JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012

JAWATANKUASA KERJA INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS RAJA MELEWAR TAHUN 2012

1.0

JK MAJLIS PROFESIONALISME, PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN (MPPP) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Pen.Setiausaha : Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Siti Normaniseh bt. Zakaria Pn. Mayzatul Akmam bt. Kamaruddin Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan Ketua Jabatan Bahasa Ketua Jabatan Sains Sosial Ketua Jabatan Matematik Ketua Jabatan Pengajian Melayu Ketua Jabatan Sains Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Ketua Jabatan Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Ketua Jabatan Pembangunan Inovasi Profesionalisme Keguruan Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan (PEK) Ketua Unit Kaunseling Pentadbiran Wakil JK Kecemerlangan Institut

Senarai Tugas: 1. 2. Berfungsi sebagai Jawatankuasa tertinggi peringkat Institut yang menentukan perancangan tahunan institut dibuat dan dilaksanakan. Jawatankuasa ini bertanggungjawab mengadakan mesyuaratnya sekurang-kurangnya empat kali dalam tempoh satu semester bagi membincangkan dan mengambil keputusan hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan pengurusan dan pentadbiran institut. Membincangkan dan meluluskan perancangan dan pelaksanaan kurikulum. Melaksanakan hala tuju institut berdasarkan hala tuju Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Melaksanakan arahan/pekeliling dan dasar Kementerian Pelajaran Malaysia. Membincangkan dan meluluskan pelantikan Jawatankuasa Institut Memantau dan membuat penilaian terhadap semua aktiviti .

3. 4. 5. 6. 7.

1

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012

2.0

JK JAMINAN KUALITI INSTITUT 2.1 2.1.1 Majlis Kualiti Institut Sekretariat Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Ketua Sekretariat : Penolong K Sekretariat: Setiausaha : Penolong Setiausaha : : Ahli : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Norazlan b. Ismail Pn. Zanariah bt. Sipon Pn. Faiziah bt. Shamsuddin Pn. Rashinawati bt. Abd. Rashid En. Mohd Affandi b. Abu

Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Penyelaras Malaysia Qualification Framework (MQF) Penyelaras Star Rating Penyelaras Standard Guru Malaysia (SGM) Pegawai Eksekutif Setiausaha Pejabat Ketua Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir (Pentadbiran)

Urus Setia

2.1.2

Jawatankuasa Bimbingan dan Pemantauan Pengerusi Setiausaha Ahli : : En. Abdul Malek b. Norakit Pn. Chong Siw Fong Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan

2.1.3

: : : : : : Jawatankuasa Dokumen Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : :

Ketua Pusat Sumber Pustakawan En. Badrulhisam b. Abd Ghani (HEP) Pn. Rashinawati bt. Abd. Rashid (JIP) Pn. Siti Normaniseh bt. Zakaria (JPM) Pn. Koh Bee Hoon (Bahasa) En. Amaran@ Amran b. Abd Malek (JSS) Pn. Hjh. Hamidah bt. Ismaun (JS) Pn. Shamsiah bt. Abd. Samad (J Mate) En. Ahmad Patakon b. Karino (JTP) Pn. Noor Lela bt. Mohamed Shariff (JAPIM) Pn. Suraya Bibi bt. A.K. Bapotti (JPJPK) Pn. Azibah bt Baharom (Kokurikulum) Tn. Hj. Zahar b. Abu (Peperiksaan) En. Abdul Karim b. Mansor (Praktikum) En. Mohd. Affandi b. Abu (LDP) Pegawai Eksekutif (Pengurusan)

2

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012

2.1.4

Jawatankuasa Rekod Kualiti Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Pembantu Tadbir Setiausaha Pejabat Pn. Noor Ruziah bt. Abd Kadir (HEP) Pn. Azmawati bt. Abd. Rahman (Peperiksaan ) Pn. Salina bt. Harun (Praktikum) Pn. Normala bt. Abu Bakar (LDP)

2.1.5

Jawatankuasa Penambahbaikan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Dr. Tam Yeow Kwai Pn. Hjh Zaharilah bt. Abd Kadir Ketua Jabatan PIPK Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Setiausaha Sekretariat Setiausaha Pasukan Audit Dalaman (PAD) Pegawai Eksekutif Kanan

2.1.6

Jawatankuasa Maklum Balas Pelanggan Pengerusi Bersama : : Setiausaha Bersama : Ketua Jabatan PIPK Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kebajikan dan Sosial HEP Ketua Unit Penilaian Program PIPK Semua Ketua Jabatan

Ahli

:

2.1.7

Pasukan Audit Dalaman (PAD) Ketua PAD : Timbalan Ketua PAD : Setiausaha : Ahli : Tn. Hj. Mohamad b. Osman (Lead Auditor) Tn. Hj. Rasid b. Abd Samat YM Pn. Hjh. Raja Rohana bt. Raja Ishak Semua Auditor

3

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012

2.1.8

Jawatankuasa Penilaian Prestasi Sistem Pengerusi Setiausaha Ahli : : : Tn. Hj. Zulkifli b. Husin Tn. Hj. Ramadzan b. Mohd Yusof Ketua Jabatan Ketua Unit

Senarai Tugas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Melaksana Sistem Pengurusan Kualiti di institut Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester Memastikan dasar dan objektif kualiti tercapai. Memastikan pelaksanaan perkhidmatan keguruan dilaksanakan dengan berkesan dan mencapai kepuasan pelanggan Memantau jawatankuasa yang terlibat melaksanakan tugas. Memastikan tindakan diambil oleh semua ahli jawatankuasa dan warga institut berdasarkan hasil Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP). Memastikan aktiviti penambahbaikan berterusan dan menyeluruh dilaksanakan.

2.2

JK Malaysian Qualification Framework (MQF) Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha I Setiausaha II Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Tan Bee Chu Pn. Shamsinor bt. Mohd Saleh Cik Low Lee Kim Tn. Hj. Rasid b. Abd Samat Dr. Hjh. Rosmidah bt. Hashim Pn. Hjh. Amanah bt. Mohd Noor Pn. Hjh. Siti Fatihah bt. Abdullah Pn. Fathaiyah bt. Abdullah Dr. Faridah bt. Nazir En. Ghazali b. Mustapha Pn. Hjh. Ashidah bt. Asnan Tn. Hj. Muzafar Shah b. Mustafa Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan

2.2.1

JK Penilaian Program Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Penyelaras : Setiausaha : Ahli Penyelaras PISMP a. PISMP Ambilan 2009 b. PISMP Ambilan 2010 c. PISMP Ambilan 2011 Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Hj. Zainol Badli b. Budiman Tn. Hj. Shuib b. Abd. Hamid

: : :

Pn. Sivakumari a/p Saniappan Pn. Hjh. Hamidah bt. Ismaun Dr. Abd. Razak b. Abu Chik

4

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012

d. PISMP Ambilan 2012 Penyelaras KPLI Penyelaras PPISMP Penyelaras KDC & PPG Penyelaras PGSR 2.2.2 JK PISMP : : : : : :

: : : : :

Dr. Wong Wee Shung Pn. Hjh. Faizah bt. A.Karim Dr. Hjh. Hasimah bt. Ibrahim Dr. Hj. Mohd. Ali b. Jaamat Pn. Masriyah b. Misni

Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras I Penyelaras II Setiausaha I

Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Tan Bee Chu Tn. Hj. Rashid b. Abd. Samat Pn. Shamsinor bt. Mohd Salleh Cik Low Lee Kim Pn. Hjh. Amanah bt. Mohd Nor Pn. Fathaiyah bt. Abdullah Dr. Faridah bt. Nazir En. Ghazali b. Mustapha Pn. Hjh. Ashidah bt. Asnan Pn. Noor Lela bt. Mohamed Shariff : Tn. Hj. Muzafar Shah b. Mustafa : Ketua Jabatan Program Berkaitan

Penyelaras Ambilan Januari 2009 : Penyelaras Ambilan Januari 2010 : Penyelaras Ambilan Januari 2011 : Penyelaras Ambilan Januari 2012 : Penyelaras PGSR : Penyelaras PPG Programme Owner

Kohort Ketiga (Januari 2009 – Disember 2012) Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Program ( 9 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / PJK / SN Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT / PJK / SN Matematik / PJ / BI Pendidikan Pemulihan Pend. Pemulihan / BT / MT Penyelaras Program Pn. Chong Siw Fong Pn. Sivakumari a/p Saniappan En. Chua Chee Ming Pn. Hjh. Zaharilah bt. Abd Kadir

Pend. Khas Masalah Pembelajaran Dr. Lee Keok Cheong PKMB / PJ / PSNg PSV / PJ / BM Pengajian Sosial Pend. Rendah 1 PS / PJ / BT Pengajian Sosial Pend. Rendah 2 PS / PJ / BM Sains Pendidikan Rendah SN / PJ / BI Tn. Hj. Yaakob b. Atan En. Amaran @ Amran b. Abd Malek Dr. Hj. Mohd Aris b. Othman Pn. Hjh Fathiyah bt. Dahlan

5

Karim Tn. Program ( 8 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC1 / PJ / PSVK Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC2 / PJ / MORAL Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BM / PJ / KH Matematik Pendidikan Rendah MT/ PJ/ BM Pendidikan Pemulihan (Tamil) PMLBT / BT / MT Pendidikan Jasmani Rendah PJ / PK / BM Rendah Pn. Hj. Rendah PSV / PJ / BM Sains Pendidikan Rendah SN / PJ / BI Penyelaras Program Pn. Program ( 6 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / PJ / KH Matematik Pendidikan Rendah MT / PJ / BT Pendidikan Pemulihan 1 PML(BM) / BM / MT Pendidikan Pemulihan 2 PML(BT) / BT / MT Pend. Saat Pendidikan En. Hj. Abu Chik PAI / BA / Pendidikan Al-Quran Sains Pendidikan Rendah SN / PJ / BM En. Hjh. 4. Abd. Sheikh Osman Pn. A. Faizah bt. Abd. 3 4 5 6. Latif En. Lee Yook Lan Pn. Fazali b. Rendah Hj. Khas Masalah Pembelajaran PKMBM / PJ / PSV Pend. Hashim 8. Noor Azzam bt. Hjh. Abd Hamid 5. 7. Ibrahim PSV / PJ / BM Pendidikan Agama Islam Pend. Hj.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Kohort Keempat (Januari 2010 – Disember 2013) Bil 1. Jamaliah bt. Hj. Hjh. 7. Lim Cheen Soon Penyelaras Program En. 2. 2. Seni Visual Pend. Ahmad Latfi b. Hashim Pn. Rahim Pn. Hjh. Roslimah bt. Razak b. 6 . 6. Azmi b. Hamidah bt. 9. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Tn. Shuib b. Ayub Tn. Ismaun Kohort Kelima (Januari 2011 – Disember 2014) Bil 1. 3. Rendah Dr. Ahmad Badruddin b. Nik Dzulkefli b.

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Kohort Keenam (Januari 2012 – Disember 2015) Bil 1. 4. 4. Rendah PAI / P. Che’ Azmi b. 2. Ibrahim En. 5. Sivakumari a/p Saniappan Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT2 / PJ / KS Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BM1 / PJ / PSV Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BM2 / BI / MT Matematik Pendidikan Rendah MT / BI / BM Sains Pendidikan Rendah SN / BI / BM Pendidikan Islam Pend. Mohd. 3. 5. Shairozi b. TESL2 Kohort Pertama PGSR (November 2008 – Disember 2012) Bil 1. Program ( 7 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC1 / PJ / KS Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC2 / PJ / KS Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT1 / PJ / KS Pn. Mohd. Hashim 10. 6. 9. Rendah PS / SN / BM Pendidikan Islam Pend. Rendah PAI / BI / BA Pn. Program ( 5 Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah BC / SN / MO Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BT / SN / MO Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BM / SN / PSK Pengajian Sosial Pend. Harun Tn. 3. 7. Mohamad Dr. Khairuddin b. Muniandy a/l Varathan Dr. Hj. 7 . TESL1 Pn. Dato’ Ibrahim 11. Nurul Hafiza bt. 2. Shamsudin Penyelaras Program Cik Lee Kim Hong Cik Farm Choon Moy Tn. Abdullah Muhsinul Nidzam b. Faiziah bt.Quran / BA Penyelaras Program En. Hj. Ewe Meng Huat En. 8. Ashraf b.

10. Roslimah bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Kohort Kedua PGSR (November 2009 – Disember 2013) Bil 1. Dr. 3. 4. Ismail (3 Unit) Matematik Pendidikan Rendah (1 Unit) Pendidikan Islam Pend. Zakaria En. Alias b. Saat Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah ((2 Unit) Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (2 Unit) Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (2 Unit) Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (1 Unit 11. Sulong Pn. 8. Rajendran a/l Thangaiah Bahasa Melayu Pendidikan Rendah En. Program ( 1 Program ) Penyelaras Program Bahasa Tamil Pendidikan Rendah En. Ravibalan a/l P. Ahmad Zaini b. 6. Muhammad Fauzan b. Rendah (2 Unit) Sains Pendidikan Rendah (3 Unit) Pendidikan Muzik Rendah (1 Unit) Pendidikan En. 2. Mohamad b. 5. Rahim b. Abdul Wahid En. Arumugam BT / SN / MO Kohort Pertama Program Pensiswazahan Guru (PPG) (Jun 2011 – Jun 2015) Bil 1. 7. 9. Ishak En. Razak b. Benedict Clement D’Silva En. Abd. Sharif En. Program ( 11Bil Program ) Bahasa Cina Pendidikan Rendah (4 Unit) Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (2 Unit) Penyelaras Program Cik Tan Guat Kun En. Lee Keok Cheong 8 .

Pumadevi a/p Sivasubramaniam En. Ibrahim Pn. Mariam bt. Hasimah bt. Abu Chik En. Samat En. Wong Pung Keng YM. Nizam b. Aris b. Ishak (J Mate) Pn. Tam Yeow Kwai En. Rasit b. 3. Rogayah bt. Hj. Abd.3 JK PPISMP Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Hjh. Hj. Alias b. 4. Ahmad Badrudin b. Hashim Ketua Unit Khidmat Pengurusan (KUKP) Pegawai Eksekutif Kanan (PEK)/Penolong Akauntan Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Senarai Tugas: 1. Maimunah bt. 2. Latib En. Hj. Hj. Dahlan Dr. Maznah bt. Zakaria Pn. Radzi Dr. Ragendran a/l Thangiah Tn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 2. Hj. Abdullah Datin Hjh.2. Shamsuddin (JPM) Pn. Razak b. Abdullah Pn. Seethradewi a/p K Krishnasamy (JB) Tn. Umi Kalsom bt. Shashitaran a/l Raman Kutty(JIP) Pn. Manan (KOKU) 2. Hjh. Raja Rohana bt. Sheikh Osman(JSS) Pn. Lasim (JAPIM) Cik Norazian bt. Fathiyah bt. Othman Dr. Mengadakan mesyuarat dua kali setahun Menilai dan mengukur prestasi organisasi agar berada pada tahap cemerlang Memantau tiga komponen iaitu pengurusan. Tambi (JS) En. Jaafar (JPJPK) Pn. Mohd. Hjh. Che Latt Dr. 5. Too Seng Hee En. Raja Ishak En. Hjh.3 JK STAR RATING : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Siow Choong Fui Dr. Abd. Murad b. Redzuan b. Chua Lay Nee Semua Ketua Jabatan Dr. Hjh. Ahmad Zaini b. perkhidmatan teras dan pengurusan aduan Menggalakkan persaingan dalam kalangan semua staf di IPG Memberi pengiktirafan secara formal kepada organisasi yang mencapai prestasi cemerlang 9 . Zaiton bt. Faiziah bt. Siti Fatihah bt. Takriff En. Hjh. Pn.

membangun dan menyelia aktiviti akademik dan yang berkaitan dengannya di IPG. 4. persembahanprojek. Mohd. 3. Mohd Nor Pn. Zaharinah bt. promosi. Menjaga dan bertanggungjawab terhadap kualiti dan standard yang telah ditetapkan. Mohd. Umi Nadzrah bt. penghargaan dan pengiktirafan Menentukan objektif dan halatuju KIK Mendaftar kumpulan dan keahliannya Menilai dan memantau keberkesanan Program KIK Menyelaras penyeragaman cadangan penyelesaian dari Program KIK Kedalam Perkhidmatan Awam Mengenalpasti output yang berpotensi untuk tujuan pendaftaran hakcipta dan pengkomersilan : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Yusoff En.5 Merancang. Mohd Nor En. 3. Amanah bt. Said Pn. 6. Wang Leong Boon En. Fuad b. Membina pangkalan data IPG selaras dengan soalan-soalan dalam sembilan aspek kualiti seperti dalam dokumen Kod Amalan Jaminan Kualiti IPTA.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 2. Ali Othman Semua Penyelaras program Semua Tutor Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. Ahmad Sandara Lela Putera b. lawatan. Hjh. Menyediakan peruntukan kewangan untuk aktiviti latihan termasuk kaedah pemikiran kreatif. 2. 5. 4. Zaiton bt. 2. Pumadevi a/p Sivasubramaniam Semua Ketua Jabatan Timbalan Pengerusi : 2. menyelaras. Membuat laporan berdasarkan analisis pangkalan data yang telah dibuat. Abdullah En. penyertaan dalam konvensyen. Mengadakan penilaian terhadap program yang telah dilaksanakan di IPG. Norizam b. 5. Abdul Kadir En. 10 . JK PEMANDU KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK) Pengerusi Fasilitator Ahli Senarai tugas: 1.4 JK STANDARD GURU MALAYSIA : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Arshad Datin Hjh. Muhamad Hilal b. pelaksanaan projek. Hjh.

Fathiyah bt. Ibrahim Dr. Dahlan Pn. Bertanggungjawab terhadap kelancaran aktiviti –aktiviti kumpulan dan memupuk semangat kerjasama dan harmoni 3. Koh Bee Hoon En. Razak b. menyumbangkan idea. melaksanakan cadangan-cadangan penyelesaian dan penambahbaikan serta memantau keberkesanan pelaksanaan projek 4. Menghadiri mesyuarat secara tetap dan tepat pada waktunya 2. Radzi En. Abd.5. Ashraf b. Abu Chik Fasilitator Ketua Kumpulan Penolong Ketua Kumpulan Setiausaha Penolong setiausaha Ahli Senarai Tugas Ketua Kumpulan: 1. Mengenalpasti projek. Taufik b. Redzuan b. Kasdi En. Mengambil bahagian semasa persembahan pengurusan berdasarkan pembahagian tugas yang telah ditetapkan 11 . Mohd. Abdul Manan b. Menumpukan usaha menyempurnakan projek kumpulan 3. Faridah bt.1 JK Kumpulan Inovatif Dan Kreatif: QUANTUM : : : : : : : : : : : : : : Dr. Melatih ahli-ahli mengenai teknik penyelesaian masalah / penambahbaikan / penciptaan baru dengan bantuan fasilitator di mana perlu 2. Norhiza bt. Chua Lay Nee Pn. Razak b. Mengelola dan mempengerusi mesyuarat dengan teratur dan berkesan 5. menjalankan kajian. Azibah bt. Mohd. Salleh Dr. Nurul Hafiza bt. Membantu kumpulan menyimpan rekod dan membuat persediaan bagi persembahan pengurusan 4. Sulong Pn. Membantu menyelesaikan masalah-masalah ahli 7. Dato’ Ibrahim Dr. Mustaffa En. Mohd.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 2. Menguatkuasakan disiplin bekerja secara berkumpulan Senarai Tugas Ahli-Ahli KIK: 1. Baharom Pn. Nazir Pn. Pumadevi a/p Sivasubramaniam Dr. Hjh. Menunjukkan minat dan sokongan kepada kumpulan 6.

Dahlan Dr.0 JK AKADEMIK Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Akademik Penolong Setiausaha I Penolong Setiausaha II Penolong Setiausaha III Ahli : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. 2. Tan Bee Chu Pn. Umi Kalsom bt. Takriff En. Samat Tn. Hjh. 3. Hjh. Hjh. Asnan Pn. Harun Semua Ketua Jabatan KU Peperiksaan KU Kokurikulum KU Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Penyelaras Jaminan Kualiti Penyelaras Program (ahli jemputan) Pensyarah pakar subjek (ahli jemputan) Pn. 5. Hashim Pn. Mohamad b. Mohd Din Dr. Hj. 6. Tham Yew Meng Pn. Siti Fatihah bt. 4. Fathiyah bt. Osman Dr.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 3. Hjh. Sansinah bt. Rafiah bt Daud En. A. Amran b. sumber dan bilik kuliah Menjalankan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setiap semester 12 . Hjh. Wong Pung Keng Pn. Heaw Kok Meng Penyelaras LPBS/KDC : Penyelaras DPLI SR : Penyelaras Jadual Waktu Induk : Penyelaras PGSR : Penyelaras PBS KPLI SR : Penyelaras MQF : Penyelaras PLPS : Penyelaras BIG : Penyelaras Pra PISMP : Penyelaras PISMP IPGM : Penyelaras PPG : Penyelaras Penggubalan Soalan : Penyelaras Penggubalan JSU : Penyelaras Kerja Kursus & Taksiran : Senarai Tugas: 1. Ibrahim Tn. Hasimah bt. Mustafa Tn. Hjh.Hj. Hj. Karim En. Rosmidah bt. Abd. Hashim En. Che’ Azmi b. Hj. Rasid b. Ashidah bt. Abdullah Tn. Merancang pelaksanaan kurikulum di peringkat institut Menyelaras pelaksanaan kurikulum di peringkat jabatan dan institut Menganalisis keberkesanan kurikulum dan penilaian Mencadangkan perubahan yang diperlukan ke atas kurikulum Membincang keperluan pensyarah. Muzafar Shah b. Hj. Hjh Faizah bt.

Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. penilaian dan peperiksaan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali pada setiap semester 13 . Faizah bt. Berbincang dan merancang Jadual Waktu Induk berdasarkan keperluan sedia ada dan unit tambahan yang baru berdasarkan unjuran Institut Pendidikan Guru. Memastikan dokumen kurikulum dan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari Institut Pendidikan Guru. Mengendali. Hjh.Karim Pn. 11. 4. 5. KU Peperiksaan. Menentukan bilik kuliah yang akan digunakan 7. Menyelaras bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar hal berkaitan kontrak dan elaun pelajar. 4. 6. Menjalankan kuliah dan tutorial. 8. Mengumpul maklumat yang diperlukan dan cadangan-cadangan daripada Ketua-ketua Jabatan. 3. A. Abd Rahman Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Kokurikulum Senarai Tugas: 1. Tham Yew Meng Cik Farm Choon Moy Pn. Membuat pendaftaran peserta kursus bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. 2. 10. Huzaifah b. Ratna Laila bt. Menyelia dan memeriksa tugasan. 5. Menyediakan Jadual Waktu Induk dengan tepat dan sesuai dengan keperluan kursus masingmasing. KU Kokurikulum dan KU Latihan Dalam Perkhidmatan untuk melengkapkan Jadual Waktu. Aziz Semua Ketua Unit Mata Pelajaran Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. Melapor hal-hal berkaitan jadual waktu kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah dari semasa ke semasa 3. 6. Maimunah bt.1 JK JADUAL WAKTU Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha 1 Setiausaha 2 Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Mohd.2 JK PROGRAM DIPLOMA PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. 9. bilangan unit mengikut opsyen. menyelia dan memantau perjalanan program. peruntukan bilik dan kemudahan lain yang sedia ada di institut 3. Menyediakan jadual waktu pensyarah dan peserta kursus. Abd. Memastikan kemudahan pembelajaran dan tenaga pengajar mencukupi. Menyediakan Jadual Waktu mengikut unjuran dan arahan daripada Institut Pendidikan Guru.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 3. 2. Menjalankan kerja pentadbiran kursus dan tugas-tugas bahagian akademik. Mencetak dan mengedarkan Jadual Waktu kepada semua yang berkenaan sebelum semester bermulaMeminda dan mencetak semula Jadual Waktu Induk berdasarkan keperluan semasa. Shahidin En. 7.

9. Penyelaras PPG JM : 12. Menjalankan kuliah dan tutorial. 3. Bongsu En. Mustafa En. Abdul Rahim b. Basri Pn. Muhammad Fauzan b. Hj. Noraini bt. Zamrah bt. Pozi b. Tham Yew Meng Pn. Penyelaras PPG JAPIM : 10. Mazlan b. Rajendran a/l Tangiah En. Fatimah Rozihan bt. Menyediakan jadual waktu pensyarah dan peserta kursus. Umar b. 10. 11. Baharom b. Zaki En. KU Latihan Dalam Perkhidmatan : 4. Memastikan kemudahan pembelajaran dan tenaga pengajar mencukupi. Juruteknik Kanan Senarai Tugas: 1. 7. Sulong Pn. 5. KJ Teknologi Pendidikan : 3. Mohd. 2. Penyelaras PPG Sains Sosial : 8. Penyelaras PPG JS 14. : : : : : : Pn. Ismail En. Muhamad Hilal b. Shariff Pn. Abdul Majid Menjalankan kerja pentadbiran kursus dan tugas-tugas bahagian akademik. Wan Muhammad Cik Tan Guat Kun En. KJ Hal Ehwal Pelajar : 2.3 JK PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PPG) Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Tn. 8. Menyelia dan memeriksa tugasan. Mengendali. Ratna Laila bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 3. Arshad Dr. Penyelaras PPG JIP : 6. Muzafar Shah b. Wahid Tn. 6. Penyelaras PPG PT : 9. Razak b. Membuat pendaftaran peserta kursus bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Unit Latihan Dalam Perkhidmatan. Hjh. Penyelaras PPG PJPK : 11. Lee Keok Cheong En. Zanariah bt. 4. Penyelaras Jadual Waktu 16. Penyelaras PPG JTP 15. Abu Bakar En. Benedict Clement D’Silva En. Mohd. Penyelaras PPG Unit PC 13. Pegawai Eksekutif Kanan 17. Penyelaras PPG JPM : 7. penilaian dan peperiksaan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali pada setiap semester 14 . Memastikan dokumen kurikulum dan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari Institut Pendidikan Guru. Hj. Ketua Unit Khidmat Pengurusan : 5. Ahmad Ridzwan b. Shahidin 1. menyelia dan memantau perjalanan program. Menyelaras bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Unit Latihan Dalam Perkhidmatan hal berkaitan kontrak dan elaun pelajar. Sipon En. Abd Wahid En.

Hjh. derma darah dan pendidikan kesihatan pergigian daripada pihak yang berwibawa. Sulaiman (Ketua) : Pn. Rasid b. Rosli En. Yee Yong Fak (KPLI KDC) : Pn. Abd. Hasnah bt. 4.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 3. Hamzah : En. Abdul Karim b. Umi Kalsom bt. Hj. Cho Keng Boon (Ketua) : En. Mohd Ayob (Derma Darah) Cik Norazian bt. Merancang program tahunan bagi memastikan kesedaran terhadap kesihatan sentiasa ada dalam kalangan warga institut Melaksanakan program yang dirancang seperti pameran. 2. Memantau tahap kesihatan pelajar. Ahmad (KPLI j-QAF) : Tn. Abdul Kadir : En. Ahmad Sandara Lela Putera b. Hjh. Hj. Mansor Sub Unit Pasukan Pengurusan : En. Jalil b. Jaafar (Kesihatan Gigi) Semua Mentor Senarai Tugas: 1. Salina bt. 4 JK PENYUBURAN DIRI PELAJAR Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kaunseling HEP En. Mohd Said Sub Unit Pementoran 15 . Rahim (KPLI) : En.Zaharilah bt. Hj. Samat (PISMP-IPG) : Pn. pemeriksaan kesihatan dan ceramah berkenaan pencegahan dadah. Takriff (KDPM Prasekolah) Sub Unit Data dan Rekod : En. Muhammad b.1 JK PASUKAN PENGURUSAN PRAKTIKUM Pengerusi : Timbalan Pengarah Setiausaha : Ketua Unit Praktikum Pegawai Pengurusan Praktikum: En. Noor Azzam bt. Harun : Pn. 3. Ahmad Radhi b. Afandi b.0 JK INDUK PRAKTIKUM Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : Pengarah : Timbalan Pengarah : Ketua Unit Praktikum : Semua Ketua Jabatan : Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian : Ketua Unit Kokurikulum : Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan 4. Abd. Mansor (Ketua) : Pn. Mhanogaran a/l Arujunan (Anti Dadah) Tn. Osman : Pn. Muniandy a/l Varatan (KDPM KDC) : En. Md. Abdul Karim b. Norhamimah bt.

Menentukan dasar pelaksanaan praktikum selaras dengan struktur dan komponen kursus. 5. 16 . 7. Salina bt. Menguruskan hal yang berkaitan dengan praktikum dari aspek penempatan pelajar dan pensyarah penyelia. Memantau pelaksanaan praktikum. 6. cemerlang dan gagal. 8. 3. Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar bertanggungjawab membentangkan status kehadiran pelajar-pelajar yang didaftarkan di institut. 4. Hamzah Senarai Tugas 1. laporan mesyuarat JKPPMPG dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan ke Unit Peperiksaan dan Penilaian.Krishnan : En. 3. Azulhaimi b. 2. Harun : Pn. menangguh. Menghantar laporan yang berkaitan untuk makluman IPG. Norhamimah bt.2 JK UNIT PRAKTIKUM Pengerusi Setiausaha AJK : Ketua Unit Praktikum : En. Institut Pendidikan Guru mengikut tarikh yang ditetapkan dalam jadual kerja peperiksaan. Shasitharan a/l Raman Kutty (Ketua) : En. Abdul Karim b. 5. Ahmad : Pn. gagal dan tidak cukup tempoh. 4. 2. mengadakan kursus mentoring untuk guru pembimbing. Membuat penyeliaan rentasan kepada pelajar yang bermasalah. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya dua kali dalam setiap semester. Ketua-ketua Jabatan bertanggungjawab membentang laporan kesempurnaan semua kerja kursus bawah kelolaan jabatan masing-masing. SUP bertanggungjawab menyediakan Borang Induk Keputusan Peperiksaan (BIKP). Bermesyuarat untuk memutuskan kes-kes khas seperti disiplin. SUP bertanggungjawab menghantar BIKP. 6 JKPPIPG hendaklah mengadakan mesyuarat untuk menjalankan fungsinya sebagaimana Perintah LPPG Bab IV Perkara 2.0 JK PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU ( JKPPIPG ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Semua Ketua Jabatan Semua Penyelaras Program Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum 1. Mengesahkan keputusan praktikum. Wang Leong Boon 4.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Sub Unit Latihan : En. Jawatankuasa ini menentukan pelajar yang layak menduduki peperiksaan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perintah LPPG. 5. Seethradevi a/p K. Mansor : Pn.6 pada tarikh yang ditetapkan dalam jadual kerja peperiksaan. JKPPIPG hendaklah menyediakan laporan segala mesyuaratnya dan disenggara serta disimpan dalam bentuk sepatutnya. dan taklimat kepada pensyarah dan pelajar.

KUPP menguruskan penyediaan dan penyerahan transkrip akademik peperiksaan. 7. Lee Keok Cheong (Pendidikan Khas) Tn. Menyediakan jadual waktu peperiksaan dan jadual pengawasan peperiksaan peringkat IPG. Rosmidah bt. Hj. Hjh. Hjh. Rasid b. Hj. 3. 8. Sansinah bt. Masnan b. Siti Fatihah bt. Nong Chik En. Asnan Dr. Zubaidah bt. 2. 6. KUPP memasukkan maklumat pelajar dalam BIKP. Memaklumkan keputusan kes calon yang Tidak Dibenarkan Menduduki Peperiksaan Asal ke IPGM. Siow Choong Fui (Kurikulum) Pn. KUPP mengurus pemesanan lembaran sijil/diploma/ijazah ke JPP. P/TP mempengerusikan mesyuarat JKPPIPG untuk mengesahkan keputusan peperiksaan dan pentaksiran yang di bawah kuasa JKPPIPG dan menyemak keputusan peperiksaan ulangan dan keputusan akhir sebelum dikemukakan kepada Senat. Rafiah bt. Ahamad (Jaminan Kualiti) En. Menyerahkan skrip jawapan kepada Ketua Jabatan (yang berkenaan) untuk proses pemeriksaan skrip jawapan. Abu Bakar (Keceriaan/Kebudayaan) 17 . Abdullah (Kurikulum dan MS ISO) Pn. Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Peperiksaan dan Penulisan En. Hjh. Mohamad Kaslan (Kebajikan) En. 4.1 JK PENGURUSAN PEPERIKSAAN (LAM-PT-07) Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Pemb. Zahar bin Abu Semua Ketua Jabatan Semua Penyelaras Program Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum 1. Osman (Pep. Abd Samat (MQA) En. 8. Mohamad b. Tham Yew Meng (ICT) En. Daud (HEP dan Konvokesyen) Pn. Pumadewi a/p Sivasubramaniam En. Abd Latib (ICT) Dr. Wong Pung Keng (Kurikulum) Pn. Subramaniam a/l Kolimdapan Tn. dan Penilaian/MS ISO) Tn. KUPP menyerahkan BKKP kepada semua KJ berkenaan mengikut jadual kerja peperiksaan. Tan Bee Chu. dan sijil/diploma/ijazah kepada calon. Hj. Dr.0 JK KECEMERLANGAN INSTITUT Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Pn. Heaw Kok Meng (Peperiksaan dan Penilaian/PLC) Dr. Ashidah bt. Nong Azman b. Hj. Hashim (KDC/Teaching School) Tn. Hj. 6. Nizam b. 9. Hjh. KUPP merancang dan menguruskan Mesyuarat JKPPIPG bagi menentukan Kelayakan Calon Menduduki Peperiksaan. 5.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 7. Hashim (MQA) Dr. Menyediakan jadual kerja peperiksaan dan penilaian peringkat institut berdasarkan jadual kerja yang ditetapkan oleh IPG Menyediakan analisis keputusan peperiksaan Melaksanakan tugas-tugas peperiksaan dan penilaian institut 5. IPGM. Mazlan b. Hjh.

Hjh. Hjh. Osman 18 . Zaiton bt. Hjh. Hjh. Awang Abdullah b. Raja Rohana bt. Razak b. Pn.2 Jawatankuasa Kerja Pembangunan IPG Sukan Pengerusi Timbalan Pengerusi : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Jabatan Pend. Jalil b. Jasmani dan Pend. Hashim (Kurikulum) En. Kesihatan Ketua Unit Unit Kokurikulum Ketua Urus Setia Penyelaras : 7.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : : : : : : : : : : : Senarai Tugas: 1. Hj. Muhammad Hilal b. Lasim (Kebajikan) Pn. Raja Ishak (Lesson Study) Datin Hjh. Hjh. Kesihatan Ketua Unit Kokurikulum Pn. Ahmad En.0 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN IPG SUKAN 7. Yaacob En. Jasmani dan Pend. Mohd Nor (Bahasa dan Budaya) Pakar rujuk bidang berkenaan Menghadiri mesyuarat JK berkenaan Memberi idea.1 Jawatankuasa Kerja Prasarana Ketua Setiausaha Ahli : : : En. Arshad En. Amanah bt. Hj. Mukhtar b. Hassan Semua Ketua Jawatankuasa Kerja IPG Sukan Semua Setiausaha Jawatankuasa Kerja IPG Sukan Ketua Unit Khidmat Pengurusan (Ahli Jemputan) Pegawai Eksekutif Kanan (Ahli Jemputan) Semua Ketua Jabatan (Ahli Jemputan) Semua Ketua Unit (Ahli Jemputan) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Naib Pengerusi : Ketua Urus Setia : Setiausaha : Penolong Setiausaha : Ahli : 7. Fathiyah bt. Memantau dan menilai keberkesanan aktiviti bidang berkenaan. Jamaliah bt. Muhammad Fairuz b. Mariam bt.1 Jawatankuasa Urus Setia Pembangunan IPG Sukan Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Jabatan Pend. Hjh. Hj. 5. Darwish (Peperiksaan dan Penilaian) Tn. Che Latt (Protokol dan Integriti) En. Chong Chai Lian Dr.2. Harun (ICT) Pn. 4. Amran b. 7. Maimunah bt. Hj. Nor Aniza bt. Che’ Azmi b. Sulong En. 2. 3. Zakaria (Kebudayaan) YM Pn. Md Din En. Tam Yeow Kwai (Kokurikulum) Pn. Abdullah (LDP/Teaching School) Dr. sumbangan dan motivasi dalam meningkatkan mutu kerja Merancang dan melaksanakan aktiviti bidang berkenaan untuk meningkatkan kecemerlangan institut. Alias b. Dahlan (Praktikum) Pn.

2. A. Shamsudin b. Rohaizad b. Latif Dr. Money Dr. Maznah bt.2. Mohamad Shariff Pn. Abu Pn. Mohd Taufik b. Muhammad Fairuz b.2.K.5 Jawatankuasa Kerja Promosi Ketua Setiausaha Ahli : : : En. Mustaffa 7. Azulhaimi b. Bapotti En.4 Jawatankuasa Kerja Dokumentasi Ketua : Setiausaha : Ahli : Dr. Abdullah 7. Md Salleh Pn. Suraya Bibi bt. Hasnah bt. Awang Abdullah b. Nor Aniza bt. Latif 7. Ahmad En. Khalid Pn. Hassan En. Suthanthiradevi J. Abd Rahim b. Md. Syed Mahamud 7. Hj. Bapotti Cik Norazian bt. Tam Yeow Kwai En.2 Jawatankuasa Kerja Kurikulum Ketua Setiausaha Ahli : : : En. Haidatullaila bt.2. Aris Tn.7 Jawatankuasa Kerja Pengantarabangsaan Ketua Setiausaha Ahli : : : En. Syed Zulkarnain b. Mohamad Arshad b. Hj. Mohd. Jaafar En.2. Ahmad Latfi b. Suraya Bibi bt. A. Hj. Baharom Tn. Ahmad Latfi b.3 Jawatankuasa Kerja Perancangan Sumber Manusia & Pembangunan Profesionalisme Ketua : Setiausaha : Ahli : Pn.6 Jawatankuasa Kerja Penyelidikan & Inovasi Ketua Setiausaha Ahli : : : Dr. Ahmad En.2.8 Jawatankuasa Kerja Kejurulatihan Sukan dan Kepegawaian Sukan Ketua Setiausaha Ahli : : : Tn. Jaafar En. Halim b. Hassan 7. Tan Kait Keong Tn. Yaacob Cik Norazian bt. Redzuan b. Ayob 7. Azibah bt. Matrop En.N. Afandi b. Ismail En.K. Mohd Ali En.2.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 7. Tamilchelvan a/l Periasamy En. Radzi En. Affandi b. Bisshukri b. Muhammad Fairuz b. Abd. Manan 19 .J.

Jaafar Dr. Mohd. Wan Mohamad Saad b. Ayub En. Ahmad Latfi Latif En. Menyelaras dan mengawal selia mesyuarat serta menyediakan maklum balas mesyuarat IPG Sukan kepada IPGM. Mohd. Hj Zakaria En. Azulhaimi b. melaksana. Ali En. Haidatullaila bt. Ahmad Tn. Jalil b. Bapotti En. Ismail En. mengurus. Jaafar En. 2. Aris En. Matrop En. meminda dan menggubal kerangka konseptual pelaksanaan ke arah merealisasikan Dasar 1M1S. Afandi b. Sulaiman En. Lee Yook Lan Senarai Tugas 1. Hj. Hassan Tn. pembangunan IPG Sukan. Muhammad b. Suthanthiradevi JNJ Money Gimnastik Gimrama Renang Bola Sepak Bola Tampar Bola Baling Tenis Ragbi Hoki Ping Pong Skuasy Bola Keranjang Badminton Sepak Takraw Bola Jaring Bowling 10 Pin Memanah Silat Olahraga Kabadi/Silambang Wushu En. Mohamad b. Ayob Pn. Ahmad Latfi b. Sulong En. Shamsudin Mohamad Shariff En. Hj. Md. Jalil b. Bishukri b. Hj. Mohd.Arshad b. memantau dan menilai projek-projek 4. 20 .Sy Mahamud En. Yusop En. Mohd Nor En. Sivakumari a/p Saniappan En.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Olahraga Dr. Yaacob En. Awang Abdullah b. Tan Kait Keong Tn. Rahim b. Heaw Kok Meng Pn. Izan b. Zulkifli b. Salleh Tn. Merancang dan mewujudkan kolaborasi yang strategik dengan pelbagai pihak dan agensi dalam pelaksanaan program IPG Sukan. Khalid Pn. Hj. Rohaizad b. Tam Yeow Kwai En. Osman Cik Norazian bt. Chong Chai Lian En. 5. Osman Pn. 3. Abd. Amran b. Sharif Pn. Hj. Wan Chik Dr. Razak b. Md. Sy Zulkarnain b. menilai. Halim b. Tamilchelvan a/l Periasamy En. Ahmad Dr. Abd. Safian b. Mohd. Nor Aniza bt. Khalid Pn. Bertindak sebagai penanda aras IPG Sukan dalam dan luar negara. Din En. Cho Keng Boon En. Haidatullaila bt. Md. Ashraf b.K. Palani a/l Krishnasamy Pn. Latif Cik Norazian bt. Azmi b. A. Hj. Muhammad Fairuz b. Chin Kuang Tiu En. Merancang. Suraya Bibi bt. Ibrahim En. Nor Diwiyana bt. Md. Mengkaji. Abd Rashid Tn. Chong Chai Lian Pn.

9. 9. 6. Meluluskan program/aktiviti kokurikulum yang akan diadakan pada setiap semester/tahun.persaraan dan lain-lain Merancang dan melaksanakan program pembangunan personel Mengurus dan memantau laporan prestasi anggota organisasi Menjadi panel pergerakan gaji dan Augerah Perkhidmatan Cemerlang Mengambil tindakan tatatertib dan kaunseling personel Meningkatkan prestasi dan kompetensi anggota secara berterusan Menguruskan urusan berkaitan Majlis Bersama Jabatan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya empat setahun MAJLIS KOKURIKULUM Penasihat : Pengerusi : Setiausaha : Pen. 2.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 8. Mengedar proforma dan sukatan pelajaran kokurikulum kepada Jurulatih/Pensyarah Penasihat Kokurikulum. 5. 2. 4. 7. Pengurusan dan Pentadbiran (MPPP) Senarai Tugas: 1. Merancang program/aktiviti kokurikulum Institut Pendidikan Guru Kampus (IPGK) mengikut semester/tahun berdasarkan kepada penilaian program sebelumnya. 3. Menyelaras dan mengesahkan keputusan penilaian program/aktiviti kokurikulum Bertanggungjawab secara langsung kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah dalam semua perkara berkaitan dengan program/aktiviti kokurikulum. 5.pengesahan jawatan.0 JK PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA: Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Semua Ahli Majlis Profesionalisme. 4. 8. Mengagihkan tugas Jurulatih/Pensyarah Penasihat Kokurikulum.0 Mengkaji dan merancang keperluan perjawatan dan sumber manusia di IPG KRM Menguruskan urusan kenaikan pangkat. 9. Merancangkan anggaran perbelanjaan tahunan pelaksanaan program/aktiviti kokurikulum. 3. 8. Mengesahkan perancangan program/aktiviti kokurikulum bagi setiap semester/tahun. 6. Menentukan semua kegiatan program/aktiviti kokurikulum dilaksanakan mengikut rancangan semester. 21 .Setiausaha: Ahli : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Kokurikulum Penolong Ketua Unit Kokurikulum Penyelaras Permainan Penyelaras Unit Beruniform Penyelaras Persatuan Penyelaras Olahraga Penyelaras Bina Insan Guru (BIG) Penyelaras PULAKO Penyelaras Pengurusan Kokurikulum Senarai Tugas : 1. 7.

Yaakob Senarai Tugas: 1 2. Suthanthiradevi a/p J. Menyelaras aktiviti kokurikulum yang dianjurkan oleh IPGM. Mohd Shariff En.Money Tn. Mengawas dan menyelia aspek penilaian aktiviti kokurikulum. Shairozi b. Tamilchelvan a/l Periasamy En. Ali En. Mengadakan mesyuarat majlis Kokurikulum sekurang-kurangnya dua kali dalam semester. 9. 6.2 Membincang. Hj.N. Shariff Tn. Hj. Md. Afandi b. Amran b. Suthanthiradevi J. Mohd. Mengawas penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum yang dianjurkan oleh pihak luar institut. Tamilchelvan a/l Periasamy En.Money En.J. Wan Chik En. Fathaiyah bt. Din Dr. Ujang Tn. mengawas dan menyelia pelaksanaan semua hal yang berkaitan dengan aktiviti kokurikulum peringkat institut. Manan Tn. Shamsudin b. Wan Mahamad Saad b. Hj. Aris En. Hj. Shamsudin b.J Money En. Shamsudin b. Hj. 4. Awang Abdullah b.1 JK PENYELARAS KOKURIKULUM Penasihat Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha (PGK / KDC) Penolong Setiausaha (Pentadbiran) Penyelaras Unit Beruniform Penolong Penyelaras Persatuan Penolong Penyelaras Permainan Penolong Penyelaras Olahraga Penolong Jurulatih Beruniform/Permainan : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Kokurikulum Dr. Maznah bt. Hj.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 9. Hashim Dr. Abdul Rahim b. Mohd. Azibah bt. 3. Hj. Wan Chik Pn. Md. Aris En. Tam Yeow Kwai Pn. Rahim b. Shariff En. Merancang program latihan kompetensi kepada pensyarah bagi meningkatkan profesionalisme mereka. Arshad b. Mohd. Baharom Dr. Mohd. Din Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : : : Semua Tutor Tn.N. Awang Abdullah b. 5. Rohaizad b.J. merancang. Harun b. Ahmad Tn. Ismail En. Suthanthiradevi a/p J. Yaacob Pn. Mohd. Samsudin b.N. JK BINA INSAN GURU : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Kokurikulum En. Hj. Wan Mahamad Saad b. Amran b. Md. Abdullah 22 . Ayob En.

Memilih dan menentukan tapak perkhemahan. 5. 3.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Senarai Tugas 1.0 JK INDUK PENGURUSAN PELAJAR Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kepimpinan Semua Ketua Unit Penolong Ketua Unit Jabatan HEP Cik Safura bt. Hj.1 Menentukan cara pemilihan Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPP) dibuat Melantik barisan Exco JPP Mengadakan mesyuarat dan memantau perjalanan mesyuarat JPP Mengadakan latihan kepimpinan Exco JPP Menganjurkan lawatan penandaarasan kepimpinan pelajar JK KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kaunseling HEP Kaunselor Pentadbir Kaunselor Pelajar Tn. Basri En. 3. Ujang Dr. Zin En. . . Ali b. 7. Memastikan tutor menilai dan menyiapkan markah para peserta. 6. Ahmad Radhi b. Menguruskan segala bayaran ke atas pembekal dan membuat penilaian prestasi pembekal Membuat penilaian program dan menyediakan laporan bagi setiap kohort kursus Mengadakan mesyuarat sebelum dan selepas kursus 2. Mohd. Hasimah bt. Che Yang bt. 4. Kassim En.Penubuhan dan pemilihan jawatankuasa pengelola kursus. Membuat perancangan awal dan persediaan program: .Menyediakan kertas kerja dan mengemukakannya kepada pihak oengurusan untuk tujuan kelulusan kewangan. Ibrahim Pn. Menjalankan aktiviti seperti yang terdapat dijadual program Bina Insan Guru.Merancang perbelanjaan catuan basah dan kering. Ahmad Ridzwan b. Fuzi b. Hjh. 5. . Musalmah bt. Menyediakan jadual program Bina Insan Guru (BIG). Jaamat Pn. 10. Md. Rosli Senarai Tugas 1. . 4. . Mohamed Zin 23 . 10.Merancang pengisian aktiviti. Hj. 2. Harun b. Mohd. Hjh.Merancang taklimat kepada peserta kursus. Salleh Dr. Hjh. Yee Yong Fak En.

Abdullah En. Mengadakan mesyuarat dua kali setiap semester dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah 10. 6. Menyebarkan maklumat tentang Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Ali Othman 24 . Chong Siw Fong En. Hjh. Mohd Muhsinul Nidzam b. Memantau pelaksanaan dan aktiviti tutorial dan usrah secara kelas dan umum. ujian personaliti dan lain-lain berkaitan. Bapotti Pn. Lee Yook Lan 4. ujian minat.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : : : : Senarai Tugas 1.2 JK DISIPLIN DAN KEHADIRAN PELAJAR Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan Penolong KU Perjanjian dan Penguatkuasaan En. Bekerjasama dengan penyelaras program kemajuan staf dalam melaksana latihan perkembangan kendiri kepada pensyarah atau staf sokongan mengikut keperluan semasa. akademik. Chua Lay Nee Pn. Rajam a/p Suppiah Pn.K. suami atau isteri pelajar apabila diperlukan. Pn. Umi Nadzrah bt. bimbingan dan kaunseling. 11. 2 3. 9. 5.Pendidikan Pencegahan Dadah dan Aids .Ketatanegaraan . Abdul Kadir Pn. A. Suraya Bibi bt. 10. Mengumpul laporan tutorial dan usrah daripada tutor pada akhir semester untuk tindakan seterusnya dan juga untuk diedarkan kepada penjaga dan penjamin. 7.Kesihatan Gigi . Mengadakan konsultasi dan konferensi dengan pelajar dan ibu bapa. Din Dr. Zaharinah bt.Pendidikan Pelaburan . 12. Inventori dan penyimpanan data komputer. 13. kerjaya. Tugas-tugas lain yang diarah oleh ketua jabatan dari semasa ke masa. ujian psikologi.Program Motivasi Menganjurkan kursus kepimpinan pelajar. Mohamed Zin Pn.Pendidikan Pengguna . Memberi khidmat kaunseling individu dan kaunseling kelompok kepada pelajar yang berkaitan dengan hal-hal peribadi. Jesuthas En. 8. Fuzi b. Menyelaras dan melaksana kursus-kursus penyuburan diri seperti: . sosial dan perkahwinan. Chin Kuang Tiu Pn. Faridah bt. Melaksana dan menyelaras program tutorial dan usrah kepada pelajar setiap minggu. Melaksana program pengembangan pelajar.

kipas. 7. JK KOLEJ KEDIAMAN Pengerusi Timbalan Pengerusi I Timbalan Pengerusi II Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kolej Kediaman Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Pegawai Pengurusan HEP Semua Warden Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan Senarai Tugas : 1. Mengambil tindakan ke atas kes-kes kehadiran yang dilaporkan. Menyimpan rekod dan data kehadiran guru-guru pelatih yang di bawah pengawasan tutor tersebut Memaklumkan kepada tutor tentang kes-kes salahlaku guru-guru pelatih yang di bawah pengawasan tutor tersebut. Penguatkuasaan Peraturan Kolej kediaman berkenaan dengan kebersihan serta penggunaan kemudahan seperti lampu. penghuni-penghuni yang tidak pulang ke kolej kediaman Mengawasi aspek sosial dan disiplin penghuni kolej kediaman Mengambil alih tugas warden lain yang bertugas di luar Institut semasa ketiadaan mereka.3 Memberikan taklimat kepada guru-guru pelatih dan tutor baru berkaitan dengan kehadiran dan pengisian rekod kehadiran guru-guru pelatih. bilik rehat dan kafetaria dipatuhi. Menyemak buku laporan keluar masuk pelajar di pondok pengawal setiap hari Merancang dan mengimarah Balai Islam Menjalankan pemantauan ke atas kerosakan di kolej kediaman dan membuat laporan kepada penyelia asrama dan Pegawai Eksekutif Kanan (PEK) Mengadakan latihan kecemasan dan kebakaran sekali pada setiap semester Mengadakan mesyuarat pada setiap bulan 5. Membuat pemantauan dari semasa ke semasa terhadap kehadiran guru-guru pelatih Membuat penyemakan buku kehadiran dan laporan kehadiran bulan guru-guru setiap unit. 10. 4. 8. 2.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Senarai Tugas : 1. 4. 11. 10. 3. 9. 8. 6. Menyediakan laporan kehadiran akhir semester untuk mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Institut Perguruan. 11. Bertindak sebagai pembimbing atas segala masalah kepada pelajar yang menetap di kolej kediaman Mengawasi kebajikan dan keselamatan penghuni termasuk urusan membawa ke hospital kerajaan bagi penghuni yang memerlukan rawatan kecemasan. 3. Menyemak buku keluar kawasan asrama dan mengambil tindakan untuk menghubungi keluarga melaporkan kepada pihak Institut. Mengedarkan borang-borang pemantauan salah laku pelajar yang berkaitan dengan kehadiran kepada tutor atau pensyarah mata pelajaran. 6. 2. 25 . 10. Memanggil dan menasihati memberi amaran kepada guru pelatih yang ponteng/ tidak hadir kuliah Memberikan maklumat dari semasa ke semasa kepada pihak pentadbiran maktab mengenai kehadiran guru-guru pelatih Membantu Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan maktab dalam menyediakan maklumat untuk tindakan di bawah Akta 174 berkaitan dengan kehadiran. 5. 9. 7.

5 Memastikan perhimpunan rasmi dilaksanakan pada hari Isnin minggu pertama Menentukan giliran bertugas mengikut unit pelajar. Suraiyati bt. Melantik tutor mengikut kumpulan 10. Md Zain En. Too Seng Hee Pn. Mustapha Cik Lee Kim Hong En. Hj. Ghazali b. 4. JK PENGURUSAN PELAJAR BAHARU Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Cik Safura bt. Rosli Semua Ketua Unit Jabatan HEP Semua Penolong KU Jabatan HEP Tn. Melantik pelajar sebagai pembantu semasa pendaftaran pelajar baru dan membantu melaksanakan aktiviti yang telah dirancangkan 5. Rajam a/p Suppiah 26 . Nor Hafizah bt. Melantik Jawatankuasa Minggu Pengurusan Pelajar Baharu dalam kalangan pensyarah 4. 2.4 JK PERHIMPUNAN BULANAN PELAJAR Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kepimpinan Ketua Unit Kolej Kediaman Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan Ketua Unit Kerohanian dan Moral Semua Tutor Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Senarai Tugas: 1. Mohd. Jan b. Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru 3.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 10. Safian b. Memastikan pada setiap perhimpunan ada pensyarah yang memantau. Baharudin ( Asrama ) Penolong Akauntan Senarai Tugas: 1. Hj.6 JK PENASIHAT MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Kepimpinan En. Rajendran a/l Thangaiah Pn. Ahmad Radhi b. Merancang Minggu Pengurusan Pelajar Baru 2. VPK Sulaiman ( Asrama ) Pn. Muhsinul Nidzam b. Shukor KU Kerohanian dan Moral En. 3. Mohd. Abd Rashid ( Perbekalan ) En. Abdullah En. Ab. 10. Memastikan perhimpunan mengikut masa yang ditetapkan.

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : : : : : Senarai Tugas: 1. Lasim En. Ahmad Hafizal b. Rajendran a/l Thangaiah Pn. Membuat mesyuarat jawatankuasa dan membuat keputusan daripada sesuatu kes. Ahmad Radhi b. Mohd. Ujang En. Din Pn. Harun b. Maimunah bt. Membuat tindakan berdasarkan Proses Kerja Pengendalian Kes Pecah Kontrak Perjanjian Pendidikan Guru. Mohamad Zin Menentukan cara pemilihan JPP dibuat Melantik barisan Exco JPP Mengadakan mesyuarat dan memantau perjalanan mesyuarat JPP Mengadakan latihan kepimpinan Exco JPP Menganjurkan lawatan penanda aras kepimpinan pelajar JK PECAH KONTRAK Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Perjanjian dan Penguatkuasaan Ketua Unit Kaunseling Ketua Unit Kebajikan dan Sosial Pegawai Eksekutif Kanan Tutor pelajar yang berkaitan Senarai Tugas : 1. Samin En. 2. Abdul Hamid 27 . Hj. 10.8 JK Rakan Integriti Mahasiswa (RIM) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Jabatan HEP Tn. Rosli En. 2. Hakim Pn. Chong Chai Lian Pn. 3. Hjh. Asmah bt. Hjh. Nadarajan a/l Marimuthu En. Fuzi b. 10. Hj. Zubaidah bt. Faridah bt. 4. 5. Too Seng Hee En.7 Pn.

JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Senarai Tugas: 1. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa dua kali setiap semester. Hjh. 5. Merancang aktiviti untuk ahli-ahli Rakan Integriti Mahasiswa (RIM) Membuat pemilihan ahli RIM dalam kalangan pelajar IPG. Menguruskan kebajikan pelajar yang terpilih untuk menyertai sebarang aktiviti RIM di peringkat pusat. 4.0 JK KONVOKESYEN Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha/Ketua Urus Setia : Penolong Setiausaha/Ketua Urus setia: Jawatankuasa Pemantau : Prestasi Terbaik & Anugerah Khas : Wakil JPP : Kewangan : Pendaftaran & Jemputan Lulusan : Urusan Sijil : Hadiah & Cenderamata : Teks Ucapan : Jemputan dan Sambutan : Juruacara : Floor Manager : Pengurusan Graduan : Buku Cenderamata : Rakaman & Fotografi : Teknikal : Persembahan Multimedia : Persiapan Dewan : Persiapan Pentas : Persembahan Khas : Khemah & Kebersihan : Keselamatan Lalu Lintas : Keceriaan Kawasan Disiplin & Perbarisan Seranta Perbarisan Kehormat Penginapan Graduan Jamuan dan Doa Pengurusan Jubah Pengurusan Raptai dan Protokol Liaison Officer Pesta Konvokesyen Senarai Tugas: 1. 2. Zaiton bt. Menyediakan laporan aktiviti dan laporan kewangan setiap akhir semester dan dihantar ke IPGM 11. 2. Abdullah Semua Ketua Jabatan Timbalan Pengarah Ketua Unit Kepimpinan Pegawai Eksekutif Kanan Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan & Penilaian Jabatan Pengajian Melayu Jabatan Pengajian Melayu Jabatan Ilmu Pendidikan Jabatan Pengajian Melayu Jabatan Ilmu Pendidikan Unit Kokurikulum Ketua Pusat Sumber Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Sains Sosial Jabatan Sains Sosial Jabatan Sains Sosial Unit Selenggara IPGK Jabatan Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan Jabatan PIPK Ketua Unit Disiplin Jabatan HEP Jabatan Sains Unit Kokurikulum Ketua Unit Kediaman Jabatan HEP JAPIM Jabatan Matematik Jabatan Bahasa Ketua Unit Khidmat Pengurusan YDP Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Mengadakan mesyuarat perancangan majlis konvokesyen dengan membentang kertas kerja. Rafiah bt. Daud Datin Hjh. Menghantar maklumat berkaitan majlis tersebut kepada Unit Hal Ehwal Pelajar IPGM untuk tujuan pengesahan dan penyelarasan. 28 . 3. : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn.

Memastikan semua aktiviti berjalan lancar semasa majlis diadakan. Mendokumentasikan. Membuat pemantauan dan tindakan susulan selepas kursus serta menyediakan pelan tindakan susulan Mengadakan mesyuarat sekali bagi setiap bulan dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah 6. Affandi b. Zakaria En. Mengumpul maklumat dari semua jabatan tentang keperluan kewangan dan membuat anggaran serta penyelarasan perbelanjaan. Zubaidah bt. Melaksanakan kursus secara berkesan dari segi jadual. Mohd. 4. 8. Mengadakan raptai sebelum majlis sebenar. Mengambil tindakan susulan kepada keputusan mesyuarat dan menyebarkan maklumat kepada pihak berkaitan. Menguruskan tugas-tugas selepas majlis seperti yang diprogramkan. Alias b. 4.1 JK LATIHAN PEMBANGUNAN STAF : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan En. 7. 9. Membantu memberi maklumat dan melaporkan perkembangan kursus/ bengkel/ seminar dari semasa ke semasa serta menyelaras penyediaan laporan kursus/ bengkel/ seminar yang telah dijalankan. Alias b. 7. Mengumpul maklumat/ kertas cadangan kursus/ bengkel/ seminar yang dikendalikan oleh jabatan/ unit. Membuat perancangan kursus-kursus Dalam Perkhidmatan jangka panjang dan pendek. taklimat dan kebajikan serta menganalisis perjalanan keseluruhan kursus dan membuat penilaian program. Zakaria Ketua Unit Khidmat Pengurusan Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Staf Latihan Dalam Perkhidmatan Senarai Tugas: 1. Mengadakan mesyuarat post-mortem dan menghantar laporan ke Unit Hal Ehwal Pelajar di IPGM 12. urus setia. 12. Yee Yong Fak (JIP) : Ketua Unit Kediaman : Dr. 5. Nazir (JPM) 29 . Abu Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : En. Mengadakan mesyuarat penyelaras program-program yang dikendalikan. melapor dan membuat cadangan kursus-kursus yang telah dijalankan. 5.0 JK LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN ( LDP ) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Penyelaras KPKI IPG : Penyelaras LPS IPG : Ahli : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Pn. 2. Faridah bt. Memastikan dan memantau jawatankuasa kecil melaksana tugas yang dipertanggungjawabkan dengan mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa sebelum raptai. 6.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 3. 3. 10. Hakim En.

Membuat pemantauan terhadap kursus-kursus yang dijalankan oleh jabatan-jabatan. VPK Sulaiman (Asrama) Senarai Tugas 1. Menghantar laporan aktiviti dan kewangan kepada pihak IPGM setiap suku tahun (3 bulan) sekali 7. Yusof (UPI) Penasihat Pengerusi Penyelaras Institut Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Senarai Tugas: 1. Ahmad Zaini b. 4. Ishak (JS) : En. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa LPS sebanyak tiga kali setahun. Norhiza bt. Ibrahim (JAPIM) : Tn. Mengenalpasti dan menghubungi penceramah atau fasilitator yang berkaitan dengan kursus. Pengurusan dan Pentadbiran Institut (MPPP) untuk makluman Pengarah dan Timbalan Pengarah. Sharif (JSS) : YM Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : En. Shamsuddin (JPM) : Pn. Menyelaras kursus-kursus yang akan dijalankan setelah mendapat cadangan dari setiap jabatan. Syed Zulkarnain b. Ishak (J Matematik) : En. Bekerjasama dengan Ketua Jabatan atau unit IPG KRM untuk menganjurkan kursus. Mukarammah bt. 2. 6. Hjh. Menyelaraskan pelaksanakan kursus-kursus yang telah dirancang oleh setiap jabatan dengan memastikan LPS dijalankan sekali sebulan secara mass dan dua bulan sekali di peringkat jabatan. Melaporkan setiap kursus yang telah dilaksanakan dalam Mesyuarat Majlis Profesional. 4. Raja Rohana bt. 5. Mohd. 12. Mohamad b. Zaki (JTP) : Pn. PPD. Zubaidah bt Hakim : Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan : Pn. 7. 6. Azibah bt. 30 . BPG dan sekolah Mendapatkan khidmat/bantuan kepada PPT/AG berkaitan kewangan sekiranya perlu. 3. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa KPKI mengikut keperluan. IPGM. Memastikan setiap jabatan yang telah melaksanakan kursus menyempurnakan dan menyerahkan laporan kursus kepada pihak LDP. Fairuzzah bt. Mohd. 3. Hjh. Suriani bt. Mohd. Faiziah bt. Syed Mahamud (JPJPK) : Pn. Harun : Pn. Mohd Salleh(JPIPK) : Pn. Merancang program kursus untuk staf IPG KRM samada yang akan dibuat di dalam atau di luar institut. Membuat penilaian program pada setiap akhir semester atau akhir tahun Melaporkan setiap kursus yang telah dilaksanakan dalam Mesyuarat Majlis Profesional. Suraiyati bt. 8. Ghazali b. Baharom (UKOku) : Pn. 5. Palani a/l Krishnasamy (UPT) : Cik Lee Kim Hong (UPC) : En. Mustapha (UPI) : En.2 JK KURSUS PENDEK KELOLAAN INSTITUT (KPKI) : Pengarah :Timbalan Pengarah : Pn. 2. 8. Merancang program tahunan KPKI IPG Mengadakan mesyuarat dengan pihak yang berkaitan seperti JPNS. Pengurusan dan Pentadbiran Institut (MPPP) untuk makluman Pengarah dan Timbalan Pengarah. Pozi b.

3. Affandi b. Memastikan dan memantau semua kakitangan sentiasa mematuhi dasar kerajaan. Sansinah bt. Membuat pemantauan kursus yang dilaksanakan. A. 5. 4. Hashim Pn. 3.0 JK INTEGRITI & KEUTUHAN INSTITUT Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Abu Bakar : Pn. 5. Menghantar laporan yang berkaitan untuk makluman IPGM dan BPG Mengadakan mesyuarat jawatan kuasa selepas Mesyuarat Majlis Profesional. Ahmad Pn. Daud Ketua Unit Khidmat Pengurusan Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Kaunseling ( Kaunselor Pentadbir) Pegawai Eksekutif Kanan Senarai Tugas: 1.3 JK UNIT LDP Pengerusi Setiausaha AJK : KU Latihan Dalam Perkhidmatan : Pn.0 JK PROGRAM LATIHAN PERGURUAN BERASASKAN SEKOLAH/ KDC/ PLPS Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Penyelaras KPLI j-QAF Penyelaras KDPM Prasekolah Penyelaras KDPM Penyelaras KPLI PT : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Mohd Tahir b. Menguruskan hal yang berkaitan dengan Latihan Dalam Perkhidmatan . Fairuzzah bt. Hjh. Takriff En. Palani a/l Krishasamy 31 . Pengurusan dan Pentadbiran Institut (MPPP). Memantau pelaksanaan kursus yang dirancang. Rohina bt. Muniandy a/l Varathan En. Manap Senarai Tugas: 1. Abdul Talib : Pn. 2. Normala bt. Umi Kalsom bt. 13. Hjh Faizah bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 12. Harun : En Mohd. 2. Rafiah bt. Menentukan dasar pelaksanaan LDP selaras dengan dasar IPGM dan BSM. 6. Hasnah bt. Abu : En. KPM. Karim Pn. Memberi teguran dan bimbingan dari semasa ke semasa ke atas kakitangan bermasalah Membincang dan memberi maklumbalas ke atas minit mesyuarat JK lantikan KPM Mengadakan ceramah untuk meningkatkan profesionalisme dan memotivasikan kakitangan dari semasa ke semasa Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga bulan sekali 14 . 4.

Hjh. Merancang kursus yang akan dijalankan di IPG Kampus Raja Melewar Mengendali.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Penyelaras KPLI/KDPM PC Penyelaras Kokurikulum Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Senarai Tugas: : : Pn. Dato’ Ibrahim (Pengajian Inggeris) En. Menguruskan tuntutan elaun syarahan pensyarah Menjaga hal kebajikan dan disiplin peserta kursus Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali pada setiap semester 15. Hj. 6. Nurul Hafiza bt. Endot (Sains Sosial/Unit Kemahiran Hidup) Pn. 4. Noor Lela bt. Hj Mohd Salleh (Ilmu Pendidikan) Pn. Mengendali. Fathiyah bt. Asnan Pn. Awang Abdullah b. Kamil Rafizan b. 8. Menguruskan penginapan dan menyalurkan maklumat semasa kepada peserta program. Karino (Teknologi Pendidikan) En Tan Kait Keong (PJPK) Pn. Menjalankan kerja pentadbiran kursus dan tugas-tugas bahagian akademik. Zaleha bt. Lee Yook Lan En. Ratna Laila bt. 5. Kana Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Senarai Tugas: 1. Hartini bt. Hitam (Sains Sosial/Unit Muzik) Tn.0 JK PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Memastikan modul-modul pembelajaran yang terlibat diterima dari Institut Pendidikan Guru. Yaacob Pn. 2. 4. 32 . Lim Chen Soon (Pengajian Cina) Pn. Ahmad Patakon b. Memastikan dokumen kurikulum dan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari Institut Pendidikan Guru. Hjh. 7. Musalmah bt. menyelia dan memantau perjalanan program di peringkat Institut Merancang keperluan tenaga pelajar. Hj. Shahidin (Pengajian Melayu) Pn. Zaharinah bt. Mohd Shariff (JAPIM) Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Kolej Kediaman Penolong Pengurus Asrama 1. Memastikan kemudahan pembelajaran dan tenaga pengajar mencukupi. 6. Ashidah bt. Hjh. 5. 3. 3. Dahlan (Sains) Cik Low Lee Kim (Matematik) En. menyelia dan memantau perjalanan program. Membuat pendaftaran peserta kursus bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Nik Dzuikefli b. 2. Hj. Hjh. Ibrahim (Sains Sosial/Unit Seni) Pn. Abdul Kadir Pn. Umi Nadzrah bt. Mengendalikan Minggu Pengurusan Pelajar Baru bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Ali Othman (Sains Sosial) Tn.

Asari En. 10. Menghadiri mesyuarat moderasi peperiksaan skrip jawapan peperiksaan KISSM. Othman Pn. Membuat penilaian pengajaran pensyarah oleh peserta kursus. Mengadakan penilaian sepanjang kursus untuk peserta-peserta kursus. Mohd Aris b. Radzi Dr. Mengumpul dan mengagihkan tugasan individu dan kumpulkan kepada AJK untuk dinilai. 9. Halili Pn.0 Menyelaras bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar hal berkaitan kontrak dan elaun pelajar. 16. 9. Menjalankan kuliah dan tutorial. 11. 17. Zaleha bt. 8. Endot Ahli : : : : : : : : : : En. Menyediakan soalan tugasan individu dan kumpulan kepada peserta kursus mengikut tajuk yang ditetapkan. 3. Shariff Pn. 11. Memberi taklimat kursus KISSM kepada peserta kursus. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya sekali sebelum dan sekali selepas kursus Menyediakan laporan dan penilaian program. Redzuan b.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 7.0 JK PEMBANGUNAN Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Eksekutif Kanan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber 33 . Maimunah bt. Mazalan b. Azuwa bt. penilaian dan peperiksaan Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali pada setiap semester JK PROGRAM TRANFORMASI MINDA Pengerusi Timbalan Pengerusi Pengelola Setiausaha : : : : Pengarah Pn. 5. 12. Kamarudin Urus Setia Senarai Tugas: 1. Darinda bt. 8. Menyelia dan memeriksa tugasan. Kemaskini kehadiran peserta-peserta kursus sepanjang kursus berjalan. Melengkapkan borang penilaian oleh fasilitator untuk peserta kursus. 4. Siti Fatihah bt. Menyediakan jadual waktu pensyarah dan peserta kursus. 7. Mengagihkan tajuk-tajuk kursus kepada penceramah/ fasilitator. Shafiei En. Rashid Pn. Abdullah Tn Hj. Abd. Abd. 2. Mohammad b. 10. Mengawas peperiksaan ujian akhir kursus. Safian b. Hj. Aziz Ketua Unit Peperiksaan & Penilaian Ketua Pusat Sumber Pn. Khatijah bt. Hjh. 6.

JK PRESTASI PEMBEKAL Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Pegawai Teknologi Maklumat Pustakawan Pegawai Eksekutif Penolong Akauntan Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan Pembantu Tadbir (Perolehan) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : : : : Senarai Tugas: 1. Merancang projek-projek pembangunan Institut. 2. dan anggaran kos Memantau pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan institut Menyediakan laporan penyelenggaraan infrastruktur Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun. 17. 5. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun. Menyediakan brief dan spesifikasi projek berdasarkan peruntukan yang diterima. Menyedia dan mengemaskini senarai pembekal institut Memastikan penilaian prestasi pembekal dibuat oleh pihak yang terlibat Membuat analisis dan laporan prestasi pembekal. Membuat pemantauan dan penilaian projek-projek pembangunan yang telah dijalankan. 34 . 3.2 Mengenal pasti kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan infrastruktur Institut Menyediakan spesifikasi.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Senarai Tugas 1. 4. 4. 2. 2. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun 17. 3 4. Menyediakan laporan projek pembangunan 5.1 JK PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Pegawai Teknologi Maklumat Pustakawan Penolong Pengurus Asrama Pegawai Eksekutif Juruteknik Kanan Juruteknik Awam Juruteknik Elektrik Juruteknik Komputer Senarai Tugas: 1. 3.

4. 5. 3. 4.3 JK KESELAMATAN. kehijauan kawasan dan perhiasan dalaman terkini.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 17. 5. Memastikan kawasan dan lokasi yang memerlukan perhatian keceriaan dan membuat tindakan susulan. KEBERSIHAN DAN KECERIAAN INSTITUT Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Tn Hj Yaakob bin Atan Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan Penyelia Kebersihan Kawasan Penyelia Kebersihan Bangunan Ketua Pengawal Keselamatan Senarai Tugas: 1. 6. kecurian dan kebakaran. Membuat pemantauan dan penilaian keceriaan dan kebersihan lanskap institut secara berterusan dan menyeluruh. Menentukan alat-alat pemadam api sentiasa berfungsi melalui penyelenggaraan berjadual. 3. Audit KPM dan naziran Jabatan Akauntan Negara 35 . 7. Merancang dan melaksanakan usaha-usaha untuk meningkatkan keceriaan Institut melalui keindahan lanskap. 2.0 JK PENGURUSAN KEWANGAN. 18. Bertanggungjawab berkaitan keselamatan institut dari segi pencegahan pencerobohan. Memanggil pakar-pakar seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk memberi ceramah atau demontrasi pencegahan kebakaran. Memantau dan menyediakan laporan pengawal keselamatan institut dari semasa ke semasa. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya empat kali setahun Membincangkan cadangan dan prestasi perbelanjaan Institut Membincangkan isu-isu kewangan dan yang berkaitan Membincang dan membuat anggaran belanja mengurus Institut Membincangkan dan mengambil tindakan teguran dan laporan Jabatan Audit Negara. AKAUN DAN AUDIT Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Penolong Setiausaha : Ahli : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Akauntan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Senarai Tugas: 1. 2.

3. Membuka kotak/ peti sebut harga/ tender. Mengesahkan projek yang telah dilaksanakan mengikut spesifikasi yang telah diluluskan JK PEMBUKA SEBUT HARGA/TENDER : : Ahli MPPP (secara bergilir) Pegawai Eksekutif / Penolong Akauntan 18. 2.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 18.2 Pengerusi Setiausaha Senarai Tugas: 1. 4.3 Pengerusi Setiausaha Ahli 36 . Menyediakan laporan jawatankuasa pembuka sebut harga/ tender Menyediakan senarai tawaran harga sebut harga/tender untuk dipaparkan di papan kenyataan Institut JK PENILAIAN TEKNIKAL : : : : : : : Juruteknik Kanan Juruteknik Awam I Pegawai Teknologi Maklumat (jika perlu) Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Awam II Juruteknik Elektrik Juruteknik Komputer 18.1 JK SPESIFIKASI PROJEK Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Juruteknik Kanan Ketua Jabatan (Mengikut Projek) Semua Ketua Unit (Ikut Projek) Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Kanan Juruteknik Awam/Elektrik Senarai Tugas 1. Menandatangani sampul surat sebut harga/ tender dan mencatat bilangan nombor penerimaan. 4. Menyemak setiap borang sebut harga/ tender dan menandatangani pada bahagian yang berkaitan. Menyediakan spesfikasi projek Mengadakan mesyuarat. 2. 3. menyemak dan meluluskan spesifikasi projek yang hendak dilaksanakan Memantau proses pelaksanaan projek. 5.

Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya empat kali setahun Memastikan pengurusan aset dan stor semua terimaan dalam keadaan baik Setiap terimaan hendaklah direkod. Memantau proses pelaksanaan kerja/produk setara dengan kos sebut harga yang ditawarkan.0 Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan Menyemak dan membuat penilaian tawaran penyebutharga berdasarkan spesifikasi. dilabel dan disimpan dengan baik. JK PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong setiausaha Ahli : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Ketua Unit LDP Ketua Pusat Sumber Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Senarai Tugas : 1. 3. Merekodkan agihan aset ke jabatan-jabatan.harga dan prestasi kerja penyebutharga Memilih dan meluluskan tawaran sebut harga yang paling berpatutan dengan pulangan kerja/produk. Sentiasa mengemaskini stok.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Senarai Tugas : 1. 5. 4. 18. 2. 2. 2. 19. 3. 4. 37 . 3.4 Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan Menilai barangan / perkhidmatan / kerja yang hendak dibuat supaya menepati spesifikasi yang ditetapkan Menyediakan minit dan laporan jawatankuasa teknikal JK SEBUT HARGA Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli (bergilir) : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Eksekutif Kanan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Senarai Tugas: 1.

menilai. Ahamad En. 4.0 JK KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. 2. Hjh.1 JK PELUPUSAN. melaksana. 20. 6. Aris Ketua Unit Khidmat P Ketua Pembantu Tadbir Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Juruteknik Kanan Wakil Kelab Melewar Wakil Kelab PERKASA Pengurus Kafeteria Penyelia Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Penyelia Perkhidmatan Kebersihan Kawasan Penyelia Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Senarai Tugas : 1. 4.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 19. 38 . Rahim b. Zubaidah bt. menyemak dan menyediakan senarai harta modal yang perlu dihapus kira. 2. Abd. Mengemukakan kepada pihak pengurusan harta modal yang perlu dihapus kira. 5. Menyemak dan memperakukan harta modal yang perlu dihapus kira. Menghantar laporan harta modal yang telah dihapus kira. melapor dan melaksanakan penambaikan Aktiviti Tahunan Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Melaksanakan aktiviti di bawah aspek keselamatan dan kesihatan Melaksanakan tugas siasatan apabila berlaku kes-kes melibatkan keselamatan dan kesihatan pekerja Melaporkan hasil siasatan kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah Mengadakan mesyuarat dan laporan dilaporkan pada mesyuarat pengurusan . Menyenarai. Merancang. 3. HAPUSKIRA DAN KEHILANGAN Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : : : : : Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Eksekutif Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Unit LDP Ketua Pusat Sumber Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Pengurus Asrama Juruteknik Kanan Senarai Tugas : 1.

Masnan b. Roselan b. Hjh. Md Salleh (PJPK) Tn. Mohd Sharif : : : : : Senarai Tugas : En. Abd Hamid (Matematik) En. 2. Mohd. Mustapha (Pengajian Inggeris) Tn. Memastikan solat berjemaah lima waktu dapat dijalankan dengan penyertaan seluruh penghuni asrama. Shuib b. Haidatullaila bt. Abdul Karim b. Asmah bt. Hj. Badriyatun bt. Mohd Shariff (Kokurikulum) Tn. Hj. Hj. Piei (Ilmu Pendidikan) Dr.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 21. Mohd. Rosli Pn. Halim b.0 Membuat perancangan program sebelum pendaftaran kanak-kanak Membuat pendaftaran pada awal tahun kemasukan Memantau pelaksanaan program seperti yang telah dirancang Mengadakan Majlis Penyampaian Sijil pada akhir tahun. Norfadzilawati bt. 4. Abdul Wahid Pn.0 JK PENGURUSAN PRASEKOLAH SERI MELEWAR Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : Pengarah En. Abu (Peperiksaan) En. Mansor (Praktikum) Pn. Hj. Masmizar bt. Hjh. Umi Kalsom bt. Muhammad b. Ghazali b. Khairuddin b. Zainal Abidin (Sains Sosial) Pn. Shamsudin b. Pozi b. Hj Sulaiman Pn. Zaki (Teknologi Pendidikan) Tn. Nor Diwiyana bt. Zahar b. Takriff Pn. Awang (Staf Sokongan) Senarai Tugas : 1. 3. 3. Malek b. 4. Muhammad Fauzan b. Hj. Mohamad (Pengajian Melayu) En. Abd. Kamar Semua Pensyarah JAPIM En. 5. 6. Melaksanakan program-program keagamaan yang dirancang oleh pihak institut dan IPGM Mengambil inisiatif mewujudkan kesedaran keagamaan yang tinggi dalam kalangan warga Institut Mengadakan aktiviti tazkirah dan usrah Mengadakan mesyuarat pada setiap bulan 39 . Khalid Pn. Samin (Sains) Tn. Tugi 1. Mohamad Kaslan (Sains Sosial) Tn. JK BALAI ISLAM Penasihat Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Pn. Hjh. Miskiah bt. Hjh. 2. 22. Merancang program tahunan bagi memastikan Balai Islam diimarahkan dengan aktiviti keagamaan. Hj. Abd. Hj. Hj. Mohamed Nor Pn. Zanariah bt.

Kassim En. Zainal Abidin En. Hashim Tn. 23.0 Menentukan cara pemilihan JK Persatuan Guru Pelatih Islam Melantik barisan Exco JPGPI Mengadakan mesyuarat dan memantau perjalanan mesyuarat JPGPI Mengadakan latihan kepimpinan pelajar Menganjurkan lawatan penandaarasan kepimpinan pelajar Menganjurkan majlis bercorak keagamaan / perayaan Islam. Fuad b Yusoff Senarai Tugas : 1. Hj. 5. Memaklumkan aduan dan tindakan kepada pihak yang berkaitan 24. Fazali b. Menyediakan sistem aduan yang mudah dan praktikal Memproses aduan. Hj. diteliti dan mengambil tindakan Menyalurkan aduan kepada saluran yang betul untuk tindakan Merekod segala aduan dan tindakan. Hj. 2. 2. 6. Muhammad Fauzan b.0 JK PENGEMASKINIAN MAKLUMAT HRMIS Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Teknologi Maklumat Ketua Unit Khidmat Pengurusan Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Ketua Unit Peperiksaan 40 .1 JK PENASIHAT PERSATUAN GURU PELATIH ISLAM Penasihat Pengerusi Setiausaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : : : Pengarah Ketua JAPIM Ketua Unit Kerohanian dan Moral HEP En. Abdul Wahid Semua pensyarah JAPIM Pn. Yaacob En. Che Yang bt. 3. JK SISTEM ADUAN DALAMAN (SAD) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli (Bergilir) : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Kaunselor Pentadbir Senarai Tugas : 1. Awang Abdullah b. Mohd. Ibrahim Tn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 22. Roselan b. 4. 4. 5. Hj. Nik Dzulkefli b. Hjh. 3.

Samad (JMate) Pn. 5. 3. Hj. Shahidin (JPM) En. Bertanggungjawab menyediakan maklumat kepada pihak-pihak yang mengkehendakinya Menyelaras supaya maklumat di jabatan HEP. Membuat makluman dari semasa ke semasa supaya staf Institut dapat memberikan maklumat terbaru mereka. Amran b. 4. 6. Benedict Clement D'Silva (JS) Pn.0 Merancang sistem maklumat HRMIS terkini Memastikan maklumat staf dan pangkalan data sentiasa dikemaskini bagi memenuhi keperluan pentadbiran. Hj. Menggerakkan kegiatan jawatankuasa berasaskan portfolio. Memastikan dasar pengendalian Pusat Sumber dilaksanakan. Hj. Md. Mohd Salleh (JPIPK) En. Ewe Meng Huat (UPC) Pn. Ibrahim (JAPIM) Tn. Abd. Roslimah bt. Wong Mai Sze (JTP) Pn. JK PUSAT SUMBER Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Pusat Sumber Pustakawan Pn. Syed Zulkarnain b. Syed Mahamud (JPJPK) Pn. Moses (UPI) Pn. Mukarramah bt. Saat (JIP) Pn. Unit PEP dan Pejabat Pentadbir adalah sama Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan.S. 6. 2. Menguruskan pembelian buku dan bahan berdasarkan keutamaan dan prosedur yang betul. 3. Bernice Mong Chuey Mei (JSS) Tn. Faridah bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : : : Urus Setia : : Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Pembantu Tadbir Juruteknik (Komputer) Pembantu Tadbir (Perkhidmatan) Senarai Tugas : 1. Salleh (JPJPK) Tn. Hjh. Halim b. Din (KOKU) Juruteknik (Komputer) Wakil Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Senarai Tugas : 1. 7. Peka dengan keperluan pelanggan dan sentiasa berusaha mewujudkan budaya membaca dan gemar menghasilkan sumber P&P sendiri. Din (JIP) Pn. Rajam a/p Suppiah (UPT) En. 41 . Abd. 25. Md. 4. Atan (JSS) En. Memastikan prasarana yang kondusif. Shamsiah bt. Samuel Yesuiah a/l J. Mempamerkan kegiatan Pusat Sumber. 2. Yaakob b. Norhiza bt. Ratna Laila bt.

Wong Mai Sze (TP) En. Bongsu Pn. Tamilchelvan a/l Periasamy (Kokurikulum) Pn. Abd Rahim (IP) En. Hjh. Raja Ishak (Laporan Tahunan Institut) Dr. Alias b. Mengadakan mesyuarat empat kali setahun. Abdullah (Buletin Penyelidikan & Jurnal Melewar) En. Kandasamy (Bahasa) Pn. Marwanul Hakim b. Gunasekaran a/l M. Hjh. Zakaria (Perhimpunan Budaya) En. Darinda bt. Ahmad Pn. Kamaruddin 26. Harun (LDP) En. Hjh. Harun Dr. Maridah bt. Azlina bt. 26. Taufik b. Asari (Perancangan Tahunan) YM Pn.0 Mengumpulkan bahan seminar. Md. JK PENERBITAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : 26. Jan b. Hasnah bt. Fatimah Rozihan bt. Nurulhuda bt. Hj. Zulkifli b. Zin (HEP) Pn. Raja Ishak Pn. Zakaria (PM) Pn. Noh (PS) Cik Safura bt. Raja Rohana bt. Mazalan b. Wan Muhammad YM Pn. Fairuzzah bt.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 7. Mohd. Raja Rohana bt. Asari Pn. Alias Pn. Noor Azzam bt. Hjh. Hj. Kamarudin 42 . Tan Kait Keong (PJPK) En. Mayzatul Akmam bt. Zamrah bt. Zakaria Pn. kursus atau bengkel yang dihadiri oleh pensyarah dan staf sokongan. Shukor (Buletin Melewar) Pegawai Grafik JK Perancangan Tahunan Penasihat Pengerusi Setiausaha Penolong setiuasaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Tn. Husin Dr. Mohd. Darinda bt.2 JK Laporan Tahunan Penasihat Pengerusi Setiausaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. 8. Mustafa En. Noraini bt. Siti Normaniseh bt. Zainol Badli b Budiman Pn.1 Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Ketua Jabatan Pengajian Melayu Pn. Mohd. Hj. Hjh. Siti Normaniseh bt. Mohammad (SS) En. Hjh.

Karino 4.1 Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha 43 . Menerbitkan Perancangan Laporan Tahunan Institut. 27.0 JK PEMANDU ICT ( JPICT ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Urus Setia Ahli : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Ketua Unit Teknologi Maklumat Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Ketua Pusat Sumber Ketua Unit Khidmat Pengurusan Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Elektronik Makmal Pegawai Grafik Juruteknik Komputer Senarai Tugas : 1.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Senarai Tugas : 1. 7. 2. 3. Merancang. Laporan Tahunan Institut menyediakan informasi mengenai kegiatan-kegiatan dalam Institut pada sepanjang tahun. 5. menyelaras dan menguruskan penerbitan bahan cetak dan media elektronik. 6. Merancang dan menyelaras pelaksanaan program/projek-projek ICT di IPGKRM Menyelaras dan menyeragamkan pelaksanaan ICT IPGKRM agar selari dengan Pelan Strategik ICT Kementerian dan Pelan Strategik ICT Sektor Awam Mengikuti dan memantau perkembangan program ICT IPGKRM serta memahami keperluan. Mohd. JK e. video dan multimedia yang boleh membantu ke arah melahirkan guru-guru yang berinovatif Menerbitkan Perancangan Tahunan Institut sebelum sesi akademik bermula. Mohd Pozi b. 3. 4. 5. 6. menyelaras dan menguruskan penerbitan aktiviti pelajar sepanjang tahun pada akhir sesi akademik Menerbitkan Buletin Institut dua kali setahun (Jun dan Disember) Jurnal Penyelidikan diterbitkan secara berkala untuk bahan-bahan penyelidikan yang dibuat oleh pensyarah Merancang dan menerbitkan bahan audio. 27. Merancang. Zaki En. Kasdi En. dan Mengemukakan laporan kemajuan projek ICT yang telah diluluskan oleh JTICT kepada JPICT Kementerian. 2.PEMBELAJARAN : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. Ahmad Patakon b. Abdul Manan b. masalah dan isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan ICT Melaksanakan langkah-langkah keselamatan Mengemukakan perolehan ICT yang disyorkan di peringkat JPICT IPGKRM kepada JPICT Kementerian untuk kelulusan.

Jalil b. 3. Abd. iaitu pada setiap awal semester 27.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 Ahli : : : : : : : : : : : : : En. Nadarajan a/l Marimuthu (Ilmu Pendidikan) En. 4. Mohd Ayob ( Kokurikulum ) Tn. Chua Chee Ming (Matematik ) Tn. Noh ( Pusat Sumber ) En. Darwish ( JPM ) En. Radzi En. Norhiza bt. 2. Redzuan b. Hjh. Hjh. Mohd All Jafri b. Affandi b. Mohd. Che’ Azmi b. Hj. Abu ( Peperiksaan ) En. Hashim ( JAPIM ) En. Hj. Tamilchelvan a/l Periasamy ( Kokurikulum ) En. Jesuthas (UPT) Dr. Mohd. Wong Wee Shung (UPC) Tn. Badriyatun bt. Hj. Merancang penggunaan MOODLE di peringkat jabatan Creator menguruskan akaun pengguna-pensyarah dan pelajar Merancang ’In-House’ di peringkat jabatan Kemaskini MOODLE dua kali setahun. Mohammad ( JPM ) En. Hj. Rahman ( Jadual Waktu ) Senarai Tugas : 1. Shairozi b. Ahmad Latfi b. 4. Gunalingam a/k Krishnan ( UPI ) Pn. Zainuddin (UPI) En. Mohd. Badrulhisham b. 3. Latif ( PJPK ) En. Basri ( JIP ) Dr. Harun ( JS ) En. Kamar ( JAPIM ) En. Chua Chee Ming ( Matematik ) Pn. Hj. Mohd Huzaifah b. Mukhtar b. Zahar b. Che’ Azmi b. Merancang di peringkat jabatan / unit maklumat untuk paparan web dan kemaskini maklumat web pada setiap semester Menguruskan akaun mel elektronik Muat naik maklumat yang perlukan perhatian segera Memastikan semua maklumat adalah betul sebelum dipaparkan 44 . Khairuddin b. Huzaifah b.2 JK LAMAN WEB Pengarah Timbalan Pengarah En. Cho Keng Boon ( Sains Sosial ) En. Osman ( PJPK ) Pn. Mohd ( JSS ) Tn. 2. Mawanul Hakim b. Abd Rahman En. Mohd Salleh (PIPK ) Tn. Mansor (Praktikum) En. Ahmad Ridzwan b. Harun ( Sains ) En. Abdul Karim b. Md Afandi b. Noraini bt. Abu ( LDP ) Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : Senarai Tugas : 1. Abd Ghani ( HEP ) En.

2. membantu penubuhan Kelab Budaya dan aktiviti seni budaya di Institut. Rohaizad b. 6. Memberi pendedahan. Hj. Abdul Hamid (Koir) Pn. 29.Kamil Rafizan b. bimbingan dan penghayatan terhadap seni budaya di kalangan guru pelatih. Hasnah bt. Ahmad (Nasyid / Berzanji / Marhaban) En.0 JK KAFETARIA Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : Timbalan Pengarah Pn. Khalid En. Mengeratkan hubungan profesional antara IPG. Kamaruddin (Silat) En. Zakaria (Tarian ) Pn. Hj. Mohamad Kaslan En. 5. perhimpunan bulanan pelajar dan pensyarah. Lasim Penolong Pengurus Asrama Ketua Jabatan HEP Ketua Warden Tn. 4. Shariff ( Nasyid / Kompang) Pn. Mazlan b. Memberikan pendedahan tentang kemahiran dan pengurusan seni budaya sebagai persediaan guru pelatih ke sekolah kelak. Memberi peluang dan ruang kepada pelajar dan pensyarah Institut untuk mengasah bakat serta meningkatkan kemahiran dengan lebih sistematik dan meluas. Mohammad b. Kementerian Pelajaran Malaysia dengan pihak KeKKWA. Bernice Mong Chuey Mei (Koir) En. Ahmad Hafizal b. Malathy a/p Nadarajah (Tarian) Pn. Abu Bakar En. Chua Lay Nee 45 . Zakaria ( Perhimpunan Budaya ) Dr. Mayzatul Akmam bt. Alias b. Mendapat arahan daripada Pengarah untuk mengadakan Perhimpunan Budaya seperti majlis persaraan. Nor Aniza bt. Asrin (Persembahan) Senarai Tugas : 1. Menubuhkan Program Bimbingan Seni Budaya di Institut. Ahmad (Band / Nyanyian) Pn. Ahmad Tn. 8. Bersama dengan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian ( KeKKWA ). 3. Alias b. Hj. Wan Mahamad Saad b. Mengendalikan program budaya berdasarkan modul yang disediakan oleh KeKKWA. 9. Maimunah bt. Hitam (MuzikTradisional / Caklempong) En. Masnan b. Lee Yook Lan (Tarian) En. Haidatullaila bt. Samsudin b. Mengadakan mesyuarat dan laporan dihantar kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah. Memastikan pelaksanaan aktiviti Perhimpunan Budaya berjalan lancar. sambutan Hari Guru dan lain-lain. Kumutha a/p Rakiappan Pn. Rohaizad b. Ismail ( Kelab Budaya ) En.0 JK BUDAYA Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Penolong Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah En. 7. 10. Hjh. Wan Chik (Galeri Institusi MB) Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 28. Ewe Meng Huat Dr. Mhanogaran a/l Arjunan Pn. Ismail (Teater) En. Norizan bt.

Matematik dan Ilmu Pendidikan melalui proses P&P. Hashim En. 2. Menjadi pemantau program di sekolah-sekolah jika diperlukan. Hjh. Noor Azzam bt. Memantau kebersihan dan keceriaan kafeteria. Nor (JAPIM) En. Mohd. Malek (Sains Sosial) Cik Farm Choon Moy (Matematik) En. Hassan (PJPK) Senarai Tugas: 1. Ratna Laila bt. Shahidin Pn. Menyediakan senarai menu dan harga. Ismail (JPM) En. Pozi b. Fazali b. Zainuddin (UPI) En. Abd. Ravibalan a/l Arumugam (UPT) Cik Tan Guat Kun (UPC) En. Memberi latihan dalaman kepada pensyarah-pensyarah Jabatan Bahasa. 3. Ahmad (JIP) En. Piei (JIP) Dr. Memastikan semua butiran perjanjian kontrak kafeteria dilaksanakan sepenuhnya. Ismail (JPM) En. Abdul Rahim b. 31. 2. Abd. Muhammad Fairuz b. Matrop (PJPK) En. Nor Aniza bt. Hashim Pn. Hj. Mohd. 30. Abdul Malek b. Gunasekaran a/l M. Ahmad Badrudin b. 3. Abd Rahim (IP) En. Zaki (Teknologi Pendidikan) En. Amaran @ Amran b.0 JK LITERASI DAN NUMERASI (LINUS) Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Pn. Bisshukri b.0 JK KELAB RUKUN NEGARA / SAMBUTAN KEMERDEKAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Tn. Memberi pendedahan tentang penggunaan Modul LINUS kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek Bahasa. Mohd. All Jafri b. Jamaliah bt. Kandasamy (UPI) En. 5. Norizam b. Rahim b. Hj. Membuat teguran lisan dan bertulis jika pihak kafeteria mengingkari kontrak. Rohaizad b. Hjh. 4. Sheikh Osman En. Matematik dan Ilmu Pendidikan tentang Program LINUS.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : : : Senarai Tugas : Pegawai Eksekutif Kanan Ketua Penyelia Asrama Juruteknik Kanan 1. Ismail (Kokurikulum) En. Mhanogaran a/l Arujunan (HEP) 46 . Membuat laporan kepada pihak pengurusan dari masa ke masa.

6. Majlis Penutup Bulan Kemerdekaan dan lain-lain aktiviti Sambutan Bulan Kemerdekaan 3. Aidatul Salwa bt. Memantau dan membuat penilaian terhadap semua aktiviti . Menubuhkan jawatankuasa kerja untuk aktiviti Pelancaran Bulan Kemerdekaan. Hj. Mendapatkan maklum balas berkenaan perbelanjaan dan baki perbelanjaan yang ada dilaporkan kepada Pengarah Institut. 5. Membuat pemantauan program. Kamaruddin (Staf Sokongan) Pn. seminar dan lain-lain 6. Memastikan semua perbelanjaan mengikut jadual dan perancangan yang diatur. 2. Sharif (Perpustakaan) Senarai Tugas Kelab Rukun Negara: 1. 5. 4. Mengadakan mesyuarat untuk mengesah akaun dan perbelanjaan. Mengadakan mesyuarat 3. Merancang dan melaksanakan program tahunan yang sesuai dengan lima prinsip Rukun Negara. Memastikan urusan kewangan Hal Ehwal Pelajar dilaksanakan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Melaksanakan aktiviti sambutan seperti perhimpunan. 4. Memastikan suasana kawasan IPGK ceria menepati bulan kemerdekaan . kursus. 47 . Membuat perancangan aktiviti Sambutan Bulan Kemerdekaan peringkat institut. Azman b. Memastikan semua pembelian dirujuk dan dibincang dengan Pengarah Institut. Membudayakan amalan perpaduan dalam kalangan warga institut Senarai Tugas Jawatan Kuasa Sambutan Kemerdekaan: 1. Hj.0 JK AKAUN AMANAH Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Ahli : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Penolong Akauntan Ketua Jabatan PJPK Ketua Jabatan HEP Ketua Unit LDP Ketua Unit Kokurikulum Pegawai Eksekutif Kanan Senarai Tugas : 1. Mmemperkukuhkan semangat patriotik warga IPG. Membantu IPGK melaksanakan aktiviti Bulan Kemerdekaan di luar institut 8. Mohd.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 : : Tn. 5. pertandingan. 2. Mempromosi Sambutan Bulan Kemerdekaan peringkat IPGK 7. 3. Memastikan setiap perbelanjaan yang dilakukan dan diuruskan dengan penuh teliti dan berhemah. Menubuhkan Kelab Rukun Negara IPGK dan bertanggungjawab untuk penyertaan aktiviti Kelab Rukun Negara 2. 6. 32. Jawatankuasa ini bertanggungjawab mengadakan mesyuaratnya sekurang-kurangnya dua kali dalam tempoh satu tahun bagi membincangkan dan mengambil keputusan hal-hal yang berkaitan dengan Sambutan Bulan Kemerdekaan 4.

Khirel Azman Sdr. Othman Tn. 8. 5. Mengendalikan kursus program pengajaran Intel bersama jabatan yang terlibat. menyelia dan memantau perjalanan programdan projek Intel.0 JK INTEL Teach To The Future Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penyelaras Ahli : : : : : : : : : : : : : Pengarah Tn. Che’ Azmi b. Hasnah bt. 3. Mutalib Sdri. Kamil Rafizan b. Hj. Hj. Mustaffa Pn. Hassan (JPJPK) Cik Lee Kim Hong (JPIPK) Senarai Tugas: 1. Mohd Nazari Senarai Tugas : 1. Wong Mai Sze (JTP) En. Muzafar Shah b. Hjh. Hj. Mukhtar b. Mengendalikan. Memastikan bahan pembelajaran yang terlibat diterima dari pihak wakil Intel. Amirul b. 7. Muhamad Saiful Bahari b. Mohd. Abd. Memastikan kemudahan pembelajaran. tenaga jurulatih dan fasilitator mencukupi. Badriyatun bt. Mustafa En. Kamar (JAPIM) En. Awang Sdr. Mohd. Nurfatin Nabihah bt. Suriani bt. ’Ainuddin Hanif b. Awang Pn. Hj Darwish (JPM) Pn. Heaw Kok Meng (JM) Pn. Mohd. Baharom Sdri. 34. Yusof (UPI) Pn. Menyedia dan mengedarkan sijil kursus Penasihat Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Lembaga : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Dr. Hj. Hitam (JSS) En. Siti Halimatus Saadiah bt. Ewe Meng Huat En. Mohd Rusli Sdr. Mengurus latihan program Intel bagi pensyarah Institut bersama penceramah jemputan dari pihak wakil Intel. Hj. Hj Safian b.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 33. Taufik b. 2.pensyarah dan staf Mengadakan program pendidikan koperasi di kalangan ahli Mengadakan aktiviti–aktiviti ekonomi untuk ahli 48 . Yee Yong Fak (JIP) Pn. 2. Too Seng Hee En. Norfadzilawati bt. Mohd. 3. Abd Rashid Tn. Nadiatusida bt. . 4.0 JK LEMBAGA KOPERASI MPRM BERHAD Membincang dan merancang pelaksanaan kursus program pengajaran Intel Teach to The Future di peringkat Institut. Ahmad Pn. 6. Mengadakan program menambahkan ahli di kalangan pelajar. Hjh. Aris b. Muhammad Fairuz b. Harun (JS) En. Menyediakan jadual waktu peserta kursus. Sivakumari a/p Saniappan (UPT) Cik Chong Siw Fong (UPC) Tn.

Mohamed Nor Cik Lee Kim Hong Pn. Noor Diwiyana bt. 4. Mohd Aris b. Raja Ishak En. Azulhaimi bt. Azibah bt. Menjalankan environmental review dua kali setahun Merancang aktiviti hasil dapatan environmental review Menyebar maklumat berkenaan IPG Lestari dan status IPG KRM Menyediakan laporan aktiviti-aktiviti yang dijalankan Memantau aktiviti yang dijalankan Menjalankan penyelidikan dan pembangunan untuk melestarikan IPG KRM JK PENYELIDIKAN Penasihat Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : . Abdullah Pn. Mohamad (JPM) Pn. Hashim (JM) Dr. Hjh. 5. Gunalingam a/l Krishnan (Bahasa) Pn. Hjh. Asmah bt. Wong Mai Sze (TP) En. Hj. Wahid YM Pn. Hasnah bt. : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Jamaliah bt. 2. Zailah bt Zainuddin (JSains) En. Khaziah bt.0 JK IPG LESTARI Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli AJK Program AJK Maklumat AJK Kewangan AJK Pemantauan AJK Pelaporan AJK Penyelidikan : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Dr. Hjh. 2.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 4. 5. Menghantar peserta untuk menyertai aktiviti yang dijalankan oleh Maktab Kerjasama/Jabatan Koperasi Mengurus dan membekal keperluan untuk semua pelajar baru pada minggu pengurusan Mengendalikan pengurusan Kedai Koperasi untuk kemudahan warga institut. Bisshukri b. Khairuddin b. 36. Matrop (PJPK) Dr. Raja Rohana bt. Othman (SS) Pn. Ahmad Cik Low Lee Kim : Senarai Tugas : 1. Menjadikan penyelidikan sebahgaian daripada budaya akademik institut Meningkatkan kemahiran dan keupayaan pensyarah dan pelajar menjalankan penyelidikan 49 . Muniandy a/l Varathan (Bahasa) Dr. Muhammad Fauzan b. Lee Keok Cheong Pn. 3. Hjh. Noraini bt. 6. Abdul Karim (PS) En. Baharom (Kokurikulum) Senarai Tugas: 1. Abdul Wahid (JAPIM) En. 35. Hj. 6. Samin Pn.

7. Merancang aktiviti dan program Teaching School dengan pihak sekolah. Zainuddin (JS) En. 5. Abdullah Dr. 6. Hjh. Sansinah bt. Hamid (JM) Dr. Hashim (IP) Pn. Abdul Wahid (JAPIM) Pn. 2. 37. Kasdi (TP) Senarai Tugas : 1. Zailah bt. Abdul Manan b. 5. Bapotti (PJPK) Pn.JAWATANKUASA KERJA IPG KAMPUS RAJA MELEWAR-2012 3. 4. Hj. Malathy a/p Nadarajah (UPI) Pn. Muhammad Fauzan b. Ayub (JPM) Tn. Abd. A. Melahirkan pensyarah dan guru yang dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berkesan hasil dapatan penyelidikan Memanfaatkan kemahiran dan hasil penyelidakan institut kepada masyarakat setempat terutamanya golongan guru di nNegeri Sembilan Menghasilkan dan menerbitkan bahan-bahan penyelidikan untuk tujuan dikongsi oleh semua golongan pendidikan di Malaysia Menjalankan pembagunan profesinalisme ke atas penyelidikan yang dijalankan Mengadakan mesyuarat mengikut perancangan yang ditetapkan JK Teaching School Penasihat Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli : : : : : : : : : : : : : : : : Pengarah Timbalan Pengarah Datin Hjh. Menyelaras jadual waktu pengajaran dan pembelajaran antara guru sekolah dan pensyarah IPG 50 . Melaporkan perkembangan program Teaching School kepada IPGM dan JPNS Membuat pemantauan dari masa ke masa terhadapa aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah yang dipilih Mengadakan mesyuarat dengan pihak sekolah sekurang-kurangnya dua kali setiap semester Mendokumentasikan program dan aktiviti Teaching School dalam pelbagai bentuk yang sesuai. Nor Aniza bt. Shuib b. 6. Chin Kuang Tiu (JSS) En. 4. Kumutha a/p Rakiappan (UPT) En.K. Hjh. Lim Cheen Soon (UPC) En. Ahmad Pn. Zaiton bt. Azmi b. Mohd (JSS) En. Suraya Bibi bt. Noraini bt. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful