Mendaftar kumpulan dan keahliannya Menilai dan memantau keberkesanan Program KIK Menyelaras penyeragaman cadangan penyelesaian dari Program KIK Kedalam Perkhidmatan Awam Mengenalpasti output yang berpotensi untuk tujuan pendaftaran hakcipta dan pengkomersilan : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Wang Leong Boon En. Umi Nadzrah bt. Menyediakan peruntukan kewangan untuk aktiviti latihan termasuk kaedah pemikiran kreatif. Mohd Nor En. Pumadevi a/p Sivasubramaniam Semua Ketua Jabatan Timbalan Pengerusi : 2. Membuat laporan berdasarkan analisis pangkalan data yang telah dibuat.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 2. lawatan.4 JK STANDARD GURU MALAYSIA : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. 5. penyertaan dalam konvensyen. Zaharinah bt. Ali Othman Semua Penyelaras program Semua Tutor Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. Abdullah En. 10 . menyelaras. 4. persembahanprojek. Mohd.

Azibah bt. Menghadiri mesyuarat secara tetap dan tepat pada waktunya 2. Baharom Pn. Menumpukan usaha menyempurnakan projek kumpulan 3. Menguatkuasakan disiplin bekerja secara berkumpulan Senarai Tugas Ahli-Ahli KIK: 1. Ibrahim Dr. Pumadevi a/p Sivasubramaniam Dr. Radzi En. Salleh Dr. Redzuan b. Nazir Pn. Sulong Pn. Chua Lay Nee Pn. Abd. menyumbangkan idea.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 2. Mohd. Mengambil bahagian semasa persembahan pengurusan berdasarkan pembahagian tugas yang telah ditetapkan 11 . Dato’ Ibrahim Dr. Hjh. Menunjukkan minat dan sokongan kepada kumpulan 6. Melatih ahli-ahli mengenai teknik penyelesaian masalah / penambahbaikan / penciptaan baru dengan bantuan fasilitator di mana perlu 2. Dahlan Pn. Taufik b. Kasdi En. Abu Chik Fasilitator Ketua Kumpulan Penolong Ketua Kumpulan Setiausaha Penolong setiausaha Ahli Senarai Tugas Ketua Kumpulan: 1.1 JK Kumpulan Inovatif Dan Kreatif: QUANTUM : : : : : : : : : : : : : : Dr. Membantu menyelesaikan masalah-masalah ahli 7. Mohd. Mengelola dan mempengerusi mesyuarat dengan teratur dan berkesan 5. Koh Bee Hoon En. Mengenalpasti projek. Razak b. Membantu kumpulan menyimpan rekod dan membuat persediaan bagi persembahan pengurusan 4. Mustaffa En. melaksanakan cadangan-cadangan penyelesaian dan penambahbaikan serta memantau keberkesanan pelaksanaan projek 4. Nurul Hafiza bt. Abdul Manan b. Fathiyah bt. Mohd. menjalankan kajian. Razak b.5. Ashraf b. Norhiza bt. Bertanggungjawab terhadap kelancaran aktiviti –aktiviti kumpulan dan memupuk semangat kerjasama dan harmoni 3. Faridah bt.

Hjh. Heaw Kok Meng Penyelaras LPBS/KDC : Penyelaras DPLI SR : Penyelaras Jadual Waktu Induk : Penyelaras PGSR : Penyelaras PBS KPLI SR : Penyelaras MQF : Penyelaras PLPS : Penyelaras BIG : Penyelaras Pra PISMP : Penyelaras PISMP IPGM : Penyelaras PPG : Penyelaras Penggubalan Soalan : Penyelaras Penggubalan JSU : Penyelaras Kerja Kursus & Taksiran : Senarai Tugas: 1.0 JK AKADEMIK Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Akademik Penolong Setiausaha I Penolong Setiausaha II Penolong Setiausaha III Ahli : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Hjh. Hj. Hjh. 6. Hjh. Umi Kalsom bt. Rosmidah bt. 3. Karim En. Mustafa Tn. Dahlan Dr. Osman Dr. Ibrahim Tn. Amran b. Siti Fatihah bt. Rafiah bt Daud En. Abdullah Tn. Hjh Faizah bt. sumber dan bilik kuliah Menjalankan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setiap semester 12 . Muzafar Shah b. Abd. A. Hj. 2. Che’ Azmi b. Harun Semua Ketua Jabatan KU Peperiksaan KU Kokurikulum KU Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Penyelaras Jaminan Kualiti Penyelaras Program (ahli jemputan) Pensyarah pakar subjek (ahli jemputan) Pn. Hj. Sansinah bt. Hasimah bt. Hashim Pn. Tham Yew Meng Pn. Wong Pung Keng Pn. Ashidah bt.Hj. Samat Tn. Rasid b. Hjh. Fathiyah bt. Mohd Din Dr. 5. Hashim En. Takriff En. Hj. Tan Bee Chu Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 3. Merancang pelaksanaan kurikulum di peringkat institut Menyelaras pelaksanaan kurikulum di peringkat jabatan dan institut Menganalisis keberkesanan kurikulum dan penilaian Mencadangkan perubahan yang diperlukan ke atas kurikulum Membincang keperluan pensyarah. Mohamad b. Hjh. Asnan Pn. 4.

9. bilangan unit mengikut opsyen. Menyediakan Jadual Waktu Induk dengan tepat dan sesuai dengan keperluan kursus masingmasing. peruntukan bilik dan kemudahan lain yang sedia ada di institut 3. Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Menjalankan kuliah dan tutorial. 4. Mohd. Hjh. 4. Menentukan bilik kuliah yang akan digunakan 7. Memastikan kemudahan pembelajaran dan tenaga pengajar mencukupi. 2. Berbincang dan merancang Jadual Waktu Induk berdasarkan keperluan sedia ada dan unit tambahan yang baru berdasarkan unjuran Institut Pendidikan Guru. Ratna Laila bt. 11. Menyediakan Jadual Waktu mengikut unjuran dan arahan daripada Institut Pendidikan Guru. Faizah bt. menyelia dan memantau perjalanan program. Mencetak dan mengedarkan Jadual Waktu kepada semua yang berkenaan sebelum semester bermulaMeminda dan mencetak semula Jadual Waktu Induk berdasarkan keperluan semasa. Aziz Semua Ketua Unit Mata Pelajaran Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. 7. 10. Menyelia dan memeriksa tugasan. 6.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 3.1 JK JADUAL WAKTU Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha 1 Setiausaha 2 Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Mengendali. Melapor hal-hal berkaitan jadual waktu kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah dari semasa ke semasa 3.2 JK PROGRAM DIPLOMA PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. KU Kokurikulum dan KU Latihan Dalam Perkhidmatan untuk melengkapkan Jadual Waktu. Menjalankan kerja pentadbiran kursus dan tugas-tugas bahagian akademik. 3. 5. 2. Membuat pendaftaran peserta kursus bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. 6. Abd Rahman Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Kokurikulum Senarai Tugas: 1. A. Shahidin En. Menyelaras bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar hal berkaitan kontrak dan elaun pelajar.Karim Pn. Abd. Huzaifah b. 8. Mengumpul maklumat yang diperlukan dan cadangan-cadangan daripada Ketua-ketua Jabatan. 5. penilaian dan peperiksaan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali pada setiap semester 13 . Tham Yew Meng Cik Farm Choon Moy Pn. Menyediakan jadual waktu pensyarah dan peserta kursus. Maimunah bt. Memastikan dokumen kurikulum dan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari Institut Pendidikan Guru. KU Peperiksaan.

Penyelaras PPG JIP : 6. Hjh. : : : : : : Pn. Rajendran a/l Tangiah En. 4. 5.3 JK PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PPG) Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Tn. 10. Ketua Unit Khidmat Pengurusan : 5. Noraini bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 3. Juruteknik Kanan Senarai Tugas: 1. Menyelia dan memeriksa tugasan. 11. Abd Wahid En. Penyelaras PPG PJPK : 11. Menyelaras bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Unit Latihan Dalam Perkhidmatan hal berkaitan kontrak dan elaun pelajar. KU Latihan Dalam Perkhidmatan : 4. Baharom b. 3. penilaian dan peperiksaan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali pada setiap semester 14 . Mustafa En. Penyelaras Jadual Waktu 16. Mohd. Zanariah bt. Penyelaras PPG Unit PC 13. Zaki En. Muzafar Shah b. Penyelaras PPG Sains Sosial : 8. Fatimah Rozihan bt. Shahidin 1. Shariff Pn. Mazlan b. Hj. Penyelaras PPG JS 14. 9. Bongsu En. Ismail En. Zamrah bt. Wahid Tn. Pegawai Eksekutif Kanan 17. Sulong Pn. Pozi b. Lee Keok Cheong En. Mohd. Menjalankan kuliah dan tutorial. Abdul Majid Menjalankan kerja pentadbiran kursus dan tugas-tugas bahagian akademik. Basri Pn. Menyediakan jadual waktu pensyarah dan peserta kursus. Penyelaras PPG PT : 9. menyelia dan memantau perjalanan program. Membuat pendaftaran peserta kursus bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Unit Latihan Dalam Perkhidmatan. Penyelaras PPG JAPIM : 10. Wan Muhammad Cik Tan Guat Kun En. 6. Ahmad Ridzwan b. KJ Hal Ehwal Pelajar : 2. Abdul Rahim b. Muhammad Fauzan b. Penyelaras PPG JTP 15. Penyelaras PPG JPM : 7. Penyelaras PPG JM : 12. 2. Memastikan kemudahan pembelajaran dan tenaga pengajar mencukupi. Ratna Laila bt. Benedict Clement D’Silva En. 8. Sipon En. 7. Abu Bakar En. Umar b. Muhamad Hilal b. Tham Yew Meng Pn. KJ Teknologi Pendidikan : 3. Mengendali. Razak b. Arshad Dr. Memastikan dokumen kurikulum dan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari Institut Pendidikan Guru. Hj.

Umi Kalsom bt. Abdul Karim b. Mohd Said Sub Unit Pementoran 15 . derma darah dan pendidikan kesihatan pergigian daripada pihak yang berwibawa. Rahim (KPLI) : En. Hj. Ahmad (KPLI j-QAF) : Tn. Noor Azzam bt. Mansor (Ketua) : Pn. Mohd Ayob (Derma Darah) Cik Norazian bt. Takriff (KDPM Prasekolah) Sub Unit Data dan Rekod : En. pemeriksaan kesihatan dan ceramah berkenaan pencegahan dadah. Muhammad b. Norhamimah bt.0 JK INDUK PRAKTIKUM Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : Pengarah : Timbalan Pengarah : Ketua Unit Praktikum : Semua Ketua Jabatan : Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian : Ketua Unit Kokurikulum : Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan 4. Osman : Pn. Yee Yong Fak (KPLI KDC) : Pn. Abdul Karim b. Mansor Sub Unit Pasukan Pengurusan : En. Samat (PISMP-IPG) : Pn. 4. Memantau tahap kesihatan pelajar. Hamzah : En. Abd. Merancang program tahunan bagi memastikan kesedaran terhadap kesihatan sentiasa ada dalam kalangan warga institut Melaksanakan program yang dirancang seperti pameran. Rasid b. Afandi b. Md. Hjh. Mhanogaran a/l Arujunan (Anti Dadah) Tn. Jalil b. Hj. Salina bt. 3. Hjh. Abdul Kadir : En. Rosli En. Cho Keng Boon (Ketua) : En. 4 JK PENYUBURAN DIRI PELAJAR Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kaunseling HEP En. Ahmad Sandara Lela Putera b.1 JK PASUKAN PENGURUSAN PRAKTIKUM Pengerusi : Timbalan Pengarah Setiausaha : Ketua Unit Praktikum Pegawai Pengurusan Praktikum: En. Sulaiman (Ketua) : Pn. Hasnah bt. Ahmad Radhi b. Muniandy a/l Varatan (KDPM KDC) : En. Hj.Zaharilah bt. 2. Harun : Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 3. Abd. Jaafar (Kesihatan Gigi) Semua Mentor Senarai Tugas: 1.

Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya dua kali dalam setiap semester.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Sub Unit Latihan : En. 6. SUP bertanggungjawab menyediakan Borang Induk Keputusan Peperiksaan (BIKP). cemerlang dan gagal. Memantau pelaksanaan praktikum. Bermesyuarat untuk memutuskan kes-kes khas seperti disiplin. Menghantar laporan yang berkaitan untuk makluman IPG. Wang Leong Boon 4.2 JK UNIT PRAKTIKUM Pengerusi Setiausaha AJK : Ketua Unit Praktikum : En. gagal dan tidak cukup tempoh. JKPPIPG hendaklah menyediakan laporan segala mesyuaratnya dan disenggara serta disimpan dalam bentuk sepatutnya. Mansor : Pn. dan taklimat kepada pensyarah dan pelajar. Norhamimah bt. Ahmad : Pn. laporan mesyuarat JKPPMPG dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan ke Unit Peperiksaan dan Penilaian. Menentukan dasar pelaksanaan praktikum selaras dengan struktur dan komponen kursus. 2. 2. 5. Menguruskan hal yang berkaitan dengan praktikum dari aspek penempatan pelajar dan pensyarah penyelia. 3. menangguh. Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar bertanggungjawab membentangkan status kehadiran pelajar-pelajar yang didaftarkan di institut. Hamzah Senarai Tugas 1. 4. mengadakan kursus mentoring untuk guru pembimbing. 7.Krishnan : En. 5. 16 . 4. Seethradevi a/p K. Shasitharan a/l Raman Kutty (Ketua) : En. Institut Pendidikan Guru mengikut tarikh yang ditetapkan dalam jadual kerja peperiksaan. Membuat penyeliaan rentasan kepada pelajar yang bermasalah. Mengesahkan keputusan praktikum. 8. 3. Azulhaimi b. 6 JKPPIPG hendaklah mengadakan mesyuarat untuk menjalankan fungsinya sebagaimana Perintah LPPG Bab IV Perkara 2.0 JK PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU ( JKPPIPG ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Semua Ketua Jabatan Semua Penyelaras Program Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum 1. Salina bt. Ketua-ketua Jabatan bertanggungjawab membentang laporan kesempurnaan semua kerja kursus bawah kelolaan jabatan masing-masing.6 pada tarikh yang ditetapkan dalam jadual kerja peperiksaan. SUP bertanggungjawab menghantar BIKP. 5. Harun : Pn. Abdul Karim b. Jawatankuasa ini menentukan pelajar yang layak menduduki peperiksaan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perintah LPPG.

KUPP menyerahkan BKKP kepada semua KJ berkenaan mengikut jadual kerja peperiksaan. Hj. Hjh. Hj. Hjh.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 7. Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penulisan En. 3.1 JK PENGURUSAN PEPERIKSAAN (LAM-PT-07) Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Pemb. 8. KUPP memasukkan maklumat pelajar dalam BIKP. 6. Dr. dan sijil/diploma/ijazah kepada calon. Ahamad (Jaminan Kualiti) En. 4. 7. Abd Samat (MQA) En. Asnan Dr. Mazlan b. Pumadewi a/p Sivasubramaniam En. dan Penilaian/MS ISO) Tn. Hjh. KUPP mengurus pemesanan lembaran sijil/diploma/ijazah ke JPP. Sansinah bt. Abu Bakar (Keceriaan/Kebudayaan) 17 . Rasid b. Menyediakan jadual waktu peperiksaan dan jadual pengawasan peperiksaan peringkat IPG. 9. Mohamad b. 2. Nong Chik En. Hj. Nizam b. 8. Mohamad Kaslan (Kebajikan) En. Tham Yew Meng (ICT) En.0 JK KECEMERLANGAN INSTITUT Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Pn. Subramaniam a/l Kolimdapan Tn. Daud (HEP dan Konvokesyen) Pn. Hjh. 5. 6. Tan Bee Chu. Menyediakan jadual kerja peperiksaan dan penilaian peringkat institut berdasarkan jadual kerja yang ditetapkan oleh IPG Menyediakan analisis keputusan peperiksaan Melaksanakan tugas-tugas peperiksaan dan penilaian institut 5. Rosmidah bt. P/TP mempengerusikan mesyuarat JKPPIPG untuk mengesahkan keputusan peperiksaan dan pentaksiran yang di bawah kuasa JKPPIPG dan menyemak keputusan peperiksaan ulangan dan keputusan akhir sebelum dikemukakan kepada Senat. Heaw Kok Meng (Peperiksaan dan Penilaian/PLC) Dr. Zahar bin Abu Semua Ketua Jabatan Semua Penyelaras Program Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum 1. Lee Keok Cheong (Pendidikan Khas) Tn. Masnan b. IPGM. Abdullah (Kurikulum dan MS ISO) Pn. Osman (Pep. Menyerahkan skrip jawapan kepada Ketua Jabatan (yang berkenaan) untuk proses pemeriksaan skrip jawapan. Hj. Hj. Wong Pung Keng (Kurikulum) Pn. Siow Choong Fui (Kurikulum) Pn. Hashim (MQA) Dr. Abd Latib (ICT) Dr. Nong Azman b. Memaklumkan keputusan kes calon yang Tidak Dibenarkan Menduduki Peperiksaan Asal ke IPGM. KUPP menguruskan penyediaan dan penyerahan transkrip akademik peperiksaan. Ashidah bt. KUPP merancang dan menguruskan Mesyuarat JKPPIPG bagi menentukan Kelayakan Calon Menduduki Peperiksaan. Hjh. Zubaidah bt. Hashim (KDC/Teaching School) Tn. Siti Fatihah bt. Rafiah bt.

Hashim (Kurikulum) En. Alias b. Arshad En.1 Jawatankuasa Urus Setia Pembangunan IPG Sukan Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Jabatan Pend. Hj. Darwish (Peperiksaan dan Penilaian) Tn. Pn. 5.1 Jawatankuasa Kerja Prasarana Ketua Setiausaha Ahli : : : En. Jamaliah bt. Tam Yeow Kwai (Kokurikulum) Pn.2 Jawatankuasa Kerja Pembangunan IPG Sukan Pengerusi Timbalan Pengerusi : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Jabatan Pend. sumbangan dan motivasi dalam meningkatkan mutu kerja Merancang dan melaksanakan aktiviti bidang berkenaan untuk meningkatkan kecemerlangan institut.0 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN IPG SUKAN 7. Amanah bt. Jasmani dan Pend. Hjh. Sulong En. Osman 18 . Razak b. 3. Hj. Jalil b. Hjh. 2. Che’ Azmi b. Mariam bt. Dahlan (Praktikum) Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : : : : : : : : : : : Senarai Tugas: 1. Hjh. Hjh. 7. Mukhtar b. Hj. Hassan Semua Ketua Jawatankuasa Kerja IPG Sukan Semua Setiausaha Jawatankuasa Kerja IPG Sukan Ketua Unit Khidmat Pengurusan (Ahli Jemputan) Pegawai Eksekutif Kanan (Ahli Jemputan) Semua Ketua Jabatan (Ahli Jemputan) Semua Ketua Unit (Ahli Jemputan) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Naib Pengerusi : Ketua Urus Setia : Setiausaha : Penolong Setiausaha : Ahli : 7. Memantau dan menilai keberkesanan aktiviti bidang berkenaan. Nor Aniza bt. Kesihatan Ketua Unit Unit Kokurikulum Ketua Urus Setia Penyelaras : 7. Lasim (Kebajikan) Pn. Abdullah (LDP/Teaching School) Dr. Che Latt (Protokol dan Integriti) En. Muhammad Fairuz b.2. Maimunah bt. Muhammad Hilal b. Yaacob En. Ahmad En. Hj. Raja Rohana bt. Raja Ishak (Lesson Study) Datin Hjh. Chong Chai Lian Dr. Hjh. Awang Abdullah b. 4. Amran b. Mohd Nor (Bahasa dan Budaya) Pakar rujuk bidang berkenaan Menghadiri mesyuarat JK berkenaan Memberi idea. Harun (ICT) Pn. Hjh. Md Din En. Fathiyah bt. Zakaria (Kebudayaan) YM Pn. Kesihatan Ketua Unit Kokurikulum Pn. Jasmani dan Pend. Zaiton bt.

Shamsudin b.2. Haidatullaila bt. Mohamad Shariff Pn. Suthanthiradevi J.K. Hassan En. Abd. Ayob 7. Bisshukri b. Halim b. Azibah bt. Abdullah 7. Mohd. Abu Pn.N.7 Jawatankuasa Kerja Pengantarabangsaan Ketua Setiausaha Ahli : : : En. Muhammad Fairuz b.J. Hj.2. Tam Yeow Kwai En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 7.5 Jawatankuasa Kerja Promosi Ketua Setiausaha Ahli : : : En. Ahmad Latfi b.2. Syed Mahamud 7. Mohamad Arshad b.2. Mohd Ali En. Manan 19 . Tan Kait Keong Tn. Hj. Khalid Pn. Bapotti En. Redzuan b. Bapotti Cik Norazian bt. Ahmad Latfi b. Suraya Bibi bt. Hj.8 Jawatankuasa Kerja Kejurulatihan Sukan dan Kepegawaian Sukan Ketua Setiausaha Ahli : : : Tn. Md Salleh Pn. Abd Rahim b.2 Jawatankuasa Kerja Kurikulum Ketua Setiausaha Ahli : : : En. A. Ahmad En.3 Jawatankuasa Kerja Perancangan Sumber Manusia & Pembangunan Profesionalisme Ketua : Setiausaha : Ahli : Pn.2. Latif Dr. Radzi En. Ahmad En.K. Yaacob Cik Norazian bt. Muhammad Fairuz b. Jaafar En. Rohaizad b. Tamilchelvan a/l Periasamy En. Syed Zulkarnain b. Hasnah bt.6 Jawatankuasa Kerja Penyelidikan & Inovasi Ketua Setiausaha Ahli : : : Dr.2. A. Mohd Taufik b. Matrop En. Latif 7. Suraya Bibi bt.2. Baharom Tn. Affandi b.4 Jawatankuasa Kerja Dokumentasi Ketua : Setiausaha : Ahli : Dr. Awang Abdullah b. Hassan 7. Azulhaimi b. Ismail En. Money Dr. Jaafar En. Md. Nor Aniza bt. Afandi b. Aris Tn. Mustaffa 7. Maznah bt.

Rahim b. Hj. Mohd Nor En. Heaw Kok Meng Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Olahraga Dr. Zulkifli b. menilai. Chin Kuang Tiu En. Razak b. Sivakumari a/p Saniappan En. Hj. Shamsudin Mohamad Shariff En. 5. Jaafar En.Arshad b. Bapotti En. Rohaizad b. Osman Cik Norazian bt. Ahmad Tn. Md. Ibrahim En. Menyelaras dan mengawal selia mesyuarat serta menyediakan maklum balas mesyuarat IPG Sukan kepada IPGM. Md. Nor Aniza bt. 3. Osman Pn. Abd Rashid Tn. Hj.K. Khalid Pn. Mohd. Wan Mohamad Saad b. Matrop En. memantau dan menilai projek-projek 4. Abd. Chong Chai Lian Pn. A. Aris En. Abd. Muhammad b. Mengkaji. Azulhaimi b. pembangunan IPG Sukan. Merancang dan mewujudkan kolaborasi yang strategik dengan pelbagai pihak dan agensi dalam pelaksanaan program IPG Sukan. mengurus. Palani a/l Krishnasamy Pn. Tan Kait Keong Tn. Azmi b. Amran b. Ismail En. Nor Diwiyana bt. Mohd. Suthanthiradevi JNJ Money Gimnastik Gimrama Renang Bola Sepak Bola Tampar Bola Baling Tenis Ragbi Hoki Ping Pong Skuasy Bola Keranjang Badminton Sepak Takraw Bola Jaring Bowling 10 Pin Memanah Silat Olahraga Kabadi/Silambang Wushu En. Jalil b. melaksana. Md. Ayob Pn. Izan b. Salleh Tn. Ahmad Dr. Ashraf b. Sulaiman En. Suraya Bibi bt. Hj. Jalil b. Ayub En. Latif Cik Norazian bt. Hj. Bertindak sebagai penanda aras IPG Sukan dalam dan luar negara. Sharif Pn. Mohd. Haidatullaila bt. Tamilchelvan a/l Periasamy En. Ahmad Latfi b. Chong Chai Lian En. 20 . Awang Abdullah b. Muhammad Fairuz b. Ali En. Halim b. Yaacob En. Hj. Hassan Tn. Khalid Pn. Merancang.Sy Mahamud En. meminda dan menggubal kerangka konseptual pelaksanaan ke arah merealisasikan Dasar 1M1S. Jaafar Dr. Tam Yeow Kwai En. 2. Wan Chik Dr. Mohd. Bishukri b. Safian b. Cho Keng Boon En. Hj Zakaria En. Sy Zulkarnain b. Din En. Ahmad Latfi Latif En. Mohamad b. Md. Lee Yook Lan Senarai Tugas 1. Yusop En. Haidatullaila bt. Sulong En. Afandi b.

4. 21 . Mengesahkan perancangan program/aktiviti kokurikulum bagi setiap semester/tahun. 2. Merancangkan anggaran perbelanjaan tahunan pelaksanaan program/aktiviti kokurikulum. 5.pengesahan jawatan.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 8. Mengagihkan tugas Jurulatih/Pensyarah Penasihat Kokurikulum. 4. Merancang program/aktiviti kokurikulum Institut Pendidikan Guru Kampus (IPGK) mengikut semester/tahun berdasarkan kepada penilaian program sebelumnya. 8. 6. Pengurusan dan Pentadbiran (MPPP) Senarai Tugas: 1. 9. 3. Mengedar proforma dan sukatan pelajaran kokurikulum kepada Jurulatih/Pensyarah Penasihat Kokurikulum. Menyelaras dan mengesahkan keputusan penilaian program/aktiviti kokurikulum Bertanggungjawab secara langsung kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah dalam semua perkara berkaitan dengan program/aktiviti kokurikulum. Meluluskan program/aktiviti kokurikulum yang akan diadakan pada setiap semester/tahun. 8. 5.0 JK PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA: Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Semua Ahli Majlis Profesionalisme. 6.Setiausaha: Ahli : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Kokurikulum Penolong Ketua Unit Kokurikulum Penyelaras Permainan Penyelaras Unit Beruniform Penyelaras Persatuan Penyelaras Olahraga Penyelaras Bina Insan Guru (BIG) Penyelaras PULAKO Penyelaras Pengurusan Kokurikulum Senarai Tugas : 1.persaraan dan lain-lain Merancang dan melaksanakan program pembangunan personel Mengurus dan memantau laporan prestasi anggota organisasi Menjadi panel pergerakan gaji dan Augerah Perkhidmatan Cemerlang Mengambil tindakan tatatertib dan kaunseling personel Meningkatkan prestasi dan kompetensi anggota secara berterusan Menguruskan urusan berkaitan Majlis Bersama Jabatan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya empat setahun MAJLIS KOKURIKULUM Penasihat : Pengerusi : Setiausaha : Pen. 7. 3. 7. 9. Menentukan semua kegiatan program/aktiviti kokurikulum dilaksanakan mengikut rancangan semester. 9. 2.0 Mengkaji dan merancang keperluan perjawatan dan sumber manusia di IPG KRM Menguruskan urusan kenaikan pangkat.

Hj. Wan Mahamad Saad b. Hj. Mohd Shariff En. Shariff Tn.J Money En. 9. Ismail En. Wan Chik Pn.1 JK PENYELARAS KOKURIKULUM Penasihat Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha (PGK / KDC) Penolong Setiausaha (Pentadbiran) Penyelaras Unit Beruniform Penolong Penyelaras Persatuan Penolong Penyelaras Permainan Penolong Penyelaras Olahraga Penolong Jurulatih Beruniform/Permainan : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Kokurikulum Dr. Shariff En. Aris En. 5.Money En. Suthanthiradevi a/p J. Amran b. Hj. Abdul Rahim b. Amran b. merancang. Yaacob Pn. Maznah bt. Hj. Hj. Manan Tn. Rahim b. Hj.N. Ujang Tn. Md. Hj. Harun b. Rohaizad b. Mohd.Money Tn. Suthanthiradevi a/p J.N. Din Dr. Mohd. Arshad b. 3. Shamsudin b. Ayob En. Awang Abdullah b. Hashim Dr.J. 6. JK BINA INSAN GURU : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Kokurikulum En. Mengawas penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum yang dianjurkan oleh pihak luar institut. Samsudin b. Suthanthiradevi J. Tam Yeow Kwai Pn. Afandi b. Md. Fathaiyah bt. Wan Mahamad Saad b. Menyelaras aktiviti kokurikulum yang dianjurkan oleh IPGM. Md. 4. Mengawas dan menyelia aspek penilaian aktiviti kokurikulum. Yaakob Senarai Tugas: 1 2. Merancang program latihan kompetensi kepada pensyarah bagi meningkatkan profesionalisme mereka. Hj. Mohd.J. Wan Chik En. Aris En. Shairozi b. mengawas dan menyelia pelaksanaan semua hal yang berkaitan dengan aktiviti kokurikulum peringkat institut. Awang Abdullah b. Mengadakan mesyuarat majlis Kokurikulum sekurang-kurangnya dua kali dalam semester. Tamilchelvan a/l Periasamy En. Ahmad Tn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 9. Shamsudin b. Abdullah 22 .N. Mohd. Baharom Dr. Din Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : : : Semua Tutor Tn. Azibah bt. Shamsudin b. Mohd.2 Membincang. Ali En. Tamilchelvan a/l Periasamy En.

Hjh. . Harun b. Ahmad Radhi b. 10. Memastikan tutor menilai dan menyiapkan markah para peserta. 3. 2. Ahmad Ridzwan b. 4. Md. Menyediakan jadual program Bina Insan Guru (BIG). 7. Ibrahim Pn. Ali b. Musalmah bt. .Merancang taklimat kepada peserta kursus. Ujang Dr. Jaamat Pn. Mohd. Salleh Dr. Zin En.0 JK INDUK PENGURUSAN PELAJAR Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kepimpinan Semua Ketua Unit Penolong Ketua Unit Jabatan HEP Cik Safura bt. Basri En. Menjalankan aktiviti seperti yang terdapat dijadual program Bina Insan Guru. Membuat perancangan awal dan persediaan program: .Merancang perbelanjaan catuan basah dan kering. Mohamed Zin 23 . Menguruskan segala bayaran ke atas pembekal dan membuat penilaian prestasi pembekal Membuat penilaian program dan menyediakan laporan bagi setiap kohort kursus Mengadakan mesyuarat sebelum dan selepas kursus 2. Che Yang bt. 6. 10. . Hj. Yee Yong Fak En.Merancang pengisian aktiviti. 4. Hj. Rosli Senarai Tugas 1. Kassim En.Menyediakan kertas kerja dan mengemukakannya kepada pihak oengurusan untuk tujuan kelulusan kewangan.Penubuhan dan pemilihan jawatankuasa pengelola kursus. 5. Hjh. 5. . Hasimah bt. Fuzi b. 3. .JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Senarai Tugas 1. Mohd.Memilih dan menentukan tapak perkhemahan. Hjh.1 Menentukan cara pemilihan Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPP) dibuat Melantik barisan Exco JPP Mengadakan mesyuarat dan memantau perjalanan mesyuarat JPP Mengadakan latihan kepimpinan Exco JPP Menganjurkan lawatan penandaarasan kepimpinan pelajar JK KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kaunseling HEP Kaunselor Pentadbir Kaunselor Pelajar Tn.

Tugas-tugas lain yang diarah oleh ketua jabatan dari semasa ke masa. Mohamed Zin Pn. Chin Kuang Tiu Pn. Chua Lay Nee Pn. Din Dr. 2 3. bimbingan dan kaunseling. Abdul Kadir Pn. Inventori dan penyimpanan data komputer. A. kerjaya. 6. Melaksana program pengembangan pelajar. Memantau pelaksanaan dan aktiviti tutorial dan usrah secara kelas dan umum.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : : : : Senarai Tugas 1. ujian personaliti dan lain-lain berkaitan.2 JK DISIPLIN DAN KEHADIRAN PELAJAR Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan Penolong KU Perjanjian dan Penguatkuasaan En. Melaksana dan menyelaras program tutorial dan usrah kepada pelajar setiap minggu.K. 10. Pn. 8. sosial dan perkahwinan. Hjh. Umi Nadzrah bt. Faridah bt.Program Motivasi Menganjurkan kursus kepimpinan pelajar. akademik. Jesuthas En. Abdullah En. Ali Othman 24 . Zaharinah bt. Mohd Muhsinul Nidzam b. ujian minat. Mengadakan mesyuarat dua kali setiap semester dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah 10. 7. 12.Pendidikan Pelaburan . Fuzi b. Bekerjasama dengan penyelaras program kemajuan staf dalam melaksana latihan perkembangan kendiri kepada pensyarah atau staf sokongan mengikut keperluan semasa. Chong Siw Fong En. 11. Mengadakan konsultasi dan konferensi dengan pelajar dan ibu bapa. 5. suami atau isteri pelajar apabila diperlukan. Memberi khidmat kaunseling individu dan kaunseling kelompok kepada pelajar yang berkaitan dengan hal-hal peribadi. ujian psikologi. Rajam a/p Suppiah Pn. 9. Mengumpul laporan tutorial dan usrah daripada tutor pada akhir semester untuk tindakan seterusnya dan juga untuk diedarkan kepada penjaga dan penjamin.Kesihatan Gigi . Menyelaras dan melaksana kursus-kursus penyuburan diri seperti: . Menyebarkan maklumat tentang Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.Pendidikan Pengguna . 13. Lee Yook Lan 4. Bapotti Pn. Suraya Bibi bt.Pendidikan Pencegahan Dadah dan Aids .Ketatanegaraan .

25 . Penguatkuasaan Peraturan Kolej kediaman berkenaan dengan kebersihan serta penggunaan kemudahan seperti lampu. 5. Menyemak buku laporan keluar masuk pelajar di pondok pengawal setiap hari Merancang dan mengimarah Balai Islam Menjalankan pemantauan ke atas kerosakan di kolej kediaman dan membuat laporan kepada penyelia asrama dan Pegawai Eksekutif Kanan (PEK) Mengadakan latihan kecemasan dan kebakaran sekali pada setiap semester Mengadakan mesyuarat pada setiap bulan 5. Memanggil dan menasihati memberi amaran kepada guru pelatih yang ponteng/ tidak hadir kuliah Memberikan maklumat dari semasa ke semasa kepada pihak pentadbiran maktab mengenai kehadiran guru-guru pelatih Membantu Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan maktab dalam menyediakan maklumat untuk tindakan di bawah Akta 174 berkaitan dengan kehadiran. 2. 3. Mengedarkan borang-borang pemantauan salah laku pelajar yang berkaitan dengan kehadiran kepada tutor atau pensyarah mata pelajaran. Menyemak buku keluar kawasan asrama dan mengambil tindakan untuk menghubungi keluarga melaporkan kepada pihak Institut. 9.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Senarai Tugas : 1. 9. 11. 6. 8. 7. 3. 10. Membuat pemantauan dari semasa ke semasa terhadap kehadiran guru-guru pelatih Membuat penyemakan buku kehadiran dan laporan kehadiran bulan guru-guru setiap unit. 8. 6. 4. 10. 11.3 Memberikan taklimat kepada guru-guru pelatih dan tutor baru berkaitan dengan kehadiran dan pengisian rekod kehadiran guru-guru pelatih. bilik rehat dan kafetaria dipatuhi. Menyediakan laporan kehadiran akhir semester untuk mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Institut Perguruan. 7. 10. kipas. 4. Menyimpan rekod dan data kehadiran guru-guru pelatih yang di bawah pengawasan tutor tersebut Memaklumkan kepada tutor tentang kes-kes salahlaku guru-guru pelatih yang di bawah pengawasan tutor tersebut. 2. Bertindak sebagai pembimbing atas segala masalah kepada pelajar yang menetap di kolej kediaman Mengawasi kebajikan dan keselamatan penghuni termasuk urusan membawa ke hospital kerajaan bagi penghuni yang memerlukan rawatan kecemasan. Mengambil tindakan ke atas kes-kes kehadiran yang dilaporkan. JK KOLEJ KEDIAMAN Pengerusi Timbalan Pengerusi I Timbalan Pengerusi II Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kolej Kediaman Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Pegawai Pengurusan HEP Semua Warden Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan Senarai Tugas : 1. penghuni-penghuni yang tidak pulang ke kolej kediaman Mengawasi aspek sosial dan disiplin penghuni kolej kediaman Mengambil alih tugas warden lain yang bertugas di luar Institut semasa ketiadaan mereka.

3. Mohd. Too Seng Hee Pn. Ahmad Radhi b. 10. Melantik tutor mengikut kumpulan 10. Shukor KU Kerohanian dan Moral En. Jan b. Memastikan perhimpunan mengikut masa yang ditetapkan.6 JK PENASIHAT MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kepimpinan En. JK PENGURUSAN PELAJAR BAHARU Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Cik Safura bt. Baharudin ( Asrama ) Penolong Akauntan Senarai Tugas: 1.4 JK PERHIMPUNAN BULANAN PELAJAR Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kepimpinan Ketua Unit Kolej Kediaman Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan Ketua Unit Kerohanian dan Moral Semua Tutor Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Senarai Tugas: 1.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 10. Suraiyati bt. Mohd. Muhsinul Nidzam b. Abd Rashid ( Perbekalan ) En. VPK Sulaiman ( Asrama ) Pn. Ghazali b. Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru 3. Hj. 4. Md Zain En. Melantik Jawatankuasa Minggu Pengurusan Pelajar Baharu dalam kalangan pensyarah 4. Memastikan pada setiap perhimpunan ada pensyarah yang memantau. Rajendran a/l Thangaiah Pn. Rajam a/p Suppiah 26 . Ab. Safian b. Melantik pelajar sebagai pembantu semasa pendaftaran pelajar baru dan membantu melaksanakan aktiviti yang telah dirancangkan 5.5 Memastikan perhimpunan rasmi dilaksanakan pada hari Isnin minggu pertama Menentukan giliran bertugas mengikut unit pelajar. Nor Hafizah bt. Abdullah En. Mustapha Cik Lee Kim Hong En. Hj. Rosli Semua Ketua Unit Jabatan HEP Semua Penolong KU Jabatan HEP Tn. 2. Merancang Minggu Pengurusan Pelajar Baru 2.

Membuat mesyuarat jawatankuasa dan membuat keputusan daripada sesuatu kes. Ahmad Radhi b. Fuzi b. Hj. Hakim Pn. Lasim En. Maimunah bt.7 Pn. 2.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : : : : : Senarai Tugas: 1. Membuat tindakan berdasarkan Proses Kerja Pengendalian Kes Pecah Kontrak Perjanjian Pendidikan Guru. 10. Rosli En. Hjh. Nadarajan a/l Marimuthu En. Din Pn. Abdul Hamid 27 . 10. Too Seng Hee En. Rajendran a/l Thangaiah Pn. Harun b. Ahmad Hafizal b. 4. Hjh. Chong Chai Lian Pn. Hj. Faridah bt. 3. Samin En. Asmah bt.8 JK Rakan Integriti Mahasiswa (RIM) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan HEP Tn. 5. Mohd. Mohamad Zin Menentukan cara pemilihan JPP dibuat Melantik barisan Exco JPP Mengadakan mesyuarat dan memantau perjalanan mesyuarat JPP Mengadakan latihan kepimpinan Exco JPP Menganjurkan lawatan penanda aras kepimpinan pelajar JK PECAH KONTRAK Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan Ketua Unit Kaunseling Ketua Unit Kebajikan dan Sosial Pegawai Eksekutif Kanan Tutor pelajar yang berkaitan Senarai Tugas : 1. Ujang En. 2. Zubaidah bt.

Daud Datin Hjh. Merancang aktiviti untuk ahli-ahli Rakan Integriti Mahasiswa (RIM) Membuat pemilihan ahli RIM dalam kalangan pelajar IPG. 5. 2. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa dua kali setiap semester. Menyediakan laporan aktiviti dan laporan kewangan setiap akhir semester dan dihantar ke IPGM 11.0 JK KONVOKESYEN Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha/Ketua Urus Setia : Penolong Setiausaha/Ketua Urus setia: Jawatankuasa Pemantau : Prestasi Terbaik & Anugerah Khas : Wakil JPP : Kewangan : Pendaftaran & Jemputan Lulusan : Urusan Sijil : Hadiah & Cenderamata : Teks Ucapan : Jemputan dan Sambutan : Juruacara : Floor Manager : Pengurusan Graduan : Buku Cenderamata : Rakaman & Fotografi : Teknikal : Persembahan Multimedia : Persiapan Dewan : Persiapan Pentas : Persembahan Khas : Khemah & Kebersihan : Keselamatan Lalu Lintas : Keceriaan Kawasan Disiplin & Perbarisan Seranta Perbarisan Kehormat Penginapan Graduan Jamuan dan Doa Pengurusan Jubah Pengurusan Raptai dan Protokol Liaison Officer Pesta Konvokesyen Senarai Tugas: 1. Hjh. Zaiton bt. 2. Rafiah bt. 28 . Menguruskan kebajikan pelajar yang terpilih untuk menyertai sebarang aktiviti RIM di peringkat pusat. Menghantar maklumat berkaitan majlis tersebut kepada Unit Hal Ehwal Pelajar IPGM untuk tujuan pengesahan dan penyelarasan. 3. : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Abdullah Semua Ketua Jabatan Timbalan Pengarah Ketua Unit Kepimpinan Pegawai Eksekutif Kanan Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan & Penilaian Jabatan Pengajian Melayu Jabatan Pengajian Melayu Jabatan Ilmu Pendidikan Jabatan Pengajian Melayu Jabatan Ilmu Pendidikan Unit Kokurikulum Ketua Pusat Sumber Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Sains Sosial Jabatan Sains Sosial Jabatan Sains Sosial Unit Selenggara IPGK Jabatan Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan Jabatan PIPK Ketua Unit Disiplin Jabatan HEP Jabatan Sains Unit Kokurikulum Ketua Unit Kediaman Jabatan HEP JAPIM Jabatan Matematik Jabatan Bahasa Ketua Unit Khidmat Pengurusan YDP Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Mengadakan mesyuarat perancangan majlis konvokesyen dengan membentang kertas kerja. 4.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Senarai Tugas: 1.

Melaksanakan kursus secara berkesan dari segi jadual. 5. 3. 9. Mengadakan raptai sebelum majlis sebenar. Alias b. Memastikan dan memantau jawatankuasa kecil melaksana tugas yang dipertanggungjawabkan dengan mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa sebelum raptai.0 JK LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN ( LDP ) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Penyelaras KPKI IPG : Penyelaras LPS IPG : Ahli : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Pn. Mengambil tindakan susulan kepada keputusan mesyuarat dan menyebarkan maklumat kepada pihak berkaitan. Membuat perancangan kursus-kursus Dalam Perkhidmatan jangka panjang dan pendek. urus setia. Mohd. Nazir (JPM) 29 . Menguruskan tugas-tugas selepas majlis seperti yang diprogramkan.1 JK LATIHAN PEMBANGUNAN STAF : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan En. Zakaria En. Zubaidah bt. 4. 8. melapor dan membuat cadangan kursus-kursus yang telah dijalankan. Hakim En. Abu Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : En. taklimat dan kebajikan serta menganalisis perjalanan keseluruhan kursus dan membuat penilaian program. 10. 7. Faridah bt. Affandi b. 12. 5. Memastikan semua aktiviti berjalan lancar semasa majlis diadakan. Membantu memberi maklumat dan melaporkan perkembangan kursus/ bengkel/ seminar dari semasa ke semasa serta menyelaras penyediaan laporan kursus/ bengkel/ seminar yang telah dijalankan. Alias b.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 3. Mengadakan mesyuarat post-mortem dan menghantar laporan ke Unit Hal Ehwal Pelajar di IPGM 12. Zakaria Ketua Unit Khidmat Pengurusan Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Staf Latihan Dalam Perkhidmatan Senarai Tugas: 1. Membuat pemantauan dan tindakan susulan selepas kursus serta menyediakan pelan tindakan susulan Mengadakan mesyuarat sekali bagi setiap bulan dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah 6. Mengumpul maklumat dari semua jabatan tentang keperluan kewangan dan membuat anggaran serta penyelarasan perbelanjaan. Mengadakan mesyuarat penyelaras program-program yang dikendalikan. 7. Yee Yong Fak (JIP) : Ketua Unit Kediaman : Dr. 4. 2. Mengumpul maklumat/ kertas cadangan kursus/ bengkel/ seminar yang dikendalikan oleh jabatan/ unit. 6. Mendokumentasikan.

8. Mengenalpasti dan menghubungi penceramah atau fasilitator yang berkaitan dengan kursus. Norhiza bt. Pozi b. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa LPS sebanyak tiga kali setahun. Pengurusan dan Pentadbiran Institut (MPPP) untuk makluman Pengarah dan Timbalan Pengarah. 8. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa KPKI mengikut keperluan. Faiziah bt. Melaporkan setiap kursus yang telah dilaksanakan dalam Mesyuarat Majlis Profesional. Palani a/l Krishnasamy (UPT) : Cik Lee Kim Hong (UPC) : En. Memastikan setiap jabatan yang telah melaksanakan kursus menyempurnakan dan menyerahkan laporan kursus kepada pihak LDP. 5. Menyelaras kursus-kursus yang akan dijalankan setelah mendapat cadangan dari setiap jabatan. 3. 5. Hjh. Syed Mahamud (JPJPK) : Pn. Menghantar laporan aktiviti dan kewangan kepada pihak IPGM setiap suku tahun (3 bulan) sekali 7. Mohd. Ghazali b. Azibah bt. 30 . Fairuzzah bt. IPGM. Membuat pemantauan terhadap kursus-kursus yang dijalankan oleh jabatan-jabatan. Mohd. 4. 4. Baharom (UKOku) : Pn. Merancang program kursus untuk staf IPG KRM samada yang akan dibuat di dalam atau di luar institut.2 JK KURSUS PENDEK KELOLAAN INSTITUT (KPKI) : Pengarah :Timbalan Pengarah : Pn. 12. VPK Sulaiman (Asrama) Senarai Tugas 1. Membuat penilaian program pada setiap akhir semester atau akhir tahun Melaporkan setiap kursus yang telah dilaksanakan dalam Mesyuarat Majlis Profesional. 2. Ahmad Zaini b. Zaki (JTP) : Pn. Ishak (JS) : En. 7. 3. Merancang program tahunan KPKI IPG Mengadakan mesyuarat dengan pihak yang berkaitan seperti JPNS. Sharif (JSS) : YM Pn. Zubaidah bt Hakim : Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan : Pn. Pengurusan dan Pentadbiran Institut (MPPP) untuk makluman Pengarah dan Timbalan Pengarah.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : En. Mohamad b. Mohd. 2. Bekerjasama dengan Ketua Jabatan atau unit IPG KRM untuk menganjurkan kursus. Shamsuddin (JPM) : Pn. Ishak (J Matematik) : En. Mustapha (UPI) : En. Suriani bt. Hjh. Harun : Pn. BPG dan sekolah Mendapatkan khidmat/bantuan kepada PPT/AG berkaitan kewangan sekiranya perlu. Mukarammah bt. Mohd Salleh(JPIPK) : Pn. 6. 6. Ibrahim (JAPIM) : Tn. Menyelaraskan pelaksanakan kursus-kursus yang telah dirancang oleh setiap jabatan dengan memastikan LPS dijalankan sekali sebulan secara mass dan dua bulan sekali di peringkat jabatan. Yusof (UPI) Penasihat Pengerusi Penyelaras Institut Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. Suraiyati bt. Syed Zulkarnain b. PPD. Raja Rohana bt.

2. Menghantar laporan yang berkaitan untuk makluman IPGM dan BPG Mengadakan mesyuarat jawatan kuasa selepas Mesyuarat Majlis Profesional. Ahmad Pn. 3. Hasnah bt. 3. Menguruskan hal yang berkaitan dengan Latihan Dalam Perkhidmatan . Memberi teguran dan bimbingan dari semasa ke semasa ke atas kakitangan bermasalah Membincang dan memberi maklumbalas ke atas minit mesyuarat JK lantikan KPM Mengadakan ceramah untuk meningkatkan profesionalisme dan memotivasikan kakitangan dari semasa ke semasa Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga bulan sekali 14 . 5. Daud Ketua Unit Khidmat Pengurusan Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Kaunseling ( Kaunselor Pentadbir) Pegawai Eksekutif Kanan Senarai Tugas: 1. Abdul Talib : Pn. 4. 6. Memastikan dan memantau semua kakitangan sentiasa mematuhi dasar kerajaan. Harun : En Mohd. 5. Normala bt.0 JK PROGRAM LATIHAN PERGURUAN BERASASKAN SEKOLAH/ KDC/ PLPS Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Penyelaras KPLI j-QAF Penyelaras KDPM Prasekolah Penyelaras KDPM Penyelaras KPLI PT : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Takriff En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 12. Hjh. KPM. 4. 13.0 JK INTEGRITI & KEUTUHAN INSTITUT Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Menentukan dasar pelaksanaan LDP selaras dengan dasar IPGM dan BSM. Palani a/l Krishasamy 31 . Rohina bt. Abu Bakar : Pn. Abu : En. 2. Mohd Tahir b.3 JK UNIT LDP Pengerusi Setiausaha AJK : KU Latihan Dalam Perkhidmatan : Pn. Umi Kalsom bt. Membuat pemantauan kursus yang dilaksanakan. Rafiah bt. Karim Pn. Manap Senarai Tugas: 1. Hashim Pn. A. Sansinah bt. Hjh Faizah bt. Affandi b. Fairuzzah bt. Pengurusan dan Pentadbiran Institut (MPPP). Memantau pelaksanaan kursus yang dirancang. Muniandy a/l Varathan En.

Nik Dzuikefli b. Karino (Teknologi Pendidikan) En Tan Kait Keong (PJPK) Pn. Endot (Sains Sosial/Unit Kemahiran Hidup) Pn. Lim Chen Soon (Pengajian Cina) Pn. Hjh. 2. Menjalankan kerja pentadbiran kursus dan tugas-tugas bahagian akademik. Hjh. 32 . Ibrahim (Sains Sosial/Unit Seni) Pn. Fathiyah bt. Dato’ Ibrahim (Pengajian Inggeris) En. Memastikan modul-modul pembelajaran yang terlibat diterima dari Institut Pendidikan Guru. Membuat pendaftaran peserta kursus bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. 5. Merancang kursus yang akan dijalankan di IPG Kampus Raja Melewar Mengendali. Zaharinah bt. 8. 3. Mohd Shariff (JAPIM) Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Kolej Kediaman Penolong Pengurus Asrama 1. Kana Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Senarai Tugas: 1. Shahidin (Pengajian Melayu) Pn. Noor Lela bt. Menguruskan tuntutan elaun syarahan pensyarah Menjaga hal kebajikan dan disiplin peserta kursus Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali pada setiap semester 15.0 JK PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. 5. menyelia dan memantau perjalanan program. Abdul Kadir Pn. menyelia dan memantau perjalanan program di peringkat Institut Merancang keperluan tenaga pelajar. Asnan Pn. Dahlan (Sains) Cik Low Lee Kim (Matematik) En. Musalmah bt. Menguruskan penginapan dan menyalurkan maklumat semasa kepada peserta program. 6. Hj. Hjh. Umi Nadzrah bt. Hartini bt. Mengendali. Memastikan dokumen kurikulum dan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari Institut Pendidikan Guru. Ahmad Patakon b. Hj Mohd Salleh (Ilmu Pendidikan) Pn. 6. 7. Ali Othman (Sains Sosial) Tn. Lee Yook Lan En. Zaleha bt. Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Hjh. Ratna Laila bt. 4. 4. Kamil Rafizan b. Yaacob Pn. Hj. 3.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Penyelaras KPLI/KDPM PC Penyelaras Kokurikulum Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Senarai Tugas: : : Pn. Hj. Ashidah bt. Hitam (Sains Sosial/Unit Muzik) Tn. Awang Abdullah b. Memastikan kemudahan pembelajaran dan tenaga pengajar mencukupi. Nurul Hafiza bt. 2.

Aziz Ketua Unit Peperiksaan & Penilaian Ketua Pusat Sumber Pn. Rashid Pn. Redzuan b. Mengagihkan tajuk-tajuk kursus kepada penceramah/ fasilitator. 6. Melengkapkan borang penilaian oleh fasilitator untuk peserta kursus. Zaleha bt. Azuwa bt. 8. Mohammad b. 4. Mazalan b. 7. 3.0 Menyelaras bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar hal berkaitan kontrak dan elaun pelajar. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya sekali sebelum dan sekali selepas kursus Menyediakan laporan dan penilaian program. 5. Asari En. Hj. Mengadakan penilaian sepanjang kursus untuk peserta-peserta kursus. Halili Pn. 10. 17. Hjh. Siti Fatihah bt. Khatijah bt. Menghadiri mesyuarat moderasi peperiksaan skrip jawapan peperiksaan KISSM. Membuat penilaian pengajaran pensyarah oleh peserta kursus. Darinda bt. Abd.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 7. Shariff Pn. Menjalankan kuliah dan tutorial. Safian b. 11. Othman Pn. Kamarudin Urus Setia Senarai Tugas: 1. Abdullah Tn Hj. 9. 11. 9. 16. Maimunah bt. Shafiei En. 8. Kemaskini kehadiran peserta-peserta kursus sepanjang kursus berjalan. Radzi Dr. Menyelia dan memeriksa tugasan. Menyediakan soalan tugasan individu dan kumpulan kepada peserta kursus mengikut tajuk yang ditetapkan. 2. 12. penilaian dan peperiksaan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali pada setiap semester JK PROGRAM TRANFORMASI MINDA Pengerusi Timbalan Pengerusi Pengelola Setiausaha : : : : Pengarah Pn. Mohd Aris b. Abd. Mengawas peperiksaan ujian akhir kursus. Memberi taklimat kursus KISSM kepada peserta kursus.0 JK PEMBANGUNAN Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Eksekutif Kanan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber 33 . Menyediakan jadual waktu pensyarah dan peserta kursus. Endot Ahli : : : : : : : : : : En. 10. Mengumpul dan mengagihkan tugasan individu dan kumpulkan kepada AJK untuk dinilai.

3.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Senarai Tugas 1. 2. Menyedia dan mengemaskini senarai pembekal institut Memastikan penilaian prestasi pembekal dibuat oleh pihak yang terlibat Membuat analisis dan laporan prestasi pembekal. 4. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun. 34 . 5. Menyediakan brief dan spesifikasi projek berdasarkan peruntukan yang diterima. Menyediakan laporan projek pembangunan 5. 2. Merancang projek-projek pembangunan Institut. 4. 3 4. JK PRESTASI PEMBEKAL Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Pegawai Teknologi Maklumat Pustakawan Pegawai Eksekutif Penolong Akauntan Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan Pembantu Tadbir (Perolehan) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : : : : Senarai Tugas: 1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun 17. 2. Membuat pemantauan dan penilaian projek-projek pembangunan yang telah dijalankan.1 JK PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Pegawai Teknologi Maklumat Pustakawan Penolong Pengurus Asrama Pegawai Eksekutif Juruteknik Kanan Juruteknik Awam Juruteknik Elektrik Juruteknik Komputer Senarai Tugas: 1. 17. 3. dan anggaran kos Memantau pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan institut Menyediakan laporan penyelenggaraan infrastruktur Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun.2 Mengenal pasti kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan infrastruktur Institut Menyediakan spesifikasi.

4. 5. 5. Audit KPM dan naziran Jabatan Akauntan Negara 35 . Bertanggungjawab berkaitan keselamatan institut dari segi pencegahan pencerobohan. 6.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 17. kehijauan kawasan dan perhiasan dalaman terkini.3 JK KESELAMATAN. 3. Menentukan alat-alat pemadam api sentiasa berfungsi melalui penyelenggaraan berjadual. Memanggil pakar-pakar seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk memberi ceramah atau demontrasi pencegahan kebakaran. AKAUN DAN AUDIT Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Penolong Setiausaha : Ahli : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Akauntan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Senarai Tugas: 1.0 JK PENGURUSAN KEWANGAN. 3. 18. KEBERSIHAN DAN KECERIAAN INSTITUT Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Tn Hj Yaakob bin Atan Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan Penyelia Kebersihan Kawasan Penyelia Kebersihan Bangunan Ketua Pengawal Keselamatan Senarai Tugas: 1. Memastikan kawasan dan lokasi yang memerlukan perhatian keceriaan dan membuat tindakan susulan. 4. 2. 7. Merancang dan melaksanakan usaha-usaha untuk meningkatkan keceriaan Institut melalui keindahan lanskap. kecurian dan kebakaran. 2. Memantau dan menyediakan laporan pengawal keselamatan institut dari semasa ke semasa. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya empat kali setahun Membincangkan cadangan dan prestasi perbelanjaan Institut Membincangkan isu-isu kewangan dan yang berkaitan Membincang dan membuat anggaran belanja mengurus Institut Membincangkan dan mengambil tindakan teguran dan laporan Jabatan Audit Negara. Membuat pemantauan dan penilaian keceriaan dan kebersihan lanskap institut secara berterusan dan menyeluruh.

Menandatangani sampul surat sebut harga/ tender dan mencatat bilangan nombor penerimaan. Menyediakan spesfikasi projek Mengadakan mesyuarat. 3. 4.1 JK SPESIFIKASI PROJEK Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Juruteknik Kanan Ketua Jabatan (Mengikut Projek) Semua Ketua Unit (Ikut Projek) Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Juruteknik Awam/Elektrik Senarai Tugas 1. 3.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 18. 5.2 Pengerusi Setiausaha Senarai Tugas: 1.3 Pengerusi Setiausaha Ahli 36 . Menyediakan laporan jawatankuasa pembuka sebut harga/ tender Menyediakan senarai tawaran harga sebut harga/tender untuk dipaparkan di papan kenyataan Institut JK PENILAIAN TEKNIKAL : : : : : : : Juruteknik Kanan Juruteknik Awam I Pegawai Teknologi Maklumat (jika perlu) Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Awam II Juruteknik Elektrik Juruteknik Komputer 18. 2. 4. Membuka kotak/ peti sebut harga/ tender. menyemak dan meluluskan spesifikasi projek yang hendak dilaksanakan Memantau proses pelaksanaan projek. Menyemak setiap borang sebut harga/ tender dan menandatangani pada bahagian yang berkaitan. 2. Mengesahkan projek yang telah dilaksanakan mengikut spesifikasi yang telah diluluskan JK PEMBUKA SEBUT HARGA/TENDER : : Ahli MPPP (secara bergilir) Pegawai Eksekutif / Penolong Akauntan 18.

JK PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Ketua Unit LDP Ketua Pusat Sumber Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Senarai Tugas : 1. dilabel dan disimpan dengan baik.harga dan prestasi kerja penyebutharga Memilih dan meluluskan tawaran sebut harga yang paling berpatutan dengan pulangan kerja/produk. 5. Sentiasa mengemaskini stok. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya empat kali setahun Memastikan pengurusan aset dan stor semua terimaan dalam keadaan baik Setiap terimaan hendaklah direkod. Memantau proses pelaksanaan kerja/produk setara dengan kos sebut harga yang ditawarkan. 3. 2.0 Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan Menyemak dan membuat penilaian tawaran penyebutharga berdasarkan spesifikasi. Merekodkan agihan aset ke jabatan-jabatan. 4. 4. 37 . 3. 3. 19.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Senarai Tugas : 1. 2.4 Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan Menilai barangan / perkhidmatan / kerja yang hendak dibuat supaya menepati spesifikasi yang ditetapkan Menyediakan minit dan laporan jawatankuasa teknikal JK SEBUT HARGA Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli (bergilir) : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Eksekutif Kanan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Senarai Tugas: 1. 2. 18.

Mengemukakan kepada pihak pengurusan harta modal yang perlu dihapus kira. 4.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 19. 38 . Merancang. Aris Ketua Unit Khidmat P Ketua Pembantu Tadbir Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Juruteknik Kanan Wakil Kelab Melewar Wakil Kelab PERKASA Pengurus Kafeteria Penyelia Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Penyelia Perkhidmatan Kebersihan Kawasan Penyelia Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Senarai Tugas : 1. Rahim b. 2. Menyemak dan memperakukan harta modal yang perlu dihapus kira. Hjh. Zubaidah bt. 5.1 JK PELUPUSAN. 20. melaksana. menilai.0 JK KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. 2. 4. Abd. 3. Ahamad En. melapor dan melaksanakan penambaikan Aktiviti Tahunan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Melaksanakan aktiviti di bawah aspek keselamatan dan kesihatan Melaksanakan tugas siasatan apabila berlaku kes-kes melibatkan keselamatan dan kesihatan pekerja Melaporkan hasil siasatan kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah Mengadakan mesyuarat dan laporan dilaporkan pada mesyuarat pengurusan . Menghantar laporan harta modal yang telah dihapus kira. menyemak dan menyediakan senarai harta modal yang perlu dihapus kira. 6. HAPUSKIRA DAN KEHILANGAN Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Unit LDP Ketua Pusat Sumber Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan Senarai Tugas : 1. Menyenarai.

Mohamed Nor Pn. JK BALAI ISLAM Penasihat Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Pn. Piei (Ilmu Pendidikan) Dr. Awang (Staf Sokongan) Senarai Tugas : 1. Halim b. Norfadzilawati bt. Hjh. Nor Diwiyana bt. Mohd Shariff (Kokurikulum) Tn. 4. 3. Badriyatun bt. Mohamad (Pengajian Melayu) En. Kamar Semua Pensyarah JAPIM En.0 JK PENGURUSAN PRASEKOLAH SERI MELEWAR Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : Pengarah En. Shuib b. Haidatullaila bt. Zahar b. Khalid Pn. Mohd Sharif : : : : : Senarai Tugas : En. Samin (Sains) Tn. Abd. Hjh. Hj. Merancang program tahunan bagi memastikan Balai Islam diimarahkan dengan aktiviti keagamaan. Mohamad Kaslan (Sains Sosial) Tn. Hj. Abd. Roselan b. Rosli Pn. Hj.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 21. Tugi 1. Memastikan solat berjemaah lima waktu dapat dijalankan dengan penyertaan seluruh penghuni asrama. Takriff Pn. Pozi b. Zainal Abidin (Sains Sosial) Pn. Miskiah bt. Zaki (Teknologi Pendidikan) Tn. Mohd. 3. Hjh. Abd Hamid (Matematik) En. Melaksanakan program-program keagamaan yang dirancang oleh pihak institut dan IPGM Mengambil inisiatif mewujudkan kesedaran keagamaan yang tinggi dalam kalangan warga Institut Mengadakan aktiviti tazkirah dan usrah Mengadakan mesyuarat pada setiap bulan 39 . Umi Kalsom bt. 4. Mansor (Praktikum) Pn. Muhammad Fauzan b. Masmizar bt. 2. Mustapha (Pengajian Inggeris) Tn. Hjh. Shamsudin b.0 Membuat perancangan program sebelum pendaftaran kanak-kanak Membuat pendaftaran pada awal tahun kemasukan Memantau pelaksanaan program seperti yang telah dirancang Mengadakan Majlis Penyampaian Sijil pada akhir tahun. 6. Mohd. 2. Asmah bt. Hj. Hj. Abdul Karim b. 22. Ghazali b. Hj. Muhammad b. Hj. Hj Sulaiman Pn. Hj. Masnan b. Abu (Peperiksaan) En. Md Salleh (PJPK) Tn. Abdul Wahid Pn. Zanariah bt. Khairuddin b. 5. Malek b.

5. Fuad b Yusoff Senarai Tugas : 1. JK SISTEM ADUAN DALAMAN (SAD) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli (Bergilir) : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Kaunselor Pentadbir Senarai Tugas : 1. Awang Abdullah b. Mohd. Hj. Yaacob En. Hashim Tn.0 Menentukan cara pemilihan JK Persatuan Guru Pelatih Islam Melantik barisan Exco JPGPI Mengadakan mesyuarat dan memantau perjalanan mesyuarat JPGPI Mengadakan latihan kepimpinan pelajar Menganjurkan lawatan penandaarasan kepimpinan pelajar Menganjurkan majlis bercorak keagamaan / perayaan Islam. 4. 5. Fazali b. diteliti dan mengambil tindakan Menyalurkan aduan kepada saluran yang betul untuk tindakan Merekod segala aduan dan tindakan. Nik Dzulkefli b. Zainal Abidin En. Hjh. Memaklumkan aduan dan tindakan kepada pihak yang berkaitan 24.0 JK PENGEMASKINIAN MAKLUMAT HRMIS Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Teknologi Maklumat Ketua Unit Khidmat Pengurusan Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan 40 . 3. 3. 2. Hj.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 22. Hj. 4. Abdul Wahid Semua pensyarah JAPIM Pn. 6. 2. Hj. 23. Che Yang bt. Ibrahim Tn. Muhammad Fauzan b.1 JK PENASIHAT PERSATUAN GURU PELATIH ISLAM Penasihat Pengerusi Setiausaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : : : Pengarah Ketua JAPIM Ketua Unit Kerohanian dan Moral HEP En. Menyediakan sistem aduan yang mudah dan praktikal Memproses aduan. Kassim En. Roselan b.

