JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012

JAWATANKUASA KERJA INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS RAJA MELEWAR TAHUN 2012

1.0

JK MAJLIS PROFESIONALISME, PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN (MPPP) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Pen.Setiausaha : Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Siti Normaniseh bt. Zakaria Pn. Mayzatul Akmam bt. Kamaruddin Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan Ketua Jabatan Bahasa Ketua Jabatan Sains Sosial Ketua Jabatan Matematik Ketua Jabatan Pengajian Melayu Ketua Jabatan Sains Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Ketua Jabatan Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Ketua Jabatan Pembangunan Inovasi Profesionalisme Keguruan Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan (PEK) Ketua Unit Kaunseling Pentadbiran Wakil JK Kecemerlangan Institut

Senarai Tugas: 1. 2. Berfungsi sebagai Jawatankuasa tertinggi peringkat Institut yang menentukan perancangan tahunan institut dibuat dan dilaksanakan. Jawatankuasa ini bertanggungjawab mengadakan mesyuaratnya sekurang-kurangnya empat kali dalam tempoh satu semester bagi membincangkan dan mengambil keputusan hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan pengurusan dan pentadbiran institut. Membincangkan dan meluluskan perancangan dan pelaksanaan kurikulum. Melaksanakan hala tuju institut berdasarkan hala tuju Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Melaksanakan arahan/pekeliling dan dasar Kementerian Pelajaran Malaysia. Membincangkan dan meluluskan pelantikan Jawatankuasa Institut Memantau dan membuat penilaian terhadap semua aktiviti .

3. 4. 5. 6. 7.

1

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012

2.0

JK JAMINAN KUALITI INSTITUT 2.1 2.1.1 Majlis Kualiti Institut Sekretariat Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Ketua Sekretariat : Penolong K Sekretariat: Setiausaha : Penolong Setiausaha : : Ahli : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Norazlan b. Ismail Pn. Zanariah bt. Sipon Pn. Faiziah bt. Shamsuddin Pn. Rashinawati bt. Abd. Rashid En. Mohd Affandi b. Abu

Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Penyelaras Malaysia Qualification Framework (MQF) Penyelaras Star Rating Penyelaras Standard Guru Malaysia (SGM) Pegawai Eksekutif Setiausaha Pejabat Ketua Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir (Pentadbiran)

Urus Setia

2.1.2

Jawatankuasa Bimbingan dan Pemantauan Pengerusi Setiausaha Ahli : : En. Abdul Malek b. Norakit Pn. Chong Siw Fong Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan

2.1.3

: : : : : : Jawatankuasa Dokumen Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : :

Ketua Pusat Sumber Pustakawan En. Badrulhisam b. Abd Ghani (HEP) Pn. Rashinawati bt. Abd. Rashid (JIP) Pn. Siti Normaniseh bt. Zakaria (JPM) Pn. Koh Bee Hoon (Bahasa) En. Amaran@ Amran b. Abd Malek (JSS) Pn. Hjh. Hamidah bt. Ismaun (JS) Pn. Shamsiah bt. Abd. Samad (J Mate) En. Ahmad Patakon b. Karino (JTP) Pn. Noor Lela bt. Mohamed Shariff (JAPIM) Pn. Suraya Bibi bt. A.K. Bapotti (JPJPK) Pn. Azibah bt Baharom (Kokurikulum) Tn. Hj. Zahar b. Abu (Peperiksaan) En. Abdul Karim b. Mansor (Praktikum) En. Mohd. Affandi b. Abu (LDP) Pegawai Eksekutif (Pengurusan)

2

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012

2.1.4

Jawatankuasa Rekod Kualiti Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Pembantu Tadbir Setiausaha Pejabat Pn. Noor Ruziah bt. Abd Kadir (HEP) Pn. Azmawati bt. Abd. Rahman (Peperiksaan ) Pn. Salina bt. Harun (Praktikum) Pn. Normala bt. Abu Bakar (LDP)

2.1.5

Jawatankuasa Penambahbaikan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Dr. Tam Yeow Kwai Pn. Hjh Zaharilah bt. Abd Kadir Ketua Jabatan PIPK Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Setiausaha Sekretariat Setiausaha Pasukan Audit Dalaman (PAD) Pegawai Eksekutif Kanan

2.1.6

Jawatankuasa Maklum Balas Pelanggan Pengerusi Bersama : : Setiausaha Bersama : Ketua Jabatan PIPK Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kebajikan dan Sosial HEP Ketua Unit Penilaian Program PIPK Semua Ketua Jabatan

Ahli

:

2.1.7

Pasukan Audit Dalaman (PAD) Ketua PAD : Timbalan Ketua PAD : Setiausaha : Ahli : Tn. Hj. Mohamad b. Osman (Lead Auditor) Tn. Hj. Rasid b. Abd Samat YM Pn. Hjh. Raja Rohana bt. Raja Ishak Semua Auditor

3

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012

2.1.8

Jawatankuasa Penilaian Prestasi Sistem Pengerusi Setiausaha Ahli : : : Tn. Hj. Zulkifli b. Husin Tn. Hj. Ramadzan b. Mohd Yusof Ketua Jabatan Ketua Unit

Senarai Tugas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Melaksana Sistem Pengurusan Kualiti di institut Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester Memastikan dasar dan objektif kualiti tercapai. Memastikan pelaksanaan perkhidmatan keguruan dilaksanakan dengan berkesan dan mencapai kepuasan pelanggan Memantau jawatankuasa yang terlibat melaksanakan tugas. Memastikan tindakan diambil oleh semua ahli jawatankuasa dan warga institut berdasarkan hasil Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP). Memastikan aktiviti penambahbaikan berterusan dan menyeluruh dilaksanakan.

2.2

JK Malaysian Qualification Framework (MQF) Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha I Setiausaha II Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Tan Bee Chu Pn. Shamsinor bt. Mohd Saleh Cik Low Lee Kim Tn. Hj. Rasid b. Abd Samat Dr. Hjh. Rosmidah bt. Hashim Pn. Hjh. Amanah bt. Mohd Noor Pn. Hjh. Siti Fatihah bt. Abdullah Pn. Fathaiyah bt. Abdullah Dr. Faridah bt. Nazir En. Ghazali b. Mustapha Pn. Hjh. Ashidah bt. Asnan Tn. Hj. Muzafar Shah b. Mustafa Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan

2.2.1

JK Penilaian Program Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Penyelaras : Setiausaha : Ahli Penyelaras PISMP a. PISMP Ambilan 2009 b. PISMP Ambilan 2010 c. PISMP Ambilan 2011 Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Hj. Zainol Badli b. Budiman Tn. Hj. Shuib b. Abd. Hamid

: : :

Pn. Sivakumari a/p Saniappan Pn. Hjh. Hamidah bt. Ismaun Dr. Abd. Razak b. Abu Chik

4

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012

d. PISMP Ambilan 2012 Penyelaras KPLI Penyelaras PPISMP Penyelaras KDC & PPG Penyelaras PGSR 2.2.2 JK PISMP : : : : : :

: : : : :

Dr. Wong Wee Shung Pn. Hjh. Faizah bt. A.Karim Dr. Hjh. Hasimah bt. Ibrahim Dr. Hj. Mohd. Ali b. Jaamat Pn. Masriyah b. Misni

Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras I Penyelaras II Setiausaha I

Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Tan Bee Chu Tn. Hj. Rashid b. Abd. Samat Pn. Shamsinor bt. Mohd Salleh Cik Low Lee Kim Pn. Hjh. Amanah bt. Mohd Nor Pn. Fathaiyah bt. Abdullah Dr. Faridah bt. Nazir En. Ghazali b. Mustapha Pn. Hjh. Ashidah bt. Asnan Pn. Noor Lela bt. Mohamed Shariff : Tn. Hj. Muzafar Shah b. Mustafa : Ketua Jabatan Program Berkaitan

Penyelaras Ambilan Januari 2009 : Penyelaras Ambilan Januari 2010 : Penyelaras Ambilan Januari 2011 : Penyelaras Ambilan Januari 2012 : Penyelaras PGSR : Penyelaras PPG Programme Owner

Kohort Ketiga (Januari 2009 – Disember 2012) Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Program ( 9 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / PJK / SN Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT / PJK / SN Matematik / PJ / BI Pendidikan Pemulihan Pend. Pemulihan / BT / MT Penyelaras Program Pn. Chong Siw Fong Pn. Sivakumari a/p Saniappan En. Chua Chee Ming Pn. Hjh. Zaharilah bt. Abd Kadir

Pend. Khas Masalah Pembelajaran Dr. Lee Keok Cheong PKMB / PJ / PSNg PSV / PJ / BM Pengajian Sosial Pend. Rendah 1 PS / PJ / BT Pengajian Sosial Pend. Rendah 2 PS / PJ / BM Sains Pendidikan Rendah SN / PJ / BI Tn. Hj. Yaakob b. Atan En. Amaran @ Amran b. Abd Malek Dr. Hj. Mohd Aris b. Othman Pn. Hjh Fathiyah bt. Dahlan

5

Karim Tn. Ahmad Badruddin b. 3 4 5 6. Rendah Dr.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Kohort Keempat (Januari 2010 – Disember 2013) Bil 1. 6 . Hj. Rendah PSV / PJ / BM Sains Pendidikan Rendah SN / PJ / BI Penyelaras Program Pn. Hjh. A. Hj. Hj. Hashim 8. Lee Yook Lan Pn. 2. Ahmad Latfi b. Program ( 6 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / PJ / KH Matematik Pendidikan Rendah MT / PJ / BT Pendidikan Pemulihan 1 PML(BM) / BM / MT Pendidikan Pemulihan 2 PML(BT) / BT / MT Pend. Lim Cheen Soon Penyelaras Program En. Ayub Tn. Hamidah bt. Noor Azzam bt. Abd. 4. Hjh. Abu Chik PAI / BA / Pendidikan Al-Quran Sains Pendidikan Rendah SN / PJ / BM En. Latif En. 2. Jamaliah bt. Hj. Ismaun Kohort Kelima (Januari 2011 – Disember 2014) Bil 1. Razak b. Nik Dzulkefli b. Hashim Pn. 3. Khas Masalah Pembelajaran PKMBM / PJ / PSV Pend. Sheikh Osman Pn. Abd. 7. Rendah Hj. Abd Hamid 5. Roslimah bt. Program ( 8 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC1 / PJ / PSVK Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC2 / PJ / MORAL Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BM / PJ / KH Matematik Pendidikan Rendah MT/ PJ/ BM Pendidikan Pemulihan (Tamil) PMLBT / BT / MT Pendidikan Jasmani Rendah PJ / PK / BM Rendah Pn. 7. Saat Pendidikan En. Seni Visual Pend. 9. 6. Rahim Pn. Fazali b. Shuib b. Ibrahim PSV / PJ / BM Pendidikan Agama Islam Pend. Azmi b. Faizah bt. Hjh. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Tn. Hjh.

2. Dato’ Ibrahim 11. Rendah PAI / BI / BA Pn. 4. Ewe Meng Huat En. Program ( 7 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC1 / PJ / KS Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC2 / PJ / KS Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT1 / PJ / KS Pn. Hashim 10.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Kohort Keenam (Januari 2012 – Disember 2015) Bil 1. Hj. 3. 4. 3. 7. Program ( 5 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / SN / MO Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT / SN / MO Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BM / SN / PSK Pengajian Sosial Pend. 7 . 5.Quran / BA Penyelaras Program En. TESL1 Pn. Ashraf b. 8. 6. Ibrahim En. TESL2 Kohort Pertama PGSR (November 2008 – Disember 2012) Bil 1. Harun Tn. Rendah PAI / P. Shairozi b. Mohamad Dr. Khairuddin b. Rendah PS / SN / BM Pendidikan Islam Pend. Hj. Faiziah bt. Abdullah Muhsinul Nidzam b. Nurul Hafiza bt. 5. 2. Mohd. Che’ Azmi b. Shamsudin Penyelaras Program Cik Lee Kim Hong Cik Farm Choon Moy Tn. 9. Sivakumari a/p Saniappan Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT2 / PJ / KS Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BM1 / PJ / PSV Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BM2 / BI / MT Matematik Pendidikan Rendah MT / BI / BM Sains Pendidikan Rendah SN / BI / BM Pendidikan Islam Pend. Mohd. Muniandy a/l Varathan Dr.

Rendah (2 Unit) Sains Pendidikan Rendah (3 Unit) Pendidikan Muzik Rendah (1 Unit) Pendidikan En. Abd. Ravibalan a/l P. Alias b. Benedict Clement D’Silva En. Rahim b. Razak b. Abdul Wahid En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Kohort Kedua PGSR (November 2009 – Disember 2013) Bil 1. 8. 6. 3. 4. Lee Keok Cheong 8 . Ismail (3 Unit) Matematik Pendidikan Rendah (1 Unit) Pendidikan Islam Pend. Ahmad Zaini b. Rajendran a/l Thangaiah Bahasa Melayu Pendidikan Rendah En. 10. Zakaria En. Saat Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah ((2 Unit) Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (2 Unit) Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (2 Unit) Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (1 Unit 11. Program ( 1 Program ) Penyelaras Program Bahasa Tamil Pendidikan Rendah En. Ishak En. Sulong Pn. 5. Arumugam BT / SN / MO Kohort Pertama Program Pensiswazahan Guru (PPG) (Jun 2011 – Jun 2015) Bil 1. 2. 9. Dr. Roslimah bt. Program ( 11Bil Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah (4 Unit) Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (2 Unit) Penyelaras Program Cik Tan Guat Kun En. Muhammad Fauzan b. Mohamad b. Sharif En. 7.

4. Seethradewi a/p K Krishnasamy (JB) Tn. Umi Kalsom bt. Takriff En. Hj. Hjh. Raja Ishak En. Hashim Ketua Unit Khidmat Pengurusan (KUKP) Pegawai Eksekutif Kanan (PEK)/Penolong Akauntan Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Senarai Tugas: 1. Che Latt Dr. Redzuan b. Zakaria Pn. Nizam b. Hjh. Hjh. Aris b. Fathiyah bt. Siow Choong Fui Dr. Samat En. Hjh. Abd. Othman Dr. perkhidmatan teras dan pengurusan aduan Menggalakkan persaingan dalam kalangan semua staf di IPG Memberi pengiktirafan secara formal kepada organisasi yang mencapai prestasi cemerlang 9 . Latib En.3 JK PPISMP Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Ragendran a/l Thangiah Tn. Hj. Tambi (JS) En. Lasim (JAPIM) Cik Norazian bt. Pumadevi a/p Sivasubramaniam En. Sheikh Osman(JSS) Pn. Wong Pung Keng YM. Ahmad Zaini b. Dahlan Dr. Mohd. Hj. Maimunah bt. Ishak (J Mate) Pn. Ahmad Badrudin b. 2. Manan (KOKU) 2. Shamsuddin (JPM) Pn. Pn. Tam Yeow Kwai En. Jaafar (JPJPK) Pn. Radzi Dr. Hj. 3. Alias b.3 JK STAR RATING : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Abd. Siti Fatihah bt. Abdullah Pn. Zaiton bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 2. Rasit b. Shashitaran a/l Raman Kutty(JIP) Pn. Hjh. Hasimah bt.2. Maznah bt. Hjh. Raja Rohana bt. Ibrahim Pn. Murad b. Too Seng Hee En. Abdullah Datin Hjh. Faiziah bt. Chua Lay Nee Semua Ketua Jabatan Dr. Mariam bt. Hj. Abu Chik En. Razak b. Mengadakan mesyuarat dua kali setahun Menilai dan mengukur prestasi organisasi agar berada pada tahap cemerlang Memantau tiga komponen iaitu pengurusan. 5. Rogayah bt.

Membuat laporan berdasarkan analisis pangkalan data yang telah dibuat. Abdullah En. Fuad b. Menyediakan peruntukan kewangan untuk aktiviti latihan termasuk kaedah pemikiran kreatif. Yusoff En. Norizam b. Mohd Nor Pn. 4. Muhamad Hilal b. JK PEMANDU KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK) Pengerusi Fasilitator Ahli Senarai tugas: 1. penghargaan dan pengiktirafan Menentukan objektif dan halatuju KIK Mendaftar kumpulan dan keahliannya Menilai dan memantau keberkesanan Program KIK Menyelaras penyeragaman cadangan penyelesaian dari Program KIK Kedalam Perkhidmatan Awam Mengenalpasti output yang berpotensi untuk tujuan pendaftaran hakcipta dan pengkomersilan : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Mohd. Ahmad Sandara Lela Putera b. Membina pangkalan data IPG selaras dengan soalan-soalan dalam sembilan aspek kualiti seperti dalam dokumen Kod Amalan Jaminan Kualiti IPTA.4 JK STANDARD GURU MALAYSIA : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. 10 . membangun dan menyelia aktiviti akademik dan yang berkaitan dengannya di IPG. persembahanprojek. penyertaan dalam konvensyen. 3. Ali Othman Semua Penyelaras program Semua Tutor Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. Pumadevi a/p Sivasubramaniam Semua Ketua Jabatan Timbalan Pengerusi : 2. 6. Said Pn. Hjh. Wang Leong Boon En. pelaksanaan projek. Umi Nadzrah bt. Zaiton bt. Hjh. 3. lawatan. Menjaga dan bertanggungjawab terhadap kualiti dan standard yang telah ditetapkan. 2.5 Merancang. Mohd. 2. Abdul Kadir En. promosi.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 2. Mohd Nor En. menyelaras. 5. Mengadakan penilaian terhadap program yang telah dilaksanakan di IPG. Zaharinah bt. 5. 4. Amanah bt. Arshad Datin Hjh.

Menumpukan usaha menyempurnakan projek kumpulan 3. Baharom Pn. Hjh. Nazir Pn. Mengenalpasti projek. Menunjukkan minat dan sokongan kepada kumpulan 6. Radzi En. Chua Lay Nee Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 2. Razak b.1 JK Kumpulan Inovatif Dan Kreatif: QUANTUM : : : : : : : : : : : : : : Dr. menyumbangkan idea. Mengelola dan mempengerusi mesyuarat dengan teratur dan berkesan 5. Abdul Manan b. Bertanggungjawab terhadap kelancaran aktiviti –aktiviti kumpulan dan memupuk semangat kerjasama dan harmoni 3. Ashraf b. melaksanakan cadangan-cadangan penyelesaian dan penambahbaikan serta memantau keberkesanan pelaksanaan projek 4. Azibah bt. Taufik b. Melatih ahli-ahli mengenai teknik penyelesaian masalah / penambahbaikan / penciptaan baru dengan bantuan fasilitator di mana perlu 2. Sulong Pn. Mustaffa En. Dahlan Pn. Abu Chik Fasilitator Ketua Kumpulan Penolong Ketua Kumpulan Setiausaha Penolong setiausaha Ahli Senarai Tugas Ketua Kumpulan: 1. Membantu menyelesaikan masalah-masalah ahli 7. Koh Bee Hoon En. Mohd. Membantu kumpulan menyimpan rekod dan membuat persediaan bagi persembahan pengurusan 4. Norhiza bt. Mohd. Nurul Hafiza bt. Redzuan b. Mohd. Menghadiri mesyuarat secara tetap dan tepat pada waktunya 2. Abd. menjalankan kajian. Kasdi En.5. Ibrahim Dr. Mengambil bahagian semasa persembahan pengurusan berdasarkan pembahagian tugas yang telah ditetapkan 11 . Pumadevi a/p Sivasubramaniam Dr. Razak b. Faridah bt. Dato’ Ibrahim Dr. Fathiyah bt. Salleh Dr. Menguatkuasakan disiplin bekerja secara berkumpulan Senarai Tugas Ahli-Ahli KIK: 1.

Amran b. Hasimah bt. Abdullah Tn. 3. Hj. Merancang pelaksanaan kurikulum di peringkat institut Menyelaras pelaksanaan kurikulum di peringkat jabatan dan institut Menganalisis keberkesanan kurikulum dan penilaian Mencadangkan perubahan yang diperlukan ke atas kurikulum Membincang keperluan pensyarah. Harun Semua Ketua Jabatan KU Peperiksaan KU Kokurikulum KU Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Penyelaras Jaminan Kualiti Penyelaras Program (ahli jemputan) Pensyarah pakar subjek (ahli jemputan) Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 3. Karim En. Dahlan Dr. Hjh. Mohamad b. Hj. Mohd Din Dr. 4. Rasid b. Mustafa Tn. Heaw Kok Meng Penyelaras LPBS/KDC : Penyelaras DPLI SR : Penyelaras Jadual Waktu Induk : Penyelaras PGSR : Penyelaras PBS KPLI SR : Penyelaras MQF : Penyelaras PLPS : Penyelaras BIG : Penyelaras Pra PISMP : Penyelaras PISMP IPGM : Penyelaras PPG : Penyelaras Penggubalan Soalan : Penyelaras Penggubalan JSU : Penyelaras Kerja Kursus & Taksiran : Senarai Tugas: 1. Hjh. Asnan Pn. 5. 2. Hjh. Che’ Azmi b. Abd. sumber dan bilik kuliah Menjalankan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setiap semester 12 . Wong Pung Keng Pn. Sansinah bt. Rafiah bt Daud En. Fathiyah bt. Rosmidah bt. Hj. Ibrahim Tn. Hjh. Osman Dr. Ashidah bt. Hashim Pn. Hjh. A. Hjh Faizah bt. Muzafar Shah b. Hjh.0 JK AKADEMIK Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Akademik Penolong Setiausaha I Penolong Setiausaha II Penolong Setiausaha III Ahli : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Hj. Takriff En. Umi Kalsom bt. Tan Bee Chu Pn. Tham Yew Meng Pn. Samat Tn. 6.Hj. Hashim En. Siti Fatihah bt.

2. A. Aziz Semua Ketua Unit Mata Pelajaran Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. Tham Yew Meng Cik Farm Choon Moy Pn. Menyelaras bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar hal berkaitan kontrak dan elaun pelajar. Menyediakan Jadual Waktu Induk dengan tepat dan sesuai dengan keperluan kursus masingmasing. Mencetak dan mengedarkan Jadual Waktu kepada semua yang berkenaan sebelum semester bermulaMeminda dan mencetak semula Jadual Waktu Induk berdasarkan keperluan semasa. Menyediakan Jadual Waktu mengikut unjuran dan arahan daripada Institut Pendidikan Guru. KU Peperiksaan. Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Menjalankan kerja pentadbiran kursus dan tugas-tugas bahagian akademik. 5.1 JK JADUAL WAKTU Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha 1 Setiausaha 2 Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. bilangan unit mengikut opsyen. 4. 7. Maimunah bt.2 JK PROGRAM DIPLOMA PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Mohd. Abd. Memastikan kemudahan pembelajaran dan tenaga pengajar mencukupi. 3. Berbincang dan merancang Jadual Waktu Induk berdasarkan keperluan sedia ada dan unit tambahan yang baru berdasarkan unjuran Institut Pendidikan Guru. 6. Mengumpul maklumat yang diperlukan dan cadangan-cadangan daripada Ketua-ketua Jabatan. 9. KU Kokurikulum dan KU Latihan Dalam Perkhidmatan untuk melengkapkan Jadual Waktu. Menyediakan jadual waktu pensyarah dan peserta kursus. 4. Abd Rahman Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Kokurikulum Senarai Tugas: 1. Menyelia dan memeriksa tugasan. Menjalankan kuliah dan tutorial. peruntukan bilik dan kemudahan lain yang sedia ada di institut 3. Mengendali. 8. 5. Menentukan bilik kuliah yang akan digunakan 7. 11. 10. Ratna Laila bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 3. Membuat pendaftaran peserta kursus bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Huzaifah b. Memastikan dokumen kurikulum dan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari Institut Pendidikan Guru.Karim Pn. Faizah bt. penilaian dan peperiksaan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali pada setiap semester 13 . Melapor hal-hal berkaitan jadual waktu kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah dari semasa ke semasa 3. menyelia dan memantau perjalanan program. 6. Shahidin En. 2. Hjh.

Pegawai Eksekutif Kanan 17. 8. Penyelaras PPG JIP : 6. penilaian dan peperiksaan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali pada setiap semester 14 . Mohd. Umar b. KJ Teknologi Pendidikan : 3. Penyelaras PPG Unit PC 13. Shahidin 1. Menyediakan jadual waktu pensyarah dan peserta kursus. Penyelaras PPG JTP 15. Noraini bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 3. Razak b. Zanariah bt. Mengendali. Sipon En. Mazlan b. Hj. Penyelaras PPG Sains Sosial : 8. Arshad Dr. Menyelaras bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Unit Latihan Dalam Perkhidmatan hal berkaitan kontrak dan elaun pelajar. 10. Benedict Clement D’Silva En. Bongsu En. 7. Ketua Unit Khidmat Pengurusan : 5. Lee Keok Cheong En. Ahmad Ridzwan b. Baharom b. Abd Wahid En. Membuat pendaftaran peserta kursus bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Unit Latihan Dalam Perkhidmatan. Ratna Laila bt. Wan Muhammad Cik Tan Guat Kun En. Shariff Pn. Sulong Pn. Wahid Tn. Abu Bakar En. Hj. 2. Zamrah bt. Memastikan dokumen kurikulum dan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari Institut Pendidikan Guru. Zaki En. 3. Hjh. Penyelaras PPG JAPIM : 10. 6. Fatimah Rozihan bt. KU Latihan Dalam Perkhidmatan : 4. Rajendran a/l Tangiah En. : : : : : : Pn. 4. 11. Mohd. Juruteknik Kanan Senarai Tugas: 1. Penyelaras PPG JS 14.3 JK PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PPG) Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Tn. Menyelia dan memeriksa tugasan. Muzafar Shah b. 9. Penyelaras PPG PJPK : 11. Menjalankan kuliah dan tutorial. Penyelaras PPG JPM : 7. Penyelaras PPG JM : 12. Abdul Rahim b. Penyelaras Jadual Waktu 16. Ismail En. Penyelaras PPG PT : 9. Memastikan kemudahan pembelajaran dan tenaga pengajar mencukupi. Abdul Majid Menjalankan kerja pentadbiran kursus dan tugas-tugas bahagian akademik. KJ Hal Ehwal Pelajar : 2. Tham Yew Meng Pn. Basri Pn. Mustafa En. Muhammad Fauzan b. Pozi b. Muhamad Hilal b. 5. menyelia dan memantau perjalanan program.

Umi Kalsom bt. Hjh. Sulaiman (Ketua) : Pn. 3. Muniandy a/l Varatan (KDPM KDC) : En. 4. Mansor (Ketua) : Pn. Abdul Karim b. Abd. Norhamimah bt. derma darah dan pendidikan kesihatan pergigian daripada pihak yang berwibawa. Memantau tahap kesihatan pelajar. Hj. Jalil b. Mansor Sub Unit Pasukan Pengurusan : En. Mohd Said Sub Unit Pementoran 15 . Afandi b. Samat (PISMP-IPG) : Pn. Osman : Pn. Noor Azzam bt.0 JK INDUK PRAKTIKUM Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : Pengarah : Timbalan Pengarah : Ketua Unit Praktikum : Semua Ketua Jabatan : Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian : Ketua Unit Kokurikulum : Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan 4. Mhanogaran a/l Arujunan (Anti Dadah) Tn. Hamzah : En. Hasnah bt. Rahim (KPLI) : En. Jaafar (Kesihatan Gigi) Semua Mentor Senarai Tugas: 1. Hj. Hj.1 JK PASUKAN PENGURUSAN PRAKTIKUM Pengerusi : Timbalan Pengarah Setiausaha : Ketua Unit Praktikum Pegawai Pengurusan Praktikum: En. Merancang program tahunan bagi memastikan kesedaran terhadap kesihatan sentiasa ada dalam kalangan warga institut Melaksanakan program yang dirancang seperti pameran. Muhammad b. Ahmad Sandara Lela Putera b. Harun : Pn. Salina bt. 2. Cho Keng Boon (Ketua) : En.Zaharilah bt. pemeriksaan kesihatan dan ceramah berkenaan pencegahan dadah. Rosli En. Rasid b. 4 JK PENYUBURAN DIRI PELAJAR Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kaunseling HEP En. Abdul Karim b. Ahmad (KPLI j-QAF) : Tn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 3. Abdul Kadir : En. Abd. Takriff (KDPM Prasekolah) Sub Unit Data dan Rekod : En. Md. Hjh. Mohd Ayob (Derma Darah) Cik Norazian bt. Yee Yong Fak (KPLI KDC) : Pn. Ahmad Radhi b.

2 JK UNIT PRAKTIKUM Pengerusi Setiausaha AJK : Ketua Unit Praktikum : En. 5. mengadakan kursus mentoring untuk guru pembimbing. Jawatankuasa ini menentukan pelajar yang layak menduduki peperiksaan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perintah LPPG. Hamzah Senarai Tugas 1. Bermesyuarat untuk memutuskan kes-kes khas seperti disiplin. Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar bertanggungjawab membentangkan status kehadiran pelajar-pelajar yang didaftarkan di institut.Krishnan : En. 6. Memantau pelaksanaan praktikum. Wang Leong Boon 4. gagal dan tidak cukup tempoh. JKPPIPG hendaklah menyediakan laporan segala mesyuaratnya dan disenggara serta disimpan dalam bentuk sepatutnya. Harun : Pn.6 pada tarikh yang ditetapkan dalam jadual kerja peperiksaan. Abdul Karim b. 4. 7.0 JK PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU ( JKPPIPG ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Semua Ketua Jabatan Semua Penyelaras Program Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum 1. SUP bertanggungjawab menyediakan Borang Induk Keputusan Peperiksaan (BIKP). 2. 2. 16 . Seethradevi a/p K. 5. Azulhaimi b. Menentukan dasar pelaksanaan praktikum selaras dengan struktur dan komponen kursus. SUP bertanggungjawab menghantar BIKP. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya dua kali dalam setiap semester. dan taklimat kepada pensyarah dan pelajar. 4. 6 JKPPIPG hendaklah mengadakan mesyuarat untuk menjalankan fungsinya sebagaimana Perintah LPPG Bab IV Perkara 2. Shasitharan a/l Raman Kutty (Ketua) : En. 5. Mansor : Pn. Ahmad : Pn. Norhamimah bt. Ketua-ketua Jabatan bertanggungjawab membentang laporan kesempurnaan semua kerja kursus bawah kelolaan jabatan masing-masing. Salina bt. laporan mesyuarat JKPPMPG dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan ke Unit Peperiksaan dan Penilaian. 8. cemerlang dan gagal. Menguruskan hal yang berkaitan dengan praktikum dari aspek penempatan pelajar dan pensyarah penyelia. 3. menangguh. Mengesahkan keputusan praktikum. Membuat penyeliaan rentasan kepada pelajar yang bermasalah. Menghantar laporan yang berkaitan untuk makluman IPG.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Sub Unit Latihan : En. 3. Institut Pendidikan Guru mengikut tarikh yang ditetapkan dalam jadual kerja peperiksaan.

6. Hj. 6. KUPP memasukkan maklumat pelajar dalam BIKP. KUPP mengurus pemesanan lembaran sijil/diploma/ijazah ke JPP. Zubaidah bt. Masnan b. dan Penilaian/MS ISO) Tn. Ashidah bt.1 JK PENGURUSAN PEPERIKSAAN (LAM-PT-07) Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Pemb. Hjh. Rosmidah bt. Memaklumkan keputusan kes calon yang Tidak Dibenarkan Menduduki Peperiksaan Asal ke IPGM. KUPP merancang dan menguruskan Mesyuarat JKPPIPG bagi menentukan Kelayakan Calon Menduduki Peperiksaan. Hashim (MQA) Dr. Nong Chik En. Rasid b. Mohamad b. Daud (HEP dan Konvokesyen) Pn. Subramaniam a/l Kolimdapan Tn. Mohamad Kaslan (Kebajikan) En. 3. Asnan Dr. Tham Yew Meng (ICT) En. Dr. Hjh. 7. IPGM. Abd Latib (ICT) Dr. Menyerahkan skrip jawapan kepada Ketua Jabatan (yang berkenaan) untuk proses pemeriksaan skrip jawapan. dan sijil/diploma/ijazah kepada calon. Abdullah (Kurikulum dan MS ISO) Pn. Hjh. Osman (Pep. Hj. KUPP menguruskan penyediaan dan penyerahan transkrip akademik peperiksaan. Zahar bin Abu Semua Ketua Jabatan Semua Penyelaras Program Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum 1. KUPP menyerahkan BKKP kepada semua KJ berkenaan mengikut jadual kerja peperiksaan. Tan Bee Chu. Siti Fatihah bt. Hjh. Hjh. Hashim (KDC/Teaching School) Tn. Hj. Nizam b. Ahamad (Jaminan Kualiti) En. Abd Samat (MQA) En. Hj. Heaw Kok Meng (Peperiksaan dan Penilaian/PLC) Dr. 9. Sansinah bt. 4. Hj. Wong Pung Keng (Kurikulum) Pn. 8. 5. Mazlan b. Siow Choong Fui (Kurikulum) Pn. Rafiah bt. 8. Nong Azman b. Pumadewi a/p Sivasubramaniam En.0 JK KECEMERLANGAN INSTITUT Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 7. Menyediakan jadual kerja peperiksaan dan penilaian peringkat institut berdasarkan jadual kerja yang ditetapkan oleh IPG Menyediakan analisis keputusan peperiksaan Melaksanakan tugas-tugas peperiksaan dan penilaian institut 5. Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penulisan En. Lee Keok Cheong (Pendidikan Khas) Tn. Menyediakan jadual waktu peperiksaan dan jadual pengawasan peperiksaan peringkat IPG. 2. Abu Bakar (Keceriaan/Kebudayaan) 17 . P/TP mempengerusikan mesyuarat JKPPIPG untuk mengesahkan keputusan peperiksaan dan pentaksiran yang di bawah kuasa JKPPIPG dan menyemak keputusan peperiksaan ulangan dan keputusan akhir sebelum dikemukakan kepada Senat.

Mariam bt. Yaacob En. Hjh. Chong Chai Lian Dr. Hjh. Amanah bt. Nor Aniza bt. Abdullah (LDP/Teaching School) Dr. Kesihatan Ketua Unit Unit Kokurikulum Ketua Urus Setia Penyelaras : 7.1 Jawatankuasa Urus Setia Pembangunan IPG Sukan Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Jabatan Pend. Md Din En. Hj. Arshad En. Hjh. Zaiton bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : : : : : : : : : : : Senarai Tugas: 1. Harun (ICT) Pn. 3. Mukhtar b. Kesihatan Ketua Unit Kokurikulum Pn. Razak b. Che Latt (Protokol dan Integriti) En. Hj. Ahmad En. Jasmani dan Pend. Dahlan (Praktikum) Pn. Alias b. Hashim (Kurikulum) En. 2. Tam Yeow Kwai (Kokurikulum) Pn. Mohd Nor (Bahasa dan Budaya) Pakar rujuk bidang berkenaan Menghadiri mesyuarat JK berkenaan Memberi idea. Sulong En. Awang Abdullah b.2. Che’ Azmi b. Darwish (Peperiksaan dan Penilaian) Tn. sumbangan dan motivasi dalam meningkatkan mutu kerja Merancang dan melaksanakan aktiviti bidang berkenaan untuk meningkatkan kecemerlangan institut. Zakaria (Kebudayaan) YM Pn. Muhammad Hilal b.1 Jawatankuasa Kerja Prasarana Ketua Setiausaha Ahli : : : En. Amran b. Hjh.2 Jawatankuasa Kerja Pembangunan IPG Sukan Pengerusi Timbalan Pengerusi : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Jabatan Pend. Jalil b. 5. Pn. Jasmani dan Pend. Raja Rohana bt. Lasim (Kebajikan) Pn. Jamaliah bt. Hj. Muhammad Fairuz b. Fathiyah bt. Raja Ishak (Lesson Study) Datin Hjh. 4. Maimunah bt. Memantau dan menilai keberkesanan aktiviti bidang berkenaan. 7. Hjh. Hj.0 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN IPG SUKAN 7. Osman 18 . Hjh. Hassan Semua Ketua Jawatankuasa Kerja IPG Sukan Semua Setiausaha Jawatankuasa Kerja IPG Sukan Ketua Unit Khidmat Pengurusan (Ahli Jemputan) Pegawai Eksekutif Kanan (Ahli Jemputan) Semua Ketua Jabatan (Ahli Jemputan) Semua Ketua Unit (Ahli Jemputan) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Naib Pengerusi : Ketua Urus Setia : Setiausaha : Penolong Setiausaha : Ahli : 7.

Syed Mahamud 7.2. Hj. Hasnah bt. Mustaffa 7. Syed Zulkarnain b.2. Hassan 7.4 Jawatankuasa Kerja Dokumentasi Ketua : Setiausaha : Ahli : Dr.N. Nor Aniza bt. A. Latif Dr. Haidatullaila bt.2. Abu Pn. Hassan En. Ahmad Latfi b.K. Bapotti En. Azibah bt. Rohaizad b.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 7. Md. Abd. Halim b. Suraya Bibi bt.2. Maznah bt.3 Jawatankuasa Kerja Perancangan Sumber Manusia & Pembangunan Profesionalisme Ketua : Setiausaha : Ahli : Pn. Muhammad Fairuz b.J. Mohamad Shariff Pn. Mohd Taufik b. Md Salleh Pn.2. Tam Yeow Kwai En. Hj. Mohd.8 Jawatankuasa Kerja Kejurulatihan Sukan dan Kepegawaian Sukan Ketua Setiausaha Ahli : : : Tn.2.2. Jaafar En. Abd Rahim b. Yaacob Cik Norazian bt. Manan 19 .5 Jawatankuasa Kerja Promosi Ketua Setiausaha Ahli : : : En. Awang Abdullah b. Shamsudin b. Latif 7. Ahmad En. Ahmad En. Afandi b. Tan Kait Keong Tn. Mohd Ali En.6 Jawatankuasa Kerja Penyelidikan & Inovasi Ketua Setiausaha Ahli : : : Dr. Aris Tn. Baharom Tn. Affandi b. Hj. Bisshukri b. A. Bapotti Cik Norazian bt.7 Jawatankuasa Kerja Pengantarabangsaan Ketua Setiausaha Ahli : : : En. Ayob 7.2 Jawatankuasa Kerja Kurikulum Ketua Setiausaha Ahli : : : En. Muhammad Fairuz b. Radzi En. Mohamad Arshad b. Suraya Bibi bt. Khalid Pn. Money Dr.K. Ismail En. Matrop En. Abdullah 7. Azulhaimi b. Suthanthiradevi J. Jaafar En. Tamilchelvan a/l Periasamy En. Ahmad Latfi b. Redzuan b.

Mohd. Ayob Pn. Md. Razak b. 2. Haidatullaila bt. Tam Yeow Kwai En. Cho Keng Boon En. Ibrahim En. Aris En.K. Merancang dan mewujudkan kolaborasi yang strategik dengan pelbagai pihak dan agensi dalam pelaksanaan program IPG Sukan. Md. Wan Chik Dr. 20 . Bishukri b. Chong Chai Lian En. Md. Tamilchelvan a/l Periasamy En. Yusop En. meminda dan menggubal kerangka konseptual pelaksanaan ke arah merealisasikan Dasar 1M1S. 5. Ahmad Latfi b. Hj. Ali En. memantau dan menilai projek-projek 4. Safian b. Mohamad b. Ayub En. Abd Rashid Tn. Nor Diwiyana bt. Abd. Khalid Pn. Abd. mengurus. Sivakumari a/p Saniappan En. Hj. Khalid Pn.Arshad b. Md. Nor Aniza bt. Salleh Tn. 3. Izan b. menilai. Mohd. Osman Pn. Hj. Afandi b. Ahmad Dr. Merancang. Haidatullaila bt. Amran b. Mohd. Din En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Olahraga Dr. Sharif Pn. Osman Cik Norazian bt. Mohd. Lee Yook Lan Senarai Tugas 1. melaksana. Tan Kait Keong Tn. Zulkifli b. Hassan Tn. Jaafar Dr. Yaacob En. Jaafar En. Azmi b. Ismail En. Sulaiman En. Menyelaras dan mengawal selia mesyuarat serta menyediakan maklum balas mesyuarat IPG Sukan kepada IPGM. Muhammad b. Heaw Kok Meng Pn. Bapotti En. Suthanthiradevi JNJ Money Gimnastik Gimrama Renang Bola Sepak Bola Tampar Bola Baling Tenis Ragbi Hoki Ping Pong Skuasy Bola Keranjang Badminton Sepak Takraw Bola Jaring Bowling 10 Pin Memanah Silat Olahraga Kabadi/Silambang Wushu En. Suraya Bibi bt. Hj. Palani a/l Krishnasamy Pn. Hj. Ahmad Tn.Sy Mahamud En. Hj. Sy Zulkarnain b. Rohaizad b. Shamsudin Mohamad Shariff En. Sulong En. Wan Mohamad Saad b. Ahmad Latfi Latif En. A. Rahim b. Bertindak sebagai penanda aras IPG Sukan dalam dan luar negara. Mohd Nor En. Chin Kuang Tiu En. Mengkaji. Jalil b. Chong Chai Lian Pn. Halim b. Ashraf b. Muhammad Fairuz b. Azulhaimi b. Jalil b. Hj Zakaria En. Matrop En. Latif Cik Norazian bt. Awang Abdullah b. pembangunan IPG Sukan.

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 8. 4. Merancang program/aktiviti kokurikulum Institut Pendidikan Guru Kampus (IPGK) mengikut semester/tahun berdasarkan kepada penilaian program sebelumnya.Setiausaha: Ahli : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Kokurikulum Penolong Ketua Unit Kokurikulum Penyelaras Permainan Penyelaras Unit Beruniform Penyelaras Persatuan Penyelaras Olahraga Penyelaras Bina Insan Guru (BIG) Penyelaras PULAKO Penyelaras Pengurusan Kokurikulum Senarai Tugas : 1. Menentukan semua kegiatan program/aktiviti kokurikulum dilaksanakan mengikut rancangan semester. 4. 5. Merancangkan anggaran perbelanjaan tahunan pelaksanaan program/aktiviti kokurikulum. Mengesahkan perancangan program/aktiviti kokurikulum bagi setiap semester/tahun. Meluluskan program/aktiviti kokurikulum yang akan diadakan pada setiap semester/tahun. 2. Mengagihkan tugas Jurulatih/Pensyarah Penasihat Kokurikulum. 8. 21 .0 JK PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA: Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Semua Ahli Majlis Profesionalisme. 9. 3. 8. 6. 7. 7. 3. Mengedar proforma dan sukatan pelajaran kokurikulum kepada Jurulatih/Pensyarah Penasihat Kokurikulum. 2.persaraan dan lain-lain Merancang dan melaksanakan program pembangunan personel Mengurus dan memantau laporan prestasi anggota organisasi Menjadi panel pergerakan gaji dan Augerah Perkhidmatan Cemerlang Mengambil tindakan tatatertib dan kaunseling personel Meningkatkan prestasi dan kompetensi anggota secara berterusan Menguruskan urusan berkaitan Majlis Bersama Jabatan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya empat setahun MAJLIS KOKURIKULUM Penasihat : Pengerusi : Setiausaha : Pen.0 Mengkaji dan merancang keperluan perjawatan dan sumber manusia di IPG KRM Menguruskan urusan kenaikan pangkat. 6. 9. 5. 9.pengesahan jawatan. Menyelaras dan mengesahkan keputusan penilaian program/aktiviti kokurikulum Bertanggungjawab secara langsung kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah dalam semua perkara berkaitan dengan program/aktiviti kokurikulum. Pengurusan dan Pentadbiran (MPPP) Senarai Tugas: 1.

Afandi b. Fathaiyah bt.N. Hj. 3. Wan Chik Pn. Maznah bt. Hashim Dr. Suthanthiradevi J. Menyelaras aktiviti kokurikulum yang dianjurkan oleh IPGM. Aris En. Hj.J. Ujang Tn. Yaakob Senarai Tugas: 1 2. Abdullah 22 . Tamilchelvan a/l Periasamy En. Mohd. Mengadakan mesyuarat majlis Kokurikulum sekurang-kurangnya dua kali dalam semester. Hj. Ayob En. Shairozi b. Wan Mahamad Saad b. Manan Tn. Mohd. Md. Shamsudin b. Wan Chik En. Md.Money En. Arshad b. Baharom Dr. mengawas dan menyelia pelaksanaan semua hal yang berkaitan dengan aktiviti kokurikulum peringkat institut. Mohd Shariff En. Din Dr.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 9. Merancang program latihan kompetensi kepada pensyarah bagi meningkatkan profesionalisme mereka. Rahim b. Hj. Md. Tamilchelvan a/l Periasamy En.N. Mengawas penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum yang dianjurkan oleh pihak luar institut. Ahmad Tn.1 JK PENYELARAS KOKURIKULUM Penasihat Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha (PGK / KDC) Penolong Setiausaha (Pentadbiran) Penyelaras Unit Beruniform Penolong Penyelaras Persatuan Penolong Penyelaras Permainan Penolong Penyelaras Olahraga Penolong Jurulatih Beruniform/Permainan : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Kokurikulum Dr. Shariff En. Hj. Harun b. Yaacob Pn.N. 4. Shamsudin b. Wan Mahamad Saad b. 9.J. Awang Abdullah b.Money Tn. Tam Yeow Kwai Pn. JK BINA INSAN GURU : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Kokurikulum En. Ali En. 6. 5. Hj. Rohaizad b. Amran b. Awang Abdullah b. Ismail En. Amran b. Mohd. Abdul Rahim b. Mengawas dan menyelia aspek penilaian aktiviti kokurikulum.J Money En. Hj. Shariff Tn. Samsudin b. Shamsudin b. Mohd. Hj. Suthanthiradevi a/p J. Azibah bt.2 Membincang. Din Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : : : Semua Tutor Tn. Suthanthiradevi a/p J. Mohd. merancang. Aris En.

Ahmad Ridzwan b. 2.Merancang pengisian aktiviti. 6.1 Menentukan cara pemilihan Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPP) dibuat Melantik barisan Exco JPP Mengadakan mesyuarat dan memantau perjalanan mesyuarat JPP Mengadakan latihan kepimpinan Exco JPP Menganjurkan lawatan penandaarasan kepimpinan pelajar JK KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kaunseling HEP Kaunselor Pentadbir Kaunselor Pelajar Tn. Menyediakan jadual program Bina Insan Guru (BIG). Ibrahim Pn. . Salleh Dr. Harun b. 5.Memilih dan menentukan tapak perkhemahan. Hjh.Merancang perbelanjaan catuan basah dan kering. . Jaamat Pn.0 JK INDUK PENGURUSAN PELAJAR Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kepimpinan Semua Ketua Unit Penolong Ketua Unit Jabatan HEP Cik Safura bt. Menjalankan aktiviti seperti yang terdapat dijadual program Bina Insan Guru. . 5. Basri En. Zin En.Menyediakan kertas kerja dan mengemukakannya kepada pihak oengurusan untuk tujuan kelulusan kewangan. 10. Hasimah bt. Mohd. Musalmah bt. Ujang Dr. . Hjh.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Senarai Tugas 1. 10. Che Yang bt. 3. 3. Ali b. Mohamed Zin 23 . 7. Hjh. Kassim En. Menguruskan segala bayaran ke atas pembekal dan membuat penilaian prestasi pembekal Membuat penilaian program dan menyediakan laporan bagi setiap kohort kursus Mengadakan mesyuarat sebelum dan selepas kursus 2. Md. Fuzi b.Merancang taklimat kepada peserta kursus. Membuat perancangan awal dan persediaan program: . Mohd. Yee Yong Fak En. Hj. 4.Penubuhan dan pemilihan jawatankuasa pengelola kursus. 4. Hj. Memastikan tutor menilai dan menyiapkan markah para peserta. . Ahmad Radhi b. Rosli Senarai Tugas 1.

9. Pn. 2 3.Pendidikan Pengguna . Abdullah En. Melaksana program pengembangan pelajar. Mengumpul laporan tutorial dan usrah daripada tutor pada akhir semester untuk tindakan seterusnya dan juga untuk diedarkan kepada penjaga dan penjamin. 12. Umi Nadzrah bt. Lee Yook Lan 4. Jesuthas En. A.Kesihatan Gigi . Hjh. Menyebarkan maklumat tentang Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Mengadakan mesyuarat dua kali setiap semester dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah 10. Mohamed Zin Pn. suami atau isteri pelajar apabila diperlukan. Chin Kuang Tiu Pn. 6.Pendidikan Pencegahan Dadah dan Aids . Memantau pelaksanaan dan aktiviti tutorial dan usrah secara kelas dan umum. akademik. Bapotti Pn. Din Dr. 13. Inventori dan penyimpanan data komputer. Faridah bt.K. Chua Lay Nee Pn. sosial dan perkahwinan. 11. Mohd Muhsinul Nidzam b.Pendidikan Pelaburan . ujian psikologi. kerjaya. Abdul Kadir Pn. Ali Othman 24 . 5. Zaharinah bt. Suraya Bibi bt. 7. Memberi khidmat kaunseling individu dan kaunseling kelompok kepada pelajar yang berkaitan dengan hal-hal peribadi. Melaksana dan menyelaras program tutorial dan usrah kepada pelajar setiap minggu. bimbingan dan kaunseling. ujian personaliti dan lain-lain berkaitan. 8.Ketatanegaraan . Tugas-tugas lain yang diarah oleh ketua jabatan dari semasa ke masa.Program Motivasi Menganjurkan kursus kepimpinan pelajar.2 JK DISIPLIN DAN KEHADIRAN PELAJAR Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan Penolong KU Perjanjian dan Penguatkuasaan En. Bekerjasama dengan penyelaras program kemajuan staf dalam melaksana latihan perkembangan kendiri kepada pensyarah atau staf sokongan mengikut keperluan semasa.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : : : : Senarai Tugas 1. ujian minat. 10. Rajam a/p Suppiah Pn. Fuzi b. Mengadakan konsultasi dan konferensi dengan pelajar dan ibu bapa. Menyelaras dan melaksana kursus-kursus penyuburan diri seperti: . Chong Siw Fong En.

10. 3. 4. 6. 8. Menyemak buku keluar kawasan asrama dan mengambil tindakan untuk menghubungi keluarga melaporkan kepada pihak Institut. 9. Menyemak buku laporan keluar masuk pelajar di pondok pengawal setiap hari Merancang dan mengimarah Balai Islam Menjalankan pemantauan ke atas kerosakan di kolej kediaman dan membuat laporan kepada penyelia asrama dan Pegawai Eksekutif Kanan (PEK) Mengadakan latihan kecemasan dan kebakaran sekali pada setiap semester Mengadakan mesyuarat pada setiap bulan 5. 8. 4. Memanggil dan menasihati memberi amaran kepada guru pelatih yang ponteng/ tidak hadir kuliah Memberikan maklumat dari semasa ke semasa kepada pihak pentadbiran maktab mengenai kehadiran guru-guru pelatih Membantu Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan maktab dalam menyediakan maklumat untuk tindakan di bawah Akta 174 berkaitan dengan kehadiran. 6. Penguatkuasaan Peraturan Kolej kediaman berkenaan dengan kebersihan serta penggunaan kemudahan seperti lampu. 2. 10. Menyediakan laporan kehadiran akhir semester untuk mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Institut Perguruan. kipas. 10. 3. 25 . 7. Bertindak sebagai pembimbing atas segala masalah kepada pelajar yang menetap di kolej kediaman Mengawasi kebajikan dan keselamatan penghuni termasuk urusan membawa ke hospital kerajaan bagi penghuni yang memerlukan rawatan kecemasan. penghuni-penghuni yang tidak pulang ke kolej kediaman Mengawasi aspek sosial dan disiplin penghuni kolej kediaman Mengambil alih tugas warden lain yang bertugas di luar Institut semasa ketiadaan mereka. bilik rehat dan kafetaria dipatuhi. JK KOLEJ KEDIAMAN Pengerusi Timbalan Pengerusi I Timbalan Pengerusi II Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kolej Kediaman Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Pegawai Pengurusan HEP Semua Warden Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan Senarai Tugas : 1. Mengedarkan borang-borang pemantauan salah laku pelajar yang berkaitan dengan kehadiran kepada tutor atau pensyarah mata pelajaran. 11. Membuat pemantauan dari semasa ke semasa terhadap kehadiran guru-guru pelatih Membuat penyemakan buku kehadiran dan laporan kehadiran bulan guru-guru setiap unit. 11.3 Memberikan taklimat kepada guru-guru pelatih dan tutor baru berkaitan dengan kehadiran dan pengisian rekod kehadiran guru-guru pelatih. Mengambil tindakan ke atas kes-kes kehadiran yang dilaporkan. 7. 9. Menyimpan rekod dan data kehadiran guru-guru pelatih yang di bawah pengawasan tutor tersebut Memaklumkan kepada tutor tentang kes-kes salahlaku guru-guru pelatih yang di bawah pengawasan tutor tersebut.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Senarai Tugas : 1. 2. 5.

Ahmad Radhi b. Melantik pelajar sebagai pembantu semasa pendaftaran pelajar baru dan membantu melaksanakan aktiviti yang telah dirancangkan 5. Abd Rashid ( Perbekalan ) En.4 JK PERHIMPUNAN BULANAN PELAJAR Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kepimpinan Ketua Unit Kolej Kediaman Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan Ketua Unit Kerohanian dan Moral Semua Tutor Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Senarai Tugas: 1. Jan b. Muhsinul Nidzam b. Safian b. Shukor KU Kerohanian dan Moral En. Memastikan perhimpunan mengikut masa yang ditetapkan. Abdullah En. 3. Rajam a/p Suppiah 26 . Nor Hafizah bt. Melantik Jawatankuasa Minggu Pengurusan Pelajar Baharu dalam kalangan pensyarah 4. Memastikan pada setiap perhimpunan ada pensyarah yang memantau. VPK Sulaiman ( Asrama ) Pn. Ab. 10. Baharudin ( Asrama ) Penolong Akauntan Senarai Tugas: 1. Ghazali b. Rosli Semua Ketua Unit Jabatan HEP Semua Penolong KU Jabatan HEP Tn. Mohd. JK PENGURUSAN PELAJAR BAHARU Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Cik Safura bt. Too Seng Hee Pn. Hj. Md Zain En. Hj.5 Memastikan perhimpunan rasmi dilaksanakan pada hari Isnin minggu pertama Menentukan giliran bertugas mengikut unit pelajar. Suraiyati bt. Mustapha Cik Lee Kim Hong En. 4. 2.6 JK PENASIHAT MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kepimpinan En. Merancang Minggu Pengurusan Pelajar Baru 2. Rajendran a/l Thangaiah Pn. Melantik tutor mengikut kumpulan 10. Mohd. Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru 3.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 10.

2. Fuzi b. 3. Hj. Chong Chai Lian Pn.7 Pn. Mohd. 10.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : : : : : Senarai Tugas: 1. Mohamad Zin Menentukan cara pemilihan JPP dibuat Melantik barisan Exco JPP Mengadakan mesyuarat dan memantau perjalanan mesyuarat JPP Mengadakan latihan kepimpinan Exco JPP Menganjurkan lawatan penanda aras kepimpinan pelajar JK PECAH KONTRAK Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan Ketua Unit Kaunseling Ketua Unit Kebajikan dan Sosial Pegawai Eksekutif Kanan Tutor pelajar yang berkaitan Senarai Tugas : 1. Samin En. Membuat tindakan berdasarkan Proses Kerja Pengendalian Kes Pecah Kontrak Perjanjian Pendidikan Guru. Rosli En. Din Pn. Hjh.8 JK Rakan Integriti Mahasiswa (RIM) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan HEP Tn. 10. Nadarajan a/l Marimuthu En. 2. Maimunah bt. Hakim Pn. Ahmad Radhi b. Ahmad Hafizal b. Lasim En. Membuat mesyuarat jawatankuasa dan membuat keputusan daripada sesuatu kes. Hjh. Ujang En. Abdul Hamid 27 . Hj. Harun b. Faridah bt. Asmah bt. Zubaidah bt. 5. 4. Too Seng Hee En. Rajendran a/l Thangaiah Pn.

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Senarai Tugas: 1. 2. Rafiah bt. Merancang aktiviti untuk ahli-ahli Rakan Integriti Mahasiswa (RIM) Membuat pemilihan ahli RIM dalam kalangan pelajar IPG.0 JK KONVOKESYEN Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha/Ketua Urus Setia : Penolong Setiausaha/Ketua Urus setia: Jawatankuasa Pemantau : Prestasi Terbaik & Anugerah Khas : Wakil JPP : Kewangan : Pendaftaran & Jemputan Lulusan : Urusan Sijil : Hadiah & Cenderamata : Teks Ucapan : Jemputan dan Sambutan : Juruacara : Floor Manager : Pengurusan Graduan : Buku Cenderamata : Rakaman & Fotografi : Teknikal : Persembahan Multimedia : Persiapan Dewan : Persiapan Pentas : Persembahan Khas : Khemah & Kebersihan : Keselamatan Lalu Lintas : Keceriaan Kawasan Disiplin & Perbarisan Seranta Perbarisan Kehormat Penginapan Graduan Jamuan dan Doa Pengurusan Jubah Pengurusan Raptai dan Protokol Liaison Officer Pesta Konvokesyen Senarai Tugas: 1. Daud Datin Hjh. 2. Menghantar maklumat berkaitan majlis tersebut kepada Unit Hal Ehwal Pelajar IPGM untuk tujuan pengesahan dan penyelarasan. 5. Menguruskan kebajikan pelajar yang terpilih untuk menyertai sebarang aktiviti RIM di peringkat pusat. Hjh. Menyediakan laporan aktiviti dan laporan kewangan setiap akhir semester dan dihantar ke IPGM 11. 3. Abdullah Semua Ketua Jabatan Timbalan Pengarah Ketua Unit Kepimpinan Pegawai Eksekutif Kanan Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan & Penilaian Jabatan Pengajian Melayu Jabatan Pengajian Melayu Jabatan Ilmu Pendidikan Jabatan Pengajian Melayu Jabatan Ilmu Pendidikan Unit Kokurikulum Ketua Pusat Sumber Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Sains Sosial Jabatan Sains Sosial Jabatan Sains Sosial Unit Selenggara IPGK Jabatan Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan Jabatan PIPK Ketua Unit Disiplin Jabatan HEP Jabatan Sains Unit Kokurikulum Ketua Unit Kediaman Jabatan HEP JAPIM Jabatan Matematik Jabatan Bahasa Ketua Unit Khidmat Pengurusan YDP Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Mengadakan mesyuarat perancangan majlis konvokesyen dengan membentang kertas kerja. : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. 4. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa dua kali setiap semester. 28 . Zaiton bt.

Alias b. 4. Menguruskan tugas-tugas selepas majlis seperti yang diprogramkan. 3. 5. Mengadakan mesyuarat post-mortem dan menghantar laporan ke Unit Hal Ehwal Pelajar di IPGM 12. taklimat dan kebajikan serta menganalisis perjalanan keseluruhan kursus dan membuat penilaian program. 4. Membantu memberi maklumat dan melaporkan perkembangan kursus/ bengkel/ seminar dari semasa ke semasa serta menyelaras penyediaan laporan kursus/ bengkel/ seminar yang telah dijalankan. Affandi b. melapor dan membuat cadangan kursus-kursus yang telah dijalankan. Mengadakan raptai sebelum majlis sebenar. 12. Memastikan semua aktiviti berjalan lancar semasa majlis diadakan. 8. Alias b. Melaksanakan kursus secara berkesan dari segi jadual. Mengadakan mesyuarat penyelaras program-program yang dikendalikan.0 JK LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN ( LDP ) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Penyelaras KPKI IPG : Penyelaras LPS IPG : Ahli : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Pn. Mohd.1 JK LATIHAN PEMBANGUNAN STAF : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan En. Mendokumentasikan. Memastikan dan memantau jawatankuasa kecil melaksana tugas yang dipertanggungjawabkan dengan mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa sebelum raptai. 10. Zakaria Ketua Unit Khidmat Pengurusan Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Staf Latihan Dalam Perkhidmatan Senarai Tugas: 1. Nazir (JPM) 29 . Mengambil tindakan susulan kepada keputusan mesyuarat dan menyebarkan maklumat kepada pihak berkaitan. Hakim En. Membuat perancangan kursus-kursus Dalam Perkhidmatan jangka panjang dan pendek. Faridah bt. Zakaria En. 7. urus setia. 6. Mengumpul maklumat/ kertas cadangan kursus/ bengkel/ seminar yang dikendalikan oleh jabatan/ unit. 2. Abu Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : En. 7. 5. 9. Mengumpul maklumat dari semua jabatan tentang keperluan kewangan dan membuat anggaran serta penyelarasan perbelanjaan. Zubaidah bt. Membuat pemantauan dan tindakan susulan selepas kursus serta menyediakan pelan tindakan susulan Mengadakan mesyuarat sekali bagi setiap bulan dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah 6. Yee Yong Fak (JIP) : Ketua Unit Kediaman : Dr.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 3.

Mohamad b. Norhiza bt. 5. 5. Ishak (JS) : En. Azibah bt. 2. Merancang program kursus untuk staf IPG KRM samada yang akan dibuat di dalam atau di luar institut.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : En. Palani a/l Krishnasamy (UPT) : Cik Lee Kim Hong (UPC) : En. Baharom (UKOku) : Pn. BPG dan sekolah Mendapatkan khidmat/bantuan kepada PPT/AG berkaitan kewangan sekiranya perlu. Harun : Pn. Mohd. Mukarammah bt.2 JK KURSUS PENDEK KELOLAAN INSTITUT (KPKI) : Pengarah :Timbalan Pengarah : Pn. Menghantar laporan aktiviti dan kewangan kepada pihak IPGM setiap suku tahun (3 bulan) sekali 7. Menyelaraskan pelaksanakan kursus-kursus yang telah dirancang oleh setiap jabatan dengan memastikan LPS dijalankan sekali sebulan secara mass dan dua bulan sekali di peringkat jabatan. Bekerjasama dengan Ketua Jabatan atau unit IPG KRM untuk menganjurkan kursus. 6. IPGM. Menyelaras kursus-kursus yang akan dijalankan setelah mendapat cadangan dari setiap jabatan. 4. Sharif (JSS) : YM Pn. Mustapha (UPI) : En. 3. 7. 3. Zaki (JTP) : Pn. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa KPKI mengikut keperluan. Fairuzzah bt. 8. Ahmad Zaini b. Ibrahim (JAPIM) : Tn. 8. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa LPS sebanyak tiga kali setahun. Suriani bt. 12. Hjh. Memastikan setiap jabatan yang telah melaksanakan kursus menyempurnakan dan menyerahkan laporan kursus kepada pihak LDP. Pengurusan dan Pentadbiran Institut (MPPP) untuk makluman Pengarah dan Timbalan Pengarah. Zubaidah bt Hakim : Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan : Pn. Raja Rohana bt. Pengurusan dan Pentadbiran Institut (MPPP) untuk makluman Pengarah dan Timbalan Pengarah. Mohd. Syed Zulkarnain b. Melaporkan setiap kursus yang telah dilaksanakan dalam Mesyuarat Majlis Profesional. 2. VPK Sulaiman (Asrama) Senarai Tugas 1. Membuat penilaian program pada setiap akhir semester atau akhir tahun Melaporkan setiap kursus yang telah dilaksanakan dalam Mesyuarat Majlis Profesional. Syed Mahamud (JPJPK) : Pn. Ghazali b. Suraiyati bt. Ishak (J Matematik) : En. Mohd Salleh(JPIPK) : Pn. 4. Membuat pemantauan terhadap kursus-kursus yang dijalankan oleh jabatan-jabatan. Hjh. Pozi b. 30 . Yusof (UPI) Penasihat Pengerusi Penyelaras Institut Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. Mengenalpasti dan menghubungi penceramah atau fasilitator yang berkaitan dengan kursus. Shamsuddin (JPM) : Pn. Faiziah bt. PPD. Mohd. Merancang program tahunan KPKI IPG Mengadakan mesyuarat dengan pihak yang berkaitan seperti JPNS. 6.

Memberi teguran dan bimbingan dari semasa ke semasa ke atas kakitangan bermasalah Membincang dan memberi maklumbalas ke atas minit mesyuarat JK lantikan KPM Mengadakan ceramah untuk meningkatkan profesionalisme dan memotivasikan kakitangan dari semasa ke semasa Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga bulan sekali 14 . Sansinah bt. Menentukan dasar pelaksanaan LDP selaras dengan dasar IPGM dan BSM. Muniandy a/l Varathan En. Karim Pn. Palani a/l Krishasamy 31 . 2. Takriff En. Menghantar laporan yang berkaitan untuk makluman IPGM dan BPG Mengadakan mesyuarat jawatan kuasa selepas Mesyuarat Majlis Profesional. Abu Bakar : Pn. 3. Rohina bt. KPM. Rafiah bt. Harun : En Mohd. 5. Membuat pemantauan kursus yang dilaksanakan. 4. 5. Normala bt. Fairuzzah bt. Hjh Faizah bt. 6. Memastikan dan memantau semua kakitangan sentiasa mematuhi dasar kerajaan. 3. Hjh. A. 13. Mohd Tahir b. Affandi b.0 JK PROGRAM LATIHAN PERGURUAN BERASASKAN SEKOLAH/ KDC/ PLPS Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Penyelaras KPLI j-QAF Penyelaras KDPM Prasekolah Penyelaras KDPM Penyelaras KPLI PT : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Daud Ketua Unit Khidmat Pengurusan Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Kaunseling ( Kaunselor Pentadbir) Pegawai Eksekutif Kanan Senarai Tugas: 1.3 JK UNIT LDP Pengerusi Setiausaha AJK : KU Latihan Dalam Perkhidmatan : Pn. Memantau pelaksanaan kursus yang dirancang. 2.0 JK INTEGRITI & KEUTUHAN INSTITUT Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Abu : En. Hasnah bt. Manap Senarai Tugas: 1. Ahmad Pn. Umi Kalsom bt. Abdul Talib : Pn. Pengurusan dan Pentadbiran Institut (MPPP). Hashim Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 12. 4. Menguruskan hal yang berkaitan dengan Latihan Dalam Perkhidmatan .

4. Ratna Laila bt. Asnan Pn.0 JK PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. 4. Merancang kursus yang akan dijalankan di IPG Kampus Raja Melewar Mengendali. Noor Lela bt. Zaharinah bt. Menguruskan tuntutan elaun syarahan pensyarah Menjaga hal kebajikan dan disiplin peserta kursus Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali pada setiap semester 15. Mengendali. Kamil Rafizan b. Hjh. Nik Dzuikefli b. Ashidah bt. Menguruskan penginapan dan menyalurkan maklumat semasa kepada peserta program. Zaleha bt. 6. Hartini bt. Hjh. 6. 32 . Dato’ Ibrahim (Pengajian Inggeris) En. 2. Mohd Shariff (JAPIM) Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Kolej Kediaman Penolong Pengurus Asrama 1. Kana Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Senarai Tugas: 1. 8. Hj Mohd Salleh (Ilmu Pendidikan) Pn. Ali Othman (Sains Sosial) Tn. 7. Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. 2. Menjalankan kerja pentadbiran kursus dan tugas-tugas bahagian akademik. Hjh. menyelia dan memantau perjalanan program di peringkat Institut Merancang keperluan tenaga pelajar. Ahmad Patakon b. Ibrahim (Sains Sosial/Unit Seni) Pn. Hitam (Sains Sosial/Unit Muzik) Tn. Musalmah bt. 5. Membuat pendaftaran peserta kursus bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. menyelia dan memantau perjalanan program. Nurul Hafiza bt. Shahidin (Pengajian Melayu) Pn. Endot (Sains Sosial/Unit Kemahiran Hidup) Pn. Memastikan modul-modul pembelajaran yang terlibat diterima dari Institut Pendidikan Guru. Hjh. Hj. Umi Nadzrah bt. Yaacob Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Penyelaras KPLI/KDPM PC Penyelaras Kokurikulum Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Senarai Tugas: : : Pn. Lim Chen Soon (Pengajian Cina) Pn. Lee Yook Lan En. 5. Hj. Fathiyah bt. Dahlan (Sains) Cik Low Lee Kim (Matematik) En. Hj. 3. Awang Abdullah b. Karino (Teknologi Pendidikan) En Tan Kait Keong (PJPK) Pn. Memastikan dokumen kurikulum dan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari Institut Pendidikan Guru. 3. Abdul Kadir Pn. Memastikan kemudahan pembelajaran dan tenaga pengajar mencukupi.

Endot Ahli : : : : : : : : : : En. 8. Hj. Shariff Pn. Memberi taklimat kursus KISSM kepada peserta kursus. Mohd Aris b. Menghadiri mesyuarat moderasi peperiksaan skrip jawapan peperiksaan KISSM. Membuat penilaian pengajaran pensyarah oleh peserta kursus.0 JK PEMBANGUNAN Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Eksekutif Kanan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber 33 . Abd. 11. Melengkapkan borang penilaian oleh fasilitator untuk peserta kursus. Othman Pn.0 Menyelaras bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar hal berkaitan kontrak dan elaun pelajar. Khatijah bt. 11. 17. Kemaskini kehadiran peserta-peserta kursus sepanjang kursus berjalan. 8. Zaleha bt. 4. 5. penilaian dan peperiksaan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali pada setiap semester JK PROGRAM TRANFORMASI MINDA Pengerusi Timbalan Pengerusi Pengelola Setiausaha : : : : Pengarah Pn. 7. 10. Azuwa bt. 2. Mengagihkan tajuk-tajuk kursus kepada penceramah/ fasilitator. Mohammad b. Abdullah Tn Hj.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 7. Aziz Ketua Unit Peperiksaan & Penilaian Ketua Pusat Sumber Pn. Menyelia dan memeriksa tugasan. 16. 6. 10. Menyediakan jadual waktu pensyarah dan peserta kursus. 9. Asari En. Shafiei En. 12. 3. Kamarudin Urus Setia Senarai Tugas: 1. Redzuan b. Abd. Darinda bt. Mengumpul dan mengagihkan tugasan individu dan kumpulkan kepada AJK untuk dinilai. Radzi Dr. Hjh. Safian b. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya sekali sebelum dan sekali selepas kursus Menyediakan laporan dan penilaian program. Siti Fatihah bt. Mazalan b. Menyediakan soalan tugasan individu dan kumpulan kepada peserta kursus mengikut tajuk yang ditetapkan. Mengawas peperiksaan ujian akhir kursus. Mengadakan penilaian sepanjang kursus untuk peserta-peserta kursus. Rashid Pn. Menjalankan kuliah dan tutorial. 9. Halili Pn. Maimunah bt.

3. dan anggaran kos Memantau pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan institut Menyediakan laporan penyelenggaraan infrastruktur Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun. 3 4.2 Mengenal pasti kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan infrastruktur Institut Menyediakan spesifikasi.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Senarai Tugas 1. 4.1 JK PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Pegawai Teknologi Maklumat Pustakawan Penolong Pengurus Asrama Pegawai Eksekutif Juruteknik Kanan Juruteknik Awam Juruteknik Elektrik Juruteknik Komputer Senarai Tugas: 1. Menyedia dan mengemaskini senarai pembekal institut Memastikan penilaian prestasi pembekal dibuat oleh pihak yang terlibat Membuat analisis dan laporan prestasi pembekal. Membuat pemantauan dan penilaian projek-projek pembangunan yang telah dijalankan. Menyediakan laporan projek pembangunan 5. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun 17. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun. 17. 2. 4. Menyediakan brief dan spesifikasi projek berdasarkan peruntukan yang diterima. 2. Merancang projek-projek pembangunan Institut. 5. JK PRESTASI PEMBEKAL Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Pegawai Teknologi Maklumat Pustakawan Pegawai Eksekutif Penolong Akauntan Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan Pembantu Tadbir (Perolehan) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : : : : Senarai Tugas: 1. 34 . 2. 3.

Bertanggungjawab berkaitan keselamatan institut dari segi pencegahan pencerobohan. Audit KPM dan naziran Jabatan Akauntan Negara 35 . 4.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 17. 3.3 JK KESELAMATAN. Memanggil pakar-pakar seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk memberi ceramah atau demontrasi pencegahan kebakaran. Menentukan alat-alat pemadam api sentiasa berfungsi melalui penyelenggaraan berjadual. 7. KEBERSIHAN DAN KECERIAAN INSTITUT Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Tn Hj Yaakob bin Atan Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan Penyelia Kebersihan Kawasan Penyelia Kebersihan Bangunan Ketua Pengawal Keselamatan Senarai Tugas: 1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya empat kali setahun Membincangkan cadangan dan prestasi perbelanjaan Institut Membincangkan isu-isu kewangan dan yang berkaitan Membincang dan membuat anggaran belanja mengurus Institut Membincangkan dan mengambil tindakan teguran dan laporan Jabatan Audit Negara. 2. kecurian dan kebakaran. Memastikan kawasan dan lokasi yang memerlukan perhatian keceriaan dan membuat tindakan susulan. 5. 5. 3. AKAUN DAN AUDIT Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Penolong Setiausaha : Ahli : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Akauntan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Senarai Tugas: 1. 2. kehijauan kawasan dan perhiasan dalaman terkini. Merancang dan melaksanakan usaha-usaha untuk meningkatkan keceriaan Institut melalui keindahan lanskap. Memantau dan menyediakan laporan pengawal keselamatan institut dari semasa ke semasa. 18. 4. 6. Membuat pemantauan dan penilaian keceriaan dan kebersihan lanskap institut secara berterusan dan menyeluruh.0 JK PENGURUSAN KEWANGAN.

5. menyemak dan meluluskan spesifikasi projek yang hendak dilaksanakan Memantau proses pelaksanaan projek.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 18.1 JK SPESIFIKASI PROJEK Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Juruteknik Kanan Ketua Jabatan (Mengikut Projek) Semua Ketua Unit (Ikut Projek) Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Juruteknik Awam/Elektrik Senarai Tugas 1. Menyediakan laporan jawatankuasa pembuka sebut harga/ tender Menyediakan senarai tawaran harga sebut harga/tender untuk dipaparkan di papan kenyataan Institut JK PENILAIAN TEKNIKAL : : : : : : : Juruteknik Kanan Juruteknik Awam I Pegawai Teknologi Maklumat (jika perlu) Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Awam II Juruteknik Elektrik Juruteknik Komputer 18. Menyediakan spesfikasi projek Mengadakan mesyuarat. 3. Mengesahkan projek yang telah dilaksanakan mengikut spesifikasi yang telah diluluskan JK PEMBUKA SEBUT HARGA/TENDER : : Ahli MPPP (secara bergilir) Pegawai Eksekutif / Penolong Akauntan 18. 2.2 Pengerusi Setiausaha Senarai Tugas: 1. 3. Menandatangani sampul surat sebut harga/ tender dan mencatat bilangan nombor penerimaan. 2. 4. Membuka kotak/ peti sebut harga/ tender.3 Pengerusi Setiausaha Ahli 36 . 4. Menyemak setiap borang sebut harga/ tender dan menandatangani pada bahagian yang berkaitan.

5.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Senarai Tugas : 1.harga dan prestasi kerja penyebutharga Memilih dan meluluskan tawaran sebut harga yang paling berpatutan dengan pulangan kerja/produk. 3. Sentiasa mengemaskini stok. JK PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Ketua Unit LDP Ketua Pusat Sumber Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Senarai Tugas : 1. 18. 19. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya empat kali setahun Memastikan pengurusan aset dan stor semua terimaan dalam keadaan baik Setiap terimaan hendaklah direkod. 3.4 Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan Menilai barangan / perkhidmatan / kerja yang hendak dibuat supaya menepati spesifikasi yang ditetapkan Menyediakan minit dan laporan jawatankuasa teknikal JK SEBUT HARGA Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli (bergilir) : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Eksekutif Kanan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Senarai Tugas: 1. 4. Memantau proses pelaksanaan kerja/produk setara dengan kos sebut harga yang ditawarkan. 2. 4. 3. 2. dilabel dan disimpan dengan baik. 2. 37 . Merekodkan agihan aset ke jabatan-jabatan.0 Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan Menyemak dan membuat penilaian tawaran penyebutharga berdasarkan spesifikasi.

melaksana. 4. 2. Abd. Menyenarai. Zubaidah bt. Merancang.0 JK KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. 38 . Aris Ketua Unit Khidmat P Ketua Pembantu Tadbir Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Juruteknik Kanan Wakil Kelab Melewar Wakil Kelab PERKASA Pengurus Kafeteria Penyelia Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Penyelia Perkhidmatan Kebersihan Kawasan Penyelia Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Senarai Tugas : 1. 3. Menghantar laporan harta modal yang telah dihapus kira. 2.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 19. melapor dan melaksanakan penambaikan Aktiviti Tahunan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Melaksanakan aktiviti di bawah aspek keselamatan dan kesihatan Melaksanakan tugas siasatan apabila berlaku kes-kes melibatkan keselamatan dan kesihatan pekerja Melaporkan hasil siasatan kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah Mengadakan mesyuarat dan laporan dilaporkan pada mesyuarat pengurusan . menilai. 20. Hjh. HAPUSKIRA DAN KEHILANGAN Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Unit LDP Ketua Pusat Sumber Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan Senarai Tugas : 1.1 JK PELUPUSAN. Mengemukakan kepada pihak pengurusan harta modal yang perlu dihapus kira. Menyemak dan memperakukan harta modal yang perlu dihapus kira. 4. Rahim b. menyemak dan menyediakan senarai harta modal yang perlu dihapus kira. 6. Ahamad En. 5.

Takriff Pn.0 Membuat perancangan program sebelum pendaftaran kanak-kanak Membuat pendaftaran pada awal tahun kemasukan Memantau pelaksanaan program seperti yang telah dirancang Mengadakan Majlis Penyampaian Sijil pada akhir tahun. 22. Melaksanakan program-program keagamaan yang dirancang oleh pihak institut dan IPGM Mengambil inisiatif mewujudkan kesedaran keagamaan yang tinggi dalam kalangan warga Institut Mengadakan aktiviti tazkirah dan usrah Mengadakan mesyuarat pada setiap bulan 39 . Zainal Abidin (Sains Sosial) Pn. Abd Hamid (Matematik) En. Ghazali b. Merancang program tahunan bagi memastikan Balai Islam diimarahkan dengan aktiviti keagamaan. 4. Pozi b. Roselan b. Zanariah bt. Zahar b. Tugi 1. Norfadzilawati bt. Mohamed Nor Pn. Mansor (Praktikum) Pn.0 JK PENGURUSAN PRASEKOLAH SERI MELEWAR Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : Pengarah En. Mohamad (Pengajian Melayu) En. Kamar Semua Pensyarah JAPIM En. Malek b. Masmizar bt. Samin (Sains) Tn. Nor Diwiyana bt. Hj. Mohd Shariff (Kokurikulum) Tn. 6. Mohd. 4.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 21. Hj. Memastikan solat berjemaah lima waktu dapat dijalankan dengan penyertaan seluruh penghuni asrama. Hjh. Rosli Pn. Mustapha (Pengajian Inggeris) Tn. Hjh. Badriyatun bt. JK BALAI ISLAM Penasihat Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Pn. 2. 5. Hjh. Abd. Asmah bt. Zaki (Teknologi Pendidikan) Tn. Khairuddin b. Muhammad Fauzan b. Mohd. Abu (Peperiksaan) En. Halim b. Abd. Hj. Mohd Sharif : : : : : Senarai Tugas : En. Hj. Hj Sulaiman Pn. 3. 2. Hj. Hj. Hj. Md Salleh (PJPK) Tn. Umi Kalsom bt. Piei (Ilmu Pendidikan) Dr. Haidatullaila bt. Hj. Abdul Wahid Pn. Abdul Karim b. Hjh. Muhammad b. Miskiah bt. Awang (Staf Sokongan) Senarai Tugas : 1. 3. Shamsudin b. Khalid Pn. Mohamad Kaslan (Sains Sosial) Tn. Shuib b. Masnan b.

Fuad b Yusoff Senarai Tugas : 1. Zainal Abidin En. 4. 6. 5. 2. 4. Hj. Hashim Tn. Awang Abdullah b. Memaklumkan aduan dan tindakan kepada pihak yang berkaitan 24.0 JK PENGEMASKINIAN MAKLUMAT HRMIS Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Teknologi Maklumat Ketua Unit Khidmat Pengurusan Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan 40 . Menyediakan sistem aduan yang mudah dan praktikal Memproses aduan.1 JK PENASIHAT PERSATUAN GURU PELATIH ISLAM Penasihat Pengerusi Setiausaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : : : Pengarah Ketua JAPIM Ketua Unit Kerohanian dan Moral HEP En. diteliti dan mengambil tindakan Menyalurkan aduan kepada saluran yang betul untuk tindakan Merekod segala aduan dan tindakan. JK SISTEM ADUAN DALAMAN (SAD) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli (Bergilir) : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Kaunselor Pentadbir Senarai Tugas : 1.0 Menentukan cara pemilihan JK Persatuan Guru Pelatih Islam Melantik barisan Exco JPGPI Mengadakan mesyuarat dan memantau perjalanan mesyuarat JPGPI Mengadakan latihan kepimpinan pelajar Menganjurkan lawatan penandaarasan kepimpinan pelajar Menganjurkan majlis bercorak keagamaan / perayaan Islam. Fazali b. Kassim En. Ibrahim Tn. Roselan b. Yaacob En. Che Yang bt. 3. 23. 3. Hj. Muhammad Fauzan b. Abdul Wahid Semua pensyarah JAPIM Pn. Nik Dzulkefli b. Mohd. Hj.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 22. Hjh. 5. 2. Hj.

Ratna Laila bt. 7. Wong Mai Sze (JTP) Pn. Shahidin (JPM) En. Abd. Ibrahim (JAPIM) Tn.0 Merancang sistem maklumat HRMIS terkini Memastikan maklumat staf dan pangkalan data sentiasa dikemaskini bagi memenuhi keperluan pentadbiran. 41 . Abd. Din (KOKU) Juruteknik (Komputer) Wakil Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Senarai Tugas : 1. 3. JK PUSAT SUMBER Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Pusat Sumber Pustakawan Pn. Amran b. Syed Mahamud (JPJPK) Pn. 2. 3. Salleh (JPJPK) Tn. Bernice Mong Chuey Mei (JSS) Tn. 4. Norhiza bt. Din (JIP) Pn. Hj. Menguruskan pembelian buku dan bahan berdasarkan keutamaan dan prosedur yang betul.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : : : Urus Setia : : Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Pembantu Tadbir Juruteknik (Komputer) Pembantu Tadbir (Perkhidmatan) Senarai Tugas : 1. Menggerakkan kegiatan jawatankuasa berasaskan portfolio. 2. Mohd Salleh (JPIPK) En. Samuel Yesuiah a/l J. Yaakob b. Membuat makluman dari semasa ke semasa supaya staf Institut dapat memberikan maklumat terbaru mereka. 6. 5. Shamsiah bt.S. Mukarramah bt. Roslimah bt. Samad (JMate) Pn. Bertanggungjawab menyediakan maklumat kepada pihak-pihak yang mengkehendakinya Menyelaras supaya maklumat di jabatan HEP. Atan (JSS) En. Ewe Meng Huat (UPC) Pn. Rajam a/p Suppiah (UPT) En. Md. Md. Benedict Clement D'Silva (JS) Pn. Syed Zulkarnain b. Memastikan prasarana yang kondusif. Unit PEP dan Pejabat Pentadbir adalah sama Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan. Mempamerkan kegiatan Pusat Sumber. Faridah bt. Peka dengan keperluan pelanggan dan sentiasa berusaha mewujudkan budaya membaca dan gemar menghasilkan sumber P&P sendiri. Halim b. 4. Hj. 6. Hjh. Saat (JIP) Pn. Hj. 25. Moses (UPI) Pn. Memastikan dasar pengendalian Pusat Sumber dilaksanakan.

Mazalan b. kursus atau bengkel yang dihadiri oleh pensyarah dan staf sokongan. Zin (HEP) Pn. Kamaruddin 26. Zamrah bt. Tan Kait Keong (PJPK) En. Hj. Zakaria (PM) Pn. Mayzatul Akmam bt. 26. Fatimah Rozihan bt. Hjh. Alias b. Darinda bt. Siti Normaniseh bt. Zulkifli b. Mohd.1 Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan Pengajian Melayu Pn. Taufik b. Mengadakan mesyuarat empat kali setahun. Hjh. Noh (PS) Cik Safura bt. Md. Azlina bt. Asari (Perancangan Tahunan) YM Pn. Kamarudin 42 . Alias Pn. Zakaria (Perhimpunan Budaya) En. Marwanul Hakim b. Jan b. Harun Dr. Siti Normaniseh bt. Mohd. Maridah bt. Zainol Badli b Budiman Pn. Raja Rohana bt. Darinda bt. Noor Azzam bt. Noraini bt. Abdullah (Buletin Penyelidikan & Jurnal Melewar) En. Raja Ishak (Laporan Tahunan Institut) Dr.0 Mengumpulkan bahan seminar. Wan Muhammad YM Pn. Raja Rohana bt. Shukor (Buletin Melewar) Pegawai Grafik JK Perancangan Tahunan Penasihat Pengerusi Setiausaha Penolong setiuasaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Tn. Hasnah bt. Gunasekaran a/l M. Harun (LDP) En. Nurulhuda bt. Asari Pn. Abd Rahim (IP) En. Ahmad Pn.2 JK Laporan Tahunan Penasihat Pengerusi Setiausaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Hjh. Wong Mai Sze (TP) En. Mohd. 8. Hjh. Hjh. Husin Dr. Hjh. Kandasamy (Bahasa) Pn. Hj. Mohammad (SS) En. Hj. Mustafa En. Fairuzzah bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 7. Tamilchelvan a/l Periasamy (Kokurikulum) Pn. Zakaria Pn. Raja Ishak Pn. Bongsu Pn. JK PENERBITAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : 26.

6. 4. 7. Ahmad Patakon b. Laporan Tahunan Institut menyediakan informasi mengenai kegiatan-kegiatan dalam Institut pada sepanjang tahun. Merancang. Karino 4. 6. Merancang. 3. Mohd Pozi b. 27. 2. video dan multimedia yang boleh membantu ke arah melahirkan guru-guru yang berinovatif Menerbitkan Perancangan Tahunan Institut sebelum sesi akademik bermula. Abdul Manan b. 5. Kasdi En. Merancang dan menyelaras pelaksanaan program/projek-projek ICT di IPGKRM Menyelaras dan menyeragamkan pelaksanaan ICT IPGKRM agar selari dengan Pelan Strategik ICT Kementerian dan Pelan Strategik ICT Sektor Awam Mengikuti dan memantau perkembangan program ICT IPGKRM serta memahami keperluan. 5. menyelaras dan menguruskan penerbitan aktiviti pelajar sepanjang tahun pada akhir sesi akademik Menerbitkan Buletin Institut dua kali setahun (Jun dan Disember) Jurnal Penyelidikan diterbitkan secara berkala untuk bahan-bahan penyelidikan yang dibuat oleh pensyarah Merancang dan menerbitkan bahan audio. dan Mengemukakan laporan kemajuan projek ICT yang telah diluluskan oleh JTICT kepada JPICT Kementerian. Mohd. 27. menyelaras dan menguruskan penerbitan bahan cetak dan media elektronik. masalah dan isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan ICT Melaksanakan langkah-langkah keselamatan Mengemukakan perolehan ICT yang disyorkan di peringkat JPICT IPGKRM kepada JPICT Kementerian untuk kelulusan. Zaki En. 3.PEMBELAJARAN : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Senarai Tugas : 1.1 Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha 43 . JK e. 2.0 JK PEMANDU ICT ( JPICT ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Urus Setia Ahli : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Ketua Unit Teknologi Maklumat Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Elektronik Makmal Pegawai Grafik Juruteknik Komputer Senarai Tugas : 1. Menerbitkan Perancangan Laporan Tahunan Institut.

Basri ( JIP ) Dr. Osman ( PJPK ) Pn. Badriyatun bt. Mohd All Jafri b. Ahmad Latfi b. Hashim ( JAPIM ) En. Jesuthas (UPT) Dr. 2. Noh ( Pusat Sumber ) En. Latif ( PJPK ) En. Chua Chee Ming (Matematik ) Tn. Abdul Karim b. Hj. Huzaifah b. 4. Mohd Ayob ( Kokurikulum ) Tn. Hj. 4. Abd Ghani ( HEP ) En.2 JK LAMAN WEB Pengarah Timbalan Pengarah En. Khairuddin b. Mohammad ( JPM ) En. Mohd. Chua Chee Ming ( Matematik ) Pn. Ahmad Ridzwan b. Zainuddin (UPI) En. Hjh. Merancang di peringkat jabatan / unit maklumat untuk paparan web dan kemaskini maklumat web pada setiap semester Menguruskan akaun mel elektronik Muat naik maklumat yang perlukan perhatian segera Memastikan semua maklumat adalah betul sebelum dipaparkan 44 . Nadarajan a/l Marimuthu (Ilmu Pendidikan) En. Hj. Harun ( JS ) En. Abu ( LDP ) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : Senarai Tugas : 1. 2. Mohd Huzaifah b. Mohd ( JSS ) Tn. Hj. Mawanul Hakim b. Noraini bt. iaitu pada setiap awal semester 27. Hjh. Shairozi b. Abd Rahman En. Md Afandi b. Redzuan b. Mohd Salleh (PIPK ) Tn. 3. Hj. Mohd. Zahar b. Darwish ( JPM ) En. Che’ Azmi b. Merancang penggunaan MOODLE di peringkat jabatan Creator menguruskan akaun pengguna-pensyarah dan pelajar Merancang ’In-House’ di peringkat jabatan Kemaskini MOODLE dua kali setahun. Abu ( Peperiksaan ) En. Radzi En. Jalil b. Kamar ( JAPIM ) En. Affandi b. Tamilchelvan a/l Periasamy ( Kokurikulum ) En. Wong Wee Shung (UPC) Tn. Norhiza bt. Gunalingam a/k Krishnan ( UPI ) Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Ahli : : : : : : : : : : : : : En. Harun ( Sains ) En. Badrulhisham b. Che’ Azmi b. Abd. Rahman ( Jadual Waktu ) Senarai Tugas : 1. Mansor (Praktikum) En. Mohd. Mukhtar b. Cho Keng Boon ( Sains Sosial ) En. 3.

Chua Lay Nee 45 . Mohamad Kaslan En. Hitam (MuzikTradisional / Caklempong) En. bimbingan dan penghayatan terhadap seni budaya di kalangan guru pelatih. Hj. Kamaruddin (Silat) En. 9.0 JK BUDAYA Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Maimunah bt. Mengadakan mesyuarat dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah. Ismail (Teater) En. Ahmad (Nasyid / Berzanji / Marhaban) En. Alias b. Kumutha a/p Rakiappan Pn. Memberi peluang dan ruang kepada pelajar dan pensyarah Institut untuk mengasah bakat serta meningkatkan kemahiran dengan lebih sistematik dan meluas.0 JK KAFETARIA Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Pn. 8. Masnan b. 5. Abdul Hamid (Koir) Pn. Hj. Khalid En. Ahmad Tn. Mhanogaran a/l Arjunan Pn. Malathy a/p Nadarajah (Tarian) Pn. 4. Ismail ( Kelab Budaya ) En. 2. perhimpunan bulanan pelajar dan pensyarah. Zakaria ( Perhimpunan Budaya ) Dr. Memberikan pendedahan tentang kemahiran dan pengurusan seni budaya sebagai persediaan guru pelatih ke sekolah kelak. Haidatullaila bt. Alias b. Ahmad Hafizal b. Mazlan b. Memastikan pelaksanaan aktiviti Perhimpunan Budaya berjalan lancar. Nor Aniza bt. Ahmad (Band / Nyanyian) Pn. 29.Kamil Rafizan b. Bersama dengan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian ( KeKKWA ). Hjh. Mengeratkan hubungan profesional antara IPG. Mayzatul Akmam bt. Wan Chik (Galeri Institusi MB) Pn. Mendapat arahan daripada Pengarah untuk mengadakan Perhimpunan Budaya seperti majlis persaraan. Shariff ( Nasyid / Kompang) Pn. 6. sambutan Hari Guru dan lain-lain. Hj. Kementerian Pelajaran Malaysia dengan pihak KeKKWA. Rohaizad b. Norizan bt. membantu penubuhan Kelab Budaya dan aktiviti seni budaya di Institut. Ewe Meng Huat Dr. Zakaria (Tarian ) Pn. Asrin (Persembahan) Senarai Tugas : 1. Bernice Mong Chuey Mei (Koir) En. Memberi pendedahan. 3. Wan Mahamad Saad b. 10. Mengendalikan program budaya berdasarkan modul yang disediakan oleh KeKKWA. Lee Yook Lan (Tarian) En. Abu Bakar En. 7. Menubuhkan Program Bimbingan Seni Budaya di Institut. Mohammad b. Rohaizad b. Hasnah bt. Samsudin b. Lasim Penolong Pengurus Asrama Ketua Jabatan HEP Ketua Warden Tn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 28.

2. Memantau kebersihan dan keceriaan kafeteria. Ahmad (JIP) En. Fazali b. 31. Mhanogaran a/l Arujunan (HEP) 46 . Nor Aniza bt. Hj. Bisshukri b. Pozi b. Memberi latihan dalaman kepada pensyarah-pensyarah Jabatan Bahasa. Jamaliah bt. Zaki (Teknologi Pendidikan) En. Membuat teguran lisan dan bertulis jika pihak kafeteria mengingkari kontrak. Norizam b. Membuat laporan kepada pihak pengurusan dari masa ke masa. Ratna Laila bt. Hj. Zainuddin (UPI) En. Menyediakan senarai menu dan harga. 30. Nor (JAPIM) En. Matematik dan Ilmu Pendidikan tentang Program LINUS. Mohd. Rahim b. Hjh. Matematik dan Ilmu Pendidikan melalui proses P&P. Rohaizad b. Abd Rahim (IP) En. 5. Hashim Pn. Ismail (JPM) En. Hassan (PJPK) Senarai Tugas: 1. Amaran @ Amran b.0 JK LITERASI DAN NUMERASI (LINUS) Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Shahidin Pn. Muhammad Fairuz b. Abd. 3. Ravibalan a/l Arumugam (UPT) Cik Tan Guat Kun (UPC) En. Ahmad Badrudin b. Matrop (PJPK) En. Menjadi pemantau program di sekolah-sekolah jika diperlukan. Hjh. Abdul Malek b. 4. 2. Mohd.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : : : Senarai Tugas : Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Penyelia Asrama Juruteknik Kanan 1. Noor Azzam bt. Ismail (Kokurikulum) En. Memberi pendedahan tentang penggunaan Modul LINUS kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek Bahasa. Kandasamy (UPI) En. 3. Hashim En. Abd. Sheikh Osman En. All Jafri b.0 JK KELAB RUKUN NEGARA / SAMBUTAN KEMERDEKAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Tn. Abdul Rahim b. Memastikan semua butiran perjanjian kontrak kafeteria dilaksanakan sepenuhnya. Ismail (JPM) En. Malek (Sains Sosial) Cik Farm Choon Moy (Matematik) En. Gunasekaran a/l M. Mohd. Piei (JIP) Dr.

2. Mengadakan mesyuarat untuk mengesah akaun dan perbelanjaan. Mohd. Merancang dan melaksanakan program tahunan yang sesuai dengan lima prinsip Rukun Negara. Membantu IPGK melaksanakan aktiviti Bulan Kemerdekaan di luar institut 8. Hj. Mempromosi Sambutan Bulan Kemerdekaan peringkat IPGK 7. Membudayakan amalan perpaduan dalam kalangan warga institut Senarai Tugas Jawatan Kuasa Sambutan Kemerdekaan: 1. Memantau dan membuat penilaian terhadap semua aktiviti . Azman b. Memastikan setiap perbelanjaan yang dilakukan dan diuruskan dengan penuh teliti dan berhemah. Mmemperkukuhkan semangat patriotik warga IPG.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : : Tn. Menubuhkan jawatankuasa kerja untuk aktiviti Pelancaran Bulan Kemerdekaan. 3. Mendapatkan maklum balas berkenaan perbelanjaan dan baki perbelanjaan yang ada dilaporkan kepada Pengarah Institut. Membuat pemantauan program. Sharif (Perpustakaan) Senarai Tugas Kelab Rukun Negara: 1. Memastikan suasana kawasan IPGK ceria menepati bulan kemerdekaan . kursus. 4. 2. 5. Membuat perancangan aktiviti Sambutan Bulan Kemerdekaan peringkat institut. Melaksanakan aktiviti sambutan seperti perhimpunan.0 JK AKAUN AMANAH Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Penolong Akauntan Ketua Jabatan PJPK Ketua Jabatan HEP Ketua Unit LDP Ketua Unit Kokurikulum Pegawai Eksekutif Kanan Senarai Tugas : 1. Memastikan semua pembelian dirujuk dan dibincang dengan Pengarah Institut. 5. 6. Majlis Penutup Bulan Kemerdekaan dan lain-lain aktiviti Sambutan Bulan Kemerdekaan 3. 5. Hj. Jawatankuasa ini bertanggungjawab mengadakan mesyuaratnya sekurang-kurangnya dua kali dalam tempoh satu tahun bagi membincangkan dan mengambil keputusan hal-hal yang berkaitan dengan Sambutan Bulan Kemerdekaan 4. Mengadakan mesyuarat 3. Kamaruddin (Staf Sokongan) Pn. 6. Menubuhkan Kelab Rukun Negara IPGK dan bertanggungjawab untuk penyertaan aktiviti Kelab Rukun Negara 2. Memastikan semua perbelanjaan mengikut jadual dan perancangan yang diatur. 32. 4. seminar dan lain-lain 6. Memastikan urusan kewangan Hal Ehwal Pelajar dilaksanakan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. pertandingan. Aidatul Salwa bt. 47 .

Abd Rashid Tn. Mutalib Sdri. Hj. Amirul b. Mustafa En. Awang Pn. menyelia dan memantau perjalanan programdan projek Intel.0 JK LEMBAGA KOPERASI MPRM BERHAD Membincang dan merancang pelaksanaan kursus program pengajaran Intel Teach to The Future di peringkat Institut. Ewe Meng Huat En. Khirel Azman Sdr. Mengendalikan. 5. Mukhtar b. tenaga jurulatih dan fasilitator mencukupi.0 JK INTEL Teach To The Future Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : : : : : Pengarah Tn. Muhammad Fairuz b. 3. Heaw Kok Meng (JM) Pn. Taufik b. Hitam (JSS) En. Aris b. Wong Mai Sze (JTP) En. Kamil Rafizan b. Yusof (UPI) Pn. Hassan (JPJPK) Cik Lee Kim Hong (JPIPK) Senarai Tugas: 1. Hjh. Mohd Nazari Senarai Tugas : 1. Siti Halimatus Saadiah bt. Hj Darwish (JPM) Pn. Memastikan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari pihak wakil Intel. Mohd. ’Ainuddin Hanif b. Mohd. Awang Sdr. 8. Mohd Rusli Sdr. Hjh. Hj. 2. Suriani bt. Mengendalikan kursus program pengajaran Intel bersama jabatan yang terlibat. Mengadakan program menambahkan ahli di kalangan pelajar. Mohd. Kamar (JAPIM) En. 6. Menyediakan jadual waktu peserta kursus. Nadiatusida bt. 7. Badriyatun bt.pensyarah dan staf Mengadakan program pendidikan koperasi di kalangan ahli Mengadakan aktiviti–aktiviti ekonomi untuk ahli 48 . Sivakumari a/p Saniappan (UPT) Cik Chong Siw Fong (UPC) Tn. Hj. Memastikan kemudahan pembelajaran.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 33. Too Seng Hee En. Norfadzilawati bt. Che’ Azmi b. Mustaffa Pn. Hasnah bt. Othman Tn. Muhamad Saiful Bahari b. Baharom Sdri. Hj. Yee Yong Fak (JIP) Pn. 2. Hj. 34. Menyedia dan mengedarkan sijil kursus Penasihat Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Lembaga : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Dr. . Hj Safian b. Abd. 3. 4. Harun (JS) En. Muzafar Shah b. Mohd. Mengurus latihan program Intel bagi pensyarah Institut bersama penceramah jemputan dari pihak wakil Intel. Ahmad Pn. Nurfatin Nabihah bt.

Mohamad (JPM) Pn. Khaziah bt. Muniandy a/l Varathan (Bahasa) Dr. 4. 3. Matrop (PJPK) Dr. 36. Wahid YM Pn. Bisshukri b. Hjh. Asmah bt.0 JK IPG LESTARI Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli AJK Program AJK Maklumat AJK Kewangan AJK Pemantauan AJK Pelaporan AJK Penyelidikan : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. 6. : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. 35. Raja Rohana bt. Hjh. Hj. Hjh. Abdul Karim (PS) En. 2. Azibah bt. Jamaliah bt. 2. Baharom (Kokurikulum) Senarai Tugas: 1. Gunalingam a/l Krishnan (Bahasa) Pn. Hj. Lee Keok Cheong Pn. Mohd Aris b. Othman (SS) Pn. 5. Hjh. Abdullah Pn. Zailah bt Zainuddin (JSains) En. Noor Diwiyana bt. Hashim (JM) Dr. Mohamed Nor Cik Lee Kim Hong Pn. Raja Ishak En. Hasnah bt. Menjadikan penyelidikan sebahgaian daripada budaya akademik institut Meningkatkan kemahiran dan keupayaan pensyarah dan pelajar menjalankan penyelidikan 49 .JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 4. Samin Pn. Noraini bt. Menghantar peserta untuk menyertai aktiviti yang dijalankan oleh Maktab Kerjasama/Jabatan Koperasi Mengurus dan membekal keperluan untuk semua pelajar baru pada minggu pengurusan Mengendalikan pengurusan Kedai Koperasi untuk kemudahan warga institut. 6. Azulhaimi bt. 5. Ahmad Cik Low Lee Kim : Senarai Tugas : 1. Muhammad Fauzan b. Wong Mai Sze (TP) En. Abdul Wahid (JAPIM) En. Khairuddin b. Menjalankan environmental review dua kali setahun Merancang aktiviti hasil dapatan environmental review Menyebar maklumat berkenaan IPG Lestari dan status IPG KRM Menyediakan laporan aktiviti-aktiviti yang dijalankan Memantau aktiviti yang dijalankan Menjalankan penyelidikan dan pembangunan untuk melestarikan IPG KRM JK PENYELIDIKAN Penasihat Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : .

5. Suraya Bibi bt. Zaiton bt. Nor Aniza bt. Hamid (JM) Dr. Malathy a/p Nadarajah (UPI) Pn. 7. Ayub (JPM) Tn. Chin Kuang Tiu (JSS) En. Hjh. Zailah bt. 3. 6. Kasdi (TP) Senarai Tugas : 1. Melaporkan perkembangan program Teaching School kepada IPGM dan JPNS Membuat pemantauan dari masa ke masa terhadapa aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah yang dipilih Mengadakan mesyuarat dengan pihak sekolah sekurang-kurangnya dua kali setiap semester Mendokumentasikan program dan aktiviti Teaching School dalam pelbagai bentuk yang sesuai. Hj. Mohd (JSS) En. Kumutha a/p Rakiappan (UPT) En. 6. 4. Bapotti (PJPK) Pn. Abd. 4. Shuib b. Muhammad Fauzan b. Azmi b. Abdullah Dr.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 3. Noraini bt. Abdul Wahid (JAPIM) Pn.K. 2. Abdul Manan b. Melahirkan pensyarah dan guru yang dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berkesan hasil dapatan penyelidikan Memanfaatkan kemahiran dan hasil penyelidakan institut kepada masyarakat setempat terutamanya golongan guru di nNegeri Sembilan Menghasilkan dan menerbitkan bahan-bahan penyelidikan untuk tujuan dikongsi oleh semua golongan pendidikan di Malaysia Menjalankan pembagunan profesinalisme ke atas penyelidikan yang dijalankan Mengadakan mesyuarat mengikut perancangan yang ditetapkan JK Teaching School Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Datin Hjh. Merancang aktiviti dan program Teaching School dengan pihak sekolah. A. Sansinah bt. Lim Cheen Soon (UPC) En. 5. Zainuddin (JS) En. 37. Hjh. Ahmad Pn. Menyelaras jadual waktu pengajaran dan pembelajaran antara guru sekolah dan pensyarah IPG 50 . Hashim (IP) Pn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful