PENGETAN DINTEN KARTINI Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan.

Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi. Para kanca, siswa-siswi ingkang kula tresnani. Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng Gusti Mahakwasa ingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun. Kita sadaya taksih saged kempal manunggal kanthi tentrem, bagas, waras, kebak ing kabagyan salebetipun pahargyan pengetan dinten Kartini samang-ke punika. Pangetan dinten Kartini wigatos sanget tumrap kula panjenengan sadaya. R.A. Kartini pindhanipun sekar ingkang tansah mbabar angambar ganda arum ing bangsa Indonesia. Panjenenganipun punika pangarsa tumrap wanita ingkang karyanipun mligi kangge majengipun wanita wiwit duk rikala bangsa Indonesia taksih dipuncengkerem dening bangsa penjajah. Labuh lebetipun R.A. Kartini saestu luhur sanget tumrap kaum wanita. Langkunglangkung ing wekdal sapunika ingkang taksih kedah meres penggalih kangge majengipun bangsa. Panyengkuyungipun para wanita boten saged dipunremehaken, malah kepara langkung bobotipun tumrap pembangunan majengipun bangsa punika. Pancen sampun dipundokrataken para wanita saha limrah nggadahi raos ingkang kalangkung alus. Sanadyan makaten geget ing manah tansah makantar pindha waja ngudi kautaman. Sadaya punika inggih awit saking pangaribawanipun lelabetanipun Ibu Kartini ingkang sampun tumanem ngrembaka ing mahanipun wanita Indonesia. Sampun cetha ing panggesangipun bangsa kathah wanita ingkang saged kiprah kadi dene para priya ing babagan warna-warni. Ingkang makaten punika saestu saged damel mongkoging manah. Kanti makaten punika sumangga kadang-kadang putri sami saged nglajengaken gegayuhan tuwin lelabetanipun Ibu Kartini ingkang luhur punika. Ingkang boten kenging dipunlirwakaken inggih punika tansah ngudi jatidhirinipun putri Indonesia. Putri Indonesia ingkang prasaja, mrantasi sadhengah karya. Semanten saha makaten atur kula. Mugi sami kepareng maringi pangapunten tumrap sadaya kekirangan lan kelepatan kula.

PIDATO HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN RI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ .‫الحمدِل الذي انعمنا بالحر ية وحده. والذي صدق و عده ونصر َبده وأعز جنده وهزم الحزم الحزاب وحده‬ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ّ َ ََ ُ َ ْ ‫َ ْ َ ْ ُ ِ ّ ِ ْ َ ْ َ َ َ ِ ْ ُ ّ َ ِ َ ْ َ ُ َ ّ ِ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ع‬ ‫.والصل ة والسلم على سيد نا محمد ل نبي بعده. وعلى اله واصحا به ومن تبع رشده أما بعد‬ ّ ُ َ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ Poro Bapak, Poro Ibu sederek-sederek, sebangsa lan setanah air, ingkang kulo hormati ! Langkung rumien monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken raos puji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT, ingkang sampun paring Rohmat, Taufik soho Hidayah dateng kulo lan panjenengan sedoyo, sehinggo wonten ing majelis puniko, dalam rangka memeriahkan Peringatan dinten ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 49 mugi-mugi kerawuhan kulo lan panjenengan meniko dipun catat dening Alloh SWT. Minongko dados amal soleh kulo lan panjenengan Amin. Ingkang kaping kalih mugio tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW, soho poro ahli keluarga lan sahabatipun. Kaping tigonipun kulo matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kito kangge mengisi wontenipun acara meniko mugi-mugi wekdal meniko saget kulo ginaaken ingkang sak sahe-sahenipun. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Alloh SWT sampun paring nikmat dateng poro kawulonipun meniko sampun katah sanget, sehinggo ngantos mboten saget kito itung. Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur’an ‫و ان تعدوا نغمة ال ل تحصو ها‬ َ ْ ُ ْ ُ َ ِ َ َ ْ ِ ُّ َ ْ ِ َ Ingkang artosipun : “Lan lamun siro ngitung marang nikmate Alloh, mongko siro ora biso ngitung“ Poro Rawuh ! Dene termasuk salah setunggalipun nikmatipun Alloh ingkang ageng dipun parengaken kito bongso Indonesia, Inggih meniko nikmat kemerdekaan ingkang dipun proklamiraken tanggal 17 Agustus 1945, ngantos dinten meniko kito peringati. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Menawi kito ngemut-ngemut sejarah Bangsa Indonesia sakderengipun merdeka, meniko

pinten-pinten tahun dipun jajah dening bangsa Asing. Inggih meniko dipun jajah dening Belanda lan Jepang ngantos pinten-pinten tahun Rakyat Indonesia hidup dibawah cengkraman kaum penjajah. Rakyat Indonesia mboten anggadahi kebebasan, bahkan selalu di tindas lan dipun aniayaya dening bangsa asing. Sehinggo berkat sifat Rohman Rohim Alloh SWT, lan ugi kanti semangat perjuanganipun Poro Pahlawan lan poro Pejuang Bangsa Indonesia ingkang giat lan gigih, berani, pantang mundur, para Pejuang kito saget ngalahaken poro kaum penjajah sehinggo tepat tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia memproklamasikan dinten Kemerdekaan Republik Indonesia. Poro Rawuh Ingkang kulo hormati ! Pramilo kito kedah bersyukur dateng Alloh SWT ingkang sampun pareng nikmat Rupi kemerdekaan meniko. Supados Negri kito Indonesia tansah dipun paringi berkah dening Alloh. Dipun paringi aman, damai, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, adil makmur penuh ampunan, lan Ridho Alloh. Kranten Alloh sampun berjanji wonten Al-Qur’an surat Ibrahim ayat 7 ٌ ْ ِ َ َ ِ َ َ ّ ِ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ ََ ْ ُ ّ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ َ ‫لئن شكر تم لء زيد نكم ولئن كفرتم إن عذا بى لشديد‬ Ingkang Artosipun : “Demi yekti lamun podo gelem syukur siro kabeh marang nikmat-Ku, mangko Ingsun nambahi nikmat maring siro kabeh. Lan yekti lamu siro kufur maring nikmat-Ku, mangko saktemene sikso-Ku iku banget …….” Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kejawi sangking meniko, kito ugi kedah matur nuwun dumateng poro pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun jerih payah, rela ngorbananek jiwa rogo, harta benda kangge merebut Kemerdekaan Meniko, pramilo wonten ing kesempatan sahe niki monggo sejenak kito panjataken doa mugi sedoyo para pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun sukses merebut kemrdekaan Negeri Republik Indonesia, meniko selalu dipun bales dening Alloh, dipun trami jasa-jasanipun, lan dipun dadosna amal sholehipun, ingkang berjuang wonten akhirat dipun paringi berkat soho kejembaran wonten ngersanipun Alloh SWT. Amin-amin yaa Rabbal alamin. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Sak meniko kito termasuk generasi penerus pewaris kemerdekaan Pramilo kito

berkewajiban nerusaken perjuangan poro pejuang ingkang rumiyin. Shoho memelihara lan melestarikan kesejahteraan Negeri Indonesia meniko. Sampun ngantos nikmat kemerdekaan ingkang meniko kito sia-siakan kanti ngawontenaken pesta pora, lan hurahura ingkang boten berarti, tanpa ngawontenaken amalan-amalan ingkang beto kemanfaatan lan kemaslahayan Negara. Sebab kemerdekaan meniko boten semata-mata hadiah saking bangsa asing ingkang diberikan kanti cuma-Cuma, meniko boten. Tapi berkah jasa-jasa poro pejuang ingkang sampun rumiyin. Pramilo sepindah maleh kito ugi kedah mengisi kemerdekaan kanti menanamkan jasa kangge tiang-tiang ingkang bade dateng, utawi kangge generasi kita mangke. Hal meniko cocok kalian dawuhipun Ulama rumiyin….. ‫لقد غرسوا فاء كلنا وإننا لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ Ingkang Artosipun : “Yekti wongkang dingin wes podo nandur jasa lan kito sing ngrasa’ake marang jasa lan sa’temene kito ugo kudu anandur jasa supoyo wong-wong kangsakwusi kito biso mangan jasa kito. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang terakhir monggo, putro-putri kito sedoyo, kito didik ingkang sahe lan kito arahaken dumateng perkaws ingkang sahe, supados mangke saget dados generasigenerasi penerus ingkang bertanggung jawab dateng kemajuan agama. Bangsa lan Negoro AMin yaa Rabbal alamin. Kintenipun cekap semanten atur saking kulo. Mugi-mugi saget bermanfaat dumateng pribadi kawulo khususipun, lan umumipun dateng panjenengan sedoyo. Masang pulut ning duwur cemoro Menawi luput kulo nyuwun ngapuro ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫بخط الفقير مفرو حين‬ ‫بن منو ر الجفسى‬ ّ

tadarus Al-Qur’an lan sanesipun. sami ugi sehat lahiriah. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Kranten hikmah nindaaken ibadah poso meniko disamping kito ninda’aken perintahipun Allah SWT kanti ngeker hawa nafsu wonten ing siangipun wulan Romadhon. Kaping kalihipun Rohmat Ta’dzim dan salam bahagia Alloh. meniko ugi kito saget ngraosaken betapa sedih lan gelisahipun si Fakir-Miskin ingkang wonten ing saben dintenipun selalu ditimpa kekurangan dahar. وعلى اله واصحا به الكرام. من العائدين والفا ئزين تقبل‬ ّ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ َِ ََ َ ِ َ َ ِ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ِْ َ ْ َ ْ ُ ِْ َ ّ ِ ُ ‫. hadirin sekalian ingkang kulo hormati ! Langkung rumiyin kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT. Kanti menambah amalan-amalan ibadah lintunipun kados dene sholat tarowih. sehingga kulo lan panjenengan saget pepanggihan wonten meniko majlis. وأمر نا بال تحاد وصلة اْلرحام‬ ِ َ ْ َ ِ َِ َ ِ َ ّ ّ ِ َ َ َ ََ ِ َ ّ َ ِ َ ّ ِ َ ْ ََ ّ َ ْ ََ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ْ ََ َ َ ْ َ ُ ْ َ َْ َ َّ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ‫والصل ة والسلم على سيد نا محمد خير اْلنام. utawi resepsi “Halal bi halal” kanti keadaan sehat wal afiat. ingkang sampun paring Rohmat shoho ni’mat. أ ما بعد. Hadirin sekalian ! Wonten ing saat meniko kito sampun manggihi wulan syawal malih.‫الحمد ل الذى انعم علينا بنعمة اليمان والسلم. poro Ibu. Lan ugi wonten akhiripun wulan Romadhon kita tutup mawi Zakat Fitrah kanti harapan kulo mugi-mugi nopo ingkang kito laksanakaken wonten ing wulan Romadhon kolo wahu minongko dados amal ingkah sholeh. ngunjuk. dalam rangka “bersilaturrohim”. wonten ing manah kito sedoyo. Poro Ibu. shoho keluhan lan . utawi batiniyah.ال من ومنكم اجمعين‬ Poro Bapak. Kranten wonten ing wulan sakderengipun yakni wonten ing wulan Romadhon kito sampun sukses nindakaken ibadah puasa sebulan penuh. shoho poro ahli keluarga lan sahabatipun. mugio tetep dipun limpahaken dateng kanjeng Nabi Muhammad SAW.PIDATO RESEPSI HALAL BIHALAL ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . واو جب علينا بالصلة والصيام. sehinggo saget ndadosaken fitrah utawi lambang kesucian. Poro Bapak. Ingkang mbuahaken amalan-amalan ingkang sahe wonten wulan-wulan sakterusipun.

ingkang akhiripun kito timbul roso belas kasihan kito dateng Fakir Miskin. Kanjeng Nabi sampun dawuh : ُ َ ِ َ ْ ‫َ ْ َ َ ّ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ِ ِ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ َ َ ُ ِ َ َ ِ ِ َ ْ َص‬ ‫من أحب أن يبسط له فى رزقه وينساء له فى أثره فلي ِل رحمه‬ Artosipun : . kito isi kanti halal bihalal. selalu dikuasi Howo Nafsu. selalu berlebih-lebihan. Alloh dawuh wonten Al-Qur’an : َ ِِْ ْ ُ ْ ّ ِ ُ َ ‫كلو واشربوا ول تسر فوا إن ال ل يحب المشرفين‬ ّ ِ ْ ُ ِ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُُ Ingkang artosipun : “Mangano siro kabeh lan ngumbiho. mangan ngumbe sak katahipun. Sering timbul rasa iri. mempererat tali persaudaraan antara keluarga. wulan ingkang penuh dipun rameaken lan dipun meriahaken dening sedoyo umat Islam. kanti bersilaturahim. berarti kito meniko gesang nuruti kemauan howo nafsu lan kemauan weteng utawi dados Abdul butun alias hamba perut. Lan ojo ngliwati bates. Padahal. shoho sederek seagomo lan seperjuangan. Mungkin wonten ing saat-saat ingkang berlalu terjadi kesalahan-kesalana utawi sering melakukan hal-hal ingkang mboten nyekecoaken manah. hadirin sekalian ! Sak meniko sampun dugi wulan syawal. buruk sangka. Monggo kito ndugeni. tiyang sepuh kito. Pramilo saat meniko kito bucal. kito lenyapaken mawi berjabatan tangan. guru-guru kito. Saktemen Alloh ikut ora demen marang wong kang ngliwati bates“ Poro Bapak. mangkel-mangkelan lan sanesipun. Kranten ing wulan menikolah saat meledakipun kegembiraan ingkang penuh harapan menuju kearah hidup baru gesang ingkang langkung sahe. konco-konco lan sanak. katimbang wulan ingkang berlalu. poro Ibu. famili. melampauai batas tanpa mengukur kekuatanipun. dengki. Pramilo monggo kesempatan wulan syawal meniko kito ginaaken kangge bersilaturrohim. sahabat karib. supados gesang kito meniko angsal berkah sangking Alloh SWT. kito panggihi sanak keluarga. Poro hadirin ingkang kulo hormati ! menawi kito mboeten purun nglampahi ibadah puoso. Setiap hari selalu dalam pemborosan. saling maaf memaafkan lahir lan batin. sehinggo kito purun nafkahaken sebagian harta benda kito kangge shodaqoh dateng Fakir-Miskin kolo wahu.kelemahan tenogo.

Poro Ibu hadirin sekalian ! Dados wal hasil wonten ing kesempatan wulan Syawal meniko. Kranten generasi meniko ingkang menentukan masa ingkang bade dateng. monggo kito berusaha ningkataken pendidikan dateng putri-putri kito generasi mendatang. sedoyo kelepatan nyuwun pangapunten. Mongko opo gunane umurku ing dino iku” Poro hadirin sekalian ! Sesuai kalian kata syair kasebut. monggo kito tingkataken mutu pendidikan lan praktek. bangsa lan negoro. sejahtera wonten ing duniyo lan akhirat. ingkang sanggup dibebani seribu macam tugas. lan durung ngasilaken pekerjaan tangan. mongko becik silaturrohmi (nyambung sanak sedulure)” Poro Bapak. lan didawakne (di berkahi) umure. َ ْ ِ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ ّ ِ ُ َ َّ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ‫من العا ئدين والفائزين تقبل ال من ومنكم اجمعين‬ ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . Mengingat kata penyair : ‫إذا فتنى اليوم ولم أكتسب علم* ولم أصنغ يدا فما ذا ك من عمرى‬ ُِْ ْ ِ َ َ َ ً َ ْ ِ ْ َ ْ ََ ً ْ ِ ْ ِ َ ْ َ ْ ََ ُ ْ َ ْ ِ َ َ َ ِ Ingkang artosipun : “Naliko wis ngliwati aku sijining dino. supados dados generasi ingkang berguna lan berjasa. saking agomo. utawi mewujudkan sedoyo amal ingkang saget mbeto bahagia. lan kito sing mangan jasane. lan aku durung ngasilken ilmu pengetahuan. Lan yektine kito ugo nandur jasa supaya wong-wong sing sak wusi kito biso mangan jasa kito (metik jasa kito)” Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Kintenipun cekap semanten atur kulo. Kata penyair malih : ‫لقد غر سوا فا ء كلنا وإننا * لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ Ingkang artosipun : “Sa’temen wong-wong sakwuse kito wis podo nandur jasa.“Sing sopo wonge pengin diluasne rizkine.

Utawi kados dene tiang ingkang lagi kesesahan nyebrang segoro mawi sebuah perahu menuju suatu pantai (pelabuhan). kulo lan panjenengan saget bersilaturrohim wonten ing meniko majlis ingkang mubarok. أ ما بعد. Ingkang kaping kalih sholawat soho salam sejahtera Alloh mugi tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. Ia memenuhi suasana ingkang kados mekaten meniko kok si musyafir meniko lengah anggenipun mengemudi. Kadang-kadang si musafir lagi tenang-tenang wonten nginggil perahu tiba-tiba angin datang meniup. Ingkang sampun paring Rahmat. hadirin-hadirot ingkang kulo hormati ! Lewat suasana ingkang indah. Poro rawuh ingkang kulo mulyaaken ! Semanten ugi kito gesang wonten Alam dunia menuju dateng alam akhirat. soho poro ahli keluarga lan sahabatipun. Kadang-kadang badai dan gelombang menggelegar ombak menyeberang. Poro Ibu. Amin Poro Bapak. Akhiripun mboten saget dumugi dateng suatu tujuan.واصحا به أجمعين.PIDATO PERINGATAN NUZULUL QUR’AN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ َ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ْ ِ ّ ُ ْ ِ ً ُ َ َْ ُ ْ َ َ ْ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى أنزل القران هدى للمتقين. cerah. Meniko wonten ing tengah perjalanan memaggihi pintenpinten halangan lan rintangan. Meniko sering kito panggihi pinten-pinten cobaan lan rintangan. sampan sakmestinipun tiang ingkang lagi nyebrang. menuju sebuah pantai. terang benderang saat meniko monggo kulo lan panjenengan sedoyo tansah muji syukur dateng ngersanipun Alloh SWT. Kadang-kadang tiang gesang . فقال ال تعلى فى القرآن العظيم : إنا نحن نز لنا الذ كر وانا له لحا فظون‬ ّ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ َ ْ ََ Poro Bapak. Nikmat dateng kito sedoyo sehingga ing saat meniko. dalam rangka menghadiri acara peringatan “Nuzulul Qur’an” ingkang kados meniko meriyahipun. utawi boten gadah gondelan ingkang kukuh. والصلة والسلم على اشر ف النبيء والمرسلين سيد نا محمد وعلى اله‬ َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ّ َِ َ ْ ّ َ ْ ّ َ ُ ْ َ ّ ِ ‫. saget-saget kapalipun meniko numplek lan tenggelam wonten ing tengahtengah lautan. Poro Ibu ingkang kulo hormati ! Kisah perjalanan manusia gesang wonten ing alam dunia menuju dateng Alam akhirot meniko saget kito ibarataken kados dene seorang musyafir ingkang lagi menyebrang lautan.

meniko dipun coba kalian Alloh di timpa kemiskinan. Poro Rawuh ! monggo kulo lan panjenengan sedoyo meniko samiyo ningkataken anggenipun taqwa dumateng Alloh SWT. ekonomi kirang mencukupi. Tegesipun kito nindakkaken perintahipun. Ni’mat dateng kito sedoyo ingkang arupi tetepipun Iman lan Islam. An-Nahl : 89). shoho nebihi dateng laranganipun. dene termasuk perintahipun Alloh inggih meniko : Alloh sampun majibaken dateng kito sedoyo inggih meniko nglampahi poso wonteng ing . Dawuhipun Alloh surat Al-Hajr ayat songo : َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ّ َِ َ ْ ّ َ ْ ّ َ ُ ْ َ ّ ِ ‫إنا نحن نز لنا الذ كر وانا له لحا فظون‬ Ingkang artosipun : “Sa’temene ingsun wis nurunake Al-Qur’an sa’temene Ingsun tetep jogo marang AlQur’an.أ ما بعد‬ ّ َ ْ َ ْ ِ ّ َ َ ُ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ َ‫ُ َ ّ ٍ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ َ ع‬ Poro hadirin hadirot ingkang kulo hurmati ! Monggo wonten ing kesempatan meniko kulo lan panjenengan sedoyo sami muji syukur dumateng ngarsonipun Alloh SWT. ingkang supados damel pedoman gesang wonten ing alam dunyo supados saget wilujeng lan bahagia wonten akhirat. PIDATO MENYAMBUT BULAN ROMADHON ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذي أنعمنا بدين السلم واليمن وجعل شهر رمضان وسيلة فى نيل الغفران. ugi wonten ayat lintu Alloh dawuhaken wonten surat An-Nahl : 89 Ingkang artosipun : “Lan ingsun nurunake maring siro (Muhammad) kitab Al-Qur’an kangge jelasake sekabehe perkoro. والصلة والسلم على سيدنا‬ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ َ ْ ُ ْ ِ ْ َ ِ ً َْ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ ْ ِ ِ َ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫محمد افضل النسان. Kranten Alloh sampun paring Rohmat. Lan minongko dadi pituduh lan Rohmat lan kabar gembira tumrape tiang Islam”QS. و َلى اله واصحابه المتمسكين بالقرآن. Poro rawuh. poro ahli keluarga lan poro sohabatipun. Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat lan Salam Bahagia Alloh selalu dipun limpahaken kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alloh sampun nurunaken kitab Al-Qur’an. usaha sesuatu boten berhasil lan sanes-sanesipun lan kangge menanggulangi hal meniko. kadang di coba putrinipun sakit.

tembung poso meniko bahasa arabipun saking kata ‫ صوم‬ingkang hurufipun wonten tigo. shoho nebihi larangan-larangan ingkang nimbulaken batalipun poso. utawi ٌ ََ mencegah. Dene ingkang pokok inggih meniko. datengipun wulan Romadhon meniko kito isi kanti amalan-amalan ingkang sahe. tegesipun bilih tiang poso meniko kedah saget ngeker lan nyegah perkawisperkawis ingkang ndadosaken batalipun poso. wonten ing wulan Ramadhan meniko kito tindakaken poso kanti khusus’ khitmah. ٌْ َ huruf Wawu lan huruf Mim. No. Supados mangke medal saking wulan Romadhon kito angsal nilai-nilai ibadah ingkang sahe. . tadarrus Al-Qur’an. meniko kedah meneng lisanipun saking guneman ingkang awon. 1 (huruf shod) meniko sangking kata Shumtum (‫ )صمت‬ingkang ٌ ُْ artosipun meneng. No. ngrasani tiyang sanes. Sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito. Ingkang ٌََ maksudipun bilih tiang poso meniko kedah wira’i utawi nebihi sangking perkawis ingkang haram. Supoyo siro podo taqwa” (Al-Baqarah : 183). Koyo dene den wajibake maring wong-wong sakdurunge siro kabeh. Berarti tiyang poso. Kados dene guneman ingkang awon. III (huruf Mim) meniko saking kata Malakun (‫ )ملك‬ingkang artosipun ngeker. utawi perkawis-perkawis ingkang dipun cela/dipun wodho minggahipun syara’. Tigang huruf meniko anggadahei makna/arti piyambakpiyambak. Inggih meniko huruf Shod. II (huruf Wawu) meniko saking kata Waro’un (‫ )ورع‬utawi Wiro’i. lan lintu-lintunipun. Kranten menurut sebagian Ulama’. den wajibake marang siro kabeh nglakoni poso. manggo sepindah malih. lan sanes-sanesipun.wulan Romadhon. Alloh sampun dawuh wonteng Al-Qur’an : Ingkang artosipun : “Hei wong-wong kang podo iman. monggo kedatangan wulan Romadhon meniko kito sambut kanti gembira. Dene ingkang No. Shodaqoh dateng fakir miskin. Pramilo saking meniko. Kito penuhi mawi kegiatan-kegiatan. Poro hadirin hadirot ingkang kulo hormati ! Sak derengipun kulo akhiri anggen kulo matur. utawi meneng saking ngrasani lan sanesipun.

وارسله بشيرا ونذيرا ودا عيا إلى ال بإذنه سراجا‬ ً َ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ِ َِ ً ِ َ َ ً ْ ِ َ َ ً ْ ِ َ ُ ََ ْ ََ َ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ ِ ّ َ ُ ْ ِ ْ َ َِ َ ّ َ ْ ِ ُ َ ْ ِ َ َ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫ومنيرأ. Sakderengipun kulo matur ingkang bade kulo aturaken mangke. nindaaken perintahipun Alloh SWT. awit saking Masjidil Harom (Mekkah) ngantos Masjidil Aqsho (Palestina). Ingkang perlunipun dipun sumerapaken dateng pinten-pinten tanda kekuasa’anipun Alloh . langkung rumiyin kulo muji syukur Alhamdulillah dateng ngersanipun Alloh SWT. kranten kanjeng Nabi dawuh : ِ ِْ َ ْ ِ َ ّ َ َ َ ُ َ َ ِ ُ ً َ ِْ َ ً َ ْ ِ َ َ َ َ َ َ ْ َ ‫من قام رمضان إيمانا واحتسا با غفر له ما تقدم من ذنبه‬ Ingkang artosipun : “Sopo wonge jumenengi wulan Romadhon kanti Iman lan nuprih krono Alloh.kintenipun cekap semanten atur kulo sedoyo kelepatan. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PERINGATAN ROJABIYAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذى جعل إسراه من مكة الى بيت المقدس فى ليلة الكبرآ. dipun Isro’aken utawi dipun lampahaken dalu. utawi sejarah perjuanganipun Rosululloh SAW. Poro hadirin sedoyo ingkang kulo mulyakaken ! Pengajian ing saat meniko dalam rangka memperingati dinten ulang tahun Isro’ Mi’roj ipun junjungan kito Nabi Besar Muhamamd SAW. Selajeng dipun Mi’roj aken saking Masjidil Aqso minggah dateng langit ngantos Syidrtoul Muntaha. shoho poro ahli keluargo lan sahabatipun. Shoho nyuwunaken tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh mugio tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Muhamamd SAW. kulo nyuwun pangapunten lahir lan batin.kranten kanjeng ingkang sahe. والصلة والسلم على سيدنا محمد أفضل الورى وعلى اله واصحابه صلة وسلم كثيرا أما بعد‬ ّ ً ْ ِ َ ً َ َ َ ً َ َ ِ ِ َ ْ ََ ََ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ً ْ ِ ُ َ ‫: فقال ال تعالى فى القر ان الكريم‬ Dumateng poro Bapak. Mongko den ngapuro duso-dusone kang wis kliwat” Poro rawuh…. Kini kembali mengenai hal-hal historis revolusi fisik. ingkang panjenenganipun tepat tanggal 27 Rojab tahun 571 M. Dipun aturi kalian Malaikat Jibril. sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito. poro Ibu soho hadirin ingkang kulo hormati.

Monggo Pak. sampun ngantos wonten tiang ingkang ngaku agamane Islam. ingkang maksudipun sak sampunipun peringatan Rojabiyah meniko. anangeng ibadahe taksih plintunan. Hal meniko dipun jelasaken wonten Al-Qur’an surat Bani Israoil ayat 1 ingkang surasosipun mekaten : Ingkang artosipun : “Maha suci Allah ingkang nglampahaken dateng hambanipun wonteng ing wekdal dalu. 3 Niat demi terwujudipun Akhlaqul Karimah. nopo BU…? Inggih meniko sholat gangsal wkedal. wonten masjid-masjid. Saktemene Alloh iku Maha Mendengar lan Maha Mengetahui“ Poro hadirin ingkang kulo hormati ! Kanti pengajak kulo monggo kanti wontenipun peringatan Isro’ lan Mi’roj meniko. 2 Niat bantu program pemerintah. utawi saben-saben mushollah. Mangane boten diatur coro Islam. lan endi barang sing Haram. hidup bermasyarakat.SWT. sa’perlu ingsun tunjukne sebagian tanda-tanda kekuasaan Ingsun. toto kromo. lan hidup bergotong royong lewat jam’iyah-jam’iyah. nanging tumindha’ipun boten sesuai. َْ ّ ‫حي على الصلة‬ ََ ّ َ …………. warga umat Islam. .lewat peringatan meniko. 4 Niat demi wujudipun pengamalan wajib ingkang dados rukunipun agami Islam. nek pados rizki boten diatur coro Islam. saking Masjidil Harom dateng Masjidil Aqso kang ingsun berkahi kiwo tengene. menawi boten kober boten ibadah. pergaulane boten diatur coro Islam. kito tingkataken No. kito tingkataken segala bidang. ingkang maksudipun supados umat Islam saget sesuai antara ucapan lan perbuatan. . Sampun ngantos Islam namung dumel akon-akon thok. mewujudkan sopan santun. saksampunipun peringatan Rojabiyah nimu sampun ngantos wonten umat Islam sing taksih lolak-lolok utawi taksih dereng sadar hidup berorganisasi. No. Bu. No. shoho nampi kewajiban ibadah sholat gangsal wekdal. Lewat pengajianpengajian kito saluraken santapan rohani supados umat Islam ngertos endi barang sing Halal. meniko sampun ngantos terjadi. No. utawi namun asal kober. Terutama pengamalan wajib ingkang dados intinipun utawi hasilipun Isro’ Mi’roj meniko ingkang sampun dipun kumndangaken setiap waktu. dalam rangka meratakan pendidikan utawi mencerdaskan Bangsa ingkang maksudipun. 1 Bidang Ubudiyah urusan ibadah dateng Alloh SWT.

ayat 45 : Artosipun : “Sholat iku saget mencegah sangking perbuatan keji lan mungkar“ Poro Bapak. AMin yaa . tapi piambakipun boten mandeg. Pramilo meniko manggo manah kedah dipun gembleng.M bok menawi wonten Umat Islam sing dereng nglampahi sholat. slajeng dipun tanggledaken dateng Malaikat Jibril. Kranten lare meniko saget sahe utawi awon tergantung tiyang spuhipun ingkang mendidik. Hadirin sedoyo pramilo monggo urusan ibadah meniko dipun tingkataken ingkang sa’estu. bilih meniko lambangipun dunyo sak isine. Jibril maringi penjelasan. kalihan anggenipun ngalmpahi sholat. sampun ngantos kito umbar. Amergi sholat meniko merupakan barometer utawi alat pengukur dateng pengamalan kito sedoyo. poro Ibu. Kranten dawuhipun Alloh wonten Surat Al-Angkabut. mboten kito arahaken. mugu-mugi enggalo dipun paringi hidayang dening Alloh. hadirin sedoyo Nopo maleh wonten ing zaman akhir meniko katah sanget pengaruh-pengaruh sangking arus gamebyaripun dunyo. bongso lan negoro. tentu umat panjenengan bade milih dunyo sak isine. ninggal perkoro akhirot. Kanjeng Nabi naliko Mi’roj sampun diparingi gambaran-gambaran ingkang dados lambang ingkang bade terjadi wonten ing dunyo meniko.teng pinggir dalan celuk-celuk dateng kanjeng Nabi. meniko kito didik. lan kito arahaken dateng urusan ibadah. terutami dumateng putra-putri kito utawi generasi kito sedoyo. katah iman ingkang podo kenter ketendang banjir kepuntirpuntir ilmu agama boten kepikir. Tegesipun pengamalan kito sedoyo saget sahe utawi boten meniko dipun ukur utawi dipun tingali. supados mangke dados generasi ingkang saget berguna tumrap agomo. Panggonane ono ngisro ora aji Poro Bapak. dipun isi iman ingkang kuat mugi-mugi kulo panjenengan benjang sagedo wilujeng dunyo lan akhirat. banjir kebudayaan-kebudayaan ingkang merusak mental umat Islam. Termasuk kanjeng Nabi dipun sumerepi tiyang estri ingkang ayu…. Poro Ibu. maksud kulo. kok menawi panjenengan wahu mandek. Dawuhipun bapak kiai : Senajan wadah gede isi gemuk oli. kito wulang.

Akhiripun pinaringan gesang aman. dumateng tiyang ingkang nglampahi duso. Lewat suasana ingkang indah. ingkang beto umat manusia saking masa ingkang murko. Cekap semanten aturan kulo. enom-tuwo sami muji syukur dateng Alloh Kang Maha Kuoso. meniko sampun boten terpandang asing wonten kalangan umat Islam. فقال ال تعالى فى القر أن الكريم. Poro Ulama’ul amilin. ingkang sampung paring wekdal dateng kulo. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PERINGATAN MAULID NABI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ َ َ ُ َ ّ َ ‫َ ْ َ َ َ َ ْ َ ِ ِ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ّ ّ ِ ْ ُ َ ِ َ ّ َة‬ ‫الحمد ل الذى أنعم علينا بنعمة اليمان والسلم وأرسل رسو له على كا فة المم. Poro Bapak.خير النم. hadirin sekalian ingkang kulo hormati. poro Ibu ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang peringatan “Maulid Nabi”. Amin yaa Robbal Aaalamin. selali dipun limpahaken dateng kanjeng pejuang Islam. monggo kulo lan panjenengan sedoyo jaler-estri. poro Ibu. cerah. yakni masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. . mugi-mugi kulo panjenengan pinaringan iman ingkang kuat rusho. aman lan tentram. terang benderang ing saat meniko. والصل ُ والسلم على سيد نا محمد‬ َ ْ ِ َ َ ّْ ً َ ْ َ ّ ِ َ ََْ ْ َ َ َ ‫. wekdal meniko saget kulo gunakaken sak sahe-sahenipun. أما بعد. soho boten purun sholat lan poso. getun lan nelongso. sehinggo saget nglampahi perintahipun zat kang murbo waseso. bengis lan kejam. tumrap umat ingkang dipun pimpin meniko mengenang utawi melestarikan sejarah seorang pemimpinipun. Ingkang kaping kaleh. ingkang nitahaken poro menungso. mugiyo Rohmat Alloh lan salam.Robbal a’alamin. Mugi-mugi. AMin Poro Bapak. Hadirin sedoyo ! Ingkang kaping tigonipun kulo matur nuwun dumateng sederek pemimpin acara. وعلى اله واصحابه الكرام. menuju masa damai. sedoyo kelepatan nyuwun angunging pangapunten. Ibu. ingkang boten purun tobat. Sebab pancen sampun dados keharusan. Poro Bapak. وما أرسلناك إل رحمة للعالمين‬ ّ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ِ َ َ ْ ِ ْ َ Hadratul Mukarromin. utawi dados hal ingkang perlu. damai lan sentoso. Nabi pemimpin arab lan Ajam. soho ingkang paring patrapan lan sikso.

Lha panjenenganipun Rasulullah SAW. Menungso dereng mengenal sinten Tuhan ingkang wajib dipun sembah. Taksih katah tiyang ingkang menyembah berhala. monggo kito nglahiraken roso bungah. watu lan sajenisipun. Boten mengenal hukum agama. Saben dinten sami permusuhan. kranten kito sebagai umat ingkang dados ajaranipun. Lan minongko kangge mbuktekaken rasa cinta kito dumateng Rosululloh SAW. lan membawa Rohmat bagi umat seluruh alam. Lan ugi kito kedah sering maos Sholawat Nabi. Terbukti wonten Al-Qur’an surat Al-Anbiya : 107 Ingkang artosipun : “Lan ingsun ora ngutus siro Muhamamd kejobo menehi Rohmat tumrap umat semesta alam” Poro Rawuh sedoyo ingkang kulo hormati ! Pramilo wonten ing kesempatan meniko. utawi tahun Gajah Alloh nglahiraken seorang Rosul supados paring tuntunan. kito tingkataken anggen kito syukur dateng Alloh SWT. soho kito kedah selalu menjaga lan melestarikan sareat utawi ajaranipun. meniko setunggalipun pemimpin ingkang sukses perjuanganipun sampun sukses membangun umat manusia saking zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. kito kedah selalu ngatah-ngatahaken amal kesahenan. nasih qoum wanita katah ingkang lahir dipun pejahi urip-uripan. kanti kedatangan wulan maulid meniko. Menungso boten mengenal perkemanusiaan. meniko dipun terbitaken cahaya ingkang terang benderang. kayu. Keranten kito sebagai umat ingkang mengharap syafatipun benjing ing dinten qiamat. wonten kitab Al-Barzanji. nopo malih. berkorban harta benda kangge kepentingan agama Islam. wonten sejarah-sejarah Islam. menyebut asmane kanjeng Nabi. tukar padu. Kados dawuhipun kanjeng Nabi : ‫من إعتنى مو لدي وجبت ل ُ شفا عتى‬ ِ َ َ َ ‫َ ْ ِ ْ َ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ َ ْ َه‬ “Sing sopo wonge gelem nemen-nemeni dino kelahiranku mangko tetep oleh syafaatku“ . bilih zaman sak derengipun kanjeng Nabi lahir keadaan alam gelap gulita. wonten ing tengah-tengah kegelapan. meniko syaratipun kedah cinta kanjeng Nabi. selajeng kanti sifat Rohman Rohimipun Alloh SWT. Hal meniko terbukti wonten kitab-kitab Tareh. inggih meniko tepat wonten dinten Isnen tanggal 12 Robiul Awwal tahun Fil. Lan minongko kangge mbuktekaken anggen kito syukur dateng Alloh SWT. menyembah hewan.

Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! La’ kito sebagai umatipun kanjeng Nabi menawi kito sampun menyatakan cinta dateng Kanjeng Nabi. وبه نستعين على امور الدنيا والدين. tanpa korban cinta sia-sia. والصلة وال ّلم على اشرفالمرسلين. اما بعد. ingkang akhiripun timbul kegagalan. meniko kito ugi kedah remen berkorban kangge memperingati dinten maulid ipun Kanjeng Nabi kados ing saat meniko. sebagai bukti remen kito dateng kanjeng Nabi. Berkorban demi cinta. soho mbak-mbak fatayat . kito kedah sering mahos sholawat. benjang ing dinten qiamat. Lan maleh. kintenipun cekap semanten atur kulo. kirang langkungipun kulo nyuwun agungipun pangapunten. Tanpa mencocoki lan mengikuti ucapan lan perbuatanipun. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PERANAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل رب العالمين. ingkang saget nampi syafa’atipun. سيد نا محمد وعلى‬ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ِ ْ َِ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ‫ّ َ ُ َ س‬ ِ ْ َ َ ْ ّ ِ ْ ُ ُ ََ ُ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ َ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫اله وصحبه أجمعين. فل حول ول قو ة ال با ل العلى العظيم‬ ّ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِْ َ َ َ Poro Bapak poro Ibu muslimat ingkang kulo multa-aken. cinta bade timbul perselisihan. Kanti mekaten kolowahu. siang ndalu. lan nebihi nopo ingkang dados laranganipun. selalu emut lan nyebut-nyebut Tiang cinta kedah purun nyocoki lan derek tingkah laku lan perkataanipun tiang ingkang dipun cintai.Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Pancen tiyang niku menawi cinta kedah netepi rukun telu ( ‫)اركان المحبة ثل ثة‬ ّ Rukunipun cinta meniko wonten tigo Tiyang cinta meniko kedah rela berkorban harta benda. Tiang cinta kedah selalu eling lan nyebut asmane ting ingkang dipun cintai. mugi-mugi ingkang hadir ing majelis puniko sageto tergolong dateng umatipun kanjeng Nabi. enjing sonten. Poro rawuh. Soho kito kedah purun nindakaken nopo ingkang dados ajaranipun.

Ugi poro adik-adik. menungso boten cukup berbekal harta benda.ingkang kulo hormati. tapi ingkang langkung penting meniko berbekal ilmu pengetahuan. sehinggo kito saget berkumpul utawi bersilaturrahim wonteng ing majlis puniko. Kranten kangge nyekapi kebutuhan gesang meniko. ٍ َ ِْ ُ َ ٍ ِ ُ ََ ٌ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ََ ‫طلب العلم فريضة على مسلم ومسلمة‬ Ingkang artosipun : Pados ilmu meniko Fardhu tumrap saben-saben tiyang Islam jaler utawi istri (priyo lan wanito). Mugi-mugi pertemuan kito ing saat meniko saget andadosaken sababiyahipun kito angsal syafa’at saking kanjeng Nabi ing dinten qiamat. Poro Rawung ingkang kulo hormati ! Getuk menopo gedang goreng ? Sampun ngantuk menopo dereng ? Monggo ing sa’at meniko kito niyat wonten ing manah. Nabi ingkang bade paring syafa’at. boten piyantun priyo mawon. wajib pados ilmu meniko boten namung tiang jaler thok. Kanti wontenipun Hadist meniko kito sampun jelas bilih ingkang. Nopo maleh wonten ing abad modern meniko poro kaum wanito boten purun ketinggalan. niat pados ilmu. dawuhipun kanjeng Nabi. Ingkang kaping kalih. niat bade ngaji. mugi salam bahagia Alloh lan Rohmat. salah satunggalipun Nabi pimpinan umat. rasa puji syukur dateng ngersanipun Allah SWT kanti ucapan Alhamdulillah. poro generasi penerus perjuangan Islam ingkang kulo sayangi ! Sepindah monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiyo nglahiraken. binjang wonten ing dinten qiamat. Keranten Alloh sampun paring Rohmat soho Ni’mat dumateng kito sedoyo. tansah tetep dipun limpahaken dumateng kanjeng Nabi Muhammad. mboten wonten satunggal Alangan punopo. niat ngibadah dateng ngersanipun Alloh SWT. tapi tiang istri inggih dipoun wajibaken pados ilmu. kanti wilujeng. Kaum wanito boten cukup mendel teng nggriyo utawi cukup teng dapur mawon boten usah boten dados so’al Asal sampun saget dandan utawi mack Asal sampun saget njangan utawi masak . Kranten pancen dados tiyang Islam lho Bu……?! Ngaji utawi pados ilmu meniko wajib tumrap sedoyo.

Piyambakipun ugi boten ketinggalan selalu mendampingi lan mengikuti Rasulullah SAW. di dalam menegakkan Agama Islam sehinggo piambakipun dipun paringi gelar utawi sebutan “Umil Mu’minin”. manggo kito sebagai muda-mudi Islam.من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون‬ Ingkang artosipun : “Sopo wonge kang ngamal soleh.المر أة عماد البلد إذا صلحت صلحت وإذا فسدت فسدت‬ Ing artosipun : “Wanito meniko dados cagakipun negoro. penerus perjuangan Rosululloh. Bangsa lan Negara. “Siti Aisah” tetep berjuang membela lan nerusaken perjuanganipun kanjeng Nabi. isoho dadi wanito sing cocok karo sebutane wanito. sehingga ngantos Rosululloh wafat. piyambakipun ber I’tiqod teguh lan jujur. Siang ateges wanihoto. Hal meniko dipun jelasaken wonten Al-Qur’an surat An-Nahl. mongko yekti ingsun paringi kehidupan kang bagus. Negari ugi rusak” Poro Rawuh kejawi saking meniko. kados pundi sepak terjangipun Siti Khodijah ? piyambakipun selalu ngorbanaken harta bendanipun kangge mbelo lan menolong perjuangan Rasululloh SAW. benih-benih . Kejawi meniko piyambakipun ugi mencurahkan tenaga lan fikiranipun mbantu perjuangan Rosululloh lan.Asal sampun saget babaran utawi manak Tapi kejawi saking meniko kaum wanito. dipun bales dipun paringi gesang ingkang bahagia wonten akhirat. nopo malih menawi kito enget perjuanganipun kanjeng Nabi Muhamamd SAW. Lan menawi wanitonipun rusak. An-Nahl : 97) Poro Ibu-ibu lan mbak fatayat ingkang kulo hormati ! Pramilo saking meniko. kito giataken lan kito tingkataken. sebagai kaum wanito. Segala bidang kito tanam. Kranten kanjeng Nabi dawuh : ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ْ َ َُ ْ َ َُ َ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ ِ ُ َ ْ َ ْ َ ‫. Menawi wanitonipun sahe Negari ugi sahe. meniko ugi bade dipun jamin kalian Alloh. ayat 97 ingkang surosonipun : َ ْ َُ ْ َ ْ ُ َ َ ِ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ِ ْ َ ََ ً َ ّ َ ً َ َ ُ ّ َ ِ ْ ُ ََ ٌ ِ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ٍ َ َ ْ ِ ً ِ َ َ ِ َ ْ َ ‫. utawi jeneng wanito. podo ugi lanang utowo wadon kanti beriman. Lan ingsun bales kanti balesan kang luwih apik ketimbang amale” (QS. tiyang istri menawi nglampahi amal-amal ingkang sahe. kados pundi sikap Siti Aisah binti Abu Bakar. kedang tumut belajar lan berjuang kangge membela Agama. wani ditoto. Pramilo saking meniko. monggo Ibu-ibu lan mbak fatayat. Anggenipun menghadapi hal nopo ke’mawon. wani noto.

ingkang sami keroyo-royo kerso ta’ziah utawi bela sungkowo. إذا‬ َِ ّ َ َ ْ ََ ً َ َ ْ َ ََ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ِ َ َ َ ً ْ َِ ‫. Ananging kados pundhi maleh pancen sampun dados taqdiripun Alloh ingkang boten saget kito gadali lan boten saget dipun unduraken malih. Kejawi saking meniko kulo boten saget bales menopo-nopo atas bantuan panjenengan sedoyo ingkang arupi tenaga lan fikiran shoho sanesipun. Ing mriki kulo nyuwun agunging pangapunten dateng panjenengan sedoyo. shoho hidangan ingkang ngremenaken manah panjenengan sedoyo. lan hormat atas jenazahipun si Fulan meniko. kulo. ingkang ing dinten meniko nampih musibah sangking ngarsanipun Alloh. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sampun sakmesthinipun sangking keluarga Bapak H.iman lan taqwa wonten ing manah kito sedoyo supados tetep kuat lan teguh menghadapi liku-liku kehidupan. cita-cita Agama. Sepindah kulo muji syukru Alhamdulillah. وعلى اله واصحا به ماد مت الشمس والقمر طلعت نهارا وليل. namung saget ndongaaken mugi-mugi sedoyo amal sholeh panjenengan kolowahu dipun trami dening Alloh SWT. ingkang beraneka ragam. awal ngantos akhir. والصلة والسلم على سيدنا محمد أحسن الخلق قو ل‬ ّ ّ ً َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ْ ُ َ ُْ َ ِ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ََ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫وفعل. inggih puniko sedanipun …….جآء أجلهم ل يستاء خرون سا عة ول يستقدمون إنا ل و إنا إليه راجعون‬ ِ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ َ ً َ َ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َُ َ َ َ Poro Rawuh. Bangsa lan Negara. shoho kulo panjenengan sedoyo meniko sami susah lan getun. Kintinipun cekap semanten atur kulo. Umar sekeluargi. (SI Fulan). Lan dipun bales ingkang sak katah-katahipun. atas sedanipun si Fulan meniko. أما بعد. Inggih boten sanes monggo kito . amergi kulo mboten saget nyaosi papan pinaraan ingkang sekeco. Umar lan poro kerabat. kulo nyuwun agungipun pangapunten. macam lan warna. shoho ngaturaken matur nuwun atas kerawuhan panjenengan sedoyo. Hadirin-hadirot ingkang kulo hormati ! Ing mriki kulo atas nami wakilipun Bapak H. Sehinggo saget tercapailah cita-cita kito. Amien. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PEMBERANGKATAN JENAZAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ً ْ َ ِ َْ ْ ِ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى خلق الموت والحياة ليبلو كم ايكم احسن عمل. Sedoyo kelepatan kulo. Lan ing mriki. فقال ال تعالى فى القران الكريم.

kulo suwun supados panjenengan ihlasaken. Amin. ten mriki kulo aturaken dateng panjenengan sedoyo bilih sak sumerep kulo si Fulan meniki termasuk golongan tiang ingkang sahe. shoho dipun ngapunetn dosadosanipun lan dipun tampio amal-amalipun ingkang sahe sehingga sagedo angsal rahmat sangking ngarsanipun Allah SWT. Dene menawi amrat menawi dipun ikhlasaken. Lan mugi-mugi kito sedoyo ingkang dipun tilar sagedo nerusaken perjuanganipun lan nyampurnakaken amal kesahenanipun soho usahanipun ingkang kapundut. utawi utang piutang. saking segi nopokemawon. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sa’derengipun jenazah dipun berangkataken. ugi sesrawungan dateng tanggo. kanti mahos Sholawat (kalimat Toyibah). والصل ُ والسلم على سيد نا محمد‬ ‫النبي المصطفى وعلى اله واصحابه اهل الصدق والو فى ا ما بعد‬ ّ ِ َ ْ َ ِ ْ ّ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ َ َ ْ ُ ْ ّ ِ ّ Poro Bapak. utawi dateng tiyang sanes. Kintinipun cekap semanten atur kulo. ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WALIMATUL KHITAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ‫ُ ّ َ ْ َ ْ َ َِ ْ َ َ ِ ّ ِ ْ ِّ َ ِ ْ َ ه ْ َ َ ِ ْ ً َ ّ َة‬ ‫الحمد ل الذى قد قال فى كتا به الكريم : ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابرا ِيم حنيفا. ِ ْ َ ْ ََ َُ َ َ ْ ُ ْ َ ‫أنتم شهدأ على الرض‬ Poro Rawuh nggih si Fulan meniko anggadahi “haqqul Adam”. bilih jenazahipun si Fulan puniko sahe nopo sahe ? 3x. Pramilo saking meniko. sedoyo kelepatan kulo nyuwun pangapunten. ing mriki kulo aturaken sedoyo kalepatan si Fulan meniko. Lain malih sebagai meningso tentu kemawon sekedi utawi katah. kulo suwun supados langsung mawon hubungan kalih pihak keluarga utawi ahli warisipun. hadirin sedoyo ingkang kulo hormati ! Sepindah Monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken rasa puja lan puji . panjenengan kersoho paring pangapunten. lan dipun paringi jembar kuburipun. Tapi ing mriki perlu kulo saksekaken dateng panjenengan sedoyo.ikhlasaken mawon. Alhamdulillah. kulo suwun supados panjenengan sedoyo. Monggo jenazah sareng-sareng kito berangkataken. Poro Ibu. soho sanesipun dateng panjenengan sedoyo. Baik segi ibadah dateng Alloh. si Fulan meniko gadah kalepatan dateng tiang sanes.

syukur dateng ngarsanipun Allah SWT. Lajeng Alloh SWT paring wahyu dateng kanjeng Nabi supados derek agaminipun Nabi Ibrahim. Ingkang kaping kalih. Mugi-mugi wekdal meniko mangke saget kulo gunakaken ingkang sak sahe-sahenipun. Tur wonten zaman semanten. Dados asal-usulipun sunat puniko awit zamanipun Nabi Ibrahim. utawi ngrawuhi dateng undangan dateng walimatul khitan. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Nindaaken khitan utawi sunat meniko derek tindak lampanipun Nabi Ibrahim as ingkang wonten sejarahipun Nabi Ibrahim nindaaken khitan meniko sampun yuswo 80 tahun. mugi-mugiho salam bahagia Allah. Mboten pandang rakyat utawi pejabat. kalian Allah dipun catet minongko dados amal sholeh kito sedoyo amin-amin ya robbal alamin. Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur’an Artosipun : “Nuli ingsun wahyuake marang siro (Muhammad). tansah kalimpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW sebagai Nabi pemimpin umat. Ingkang kaping tigonipun kawulo matur nuwun dumateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo. Lan jenggote kaleh brengosipun sampun dowo. dereng wontek calak utawi dokteng ingkang tukang nyunat. utawi wedi lading kok sampek umur 80 tahun lagek sunat ? Poro Ibu ingkang kulo hormati ! Nabi Ibrahim puniko sanes tiyang jerih utawi tiyang weden. tegesipun taksih purun to’at lan boten purun ngelampahi maksiat. supoyo melu (condong) marang agamane Nabi Ibrahim” (QS. Tapi pancen wontenipun printah sunat utawi khitan meniko inggih sampun umur 80 tahun niku. Dados dipun sunat piyambak !? Mungkin bapak-bapak utawi ibu-ibu timbul pertanyaan. Lhoooo! Menopo Nabi Ibrahim puniko tiyangipun wedi pemes. Ingkang sampun paring pinten-pinten rohmat lan taufiq soho hidayah dumateng kito. An-Nahl ayat 123). Nabi ingkang bade paring syafa’at dateng sedoyo umat benjang wonten ing dinten qiamat mboten pandang sugih utawi mlarat. lan rahmatipun. selagi umat puniko taksih purun nindaaken syariat. . Shoho sanes tiyang wedi pemes utawi lading. Sehingga wonten ing kesempatan meniko kito saget rawuh wonten ing puniko majelis dalam rangka Jabatud Da’wah. mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo.

Hal meniko saget dipun bukte’aken menawi panjenengan pikir. Sebab andadosaken absahipun sholat. meniko sedoyo. Kranten hubunganipun meniko dateng masalah ibadah. Lan boten wonteng tiyang ingkang dereng sunat. Dados mekatenlah pentingipun khitan utawi sunat. sedoyo poro pejuang 45 ingkang gagah berani. Kintenipun cekap semanten atur kulo Kupat lepet taline janur Lepat luput tetepa dadi sedulur Masang pulut ing duwur cemoro Menawi luput nyuwun ngapuro ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WALIMATUL MAULID . enggal mawon dipun khitani. 1 Dipandang saking segi agama. shoho nambahi kewibawaan. III khitan meniko saget nambahi dateng keberanian utawi kekendelan. II inggih puniko : Dipandang sangking segi kesehatan dokter khitan puniko saget ngilangi penyakitpenyakit ingkang timbul sangking pucukipun zakar utawi kucur. Pramilo menurut qo’idah ushul fiqh : ٌ ِ َ َ ُ َ ْ ِ َ ْ َِ ِ ِ ُ ّ َ َ ُ َ ّ ُ ‫كل ما يتو صل به إلى الواجب فهو وا جب‬ Artosipun : ”Sakabehe perkoro sing digawe lantaran maring nindakne perkara wajib meniko hukume wajib“ Pramilo ngilangi najis utawi kotoran wonten pucukipun zakar utawi kucur/helm puniko wajib. Pramilo kangge akhir kata kulo monggo bapak poro ibu menawi kagungan putro dereng dipun khitanaken.Poro Bapak poro Ibu ingkang kulo hormat ! Lhoooo…… sakniki fungsinipun utawi faedahipun khitan meniko katah ing antawisipun : No. khitan meniko saget ngilangi najis utawi kotoran ingkang kentung wonteng pucukipun zakar/kucur utawi kepala penis. Lhoooo sholat gangsal wekdal meniko wajib. Dene faedah ingkang No. pejuang-pejuang kolowahu inggih sampun sunat. wantun bertanding melawan musuh. wantun ngusir panjajah. puniko wantung perang ngusir penjajah. Padahal ngilangi najis puniko dados syarat absyahipun sholat. Dene kaidah ingkang No.

Poro hadirin ingkang kulo hormati ! Dene bayi ingkang nembeh lahir ing saat meniko dipun paringi tetenger. meniko menawi kagungan putro. samio nglahiraken rasa puji syukur dateng ngarsanipun Alloh.‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ُ َ َ ْ ََ ٍ ْ ِ َ ِ َ َ ِ َ ُ َ ُ ََ ََ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ّ َ َ ٍ ْ ِ ْ ِ َ َ ْ ِ ْ َ ََ ْ ِ ّ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ ‫َ ْح‬ ‫ال َمدِل رب العالمين الذي خلق النسان من طين. والصل ة والسلم على سيد نا م َمد افضل الخلق اجمعين وعلى اله واصحا به‬ ‫ومن تبعه الى يو الدين اما بعد‬ ّ ْ ّ ْ َ َِ ُ َ ِ َ ْ َ َ Poro Bapak poro Ibu. واخرجه‬ ِ ِ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ٍ ّ ‫م ْ َ ْ ِ ُ ّ ِ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ِ َ ْ ٍ ُ ِ ْ َ ّ َ ُ َ ّ َ ُ َ َ ّ ِ َ ُح‬ ‫ِن بطن امه وهو ل يعلم بشيئ مبين. sepindah monggo kulo lan panjenengan sedoyo. dateng kulo lan panjenengan sedoyo. saget ngrawuhi undanganipun Bapak Ahmad sakeluarga. Amien. وقدر سعاادة وشقا وته ورزقه واجله وهو فى قرر مكين. hadirot ingkang kulo mulya’aken ! Sa’derengipun kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke. hadirin. shoho paring pendidikan-pendidikan dateng putronipun kados ingkang dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi Muhammad SAW ُ ّ ّ َ َ ْ ََ ً ّ َ ّ ِ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ِ ْ ُ َ َّ ُ ْ ََ ُ َ َ ََ ُ َ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ َ ِ ِ ََ ََ ِ ِ َ ْ ّ َ ‫حق الوالد على ولده ان يحسن اسمه واد به وان يعلمه الكتابة والسبا حة والر ماية وان ل ير زقه ال طيبا وان يزو جه‬ َ َ َْ َِ ‫اذا ادرك‬ Ingkang artosipun : “Haq utawi kewajibanipun tiang sepuh dumateng putranipun inggih meniko : Kedah paring asmo utawi nami ingkang sahe Kedah mbagusi dateng adabipun . Bapak Ridhwan nampi ni’mat sangking ngarsanipun ingkang Maha Kuoso. bangsa lan agama. boten wonten satunggal alangan punopo. Dene menopo wonten ing saat meniko. utawi dipun paringi asmo “Zainul Haqqi” (contoh) pancen sampun dadaos kewajibanipun tiang sepuh. ninggal bondo lan rojo koyo. Poro Bapak poro Ibu. taufiq. kang Maha Kuasa kanthi ucapan Alhamdulillah. ingkang arupi kelahiran sang putro. boten sanes dipun suwuni tambahipun barokah dugo mugi-mugi putri ingkang tembih lahir puniko. sagedo dados putro ingkang berguna migunani tumraping masyarakat. dene kulo panjenengan dipun rawuhaken wonten ing dalem meniko. kedah pareng asmo ingkang sahe. sehinggo kulo panjenengan sedoyo saget karoyo-royo bucal tempo ninggalno griyo. ingkang lahiripun kanti keadaan wilujeng. Alloh sampun paring pinten-pinten rahmat. hadirin sedoyo. Dene menopo wonten ing saat puniko.

Tegesipun kito dipun dangu kados pundi anggen kito ngramut dateng putro kito. meniko kito inggih pikantuk sikso sangking ngarsanipun Alloh kanjeng Nabi dawuhaken. Menawi didikan kito meniko sahe. shoho putro ingkang sholeh meniko saget dados amal jariyahipun tiyang sepuh. supados kejayaan Islam lan kemulyaan Islam ing masa mendatang saget tetep gilang gemilang. supados benjang dados lare ingkang sholeh. minongko dados amal jariyahipun kito sedoyo. Dene menawi anggen kito didik putro meniko awon. Amin. kito inggih dipun bales sahe dening Alloh. ingkang ndongaaken dateng Ibnu Adam kolo wahu (utawi tiang sepahipun)“ Poro rawuh ?! pramilo lewat kesempatan meniko. menawi sampun sedo. Poro rawuh getuk menopo gedang goreng ? .Kedah mulang nyerat utawi nulis Kedah mulang dateng renang utawi nglangi Kedah mulang dateng manah utawi nembak Kedang paring rizki ingkang halal Kedah ngrabekaken/nikahaken menawi sampun dewasa utawi menawi sampun ketemu jodohipun. Ilmu ingkang manfaat 3. 1. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kejawi keterangan wonten ing nginggil kolo wahu bilih anak meniko amanatipun Alloh ingkang dipun titipaken dumateng kito sedoyo. monggo putro-putro kito meniko kito didik ingkang sahe kito wulang dateng ilmu agomo. Kejawi saking meniko ugio saget nerusaken perjuangan kito sedoyo. ُ َ ْ ُ ْ َ ٍ ِ َ ٍ ََ ْ َ ِ ِ ُ َ َ ْ ُ ٍ ْ ِ ْ َ ٍ َ ِ َ ٍ َ َ َ ٍ َ َ ْ ِ ّ ِ ُ َُ َ َ َ َ ْ ِ َ َ َ ُ ْ ِ َ َ َ ِ ‫إذا مات إين أدم إنقطع عمله ال من ثل ث صدقة جارية او علم ينتفع به اوولد صا لح يد عو له‬ Ingkang artosipun : “Naliko Ibnu Adam (Manungso) meniko sampun sedo/wafat mangko putus sedoyo ngamalipun kejawi saking tigang perkawis. ingkang mbenjang wonten akhirat kito dipun suwuni pertanggung jawab. 2. Sodaqoh. Putro ingkang sholeh. kulo ngajak dateng panjenengan sedoyo.

Sampun ngantuk menopo dereng ? Kintenipun cekap semanten atur kawulo. menawi lepat nyusun pangapuro.فإنى مكاثر بكم المم يوم القيامة وعلى اله واصحابه اجمعين أما بعد فل حول ول قو َ ال با ل العلي العظيم‬ Poro Bapak Kiyai. soho poro ahli keluarga lan sohabatipun. Kranten menurut ajaran agama Islam. krono besuk ingsun ing dino qiamat akeh-akehan umat lantaran siro kabeh“ . Sepindah kawulo muji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT ingkang sampung paring rohmat. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO NASEHAT PERNIKAHAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمد ل الذى سن لعباده النكاح. Amien. lan hadirot ingkang kulo hormati. soho ngamalaken dawuhipun kanjeng Nabi : ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ ّ ُ ْ ُ ُ ِ ُ ِ َ ُ ِ ِ َ ْ َُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ‫تنا كحوا وتنا سلو فإ نى مكاثر بكم المة يوم القيامة‬ ‍ Ingkang artosipun : “Podo nikaho siro kabeh lan podo duweho keturunan siro kabeh. Sebab nikah meniko derek sunnahipun kanjeng Nabi. poro pini sepuh. ونها هم عن السفا ح والصلة والسل ُ على سيدن محمد القائل : تنا كحوا وتنا سلوا‬ ْ َُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ِ َ ْ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ‫َ ّ ِ ِ َ ِ ِ ّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ِ ّ َ ِ َ ّ َ ُ َ ّ َم‬ ّ ُ ْ ْ َْ ِ ْ ِ َ ْ ّ َِ ْ ِ ِ ّ ِ ‫َِ ّ ُ َ ِ ُ ِ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ ِ َ َ ِ َ ََ َِ ِ ََ ْ َ ِ ِ َ ْ َ ِ ْ َ َ ّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّة‬ ‫. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang nikah meniko sampun mboten terpandang asing di kalangan umat Islam. sahinggo kito saget pepanggihan wonten ing puniko majlis. melaksanakaken nikah meniko dipun catat sebagai amal ibadah. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang kaping kalih mugiho rohmat ta’dzim dan salam bahagia Alloh tansah dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. taufik shoho hidayah dateng kito sedoyo. utawi hari resepsi pernikahan ingkang sanget keramat meniko Mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo meniko kalian Alloh dipun catet dados amal sholeh kito sedoyo. poro hadirin. dalam rangka menyambut hari kebahagiaan. poro tamu undangan ingkang kulo hormati.

sehinggo panggonan lenggahipun meniko dipun utamaaken wonten ngajeng piyambak kados dene palenggahanipun raja lan permaisuri. sholat. Nomer setunggal huruf Nun meniko singkatan sangking kata Ni’mat. meniko merupakan hal ingkang selalu berhubungan. nikah boten dados syah kejawi mboten Islam. tegesipun tiang dados manten utawi tiang nikah meniko ngraosaken nikmat lahir lan batin. mboten kenging dipun pisahaken. Shoho perintah ngamalaken dawuh-dawuhipun Alloh kados dene : puoso. Inggih meniko : Huruf Nun. Alloh sampun dawuh wonten Al-Qur’an ِ َ ّ ََ َ ْ ُ ّ َ ُ َ ّ ‫الر جال قوامو ن على النسآ ء‬ Artosipun : . sesuci. Antara suami lan istri. bilih Islam lan nikah. lan sanesipun. tapi menawi sampun nikah. Dene Islam didalam nikah meniko. glimpang-glimpung. meniko singkatan saking kata Karomah utawi keramat. Menurut Islam. Tegesipun dados manten meniko selalu dipun mulyaaken selalu keramat. menawi wonten kamar tilem piambek kleasak-klesik. Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Salajengipun menurut sebagian Ulama. yen teng kamar saget cerito-cerito kaleh garwane Poro rawuh ingkang kulo hormati !! Kajawi saking meniko taksih wonten malih kewajiban-kewajiban ingkang kedah dipun laksanaaken. kaleh bantal guling. Ingkang artosipun cerito tegesipun tiyang menawi sampun nikah.Shoho Islam didalam nikah meniko dados syarat syahipun nikah. Nomer tigo Huruf Haa meniko singkatan saking kata Hikayah. adus jinabat. meniko maleh saget cerito-cerito kaleh garwanipun. Dados kanti meniko saget kito simpulaken. Huruf Kaf lan Huruf Ha’ (Nikah ‫ )نكح‬ing tigang huruf kolowahu anggadahi singkatan utawi anggadahi arti piyambak-piyambak. dados syarat syahipun nikah. benten kaleh tiang taksih bujangan. wonten ingkang jelasaken bilih tembung nikah meniko asalipun tembung arab ingkang terdiri saking tigang huruf. Sebab nikah di dalam Islam meniko dados amal ibadah. Kranten tiang jaler meniko ingkang bertanggung jawab dumateng tiang istri lan putroputrinipun. Nomer kaleh huruf Kaf. Dene kewajibanupun tiang jaler sebagai suami. meniko kedan mulang dumateng istrinipun ingkang sahe.

utawi manut. dalam rangka menghadiri undangan walimatul Ursy ing saat meniko. lan naliko siro perintah tansah manut lan naliko siro tinggal lungo. ing antawisipun inggih meniko. Lan menawi dipun perintah kedah selalu to’at. selagi perintahipun kolo wahu mboten perkawis maksiat. وانكحوا اليامى منكم والصالحين من عباد كم وإما ئكم وإم ئكم إن يكونوا‬ ْ ُ ْ ُ َ ْ ِ ْ ُ ِ َ َِ ْ ُ ِ َ َِ ْ ُ ِ َ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ ّ َ ْ ُ ْ ِ َ ّ َ ْ ْ ُ ِ ْ ََ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ّ َ َ ْ َ َ ِ ُّ ُ ّ ‫ف َراء يغنيهم ال من فضله و ال واسع عليم. menawi dipun sawang ingkang jaler. kranten meniko derek dawuhipun . kados dawuhipun kanjeng Nabi. kedah tansah bingahaken. ingkang dawuhipun mekaten : ‫خير النسآء إمرأة إذا نظر ت إليها سرتك وان امرتها اطا عتك وان غبت عنها حفظتك فى مالك ونفسها‬ َ ِ ْ َ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ِ ْ َِ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َِ َ ْ ّ َ َ ْ َِ َ ْ َ َ َ ِ ٌ ََ ْ ِ ِ َ ّ ُ ْ َ Ingkang artosipun : “Sak apik-apike wong wadon sing naliko siro sawang. lintu wekdal Insyaa Allah saget dipun sambung malih. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO SAMBUTAN WALIMATUL URSY ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذل قد قا ل فى كتابه الكريم. tiang estri kedah selalu anjagi dirinipun (utawi badanipun) lan njagi bandanipun.“Bilih tiang jaler meniko ingkang jemenengi/mimpin dateng tiang estri“ Dene kewajiban tiang estri dateng tiang jaler. deweke tansah bungahake marang siro. Kupat lepet taline janur Lepat luput tetep dadiho sedulur Akhiripun sedoyo kelepatan kulo awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten. Poro rawuh ingkang kulo hormati. والصلة والسلم على سيدنا ومولنا محمد القائل النكا ح سنتى فمن أحب‬ ّ َ ُ َ َْ َ َ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ٌ ْ َِ ٌ ِ َ ُ َ ِ ِْ َ ْ ِ ُ ِ ْ ِ ْ ُ َ َ ‫ُق‬ ‫فطر تى فليتسن بسنتى وعلى اله و أصحا به ومن واله اما بعد‬ ّ ََ َْ ََ َ َ ِ ُّ ِ ّ َ َ َ ْ َ ِ َ ْ ِ Poro bapak. tansah jaga awake lan bondo siro“ Porp Bapak poro Ibu kintenipun namung mekaten atur kawulo. sehinggo kito saget makempal wonten ing meniko majlis. Sakderengipun kulo matur nopo ingkang Alloh SWT. ingkang dipun riwayataken dening shohabat Abi Hurairah. ingkang sampun paring pintenpinten rohmat dateng kito sedoyo. poro ibu. hadirin sedoyo ingkang kawulo mulyaaken. Ngawontenaken walimah meniko hukumipun sunah. Shoho menawi dipun tinggal kesah ingkang jaler.

meniko ingkang dipun undang. Poro rawuh !. ٍ َ ِ ْ ََ ْ ِْ َ َ َ َ َ َ ‫بار ك ال لك أولم ولو بشاة‬ “Tegesipun kanjeng Nabi donga’aken barokah. menawi wonten setunggal wekdal meniko wonten undangan kaleh. Dene menawi walimah saklintunipun manten. Wonten kala : Walimatul ‘Ursy wonten kalane walimatul khitan. kados . boten wonten perkawis mungkar utawi maksiat. meniko ingkang dipun dugeni gedah ingkang langkung parek griyanipun. selagi wonten majlis walimah manten kolowahu. bilih wonten salah setunggulipun wekdal. sami ugi walimah khitan utawi maulud. lajeng perintah ngawontenaken walimah senajan namun nyembelih maendho setunggal. wajib ndugeni. فإن سبق أحدهما فأ جب الذي سبق‬ Ingkang artosipun : “Menawi kempal tiang ngundang kalih (sareng wekdalipun) moko ingkang dipun dugeni. Benten kaleh dugeni undangan saklintunipun walimah manten. tiang ingkang langkung parek lawang griyonipun. meniko boten wajib nekani. wonten kalane walimatul maulid. Lan menawi wonten perkawis maksiat utawi perkawis ingkang nglaraaken manah. bilih piyambakipun nglaksanaaken nikah damel maskawin (Mahar) rupi emas sak bobotipun kelungsu kurmo salajengipun kanjeng Nabi ngendiko. sa’lajengipun. meniko hukumipun inggih benten-benten.kanjeng Nabi. weninipun katah. kados ingkang kasebut wonten ing kitab-kitab fiqih. Menawi salah setunggalipun meniko langkung rumiyin. matur dateng kanjeng Nabi. meniko ndugeni hukumipun sunat. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Bicoro masalah walimah meniko. Hal meniko damel dasar hadisipun kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken deneng Abu Dawut RA َ َ َ ِ ّ ْ ِ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ً َ َ ُ َ ْ َ ْ ِ ََ ِ َ ِ َ َ َ َ ْ ِ َ ِ ‫إذا إجتمع دا عيان فأجب أقربه بابا. utawi aqiqoh. Dene menawi perekipun. utawi dugeni dateng walimah. wonten kalane walimah ngedekaken griyo utawi boyongan. Dene ingkang paling utami utawi ingkang afdhol inggih meniko “Walimatul ‘Ursy utawi Walimah Manten” Dene masalah ijabatut-da’wah. utawi tigo. Menawi walimah manten. inggih ingkang langkung rumiyin meniko ingkang dipun dugeni“ Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kolo wahu kawulo ngaturaken bilih ndugeni dateng undangan walimah manten meniko hukumipun wajib. meniko podo ingkang dipun dugeni langkung rumiyin ngundangipun. sohabat Abdurrohman bin Auf. shoho sanesipun.

Sebabipun wonten ing majlis walimah manten meniko wonten tiyang ingkang nyandang susah utawi sakit malah sedoyonipun ngraosaken ayem seneng lan bungah. Tepi sedoyo kolowahu utaminipun dipun dugeni kranton meniko derek dawuhipun kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken dening Imam Muslim : ْ َ ْ َ ْ َ ً ِ ْ ُ َ َ ْ َِ ّ َ ُ ْ َ ً ِ َ َ َ َ ْ ِ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ِ ُ َ ِ ‫إذا دعي احدكم فليجب فإ نْ كان صا ئما فليصل وان كان مفطرا فليطعم‬ Ingkang artosipun : “Menowo siro diundang mangko becik tekoho manwa siro poso mangko donga’no bagus lan barokah menawo siri ora poso mongko mangano“ Poro Rawuh kintenipun cekap semanten kangge sambutan kulo akhiripun kulo akhiri kupat lepet taline janur. فل حول و ل قو َ ال بال العلي العظيم‬ . Poro rawuh. meniko nopo rahasianipun utawi sebabipun masalah dugeni walimah meniko kok benten-benten ? menurut sebagian Ulama meniko wonten ingkang njelasaken. tapi lare ingkang dipun khitani utawi ibu ingkang nglahiraken meniko ngalami sakit. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PENERIMAAN KEMANTEN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ َ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ْ ‫َُ َ ِ َ ْ َ ِ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ً َ ِ ْ ً َ َ َ َ ّ َ َد‬ ‫الحمد ل الذى خلق من الماء بشرا فجعلمه نسبا وصهرأ. Lan menawi walimah khitan utawi walimah maulid (kelahiran) tumrap tiyang ingkang dipun undang dugeni walimah meniko hukumipun sunat. lan menikolah ingkang dados wajibipun dugeni undangan walimah manten. وكان ربك ق ِيرا والصلة والسلم على سيدنا محمد أفضل‬ ِ ُ ْ ْ َْ ِ ْ ِ َ ْ ّ َِ ْ ِ ِ ّ ِ ‫ْ َ ْ ِ َ ْ َ َ َ ََ َِ ِ َ َ ْ ِ ِ َ َ ً َ َ َ ً َ ِ ْ ً َ ّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّة‬ ‫. Pramilo dugeni dateng undangan walimah khitan utawi kelahiran hukumipun sunat boten wajib.dene walimah khitan utawi walimah maulid meniko dugeni hukumipun sunat. Tegesipun tiyang ingkang dipun unddang seneng. Tegesipun tiyang ingkang dipun undang seneng tiyang ingkang ngundang seneng. sedoyo kelepatan kulo nyuwun pangapunten. menawi ndugeni datang walimah manten meniko wajib. وعلى أله وصحبه صلة وسلما كثيرا. kranten wonten ing griyanipun tiyang ingkang kagungan hajat meniko wonten ingkang ngraosaken sakit utawi payah.الخلق والورى. lepat luput panggahodadi sedulur. أما بعد.

Sehinggo kito saget keroyo-royo.Poro Bapak. Sami ugi sangking segi panggenan. utawi poro pengantar kemanten. langkung rumiyin kulo nglahiraken puji lan syukur dateng Alloh SWT. Ugi dumateng poro ahli keluarga lan poro sohabatipun. shoho poro sinoman ingkang sami leladen. Poro rawuh ingkang kawulo hormati ! Sa’lajengipun kolo wahu Bapak wali utawi tiang sepuhipun penganten putri sampun masrahaken putro-putrinipun. papan pinaraan. mugi-mugi atas kerawuhan kito sedoyo ing saat meniko andadosaken sababiyahipun kito mbenjang pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi. poro Ibu Shoho sedoyo tamu undangan walimatul Ursy ingkang kawulo mulya’aken. ‫امين يا ر ب العا لمين‬ َ ِْ َ َ ْ ّ َ َ َ ِْ َ Poro Rawuh Ingkang Kulo Hormati Wonteng ing mriki kawulo minongko wakilipun Bapak Hamid ingkang kagungan dalem sepindah kawulo ngaturaken sugeng Rawuh. Dene punopo panjenengan sedoyo kerso ngrawuhi undanganipun Bapak Hamid sekeluarga boten kesupen Bapak Hamid sekeluarga ngaturaken. . ْ ُ ِ ْ ُ ُ ِ ً ْ َ ًَ ْ َ ‫مر حبا أهل بحضو ر كم‬ Ingkang kaping kalih Bapak Hamid sekeluargo nyuwun agunging pangapunten dateng hadirin sedoyo mengenai kekirangan sangking segi nopo kemawon. khusus ipun dumateng Bapak Hamid selaku tiang sepahipun penganten putri inggih puniko ingkang asmo sederek Hindun. dumateng keluarga mriki. pasugatan. dumateng poro tamu-tamu sedoyo. Monggo dipun dahar sa’wontenipun. lan monggo hidangan ingkang sampun kasediaaken meniko kito ni’mati utawi kito dahar kanthi dipun kawiti mawi upacara Bismillahirrahmanirrahim. Mboten kesupen dumateng sedoyo poro pengantar kemanten ingkang kawulo hormati. Shoho Rohmat lan Salam bahagia Alloh mugio tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi besar Muhammad SAW. kanthi kawontenan ingkang sehat wal afiat. sami rawuh wonten ing dalemipun Bapak Hamid puniko. Shoho poro hadirin lan hadirot ingkang kulo hormati. guyub lan rukun. ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat Taufik shoho Hidayah dumateng kito sedoyo. Wonten ing mriki kawulo minongko wakilipun Bapak Shohibul Hajat utawi ingkang kagungan dalem. Pramilo ing mriki kanti raos maremipun penggalih shoho bingahipun manah. sami ugi sangking undangan walimatul Ursy.

Dene menawi terus kundur kawulo mboten saget nyangoni menopomenopo. menawi panjenengan wonten ingkang kerso jagong. sejahtera. kawulo inggih nyumbanggaaken. Amien. kirang langkungipun anggen kulo matur. shoho poro tamu pengantar penganten ingkang kulo hormati. kulo cekapi semanten kemawon. وحرم علين السفا ح. ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak. والصلة والسلم على سيد نا محمد الذى هدا نا إلى سبيل النجاح‬ َ َ ّ ِ ْ ِ َ َِ َ َ َ ِ ّ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ َ ّ َ ْ ََ َ ّ َ َ َ َ ّ َ َّ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ِ ِ ّ ِ َ ّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّ َ ِ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ َِ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ‫وعلى اله وأصحابه أهله الصدق والصلح أما بعد فل حول ول قوة إل بال‬ Poro Bapak. langkung rumiyen kulo muji syukur Alhamdulillah dateng ngarsanipun Alloh SWT.‫الحمدِل الذى أحلنا النكا ح. mboten wonten alangan punopo Amien. maslahah lan barokah dibawah naungan ridho Alloh SWT. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PENYERAHAN KEMANTEN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . sehinggo saget membentuk rumah tangga ingkang bahagia. sageto mendidik shoho ngopeni dateng putro kaleh kolowahu. Poro Tamu undangan ingkang kawulo mulyaaken. Akhiripun kangge kulo. Shoho kulo nyuwun tambahi doa restu. . kalian Alloh dipun paringi wilujeng. sedoyo kelepatan kulo. mugi-mugi kundur panjenengan saking griyo mriki.shoho kanti ucapan Alhamdulillah. lan langsung mulai saat meniko kemanten kaleh kolowahu kulo akehi dados putro kulo kiambak lan dados keluarga kulo. ugi malah matur nuwun. kulo nyuwun agunging pangapunten. namung saget ndonga’aken. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang terakhir mbok bilih acara meniko mangke sampun paripurno. kanti kawontenan rahayu wilujeng widodo lir sambi kolo. Mugimugi kulo selaku tiyang sepuh mriki. penyerahanipun kolo wahu kulo trami kalean asto kaleh. sehingga kulo lan panjenengan sami saget rawoh wonteng ing majlis puniko. ingkang sampun pareng Rohmat soho nikmat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo. Sa’derengipun kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke. Poro Ibu.

kanti pasrah bongko’an tegesipun inggih kados mekaten meniko kawontenanipun. ‫امين يا ر ب العا لمين‬ َ ِْ َ َ ْ ّ َ َ َ ِْ َ Poro rawuh sedoyo kangge selajengipun. Pramilo. mboten saget mbales atas penghormatan meniko kejawi namung saget dungaaken dateng Bapak Shohibul bait mriki kanthi ucapan ‫جزا كم ال خير الجزا كثرا‬ ً َْ َ َ ْ َ َْ ُ ُ ُ َ َ Mugi-mugi atas jerih payahipun utawi penghormatanipun Bapak Shohibul bait mriki sekeluarga tansah andadosno amal sholehipun ingkang ditrimo dening Allah. dumateng bapak Shohibul bait mriki minongko tiyang sepuhipun pengantin putri. mugi-mugi wekdal meniko saget kulo gunaaken ingkang sa’sahe-sahenipun. Dene menawi wonten kekirangipun . Sehinggo kanthi pertemuan kito ing majlis puniko saget dadosaken sababiyahhipun kito pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi benjang ing dinten Qiamat. wonten ing mriki kawulo atas nami wakil para tamu pengantar pengantin. shoho hidangan engkang arupi daharan lan unjukan ingkang kados mekaten meniko mewahipun. wonten ing mriki kawulo minongko wakil sangking walinipun pengantin putro shoho atas nami wakil sedoyo tamu pengantar pengantin putra. shoho kanthi ucapan “Bismilah” sederek Hasan meniko kulo pasrahaken sa’doyonipun dumateng Bapak Shohibul bait mriki. ingkang supadoso masrahaken si manten jaler ingkang Asma sederek Hasan puniko. Sepindah kawula ngraos syukur Alhamdulillah dateng Allah SWT. Kolo wahu bidal sangking dalemipun. Amien Poro rawuh ingkang kulo mulyaaken ! Ingkang kaping tigonipun kawulo ngaturaken agunging panuwun dumateng sederek pranoto acoro ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo. shoho dipun bales kanthi balesan ingkang sakkatah-katahipun. kawulo nampi Amanat sangking Bapak Hamid. ingkang sampun bersusah payah budhi dhaya nyediaaken papan pinara’an. Pramilo kanti raos bingahipun manah. sakrehning sederek Hasan puniko sampun trami dados putro mantunipun bapak shohibul bait mriki.Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat Ta’dzim Alloh soho salam tansah tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW soho para ahli keluarga lumeber dateng kito ingkang sami rawuh ing majlis puniko. ugi kulo wahu sampun dipun laksanakaken Aqad Nikah. Shoho matur nuwun sa’agengipun dumateng Bapak Shohibul baik mriki sekeluarga. Poro rawuh. wonten ing mriki kawulo minongko wakil saking walinipun pengantin putro inggih puniko Bapak Hamid.

و على اله واصحا به‬ ‫اصحاب الكرامة والكمل أما بعد‬ ّ ْ ََْ َ َِ َ َْ ِ َ ْ َ Dumateng Poro Bapak. Dene menawin wonten kekiranganipun sangking segi nopokemawon. Mugi kulo sa’rombongan wangsul saking dalem mriki. Shoho kangge kulo pribadi sedoyo kesalahan awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten ingkang sak katah-katahipun. tindak tanduk ingkang kurang nyocokidateng panggalehipun Bapak Shohibul Bait mriki sakeluarga. kulo nyuwun agunging pangapunten. sehinggo kulo lan panjenengan saged karoyo-royo bucal thempo ninggalno griyo. والصلة والسلم على سيدنا محمد على كل حال. ucapan-ucapan. pendamelan lan sanesipun. kawulo suwun Bapak Shohibul bait mriki umumipun.sangking segi nopokemawon. ninggal bondho lan rojo koyo sami saget rawo wonten ing majlis puniko boten ategas prawan golek joko. kawulo sa’rombongan. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO THOLABUL ILMI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ٍ َ ّ ُ ََ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ َ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ ِ َ َ َ ْ ِ َ َ ّ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى فضل بني أدم با لعلم والعمل. tumuju dateng griyanipun piyambak. soho nyuwun tambahipun do’a restu. saking tingkah laku. lan panjenengan sedoyo. Shoho sa’derengipun kulo pungkasi. utawi dudo golek rondho. Shoho ilmu sing keno kangge sangune ngadep datang kang moho kuoso. Hadirin sekalian ingkang kulo hormati ! Minangkani awalipun atur kulo ing mriki kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat. wilujeng. kawulo minongko wakil saking sedoyo pengantar pengantin. sedoyo keluarga lan masyarakat mriki kersoho paring bimbingan soho tuntunan. Ilmu sing keno kangge sangu dateng griyane moro tuwo. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! . Ni’mat. tansah dipun paringi slamet. kados pundi amrih saget sahenipun. sami ugi : segi pendidikan. poro Ibu. segi pengalaman. Poro rawuh ingkang kulo mulya’aken ! Ingkang terakhir kawulo ugi atas kami nami wakil saking rombongan pengantar penganting mbok bilih acara puniko mangke sampun paripurno. dumateng kulo. boten wonten setunggal alangan punopo. ugi nyuwun pamit pindah. Nanging leres-leres golek ilmu Agomo. Amien.

Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Keranten tiyang niku menawi boten gadah ilmu senajan toh ibadah sampek jungkir balik. meniko tetep kewajiban pados ilmu. niki sampun jaman merdeka boten kados jaman penjajah. Mardudatun Laa tugbalu. dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Keranten pancen dados tiyang Islam lho Pak?! Bu?! Ngaji niku wajib tumrap kito sedoyo. Supados benjang angsal ilmu ingkang katah lan manfaat soho ilmu ingkang saget beto bahagia lan wilujeng donyo lan akherat. Pramilo monggo kito tingkataken . Sa’niki sampun kathah sekolahan sampun kathah tempat-tempat pendidikan. utawi ibadah mempeng. ُ َْ ُ َ ٌَ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ِْ ِ ْ َ ِ ْ َ ّ ُ ُ ‫و كل من بغير علم يعمل اعماله مر دو دة ل تقبل‬ Tiyang niku menawi boten gadah ilmu. elek.Sebagai pengajak kulo monggo iang saat meniko kulo lan panjenengan samiho niat ngaji. Kito tingkataken anggen kito belajar. sampun ketinggalan jaman. untune entek. monggo Poro Rawoh sedoyo terutama adik-adik lan generasi Muda-mudi remaja Islam. niku nggih boten patut. Niat ibadah dateng ngarsanipun Allah SWT. Kanjeng Nabi dawoh : ‫)طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة )رواه ابن عبد البر‬ ٍ َ ِْ ُ َ ٍ ِِ ُ ّ ُ ََ ٌ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ََ Ingkang artosipun : “Bilih pados ilmu meniko dipun fardhuaken tumrap saben-saben tiyang Islam jaler lan istri“ Soho kanti hadist meniko kito sampun jelas bilih pados ilmu meniko merupakan proses ingkang serba terus tanpa wonten bates waktu baik kapanpun. ngrowek. Amargi. tapi boten dipun ilmuni meniko tiwas bal gedual. ngamalipun boten dipun terimo dening Alloh. tengriyo namung kluyur-kluyur jogrok klimprakklimprik kados sarung goyor. Pramilo sangkeng meniko. ora tedas peyek. Hal meniko cocok kalian dawohipun Alloh wonten Al-Qur’an. Dados senajan tiyangnipun sampun tuwek. Surat AlMujadalah ayat 11 ٍ َ َ َ َ ْ ِ ْ ْ ُْ ُ َ ْ ِ ّ َ ْ ُ ْ ِ ْ َُ َ ْ ِ ّ ‫يرفع الُ الذ ين آمنوا منكم والذ ين أوتوا العلم درجات‬ ِ َْ َ Artosipun : “Allah bade ngangkat derajatipun tiyang-tiyang ingkang beriman lan tiyang-tiyang ingkang nggadahi ilmu dateng pinten-pinten derajat“ Tapi sa’wangsulipun menawi kito boten anggadahi ilmu boten saget ngaji lan boten purun belajar lan boten sekolah.

awak dredek. pados ilmu pengetahuan ingkang kathah. karo Paklek mendelik. nopo maleh pendidikan Ilmu Agama.anggen kito belajar. dodo ampek. Ingkang cocok dawohipun kanjeng Nabi ِ ّ ِ ْ ُ ُ ََْ ِ ّ ُ َْ ‫خير الناس أنفعهم للنآس‬ Artosipun : “Sa’bagus-baguse menongso yoiku sing manfaat marang. boten purun sekolah. didhol ora payu Akheripun tiyang sepuhipun namung susah. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO KESAN PESAN KEPADA PARA SANTRI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ُ َ ّ َ ُ ‫ّ ْ ِ ْ ُ ِ ْ ََ َ َ َ ِ ِ ّ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ِ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ ِ ْ َ َ ّل‬ ‫الحمدِل رب العا لمين الذي هدا نا إلى الرشد المبين وامرنا بالتحاد والعتصام بحبل ال المتين. Keranten lare niku menawi boten kenal pendidikan. Poro santri putra soho Putri ingkang kulo hormati. Diajar nangis. di guwak moleh bendino ngentekno sego. boten purun datang masjid. فقال ال تعالى : واعتصموا بحبل ال جميعا ول تفرقوا‬ ْ ُ ّ َ َ َ َ ً ْ ِ َ ِ ِ ْ َ َ ْ ُ ِ َْ َ ّ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ ْ َ َ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ََ Dumateng Poro Bapak Pinisepuh. karo bapak galak. kirang langkungipun kulo nyuwun pangapunten. Boten kesupen . awak sak kujur rasane dredek. boten purun ngaji. kon minggat boten budal. karo dulur ngladur. karo Kakang mbangkang. irung pilek. Poro konco-konco. Niku nggeh nyusahaken tiyang sepuh nipun. Soho dumateng poro Bapak. Bangsa lan Negoro. karo Pakdhe gumedhe. lan sanessanesipun. Sa’bendino ngente’no sego. Soho ingkang saget menjunjung tinggih Harkat lan Martabat tiyang sepuhipun kaleh. gelisah pikiran jibek napas sesek. jaluki duwit. di tuturi boten manut. bendino kur telek-telek mergo duwe anak ndablek kon mergawe ora untek menengahe malah mbegegek lek ngeteniki tiyang sepuh susah menopo boten? Poro Bapak Poro Ibu? Mulane monggo putro-putrine dipun didik ingkang saestu supados leres-leres saget kados lare ingkang berguna bagi Agama. والص َة والسلم‬ َِ َ َ َ ْ ِ َّ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. Menawi kentandang gaweh boten purun. datang langgar. Ibu sampun ngantos ketinggalan. soho Poro Bapak Kiyai ingkang kulo mulya’aken. menungso liyane“ Poro rawo ingkang kulo hormati ! Kintenipun cekap semanten atur kulo. kuping gemrebek weteng muneg-muneg. karo Embah mbantah. ojo sampek gadah putro sing lolak-lolok. karo tonggo ora duwe dugho. karo Ibu nesu.

niku berarti Tigo. TRI. Kaping tigonipun kulo aturaken matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kulo kangge ngisi wontenipun acara ing saat meniko. isoho dadi santri sing cocok kaleh sebutane santri. Dados Santri niku insan (manungso) ingkang kedah netepi perkawis tigo. kintenipun boten wonteng kata-kata ingkang manis. َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ َْ ‫الحمدِل رب العالمين‬ Ingkang kapingkalihipun Rohmat soho salam mugio tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW shohor poro Ahli Keluarga lan sahabatipun. dateng Alloh SWT kanthi ucapan…. pada kesempatan meniko. cerah terang benderang. Pramilo merupakan suatu hal engkang sanget berharga shoho sanget penting menawi wonten kesempatan meniko kulo mengajak dumateng konco-konco kangge ningkataken mutu semangat belajar lan berjuang kanthi sungguh-sungguh lan sabar. ingkang pantes kulo aturaken wonten permulaan atur kulo. ِ ْ َ ْ ِْ ُ Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Wonten sebagian Ulama ingkang njelasaken : Bilih santri meniko singkatan sangking gangsal kata inggih meniko : SANTRI : SA berarti sanggup N berarti nerusaken T berarti tuntunan . Sampun ngantos putus sebelum berhasil. Ingkang maksudipun SAN niku Insan utawi menungso. Inggih meniko No 1 : ‫( اطيع ال‬To’at dumateng Alloh) No. Poro konco-konco santri ingkang kulo hormati ! Pada kesempatan niki. II ‫( اطيع الر سول‬To’at dumateng َ ُ ِْ َ َ ْ ُ ّ ُ ِْ َ Rosul) No. Nopo malih tumrap kito sedoyo sebagai santri. III ‫( اولى المر‬To’at dumateng Pemerintah). kejawi nglahiraken raos puji syukur. kulo saget merasa bangga lan gembira kranten ing saat meniko kulo dipun takdiraken dening Allah saget bertemu. Mugi-mugi wekdal meniko mangke saget kulo guna’aken ingkang sa’sahe-sahenipun.dumateng Adi-adik senasip lan sa’perjuangan ingkang kulo sayangi. Lewat suasana ingkang indah. berpadu lan bersatu kaliyan rekanrekan santri ingkang giat lan gigih dalam memperjuangkan syariat Islam Agama Alloh.

‫ عظة النا شئين‬njelasaken ّ ‫إ ّ فى يد كم أمر المة * وفى إقدا مكم حيا تها‬ َ َ َ َ ْ ُ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ّ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ِ َ ِ ‫ِن‬ Ingkang Artosipun : “Sa’temene ono ing tangan siro kabeh iku letak urusan umat yakni urip utowo matine lan ono ing derap langkah siro iku maju lan mundure umat” Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Dados jelasipun menawi kito sebagai santri. Tak gentar halilintar. Tak Mundur dalam bertempur. Tak heran karena hujan. Imam Gozali wonteb kitab . Tak gopoh melawan musuh. Tak muntir karena petir. Boten purun berjuang nyiaraken agami Islam. Tapi sak wangsulipun menawi kito sedoyo sebagai santri utawi sebagai generasi muda-mudi Islam purun belajar ilmu agami ingkang mempeng shoho purun berjuang terjun wonten jam’iyah-jam’iyah.R berarti Rosul I berarti Ilahi Dados sebagai santri kedah sanggup nerusaken tuntunan Rosul Ilahi. Shoho kedah berjuang lan anggadahi I’tiqod ingkang kiat. ِ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ ََ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ‫ل أقعد الجبن عن الهيجاء* ولو تو لت زمر العداء‬ Ingkang artosipun : “Aku ora bakal mandek wedi sangking pertempuran senajan musuh berbondong-bondong melawan“ Kejawi sangking meniko pancen santri meniko ingkang bertanggung jawab dateng maju munduripun utawi gesang lan matinipun umat beragama wonten masa depan. tabah lan sabar dalam menghadapi sesuatu. kados dene jam’iyah qiroah utawi jam’iyah dibaiyah shoho jam’iyah seni hadroah shoho sanes-sanesipun. mugi-mugi Alloh ngasilaken perjuangan kito sedoyo sehinggo saget tercapai lain . Tak cemas karena panas. Mendal karena rayuan gombal. terjun wonten jam’iyah utawi organisasi. Tak goyang karena gelombang. Pramilo sangking meniko monggo kito samiyo ngatah-ngatahaken dongo nyuwun dateng Alloh. Hal meniko cocok kalian qoulipun Iman Ibnu Malik wonten kitab Alfiyah . boten purun bertekat melingkis celana melangkahkan kaki. Insya Allah kehidupan agama lan kemajuan agama wonten ing masa depan tetap cerah bersinar terang. bererti kito meniko nuduhaken kematian lan kemunduruan agami wonten ing masa depan.

Sedoyo kelepatan nyuwon pangapunten ingkang kathah. damai. masa ingkang penuh sifat murka lan kejam menuju masa damai. poro Ulama’ul Amilin khususipun poro Bapak kiyai ingkang kulo hormati. adil ٌ ْ ُ َ ّ َ َ ٌ َ َّ ٌ َ ْ َ dan makmur penuh ampunan. selagi tiyang ingkang memeluk Agami Islam kolowahu-boten menyimpang lan melanggar dateng garis-garis agami Islam. yakni saking masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والمو عظة الحسنة وجادلهم بالتى هي احسن. Sahabat-sahabat. meniko bade mejamin umat manusia menuju hidup bahagia lahir lan batin. bangsa lan negara ‫ بلدة طيبة ورب غفور‬Negara aman.من الشيطان الرجيمن. Langkung rumiyin kulo manjataken puji syukur dateng Alloh SWT. tapi kangge mencapai lan ngasilaken kebahagiaan. واذل المعتدين وأفهمنا من علوم الدين. Cekap semanten atur kulo. صد ق ال العظيم‬ ُ َ ْ َ َ ِ ِ ّ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ َِ ُ ْ ُ ِ ْ ِ ّ ِ َ ْ ّ َ ِ Hadrotul Mukarromin. shoho Rohmat Allah lan salam mugiho dipun tetepaken dateng Nabi Pejuang Islam. والصلة والسلم على اشرف المرسلين سيدنا‬ َ ِ ّ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ ْ ُُ ْ ِ َ َ َ ْ ََ َ ْ ِ َ ْ ُ ْ ّ َ َ َ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ِ ُ ْ ‫َ ْح‬ ِ ِ ُ ْ ُ َ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ ْ َ َِ ْ ُ َ ِ َ َِ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ ‫محمد وعلى أله واصحا به ومن تبعهم الى تبعهم الى يو م الدين أما بعد. lan ridlo Allah. inggih puniko agami Islam.terwujud cita-cita agama. shoho boten melanggar dateng ajaran Islam. rekan-rekan. adik-adik senasib lan sa’perjuangan ingkang kulo sayangi. Amin. Nabi pemimpin Arab lan ajam ingkang beto umat manusioa sangking masa ingkang hitam kelam. aman. ingkang penuh cahaya bagaikan sinar bulan ing tengah malam. فقال ال تعالى فى القرآن الكريم أعو ذ بال‬ ‫. meniko boten saget wujud tanpa dipun tuntut kalian perjuangan ingkang sungguh-sungguh Sedoyo kolo wahu boten berhasil nopo malih kangge mempertahankan . ingkang mucal menungso mawi Qolam tentang ilmu ingkang dereng difaham. Keranten Agami Islam. shoho kawilujengan lahir lan batin meniko boten saget dipun wujudaken sambi turu utawi tenguk-tenguk kaliyan lingguh silo tumpang. tentram. agama ingkang paling mulyo minggahipun Alloh. Tuhan Semesta Alam. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PERJUANGAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫ال َمدِل الذي اكرم المجا هدين. Poro Hadirin ingkang kulo hormati ! Menurut pandangan Islam. shoho wilujeng wonteng ing dunyo lan akhirat.

poro ‫ أغنياء‬poro ََْ َ dermawan. Kito sebagai generasi penerus pewaris sangking generasi ingkang rumiyin sampun jerih payah mewarisi kito bangunan masjid-masjid. Sa’meniko kito ugi kedah purun bangun. soyo dangu bade merajalela. utawi boten kito cegah. Kito kedah ringan tangan lan bermurah hati. Terutami wonten kalangan muda-mudi. remaja. ngorbanaken jiwa raga. lan kaum muslimin. langgar lan sanesipun. supados generasi ingkang bade datang ingkang ngrahosa ken jasa kita. Pramilo sangking meniko kulo anjuraken dateng poro Jutawan. sampun ngatos bahil utawi kumed ngurbanaken harta benda kangge Kepentingan Agami kito.shoho melestarikan nilai kemulyaan Islam meniko. sehinggo saget ngalahaken kebudayaan Islam piyambak akhiripun umat Islam piambak ingkang bade rugi. lan ugi kito ingkang ngraosaken utawi ingkang nggunaaken bangunan-bangunan kolo wahu. utawi ndandosi bangunan kolo wahu. cocok nopo boten kalian ajaran agami Islam ? niki boten peduli. Firman Alloh wonten Al-Qur’an : ‫و جا هدوا بأموا لكم وأنفسكم فى سبيل ال‬ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ِ ُ ْ ََ ْ ُ ِ َ ْ َ ِ ْ ُ ِ َ َ Ingkang artosipun : “Lan berjuango siro kabeh klawan bondo siro lan awak siro ing dalem agamane Alloh“ Nopo maleh memasuki abad modern saat meniko katah kebudayaan-kebudayaan asing ingkang mlebet wonten negari kito Indonesia. Hal meniko menawi kito kurang waspada. shoho harta benda demi kejayaan Islam. Hal meniko cocok kaleh dawuhipun Al Hukama ‫لقد غر سوا فأ كلنا وإننا* لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ Ingkang artosipun : “Sa’temene wong-wong kang dingin wis podho nandur jasa sehinggo kito sing mangan jasane lan sa’temene kito ugo nandur sehinggo wongkang sa’wise kito (generasi mendatang) mangan jasa kito“ Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Pramilo sangking meniko kangge ngasilake kejayaan Islam dan kebahagiaan kaum . gedunggedung madrasah. katah poro remaja ingkang menggemari kebudayaan luar tapi boten dipun saring. ingkang bertentangan kalian agami Islam.

Mugi-mugi Alloh SWT enggalo paring kesembadan dateng usaha lan perjuangan kito sehinggo. Ingkang kaping kalehipun mugi-mugi tambahipun Rahmat Ta’dzim Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. poro konco-konco sedoyo siswasiswi madrasah……… ingkang kulo sayangi. berpadu lan bersatu wonten ing majelis puniko kanthi keadaan ingkang sehat wal afiat.muslimin monggo sanak famili. saget bertemu. وند عهم إلل سبيل ربنا بالحكمة‬ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ َِ ْ ُ ُ ْ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ ِ ْ ُ ِ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ ّ َ ِ ُ َ ْ َ َ َ ََ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ َ ْ َ ْ ‫َ ّ َ ُ َ ّ َ ُ َ َ َ ّ ِ َ ُ َ ّ ٍ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ َ َ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ِ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ِه‬ ‫والصلة والسلم على سيدنا محمد إبن عبد ال. Poro hadirin sekalian ingkang kulo hormati. pramilo monggo sepindah malih semangat berjuang lan beramal selalu kito tingkataken sampun ngantos bosen utawi waleh. lan tingkah laku ingkang ngremenaken. tercapailah cita-cita kito. tonggo teparu. soho dumateng poro . lan masyarakat kito ajak menuju dateng dalan agamipun Alloh kanti bijaksana. poro Bapak wali murid ingkang kulo hormati.‫الحمدِل الذى على ما ختمناه من الدراسة. وعلى اله وأصحا به ومن واله وعلى من أقا م هذ ِ المدرسة. Hal meniko sesuai kalian dawohipun Allah : ُ َ ْ َ َ ِ ِ ّ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ ََ ُ ْ ُ ‫أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والمو عظة الحسنة وجا دلهم بالتى هي أحسن‬ Ingkang Artosipun : “Ngajako maring dalane Pangeran iro kanti bijaksana lan pitutur kang bagus lan tukaro pendapat maring Qoum kelawan toto coro kang bagus“ Poro Rawuh. sa’derengipun berhasil. bahagia. lan slamet wonten ing donyo lan akhirot Amin. ومن‬ ُ ْ َ ّ َ ِ ِ َ َِ ِ َ ْ ِ َ ْ ِ َ َّ َ َ َ َّ ‫علم وتعلم فيها لعلء كلمة ال. supados saget cocok antara ucapan lan perbuatan. Sa’derengipun kulo ngaturaken nopo ingkang dados beban kawulo. Cekap semanten atur kulo ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WAKIL SISWA DALAM PENUTUPAN SEKOLAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . langkung rumiyin kulo muji syukur dateng Alloh SWT ingkang sampun paring Rohmat Nikmat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo sehinggo kito sami saged karoyo-royo. ونسئل نفعها لننذر بها اهل القر ية. nanti pitutur ingkang sahe. اما بعد‬ Hadratul mukarromin. poro Ulama’ul amilin poro Bapak guru dan bu guru ingkang kulo taati.

masyarakat agami. panas utawi jawah sak perlu mendidik soho membina dumateng kawulo sa’konco awit milahi mlebet wonten ing madrasah mriki sehingga wekdal puniko saget dipun wastani Tamat tingkat tsanawiyah. utawi jasa-jasanipun Poro Bapak Kyai. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sesuai kalian fungsi sangking tugas kawulo inggih puniko mewakili sangking sedoyo siswa-siswi khususipun siswa-siswi kelas tigo Tsanawiyah wonten ing madrasah puniko. Boten pandang wekdal.ahli keluarga lan sohabatipun. sebab kulo sa’konco sering damel susah payahipun poro Bapak Kiyai soho poro Bapak Guru sami ugi wonten ing sa’lebetipun Madrasah utwai wonteng ing jawinipun madrasah. soho sedoyo dewan Asyatid ingkang sampun jerih payah ngorbanaken jiwa raga. sageto manfaat maslahah lan barokah saget manfaati lan barokahi dumateng pribadi kulo. soho ingkang katah. sa’perlu nyampeaken sambutan atas nama wakil sedoyo siswa-siswi. Pramilo sepindah kulo nyuwun dipun aliraken samudra kemaafan lahir lan batin. ingkang sekedap maleh bade ninggalaken bangku sekolah wonten ing Madrasah puniko. khususipun siswa-siswi kelas tiga tsanawiyah. mugi-mugiu sedoyo ilmu ingkang sampun kulo pelajari sangking madrasah puniko. Amien yaa Robbal Aalamien. lan negari ingkang akhiripun saget dados lantaran . Ingkang kaping tigonipun kulo ngaturaken matur nuwun dumateng sederek pembagi acara ingkang sampun mempercayakan penuh dumateng kawulo. tenaga. Ingkang terakhir kulo nyuwun barokah do’a restu dumateng Poro Bapak Kiyai soho Bapak Guru. Wonteng ing mriki kawulo ngaturaken matur nuwun ingkang sa’agungipun dumateng Poro Bapak Kyai. Bapak Guru lan Ibu Guru kanti balesa ingkang sa’sahe-sahenipun. Poro Bapak poro Ibu soho Hadiri sedoyo. Wonten ing mriki kulo sa’konco. selajengipun kulo sa’konco ngaturaken sedoyo kalepatan dumateng poro Bapak Kiyai soho Bapak Guru wonten ing madrasah puniko. ‫جزا كم ال أحسن الجزاء كثيرا‬ ً ْ َِ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ Mugi-mugi Allah SWT ingkang bales jasa-jasa utawa jerih payahipun Poro Bapak Kiyai. kejawi kulo namung saget ngaturaken…. lan fikiran. siang utawi dalu. lan Bapak Guru. boten saget bales punopo-punopo atas jerih payahipun.

kulo nyuwun agengipun pangapunten. Amien.kangge taqorrub dumateng Alloh. Amieen. soho ndadosaken sababiyahipun khusnul khotimah. Lan mugi-mugi sak sampunipun kito tamat sangking tingkat tsanawiyah puniko sageto nerusaken dateng tingkat sa’terusipun sehinggo saget hasil lan tercapai nopo ingkang kito cita-citaaken. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . Kintenipun cekap semanten atur sangking kawulo awal ngantos akhir sedoyo kelepatan kulo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful