JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012

JAWATANKUASA KERJA INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS RAJA MELEWAR TAHUN 2012

1.0

JK MAJLIS PROFESIONALISME, PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN (MPPP) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Pen.Setiausaha : Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Siti Normaniseh bt. Zakaria Pn. Mayzatul Akmam bt. Kamaruddin Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan Ketua Jabatan Bahasa Ketua Jabatan Sains Sosial Ketua Jabatan Matematik Ketua Jabatan Pengajian Melayu Ketua Jabatan Sains Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Ketua Jabatan Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Ketua Jabatan Pembangunan Inovasi Profesionalisme Keguruan Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan (PEK) Ketua Unit Kaunseling Pentadbiran Wakil JK Kecemerlangan Institut

Senarai Tugas: 1. 2. Berfungsi sebagai Jawatankuasa tertinggi peringkat Institut yang menentukan perancangan tahunan institut dibuat dan dilaksanakan. Jawatankuasa ini bertanggungjawab mengadakan mesyuaratnya sekurang-kurangnya empat kali dalam tempoh satu semester bagi membincangkan dan mengambil keputusan hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan pengurusan dan pentadbiran institut. Membincangkan dan meluluskan perancangan dan pelaksanaan kurikulum. Melaksanakan hala tuju institut berdasarkan hala tuju Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Melaksanakan arahan/pekeliling dan dasar Kementerian Pelajaran Malaysia. Membincangkan dan meluluskan pelantikan Jawatankuasa Institut Memantau dan membuat penilaian terhadap semua aktiviti .

3. 4. 5. 6. 7.

1

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012

2.0

JK JAMINAN KUALITI INSTITUT 2.1 2.1.1 Majlis Kualiti Institut Sekretariat Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Ketua Sekretariat : Penolong K Sekretariat: Setiausaha : Penolong Setiausaha : : Ahli : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Norazlan b. Ismail Pn. Zanariah bt. Sipon Pn. Faiziah bt. Shamsuddin Pn. Rashinawati bt. Abd. Rashid En. Mohd Affandi b. Abu

Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Penyelaras Malaysia Qualification Framework (MQF) Penyelaras Star Rating Penyelaras Standard Guru Malaysia (SGM) Pegawai Eksekutif Setiausaha Pejabat Ketua Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir (Pentadbiran)

Urus Setia

2.1.2

Jawatankuasa Bimbingan dan Pemantauan Pengerusi Setiausaha Ahli : : En. Abdul Malek b. Norakit Pn. Chong Siw Fong Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan

2.1.3

: : : : : : Jawatankuasa Dokumen Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : :

Ketua Pusat Sumber Pustakawan En. Badrulhisam b. Abd Ghani (HEP) Pn. Rashinawati bt. Abd. Rashid (JIP) Pn. Siti Normaniseh bt. Zakaria (JPM) Pn. Koh Bee Hoon (Bahasa) En. Amaran@ Amran b. Abd Malek (JSS) Pn. Hjh. Hamidah bt. Ismaun (JS) Pn. Shamsiah bt. Abd. Samad (J Mate) En. Ahmad Patakon b. Karino (JTP) Pn. Noor Lela bt. Mohamed Shariff (JAPIM) Pn. Suraya Bibi bt. A.K. Bapotti (JPJPK) Pn. Azibah bt Baharom (Kokurikulum) Tn. Hj. Zahar b. Abu (Peperiksaan) En. Abdul Karim b. Mansor (Praktikum) En. Mohd. Affandi b. Abu (LDP) Pegawai Eksekutif (Pengurusan)

2

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012

2.1.4

Jawatankuasa Rekod Kualiti Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Pembantu Tadbir Setiausaha Pejabat Pn. Noor Ruziah bt. Abd Kadir (HEP) Pn. Azmawati bt. Abd. Rahman (Peperiksaan ) Pn. Salina bt. Harun (Praktikum) Pn. Normala bt. Abu Bakar (LDP)

2.1.5

Jawatankuasa Penambahbaikan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Dr. Tam Yeow Kwai Pn. Hjh Zaharilah bt. Abd Kadir Ketua Jabatan PIPK Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Setiausaha Sekretariat Setiausaha Pasukan Audit Dalaman (PAD) Pegawai Eksekutif Kanan

2.1.6

Jawatankuasa Maklum Balas Pelanggan Pengerusi Bersama : : Setiausaha Bersama : Ketua Jabatan PIPK Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kebajikan dan Sosial HEP Ketua Unit Penilaian Program PIPK Semua Ketua Jabatan

Ahli

:

2.1.7

Pasukan Audit Dalaman (PAD) Ketua PAD : Timbalan Ketua PAD : Setiausaha : Ahli : Tn. Hj. Mohamad b. Osman (Lead Auditor) Tn. Hj. Rasid b. Abd Samat YM Pn. Hjh. Raja Rohana bt. Raja Ishak Semua Auditor

3

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012

2.1.8

Jawatankuasa Penilaian Prestasi Sistem Pengerusi Setiausaha Ahli : : : Tn. Hj. Zulkifli b. Husin Tn. Hj. Ramadzan b. Mohd Yusof Ketua Jabatan Ketua Unit

Senarai Tugas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Melaksana Sistem Pengurusan Kualiti di institut Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester Memastikan dasar dan objektif kualiti tercapai. Memastikan pelaksanaan perkhidmatan keguruan dilaksanakan dengan berkesan dan mencapai kepuasan pelanggan Memantau jawatankuasa yang terlibat melaksanakan tugas. Memastikan tindakan diambil oleh semua ahli jawatankuasa dan warga institut berdasarkan hasil Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP). Memastikan aktiviti penambahbaikan berterusan dan menyeluruh dilaksanakan.

2.2

JK Malaysian Qualification Framework (MQF) Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha I Setiausaha II Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Tan Bee Chu Pn. Shamsinor bt. Mohd Saleh Cik Low Lee Kim Tn. Hj. Rasid b. Abd Samat Dr. Hjh. Rosmidah bt. Hashim Pn. Hjh. Amanah bt. Mohd Noor Pn. Hjh. Siti Fatihah bt. Abdullah Pn. Fathaiyah bt. Abdullah Dr. Faridah bt. Nazir En. Ghazali b. Mustapha Pn. Hjh. Ashidah bt. Asnan Tn. Hj. Muzafar Shah b. Mustafa Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan

2.2.1

JK Penilaian Program Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Penyelaras : Setiausaha : Ahli Penyelaras PISMP a. PISMP Ambilan 2009 b. PISMP Ambilan 2010 c. PISMP Ambilan 2011 Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Hj. Zainol Badli b. Budiman Tn. Hj. Shuib b. Abd. Hamid

: : :

Pn. Sivakumari a/p Saniappan Pn. Hjh. Hamidah bt. Ismaun Dr. Abd. Razak b. Abu Chik

4

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012

d. PISMP Ambilan 2012 Penyelaras KPLI Penyelaras PPISMP Penyelaras KDC & PPG Penyelaras PGSR 2.2.2 JK PISMP : : : : : :

: : : : :

Dr. Wong Wee Shung Pn. Hjh. Faizah bt. A.Karim Dr. Hjh. Hasimah bt. Ibrahim Dr. Hj. Mohd. Ali b. Jaamat Pn. Masriyah b. Misni

Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras I Penyelaras II Setiausaha I

Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Tan Bee Chu Tn. Hj. Rashid b. Abd. Samat Pn. Shamsinor bt. Mohd Salleh Cik Low Lee Kim Pn. Hjh. Amanah bt. Mohd Nor Pn. Fathaiyah bt. Abdullah Dr. Faridah bt. Nazir En. Ghazali b. Mustapha Pn. Hjh. Ashidah bt. Asnan Pn. Noor Lela bt. Mohamed Shariff : Tn. Hj. Muzafar Shah b. Mustafa : Ketua Jabatan Program Berkaitan

Penyelaras Ambilan Januari 2009 : Penyelaras Ambilan Januari 2010 : Penyelaras Ambilan Januari 2011 : Penyelaras Ambilan Januari 2012 : Penyelaras PGSR : Penyelaras PPG Programme Owner

Kohort Ketiga (Januari 2009 – Disember 2012) Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Program ( 9 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / PJK / SN Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT / PJK / SN Matematik / PJ / BI Pendidikan Pemulihan Pend. Pemulihan / BT / MT Penyelaras Program Pn. Chong Siw Fong Pn. Sivakumari a/p Saniappan En. Chua Chee Ming Pn. Hjh. Zaharilah bt. Abd Kadir

Pend. Khas Masalah Pembelajaran Dr. Lee Keok Cheong PKMB / PJ / PSNg PSV / PJ / BM Pengajian Sosial Pend. Rendah 1 PS / PJ / BT Pengajian Sosial Pend. Rendah 2 PS / PJ / BM Sains Pendidikan Rendah SN / PJ / BI Tn. Hj. Yaakob b. Atan En. Amaran @ Amran b. Abd Malek Dr. Hj. Mohd Aris b. Othman Pn. Hjh Fathiyah bt. Dahlan

5

Ismaun Kohort Kelima (Januari 2011 – Disember 2014) Bil 1. Ahmad Latfi b. 9. Abd. Abu Chik PAI / BA / Pendidikan Al-Quran Sains Pendidikan Rendah SN / PJ / BM En. Hjh. Hjh. Abd Hamid 5. Hashim Pn. 3 4 5 6. 7. Hj. Ahmad Badruddin b. Fazali b. Rahim Pn. Khas Masalah Pembelajaran PKMBM / PJ / PSV Pend. Lee Yook Lan Pn. Latif En. 3. Rendah Hj. 6.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Kohort Keempat (Januari 2010 – Disember 2013) Bil 1. Hj. Karim Tn. Program ( 6 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / PJ / KH Matematik Pendidikan Rendah MT / PJ / BT Pendidikan Pemulihan 1 PML(BM) / BM / MT Pendidikan Pemulihan 2 PML(BT) / BT / MT Pend. Abd. Lim Cheen Soon Penyelaras Program En. Jamaliah bt. Ibrahim PSV / PJ / BM Pendidikan Agama Islam Pend. Roslimah bt. Razak b. Sheikh Osman Pn. Noor Azzam bt. Ayub Tn. 7. Program ( 8 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC1 / PJ / PSVK Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC2 / PJ / MORAL Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BM / PJ / KH Matematik Pendidikan Rendah MT/ PJ/ BM Pendidikan Pemulihan (Tamil) PMLBT / BT / MT Pendidikan Jasmani Rendah PJ / PK / BM Rendah Pn. Hj. Rendah PSV / PJ / BM Sains Pendidikan Rendah SN / PJ / BI Penyelaras Program Pn. 6 . A. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Tn. Hjh. 4. Saat Pendidikan En. Hjh. 2. Hashim 8. Hamidah bt. Hj. Shuib b. Rendah Dr. Nik Dzulkefli b. Seni Visual Pend. Faizah bt. Azmi b. 2.

2. 9. Muniandy a/l Varathan Dr. Mohd. Mohamad Dr. Nurul Hafiza bt. Ibrahim En. Harun Tn. 8. Dato’ Ibrahim 11. Shairozi b. 4. 5. 5.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Kohort Keenam (Januari 2012 – Disember 2015) Bil 1. Program ( 7 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC1 / PJ / KS Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC2 / PJ / KS Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT1 / PJ / KS Pn.Quran / BA Penyelaras Program En. Khairuddin b. Program ( 5 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / SN / MO Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT / SN / MO Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BM / SN / PSK Pengajian Sosial Pend. Hj. 7 . Ashraf b. Abdullah Muhsinul Nidzam b. Hashim 10. Shamsudin Penyelaras Program Cik Lee Kim Hong Cik Farm Choon Moy Tn. 3. Faiziah bt. TESL1 Pn. Che’ Azmi b. 4. 2. 7. Hj. Sivakumari a/p Saniappan Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT2 / PJ / KS Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BM1 / PJ / PSV Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BM2 / BI / MT Matematik Pendidikan Rendah MT / BI / BM Sains Pendidikan Rendah SN / BI / BM Pendidikan Islam Pend. 3. Rendah PS / SN / BM Pendidikan Islam Pend. Rendah PAI / P. TESL2 Kohort Pertama PGSR (November 2008 – Disember 2012) Bil 1. Mohd. Rendah PAI / BI / BA Pn. 6. Ewe Meng Huat En.

8. 3. Mohamad b. Muhammad Fauzan b. Dr. 5. Saat Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah ((2 Unit) Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (2 Unit) Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (2 Unit) Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (1 Unit 11. 4. Benedict Clement D’Silva En. Ravibalan a/l P. Razak b. Rahim b. Roslimah bt. Lee Keok Cheong 8 . 7. 2. Sharif En. 9. Ishak En. Alias b. Rajendran a/l Thangaiah Bahasa Melayu Pendidikan Rendah En. Sulong Pn. Abdul Wahid En. 10. 6. Arumugam BT / SN / MO Kohort Pertama Program Pensiswazahan Guru (PPG) (Jun 2011 – Jun 2015) Bil 1. Zakaria En. Ahmad Zaini b.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Kohort Kedua PGSR (November 2009 – Disember 2013) Bil 1. Abd. Ismail (3 Unit) Matematik Pendidikan Rendah (1 Unit) Pendidikan Islam Pend. Program ( 11Bil Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah (4 Unit) Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (2 Unit) Penyelaras Program Cik Tan Guat Kun En. Rendah (2 Unit) Sains Pendidikan Rendah (3 Unit) Pendidikan Muzik Rendah (1 Unit) Pendidikan En. Program ( 1 Program ) Penyelaras Program Bahasa Tamil Pendidikan Rendah En.

Ibrahim Pn. Pumadevi a/p Sivasubramaniam En. Rogayah bt. Shamsuddin (JPM) Pn. Nizam b. Seethradewi a/p K Krishnasamy (JB) Tn. Takriff En. Hj. Fathiyah bt. Mohd. perkhidmatan teras dan pengurusan aduan Menggalakkan persaingan dalam kalangan semua staf di IPG Memberi pengiktirafan secara formal kepada organisasi yang mencapai prestasi cemerlang 9 . Mariam bt. Latib En. Sheikh Osman(JSS) Pn. Maimunah bt. Zaiton bt. Jaafar (JPJPK) Pn. Hjh. Hj. Hjh. 2. Tambi (JS) En. Siti Fatihah bt. Abdullah Pn. Hashim Ketua Unit Khidmat Pengurusan (KUKP) Pegawai Eksekutif Kanan (PEK)/Penolong Akauntan Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Senarai Tugas: 1.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 2. Faiziah bt. Ahmad Badrudin b. 5. Ragendran a/l Thangiah Tn. Rasit b. Othman Dr. Tam Yeow Kwai En. Hjh.3 JK PPISMP Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Ishak (J Mate) Pn. Alias b. Radzi Dr. Hjh. Abd. Siow Choong Fui Dr. Too Seng Hee En. Aris b. Umi Kalsom bt. Redzuan b. 4. Mengadakan mesyuarat dua kali setahun Menilai dan mengukur prestasi organisasi agar berada pada tahap cemerlang Memantau tiga komponen iaitu pengurusan. Wong Pung Keng YM.3 JK STAR RATING : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Shashitaran a/l Raman Kutty(JIP) Pn. Raja Rohana bt. Hj. Raja Ishak En. Hasimah bt. Dahlan Dr. Pn. Abu Chik En. Che Latt Dr. Zakaria Pn. 3. Chua Lay Nee Semua Ketua Jabatan Dr. Samat En. Murad b. Hjh.2. Hjh. Maznah bt. Hj. Razak b. Hj. Ahmad Zaini b. Abd. Abdullah Datin Hjh. Lasim (JAPIM) Cik Norazian bt. Manan (KOKU) 2.

4. penghargaan dan pengiktirafan Menentukan objektif dan halatuju KIK Mendaftar kumpulan dan keahliannya Menilai dan memantau keberkesanan Program KIK Menyelaras penyeragaman cadangan penyelesaian dari Program KIK Kedalam Perkhidmatan Awam Mengenalpasti output yang berpotensi untuk tujuan pendaftaran hakcipta dan pengkomersilan : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Ali Othman Semua Penyelaras program Semua Tutor Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. Norizam b. Yusoff En. Hjh. Mohd Nor En. Abdul Kadir En. pelaksanaan projek. Mengadakan penilaian terhadap program yang telah dilaksanakan di IPG. 3. menyelaras.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 2. 5. lawatan. Zaharinah bt. Ahmad Sandara Lela Putera b. Mohd. Mohd. 3. Zaiton bt. Menyediakan peruntukan kewangan untuk aktiviti latihan termasuk kaedah pemikiran kreatif. promosi.4 JK STANDARD GURU MALAYSIA : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Hjh. penyertaan dalam konvensyen. Menjaga dan bertanggungjawab terhadap kualiti dan standard yang telah ditetapkan. 6. Arshad Datin Hjh. persembahanprojek. 5. Said Pn. Mohd Nor Pn. Abdullah En. 2. JK PEMANDU KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK) Pengerusi Fasilitator Ahli Senarai tugas: 1. Amanah bt. 4. Muhamad Hilal b. membangun dan menyelia aktiviti akademik dan yang berkaitan dengannya di IPG.5 Merancang. Wang Leong Boon En. Membuat laporan berdasarkan analisis pangkalan data yang telah dibuat. 2. Umi Nadzrah bt. 10 . Pumadevi a/p Sivasubramaniam Semua Ketua Jabatan Timbalan Pengerusi : 2. Membina pangkalan data IPG selaras dengan soalan-soalan dalam sembilan aspek kualiti seperti dalam dokumen Kod Amalan Jaminan Kualiti IPTA. Fuad b.

menjalankan kajian. Ibrahim Dr. Pumadevi a/p Sivasubramaniam Dr. Faridah bt. Menghadiri mesyuarat secara tetap dan tepat pada waktunya 2. Taufik b. Mengelola dan mempengerusi mesyuarat dengan teratur dan berkesan 5. Membantu kumpulan menyimpan rekod dan membuat persediaan bagi persembahan pengurusan 4. Chua Lay Nee Pn. Abu Chik Fasilitator Ketua Kumpulan Penolong Ketua Kumpulan Setiausaha Penolong setiausaha Ahli Senarai Tugas Ketua Kumpulan: 1. Membantu menyelesaikan masalah-masalah ahli 7. Hjh. Menguatkuasakan disiplin bekerja secara berkumpulan Senarai Tugas Ahli-Ahli KIK: 1. Melatih ahli-ahli mengenai teknik penyelesaian masalah / penambahbaikan / penciptaan baru dengan bantuan fasilitator di mana perlu 2. Nazir Pn. Salleh Dr.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 2. Razak b. Redzuan b. Abdul Manan b. Mohd. Radzi En. Kasdi En. Azibah bt. Abd. melaksanakan cadangan-cadangan penyelesaian dan penambahbaikan serta memantau keberkesanan pelaksanaan projek 4. Fathiyah bt. Dato’ Ibrahim Dr. Menumpukan usaha menyempurnakan projek kumpulan 3. Mohd. Mengenalpasti projek. Bertanggungjawab terhadap kelancaran aktiviti –aktiviti kumpulan dan memupuk semangat kerjasama dan harmoni 3. Mengambil bahagian semasa persembahan pengurusan berdasarkan pembahagian tugas yang telah ditetapkan 11 .1 JK Kumpulan Inovatif Dan Kreatif: QUANTUM : : : : : : : : : : : : : : Dr. Dahlan Pn. Mustaffa En. Razak b. Norhiza bt. Menunjukkan minat dan sokongan kepada kumpulan 6. Koh Bee Hoon En.5. Sulong Pn. menyumbangkan idea. Ashraf b. Baharom Pn. Mohd. Nurul Hafiza bt.

Hjh. Tan Bee Chu Pn. Hasimah bt. Hjh. Hashim Pn. Siti Fatihah bt. Amran b. Abdullah Tn. Takriff En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 3. 2. Hj. Dahlan Dr. Mohamad b. Mustafa Tn. sumber dan bilik kuliah Menjalankan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setiap semester 12 . Samat Tn. Mohd Din Dr. Heaw Kok Meng Penyelaras LPBS/KDC : Penyelaras DPLI SR : Penyelaras Jadual Waktu Induk : Penyelaras PGSR : Penyelaras PBS KPLI SR : Penyelaras MQF : Penyelaras PLPS : Penyelaras BIG : Penyelaras Pra PISMP : Penyelaras PISMP IPGM : Penyelaras PPG : Penyelaras Penggubalan Soalan : Penyelaras Penggubalan JSU : Penyelaras Kerja Kursus & Taksiran : Senarai Tugas: 1. Muzafar Shah b. Hashim En. Karim En. Tham Yew Meng Pn. Hjh. Fathiyah bt. Ibrahim Tn. Harun Semua Ketua Jabatan KU Peperiksaan KU Kokurikulum KU Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Penyelaras Jaminan Kualiti Penyelaras Program (ahli jemputan) Pensyarah pakar subjek (ahli jemputan) Pn.Hj. Umi Kalsom bt. Asnan Pn. Osman Dr. Hjh. Hjh. Merancang pelaksanaan kurikulum di peringkat institut Menyelaras pelaksanaan kurikulum di peringkat jabatan dan institut Menganalisis keberkesanan kurikulum dan penilaian Mencadangkan perubahan yang diperlukan ke atas kurikulum Membincang keperluan pensyarah. Hj. A. Wong Pung Keng Pn. Rosmidah bt. 3. Che’ Azmi b.0 JK AKADEMIK Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Akademik Penolong Setiausaha I Penolong Setiausaha II Penolong Setiausaha III Ahli : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. 4. Hj. Hj. Rasid b. 6. Abd. 5. Hjh Faizah bt. Sansinah bt. Rafiah bt Daud En. Ashidah bt. Hjh.

5. Menjalankan kuliah dan tutorial. 5.2 JK PROGRAM DIPLOMA PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. 11. 10. Mengumpul maklumat yang diperlukan dan cadangan-cadangan daripada Ketua-ketua Jabatan. Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar.1 JK JADUAL WAKTU Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha 1 Setiausaha 2 Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Abd Rahman Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Kokurikulum Senarai Tugas: 1.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 3. Faizah bt. 2. Menyediakan Jadual Waktu mengikut unjuran dan arahan daripada Institut Pendidikan Guru.Karim Pn. 9. Abd. Ratna Laila bt. 4. Berbincang dan merancang Jadual Waktu Induk berdasarkan keperluan sedia ada dan unit tambahan yang baru berdasarkan unjuran Institut Pendidikan Guru. Maimunah bt. Tham Yew Meng Cik Farm Choon Moy Pn. Shahidin En. Huzaifah b. 6. menyelia dan memantau perjalanan program. bilangan unit mengikut opsyen. 6. Menyediakan jadual waktu pensyarah dan peserta kursus. Membuat pendaftaran peserta kursus bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Menentukan bilik kuliah yang akan digunakan 7. Melapor hal-hal berkaitan jadual waktu kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah dari semasa ke semasa 3. Menyelia dan memeriksa tugasan. KU Peperiksaan. 3. Menyelaras bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar hal berkaitan kontrak dan elaun pelajar. Mengendali. A. Menyediakan Jadual Waktu Induk dengan tepat dan sesuai dengan keperluan kursus masingmasing. Aziz Semua Ketua Unit Mata Pelajaran Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. Mohd. KU Kokurikulum dan KU Latihan Dalam Perkhidmatan untuk melengkapkan Jadual Waktu. 7. Memastikan kemudahan pembelajaran dan tenaga pengajar mencukupi. 8. penilaian dan peperiksaan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali pada setiap semester 13 . Hjh. 2. Memastikan dokumen kurikulum dan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari Institut Pendidikan Guru. Mencetak dan mengedarkan Jadual Waktu kepada semua yang berkenaan sebelum semester bermulaMeminda dan mencetak semula Jadual Waktu Induk berdasarkan keperluan semasa. 4. Menjalankan kerja pentadbiran kursus dan tugas-tugas bahagian akademik. peruntukan bilik dan kemudahan lain yang sedia ada di institut 3.

Penyelaras PPG JM : 12. Wan Muhammad Cik Tan Guat Kun En. penilaian dan peperiksaan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali pada setiap semester 14 . KU Latihan Dalam Perkhidmatan : 4. Shahidin 1.3 JK PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PPG) Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Tn. Menyelaras bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Unit Latihan Dalam Perkhidmatan hal berkaitan kontrak dan elaun pelajar. Fatimah Rozihan bt. Mohd. Penyelaras PPG JTP 15. Hj. Muhammad Fauzan b. 10. 3. 6. Abd Wahid En. Ismail En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 3. 8. Umar b. Lee Keok Cheong En. Penyelaras PPG JS 14. Noraini bt. 11. Menyediakan jadual waktu pensyarah dan peserta kursus. Hjh. Ketua Unit Khidmat Pengurusan : 5. Tham Yew Meng Pn. KJ Teknologi Pendidikan : 3. Zaki En. Benedict Clement D’Silva En. Mohd. Zamrah bt. 4. Mustafa En. Shariff Pn. Menjalankan kuliah dan tutorial. Penyelaras PPG JAPIM : 10. Penyelaras PPG JPM : 7. Razak b. : : : : : : Pn. Abdul Majid Menjalankan kerja pentadbiran kursus dan tugas-tugas bahagian akademik. Memastikan dokumen kurikulum dan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari Institut Pendidikan Guru. KJ Hal Ehwal Pelajar : 2. Penyelaras PPG Unit PC 13. Bongsu En. Abdul Rahim b. 2. Muzafar Shah b. Memastikan kemudahan pembelajaran dan tenaga pengajar mencukupi. Sipon En. Pozi b. Basri Pn. Membuat pendaftaran peserta kursus bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Unit Latihan Dalam Perkhidmatan. Abu Bakar En. Penyelaras Jadual Waktu 16. Muhamad Hilal b. 7. Menyelia dan memeriksa tugasan. 9. Juruteknik Kanan Senarai Tugas: 1. Sulong Pn. Ahmad Ridzwan b. Ratna Laila bt. Penyelaras PPG PT : 9. Wahid Tn. Pegawai Eksekutif Kanan 17. Mengendali. Penyelaras PPG JIP : 6. Mazlan b. Arshad Dr. Penyelaras PPG PJPK : 11. Baharom b. Zanariah bt. menyelia dan memantau perjalanan program. 5. Penyelaras PPG Sains Sosial : 8. Rajendran a/l Tangiah En. Hj.

Sulaiman (Ketua) : Pn. Osman : Pn. Mansor Sub Unit Pasukan Pengurusan : En.1 JK PASUKAN PENGURUSAN PRAKTIKUM Pengerusi : Timbalan Pengarah Setiausaha : Ketua Unit Praktikum Pegawai Pengurusan Praktikum: En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 3. Muhammad b. Ahmad (KPLI j-QAF) : Tn. Mhanogaran a/l Arujunan (Anti Dadah) Tn.0 JK INDUK PRAKTIKUM Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : Pengarah : Timbalan Pengarah : Ketua Unit Praktikum : Semua Ketua Jabatan : Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian : Ketua Unit Kokurikulum : Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan 4. Rahim (KPLI) : En. Md. Mansor (Ketua) : Pn. Noor Azzam bt. Afandi b. pemeriksaan kesihatan dan ceramah berkenaan pencegahan dadah. Hj. Jaafar (Kesihatan Gigi) Semua Mentor Senarai Tugas: 1. Jalil b. Hjh. Yee Yong Fak (KPLI KDC) : Pn. Takriff (KDPM Prasekolah) Sub Unit Data dan Rekod : En. 2.Zaharilah bt. Harun : Pn. Hjh. Mohd Said Sub Unit Pementoran 15 . Abdul Kadir : En. Norhamimah bt. 3. Ahmad Radhi b. Abdul Karim b. Abd. Hj. Umi Kalsom bt. Salina bt. Mohd Ayob (Derma Darah) Cik Norazian bt. Abd. Abdul Karim b. Hamzah : En. Samat (PISMP-IPG) : Pn. Ahmad Sandara Lela Putera b. 4. Hj. Muniandy a/l Varatan (KDPM KDC) : En. derma darah dan pendidikan kesihatan pergigian daripada pihak yang berwibawa. Memantau tahap kesihatan pelajar. Hasnah bt. Cho Keng Boon (Ketua) : En. 4 JK PENYUBURAN DIRI PELAJAR Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kaunseling HEP En. Rasid b. Merancang program tahunan bagi memastikan kesedaran terhadap kesihatan sentiasa ada dalam kalangan warga institut Melaksanakan program yang dirancang seperti pameran. Rosli En.

0 JK PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU ( JKPPIPG ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Semua Ketua Jabatan Semua Penyelaras Program Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum 1. cemerlang dan gagal. 5. 7. Shasitharan a/l Raman Kutty (Ketua) : En. Azulhaimi b. 6 JKPPIPG hendaklah mengadakan mesyuarat untuk menjalankan fungsinya sebagaimana Perintah LPPG Bab IV Perkara 2. Mengesahkan keputusan praktikum. Seethradevi a/p K. dan taklimat kepada pensyarah dan pelajar. Institut Pendidikan Guru mengikut tarikh yang ditetapkan dalam jadual kerja peperiksaan. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya dua kali dalam setiap semester. gagal dan tidak cukup tempoh. Menentukan dasar pelaksanaan praktikum selaras dengan struktur dan komponen kursus. Memantau pelaksanaan praktikum. 3.2 JK UNIT PRAKTIKUM Pengerusi Setiausaha AJK : Ketua Unit Praktikum : En. SUP bertanggungjawab menyediakan Borang Induk Keputusan Peperiksaan (BIKP). mengadakan kursus mentoring untuk guru pembimbing. 5. Norhamimah bt. 6. Ahmad : Pn. 4. Membuat penyeliaan rentasan kepada pelajar yang bermasalah.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Sub Unit Latihan : En. JKPPIPG hendaklah menyediakan laporan segala mesyuaratnya dan disenggara serta disimpan dalam bentuk sepatutnya. Wang Leong Boon 4. Harun : Pn. Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar bertanggungjawab membentangkan status kehadiran pelajar-pelajar yang didaftarkan di institut.6 pada tarikh yang ditetapkan dalam jadual kerja peperiksaan. Bermesyuarat untuk memutuskan kes-kes khas seperti disiplin. menangguh. 8. laporan mesyuarat JKPPMPG dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan ke Unit Peperiksaan dan Penilaian. Mansor : Pn. Abdul Karim b. Salina bt. SUP bertanggungjawab menghantar BIKP. 3. Ketua-ketua Jabatan bertanggungjawab membentang laporan kesempurnaan semua kerja kursus bawah kelolaan jabatan masing-masing. 5. Menghantar laporan yang berkaitan untuk makluman IPG. 4. Hamzah Senarai Tugas 1. 2. 16 . Menguruskan hal yang berkaitan dengan praktikum dari aspek penempatan pelajar dan pensyarah penyelia.Krishnan : En. 2. Jawatankuasa ini menentukan pelajar yang layak menduduki peperiksaan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perintah LPPG.

Rosmidah bt. 2. Hj. 4. Abdullah (Kurikulum dan MS ISO) Pn. 9. KUPP merancang dan menguruskan Mesyuarat JKPPIPG bagi menentukan Kelayakan Calon Menduduki Peperiksaan.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 7. KUPP mengurus pemesanan lembaran sijil/diploma/ijazah ke JPP. 3. Hjh. Zubaidah bt. Hjh. Menyediakan jadual waktu peperiksaan dan jadual pengawasan peperiksaan peringkat IPG. Asnan Dr. Hjh. Sansinah bt. IPGM. dan sijil/diploma/ijazah kepada calon. Tan Bee Chu.0 JK KECEMERLANGAN INSTITUT Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Pn. Daud (HEP dan Konvokesyen) Pn. Subramaniam a/l Kolimdapan Tn. Mazlan b. Ahamad (Jaminan Kualiti) En. 8. 8. Hjh. Mohamad b. Nong Chik En. Hashim (KDC/Teaching School) Tn. Heaw Kok Meng (Peperiksaan dan Penilaian/PLC) Dr. 5. Memaklumkan keputusan kes calon yang Tidak Dibenarkan Menduduki Peperiksaan Asal ke IPGM. Pumadewi a/p Sivasubramaniam En. Siti Fatihah bt. Nizam b. Osman (Pep. Zahar bin Abu Semua Ketua Jabatan Semua Penyelaras Program Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum 1. Wong Pung Keng (Kurikulum) Pn. Nong Azman b. Ashidah bt.1 JK PENGURUSAN PEPERIKSAAN (LAM-PT-07) Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Pemb. 7. Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penulisan En. Masnan b. KUPP memasukkan maklumat pelajar dalam BIKP. Abd Samat (MQA) En. Hj. Hj. Tham Yew Meng (ICT) En. Dr. dan Penilaian/MS ISO) Tn. Menyediakan jadual kerja peperiksaan dan penilaian peringkat institut berdasarkan jadual kerja yang ditetapkan oleh IPG Menyediakan analisis keputusan peperiksaan Melaksanakan tugas-tugas peperiksaan dan penilaian institut 5. Rasid b. Mohamad Kaslan (Kebajikan) En. Menyerahkan skrip jawapan kepada Ketua Jabatan (yang berkenaan) untuk proses pemeriksaan skrip jawapan. Lee Keok Cheong (Pendidikan Khas) Tn. P/TP mempengerusikan mesyuarat JKPPIPG untuk mengesahkan keputusan peperiksaan dan pentaksiran yang di bawah kuasa JKPPIPG dan menyemak keputusan peperiksaan ulangan dan keputusan akhir sebelum dikemukakan kepada Senat. Hj. 6. 6. Hj. Hashim (MQA) Dr. Abu Bakar (Keceriaan/Kebudayaan) 17 . KUPP menguruskan penyediaan dan penyerahan transkrip akademik peperiksaan. Siow Choong Fui (Kurikulum) Pn. Hjh. Abd Latib (ICT) Dr. Rafiah bt. KUPP menyerahkan BKKP kepada semua KJ berkenaan mengikut jadual kerja peperiksaan.

Jasmani dan Pend. Pn. 2. Mariam bt. Memantau dan menilai keberkesanan aktiviti bidang berkenaan. Hjh.1 Jawatankuasa Urus Setia Pembangunan IPG Sukan Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Jabatan Pend. Arshad En. Razak b. Mukhtar b. Hashim (Kurikulum) En. Muhammad Hilal b.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : : : : : : : : : : : Senarai Tugas: 1. Md Din En.1 Jawatankuasa Kerja Prasarana Ketua Setiausaha Ahli : : : En. Abdullah (LDP/Teaching School) Dr. Chong Chai Lian Dr. Raja Ishak (Lesson Study) Datin Hjh. 3. sumbangan dan motivasi dalam meningkatkan mutu kerja Merancang dan melaksanakan aktiviti bidang berkenaan untuk meningkatkan kecemerlangan institut. Hassan Semua Ketua Jawatankuasa Kerja IPG Sukan Semua Setiausaha Jawatankuasa Kerja IPG Sukan Ketua Unit Khidmat Pengurusan (Ahli Jemputan) Pegawai Eksekutif Kanan (Ahli Jemputan) Semua Ketua Jabatan (Ahli Jemputan) Semua Ketua Unit (Ahli Jemputan) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Naib Pengerusi : Ketua Urus Setia : Setiausaha : Penolong Setiausaha : Ahli : 7. Dahlan (Praktikum) Pn. Tam Yeow Kwai (Kokurikulum) Pn. Hjh. Mohd Nor (Bahasa dan Budaya) Pakar rujuk bidang berkenaan Menghadiri mesyuarat JK berkenaan Memberi idea. Sulong En. Jalil b. Amanah bt. 7. Ahmad En. Osman 18 . Hj. Darwish (Peperiksaan dan Penilaian) Tn. Jasmani dan Pend. 4. Muhammad Fairuz b. Hj. Hj. Che Latt (Protokol dan Integriti) En. Maimunah bt. Kesihatan Ketua Unit Kokurikulum Pn. Zakaria (Kebudayaan) YM Pn. Awang Abdullah b. Hjh. Kesihatan Ketua Unit Unit Kokurikulum Ketua Urus Setia Penyelaras : 7.2 Jawatankuasa Kerja Pembangunan IPG Sukan Pengerusi Timbalan Pengerusi : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Jabatan Pend. Zaiton bt. Fathiyah bt. Nor Aniza bt. Harun (ICT) Pn. Jamaliah bt. Alias b. Amran b. Hjh. Hjh. Hj. Lasim (Kebajikan) Pn. Che’ Azmi b.0 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN IPG SUKAN 7. 5. Yaacob En. Raja Rohana bt.2. Hjh.

Baharom Tn.2. Suraya Bibi bt. Mohamad Shariff Pn.J. Tamilchelvan a/l Periasamy En. Abd. Md Salleh Pn. Md. Abu Pn. Rohaizad b. A. Hj. Tan Kait Keong Tn. Bapotti En. Abd Rahim b. Azibah bt. Jaafar En. Halim b.2. Aris Tn. Ahmad Latfi b. Bisshukri b. Tam Yeow Kwai En. Hj. Afandi b. Mohd Ali En. Hassan 7. Muhammad Fairuz b. Ahmad En. Hassan En. Syed Mahamud 7. Muhammad Fairuz b. Affandi b. Matrop En.3 Jawatankuasa Kerja Perancangan Sumber Manusia & Pembangunan Profesionalisme Ketua : Setiausaha : Ahli : Pn.2.2. Money Dr. Ahmad Latfi b. A. Mohd Taufik b. Redzuan b. Suthanthiradevi J.2 Jawatankuasa Kerja Kurikulum Ketua Setiausaha Ahli : : : En.K. Bapotti Cik Norazian bt. Ismail En. Radzi En.4 Jawatankuasa Kerja Dokumentasi Ketua : Setiausaha : Ahli : Dr. Hj.6 Jawatankuasa Kerja Penyelidikan & Inovasi Ketua Setiausaha Ahli : : : Dr.7 Jawatankuasa Kerja Pengantarabangsaan Ketua Setiausaha Ahli : : : En.5 Jawatankuasa Kerja Promosi Ketua Setiausaha Ahli : : : En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 7. Mohd. Manan 19 .2. Yaacob Cik Norazian bt. Nor Aniza bt. Abdullah 7. Hasnah bt. Jaafar En. Mohamad Arshad b.K. Awang Abdullah b.2.8 Jawatankuasa Kerja Kejurulatihan Sukan dan Kepegawaian Sukan Ketua Setiausaha Ahli : : : Tn. Latif 7.2. Khalid Pn. Suraya Bibi bt. Shamsudin b.N. Haidatullaila bt. Ayob 7. Latif Dr. Ahmad En. Maznah bt. Syed Zulkarnain b. Mustaffa 7. Azulhaimi b.

Merancang. Amran b. Ahmad Latfi Latif En. Mengkaji. Palani a/l Krishnasamy Pn. Yaacob En. meminda dan menggubal kerangka konseptual pelaksanaan ke arah merealisasikan Dasar 1M1S. Sivakumari a/p Saniappan En. Sulong En. Bertindak sebagai penanda aras IPG Sukan dalam dan luar negara. Ayob Pn. Wan Chik Dr. Hj. Bapotti En. Ahmad Dr. Sharif Pn. Muhammad Fairuz b. Latif Cik Norazian bt. Sulaiman En. Heaw Kok Meng Pn.Arshad b. A. Shamsudin Mohamad Shariff En. Ismail En. Afandi b. 20 . Hj. Halim b. Hj Zakaria En. Safian b. Hj. Aris En. Suraya Bibi bt. Menyelaras dan mengawal selia mesyuarat serta menyediakan maklum balas mesyuarat IPG Sukan kepada IPGM. Rohaizad b. Lee Yook Lan Senarai Tugas 1. Osman Pn. Azulhaimi b. Abd Rashid Tn. Md. Haidatullaila bt. Nor Aniza bt.Sy Mahamud En. memantau dan menilai projek-projek 4. melaksana. Muhammad b. Din En. Ashraf b. Tamilchelvan a/l Periasamy En. Jalil b. Wan Mohamad Saad b. Azmi b. Ibrahim En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Olahraga Dr. Izan b. Chin Kuang Tiu En. Hj. Osman Cik Norazian bt. Zulkifli b. Cho Keng Boon En. Jalil b. Tan Kait Keong Tn. Ahmad Latfi b. Sy Zulkarnain b. Tam Yeow Kwai En. Ahmad Tn. Haidatullaila bt. Mohd. Chong Chai Lian Pn. 5. Abd. Hj. Rahim b. Hassan Tn. Ali En. Md. Nor Diwiyana bt. Khalid Pn.K. Mohd. 2. menilai. Bishukri b. 3. Suthanthiradevi JNJ Money Gimnastik Gimrama Renang Bola Sepak Bola Tampar Bola Baling Tenis Ragbi Hoki Ping Pong Skuasy Bola Keranjang Badminton Sepak Takraw Bola Jaring Bowling 10 Pin Memanah Silat Olahraga Kabadi/Silambang Wushu En. Jaafar Dr. pembangunan IPG Sukan. Mohd Nor En. Razak b. Abd. Chong Chai Lian En. Jaafar En. Ayub En. Md. Salleh Tn. Khalid Pn. Merancang dan mewujudkan kolaborasi yang strategik dengan pelbagai pihak dan agensi dalam pelaksanaan program IPG Sukan. Yusop En. Mohamad b. mengurus. Matrop En. Mohd. Mohd. Awang Abdullah b. Hj. Md.

Mengesahkan perancangan program/aktiviti kokurikulum bagi setiap semester/tahun.0 JK PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA: Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Semua Ahli Majlis Profesionalisme. Pengurusan dan Pentadbiran (MPPP) Senarai Tugas: 1.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 8.Setiausaha: Ahli : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Kokurikulum Penolong Ketua Unit Kokurikulum Penyelaras Permainan Penyelaras Unit Beruniform Penyelaras Persatuan Penyelaras Olahraga Penyelaras Bina Insan Guru (BIG) Penyelaras PULAKO Penyelaras Pengurusan Kokurikulum Senarai Tugas : 1. Menyelaras dan mengesahkan keputusan penilaian program/aktiviti kokurikulum Bertanggungjawab secara langsung kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah dalam semua perkara berkaitan dengan program/aktiviti kokurikulum. 6. Mengedar proforma dan sukatan pelajaran kokurikulum kepada Jurulatih/Pensyarah Penasihat Kokurikulum. 8.0 Mengkaji dan merancang keperluan perjawatan dan sumber manusia di IPG KRM Menguruskan urusan kenaikan pangkat. 9. 7. 3. 3. 4. 5. 7. Meluluskan program/aktiviti kokurikulum yang akan diadakan pada setiap semester/tahun. Mengagihkan tugas Jurulatih/Pensyarah Penasihat Kokurikulum. 8. Merancangkan anggaran perbelanjaan tahunan pelaksanaan program/aktiviti kokurikulum. 6.persaraan dan lain-lain Merancang dan melaksanakan program pembangunan personel Mengurus dan memantau laporan prestasi anggota organisasi Menjadi panel pergerakan gaji dan Augerah Perkhidmatan Cemerlang Mengambil tindakan tatatertib dan kaunseling personel Meningkatkan prestasi dan kompetensi anggota secara berterusan Menguruskan urusan berkaitan Majlis Bersama Jabatan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya empat setahun MAJLIS KOKURIKULUM Penasihat : Pengerusi : Setiausaha : Pen. 2. 21 .pengesahan jawatan. 5. Merancang program/aktiviti kokurikulum Institut Pendidikan Guru Kampus (IPGK) mengikut semester/tahun berdasarkan kepada penilaian program sebelumnya. Menentukan semua kegiatan program/aktiviti kokurikulum dilaksanakan mengikut rancangan semester. 2. 9. 4. 9.

Md. Din Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : : : Semua Tutor Tn. Hj. merancang. 6. Md. Amran b.Money En. Ayob En. Suthanthiradevi J. Fathaiyah bt. Shariff Tn. Samsudin b. mengawas dan menyelia pelaksanaan semua hal yang berkaitan dengan aktiviti kokurikulum peringkat institut. 5. Yaakob Senarai Tugas: 1 2. Harun b. Rohaizad b. Hj.J. Hj. Tamilchelvan a/l Periasamy En. Hashim Dr. 9. Ali En. Arshad b. Baharom Dr. Menyelaras aktiviti kokurikulum yang dianjurkan oleh IPGM. Wan Mahamad Saad b. Shamsudin b.1 JK PENYELARAS KOKURIKULUM Penasihat Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha (PGK / KDC) Penolong Setiausaha (Pentadbiran) Penyelaras Unit Beruniform Penolong Penyelaras Persatuan Penolong Penyelaras Permainan Penolong Penyelaras Olahraga Penolong Jurulatih Beruniform/Permainan : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Kokurikulum Dr. JK BINA INSAN GURU : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Kokurikulum En. Tam Yeow Kwai Pn. Manan Tn. Aris En. Mohd. Mohd. Afandi b.N.N. Mohd Shariff En. Suthanthiradevi a/p J. Amran b.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 9. Hj. Shamsudin b. Wan Mahamad Saad b. Shairozi b. Shamsudin b. Md. Din Dr.J. Ismail En. Mohd. Hj. Mohd.J Money En.N. 4. Mengawas dan menyelia aspek penilaian aktiviti kokurikulum. Hj. Mengawas penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum yang dianjurkan oleh pihak luar institut. Hj. 3. Abdul Rahim b. Tamilchelvan a/l Periasamy En. Rahim b.2 Membincang. Awang Abdullah b. Abdullah 22 . Suthanthiradevi a/p J. Ahmad Tn. Aris En. Merancang program latihan kompetensi kepada pensyarah bagi meningkatkan profesionalisme mereka. Mengadakan mesyuarat majlis Kokurikulum sekurang-kurangnya dua kali dalam semester. Hj. Yaacob Pn. Wan Chik En.Money Tn. Shariff En. Wan Chik Pn. Azibah bt. Maznah bt. Ujang Tn. Mohd. Awang Abdullah b.

Ibrahim Pn. Jaamat Pn. Musalmah bt. Menguruskan segala bayaran ke atas pembekal dan membuat penilaian prestasi pembekal Membuat penilaian program dan menyediakan laporan bagi setiap kohort kursus Mengadakan mesyuarat sebelum dan selepas kursus 2. . Memastikan tutor menilai dan menyiapkan markah para peserta. . 4. Mohd. 5.Memilih dan menentukan tapak perkhemahan.0 JK INDUK PENGURUSAN PELAJAR Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kepimpinan Semua Ketua Unit Penolong Ketua Unit Jabatan HEP Cik Safura bt. . Md. 6.Penubuhan dan pemilihan jawatankuasa pengelola kursus. Hjh. Ahmad Ridzwan b. . Ahmad Radhi b. 3. Fuzi b. Hj. Che Yang bt. Membuat perancangan awal dan persediaan program: . Harun b. Ali b. 7. Rosli Senarai Tugas 1. Mohamed Zin 23 . Hjh.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Senarai Tugas 1. 3. Mohd. 5. Kassim En. Hj. Ujang Dr. Menyediakan jadual program Bina Insan Guru (BIG). . 4.Merancang pengisian aktiviti. Yee Yong Fak En. 2. Menjalankan aktiviti seperti yang terdapat dijadual program Bina Insan Guru. Hjh. Salleh Dr. 10.Merancang perbelanjaan catuan basah dan kering. Basri En.1 Menentukan cara pemilihan Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPP) dibuat Melantik barisan Exco JPP Mengadakan mesyuarat dan memantau perjalanan mesyuarat JPP Mengadakan latihan kepimpinan Exco JPP Menganjurkan lawatan penandaarasan kepimpinan pelajar JK KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kaunseling HEP Kaunselor Pentadbir Kaunselor Pelajar Tn. 10. Hasimah bt. Zin En.Merancang taklimat kepada peserta kursus.Menyediakan kertas kerja dan mengemukakannya kepada pihak oengurusan untuk tujuan kelulusan kewangan.

Tugas-tugas lain yang diarah oleh ketua jabatan dari semasa ke masa. Memantau pelaksanaan dan aktiviti tutorial dan usrah secara kelas dan umum. Abdullah En. Mengadakan konsultasi dan konferensi dengan pelajar dan ibu bapa. Rajam a/p Suppiah Pn. 5. 13. Faridah bt. ujian psikologi. sosial dan perkahwinan. Menyelaras dan melaksana kursus-kursus penyuburan diri seperti: . Abdul Kadir Pn. Hjh. Lee Yook Lan 4. suami atau isteri pelajar apabila diperlukan. Chong Siw Fong En. Mengadakan mesyuarat dua kali setiap semester dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah 10. Ali Othman 24 .JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : : : : Senarai Tugas 1. akademik.2 JK DISIPLIN DAN KEHADIRAN PELAJAR Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan Penolong KU Perjanjian dan Penguatkuasaan En.Pendidikan Pelaburan . Pn. 8. 11. Suraya Bibi bt. Menyebarkan maklumat tentang Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 7. Mengumpul laporan tutorial dan usrah daripada tutor pada akhir semester untuk tindakan seterusnya dan juga untuk diedarkan kepada penjaga dan penjamin. Jesuthas En. Bekerjasama dengan penyelaras program kemajuan staf dalam melaksana latihan perkembangan kendiri kepada pensyarah atau staf sokongan mengikut keperluan semasa. Zaharinah bt. Umi Nadzrah bt. Inventori dan penyimpanan data komputer. Melaksana program pengembangan pelajar. Chua Lay Nee Pn.Pendidikan Pencegahan Dadah dan Aids . ujian minat. Mohamed Zin Pn.K. Fuzi b. Melaksana dan menyelaras program tutorial dan usrah kepada pelajar setiap minggu. ujian personaliti dan lain-lain berkaitan.Program Motivasi Menganjurkan kursus kepimpinan pelajar. 10. Din Dr. Mohd Muhsinul Nidzam b.Ketatanegaraan . bimbingan dan kaunseling. 2 3.Pendidikan Pengguna . 6. 9. A. Chin Kuang Tiu Pn. Bapotti Pn.Kesihatan Gigi . kerjaya. Memberi khidmat kaunseling individu dan kaunseling kelompok kepada pelajar yang berkaitan dengan hal-hal peribadi. 12.

8. Penguatkuasaan Peraturan Kolej kediaman berkenaan dengan kebersihan serta penggunaan kemudahan seperti lampu. 4. 8. 5. 9. 3. Mengedarkan borang-borang pemantauan salah laku pelajar yang berkaitan dengan kehadiran kepada tutor atau pensyarah mata pelajaran. 9. 2.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Senarai Tugas : 1. 7. Menyemak buku keluar kawasan asrama dan mengambil tindakan untuk menghubungi keluarga melaporkan kepada pihak Institut. kipas. Menyimpan rekod dan data kehadiran guru-guru pelatih yang di bawah pengawasan tutor tersebut Memaklumkan kepada tutor tentang kes-kes salahlaku guru-guru pelatih yang di bawah pengawasan tutor tersebut. 2. 11. Memanggil dan menasihati memberi amaran kepada guru pelatih yang ponteng/ tidak hadir kuliah Memberikan maklumat dari semasa ke semasa kepada pihak pentadbiran maktab mengenai kehadiran guru-guru pelatih Membantu Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan maktab dalam menyediakan maklumat untuk tindakan di bawah Akta 174 berkaitan dengan kehadiran. 10. JK KOLEJ KEDIAMAN Pengerusi Timbalan Pengerusi I Timbalan Pengerusi II Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kolej Kediaman Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Pegawai Pengurusan HEP Semua Warden Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan Senarai Tugas : 1. 6. 10. Membuat pemantauan dari semasa ke semasa terhadap kehadiran guru-guru pelatih Membuat penyemakan buku kehadiran dan laporan kehadiran bulan guru-guru setiap unit.3 Memberikan taklimat kepada guru-guru pelatih dan tutor baru berkaitan dengan kehadiran dan pengisian rekod kehadiran guru-guru pelatih. Bertindak sebagai pembimbing atas segala masalah kepada pelajar yang menetap di kolej kediaman Mengawasi kebajikan dan keselamatan penghuni termasuk urusan membawa ke hospital kerajaan bagi penghuni yang memerlukan rawatan kecemasan. 10. Menyediakan laporan kehadiran akhir semester untuk mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Institut Perguruan. penghuni-penghuni yang tidak pulang ke kolej kediaman Mengawasi aspek sosial dan disiplin penghuni kolej kediaman Mengambil alih tugas warden lain yang bertugas di luar Institut semasa ketiadaan mereka. bilik rehat dan kafetaria dipatuhi. 3. 7. Menyemak buku laporan keluar masuk pelajar di pondok pengawal setiap hari Merancang dan mengimarah Balai Islam Menjalankan pemantauan ke atas kerosakan di kolej kediaman dan membuat laporan kepada penyelia asrama dan Pegawai Eksekutif Kanan (PEK) Mengadakan latihan kecemasan dan kebakaran sekali pada setiap semester Mengadakan mesyuarat pada setiap bulan 5. 6. 4. 11. Mengambil tindakan ke atas kes-kes kehadiran yang dilaporkan. 25 .

Muhsinul Nidzam b. Memastikan pada setiap perhimpunan ada pensyarah yang memantau. Safian b. Hj. Rajendran a/l Thangaiah Pn. 2.4 JK PERHIMPUNAN BULANAN PELAJAR Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kepimpinan Ketua Unit Kolej Kediaman Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan Ketua Unit Kerohanian dan Moral Semua Tutor Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Senarai Tugas: 1. Abd Rashid ( Perbekalan ) En. Hj. Baharudin ( Asrama ) Penolong Akauntan Senarai Tugas: 1. Rajam a/p Suppiah 26 . Md Zain En. 4. Suraiyati bt. Shukor KU Kerohanian dan Moral En. Ghazali b. Mohd. Nor Hafizah bt. Mustapha Cik Lee Kim Hong En. Melantik tutor mengikut kumpulan 10. Too Seng Hee Pn. Melantik pelajar sebagai pembantu semasa pendaftaran pelajar baru dan membantu melaksanakan aktiviti yang telah dirancangkan 5. Melantik Jawatankuasa Minggu Pengurusan Pelajar Baharu dalam kalangan pensyarah 4. Mohd. JK PENGURUSAN PELAJAR BAHARU Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Cik Safura bt. Ab. Rosli Semua Ketua Unit Jabatan HEP Semua Penolong KU Jabatan HEP Tn. VPK Sulaiman ( Asrama ) Pn. Abdullah En. Ahmad Radhi b.5 Memastikan perhimpunan rasmi dilaksanakan pada hari Isnin minggu pertama Menentukan giliran bertugas mengikut unit pelajar. 3. Memastikan perhimpunan mengikut masa yang ditetapkan.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 10. 10. Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru 3. Jan b. Merancang Minggu Pengurusan Pelajar Baru 2.6 JK PENASIHAT MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kepimpinan En.

Mohd. Ahmad Hafizal b. Nadarajan a/l Marimuthu En. Faridah bt. Membuat mesyuarat jawatankuasa dan membuat keputusan daripada sesuatu kes. 10. 5. Harun b. Rosli En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : : : : : Senarai Tugas: 1. Too Seng Hee En. Membuat tindakan berdasarkan Proses Kerja Pengendalian Kes Pecah Kontrak Perjanjian Pendidikan Guru. 10.8 JK Rakan Integriti Mahasiswa (RIM) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan HEP Tn. Hakim Pn. Fuzi b. Maimunah bt. Samin En.7 Pn. Rajendran a/l Thangaiah Pn. Din Pn. 3. 2. 4. Mohamad Zin Menentukan cara pemilihan JPP dibuat Melantik barisan Exco JPP Mengadakan mesyuarat dan memantau perjalanan mesyuarat JPP Mengadakan latihan kepimpinan Exco JPP Menganjurkan lawatan penanda aras kepimpinan pelajar JK PECAH KONTRAK Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan Ketua Unit Kaunseling Ketua Unit Kebajikan dan Sosial Pegawai Eksekutif Kanan Tutor pelajar yang berkaitan Senarai Tugas : 1. Ujang En. Ahmad Radhi b. Asmah bt. Hjh. Abdul Hamid 27 . Lasim En. 2. Hj. Hj. Zubaidah bt. Hjh. Chong Chai Lian Pn.

Rafiah bt. Menghantar maklumat berkaitan majlis tersebut kepada Unit Hal Ehwal Pelajar IPGM untuk tujuan pengesahan dan penyelarasan. Merancang aktiviti untuk ahli-ahli Rakan Integriti Mahasiswa (RIM) Membuat pemilihan ahli RIM dalam kalangan pelajar IPG. 2. 3. Menguruskan kebajikan pelajar yang terpilih untuk menyertai sebarang aktiviti RIM di peringkat pusat.0 JK KONVOKESYEN Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha/Ketua Urus Setia : Penolong Setiausaha/Ketua Urus setia: Jawatankuasa Pemantau : Prestasi Terbaik & Anugerah Khas : Wakil JPP : Kewangan : Pendaftaran & Jemputan Lulusan : Urusan Sijil : Hadiah & Cenderamata : Teks Ucapan : Jemputan dan Sambutan : Juruacara : Floor Manager : Pengurusan Graduan : Buku Cenderamata : Rakaman & Fotografi : Teknikal : Persembahan Multimedia : Persiapan Dewan : Persiapan Pentas : Persembahan Khas : Khemah & Kebersihan : Keselamatan Lalu Lintas : Keceriaan Kawasan Disiplin & Perbarisan Seranta Perbarisan Kehormat Penginapan Graduan Jamuan dan Doa Pengurusan Jubah Pengurusan Raptai dan Protokol Liaison Officer Pesta Konvokesyen Senarai Tugas: 1. 28 . Zaiton bt. 2. Hjh. 4. Abdullah Semua Ketua Jabatan Timbalan Pengarah Ketua Unit Kepimpinan Pegawai Eksekutif Kanan Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan & Penilaian Jabatan Pengajian Melayu Jabatan Pengajian Melayu Jabatan Ilmu Pendidikan Jabatan Pengajian Melayu Jabatan Ilmu Pendidikan Unit Kokurikulum Ketua Pusat Sumber Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Sains Sosial Jabatan Sains Sosial Jabatan Sains Sosial Unit Selenggara IPGK Jabatan Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan Jabatan PIPK Ketua Unit Disiplin Jabatan HEP Jabatan Sains Unit Kokurikulum Ketua Unit Kediaman Jabatan HEP JAPIM Jabatan Matematik Jabatan Bahasa Ketua Unit Khidmat Pengurusan YDP Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Mengadakan mesyuarat perancangan majlis konvokesyen dengan membentang kertas kerja. Daud Datin Hjh.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Senarai Tugas: 1. : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. 5. Menyediakan laporan aktiviti dan laporan kewangan setiap akhir semester dan dihantar ke IPGM 11. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa dua kali setiap semester.

taklimat dan kebajikan serta menganalisis perjalanan keseluruhan kursus dan membuat penilaian program. 9. Alias b.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 3. Zakaria En. Mengadakan raptai sebelum majlis sebenar. Zubaidah bt. Mengumpul maklumat/ kertas cadangan kursus/ bengkel/ seminar yang dikendalikan oleh jabatan/ unit. Affandi b. 7. 8. Yee Yong Fak (JIP) : Ketua Unit Kediaman : Dr. Melaksanakan kursus secara berkesan dari segi jadual. 4. Memastikan dan memantau jawatankuasa kecil melaksana tugas yang dipertanggungjawabkan dengan mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa sebelum raptai. Mengadakan mesyuarat post-mortem dan menghantar laporan ke Unit Hal Ehwal Pelajar di IPGM 12. Mohd. Faridah bt. 5. 12. melapor dan membuat cadangan kursus-kursus yang telah dijalankan. Nazir (JPM) 29 . Mendokumentasikan.0 JK LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN ( LDP ) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Penyelaras KPKI IPG : Penyelaras LPS IPG : Ahli : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Pn. 5. Menguruskan tugas-tugas selepas majlis seperti yang diprogramkan. Membantu memberi maklumat dan melaporkan perkembangan kursus/ bengkel/ seminar dari semasa ke semasa serta menyelaras penyediaan laporan kursus/ bengkel/ seminar yang telah dijalankan. Mengumpul maklumat dari semua jabatan tentang keperluan kewangan dan membuat anggaran serta penyelarasan perbelanjaan. 6. Hakim En. 10. Membuat perancangan kursus-kursus Dalam Perkhidmatan jangka panjang dan pendek. 7. 2. Membuat pemantauan dan tindakan susulan selepas kursus serta menyediakan pelan tindakan susulan Mengadakan mesyuarat sekali bagi setiap bulan dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah 6. 4. Alias b. Memastikan semua aktiviti berjalan lancar semasa majlis diadakan. Abu Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : En. 3. urus setia. Mengadakan mesyuarat penyelaras program-program yang dikendalikan. Mengambil tindakan susulan kepada keputusan mesyuarat dan menyebarkan maklumat kepada pihak berkaitan. Zakaria Ketua Unit Khidmat Pengurusan Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Staf Latihan Dalam Perkhidmatan Senarai Tugas: 1.1 JK LATIHAN PEMBANGUNAN STAF : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan En.

Mohd. 7. 5. Palani a/l Krishnasamy (UPT) : Cik Lee Kim Hong (UPC) : En. Ishak (J Matematik) : En. IPGM. Mohd Salleh(JPIPK) : Pn. Ibrahim (JAPIM) : Tn. Menyelaraskan pelaksanakan kursus-kursus yang telah dirancang oleh setiap jabatan dengan memastikan LPS dijalankan sekali sebulan secara mass dan dua bulan sekali di peringkat jabatan. BPG dan sekolah Mendapatkan khidmat/bantuan kepada PPT/AG berkaitan kewangan sekiranya perlu. Raja Rohana bt. Suriani bt. VPK Sulaiman (Asrama) Senarai Tugas 1. Zubaidah bt Hakim : Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan : Pn. Ahmad Zaini b. Membuat pemantauan terhadap kursus-kursus yang dijalankan oleh jabatan-jabatan. 12. 3. Syed Mahamud (JPJPK) : Pn. Merancang program tahunan KPKI IPG Mengadakan mesyuarat dengan pihak yang berkaitan seperti JPNS. 6. Shamsuddin (JPM) : Pn. Hjh. Mohd. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa LPS sebanyak tiga kali setahun. Baharom (UKOku) : Pn. Mohamad b. Mustapha (UPI) : En. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa KPKI mengikut keperluan. 2. Bekerjasama dengan Ketua Jabatan atau unit IPG KRM untuk menganjurkan kursus. Mukarammah bt. Pengurusan dan Pentadbiran Institut (MPPP) untuk makluman Pengarah dan Timbalan Pengarah. 6. Menghantar laporan aktiviti dan kewangan kepada pihak IPGM setiap suku tahun (3 bulan) sekali 7. PPD. 4. Fairuzzah bt. 4.2 JK KURSUS PENDEK KELOLAAN INSTITUT (KPKI) : Pengarah :Timbalan Pengarah : Pn. Ghazali b. Ishak (JS) : En. Menyelaras kursus-kursus yang akan dijalankan setelah mendapat cadangan dari setiap jabatan. Memastikan setiap jabatan yang telah melaksanakan kursus menyempurnakan dan menyerahkan laporan kursus kepada pihak LDP. Suraiyati bt. Zaki (JTP) : Pn. Pozi b. Yusof (UPI) Penasihat Pengerusi Penyelaras Institut Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. Azibah bt. 5. 2. Faiziah bt. Norhiza bt. Mengenalpasti dan menghubungi penceramah atau fasilitator yang berkaitan dengan kursus. 8. Sharif (JSS) : YM Pn. Mohd. Membuat penilaian program pada setiap akhir semester atau akhir tahun Melaporkan setiap kursus yang telah dilaksanakan dalam Mesyuarat Majlis Profesional. 8. Pengurusan dan Pentadbiran Institut (MPPP) untuk makluman Pengarah dan Timbalan Pengarah. 3. Harun : Pn. 30 . Melaporkan setiap kursus yang telah dilaksanakan dalam Mesyuarat Majlis Profesional. Merancang program kursus untuk staf IPG KRM samada yang akan dibuat di dalam atau di luar institut.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : En. Hjh. Syed Zulkarnain b.

0 JK INTEGRITI & KEUTUHAN INSTITUT Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Palani a/l Krishasamy 31 . 4. Rafiah bt. Hasnah bt. 3. Mohd Tahir b. Umi Kalsom bt. Muniandy a/l Varathan En. 5. Normala bt. Menentukan dasar pelaksanaan LDP selaras dengan dasar IPGM dan BSM. 2. Harun : En Mohd. Memantau pelaksanaan kursus yang dirancang. Ahmad Pn. Abu : En. Daud Ketua Unit Khidmat Pengurusan Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Kaunseling ( Kaunselor Pentadbir) Pegawai Eksekutif Kanan Senarai Tugas: 1.0 JK PROGRAM LATIHAN PERGURUAN BERASASKAN SEKOLAH/ KDC/ PLPS Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Penyelaras KPLI j-QAF Penyelaras KDPM Prasekolah Penyelaras KDPM Penyelaras KPLI PT : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. 5. Sansinah bt. A. Memberi teguran dan bimbingan dari semasa ke semasa ke atas kakitangan bermasalah Membincang dan memberi maklumbalas ke atas minit mesyuarat JK lantikan KPM Mengadakan ceramah untuk meningkatkan profesionalisme dan memotivasikan kakitangan dari semasa ke semasa Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga bulan sekali 14 . Hjh. Pengurusan dan Pentadbiran Institut (MPPP). Rohina bt. Hjh Faizah bt. 2. Menguruskan hal yang berkaitan dengan Latihan Dalam Perkhidmatan .JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 12. 13. 3. Membuat pemantauan kursus yang dilaksanakan. Hashim Pn. Affandi b. 4. Takriff En. 6. Karim Pn. Abu Bakar : Pn. Abdul Talib : Pn. Manap Senarai Tugas: 1. Memastikan dan memantau semua kakitangan sentiasa mematuhi dasar kerajaan.3 JK UNIT LDP Pengerusi Setiausaha AJK : KU Latihan Dalam Perkhidmatan : Pn. Fairuzzah bt. KPM. Menghantar laporan yang berkaitan untuk makluman IPGM dan BPG Mengadakan mesyuarat jawatan kuasa selepas Mesyuarat Majlis Profesional.

Zaharinah bt. Lim Chen Soon (Pengajian Cina) Pn. Menjalankan kerja pentadbiran kursus dan tugas-tugas bahagian akademik. Hitam (Sains Sosial/Unit Muzik) Tn. Ahmad Patakon b. Memastikan modul-modul pembelajaran yang terlibat diterima dari Institut Pendidikan Guru. Hj. Hjh. 3. Ali Othman (Sains Sosial) Tn. Hjh. Mengendali. 32 . 7. menyelia dan memantau perjalanan program.0 JK PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Asnan Pn. Dato’ Ibrahim (Pengajian Inggeris) En. Dahlan (Sains) Cik Low Lee Kim (Matematik) En. Lee Yook Lan En. menyelia dan memantau perjalanan program di peringkat Institut Merancang keperluan tenaga pelajar. 6. Endot (Sains Sosial/Unit Kemahiran Hidup) Pn. Memastikan kemudahan pembelajaran dan tenaga pengajar mencukupi. Ashidah bt. Menguruskan tuntutan elaun syarahan pensyarah Menjaga hal kebajikan dan disiplin peserta kursus Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali pada setiap semester 15.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Penyelaras KPLI/KDPM PC Penyelaras Kokurikulum Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Senarai Tugas: : : Pn. Abdul Kadir Pn. 4. Merancang kursus yang akan dijalankan di IPG Kampus Raja Melewar Mengendali. Hjh. Karino (Teknologi Pendidikan) En Tan Kait Keong (PJPK) Pn. Umi Nadzrah bt. 2. 8. 2. Yaacob Pn. Nurul Hafiza bt. Hj. Ratna Laila bt. Hjh. Menguruskan penginapan dan menyalurkan maklumat semasa kepada peserta program. 5. Nik Dzuikefli b. Fathiyah bt. Hj. Membuat pendaftaran peserta kursus bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Ibrahim (Sains Sosial/Unit Seni) Pn. Mohd Shariff (JAPIM) Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Kolej Kediaman Penolong Pengurus Asrama 1. 3. Kana Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Senarai Tugas: 1. Shahidin (Pengajian Melayu) Pn. 5. Kamil Rafizan b. Musalmah bt. Memastikan dokumen kurikulum dan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari Institut Pendidikan Guru. Zaleha bt. 6. Awang Abdullah b. Hj Mohd Salleh (Ilmu Pendidikan) Pn. Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Hartini bt. 4. Noor Lela bt.

Aziz Ketua Unit Peperiksaan & Penilaian Ketua Pusat Sumber Pn. Safian b. Membuat penilaian pengajaran pensyarah oleh peserta kursus. 8. 10. Maimunah bt. 9. Menyediakan soalan tugasan individu dan kumpulan kepada peserta kursus mengikut tajuk yang ditetapkan. Kemaskini kehadiran peserta-peserta kursus sepanjang kursus berjalan. Abd. Siti Fatihah bt. Asari En. Azuwa bt. Menjalankan kuliah dan tutorial. Halili Pn. Shafiei En. 11. Mengawas peperiksaan ujian akhir kursus. Memberi taklimat kursus KISSM kepada peserta kursus. 7. 12. Khatijah bt. Menyelia dan memeriksa tugasan. Menyediakan jadual waktu pensyarah dan peserta kursus. 11. 3. Abd. Mengadakan penilaian sepanjang kursus untuk peserta-peserta kursus. 2. 8. Mazalan b. Mengumpul dan mengagihkan tugasan individu dan kumpulkan kepada AJK untuk dinilai. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya sekali sebelum dan sekali selepas kursus Menyediakan laporan dan penilaian program. Hjh. Darinda bt.0 JK PEMBANGUNAN Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Eksekutif Kanan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber 33 . Endot Ahli : : : : : : : : : : En. Redzuan b. Mohd Aris b. Hj. Menghadiri mesyuarat moderasi peperiksaan skrip jawapan peperiksaan KISSM. Mengagihkan tajuk-tajuk kursus kepada penceramah/ fasilitator. Abdullah Tn Hj. 16. Rashid Pn.0 Menyelaras bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar hal berkaitan kontrak dan elaun pelajar. 5. 4. Radzi Dr. 9. Mohammad b. Othman Pn. Shariff Pn. 6. 17. 10. Kamarudin Urus Setia Senarai Tugas: 1. Melengkapkan borang penilaian oleh fasilitator untuk peserta kursus.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 7. penilaian dan peperiksaan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali pada setiap semester JK PROGRAM TRANFORMASI MINDA Pengerusi Timbalan Pengerusi Pengelola Setiausaha : : : : Pengarah Pn. Zaleha bt.

2. 34 . 5. JK PRESTASI PEMBEKAL Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Pegawai Teknologi Maklumat Pustakawan Pegawai Eksekutif Penolong Akauntan Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan Pembantu Tadbir (Perolehan) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : : : : Senarai Tugas: 1.2 Mengenal pasti kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan infrastruktur Institut Menyediakan spesifikasi. 17. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun 17.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Senarai Tugas 1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun. Menyediakan laporan projek pembangunan 5. 2. Merancang projek-projek pembangunan Institut. Membuat pemantauan dan penilaian projek-projek pembangunan yang telah dijalankan. Menyediakan brief dan spesifikasi projek berdasarkan peruntukan yang diterima.1 JK PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Pegawai Teknologi Maklumat Pustakawan Penolong Pengurus Asrama Pegawai Eksekutif Juruteknik Kanan Juruteknik Awam Juruteknik Elektrik Juruteknik Komputer Senarai Tugas: 1. 3. 4. 3 4. 4. Menyedia dan mengemaskini senarai pembekal institut Memastikan penilaian prestasi pembekal dibuat oleh pihak yang terlibat Membuat analisis dan laporan prestasi pembekal. 2. 3. dan anggaran kos Memantau pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan institut Menyediakan laporan penyelenggaraan infrastruktur Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun.

0 JK PENGURUSAN KEWANGAN. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya empat kali setahun Membincangkan cadangan dan prestasi perbelanjaan Institut Membincangkan isu-isu kewangan dan yang berkaitan Membincang dan membuat anggaran belanja mengurus Institut Membincangkan dan mengambil tindakan teguran dan laporan Jabatan Audit Negara. 6. Bertanggungjawab berkaitan keselamatan institut dari segi pencegahan pencerobohan. 18. 2. kecurian dan kebakaran. Membuat pemantauan dan penilaian keceriaan dan kebersihan lanskap institut secara berterusan dan menyeluruh. 3. Memastikan kawasan dan lokasi yang memerlukan perhatian keceriaan dan membuat tindakan susulan. Audit KPM dan naziran Jabatan Akauntan Negara 35 . 2. 4. Merancang dan melaksanakan usaha-usaha untuk meningkatkan keceriaan Institut melalui keindahan lanskap. kehijauan kawasan dan perhiasan dalaman terkini.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 17. 5. 5. AKAUN DAN AUDIT Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Penolong Setiausaha : Ahli : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Akauntan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Senarai Tugas: 1. Menentukan alat-alat pemadam api sentiasa berfungsi melalui penyelenggaraan berjadual. 3. 7. Memantau dan menyediakan laporan pengawal keselamatan institut dari semasa ke semasa. KEBERSIHAN DAN KECERIAAN INSTITUT Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Tn Hj Yaakob bin Atan Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan Penyelia Kebersihan Kawasan Penyelia Kebersihan Bangunan Ketua Pengawal Keselamatan Senarai Tugas: 1. Memanggil pakar-pakar seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk memberi ceramah atau demontrasi pencegahan kebakaran. 4.3 JK KESELAMATAN.

2. 4.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 18.2 Pengerusi Setiausaha Senarai Tugas: 1. Menyemak setiap borang sebut harga/ tender dan menandatangani pada bahagian yang berkaitan. 2. Mengesahkan projek yang telah dilaksanakan mengikut spesifikasi yang telah diluluskan JK PEMBUKA SEBUT HARGA/TENDER : : Ahli MPPP (secara bergilir) Pegawai Eksekutif / Penolong Akauntan 18. menyemak dan meluluskan spesifikasi projek yang hendak dilaksanakan Memantau proses pelaksanaan projek. Menandatangani sampul surat sebut harga/ tender dan mencatat bilangan nombor penerimaan. 3.3 Pengerusi Setiausaha Ahli 36 . 3.1 JK SPESIFIKASI PROJEK Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Juruteknik Kanan Ketua Jabatan (Mengikut Projek) Semua Ketua Unit (Ikut Projek) Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Juruteknik Awam/Elektrik Senarai Tugas 1. 5. Menyediakan laporan jawatankuasa pembuka sebut harga/ tender Menyediakan senarai tawaran harga sebut harga/tender untuk dipaparkan di papan kenyataan Institut JK PENILAIAN TEKNIKAL : : : : : : : Juruteknik Kanan Juruteknik Awam I Pegawai Teknologi Maklumat (jika perlu) Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Awam II Juruteknik Elektrik Juruteknik Komputer 18. Membuka kotak/ peti sebut harga/ tender. 4. Menyediakan spesfikasi projek Mengadakan mesyuarat.

4. 3. 3. 18.0 Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan Menyemak dan membuat penilaian tawaran penyebutharga berdasarkan spesifikasi.harga dan prestasi kerja penyebutharga Memilih dan meluluskan tawaran sebut harga yang paling berpatutan dengan pulangan kerja/produk. dilabel dan disimpan dengan baik. 37 . 2. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya empat kali setahun Memastikan pengurusan aset dan stor semua terimaan dalam keadaan baik Setiap terimaan hendaklah direkod. 5. Memantau proses pelaksanaan kerja/produk setara dengan kos sebut harga yang ditawarkan. 2. Sentiasa mengemaskini stok.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Senarai Tugas : 1.4 Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan Menilai barangan / perkhidmatan / kerja yang hendak dibuat supaya menepati spesifikasi yang ditetapkan Menyediakan minit dan laporan jawatankuasa teknikal JK SEBUT HARGA Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli (bergilir) : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Eksekutif Kanan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Senarai Tugas: 1. 2. 19. 4. Merekodkan agihan aset ke jabatan-jabatan. JK PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Ketua Unit LDP Ketua Pusat Sumber Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Senarai Tugas : 1. 3.

4. 2. 4. melapor dan melaksanakan penambaikan Aktiviti Tahunan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Melaksanakan aktiviti di bawah aspek keselamatan dan kesihatan Melaksanakan tugas siasatan apabila berlaku kes-kes melibatkan keselamatan dan kesihatan pekerja Melaporkan hasil siasatan kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah Mengadakan mesyuarat dan laporan dilaporkan pada mesyuarat pengurusan . Zubaidah bt. Mengemukakan kepada pihak pengurusan harta modal yang perlu dihapus kira.1 JK PELUPUSAN. 2. Menyenarai. Hjh.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 19. Abd. 3. 38 . 5. Merancang. menyemak dan menyediakan senarai harta modal yang perlu dihapus kira. Rahim b. Menyemak dan memperakukan harta modal yang perlu dihapus kira. Menghantar laporan harta modal yang telah dihapus kira. melaksana. Ahamad En.0 JK KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. 20. 6. HAPUSKIRA DAN KEHILANGAN Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Unit LDP Ketua Pusat Sumber Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan Senarai Tugas : 1. menilai. Aris Ketua Unit Khidmat P Ketua Pembantu Tadbir Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Juruteknik Kanan Wakil Kelab Melewar Wakil Kelab PERKASA Pengurus Kafeteria Penyelia Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Penyelia Perkhidmatan Kebersihan Kawasan Penyelia Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Senarai Tugas : 1.

Mohamad Kaslan (Sains Sosial) Tn. 3. Hj. Zaki (Teknologi Pendidikan) Tn. 6. Badriyatun bt. Hj Sulaiman Pn. Mohd. Mohd Sharif : : : : : Senarai Tugas : En. Takriff Pn. Mohamed Nor Pn. Nor Diwiyana bt. Hjh. Hj. Khairuddin b. Mohd.0 JK PENGURUSAN PRASEKOLAH SERI MELEWAR Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : Pengarah En. Abdul Wahid Pn. Memastikan solat berjemaah lima waktu dapat dijalankan dengan penyertaan seluruh penghuni asrama. Samin (Sains) Tn. Mohd Shariff (Kokurikulum) Tn. Hj. Hj. Zanariah bt. Abd. Mansor (Praktikum) Pn. Shamsudin b. 4. Muhammad Fauzan b. Kamar Semua Pensyarah JAPIM En. Hj. Muhammad b. Mustapha (Pengajian Inggeris) Tn. Khalid Pn. Mohamad (Pengajian Melayu) En. 2.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 21. Piei (Ilmu Pendidikan) Dr. Hjh. 3. Zainal Abidin (Sains Sosial) Pn. Abdul Karim b. Shuib b. Masmizar bt. Umi Kalsom bt. Hj. Ghazali b. Merancang program tahunan bagi memastikan Balai Islam diimarahkan dengan aktiviti keagamaan. Awang (Staf Sokongan) Senarai Tugas : 1. Hjh.0 Membuat perancangan program sebelum pendaftaran kanak-kanak Membuat pendaftaran pada awal tahun kemasukan Memantau pelaksanaan program seperti yang telah dirancang Mengadakan Majlis Penyampaian Sijil pada akhir tahun. Zahar b. Hj. Rosli Pn. 4. Roselan b. 2. Abu (Peperiksaan) En. Malek b. Asmah bt. Halim b. Pozi b. Hjh. Haidatullaila bt. Masnan b. 22. Abd Hamid (Matematik) En. Norfadzilawati bt. Hj. Miskiah bt. JK BALAI ISLAM Penasihat Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Pn. Abd. Melaksanakan program-program keagamaan yang dirancang oleh pihak institut dan IPGM Mengambil inisiatif mewujudkan kesedaran keagamaan yang tinggi dalam kalangan warga Institut Mengadakan aktiviti tazkirah dan usrah Mengadakan mesyuarat pada setiap bulan 39 . Tugi 1. Md Salleh (PJPK) Tn. 5.

5. 4. Yaacob En.0 Menentukan cara pemilihan JK Persatuan Guru Pelatih Islam Melantik barisan Exco JPGPI Mengadakan mesyuarat dan memantau perjalanan mesyuarat JPGPI Mengadakan latihan kepimpinan pelajar Menganjurkan lawatan penandaarasan kepimpinan pelajar Menganjurkan majlis bercorak keagamaan / perayaan Islam. Hashim Tn. 5. JK SISTEM ADUAN DALAMAN (SAD) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli (Bergilir) : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Kaunselor Pentadbir Senarai Tugas : 1. Hjh. 3. Hj. 23. Memaklumkan aduan dan tindakan kepada pihak yang berkaitan 24. Hj. Muhammad Fauzan b. Ibrahim Tn. 6. Mohd. Menyediakan sistem aduan yang mudah dan praktikal Memproses aduan. Fuad b Yusoff Senarai Tugas : 1. 2. Zainal Abidin En. Roselan b. Hj. Hj. Che Yang bt. Awang Abdullah b. 3. Fazali b. Kassim En. 2. Nik Dzulkefli b.1 JK PENASIHAT PERSATUAN GURU PELATIH ISLAM Penasihat Pengerusi Setiausaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : : : Pengarah Ketua JAPIM Ketua Unit Kerohanian dan Moral HEP En.0 JK PENGEMASKINIAN MAKLUMAT HRMIS Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Teknologi Maklumat Ketua Unit Khidmat Pengurusan Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan 40 . diteliti dan mengambil tindakan Menyalurkan aduan kepada saluran yang betul untuk tindakan Merekod segala aduan dan tindakan. Abdul Wahid Semua pensyarah JAPIM Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 22. 4.

Yaakob b. Membuat makluman dari semasa ke semasa supaya staf Institut dapat memberikan maklumat terbaru mereka. 25.S. Hj. Shamsiah bt. Din (KOKU) Juruteknik (Komputer) Wakil Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Senarai Tugas : 1. 2. Hj. Roslimah bt. 3. Wong Mai Sze (JTP) Pn. 4. 4. Unit PEP dan Pejabat Pentadbir adalah sama Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan. 5. Abd. Ibrahim (JAPIM) Tn. Moses (UPI) Pn. Ewe Meng Huat (UPC) Pn. Menguruskan pembelian buku dan bahan berdasarkan keutamaan dan prosedur yang betul. Samad (JMate) Pn. Bernice Mong Chuey Mei (JSS) Tn. Abd. Hjh. Mukarramah bt. 41 . Saat (JIP) Pn. 3. Mempamerkan kegiatan Pusat Sumber.0 Merancang sistem maklumat HRMIS terkini Memastikan maklumat staf dan pangkalan data sentiasa dikemaskini bagi memenuhi keperluan pentadbiran. Syed Zulkarnain b. Peka dengan keperluan pelanggan dan sentiasa berusaha mewujudkan budaya membaca dan gemar menghasilkan sumber P&P sendiri. Bertanggungjawab menyediakan maklumat kepada pihak-pihak yang mengkehendakinya Menyelaras supaya maklumat di jabatan HEP. Rajam a/p Suppiah (UPT) En. Halim b. Memastikan prasarana yang kondusif. Shahidin (JPM) En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : : : Urus Setia : : Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Pembantu Tadbir Juruteknik (Komputer) Pembantu Tadbir (Perkhidmatan) Senarai Tugas : 1. Md. Md. Menggerakkan kegiatan jawatankuasa berasaskan portfolio. Ratna Laila bt. 6. Samuel Yesuiah a/l J. Norhiza bt. Syed Mahamud (JPJPK) Pn. 7. Benedict Clement D'Silva (JS) Pn. Amran b. Atan (JSS) En. Salleh (JPJPK) Tn. Mohd Salleh (JPIPK) En. JK PUSAT SUMBER Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Pusat Sumber Pustakawan Pn. 2. Hj. 6. Faridah bt. Din (JIP) Pn. Memastikan dasar pengendalian Pusat Sumber dilaksanakan.

Zamrah bt. Mohd. Kamarudin 42 . Hasnah bt. Asari Pn. Raja Ishak (Laporan Tahunan Institut) Dr. Gunasekaran a/l M. Raja Rohana bt. 26. Alias b.2 JK Laporan Tahunan Penasihat Pengerusi Setiausaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Hj.0 Mengumpulkan bahan seminar. Zin (HEP) Pn. Zainol Badli b Budiman Pn. Zakaria Pn. JK PENERBITAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : 26. Hj. Siti Normaniseh bt. Nurulhuda bt. Noraini bt. Abdullah (Buletin Penyelidikan & Jurnal Melewar) En. Kamaruddin 26. Md. Bongsu Pn. Hjh. Darinda bt. Marwanul Hakim b. Raja Rohana bt. Alias Pn. Raja Ishak Pn. Shukor (Buletin Melewar) Pegawai Grafik JK Perancangan Tahunan Penasihat Pengerusi Setiausaha Penolong setiuasaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Tn. Hjh. Abd Rahim (IP) En. Darinda bt. Hjh. 8.1 Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan Pengajian Melayu Pn. Noor Azzam bt. Tamilchelvan a/l Periasamy (Kokurikulum) Pn. Siti Normaniseh bt. Hjh. Kandasamy (Bahasa) Pn. Wan Muhammad YM Pn. Husin Dr. Noh (PS) Cik Safura bt. Mohd. Jan b. Hjh. Zakaria (PM) Pn. kursus atau bengkel yang dihadiri oleh pensyarah dan staf sokongan. Wong Mai Sze (TP) En. Taufik b. Fairuzzah bt. Zulkifli b. Mayzatul Akmam bt. Harun Dr. Harun (LDP) En. Maridah bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 7. Mohammad (SS) En. Hj. Mazalan b. Mengadakan mesyuarat empat kali setahun. Tan Kait Keong (PJPK) En. Mohd. Azlina bt. Hjh. Ahmad Pn. Mustafa En. Asari (Perancangan Tahunan) YM Pn. Fatimah Rozihan bt. Zakaria (Perhimpunan Budaya) En.

7.PEMBELAJARAN : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. masalah dan isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan ICT Melaksanakan langkah-langkah keselamatan Mengemukakan perolehan ICT yang disyorkan di peringkat JPICT IPGKRM kepada JPICT Kementerian untuk kelulusan. 2. 5. Merancang. Mohd Pozi b. Zaki En. menyelaras dan menguruskan penerbitan bahan cetak dan media elektronik. 5. Ahmad Patakon b. Kasdi En. 3.0 JK PEMANDU ICT ( JPICT ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Urus Setia Ahli : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Ketua Unit Teknologi Maklumat Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Elektronik Makmal Pegawai Grafik Juruteknik Komputer Senarai Tugas : 1. 27. JK e. Menerbitkan Perancangan Laporan Tahunan Institut. Karino 4. Abdul Manan b. dan Mengemukakan laporan kemajuan projek ICT yang telah diluluskan oleh JTICT kepada JPICT Kementerian. Laporan Tahunan Institut menyediakan informasi mengenai kegiatan-kegiatan dalam Institut pada sepanjang tahun. video dan multimedia yang boleh membantu ke arah melahirkan guru-guru yang berinovatif Menerbitkan Perancangan Tahunan Institut sebelum sesi akademik bermula. Merancang dan menyelaras pelaksanaan program/projek-projek ICT di IPGKRM Menyelaras dan menyeragamkan pelaksanaan ICT IPGKRM agar selari dengan Pelan Strategik ICT Kementerian dan Pelan Strategik ICT Sektor Awam Mengikuti dan memantau perkembangan program ICT IPGKRM serta memahami keperluan.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Senarai Tugas : 1. 2. 6. Mohd. menyelaras dan menguruskan penerbitan aktiviti pelajar sepanjang tahun pada akhir sesi akademik Menerbitkan Buletin Institut dua kali setahun (Jun dan Disember) Jurnal Penyelidikan diterbitkan secara berkala untuk bahan-bahan penyelidikan yang dibuat oleh pensyarah Merancang dan menerbitkan bahan audio. 3. Merancang. 6.1 Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha 43 . 27. 4.

Mohd Ayob ( Kokurikulum ) Tn. Norhiza bt. Che’ Azmi b. Osman ( PJPK ) Pn. Rahman ( Jadual Waktu ) Senarai Tugas : 1. Hjh. Radzi En.2 JK LAMAN WEB Pengarah Timbalan Pengarah En. Che’ Azmi b. 2. Chua Chee Ming ( Matematik ) Pn. Abu ( LDP ) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : Senarai Tugas : 1. iaitu pada setiap awal semester 27. Wong Wee Shung (UPC) Tn. Darwish ( JPM ) En. Ahmad Ridzwan b. Tamilchelvan a/l Periasamy ( Kokurikulum ) En. Badrulhisham b. Abdul Karim b. Mawanul Hakim b. 3. Noh ( Pusat Sumber ) En. Mohd. Gunalingam a/k Krishnan ( UPI ) Pn. Basri ( JIP ) Dr. Harun ( Sains ) En. Hj. Mukhtar b. Abd Ghani ( HEP ) En. Huzaifah b. Hj. Jalil b. Chua Chee Ming (Matematik ) Tn. Hj. Mohd. Abd Rahman En. Mohd Salleh (PIPK ) Tn. Merancang penggunaan MOODLE di peringkat jabatan Creator menguruskan akaun pengguna-pensyarah dan pelajar Merancang ’In-House’ di peringkat jabatan Kemaskini MOODLE dua kali setahun. Noraini bt. Hashim ( JAPIM ) En. Mohd. Badriyatun bt. Md Afandi b. Redzuan b. Mohd All Jafri b. Mansor (Praktikum) En. Abd. Abu ( Peperiksaan ) En. Zainuddin (UPI) En. 3. 4. Hj. Kamar ( JAPIM ) En. Nadarajan a/l Marimuthu (Ilmu Pendidikan) En. Zahar b. Affandi b. Mohd Huzaifah b.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Ahli : : : : : : : : : : : : : En. Mohammad ( JPM ) En. Shairozi b. 2. Hjh. Cho Keng Boon ( Sains Sosial ) En. Khairuddin b. Ahmad Latfi b. 4. Jesuthas (UPT) Dr. Merancang di peringkat jabatan / unit maklumat untuk paparan web dan kemaskini maklumat web pada setiap semester Menguruskan akaun mel elektronik Muat naik maklumat yang perlukan perhatian segera Memastikan semua maklumat adalah betul sebelum dipaparkan 44 . Latif ( PJPK ) En. Mohd ( JSS ) Tn. Hj. Harun ( JS ) En.

Hj. Ewe Meng Huat Dr.0 JK KAFETARIA Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Pn. 2. Hj. 6. Ahmad Hafizal b. Alias b. Mayzatul Akmam bt. Hasnah bt. 29. Abu Bakar En. Samsudin b. Malathy a/p Nadarajah (Tarian) Pn. Kamaruddin (Silat) En. 5. Menubuhkan Program Bimbingan Seni Budaya di Institut. Bernice Mong Chuey Mei (Koir) En. Haidatullaila bt. Mazlan b. 8. Mengeratkan hubungan profesional antara IPG. Wan Chik (Galeri Institusi MB) Pn. Maimunah bt. Memberi pendedahan. sambutan Hari Guru dan lain-lain. Norizan bt. perhimpunan bulanan pelajar dan pensyarah. Ahmad (Band / Nyanyian) Pn. Bersama dengan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian ( KeKKWA ). Lee Yook Lan (Tarian) En. Zakaria (Tarian ) Pn. Abdul Hamid (Koir) Pn. Mengendalikan program budaya berdasarkan modul yang disediakan oleh KeKKWA. Asrin (Persembahan) Senarai Tugas : 1. Hjh. bimbingan dan penghayatan terhadap seni budaya di kalangan guru pelatih. Wan Mahamad Saad b. 3. Mhanogaran a/l Arjunan Pn. Mohamad Kaslan En. membantu penubuhan Kelab Budaya dan aktiviti seni budaya di Institut. Chua Lay Nee 45 . Hitam (MuzikTradisional / Caklempong) En. Alias b. Mohammad b. Ahmad Tn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 28. Rohaizad b. Khalid En.Kamil Rafizan b. Nor Aniza bt. Memberi peluang dan ruang kepada pelajar dan pensyarah Institut untuk mengasah bakat serta meningkatkan kemahiran dengan lebih sistematik dan meluas. 7. Kementerian Pelajaran Malaysia dengan pihak KeKKWA. Kumutha a/p Rakiappan Pn. Zakaria ( Perhimpunan Budaya ) Dr. Memberikan pendedahan tentang kemahiran dan pengurusan seni budaya sebagai persediaan guru pelatih ke sekolah kelak. Memastikan pelaksanaan aktiviti Perhimpunan Budaya berjalan lancar. 10. Mendapat arahan daripada Pengarah untuk mengadakan Perhimpunan Budaya seperti majlis persaraan. Hj. Masnan b. Ismail ( Kelab Budaya ) En. Ismail (Teater) En. Ahmad (Nasyid / Berzanji / Marhaban) En. Mengadakan mesyuarat dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah. 9. Lasim Penolong Pengurus Asrama Ketua Jabatan HEP Ketua Warden Tn. Rohaizad b. Shariff ( Nasyid / Kompang) Pn. 4.0 JK BUDAYA Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En.

Malek (Sains Sosial) Cik Farm Choon Moy (Matematik) En. Memberi latihan dalaman kepada pensyarah-pensyarah Jabatan Bahasa. 2. Memberi pendedahan tentang penggunaan Modul LINUS kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek Bahasa. Hj. Menyediakan senarai menu dan harga. Abd. Gunasekaran a/l M. Membuat laporan kepada pihak pengurusan dari masa ke masa. All Jafri b. 30. Memantau kebersihan dan keceriaan kafeteria. Membuat teguran lisan dan bertulis jika pihak kafeteria mengingkari kontrak. Ratna Laila bt. Shahidin Pn. Kandasamy (UPI) En. Hashim En. Zaki (Teknologi Pendidikan) En. Nor (JAPIM) En. Abdul Malek b. Hjh. Hjh. Mohd. Hassan (PJPK) Senarai Tugas: 1. Ismail (Kokurikulum) En. Menjadi pemantau program di sekolah-sekolah jika diperlukan. Memastikan semua butiran perjanjian kontrak kafeteria dilaksanakan sepenuhnya. Muhammad Fairuz b. Sheikh Osman En. Norizam b. Abd. Abd Rahim (IP) En. Rahim b.0 JK LITERASI DAN NUMERASI (LINUS) Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Mohd. Hj. Ismail (JPM) En. Jamaliah bt. Piei (JIP) Dr. Zainuddin (UPI) En. Matematik dan Ilmu Pendidikan tentang Program LINUS. Nor Aniza bt. 3. Ismail (JPM) En. Hashim Pn. Ahmad Badrudin b. Mohd. Pozi b. Bisshukri b. 2. Ravibalan a/l Arumugam (UPT) Cik Tan Guat Kun (UPC) En. Ahmad (JIP) En.0 JK KELAB RUKUN NEGARA / SAMBUTAN KEMERDEKAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Tn. Matrop (PJPK) En. 5. Noor Azzam bt. Rohaizad b. Mhanogaran a/l Arujunan (HEP) 46 . Abdul Rahim b. Matematik dan Ilmu Pendidikan melalui proses P&P. Amaran @ Amran b. 4. 3.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : : : Senarai Tugas : Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Penyelia Asrama Juruteknik Kanan 1. 31. Fazali b.

Mohd. Majlis Penutup Bulan Kemerdekaan dan lain-lain aktiviti Sambutan Bulan Kemerdekaan 3. Menubuhkan jawatankuasa kerja untuk aktiviti Pelancaran Bulan Kemerdekaan. Membuat perancangan aktiviti Sambutan Bulan Kemerdekaan peringkat institut. Memantau dan membuat penilaian terhadap semua aktiviti . seminar dan lain-lain 6. Sharif (Perpustakaan) Senarai Tugas Kelab Rukun Negara: 1. Jawatankuasa ini bertanggungjawab mengadakan mesyuaratnya sekurang-kurangnya dua kali dalam tempoh satu tahun bagi membincangkan dan mengambil keputusan hal-hal yang berkaitan dengan Sambutan Bulan Kemerdekaan 4. Memastikan setiap perbelanjaan yang dilakukan dan diuruskan dengan penuh teliti dan berhemah. Azman b. Aidatul Salwa bt. 5. 32. Mendapatkan maklum balas berkenaan perbelanjaan dan baki perbelanjaan yang ada dilaporkan kepada Pengarah Institut. 47 . 4. 2. Menubuhkan Kelab Rukun Negara IPGK dan bertanggungjawab untuk penyertaan aktiviti Kelab Rukun Negara 2. kursus. 3. 6. Memastikan semua perbelanjaan mengikut jadual dan perancangan yang diatur. Kamaruddin (Staf Sokongan) Pn. 5. 2. 4. Membuat pemantauan program. Membudayakan amalan perpaduan dalam kalangan warga institut Senarai Tugas Jawatan Kuasa Sambutan Kemerdekaan: 1. Hj. Mempromosi Sambutan Bulan Kemerdekaan peringkat IPGK 7. Memastikan suasana kawasan IPGK ceria menepati bulan kemerdekaan . 6. Hj. Merancang dan melaksanakan program tahunan yang sesuai dengan lima prinsip Rukun Negara. 5. Mmemperkukuhkan semangat patriotik warga IPG. Memastikan semua pembelian dirujuk dan dibincang dengan Pengarah Institut.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : : Tn. Membantu IPGK melaksanakan aktiviti Bulan Kemerdekaan di luar institut 8. Melaksanakan aktiviti sambutan seperti perhimpunan. Mengadakan mesyuarat 3. Mengadakan mesyuarat untuk mengesah akaun dan perbelanjaan. pertandingan.0 JK AKAUN AMANAH Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Penolong Akauntan Ketua Jabatan PJPK Ketua Jabatan HEP Ketua Unit LDP Ketua Unit Kokurikulum Pegawai Eksekutif Kanan Senarai Tugas : 1. Memastikan urusan kewangan Hal Ehwal Pelajar dilaksanakan dengan penuh amanah dan tanggungjawab.

Suriani bt. Abd. Mengurus latihan program Intel bagi pensyarah Institut bersama penceramah jemputan dari pihak wakil Intel. Menyedia dan mengedarkan sijil kursus Penasihat Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Lembaga : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Dr. Heaw Kok Meng (JM) Pn. tenaga jurulatih dan fasilitator mencukupi. 2. Aris b. Hj Darwish (JPM) Pn. Baharom Sdri. Memastikan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari pihak wakil Intel. Badriyatun bt. . Mohd Nazari Senarai Tugas : 1. Hj. Hj. Mustaffa Pn. menyelia dan memantau perjalanan programdan projek Intel. Mohd.0 JK INTEL Teach To The Future Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : : : : : Pengarah Tn. Awang Sdr. Kamar (JAPIM) En. Too Seng Hee En. Mohd. Hj. Mengendalikan. Mukhtar b.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 33.0 JK LEMBAGA KOPERASI MPRM BERHAD Membincang dan merancang pelaksanaan kursus program pengajaran Intel Teach to The Future di peringkat Institut. Hj. 8. Hj Safian b. Hitam (JSS) En. Mohd Rusli Sdr. Khirel Azman Sdr. Muhamad Saiful Bahari b. Sivakumari a/p Saniappan (UPT) Cik Chong Siw Fong (UPC) Tn. 2. Harun (JS) En. 6. ’Ainuddin Hanif b. Mohd. Amirul b. Wong Mai Sze (JTP) En. Awang Pn. Mustafa En. Memastikan kemudahan pembelajaran. 5. Hjh. Nurfatin Nabihah bt. Menyediakan jadual waktu peserta kursus.pensyarah dan staf Mengadakan program pendidikan koperasi di kalangan ahli Mengadakan aktiviti–aktiviti ekonomi untuk ahli 48 . 7. Hassan (JPJPK) Cik Lee Kim Hong (JPIPK) Senarai Tugas: 1. Mengadakan program menambahkan ahli di kalangan pelajar. 3. Ahmad Pn. Abd Rashid Tn. Norfadzilawati bt. Muhammad Fairuz b. Muzafar Shah b. 4. Kamil Rafizan b. Hjh. Taufik b. 34. Hj. 3. Othman Tn. Mutalib Sdri. Yusof (UPI) Pn. Siti Halimatus Saadiah bt. Mohd. Che’ Azmi b. Nadiatusida bt. Yee Yong Fak (JIP) Pn. Ewe Meng Huat En. Hasnah bt. Mengendalikan kursus program pengajaran Intel bersama jabatan yang terlibat.

Hasnah bt. 35. 6. 2. Othman (SS) Pn. Lee Keok Cheong Pn. Noor Diwiyana bt. Raja Ishak En. Hjh. Hjh. Abdul Karim (PS) En. Baharom (Kokurikulum) Senarai Tugas: 1. Hjh. Gunalingam a/l Krishnan (Bahasa) Pn. Samin Pn. Zailah bt Zainuddin (JSains) En. : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Azibah bt. Abdullah Pn. Hj. Menjadikan penyelidikan sebahgaian daripada budaya akademik institut Meningkatkan kemahiran dan keupayaan pensyarah dan pelajar menjalankan penyelidikan 49 . Menjalankan environmental review dua kali setahun Merancang aktiviti hasil dapatan environmental review Menyebar maklumat berkenaan IPG Lestari dan status IPG KRM Menyediakan laporan aktiviti-aktiviti yang dijalankan Memantau aktiviti yang dijalankan Menjalankan penyelidikan dan pembangunan untuk melestarikan IPG KRM JK PENYELIDIKAN Penasihat Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : . Wong Mai Sze (TP) En. Khairuddin b. Azulhaimi bt. Abdul Wahid (JAPIM) En. Hjh.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 4. Bisshukri b. Noraini bt. Mohamed Nor Cik Lee Kim Hong Pn. Mohd Aris b. Ahmad Cik Low Lee Kim : Senarai Tugas : 1. Khaziah bt. 2. Muhammad Fauzan b. Asmah bt. Muniandy a/l Varathan (Bahasa) Dr. 4. Hashim (JM) Dr.0 JK IPG LESTARI Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli AJK Program AJK Maklumat AJK Kewangan AJK Pemantauan AJK Pelaporan AJK Penyelidikan : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. 5. Wahid YM Pn. Jamaliah bt. Mohamad (JPM) Pn. 36. Raja Rohana bt. Hj. 5. 3. Menghantar peserta untuk menyertai aktiviti yang dijalankan oleh Maktab Kerjasama/Jabatan Koperasi Mengurus dan membekal keperluan untuk semua pelajar baru pada minggu pengurusan Mengendalikan pengurusan Kedai Koperasi untuk kemudahan warga institut. 6. Matrop (PJPK) Dr.

Menyelaras jadual waktu pengajaran dan pembelajaran antara guru sekolah dan pensyarah IPG 50 . 4. Sansinah bt. Ahmad Pn. Bapotti (PJPK) Pn. Kasdi (TP) Senarai Tugas : 1. 3. 37. 4. 7. Shuib b. A. Malathy a/p Nadarajah (UPI) Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 3. Abd. Chin Kuang Tiu (JSS) En. Azmi b. Mohd (JSS) En. Hashim (IP) Pn. Suraya Bibi bt. Ayub (JPM) Tn. Noraini bt. Hjh. 6. Melaporkan perkembangan program Teaching School kepada IPGM dan JPNS Membuat pemantauan dari masa ke masa terhadapa aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah yang dipilih Mengadakan mesyuarat dengan pihak sekolah sekurang-kurangnya dua kali setiap semester Mendokumentasikan program dan aktiviti Teaching School dalam pelbagai bentuk yang sesuai. Zaiton bt. Abdullah Dr. 6. Hjh. Hj. Kumutha a/p Rakiappan (UPT) En. Hamid (JM) Dr. Merancang aktiviti dan program Teaching School dengan pihak sekolah. Muhammad Fauzan b. Nor Aniza bt. 2. 5. Zailah bt. Melahirkan pensyarah dan guru yang dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berkesan hasil dapatan penyelidikan Memanfaatkan kemahiran dan hasil penyelidakan institut kepada masyarakat setempat terutamanya golongan guru di nNegeri Sembilan Menghasilkan dan menerbitkan bahan-bahan penyelidikan untuk tujuan dikongsi oleh semua golongan pendidikan di Malaysia Menjalankan pembagunan profesinalisme ke atas penyelidikan yang dijalankan Mengadakan mesyuarat mengikut perancangan yang ditetapkan JK Teaching School Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Datin Hjh.K. Lim Cheen Soon (UPC) En. Abdul Manan b. Zainuddin (JS) En. 5. Abdul Wahid (JAPIM) Pn.