JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012

JAWATANKUASA KERJA INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS RAJA MELEWAR TAHUN 2012

1.0

JK MAJLIS PROFESIONALISME, PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN (MPPP) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Pen.Setiausaha : Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Siti Normaniseh bt. Zakaria Pn. Mayzatul Akmam bt. Kamaruddin Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan Ketua Jabatan Bahasa Ketua Jabatan Sains Sosial Ketua Jabatan Matematik Ketua Jabatan Pengajian Melayu Ketua Jabatan Sains Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Ketua Jabatan Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Ketua Jabatan Pembangunan Inovasi Profesionalisme Keguruan Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan (PEK) Ketua Unit Kaunseling Pentadbiran Wakil JK Kecemerlangan Institut

Senarai Tugas: 1. 2. Berfungsi sebagai Jawatankuasa tertinggi peringkat Institut yang menentukan perancangan tahunan institut dibuat dan dilaksanakan. Jawatankuasa ini bertanggungjawab mengadakan mesyuaratnya sekurang-kurangnya empat kali dalam tempoh satu semester bagi membincangkan dan mengambil keputusan hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan pengurusan dan pentadbiran institut. Membincangkan dan meluluskan perancangan dan pelaksanaan kurikulum. Melaksanakan hala tuju institut berdasarkan hala tuju Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Melaksanakan arahan/pekeliling dan dasar Kementerian Pelajaran Malaysia. Membincangkan dan meluluskan pelantikan Jawatankuasa Institut Memantau dan membuat penilaian terhadap semua aktiviti .

3. 4. 5. 6. 7.

1

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012

2.0

JK JAMINAN KUALITI INSTITUT 2.1 2.1.1 Majlis Kualiti Institut Sekretariat Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Ketua Sekretariat : Penolong K Sekretariat: Setiausaha : Penolong Setiausaha : : Ahli : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Norazlan b. Ismail Pn. Zanariah bt. Sipon Pn. Faiziah bt. Shamsuddin Pn. Rashinawati bt. Abd. Rashid En. Mohd Affandi b. Abu

Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Penyelaras Malaysia Qualification Framework (MQF) Penyelaras Star Rating Penyelaras Standard Guru Malaysia (SGM) Pegawai Eksekutif Setiausaha Pejabat Ketua Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir (Pentadbiran)

Urus Setia

2.1.2

Jawatankuasa Bimbingan dan Pemantauan Pengerusi Setiausaha Ahli : : En. Abdul Malek b. Norakit Pn. Chong Siw Fong Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan

2.1.3

: : : : : : Jawatankuasa Dokumen Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : :

Ketua Pusat Sumber Pustakawan En. Badrulhisam b. Abd Ghani (HEP) Pn. Rashinawati bt. Abd. Rashid (JIP) Pn. Siti Normaniseh bt. Zakaria (JPM) Pn. Koh Bee Hoon (Bahasa) En. Amaran@ Amran b. Abd Malek (JSS) Pn. Hjh. Hamidah bt. Ismaun (JS) Pn. Shamsiah bt. Abd. Samad (J Mate) En. Ahmad Patakon b. Karino (JTP) Pn. Noor Lela bt. Mohamed Shariff (JAPIM) Pn. Suraya Bibi bt. A.K. Bapotti (JPJPK) Pn. Azibah bt Baharom (Kokurikulum) Tn. Hj. Zahar b. Abu (Peperiksaan) En. Abdul Karim b. Mansor (Praktikum) En. Mohd. Affandi b. Abu (LDP) Pegawai Eksekutif (Pengurusan)

2

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012

2.1.4

Jawatankuasa Rekod Kualiti Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Pembantu Tadbir Setiausaha Pejabat Pn. Noor Ruziah bt. Abd Kadir (HEP) Pn. Azmawati bt. Abd. Rahman (Peperiksaan ) Pn. Salina bt. Harun (Praktikum) Pn. Normala bt. Abu Bakar (LDP)

2.1.5

Jawatankuasa Penambahbaikan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Dr. Tam Yeow Kwai Pn. Hjh Zaharilah bt. Abd Kadir Ketua Jabatan PIPK Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Setiausaha Sekretariat Setiausaha Pasukan Audit Dalaman (PAD) Pegawai Eksekutif Kanan

2.1.6

Jawatankuasa Maklum Balas Pelanggan Pengerusi Bersama : : Setiausaha Bersama : Ketua Jabatan PIPK Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kebajikan dan Sosial HEP Ketua Unit Penilaian Program PIPK Semua Ketua Jabatan

Ahli

:

2.1.7

Pasukan Audit Dalaman (PAD) Ketua PAD : Timbalan Ketua PAD : Setiausaha : Ahli : Tn. Hj. Mohamad b. Osman (Lead Auditor) Tn. Hj. Rasid b. Abd Samat YM Pn. Hjh. Raja Rohana bt. Raja Ishak Semua Auditor

3

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012

2.1.8

Jawatankuasa Penilaian Prestasi Sistem Pengerusi Setiausaha Ahli : : : Tn. Hj. Zulkifli b. Husin Tn. Hj. Ramadzan b. Mohd Yusof Ketua Jabatan Ketua Unit

Senarai Tugas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Melaksana Sistem Pengurusan Kualiti di institut Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester Memastikan dasar dan objektif kualiti tercapai. Memastikan pelaksanaan perkhidmatan keguruan dilaksanakan dengan berkesan dan mencapai kepuasan pelanggan Memantau jawatankuasa yang terlibat melaksanakan tugas. Memastikan tindakan diambil oleh semua ahli jawatankuasa dan warga institut berdasarkan hasil Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP). Memastikan aktiviti penambahbaikan berterusan dan menyeluruh dilaksanakan.

2.2

JK Malaysian Qualification Framework (MQF) Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha I Setiausaha II Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Tan Bee Chu Pn. Shamsinor bt. Mohd Saleh Cik Low Lee Kim Tn. Hj. Rasid b. Abd Samat Dr. Hjh. Rosmidah bt. Hashim Pn. Hjh. Amanah bt. Mohd Noor Pn. Hjh. Siti Fatihah bt. Abdullah Pn. Fathaiyah bt. Abdullah Dr. Faridah bt. Nazir En. Ghazali b. Mustapha Pn. Hjh. Ashidah bt. Asnan Tn. Hj. Muzafar Shah b. Mustafa Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan

2.2.1

JK Penilaian Program Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Penyelaras : Setiausaha : Ahli Penyelaras PISMP a. PISMP Ambilan 2009 b. PISMP Ambilan 2010 c. PISMP Ambilan 2011 Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Hj. Zainol Badli b. Budiman Tn. Hj. Shuib b. Abd. Hamid

: : :

Pn. Sivakumari a/p Saniappan Pn. Hjh. Hamidah bt. Ismaun Dr. Abd. Razak b. Abu Chik

4

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012

d. PISMP Ambilan 2012 Penyelaras KPLI Penyelaras PPISMP Penyelaras KDC & PPG Penyelaras PGSR 2.2.2 JK PISMP : : : : : :

: : : : :

Dr. Wong Wee Shung Pn. Hjh. Faizah bt. A.Karim Dr. Hjh. Hasimah bt. Ibrahim Dr. Hj. Mohd. Ali b. Jaamat Pn. Masriyah b. Misni

Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras I Penyelaras II Setiausaha I

Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Tan Bee Chu Tn. Hj. Rashid b. Abd. Samat Pn. Shamsinor bt. Mohd Salleh Cik Low Lee Kim Pn. Hjh. Amanah bt. Mohd Nor Pn. Fathaiyah bt. Abdullah Dr. Faridah bt. Nazir En. Ghazali b. Mustapha Pn. Hjh. Ashidah bt. Asnan Pn. Noor Lela bt. Mohamed Shariff : Tn. Hj. Muzafar Shah b. Mustafa : Ketua Jabatan Program Berkaitan

Penyelaras Ambilan Januari 2009 : Penyelaras Ambilan Januari 2010 : Penyelaras Ambilan Januari 2011 : Penyelaras Ambilan Januari 2012 : Penyelaras PGSR : Penyelaras PPG Programme Owner

Kohort Ketiga (Januari 2009 – Disember 2012) Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Program ( 9 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / PJK / SN Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT / PJK / SN Matematik / PJ / BI Pendidikan Pemulihan Pend. Pemulihan / BT / MT Penyelaras Program Pn. Chong Siw Fong Pn. Sivakumari a/p Saniappan En. Chua Chee Ming Pn. Hjh. Zaharilah bt. Abd Kadir

Pend. Khas Masalah Pembelajaran Dr. Lee Keok Cheong PKMB / PJ / PSNg PSV / PJ / BM Pengajian Sosial Pend. Rendah 1 PS / PJ / BT Pengajian Sosial Pend. Rendah 2 PS / PJ / BM Sains Pendidikan Rendah SN / PJ / BI Tn. Hj. Yaakob b. Atan En. Amaran @ Amran b. Abd Malek Dr. Hj. Mohd Aris b. Othman Pn. Hjh Fathiyah bt. Dahlan

5

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Kohort Keempat (Januari 2010 – Disember 2013) Bil 1. Hjh. Ibrahim PSV / PJ / BM Pendidikan Agama Islam Pend. 3 4 5 6. Abd. Karim Tn. Rendah Hj. Hj. 4. 6 . Sheikh Osman Pn. Hj. Fazali b. Lee Yook Lan Pn. Khas Masalah Pembelajaran PKMBM / PJ / PSV Pend. Ayub Tn. Rendah PSV / PJ / BM Sains Pendidikan Rendah SN / PJ / BI Penyelaras Program Pn. Hashim 8. Latif En. 9. 2. Faizah bt. 7. Ismaun Kohort Kelima (Januari 2011 – Disember 2014) Bil 1. Noor Azzam bt. Rahim Pn. Ahmad Badruddin b. Seni Visual Pend. Rendah Dr. Jamaliah bt. Razak b. 3. 2. Ahmad Latfi b. Azmi b. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Tn. Abd Hamid 5. Hj. Abd. A. Nik Dzulkefli b. Hjh. Hamidah bt. Program ( 8 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC1 / PJ / PSVK Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC2 / PJ / MORAL Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BM / PJ / KH Matematik Pendidikan Rendah MT/ PJ/ BM Pendidikan Pemulihan (Tamil) PMLBT / BT / MT Pendidikan Jasmani Rendah PJ / PK / BM Rendah Pn. Hashim Pn. 7. Hj. Shuib b. Saat Pendidikan En. Abu Chik PAI / BA / Pendidikan Al-Quran Sains Pendidikan Rendah SN / PJ / BM En. Lim Cheen Soon Penyelaras Program En. 6. Hjh. Program ( 6 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / PJ / KH Matematik Pendidikan Rendah MT / PJ / BT Pendidikan Pemulihan 1 PML(BM) / BM / MT Pendidikan Pemulihan 2 PML(BT) / BT / MT Pend. Hjh. Roslimah bt.

Shamsudin Penyelaras Program Cik Lee Kim Hong Cik Farm Choon Moy Tn. TESL2 Kohort Pertama PGSR (November 2008 – Disember 2012) Bil 1. 5. Ashraf b. Mohd. 4.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Kohort Keenam (Januari 2012 – Disember 2015) Bil 1. Mohd. Ewe Meng Huat En. 3. 6. Rendah PAI / P. Khairuddin b. Harun Tn. TESL1 Pn. Nurul Hafiza bt. 3. 7 . 5. 2. Shairozi b. 7. Abdullah Muhsinul Nidzam b.Quran / BA Penyelaras Program En. Rendah PS / SN / BM Pendidikan Islam Pend. Che’ Azmi b. 8. Rendah PAI / BI / BA Pn. Program ( 7 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC1 / PJ / KS Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC2 / PJ / KS Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT1 / PJ / KS Pn. Faiziah bt. Hashim 10. Hj. Hj. Sivakumari a/p Saniappan Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT2 / PJ / KS Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BM1 / PJ / PSV Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BM2 / BI / MT Matematik Pendidikan Rendah MT / BI / BM Sains Pendidikan Rendah SN / BI / BM Pendidikan Islam Pend. 2. Ibrahim En. 9. Mohamad Dr. Program ( 5 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / SN / MO Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT / SN / MO Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BM / SN / PSK Pengajian Sosial Pend. Muniandy a/l Varathan Dr. Dato’ Ibrahim 11. 4.

Muhammad Fauzan b. Ishak En. Arumugam BT / SN / MO Kohort Pertama Program Pensiswazahan Guru (PPG) (Jun 2011 – Jun 2015) Bil 1. 6. Abd. Ahmad Zaini b. 3. Abdul Wahid En. Program ( 1 Program ) Penyelaras Program Bahasa Tamil Pendidikan Rendah En. Lee Keok Cheong 8 . Roslimah bt. Alias b. Sharif En. Program ( 11Bil Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah (4 Unit) Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (2 Unit) Penyelaras Program Cik Tan Guat Kun En. Sulong Pn. 10. Benedict Clement D’Silva En. 2. 5. 9. Rajendran a/l Thangaiah Bahasa Melayu Pendidikan Rendah En. Dr. Zakaria En. Ismail (3 Unit) Matematik Pendidikan Rendah (1 Unit) Pendidikan Islam Pend. 7.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Kohort Kedua PGSR (November 2009 – Disember 2013) Bil 1. Razak b. Rendah (2 Unit) Sains Pendidikan Rendah (3 Unit) Pendidikan Muzik Rendah (1 Unit) Pendidikan En. Ravibalan a/l P. Rahim b. 4. 8. Saat Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah ((2 Unit) Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (2 Unit) Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (2 Unit) Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (1 Unit 11. Mohamad b.

Abdullah Pn. Othman Dr. Ibrahim Pn. Takriff En.3 JK PPISMP Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Abu Chik En. Maimunah bt. Hjh. Hashim Ketua Unit Khidmat Pengurusan (KUKP) Pegawai Eksekutif Kanan (PEK)/Penolong Akauntan Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Senarai Tugas: 1. Radzi Dr. Hjh. 3. Pumadevi a/p Sivasubramaniam En. Alias b. Ishak (J Mate) Pn. Jaafar (JPJPK) Pn. Abd.3 JK STAR RATING : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Manan (KOKU) 2. Zaiton bt. Latib En. Mohd. Abdullah Datin Hjh. 5. Hjh. perkhidmatan teras dan pengurusan aduan Menggalakkan persaingan dalam kalangan semua staf di IPG Memberi pengiktirafan secara formal kepada organisasi yang mencapai prestasi cemerlang 9 . Ragendran a/l Thangiah Tn. Hasimah bt. Seethradewi a/p K Krishnasamy (JB) Tn. Raja Ishak En. Murad b. Shamsuddin (JPM) Pn. Chua Lay Nee Semua Ketua Jabatan Dr. Hjh. Raja Rohana bt. Zakaria Pn. Hjh. Ahmad Zaini b. Nizam b. Hj. Ahmad Badrudin b. Sheikh Osman(JSS) Pn. Wong Pung Keng YM. Rasit b. Maznah bt. Redzuan b. Umi Kalsom bt. Che Latt Dr. Dahlan Dr. Razak b. Samat En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 2. Rogayah bt. Hj. Hj. Tambi (JS) En. Lasim (JAPIM) Cik Norazian bt. Mengadakan mesyuarat dua kali setahun Menilai dan mengukur prestasi organisasi agar berada pada tahap cemerlang Memantau tiga komponen iaitu pengurusan. Siow Choong Fui Dr. 2. Fathiyah bt. Tam Yeow Kwai En. Siti Fatihah bt. Shashitaran a/l Raman Kutty(JIP) Pn. Faiziah bt. Abd. Hjh. Pn. Hj. Mariam bt. Hj. Aris b. Too Seng Hee En. 4.2.

Mengadakan penilaian terhadap program yang telah dilaksanakan di IPG.4 JK STANDARD GURU MALAYSIA : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Ali Othman Semua Penyelaras program Semua Tutor Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. 6. Zaharinah bt. Amanah bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 2. penyertaan dalam konvensyen. Umi Nadzrah bt. 2. 5. penghargaan dan pengiktirafan Menentukan objektif dan halatuju KIK Mendaftar kumpulan dan keahliannya Menilai dan memantau keberkesanan Program KIK Menyelaras penyeragaman cadangan penyelesaian dari Program KIK Kedalam Perkhidmatan Awam Mengenalpasti output yang berpotensi untuk tujuan pendaftaran hakcipta dan pengkomersilan : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. promosi. membangun dan menyelia aktiviti akademik dan yang berkaitan dengannya di IPG. 3. 5. Hjh. 2. Wang Leong Boon En. Abdul Kadir En. 4. Menyediakan peruntukan kewangan untuk aktiviti latihan termasuk kaedah pemikiran kreatif. Mohd. Mohd Nor Pn. Ahmad Sandara Lela Putera b. persembahanprojek. Membina pangkalan data IPG selaras dengan soalan-soalan dalam sembilan aspek kualiti seperti dalam dokumen Kod Amalan Jaminan Kualiti IPTA. JK PEMANDU KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK) Pengerusi Fasilitator Ahli Senarai tugas: 1. Mohd Nor En. Menjaga dan bertanggungjawab terhadap kualiti dan standard yang telah ditetapkan. Abdullah En. Pumadevi a/p Sivasubramaniam Semua Ketua Jabatan Timbalan Pengerusi : 2. Arshad Datin Hjh. 3.5 Merancang. Norizam b. 4. menyelaras. lawatan. Fuad b. Muhamad Hilal b. Mohd. Zaiton bt. Yusoff En. Said Pn. pelaksanaan projek. 10 . Membuat laporan berdasarkan analisis pangkalan data yang telah dibuat. Hjh.

Dahlan Pn. Radzi En. Membantu kumpulan menyimpan rekod dan membuat persediaan bagi persembahan pengurusan 4. menjalankan kajian. Membantu menyelesaikan masalah-masalah ahli 7. Mohd. Azibah bt. Bertanggungjawab terhadap kelancaran aktiviti –aktiviti kumpulan dan memupuk semangat kerjasama dan harmoni 3. Abdul Manan b.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 2. Razak b. Norhiza bt. Redzuan b. Nurul Hafiza bt. Nazir Pn. Mengambil bahagian semasa persembahan pengurusan berdasarkan pembahagian tugas yang telah ditetapkan 11 . Abd. Kasdi En. Faridah bt. Menguatkuasakan disiplin bekerja secara berkumpulan Senarai Tugas Ahli-Ahli KIK: 1.5. Mengenalpasti projek. melaksanakan cadangan-cadangan penyelesaian dan penambahbaikan serta memantau keberkesanan pelaksanaan projek 4. Mohd. Chua Lay Nee Pn. Hjh. Sulong Pn. Ibrahim Dr. Menunjukkan minat dan sokongan kepada kumpulan 6. menyumbangkan idea. Taufik b. Ashraf b. Menumpukan usaha menyempurnakan projek kumpulan 3.1 JK Kumpulan Inovatif Dan Kreatif: QUANTUM : : : : : : : : : : : : : : Dr. Baharom Pn. Mohd. Abu Chik Fasilitator Ketua Kumpulan Penolong Ketua Kumpulan Setiausaha Penolong setiausaha Ahli Senarai Tugas Ketua Kumpulan: 1. Razak b. Koh Bee Hoon En. Menghadiri mesyuarat secara tetap dan tepat pada waktunya 2. Mustaffa En. Pumadevi a/p Sivasubramaniam Dr. Fathiyah bt. Mengelola dan mempengerusi mesyuarat dengan teratur dan berkesan 5. Salleh Dr. Dato’ Ibrahim Dr. Melatih ahli-ahli mengenai teknik penyelesaian masalah / penambahbaikan / penciptaan baru dengan bantuan fasilitator di mana perlu 2.

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 3. 6. 5. Abd. 3.0 JK AKADEMIK Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Akademik Penolong Setiausaha I Penolong Setiausaha II Penolong Setiausaha III Ahli : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Wong Pung Keng Pn. Heaw Kok Meng Penyelaras LPBS/KDC : Penyelaras DPLI SR : Penyelaras Jadual Waktu Induk : Penyelaras PGSR : Penyelaras PBS KPLI SR : Penyelaras MQF : Penyelaras PLPS : Penyelaras BIG : Penyelaras Pra PISMP : Penyelaras PISMP IPGM : Penyelaras PPG : Penyelaras Penggubalan Soalan : Penyelaras Penggubalan JSU : Penyelaras Kerja Kursus & Taksiran : Senarai Tugas: 1. Hashim Pn. Samat Tn. Hjh. Ibrahim Tn. Sansinah bt. Hjh. Hashim En. sumber dan bilik kuliah Menjalankan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setiap semester 12 . Mohamad b. Osman Dr. 4. Siti Fatihah bt. Dahlan Dr. Hjh. Hasimah bt. Hjh. 2. Rosmidah bt. Hj. Hjh. Asnan Pn. Hjh Faizah bt. Muzafar Shah b. Hjh. Rafiah bt Daud En. Tham Yew Meng Pn. Harun Semua Ketua Jabatan KU Peperiksaan KU Kokurikulum KU Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Penyelaras Jaminan Kualiti Penyelaras Program (ahli jemputan) Pensyarah pakar subjek (ahli jemputan) Pn. Rasid b. Che’ Azmi b. Mohd Din Dr. Tan Bee Chu Pn. Merancang pelaksanaan kurikulum di peringkat institut Menyelaras pelaksanaan kurikulum di peringkat jabatan dan institut Menganalisis keberkesanan kurikulum dan penilaian Mencadangkan perubahan yang diperlukan ke atas kurikulum Membincang keperluan pensyarah. Hj. Ashidah bt. Hj. Takriff En. Umi Kalsom bt.Hj. Hj. Amran b. Fathiyah bt. Abdullah Tn. Karim En. Mustafa Tn. A.

Karim Pn. Menyelaras bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar hal berkaitan kontrak dan elaun pelajar. Memastikan kemudahan pembelajaran dan tenaga pengajar mencukupi. Faizah bt. 10. Menjalankan kuliah dan tutorial. Memastikan dokumen kurikulum dan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari Institut Pendidikan Guru. Mohd. KU Peperiksaan. Menjalankan kerja pentadbiran kursus dan tugas-tugas bahagian akademik. 7. Shahidin En. Maimunah bt. bilangan unit mengikut opsyen. 11. 3. Mencetak dan mengedarkan Jadual Waktu kepada semua yang berkenaan sebelum semester bermulaMeminda dan mencetak semula Jadual Waktu Induk berdasarkan keperluan semasa. KU Kokurikulum dan KU Latihan Dalam Perkhidmatan untuk melengkapkan Jadual Waktu.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 3. 2. Hjh. 6. Ratna Laila bt. Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Mengumpul maklumat yang diperlukan dan cadangan-cadangan daripada Ketua-ketua Jabatan. Melapor hal-hal berkaitan jadual waktu kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah dari semasa ke semasa 3. Menentukan bilik kuliah yang akan digunakan 7. Menyelia dan memeriksa tugasan. A. Abd Rahman Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Kokurikulum Senarai Tugas: 1. Tham Yew Meng Cik Farm Choon Moy Pn. Berbincang dan merancang Jadual Waktu Induk berdasarkan keperluan sedia ada dan unit tambahan yang baru berdasarkan unjuran Institut Pendidikan Guru. 5. penilaian dan peperiksaan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali pada setiap semester 13 . Menyediakan jadual waktu pensyarah dan peserta kursus. 6. Mengendali. Aziz Semua Ketua Unit Mata Pelajaran Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1.2 JK PROGRAM DIPLOMA PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Menyediakan Jadual Waktu mengikut unjuran dan arahan daripada Institut Pendidikan Guru. Huzaifah b. peruntukan bilik dan kemudahan lain yang sedia ada di institut 3. Membuat pendaftaran peserta kursus bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. 4. 9. Abd. 2. 8. 4. 5. Menyediakan Jadual Waktu Induk dengan tepat dan sesuai dengan keperluan kursus masingmasing.1 JK JADUAL WAKTU Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha 1 Setiausaha 2 Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. menyelia dan memantau perjalanan program.

6. Pegawai Eksekutif Kanan 17. Wahid Tn. Penyelaras PPG JTP 15. 10. Penyelaras PPG Sains Sosial : 8. 11. Hjh. Basri Pn. Lee Keok Cheong En. 3. 7. Penyelaras PPG JAPIM : 10. Penyelaras PPG JIP : 6. KU Latihan Dalam Perkhidmatan : 4. Sipon En. 4. Benedict Clement D’Silva En. Tham Yew Meng Pn. Abdul Rahim b. Juruteknik Kanan Senarai Tugas: 1. Fatimah Rozihan bt.3 JK PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PPG) Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Tn. Baharom b. Shahidin 1. Mustafa En. Pozi b. KJ Teknologi Pendidikan : 3. 5. Wan Muhammad Cik Tan Guat Kun En. Menyelia dan memeriksa tugasan. Muhammad Fauzan b. KJ Hal Ehwal Pelajar : 2. Mohd. Abu Bakar En. Ismail En. Abdul Majid Menjalankan kerja pentadbiran kursus dan tugas-tugas bahagian akademik. Menyelaras bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Unit Latihan Dalam Perkhidmatan hal berkaitan kontrak dan elaun pelajar. Mohd. Sulong Pn. : : : : : : Pn. Arshad Dr. Penyelaras PPG Unit PC 13. Ratna Laila bt. 9. Muzafar Shah b. Razak b. Memastikan kemudahan pembelajaran dan tenaga pengajar mencukupi. Penyelaras PPG PJPK : 11. Membuat pendaftaran peserta kursus bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Unit Latihan Dalam Perkhidmatan. Hj. 8. Shariff Pn. Bongsu En. Abd Wahid En. Mengendali. Penyelaras Jadual Waktu 16. Memastikan dokumen kurikulum dan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari Institut Pendidikan Guru. Umar b. Zaki En. Zanariah bt. Muhamad Hilal b. Menyediakan jadual waktu pensyarah dan peserta kursus. menyelia dan memantau perjalanan program. 2.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 3. Ketua Unit Khidmat Pengurusan : 5. Penyelaras PPG PT : 9. Hj. Penyelaras PPG JS 14. penilaian dan peperiksaan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali pada setiap semester 14 . Ahmad Ridzwan b. Rajendran a/l Tangiah En. Noraini bt. Menjalankan kuliah dan tutorial. Penyelaras PPG JM : 12. Penyelaras PPG JPM : 7. Zamrah bt. Mazlan b.

Hj. Md.1 JK PASUKAN PENGURUSAN PRAKTIKUM Pengerusi : Timbalan Pengarah Setiausaha : Ketua Unit Praktikum Pegawai Pengurusan Praktikum: En. Mansor (Ketua) : Pn. Noor Azzam bt. Ahmad Sandara Lela Putera b.0 JK INDUK PRAKTIKUM Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : Pengarah : Timbalan Pengarah : Ketua Unit Praktikum : Semua Ketua Jabatan : Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian : Ketua Unit Kokurikulum : Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan 4. Norhamimah bt. Abdul Karim b. Hj. Abd. 2. Mansor Sub Unit Pasukan Pengurusan : En. derma darah dan pendidikan kesihatan pergigian daripada pihak yang berwibawa. Hjh. Cho Keng Boon (Ketua) : En. Takriff (KDPM Prasekolah) Sub Unit Data dan Rekod : En. Umi Kalsom bt. Abdul Karim b. Salina bt. Muniandy a/l Varatan (KDPM KDC) : En. Hamzah : En. pemeriksaan kesihatan dan ceramah berkenaan pencegahan dadah.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 3. Mohd Ayob (Derma Darah) Cik Norazian bt. Muhammad b. Abdul Kadir : En. Mhanogaran a/l Arujunan (Anti Dadah) Tn. Rasid b. Jalil b. Ahmad (KPLI j-QAF) : Tn. 3. Hasnah bt. Hjh. 4.Zaharilah bt. Ahmad Radhi b. Harun : Pn. Abd. Mohd Said Sub Unit Pementoran 15 . Memantau tahap kesihatan pelajar. Merancang program tahunan bagi memastikan kesedaran terhadap kesihatan sentiasa ada dalam kalangan warga institut Melaksanakan program yang dirancang seperti pameran. Sulaiman (Ketua) : Pn. Rahim (KPLI) : En. Yee Yong Fak (KPLI KDC) : Pn. Osman : Pn. Samat (PISMP-IPG) : Pn. Jaafar (Kesihatan Gigi) Semua Mentor Senarai Tugas: 1. Rosli En. 4 JK PENYUBURAN DIRI PELAJAR Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kaunseling HEP En. Hj. Afandi b.

4. menangguh. laporan mesyuarat JKPPMPG dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan ke Unit Peperiksaan dan Penilaian. 6. SUP bertanggungjawab menghantar BIKP. Membuat penyeliaan rentasan kepada pelajar yang bermasalah. 2. gagal dan tidak cukup tempoh. Harun : Pn. 16 . 3. Norhamimah bt. Menghantar laporan yang berkaitan untuk makluman IPG. Ketua-ketua Jabatan bertanggungjawab membentang laporan kesempurnaan semua kerja kursus bawah kelolaan jabatan masing-masing. Institut Pendidikan Guru mengikut tarikh yang ditetapkan dalam jadual kerja peperiksaan. 5. Abdul Karim b. Mansor : Pn. dan taklimat kepada pensyarah dan pelajar. JKPPIPG hendaklah menyediakan laporan segala mesyuaratnya dan disenggara serta disimpan dalam bentuk sepatutnya. 6 JKPPIPG hendaklah mengadakan mesyuarat untuk menjalankan fungsinya sebagaimana Perintah LPPG Bab IV Perkara 2. Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar bertanggungjawab membentangkan status kehadiran pelajar-pelajar yang didaftarkan di institut. Menentukan dasar pelaksanaan praktikum selaras dengan struktur dan komponen kursus. Azulhaimi b. Mengesahkan keputusan praktikum. Jawatankuasa ini menentukan pelajar yang layak menduduki peperiksaan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perintah LPPG. mengadakan kursus mentoring untuk guru pembimbing. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya dua kali dalam setiap semester. Shasitharan a/l Raman Kutty (Ketua) : En. 5. 3. Bermesyuarat untuk memutuskan kes-kes khas seperti disiplin. cemerlang dan gagal. Seethradevi a/p K.2 JK UNIT PRAKTIKUM Pengerusi Setiausaha AJK : Ketua Unit Praktikum : En. 5. 7.6 pada tarikh yang ditetapkan dalam jadual kerja peperiksaan. Hamzah Senarai Tugas 1. Menguruskan hal yang berkaitan dengan praktikum dari aspek penempatan pelajar dan pensyarah penyelia. Memantau pelaksanaan praktikum.0 JK PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU ( JKPPIPG ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Semua Ketua Jabatan Semua Penyelaras Program Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum 1. SUP bertanggungjawab menyediakan Borang Induk Keputusan Peperiksaan (BIKP). Wang Leong Boon 4. 8. 4.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Sub Unit Latihan : En. Ahmad : Pn.Krishnan : En. 2. Salina bt.

5. P/TP mempengerusikan mesyuarat JKPPIPG untuk mengesahkan keputusan peperiksaan dan pentaksiran yang di bawah kuasa JKPPIPG dan menyemak keputusan peperiksaan ulangan dan keputusan akhir sebelum dikemukakan kepada Senat. Hj. Ashidah bt. Hjh. Menyediakan jadual kerja peperiksaan dan penilaian peringkat institut berdasarkan jadual kerja yang ditetapkan oleh IPG Menyediakan analisis keputusan peperiksaan Melaksanakan tugas-tugas peperiksaan dan penilaian institut 5. Nizam b. dan sijil/diploma/ijazah kepada calon. Abu Bakar (Keceriaan/Kebudayaan) 17 .1 JK PENGURUSAN PEPERIKSAAN (LAM-PT-07) Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Pemb. Tham Yew Meng (ICT) En. Heaw Kok Meng (Peperiksaan dan Penilaian/PLC) Dr. Subramaniam a/l Kolimdapan Tn. Abd Latib (ICT) Dr. Zubaidah bt. Hjh. Mohamad Kaslan (Kebajikan) En. Rosmidah bt. Rasid b. Menyediakan jadual waktu peperiksaan dan jadual pengawasan peperiksaan peringkat IPG. 7. KUPP memasukkan maklumat pelajar dalam BIKP. Hj. 2. Rafiah bt. Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penulisan En. 6. KUPP mengurus pemesanan lembaran sijil/diploma/ijazah ke JPP. dan Penilaian/MS ISO) Tn. 8.0 JK KECEMERLANGAN INSTITUT Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Pn. Menyerahkan skrip jawapan kepada Ketua Jabatan (yang berkenaan) untuk proses pemeriksaan skrip jawapan. Hashim (MQA) Dr. Zahar bin Abu Semua Ketua Jabatan Semua Penyelaras Program Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum 1. 3. Lee Keok Cheong (Pendidikan Khas) Tn. KUPP menguruskan penyediaan dan penyerahan transkrip akademik peperiksaan. Osman (Pep. Asnan Dr. 4. Nong Chik En. Masnan b. Memaklumkan keputusan kes calon yang Tidak Dibenarkan Menduduki Peperiksaan Asal ke IPGM.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 7. 8. Siow Choong Fui (Kurikulum) Pn. Abdullah (Kurikulum dan MS ISO) Pn. Tan Bee Chu. Hj. Ahamad (Jaminan Kualiti) En. KUPP menyerahkan BKKP kepada semua KJ berkenaan mengikut jadual kerja peperiksaan. Siti Fatihah bt. Abd Samat (MQA) En. 6. Sansinah bt. Hjh. Mohamad b. Daud (HEP dan Konvokesyen) Pn. Hjh. KUPP merancang dan menguruskan Mesyuarat JKPPIPG bagi menentukan Kelayakan Calon Menduduki Peperiksaan. IPGM. Hjh. Dr. Pumadewi a/p Sivasubramaniam En. Hashim (KDC/Teaching School) Tn. Hj. Wong Pung Keng (Kurikulum) Pn. Mazlan b. Hj. 9. Nong Azman b.

Arshad En.2 Jawatankuasa Kerja Pembangunan IPG Sukan Pengerusi Timbalan Pengerusi : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Jabatan Pend. Hassan Semua Ketua Jawatankuasa Kerja IPG Sukan Semua Setiausaha Jawatankuasa Kerja IPG Sukan Ketua Unit Khidmat Pengurusan (Ahli Jemputan) Pegawai Eksekutif Kanan (Ahli Jemputan) Semua Ketua Jabatan (Ahli Jemputan) Semua Ketua Unit (Ahli Jemputan) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Naib Pengerusi : Ketua Urus Setia : Setiausaha : Penolong Setiausaha : Ahli : 7. 5.2. Razak b. Md Din En. Che’ Azmi b. Awang Abdullah b. Pn. Hjh. Hjh. Hjh. Maimunah bt. Zakaria (Kebudayaan) YM Pn. Raja Rohana bt. Zaiton bt.0 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN IPG SUKAN 7. Mohd Nor (Bahasa dan Budaya) Pakar rujuk bidang berkenaan Menghadiri mesyuarat JK berkenaan Memberi idea. Alias b. Amran b. Hj. Hashim (Kurikulum) En. 2. Hjh. 7. Sulong En. Muhammad Hilal b. Jasmani dan Pend. Harun (ICT) Pn. Kesihatan Ketua Unit Kokurikulum Pn.1 Jawatankuasa Urus Setia Pembangunan IPG Sukan Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Jabatan Pend. Raja Ishak (Lesson Study) Datin Hjh. Che Latt (Protokol dan Integriti) En. Mariam bt. Memantau dan menilai keberkesanan aktiviti bidang berkenaan. Kesihatan Ketua Unit Unit Kokurikulum Ketua Urus Setia Penyelaras : 7. sumbangan dan motivasi dalam meningkatkan mutu kerja Merancang dan melaksanakan aktiviti bidang berkenaan untuk meningkatkan kecemerlangan institut. Jamaliah bt. Ahmad En. Osman 18 . Tam Yeow Kwai (Kokurikulum) Pn. Darwish (Peperiksaan dan Penilaian) Tn. Jalil b. Mukhtar b. 4. Hjh. 3. Hj. Muhammad Fairuz b. Hjh. Lasim (Kebajikan) Pn. Hj. Hj. Chong Chai Lian Dr. Nor Aniza bt. Abdullah (LDP/Teaching School) Dr. Jasmani dan Pend.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : : : : : : : : : : : Senarai Tugas: 1.1 Jawatankuasa Kerja Prasarana Ketua Setiausaha Ahli : : : En. Amanah bt. Fathiyah bt. Yaacob En. Dahlan (Praktikum) Pn.

3 Jawatankuasa Kerja Perancangan Sumber Manusia & Pembangunan Profesionalisme Ketua : Setiausaha : Ahli : Pn. Aris Tn. Bapotti Cik Norazian bt. Muhammad Fairuz b. Mohd.K. Md Salleh Pn. A. Hassan 7. Tan Kait Keong Tn.2.2. Mohamad Shariff Pn. Latif Dr. Abu Pn.2.N. Awang Abdullah b. Ahmad Latfi b.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 7. Afandi b. Shamsudin b. Affandi b. Abdullah 7. Bapotti En. Suthanthiradevi J. Jaafar En. Yaacob Cik Norazian bt. Halim b.2. Tam Yeow Kwai En. Tamilchelvan a/l Periasamy En.7 Jawatankuasa Kerja Pengantarabangsaan Ketua Setiausaha Ahli : : : En. Mustaffa 7. Abd. Md. Baharom Tn. Ayob 7.2 Jawatankuasa Kerja Kurikulum Ketua Setiausaha Ahli : : : En. Bisshukri b. Hassan En. Money Dr.2.5 Jawatankuasa Kerja Promosi Ketua Setiausaha Ahli : : : En.6 Jawatankuasa Kerja Penyelidikan & Inovasi Ketua Setiausaha Ahli : : : Dr. Suraya Bibi bt. Azibah bt. Syed Mahamud 7. Ahmad Latfi b. Ismail En. Ahmad En.J. Azulhaimi b. Khalid Pn.2. Mohd Ali En.2. Hj. Hj. Haidatullaila bt. Matrop En. Redzuan b. Hj. Jaafar En. Muhammad Fairuz b. Nor Aniza bt.8 Jawatankuasa Kerja Kejurulatihan Sukan dan Kepegawaian Sukan Ketua Setiausaha Ahli : : : Tn. A. Abd Rahim b. Rohaizad b. Ahmad En.K. Suraya Bibi bt. Mohamad Arshad b. Hasnah bt. Maznah bt.4 Jawatankuasa Kerja Dokumentasi Ketua : Setiausaha : Ahli : Dr. Syed Zulkarnain b. Mohd Taufik b. Latif 7. Radzi En. Manan 19 .

Mohd Nor En. Sulaiman En. Mohd. Ashraf b. Hj. Menyelaras dan mengawal selia mesyuarat serta menyediakan maklum balas mesyuarat IPG Sukan kepada IPGM. Hj Zakaria En. Matrop En. Cho Keng Boon En. Ahmad Latfi Latif En. Ali En. Jalil b. Md. Wan Mohamad Saad b. Muhammad Fairuz b. Safian b. menilai. meminda dan menggubal kerangka konseptual pelaksanaan ke arah merealisasikan Dasar 1M1S. Mengkaji. Suraya Bibi bt. Hj. Ahmad Dr. A. Haidatullaila bt. Afandi b. Razak b. Lee Yook Lan Senarai Tugas 1. Azulhaimi b. Latif Cik Norazian bt. Hj. Zulkifli b. Abd. Tamilchelvan a/l Periasamy En. Hj. Hj. Yusop En. Abd. 20 . Ahmad Latfi b. Sharif Pn. Tan Kait Keong Tn. Shamsudin Mohamad Shariff En. Ayob Pn. 5.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Olahraga Dr. Chong Chai Lian En. Osman Cik Norazian bt. mengurus. Hj. Haidatullaila bt. Palani a/l Krishnasamy Pn. Muhammad b. Heaw Kok Meng Pn. Merancang dan mewujudkan kolaborasi yang strategik dengan pelbagai pihak dan agensi dalam pelaksanaan program IPG Sukan. Izan b. Md. 2. Merancang. Khalid Pn. Sy Zulkarnain b. memantau dan menilai projek-projek 4. Khalid Pn. Md. Sivakumari a/p Saniappan En. Rahim b. Chin Kuang Tiu En. Ismail En. 3. Din En. Awang Abdullah b. Bishukri b. Halim b. Osman Pn. Nor Aniza bt. Yaacob En. Tam Yeow Kwai En. Suthanthiradevi JNJ Money Gimnastik Gimrama Renang Bola Sepak Bola Tampar Bola Baling Tenis Ragbi Hoki Ping Pong Skuasy Bola Keranjang Badminton Sepak Takraw Bola Jaring Bowling 10 Pin Memanah Silat Olahraga Kabadi/Silambang Wushu En. Bertindak sebagai penanda aras IPG Sukan dalam dan luar negara. Mohd. Jaafar Dr.Arshad b. Nor Diwiyana bt. Wan Chik Dr.Sy Mahamud En. Jaafar En. Mohd. Mohd. Mohamad b. Aris En. Jalil b. Abd Rashid Tn. Ibrahim En. pembangunan IPG Sukan. Amran b. Rohaizad b. Bapotti En. Sulong En. Ayub En.K. Chong Chai Lian Pn. Azmi b. Md. Ahmad Tn. Hassan Tn. melaksana. Salleh Tn.

7. 3. Merancangkan anggaran perbelanjaan tahunan pelaksanaan program/aktiviti kokurikulum. 6. 9. 21 . 6. Mengesahkan perancangan program/aktiviti kokurikulum bagi setiap semester/tahun. 2. 4. Mengagihkan tugas Jurulatih/Pensyarah Penasihat Kokurikulum.persaraan dan lain-lain Merancang dan melaksanakan program pembangunan personel Mengurus dan memantau laporan prestasi anggota organisasi Menjadi panel pergerakan gaji dan Augerah Perkhidmatan Cemerlang Mengambil tindakan tatatertib dan kaunseling personel Meningkatkan prestasi dan kompetensi anggota secara berterusan Menguruskan urusan berkaitan Majlis Bersama Jabatan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya empat setahun MAJLIS KOKURIKULUM Penasihat : Pengerusi : Setiausaha : Pen.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 8. 3.0 Mengkaji dan merancang keperluan perjawatan dan sumber manusia di IPG KRM Menguruskan urusan kenaikan pangkat. 8.Setiausaha: Ahli : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Kokurikulum Penolong Ketua Unit Kokurikulum Penyelaras Permainan Penyelaras Unit Beruniform Penyelaras Persatuan Penyelaras Olahraga Penyelaras Bina Insan Guru (BIG) Penyelaras PULAKO Penyelaras Pengurusan Kokurikulum Senarai Tugas : 1. 9. Merancang program/aktiviti kokurikulum Institut Pendidikan Guru Kampus (IPGK) mengikut semester/tahun berdasarkan kepada penilaian program sebelumnya. 9.0 JK PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA: Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Semua Ahli Majlis Profesionalisme. Menyelaras dan mengesahkan keputusan penilaian program/aktiviti kokurikulum Bertanggungjawab secara langsung kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah dalam semua perkara berkaitan dengan program/aktiviti kokurikulum. 5. 5. 2. Menentukan semua kegiatan program/aktiviti kokurikulum dilaksanakan mengikut rancangan semester. Meluluskan program/aktiviti kokurikulum yang akan diadakan pada setiap semester/tahun. 4. 8. Pengurusan dan Pentadbiran (MPPP) Senarai Tugas: 1. Mengedar proforma dan sukatan pelajaran kokurikulum kepada Jurulatih/Pensyarah Penasihat Kokurikulum. 7.pengesahan jawatan.

Mengawas dan menyelia aspek penilaian aktiviti kokurikulum. Manan Tn. Arshad b. Tam Yeow Kwai Pn. Awang Abdullah b. Wan Mahamad Saad b. Hj. Awang Abdullah b. Mohd. Mohd. Md. Suthanthiradevi a/p J. Yaacob Pn.J. Mohd. Mohd. Shamsudin b. Shamsudin b. Harun b.N. Din Dr. Fathaiyah bt.N. Merancang program latihan kompetensi kepada pensyarah bagi meningkatkan profesionalisme mereka. 5. Wan Mahamad Saad b. Amran b. Mohd Shariff En. Suthanthiradevi a/p J. Azibah bt. Hj.N.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 9. Md. Din Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : : : Semua Tutor Tn. Hj.J Money En.J. Hj.Money En. Afandi b. Tamilchelvan a/l Periasamy En. Baharom Dr. Mengawas penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum yang dianjurkan oleh pihak luar institut. Hj. Mohd. Abdullah 22 . Amran b. Mengadakan mesyuarat majlis Kokurikulum sekurang-kurangnya dua kali dalam semester. 4. Menyelaras aktiviti kokurikulum yang dianjurkan oleh IPGM. Rahim b. Yaakob Senarai Tugas: 1 2. merancang. Hashim Dr. Maznah bt. Ali En. Aris En. Wan Chik Pn. Samsudin b. Shairozi b. Hj. Tamilchelvan a/l Periasamy En. Aris En.1 JK PENYELARAS KOKURIKULUM Penasihat Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha (PGK / KDC) Penolong Setiausaha (Pentadbiran) Penyelaras Unit Beruniform Penolong Penyelaras Persatuan Penolong Penyelaras Permainan Penolong Penyelaras Olahraga Penolong Jurulatih Beruniform/Permainan : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Kokurikulum Dr. mengawas dan menyelia pelaksanaan semua hal yang berkaitan dengan aktiviti kokurikulum peringkat institut. Shamsudin b. Abdul Rahim b. JK BINA INSAN GURU : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Kokurikulum En. Hj. Shariff En.Money Tn.2 Membincang. 9. Ujang Tn. Rohaizad b. Md. 6. Ahmad Tn. Suthanthiradevi J. Shariff Tn. Ayob En. Wan Chik En. Ismail En. Hj. 3.

Che Yang bt. Basri En. Hjh. .Menyediakan kertas kerja dan mengemukakannya kepada pihak oengurusan untuk tujuan kelulusan kewangan. Ahmad Ridzwan b. 6.Memilih dan menentukan tapak perkhemahan. 10. 10. Ibrahim Pn. Zin En. Hj. Ali b. Hjh. Memastikan tutor menilai dan menyiapkan markah para peserta. 5. Membuat perancangan awal dan persediaan program: .1 Menentukan cara pemilihan Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPP) dibuat Melantik barisan Exco JPP Mengadakan mesyuarat dan memantau perjalanan mesyuarat JPP Mengadakan latihan kepimpinan Exco JPP Menganjurkan lawatan penandaarasan kepimpinan pelajar JK KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kaunseling HEP Kaunselor Pentadbir Kaunselor Pelajar Tn.Merancang pengisian aktiviti. Ujang Dr. . Fuzi b. 3. Ahmad Radhi b. Harun b. Mohamed Zin 23 . 4. Musalmah bt. 5. Md. Salleh Dr. 7.Penubuhan dan pemilihan jawatankuasa pengelola kursus. .Merancang perbelanjaan catuan basah dan kering. . Hj. 2.Merancang taklimat kepada peserta kursus. Mohd.0 JK INDUK PENGURUSAN PELAJAR Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kepimpinan Semua Ketua Unit Penolong Ketua Unit Jabatan HEP Cik Safura bt. Jaamat Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Senarai Tugas 1. Mohd. Menyediakan jadual program Bina Insan Guru (BIG). Rosli Senarai Tugas 1. Menguruskan segala bayaran ke atas pembekal dan membuat penilaian prestasi pembekal Membuat penilaian program dan menyediakan laporan bagi setiap kohort kursus Mengadakan mesyuarat sebelum dan selepas kursus 2. Hasimah bt. 4. Kassim En. 3. Yee Yong Fak En. Menjalankan aktiviti seperti yang terdapat dijadual program Bina Insan Guru. . Hjh.

8. Pn. Chong Siw Fong En. kerjaya. Mohd Muhsinul Nidzam b. Din Dr. Mengadakan mesyuarat dua kali setiap semester dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah 10.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : : : : Senarai Tugas 1.Kesihatan Gigi . akademik. Mohamed Zin Pn. Menyebarkan maklumat tentang Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Bapotti Pn. 6. Tugas-tugas lain yang diarah oleh ketua jabatan dari semasa ke masa. Mengumpul laporan tutorial dan usrah daripada tutor pada akhir semester untuk tindakan seterusnya dan juga untuk diedarkan kepada penjaga dan penjamin. Jesuthas En. 10.Pendidikan Pengguna . 7. Memantau pelaksanaan dan aktiviti tutorial dan usrah secara kelas dan umum.Pendidikan Pencegahan Dadah dan Aids .Ketatanegaraan . 5. Melaksana dan menyelaras program tutorial dan usrah kepada pelajar setiap minggu. bimbingan dan kaunseling. 11.2 JK DISIPLIN DAN KEHADIRAN PELAJAR Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan Penolong KU Perjanjian dan Penguatkuasaan En. Bekerjasama dengan penyelaras program kemajuan staf dalam melaksana latihan perkembangan kendiri kepada pensyarah atau staf sokongan mengikut keperluan semasa.K. Abdul Kadir Pn. Mengadakan konsultasi dan konferensi dengan pelajar dan ibu bapa. Hjh. Melaksana program pengembangan pelajar. Abdullah En. Menyelaras dan melaksana kursus-kursus penyuburan diri seperti: . Zaharinah bt. Faridah bt. Memberi khidmat kaunseling individu dan kaunseling kelompok kepada pelajar yang berkaitan dengan hal-hal peribadi. suami atau isteri pelajar apabila diperlukan. ujian personaliti dan lain-lain berkaitan.Program Motivasi Menganjurkan kursus kepimpinan pelajar. Inventori dan penyimpanan data komputer. ujian minat. Chua Lay Nee Pn. Ali Othman 24 .Pendidikan Pelaburan . Umi Nadzrah bt. 9. Lee Yook Lan 4. 12. ujian psikologi. Rajam a/p Suppiah Pn. A. Suraya Bibi bt. 13. 2 3. sosial dan perkahwinan. Chin Kuang Tiu Pn. Fuzi b.

penghuni-penghuni yang tidak pulang ke kolej kediaman Mengawasi aspek sosial dan disiplin penghuni kolej kediaman Mengambil alih tugas warden lain yang bertugas di luar Institut semasa ketiadaan mereka. 10. Penguatkuasaan Peraturan Kolej kediaman berkenaan dengan kebersihan serta penggunaan kemudahan seperti lampu. 6. bilik rehat dan kafetaria dipatuhi. 11. 11.3 Memberikan taklimat kepada guru-guru pelatih dan tutor baru berkaitan dengan kehadiran dan pengisian rekod kehadiran guru-guru pelatih. 25 . Mengedarkan borang-borang pemantauan salah laku pelajar yang berkaitan dengan kehadiran kepada tutor atau pensyarah mata pelajaran. 2. 6. kipas. Bertindak sebagai pembimbing atas segala masalah kepada pelajar yang menetap di kolej kediaman Mengawasi kebajikan dan keselamatan penghuni termasuk urusan membawa ke hospital kerajaan bagi penghuni yang memerlukan rawatan kecemasan. Menyediakan laporan kehadiran akhir semester untuk mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Institut Perguruan.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Senarai Tugas : 1. 3. Menyemak buku laporan keluar masuk pelajar di pondok pengawal setiap hari Merancang dan mengimarah Balai Islam Menjalankan pemantauan ke atas kerosakan di kolej kediaman dan membuat laporan kepada penyelia asrama dan Pegawai Eksekutif Kanan (PEK) Mengadakan latihan kecemasan dan kebakaran sekali pada setiap semester Mengadakan mesyuarat pada setiap bulan 5. 4. 4. 3. 10. 8. 9. Menyemak buku keluar kawasan asrama dan mengambil tindakan untuk menghubungi keluarga melaporkan kepada pihak Institut. 7. 7. 10. Membuat pemantauan dari semasa ke semasa terhadap kehadiran guru-guru pelatih Membuat penyemakan buku kehadiran dan laporan kehadiran bulan guru-guru setiap unit. Menyimpan rekod dan data kehadiran guru-guru pelatih yang di bawah pengawasan tutor tersebut Memaklumkan kepada tutor tentang kes-kes salahlaku guru-guru pelatih yang di bawah pengawasan tutor tersebut. Memanggil dan menasihati memberi amaran kepada guru pelatih yang ponteng/ tidak hadir kuliah Memberikan maklumat dari semasa ke semasa kepada pihak pentadbiran maktab mengenai kehadiran guru-guru pelatih Membantu Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan maktab dalam menyediakan maklumat untuk tindakan di bawah Akta 174 berkaitan dengan kehadiran. Mengambil tindakan ke atas kes-kes kehadiran yang dilaporkan. 5. JK KOLEJ KEDIAMAN Pengerusi Timbalan Pengerusi I Timbalan Pengerusi II Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kolej Kediaman Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Pegawai Pengurusan HEP Semua Warden Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan Senarai Tugas : 1. 8. 2. 9.

6 JK PENASIHAT MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kepimpinan En. Rajendran a/l Thangaiah Pn. Rosli Semua Ketua Unit Jabatan HEP Semua Penolong KU Jabatan HEP Tn. Abdullah En. VPK Sulaiman ( Asrama ) Pn. Melantik Jawatankuasa Minggu Pengurusan Pelajar Baharu dalam kalangan pensyarah 4. Muhsinul Nidzam b. Mohd. 2. Jan b. Hj. 10. Merancang Minggu Pengurusan Pelajar Baru 2. Baharudin ( Asrama ) Penolong Akauntan Senarai Tugas: 1. Ghazali b. JK PENGURUSAN PELAJAR BAHARU Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Cik Safura bt. Ahmad Radhi b. Mohd. Nor Hafizah bt. Suraiyati bt. Shukor KU Kerohanian dan Moral En.5 Memastikan perhimpunan rasmi dilaksanakan pada hari Isnin minggu pertama Menentukan giliran bertugas mengikut unit pelajar. 4. Memastikan pada setiap perhimpunan ada pensyarah yang memantau. 3. Abd Rashid ( Perbekalan ) En. Melantik pelajar sebagai pembantu semasa pendaftaran pelajar baru dan membantu melaksanakan aktiviti yang telah dirancangkan 5. Ab.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 10.4 JK PERHIMPUNAN BULANAN PELAJAR Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kepimpinan Ketua Unit Kolej Kediaman Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan Ketua Unit Kerohanian dan Moral Semua Tutor Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Senarai Tugas: 1. Memastikan perhimpunan mengikut masa yang ditetapkan. Melantik tutor mengikut kumpulan 10. Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru 3. Rajam a/p Suppiah 26 . Hj. Mustapha Cik Lee Kim Hong En. Safian b. Md Zain En. Too Seng Hee Pn.

Samin En. Abdul Hamid 27 . Hjh. Hakim Pn. Faridah bt. Maimunah bt.7 Pn.8 JK Rakan Integriti Mahasiswa (RIM) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan HEP Tn. Ahmad Hafizal b. Nadarajan a/l Marimuthu En. 10. 3. Rajendran a/l Thangaiah Pn. 4. Ahmad Radhi b. Ujang En. Membuat mesyuarat jawatankuasa dan membuat keputusan daripada sesuatu kes. Din Pn. Rosli En. 2. 10. Chong Chai Lian Pn. 2. 5. Lasim En. Mohd. Asmah bt. Hj. Mohamad Zin Menentukan cara pemilihan JPP dibuat Melantik barisan Exco JPP Mengadakan mesyuarat dan memantau perjalanan mesyuarat JPP Mengadakan latihan kepimpinan Exco JPP Menganjurkan lawatan penanda aras kepimpinan pelajar JK PECAH KONTRAK Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan Ketua Unit Kaunseling Ketua Unit Kebajikan dan Sosial Pegawai Eksekutif Kanan Tutor pelajar yang berkaitan Senarai Tugas : 1. Hj. Hjh. Membuat tindakan berdasarkan Proses Kerja Pengendalian Kes Pecah Kontrak Perjanjian Pendidikan Guru. Harun b. Zubaidah bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : : : : : Senarai Tugas: 1. Too Seng Hee En. Fuzi b.

2. 5. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa dua kali setiap semester.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Senarai Tugas: 1. Menghantar maklumat berkaitan majlis tersebut kepada Unit Hal Ehwal Pelajar IPGM untuk tujuan pengesahan dan penyelarasan. 2. Rafiah bt. 28 . Hjh. Daud Datin Hjh. 4. 3. Zaiton bt. Menyediakan laporan aktiviti dan laporan kewangan setiap akhir semester dan dihantar ke IPGM 11. : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Menguruskan kebajikan pelajar yang terpilih untuk menyertai sebarang aktiviti RIM di peringkat pusat. Merancang aktiviti untuk ahli-ahli Rakan Integriti Mahasiswa (RIM) Membuat pemilihan ahli RIM dalam kalangan pelajar IPG.0 JK KONVOKESYEN Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha/Ketua Urus Setia : Penolong Setiausaha/Ketua Urus setia: Jawatankuasa Pemantau : Prestasi Terbaik & Anugerah Khas : Wakil JPP : Kewangan : Pendaftaran & Jemputan Lulusan : Urusan Sijil : Hadiah & Cenderamata : Teks Ucapan : Jemputan dan Sambutan : Juruacara : Floor Manager : Pengurusan Graduan : Buku Cenderamata : Rakaman & Fotografi : Teknikal : Persembahan Multimedia : Persiapan Dewan : Persiapan Pentas : Persembahan Khas : Khemah & Kebersihan : Keselamatan Lalu Lintas : Keceriaan Kawasan Disiplin & Perbarisan Seranta Perbarisan Kehormat Penginapan Graduan Jamuan dan Doa Pengurusan Jubah Pengurusan Raptai dan Protokol Liaison Officer Pesta Konvokesyen Senarai Tugas: 1. Abdullah Semua Ketua Jabatan Timbalan Pengarah Ketua Unit Kepimpinan Pegawai Eksekutif Kanan Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan & Penilaian Jabatan Pengajian Melayu Jabatan Pengajian Melayu Jabatan Ilmu Pendidikan Jabatan Pengajian Melayu Jabatan Ilmu Pendidikan Unit Kokurikulum Ketua Pusat Sumber Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Sains Sosial Jabatan Sains Sosial Jabatan Sains Sosial Unit Selenggara IPGK Jabatan Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan Jabatan PIPK Ketua Unit Disiplin Jabatan HEP Jabatan Sains Unit Kokurikulum Ketua Unit Kediaman Jabatan HEP JAPIM Jabatan Matematik Jabatan Bahasa Ketua Unit Khidmat Pengurusan YDP Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Mengadakan mesyuarat perancangan majlis konvokesyen dengan membentang kertas kerja.

5. Alias b. Membantu memberi maklumat dan melaporkan perkembangan kursus/ bengkel/ seminar dari semasa ke semasa serta menyelaras penyediaan laporan kursus/ bengkel/ seminar yang telah dijalankan. Zubaidah bt. Zakaria Ketua Unit Khidmat Pengurusan Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Staf Latihan Dalam Perkhidmatan Senarai Tugas: 1. Alias b. 5. 12. Melaksanakan kursus secara berkesan dari segi jadual.0 JK LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN ( LDP ) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Penyelaras KPKI IPG : Penyelaras LPS IPG : Ahli : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Pn. melapor dan membuat cadangan kursus-kursus yang telah dijalankan. Zakaria En. Mengadakan raptai sebelum majlis sebenar. 4. Hakim En. Memastikan dan memantau jawatankuasa kecil melaksana tugas yang dipertanggungjawabkan dengan mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa sebelum raptai. Membuat pemantauan dan tindakan susulan selepas kursus serta menyediakan pelan tindakan susulan Mengadakan mesyuarat sekali bagi setiap bulan dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah 6. 3. Faridah bt. Mohd. Mengumpul maklumat/ kertas cadangan kursus/ bengkel/ seminar yang dikendalikan oleh jabatan/ unit.1 JK LATIHAN PEMBANGUNAN STAF : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan En. taklimat dan kebajikan serta menganalisis perjalanan keseluruhan kursus dan membuat penilaian program. Menguruskan tugas-tugas selepas majlis seperti yang diprogramkan. Memastikan semua aktiviti berjalan lancar semasa majlis diadakan. 4. 8. Mengadakan mesyuarat penyelaras program-program yang dikendalikan. Yee Yong Fak (JIP) : Ketua Unit Kediaman : Dr. Nazir (JPM) 29 . 6. Mengambil tindakan susulan kepada keputusan mesyuarat dan menyebarkan maklumat kepada pihak berkaitan. 9. Membuat perancangan kursus-kursus Dalam Perkhidmatan jangka panjang dan pendek. 2. Mendokumentasikan.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 3. urus setia. 10. 7. Affandi b. 7. Mengadakan mesyuarat post-mortem dan menghantar laporan ke Unit Hal Ehwal Pelajar di IPGM 12. Abu Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : En. Mengumpul maklumat dari semua jabatan tentang keperluan kewangan dan membuat anggaran serta penyelarasan perbelanjaan.

Hjh. 5. Suraiyati bt. 6. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa KPKI mengikut keperluan. Syed Mahamud (JPJPK) : Pn. Suriani bt. Merancang program tahunan KPKI IPG Mengadakan mesyuarat dengan pihak yang berkaitan seperti JPNS. Menghantar laporan aktiviti dan kewangan kepada pihak IPGM setiap suku tahun (3 bulan) sekali 7. Merancang program kursus untuk staf IPG KRM samada yang akan dibuat di dalam atau di luar institut. 6. Syed Zulkarnain b. Menyelaraskan pelaksanakan kursus-kursus yang telah dirancang oleh setiap jabatan dengan memastikan LPS dijalankan sekali sebulan secara mass dan dua bulan sekali di peringkat jabatan. Pengurusan dan Pentadbiran Institut (MPPP) untuk makluman Pengarah dan Timbalan Pengarah. Menyelaras kursus-kursus yang akan dijalankan setelah mendapat cadangan dari setiap jabatan. Azibah bt. Mengenalpasti dan menghubungi penceramah atau fasilitator yang berkaitan dengan kursus. Mohd Salleh(JPIPK) : Pn. Palani a/l Krishnasamy (UPT) : Cik Lee Kim Hong (UPC) : En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : En. Zaki (JTP) : Pn. Mustapha (UPI) : En. 8. Pengurusan dan Pentadbiran Institut (MPPP) untuk makluman Pengarah dan Timbalan Pengarah. Yusof (UPI) Penasihat Pengerusi Penyelaras Institut Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. Raja Rohana bt. 30 . Fairuzzah bt. Membuat pemantauan terhadap kursus-kursus yang dijalankan oleh jabatan-jabatan. Mohamad b. Mukarammah bt. 3. Hjh. 5. Ishak (JS) : En. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa LPS sebanyak tiga kali setahun. Shamsuddin (JPM) : Pn. VPK Sulaiman (Asrama) Senarai Tugas 1. Ahmad Zaini b. 4. PPD. Ghazali b. Bekerjasama dengan Ketua Jabatan atau unit IPG KRM untuk menganjurkan kursus. 2. Ibrahim (JAPIM) : Tn. 2. 8. 4. Mohd. Sharif (JSS) : YM Pn. 7. Baharom (UKOku) : Pn. Memastikan setiap jabatan yang telah melaksanakan kursus menyempurnakan dan menyerahkan laporan kursus kepada pihak LDP. Mohd. 3. 12. Melaporkan setiap kursus yang telah dilaksanakan dalam Mesyuarat Majlis Profesional. Ishak (J Matematik) : En. Pozi b. IPGM. Membuat penilaian program pada setiap akhir semester atau akhir tahun Melaporkan setiap kursus yang telah dilaksanakan dalam Mesyuarat Majlis Profesional. Norhiza bt. Mohd. BPG dan sekolah Mendapatkan khidmat/bantuan kepada PPT/AG berkaitan kewangan sekiranya perlu. Faiziah bt. Zubaidah bt Hakim : Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan : Pn.2 JK KURSUS PENDEK KELOLAAN INSTITUT (KPKI) : Pengarah :Timbalan Pengarah : Pn. Harun : Pn.

Mohd Tahir b.3 JK UNIT LDP Pengerusi Setiausaha AJK : KU Latihan Dalam Perkhidmatan : Pn. Takriff En. Rohina bt. Umi Kalsom bt. Normala bt. Hjh. 3. 6. Hasnah bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 12. Palani a/l Krishasamy 31 . Memberi teguran dan bimbingan dari semasa ke semasa ke atas kakitangan bermasalah Membincang dan memberi maklumbalas ke atas minit mesyuarat JK lantikan KPM Mengadakan ceramah untuk meningkatkan profesionalisme dan memotivasikan kakitangan dari semasa ke semasa Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga bulan sekali 14 . Menguruskan hal yang berkaitan dengan Latihan Dalam Perkhidmatan . 4. Ahmad Pn. Harun : En Mohd. Fairuzzah bt. KPM. Menentukan dasar pelaksanaan LDP selaras dengan dasar IPGM dan BSM. Daud Ketua Unit Khidmat Pengurusan Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Kaunseling ( Kaunselor Pentadbir) Pegawai Eksekutif Kanan Senarai Tugas: 1. Karim Pn. Memantau pelaksanaan kursus yang dirancang. Membuat pemantauan kursus yang dilaksanakan. Hjh Faizah bt. Muniandy a/l Varathan En. A. 5. 5. Abdul Talib : Pn. Sansinah bt. 3. Memastikan dan memantau semua kakitangan sentiasa mematuhi dasar kerajaan. 2. Pengurusan dan Pentadbiran Institut (MPPP). 13. 4. Manap Senarai Tugas: 1. Rafiah bt. Affandi b.0 JK INTEGRITI & KEUTUHAN INSTITUT Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn.0 JK PROGRAM LATIHAN PERGURUAN BERASASKAN SEKOLAH/ KDC/ PLPS Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Penyelaras KPLI j-QAF Penyelaras KDPM Prasekolah Penyelaras KDPM Penyelaras KPLI PT : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. 2. Abu : En. Abu Bakar : Pn. Hashim Pn. Menghantar laporan yang berkaitan untuk makluman IPGM dan BPG Mengadakan mesyuarat jawatan kuasa selepas Mesyuarat Majlis Profesional.

6. Karino (Teknologi Pendidikan) En Tan Kait Keong (PJPK) Pn. Nik Dzuikefli b. Menjalankan kerja pentadbiran kursus dan tugas-tugas bahagian akademik. Ibrahim (Sains Sosial/Unit Seni) Pn. Hjh. Mengendali. Memastikan kemudahan pembelajaran dan tenaga pengajar mencukupi. 32 . Hjh. Hartini bt. Memastikan dokumen kurikulum dan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari Institut Pendidikan Guru. Ali Othman (Sains Sosial) Tn. Nurul Hafiza bt. Yaacob Pn. Menguruskan tuntutan elaun syarahan pensyarah Menjaga hal kebajikan dan disiplin peserta kursus Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali pada setiap semester 15. menyelia dan memantau perjalanan program di peringkat Institut Merancang keperluan tenaga pelajar. Awang Abdullah b. Noor Lela bt. Shahidin (Pengajian Melayu) Pn. Hjh. Asnan Pn. Mohd Shariff (JAPIM) Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Kolej Kediaman Penolong Pengurus Asrama 1. Lee Yook Lan En. 8. Ratna Laila bt. 3. 2. Zaleha bt. Lim Chen Soon (Pengajian Cina) Pn. Kana Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Senarai Tugas: 1. Ashidah bt. Dato’ Ibrahim (Pengajian Inggeris) En. Hj. Menguruskan penginapan dan menyalurkan maklumat semasa kepada peserta program. 2. Hjh. Hitam (Sains Sosial/Unit Muzik) Tn. menyelia dan memantau perjalanan program.0 JK PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. 7. Membuat pendaftaran peserta kursus bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Hj. Umi Nadzrah bt. Endot (Sains Sosial/Unit Kemahiran Hidup) Pn. Fathiyah bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Penyelaras KPLI/KDPM PC Penyelaras Kokurikulum Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Senarai Tugas: : : Pn. Dahlan (Sains) Cik Low Lee Kim (Matematik) En. Musalmah bt. 3. Memastikan modul-modul pembelajaran yang terlibat diterima dari Institut Pendidikan Guru. 4. Hj. 6. Zaharinah bt. Ahmad Patakon b. Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Merancang kursus yang akan dijalankan di IPG Kampus Raja Melewar Mengendali. 4. Hj Mohd Salleh (Ilmu Pendidikan) Pn. 5. Kamil Rafizan b. 5. Abdul Kadir Pn.

Darinda bt. 3. Hjh. Hj. Khatijah bt. 6. 16.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 7. Mengumpul dan mengagihkan tugasan individu dan kumpulkan kepada AJK untuk dinilai. Mazalan b. Abd. Menjalankan kuliah dan tutorial. 10. 8. Rashid Pn. Menghadiri mesyuarat moderasi peperiksaan skrip jawapan peperiksaan KISSM. Kamarudin Urus Setia Senarai Tugas: 1. Mengagihkan tajuk-tajuk kursus kepada penceramah/ fasilitator. Mohammad b. 10.0 JK PEMBANGUNAN Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Eksekutif Kanan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber 33 . 11. Shafiei En. Shariff Pn. 7. Zaleha bt. 11. 2.0 Menyelaras bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar hal berkaitan kontrak dan elaun pelajar. Radzi Dr. Redzuan b. Aziz Ketua Unit Peperiksaan & Penilaian Ketua Pusat Sumber Pn. Melengkapkan borang penilaian oleh fasilitator untuk peserta kursus. 17. Maimunah bt. Azuwa bt. Mohd Aris b. Abd. 9. penilaian dan peperiksaan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali pada setiap semester JK PROGRAM TRANFORMASI MINDA Pengerusi Timbalan Pengerusi Pengelola Setiausaha : : : : Pengarah Pn. Siti Fatihah bt. Mengawas peperiksaan ujian akhir kursus. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya sekali sebelum dan sekali selepas kursus Menyediakan laporan dan penilaian program. Safian b. Menyediakan jadual waktu pensyarah dan peserta kursus. Othman Pn. Memberi taklimat kursus KISSM kepada peserta kursus. 4. 5. Menyelia dan memeriksa tugasan. Kemaskini kehadiran peserta-peserta kursus sepanjang kursus berjalan. 9. Endot Ahli : : : : : : : : : : En. 12. Membuat penilaian pengajaran pensyarah oleh peserta kursus. Menyediakan soalan tugasan individu dan kumpulan kepada peserta kursus mengikut tajuk yang ditetapkan. Halili Pn. Mengadakan penilaian sepanjang kursus untuk peserta-peserta kursus. Abdullah Tn Hj. Asari En. 8.

2. 2. Menyediakan laporan projek pembangunan 5. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun. JK PRESTASI PEMBEKAL Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Pegawai Teknologi Maklumat Pustakawan Pegawai Eksekutif Penolong Akauntan Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan Pembantu Tadbir (Perolehan) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : : : : Senarai Tugas: 1. 34 . Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun 17. 4. 3. 17. 3 4. dan anggaran kos Memantau pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan institut Menyediakan laporan penyelenggaraan infrastruktur Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun. Menyedia dan mengemaskini senarai pembekal institut Memastikan penilaian prestasi pembekal dibuat oleh pihak yang terlibat Membuat analisis dan laporan prestasi pembekal.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Senarai Tugas 1.2 Mengenal pasti kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan infrastruktur Institut Menyediakan spesifikasi. Membuat pemantauan dan penilaian projek-projek pembangunan yang telah dijalankan. 3. 2. 5. Menyediakan brief dan spesifikasi projek berdasarkan peruntukan yang diterima. 4. Merancang projek-projek pembangunan Institut.1 JK PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Pegawai Teknologi Maklumat Pustakawan Penolong Pengurus Asrama Pegawai Eksekutif Juruteknik Kanan Juruteknik Awam Juruteknik Elektrik Juruteknik Komputer Senarai Tugas: 1.

4. 3. Memanggil pakar-pakar seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk memberi ceramah atau demontrasi pencegahan kebakaran.3 JK KESELAMATAN. Merancang dan melaksanakan usaha-usaha untuk meningkatkan keceriaan Institut melalui keindahan lanskap. Menentukan alat-alat pemadam api sentiasa berfungsi melalui penyelenggaraan berjadual. kehijauan kawasan dan perhiasan dalaman terkini. Bertanggungjawab berkaitan keselamatan institut dari segi pencegahan pencerobohan. 5. 18. Membuat pemantauan dan penilaian keceriaan dan kebersihan lanskap institut secara berterusan dan menyeluruh. kecurian dan kebakaran.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 17.0 JK PENGURUSAN KEWANGAN. AKAUN DAN AUDIT Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Penolong Setiausaha : Ahli : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Akauntan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Senarai Tugas: 1. 2. 3. KEBERSIHAN DAN KECERIAAN INSTITUT Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Tn Hj Yaakob bin Atan Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan Penyelia Kebersihan Kawasan Penyelia Kebersihan Bangunan Ketua Pengawal Keselamatan Senarai Tugas: 1. Memantau dan menyediakan laporan pengawal keselamatan institut dari semasa ke semasa. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya empat kali setahun Membincangkan cadangan dan prestasi perbelanjaan Institut Membincangkan isu-isu kewangan dan yang berkaitan Membincang dan membuat anggaran belanja mengurus Institut Membincangkan dan mengambil tindakan teguran dan laporan Jabatan Audit Negara. 6. 2. 7. 4. 5. Audit KPM dan naziran Jabatan Akauntan Negara 35 . Memastikan kawasan dan lokasi yang memerlukan perhatian keceriaan dan membuat tindakan susulan.

3. 3.2 Pengerusi Setiausaha Senarai Tugas: 1. 2.1 JK SPESIFIKASI PROJEK Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Juruteknik Kanan Ketua Jabatan (Mengikut Projek) Semua Ketua Unit (Ikut Projek) Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Juruteknik Awam/Elektrik Senarai Tugas 1.3 Pengerusi Setiausaha Ahli 36 . Menyemak setiap borang sebut harga/ tender dan menandatangani pada bahagian yang berkaitan.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 18. Menyediakan spesfikasi projek Mengadakan mesyuarat. Membuka kotak/ peti sebut harga/ tender. Mengesahkan projek yang telah dilaksanakan mengikut spesifikasi yang telah diluluskan JK PEMBUKA SEBUT HARGA/TENDER : : Ahli MPPP (secara bergilir) Pegawai Eksekutif / Penolong Akauntan 18. 2. 4. menyemak dan meluluskan spesifikasi projek yang hendak dilaksanakan Memantau proses pelaksanaan projek. 4. Menyediakan laporan jawatankuasa pembuka sebut harga/ tender Menyediakan senarai tawaran harga sebut harga/tender untuk dipaparkan di papan kenyataan Institut JK PENILAIAN TEKNIKAL : : : : : : : Juruteknik Kanan Juruteknik Awam I Pegawai Teknologi Maklumat (jika perlu) Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Awam II Juruteknik Elektrik Juruteknik Komputer 18. 5. Menandatangani sampul surat sebut harga/ tender dan mencatat bilangan nombor penerimaan.

Memantau proses pelaksanaan kerja/produk setara dengan kos sebut harga yang ditawarkan. JK PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Ketua Unit LDP Ketua Pusat Sumber Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Senarai Tugas : 1. 4. 2. Sentiasa mengemaskini stok. dilabel dan disimpan dengan baik. 18. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya empat kali setahun Memastikan pengurusan aset dan stor semua terimaan dalam keadaan baik Setiap terimaan hendaklah direkod.4 Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan Menilai barangan / perkhidmatan / kerja yang hendak dibuat supaya menepati spesifikasi yang ditetapkan Menyediakan minit dan laporan jawatankuasa teknikal JK SEBUT HARGA Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli (bergilir) : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Eksekutif Kanan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Senarai Tugas: 1. 3.harga dan prestasi kerja penyebutharga Memilih dan meluluskan tawaran sebut harga yang paling berpatutan dengan pulangan kerja/produk. 3. 5. 4. 2. 37 . 19. 3. 2. Merekodkan agihan aset ke jabatan-jabatan.0 Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan Menyemak dan membuat penilaian tawaran penyebutharga berdasarkan spesifikasi.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Senarai Tugas : 1.

Menyemak dan memperakukan harta modal yang perlu dihapus kira. Aris Ketua Unit Khidmat P Ketua Pembantu Tadbir Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Juruteknik Kanan Wakil Kelab Melewar Wakil Kelab PERKASA Pengurus Kafeteria Penyelia Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Penyelia Perkhidmatan Kebersihan Kawasan Penyelia Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Senarai Tugas : 1. 3. 4. Ahamad En. Mengemukakan kepada pihak pengurusan harta modal yang perlu dihapus kira.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 19. Menyenarai. Rahim b. 2. 6. Hjh. Merancang. 20. melaksana. HAPUSKIRA DAN KEHILANGAN Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Unit LDP Ketua Pusat Sumber Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan Senarai Tugas : 1. 5. 2. Menghantar laporan harta modal yang telah dihapus kira. Abd.0 JK KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Zubaidah bt. menyemak dan menyediakan senarai harta modal yang perlu dihapus kira. melapor dan melaksanakan penambaikan Aktiviti Tahunan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Melaksanakan aktiviti di bawah aspek keselamatan dan kesihatan Melaksanakan tugas siasatan apabila berlaku kes-kes melibatkan keselamatan dan kesihatan pekerja Melaporkan hasil siasatan kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah Mengadakan mesyuarat dan laporan dilaporkan pada mesyuarat pengurusan .1 JK PELUPUSAN. 38 . menilai. 4.

Zainal Abidin (Sains Sosial) Pn. Haidatullaila bt.0 JK PENGURUSAN PRASEKOLAH SERI MELEWAR Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : Pengarah En. Melaksanakan program-program keagamaan yang dirancang oleh pihak institut dan IPGM Mengambil inisiatif mewujudkan kesedaran keagamaan yang tinggi dalam kalangan warga Institut Mengadakan aktiviti tazkirah dan usrah Mengadakan mesyuarat pada setiap bulan 39 . Masnan b. Rosli Pn. Mohamed Nor Pn. Hj. Md Salleh (PJPK) Tn. Shamsudin b. Halim b. Hj. Samin (Sains) Tn. Hj Sulaiman Pn. Muhammad Fauzan b. Shuib b. Abu (Peperiksaan) En. 2.0 Membuat perancangan program sebelum pendaftaran kanak-kanak Membuat pendaftaran pada awal tahun kemasukan Memantau pelaksanaan program seperti yang telah dirancang Mengadakan Majlis Penyampaian Sijil pada akhir tahun. Abd. Hj. Mohd Shariff (Kokurikulum) Tn. 3. Abdul Wahid Pn. Zanariah bt. Hjh. Miskiah bt. Zahar b. 4. 4. Asmah bt. Nor Diwiyana bt. Abd Hamid (Matematik) En. Khalid Pn. Kamar Semua Pensyarah JAPIM En. Mohd. Badriyatun bt. Mohamad (Pengajian Melayu) En. Memastikan solat berjemaah lima waktu dapat dijalankan dengan penyertaan seluruh penghuni asrama. Khairuddin b. Hjh. Hj. Mansor (Praktikum) Pn. 6. Abd. 2. Hj.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 21. Masmizar bt. Takriff Pn. Muhammad b. 5. Roselan b. Mustapha (Pengajian Inggeris) Tn. Pozi b. Tugi 1. Umi Kalsom bt. Mohd Sharif : : : : : Senarai Tugas : En. Mohamad Kaslan (Sains Sosial) Tn. Hjh. Norfadzilawati bt. Merancang program tahunan bagi memastikan Balai Islam diimarahkan dengan aktiviti keagamaan. 22. Hjh. JK BALAI ISLAM Penasihat Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Pn. Piei (Ilmu Pendidikan) Dr. Malek b. Ghazali b. Abdul Karim b. Zaki (Teknologi Pendidikan) Tn. Mohd. 3. Hj. Awang (Staf Sokongan) Senarai Tugas : 1. Hj. Hj.

diteliti dan mengambil tindakan Menyalurkan aduan kepada saluran yang betul untuk tindakan Merekod segala aduan dan tindakan. Zainal Abidin En. 6.0 JK PENGEMASKINIAN MAKLUMAT HRMIS Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Teknologi Maklumat Ketua Unit Khidmat Pengurusan Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan 40 . Nik Dzulkefli b. Che Yang bt. Roselan b. Fazali b.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 22. 4. Awang Abdullah b. Hj. Fuad b Yusoff Senarai Tugas : 1. Hj. 3. 3. Menyediakan sistem aduan yang mudah dan praktikal Memproses aduan.1 JK PENASIHAT PERSATUAN GURU PELATIH ISLAM Penasihat Pengerusi Setiausaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : : : Pengarah Ketua JAPIM Ketua Unit Kerohanian dan Moral HEP En. Hashim Tn. JK SISTEM ADUAN DALAMAN (SAD) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli (Bergilir) : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Kaunselor Pentadbir Senarai Tugas : 1. 2. Hj. Muhammad Fauzan b. 4. 2. 5. Kassim En. Mohd. 5. Hj. Memaklumkan aduan dan tindakan kepada pihak yang berkaitan 24. Ibrahim Tn. Yaacob En. 23. Hjh. Abdul Wahid Semua pensyarah JAPIM Pn.0 Menentukan cara pemilihan JK Persatuan Guru Pelatih Islam Melantik barisan Exco JPGPI Mengadakan mesyuarat dan memantau perjalanan mesyuarat JPGPI Mengadakan latihan kepimpinan pelajar Menganjurkan lawatan penandaarasan kepimpinan pelajar Menganjurkan majlis bercorak keagamaan / perayaan Islam.

Syed Mahamud (JPJPK) Pn. Abd. 4. Din (JIP) Pn. Syed Zulkarnain b. 4. Shahidin (JPM) En. 2. Yaakob b. Shamsiah bt. Memastikan prasarana yang kondusif. Norhiza bt. Hjh. Rajam a/p Suppiah (UPT) En. Moses (UPI) Pn. 3. Wong Mai Sze (JTP) Pn. Roslimah bt. Ratna Laila bt. Mohd Salleh (JPIPK) En. 25. 6. 6. Hj.S. Bertanggungjawab menyediakan maklumat kepada pihak-pihak yang mengkehendakinya Menyelaras supaya maklumat di jabatan HEP. Salleh (JPJPK) Tn. Samuel Yesuiah a/l J. 7. Benedict Clement D'Silva (JS) Pn. Memastikan dasar pengendalian Pusat Sumber dilaksanakan. Samad (JMate) Pn. Ewe Meng Huat (UPC) Pn. Md.0 Merancang sistem maklumat HRMIS terkini Memastikan maklumat staf dan pangkalan data sentiasa dikemaskini bagi memenuhi keperluan pentadbiran. Atan (JSS) En. Halim b. Unit PEP dan Pejabat Pentadbir adalah sama Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan. JK PUSAT SUMBER Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Pusat Sumber Pustakawan Pn. Din (KOKU) Juruteknik (Komputer) Wakil Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Senarai Tugas : 1. Bernice Mong Chuey Mei (JSS) Tn. Mempamerkan kegiatan Pusat Sumber. Peka dengan keperluan pelanggan dan sentiasa berusaha mewujudkan budaya membaca dan gemar menghasilkan sumber P&P sendiri. Membuat makluman dari semasa ke semasa supaya staf Institut dapat memberikan maklumat terbaru mereka. Amran b. 2. 3.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : : : Urus Setia : : Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Pembantu Tadbir Juruteknik (Komputer) Pembantu Tadbir (Perkhidmatan) Senarai Tugas : 1. Menguruskan pembelian buku dan bahan berdasarkan keutamaan dan prosedur yang betul. Ibrahim (JAPIM) Tn. Abd. Md. Faridah bt. Menggerakkan kegiatan jawatankuasa berasaskan portfolio. 5. 41 . Hj. Mukarramah bt. Hj. Saat (JIP) Pn.

Alias b. Mohd. Zulkifli b. Hjh. Zin (HEP) Pn. JK PENERBITAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : 26. Asari (Perancangan Tahunan) YM Pn. Shukor (Buletin Melewar) Pegawai Grafik JK Perancangan Tahunan Penasihat Pengerusi Setiausaha Penolong setiuasaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Tn. Mohd. 26. Hj. Mustafa En. Zakaria Pn. Darinda bt. Zakaria (PM) Pn. Alias Pn. Harun (LDP) En. Abd Rahim (IP) En. Siti Normaniseh bt. Abdullah (Buletin Penyelidikan & Jurnal Melewar) En. Tan Kait Keong (PJPK) En. Mayzatul Akmam bt. Gunasekaran a/l M. Zamrah bt. Asari Pn. kursus atau bengkel yang dihadiri oleh pensyarah dan staf sokongan. Raja Rohana bt. Jan b. Kamaruddin 26. Hj. Fatimah Rozihan bt. Taufik b. Harun Dr. Azlina bt. Noor Azzam bt. Zakaria (Perhimpunan Budaya) En.1 Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan Pengajian Melayu Pn. Wan Muhammad YM Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 7. Md. Marwanul Hakim b. Wong Mai Sze (TP) En. Noraini bt. Ahmad Pn.0 Mengumpulkan bahan seminar. Mohd. Mengadakan mesyuarat empat kali setahun. Maridah bt. 8. Siti Normaniseh bt.2 JK Laporan Tahunan Penasihat Pengerusi Setiausaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Mazalan b. Hjh. Darinda bt. Mohammad (SS) En. Husin Dr. Kandasamy (Bahasa) Pn. Kamarudin 42 . Hjh. Fairuzzah bt. Bongsu Pn. Zainol Badli b Budiman Pn. Hasnah bt. Hj. Raja Rohana bt. Raja Ishak (Laporan Tahunan Institut) Dr. Tamilchelvan a/l Periasamy (Kokurikulum) Pn. Hjh. Noh (PS) Cik Safura bt. Hjh. Hjh. Nurulhuda bt. Raja Ishak Pn.

Menerbitkan Perancangan Laporan Tahunan Institut. Merancang dan menyelaras pelaksanaan program/projek-projek ICT di IPGKRM Menyelaras dan menyeragamkan pelaksanaan ICT IPGKRM agar selari dengan Pelan Strategik ICT Kementerian dan Pelan Strategik ICT Sektor Awam Mengikuti dan memantau perkembangan program ICT IPGKRM serta memahami keperluan. Laporan Tahunan Institut menyediakan informasi mengenai kegiatan-kegiatan dalam Institut pada sepanjang tahun. 5. Ahmad Patakon b. 2. video dan multimedia yang boleh membantu ke arah melahirkan guru-guru yang berinovatif Menerbitkan Perancangan Tahunan Institut sebelum sesi akademik bermula.0 JK PEMANDU ICT ( JPICT ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Urus Setia Ahli : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Ketua Unit Teknologi Maklumat Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Elektronik Makmal Pegawai Grafik Juruteknik Komputer Senarai Tugas : 1. Karino 4. Mohd Pozi b. 2. Merancang. masalah dan isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan ICT Melaksanakan langkah-langkah keselamatan Mengemukakan perolehan ICT yang disyorkan di peringkat JPICT IPGKRM kepada JPICT Kementerian untuk kelulusan. 6. menyelaras dan menguruskan penerbitan aktiviti pelajar sepanjang tahun pada akhir sesi akademik Menerbitkan Buletin Institut dua kali setahun (Jun dan Disember) Jurnal Penyelidikan diterbitkan secara berkala untuk bahan-bahan penyelidikan yang dibuat oleh pensyarah Merancang dan menerbitkan bahan audio. 27. menyelaras dan menguruskan penerbitan bahan cetak dan media elektronik. Merancang. Abdul Manan b. Kasdi En. JK e. dan Mengemukakan laporan kemajuan projek ICT yang telah diluluskan oleh JTICT kepada JPICT Kementerian.PEMBELAJARAN : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. 3. 5.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Senarai Tugas : 1.1 Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha 43 . 7. Zaki En. 6. 27. Mohd. 4. 3.

Cho Keng Boon ( Sains Sosial ) En. Mohd Salleh (PIPK ) Tn. Mohd All Jafri b. Tamilchelvan a/l Periasamy ( Kokurikulum ) En. Merancang di peringkat jabatan / unit maklumat untuk paparan web dan kemaskini maklumat web pada setiap semester Menguruskan akaun mel elektronik Muat naik maklumat yang perlukan perhatian segera Memastikan semua maklumat adalah betul sebelum dipaparkan 44 . Khairuddin b. Badrulhisham b. 2.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Ahli : : : : : : : : : : : : : En. Chua Chee Ming ( Matematik ) Pn. Jalil b. Hjh. Zainuddin (UPI) En.2 JK LAMAN WEB Pengarah Timbalan Pengarah En. Latif ( PJPK ) En. Che’ Azmi b. Zahar b. Affandi b. Nadarajan a/l Marimuthu (Ilmu Pendidikan) En. Darwish ( JPM ) En. Hj. Noraini bt. Mohd Ayob ( Kokurikulum ) Tn. Hj. Kamar ( JAPIM ) En. Mawanul Hakim b. 4. Radzi En. Hashim ( JAPIM ) En. Mohammad ( JPM ) En. Hj. Hj. Che’ Azmi b. Redzuan b. Mohd. Merancang penggunaan MOODLE di peringkat jabatan Creator menguruskan akaun pengguna-pensyarah dan pelajar Merancang ’In-House’ di peringkat jabatan Kemaskini MOODLE dua kali setahun. Abd Ghani ( HEP ) En. Abd Rahman En. Norhiza bt. Shairozi b. 4. Abu ( Peperiksaan ) En. Harun ( JS ) En. Harun ( Sains ) En. Mohd Huzaifah b. Mohd ( JSS ) Tn. Abu ( LDP ) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : Senarai Tugas : 1. Ahmad Ridzwan b. Osman ( PJPK ) Pn. Mansor (Praktikum) En. Gunalingam a/k Krishnan ( UPI ) Pn. Abdul Karim b. iaitu pada setiap awal semester 27. Chua Chee Ming (Matematik ) Tn. Rahman ( Jadual Waktu ) Senarai Tugas : 1. Huzaifah b. Noh ( Pusat Sumber ) En. Md Afandi b. Mukhtar b. 3. Abd. Mohd. 2. Ahmad Latfi b. 3. Wong Wee Shung (UPC) Tn. Hj. Badriyatun bt. Hjh. Jesuthas (UPT) Dr. Basri ( JIP ) Dr. Mohd.

Hasnah bt. Hj. 7. Memastikan pelaksanaan aktiviti Perhimpunan Budaya berjalan lancar. Ahmad (Nasyid / Berzanji / Marhaban) En. Nor Aniza bt. Ismail (Teater) En. perhimpunan bulanan pelajar dan pensyarah. 4. 10. Hj. Zakaria (Tarian ) Pn.0 JK BUDAYA Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. 3. bimbingan dan penghayatan terhadap seni budaya di kalangan guru pelatih. Memberi pendedahan. Samsudin b. 9. Mohammad b. Abu Bakar En. Abdul Hamid (Koir) Pn. Lasim Penolong Pengurus Asrama Ketua Jabatan HEP Ketua Warden Tn. Kamaruddin (Silat) En. Mohamad Kaslan En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 28.0 JK KAFETARIA Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Pn.Kamil Rafizan b. Bersama dengan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian ( KeKKWA ). Menubuhkan Program Bimbingan Seni Budaya di Institut. Khalid En. Hj. Ewe Meng Huat Dr. 29. Maimunah bt. Hjh. 6. Mhanogaran a/l Arjunan Pn. Hitam (MuzikTradisional / Caklempong) En. Haidatullaila bt. Memberi peluang dan ruang kepada pelajar dan pensyarah Institut untuk mengasah bakat serta meningkatkan kemahiran dengan lebih sistematik dan meluas. Norizan bt. Mengadakan mesyuarat dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah. Mengeratkan hubungan profesional antara IPG. Ahmad Hafizal b. 8. Rohaizad b. Ahmad Tn. Alias b. Mayzatul Akmam bt. Bernice Mong Chuey Mei (Koir) En. membantu penubuhan Kelab Budaya dan aktiviti seni budaya di Institut. Mengendalikan program budaya berdasarkan modul yang disediakan oleh KeKKWA. Shariff ( Nasyid / Kompang) Pn. Memberikan pendedahan tentang kemahiran dan pengurusan seni budaya sebagai persediaan guru pelatih ke sekolah kelak. Lee Yook Lan (Tarian) En. Ahmad (Band / Nyanyian) Pn. sambutan Hari Guru dan lain-lain. Asrin (Persembahan) Senarai Tugas : 1. Mazlan b. Masnan b. Kementerian Pelajaran Malaysia dengan pihak KeKKWA. Wan Chik (Galeri Institusi MB) Pn. Rohaizad b. Kumutha a/p Rakiappan Pn. Mendapat arahan daripada Pengarah untuk mengadakan Perhimpunan Budaya seperti majlis persaraan. Alias b. 5. Wan Mahamad Saad b. Zakaria ( Perhimpunan Budaya ) Dr. Ismail ( Kelab Budaya ) En. Chua Lay Nee 45 . Malathy a/p Nadarajah (Tarian) Pn. 2.

30. Zaki (Teknologi Pendidikan) En. Abd. Norizam b. Ravibalan a/l Arumugam (UPT) Cik Tan Guat Kun (UPC) En. Zainuddin (UPI) En. Pozi b. Mhanogaran a/l Arujunan (HEP) 46 . Memastikan semua butiran perjanjian kontrak kafeteria dilaksanakan sepenuhnya. Ratna Laila bt.0 JK LITERASI DAN NUMERASI (LINUS) Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Mohd. Matematik dan Ilmu Pendidikan tentang Program LINUS. Muhammad Fairuz b. 3. 31. Nor (JAPIM) En. Menyediakan senarai menu dan harga. Membuat teguran lisan dan bertulis jika pihak kafeteria mengingkari kontrak. Piei (JIP) Dr. Ahmad (JIP) En. Amaran @ Amran b. Hj. Ahmad Badrudin b. Matrop (PJPK) En. Memberi latihan dalaman kepada pensyarah-pensyarah Jabatan Bahasa. 3. Hj. Menjadi pemantau program di sekolah-sekolah jika diperlukan. Malek (Sains Sosial) Cik Farm Choon Moy (Matematik) En. Abd. 5. Abdul Malek b. Ismail (JPM) En. Hjh. Noor Azzam bt. Mohd. Hjh. 2. Gunasekaran a/l M. Hashim En. Abd Rahim (IP) En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : : : Senarai Tugas : Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Penyelia Asrama Juruteknik Kanan 1. All Jafri b. Memberi pendedahan tentang penggunaan Modul LINUS kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek Bahasa. Bisshukri b. Ismail (Kokurikulum) En. 4. Fazali b. Rohaizad b. Mohd. Ismail (JPM) En. Sheikh Osman En. Matematik dan Ilmu Pendidikan melalui proses P&P. Shahidin Pn. Membuat laporan kepada pihak pengurusan dari masa ke masa. Abdul Rahim b. Hashim Pn. Memantau kebersihan dan keceriaan kafeteria.0 JK KELAB RUKUN NEGARA / SAMBUTAN KEMERDEKAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Tn. Hassan (PJPK) Senarai Tugas: 1. 2. Rahim b. Jamaliah bt. Kandasamy (UPI) En. Nor Aniza bt.

47 . 6. Melaksanakan aktiviti sambutan seperti perhimpunan. Membuat perancangan aktiviti Sambutan Bulan Kemerdekaan peringkat institut. Memastikan suasana kawasan IPGK ceria menepati bulan kemerdekaan . Hj. pertandingan. Majlis Penutup Bulan Kemerdekaan dan lain-lain aktiviti Sambutan Bulan Kemerdekaan 3. Jawatankuasa ini bertanggungjawab mengadakan mesyuaratnya sekurang-kurangnya dua kali dalam tempoh satu tahun bagi membincangkan dan mengambil keputusan hal-hal yang berkaitan dengan Sambutan Bulan Kemerdekaan 4. 3. 5. 4. Membudayakan amalan perpaduan dalam kalangan warga institut Senarai Tugas Jawatan Kuasa Sambutan Kemerdekaan: 1. Azman b. Mengadakan mesyuarat untuk mengesah akaun dan perbelanjaan. Menubuhkan jawatankuasa kerja untuk aktiviti Pelancaran Bulan Kemerdekaan. Membuat pemantauan program. 32. 6. Memastikan setiap perbelanjaan yang dilakukan dan diuruskan dengan penuh teliti dan berhemah. seminar dan lain-lain 6. Mendapatkan maklum balas berkenaan perbelanjaan dan baki perbelanjaan yang ada dilaporkan kepada Pengarah Institut. Aidatul Salwa bt. Kamaruddin (Staf Sokongan) Pn. Sharif (Perpustakaan) Senarai Tugas Kelab Rukun Negara: 1. Mengadakan mesyuarat 3. 2. Mohd. Menubuhkan Kelab Rukun Negara IPGK dan bertanggungjawab untuk penyertaan aktiviti Kelab Rukun Negara 2.0 JK AKAUN AMANAH Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Penolong Akauntan Ketua Jabatan PJPK Ketua Jabatan HEP Ketua Unit LDP Ketua Unit Kokurikulum Pegawai Eksekutif Kanan Senarai Tugas : 1. Mmemperkukuhkan semangat patriotik warga IPG. Hj. Memastikan urusan kewangan Hal Ehwal Pelajar dilaksanakan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Membantu IPGK melaksanakan aktiviti Bulan Kemerdekaan di luar institut 8. 4. 2. Memastikan semua perbelanjaan mengikut jadual dan perancangan yang diatur. 5. Merancang dan melaksanakan program tahunan yang sesuai dengan lima prinsip Rukun Negara. 5. kursus.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : : Tn. Memastikan semua pembelian dirujuk dan dibincang dengan Pengarah Institut. Memantau dan membuat penilaian terhadap semua aktiviti . Mempromosi Sambutan Bulan Kemerdekaan peringkat IPGK 7.

Norfadzilawati bt. Kamil Rafizan b. Yusof (UPI) Pn. Mengurus latihan program Intel bagi pensyarah Institut bersama penceramah jemputan dari pihak wakil Intel. Badriyatun bt. Hj. Memastikan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari pihak wakil Intel. ’Ainuddin Hanif b. Mohd. Muzafar Shah b. Mengendalikan. Mustafa En. Hj. 3. Hitam (JSS) En. Mutalib Sdri. Mohd Nazari Senarai Tugas : 1. Mohd. Heaw Kok Meng (JM) Pn. Aris b. 3. Mengadakan program menambahkan ahli di kalangan pelajar. Suriani bt. 2. 34. Memastikan kemudahan pembelajaran. Hasnah bt. Hj Darwish (JPM) Pn. Too Seng Hee En. Awang Pn. 6. tenaga jurulatih dan fasilitator mencukupi. Amirul b. . Hjh. Muhamad Saiful Bahari b. Ahmad Pn. Yee Yong Fak (JIP) Pn. Menyedia dan mengedarkan sijil kursus Penasihat Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Lembaga : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Dr. Nurfatin Nabihah bt. Sivakumari a/p Saniappan (UPT) Cik Chong Siw Fong (UPC) Tn. 5. Mohd. Hassan (JPJPK) Cik Lee Kim Hong (JPIPK) Senarai Tugas: 1. Siti Halimatus Saadiah bt. Menyediakan jadual waktu peserta kursus. Che’ Azmi b. Khirel Azman Sdr. Hjh. Kamar (JAPIM) En. Taufik b. Hj. Mohd Rusli Sdr. 2. Hj Safian b. Muhammad Fairuz b. 8. Ewe Meng Huat En. Mustaffa Pn. Abd Rashid Tn. Wong Mai Sze (JTP) En. Mengendalikan kursus program pengajaran Intel bersama jabatan yang terlibat. 7. Nadiatusida bt. Harun (JS) En.0 JK LEMBAGA KOPERASI MPRM BERHAD Membincang dan merancang pelaksanaan kursus program pengajaran Intel Teach to The Future di peringkat Institut.pensyarah dan staf Mengadakan program pendidikan koperasi di kalangan ahli Mengadakan aktiviti–aktiviti ekonomi untuk ahli 48 . 4. Awang Sdr. Abd. menyelia dan memantau perjalanan programdan projek Intel. Othman Tn. Baharom Sdri.0 JK INTEL Teach To The Future Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : : : : : Pengarah Tn. Hj. Mukhtar b. Hj. Mohd.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 33.

Hashim (JM) Dr. Menghantar peserta untuk menyertai aktiviti yang dijalankan oleh Maktab Kerjasama/Jabatan Koperasi Mengurus dan membekal keperluan untuk semua pelajar baru pada minggu pengurusan Mengendalikan pengurusan Kedai Koperasi untuk kemudahan warga institut. Abdul Wahid (JAPIM) En. Mohamad (JPM) Pn. Raja Ishak En. Abdullah Pn. Khairuddin b. Lee Keok Cheong Pn. Hj. Ahmad Cik Low Lee Kim : Senarai Tugas : 1. Azulhaimi bt. Hasnah bt. 2. Samin Pn. Bisshukri b. Jamaliah bt. Matrop (PJPK) Dr. Mohamed Nor Cik Lee Kim Hong Pn.0 JK IPG LESTARI Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli AJK Program AJK Maklumat AJK Kewangan AJK Pemantauan AJK Pelaporan AJK Penyelidikan : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Raja Rohana bt. 36. Hjh. Muhammad Fauzan b. 35. 2. Wong Mai Sze (TP) En. Khaziah bt. Zailah bt Zainuddin (JSains) En. 5. Hjh. Noraini bt. Abdul Karim (PS) En. Hjh. : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Muniandy a/l Varathan (Bahasa) Dr. 3. Baharom (Kokurikulum) Senarai Tugas: 1.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 4. Gunalingam a/l Krishnan (Bahasa) Pn. Asmah bt. Wahid YM Pn. Noor Diwiyana bt. Hjh. Azibah bt. 6. 6. 5. Hj. Menjalankan environmental review dua kali setahun Merancang aktiviti hasil dapatan environmental review Menyebar maklumat berkenaan IPG Lestari dan status IPG KRM Menyediakan laporan aktiviti-aktiviti yang dijalankan Memantau aktiviti yang dijalankan Menjalankan penyelidikan dan pembangunan untuk melestarikan IPG KRM JK PENYELIDIKAN Penasihat Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : . Mohd Aris b. Othman (SS) Pn. 4. Menjadikan penyelidikan sebahgaian daripada budaya akademik institut Meningkatkan kemahiran dan keupayaan pensyarah dan pelajar menjalankan penyelidikan 49 .

Hjh. Hamid (JM) Dr. Zainuddin (JS) En. Suraya Bibi bt. 5. Bapotti (PJPK) Pn. Abd. Abdul Manan b. 2. 4. Kasdi (TP) Senarai Tugas : 1. Zailah bt. Abdullah Dr. 7. Menyelaras jadual waktu pengajaran dan pembelajaran antara guru sekolah dan pensyarah IPG 50 . 6. Chin Kuang Tiu (JSS) En. Hjh. Melahirkan pensyarah dan guru yang dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berkesan hasil dapatan penyelidikan Memanfaatkan kemahiran dan hasil penyelidakan institut kepada masyarakat setempat terutamanya golongan guru di nNegeri Sembilan Menghasilkan dan menerbitkan bahan-bahan penyelidikan untuk tujuan dikongsi oleh semua golongan pendidikan di Malaysia Menjalankan pembagunan profesinalisme ke atas penyelidikan yang dijalankan Mengadakan mesyuarat mengikut perancangan yang ditetapkan JK Teaching School Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Datin Hjh. 6. Melaporkan perkembangan program Teaching School kepada IPGM dan JPNS Membuat pemantauan dari masa ke masa terhadapa aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah yang dipilih Mengadakan mesyuarat dengan pihak sekolah sekurang-kurangnya dua kali setiap semester Mendokumentasikan program dan aktiviti Teaching School dalam pelbagai bentuk yang sesuai. Ahmad Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 3. 4. 5. Shuib b. Zaiton bt. Hashim (IP) Pn. Sansinah bt. Malathy a/p Nadarajah (UPI) Pn. Merancang aktiviti dan program Teaching School dengan pihak sekolah. Ayub (JPM) Tn. Muhammad Fauzan b. Mohd (JSS) En. Abdul Wahid (JAPIM) Pn. Nor Aniza bt. Lim Cheen Soon (UPC) En. 3. Hj.K. Kumutha a/p Rakiappan (UPT) En. Azmi b. 37. Noraini bt. A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful