Anda di halaman 1dari 25

TEORI PEMBELAJARAN HUMANISME

DISEDIAKAN OLEH: 1. MUHAMMAD AFIF HAFIFI BIN MOHD SAAD 2. MUHAMMAD AZLI BIN MOHD AZHARI 3. TAN AI POH 4. FITRI NORLIDA BINTI IBRAHIM

TEORI PEMBELAJARAN HUMANISME

Teori ini menegaskan kepentingan cara pengajaran & pembelajaran yang dapat mematuhi kehendak individu mengikut perkembangan emosinya.

Sambungan
Fitrah manusia pada dasarnya adalah mulia dan baik. Individu akan tumbuh secara semula jadi jika persekitarannya sesuai. Maka, guru perlu mengikut keperluan pelajar, membantu mereka mempelajari ilmu pengetahuan yang bermakna. Sekolah harus mengutamakan pendidikan afektif berasaskan ilmu pengetahuan. Pembelajaran manusia bergantung kpd emosi dan perasaannya.

MAZHAB HUMANISME
Setiap individu adalah berbeza, dan mempunyai cara belajar yang berbeza. Strategi p&p hendaklah mengikut kehendak dan perkembangan emosi pelajar. Ahli mazhab : Carl Rogers dan Maslow. Setiap individu mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai kecermelangan kendiri. Guru hendaklah menjaga kendiri pelajar dan memberi bimbingan supaya potensi mereka dapat dikembangkan.

CIRI-CIRI KHUSUS MAZHAB HUMANISME


Pengalaman dan psikologi manusia berlainan dgn haiwan. Kajian tema akur dengan kehidupan manusia yang bermakna. Kajian tingkah laku manusia merangkumi proses dalaman yang subjektif serta tingkah laku luaran. Kajian berdasarkan teori psikologi dan psikologi gunaan. Pertimbangan asas- perbezaan individu. Sumbangan mazhab kehidupan manusia yg bermakna dan sejahtera.

OBJEKTIF ASAS PENDIDIKAN


 Lima objektif asas pendidikan daripada pandangan humanisme (Gagne & Berliner-1991) :
Memupuk pembelajaran ke arah kendiri Mengembangkan kecenderungan aspek seni & sosial Mengembangkan keupayaan bertanggungjawab

Mengcungkil & mengembangkan daya ingin tahu & penerokaan.

Mengembangkan kreativiti & pemikiran bercapah

PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN HUMANISME


Prinsip-prinsip pendekatan humanisme (Gagne & Berliner-1991) :

I.

Pelajar akan mudah belajar perkara yang mereka pelajari.

II. Mengetahui cara belajar adalah lebih penting daripada memiliki banyak pengetahuan. III. Penilaian kendiri hasil kerja pelajar merupakan penilaian yang lebih bermakna. IV. Perasaan adalah sama penting dengan fakta. V. Pelajar belajar lebih baik dalam persekitaran yang tidak mengancam.

TEORI PEMBELAJARAN HUMANISME


TEORI PEMBELAJARAN HUMANISME TEORI ABRAHAM MASLOW
ABRAHAM MASLOW

TEORI CARL ROGERS


CARL ROGERS

Teori ini berkaitan dengan keunikan seorang murid secara individu di mana setiap manusia mempunyai keunikan tersendiri dari segi emosi, cita-cita serta hubungan yang khusus dengan orang lain.

Konsep kendiri positif dipentingkan di mana murid perlu menampilkan tingkah laku yang baik.

KASIH SAYANG

CARL ROGERS

Manusia pada dasarnya adalah baik & mempunyai motivasi yang tinggi untuk mencapai potensi diri.

PERHATIAN

PUJIAN

LAYANAN

Sambungan
Menurut Rogers, seorang insan yang sempurna memiliki kualiti berikut : Berfikiran terbuka terhadap pengalaman dunia Menerima hidup seadanya Mempercayai pemikiran & perasaan sendiri sebagai satu yang tepat Menghargai kebebasan diri & bertanggungjawab ke atas tindakan sendiri Kreatif & melibatkan diri dalam aktiviti sosial serta menyumbang khidmat kepada masyarakat mengikut kemahiran masing-masing.

KATEGORI PEMBELAJARAN - CARL ROGERS


Rogers mengkategorikan pembelajaran kepada dua iaitu :
Hanya melibatkan proses pembelajaran dalam bilik darjah -Mengambil kira keperluan & kehendak pelajar - Melibatkan perkembangan personal, motivasi, daya usaha, penilaian kendiri & mempunyai kesan jangka panjang. -Belajar dr proses membuat

PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN KOGNITIF (Dianggap tidak bermakna)

PEMBELAJARAN PENGALAMAN

Pembelajaran mata pelajaran akademik semata-mata

Pembelajaran melibatkan aplikasi pengetahuan. Contohnya: Belajar kemahiran menjahit & membaiki motosikal

CIRI-CIRI TEORI PEMBELAJARAN ROGERS


Pengalaman individu adalah fenomena-logikal yang dialami oleh individu sendiri. Setiap individu mempunyai kecenderungan dan hasrat sendiri untuk mencapai kesempurnaan kendiri. Setiap individu membentuk konsep kendiri yang unik melalui sistem nilai dan kepercayaan yg berbeza dgn orang lain. Tingkah laku yang ditunjukkan adalah selaras dengan konsep kendiri dan keupayaannya. Kefahaman tingkah laku individu hanya diperoleh melalui proses komunikasi.

PRINSIP PENDEKATAN PENDIDIKAN CARL ROGERS


Carl Rogers mengutamakan prinsip pendekatan pendidikan yang sangat berpengaruh dalam perancangan aktiviti P&P masa kini.

CARL ROGERS

PENDIDIKAN BERPUSATKAN PELAJAR (LEARNER CENTERED EDUCATION)

PEMBELAJARAN BERASASKAN KEBEBASAN (FREEDOM TO LEARN)

PRINSIP PENDEKATAN PENDIDIKAN ROGERS


Pembelajaran berasaskan kebebasan (freedom to learn): Pembelajaran merupakan sesuatu jenis naluri ingin tahu (curiosity) Pembelajaran berlaku jika bahan pembelajaran bermakna serta sama dengan objektif pembelajaran pelajar. Keberkesanan pembelajaran dicapai dalam situasi pendidikan yang kurang terancam. Keberkesanan pembelajaran dicapai apabila pelajar mengambil initiatif sendiri dan melibatkan diri sepenuh dalam aktiviti p&p. Membimbing pelajar supaya menilai hasil pembelajaran dirinya demi mempertingkatkan pemikiran reflektif dan kemahiran kreatifnya. Aktiviti p&p hendaklah dkaitkan dgn hidup nyata demi memupuk kemahiran hidup pelajar. Pembelajaran paling berkesan = belajar bagaimana belajar (learning to learn).

Keperluan-keperluan asas seperti fisiologi, keselamatan perlu dipenuhi oleh manusia sebelum memenuhi keperluan yang lain seperti kasih sayang, pengargaan kendiri dan kesempurnaa kendiri
ABRAHAM MASLOW

Kasih sayang
Fisiologi Keselamatan

Penghargaan kendiri Kesempurnaan kendiri

Menurut Abraham Maslow (1943), keperluan fisiologi & keperluan psikologi perlu dipenuhi agar seseorang itu bermotivasi untuk mengembangkan potensi diri, belajar perkara baru, memanipulasikan keupayaan diri sepenuhnya serta berjaya mencabar diri untuk melakukan yang terbaik.

TEORI PEMBELAJARAN MASLOW


Menghuraikan perkaitan motivasi di antara Hierarki keperluan
TEORI KEPERLUAN MASLOW (1970)

Keperluan Manusia Dalam Hierarki

Motivasi Intrinsik
Keperluan kekurangan Keperluan perkembangan

Keperluan kekurangan perlu dipenuhi peringkat demi peringkat sebelum manusia berusaha untuk memenuhi keperluan perkembangan.

TEORI PEMBELAJARAN MASLOW


TEORI KEPERLU AN Menghuraikan perkaitan motivasi diantara hierarki keperluan. Apabila Individu telah mencapai kepuasan dalam sesuatu hierarki, fasa seterusnya akan berlaku secara semula jadi. Tetapi jika kepuasan dalam hierarki tidak dicapai, keperluan fasa yang lebih tinggi tidak dapat dikembangkan secara wajar. Merujuk kepada motivasi Intrinsik yang merupakan kuasa dalaman yang berada dalam perkembangan fisiologikal & psikologikal manusia. Kuasa dalaman ini mendorong manusia berusaha mengejar kecemerlangan tanpa kawalan @ ransangan luar. Keperluan manusia yang semakin rendah, ciri persamaannya semakin besar, fleksibilitinya semakin kecil & perbezaan antara individu pula semakin kecil. Cth : Keperluan makanan, minuman, oksigen, & keperluan asas yang lain bagi setiap orang tidak dapat ditinggalkan. Tetapi, dipuncak hierarki, hanya segelintir individu berupaya memilikinya.

K O N S E P A S A S

MOTIVA SI

HIERARKI KEPERLU AN

HIERAKI KEPERLUAN MASLOW


Aktualisasi Kendiri

Keperluan Perkembangan

Estetik

10% Keperluan Kekurangan 40%

Kognitif

Keperluan Sekunder

Penghargaan Kendiri Kasih Sayang Keselamatan Fisiologi Keperluan Asas/Primer

50%

70% 80%

Keperluan manusia :
Keperluan fisiologi asas (makanan, minuman, oksigen, kepuasan deria, tidur, rehat ) Keperluan psikologi keperluan sekunder (lahir dari perhubungan dan interaksi antara orang dan persekitaran keselamatan, kasih sayang, sempurna kendiri dll.)

Sambungan
Ciri-ciri individu yang mengambil inisiatif sendiri dengan tujuan mendapat kepuasan dalam hierarki lebih tinggi : Boleh memahami hakikat sebenar Mempunyai pemikiran tersendiri Boleh menerima diri, ornag lain & alam semula jadi Boleh mengikut aliran masa tetapi tidak kehilangan identiti sendiri Mempunyai falsafah hidup & moral sendiri Mempunyai minat meluas terhadap pelbagai aktiviti sosial Mempunyai kawan karib & suka menolong orang lain Mengamalkan demokrasi & mempunyai sifat berjenaka Boleh menggung konflik di antara perasaan kegembiraan & kesedihan

IMPLIKASI KONSEP KEPERLUAN DALAM AMALAN BILIK DARJAH


Pastikan keperluan asas pelajar telah dipenuhi. Jadikan bilik darjah dalam keadaan kondusif. Bersifat penyayang utk memenuhi keperluan kasih sayang. Memupuk nilai penghargaan kendiri serta memberi peneguhan yang sesuai. Merancang aktiviti p&p mengikut kebolehan pelajar. Memupuk nilai motivasi diri melalui bimbingan supaya pelajar memahami dan menerima diri serta melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti sosial.

IMPLIKASI PENDEKATAN HUMANISME TERHADAP PENGAJARAN & PEMBELAJARAN


Guru hendaklah mementingkan perkembangan potensi individu dengan memberikan : Strategi dan kaedah yg sesuai: berpusatkan murid, kaedah individu, inkuiri penemuan, kerja praktik serta pengayaan dan pemulihan. Melayani pelajar sebagai insan terlebih dahulu sebelum melayni mereka sebagai pelajar. Menerima setiap pelajar tanpa syarat, mengikut potensi & keupayaan masing-masing. (layani perbezaan individu) Meberi peluang kepada pelajar untuk memilih tugasan & aktiviti pembelajaran apabila ada peluang utk berbuat demikian, Membantu pelajar menentukan matlamat yang realistik. Melibatkan pelajar dalam gerak kerja kumpulan Guru sbg fasilitator/pembimbing bagi perbincangan kumpulan.

Sambungan
- Memberikan pujian - Menyesuaikan isi pelajaran dengan aras pemikiran, gaya pembelajaran & keperluan pelajar - Perancangan pengajaran mengambil kira minat,kecenderungan kesediaan belajar & perbezaan individu. - Mesra dengan murid

Sekian, terima kasih.