Samad (JMate) Pn. Faridah bt. 5. 25. 3. Mukarramah bt. JK PUSAT SUMBER Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Pusat Sumber Pustakawan Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : : : Urus Setia : : Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Pembantu Tadbir Juruteknik (Komputer) Pembantu Tadbir (Perkhidmatan) Senarai Tugas : 1. Benedict Clement D'Silva (JS) Pn. 4. Saat (JIP) Pn. Menguruskan pembelian buku dan bahan berdasarkan keutamaan dan prosedur yang betul. Peka dengan keperluan pelanggan dan sentiasa berusaha mewujudkan budaya membaca dan gemar menghasilkan sumber P&P sendiri. 6. 6. Amran b. Bernice Mong Chuey Mei (JSS) Tn. Bertanggungjawab menyediakan maklumat kepada pihak-pihak yang mengkehendakinya Menyelaras supaya maklumat di jabatan HEP. 2. Din (KOKU) Juruteknik (Komputer) Wakil Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Senarai Tugas : 1. Syed Mahamud (JPJPK) Pn. Atan (JSS) En. 3. Salleh (JPJPK) Tn. 2. Din (JIP) Pn. Unit PEP dan Pejabat Pentadbir adalah sama Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan. Mohd Salleh (JPIPK) En. Md. Halim b. Syed Zulkarnain b. 7. 4. Ratna Laila bt. 41 . Norhiza bt. Menggerakkan kegiatan jawatankuasa berasaskan portfolio. Roslimah bt. Ewe Meng Huat (UPC) Pn. Abd. Md. Memastikan dasar pengendalian Pusat Sumber dilaksanakan. Abd. Rajam a/p Suppiah (UPT) En. Hj. Moses (UPI) Pn. Hj. Shahidin (JPM) En.S. Samuel Yesuiah a/l J. Membuat makluman dari semasa ke semasa supaya staf Institut dapat memberikan maklumat terbaru mereka. Shamsiah bt. Memastikan prasarana yang kondusif. Wong Mai Sze (JTP) Pn. Ibrahim (JAPIM) Tn. Hjh.0 Merancang sistem maklumat HRMIS terkini Memastikan maklumat staf dan pangkalan data sentiasa dikemaskini bagi memenuhi keperluan pentadbiran. Hj. Yaakob b. Mempamerkan kegiatan Pusat Sumber.

Zamrah bt. Zakaria (Perhimpunan Budaya) En. Tan Kait Keong (PJPK) En. Mustafa En. 8. JK PENERBITAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : 26. kursus atau bengkel yang dihadiri oleh pensyarah dan staf sokongan. Mazalan b. Darinda bt. Abdullah (Buletin Penyelidikan & Jurnal Melewar) En. Husin Dr. Harun (LDP) En. Noraini bt. Siti Normaniseh bt. Mohd. Nurulhuda bt. Kandasamy (Bahasa) Pn. Noh (PS) Cik Safura bt. Taufik b. Asari Pn. Harun Dr. 26. Raja Ishak (Laporan Tahunan Institut) Dr. Wong Mai Sze (TP) En. Raja Rohana bt. Marwanul Hakim b. Fairuzzah bt. Mohammad (SS) En. Siti Normaniseh bt. Gunasekaran a/l M. Zulkifli b. Hjh. Fatimah Rozihan bt. Zakaria Pn. Kamarudin 42 . Hjh. Hj. Asari (Perancangan Tahunan) YM Pn. Zin (HEP) Pn.0 Mengumpulkan bahan seminar. Hjh.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 7. Md. Mohd. Raja Ishak Pn. Zakaria (PM) Pn. Alias b.2 JK Laporan Tahunan Penasihat Pengerusi Setiausaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Jan b. Shukor (Buletin Melewar) Pegawai Grafik JK Perancangan Tahunan Penasihat Pengerusi Setiausaha Penolong setiuasaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Tn. Hjh. Hjh. Wan Muhammad YM Pn. Hj. Tamilchelvan a/l Periasamy (Kokurikulum) Pn. Darinda bt. Azlina bt.1 Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan Pengajian Melayu Pn. Maridah bt. Hj. Bongsu Pn. Zainol Badli b Budiman Pn. Mengadakan mesyuarat empat kali setahun. Hjh. Ahmad Pn. Noor Azzam bt. Alias Pn. Mohd. Abd Rahim (IP) En. Hasnah bt. Mayzatul Akmam bt. Kamaruddin 26. Raja Rohana bt.

video dan multimedia yang boleh membantu ke arah melahirkan guru-guru yang berinovatif Menerbitkan Perancangan Tahunan Institut sebelum sesi akademik bermula. Mohd Pozi b. Karino 4. 5. 3. 6. Abdul Manan b. Merancang dan menyelaras pelaksanaan program/projek-projek ICT di IPGKRM Menyelaras dan menyeragamkan pelaksanaan ICT IPGKRM agar selari dengan Pelan Strategik ICT Kementerian dan Pelan Strategik ICT Sektor Awam Mengikuti dan memantau perkembangan program ICT IPGKRM serta memahami keperluan. 4. 6.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Senarai Tugas : 1. 27. 5.1 Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha 43 .PEMBELAJARAN : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Merancang. 27. 2. masalah dan isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan ICT Melaksanakan langkah-langkah keselamatan Mengemukakan perolehan ICT yang disyorkan di peringkat JPICT IPGKRM kepada JPICT Kementerian untuk kelulusan. dan Mengemukakan laporan kemajuan projek ICT yang telah diluluskan oleh JTICT kepada JPICT Kementerian. 2. Menerbitkan Perancangan Laporan Tahunan Institut. 7. Laporan Tahunan Institut menyediakan informasi mengenai kegiatan-kegiatan dalam Institut pada sepanjang tahun. JK e.0 JK PEMANDU ICT ( JPICT ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Urus Setia Ahli : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Ketua Unit Teknologi Maklumat Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Elektronik Makmal Pegawai Grafik Juruteknik Komputer Senarai Tugas : 1. Merancang. 3. Mohd. menyelaras dan menguruskan penerbitan aktiviti pelajar sepanjang tahun pada akhir sesi akademik Menerbitkan Buletin Institut dua kali setahun (Jun dan Disember) Jurnal Penyelidikan diterbitkan secara berkala untuk bahan-bahan penyelidikan yang dibuat oleh pensyarah Merancang dan menerbitkan bahan audio. Zaki En. menyelaras dan menguruskan penerbitan bahan cetak dan media elektronik. Kasdi En. Ahmad Patakon b.

Kamar ( JAPIM ) En. Radzi En. Harun ( Sains ) En. Merancang di peringkat jabatan / unit maklumat untuk paparan web dan kemaskini maklumat web pada setiap semester Menguruskan akaun mel elektronik Muat naik maklumat yang perlukan perhatian segera Memastikan semua maklumat adalah betul sebelum dipaparkan 44 . Che’ Azmi b. iaitu pada setiap awal semester 27. Hj. Mohd Salleh (PIPK ) Tn. Noraini bt. Jalil b. Mohd Huzaifah b. Mansor (Praktikum) En. Badriyatun bt. Huzaifah b. Wong Wee Shung (UPC) Tn. Hj. Mawanul Hakim b. Mukhtar b. Nadarajan a/l Marimuthu (Ilmu Pendidikan) En. Ahmad Latfi b. Hashim ( JAPIM ) En. 2. 2. Md Afandi b. Che’ Azmi b. Badrulhisham b. 4. Noh ( Pusat Sumber ) En. Gunalingam a/k Krishnan ( UPI ) Pn. Zahar b.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Ahli : : : : : : : : : : : : : En. Osman ( PJPK ) Pn. Abu ( Peperiksaan ) En. Abdul Karim b. Mohd Ayob ( Kokurikulum ) Tn. Mohd All Jafri b. Mohd. Chua Chee Ming ( Matematik ) Pn. Mohd. 3. Mohd ( JSS ) Tn. Abd.2 JK LAMAN WEB Pengarah Timbalan Pengarah En. Cho Keng Boon ( Sains Sosial ) En. Hj. Affandi b. Hjh. Latif ( PJPK ) En. Harun ( JS ) En. Khairuddin b. Jesuthas (UPT) Dr. Mohammad ( JPM ) En. Shairozi b. Darwish ( JPM ) En. Mohd. Abd Ghani ( HEP ) En. Hj. Basri ( JIP ) Dr. Abu ( LDP ) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : Senarai Tugas : 1. Hj. Norhiza bt. 4. 3. Tamilchelvan a/l Periasamy ( Kokurikulum ) En. Chua Chee Ming (Matematik ) Tn. Ahmad Ridzwan b. Zainuddin (UPI) En. Rahman ( Jadual Waktu ) Senarai Tugas : 1. Merancang penggunaan MOODLE di peringkat jabatan Creator menguruskan akaun pengguna-pensyarah dan pelajar Merancang ’In-House’ di peringkat jabatan Kemaskini MOODLE dua kali setahun. Abd Rahman En. Redzuan b. Hjh.

Mhanogaran a/l Arjunan Pn. Memberikan pendedahan tentang kemahiran dan pengurusan seni budaya sebagai persediaan guru pelatih ke sekolah kelak. Mazlan b. Hitam (MuzikTradisional / Caklempong) En. Memastikan pelaksanaan aktiviti Perhimpunan Budaya berjalan lancar. sambutan Hari Guru dan lain-lain. Mengeratkan hubungan profesional antara IPG. Mohamad Kaslan En. Chua Lay Nee 45 . Ahmad Tn. Alias b. Kementerian Pelajaran Malaysia dengan pihak KeKKWA. Wan Mahamad Saad b. Wan Chik (Galeri Institusi MB) Pn. Ismail ( Kelab Budaya ) En. Memberi pendedahan. bimbingan dan penghayatan terhadap seni budaya di kalangan guru pelatih. 9. Rohaizad b. 4. Kumutha a/p Rakiappan Pn. Hj. Mengendalikan program budaya berdasarkan modul yang disediakan oleh KeKKWA. Maimunah bt. Hj. Lee Yook Lan (Tarian) En. Ahmad Hafizal b. Ewe Meng Huat Dr. Samsudin b. 6. 2. perhimpunan bulanan pelajar dan pensyarah. 29. Zakaria ( Perhimpunan Budaya ) Dr. Hasnah bt. Asrin (Persembahan) Senarai Tugas : 1. Ahmad (Nasyid / Berzanji / Marhaban) En.Kamil Rafizan b. 3. Alias b. Abu Bakar En.0 JK BUDAYA Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Khalid En. Bernice Mong Chuey Mei (Koir) En. Mengadakan mesyuarat dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 28. Malathy a/p Nadarajah (Tarian) Pn. Norizan bt. Ahmad (Band / Nyanyian) Pn. Menubuhkan Program Bimbingan Seni Budaya di Institut. Masnan b. Zakaria (Tarian ) Pn. 7. Nor Aniza bt. Abdul Hamid (Koir) Pn. Hj. Haidatullaila bt. Bersama dengan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian ( KeKKWA ). Mayzatul Akmam bt. Mohammad b. Mendapat arahan daripada Pengarah untuk mengadakan Perhimpunan Budaya seperti majlis persaraan. Shariff ( Nasyid / Kompang) Pn. Rohaizad b. Lasim Penolong Pengurus Asrama Ketua Jabatan HEP Ketua Warden Tn. Kamaruddin (Silat) En. 8. Ismail (Teater) En.0 JK KAFETARIA Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Pn. 5. Memberi peluang dan ruang kepada pelajar dan pensyarah Institut untuk mengasah bakat serta meningkatkan kemahiran dengan lebih sistematik dan meluas. membantu penubuhan Kelab Budaya dan aktiviti seni budaya di Institut. 10. Hjh.

Ravibalan a/l Arumugam (UPT) Cik Tan Guat Kun (UPC) En. Mohd. Hjh. Memastikan semua butiran perjanjian kontrak kafeteria dilaksanakan sepenuhnya. Jamaliah bt. Memberi latihan dalaman kepada pensyarah-pensyarah Jabatan Bahasa. 3. Abd Rahim (IP) En. Piei (JIP) Dr. Hassan (PJPK) Senarai Tugas: 1. Matematik dan Ilmu Pendidikan tentang Program LINUS. 31. Norizam b. Memantau kebersihan dan keceriaan kafeteria. 2. Shahidin Pn. Pozi b. 4. Ahmad (JIP) En. Muhammad Fairuz b. Abdul Malek b. Hjh. Membuat laporan kepada pihak pengurusan dari masa ke masa. Hj. All Jafri b. Ismail (JPM) En. Matrop (PJPK) En. Ahmad Badrudin b. Ismail (Kokurikulum) En. Rahim b. Zainuddin (UPI) En. Sheikh Osman En. Mohd. Nor (JAPIM) En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : : : Senarai Tugas : Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Penyelia Asrama Juruteknik Kanan 1. Zaki (Teknologi Pendidikan) En. Menjadi pemantau program di sekolah-sekolah jika diperlukan. Mohd. Matematik dan Ilmu Pendidikan melalui proses P&P. Abdul Rahim b. 3. 5.0 JK KELAB RUKUN NEGARA / SAMBUTAN KEMERDEKAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Tn. 2. Noor Azzam bt. Nor Aniza bt. Membuat teguran lisan dan bertulis jika pihak kafeteria mengingkari kontrak. Hashim En. Memberi pendedahan tentang penggunaan Modul LINUS kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek Bahasa. 30. Hj. Rohaizad b. Ismail (JPM) En. Abd. Abd. Gunasekaran a/l M.0 JK LITERASI DAN NUMERASI (LINUS) Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Malek (Sains Sosial) Cik Farm Choon Moy (Matematik) En. Mhanogaran a/l Arujunan (HEP) 46 . Amaran @ Amran b. Menyediakan senarai menu dan harga. Fazali b. Ratna Laila bt. Bisshukri b. Kandasamy (UPI) En. Hashim Pn.

Menubuhkan jawatankuasa kerja untuk aktiviti Pelancaran Bulan Kemerdekaan. Memastikan semua perbelanjaan mengikut jadual dan perancangan yang diatur. 3. Memantau dan membuat penilaian terhadap semua aktiviti . 4. Melaksanakan aktiviti sambutan seperti perhimpunan. Memastikan suasana kawasan IPGK ceria menepati bulan kemerdekaan . Sharif (Perpustakaan) Senarai Tugas Kelab Rukun Negara: 1. Kamaruddin (Staf Sokongan) Pn. Azman b. Mohd. 6. Memastikan urusan kewangan Hal Ehwal Pelajar dilaksanakan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. 6. Aidatul Salwa bt. Mempromosi Sambutan Bulan Kemerdekaan peringkat IPGK 7. Mengadakan mesyuarat 3. pertandingan. 4. 2. Mengadakan mesyuarat untuk mengesah akaun dan perbelanjaan. Membuat perancangan aktiviti Sambutan Bulan Kemerdekaan peringkat institut. Membuat pemantauan program. 47 . Hj. 5. Hj.0 JK AKAUN AMANAH Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Penolong Akauntan Ketua Jabatan PJPK Ketua Jabatan HEP Ketua Unit LDP Ketua Unit Kokurikulum Pegawai Eksekutif Kanan Senarai Tugas : 1. Membantu IPGK melaksanakan aktiviti Bulan Kemerdekaan di luar institut 8. seminar dan lain-lain 6. Merancang dan melaksanakan program tahunan yang sesuai dengan lima prinsip Rukun Negara.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : : Tn. 32. kursus. Memastikan semua pembelian dirujuk dan dibincang dengan Pengarah Institut. Majlis Penutup Bulan Kemerdekaan dan lain-lain aktiviti Sambutan Bulan Kemerdekaan 3. Mmemperkukuhkan semangat patriotik warga IPG. Membudayakan amalan perpaduan dalam kalangan warga institut Senarai Tugas Jawatan Kuasa Sambutan Kemerdekaan: 1. Memastikan setiap perbelanjaan yang dilakukan dan diuruskan dengan penuh teliti dan berhemah. Menubuhkan Kelab Rukun Negara IPGK dan bertanggungjawab untuk penyertaan aktiviti Kelab Rukun Negara 2. 5. 2. 5. Mendapatkan maklum balas berkenaan perbelanjaan dan baki perbelanjaan yang ada dilaporkan kepada Pengarah Institut. Jawatankuasa ini bertanggungjawab mengadakan mesyuaratnya sekurang-kurangnya dua kali dalam tempoh satu tahun bagi membincangkan dan mengambil keputusan hal-hal yang berkaitan dengan Sambutan Bulan Kemerdekaan 4.

2. 5. Awang Sdr. Mengendalikan. Ewe Meng Huat En. Hj. Mukhtar b. 3. Muzafar Shah b.0 JK LEMBAGA KOPERASI MPRM BERHAD Membincang dan merancang pelaksanaan kursus program pengajaran Intel Teach to The Future di peringkat Institut. Menyedia dan mengedarkan sijil kursus Penasihat Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Lembaga : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Dr. Muhamad Saiful Bahari b. Hassan (JPJPK) Cik Lee Kim Hong (JPIPK) Senarai Tugas: 1. Harun (JS) En. Siti Halimatus Saadiah bt. 7. Menyediakan jadual waktu peserta kursus. Mohd Nazari Senarai Tugas : 1. Norfadzilawati bt. Abd Rashid Tn. Mohd. Heaw Kok Meng (JM) Pn. Abd. Mohd Rusli Sdr. Memastikan kemudahan pembelajaran. Hj Darwish (JPM) Pn. Hj Safian b. 34. Aris b. Wong Mai Sze (JTP) En. Mustafa En. Mutalib Sdri. Kamar (JAPIM) En. Yusof (UPI) Pn. Khirel Azman Sdr. Yee Yong Fak (JIP) Pn. Memastikan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari pihak wakil Intel. Hitam (JSS) En. Too Seng Hee En. ’Ainuddin Hanif b. Mengurus latihan program Intel bagi pensyarah Institut bersama penceramah jemputan dari pihak wakil Intel. Nurfatin Nabihah bt. Mohd. Mengadakan program menambahkan ahli di kalangan pelajar. Baharom Sdri. . Mohd. Nadiatusida bt.pensyarah dan staf Mengadakan program pendidikan koperasi di kalangan ahli Mengadakan aktiviti–aktiviti ekonomi untuk ahli 48 . 4. Che’ Azmi b. 6. menyelia dan memantau perjalanan programdan projek Intel.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 33. Hj. Hjh. Suriani bt. Mohd. Mengendalikan kursus program pengajaran Intel bersama jabatan yang terlibat. 8. Mustaffa Pn. Hasnah bt. 2. Hjh. Ahmad Pn.0 JK INTEL Teach To The Future Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : : : : : Pengarah Tn. Amirul b. Hj. Hj. Badriyatun bt. Kamil Rafizan b. Awang Pn. Taufik b. Hj. Othman Tn. Sivakumari a/p Saniappan (UPT) Cik Chong Siw Fong (UPC) Tn. Muhammad Fairuz b. 3. tenaga jurulatih dan fasilitator mencukupi.

Matrop (PJPK) Dr. Zailah bt Zainuddin (JSains) En. Jamaliah bt. 36. Menjadikan penyelidikan sebahgaian daripada budaya akademik institut Meningkatkan kemahiran dan keupayaan pensyarah dan pelajar menjalankan penyelidikan 49 . Wahid YM Pn. Abdul Wahid (JAPIM) En. Hjh. 35. Azibah bt. 3. Raja Rohana bt. Muhammad Fauzan b. Baharom (Kokurikulum) Senarai Tugas: 1. Noraini bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 4. 5. Hashim (JM) Dr. Gunalingam a/l Krishnan (Bahasa) Pn. Mohamed Nor Cik Lee Kim Hong Pn. 6. Abdullah Pn. Hjh. Raja Ishak En. : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Menjalankan environmental review dua kali setahun Merancang aktiviti hasil dapatan environmental review Menyebar maklumat berkenaan IPG Lestari dan status IPG KRM Menyediakan laporan aktiviti-aktiviti yang dijalankan Memantau aktiviti yang dijalankan Menjalankan penyelidikan dan pembangunan untuk melestarikan IPG KRM JK PENYELIDIKAN Penasihat Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : . Azulhaimi bt. 5. Hjh. Hjh. Bisshukri b. Noor Diwiyana bt. Mohamad (JPM) Pn. Khaziah bt. Hasnah bt. Abdul Karim (PS) En. Ahmad Cik Low Lee Kim : Senarai Tugas : 1. Lee Keok Cheong Pn. Samin Pn. 2. 6. 4. Wong Mai Sze (TP) En. Mohd Aris b. Khairuddin b. Asmah bt.0 JK IPG LESTARI Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli AJK Program AJK Maklumat AJK Kewangan AJK Pemantauan AJK Pelaporan AJK Penyelidikan : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. 2. Othman (SS) Pn. Muniandy a/l Varathan (Bahasa) Dr. Menghantar peserta untuk menyertai aktiviti yang dijalankan oleh Maktab Kerjasama/Jabatan Koperasi Mengurus dan membekal keperluan untuk semua pelajar baru pada minggu pengurusan Mengendalikan pengurusan Kedai Koperasi untuk kemudahan warga institut. Hj. Hj.

Melaporkan perkembangan program Teaching School kepada IPGM dan JPNS Membuat pemantauan dari masa ke masa terhadapa aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah yang dipilih Mengadakan mesyuarat dengan pihak sekolah sekurang-kurangnya dua kali setiap semester Mendokumentasikan program dan aktiviti Teaching School dalam pelbagai bentuk yang sesuai. 3. 37. Abdul Manan b. Abd. Sansinah bt. 7. Nor Aniza bt. Melahirkan pensyarah dan guru yang dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berkesan hasil dapatan penyelidikan Memanfaatkan kemahiran dan hasil penyelidakan institut kepada masyarakat setempat terutamanya golongan guru di nNegeri Sembilan Menghasilkan dan menerbitkan bahan-bahan penyelidikan untuk tujuan dikongsi oleh semua golongan pendidikan di Malaysia Menjalankan pembagunan profesinalisme ke atas penyelidikan yang dijalankan Mengadakan mesyuarat mengikut perancangan yang ditetapkan JK Teaching School Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Datin Hjh. 5. Hjh. Abdul Wahid (JAPIM) Pn. Shuib b. Kumutha a/p Rakiappan (UPT) En. Muhammad Fauzan b. Merancang aktiviti dan program Teaching School dengan pihak sekolah. Suraya Bibi bt. Mohd (JSS) En. 2. Hj. Ahmad Pn. 4. Kasdi (TP) Senarai Tugas : 1. Lim Cheen Soon (UPC) En. Ayub (JPM) Tn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 3. Azmi b. Malathy a/p Nadarajah (UPI) Pn. 5. Abdullah Dr. Chin Kuang Tiu (JSS) En. 6. Menyelaras jadual waktu pengajaran dan pembelajaran antara guru sekolah dan pensyarah IPG 50 . Zailah bt. Hamid (JM) Dr. Hashim (IP) Pn. 6. A. 4. Zaiton bt. Zainuddin (JS) En. Bapotti (PJPK) Pn. Noraini bt.K. Hjh.