PENGIRAAN PENDAPATAN BERCUKAI Contoh 1 Diminta membuat pengiraan pendapatan bercukai bagi koperasi Maju berdasarkan maklumat seperti

berikut:
RM Pendapatan Kasar Perniagaan Perbelanjaan dibenarkan Kenaan Imbangan Elaun Modal/elaun imbangan Rugi perniagaan bawa hadapan Pendapatan bukan perniagaan Rugi perniagaan tahun asas Derma yang diluluskan Potongan seksyen 65A, ACP1967 800,000 200,000 50,000 100,000 0 150,000 20,000 10,000 40,000

Contoh 2

000 350.Diminta membuat pengiraan pendapatan bercukai bagi koperasi Maju berdasarkan maklumat seperti berikut: RM Pendapatan Kasar Perniagaan Perbelanjaan dibenarkan Kenaan Imbangan Elaun Modal/elaun imbangan Rugi perniagaan bawa hadapan Pendapatan bukan perniagaan Rugi perniagaan tahun asas Derma yang diluluskan Potongan seksyen 65A.000 200.000 50.000 30.000 80.000 100.000 60. ACP1967 900.000 Pendapatan Bercukai Jumlah Pendapatan Tolak: potongan seksyen 65A. ACP1967 .000 25.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful