JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012

JAWATANKUASA KERJA INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS RAJA MELEWAR TAHUN 2012

1.0

JK MAJLIS PROFESIONALISME, PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN (MPPP) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Pen.Setiausaha : Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Siti Normaniseh bt. Zakaria Pn. Mayzatul Akmam bt. Kamaruddin Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan Ketua Jabatan Bahasa Ketua Jabatan Sains Sosial Ketua Jabatan Matematik Ketua Jabatan Pengajian Melayu Ketua Jabatan Sains Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Ketua Jabatan Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Ketua Jabatan Pembangunan Inovasi Profesionalisme Keguruan Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan (PEK) Ketua Unit Kaunseling Pentadbiran Wakil JK Kecemerlangan Institut

Senarai Tugas: 1. 2. Berfungsi sebagai Jawatankuasa tertinggi peringkat Institut yang menentukan perancangan tahunan institut dibuat dan dilaksanakan. Jawatankuasa ini bertanggungjawab mengadakan mesyuaratnya sekurang-kurangnya empat kali dalam tempoh satu semester bagi membincangkan dan mengambil keputusan hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan pengurusan dan pentadbiran institut. Membincangkan dan meluluskan perancangan dan pelaksanaan kurikulum. Melaksanakan hala tuju institut berdasarkan hala tuju Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Melaksanakan arahan/pekeliling dan dasar Kementerian Pelajaran Malaysia. Membincangkan dan meluluskan pelantikan Jawatankuasa Institut Memantau dan membuat penilaian terhadap semua aktiviti .

3. 4. 5. 6. 7.

1

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012

2.0

JK JAMINAN KUALITI INSTITUT 2.1 2.1.1 Majlis Kualiti Institut Sekretariat Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Ketua Sekretariat : Penolong K Sekretariat: Setiausaha : Penolong Setiausaha : : Ahli : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Norazlan b. Ismail Pn. Zanariah bt. Sipon Pn. Faiziah bt. Shamsuddin Pn. Rashinawati bt. Abd. Rashid En. Mohd Affandi b. Abu

Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Penyelaras Malaysia Qualification Framework (MQF) Penyelaras Star Rating Penyelaras Standard Guru Malaysia (SGM) Pegawai Eksekutif Setiausaha Pejabat Ketua Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir (Pentadbiran)

Urus Setia

2.1.2

Jawatankuasa Bimbingan dan Pemantauan Pengerusi Setiausaha Ahli : : En. Abdul Malek b. Norakit Pn. Chong Siw Fong Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan

2.1.3

: : : : : : Jawatankuasa Dokumen Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : :

Ketua Pusat Sumber Pustakawan En. Badrulhisam b. Abd Ghani (HEP) Pn. Rashinawati bt. Abd. Rashid (JIP) Pn. Siti Normaniseh bt. Zakaria (JPM) Pn. Koh Bee Hoon (Bahasa) En. Amaran@ Amran b. Abd Malek (JSS) Pn. Hjh. Hamidah bt. Ismaun (JS) Pn. Shamsiah bt. Abd. Samad (J Mate) En. Ahmad Patakon b. Karino (JTP) Pn. Noor Lela bt. Mohamed Shariff (JAPIM) Pn. Suraya Bibi bt. A.K. Bapotti (JPJPK) Pn. Azibah bt Baharom (Kokurikulum) Tn. Hj. Zahar b. Abu (Peperiksaan) En. Abdul Karim b. Mansor (Praktikum) En. Mohd. Affandi b. Abu (LDP) Pegawai Eksekutif (Pengurusan)

2

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012

2.1.4

Jawatankuasa Rekod Kualiti Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Pembantu Tadbir Setiausaha Pejabat Pn. Noor Ruziah bt. Abd Kadir (HEP) Pn. Azmawati bt. Abd. Rahman (Peperiksaan ) Pn. Salina bt. Harun (Praktikum) Pn. Normala bt. Abu Bakar (LDP)

2.1.5

Jawatankuasa Penambahbaikan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Dr. Tam Yeow Kwai Pn. Hjh Zaharilah bt. Abd Kadir Ketua Jabatan PIPK Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Setiausaha Sekretariat Setiausaha Pasukan Audit Dalaman (PAD) Pegawai Eksekutif Kanan

2.1.6

Jawatankuasa Maklum Balas Pelanggan Pengerusi Bersama : : Setiausaha Bersama : Ketua Jabatan PIPK Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kebajikan dan Sosial HEP Ketua Unit Penilaian Program PIPK Semua Ketua Jabatan

Ahli

:

2.1.7

Pasukan Audit Dalaman (PAD) Ketua PAD : Timbalan Ketua PAD : Setiausaha : Ahli : Tn. Hj. Mohamad b. Osman (Lead Auditor) Tn. Hj. Rasid b. Abd Samat YM Pn. Hjh. Raja Rohana bt. Raja Ishak Semua Auditor

3

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012

2.1.8

Jawatankuasa Penilaian Prestasi Sistem Pengerusi Setiausaha Ahli : : : Tn. Hj. Zulkifli b. Husin Tn. Hj. Ramadzan b. Mohd Yusof Ketua Jabatan Ketua Unit

Senarai Tugas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Melaksana Sistem Pengurusan Kualiti di institut Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester Memastikan dasar dan objektif kualiti tercapai. Memastikan pelaksanaan perkhidmatan keguruan dilaksanakan dengan berkesan dan mencapai kepuasan pelanggan Memantau jawatankuasa yang terlibat melaksanakan tugas. Memastikan tindakan diambil oleh semua ahli jawatankuasa dan warga institut berdasarkan hasil Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP). Memastikan aktiviti penambahbaikan berterusan dan menyeluruh dilaksanakan.

2.2

JK Malaysian Qualification Framework (MQF) Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha I Setiausaha II Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Tan Bee Chu Pn. Shamsinor bt. Mohd Saleh Cik Low Lee Kim Tn. Hj. Rasid b. Abd Samat Dr. Hjh. Rosmidah bt. Hashim Pn. Hjh. Amanah bt. Mohd Noor Pn. Hjh. Siti Fatihah bt. Abdullah Pn. Fathaiyah bt. Abdullah Dr. Faridah bt. Nazir En. Ghazali b. Mustapha Pn. Hjh. Ashidah bt. Asnan Tn. Hj. Muzafar Shah b. Mustafa Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan

2.2.1

JK Penilaian Program Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Penyelaras : Setiausaha : Ahli Penyelaras PISMP a. PISMP Ambilan 2009 b. PISMP Ambilan 2010 c. PISMP Ambilan 2011 Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Hj. Zainol Badli b. Budiman Tn. Hj. Shuib b. Abd. Hamid

: : :

Pn. Sivakumari a/p Saniappan Pn. Hjh. Hamidah bt. Ismaun Dr. Abd. Razak b. Abu Chik

4

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012

d. PISMP Ambilan 2012 Penyelaras KPLI Penyelaras PPISMP Penyelaras KDC & PPG Penyelaras PGSR 2.2.2 JK PISMP : : : : : :

: : : : :

Dr. Wong Wee Shung Pn. Hjh. Faizah bt. A.Karim Dr. Hjh. Hasimah bt. Ibrahim Dr. Hj. Mohd. Ali b. Jaamat Pn. Masriyah b. Misni

Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras I Penyelaras II Setiausaha I

Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Tan Bee Chu Tn. Hj. Rashid b. Abd. Samat Pn. Shamsinor bt. Mohd Salleh Cik Low Lee Kim Pn. Hjh. Amanah bt. Mohd Nor Pn. Fathaiyah bt. Abdullah Dr. Faridah bt. Nazir En. Ghazali b. Mustapha Pn. Hjh. Ashidah bt. Asnan Pn. Noor Lela bt. Mohamed Shariff : Tn. Hj. Muzafar Shah b. Mustafa : Ketua Jabatan Program Berkaitan

Penyelaras Ambilan Januari 2009 : Penyelaras Ambilan Januari 2010 : Penyelaras Ambilan Januari 2011 : Penyelaras Ambilan Januari 2012 : Penyelaras PGSR : Penyelaras PPG Programme Owner

Kohort Ketiga (Januari 2009 – Disember 2012) Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Program ( 9 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / PJK / SN Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT / PJK / SN Matematik / PJ / BI Pendidikan Pemulihan Pend. Pemulihan / BT / MT Penyelaras Program Pn. Chong Siw Fong Pn. Sivakumari a/p Saniappan En. Chua Chee Ming Pn. Hjh. Zaharilah bt. Abd Kadir

Pend. Khas Masalah Pembelajaran Dr. Lee Keok Cheong PKMB / PJ / PSNg PSV / PJ / BM Pengajian Sosial Pend. Rendah 1 PS / PJ / BT Pengajian Sosial Pend. Rendah 2 PS / PJ / BM Sains Pendidikan Rendah SN / PJ / BI Tn. Hj. Yaakob b. Atan En. Amaran @ Amran b. Abd Malek Dr. Hj. Mohd Aris b. Othman Pn. Hjh Fathiyah bt. Dahlan

5

Razak b. Hashim 8. Program ( 8 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC1 / PJ / PSVK Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC2 / PJ / MORAL Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BM / PJ / KH Matematik Pendidikan Rendah MT/ PJ/ BM Pendidikan Pemulihan (Tamil) PMLBT / BT / MT Pendidikan Jasmani Rendah PJ / PK / BM Rendah Pn. Hj. Ismaun Kohort Kelima (Januari 2011 – Disember 2014) Bil 1. 2. Fazali b. Sheikh Osman Pn. Rahim Pn. Lee Yook Lan Pn. Abd Hamid 5. Khas Masalah Pembelajaran PKMBM / PJ / PSV Pend. Shuib b. Roslimah bt. Hjh. Noor Azzam bt. Abd. Rendah Hj. Ayub Tn. Hjh. Hj. 3. Program ( 6 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / PJ / KH Matematik Pendidikan Rendah MT / PJ / BT Pendidikan Pemulihan 1 PML(BM) / BM / MT Pendidikan Pemulihan 2 PML(BT) / BT / MT Pend. Hj. Ahmad Latfi b. Ibrahim PSV / PJ / BM Pendidikan Agama Islam Pend. Abu Chik PAI / BA / Pendidikan Al-Quran Sains Pendidikan Rendah SN / PJ / BM En. Seni Visual Pend. Nik Dzulkefli b. Hj. Hamidah bt. Jamaliah bt. 6 . Faizah bt. Latif En. Lim Cheen Soon Penyelaras Program En. Hashim Pn. Karim Tn. 4. 3 4 5 6. Ahmad Badruddin b. Abd. Hjh. A. 7. 9. Saat Pendidikan En. Rendah Dr. Azmi b. Rendah PSV / PJ / BM Sains Pendidikan Rendah SN / PJ / BI Penyelaras Program Pn. 2. 7.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Kohort Keempat (Januari 2010 – Disember 2013) Bil 1. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Tn. 6. Hjh.

Hj. Abdullah Muhsinul Nidzam b. TESL2 Kohort Pertama PGSR (November 2008 – Disember 2012) Bil 1. Mohamad Dr. Shamsudin Penyelaras Program Cik Lee Kim Hong Cik Farm Choon Moy Tn. Nurul Hafiza bt. Hashim 10. 5. Dato’ Ibrahim 11. Che’ Azmi b. Mohd. Rendah PS / SN / BM Pendidikan Islam Pend. TESL1 Pn. 8. Harun Tn. Rendah PAI / P.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Kohort Keenam (Januari 2012 – Disember 2015) Bil 1. 7. 3. Ashraf b. Shairozi b. Ewe Meng Huat En. Faiziah bt. Muniandy a/l Varathan Dr. 9. Rendah PAI / BI / BA Pn. 2. 6. Program ( 5 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / SN / MO Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT / SN / MO Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BM / SN / PSK Pengajian Sosial Pend. Ibrahim En. 2. Mohd. 5. Khairuddin b. 4. Sivakumari a/p Saniappan Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT2 / PJ / KS Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BM1 / PJ / PSV Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BM2 / BI / MT Matematik Pendidikan Rendah MT / BI / BM Sains Pendidikan Rendah SN / BI / BM Pendidikan Islam Pend. 3.Quran / BA Penyelaras Program En. 4. Program ( 7 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC1 / PJ / KS Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC2 / PJ / KS Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT1 / PJ / KS Pn. Hj. 7 .

Abd. Roslimah bt. Lee Keok Cheong 8 . 6. Rendah (2 Unit) Sains Pendidikan Rendah (3 Unit) Pendidikan Muzik Rendah (1 Unit) Pendidikan En. Razak b. 7.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Kohort Kedua PGSR (November 2009 – Disember 2013) Bil 1. Benedict Clement D’Silva En. 4. 5. Arumugam BT / SN / MO Kohort Pertama Program Pensiswazahan Guru (PPG) (Jun 2011 – Jun 2015) Bil 1. Alias b. Sharif En. Rahim b. 8. 9. Saat Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah ((2 Unit) Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (2 Unit) Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (2 Unit) Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (1 Unit 11. 3. 10. Program ( 11Bil Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah (4 Unit) Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (2 Unit) Penyelaras Program Cik Tan Guat Kun En. Ravibalan a/l P. Zakaria En. Rajendran a/l Thangaiah Bahasa Melayu Pendidikan Rendah En. Ahmad Zaini b. Abdul Wahid En. Ishak En. Mohamad b. Muhammad Fauzan b. Ismail (3 Unit) Matematik Pendidikan Rendah (1 Unit) Pendidikan Islam Pend. Sulong Pn. Dr. 2. Program ( 1 Program ) Penyelaras Program Bahasa Tamil Pendidikan Rendah En.

Zakaria Pn. Abd. Ibrahim Pn. 5. Alias b. Ragendran a/l Thangiah Tn. Fathiyah bt. Hjh. Hjh. Chua Lay Nee Semua Ketua Jabatan Dr. Maznah bt. Shashitaran a/l Raman Kutty(JIP) Pn. Razak b. Hj. Hj. Pn. Tam Yeow Kwai En. Raja Rohana bt. Hashim Ketua Unit Khidmat Pengurusan (KUKP) Pegawai Eksekutif Kanan (PEK)/Penolong Akauntan Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Senarai Tugas: 1. Nizam b. Ishak (J Mate) Pn. Siow Choong Fui Dr. Rasit b. Hasimah bt. Manan (KOKU) 2. Mengadakan mesyuarat dua kali setahun Menilai dan mengukur prestasi organisasi agar berada pada tahap cemerlang Memantau tiga komponen iaitu pengurusan. 4. Hj. Abdullah Datin Hjh. Siti Fatihah bt. Hjh. Dahlan Dr. Maimunah bt. perkhidmatan teras dan pengurusan aduan Menggalakkan persaingan dalam kalangan semua staf di IPG Memberi pengiktirafan secara formal kepada organisasi yang mencapai prestasi cemerlang 9 . Mohd. Abu Chik En. Hjh. Seethradewi a/p K Krishnasamy (JB) Tn. Redzuan b. Hjh.3 JK STAR RATING : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Aris b. Raja Ishak En. Hj. Abdullah Pn. Abd. Latib En.3 JK PPISMP Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Ahmad Zaini b. Zaiton bt. Samat En. Lasim (JAPIM) Cik Norazian bt. Faiziah bt. Jaafar (JPJPK) Pn.2. Tambi (JS) En. Mariam bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 2. Hj. Shamsuddin (JPM) Pn. Rogayah bt. Takriff En. Umi Kalsom bt. Wong Pung Keng YM. Sheikh Osman(JSS) Pn. Murad b. 3. Che Latt Dr. Ahmad Badrudin b. Othman Dr. Radzi Dr. Pumadevi a/p Sivasubramaniam En. Hjh. 2. Too Seng Hee En.

Menyediakan peruntukan kewangan untuk aktiviti latihan termasuk kaedah pemikiran kreatif. Yusoff En. Hjh. Mohd.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 2. Zaharinah bt. Membuat laporan berdasarkan analisis pangkalan data yang telah dibuat. Ahmad Sandara Lela Putera b. Muhamad Hilal b. pelaksanaan projek. Mohd Nor En. Membina pangkalan data IPG selaras dengan soalan-soalan dalam sembilan aspek kualiti seperti dalam dokumen Kod Amalan Jaminan Kualiti IPTA. 3. Said Pn. 10 . Mohd Nor Pn. Abdul Kadir En. Mengadakan penilaian terhadap program yang telah dilaksanakan di IPG. Pumadevi a/p Sivasubramaniam Semua Ketua Jabatan Timbalan Pengerusi : 2. 3. persembahanprojek. penghargaan dan pengiktirafan Menentukan objektif dan halatuju KIK Mendaftar kumpulan dan keahliannya Menilai dan memantau keberkesanan Program KIK Menyelaras penyeragaman cadangan penyelesaian dari Program KIK Kedalam Perkhidmatan Awam Mengenalpasti output yang berpotensi untuk tujuan pendaftaran hakcipta dan pengkomersilan : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Abdullah En. Wang Leong Boon En. membangun dan menyelia aktiviti akademik dan yang berkaitan dengannya di IPG. 5. Fuad b.5 Merancang. Mohd. Zaiton bt. 4.4 JK STANDARD GURU MALAYSIA : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. lawatan. promosi. Hjh. menyelaras. Norizam b. Umi Nadzrah bt. Amanah bt. penyertaan dalam konvensyen. 2. JK PEMANDU KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK) Pengerusi Fasilitator Ahli Senarai tugas: 1. Ali Othman Semua Penyelaras program Semua Tutor Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. 6. 5. Menjaga dan bertanggungjawab terhadap kualiti dan standard yang telah ditetapkan. 2. Arshad Datin Hjh. 4.

Mohd. Redzuan b. Taufik b. Abu Chik Fasilitator Ketua Kumpulan Penolong Ketua Kumpulan Setiausaha Penolong setiausaha Ahli Senarai Tugas Ketua Kumpulan: 1. Abdul Manan b. Fathiyah bt. melaksanakan cadangan-cadangan penyelesaian dan penambahbaikan serta memantau keberkesanan pelaksanaan projek 4. Menguatkuasakan disiplin bekerja secara berkumpulan Senarai Tugas Ahli-Ahli KIK: 1. Bertanggungjawab terhadap kelancaran aktiviti –aktiviti kumpulan dan memupuk semangat kerjasama dan harmoni 3.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 2. Razak b. Mustaffa En. Azibah bt. Koh Bee Hoon En. Mengambil bahagian semasa persembahan pengurusan berdasarkan pembahagian tugas yang telah ditetapkan 11 . Pumadevi a/p Sivasubramaniam Dr. Menghadiri mesyuarat secara tetap dan tepat pada waktunya 2. Dato’ Ibrahim Dr. Sulong Pn. Mohd. Abd. Baharom Pn. Norhiza bt. Melatih ahli-ahli mengenai teknik penyelesaian masalah / penambahbaikan / penciptaan baru dengan bantuan fasilitator di mana perlu 2. Radzi En. Membantu kumpulan menyimpan rekod dan membuat persediaan bagi persembahan pengurusan 4. menjalankan kajian.1 JK Kumpulan Inovatif Dan Kreatif: QUANTUM : : : : : : : : : : : : : : Dr. Salleh Dr. Mengenalpasti projek. Menumpukan usaha menyempurnakan projek kumpulan 3. Faridah bt. Kasdi En. Dahlan Pn. Nazir Pn. Mohd. Ashraf b. Chua Lay Nee Pn. Membantu menyelesaikan masalah-masalah ahli 7. Hjh. Ibrahim Dr. Mengelola dan mempengerusi mesyuarat dengan teratur dan berkesan 5. Razak b.5. Nurul Hafiza bt. menyumbangkan idea. Menunjukkan minat dan sokongan kepada kumpulan 6.

Mohd Din Dr. Hashim Pn. Hjh Faizah bt. Harun Semua Ketua Jabatan KU Peperiksaan KU Kokurikulum KU Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Penyelaras Jaminan Kualiti Penyelaras Program (ahli jemputan) Pensyarah pakar subjek (ahli jemputan) Pn. Hashim En. Hj. Mustafa Tn. Che’ Azmi b. Sansinah bt. Asnan Pn. Abd. Dahlan Dr. Karim En. 4. Tan Bee Chu Pn. Hjh. Rasid b. Wong Pung Keng Pn. Ibrahim Tn. Ashidah bt. Mohamad b.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 3. Takriff En. Samat Tn.0 JK AKADEMIK Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Akademik Penolong Setiausaha I Penolong Setiausaha II Penolong Setiausaha III Ahli : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Hjh. Rosmidah bt. Hjh. Muzafar Shah b. Rafiah bt Daud En. Hjh. Heaw Kok Meng Penyelaras LPBS/KDC : Penyelaras DPLI SR : Penyelaras Jadual Waktu Induk : Penyelaras PGSR : Penyelaras PBS KPLI SR : Penyelaras MQF : Penyelaras PLPS : Penyelaras BIG : Penyelaras Pra PISMP : Penyelaras PISMP IPGM : Penyelaras PPG : Penyelaras Penggubalan Soalan : Penyelaras Penggubalan JSU : Penyelaras Kerja Kursus & Taksiran : Senarai Tugas: 1. 5. Hj. Abdullah Tn. Merancang pelaksanaan kurikulum di peringkat institut Menyelaras pelaksanaan kurikulum di peringkat jabatan dan institut Menganalisis keberkesanan kurikulum dan penilaian Mencadangkan perubahan yang diperlukan ke atas kurikulum Membincang keperluan pensyarah. Umi Kalsom bt. 6. Hasimah bt. 2. Osman Dr. Hj. Amran b. Fathiyah bt. Siti Fatihah bt. A.Hj. Hjh. 3. sumber dan bilik kuliah Menjalankan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setiap semester 12 . Hj. Hjh. Tham Yew Meng Pn.

Menyelaras bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar hal berkaitan kontrak dan elaun pelajar. penilaian dan peperiksaan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali pada setiap semester 13 . menyelia dan memantau perjalanan program. 2. 6. Aziz Semua Ketua Unit Mata Pelajaran Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1.Karim Pn. 5. 9.2 JK PROGRAM DIPLOMA PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Mencetak dan mengedarkan Jadual Waktu kepada semua yang berkenaan sebelum semester bermulaMeminda dan mencetak semula Jadual Waktu Induk berdasarkan keperluan semasa. Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Mohd. Menjalankan kuliah dan tutorial. Menentukan bilik kuliah yang akan digunakan 7.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 3. Mengumpul maklumat yang diperlukan dan cadangan-cadangan daripada Ketua-ketua Jabatan. Menjalankan kerja pentadbiran kursus dan tugas-tugas bahagian akademik. Maimunah bt. 4. 4. Huzaifah b. Tham Yew Meng Cik Farm Choon Moy Pn. KU Peperiksaan. Abd Rahman Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Kokurikulum Senarai Tugas: 1. Ratna Laila bt. 10. KU Kokurikulum dan KU Latihan Dalam Perkhidmatan untuk melengkapkan Jadual Waktu.1 JK JADUAL WAKTU Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha 1 Setiausaha 2 Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Menyediakan Jadual Waktu mengikut unjuran dan arahan daripada Institut Pendidikan Guru. 7. Membuat pendaftaran peserta kursus bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Mengendali. A. Menyediakan jadual waktu pensyarah dan peserta kursus. Abd. Memastikan dokumen kurikulum dan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari Institut Pendidikan Guru. Melapor hal-hal berkaitan jadual waktu kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah dari semasa ke semasa 3. Hjh. Berbincang dan merancang Jadual Waktu Induk berdasarkan keperluan sedia ada dan unit tambahan yang baru berdasarkan unjuran Institut Pendidikan Guru. peruntukan bilik dan kemudahan lain yang sedia ada di institut 3. 6. Memastikan kemudahan pembelajaran dan tenaga pengajar mencukupi. Menyelia dan memeriksa tugasan. Faizah bt. 8. 5. 2. Menyediakan Jadual Waktu Induk dengan tepat dan sesuai dengan keperluan kursus masingmasing. 3. 11. bilangan unit mengikut opsyen. Shahidin En.

Menyelaras bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Unit Latihan Dalam Perkhidmatan hal berkaitan kontrak dan elaun pelajar. KJ Hal Ehwal Pelajar : 2. Penyelaras PPG Unit PC 13. Lee Keok Cheong En. Ismail En. 7. Penyelaras PPG PT : 9. Arshad Dr. Tham Yew Meng Pn. Ahmad Ridzwan b. Fatimah Rozihan bt. Membuat pendaftaran peserta kursus bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Unit Latihan Dalam Perkhidmatan. Pozi b. Mohd. Menyediakan jadual waktu pensyarah dan peserta kursus. Muhamad Hilal b. Muzafar Shah b. Rajendran a/l Tangiah En. 2. menyelia dan memantau perjalanan program. Zamrah bt. penilaian dan peperiksaan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali pada setiap semester 14 . Wahid Tn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 3. Memastikan dokumen kurikulum dan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari Institut Pendidikan Guru. Penyelaras PPG JAPIM : 10. Razak b. Juruteknik Kanan Senarai Tugas: 1. 11. Hj. Wan Muhammad Cik Tan Guat Kun En. KJ Teknologi Pendidikan : 3. 5. 10. Noraini bt. Shariff Pn. Abdul Majid Menjalankan kerja pentadbiran kursus dan tugas-tugas bahagian akademik. Zaki En. Sipon En.3 JK PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PPG) Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Tn. Zanariah bt. Penyelaras PPG JIP : 6. Mohd. Mazlan b. 3. Penyelaras PPG JTP 15. Penyelaras PPG PJPK : 11. Penyelaras PPG JM : 12. 4. Abd Wahid En. KU Latihan Dalam Perkhidmatan : 4. Penyelaras Jadual Waktu 16. Pegawai Eksekutif Kanan 17. Baharom b. Sulong Pn. Mustafa En. Ketua Unit Khidmat Pengurusan : 5. 8. Abdul Rahim b. Memastikan kemudahan pembelajaran dan tenaga pengajar mencukupi. Penyelaras PPG JS 14. Menjalankan kuliah dan tutorial. Muhammad Fauzan b. Bongsu En. Mengendali. Ratna Laila bt. Umar b. Penyelaras PPG JPM : 7. : : : : : : Pn. 9. Abu Bakar En. Shahidin 1. Penyelaras PPG Sains Sosial : 8. Menyelia dan memeriksa tugasan. Benedict Clement D’Silva En. Hj. Hjh. 6. Basri Pn.

Osman : Pn. Hjh. Mhanogaran a/l Arujunan (Anti Dadah) Tn. Merancang program tahunan bagi memastikan kesedaran terhadap kesihatan sentiasa ada dalam kalangan warga institut Melaksanakan program yang dirancang seperti pameran. 2. 4. Samat (PISMP-IPG) : Pn. Takriff (KDPM Prasekolah) Sub Unit Data dan Rekod : En. Muniandy a/l Varatan (KDPM KDC) : En. Jalil b. Ahmad Radhi b. Mohd Said Sub Unit Pementoran 15 . Ahmad Sandara Lela Putera b. Mohd Ayob (Derma Darah) Cik Norazian bt. Jaafar (Kesihatan Gigi) Semua Mentor Senarai Tugas: 1. Muhammad b. Yee Yong Fak (KPLI KDC) : Pn.0 JK INDUK PRAKTIKUM Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : Pengarah : Timbalan Pengarah : Ketua Unit Praktikum : Semua Ketua Jabatan : Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian : Ketua Unit Kokurikulum : Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan 4. Hj. Umi Kalsom bt. pemeriksaan kesihatan dan ceramah berkenaan pencegahan dadah. Abdul Karim b.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 3. Hjh. Salina bt. Md. Mansor (Ketua) : Pn. Rasid b. Cho Keng Boon (Ketua) : En. Norhamimah bt.1 JK PASUKAN PENGURUSAN PRAKTIKUM Pengerusi : Timbalan Pengarah Setiausaha : Ketua Unit Praktikum Pegawai Pengurusan Praktikum: En. Ahmad (KPLI j-QAF) : Tn. Memantau tahap kesihatan pelajar. Abdul Karim b.Zaharilah bt. Noor Azzam bt. Rahim (KPLI) : En. 3. Afandi b. 4 JK PENYUBURAN DIRI PELAJAR Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kaunseling HEP En. Hasnah bt. Mansor Sub Unit Pasukan Pengurusan : En. Abd. derma darah dan pendidikan kesihatan pergigian daripada pihak yang berwibawa. Abdul Kadir : En. Rosli En. Hj. Hj. Hamzah : En. Abd. Sulaiman (Ketua) : Pn. Harun : Pn.

8. dan taklimat kepada pensyarah dan pelajar. Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar bertanggungjawab membentangkan status kehadiran pelajar-pelajar yang didaftarkan di institut. Abdul Karim b. 5. SUP bertanggungjawab menyediakan Borang Induk Keputusan Peperiksaan (BIKP). Ketua-ketua Jabatan bertanggungjawab membentang laporan kesempurnaan semua kerja kursus bawah kelolaan jabatan masing-masing. 7. Seethradevi a/p K. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya dua kali dalam setiap semester. gagal dan tidak cukup tempoh. JKPPIPG hendaklah menyediakan laporan segala mesyuaratnya dan disenggara serta disimpan dalam bentuk sepatutnya. Salina bt. 3. Bermesyuarat untuk memutuskan kes-kes khas seperti disiplin. Mansor : Pn. Menghantar laporan yang berkaitan untuk makluman IPG.Krishnan : En. Institut Pendidikan Guru mengikut tarikh yang ditetapkan dalam jadual kerja peperiksaan. Membuat penyeliaan rentasan kepada pelajar yang bermasalah. Memantau pelaksanaan praktikum. Ahmad : Pn. 5. Jawatankuasa ini menentukan pelajar yang layak menduduki peperiksaan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perintah LPPG. 6 JKPPIPG hendaklah mengadakan mesyuarat untuk menjalankan fungsinya sebagaimana Perintah LPPG Bab IV Perkara 2. Shasitharan a/l Raman Kutty (Ketua) : En. menangguh.6 pada tarikh yang ditetapkan dalam jadual kerja peperiksaan. laporan mesyuarat JKPPMPG dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan ke Unit Peperiksaan dan Penilaian.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Sub Unit Latihan : En. 4. 16 . 2. Menentukan dasar pelaksanaan praktikum selaras dengan struktur dan komponen kursus. cemerlang dan gagal. Azulhaimi b. SUP bertanggungjawab menghantar BIKP. 3.0 JK PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU ( JKPPIPG ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Semua Ketua Jabatan Semua Penyelaras Program Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum 1.2 JK UNIT PRAKTIKUM Pengerusi Setiausaha AJK : Ketua Unit Praktikum : En. 4. Norhamimah bt. Harun : Pn. 2. Hamzah Senarai Tugas 1. Menguruskan hal yang berkaitan dengan praktikum dari aspek penempatan pelajar dan pensyarah penyelia. Mengesahkan keputusan praktikum. Wang Leong Boon 4. 6. 5. mengadakan kursus mentoring untuk guru pembimbing.

Menyerahkan skrip jawapan kepada Ketua Jabatan (yang berkenaan) untuk proses pemeriksaan skrip jawapan. Hashim (MQA) Dr. IPGM. 6. Menyediakan jadual kerja peperiksaan dan penilaian peringkat institut berdasarkan jadual kerja yang ditetapkan oleh IPG Menyediakan analisis keputusan peperiksaan Melaksanakan tugas-tugas peperiksaan dan penilaian institut 5. Siti Fatihah bt. Lee Keok Cheong (Pendidikan Khas) Tn. Zahar bin Abu Semua Ketua Jabatan Semua Penyelaras Program Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum 1. Siow Choong Fui (Kurikulum) Pn. 2. Daud (HEP dan Konvokesyen) Pn. Nong Chik En. Hj. KUPP menguruskan penyediaan dan penyerahan transkrip akademik peperiksaan. Hj. Ahamad (Jaminan Kualiti) En. 8. Abd Samat (MQA) En. Memaklumkan keputusan kes calon yang Tidak Dibenarkan Menduduki Peperiksaan Asal ke IPGM.1 JK PENGURUSAN PEPERIKSAAN (LAM-PT-07) Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Pemb. Menyediakan jadual waktu peperiksaan dan jadual pengawasan peperiksaan peringkat IPG. Hjh. Hjh. Dr. Pumadewi a/p Sivasubramaniam En. Rafiah bt. Nizam b. Tan Bee Chu. 8. KUPP menyerahkan BKKP kepada semua KJ berkenaan mengikut jadual kerja peperiksaan. Heaw Kok Meng (Peperiksaan dan Penilaian/PLC) Dr. KUPP memasukkan maklumat pelajar dalam BIKP. Tham Yew Meng (ICT) En. Ashidah bt. Hj. Asnan Dr. Sansinah bt. P/TP mempengerusikan mesyuarat JKPPIPG untuk mengesahkan keputusan peperiksaan dan pentaksiran yang di bawah kuasa JKPPIPG dan menyemak keputusan peperiksaan ulangan dan keputusan akhir sebelum dikemukakan kepada Senat. Nong Azman b. Mazlan b. Hjh. 3. Masnan b. KUPP mengurus pemesanan lembaran sijil/diploma/ijazah ke JPP. Mohamad Kaslan (Kebajikan) En. Rasid b. dan sijil/diploma/ijazah kepada calon. Mohamad b. Hjh. 5. 9.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 7. Hashim (KDC/Teaching School) Tn. Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penulisan En. Abdullah (Kurikulum dan MS ISO) Pn. dan Penilaian/MS ISO) Tn. Hj. Subramaniam a/l Kolimdapan Tn. 7. Abu Bakar (Keceriaan/Kebudayaan) 17 . KUPP merancang dan menguruskan Mesyuarat JKPPIPG bagi menentukan Kelayakan Calon Menduduki Peperiksaan.0 JK KECEMERLANGAN INSTITUT Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Pn. Osman (Pep. 6. Wong Pung Keng (Kurikulum) Pn. Hjh. Hj. Zubaidah bt. Abd Latib (ICT) Dr. 4. Rosmidah bt.

Hjh. Hjh. 4. Awang Abdullah b.0 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN IPG SUKAN 7. Alias b. Jasmani dan Pend. Jalil b. 7.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : : : : : : : : : : : Senarai Tugas: 1. Che Latt (Protokol dan Integriti) En. Mukhtar b. Hj.2. Hj. Jamaliah bt. Yaacob En. Amran b. 5.2 Jawatankuasa Kerja Pembangunan IPG Sukan Pengerusi Timbalan Pengerusi : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Jabatan Pend. Hashim (Kurikulum) En. Che’ Azmi b. Hjh. Fathiyah bt.1 Jawatankuasa Urus Setia Pembangunan IPG Sukan Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Jabatan Pend. Mariam bt. Md Din En. Raja Ishak (Lesson Study) Datin Hjh. Maimunah bt. 2. Hj. Kesihatan Ketua Unit Kokurikulum Pn. Nor Aniza bt. Jasmani dan Pend.1 Jawatankuasa Kerja Prasarana Ketua Setiausaha Ahli : : : En. Razak b. Sulong En. Hjh. Lasim (Kebajikan) Pn. Zakaria (Kebudayaan) YM Pn. Hj. Muhammad Hilal b. Hassan Semua Ketua Jawatankuasa Kerja IPG Sukan Semua Setiausaha Jawatankuasa Kerja IPG Sukan Ketua Unit Khidmat Pengurusan (Ahli Jemputan) Pegawai Eksekutif Kanan (Ahli Jemputan) Semua Ketua Jabatan (Ahli Jemputan) Semua Ketua Unit (Ahli Jemputan) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Naib Pengerusi : Ketua Urus Setia : Setiausaha : Penolong Setiausaha : Ahli : 7. Dahlan (Praktikum) Pn. Arshad En. 3. Amanah bt. Zaiton bt. Mohd Nor (Bahasa dan Budaya) Pakar rujuk bidang berkenaan Menghadiri mesyuarat JK berkenaan Memberi idea. Pn. Abdullah (LDP/Teaching School) Dr. Kesihatan Ketua Unit Unit Kokurikulum Ketua Urus Setia Penyelaras : 7. Harun (ICT) Pn. Tam Yeow Kwai (Kokurikulum) Pn. Hjh. Memantau dan menilai keberkesanan aktiviti bidang berkenaan. Chong Chai Lian Dr. Raja Rohana bt. Hjh. Ahmad En. Osman 18 . sumbangan dan motivasi dalam meningkatkan mutu kerja Merancang dan melaksanakan aktiviti bidang berkenaan untuk meningkatkan kecemerlangan institut. Muhammad Fairuz b. Darwish (Peperiksaan dan Penilaian) Tn.

Redzuan b.2 Jawatankuasa Kerja Kurikulum Ketua Setiausaha Ahli : : : En.2. Bisshukri b. Manan 19 . Mohamad Shariff Pn. Radzi En. Azibah bt. Abd. Latif 7. Halim b.6 Jawatankuasa Kerja Penyelidikan & Inovasi Ketua Setiausaha Ahli : : : Dr.K. Maznah bt.8 Jawatankuasa Kerja Kejurulatihan Sukan dan Kepegawaian Sukan Ketua Setiausaha Ahli : : : Tn. Mohd. Nor Aniza bt.3 Jawatankuasa Kerja Perancangan Sumber Manusia & Pembangunan Profesionalisme Ketua : Setiausaha : Ahli : Pn. A. Md.7 Jawatankuasa Kerja Pengantarabangsaan Ketua Setiausaha Ahli : : : En.J. Tan Kait Keong Tn.5 Jawatankuasa Kerja Promosi Ketua Setiausaha Ahli : : : En. Suraya Bibi bt. Bapotti En.N. Tam Yeow Kwai En. Mohd Ali En. Ahmad Latfi b. Hasnah bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 7. Hassan En. Affandi b. Ahmad En. Muhammad Fairuz b. Shamsudin b.2. Hj.2. Jaafar En.K. Hj. Mohd Taufik b. Ahmad Latfi b. Awang Abdullah b.2. Mohamad Arshad b. Suthanthiradevi J. Abdullah 7. Md Salleh Pn.2. Baharom Tn. Abu Pn.4 Jawatankuasa Kerja Dokumentasi Ketua : Setiausaha : Ahli : Dr. Ahmad En. Muhammad Fairuz b. Suraya Bibi bt. Afandi b. Hj. Yaacob Cik Norazian bt. Abd Rahim b. Hassan 7. Bapotti Cik Norazian bt. Matrop En.2. Rohaizad b. Money Dr. Syed Zulkarnain b.2. Syed Mahamud 7. Ayob 7. Jaafar En. Haidatullaila bt. Khalid Pn. Latif Dr. Ismail En. A. Mustaffa 7. Azulhaimi b. Tamilchelvan a/l Periasamy En. Aris Tn.

Osman Cik Norazian bt. Haidatullaila bt. Jalil b. Merancang dan mewujudkan kolaborasi yang strategik dengan pelbagai pihak dan agensi dalam pelaksanaan program IPG Sukan. Zulkifli b. Chong Chai Lian En.K. Aris En. Bishukri b. Palani a/l Krishnasamy Pn. Mohamad b. Razak b. 2. Tamilchelvan a/l Periasamy En. Salleh Tn. Ahmad Latfi Latif En. Merancang. Ismail En. Matrop En. Azmi b. Chin Kuang Tiu En. Lee Yook Lan Senarai Tugas 1. Hj. Abd. Mohd. Jaafar Dr. Nor Diwiyana bt. Ashraf b. Sulaiman En. Osman Pn. Yusop En. Menyelaras dan mengawal selia mesyuarat serta menyediakan maklum balas mesyuarat IPG Sukan kepada IPGM. Md. Azulhaimi b. Nor Aniza bt. Rohaizad b. 3. Sulong En. Md. menilai. Mohd Nor En. Izan b. Ibrahim En. Ali En. Hassan Tn. Bertindak sebagai penanda aras IPG Sukan dalam dan luar negara. Latif Cik Norazian bt.Arshad b. Mohd. Rahim b. Awang Abdullah b.Sy Mahamud En. Sharif Pn. Tam Yeow Kwai En. Md. melaksana. Wan Mohamad Saad b. Mohd. Ahmad Latfi b. Ahmad Dr. memantau dan menilai projek-projek 4. Jalil b. pembangunan IPG Sukan. Haidatullaila bt. Halim b. Hj Zakaria En. Jaafar En. Yaacob En. Ayub En. Hj. Heaw Kok Meng Pn. Hj. Hj. Safian b. Ahmad Tn. Hj. Amran b. Shamsudin Mohamad Shariff En. Khalid Pn. Mohd. 20 . Ayob Pn. Abd Rashid Tn. Suraya Bibi bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Olahraga Dr. Tan Kait Keong Tn. Chong Chai Lian Pn. Hj. Sy Zulkarnain b. Wan Chik Dr. Bapotti En. 5. meminda dan menggubal kerangka konseptual pelaksanaan ke arah merealisasikan Dasar 1M1S. Cho Keng Boon En. Abd. Mengkaji. Din En. mengurus. A. Muhammad b. Muhammad Fairuz b. Suthanthiradevi JNJ Money Gimnastik Gimrama Renang Bola Sepak Bola Tampar Bola Baling Tenis Ragbi Hoki Ping Pong Skuasy Bola Keranjang Badminton Sepak Takraw Bola Jaring Bowling 10 Pin Memanah Silat Olahraga Kabadi/Silambang Wushu En. Khalid Pn. Md. Afandi b. Sivakumari a/p Saniappan En.

Mengagihkan tugas Jurulatih/Pensyarah Penasihat Kokurikulum. Mengesahkan perancangan program/aktiviti kokurikulum bagi setiap semester/tahun.Setiausaha: Ahli : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Kokurikulum Penolong Ketua Unit Kokurikulum Penyelaras Permainan Penyelaras Unit Beruniform Penyelaras Persatuan Penyelaras Olahraga Penyelaras Bina Insan Guru (BIG) Penyelaras PULAKO Penyelaras Pengurusan Kokurikulum Senarai Tugas : 1. Meluluskan program/aktiviti kokurikulum yang akan diadakan pada setiap semester/tahun. Pengurusan dan Pentadbiran (MPPP) Senarai Tugas: 1. Mengedar proforma dan sukatan pelajaran kokurikulum kepada Jurulatih/Pensyarah Penasihat Kokurikulum. 6. 6. Merancang program/aktiviti kokurikulum Institut Pendidikan Guru Kampus (IPGK) mengikut semester/tahun berdasarkan kepada penilaian program sebelumnya.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 8. Menyelaras dan mengesahkan keputusan penilaian program/aktiviti kokurikulum Bertanggungjawab secara langsung kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah dalam semua perkara berkaitan dengan program/aktiviti kokurikulum. 5. 4. Merancangkan anggaran perbelanjaan tahunan pelaksanaan program/aktiviti kokurikulum. 21 . 9.0 Mengkaji dan merancang keperluan perjawatan dan sumber manusia di IPG KRM Menguruskan urusan kenaikan pangkat. 5.persaraan dan lain-lain Merancang dan melaksanakan program pembangunan personel Mengurus dan memantau laporan prestasi anggota organisasi Menjadi panel pergerakan gaji dan Augerah Perkhidmatan Cemerlang Mengambil tindakan tatatertib dan kaunseling personel Meningkatkan prestasi dan kompetensi anggota secara berterusan Menguruskan urusan berkaitan Majlis Bersama Jabatan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya empat setahun MAJLIS KOKURIKULUM Penasihat : Pengerusi : Setiausaha : Pen.0 JK PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA: Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Semua Ahli Majlis Profesionalisme.pengesahan jawatan. 3. 9. 7. 2. 8. 2. 9. 8. 4. 7. 3. Menentukan semua kegiatan program/aktiviti kokurikulum dilaksanakan mengikut rancangan semester.

Menyelaras aktiviti kokurikulum yang dianjurkan oleh IPGM. Samsudin b.N. Tam Yeow Kwai Pn. Shariff Tn. Aris En. Azibah bt. JK BINA INSAN GURU : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Kokurikulum En. Hj. Hj. Tamilchelvan a/l Periasamy En. merancang. Baharom Dr. Manan Tn. Mengawas penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum yang dianjurkan oleh pihak luar institut. Hj.2 Membincang. Wan Chik Pn.Money Tn. Mohd.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 9. Fathaiyah bt. Mohd. Mohd. Amran b. Aris En. Hj. Shamsudin b. Suthanthiradevi J. Md. Afandi b. 9. Rohaizad b. Amran b. Arshad b. Suthanthiradevi a/p J. Shariff En. Mohd. 5.N. Wan Mahamad Saad b. Mengadakan mesyuarat majlis Kokurikulum sekurang-kurangnya dua kali dalam semester. Md. Hj. Hj. 4. Suthanthiradevi a/p J.N. Rahim b. Md. Maznah bt. Shamsudin b.Money En. Mohd Shariff En.J. Awang Abdullah b. Din Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : : : Semua Tutor Tn. 6. Shamsudin b. Abdul Rahim b. Harun b. Hj. Ayob En. mengawas dan menyelia pelaksanaan semua hal yang berkaitan dengan aktiviti kokurikulum peringkat institut.1 JK PENYELARAS KOKURIKULUM Penasihat Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha (PGK / KDC) Penolong Setiausaha (Pentadbiran) Penyelaras Unit Beruniform Penolong Penyelaras Persatuan Penolong Penyelaras Permainan Penolong Penyelaras Olahraga Penolong Jurulatih Beruniform/Permainan : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Kokurikulum Dr. Mengawas dan menyelia aspek penilaian aktiviti kokurikulum. Mohd. Hashim Dr. Awang Abdullah b. Abdullah 22 . Merancang program latihan kompetensi kepada pensyarah bagi meningkatkan profesionalisme mereka. Ali En. Hj.J. 3. Yaakob Senarai Tugas: 1 2. Ismail En. Tamilchelvan a/l Periasamy En. Shairozi b. Din Dr. Wan Chik En. Yaacob Pn.J Money En. Ujang Tn. Ahmad Tn. Wan Mahamad Saad b.

Jaamat Pn. Zin En. Menjalankan aktiviti seperti yang terdapat dijadual program Bina Insan Guru. 6. 5.Merancang taklimat kepada peserta kursus. . Ahmad Ridzwan b. Rosli Senarai Tugas 1.Penubuhan dan pemilihan jawatankuasa pengelola kursus. .Menyediakan kertas kerja dan mengemukakannya kepada pihak oengurusan untuk tujuan kelulusan kewangan. Mohd. Mohd. Musalmah bt. 2.Merancang perbelanjaan catuan basah dan kering. . Harun b. 7. Hasimah bt. Fuzi b. Che Yang bt. Md. 10. Yee Yong Fak En. Hjh. 4. 3.Merancang pengisian aktiviti. Ali b. Menyediakan jadual program Bina Insan Guru (BIG). . Salleh Dr.1 Menentukan cara pemilihan Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPP) dibuat Melantik barisan Exco JPP Mengadakan mesyuarat dan memantau perjalanan mesyuarat JPP Mengadakan latihan kepimpinan Exco JPP Menganjurkan lawatan penandaarasan kepimpinan pelajar JK KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kaunseling HEP Kaunselor Pentadbir Kaunselor Pelajar Tn. 10.Memilih dan menentukan tapak perkhemahan. Memastikan tutor menilai dan menyiapkan markah para peserta. Ibrahim Pn. Ahmad Radhi b.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Senarai Tugas 1. 3. Mohamed Zin 23 . Hj. Ujang Dr.0 JK INDUK PENGURUSAN PELAJAR Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kepimpinan Semua Ketua Unit Penolong Ketua Unit Jabatan HEP Cik Safura bt. . 4. Kassim En. 5. Hj. Menguruskan segala bayaran ke atas pembekal dan membuat penilaian prestasi pembekal Membuat penilaian program dan menyediakan laporan bagi setiap kohort kursus Mengadakan mesyuarat sebelum dan selepas kursus 2. Hjh. Hjh. Membuat perancangan awal dan persediaan program: . Basri En.

Pendidikan Pelaburan . Memberi khidmat kaunseling individu dan kaunseling kelompok kepada pelajar yang berkaitan dengan hal-hal peribadi. 11. Mohd Muhsinul Nidzam b.Kesihatan Gigi .K. Faridah bt.Pendidikan Pengguna . Tugas-tugas lain yang diarah oleh ketua jabatan dari semasa ke masa. Mengumpul laporan tutorial dan usrah daripada tutor pada akhir semester untuk tindakan seterusnya dan juga untuk diedarkan kepada penjaga dan penjamin. Melaksana program pengembangan pelajar. 7. Din Dr. Bekerjasama dengan penyelaras program kemajuan staf dalam melaksana latihan perkembangan kendiri kepada pensyarah atau staf sokongan mengikut keperluan semasa. Inventori dan penyimpanan data komputer. kerjaya. sosial dan perkahwinan. Menyelaras dan melaksana kursus-kursus penyuburan diri seperti: . Melaksana dan menyelaras program tutorial dan usrah kepada pelajar setiap minggu. Abdul Kadir Pn. 13.Ketatanegaraan . 12. 6. Fuzi b.Program Motivasi Menganjurkan kursus kepimpinan pelajar.Pendidikan Pencegahan Dadah dan Aids . 5. Ali Othman 24 . 10. Bapotti Pn. bimbingan dan kaunseling. Lee Yook Lan 4. A. Pn. Jesuthas En. Mohamed Zin Pn. Zaharinah bt. Menyebarkan maklumat tentang Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : : : : Senarai Tugas 1. 9. Suraya Bibi bt. Mengadakan konsultasi dan konferensi dengan pelajar dan ibu bapa. 8. Chong Siw Fong En. Mengadakan mesyuarat dua kali setiap semester dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah 10. suami atau isteri pelajar apabila diperlukan. ujian personaliti dan lain-lain berkaitan. 2 3. Chin Kuang Tiu Pn. Memantau pelaksanaan dan aktiviti tutorial dan usrah secara kelas dan umum. Rajam a/p Suppiah Pn. ujian psikologi. Umi Nadzrah bt. akademik. Chua Lay Nee Pn. ujian minat. Hjh.2 JK DISIPLIN DAN KEHADIRAN PELAJAR Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan Penolong KU Perjanjian dan Penguatkuasaan En. Abdullah En.

penghuni-penghuni yang tidak pulang ke kolej kediaman Mengawasi aspek sosial dan disiplin penghuni kolej kediaman Mengambil alih tugas warden lain yang bertugas di luar Institut semasa ketiadaan mereka.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Senarai Tugas : 1. 10. 25 . Penguatkuasaan Peraturan Kolej kediaman berkenaan dengan kebersihan serta penggunaan kemudahan seperti lampu. Memanggil dan menasihati memberi amaran kepada guru pelatih yang ponteng/ tidak hadir kuliah Memberikan maklumat dari semasa ke semasa kepada pihak pentadbiran maktab mengenai kehadiran guru-guru pelatih Membantu Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan maktab dalam menyediakan maklumat untuk tindakan di bawah Akta 174 berkaitan dengan kehadiran. 8. 7. kipas. 6.3 Memberikan taklimat kepada guru-guru pelatih dan tutor baru berkaitan dengan kehadiran dan pengisian rekod kehadiran guru-guru pelatih. 3. Membuat pemantauan dari semasa ke semasa terhadap kehadiran guru-guru pelatih Membuat penyemakan buku kehadiran dan laporan kehadiran bulan guru-guru setiap unit. 5. JK KOLEJ KEDIAMAN Pengerusi Timbalan Pengerusi I Timbalan Pengerusi II Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kolej Kediaman Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Pegawai Pengurusan HEP Semua Warden Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan Senarai Tugas : 1. Mengambil tindakan ke atas kes-kes kehadiran yang dilaporkan. Menyemak buku keluar kawasan asrama dan mengambil tindakan untuk menghubungi keluarga melaporkan kepada pihak Institut. Mengedarkan borang-borang pemantauan salah laku pelajar yang berkaitan dengan kehadiran kepada tutor atau pensyarah mata pelajaran. Bertindak sebagai pembimbing atas segala masalah kepada pelajar yang menetap di kolej kediaman Mengawasi kebajikan dan keselamatan penghuni termasuk urusan membawa ke hospital kerajaan bagi penghuni yang memerlukan rawatan kecemasan. 2. 3. 8. 9. bilik rehat dan kafetaria dipatuhi. 9. 6. Menyemak buku laporan keluar masuk pelajar di pondok pengawal setiap hari Merancang dan mengimarah Balai Islam Menjalankan pemantauan ke atas kerosakan di kolej kediaman dan membuat laporan kepada penyelia asrama dan Pegawai Eksekutif Kanan (PEK) Mengadakan latihan kecemasan dan kebakaran sekali pada setiap semester Mengadakan mesyuarat pada setiap bulan 5. Menyediakan laporan kehadiran akhir semester untuk mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Institut Perguruan. 2. 4. 10. Menyimpan rekod dan data kehadiran guru-guru pelatih yang di bawah pengawasan tutor tersebut Memaklumkan kepada tutor tentang kes-kes salahlaku guru-guru pelatih yang di bawah pengawasan tutor tersebut. 7. 11. 11. 10. 4.

Abdullah En. 3.6 JK PENASIHAT MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kepimpinan En. Suraiyati bt. Too Seng Hee Pn. Nor Hafizah bt. Ghazali b. Abd Rashid ( Perbekalan ) En. VPK Sulaiman ( Asrama ) Pn. Memastikan pada setiap perhimpunan ada pensyarah yang memantau. Rosli Semua Ketua Unit Jabatan HEP Semua Penolong KU Jabatan HEP Tn.5 Memastikan perhimpunan rasmi dilaksanakan pada hari Isnin minggu pertama Menentukan giliran bertugas mengikut unit pelajar. Melantik tutor mengikut kumpulan 10. Safian b. Hj. Ab. Rajam a/p Suppiah 26 . Hj. Rajendran a/l Thangaiah Pn. Ahmad Radhi b.4 JK PERHIMPUNAN BULANAN PELAJAR Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kepimpinan Ketua Unit Kolej Kediaman Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan Ketua Unit Kerohanian dan Moral Semua Tutor Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Senarai Tugas: 1. Mohd. JK PENGURUSAN PELAJAR BAHARU Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Cik Safura bt. Memastikan perhimpunan mengikut masa yang ditetapkan. Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru 3. 10. Md Zain En. 4.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 10. Shukor KU Kerohanian dan Moral En. Muhsinul Nidzam b. Melantik Jawatankuasa Minggu Pengurusan Pelajar Baharu dalam kalangan pensyarah 4. Melantik pelajar sebagai pembantu semasa pendaftaran pelajar baru dan membantu melaksanakan aktiviti yang telah dirancangkan 5. Baharudin ( Asrama ) Penolong Akauntan Senarai Tugas: 1. 2. Merancang Minggu Pengurusan Pelajar Baru 2. Jan b. Mohd. Mustapha Cik Lee Kim Hong En.

Hakim Pn. Nadarajan a/l Marimuthu En. 2. 4. Hjh. Fuzi b. Samin En. Membuat tindakan berdasarkan Proses Kerja Pengendalian Kes Pecah Kontrak Perjanjian Pendidikan Guru. Abdul Hamid 27 . Chong Chai Lian Pn. Hj. Faridah bt. Ahmad Hafizal b. Membuat mesyuarat jawatankuasa dan membuat keputusan daripada sesuatu kes. 3. Lasim En. Maimunah bt. 5. Rosli En.8 JK Rakan Integriti Mahasiswa (RIM) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan HEP Tn. Too Seng Hee En. 2. Ahmad Radhi b. Hjh. Asmah bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : : : : : Senarai Tugas: 1. 10. Mohd. Ujang En. Mohamad Zin Menentukan cara pemilihan JPP dibuat Melantik barisan Exco JPP Mengadakan mesyuarat dan memantau perjalanan mesyuarat JPP Mengadakan latihan kepimpinan Exco JPP Menganjurkan lawatan penanda aras kepimpinan pelajar JK PECAH KONTRAK Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan Ketua Unit Kaunseling Ketua Unit Kebajikan dan Sosial Pegawai Eksekutif Kanan Tutor pelajar yang berkaitan Senarai Tugas : 1. Zubaidah bt. 10.7 Pn. Hj. Harun b. Rajendran a/l Thangaiah Pn. Din Pn.

3. 5.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Senarai Tugas: 1. 4. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa dua kali setiap semester. Abdullah Semua Ketua Jabatan Timbalan Pengarah Ketua Unit Kepimpinan Pegawai Eksekutif Kanan Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan & Penilaian Jabatan Pengajian Melayu Jabatan Pengajian Melayu Jabatan Ilmu Pendidikan Jabatan Pengajian Melayu Jabatan Ilmu Pendidikan Unit Kokurikulum Ketua Pusat Sumber Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Sains Sosial Jabatan Sains Sosial Jabatan Sains Sosial Unit Selenggara IPGK Jabatan Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan Jabatan PIPK Ketua Unit Disiplin Jabatan HEP Jabatan Sains Unit Kokurikulum Ketua Unit Kediaman Jabatan HEP JAPIM Jabatan Matematik Jabatan Bahasa Ketua Unit Khidmat Pengurusan YDP Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Mengadakan mesyuarat perancangan majlis konvokesyen dengan membentang kertas kerja. 28 . Merancang aktiviti untuk ahli-ahli Rakan Integriti Mahasiswa (RIM) Membuat pemilihan ahli RIM dalam kalangan pelajar IPG. Daud Datin Hjh.0 JK KONVOKESYEN Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha/Ketua Urus Setia : Penolong Setiausaha/Ketua Urus setia: Jawatankuasa Pemantau : Prestasi Terbaik & Anugerah Khas : Wakil JPP : Kewangan : Pendaftaran & Jemputan Lulusan : Urusan Sijil : Hadiah & Cenderamata : Teks Ucapan : Jemputan dan Sambutan : Juruacara : Floor Manager : Pengurusan Graduan : Buku Cenderamata : Rakaman & Fotografi : Teknikal : Persembahan Multimedia : Persiapan Dewan : Persiapan Pentas : Persembahan Khas : Khemah & Kebersihan : Keselamatan Lalu Lintas : Keceriaan Kawasan Disiplin & Perbarisan Seranta Perbarisan Kehormat Penginapan Graduan Jamuan dan Doa Pengurusan Jubah Pengurusan Raptai dan Protokol Liaison Officer Pesta Konvokesyen Senarai Tugas: 1. Menyediakan laporan aktiviti dan laporan kewangan setiap akhir semester dan dihantar ke IPGM 11. Menguruskan kebajikan pelajar yang terpilih untuk menyertai sebarang aktiviti RIM di peringkat pusat. : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. 2. Zaiton bt. Menghantar maklumat berkaitan majlis tersebut kepada Unit Hal Ehwal Pelajar IPGM untuk tujuan pengesahan dan penyelarasan. Hjh. Rafiah bt. 2.

melapor dan membuat cadangan kursus-kursus yang telah dijalankan. Mendokumentasikan. 4. 7. 6. Membuat pemantauan dan tindakan susulan selepas kursus serta menyediakan pelan tindakan susulan Mengadakan mesyuarat sekali bagi setiap bulan dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah 6. urus setia. Memastikan semua aktiviti berjalan lancar semasa majlis diadakan. 10. Alias b. Mengambil tindakan susulan kepada keputusan mesyuarat dan menyebarkan maklumat kepada pihak berkaitan. 2. Nazir (JPM) 29 . 3. Affandi b. Alias b. Faridah bt. 4. Menguruskan tugas-tugas selepas majlis seperti yang diprogramkan. Mohd.0 JK LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN ( LDP ) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Penyelaras KPKI IPG : Penyelaras LPS IPG : Ahli : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Pn. 5. Zakaria En. Mengadakan raptai sebelum majlis sebenar. Memastikan dan memantau jawatankuasa kecil melaksana tugas yang dipertanggungjawabkan dengan mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa sebelum raptai. Mengadakan mesyuarat penyelaras program-program yang dikendalikan. Membuat perancangan kursus-kursus Dalam Perkhidmatan jangka panjang dan pendek. 5.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 3. Melaksanakan kursus secara berkesan dari segi jadual. 7. Hakim En. Membantu memberi maklumat dan melaporkan perkembangan kursus/ bengkel/ seminar dari semasa ke semasa serta menyelaras penyediaan laporan kursus/ bengkel/ seminar yang telah dijalankan. Abu Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : En. Yee Yong Fak (JIP) : Ketua Unit Kediaman : Dr. Mengumpul maklumat dari semua jabatan tentang keperluan kewangan dan membuat anggaran serta penyelarasan perbelanjaan.1 JK LATIHAN PEMBANGUNAN STAF : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan En. Mengumpul maklumat/ kertas cadangan kursus/ bengkel/ seminar yang dikendalikan oleh jabatan/ unit. 8. 12. 9. Zubaidah bt. Mengadakan mesyuarat post-mortem dan menghantar laporan ke Unit Hal Ehwal Pelajar di IPGM 12. taklimat dan kebajikan serta menganalisis perjalanan keseluruhan kursus dan membuat penilaian program. Zakaria Ketua Unit Khidmat Pengurusan Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Staf Latihan Dalam Perkhidmatan Senarai Tugas: 1.

Menghantar laporan aktiviti dan kewangan kepada pihak IPGM setiap suku tahun (3 bulan) sekali 7. 8. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa LPS sebanyak tiga kali setahun. Norhiza bt. Mohd. Zubaidah bt Hakim : Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan : Pn. 8. 5. 3.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : En. Shamsuddin (JPM) : Pn. Fairuzzah bt. Pengurusan dan Pentadbiran Institut (MPPP) untuk makluman Pengarah dan Timbalan Pengarah. Faiziah bt. 5. Membuat penilaian program pada setiap akhir semester atau akhir tahun Melaporkan setiap kursus yang telah dilaksanakan dalam Mesyuarat Majlis Profesional. Ishak (J Matematik) : En. 30 . Mengenalpasti dan menghubungi penceramah atau fasilitator yang berkaitan dengan kursus. PPD. 4. Syed Mahamud (JPJPK) : Pn. Hjh. Menyelaras kursus-kursus yang akan dijalankan setelah mendapat cadangan dari setiap jabatan. Sharif (JSS) : YM Pn. Syed Zulkarnain b. 12. Palani a/l Krishnasamy (UPT) : Cik Lee Kim Hong (UPC) : En. Merancang program tahunan KPKI IPG Mengadakan mesyuarat dengan pihak yang berkaitan seperti JPNS. Melaporkan setiap kursus yang telah dilaksanakan dalam Mesyuarat Majlis Profesional. 3. Menyelaraskan pelaksanakan kursus-kursus yang telah dirancang oleh setiap jabatan dengan memastikan LPS dijalankan sekali sebulan secara mass dan dua bulan sekali di peringkat jabatan. Yusof (UPI) Penasihat Pengerusi Penyelaras Institut Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. Azibah bt. Pengurusan dan Pentadbiran Institut (MPPP) untuk makluman Pengarah dan Timbalan Pengarah. Baharom (UKOku) : Pn. Hjh. 6. VPK Sulaiman (Asrama) Senarai Tugas 1. Mukarammah bt. Zaki (JTP) : Pn. Raja Rohana bt. IPGM. Pozi b. Suriani bt. Suraiyati bt. Merancang program kursus untuk staf IPG KRM samada yang akan dibuat di dalam atau di luar institut. Mohd. Harun : Pn. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa KPKI mengikut keperluan. Bekerjasama dengan Ketua Jabatan atau unit IPG KRM untuk menganjurkan kursus. 2. 6. Memastikan setiap jabatan yang telah melaksanakan kursus menyempurnakan dan menyerahkan laporan kursus kepada pihak LDP. Ibrahim (JAPIM) : Tn. Mohd Salleh(JPIPK) : Pn. Ahmad Zaini b. Ishak (JS) : En. Membuat pemantauan terhadap kursus-kursus yang dijalankan oleh jabatan-jabatan. Mohamad b. Mohd. BPG dan sekolah Mendapatkan khidmat/bantuan kepada PPT/AG berkaitan kewangan sekiranya perlu. 2. 7. Ghazali b.2 JK KURSUS PENDEK KELOLAAN INSTITUT (KPKI) : Pengarah :Timbalan Pengarah : Pn. Mustapha (UPI) : En. 4.

5. KPM. Abu Bakar : Pn. 13. Fairuzzah bt. 3. Hjh Faizah bt. 2. 3. A. Karim Pn. Affandi b. Normala bt. 6. Memantau pelaksanaan kursus yang dirancang. 2. Rohina bt. Menentukan dasar pelaksanaan LDP selaras dengan dasar IPGM dan BSM.3 JK UNIT LDP Pengerusi Setiausaha AJK : KU Latihan Dalam Perkhidmatan : Pn. Memastikan dan memantau semua kakitangan sentiasa mematuhi dasar kerajaan. Takriff En.0 JK PROGRAM LATIHAN PERGURUAN BERASASKAN SEKOLAH/ KDC/ PLPS Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Penyelaras KPLI j-QAF Penyelaras KDPM Prasekolah Penyelaras KDPM Penyelaras KPLI PT : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Manap Senarai Tugas: 1. Abu : En. Abdul Talib : Pn. Memberi teguran dan bimbingan dari semasa ke semasa ke atas kakitangan bermasalah Membincang dan memberi maklumbalas ke atas minit mesyuarat JK lantikan KPM Mengadakan ceramah untuk meningkatkan profesionalisme dan memotivasikan kakitangan dari semasa ke semasa Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga bulan sekali 14 . Menguruskan hal yang berkaitan dengan Latihan Dalam Perkhidmatan . Muniandy a/l Varathan En. Mohd Tahir b. Ahmad Pn. 4. Sansinah bt. Hasnah bt. Pengurusan dan Pentadbiran Institut (MPPP). Daud Ketua Unit Khidmat Pengurusan Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Kaunseling ( Kaunselor Pentadbir) Pegawai Eksekutif Kanan Senarai Tugas: 1. Harun : En Mohd. Membuat pemantauan kursus yang dilaksanakan. Menghantar laporan yang berkaitan untuk makluman IPGM dan BPG Mengadakan mesyuarat jawatan kuasa selepas Mesyuarat Majlis Profesional. Rafiah bt. Umi Kalsom bt. Hashim Pn. 5. Hjh. Palani a/l Krishasamy 31 .0 JK INTEGRITI & KEUTUHAN INSTITUT Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 12. 4.

Lee Yook Lan En. Mengendali. Hj Mohd Salleh (Ilmu Pendidikan) Pn. Dato’ Ibrahim (Pengajian Inggeris) En. Merancang kursus yang akan dijalankan di IPG Kampus Raja Melewar Mengendali. 5. Shahidin (Pengajian Melayu) Pn. 5. Menguruskan penginapan dan menyalurkan maklumat semasa kepada peserta program. Nik Dzuikefli b. Ali Othman (Sains Sosial) Tn. Hjh. Hjh. Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. 7. 2. Awang Abdullah b. Noor Lela bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Penyelaras KPLI/KDPM PC Penyelaras Kokurikulum Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Senarai Tugas: : : Pn. 6. 8. Kana Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Senarai Tugas: 1. Hj. Fathiyah bt. Dahlan (Sains) Cik Low Lee Kim (Matematik) En. Abdul Kadir Pn. Musalmah bt. Menguruskan tuntutan elaun syarahan pensyarah Menjaga hal kebajikan dan disiplin peserta kursus Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali pada setiap semester 15. Menjalankan kerja pentadbiran kursus dan tugas-tugas bahagian akademik. Ashidah bt. Hitam (Sains Sosial/Unit Muzik) Tn. 3. Nurul Hafiza bt. Yaacob Pn. Hj. Hj. Kamil Rafizan b. Ratna Laila bt. 2. 4. Hjh. 3. Zaharinah bt. menyelia dan memantau perjalanan program. Ahmad Patakon b. 32 . Lim Chen Soon (Pengajian Cina) Pn. Hartini bt. Memastikan kemudahan pembelajaran dan tenaga pengajar mencukupi. Zaleha bt. Ibrahim (Sains Sosial/Unit Seni) Pn. 4. Memastikan dokumen kurikulum dan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari Institut Pendidikan Guru. Umi Nadzrah bt. Memastikan modul-modul pembelajaran yang terlibat diterima dari Institut Pendidikan Guru. menyelia dan memantau perjalanan program di peringkat Institut Merancang keperluan tenaga pelajar. Endot (Sains Sosial/Unit Kemahiran Hidup) Pn. Mohd Shariff (JAPIM) Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Kolej Kediaman Penolong Pengurus Asrama 1. Membuat pendaftaran peserta kursus bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Hjh. 6. Karino (Teknologi Pendidikan) En Tan Kait Keong (PJPK) Pn.0 JK PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Asnan Pn.

Menyediakan jadual waktu pensyarah dan peserta kursus. Kamarudin Urus Setia Senarai Tugas: 1.0 Menyelaras bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar hal berkaitan kontrak dan elaun pelajar. Mengadakan penilaian sepanjang kursus untuk peserta-peserta kursus. 3. 12. Zaleha bt. Abd. Abdullah Tn Hj. Othman Pn. Hjh. 11. Hj. 9. 8. Mengagihkan tajuk-tajuk kursus kepada penceramah/ fasilitator. Safian b. 8. Azuwa bt. Siti Fatihah bt. Asari En. Darinda bt.0 JK PEMBANGUNAN Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Eksekutif Kanan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber 33 . 11. Halili Pn. 5. Shafiei En. Endot Ahli : : : : : : : : : : En. Shariff Pn. Menyediakan soalan tugasan individu dan kumpulan kepada peserta kursus mengikut tajuk yang ditetapkan. Menghadiri mesyuarat moderasi peperiksaan skrip jawapan peperiksaan KISSM. Memberi taklimat kursus KISSM kepada peserta kursus. 10. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya sekali sebelum dan sekali selepas kursus Menyediakan laporan dan penilaian program. 6. Abd. Mengumpul dan mengagihkan tugasan individu dan kumpulkan kepada AJK untuk dinilai. Mohd Aris b. Kemaskini kehadiran peserta-peserta kursus sepanjang kursus berjalan. penilaian dan peperiksaan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali pada setiap semester JK PROGRAM TRANFORMASI MINDA Pengerusi Timbalan Pengerusi Pengelola Setiausaha : : : : Pengarah Pn. Membuat penilaian pengajaran pensyarah oleh peserta kursus. Mazalan b. Melengkapkan borang penilaian oleh fasilitator untuk peserta kursus. Redzuan b. 9. Mengawas peperiksaan ujian akhir kursus. 4. 17. 2. Khatijah bt. Aziz Ketua Unit Peperiksaan & Penilaian Ketua Pusat Sumber Pn. 7. 16. Radzi Dr. Menyelia dan memeriksa tugasan.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 7. 10. Mohammad b. Maimunah bt. Rashid Pn. Menjalankan kuliah dan tutorial.

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Senarai Tugas 1.1 JK PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Pegawai Teknologi Maklumat Pustakawan Penolong Pengurus Asrama Pegawai Eksekutif Juruteknik Kanan Juruteknik Awam Juruteknik Elektrik Juruteknik Komputer Senarai Tugas: 1. 4. Menyediakan laporan projek pembangunan 5. Menyediakan brief dan spesifikasi projek berdasarkan peruntukan yang diterima. 17. Membuat pemantauan dan penilaian projek-projek pembangunan yang telah dijalankan. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun 17. Merancang projek-projek pembangunan Institut. 5. 4. 2. 3. 2. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun. 34 . Menyedia dan mengemaskini senarai pembekal institut Memastikan penilaian prestasi pembekal dibuat oleh pihak yang terlibat Membuat analisis dan laporan prestasi pembekal.2 Mengenal pasti kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan infrastruktur Institut Menyediakan spesifikasi. 2. 3. dan anggaran kos Memantau pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan institut Menyediakan laporan penyelenggaraan infrastruktur Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun. JK PRESTASI PEMBEKAL Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Pegawai Teknologi Maklumat Pustakawan Pegawai Eksekutif Penolong Akauntan Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan Pembantu Tadbir (Perolehan) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : : : : Senarai Tugas: 1. 3 4.

5. Membuat pemantauan dan penilaian keceriaan dan kebersihan lanskap institut secara berterusan dan menyeluruh. Bertanggungjawab berkaitan keselamatan institut dari segi pencegahan pencerobohan.3 JK KESELAMATAN. 3.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 17. Memastikan kawasan dan lokasi yang memerlukan perhatian keceriaan dan membuat tindakan susulan. Memantau dan menyediakan laporan pengawal keselamatan institut dari semasa ke semasa. AKAUN DAN AUDIT Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Penolong Setiausaha : Ahli : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Akauntan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Senarai Tugas: 1. 4. 6. 2. 7. KEBERSIHAN DAN KECERIAAN INSTITUT Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Tn Hj Yaakob bin Atan Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan Penyelia Kebersihan Kawasan Penyelia Kebersihan Bangunan Ketua Pengawal Keselamatan Senarai Tugas: 1. 3. Merancang dan melaksanakan usaha-usaha untuk meningkatkan keceriaan Institut melalui keindahan lanskap. 5. kehijauan kawasan dan perhiasan dalaman terkini. Audit KPM dan naziran Jabatan Akauntan Negara 35 .0 JK PENGURUSAN KEWANGAN. kecurian dan kebakaran. Memanggil pakar-pakar seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk memberi ceramah atau demontrasi pencegahan kebakaran. 2. Menentukan alat-alat pemadam api sentiasa berfungsi melalui penyelenggaraan berjadual. 4. 18. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya empat kali setahun Membincangkan cadangan dan prestasi perbelanjaan Institut Membincangkan isu-isu kewangan dan yang berkaitan Membincang dan membuat anggaran belanja mengurus Institut Membincangkan dan mengambil tindakan teguran dan laporan Jabatan Audit Negara.

Menyemak setiap borang sebut harga/ tender dan menandatangani pada bahagian yang berkaitan. menyemak dan meluluskan spesifikasi projek yang hendak dilaksanakan Memantau proses pelaksanaan projek.2 Pengerusi Setiausaha Senarai Tugas: 1. 4. Menyediakan spesfikasi projek Mengadakan mesyuarat. 2. Mengesahkan projek yang telah dilaksanakan mengikut spesifikasi yang telah diluluskan JK PEMBUKA SEBUT HARGA/TENDER : : Ahli MPPP (secara bergilir) Pegawai Eksekutif / Penolong Akauntan 18. Membuka kotak/ peti sebut harga/ tender.3 Pengerusi Setiausaha Ahli 36 . 3. 2. Menandatangani sampul surat sebut harga/ tender dan mencatat bilangan nombor penerimaan. Menyediakan laporan jawatankuasa pembuka sebut harga/ tender Menyediakan senarai tawaran harga sebut harga/tender untuk dipaparkan di papan kenyataan Institut JK PENILAIAN TEKNIKAL : : : : : : : Juruteknik Kanan Juruteknik Awam I Pegawai Teknologi Maklumat (jika perlu) Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Awam II Juruteknik Elektrik Juruteknik Komputer 18. 5.1 JK SPESIFIKASI PROJEK Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Juruteknik Kanan Ketua Jabatan (Mengikut Projek) Semua Ketua Unit (Ikut Projek) Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Juruteknik Awam/Elektrik Senarai Tugas 1.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 18. 3. 4.

3. 2. 4. dilabel dan disimpan dengan baik. 19.4 Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan Menilai barangan / perkhidmatan / kerja yang hendak dibuat supaya menepati spesifikasi yang ditetapkan Menyediakan minit dan laporan jawatankuasa teknikal JK SEBUT HARGA Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli (bergilir) : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Eksekutif Kanan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Senarai Tugas: 1. Sentiasa mengemaskini stok. Memantau proses pelaksanaan kerja/produk setara dengan kos sebut harga yang ditawarkan. 3.0 Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan Menyemak dan membuat penilaian tawaran penyebutharga berdasarkan spesifikasi. JK PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Ketua Unit LDP Ketua Pusat Sumber Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Senarai Tugas : 1.harga dan prestasi kerja penyebutharga Memilih dan meluluskan tawaran sebut harga yang paling berpatutan dengan pulangan kerja/produk. 2. 3. 2.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Senarai Tugas : 1. 37 . Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya empat kali setahun Memastikan pengurusan aset dan stor semua terimaan dalam keadaan baik Setiap terimaan hendaklah direkod. Merekodkan agihan aset ke jabatan-jabatan. 18. 4. 5.

menilai. Rahim b. melapor dan melaksanakan penambaikan Aktiviti Tahunan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Melaksanakan aktiviti di bawah aspek keselamatan dan kesihatan Melaksanakan tugas siasatan apabila berlaku kes-kes melibatkan keselamatan dan kesihatan pekerja Melaporkan hasil siasatan kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah Mengadakan mesyuarat dan laporan dilaporkan pada mesyuarat pengurusan . Ahamad En. Mengemukakan kepada pihak pengurusan harta modal yang perlu dihapus kira. 4.1 JK PELUPUSAN. 2.0 JK KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Aris Ketua Unit Khidmat P Ketua Pembantu Tadbir Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Juruteknik Kanan Wakil Kelab Melewar Wakil Kelab PERKASA Pengurus Kafeteria Penyelia Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Penyelia Perkhidmatan Kebersihan Kawasan Penyelia Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Senarai Tugas : 1. Menyenarai. 20. melaksana. Hjh. 38 . Menyemak dan memperakukan harta modal yang perlu dihapus kira. 6. 3.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 19. Menghantar laporan harta modal yang telah dihapus kira. Merancang. 4. Abd. 5. 2. HAPUSKIRA DAN KEHILANGAN Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Unit LDP Ketua Pusat Sumber Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan Senarai Tugas : 1. Zubaidah bt. menyemak dan menyediakan senarai harta modal yang perlu dihapus kira.

Hj. Roselan b. Malek b. Abd. Mohamed Nor Pn. Hj. Shamsudin b. Memastikan solat berjemaah lima waktu dapat dijalankan dengan penyertaan seluruh penghuni asrama. Hj. Samin (Sains) Tn. Hj Sulaiman Pn. Mohd. Muhammad Fauzan b. Asmah bt. 22. Haidatullaila bt. Ghazali b. Norfadzilawati bt. 2. Nor Diwiyana bt. Mustapha (Pengajian Inggeris) Tn. Badriyatun bt. Hjh. 2. 3. Zainal Abidin (Sains Sosial) Pn. Rosli Pn. Zahar b. Miskiah bt. Abd Hamid (Matematik) En. Awang (Staf Sokongan) Senarai Tugas : 1. Mansor (Praktikum) Pn.0 JK PENGURUSAN PRASEKOLAH SERI MELEWAR Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : Pengarah En. Abd. Kamar Semua Pensyarah JAPIM En. Mohamad (Pengajian Melayu) En. Abdul Wahid Pn. Takriff Pn. Hj. Hjh. Zanariah bt. Abu (Peperiksaan) En. 6. Hj. JK BALAI ISLAM Penasihat Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Pn. Halim b. Mohd Sharif : : : : : Senarai Tugas : En. Hj. Khalid Pn. 4. Hj. Md Salleh (PJPK) Tn. 3. 4. Tugi 1. Mohamad Kaslan (Sains Sosial) Tn. Hjh. Merancang program tahunan bagi memastikan Balai Islam diimarahkan dengan aktiviti keagamaan. Melaksanakan program-program keagamaan yang dirancang oleh pihak institut dan IPGM Mengambil inisiatif mewujudkan kesedaran keagamaan yang tinggi dalam kalangan warga Institut Mengadakan aktiviti tazkirah dan usrah Mengadakan mesyuarat pada setiap bulan 39 . Zaki (Teknologi Pendidikan) Tn. Umi Kalsom bt. Hjh. Khairuddin b. Hj. Masnan b. Piei (Ilmu Pendidikan) Dr.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 21.0 Membuat perancangan program sebelum pendaftaran kanak-kanak Membuat pendaftaran pada awal tahun kemasukan Memantau pelaksanaan program seperti yang telah dirancang Mengadakan Majlis Penyampaian Sijil pada akhir tahun. Masmizar bt. Muhammad b. 5. Shuib b. Mohd. Mohd Shariff (Kokurikulum) Tn. Abdul Karim b. Pozi b.

3. Hjh. 6.1 JK PENASIHAT PERSATUAN GURU PELATIH ISLAM Penasihat Pengerusi Setiausaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : : : Pengarah Ketua JAPIM Ketua Unit Kerohanian dan Moral HEP En.0 Menentukan cara pemilihan JK Persatuan Guru Pelatih Islam Melantik barisan Exco JPGPI Mengadakan mesyuarat dan memantau perjalanan mesyuarat JPGPI Mengadakan latihan kepimpinan pelajar Menganjurkan lawatan penandaarasan kepimpinan pelajar Menganjurkan majlis bercorak keagamaan / perayaan Islam. Hj. Muhammad Fauzan b. 2. Hj. Hashim Tn. diteliti dan mengambil tindakan Menyalurkan aduan kepada saluran yang betul untuk tindakan Merekod segala aduan dan tindakan. 23. Yaacob En. Che Yang bt. Kassim En. Awang Abdullah b. Fazali b. Ibrahim Tn. 3. Roselan b. 5. Zainal Abidin En. JK SISTEM ADUAN DALAMAN (SAD) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli (Bergilir) : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Kaunselor Pentadbir Senarai Tugas : 1. Hj. Mohd.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 22. Memaklumkan aduan dan tindakan kepada pihak yang berkaitan 24. 5. 4. Nik Dzulkefli b. 4. 2. Abdul Wahid Semua pensyarah JAPIM Pn. Hj.0 JK PENGEMASKINIAN MAKLUMAT HRMIS Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Teknologi Maklumat Ketua Unit Khidmat Pengurusan Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan 40 . Fuad b Yusoff Senarai Tugas : 1. Menyediakan sistem aduan yang mudah dan praktikal Memproses aduan.

Memastikan dasar pengendalian Pusat Sumber dilaksanakan. 41 . Samuel Yesuiah a/l J.S. Menggerakkan kegiatan jawatankuasa berasaskan portfolio. Rajam a/p Suppiah (UPT) En. Shahidin (JPM) En. Syed Zulkarnain b. Hj. Salleh (JPJPK) Tn. 7. Din (KOKU) Juruteknik (Komputer) Wakil Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Senarai Tugas : 1. Mukarramah bt. 4. Syed Mahamud (JPJPK) Pn. 6. Yaakob b. 5. Md. Wong Mai Sze (JTP) Pn. Hj. Memastikan prasarana yang kondusif. Md. Menguruskan pembelian buku dan bahan berdasarkan keutamaan dan prosedur yang betul. Shamsiah bt. Mempamerkan kegiatan Pusat Sumber. 2. Faridah bt. Moses (UPI) Pn. Unit PEP dan Pejabat Pentadbir adalah sama Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan. Ewe Meng Huat (UPC) Pn. Amran b. 3. Roslimah bt. Bertanggungjawab menyediakan maklumat kepada pihak-pihak yang mengkehendakinya Menyelaras supaya maklumat di jabatan HEP. Hj. Saat (JIP) Pn. Ibrahim (JAPIM) Tn. Abd. Atan (JSS) En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : : : Urus Setia : : Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Pembantu Tadbir Juruteknik (Komputer) Pembantu Tadbir (Perkhidmatan) Senarai Tugas : 1. Halim b. 2. Benedict Clement D'Silva (JS) Pn. Norhiza bt. Peka dengan keperluan pelanggan dan sentiasa berusaha mewujudkan budaya membaca dan gemar menghasilkan sumber P&P sendiri. Membuat makluman dari semasa ke semasa supaya staf Institut dapat memberikan maklumat terbaru mereka. 4. 3. Abd.0 Merancang sistem maklumat HRMIS terkini Memastikan maklumat staf dan pangkalan data sentiasa dikemaskini bagi memenuhi keperluan pentadbiran. JK PUSAT SUMBER Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Pusat Sumber Pustakawan Pn. Samad (JMate) Pn. Hjh. Ratna Laila bt. Din (JIP) Pn. Bernice Mong Chuey Mei (JSS) Tn. Mohd Salleh (JPIPK) En. 25. 6.

Mengadakan mesyuarat empat kali setahun. Hjh. kursus atau bengkel yang dihadiri oleh pensyarah dan staf sokongan. Wan Muhammad YM Pn. Zakaria Pn. Zamrah bt. Abdullah (Buletin Penyelidikan & Jurnal Melewar) En. Darinda bt. Marwanul Hakim b. Azlina bt. Noraini bt. Tan Kait Keong (PJPK) En. Hasnah bt. Kandasamy (Bahasa) Pn. Raja Rohana bt. Zakaria (Perhimpunan Budaya) En. Harun (LDP) En. Hjh. Mohd. Alias b. Zulkifli b. Raja Rohana bt. Zin (HEP) Pn. Zakaria (PM) Pn. Bongsu Pn. Raja Ishak (Laporan Tahunan Institut) Dr. Mayzatul Akmam bt. Noh (PS) Cik Safura bt. Shukor (Buletin Melewar) Pegawai Grafik JK Perancangan Tahunan Penasihat Pengerusi Setiausaha Penolong setiuasaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Tn. Alias Pn. Siti Normaniseh bt. Kamarudin 42 .JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 7. Nurulhuda bt. Hj. 26. Siti Normaniseh bt. JK PENERBITAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : 26. Fatimah Rozihan bt. Mazalan b. Raja Ishak Pn.0 Mengumpulkan bahan seminar. Hjh. Asari (Perancangan Tahunan) YM Pn. Husin Dr. Kamaruddin 26. Zainol Badli b Budiman Pn. Harun Dr. Ahmad Pn. Mohammad (SS) En. Hjh. Asari Pn. Noor Azzam bt. Gunasekaran a/l M. 8. Hjh. Hjh. Hj. Mohd. Abd Rahim (IP) En. Mustafa En. Tamilchelvan a/l Periasamy (Kokurikulum) Pn.1 Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan Pengajian Melayu Pn. Jan b. Taufik b. Maridah bt. Mohd.2 JK Laporan Tahunan Penasihat Pengerusi Setiausaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Md. Wong Mai Sze (TP) En. Hj. Fairuzzah bt. Darinda bt.

27. Karino 4.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Senarai Tugas : 1. Ahmad Patakon b. 5. Laporan Tahunan Institut menyediakan informasi mengenai kegiatan-kegiatan dalam Institut pada sepanjang tahun. 6. Merancang dan menyelaras pelaksanaan program/projek-projek ICT di IPGKRM Menyelaras dan menyeragamkan pelaksanaan ICT IPGKRM agar selari dengan Pelan Strategik ICT Kementerian dan Pelan Strategik ICT Sektor Awam Mengikuti dan memantau perkembangan program ICT IPGKRM serta memahami keperluan. video dan multimedia yang boleh membantu ke arah melahirkan guru-guru yang berinovatif Menerbitkan Perancangan Tahunan Institut sebelum sesi akademik bermula. masalah dan isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan ICT Melaksanakan langkah-langkah keselamatan Mengemukakan perolehan ICT yang disyorkan di peringkat JPICT IPGKRM kepada JPICT Kementerian untuk kelulusan. menyelaras dan menguruskan penerbitan aktiviti pelajar sepanjang tahun pada akhir sesi akademik Menerbitkan Buletin Institut dua kali setahun (Jun dan Disember) Jurnal Penyelidikan diterbitkan secara berkala untuk bahan-bahan penyelidikan yang dibuat oleh pensyarah Merancang dan menerbitkan bahan audio.PEMBELAJARAN : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. 4. 7. JK e. menyelaras dan menguruskan penerbitan bahan cetak dan media elektronik. 3. 2. Menerbitkan Perancangan Laporan Tahunan Institut. Zaki En. 27. 5. 6. Merancang. Mohd.1 Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha 43 . Merancang. Mohd Pozi b.0 JK PEMANDU ICT ( JPICT ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Urus Setia Ahli : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Ketua Unit Teknologi Maklumat Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Elektronik Makmal Pegawai Grafik Juruteknik Komputer Senarai Tugas : 1. Abdul Manan b. 2. 3. Kasdi En. dan Mengemukakan laporan kemajuan projek ICT yang telah diluluskan oleh JTICT kepada JPICT Kementerian.

4. Md Afandi b. Kamar ( JAPIM ) En. Wong Wee Shung (UPC) Tn. Osman ( PJPK ) Pn. Mawanul Hakim b. Hjh. Zainuddin (UPI) En. Latif ( PJPK ) En. Mohd. Tamilchelvan a/l Periasamy ( Kokurikulum ) En. Harun ( Sains ) En. Affandi b. 3. Nadarajan a/l Marimuthu (Ilmu Pendidikan) En. Hj. Mohammad ( JPM ) En. Mohd Ayob ( Kokurikulum ) Tn. Mohd ( JSS ) Tn. Hj. Basri ( JIP ) Dr. Hjh. Shairozi b. 2. Hj. Gunalingam a/k Krishnan ( UPI ) Pn. Mohd Huzaifah b. Che’ Azmi b. Khairuddin b. Huzaifah b. Abu ( Peperiksaan ) En. Jalil b. Che’ Azmi b. Radzi En. iaitu pada setiap awal semester 27. Abd Ghani ( HEP ) En. 2. Badriyatun bt. Zahar b. Mukhtar b. Abd Rahman En. Ahmad Latfi b. 4. Abdul Karim b. Mohd Salleh (PIPK ) Tn. Hashim ( JAPIM ) En. Mohd All Jafri b. Norhiza bt. Merancang penggunaan MOODLE di peringkat jabatan Creator menguruskan akaun pengguna-pensyarah dan pelajar Merancang ’In-House’ di peringkat jabatan Kemaskini MOODLE dua kali setahun. Mohd. Hj. Rahman ( Jadual Waktu ) Senarai Tugas : 1. Noraini bt. Mohd. Cho Keng Boon ( Sains Sosial ) En. Redzuan b.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Ahli : : : : : : : : : : : : : En.2 JK LAMAN WEB Pengarah Timbalan Pengarah En. Abd. Noh ( Pusat Sumber ) En. Jesuthas (UPT) Dr. Abu ( LDP ) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : Senarai Tugas : 1. Harun ( JS ) En. Chua Chee Ming ( Matematik ) Pn. Hj. Badrulhisham b. Chua Chee Ming (Matematik ) Tn. Merancang di peringkat jabatan / unit maklumat untuk paparan web dan kemaskini maklumat web pada setiap semester Menguruskan akaun mel elektronik Muat naik maklumat yang perlukan perhatian segera Memastikan semua maklumat adalah betul sebelum dipaparkan 44 . Ahmad Ridzwan b. Mansor (Praktikum) En. 3. Darwish ( JPM ) En.

Mengendalikan program budaya berdasarkan modul yang disediakan oleh KeKKWA. 6. 7.0 JK KAFETARIA Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Pn. Kumutha a/p Rakiappan Pn. Hj. Memberi peluang dan ruang kepada pelajar dan pensyarah Institut untuk mengasah bakat serta meningkatkan kemahiran dengan lebih sistematik dan meluas. Ahmad (Band / Nyanyian) Pn. Alias b. Haidatullaila bt. membantu penubuhan Kelab Budaya dan aktiviti seni budaya di Institut. Bernice Mong Chuey Mei (Koir) En. Memastikan pelaksanaan aktiviti Perhimpunan Budaya berjalan lancar. Mazlan b. Malathy a/p Nadarajah (Tarian) Pn. 5.Kamil Rafizan b. Ahmad Hafizal b. Masnan b. Bersama dengan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian ( KeKKWA ). 4. Hitam (MuzikTradisional / Caklempong) En. Alias b. Rohaizad b. 8. Memberi pendedahan. Zakaria ( Perhimpunan Budaya ) Dr. Wan Mahamad Saad b. Ahmad (Nasyid / Berzanji / Marhaban) En. Abdul Hamid (Koir) Pn. Zakaria (Tarian ) Pn. Nor Aniza bt. Memberikan pendedahan tentang kemahiran dan pengurusan seni budaya sebagai persediaan guru pelatih ke sekolah kelak. Lee Yook Lan (Tarian) En. Maimunah bt. Chua Lay Nee 45 . Mengadakan mesyuarat dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah. sambutan Hari Guru dan lain-lain. Menubuhkan Program Bimbingan Seni Budaya di Institut. Mhanogaran a/l Arjunan Pn. Mengeratkan hubungan profesional antara IPG. Mohamad Kaslan En. Samsudin b. Wan Chik (Galeri Institusi MB) Pn. Mayzatul Akmam bt. Hasnah bt. Shariff ( Nasyid / Kompang) Pn. Ismail (Teater) En. 2. Rohaizad b. Kamaruddin (Silat) En. Ismail ( Kelab Budaya ) En. Kementerian Pelajaran Malaysia dengan pihak KeKKWA. 3. bimbingan dan penghayatan terhadap seni budaya di kalangan guru pelatih. Khalid En. Hjh. Hj. perhimpunan bulanan pelajar dan pensyarah. Norizan bt. Ahmad Tn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 28. Asrin (Persembahan) Senarai Tugas : 1. 29. 9. 10. Ewe Meng Huat Dr. Lasim Penolong Pengurus Asrama Ketua Jabatan HEP Ketua Warden Tn.0 JK BUDAYA Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Hj. Abu Bakar En. Mohammad b. Mendapat arahan daripada Pengarah untuk mengadakan Perhimpunan Budaya seperti majlis persaraan.

Ismail (Kokurikulum) En. Shahidin Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : : : Senarai Tugas : Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Penyelia Asrama Juruteknik Kanan 1. Matematik dan Ilmu Pendidikan tentang Program LINUS. Abd Rahim (IP) En. Zaki (Teknologi Pendidikan) En. Hjh. Hashim Pn. Hjh. All Jafri b. Norizam b. Ravibalan a/l Arumugam (UPT) Cik Tan Guat Kun (UPC) En. Menjadi pemantau program di sekolah-sekolah jika diperlukan. Ahmad Badrudin b. Hj. 2. Mohd. Piei (JIP) Dr. Noor Azzam bt. Mohd. Memantau kebersihan dan keceriaan kafeteria. Gunasekaran a/l M. Nor (JAPIM) En. Nor Aniza bt. Sheikh Osman En. Menyediakan senarai menu dan harga. Memberi latihan dalaman kepada pensyarah-pensyarah Jabatan Bahasa. 31. 5. 4. Ismail (JPM) En. Matematik dan Ilmu Pendidikan melalui proses P&P. Membuat laporan kepada pihak pengurusan dari masa ke masa. Malek (Sains Sosial) Cik Farm Choon Moy (Matematik) En. Kandasamy (UPI) En. Matrop (PJPK) En. Ratna Laila bt. Membuat teguran lisan dan bertulis jika pihak kafeteria mengingkari kontrak. Rahim b. Memberi pendedahan tentang penggunaan Modul LINUS kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek Bahasa. Rohaizad b. Memastikan semua butiran perjanjian kontrak kafeteria dilaksanakan sepenuhnya. Mhanogaran a/l Arujunan (HEP) 46 . Hj. Zainuddin (UPI) En. 30. Pozi b. Ismail (JPM) En. Ahmad (JIP) En. 2. Hassan (PJPK) Senarai Tugas: 1. Bisshukri b.0 JK LITERASI DAN NUMERASI (LINUS) Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Fazali b. Abd. Amaran @ Amran b. Hashim En. Abdul Rahim b. Mohd. Abdul Malek b.0 JK KELAB RUKUN NEGARA / SAMBUTAN KEMERDEKAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Tn. 3. Muhammad Fairuz b. Abd. Jamaliah bt. 3.

Melaksanakan aktiviti sambutan seperti perhimpunan. 32.0 JK AKAUN AMANAH Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Penolong Akauntan Ketua Jabatan PJPK Ketua Jabatan HEP Ketua Unit LDP Ketua Unit Kokurikulum Pegawai Eksekutif Kanan Senarai Tugas : 1. Mengadakan mesyuarat untuk mengesah akaun dan perbelanjaan. Memastikan suasana kawasan IPGK ceria menepati bulan kemerdekaan . Memantau dan membuat penilaian terhadap semua aktiviti . Mempromosi Sambutan Bulan Kemerdekaan peringkat IPGK 7. 6. Memastikan semua pembelian dirujuk dan dibincang dengan Pengarah Institut. Mendapatkan maklum balas berkenaan perbelanjaan dan baki perbelanjaan yang ada dilaporkan kepada Pengarah Institut. kursus. Jawatankuasa ini bertanggungjawab mengadakan mesyuaratnya sekurang-kurangnya dua kali dalam tempoh satu tahun bagi membincangkan dan mengambil keputusan hal-hal yang berkaitan dengan Sambutan Bulan Kemerdekaan 4. 2. 6. Mmemperkukuhkan semangat patriotik warga IPG. Sharif (Perpustakaan) Senarai Tugas Kelab Rukun Negara: 1. Memastikan setiap perbelanjaan yang dilakukan dan diuruskan dengan penuh teliti dan berhemah. 5. Mohd. Menubuhkan jawatankuasa kerja untuk aktiviti Pelancaran Bulan Kemerdekaan. 3. 4. Majlis Penutup Bulan Kemerdekaan dan lain-lain aktiviti Sambutan Bulan Kemerdekaan 3. Azman b. Mengadakan mesyuarat 3. Membuat perancangan aktiviti Sambutan Bulan Kemerdekaan peringkat institut. Aidatul Salwa bt. 47 . seminar dan lain-lain 6. 5. Memastikan urusan kewangan Hal Ehwal Pelajar dilaksanakan dengan penuh amanah dan tanggungjawab.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : : Tn. Memastikan semua perbelanjaan mengikut jadual dan perancangan yang diatur. pertandingan. 5. Hj. Menubuhkan Kelab Rukun Negara IPGK dan bertanggungjawab untuk penyertaan aktiviti Kelab Rukun Negara 2. Hj. 2. Kamaruddin (Staf Sokongan) Pn. Membantu IPGK melaksanakan aktiviti Bulan Kemerdekaan di luar institut 8. 4. Membudayakan amalan perpaduan dalam kalangan warga institut Senarai Tugas Jawatan Kuasa Sambutan Kemerdekaan: 1. Merancang dan melaksanakan program tahunan yang sesuai dengan lima prinsip Rukun Negara. Membuat pemantauan program.

menyelia dan memantau perjalanan programdan projek Intel. Too Seng Hee En. Mohd. 34. Khirel Azman Sdr. Mohd. 3.pensyarah dan staf Mengadakan program pendidikan koperasi di kalangan ahli Mengadakan aktiviti–aktiviti ekonomi untuk ahli 48 . 5. 4. Ewe Meng Huat En. Ahmad Pn. Muhamad Saiful Bahari b. ’Ainuddin Hanif b. Abd Rashid Tn. Mengendalikan kursus program pengajaran Intel bersama jabatan yang terlibat. Aris b. Mohd. Wong Mai Sze (JTP) En. Nurfatin Nabihah bt. Abd. . Mohd. Hj Darwish (JPM) Pn. Menyediakan jadual waktu peserta kursus. Hasnah bt. Mukhtar b. 8. Muzafar Shah b. Awang Sdr. Amirul b. Nadiatusida bt. Suriani bt. 2. Hj Safian b. Hj. Hj. 3. Mohd Nazari Senarai Tugas : 1. Heaw Kok Meng (JM) Pn. Mengendalikan. tenaga jurulatih dan fasilitator mencukupi. Baharom Sdri. Menyedia dan mengedarkan sijil kursus Penasihat Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Lembaga : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Dr. Memastikan kemudahan pembelajaran.0 JK INTEL Teach To The Future Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : : : : : Pengarah Tn. 6.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 33. Siti Halimatus Saadiah bt. Mohd Rusli Sdr. Harun (JS) En. Hj. Hitam (JSS) En. Muhammad Fairuz b. Awang Pn. 7. Yee Yong Fak (JIP) Pn.0 JK LEMBAGA KOPERASI MPRM BERHAD Membincang dan merancang pelaksanaan kursus program pengajaran Intel Teach to The Future di peringkat Institut. Yusof (UPI) Pn. Hj. Mustaffa Pn. Hjh. 2. Mengadakan program menambahkan ahli di kalangan pelajar. Sivakumari a/p Saniappan (UPT) Cik Chong Siw Fong (UPC) Tn. Othman Tn. Kamil Rafizan b. Hassan (JPJPK) Cik Lee Kim Hong (JPIPK) Senarai Tugas: 1. Mutalib Sdri. Memastikan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari pihak wakil Intel. Kamar (JAPIM) En. Norfadzilawati bt. Hj. Taufik b. Mustafa En. Che’ Azmi b. Badriyatun bt. Mengurus latihan program Intel bagi pensyarah Institut bersama penceramah jemputan dari pihak wakil Intel. Hjh.

Bisshukri b. Hj. 35. Raja Ishak En. Wahid YM Pn. Mohamad (JPM) Pn. Azibah bt. 4. Matrop (PJPK) Dr. 5. 2. : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Gunalingam a/l Krishnan (Bahasa) Pn. Hjh. Menjadikan penyelidikan sebahgaian daripada budaya akademik institut Meningkatkan kemahiran dan keupayaan pensyarah dan pelajar menjalankan penyelidikan 49 . Azulhaimi bt. Menghantar peserta untuk menyertai aktiviti yang dijalankan oleh Maktab Kerjasama/Jabatan Koperasi Mengurus dan membekal keperluan untuk semua pelajar baru pada minggu pengurusan Mengendalikan pengurusan Kedai Koperasi untuk kemudahan warga institut. Baharom (Kokurikulum) Senarai Tugas: 1. 6. Abdullah Pn. 5. Khairuddin b. Raja Rohana bt. Samin Pn. Abdul Karim (PS) En. Muhammad Fauzan b. 6. Mohamed Nor Cik Lee Kim Hong Pn. Hjh. Khaziah bt. 3. Muniandy a/l Varathan (Bahasa) Dr. 36. Wong Mai Sze (TP) En. Ahmad Cik Low Lee Kim : Senarai Tugas : 1.0 JK IPG LESTARI Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli AJK Program AJK Maklumat AJK Kewangan AJK Pemantauan AJK Pelaporan AJK Penyelidikan : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Hj. Hasnah bt. Jamaliah bt. Zailah bt Zainuddin (JSains) En. Hashim (JM) Dr. 2. Hjh. Noor Diwiyana bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 4. Lee Keok Cheong Pn. Abdul Wahid (JAPIM) En. Noraini bt. Othman (SS) Pn. Mohd Aris b. Menjalankan environmental review dua kali setahun Merancang aktiviti hasil dapatan environmental review Menyebar maklumat berkenaan IPG Lestari dan status IPG KRM Menyediakan laporan aktiviti-aktiviti yang dijalankan Memantau aktiviti yang dijalankan Menjalankan penyelidikan dan pembangunan untuk melestarikan IPG KRM JK PENYELIDIKAN Penasihat Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : . Hjh. Asmah bt.

4. Zailah bt. Ahmad Pn. Hashim (IP) Pn. 5. Azmi b. Hj. Abdullah Dr. Mohd (JSS) En. Lim Cheen Soon (UPC) En. Kasdi (TP) Senarai Tugas : 1. Hjh. 6. 37. Abdul Manan b. Kumutha a/p Rakiappan (UPT) En. Merancang aktiviti dan program Teaching School dengan pihak sekolah. Muhammad Fauzan b. A. Zainuddin (JS) En. Abdul Wahid (JAPIM) Pn. Hjh. 3.K. Menyelaras jadual waktu pengajaran dan pembelajaran antara guru sekolah dan pensyarah IPG 50 . Bapotti (PJPK) Pn. Nor Aniza bt. Abd. Malathy a/p Nadarajah (UPI) Pn. 2. Melahirkan pensyarah dan guru yang dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berkesan hasil dapatan penyelidikan Memanfaatkan kemahiran dan hasil penyelidakan institut kepada masyarakat setempat terutamanya golongan guru di nNegeri Sembilan Menghasilkan dan menerbitkan bahan-bahan penyelidikan untuk tujuan dikongsi oleh semua golongan pendidikan di Malaysia Menjalankan pembagunan profesinalisme ke atas penyelidikan yang dijalankan Mengadakan mesyuarat mengikut perancangan yang ditetapkan JK Teaching School Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Datin Hjh. 7. Sansinah bt. 5. Hamid (JM) Dr. Suraya Bibi bt. Shuib b. Melaporkan perkembangan program Teaching School kepada IPGM dan JPNS Membuat pemantauan dari masa ke masa terhadapa aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah yang dipilih Mengadakan mesyuarat dengan pihak sekolah sekurang-kurangnya dua kali setiap semester Mendokumentasikan program dan aktiviti Teaching School dalam pelbagai bentuk yang sesuai. Noraini bt. 6.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 3. 4. Ayub (JPM) Tn. Chin Kuang Tiu (JSS) En. Zaiton bt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful