PENGETAN DINTEN KARTINI Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan.

Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi. Para kanca, siswa-siswi ingkang kula tresnani. Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng Gusti Mahakwasa ingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun. Kita sadaya taksih saged kempal manunggal kanthi tentrem, bagas, waras, kebak ing kabagyan salebetipun pahargyan pengetan dinten Kartini samang-ke punika. Pangetan dinten Kartini wigatos sanget tumrap kula panjenengan sadaya. R.A. Kartini pindhanipun sekar ingkang tansah mbabar angambar ganda arum ing bangsa Indonesia. Panjenenganipun punika pangarsa tumrap wanita ingkang karyanipun mligi kangge majengipun wanita wiwit duk rikala bangsa Indonesia taksih dipuncengkerem dening bangsa penjajah. Labuh lebetipun R.A. Kartini saestu luhur sanget tumrap kaum wanita. Langkunglangkung ing wekdal sapunika ingkang taksih kedah meres penggalih kangge majengipun bangsa. Panyengkuyungipun para wanita boten saged dipunremehaken, malah kepara langkung bobotipun tumrap pembangunan majengipun bangsa punika. Pancen sampun dipundokrataken para wanita saha limrah nggadahi raos ingkang kalangkung alus. Sanadyan makaten geget ing manah tansah makantar pindha waja ngudi kautaman. Sadaya punika inggih awit saking pangaribawanipun lelabetanipun Ibu Kartini ingkang sampun tumanem ngrembaka ing mahanipun wanita Indonesia. Sampun cetha ing panggesangipun bangsa kathah wanita ingkang saged kiprah kadi dene para priya ing babagan warna-warni. Ingkang makaten punika saestu saged damel mongkoging manah. Kanti makaten punika sumangga kadang-kadang putri sami saged nglajengaken gegayuhan tuwin lelabetanipun Ibu Kartini ingkang luhur punika. Ingkang boten kenging dipunlirwakaken inggih punika tansah ngudi jatidhirinipun putri Indonesia. Putri Indonesia ingkang prasaja, mrantasi sadhengah karya. Semanten saha makaten atur kula. Mugi sami kepareng maringi pangapunten tumrap sadaya kekirangan lan kelepatan kula.

PIDATO HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN RI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ .‫الحمدِل الذي انعمنا بالحر ية وحده. والذي صدق و عده ونصر َبده وأعز جنده وهزم الحزم الحزاب وحده‬ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ّ َ ََ ُ َ ْ ‫َ ْ َ ْ ُ ِ ّ ِ ْ َ ْ َ َ َ ِ ْ ُ ّ َ ِ َ ْ َ ُ َ ّ ِ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ع‬ ‫.والصل ة والسلم على سيد نا محمد ل نبي بعده. وعلى اله واصحا به ومن تبع رشده أما بعد‬ ّ ُ َ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ Poro Bapak, Poro Ibu sederek-sederek, sebangsa lan setanah air, ingkang kulo hormati ! Langkung rumien monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken raos puji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT, ingkang sampun paring Rohmat, Taufik soho Hidayah dateng kulo lan panjenengan sedoyo, sehinggo wonten ing majelis puniko, dalam rangka memeriahkan Peringatan dinten ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 49 mugi-mugi kerawuhan kulo lan panjenengan meniko dipun catat dening Alloh SWT. Minongko dados amal soleh kulo lan panjenengan Amin. Ingkang kaping kalih mugio tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW, soho poro ahli keluarga lan sahabatipun. Kaping tigonipun kulo matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kito kangge mengisi wontenipun acara meniko mugi-mugi wekdal meniko saget kulo ginaaken ingkang sak sahe-sahenipun. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Alloh SWT sampun paring nikmat dateng poro kawulonipun meniko sampun katah sanget, sehinggo ngantos mboten saget kito itung. Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur’an ‫و ان تعدوا نغمة ال ل تحصو ها‬ َ ْ ُ ْ ُ َ ِ َ َ ْ ِ ُّ َ ْ ِ َ Ingkang artosipun : “Lan lamun siro ngitung marang nikmate Alloh, mongko siro ora biso ngitung“ Poro Rawuh ! Dene termasuk salah setunggalipun nikmatipun Alloh ingkang ageng dipun parengaken kito bongso Indonesia, Inggih meniko nikmat kemerdekaan ingkang dipun proklamiraken tanggal 17 Agustus 1945, ngantos dinten meniko kito peringati. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Menawi kito ngemut-ngemut sejarah Bangsa Indonesia sakderengipun merdeka, meniko

pinten-pinten tahun dipun jajah dening bangsa Asing. Inggih meniko dipun jajah dening Belanda lan Jepang ngantos pinten-pinten tahun Rakyat Indonesia hidup dibawah cengkraman kaum penjajah. Rakyat Indonesia mboten anggadahi kebebasan, bahkan selalu di tindas lan dipun aniayaya dening bangsa asing. Sehinggo berkat sifat Rohman Rohim Alloh SWT, lan ugi kanti semangat perjuanganipun Poro Pahlawan lan poro Pejuang Bangsa Indonesia ingkang giat lan gigih, berani, pantang mundur, para Pejuang kito saget ngalahaken poro kaum penjajah sehinggo tepat tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia memproklamasikan dinten Kemerdekaan Republik Indonesia. Poro Rawuh Ingkang kulo hormati ! Pramilo kito kedah bersyukur dateng Alloh SWT ingkang sampun pareng nikmat Rupi kemerdekaan meniko. Supados Negri kito Indonesia tansah dipun paringi berkah dening Alloh. Dipun paringi aman, damai, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, adil makmur penuh ampunan, lan Ridho Alloh. Kranten Alloh sampun berjanji wonten Al-Qur’an surat Ibrahim ayat 7 ٌ ْ ِ َ َ ِ َ َ ّ ِ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ ََ ْ ُ ّ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ َ ‫لئن شكر تم لء زيد نكم ولئن كفرتم إن عذا بى لشديد‬ Ingkang Artosipun : “Demi yekti lamun podo gelem syukur siro kabeh marang nikmat-Ku, mangko Ingsun nambahi nikmat maring siro kabeh. Lan yekti lamu siro kufur maring nikmat-Ku, mangko saktemene sikso-Ku iku banget …….” Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kejawi sangking meniko, kito ugi kedah matur nuwun dumateng poro pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun jerih payah, rela ngorbananek jiwa rogo, harta benda kangge merebut Kemerdekaan Meniko, pramilo wonten ing kesempatan sahe niki monggo sejenak kito panjataken doa mugi sedoyo para pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun sukses merebut kemrdekaan Negeri Republik Indonesia, meniko selalu dipun bales dening Alloh, dipun trami jasa-jasanipun, lan dipun dadosna amal sholehipun, ingkang berjuang wonten akhirat dipun paringi berkat soho kejembaran wonten ngersanipun Alloh SWT. Amin-amin yaa Rabbal alamin. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Sak meniko kito termasuk generasi penerus pewaris kemerdekaan Pramilo kito

berkewajiban nerusaken perjuangan poro pejuang ingkang rumiyin. Shoho memelihara lan melestarikan kesejahteraan Negeri Indonesia meniko. Sampun ngantos nikmat kemerdekaan ingkang meniko kito sia-siakan kanti ngawontenaken pesta pora, lan hurahura ingkang boten berarti, tanpa ngawontenaken amalan-amalan ingkang beto kemanfaatan lan kemaslahayan Negara. Sebab kemerdekaan meniko boten semata-mata hadiah saking bangsa asing ingkang diberikan kanti cuma-Cuma, meniko boten. Tapi berkah jasa-jasa poro pejuang ingkang sampun rumiyin. Pramilo sepindah maleh kito ugi kedah mengisi kemerdekaan kanti menanamkan jasa kangge tiang-tiang ingkang bade dateng, utawi kangge generasi kita mangke. Hal meniko cocok kalian dawuhipun Ulama rumiyin….. ‫لقد غرسوا فاء كلنا وإننا لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ Ingkang Artosipun : “Yekti wongkang dingin wes podo nandur jasa lan kito sing ngrasa’ake marang jasa lan sa’temene kito ugo kudu anandur jasa supoyo wong-wong kangsakwusi kito biso mangan jasa kito. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang terakhir monggo, putro-putri kito sedoyo, kito didik ingkang sahe lan kito arahaken dumateng perkaws ingkang sahe, supados mangke saget dados generasigenerasi penerus ingkang bertanggung jawab dateng kemajuan agama. Bangsa lan Negoro AMin yaa Rabbal alamin. Kintenipun cekap semanten atur saking kulo. Mugi-mugi saget bermanfaat dumateng pribadi kawulo khususipun, lan umumipun dateng panjenengan sedoyo. Masang pulut ning duwur cemoro Menawi luput kulo nyuwun ngapuro ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫بخط الفقير مفرو حين‬ ‫بن منو ر الجفسى‬ ّ

mugio tetep dipun limpahaken dateng kanjeng Nabi Muhammad SAW. ngunjuk. وأمر نا بال تحاد وصلة اْلرحام‬ ِ َ ْ َ ِ َِ َ ِ َ ّ ّ ِ َ َ َ ََ ِ َ ّ َ ِ َ ّ ِ َ ْ ََ ّ َ ْ ََ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ْ ََ َ َ ْ َ ُ ْ َ َْ َ َّ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ‫والصل ة والسلم على سيد نا محمد خير اْلنام. shoho poro ahli keluarga lan sahabatipun. Poro Ibu. واو جب علينا بالصلة والصيام. dalam rangka “bersilaturrohim”. ingkang sampun paring Rohmat shoho ni’mat.ال من ومنكم اجمعين‬ Poro Bapak. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Kranten hikmah nindaaken ibadah poso meniko disamping kito ninda’aken perintahipun Allah SWT kanti ngeker hawa nafsu wonten ing siangipun wulan Romadhon. shoho keluhan lan .PIDATO RESEPSI HALAL BIHALAL ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . Kanti menambah amalan-amalan ibadah lintunipun kados dene sholat tarowih. sami ugi sehat lahiriah. أ ما بعد. Ingkang mbuahaken amalan-amalan ingkang sahe wonten wulan-wulan sakterusipun. Poro Bapak. utawi resepsi “Halal bi halal” kanti keadaan sehat wal afiat. وعلى اله واصحا به الكرام. wonten ing manah kito sedoyo. meniko ugi kito saget ngraosaken betapa sedih lan gelisahipun si Fakir-Miskin ingkang wonten ing saben dintenipun selalu ditimpa kekurangan dahar. sehingga kulo lan panjenengan saget pepanggihan wonten meniko majlis. poro Ibu. من العائدين والفا ئزين تقبل‬ ّ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ َِ ََ َ ِ َ َ ِ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ِْ َ ْ َ ْ ُ ِْ َ ّ ِ ُ ‫. sehinggo saget ndadosaken fitrah utawi lambang kesucian. tadarus Al-Qur’an lan sanesipun. Hadirin sekalian ! Wonten ing saat meniko kito sampun manggihi wulan syawal malih. hadirin sekalian ingkang kulo hormati ! Langkung rumiyin kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT. Lan ugi wonten akhiripun wulan Romadhon kita tutup mawi Zakat Fitrah kanti harapan kulo mugi-mugi nopo ingkang kito laksanakaken wonten ing wulan Romadhon kolo wahu minongko dados amal ingkah sholeh.‫الحمد ل الذى انعم علينا بنعمة اليمان والسلم. Kaping kalihipun Rohmat Ta’dzim dan salam bahagia Alloh. Kranten wonten ing wulan sakderengipun yakni wonten ing wulan Romadhon kito sampun sukses nindakaken ibadah puasa sebulan penuh. utawi batiniyah.

Kranten ing wulan menikolah saat meledakipun kegembiraan ingkang penuh harapan menuju kearah hidup baru gesang ingkang langkung sahe. selalu berlebih-lebihan. Pramilo saat meniko kito bucal. kito lenyapaken mawi berjabatan tangan. kito panggihi sanak keluarga. Saktemen Alloh ikut ora demen marang wong kang ngliwati bates“ Poro Bapak. Lan ojo ngliwati bates. mangkel-mangkelan lan sanesipun. kanti bersilaturahim. mempererat tali persaudaraan antara keluarga. wulan ingkang penuh dipun rameaken lan dipun meriahaken dening sedoyo umat Islam. guru-guru kito. saling maaf memaafkan lahir lan batin. konco-konco lan sanak.kelemahan tenogo. Poro hadirin ingkang kulo hormati ! menawi kito mboeten purun nglampahi ibadah puoso. ingkang akhiripun kito timbul roso belas kasihan kito dateng Fakir Miskin. sahabat karib. Padahal. hadirin sekalian ! Sak meniko sampun dugi wulan syawal. Kanjeng Nabi sampun dawuh : ُ َ ِ َ ْ ‫َ ْ َ َ ّ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ِ ِ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ َ َ ُ ِ َ َ ِ ِ َ ْ َص‬ ‫من أحب أن يبسط له فى رزقه وينساء له فى أثره فلي ِل رحمه‬ Artosipun : . Mungkin wonten ing saat-saat ingkang berlalu terjadi kesalahan-kesalana utawi sering melakukan hal-hal ingkang mboten nyekecoaken manah. poro Ibu. Sering timbul rasa iri. dengki. Setiap hari selalu dalam pemborosan. shoho sederek seagomo lan seperjuangan. berarti kito meniko gesang nuruti kemauan howo nafsu lan kemauan weteng utawi dados Abdul butun alias hamba perut. melampauai batas tanpa mengukur kekuatanipun. mangan ngumbe sak katahipun. tiyang sepuh kito. kito isi kanti halal bihalal. sehinggo kito purun nafkahaken sebagian harta benda kito kangge shodaqoh dateng Fakir-Miskin kolo wahu. Pramilo monggo kesempatan wulan syawal meniko kito ginaaken kangge bersilaturrohim. Monggo kito ndugeni. selalu dikuasi Howo Nafsu. buruk sangka. Alloh dawuh wonten Al-Qur’an : َ ِِْ ْ ُ ْ ّ ِ ُ َ ‫كلو واشربوا ول تسر فوا إن ال ل يحب المشرفين‬ ّ ِ ْ ُ ِ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُُ Ingkang artosipun : “Mangano siro kabeh lan ngumbiho. famili. katimbang wulan ingkang berlalu. supados gesang kito meniko angsal berkah sangking Alloh SWT.

“Sing sopo wonge pengin diluasne rizkine. lan didawakne (di berkahi) umure. monggo kito tingkataken mutu pendidikan lan praktek. ingkang sanggup dibebani seribu macam tugas. mongko becik silaturrohmi (nyambung sanak sedulure)” Poro Bapak. monggo kito berusaha ningkataken pendidikan dateng putri-putri kito generasi mendatang. lan kito sing mangan jasane. sedoyo kelepatan nyuwun pangapunten. Kata penyair malih : ‫لقد غر سوا فا ء كلنا وإننا * لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ Ingkang artosipun : “Sa’temen wong-wong sakwuse kito wis podo nandur jasa. Lan yektine kito ugo nandur jasa supaya wong-wong sing sak wusi kito biso mangan jasa kito (metik jasa kito)” Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Kintenipun cekap semanten atur kulo. supados dados generasi ingkang berguna lan berjasa. saking agomo. Kranten generasi meniko ingkang menentukan masa ingkang bade dateng. utawi mewujudkan sedoyo amal ingkang saget mbeto bahagia. bangsa lan negoro. lan aku durung ngasilken ilmu pengetahuan. lan durung ngasilaken pekerjaan tangan. Poro Ibu hadirin sekalian ! Dados wal hasil wonten ing kesempatan wulan Syawal meniko. Mongko opo gunane umurku ing dino iku” Poro hadirin sekalian ! Sesuai kalian kata syair kasebut. Mengingat kata penyair : ‫إذا فتنى اليوم ولم أكتسب علم* ولم أصنغ يدا فما ذا ك من عمرى‬ ُِْ ْ ِ َ َ َ ً َ ْ ِ ْ َ ْ ََ ً ْ ِ ْ ِ َ ْ َ ْ ََ ُ ْ َ ْ ِ َ َ َ ِ Ingkang artosipun : “Naliko wis ngliwati aku sijining dino. sejahtera wonten ing duniyo lan akhirat. َ ْ ِ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ ّ ِ ُ َ َّ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ‫من العا ئدين والفائزين تقبل ال من ومنكم اجمعين‬ ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ .

Akhiripun mboten saget dumugi dateng suatu tujuan. utawi boten gadah gondelan ingkang kukuh. Ia memenuhi suasana ingkang kados mekaten meniko kok si musyafir meniko lengah anggenipun mengemudi. Utawi kados dene tiang ingkang lagi kesesahan nyebrang segoro mawi sebuah perahu menuju suatu pantai (pelabuhan). Ingkang kaping kalih sholawat soho salam sejahtera Alloh mugi tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. Poro Ibu. hadirin-hadirot ingkang kulo hormati ! Lewat suasana ingkang indah. menuju sebuah pantai. Nikmat dateng kito sedoyo sehingga ing saat meniko. Poro rawuh ingkang kulo mulyaaken ! Semanten ugi kito gesang wonten Alam dunia menuju dateng alam akhirat.واصحا به أجمعين. فقال ال تعلى فى القرآن العظيم : إنا نحن نز لنا الذ كر وانا له لحا فظون‬ ّ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ َ ْ ََ Poro Bapak. Poro Ibu ingkang kulo hormati ! Kisah perjalanan manusia gesang wonten ing alam dunia menuju dateng Alam akhirot meniko saget kito ibarataken kados dene seorang musyafir ingkang lagi menyebrang lautan. Kadang-kadang badai dan gelombang menggelegar ombak menyeberang. Amin Poro Bapak. Kadang-kadang tiang gesang . sampan sakmestinipun tiang ingkang lagi nyebrang. أ ما بعد. soho poro ahli keluarga lan sahabatipun. Kadang-kadang si musafir lagi tenang-tenang wonten nginggil perahu tiba-tiba angin datang meniup. Meniko sering kito panggihi pinten-pinten cobaan lan rintangan. cerah. kulo lan panjenengan saget bersilaturrohim wonten ing meniko majlis ingkang mubarok. Ingkang sampun paring Rahmat. Meniko wonten ing tengah perjalanan memaggihi pintenpinten halangan lan rintangan.PIDATO PERINGATAN NUZULUL QUR’AN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ َ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ْ ِ ّ ُ ْ ِ ً ُ َ َْ ُ ْ َ َ ْ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى أنزل القران هدى للمتقين. terang benderang saat meniko monggo kulo lan panjenengan sedoyo tansah muji syukur dateng ngersanipun Alloh SWT. dalam rangka menghadiri acara peringatan “Nuzulul Qur’an” ingkang kados meniko meriyahipun. saget-saget kapalipun meniko numplek lan tenggelam wonten ing tengahtengah lautan. والصلة والسلم على اشر ف النبيء والمرسلين سيد نا محمد وعلى اله‬ َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ّ َِ َ ْ ّ َ ْ ّ َ ُ ْ َ ّ ِ ‫.

Ni’mat dateng kito sedoyo ingkang arupi tetepipun Iman lan Islam. Tegesipun kito nindakkaken perintahipun. ekonomi kirang mencukupi. Lan minongko dadi pituduh lan Rohmat lan kabar gembira tumrape tiang Islam”QS. shoho nebihi dateng laranganipun.أ ما بعد‬ ّ َ ْ َ ْ ِ ّ َ َ ُ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ َ‫ُ َ ّ ٍ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ َ ع‬ Poro hadirin hadirot ingkang kulo hurmati ! Monggo wonten ing kesempatan meniko kulo lan panjenengan sedoyo sami muji syukur dumateng ngarsonipun Alloh SWT. Kranten Alloh sampun paring Rohmat. Alloh sampun nurunaken kitab Al-Qur’an. Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat lan Salam Bahagia Alloh selalu dipun limpahaken kanjeng Nabi Muhammad SAW. PIDATO MENYAMBUT BULAN ROMADHON ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذي أنعمنا بدين السلم واليمن وجعل شهر رمضان وسيلة فى نيل الغفران.meniko dipun coba kalian Alloh di timpa kemiskinan. و َلى اله واصحابه المتمسكين بالقرآن. Poro rawuh. Dawuhipun Alloh surat Al-Hajr ayat songo : َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ّ َِ َ ْ ّ َ ْ ّ َ ُ ْ َ ّ ِ ‫إنا نحن نز لنا الذ كر وانا له لحا فظون‬ Ingkang artosipun : “Sa’temene ingsun wis nurunake Al-Qur’an sa’temene Ingsun tetep jogo marang AlQur’an. dene termasuk perintahipun Alloh inggih meniko : Alloh sampun majibaken dateng kito sedoyo inggih meniko nglampahi poso wonteng ing . usaha sesuatu boten berhasil lan sanes-sanesipun lan kangge menanggulangi hal meniko. والصلة والسلم على سيدنا‬ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ َ ْ ُ ْ ِ ْ َ ِ ً َْ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ ْ ِ ِ َ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫محمد افضل النسان. Poro Rawuh ! monggo kulo lan panjenengan sedoyo meniko samiyo ningkataken anggenipun taqwa dumateng Alloh SWT. An-Nahl : 89). poro ahli keluarga lan poro sohabatipun. ingkang supados damel pedoman gesang wonten ing alam dunyo supados saget wilujeng lan bahagia wonten akhirat. kadang di coba putrinipun sakit. ugi wonten ayat lintu Alloh dawuhaken wonten surat An-Nahl : 89 Ingkang artosipun : “Lan ingsun nurunake maring siro (Muhammad) kitab Al-Qur’an kangge jelasake sekabehe perkoro.

Kados dene guneman ingkang awon. lan lintu-lintunipun. wonten ing wulan Ramadhan meniko kito tindakaken poso kanti khusus’ khitmah. No. Kranten menurut sebagian Ulama’. den wajibake marang siro kabeh nglakoni poso. Tigang huruf meniko anggadahei makna/arti piyambakpiyambak. Supoyo siro podo taqwa” (Al-Baqarah : 183). Shodaqoh dateng fakir miskin. tegesipun bilih tiang poso meniko kedah saget ngeker lan nyegah perkawisperkawis ingkang ndadosaken batalipun poso. utawi perkawis-perkawis ingkang dipun cela/dipun wodho minggahipun syara’. ٌْ َ huruf Wawu lan huruf Mim. lan sanes-sanesipun. Koyo dene den wajibake maring wong-wong sakdurunge siro kabeh.wulan Romadhon. tembung poso meniko bahasa arabipun saking kata ‫ صوم‬ingkang hurufipun wonten tigo. Berarti tiyang poso. meniko kedah meneng lisanipun saking guneman ingkang awon. . Supados mangke medal saking wulan Romadhon kito angsal nilai-nilai ibadah ingkang sahe. 1 (huruf shod) meniko sangking kata Shumtum (‫ )صمت‬ingkang ٌ ُْ artosipun meneng. datengipun wulan Romadhon meniko kito isi kanti amalan-amalan ingkang sahe. manggo sepindah malih. Sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito. Poro hadirin hadirot ingkang kulo hormati ! Sak derengipun kulo akhiri anggen kulo matur. utawi ٌ ََ mencegah. tadarrus Al-Qur’an. Pramilo saking meniko. ngrasani tiyang sanes. monggo kedatangan wulan Romadhon meniko kito sambut kanti gembira. II (huruf Wawu) meniko saking kata Waro’un (‫ )ورع‬utawi Wiro’i. utawi meneng saking ngrasani lan sanesipun. No. Ingkang ٌََ maksudipun bilih tiang poso meniko kedah wira’i utawi nebihi sangking perkawis ingkang haram. Dene ingkang No. Kito penuhi mawi kegiatan-kegiatan. shoho nebihi larangan-larangan ingkang nimbulaken batalipun poso. Dene ingkang pokok inggih meniko. III (huruf Mim) meniko saking kata Malakun (‫ )ملك‬ingkang artosipun ngeker. Alloh sampun dawuh wonteng Al-Qur’an : Ingkang artosipun : “Hei wong-wong kang podo iman. Inggih meniko huruf Shod.

Sakderengipun kulo matur ingkang bade kulo aturaken mangke. ingkang panjenenganipun tepat tanggal 27 Rojab tahun 571 M. Poro hadirin sedoyo ingkang kulo mulyakaken ! Pengajian ing saat meniko dalam rangka memperingati dinten ulang tahun Isro’ Mi’roj ipun junjungan kito Nabi Besar Muhamamd SAW. awit saking Masjidil Harom (Mekkah) ngantos Masjidil Aqsho (Palestina). shoho poro ahli keluargo lan sahabatipun. Mongko den ngapuro duso-dusone kang wis kliwat” Poro rawuh…. dipun Isro’aken utawi dipun lampahaken dalu. utawi sejarah perjuanganipun Rosululloh SAW.kranten kanjeng ingkang sahe. poro Ibu soho hadirin ingkang kulo hormati. Ingkang perlunipun dipun sumerapaken dateng pinten-pinten tanda kekuasa’anipun Alloh .kintenipun cekap semanten atur kulo sedoyo kelepatan. Selajeng dipun Mi’roj aken saking Masjidil Aqso minggah dateng langit ngantos Syidrtoul Muntaha. Kini kembali mengenai hal-hal historis revolusi fisik. Dipun aturi kalian Malaikat Jibril. langkung rumiyin kulo muji syukur Alhamdulillah dateng ngersanipun Alloh SWT. kulo nyuwun pangapunten lahir lan batin. sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito. kranten kanjeng Nabi dawuh : ِ ِْ َ ْ ِ َ ّ َ َ َ ُ َ َ ِ ُ ً َ ِْ َ ً َ ْ ِ َ َ َ َ َ َ ْ َ ‫من قام رمضان إيمانا واحتسا با غفر له ما تقدم من ذنبه‬ Ingkang artosipun : “Sopo wonge jumenengi wulan Romadhon kanti Iman lan nuprih krono Alloh. Shoho nyuwunaken tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh mugio tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Muhamamd SAW. nindaaken perintahipun Alloh SWT. والصلة والسلم على سيدنا محمد أفضل الورى وعلى اله واصحابه صلة وسلم كثيرا أما بعد‬ ّ ً ْ ِ َ ً َ َ َ ً َ َ ِ ِ َ ْ ََ ََ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ً ْ ِ ُ َ ‫: فقال ال تعالى فى القر ان الكريم‬ Dumateng poro Bapak. وارسله بشيرا ونذيرا ودا عيا إلى ال بإذنه سراجا‬ ً َ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ِ َِ ً ِ َ َ ً ْ ِ َ َ ً ْ ِ َ ُ ََ ْ ََ َ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ ِ ّ َ ُ ْ ِ ْ َ َِ َ ّ َ ْ ِ ُ َ ْ ِ َ َ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫ومنيرأ. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PERINGATAN ROJABIYAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذى جعل إسراه من مكة الى بيت المقدس فى ليلة الكبرآ.

No. Bu. wonten masjid-masjid.lewat peringatan meniko. saksampunipun peringatan Rojabiyah nimu sampun ngantos wonten umat Islam sing taksih lolak-lolok utawi taksih dereng sadar hidup berorganisasi. 2 Niat bantu program pemerintah.SWT. dalam rangka meratakan pendidikan utawi mencerdaskan Bangsa ingkang maksudipun. nek pados rizki boten diatur coro Islam. nanging tumindha’ipun boten sesuai. lan endi barang sing Haram. Lewat pengajianpengajian kito saluraken santapan rohani supados umat Islam ngertos endi barang sing Halal. ingkang maksudipun sak sampunipun peringatan Rojabiyah meniko. 3 Niat demi terwujudipun Akhlaqul Karimah. utawi namun asal kober. َْ ّ ‫حي على الصلة‬ ََ ّ َ …………. hidup bermasyarakat. Saktemene Alloh iku Maha Mendengar lan Maha Mengetahui“ Poro hadirin ingkang kulo hormati ! Kanti pengajak kulo monggo kanti wontenipun peringatan Isro’ lan Mi’roj meniko. sampun ngantos wonten tiang ingkang ngaku agamane Islam. saking Masjidil Harom dateng Masjidil Aqso kang ingsun berkahi kiwo tengene. No. ingkang maksudipun supados umat Islam saget sesuai antara ucapan lan perbuatan. menawi boten kober boten ibadah. mewujudkan sopan santun. No. Hal meniko dipun jelasaken wonten Al-Qur’an surat Bani Israoil ayat 1 ingkang surasosipun mekaten : Ingkang artosipun : “Maha suci Allah ingkang nglampahaken dateng hambanipun wonteng ing wekdal dalu. warga umat Islam. nopo BU…? Inggih meniko sholat gangsal wkedal. 1 Bidang Ubudiyah urusan ibadah dateng Alloh SWT. 4 Niat demi wujudipun pengamalan wajib ingkang dados rukunipun agami Islam. Monggo Pak. Mangane boten diatur coro Islam. kito tingkataken No. lan hidup bergotong royong lewat jam’iyah-jam’iyah. toto kromo. . anangeng ibadahe taksih plintunan. utawi saben-saben mushollah. kito tingkataken segala bidang. sa’perlu ingsun tunjukne sebagian tanda-tanda kekuasaan Ingsun. meniko sampun ngantos terjadi. . Terutama pengamalan wajib ingkang dados intinipun utawi hasilipun Isro’ Mi’roj meniko ingkang sampun dipun kumndangaken setiap waktu. pergaulane boten diatur coro Islam. Sampun ngantos Islam namung dumel akon-akon thok. shoho nampi kewajiban ibadah sholat gangsal wekdal.

Kanjeng Nabi naliko Mi’roj sampun diparingi gambaran-gambaran ingkang dados lambang ingkang bade terjadi wonten ing dunyo meniko. kito wulang. ayat 45 : Artosipun : “Sholat iku saget mencegah sangking perbuatan keji lan mungkar“ Poro Bapak. lan kito arahaken dateng urusan ibadah. kalihan anggenipun ngalmpahi sholat. Termasuk kanjeng Nabi dipun sumerepi tiyang estri ingkang ayu…. supados mangke dados generasi ingkang saget berguna tumrap agomo. meniko kito didik. mugu-mugi enggalo dipun paringi hidayang dening Alloh. Tegesipun pengamalan kito sedoyo saget sahe utawi boten meniko dipun ukur utawi dipun tingali. kok menawi panjenengan wahu mandek. ninggal perkoro akhirot. bongso lan negoro. bilih meniko lambangipun dunyo sak isine. Kranten dawuhipun Alloh wonten Surat Al-Angkabut.M bok menawi wonten Umat Islam sing dereng nglampahi sholat. hadirin sedoyo Nopo maleh wonten ing zaman akhir meniko katah sanget pengaruh-pengaruh sangking arus gamebyaripun dunyo. Kranten lare meniko saget sahe utawi awon tergantung tiyang spuhipun ingkang mendidik. mboten kito arahaken. Jibril maringi penjelasan. tapi piambakipun boten mandeg.teng pinggir dalan celuk-celuk dateng kanjeng Nabi. terutami dumateng putra-putri kito utawi generasi kito sedoyo. Panggonane ono ngisro ora aji Poro Bapak. Poro Ibu. AMin yaa . slajeng dipun tanggledaken dateng Malaikat Jibril. sampun ngantos kito umbar. tentu umat panjenengan bade milih dunyo sak isine. maksud kulo. Pramilo meniko manggo manah kedah dipun gembleng. katah iman ingkang podo kenter ketendang banjir kepuntirpuntir ilmu agama boten kepikir. Amergi sholat meniko merupakan barometer utawi alat pengukur dateng pengamalan kito sedoyo. poro Ibu. Dawuhipun bapak kiai : Senajan wadah gede isi gemuk oli. Hadirin sedoyo pramilo monggo urusan ibadah meniko dipun tingkataken ingkang sa’estu. dipun isi iman ingkang kuat mugi-mugi kulo panjenengan benjang sagedo wilujeng dunyo lan akhirat. banjir kebudayaan-kebudayaan ingkang merusak mental umat Islam.

ingkang beto umat manusia saking masa ingkang murko. والصل ُ والسلم على سيد نا محمد‬ َ ْ ِ َ َ ّْ ً َ ْ َ ّ ِ َ ََْ ْ َ َ َ ‫. Ibu. Mugi-mugi. Cekap semanten aturan kulo. terang benderang ing saat meniko. bengis lan kejam. sedoyo kelepatan nyuwun angunging pangapunten. AMin Poro Bapak.Robbal a’alamin. poro Ibu. أما بعد. dumateng tiyang ingkang nglampahi duso. selali dipun limpahaken dateng kanjeng pejuang Islam. Akhiripun pinaringan gesang aman. damai lan sentoso. enom-tuwo sami muji syukur dateng Alloh Kang Maha Kuoso. tumrap umat ingkang dipun pimpin meniko mengenang utawi melestarikan sejarah seorang pemimpinipun. getun lan nelongso. mugiyo Rohmat Alloh lan salam. yakni masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. meniko sampun boten terpandang asing wonten kalangan umat Islam. Ingkang kaping kaleh. aman lan tentram. sehinggo saget nglampahi perintahipun zat kang murbo waseso. cerah. monggo kulo lan panjenengan sedoyo jaler-estri. ingkang boten purun tobat. poro Ibu ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang peringatan “Maulid Nabi”. فقال ال تعالى فى القر أن الكريم. وما أرسلناك إل رحمة للعالمين‬ ّ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ِ َ َ ْ ِ ْ َ Hadratul Mukarromin. Nabi pemimpin arab lan Ajam. utawi dados hal ingkang perlu. وعلى اله واصحابه الكرام. Poro Ulama’ul amilin. soho boten purun sholat lan poso.خير النم. Sebab pancen sampun dados keharusan. wekdal meniko saget kulo gunakaken sak sahe-sahenipun. Poro Bapak. . Amin yaa Robbal Aaalamin. mugi-mugi kulo panjenengan pinaringan iman ingkang kuat rusho. Hadirin sedoyo ! Ingkang kaping tigonipun kulo matur nuwun dumateng sederek pemimpin acara. ingkang sampung paring wekdal dateng kulo. ingkang nitahaken poro menungso. Poro Bapak. Lewat suasana ingkang indah. menuju masa damai. soho ingkang paring patrapan lan sikso. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PERINGATAN MAULID NABI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ َ َ ُ َ ّ َ ‫َ ْ َ َ َ َ ْ َ ِ ِ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ّ ّ ِ ْ ُ َ ِ َ ّ َة‬ ‫الحمد ل الذى أنعم علينا بنعمة اليمان والسلم وأرسل رسو له على كا فة المم. hadirin sekalian ingkang kulo hormati.

menyebut asmane kanjeng Nabi. wonten kitab Al-Barzanji. menyembah hewan. wonten sejarah-sejarah Islam. bilih zaman sak derengipun kanjeng Nabi lahir keadaan alam gelap gulita. nopo malih. tukar padu. Menungso dereng mengenal sinten Tuhan ingkang wajib dipun sembah. Boten mengenal hukum agama. Lan minongko kangge mbuktekaken anggen kito syukur dateng Alloh SWT. Terbukti wonten Al-Qur’an surat Al-Anbiya : 107 Ingkang artosipun : “Lan ingsun ora ngutus siro Muhamamd kejobo menehi Rohmat tumrap umat semesta alam” Poro Rawuh sedoyo ingkang kulo hormati ! Pramilo wonten ing kesempatan meniko. kayu. Hal meniko terbukti wonten kitab-kitab Tareh. kito tingkataken anggen kito syukur dateng Alloh SWT. Saben dinten sami permusuhan. Menungso boten mengenal perkemanusiaan. watu lan sajenisipun. kito kedah selalu ngatah-ngatahaken amal kesahenan. Lan ugi kito kedah sering maos Sholawat Nabi. meniko syaratipun kedah cinta kanjeng Nabi. monggo kito nglahiraken roso bungah. kanti kedatangan wulan maulid meniko. nasih qoum wanita katah ingkang lahir dipun pejahi urip-uripan. Kados dawuhipun kanjeng Nabi : ‫من إعتنى مو لدي وجبت ل ُ شفا عتى‬ ِ َ َ َ ‫َ ْ ِ ْ َ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ َ ْ َه‬ “Sing sopo wonge gelem nemen-nemeni dino kelahiranku mangko tetep oleh syafaatku“ . Lan minongko kangge mbuktekaken rasa cinta kito dumateng Rosululloh SAW. meniko setunggalipun pemimpin ingkang sukses perjuanganipun sampun sukses membangun umat manusia saking zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. lan membawa Rohmat bagi umat seluruh alam. utawi tahun Gajah Alloh nglahiraken seorang Rosul supados paring tuntunan. soho kito kedah selalu menjaga lan melestarikan sareat utawi ajaranipun. inggih meniko tepat wonten dinten Isnen tanggal 12 Robiul Awwal tahun Fil. kranten kito sebagai umat ingkang dados ajaranipun. meniko dipun terbitaken cahaya ingkang terang benderang. wonten ing tengah-tengah kegelapan. Taksih katah tiyang ingkang menyembah berhala. selajeng kanti sifat Rohman Rohimipun Alloh SWT.Lha panjenenganipun Rasulullah SAW. Keranten kito sebagai umat ingkang mengharap syafatipun benjing ing dinten qiamat. berkorban harta benda kangge kepentingan agama Islam.

sebagai bukti remen kito dateng kanjeng Nabi. mugi-mugi ingkang hadir ing majelis puniko sageto tergolong dateng umatipun kanjeng Nabi. سيد نا محمد وعلى‬ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ِ ْ َِ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ‫ّ َ ُ َ س‬ ِ ْ َ َ ْ ّ ِ ْ ُ ُ ََ ُ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ َ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫اله وصحبه أجمعين. kito kedah sering mahos sholawat. Tanpa mencocoki lan mengikuti ucapan lan perbuatanipun. Berkorban demi cinta. Poro rawuh. cinta bade timbul perselisihan. Tiang cinta kedah selalu eling lan nyebut asmane ting ingkang dipun cintai. tanpa korban cinta sia-sia. ingkang akhiripun timbul kegagalan. kintenipun cekap semanten atur kulo. فل حول ول قو ة ال با ل العلى العظيم‬ ّ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِْ َ َ َ Poro Bapak poro Ibu muslimat ingkang kulo multa-aken. siang ndalu.Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Pancen tiyang niku menawi cinta kedah netepi rukun telu ( ‫)اركان المحبة ثل ثة‬ ّ Rukunipun cinta meniko wonten tigo Tiyang cinta meniko kedah rela berkorban harta benda. benjang ing dinten qiamat. Lan maleh. Kanti mekaten kolowahu. اما بعد. Soho kito kedah purun nindakaken nopo ingkang dados ajaranipun. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! La’ kito sebagai umatipun kanjeng Nabi menawi kito sampun menyatakan cinta dateng Kanjeng Nabi. وبه نستعين على امور الدنيا والدين. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PERANAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل رب العالمين. ingkang saget nampi syafa’atipun. والصلة وال ّلم على اشرفالمرسلين. kirang langkungipun kulo nyuwun agungipun pangapunten. soho mbak-mbak fatayat . selalu emut lan nyebut-nyebut Tiang cinta kedah purun nyocoki lan derek tingkah laku lan perkataanipun tiang ingkang dipun cintai. meniko kito ugi kedah remen berkorban kangge memperingati dinten maulid ipun Kanjeng Nabi kados ing saat meniko. enjing sonten. lan nebihi nopo ingkang dados laranganipun.

Ingkang kaping kalih. niat ngibadah dateng ngersanipun Alloh SWT. mboten wonten satunggal Alangan punopo. Nabi ingkang bade paring syafa’at. binjang wonten ing dinten qiamat. rasa puji syukur dateng ngersanipun Allah SWT kanti ucapan Alhamdulillah. ٍ َ ِْ ُ َ ٍ ِ ُ ََ ٌ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ََ ‫طلب العلم فريضة على مسلم ومسلمة‬ Ingkang artosipun : Pados ilmu meniko Fardhu tumrap saben-saben tiyang Islam jaler utawi istri (priyo lan wanito). Kranten kangge nyekapi kebutuhan gesang meniko. niat bade ngaji. menungso boten cukup berbekal harta benda. Kanti wontenipun Hadist meniko kito sampun jelas bilih ingkang. salah satunggalipun Nabi pimpinan umat. Ugi poro adik-adik. Kranten pancen dados tiyang Islam lho Bu……?! Ngaji utawi pados ilmu meniko wajib tumrap sedoyo. kanti wilujeng.ingkang kulo hormati. sehinggo kito saget berkumpul utawi bersilaturrahim wonteng ing majlis puniko. Nopo maleh wonten ing abad modern meniko poro kaum wanito boten purun ketinggalan. boten piyantun priyo mawon. poro generasi penerus perjuangan Islam ingkang kulo sayangi ! Sepindah monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiyo nglahiraken. mugi salam bahagia Alloh lan Rohmat. niat pados ilmu. Keranten Alloh sampun paring Rohmat soho Ni’mat dumateng kito sedoyo. Mugi-mugi pertemuan kito ing saat meniko saget andadosaken sababiyahipun kito angsal syafa’at saking kanjeng Nabi ing dinten qiamat. dawuhipun kanjeng Nabi. tapi ingkang langkung penting meniko berbekal ilmu pengetahuan. Poro Rawung ingkang kulo hormati ! Getuk menopo gedang goreng ? Sampun ngantuk menopo dereng ? Monggo ing sa’at meniko kito niyat wonten ing manah. tansah tetep dipun limpahaken dumateng kanjeng Nabi Muhammad. wajib pados ilmu meniko boten namung tiang jaler thok. tapi tiang istri inggih dipoun wajibaken pados ilmu. Kaum wanito boten cukup mendel teng nggriyo utawi cukup teng dapur mawon boten usah boten dados so’al Asal sampun saget dandan utawi mack Asal sampun saget njangan utawi masak .

Piyambakipun ugi boten ketinggalan selalu mendampingi lan mengikuti Rasulullah SAW. di dalam menegakkan Agama Islam sehinggo piambakipun dipun paringi gelar utawi sebutan “Umil Mu’minin”. benih-benih . Pramilo saking meniko. Lan ingsun bales kanti balesan kang luwih apik ketimbang amale” (QS. Negari ugi rusak” Poro Rawuh kejawi saking meniko. podo ugi lanang utowo wadon kanti beriman. sehingga ngantos Rosululloh wafat. tiyang istri menawi nglampahi amal-amal ingkang sahe. piyambakipun ber I’tiqod teguh lan jujur. ayat 97 ingkang surosonipun : َ ْ َُ ْ َ ْ ُ َ َ ِ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ِ ْ َ ََ ً َ ّ َ ً َ َ ُ ّ َ ِ ْ ُ ََ ٌ ِ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ٍ َ َ ْ ِ ً ِ َ َ ِ َ ْ َ ‫. kados pundi sikap Siti Aisah binti Abu Bakar. nopo malih menawi kito enget perjuanganipun kanjeng Nabi Muhamamd SAW. Bangsa lan Negara. kedang tumut belajar lan berjuang kangge membela Agama. Siang ateges wanihoto. Lan menawi wanitonipun rusak. wani noto. Kejawi meniko piyambakipun ugi mencurahkan tenaga lan fikiranipun mbantu perjuangan Rosululloh lan. utawi jeneng wanito. An-Nahl : 97) Poro Ibu-ibu lan mbak fatayat ingkang kulo hormati ! Pramilo saking meniko. manggo kito sebagai muda-mudi Islam. dipun bales dipun paringi gesang ingkang bahagia wonten akhirat. “Siti Aisah” tetep berjuang membela lan nerusaken perjuanganipun kanjeng Nabi. sebagai kaum wanito. wani ditoto. Anggenipun menghadapi hal nopo ke’mawon. monggo Ibu-ibu lan mbak fatayat. mongko yekti ingsun paringi kehidupan kang bagus. kito giataken lan kito tingkataken.من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون‬ Ingkang artosipun : “Sopo wonge kang ngamal soleh. Hal meniko dipun jelasaken wonten Al-Qur’an surat An-Nahl.المر أة عماد البلد إذا صلحت صلحت وإذا فسدت فسدت‬ Ing artosipun : “Wanito meniko dados cagakipun negoro. kados pundi sepak terjangipun Siti Khodijah ? piyambakipun selalu ngorbanaken harta bendanipun kangge mbelo lan menolong perjuangan Rasululloh SAW. isoho dadi wanito sing cocok karo sebutane wanito.Asal sampun saget babaran utawi manak Tapi kejawi saking meniko kaum wanito. Menawi wanitonipun sahe Negari ugi sahe. Kranten kanjeng Nabi dawuh : ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ْ َ َُ ْ َ َُ َ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ ِ ُ َ ْ َ ْ َ ‫. meniko ugi bade dipun jamin kalian Alloh. Segala bidang kito tanam. penerus perjuangan Rosululloh.

Umar lan poro kerabat. وعلى اله واصحا به ماد مت الشمس والقمر طلعت نهارا وليل. Ananging kados pundhi maleh pancen sampun dados taqdiripun Alloh ingkang boten saget kito gadali lan boten saget dipun unduraken malih. Kejawi saking meniko kulo boten saget bales menopo-nopo atas bantuan panjenengan sedoyo ingkang arupi tenaga lan fikiran shoho sanesipun. ingkang beraneka ragam. ingkang ing dinten meniko nampih musibah sangking ngarsanipun Alloh. shoho ngaturaken matur nuwun atas kerawuhan panjenengan sedoyo. Sepindah kulo muji syukru Alhamdulillah. Bangsa lan Negara. macam lan warna. Sedoyo kelepatan kulo.iman lan taqwa wonten ing manah kito sedoyo supados tetep kuat lan teguh menghadapi liku-liku kehidupan. Inggih boten sanes monggo kito . والصلة والسلم على سيدنا محمد أحسن الخلق قو ل‬ ّ ّ ً َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ْ ُ َ ُْ َ ِ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ََ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫وفعل. Amien. Ing mriki kulo nyuwun agunging pangapunten dateng panjenengan sedoyo. namung saget ndongaaken mugi-mugi sedoyo amal sholeh panjenengan kolowahu dipun trami dening Alloh SWT. إذا‬ َِ ّ َ َ ْ ََ ً َ َ ْ َ ََ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ِ َ َ َ ً ْ َِ ‫. inggih puniko sedanipun ……. (SI Fulan). amergi kulo mboten saget nyaosi papan pinaraan ingkang sekeco. Sehinggo saget tercapailah cita-cita kito. lan hormat atas jenazahipun si Fulan meniko. فقال ال تعالى فى القران الكريم. Hadirin-hadirot ingkang kulo hormati ! Ing mriki kulo atas nami wakilipun Bapak H. Lan dipun bales ingkang sak katah-katahipun. Kintinipun cekap semanten atur kulo.جآء أجلهم ل يستاء خرون سا عة ول يستقدمون إنا ل و إنا إليه راجعون‬ ِ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ َ ً َ َ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َُ َ َ َ Poro Rawuh. Lan ing mriki. kulo. shoho hidangan ingkang ngremenaken manah panjenengan sedoyo. atas sedanipun si Fulan meniko. cita-cita Agama. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sampun sakmesthinipun sangking keluarga Bapak H. Umar sekeluargi. shoho kulo panjenengan sedoyo meniko sami susah lan getun. awal ngantos akhir. ingkang sami keroyo-royo kerso ta’ziah utawi bela sungkowo. kulo nyuwun agungipun pangapunten. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PEMBERANGKATAN JENAZAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ً ْ َ ِ َْ ْ ِ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى خلق الموت والحياة ليبلو كم ايكم احسن عمل. أما بعد.

kanti mahos Sholawat (kalimat Toyibah).ikhlasaken mawon. Amin. bilih jenazahipun si Fulan puniko sahe nopo sahe ? 3x. Kintinipun cekap semanten atur kulo. Monggo jenazah sareng-sareng kito berangkataken. ugi sesrawungan dateng tanggo. utawi utang piutang. Pramilo saking meniko. Baik segi ibadah dateng Alloh. Alhamdulillah. soho sanesipun dateng panjenengan sedoyo. Tapi ing mriki perlu kulo saksekaken dateng panjenengan sedoyo. saking segi nopokemawon. utawi dateng tiyang sanes. kulo suwun supados panjenengan sedoyo. Lain malih sebagai meningso tentu kemawon sekedi utawi katah. ing mriki kulo aturaken sedoyo kalepatan si Fulan meniko. ten mriki kulo aturaken dateng panjenengan sedoyo bilih sak sumerep kulo si Fulan meniki termasuk golongan tiang ingkang sahe. kulo suwun supados panjenengan ihlasaken. kulo suwun supados langsung mawon hubungan kalih pihak keluarga utawi ahli warisipun. ِ ْ َ ْ ََ َُ َ َ ْ ُ ْ َ ‫أنتم شهدأ على الرض‬ Poro Rawuh nggih si Fulan meniko anggadahi “haqqul Adam”. ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WALIMATUL KHITAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ‫ُ ّ َ ْ َ ْ َ َِ ْ َ َ ِ ّ ِ ْ ِّ َ ِ ْ َ ه ْ َ َ ِ ْ ً َ ّ َة‬ ‫الحمد ل الذى قد قال فى كتا به الكريم : ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابرا ِيم حنيفا. والصل ُ والسلم على سيد نا محمد‬ ‫النبي المصطفى وعلى اله واصحابه اهل الصدق والو فى ا ما بعد‬ ّ ِ َ ْ َ ِ ْ ّ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ َ َ ْ ُ ْ ّ ِ ّ Poro Bapak. hadirin sedoyo ingkang kulo hormati ! Sepindah Monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken rasa puja lan puji . sedoyo kelepatan kulo nyuwun pangapunten. Lan mugi-mugi kito sedoyo ingkang dipun tilar sagedo nerusaken perjuanganipun lan nyampurnakaken amal kesahenanipun soho usahanipun ingkang kapundut. si Fulan meniko gadah kalepatan dateng tiang sanes. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sa’derengipun jenazah dipun berangkataken. Poro Ibu. lan dipun paringi jembar kuburipun. shoho dipun ngapunetn dosadosanipun lan dipun tampio amal-amalipun ingkang sahe sehingga sagedo angsal rahmat sangking ngarsanipun Allah SWT. panjenengan kersoho paring pangapunten. Dene menawi amrat menawi dipun ikhlasaken.

Shoho sanes tiyang wedi pemes utawi lading. . Mboten pandang rakyat utawi pejabat. Dados dipun sunat piyambak !? Mungkin bapak-bapak utawi ibu-ibu timbul pertanyaan. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Nindaaken khitan utawi sunat meniko derek tindak lampanipun Nabi Ibrahim as ingkang wonten sejarahipun Nabi Ibrahim nindaaken khitan meniko sampun yuswo 80 tahun. Tur wonten zaman semanten. utawi wedi lading kok sampek umur 80 tahun lagek sunat ? Poro Ibu ingkang kulo hormati ! Nabi Ibrahim puniko sanes tiyang jerih utawi tiyang weden. supoyo melu (condong) marang agamane Nabi Ibrahim” (QS. Lan jenggote kaleh brengosipun sampun dowo. tegesipun taksih purun to’at lan boten purun ngelampahi maksiat. Ingkang kaping tigonipun kawulo matur nuwun dumateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo. Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur’an Artosipun : “Nuli ingsun wahyuake marang siro (Muhammad). An-Nahl ayat 123).syukur dateng ngarsanipun Allah SWT. Dados asal-usulipun sunat puniko awit zamanipun Nabi Ibrahim. utawi ngrawuhi dateng undangan dateng walimatul khitan. Sehingga wonten ing kesempatan meniko kito saget rawuh wonten ing puniko majelis dalam rangka Jabatud Da’wah. Nabi ingkang bade paring syafa’at dateng sedoyo umat benjang wonten ing dinten qiamat mboten pandang sugih utawi mlarat. tansah kalimpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW sebagai Nabi pemimpin umat. mugi-mugiho salam bahagia Allah. Lhoooo! Menopo Nabi Ibrahim puniko tiyangipun wedi pemes. Ingkang kaping kalih. mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo. Lajeng Alloh SWT paring wahyu dateng kanjeng Nabi supados derek agaminipun Nabi Ibrahim. dereng wontek calak utawi dokteng ingkang tukang nyunat. Mugi-mugi wekdal meniko mangke saget kulo gunakaken ingkang sak sahe-sahenipun. kalian Allah dipun catet minongko dados amal sholeh kito sedoyo amin-amin ya robbal alamin. lan rahmatipun. selagi umat puniko taksih purun nindaaken syariat. Ingkang sampun paring pinten-pinten rohmat lan taufiq soho hidayah dumateng kito. Tapi pancen wontenipun printah sunat utawi khitan meniko inggih sampun umur 80 tahun niku.

Pramilo kangge akhir kata kulo monggo bapak poro ibu menawi kagungan putro dereng dipun khitanaken. III khitan meniko saget nambahi dateng keberanian utawi kekendelan. shoho nambahi kewibawaan. II inggih puniko : Dipandang sangking segi kesehatan dokter khitan puniko saget ngilangi penyakitpenyakit ingkang timbul sangking pucukipun zakar utawi kucur. Dene kaidah ingkang No. Padahal ngilangi najis puniko dados syarat absyahipun sholat.Poro Bapak poro Ibu ingkang kulo hormat ! Lhoooo…… sakniki fungsinipun utawi faedahipun khitan meniko katah ing antawisipun : No. 1 Dipandang saking segi agama. wantun bertanding melawan musuh. puniko wantung perang ngusir penjajah. khitan meniko saget ngilangi najis utawi kotoran ingkang kentung wonteng pucukipun zakar/kucur utawi kepala penis. Sebab andadosaken absahipun sholat. Lhoooo sholat gangsal wekdal meniko wajib. sedoyo poro pejuang 45 ingkang gagah berani. Kintenipun cekap semanten atur kulo Kupat lepet taline janur Lepat luput tetepa dadi sedulur Masang pulut ing duwur cemoro Menawi luput nyuwun ngapuro ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WALIMATUL MAULID . Dene faedah ingkang No. wantun ngusir panjajah. Pramilo menurut qo’idah ushul fiqh : ٌ ِ َ َ ُ َ ْ ِ َ ْ َِ ِ ِ ُ ّ َ َ ُ َ ّ ُ ‫كل ما يتو صل به إلى الواجب فهو وا جب‬ Artosipun : ”Sakabehe perkoro sing digawe lantaran maring nindakne perkara wajib meniko hukume wajib“ Pramilo ngilangi najis utawi kotoran wonten pucukipun zakar utawi kucur/helm puniko wajib. Hal meniko saget dipun bukte’aken menawi panjenengan pikir. meniko sedoyo. Kranten hubunganipun meniko dateng masalah ibadah. enggal mawon dipun khitani. pejuang-pejuang kolowahu inggih sampun sunat. Lan boten wonteng tiyang ingkang dereng sunat. Dados mekatenlah pentingipun khitan utawi sunat.

ingkang arupi kelahiran sang putro. Amien. Dene menopo wonten ing saat puniko. Poro Bapak poro Ibu. sagedo dados putro ingkang berguna migunani tumraping masyarakat. Poro hadirin ingkang kulo hormati ! Dene bayi ingkang nembeh lahir ing saat meniko dipun paringi tetenger. Bapak Ridhwan nampi ni’mat sangking ngarsanipun ingkang Maha Kuoso. sehinggo kulo panjenengan sedoyo saget karoyo-royo bucal tempo ninggalno griyo. boten wonten satunggal alangan punopo. samio nglahiraken rasa puji syukur dateng ngarsanipun Alloh. utawi dipun paringi asmo “Zainul Haqqi” (contoh) pancen sampun dadaos kewajibanipun tiang sepuh. bangsa lan agama. واخرجه‬ ِ ِ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ٍ ّ ‫م ْ َ ْ ِ ُ ّ ِ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ِ َ ْ ٍ ُ ِ ْ َ ّ َ ُ َ ّ َ ُ َ َ ّ ِ َ ُح‬ ‫ِن بطن امه وهو ل يعلم بشيئ مبين. saget ngrawuhi undanganipun Bapak Ahmad sakeluarga. وقدر سعاادة وشقا وته ورزقه واجله وهو فى قرر مكين. hadirin. ingkang lahiripun kanti keadaan wilujeng.‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ُ َ َ ْ ََ ٍ ْ ِ َ ِ َ َ ِ َ ُ َ ُ ََ ََ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ّ َ َ ٍ ْ ِ ْ ِ َ َ ْ ِ ْ َ ََ ْ ِ ّ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ ‫َ ْح‬ ‫ال َمدِل رب العالمين الذي خلق النسان من طين. ninggal bondo lan rojo koyo. sepindah monggo kulo lan panjenengan sedoyo. kedah pareng asmo ingkang sahe. dateng kulo lan panjenengan sedoyo. kang Maha Kuasa kanthi ucapan Alhamdulillah. taufiq. meniko menawi kagungan putro. shoho paring pendidikan-pendidikan dateng putronipun kados ingkang dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi Muhammad SAW ُ ّ ّ َ َ ْ ََ ً ّ َ ّ ِ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ِ ْ ُ َ َّ ُ ْ ََ ُ َ َ ََ ُ َ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ َ ِ ِ ََ ََ ِ ِ َ ْ ّ َ ‫حق الوالد على ولده ان يحسن اسمه واد به وان يعلمه الكتابة والسبا حة والر ماية وان ل ير زقه ال طيبا وان يزو جه‬ َ َ َْ َِ ‫اذا ادرك‬ Ingkang artosipun : “Haq utawi kewajibanipun tiang sepuh dumateng putranipun inggih meniko : Kedah paring asmo utawi nami ingkang sahe Kedah mbagusi dateng adabipun . Alloh sampun paring pinten-pinten rahmat. Dene menopo wonten ing saat meniko. boten sanes dipun suwuni tambahipun barokah dugo mugi-mugi putri ingkang tembih lahir puniko. hadirot ingkang kulo mulya’aken ! Sa’derengipun kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke. hadirin sedoyo. dene kulo panjenengan dipun rawuhaken wonten ing dalem meniko. والصل ة والسلم على سيد نا م َمد افضل الخلق اجمعين وعلى اله واصحا به‬ ‫ومن تبعه الى يو الدين اما بعد‬ ّ ْ ّ ْ َ َِ ُ َ ِ َ ْ َ َ Poro Bapak poro Ibu.

kito inggih dipun bales sahe dening Alloh. 1. supados kejayaan Islam lan kemulyaan Islam ing masa mendatang saget tetep gilang gemilang. meniko kito inggih pikantuk sikso sangking ngarsanipun Alloh kanjeng Nabi dawuhaken. Ilmu ingkang manfaat 3. ُ َ ْ ُ ْ َ ٍ ِ َ ٍ ََ ْ َ ِ ِ ُ َ َ ْ ُ ٍ ْ ِ ْ َ ٍ َ ِ َ ٍ َ َ َ ٍ َ َ ْ ِ ّ ِ ُ َُ َ َ َ َ ْ ِ َ َ َ ُ ْ ِ َ َ َ ِ ‫إذا مات إين أدم إنقطع عمله ال من ثل ث صدقة جارية او علم ينتفع به اوولد صا لح يد عو له‬ Ingkang artosipun : “Naliko Ibnu Adam (Manungso) meniko sampun sedo/wafat mangko putus sedoyo ngamalipun kejawi saking tigang perkawis. monggo putro-putro kito meniko kito didik ingkang sahe kito wulang dateng ilmu agomo. Putro ingkang sholeh. ingkang ndongaaken dateng Ibnu Adam kolo wahu (utawi tiang sepahipun)“ Poro rawuh ?! pramilo lewat kesempatan meniko. Kejawi saking meniko ugio saget nerusaken perjuangan kito sedoyo. Sodaqoh. 2. ingkang mbenjang wonten akhirat kito dipun suwuni pertanggung jawab. Poro rawuh getuk menopo gedang goreng ? . minongko dados amal jariyahipun kito sedoyo. kulo ngajak dateng panjenengan sedoyo. Amin. menawi sampun sedo. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kejawi keterangan wonten ing nginggil kolo wahu bilih anak meniko amanatipun Alloh ingkang dipun titipaken dumateng kito sedoyo.Kedah mulang nyerat utawi nulis Kedah mulang dateng renang utawi nglangi Kedah mulang dateng manah utawi nembak Kedang paring rizki ingkang halal Kedah ngrabekaken/nikahaken menawi sampun dewasa utawi menawi sampun ketemu jodohipun. Menawi didikan kito meniko sahe. shoho putro ingkang sholeh meniko saget dados amal jariyahipun tiyang sepuh. supados benjang dados lare ingkang sholeh. Tegesipun kito dipun dangu kados pundi anggen kito ngramut dateng putro kito. Dene menawi anggen kito didik putro meniko awon.

Sepindah kawulo muji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT ingkang sampung paring rohmat. krono besuk ingsun ing dino qiamat akeh-akehan umat lantaran siro kabeh“ . poro hadirin. melaksanakaken nikah meniko dipun catat sebagai amal ibadah. taufik shoho hidayah dateng kito sedoyo. poro tamu undangan ingkang kulo hormati. soho ngamalaken dawuhipun kanjeng Nabi : ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ ّ ُ ْ ُ ُ ِ ُ ِ َ ُ ِ ِ َ ْ َُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ‫تنا كحوا وتنا سلو فإ نى مكاثر بكم المة يوم القيامة‬ ‍ Ingkang artosipun : “Podo nikaho siro kabeh lan podo duweho keturunan siro kabeh. Amien. Sebab nikah meniko derek sunnahipun kanjeng Nabi. dalam rangka menyambut hari kebahagiaan.Sampun ngantuk menopo dereng ? Kintenipun cekap semanten atur kawulo. poro pini sepuh. Kranten menurut ajaran agama Islam. soho poro ahli keluarga lan sohabatipun.فإنى مكاثر بكم المم يوم القيامة وعلى اله واصحابه اجمعين أما بعد فل حول ول قو َ ال با ل العلي العظيم‬ Poro Bapak Kiyai. utawi hari resepsi pernikahan ingkang sanget keramat meniko Mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo meniko kalian Alloh dipun catet dados amal sholeh kito sedoyo. menawi lepat nyusun pangapuro. ونها هم عن السفا ح والصلة والسل ُ على سيدن محمد القائل : تنا كحوا وتنا سلوا‬ ْ َُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ِ َ ْ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ‫َ ّ ِ ِ َ ِ ِ ّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ِ ّ َ ِ َ ّ َ ُ َ ّ َم‬ ّ ُ ْ ْ َْ ِ ْ ِ َ ْ ّ َِ ْ ِ ِ ّ ِ ‫َِ ّ ُ َ ِ ُ ِ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ ِ َ َ ِ َ ََ َِ ِ ََ ْ َ ِ ِ َ ْ َ ِ ْ َ َ ّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّة‬ ‫. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang nikah meniko sampun mboten terpandang asing di kalangan umat Islam. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang kaping kalih mugiho rohmat ta’dzim dan salam bahagia Alloh tansah dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. lan hadirot ingkang kulo hormati. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO NASEHAT PERNIKAHAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمد ل الذى سن لعباده النكاح. sahinggo kito saget pepanggihan wonten ing puniko majlis.

Shoho Islam didalam nikah meniko dados syarat syahipun nikah. meniko maleh saget cerito-cerito kaleh garwanipun. tegesipun tiang dados manten utawi tiang nikah meniko ngraosaken nikmat lahir lan batin. Menurut Islam. meniko merupakan hal ingkang selalu berhubungan. tapi menawi sampun nikah. bilih Islam lan nikah. meniko singkatan saking kata Karomah utawi keramat. Nomer setunggal huruf Nun meniko singkatan sangking kata Ni’mat. benten kaleh tiang taksih bujangan. menawi wonten kamar tilem piambek kleasak-klesik. adus jinabat. Tegesipun dados manten meniko selalu dipun mulyaaken selalu keramat. Huruf Kaf lan Huruf Ha’ (Nikah ‫ )نكح‬ing tigang huruf kolowahu anggadahi singkatan utawi anggadahi arti piyambak-piyambak. Ingkang artosipun cerito tegesipun tiyang menawi sampun nikah. yen teng kamar saget cerito-cerito kaleh garwane Poro rawuh ingkang kulo hormati !! Kajawi saking meniko taksih wonten malih kewajiban-kewajiban ingkang kedah dipun laksanaaken. Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Salajengipun menurut sebagian Ulama. Dados kanti meniko saget kito simpulaken. dados syarat syahipun nikah. Dene kewajibanupun tiang jaler sebagai suami. sesuci. Dene Islam didalam nikah meniko. wonten ingkang jelasaken bilih tembung nikah meniko asalipun tembung arab ingkang terdiri saking tigang huruf. nikah boten dados syah kejawi mboten Islam. sehinggo panggonan lenggahipun meniko dipun utamaaken wonten ngajeng piyambak kados dene palenggahanipun raja lan permaisuri. meniko kedan mulang dumateng istrinipun ingkang sahe. Shoho perintah ngamalaken dawuh-dawuhipun Alloh kados dene : puoso. glimpang-glimpung. Alloh sampun dawuh wonten Al-Qur’an ِ َ ّ ََ َ ْ ُ ّ َ ُ َ ّ ‫الر جال قوامو ن على النسآ ء‬ Artosipun : . Inggih meniko : Huruf Nun. lan sanesipun. Kranten tiang jaler meniko ingkang bertanggung jawab dumateng tiang istri lan putroputrinipun. Nomer tigo Huruf Haa meniko singkatan saking kata Hikayah. Nomer kaleh huruf Kaf. mboten kenging dipun pisahaken. kaleh bantal guling. Antara suami lan istri. Sebab nikah di dalam Islam meniko dados amal ibadah. sholat.

Shoho menawi dipun tinggal kesah ingkang jaler. hadirin sedoyo ingkang kawulo mulyaaken. ing antawisipun inggih meniko. ingkang dipun riwayataken dening shohabat Abi Hurairah. Sakderengipun kulo matur nopo ingkang Alloh SWT.“Bilih tiang jaler meniko ingkang jemenengi/mimpin dateng tiang estri“ Dene kewajiban tiang estri dateng tiang jaler. Ngawontenaken walimah meniko hukumipun sunah. poro ibu. وانكحوا اليامى منكم والصالحين من عباد كم وإما ئكم وإم ئكم إن يكونوا‬ ْ ُ ْ ُ َ ْ ِ ْ ُ ِ َ َِ ْ ُ ِ َ َِ ْ ُ ِ َ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ ّ َ ْ ُ ْ ِ َ ّ َ ْ ْ ُ ِ ْ ََ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ّ َ َ ْ َ َ ِ ُّ ُ ّ ‫ف َراء يغنيهم ال من فضله و ال واسع عليم. ingkang dawuhipun mekaten : ‫خير النسآء إمرأة إذا نظر ت إليها سرتك وان امرتها اطا عتك وان غبت عنها حفظتك فى مالك ونفسها‬ َ ِ ْ َ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ِ ْ َِ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َِ َ ْ ّ َ َ ْ َِ َ ْ َ َ َ ِ ٌ ََ ْ ِ ِ َ ّ ُ ْ َ Ingkang artosipun : “Sak apik-apike wong wadon sing naliko siro sawang. dalam rangka menghadiri undangan walimatul Ursy ing saat meniko. والصلة والسلم على سيدنا ومولنا محمد القائل النكا ح سنتى فمن أحب‬ ّ َ ُ َ َْ َ َ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ٌ ْ َِ ٌ ِ َ ُ َ ِ ِْ َ ْ ِ ُ ِ ْ ِ ْ ُ َ َ ‫ُق‬ ‫فطر تى فليتسن بسنتى وعلى اله و أصحا به ومن واله اما بعد‬ ّ ََ َْ ََ َ َ ِ ُّ ِ ّ َ َ َ ْ َ ِ َ ْ ِ Poro bapak. kedah tansah bingahaken. kados dawuhipun kanjeng Nabi. utawi manut. sehinggo kito saget makempal wonten ing meniko majlis. Kupat lepet taline janur Lepat luput tetep dadiho sedulur Akhiripun sedoyo kelepatan kulo awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO SAMBUTAN WALIMATUL URSY ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذل قد قا ل فى كتابه الكريم. tansah jaga awake lan bondo siro“ Porp Bapak poro Ibu kintenipun namung mekaten atur kawulo. lintu wekdal Insyaa Allah saget dipun sambung malih. Poro rawuh ingkang kulo hormati. lan naliko siro perintah tansah manut lan naliko siro tinggal lungo. kranten meniko derek dawuhipun . ingkang sampun paring pintenpinten rohmat dateng kito sedoyo. Lan menawi dipun perintah kedah selalu to’at. tiang estri kedah selalu anjagi dirinipun (utawi badanipun) lan njagi bandanipun. selagi perintahipun kolo wahu mboten perkawis maksiat. deweke tansah bungahake marang siro. menawi dipun sawang ingkang jaler.

utawi aqiqoh. Wonten kala : Walimatul ‘Ursy wonten kalane walimatul khitan. shoho sanesipun. meniko hukumipun inggih benten-benten. ٍ َ ِ ْ ََ ْ ِْ َ َ َ َ َ َ ‫بار ك ال لك أولم ولو بشاة‬ “Tegesipun kanjeng Nabi donga’aken barokah. wajib ndugeni. menawi wonten setunggal wekdal meniko wonten undangan kaleh. boten wonten perkawis mungkar utawi maksiat. sohabat Abdurrohman bin Auf. Poro rawuh !. sami ugi walimah khitan utawi maulud. bilih piyambakipun nglaksanaaken nikah damel maskawin (Mahar) rupi emas sak bobotipun kelungsu kurmo salajengipun kanjeng Nabi ngendiko. meniko ndugeni hukumipun sunat. lajeng perintah ngawontenaken walimah senajan namun nyembelih maendho setunggal. Dene menawi walimah saklintunipun manten. meniko ingkang dipun undang. selagi wonten majlis walimah manten kolowahu. kados . Menawi salah setunggalipun meniko langkung rumiyin. meniko podo ingkang dipun dugeni langkung rumiyin ngundangipun. Dene menawi perekipun. kados ingkang kasebut wonten ing kitab-kitab fiqih. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Bicoro masalah walimah meniko. Dene ingkang paling utami utawi ingkang afdhol inggih meniko “Walimatul ‘Ursy utawi Walimah Manten” Dene masalah ijabatut-da’wah. sa’lajengipun. inggih ingkang langkung rumiyin meniko ingkang dipun dugeni“ Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kolo wahu kawulo ngaturaken bilih ndugeni dateng undangan walimah manten meniko hukumipun wajib. meniko ingkang dipun dugeni gedah ingkang langkung parek griyanipun. utawi tigo. utawi dugeni dateng walimah. matur dateng kanjeng Nabi. wonten kalane walimatul maulid. tiang ingkang langkung parek lawang griyonipun. Benten kaleh dugeni undangan saklintunipun walimah manten. bilih wonten salah setunggulipun wekdal. wonten kalane walimah ngedekaken griyo utawi boyongan. meniko boten wajib nekani. weninipun katah. Lan menawi wonten perkawis maksiat utawi perkawis ingkang nglaraaken manah.kanjeng Nabi. Menawi walimah manten. فإن سبق أحدهما فأ جب الذي سبق‬ Ingkang artosipun : “Menawi kempal tiang ngundang kalih (sareng wekdalipun) moko ingkang dipun dugeni. Hal meniko damel dasar hadisipun kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken deneng Abu Dawut RA َ َ َ ِ ّ ْ ِ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ً َ َ ُ َ ْ َ ْ ِ ََ ِ َ ِ َ َ َ َ ْ ِ َ ِ ‫إذا إجتمع دا عيان فأجب أقربه بابا.

Pramilo dugeni dateng undangan walimah khitan utawi kelahiran hukumipun sunat boten wajib. tapi lare ingkang dipun khitani utawi ibu ingkang nglahiraken meniko ngalami sakit. lan menikolah ingkang dados wajibipun dugeni undangan walimah manten. Poro rawuh. وكان ربك ق ِيرا والصلة والسلم على سيدنا محمد أفضل‬ ِ ُ ْ ْ َْ ِ ْ ِ َ ْ ّ َِ ْ ِ ِ ّ ِ ‫ْ َ ْ ِ َ ْ َ َ َ ََ َِ ِ َ َ ْ ِ ِ َ َ ً َ َ َ ً َ ِ ْ ً َ ّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّة‬ ‫. kranten wonten ing griyanipun tiyang ingkang kagungan hajat meniko wonten ingkang ngraosaken sakit utawi payah. Tegesipun tiyang ingkang dipun undang seneng tiyang ingkang ngundang seneng.dene walimah khitan utawi walimah maulid meniko dugeni hukumipun sunat. Tegesipun tiyang ingkang dipun unddang seneng. وعلى أله وصحبه صلة وسلما كثيرا. Tepi sedoyo kolowahu utaminipun dipun dugeni kranton meniko derek dawuhipun kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken dening Imam Muslim : ْ َ ْ َ ْ َ ً ِ ْ ُ َ َ ْ َِ ّ َ ُ ْ َ ً ِ َ َ َ َ ْ ِ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ِ ُ َ ِ ‫إذا دعي احدكم فليجب فإ نْ كان صا ئما فليصل وان كان مفطرا فليطعم‬ Ingkang artosipun : “Menowo siro diundang mangko becik tekoho manwa siro poso mangko donga’no bagus lan barokah menawo siri ora poso mongko mangano“ Poro Rawuh kintenipun cekap semanten kangge sambutan kulo akhiripun kulo akhiri kupat lepet taline janur. lepat luput panggahodadi sedulur. أما بعد. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PENERIMAAN KEMANTEN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ َ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ْ ‫َُ َ ِ َ ْ َ ِ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ً َ ِ ْ ً َ َ َ َ ّ َ َد‬ ‫الحمد ل الذى خلق من الماء بشرا فجعلمه نسبا وصهرأ. فل حول و ل قو َ ال بال العلي العظيم‬ . Sebabipun wonten ing majlis walimah manten meniko wonten tiyang ingkang nyandang susah utawi sakit malah sedoyonipun ngraosaken ayem seneng lan bungah. menawi ndugeni datang walimah manten meniko wajib. Lan menawi walimah khitan utawi walimah maulid (kelahiran) tumrap tiyang ingkang dipun undang dugeni walimah meniko hukumipun sunat. meniko nopo rahasianipun utawi sebabipun masalah dugeni walimah meniko kok benten-benten ? menurut sebagian Ulama meniko wonten ingkang njelasaken. sedoyo kelepatan kulo nyuwun pangapunten.الخلق والورى.

dumateng keluarga mriki. pasugatan. Ugi dumateng poro ahli keluarga lan poro sohabatipun. sami ugi sangking undangan walimatul Ursy. Wonten ing mriki kawulo minongko wakilipun Bapak Shohibul Hajat utawi ingkang kagungan dalem. Dene punopo panjenengan sedoyo kerso ngrawuhi undanganipun Bapak Hamid sekeluarga boten kesupen Bapak Hamid sekeluarga ngaturaken. ‫امين يا ر ب العا لمين‬ َ ِْ َ َ ْ ّ َ َ َ ِْ َ Poro Rawuh Ingkang Kulo Hormati Wonteng ing mriki kawulo minongko wakilipun Bapak Hamid ingkang kagungan dalem sepindah kawulo ngaturaken sugeng Rawuh. guyub lan rukun. Mboten kesupen dumateng sedoyo poro pengantar kemanten ingkang kawulo hormati. utawi poro pengantar kemanten. Monggo dipun dahar sa’wontenipun. ْ ُ ِ ْ ُ ُ ِ ً ْ َ ًَ ْ َ ‫مر حبا أهل بحضو ر كم‬ Ingkang kaping kalih Bapak Hamid sekeluargo nyuwun agunging pangapunten dateng hadirin sedoyo mengenai kekirangan sangking segi nopo kemawon. khusus ipun dumateng Bapak Hamid selaku tiang sepahipun penganten putri inggih puniko ingkang asmo sederek Hindun. poro Ibu Shoho sedoyo tamu undangan walimatul Ursy ingkang kawulo mulya’aken. Poro rawuh ingkang kawulo hormati ! Sa’lajengipun kolo wahu Bapak wali utawi tiang sepuhipun penganten putri sampun masrahaken putro-putrinipun. sami rawuh wonten ing dalemipun Bapak Hamid puniko. Sehinggo kito saget keroyo-royo. Pramilo ing mriki kanti raos maremipun penggalih shoho bingahipun manah. kanthi kawontenan ingkang sehat wal afiat. Shoho poro hadirin lan hadirot ingkang kulo hormati. lan monggo hidangan ingkang sampun kasediaaken meniko kito ni’mati utawi kito dahar kanthi dipun kawiti mawi upacara Bismillahirrahmanirrahim. langkung rumiyin kulo nglahiraken puji lan syukur dateng Alloh SWT. dumateng poro tamu-tamu sedoyo. Sami ugi sangking segi panggenan. . shoho poro sinoman ingkang sami leladen. papan pinaraan. ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat Taufik shoho Hidayah dumateng kito sedoyo. mugi-mugi atas kerawuhan kito sedoyo ing saat meniko andadosaken sababiyahipun kito mbenjang pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi.Poro Bapak. Shoho Rohmat lan Salam bahagia Alloh mugio tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi besar Muhammad SAW.

sehinggo saget membentuk rumah tangga ingkang bahagia. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang terakhir mbok bilih acara meniko mangke sampun paripurno. sejahtera. sageto mendidik shoho ngopeni dateng putro kaleh kolowahu. sehingga kulo lan panjenengan sami saget rawoh wonteng ing majlis puniko. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PENYERAHAN KEMANTEN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . mboten wonten alangan punopo Amien. Akhiripun kangge kulo. . Mugimugi kulo selaku tiyang sepuh mriki. namung saget ndonga’aken. kalian Alloh dipun paringi wilujeng. kawulo inggih nyumbanggaaken. kanti kawontenan rahayu wilujeng widodo lir sambi kolo. kulo cekapi semanten kemawon. ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak. ugi malah matur nuwun. penyerahanipun kolo wahu kulo trami kalean asto kaleh. lan langsung mulai saat meniko kemanten kaleh kolowahu kulo akehi dados putro kulo kiambak lan dados keluarga kulo.‫الحمدِل الذى أحلنا النكا ح. وحرم علين السفا ح. Dene menawi terus kundur kawulo mboten saget nyangoni menopomenopo. mugi-mugi kundur panjenengan saking griyo mriki. والصلة والسلم على سيد نا محمد الذى هدا نا إلى سبيل النجاح‬ َ َ ّ ِ ْ ِ َ َِ َ َ َ ِ ّ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ َ ّ َ ْ ََ َ ّ َ َ َ َ ّ َ َّ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ِ ِ ّ ِ َ ّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّ َ ِ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ َِ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ‫وعلى اله وأصحابه أهله الصدق والصلح أما بعد فل حول ول قوة إل بال‬ Poro Bapak. langkung rumiyen kulo muji syukur Alhamdulillah dateng ngarsanipun Alloh SWT.shoho kanti ucapan Alhamdulillah. Shoho kulo nyuwun tambahi doa restu. maslahah lan barokah dibawah naungan ridho Alloh SWT. Amien. kulo nyuwun agunging pangapunten. Poro Ibu. kirang langkungipun anggen kulo matur. sedoyo kelepatan kulo. ingkang sampun pareng Rohmat soho nikmat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo. menawi panjenengan wonten ingkang kerso jagong. Poro Tamu undangan ingkang kawulo mulyaaken. shoho poro tamu pengantar penganten ingkang kulo hormati. Sa’derengipun kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke.

Kolo wahu bidal sangking dalemipun. ‫امين يا ر ب العا لمين‬ َ ِْ َ َ ْ ّ َ َ َ ِْ َ Poro rawuh sedoyo kangge selajengipun. shoho dipun bales kanthi balesan ingkang sakkatah-katahipun. ingkang supadoso masrahaken si manten jaler ingkang Asma sederek Hasan puniko. wonten ing mriki kawulo minongko wakil saking walinipun pengantin putro inggih puniko Bapak Hamid. ingkang sampun bersusah payah budhi dhaya nyediaaken papan pinara’an. wonten ing mriki kawulo minongko wakil sangking walinipun pengantin putro shoho atas nami wakil sedoyo tamu pengantar pengantin putra. mboten saget mbales atas penghormatan meniko kejawi namung saget dungaaken dateng Bapak Shohibul bait mriki kanthi ucapan ‫جزا كم ال خير الجزا كثرا‬ ً َْ َ َ ْ َ َْ ُ ُ ُ َ َ Mugi-mugi atas jerih payahipun utawi penghormatanipun Bapak Shohibul bait mriki sekeluarga tansah andadosno amal sholehipun ingkang ditrimo dening Allah. Amien Poro rawuh ingkang kulo mulyaaken ! Ingkang kaping tigonipun kawulo ngaturaken agunging panuwun dumateng sederek pranoto acoro ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo.Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat Ta’dzim Alloh soho salam tansah tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW soho para ahli keluarga lumeber dateng kito ingkang sami rawuh ing majlis puniko. kanti pasrah bongko’an tegesipun inggih kados mekaten meniko kawontenanipun. sakrehning sederek Hasan puniko sampun trami dados putro mantunipun bapak shohibul bait mriki. Sehinggo kanthi pertemuan kito ing majlis puniko saget dadosaken sababiyahhipun kito pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi benjang ing dinten Qiamat. shoho hidangan engkang arupi daharan lan unjukan ingkang kados mekaten meniko mewahipun. Dene menawi wonten kekirangipun . Shoho matur nuwun sa’agengipun dumateng Bapak Shohibul baik mriki sekeluarga. kawulo nampi Amanat sangking Bapak Hamid. Pramilo kanti raos bingahipun manah. Sepindah kawula ngraos syukur Alhamdulillah dateng Allah SWT. ugi kulo wahu sampun dipun laksanakaken Aqad Nikah. shoho kanthi ucapan “Bismilah” sederek Hasan meniko kulo pasrahaken sa’doyonipun dumateng Bapak Shohibul bait mriki. wonten ing mriki kawulo atas nami wakil para tamu pengantar pengantin. Poro rawuh. dumateng bapak Shohibul bait mriki minongko tiyang sepuhipun pengantin putri. Pramilo. mugi-mugi wekdal meniko saget kulo gunaaken ingkang sa’sahe-sahenipun.

tansah dipun paringi slamet. والصلة والسلم على سيدنا محمد على كل حال. kawulo sa’rombongan. sami ugi : segi pendidikan. Hadirin sekalian ingkang kulo hormati ! Minangkani awalipun atur kulo ing mriki kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat. ugi nyuwun pamit pindah. boten wonten setunggal alangan punopo. soho nyuwun tambahipun do’a restu. Mugi kulo sa’rombongan wangsul saking dalem mriki. kulo nyuwun agunging pangapunten. Dene menawin wonten kekiranganipun sangking segi nopokemawon. kawulo minongko wakil saking sedoyo pengantar pengantin. Shoho sa’derengipun kulo pungkasi. segi pengalaman. kados pundi amrih saget sahenipun. tindak tanduk ingkang kurang nyocokidateng panggalehipun Bapak Shohibul Bait mriki sakeluarga. saking tingkah laku. Poro rawuh ingkang kulo mulya’aken ! Ingkang terakhir kawulo ugi atas kami nami wakil saking rombongan pengantar penganting mbok bilih acara puniko mangke sampun paripurno. و على اله واصحا به‬ ‫اصحاب الكرامة والكمل أما بعد‬ ّ ْ ََْ َ َِ َ َْ ِ َ ْ َ Dumateng Poro Bapak. kawulo suwun Bapak Shohibul bait mriki umumipun. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO THOLABUL ILMI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ٍ َ ّ ُ ََ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ َ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ ِ َ َ َ ْ ِ َ َ ّ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى فضل بني أدم با لعلم والعمل. ninggal bondho lan rojo koyo sami saget rawo wonten ing majlis puniko boten ategas prawan golek joko. Shoho ilmu sing keno kangge sangune ngadep datang kang moho kuoso. pendamelan lan sanesipun.sangking segi nopokemawon. poro Ibu. Shoho kangge kulo pribadi sedoyo kesalahan awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten ingkang sak katah-katahipun. Ni’mat. Amien. ucapan-ucapan. tumuju dateng griyanipun piyambak. sedoyo keluarga lan masyarakat mriki kersoho paring bimbingan soho tuntunan. Nanging leres-leres golek ilmu Agomo. lan panjenengan sedoyo. sehinggo kulo lan panjenengan saged karoyo-royo bucal thempo ninggalno griyo. Ilmu sing keno kangge sangu dateng griyane moro tuwo. wilujeng. utawi dudo golek rondho. dumateng kulo. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! .

Pramilo monggo kito tingkataken . Dados senajan tiyangnipun sampun tuwek. dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun. ngamalipun boten dipun terimo dening Alloh. niku nggih boten patut. Kanjeng Nabi dawoh : ‫)طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة )رواه ابن عبد البر‬ ٍ َ ِْ ُ َ ٍ ِِ ُ ّ ُ ََ ٌ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ََ Ingkang artosipun : “Bilih pados ilmu meniko dipun fardhuaken tumrap saben-saben tiyang Islam jaler lan istri“ Soho kanti hadist meniko kito sampun jelas bilih pados ilmu meniko merupakan proses ingkang serba terus tanpa wonten bates waktu baik kapanpun. monggo Poro Rawoh sedoyo terutama adik-adik lan generasi Muda-mudi remaja Islam. Keranten pancen dados tiyang Islam lho Pak?! Bu?! Ngaji niku wajib tumrap kito sedoyo. Niat ibadah dateng ngarsanipun Allah SWT. untune entek. Hal meniko cocok kalian dawohipun Alloh wonten Al-Qur’an. Surat AlMujadalah ayat 11 ٍ َ َ َ َ ْ ِ ْ ْ ُْ ُ َ ْ ِ ّ َ ْ ُ ْ ِ ْ َُ َ ْ ِ ّ ‫يرفع الُ الذ ين آمنوا منكم والذ ين أوتوا العلم درجات‬ ِ َْ َ Artosipun : “Allah bade ngangkat derajatipun tiyang-tiyang ingkang beriman lan tiyang-tiyang ingkang nggadahi ilmu dateng pinten-pinten derajat“ Tapi sa’wangsulipun menawi kito boten anggadahi ilmu boten saget ngaji lan boten purun belajar lan boten sekolah. Mardudatun Laa tugbalu. Kito tingkataken anggen kito belajar.Sebagai pengajak kulo monggo iang saat meniko kulo lan panjenengan samiho niat ngaji. ngrowek. sampun ketinggalan jaman. ora tedas peyek. Pramilo sangkeng meniko. Sa’niki sampun kathah sekolahan sampun kathah tempat-tempat pendidikan. niki sampun jaman merdeka boten kados jaman penjajah. Amargi. utawi ibadah mempeng. Supados benjang angsal ilmu ingkang katah lan manfaat soho ilmu ingkang saget beto bahagia lan wilujeng donyo lan akherat. tapi boten dipun ilmuni meniko tiwas bal gedual. elek. ُ َْ ُ َ ٌَ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ِْ ِ ْ َ ِ ْ َ ّ ُ ُ ‫و كل من بغير علم يعمل اعماله مر دو دة ل تقبل‬ Tiyang niku menawi boten gadah ilmu. tengriyo namung kluyur-kluyur jogrok klimprakklimprik kados sarung goyor. meniko tetep kewajiban pados ilmu. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Keranten tiyang niku menawi boten gadah ilmu senajan toh ibadah sampek jungkir balik.

karo Paklek mendelik. karo Pakdhe gumedhe. datang langgar. Poro konco-konco. Menawi kentandang gaweh boten purun. irung pilek. didhol ora payu Akheripun tiyang sepuhipun namung susah. Keranten lare niku menawi boten kenal pendidikan. Poro santri putra soho Putri ingkang kulo hormati. Niku nggeh nyusahaken tiyang sepuh nipun. Sa’bendino ngente’no sego. Ibu sampun ngantos ketinggalan. awak dredek. karo bapak galak. awak sak kujur rasane dredek. karo Embah mbantah. Bangsa lan Negoro. boten purun sekolah. gelisah pikiran jibek napas sesek. Boten kesupen . lan sanessanesipun.anggen kito belajar. Soho dumateng poro Bapak. nopo maleh pendidikan Ilmu Agama. karo dulur ngladur. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO KESAN PESAN KEPADA PARA SANTRI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ُ َ ّ َ ُ ‫ّ ْ ِ ْ ُ ِ ْ ََ َ َ َ ِ ِ ّ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ِ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ ِ ْ َ َ ّل‬ ‫الحمدِل رب العا لمين الذي هدا نا إلى الرشد المبين وامرنا بالتحاد والعتصام بحبل ال المتين. karo tonggo ora duwe dugho. jaluki duwit. Diajar nangis. pados ilmu pengetahuan ingkang kathah. kirang langkungipun kulo nyuwun pangapunten. boten purun ngaji. Soho ingkang saget menjunjung tinggih Harkat lan Martabat tiyang sepuhipun kaleh. والص َة والسلم‬ َِ َ َ َ ْ ِ َّ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. dodo ampek. di guwak moleh bendino ngentekno sego. Ingkang cocok dawohipun kanjeng Nabi ِ ّ ِ ْ ُ ُ ََْ ِ ّ ُ َْ ‫خير الناس أنفعهم للنآس‬ Artosipun : “Sa’bagus-baguse menongso yoiku sing manfaat marang. boten purun datang masjid. ojo sampek gadah putro sing lolak-lolok. kuping gemrebek weteng muneg-muneg. di tuturi boten manut. karo Ibu nesu. فقال ال تعالى : واعتصموا بحبل ال جميعا ول تفرقوا‬ ْ ُ ّ َ َ َ َ ً ْ ِ َ ِ ِ ْ َ َ ْ ُ ِ َْ َ ّ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ ْ َ َ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ََ Dumateng Poro Bapak Pinisepuh. soho Poro Bapak Kiyai ingkang kulo mulya’aken. menungso liyane“ Poro rawo ingkang kulo hormati ! Kintenipun cekap semanten atur kulo. karo Kakang mbangkang. kon minggat boten budal. bendino kur telek-telek mergo duwe anak ndablek kon mergawe ora untek menengahe malah mbegegek lek ngeteniki tiyang sepuh susah menopo boten? Poro Bapak Poro Ibu? Mulane monggo putro-putrine dipun didik ingkang saestu supados leres-leres saget kados lare ingkang berguna bagi Agama.

Sampun ngantos putus sebelum berhasil. III ‫( اولى المر‬To’at dumateng Pemerintah). niku berarti Tigo. Poro konco-konco santri ingkang kulo hormati ! Pada kesempatan niki.dumateng Adi-adik senasip lan sa’perjuangan ingkang kulo sayangi. kulo saget merasa bangga lan gembira kranten ing saat meniko kulo dipun takdiraken dening Allah saget bertemu. Ingkang maksudipun SAN niku Insan utawi menungso. ingkang pantes kulo aturaken wonten permulaan atur kulo. kintenipun boten wonteng kata-kata ingkang manis. Dados Santri niku insan (manungso) ingkang kedah netepi perkawis tigo. berpadu lan bersatu kaliyan rekanrekan santri ingkang giat lan gigih dalam memperjuangkan syariat Islam Agama Alloh. isoho dadi santri sing cocok kaleh sebutane santri. Pramilo merupakan suatu hal engkang sanget berharga shoho sanget penting menawi wonten kesempatan meniko kulo mengajak dumateng konco-konco kangge ningkataken mutu semangat belajar lan berjuang kanthi sungguh-sungguh lan sabar. II ‫( اطيع الر سول‬To’at dumateng َ ُ ِْ َ َ ْ ُ ّ ُ ِْ َ Rosul) No. Inggih meniko No 1 : ‫( اطيع ال‬To’at dumateng Alloh) No. cerah terang benderang. dateng Alloh SWT kanthi ucapan…. Lewat suasana ingkang indah. pada kesempatan meniko. Mugi-mugi wekdal meniko mangke saget kulo guna’aken ingkang sa’sahe-sahenipun. TRI. َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ َْ ‫الحمدِل رب العالمين‬ Ingkang kapingkalihipun Rohmat soho salam mugio tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW shohor poro Ahli Keluarga lan sahabatipun. ِ ْ َ ْ ِْ ُ Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Wonten sebagian Ulama ingkang njelasaken : Bilih santri meniko singkatan sangking gangsal kata inggih meniko : SANTRI : SA berarti sanggup N berarti nerusaken T berarti tuntunan . Kaping tigonipun kulo aturaken matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kulo kangge ngisi wontenipun acara ing saat meniko. kejawi nglahiraken raos puji syukur. Nopo malih tumrap kito sedoyo sebagai santri.

bererti kito meniko nuduhaken kematian lan kemunduruan agami wonten ing masa depan. Shoho kedah berjuang lan anggadahi I’tiqod ingkang kiat. Imam Gozali wonteb kitab . Tak cemas karena panas. Pramilo sangking meniko monggo kito samiyo ngatah-ngatahaken dongo nyuwun dateng Alloh. ‫ عظة النا شئين‬njelasaken ّ ‫إ ّ فى يد كم أمر المة * وفى إقدا مكم حيا تها‬ َ َ َ َ ْ ُ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ّ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ِ َ ِ ‫ِن‬ Ingkang Artosipun : “Sa’temene ono ing tangan siro kabeh iku letak urusan umat yakni urip utowo matine lan ono ing derap langkah siro iku maju lan mundure umat” Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Dados jelasipun menawi kito sebagai santri. Insya Allah kehidupan agama lan kemajuan agama wonten ing masa depan tetap cerah bersinar terang. Mendal karena rayuan gombal. kados dene jam’iyah qiroah utawi jam’iyah dibaiyah shoho jam’iyah seni hadroah shoho sanes-sanesipun. Tak muntir karena petir. Tak goyang karena gelombang. Hal meniko cocok kalian qoulipun Iman Ibnu Malik wonten kitab Alfiyah . boten purun bertekat melingkis celana melangkahkan kaki. ِ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ ََ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ‫ل أقعد الجبن عن الهيجاء* ولو تو لت زمر العداء‬ Ingkang artosipun : “Aku ora bakal mandek wedi sangking pertempuran senajan musuh berbondong-bondong melawan“ Kejawi sangking meniko pancen santri meniko ingkang bertanggung jawab dateng maju munduripun utawi gesang lan matinipun umat beragama wonten masa depan. Tak Mundur dalam bertempur. Tak gopoh melawan musuh. Tapi sak wangsulipun menawi kito sedoyo sebagai santri utawi sebagai generasi muda-mudi Islam purun belajar ilmu agami ingkang mempeng shoho purun berjuang terjun wonten jam’iyah-jam’iyah. mugi-mugi Alloh ngasilaken perjuangan kito sedoyo sehinggo saget tercapai lain .R berarti Rosul I berarti Ilahi Dados sebagai santri kedah sanggup nerusaken tuntunan Rosul Ilahi. Tak heran karena hujan. tabah lan sabar dalam menghadapi sesuatu. terjun wonten jam’iyah utawi organisasi. Boten purun berjuang nyiaraken agami Islam. Tak gentar halilintar.

aman. masa ingkang penuh sifat murka lan kejam menuju masa damai. shoho boten melanggar dateng ajaran Islam. tentram. Langkung rumiyin kulo manjataken puji syukur dateng Alloh SWT. meniko boten saget wujud tanpa dipun tuntut kalian perjuangan ingkang sungguh-sungguh Sedoyo kolo wahu boten berhasil nopo malih kangge mempertahankan .terwujud cita-cita agama. Sedoyo kelepatan nyuwon pangapunten ingkang kathah. shoho Rohmat Allah lan salam mugiho dipun tetepaken dateng Nabi Pejuang Islam. selagi tiyang ingkang memeluk Agami Islam kolowahu-boten menyimpang lan melanggar dateng garis-garis agami Islam. ingkang mucal menungso mawi Qolam tentang ilmu ingkang dereng difaham. صد ق ال العظيم‬ ُ َ ْ َ َ ِ ِ ّ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ َِ ُ ْ ُ ِ ْ ِ ّ ِ َ ْ ّ َ ِ Hadrotul Mukarromin. yakni saking masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. adil ٌ ْ ُ َ ّ َ َ ٌ َ َّ ٌ َ ْ َ dan makmur penuh ampunan. Tuhan Semesta Alam. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والمو عظة الحسنة وجادلهم بالتى هي احسن. Nabi pemimpin Arab lan ajam ingkang beto umat manusioa sangking masa ingkang hitam kelam. inggih puniko agami Islam. rekan-rekan. ingkang penuh cahaya bagaikan sinar bulan ing tengah malam. Sahabat-sahabat. shoho wilujeng wonteng ing dunyo lan akhirat. Amin. فقال ال تعالى فى القرآن الكريم أعو ذ بال‬ ‫. bangsa lan negara ‫ بلدة طيبة ورب غفور‬Negara aman. tapi kangge mencapai lan ngasilaken kebahagiaan. lan ridlo Allah. poro Ulama’ul Amilin khususipun poro Bapak kiyai ingkang kulo hormati. agama ingkang paling mulyo minggahipun Alloh. Keranten Agami Islam. meniko bade mejamin umat manusia menuju hidup bahagia lahir lan batin. adik-adik senasib lan sa’perjuangan ingkang kulo sayangi. واذل المعتدين وأفهمنا من علوم الدين.من الشيطان الرجيمن. Poro Hadirin ingkang kulo hormati ! Menurut pandangan Islam. والصلة والسلم على اشرف المرسلين سيدنا‬ َ ِ ّ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ ْ ُُ ْ ِ َ َ َ ْ ََ َ ْ ِ َ ْ ُ ْ ّ َ َ َ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ِ ُ ْ ‫َ ْح‬ ِ ِ ُ ْ ُ َ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ ْ َ َِ ْ ُ َ ِ َ َِ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ ‫محمد وعلى أله واصحا به ومن تبعهم الى تبعهم الى يو م الدين أما بعد. shoho kawilujengan lahir lan batin meniko boten saget dipun wujudaken sambi turu utawi tenguk-tenguk kaliyan lingguh silo tumpang. damai. Cekap semanten atur kulo. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PERJUANGAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫ال َمدِل الذي اكرم المجا هدين.

Sa’meniko kito ugi kedah purun bangun. ingkang bertentangan kalian agami Islam. Firman Alloh wonten Al-Qur’an : ‫و جا هدوا بأموا لكم وأنفسكم فى سبيل ال‬ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ِ ُ ْ ََ ْ ُ ِ َ ْ َ ِ ْ ُ ِ َ َ Ingkang artosipun : “Lan berjuango siro kabeh klawan bondo siro lan awak siro ing dalem agamane Alloh“ Nopo maleh memasuki abad modern saat meniko katah kebudayaan-kebudayaan asing ingkang mlebet wonten negari kito Indonesia. Pramilo sangking meniko kulo anjuraken dateng poro Jutawan. langgar lan sanesipun. Kito sebagai generasi penerus pewaris sangking generasi ingkang rumiyin sampun jerih payah mewarisi kito bangunan masjid-masjid. supados generasi ingkang bade datang ingkang ngrahosa ken jasa kita. Hal meniko cocok kaleh dawuhipun Al Hukama ‫لقد غر سوا فأ كلنا وإننا* لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ Ingkang artosipun : “Sa’temene wong-wong kang dingin wis podho nandur jasa sehinggo kito sing mangan jasane lan sa’temene kito ugo nandur sehinggo wongkang sa’wise kito (generasi mendatang) mangan jasa kito“ Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Pramilo sangking meniko kangge ngasilake kejayaan Islam dan kebahagiaan kaum . remaja. sehinggo saget ngalahaken kebudayaan Islam piyambak akhiripun umat Islam piambak ingkang bade rugi.shoho melestarikan nilai kemulyaan Islam meniko. sampun ngatos bahil utawi kumed ngurbanaken harta benda kangge Kepentingan Agami kito. utawi ndandosi bangunan kolo wahu. shoho harta benda demi kejayaan Islam. cocok nopo boten kalian ajaran agami Islam ? niki boten peduli. Hal meniko menawi kito kurang waspada. soyo dangu bade merajalela. poro ‫ أغنياء‬poro ََْ َ dermawan. utawi boten kito cegah. Terutami wonten kalangan muda-mudi. gedunggedung madrasah. katah poro remaja ingkang menggemari kebudayaan luar tapi boten dipun saring. ngorbanaken jiwa raga. lan kaum muslimin. lan ugi kito ingkang ngraosaken utawi ingkang nggunaaken bangunan-bangunan kolo wahu. Kito kedah ringan tangan lan bermurah hati.

ومن‬ ُ ْ َ ّ َ ِ ِ َ َِ ِ َ ْ ِ َ ْ ِ َ َّ َ َ َ َّ ‫علم وتعلم فيها لعلء كلمة ال. poro Bapak wali murid ingkang kulo hormati. tonggo teparu. bahagia. soho dumateng poro . Poro hadirin sekalian ingkang kulo hormati. sa’derengipun berhasil. Ingkang kaping kalehipun mugi-mugi tambahipun Rahmat Ta’dzim Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW.muslimin monggo sanak famili. poro konco-konco sedoyo siswasiswi madrasah……… ingkang kulo sayangi. Cekap semanten atur kulo ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WAKIL SISWA DALAM PENUTUPAN SEKOLAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . tercapailah cita-cita kito. pramilo monggo sepindah malih semangat berjuang lan beramal selalu kito tingkataken sampun ngantos bosen utawi waleh. poro Ulama’ul amilin poro Bapak guru dan bu guru ingkang kulo taati. langkung rumiyin kulo muji syukur dateng Alloh SWT ingkang sampun paring Rohmat Nikmat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo sehinggo kito sami saged karoyo-royo. وعلى اله وأصحا به ومن واله وعلى من أقا م هذ ِ المدرسة. Mugi-mugi Alloh SWT enggalo paring kesembadan dateng usaha lan perjuangan kito sehinggo. وند عهم إلل سبيل ربنا بالحكمة‬ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ َِ ْ ُ ُ ْ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ ِ ْ ُ ِ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ ّ َ ِ ُ َ ْ َ َ َ ََ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ َ ْ َ ْ ‫َ ّ َ ُ َ ّ َ ُ َ َ َ ّ ِ َ ُ َ ّ ٍ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ َ َ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ِ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ِه‬ ‫والصلة والسلم على سيدنا محمد إبن عبد ال. ونسئل نفعها لننذر بها اهل القر ية. lan tingkah laku ingkang ngremenaken. berpadu lan bersatu wonten ing majelis puniko kanthi keadaan ingkang sehat wal afiat. lan masyarakat kito ajak menuju dateng dalan agamipun Alloh kanti bijaksana. supados saget cocok antara ucapan lan perbuatan. saget bertemu.‫الحمدِل الذى على ما ختمناه من الدراسة. lan slamet wonten ing donyo lan akhirot Amin. Hal meniko sesuai kalian dawohipun Allah : ُ َ ْ َ َ ِ ِ ّ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ ََ ُ ْ ُ ‫أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والمو عظة الحسنة وجا دلهم بالتى هي أحسن‬ Ingkang Artosipun : “Ngajako maring dalane Pangeran iro kanti bijaksana lan pitutur kang bagus lan tukaro pendapat maring Qoum kelawan toto coro kang bagus“ Poro Rawuh. اما بعد‬ Hadratul mukarromin. nanti pitutur ingkang sahe. Sa’derengipun kulo ngaturaken nopo ingkang dados beban kawulo.

sa’perlu nyampeaken sambutan atas nama wakil sedoyo siswa-siswi. siang utawi dalu. boten saget bales punopo-punopo atas jerih payahipun. kejawi kulo namung saget ngaturaken…. lan Bapak Guru. Ingkang kaping tigonipun kulo ngaturaken matur nuwun dumateng sederek pembagi acara ingkang sampun mempercayakan penuh dumateng kawulo. sageto manfaat maslahah lan barokah saget manfaati lan barokahi dumateng pribadi kulo.ahli keluarga lan sohabatipun. ingkang sekedap maleh bade ninggalaken bangku sekolah wonten ing Madrasah puniko. Bapak Guru lan Ibu Guru kanti balesa ingkang sa’sahe-sahenipun. Poro Bapak poro Ibu soho Hadiri sedoyo. Pramilo sepindah kulo nyuwun dipun aliraken samudra kemaafan lahir lan batin. khususipun siswa-siswi kelas tiga tsanawiyah. panas utawi jawah sak perlu mendidik soho membina dumateng kawulo sa’konco awit milahi mlebet wonten ing madrasah mriki sehingga wekdal puniko saget dipun wastani Tamat tingkat tsanawiyah. Amien yaa Robbal Aalamien. Wonteng ing mriki kawulo ngaturaken matur nuwun ingkang sa’agungipun dumateng Poro Bapak Kyai. Ingkang terakhir kulo nyuwun barokah do’a restu dumateng Poro Bapak Kiyai soho Bapak Guru. mugi-mugiu sedoyo ilmu ingkang sampun kulo pelajari sangking madrasah puniko. soho ingkang katah. utawi jasa-jasanipun Poro Bapak Kyai. lan fikiran. sebab kulo sa’konco sering damel susah payahipun poro Bapak Kiyai soho poro Bapak Guru sami ugi wonten ing sa’lebetipun Madrasah utwai wonteng ing jawinipun madrasah. soho sedoyo dewan Asyatid ingkang sampun jerih payah ngorbanaken jiwa raga. ‫جزا كم ال أحسن الجزاء كثيرا‬ ً ْ َِ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ Mugi-mugi Allah SWT ingkang bales jasa-jasa utawa jerih payahipun Poro Bapak Kiyai. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sesuai kalian fungsi sangking tugas kawulo inggih puniko mewakili sangking sedoyo siswa-siswi khususipun siswa-siswi kelas tigo Tsanawiyah wonten ing madrasah puniko. Wonten ing mriki kulo sa’konco. Boten pandang wekdal. masyarakat agami. tenaga. selajengipun kulo sa’konco ngaturaken sedoyo kalepatan dumateng poro Bapak Kiyai soho Bapak Guru wonten ing madrasah puniko. lan negari ingkang akhiripun saget dados lantaran .

‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . Amien. Kintenipun cekap semanten atur sangking kawulo awal ngantos akhir sedoyo kelepatan kulo. Amieen. kulo nyuwun agengipun pangapunten. Lan mugi-mugi sak sampunipun kito tamat sangking tingkat tsanawiyah puniko sageto nerusaken dateng tingkat sa’terusipun sehinggo saget hasil lan tercapai nopo ingkang kito cita-citaaken.kangge taqorrub dumateng Alloh. soho ndadosaken sababiyahipun khusnul khotimah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful