PENGIRAAN PENDAPATAN BERCUKAI Contoh 1 Diminta membuat pengiraan pendapatan bercukai bagi koperasi Maju berdasarkan maklumat seperti

berikut:
RM Pendapatan Kasar Perniagaan Perbelanjaan dibenarkan Kenaan Imbangan Elaun Modal/elaun imbangan Rugi perniagaan bawa hadapan Pendapatan bukan perniagaan Rugi perniagaan tahun asas Derma yang diluluskan Potongan seksyen 65A, ACP1967 800,000 200,000 50,000 100,000 0 150,000 20,000 10,000 40,000

Contoh 2

000 80.000 350. ACP1967 .000 100.000 50.000 200.000 30.Diminta membuat pengiraan pendapatan bercukai bagi koperasi Maju berdasarkan maklumat seperti berikut: RM Pendapatan Kasar Perniagaan Perbelanjaan dibenarkan Kenaan Imbangan Elaun Modal/elaun imbangan Rugi perniagaan bawa hadapan Pendapatan bukan perniagaan Rugi perniagaan tahun asas Derma yang diluluskan Potongan seksyen 65A.000 60.000 25.000 Pendapatan Bercukai Jumlah Pendapatan Tolak: potongan seksyen 65A. ACP1967 900.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful