P. 1
pidato bahasa jawa

pidato bahasa jawa

|Views: 1,018|Likes:
Dipublikasikan oleh Nadia Shaliha

More info:

Published by: Nadia Shaliha on Jan 16, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

PENGETAN DINTEN KARTINI Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan.

Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi. Para kanca, siswa-siswi ingkang kula tresnani. Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng Gusti Mahakwasa ingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun. Kita sadaya taksih saged kempal manunggal kanthi tentrem, bagas, waras, kebak ing kabagyan salebetipun pahargyan pengetan dinten Kartini samang-ke punika. Pangetan dinten Kartini wigatos sanget tumrap kula panjenengan sadaya. R.A. Kartini pindhanipun sekar ingkang tansah mbabar angambar ganda arum ing bangsa Indonesia. Panjenenganipun punika pangarsa tumrap wanita ingkang karyanipun mligi kangge majengipun wanita wiwit duk rikala bangsa Indonesia taksih dipuncengkerem dening bangsa penjajah. Labuh lebetipun R.A. Kartini saestu luhur sanget tumrap kaum wanita. Langkunglangkung ing wekdal sapunika ingkang taksih kedah meres penggalih kangge majengipun bangsa. Panyengkuyungipun para wanita boten saged dipunremehaken, malah kepara langkung bobotipun tumrap pembangunan majengipun bangsa punika. Pancen sampun dipundokrataken para wanita saha limrah nggadahi raos ingkang kalangkung alus. Sanadyan makaten geget ing manah tansah makantar pindha waja ngudi kautaman. Sadaya punika inggih awit saking pangaribawanipun lelabetanipun Ibu Kartini ingkang sampun tumanem ngrembaka ing mahanipun wanita Indonesia. Sampun cetha ing panggesangipun bangsa kathah wanita ingkang saged kiprah kadi dene para priya ing babagan warna-warni. Ingkang makaten punika saestu saged damel mongkoging manah. Kanti makaten punika sumangga kadang-kadang putri sami saged nglajengaken gegayuhan tuwin lelabetanipun Ibu Kartini ingkang luhur punika. Ingkang boten kenging dipunlirwakaken inggih punika tansah ngudi jatidhirinipun putri Indonesia. Putri Indonesia ingkang prasaja, mrantasi sadhengah karya. Semanten saha makaten atur kula. Mugi sami kepareng maringi pangapunten tumrap sadaya kekirangan lan kelepatan kula.

PIDATO HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN RI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ .‫الحمدِل الذي انعمنا بالحر ية وحده. والذي صدق و عده ونصر َبده وأعز جنده وهزم الحزم الحزاب وحده‬ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ّ َ ََ ُ َ ْ ‫َ ْ َ ْ ُ ِ ّ ِ ْ َ ْ َ َ َ ِ ْ ُ ّ َ ِ َ ْ َ ُ َ ّ ِ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ع‬ ‫.والصل ة والسلم على سيد نا محمد ل نبي بعده. وعلى اله واصحا به ومن تبع رشده أما بعد‬ ّ ُ َ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ Poro Bapak, Poro Ibu sederek-sederek, sebangsa lan setanah air, ingkang kulo hormati ! Langkung rumien monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken raos puji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT, ingkang sampun paring Rohmat, Taufik soho Hidayah dateng kulo lan panjenengan sedoyo, sehinggo wonten ing majelis puniko, dalam rangka memeriahkan Peringatan dinten ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 49 mugi-mugi kerawuhan kulo lan panjenengan meniko dipun catat dening Alloh SWT. Minongko dados amal soleh kulo lan panjenengan Amin. Ingkang kaping kalih mugio tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW, soho poro ahli keluarga lan sahabatipun. Kaping tigonipun kulo matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kito kangge mengisi wontenipun acara meniko mugi-mugi wekdal meniko saget kulo ginaaken ingkang sak sahe-sahenipun. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Alloh SWT sampun paring nikmat dateng poro kawulonipun meniko sampun katah sanget, sehinggo ngantos mboten saget kito itung. Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur’an ‫و ان تعدوا نغمة ال ل تحصو ها‬ َ ْ ُ ْ ُ َ ِ َ َ ْ ِ ُّ َ ْ ِ َ Ingkang artosipun : “Lan lamun siro ngitung marang nikmate Alloh, mongko siro ora biso ngitung“ Poro Rawuh ! Dene termasuk salah setunggalipun nikmatipun Alloh ingkang ageng dipun parengaken kito bongso Indonesia, Inggih meniko nikmat kemerdekaan ingkang dipun proklamiraken tanggal 17 Agustus 1945, ngantos dinten meniko kito peringati. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Menawi kito ngemut-ngemut sejarah Bangsa Indonesia sakderengipun merdeka, meniko

pinten-pinten tahun dipun jajah dening bangsa Asing. Inggih meniko dipun jajah dening Belanda lan Jepang ngantos pinten-pinten tahun Rakyat Indonesia hidup dibawah cengkraman kaum penjajah. Rakyat Indonesia mboten anggadahi kebebasan, bahkan selalu di tindas lan dipun aniayaya dening bangsa asing. Sehinggo berkat sifat Rohman Rohim Alloh SWT, lan ugi kanti semangat perjuanganipun Poro Pahlawan lan poro Pejuang Bangsa Indonesia ingkang giat lan gigih, berani, pantang mundur, para Pejuang kito saget ngalahaken poro kaum penjajah sehinggo tepat tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia memproklamasikan dinten Kemerdekaan Republik Indonesia. Poro Rawuh Ingkang kulo hormati ! Pramilo kito kedah bersyukur dateng Alloh SWT ingkang sampun pareng nikmat Rupi kemerdekaan meniko. Supados Negri kito Indonesia tansah dipun paringi berkah dening Alloh. Dipun paringi aman, damai, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, adil makmur penuh ampunan, lan Ridho Alloh. Kranten Alloh sampun berjanji wonten Al-Qur’an surat Ibrahim ayat 7 ٌ ْ ِ َ َ ِ َ َ ّ ِ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ ََ ْ ُ ّ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ َ ‫لئن شكر تم لء زيد نكم ولئن كفرتم إن عذا بى لشديد‬ Ingkang Artosipun : “Demi yekti lamun podo gelem syukur siro kabeh marang nikmat-Ku, mangko Ingsun nambahi nikmat maring siro kabeh. Lan yekti lamu siro kufur maring nikmat-Ku, mangko saktemene sikso-Ku iku banget …….” Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kejawi sangking meniko, kito ugi kedah matur nuwun dumateng poro pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun jerih payah, rela ngorbananek jiwa rogo, harta benda kangge merebut Kemerdekaan Meniko, pramilo wonten ing kesempatan sahe niki monggo sejenak kito panjataken doa mugi sedoyo para pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun sukses merebut kemrdekaan Negeri Republik Indonesia, meniko selalu dipun bales dening Alloh, dipun trami jasa-jasanipun, lan dipun dadosna amal sholehipun, ingkang berjuang wonten akhirat dipun paringi berkat soho kejembaran wonten ngersanipun Alloh SWT. Amin-amin yaa Rabbal alamin. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Sak meniko kito termasuk generasi penerus pewaris kemerdekaan Pramilo kito

berkewajiban nerusaken perjuangan poro pejuang ingkang rumiyin. Shoho memelihara lan melestarikan kesejahteraan Negeri Indonesia meniko. Sampun ngantos nikmat kemerdekaan ingkang meniko kito sia-siakan kanti ngawontenaken pesta pora, lan hurahura ingkang boten berarti, tanpa ngawontenaken amalan-amalan ingkang beto kemanfaatan lan kemaslahayan Negara. Sebab kemerdekaan meniko boten semata-mata hadiah saking bangsa asing ingkang diberikan kanti cuma-Cuma, meniko boten. Tapi berkah jasa-jasa poro pejuang ingkang sampun rumiyin. Pramilo sepindah maleh kito ugi kedah mengisi kemerdekaan kanti menanamkan jasa kangge tiang-tiang ingkang bade dateng, utawi kangge generasi kita mangke. Hal meniko cocok kalian dawuhipun Ulama rumiyin….. ‫لقد غرسوا فاء كلنا وإننا لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ Ingkang Artosipun : “Yekti wongkang dingin wes podo nandur jasa lan kito sing ngrasa’ake marang jasa lan sa’temene kito ugo kudu anandur jasa supoyo wong-wong kangsakwusi kito biso mangan jasa kito. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang terakhir monggo, putro-putri kito sedoyo, kito didik ingkang sahe lan kito arahaken dumateng perkaws ingkang sahe, supados mangke saget dados generasigenerasi penerus ingkang bertanggung jawab dateng kemajuan agama. Bangsa lan Negoro AMin yaa Rabbal alamin. Kintenipun cekap semanten atur saking kulo. Mugi-mugi saget bermanfaat dumateng pribadi kawulo khususipun, lan umumipun dateng panjenengan sedoyo. Masang pulut ning duwur cemoro Menawi luput kulo nyuwun ngapuro ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫بخط الفقير مفرو حين‬ ‫بن منو ر الجفسى‬ ّ

sehinggo saget ndadosaken fitrah utawi lambang kesucian. utawi batiniyah. Kanti menambah amalan-amalan ibadah lintunipun kados dene sholat tarowih. أ ما بعد. Poro Bapak.ال من ومنكم اجمعين‬ Poro Bapak. Kaping kalihipun Rohmat Ta’dzim dan salam bahagia Alloh. Lan ugi wonten akhiripun wulan Romadhon kita tutup mawi Zakat Fitrah kanti harapan kulo mugi-mugi nopo ingkang kito laksanakaken wonten ing wulan Romadhon kolo wahu minongko dados amal ingkah sholeh. Poro Ibu. Hadirin sekalian ! Wonten ing saat meniko kito sampun manggihi wulan syawal malih. Ingkang mbuahaken amalan-amalan ingkang sahe wonten wulan-wulan sakterusipun. Kranten wonten ing wulan sakderengipun yakni wonten ing wulan Romadhon kito sampun sukses nindakaken ibadah puasa sebulan penuh. shoho poro ahli keluarga lan sahabatipun. sami ugi sehat lahiriah. وأمر نا بال تحاد وصلة اْلرحام‬ ِ َ ْ َ ِ َِ َ ِ َ ّ ّ ِ َ َ َ ََ ِ َ ّ َ ِ َ ّ ِ َ ْ ََ ّ َ ْ ََ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ْ ََ َ َ ْ َ ُ ْ َ َْ َ َّ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ‫والصل ة والسلم على سيد نا محمد خير اْلنام.‫الحمد ل الذى انعم علينا بنعمة اليمان والسلم. من العائدين والفا ئزين تقبل‬ ّ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ َِ ََ َ ِ َ َ ِ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ِْ َ ْ َ ْ ُ ِْ َ ّ ِ ُ ‫. utawi resepsi “Halal bi halal” kanti keadaan sehat wal afiat. shoho keluhan lan .PIDATO RESEPSI HALAL BIHALAL ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . wonten ing manah kito sedoyo. mugio tetep dipun limpahaken dateng kanjeng Nabi Muhammad SAW. poro Ibu. واو جب علينا بالصلة والصيام. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Kranten hikmah nindaaken ibadah poso meniko disamping kito ninda’aken perintahipun Allah SWT kanti ngeker hawa nafsu wonten ing siangipun wulan Romadhon. sehingga kulo lan panjenengan saget pepanggihan wonten meniko majlis. وعلى اله واصحا به الكرام. dalam rangka “bersilaturrohim”. ingkang sampun paring Rohmat shoho ni’mat. meniko ugi kito saget ngraosaken betapa sedih lan gelisahipun si Fakir-Miskin ingkang wonten ing saben dintenipun selalu ditimpa kekurangan dahar. ngunjuk. hadirin sekalian ingkang kulo hormati ! Langkung rumiyin kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT. tadarus Al-Qur’an lan sanesipun.

selalu dikuasi Howo Nafsu. kito isi kanti halal bihalal. sahabat karib. kito lenyapaken mawi berjabatan tangan. mempererat tali persaudaraan antara keluarga. hadirin sekalian ! Sak meniko sampun dugi wulan syawal. famili. shoho sederek seagomo lan seperjuangan. katimbang wulan ingkang berlalu.kelemahan tenogo. melampauai batas tanpa mengukur kekuatanipun. mangkel-mangkelan lan sanesipun. Kanjeng Nabi sampun dawuh : ُ َ ِ َ ْ ‫َ ْ َ َ ّ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ِ ِ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ َ َ ُ ِ َ َ ِ ِ َ ْ َص‬ ‫من أحب أن يبسط له فى رزقه وينساء له فى أثره فلي ِل رحمه‬ Artosipun : . Setiap hari selalu dalam pemborosan. mangan ngumbe sak katahipun. guru-guru kito. Sering timbul rasa iri. kanti bersilaturahim. Mungkin wonten ing saat-saat ingkang berlalu terjadi kesalahan-kesalana utawi sering melakukan hal-hal ingkang mboten nyekecoaken manah. kito panggihi sanak keluarga. tiyang sepuh kito. Pramilo saat meniko kito bucal. berarti kito meniko gesang nuruti kemauan howo nafsu lan kemauan weteng utawi dados Abdul butun alias hamba perut. sehinggo kito purun nafkahaken sebagian harta benda kito kangge shodaqoh dateng Fakir-Miskin kolo wahu. saling maaf memaafkan lahir lan batin. Lan ojo ngliwati bates. buruk sangka. ingkang akhiripun kito timbul roso belas kasihan kito dateng Fakir Miskin. poro Ibu. wulan ingkang penuh dipun rameaken lan dipun meriahaken dening sedoyo umat Islam. Alloh dawuh wonten Al-Qur’an : َ ِِْ ْ ُ ْ ّ ِ ُ َ ‫كلو واشربوا ول تسر فوا إن ال ل يحب المشرفين‬ ّ ِ ْ ُ ِ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُُ Ingkang artosipun : “Mangano siro kabeh lan ngumbiho. Pramilo monggo kesempatan wulan syawal meniko kito ginaaken kangge bersilaturrohim. konco-konco lan sanak. Padahal. supados gesang kito meniko angsal berkah sangking Alloh SWT. selalu berlebih-lebihan. Poro hadirin ingkang kulo hormati ! menawi kito mboeten purun nglampahi ibadah puoso. Saktemen Alloh ikut ora demen marang wong kang ngliwati bates“ Poro Bapak. Monggo kito ndugeni. dengki. Kranten ing wulan menikolah saat meledakipun kegembiraan ingkang penuh harapan menuju kearah hidup baru gesang ingkang langkung sahe.

sejahtera wonten ing duniyo lan akhirat. Kata penyair malih : ‫لقد غر سوا فا ء كلنا وإننا * لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ Ingkang artosipun : “Sa’temen wong-wong sakwuse kito wis podo nandur jasa. saking agomo. Mongko opo gunane umurku ing dino iku” Poro hadirin sekalian ! Sesuai kalian kata syair kasebut. mongko becik silaturrohmi (nyambung sanak sedulure)” Poro Bapak. Lan yektine kito ugo nandur jasa supaya wong-wong sing sak wusi kito biso mangan jasa kito (metik jasa kito)” Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Kintenipun cekap semanten atur kulo. Kranten generasi meniko ingkang menentukan masa ingkang bade dateng. َ ْ ِ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ ّ ِ ُ َ َّ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ‫من العا ئدين والفائزين تقبل ال من ومنكم اجمعين‬ ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . monggo kito tingkataken mutu pendidikan lan praktek. sedoyo kelepatan nyuwun pangapunten. lan didawakne (di berkahi) umure.“Sing sopo wonge pengin diluasne rizkine. lan aku durung ngasilken ilmu pengetahuan. lan durung ngasilaken pekerjaan tangan. bangsa lan negoro. monggo kito berusaha ningkataken pendidikan dateng putri-putri kito generasi mendatang. utawi mewujudkan sedoyo amal ingkang saget mbeto bahagia. Mengingat kata penyair : ‫إذا فتنى اليوم ولم أكتسب علم* ولم أصنغ يدا فما ذا ك من عمرى‬ ُِْ ْ ِ َ َ َ ً َ ْ ِ ْ َ ْ ََ ً ْ ِ ْ ِ َ ْ َ ْ ََ ُ ْ َ ْ ِ َ َ َ ِ Ingkang artosipun : “Naliko wis ngliwati aku sijining dino. ingkang sanggup dibebani seribu macam tugas. supados dados generasi ingkang berguna lan berjasa. lan kito sing mangan jasane. Poro Ibu hadirin sekalian ! Dados wal hasil wonten ing kesempatan wulan Syawal meniko.

Poro rawuh ingkang kulo mulyaaken ! Semanten ugi kito gesang wonten Alam dunia menuju dateng alam akhirat. saget-saget kapalipun meniko numplek lan tenggelam wonten ing tengahtengah lautan. cerah. menuju sebuah pantai. Ingkang sampun paring Rahmat. أ ما بعد. Nikmat dateng kito sedoyo sehingga ing saat meniko. Ingkang kaping kalih sholawat soho salam sejahtera Alloh mugi tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. Poro Ibu. Meniko wonten ing tengah perjalanan memaggihi pintenpinten halangan lan rintangan. Kadang-kadang si musafir lagi tenang-tenang wonten nginggil perahu tiba-tiba angin datang meniup. Akhiripun mboten saget dumugi dateng suatu tujuan. utawi boten gadah gondelan ingkang kukuh. Meniko sering kito panggihi pinten-pinten cobaan lan rintangan. dalam rangka menghadiri acara peringatan “Nuzulul Qur’an” ingkang kados meniko meriyahipun.PIDATO PERINGATAN NUZULUL QUR’AN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ َ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ْ ِ ّ ُ ْ ِ ً ُ َ َْ ُ ْ َ َ ْ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى أنزل القران هدى للمتقين. Poro Ibu ingkang kulo hormati ! Kisah perjalanan manusia gesang wonten ing alam dunia menuju dateng Alam akhirot meniko saget kito ibarataken kados dene seorang musyafir ingkang lagi menyebrang lautan. فقال ال تعلى فى القرآن العظيم : إنا نحن نز لنا الذ كر وانا له لحا فظون‬ ّ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ َ ْ ََ Poro Bapak. sampan sakmestinipun tiang ingkang lagi nyebrang. والصلة والسلم على اشر ف النبيء والمرسلين سيد نا محمد وعلى اله‬ َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ّ َِ َ ْ ّ َ ْ ّ َ ُ ْ َ ّ ِ ‫. Ia memenuhi suasana ingkang kados mekaten meniko kok si musyafir meniko lengah anggenipun mengemudi. Amin Poro Bapak. kulo lan panjenengan saget bersilaturrohim wonten ing meniko majlis ingkang mubarok. Kadang-kadang tiang gesang . terang benderang saat meniko monggo kulo lan panjenengan sedoyo tansah muji syukur dateng ngersanipun Alloh SWT. Utawi kados dene tiang ingkang lagi kesesahan nyebrang segoro mawi sebuah perahu menuju suatu pantai (pelabuhan). hadirin-hadirot ingkang kulo hormati ! Lewat suasana ingkang indah. Kadang-kadang badai dan gelombang menggelegar ombak menyeberang.واصحا به أجمعين. soho poro ahli keluarga lan sahabatipun.

والصلة والسلم على سيدنا‬ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ َ ْ ُ ْ ِ ْ َ ِ ً َْ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ ْ ِ ِ َ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫محمد افضل النسان. shoho nebihi dateng laranganipun. ugi wonten ayat lintu Alloh dawuhaken wonten surat An-Nahl : 89 Ingkang artosipun : “Lan ingsun nurunake maring siro (Muhammad) kitab Al-Qur’an kangge jelasake sekabehe perkoro. Kranten Alloh sampun paring Rohmat. An-Nahl : 89). Alloh sampun nurunaken kitab Al-Qur’an. Ni’mat dateng kito sedoyo ingkang arupi tetepipun Iman lan Islam. ingkang supados damel pedoman gesang wonten ing alam dunyo supados saget wilujeng lan bahagia wonten akhirat. Poro Rawuh ! monggo kulo lan panjenengan sedoyo meniko samiyo ningkataken anggenipun taqwa dumateng Alloh SWT. poro ahli keluarga lan poro sohabatipun. dene termasuk perintahipun Alloh inggih meniko : Alloh sampun majibaken dateng kito sedoyo inggih meniko nglampahi poso wonteng ing . Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat lan Salam Bahagia Alloh selalu dipun limpahaken kanjeng Nabi Muhammad SAW. Poro rawuh. ekonomi kirang mencukupi. Dawuhipun Alloh surat Al-Hajr ayat songo : َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ّ َِ َ ْ ّ َ ْ ّ َ ُ ْ َ ّ ِ ‫إنا نحن نز لنا الذ كر وانا له لحا فظون‬ Ingkang artosipun : “Sa’temene ingsun wis nurunake Al-Qur’an sa’temene Ingsun tetep jogo marang AlQur’an. Lan minongko dadi pituduh lan Rohmat lan kabar gembira tumrape tiang Islam”QS. kadang di coba putrinipun sakit.أ ما بعد‬ ّ َ ْ َ ْ ِ ّ َ َ ُ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ َ‫ُ َ ّ ٍ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ َ ع‬ Poro hadirin hadirot ingkang kulo hurmati ! Monggo wonten ing kesempatan meniko kulo lan panjenengan sedoyo sami muji syukur dumateng ngarsonipun Alloh SWT. usaha sesuatu boten berhasil lan sanes-sanesipun lan kangge menanggulangi hal meniko.meniko dipun coba kalian Alloh di timpa kemiskinan. Tegesipun kito nindakkaken perintahipun. PIDATO MENYAMBUT BULAN ROMADHON ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذي أنعمنا بدين السلم واليمن وجعل شهر رمضان وسيلة فى نيل الغفران. و َلى اله واصحابه المتمسكين بالقرآن.

ٌْ َ huruf Wawu lan huruf Mim. manggo sepindah malih. wonten ing wulan Ramadhan meniko kito tindakaken poso kanti khusus’ khitmah. datengipun wulan Romadhon meniko kito isi kanti amalan-amalan ingkang sahe. Sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito. Dene ingkang No. monggo kedatangan wulan Romadhon meniko kito sambut kanti gembira. II (huruf Wawu) meniko saking kata Waro’un (‫ )ورع‬utawi Wiro’i. Inggih meniko huruf Shod. utawi ٌ ََ mencegah. ngrasani tiyang sanes. III (huruf Mim) meniko saking kata Malakun (‫ )ملك‬ingkang artosipun ngeker. tegesipun bilih tiang poso meniko kedah saget ngeker lan nyegah perkawisperkawis ingkang ndadosaken batalipun poso. Dene ingkang pokok inggih meniko. 1 (huruf shod) meniko sangking kata Shumtum (‫ )صمت‬ingkang ٌ ُْ artosipun meneng. Supoyo siro podo taqwa” (Al-Baqarah : 183). Ingkang ٌََ maksudipun bilih tiang poso meniko kedah wira’i utawi nebihi sangking perkawis ingkang haram. Shodaqoh dateng fakir miskin. Pramilo saking meniko. Poro hadirin hadirot ingkang kulo hormati ! Sak derengipun kulo akhiri anggen kulo matur. lan lintu-lintunipun. lan sanes-sanesipun. Koyo dene den wajibake maring wong-wong sakdurunge siro kabeh. Berarti tiyang poso. meniko kedah meneng lisanipun saking guneman ingkang awon. den wajibake marang siro kabeh nglakoni poso. utawi perkawis-perkawis ingkang dipun cela/dipun wodho minggahipun syara’. utawi meneng saking ngrasani lan sanesipun. Tigang huruf meniko anggadahei makna/arti piyambakpiyambak. Alloh sampun dawuh wonteng Al-Qur’an : Ingkang artosipun : “Hei wong-wong kang podo iman. No. shoho nebihi larangan-larangan ingkang nimbulaken batalipun poso. Kados dene guneman ingkang awon. Kranten menurut sebagian Ulama’. . tadarrus Al-Qur’an. No. Supados mangke medal saking wulan Romadhon kito angsal nilai-nilai ibadah ingkang sahe.wulan Romadhon. tembung poso meniko bahasa arabipun saking kata ‫ صوم‬ingkang hurufipun wonten tigo. Kito penuhi mawi kegiatan-kegiatan.

وارسله بشيرا ونذيرا ودا عيا إلى ال بإذنه سراجا‬ ً َ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ِ َِ ً ِ َ َ ً ْ ِ َ َ ً ْ ِ َ ُ ََ ْ ََ َ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ ِ ّ َ ُ ْ ِ ْ َ َِ َ ّ َ ْ ِ ُ َ ْ ِ َ َ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫ومنيرأ. Poro hadirin sedoyo ingkang kulo mulyakaken ! Pengajian ing saat meniko dalam rangka memperingati dinten ulang tahun Isro’ Mi’roj ipun junjungan kito Nabi Besar Muhamamd SAW. Mongko den ngapuro duso-dusone kang wis kliwat” Poro rawuh…. langkung rumiyin kulo muji syukur Alhamdulillah dateng ngersanipun Alloh SWT. dipun Isro’aken utawi dipun lampahaken dalu. Shoho nyuwunaken tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh mugio tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Muhamamd SAW.kintenipun cekap semanten atur kulo sedoyo kelepatan.kranten kanjeng ingkang sahe. nindaaken perintahipun Alloh SWT. Ingkang perlunipun dipun sumerapaken dateng pinten-pinten tanda kekuasa’anipun Alloh . ingkang panjenenganipun tepat tanggal 27 Rojab tahun 571 M. poro Ibu soho hadirin ingkang kulo hormati. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PERINGATAN ROJABIYAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذى جعل إسراه من مكة الى بيت المقدس فى ليلة الكبرآ. shoho poro ahli keluargo lan sahabatipun. Selajeng dipun Mi’roj aken saking Masjidil Aqso minggah dateng langit ngantos Syidrtoul Muntaha. Kini kembali mengenai hal-hal historis revolusi fisik. kulo nyuwun pangapunten lahir lan batin. awit saking Masjidil Harom (Mekkah) ngantos Masjidil Aqsho (Palestina). kranten kanjeng Nabi dawuh : ِ ِْ َ ْ ِ َ ّ َ َ َ ُ َ َ ِ ُ ً َ ِْ َ ً َ ْ ِ َ َ َ َ َ َ ْ َ ‫من قام رمضان إيمانا واحتسا با غفر له ما تقدم من ذنبه‬ Ingkang artosipun : “Sopo wonge jumenengi wulan Romadhon kanti Iman lan nuprih krono Alloh. utawi sejarah perjuanganipun Rosululloh SAW. والصلة والسلم على سيدنا محمد أفضل الورى وعلى اله واصحابه صلة وسلم كثيرا أما بعد‬ ّ ً ْ ِ َ ً َ َ َ ً َ َ ِ ِ َ ْ ََ ََ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ً ْ ِ ُ َ ‫: فقال ال تعالى فى القر ان الكريم‬ Dumateng poro Bapak. sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito. Sakderengipun kulo matur ingkang bade kulo aturaken mangke. Dipun aturi kalian Malaikat Jibril.

meniko sampun ngantos terjadi. utawi saben-saben mushollah. 4 Niat demi wujudipun pengamalan wajib ingkang dados rukunipun agami Islam. Mangane boten diatur coro Islam. hidup bermasyarakat. mewujudkan sopan santun. lan hidup bergotong royong lewat jam’iyah-jam’iyah. No. lan endi barang sing Haram. kito tingkataken segala bidang. menawi boten kober boten ibadah. َْ ّ ‫حي على الصلة‬ ََ ّ َ ………….SWT. 3 Niat demi terwujudipun Akhlaqul Karimah. Sampun ngantos Islam namung dumel akon-akon thok. . utawi namun asal kober. Terutama pengamalan wajib ingkang dados intinipun utawi hasilipun Isro’ Mi’roj meniko ingkang sampun dipun kumndangaken setiap waktu. nopo BU…? Inggih meniko sholat gangsal wkedal. sampun ngantos wonten tiang ingkang ngaku agamane Islam. No. ingkang maksudipun supados umat Islam saget sesuai antara ucapan lan perbuatan. 2 Niat bantu program pemerintah. anangeng ibadahe taksih plintunan. nek pados rizki boten diatur coro Islam. 1 Bidang Ubudiyah urusan ibadah dateng Alloh SWT. shoho nampi kewajiban ibadah sholat gangsal wekdal. . Lewat pengajianpengajian kito saluraken santapan rohani supados umat Islam ngertos endi barang sing Halal. pergaulane boten diatur coro Islam. Bu. ingkang maksudipun sak sampunipun peringatan Rojabiyah meniko. wonten masjid-masjid. saking Masjidil Harom dateng Masjidil Aqso kang ingsun berkahi kiwo tengene. kito tingkataken No. No. toto kromo.lewat peringatan meniko. Hal meniko dipun jelasaken wonten Al-Qur’an surat Bani Israoil ayat 1 ingkang surasosipun mekaten : Ingkang artosipun : “Maha suci Allah ingkang nglampahaken dateng hambanipun wonteng ing wekdal dalu. warga umat Islam. nanging tumindha’ipun boten sesuai. dalam rangka meratakan pendidikan utawi mencerdaskan Bangsa ingkang maksudipun. sa’perlu ingsun tunjukne sebagian tanda-tanda kekuasaan Ingsun. saksampunipun peringatan Rojabiyah nimu sampun ngantos wonten umat Islam sing taksih lolak-lolok utawi taksih dereng sadar hidup berorganisasi. Monggo Pak. Saktemene Alloh iku Maha Mendengar lan Maha Mengetahui“ Poro hadirin ingkang kulo hormati ! Kanti pengajak kulo monggo kanti wontenipun peringatan Isro’ lan Mi’roj meniko.

Termasuk kanjeng Nabi dipun sumerepi tiyang estri ingkang ayu…. tentu umat panjenengan bade milih dunyo sak isine. ayat 45 : Artosipun : “Sholat iku saget mencegah sangking perbuatan keji lan mungkar“ Poro Bapak. Dawuhipun bapak kiai : Senajan wadah gede isi gemuk oli. Jibril maringi penjelasan. mboten kito arahaken. Amergi sholat meniko merupakan barometer utawi alat pengukur dateng pengamalan kito sedoyo. terutami dumateng putra-putri kito utawi generasi kito sedoyo. kalihan anggenipun ngalmpahi sholat. bongso lan negoro. maksud kulo. ninggal perkoro akhirot. poro Ibu. dipun isi iman ingkang kuat mugi-mugi kulo panjenengan benjang sagedo wilujeng dunyo lan akhirat. bilih meniko lambangipun dunyo sak isine. mugu-mugi enggalo dipun paringi hidayang dening Alloh. slajeng dipun tanggledaken dateng Malaikat Jibril. supados mangke dados generasi ingkang saget berguna tumrap agomo. Kranten dawuhipun Alloh wonten Surat Al-Angkabut. katah iman ingkang podo kenter ketendang banjir kepuntirpuntir ilmu agama boten kepikir. Hadirin sedoyo pramilo monggo urusan ibadah meniko dipun tingkataken ingkang sa’estu. kok menawi panjenengan wahu mandek. meniko kito didik. tapi piambakipun boten mandeg.M bok menawi wonten Umat Islam sing dereng nglampahi sholat. banjir kebudayaan-kebudayaan ingkang merusak mental umat Islam. hadirin sedoyo Nopo maleh wonten ing zaman akhir meniko katah sanget pengaruh-pengaruh sangking arus gamebyaripun dunyo. Pramilo meniko manggo manah kedah dipun gembleng.teng pinggir dalan celuk-celuk dateng kanjeng Nabi. Poro Ibu. AMin yaa . Panggonane ono ngisro ora aji Poro Bapak. Kranten lare meniko saget sahe utawi awon tergantung tiyang spuhipun ingkang mendidik. sampun ngantos kito umbar. Kanjeng Nabi naliko Mi’roj sampun diparingi gambaran-gambaran ingkang dados lambang ingkang bade terjadi wonten ing dunyo meniko. Tegesipun pengamalan kito sedoyo saget sahe utawi boten meniko dipun ukur utawi dipun tingali. lan kito arahaken dateng urusan ibadah. kito wulang.

والصل ُ والسلم على سيد نا محمد‬ َ ْ ِ َ َ ّْ ً َ ْ َ ّ ِ َ ََْ ْ َ َ َ ‫. utawi dados hal ingkang perlu. mugiyo Rohmat Alloh lan salam.Robbal a’alamin. bengis lan kejam. Lewat suasana ingkang indah. Akhiripun pinaringan gesang aman. Poro Bapak. poro Ibu. poro Ibu ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang peringatan “Maulid Nabi”. soho ingkang paring patrapan lan sikso. enom-tuwo sami muji syukur dateng Alloh Kang Maha Kuoso. Mugi-mugi. monggo kulo lan panjenengan sedoyo jaler-estri. Sebab pancen sampun dados keharusan. yakni masa jahiliyah menuju masa Islamiyah.خير النم. Poro Bapak. ingkang nitahaken poro menungso. . AMin Poro Bapak. Ibu. وما أرسلناك إل رحمة للعالمين‬ ّ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ِ َ َ ْ ِ ْ َ Hadratul Mukarromin. ingkang beto umat manusia saking masa ingkang murko. dumateng tiyang ingkang nglampahi duso. hadirin sekalian ingkang kulo hormati. menuju masa damai. أما بعد. Amin yaa Robbal Aaalamin. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PERINGATAN MAULID NABI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ َ َ ُ َ ّ َ ‫َ ْ َ َ َ َ ْ َ ِ ِ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ّ ّ ِ ْ ُ َ ِ َ ّ َة‬ ‫الحمد ل الذى أنعم علينا بنعمة اليمان والسلم وأرسل رسو له على كا فة المم. cerah. selali dipun limpahaken dateng kanjeng pejuang Islam. Hadirin sedoyo ! Ingkang kaping tigonipun kulo matur nuwun dumateng sederek pemimpin acara. Nabi pemimpin arab lan Ajam. tumrap umat ingkang dipun pimpin meniko mengenang utawi melestarikan sejarah seorang pemimpinipun. meniko sampun boten terpandang asing wonten kalangan umat Islam. sedoyo kelepatan nyuwun angunging pangapunten. wekdal meniko saget kulo gunakaken sak sahe-sahenipun. Ingkang kaping kaleh. terang benderang ing saat meniko. getun lan nelongso. فقال ال تعالى فى القر أن الكريم. ingkang sampung paring wekdal dateng kulo. soho boten purun sholat lan poso. mugi-mugi kulo panjenengan pinaringan iman ingkang kuat rusho. وعلى اله واصحابه الكرام. Cekap semanten aturan kulo. ingkang boten purun tobat. damai lan sentoso. sehinggo saget nglampahi perintahipun zat kang murbo waseso. Poro Ulama’ul amilin. aman lan tentram.

Taksih katah tiyang ingkang menyembah berhala. Hal meniko terbukti wonten kitab-kitab Tareh. Kados dawuhipun kanjeng Nabi : ‫من إعتنى مو لدي وجبت ل ُ شفا عتى‬ ِ َ َ َ ‫َ ْ ِ ْ َ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ َ ْ َه‬ “Sing sopo wonge gelem nemen-nemeni dino kelahiranku mangko tetep oleh syafaatku“ . wonten sejarah-sejarah Islam. utawi tahun Gajah Alloh nglahiraken seorang Rosul supados paring tuntunan. bilih zaman sak derengipun kanjeng Nabi lahir keadaan alam gelap gulita. tukar padu. watu lan sajenisipun. soho kito kedah selalu menjaga lan melestarikan sareat utawi ajaranipun. meniko syaratipun kedah cinta kanjeng Nabi. wonten kitab Al-Barzanji. Lan minongko kangge mbuktekaken rasa cinta kito dumateng Rosululloh SAW. lan membawa Rohmat bagi umat seluruh alam. kanti kedatangan wulan maulid meniko. inggih meniko tepat wonten dinten Isnen tanggal 12 Robiul Awwal tahun Fil. selajeng kanti sifat Rohman Rohimipun Alloh SWT. meniko dipun terbitaken cahaya ingkang terang benderang. kayu. kito tingkataken anggen kito syukur dateng Alloh SWT. Saben dinten sami permusuhan.Lha panjenenganipun Rasulullah SAW. Menungso dereng mengenal sinten Tuhan ingkang wajib dipun sembah. nasih qoum wanita katah ingkang lahir dipun pejahi urip-uripan. berkorban harta benda kangge kepentingan agama Islam. monggo kito nglahiraken roso bungah. Menungso boten mengenal perkemanusiaan. nopo malih. kito kedah selalu ngatah-ngatahaken amal kesahenan. Keranten kito sebagai umat ingkang mengharap syafatipun benjing ing dinten qiamat. menyebut asmane kanjeng Nabi. kranten kito sebagai umat ingkang dados ajaranipun. Boten mengenal hukum agama. wonten ing tengah-tengah kegelapan. menyembah hewan. meniko setunggalipun pemimpin ingkang sukses perjuanganipun sampun sukses membangun umat manusia saking zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Lan minongko kangge mbuktekaken anggen kito syukur dateng Alloh SWT. Lan ugi kito kedah sering maos Sholawat Nabi. Terbukti wonten Al-Qur’an surat Al-Anbiya : 107 Ingkang artosipun : “Lan ingsun ora ngutus siro Muhamamd kejobo menehi Rohmat tumrap umat semesta alam” Poro Rawuh sedoyo ingkang kulo hormati ! Pramilo wonten ing kesempatan meniko.

sebagai bukti remen kito dateng kanjeng Nabi. kintenipun cekap semanten atur kulo. kirang langkungipun kulo nyuwun agungipun pangapunten. اما بعد. وبه نستعين على امور الدنيا والدين. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PERANAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل رب العالمين. Soho kito kedah purun nindakaken nopo ingkang dados ajaranipun. Berkorban demi cinta. سيد نا محمد وعلى‬ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ِ ْ َِ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ‫ّ َ ُ َ س‬ ِ ْ َ َ ْ ّ ِ ْ ُ ُ ََ ُ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ َ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫اله وصحبه أجمعين. tanpa korban cinta sia-sia. meniko kito ugi kedah remen berkorban kangge memperingati dinten maulid ipun Kanjeng Nabi kados ing saat meniko. soho mbak-mbak fatayat .Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Pancen tiyang niku menawi cinta kedah netepi rukun telu ( ‫)اركان المحبة ثل ثة‬ ّ Rukunipun cinta meniko wonten tigo Tiyang cinta meniko kedah rela berkorban harta benda. siang ndalu. والصلة وال ّلم على اشرفالمرسلين. فل حول ول قو ة ال با ل العلى العظيم‬ ّ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِْ َ َ َ Poro Bapak poro Ibu muslimat ingkang kulo multa-aken. selalu emut lan nyebut-nyebut Tiang cinta kedah purun nyocoki lan derek tingkah laku lan perkataanipun tiang ingkang dipun cintai. lan nebihi nopo ingkang dados laranganipun. Lan maleh. ingkang saget nampi syafa’atipun. Tanpa mencocoki lan mengikuti ucapan lan perbuatanipun. kito kedah sering mahos sholawat. ingkang akhiripun timbul kegagalan. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! La’ kito sebagai umatipun kanjeng Nabi menawi kito sampun menyatakan cinta dateng Kanjeng Nabi. Poro rawuh. benjang ing dinten qiamat. Tiang cinta kedah selalu eling lan nyebut asmane ting ingkang dipun cintai. enjing sonten. cinta bade timbul perselisihan. mugi-mugi ingkang hadir ing majelis puniko sageto tergolong dateng umatipun kanjeng Nabi. Kanti mekaten kolowahu.

sehinggo kito saget berkumpul utawi bersilaturrahim wonteng ing majlis puniko. Nabi ingkang bade paring syafa’at. Poro Rawung ingkang kulo hormati ! Getuk menopo gedang goreng ? Sampun ngantuk menopo dereng ? Monggo ing sa’at meniko kito niyat wonten ing manah. Ugi poro adik-adik. niat pados ilmu. wajib pados ilmu meniko boten namung tiang jaler thok. Kranten kangge nyekapi kebutuhan gesang meniko. poro generasi penerus perjuangan Islam ingkang kulo sayangi ! Sepindah monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiyo nglahiraken. Kranten pancen dados tiyang Islam lho Bu……?! Ngaji utawi pados ilmu meniko wajib tumrap sedoyo. dawuhipun kanjeng Nabi. Kaum wanito boten cukup mendel teng nggriyo utawi cukup teng dapur mawon boten usah boten dados so’al Asal sampun saget dandan utawi mack Asal sampun saget njangan utawi masak . Ingkang kaping kalih. mugi salam bahagia Alloh lan Rohmat. niat ngibadah dateng ngersanipun Alloh SWT. Mugi-mugi pertemuan kito ing saat meniko saget andadosaken sababiyahipun kito angsal syafa’at saking kanjeng Nabi ing dinten qiamat. niat bade ngaji. rasa puji syukur dateng ngersanipun Allah SWT kanti ucapan Alhamdulillah. Kanti wontenipun Hadist meniko kito sampun jelas bilih ingkang. mboten wonten satunggal Alangan punopo. Keranten Alloh sampun paring Rohmat soho Ni’mat dumateng kito sedoyo. boten piyantun priyo mawon. tansah tetep dipun limpahaken dumateng kanjeng Nabi Muhammad. salah satunggalipun Nabi pimpinan umat. menungso boten cukup berbekal harta benda. ٍ َ ِْ ُ َ ٍ ِ ُ ََ ٌ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ََ ‫طلب العلم فريضة على مسلم ومسلمة‬ Ingkang artosipun : Pados ilmu meniko Fardhu tumrap saben-saben tiyang Islam jaler utawi istri (priyo lan wanito). binjang wonten ing dinten qiamat. kanti wilujeng. tapi ingkang langkung penting meniko berbekal ilmu pengetahuan.ingkang kulo hormati. Nopo maleh wonten ing abad modern meniko poro kaum wanito boten purun ketinggalan. tapi tiang istri inggih dipoun wajibaken pados ilmu.

wani ditoto. isoho dadi wanito sing cocok karo sebutane wanito. Lan ingsun bales kanti balesan kang luwih apik ketimbang amale” (QS. nopo malih menawi kito enget perjuanganipun kanjeng Nabi Muhamamd SAW. sebagai kaum wanito. di dalam menegakkan Agama Islam sehinggo piambakipun dipun paringi gelar utawi sebutan “Umil Mu’minin”. Menawi wanitonipun sahe Negari ugi sahe. Pramilo saking meniko. sehingga ngantos Rosululloh wafat. Anggenipun menghadapi hal nopo ke’mawon. kito giataken lan kito tingkataken. Siang ateges wanihoto.المر أة عماد البلد إذا صلحت صلحت وإذا فسدت فسدت‬ Ing artosipun : “Wanito meniko dados cagakipun negoro. Kejawi meniko piyambakipun ugi mencurahkan tenaga lan fikiranipun mbantu perjuangan Rosululloh lan. tiyang istri menawi nglampahi amal-amal ingkang sahe. podo ugi lanang utowo wadon kanti beriman. wani noto. piyambakipun ber I’tiqod teguh lan jujur. meniko ugi bade dipun jamin kalian Alloh. ayat 97 ingkang surosonipun : َ ْ َُ ْ َ ْ ُ َ َ ِ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ِ ْ َ ََ ً َ ّ َ ً َ َ ُ ّ َ ِ ْ ُ ََ ٌ ِ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ٍ َ َ ْ ِ ً ِ َ َ ِ َ ْ َ ‫. Hal meniko dipun jelasaken wonten Al-Qur’an surat An-Nahl.من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون‬ Ingkang artosipun : “Sopo wonge kang ngamal soleh. Kranten kanjeng Nabi dawuh : ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ْ َ َُ ْ َ َُ َ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ ِ ُ َ ْ َ ْ َ ‫. Lan menawi wanitonipun rusak. Bangsa lan Negara. penerus perjuangan Rosululloh. utawi jeneng wanito. monggo Ibu-ibu lan mbak fatayat. Piyambakipun ugi boten ketinggalan selalu mendampingi lan mengikuti Rasulullah SAW. Segala bidang kito tanam. An-Nahl : 97) Poro Ibu-ibu lan mbak fatayat ingkang kulo hormati ! Pramilo saking meniko. kedang tumut belajar lan berjuang kangge membela Agama. Negari ugi rusak” Poro Rawuh kejawi saking meniko. kados pundi sikap Siti Aisah binti Abu Bakar. mongko yekti ingsun paringi kehidupan kang bagus. benih-benih . manggo kito sebagai muda-mudi Islam.Asal sampun saget babaran utawi manak Tapi kejawi saking meniko kaum wanito. dipun bales dipun paringi gesang ingkang bahagia wonten akhirat. “Siti Aisah” tetep berjuang membela lan nerusaken perjuanganipun kanjeng Nabi. kados pundi sepak terjangipun Siti Khodijah ? piyambakipun selalu ngorbanaken harta bendanipun kangge mbelo lan menolong perjuangan Rasululloh SAW.

Lan ing mriki. namung saget ndongaaken mugi-mugi sedoyo amal sholeh panjenengan kolowahu dipun trami dening Alloh SWT. والصلة والسلم على سيدنا محمد أحسن الخلق قو ل‬ ّ ّ ً َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ْ ُ َ ُْ َ ِ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ََ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫وفعل. Sedoyo kelepatan kulo. amergi kulo mboten saget nyaosi papan pinaraan ingkang sekeco. ingkang ing dinten meniko nampih musibah sangking ngarsanipun Alloh. Kejawi saking meniko kulo boten saget bales menopo-nopo atas bantuan panjenengan sedoyo ingkang arupi tenaga lan fikiran shoho sanesipun. Kintinipun cekap semanten atur kulo. kulo nyuwun agungipun pangapunten. awal ngantos akhir. Sehinggo saget tercapailah cita-cita kito. shoho ngaturaken matur nuwun atas kerawuhan panjenengan sedoyo. ingkang beraneka ragam. Amien. lan hormat atas jenazahipun si Fulan meniko. فقال ال تعالى فى القران الكريم. Lan dipun bales ingkang sak katah-katahipun. atas sedanipun si Fulan meniko. shoho hidangan ingkang ngremenaken manah panjenengan sedoyo. Ing mriki kulo nyuwun agunging pangapunten dateng panjenengan sedoyo. kulo. إذا‬ َِ ّ َ َ ْ ََ ً َ َ ْ َ ََ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ِ َ َ َ ً ْ َِ ‫. Sepindah kulo muji syukru Alhamdulillah.جآء أجلهم ل يستاء خرون سا عة ول يستقدمون إنا ل و إنا إليه راجعون‬ ِ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ َ ً َ َ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َُ َ َ َ Poro Rawuh. shoho kulo panjenengan sedoyo meniko sami susah lan getun. Ananging kados pundhi maleh pancen sampun dados taqdiripun Alloh ingkang boten saget kito gadali lan boten saget dipun unduraken malih. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sampun sakmesthinipun sangking keluarga Bapak H.iman lan taqwa wonten ing manah kito sedoyo supados tetep kuat lan teguh menghadapi liku-liku kehidupan. ingkang sami keroyo-royo kerso ta’ziah utawi bela sungkowo. Umar sekeluargi. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PEMBERANGKATAN JENAZAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ً ْ َ ِ َْ ْ ِ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى خلق الموت والحياة ليبلو كم ايكم احسن عمل. (SI Fulan). Hadirin-hadirot ingkang kulo hormati ! Ing mriki kulo atas nami wakilipun Bapak H. macam lan warna. Umar lan poro kerabat. وعلى اله واصحا به ماد مت الشمس والقمر طلعت نهارا وليل. أما بعد. cita-cita Agama. Inggih boten sanes monggo kito . Bangsa lan Negara. inggih puniko sedanipun …….

Lan mugi-mugi kito sedoyo ingkang dipun tilar sagedo nerusaken perjuanganipun lan nyampurnakaken amal kesahenanipun soho usahanipun ingkang kapundut. kulo suwun supados langsung mawon hubungan kalih pihak keluarga utawi ahli warisipun. saking segi nopokemawon. ِ ْ َ ْ ََ َُ َ َ ْ ُ ْ َ ‫أنتم شهدأ على الرض‬ Poro Rawuh nggih si Fulan meniko anggadahi “haqqul Adam”. Kintinipun cekap semanten atur kulo. utawi utang piutang. Baik segi ibadah dateng Alloh. shoho dipun ngapunetn dosadosanipun lan dipun tampio amal-amalipun ingkang sahe sehingga sagedo angsal rahmat sangking ngarsanipun Allah SWT. ing mriki kulo aturaken sedoyo kalepatan si Fulan meniko. si Fulan meniko gadah kalepatan dateng tiang sanes. sedoyo kelepatan kulo nyuwun pangapunten. ten mriki kulo aturaken dateng panjenengan sedoyo bilih sak sumerep kulo si Fulan meniki termasuk golongan tiang ingkang sahe. Poro Ibu. bilih jenazahipun si Fulan puniko sahe nopo sahe ? 3x. kanti mahos Sholawat (kalimat Toyibah). kulo suwun supados panjenengan sedoyo. kulo suwun supados panjenengan ihlasaken. utawi dateng tiyang sanes. Alhamdulillah. panjenengan kersoho paring pangapunten. ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WALIMATUL KHITAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ‫ُ ّ َ ْ َ ْ َ َِ ْ َ َ ِ ّ ِ ْ ِّ َ ِ ْ َ ه ْ َ َ ِ ْ ً َ ّ َة‬ ‫الحمد ل الذى قد قال فى كتا به الكريم : ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابرا ِيم حنيفا. Monggo jenazah sareng-sareng kito berangkataken. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sa’derengipun jenazah dipun berangkataken.ikhlasaken mawon. Tapi ing mriki perlu kulo saksekaken dateng panjenengan sedoyo. والصل ُ والسلم على سيد نا محمد‬ ‫النبي المصطفى وعلى اله واصحابه اهل الصدق والو فى ا ما بعد‬ ّ ِ َ ْ َ ِ ْ ّ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ َ َ ْ ُ ْ ّ ِ ّ Poro Bapak. lan dipun paringi jembar kuburipun. Dene menawi amrat menawi dipun ikhlasaken. Lain malih sebagai meningso tentu kemawon sekedi utawi katah. Pramilo saking meniko. ugi sesrawungan dateng tanggo. hadirin sedoyo ingkang kulo hormati ! Sepindah Monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken rasa puja lan puji . Amin. soho sanesipun dateng panjenengan sedoyo.

Shoho sanes tiyang wedi pemes utawi lading. selagi umat puniko taksih purun nindaaken syariat. mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo. utawi ngrawuhi dateng undangan dateng walimatul khitan. Mboten pandang rakyat utawi pejabat. mugi-mugiho salam bahagia Allah. Lhoooo! Menopo Nabi Ibrahim puniko tiyangipun wedi pemes. kalian Allah dipun catet minongko dados amal sholeh kito sedoyo amin-amin ya robbal alamin. Tapi pancen wontenipun printah sunat utawi khitan meniko inggih sampun umur 80 tahun niku. tegesipun taksih purun to’at lan boten purun ngelampahi maksiat. tansah kalimpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW sebagai Nabi pemimpin umat. Tur wonten zaman semanten. Lan jenggote kaleh brengosipun sampun dowo. Nabi ingkang bade paring syafa’at dateng sedoyo umat benjang wonten ing dinten qiamat mboten pandang sugih utawi mlarat. Mugi-mugi wekdal meniko mangke saget kulo gunakaken ingkang sak sahe-sahenipun. utawi wedi lading kok sampek umur 80 tahun lagek sunat ? Poro Ibu ingkang kulo hormati ! Nabi Ibrahim puniko sanes tiyang jerih utawi tiyang weden. . dereng wontek calak utawi dokteng ingkang tukang nyunat. Ingkang sampun paring pinten-pinten rohmat lan taufiq soho hidayah dumateng kito. Dados asal-usulipun sunat puniko awit zamanipun Nabi Ibrahim. Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur’an Artosipun : “Nuli ingsun wahyuake marang siro (Muhammad).syukur dateng ngarsanipun Allah SWT. Lajeng Alloh SWT paring wahyu dateng kanjeng Nabi supados derek agaminipun Nabi Ibrahim. lan rahmatipun. supoyo melu (condong) marang agamane Nabi Ibrahim” (QS. An-Nahl ayat 123). Dados dipun sunat piyambak !? Mungkin bapak-bapak utawi ibu-ibu timbul pertanyaan. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Nindaaken khitan utawi sunat meniko derek tindak lampanipun Nabi Ibrahim as ingkang wonten sejarahipun Nabi Ibrahim nindaaken khitan meniko sampun yuswo 80 tahun. Ingkang kaping tigonipun kawulo matur nuwun dumateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo. Ingkang kaping kalih. Sehingga wonten ing kesempatan meniko kito saget rawuh wonten ing puniko majelis dalam rangka Jabatud Da’wah.

Padahal ngilangi najis puniko dados syarat absyahipun sholat. Dados mekatenlah pentingipun khitan utawi sunat. III khitan meniko saget nambahi dateng keberanian utawi kekendelan. wantun ngusir panjajah. Kranten hubunganipun meniko dateng masalah ibadah. puniko wantung perang ngusir penjajah. Dene faedah ingkang No. Lan boten wonteng tiyang ingkang dereng sunat. Hal meniko saget dipun bukte’aken menawi panjenengan pikir. Pramilo kangge akhir kata kulo monggo bapak poro ibu menawi kagungan putro dereng dipun khitanaken. Kintenipun cekap semanten atur kulo Kupat lepet taline janur Lepat luput tetepa dadi sedulur Masang pulut ing duwur cemoro Menawi luput nyuwun ngapuro ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WALIMATUL MAULID . shoho nambahi kewibawaan. Lhoooo sholat gangsal wekdal meniko wajib. sedoyo poro pejuang 45 ingkang gagah berani. khitan meniko saget ngilangi najis utawi kotoran ingkang kentung wonteng pucukipun zakar/kucur utawi kepala penis. II inggih puniko : Dipandang sangking segi kesehatan dokter khitan puniko saget ngilangi penyakitpenyakit ingkang timbul sangking pucukipun zakar utawi kucur. meniko sedoyo. enggal mawon dipun khitani. Pramilo menurut qo’idah ushul fiqh : ٌ ِ َ َ ُ َ ْ ِ َ ْ َِ ِ ِ ُ ّ َ َ ُ َ ّ ُ ‫كل ما يتو صل به إلى الواجب فهو وا جب‬ Artosipun : ”Sakabehe perkoro sing digawe lantaran maring nindakne perkara wajib meniko hukume wajib“ Pramilo ngilangi najis utawi kotoran wonten pucukipun zakar utawi kucur/helm puniko wajib. pejuang-pejuang kolowahu inggih sampun sunat. 1 Dipandang saking segi agama.Poro Bapak poro Ibu ingkang kulo hormat ! Lhoooo…… sakniki fungsinipun utawi faedahipun khitan meniko katah ing antawisipun : No. Sebab andadosaken absahipun sholat. Dene kaidah ingkang No. wantun bertanding melawan musuh.

Dene menopo wonten ing saat puniko. saget ngrawuhi undanganipun Bapak Ahmad sakeluarga. Amien. hadirot ingkang kulo mulya’aken ! Sa’derengipun kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke. samio nglahiraken rasa puji syukur dateng ngarsanipun Alloh. ingkang arupi kelahiran sang putro. boten sanes dipun suwuni tambahipun barokah dugo mugi-mugi putri ingkang tembih lahir puniko. bangsa lan agama. taufiq. Bapak Ridhwan nampi ni’mat sangking ngarsanipun ingkang Maha Kuoso. shoho paring pendidikan-pendidikan dateng putronipun kados ingkang dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi Muhammad SAW ُ ّ ّ َ َ ْ ََ ً ّ َ ّ ِ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ِ ْ ُ َ َّ ُ ْ ََ ُ َ َ ََ ُ َ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ َ ِ ِ ََ ََ ِ ِ َ ْ ّ َ ‫حق الوالد على ولده ان يحسن اسمه واد به وان يعلمه الكتابة والسبا حة والر ماية وان ل ير زقه ال طيبا وان يزو جه‬ َ َ َْ َِ ‫اذا ادرك‬ Ingkang artosipun : “Haq utawi kewajibanipun tiang sepuh dumateng putranipun inggih meniko : Kedah paring asmo utawi nami ingkang sahe Kedah mbagusi dateng adabipun . sepindah monggo kulo lan panjenengan sedoyo. kang Maha Kuasa kanthi ucapan Alhamdulillah. hadirin sedoyo. dene kulo panjenengan dipun rawuhaken wonten ing dalem meniko. sagedo dados putro ingkang berguna migunani tumraping masyarakat. meniko menawi kagungan putro. kedah pareng asmo ingkang sahe. hadirin. boten wonten satunggal alangan punopo. dateng kulo lan panjenengan sedoyo. Dene menopo wonten ing saat meniko. utawi dipun paringi asmo “Zainul Haqqi” (contoh) pancen sampun dadaos kewajibanipun tiang sepuh. ninggal bondo lan rojo koyo. وقدر سعاادة وشقا وته ورزقه واجله وهو فى قرر مكين. ingkang lahiripun kanti keadaan wilujeng. واخرجه‬ ِ ِ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ٍ ّ ‫م ْ َ ْ ِ ُ ّ ِ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ِ َ ْ ٍ ُ ِ ْ َ ّ َ ُ َ ّ َ ُ َ َ ّ ِ َ ُح‬ ‫ِن بطن امه وهو ل يعلم بشيئ مبين. والصل ة والسلم على سيد نا م َمد افضل الخلق اجمعين وعلى اله واصحا به‬ ‫ومن تبعه الى يو الدين اما بعد‬ ّ ْ ّ ْ َ َِ ُ َ ِ َ ْ َ َ Poro Bapak poro Ibu. sehinggo kulo panjenengan sedoyo saget karoyo-royo bucal tempo ninggalno griyo. Poro Bapak poro Ibu.‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ُ َ َ ْ ََ ٍ ْ ِ َ ِ َ َ ِ َ ُ َ ُ ََ ََ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ّ َ َ ٍ ْ ِ ْ ِ َ َ ْ ِ ْ َ ََ ْ ِ ّ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ ‫َ ْح‬ ‫ال َمدِل رب العالمين الذي خلق النسان من طين. Alloh sampun paring pinten-pinten rahmat. Poro hadirin ingkang kulo hormati ! Dene bayi ingkang nembeh lahir ing saat meniko dipun paringi tetenger.

1. supados benjang dados lare ingkang sholeh. minongko dados amal jariyahipun kito sedoyo. kito inggih dipun bales sahe dening Alloh. kulo ngajak dateng panjenengan sedoyo. Menawi didikan kito meniko sahe. meniko kito inggih pikantuk sikso sangking ngarsanipun Alloh kanjeng Nabi dawuhaken. Poro rawuh getuk menopo gedang goreng ? .Kedah mulang nyerat utawi nulis Kedah mulang dateng renang utawi nglangi Kedah mulang dateng manah utawi nembak Kedang paring rizki ingkang halal Kedah ngrabekaken/nikahaken menawi sampun dewasa utawi menawi sampun ketemu jodohipun. 2. Ilmu ingkang manfaat 3. monggo putro-putro kito meniko kito didik ingkang sahe kito wulang dateng ilmu agomo. ُ َ ْ ُ ْ َ ٍ ِ َ ٍ ََ ْ َ ِ ِ ُ َ َ ْ ُ ٍ ْ ِ ْ َ ٍ َ ِ َ ٍ َ َ َ ٍ َ َ ْ ِ ّ ِ ُ َُ َ َ َ َ ْ ِ َ َ َ ُ ْ ِ َ َ َ ِ ‫إذا مات إين أدم إنقطع عمله ال من ثل ث صدقة جارية او علم ينتفع به اوولد صا لح يد عو له‬ Ingkang artosipun : “Naliko Ibnu Adam (Manungso) meniko sampun sedo/wafat mangko putus sedoyo ngamalipun kejawi saking tigang perkawis. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kejawi keterangan wonten ing nginggil kolo wahu bilih anak meniko amanatipun Alloh ingkang dipun titipaken dumateng kito sedoyo. shoho putro ingkang sholeh meniko saget dados amal jariyahipun tiyang sepuh. menawi sampun sedo. ingkang ndongaaken dateng Ibnu Adam kolo wahu (utawi tiang sepahipun)“ Poro rawuh ?! pramilo lewat kesempatan meniko. Sodaqoh. Amin. supados kejayaan Islam lan kemulyaan Islam ing masa mendatang saget tetep gilang gemilang. Kejawi saking meniko ugio saget nerusaken perjuangan kito sedoyo. Dene menawi anggen kito didik putro meniko awon. Tegesipun kito dipun dangu kados pundi anggen kito ngramut dateng putro kito. ingkang mbenjang wonten akhirat kito dipun suwuni pertanggung jawab. Putro ingkang sholeh.

menawi lepat nyusun pangapuro. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang kaping kalih mugiho rohmat ta’dzim dan salam bahagia Alloh tansah dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW.فإنى مكاثر بكم المم يوم القيامة وعلى اله واصحابه اجمعين أما بعد فل حول ول قو َ ال با ل العلي العظيم‬ Poro Bapak Kiyai. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang nikah meniko sampun mboten terpandang asing di kalangan umat Islam. melaksanakaken nikah meniko dipun catat sebagai amal ibadah. poro pini sepuh. Kranten menurut ajaran agama Islam. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO NASEHAT PERNIKAHAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمد ل الذى سن لعباده النكاح.Sampun ngantuk menopo dereng ? Kintenipun cekap semanten atur kawulo. krono besuk ingsun ing dino qiamat akeh-akehan umat lantaran siro kabeh“ . lan hadirot ingkang kulo hormati. poro tamu undangan ingkang kulo hormati. ونها هم عن السفا ح والصلة والسل ُ على سيدن محمد القائل : تنا كحوا وتنا سلوا‬ ْ َُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ِ َ ْ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ‫َ ّ ِ ِ َ ِ ِ ّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ِ ّ َ ِ َ ّ َ ُ َ ّ َم‬ ّ ُ ْ ْ َْ ِ ْ ِ َ ْ ّ َِ ْ ِ ِ ّ ِ ‫َِ ّ ُ َ ِ ُ ِ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ ِ َ َ ِ َ ََ َِ ِ ََ ْ َ ِ ِ َ ْ َ ِ ْ َ َ ّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّة‬ ‫. dalam rangka menyambut hari kebahagiaan. Amien. sahinggo kito saget pepanggihan wonten ing puniko majlis. Sepindah kawulo muji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT ingkang sampung paring rohmat. taufik shoho hidayah dateng kito sedoyo. soho ngamalaken dawuhipun kanjeng Nabi : ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ ّ ُ ْ ُ ُ ِ ُ ِ َ ُ ِ ِ َ ْ َُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ‫تنا كحوا وتنا سلو فإ نى مكاثر بكم المة يوم القيامة‬ ‍ Ingkang artosipun : “Podo nikaho siro kabeh lan podo duweho keturunan siro kabeh. soho poro ahli keluarga lan sohabatipun. utawi hari resepsi pernikahan ingkang sanget keramat meniko Mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo meniko kalian Alloh dipun catet dados amal sholeh kito sedoyo. Sebab nikah meniko derek sunnahipun kanjeng Nabi. poro hadirin.

Antara suami lan istri. benten kaleh tiang taksih bujangan. Ingkang artosipun cerito tegesipun tiyang menawi sampun nikah. tegesipun tiang dados manten utawi tiang nikah meniko ngraosaken nikmat lahir lan batin. Dene Islam didalam nikah meniko. Alloh sampun dawuh wonten Al-Qur’an ِ َ ّ ََ َ ْ ُ ّ َ ُ َ ّ ‫الر جال قوامو ن على النسآ ء‬ Artosipun : . glimpang-glimpung. yen teng kamar saget cerito-cerito kaleh garwane Poro rawuh ingkang kulo hormati !! Kajawi saking meniko taksih wonten malih kewajiban-kewajiban ingkang kedah dipun laksanaaken. meniko singkatan saking kata Karomah utawi keramat. mboten kenging dipun pisahaken. adus jinabat. sesuci. Dene kewajibanupun tiang jaler sebagai suami. meniko merupakan hal ingkang selalu berhubungan. Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Salajengipun menurut sebagian Ulama. Dados kanti meniko saget kito simpulaken. bilih Islam lan nikah. tapi menawi sampun nikah. dados syarat syahipun nikah. nikah boten dados syah kejawi mboten Islam. Tegesipun dados manten meniko selalu dipun mulyaaken selalu keramat. sholat. Nomer kaleh huruf Kaf. meniko maleh saget cerito-cerito kaleh garwanipun. lan sanesipun. sehinggo panggonan lenggahipun meniko dipun utamaaken wonten ngajeng piyambak kados dene palenggahanipun raja lan permaisuri. Nomer setunggal huruf Nun meniko singkatan sangking kata Ni’mat.Shoho Islam didalam nikah meniko dados syarat syahipun nikah. menawi wonten kamar tilem piambek kleasak-klesik. Kranten tiang jaler meniko ingkang bertanggung jawab dumateng tiang istri lan putroputrinipun. Menurut Islam. meniko kedan mulang dumateng istrinipun ingkang sahe. Inggih meniko : Huruf Nun. Shoho perintah ngamalaken dawuh-dawuhipun Alloh kados dene : puoso. Sebab nikah di dalam Islam meniko dados amal ibadah. Nomer tigo Huruf Haa meniko singkatan saking kata Hikayah. Huruf Kaf lan Huruf Ha’ (Nikah ‫ )نكح‬ing tigang huruf kolowahu anggadahi singkatan utawi anggadahi arti piyambak-piyambak. kaleh bantal guling. wonten ingkang jelasaken bilih tembung nikah meniko asalipun tembung arab ingkang terdiri saking tigang huruf.

sehinggo kito saget makempal wonten ing meniko majlis. lintu wekdal Insyaa Allah saget dipun sambung malih. deweke tansah bungahake marang siro. tiang estri kedah selalu anjagi dirinipun (utawi badanipun) lan njagi bandanipun. وانكحوا اليامى منكم والصالحين من عباد كم وإما ئكم وإم ئكم إن يكونوا‬ ْ ُ ْ ُ َ ْ ِ ْ ُ ِ َ َِ ْ ُ ِ َ َِ ْ ُ ِ َ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ ّ َ ْ ُ ْ ِ َ ّ َ ْ ْ ُ ِ ْ ََ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ّ َ َ ْ َ َ ِ ُّ ُ ّ ‫ف َراء يغنيهم ال من فضله و ال واسع عليم. utawi manut. Ngawontenaken walimah meniko hukumipun sunah. poro ibu. ingkang dawuhipun mekaten : ‫خير النسآء إمرأة إذا نظر ت إليها سرتك وان امرتها اطا عتك وان غبت عنها حفظتك فى مالك ونفسها‬ َ ِ ْ َ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ِ ْ َِ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َِ َ ْ ّ َ َ ْ َِ َ ْ َ َ َ ِ ٌ ََ ْ ِ ِ َ ّ ُ ْ َ Ingkang artosipun : “Sak apik-apike wong wadon sing naliko siro sawang. والصلة والسلم على سيدنا ومولنا محمد القائل النكا ح سنتى فمن أحب‬ ّ َ ُ َ َْ َ َ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ٌ ْ َِ ٌ ِ َ ُ َ ِ ِْ َ ْ ِ ُ ِ ْ ِ ْ ُ َ َ ‫ُق‬ ‫فطر تى فليتسن بسنتى وعلى اله و أصحا به ومن واله اما بعد‬ ّ ََ َْ ََ َ َ ِ ُّ ِ ّ َ َ َ ْ َ ِ َ ْ ِ Poro bapak. hadirin sedoyo ingkang kawulo mulyaaken. kedah tansah bingahaken. tansah jaga awake lan bondo siro“ Porp Bapak poro Ibu kintenipun namung mekaten atur kawulo. Poro rawuh ingkang kulo hormati. ingkang sampun paring pintenpinten rohmat dateng kito sedoyo. kados dawuhipun kanjeng Nabi. menawi dipun sawang ingkang jaler. Shoho menawi dipun tinggal kesah ingkang jaler. Sakderengipun kulo matur nopo ingkang Alloh SWT. dalam rangka menghadiri undangan walimatul Ursy ing saat meniko. ingkang dipun riwayataken dening shohabat Abi Hurairah. ing antawisipun inggih meniko. selagi perintahipun kolo wahu mboten perkawis maksiat. Lan menawi dipun perintah kedah selalu to’at. kranten meniko derek dawuhipun . ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO SAMBUTAN WALIMATUL URSY ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذل قد قا ل فى كتابه الكريم. Kupat lepet taline janur Lepat luput tetep dadiho sedulur Akhiripun sedoyo kelepatan kulo awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten.“Bilih tiang jaler meniko ingkang jemenengi/mimpin dateng tiang estri“ Dene kewajiban tiang estri dateng tiang jaler. lan naliko siro perintah tansah manut lan naliko siro tinggal lungo.

meniko hukumipun inggih benten-benten. meniko ingkang dipun dugeni gedah ingkang langkung parek griyanipun. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Bicoro masalah walimah meniko. inggih ingkang langkung rumiyin meniko ingkang dipun dugeni“ Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kolo wahu kawulo ngaturaken bilih ndugeni dateng undangan walimah manten meniko hukumipun wajib. bilih piyambakipun nglaksanaaken nikah damel maskawin (Mahar) rupi emas sak bobotipun kelungsu kurmo salajengipun kanjeng Nabi ngendiko. wajib ndugeni. Poro rawuh !. weninipun katah. lajeng perintah ngawontenaken walimah senajan namun nyembelih maendho setunggal. meniko podo ingkang dipun dugeni langkung rumiyin ngundangipun. Menawi walimah manten. tiang ingkang langkung parek lawang griyonipun. Menawi salah setunggalipun meniko langkung rumiyin. menawi wonten setunggal wekdal meniko wonten undangan kaleh. kados . utawi tigo. meniko ingkang dipun undang. sa’lajengipun. Wonten kala : Walimatul ‘Ursy wonten kalane walimatul khitan. boten wonten perkawis mungkar utawi maksiat. ٍ َ ِ ْ ََ ْ ِْ َ َ َ َ َ َ ‫بار ك ال لك أولم ولو بشاة‬ “Tegesipun kanjeng Nabi donga’aken barokah. matur dateng kanjeng Nabi.kanjeng Nabi. wonten kalane walimah ngedekaken griyo utawi boyongan. Benten kaleh dugeni undangan saklintunipun walimah manten. Dene menawi perekipun. bilih wonten salah setunggulipun wekdal. kados ingkang kasebut wonten ing kitab-kitab fiqih. utawi aqiqoh. Dene ingkang paling utami utawi ingkang afdhol inggih meniko “Walimatul ‘Ursy utawi Walimah Manten” Dene masalah ijabatut-da’wah. meniko boten wajib nekani. selagi wonten majlis walimah manten kolowahu. Lan menawi wonten perkawis maksiat utawi perkawis ingkang nglaraaken manah. wonten kalane walimatul maulid. meniko ndugeni hukumipun sunat. utawi dugeni dateng walimah. sami ugi walimah khitan utawi maulud. Dene menawi walimah saklintunipun manten. Hal meniko damel dasar hadisipun kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken deneng Abu Dawut RA َ َ َ ِ ّ ْ ِ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ً َ َ ُ َ ْ َ ْ ِ ََ ِ َ ِ َ َ َ َ ْ ِ َ ِ ‫إذا إجتمع دا عيان فأجب أقربه بابا. sohabat Abdurrohman bin Auf. shoho sanesipun. فإن سبق أحدهما فأ جب الذي سبق‬ Ingkang artosipun : “Menawi kempal tiang ngundang kalih (sareng wekdalipun) moko ingkang dipun dugeni.

وعلى أله وصحبه صلة وسلما كثيرا. meniko nopo rahasianipun utawi sebabipun masalah dugeni walimah meniko kok benten-benten ? menurut sebagian Ulama meniko wonten ingkang njelasaken. فل حول و ل قو َ ال بال العلي العظيم‬ . lan menikolah ingkang dados wajibipun dugeni undangan walimah manten. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PENERIMAAN KEMANTEN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ َ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ْ ‫َُ َ ِ َ ْ َ ِ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ً َ ِ ْ ً َ َ َ َ ّ َ َد‬ ‫الحمد ل الذى خلق من الماء بشرا فجعلمه نسبا وصهرأ. Pramilo dugeni dateng undangan walimah khitan utawi kelahiran hukumipun sunat boten wajib. Tepi sedoyo kolowahu utaminipun dipun dugeni kranton meniko derek dawuhipun kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken dening Imam Muslim : ْ َ ْ َ ْ َ ً ِ ْ ُ َ َ ْ َِ ّ َ ُ ْ َ ً ِ َ َ َ َ ْ ِ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ِ ُ َ ِ ‫إذا دعي احدكم فليجب فإ نْ كان صا ئما فليصل وان كان مفطرا فليطعم‬ Ingkang artosipun : “Menowo siro diundang mangko becik tekoho manwa siro poso mangko donga’no bagus lan barokah menawo siri ora poso mongko mangano“ Poro Rawuh kintenipun cekap semanten kangge sambutan kulo akhiripun kulo akhiri kupat lepet taline janur. Sebabipun wonten ing majlis walimah manten meniko wonten tiyang ingkang nyandang susah utawi sakit malah sedoyonipun ngraosaken ayem seneng lan bungah. sedoyo kelepatan kulo nyuwun pangapunten.الخلق والورى. Tegesipun tiyang ingkang dipun undang seneng tiyang ingkang ngundang seneng. Poro rawuh. أما بعد. Tegesipun tiyang ingkang dipun unddang seneng. menawi ndugeni datang walimah manten meniko wajib. Lan menawi walimah khitan utawi walimah maulid (kelahiran) tumrap tiyang ingkang dipun undang dugeni walimah meniko hukumipun sunat. lepat luput panggahodadi sedulur. وكان ربك ق ِيرا والصلة والسلم على سيدنا محمد أفضل‬ ِ ُ ْ ْ َْ ِ ْ ِ َ ْ ّ َِ ْ ِ ِ ّ ِ ‫ْ َ ْ ِ َ ْ َ َ َ ََ َِ ِ َ َ ْ ِ ِ َ َ ً َ َ َ ً َ ِ ْ ً َ ّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّة‬ ‫. tapi lare ingkang dipun khitani utawi ibu ingkang nglahiraken meniko ngalami sakit.dene walimah khitan utawi walimah maulid meniko dugeni hukumipun sunat. kranten wonten ing griyanipun tiyang ingkang kagungan hajat meniko wonten ingkang ngraosaken sakit utawi payah.

pasugatan. Monggo dipun dahar sa’wontenipun.Poro Bapak. Mboten kesupen dumateng sedoyo poro pengantar kemanten ingkang kawulo hormati. ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat Taufik shoho Hidayah dumateng kito sedoyo. poro Ibu Shoho sedoyo tamu undangan walimatul Ursy ingkang kawulo mulya’aken. Sami ugi sangking segi panggenan. utawi poro pengantar kemanten. khusus ipun dumateng Bapak Hamid selaku tiang sepahipun penganten putri inggih puniko ingkang asmo sederek Hindun. dumateng poro tamu-tamu sedoyo. sami ugi sangking undangan walimatul Ursy. shoho poro sinoman ingkang sami leladen. mugi-mugi atas kerawuhan kito sedoyo ing saat meniko andadosaken sababiyahipun kito mbenjang pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi. lan monggo hidangan ingkang sampun kasediaaken meniko kito ni’mati utawi kito dahar kanthi dipun kawiti mawi upacara Bismillahirrahmanirrahim. Dene punopo panjenengan sedoyo kerso ngrawuhi undanganipun Bapak Hamid sekeluarga boten kesupen Bapak Hamid sekeluarga ngaturaken. . Shoho Rohmat lan Salam bahagia Alloh mugio tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi besar Muhammad SAW. Ugi dumateng poro ahli keluarga lan poro sohabatipun. Pramilo ing mriki kanti raos maremipun penggalih shoho bingahipun manah. sami rawuh wonten ing dalemipun Bapak Hamid puniko. ْ ُ ِ ْ ُ ُ ِ ً ْ َ ًَ ْ َ ‫مر حبا أهل بحضو ر كم‬ Ingkang kaping kalih Bapak Hamid sekeluargo nyuwun agunging pangapunten dateng hadirin sedoyo mengenai kekirangan sangking segi nopo kemawon. Wonten ing mriki kawulo minongko wakilipun Bapak Shohibul Hajat utawi ingkang kagungan dalem. kanthi kawontenan ingkang sehat wal afiat. Sehinggo kito saget keroyo-royo. guyub lan rukun. dumateng keluarga mriki. papan pinaraan. ‫امين يا ر ب العا لمين‬ َ ِْ َ َ ْ ّ َ َ َ ِْ َ Poro Rawuh Ingkang Kulo Hormati Wonteng ing mriki kawulo minongko wakilipun Bapak Hamid ingkang kagungan dalem sepindah kawulo ngaturaken sugeng Rawuh. Poro rawuh ingkang kawulo hormati ! Sa’lajengipun kolo wahu Bapak wali utawi tiang sepuhipun penganten putri sampun masrahaken putro-putrinipun. Shoho poro hadirin lan hadirot ingkang kulo hormati. langkung rumiyin kulo nglahiraken puji lan syukur dateng Alloh SWT.

shoho kanti ucapan Alhamdulillah. sehingga kulo lan panjenengan sami saget rawoh wonteng ing majlis puniko. mugi-mugi kundur panjenengan saking griyo mriki. ingkang sampun pareng Rohmat soho nikmat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo. ugi malah matur nuwun. sedoyo kelepatan kulo. Poro Ibu. langkung rumiyen kulo muji syukur Alhamdulillah dateng ngarsanipun Alloh SWT. sejahtera. sehinggo saget membentuk rumah tangga ingkang bahagia. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang terakhir mbok bilih acara meniko mangke sampun paripurno.‫الحمدِل الذى أحلنا النكا ح. shoho poro tamu pengantar penganten ingkang kulo hormati. mboten wonten alangan punopo Amien. menawi panjenengan wonten ingkang kerso jagong. kalian Alloh dipun paringi wilujeng. penyerahanipun kolo wahu kulo trami kalean asto kaleh. namung saget ndonga’aken. وحرم علين السفا ح. Amien. sageto mendidik shoho ngopeni dateng putro kaleh kolowahu. Mugimugi kulo selaku tiyang sepuh mriki. Akhiripun kangge kulo. kawulo inggih nyumbanggaaken. Dene menawi terus kundur kawulo mboten saget nyangoni menopomenopo. kulo nyuwun agunging pangapunten. والصلة والسلم على سيد نا محمد الذى هدا نا إلى سبيل النجاح‬ َ َ ّ ِ ْ ِ َ َِ َ َ َ ِ ّ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ َ ّ َ ْ ََ َ ّ َ َ َ َ ّ َ َّ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ِ ِ ّ ِ َ ّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّ َ ِ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ َِ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ‫وعلى اله وأصحابه أهله الصدق والصلح أما بعد فل حول ول قوة إل بال‬ Poro Bapak. . Poro Tamu undangan ingkang kawulo mulyaaken. lan langsung mulai saat meniko kemanten kaleh kolowahu kulo akehi dados putro kulo kiambak lan dados keluarga kulo. ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak. kirang langkungipun anggen kulo matur. Shoho kulo nyuwun tambahi doa restu. kulo cekapi semanten kemawon. Sa’derengipun kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke. maslahah lan barokah dibawah naungan ridho Alloh SWT. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PENYERAHAN KEMANTEN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . kanti kawontenan rahayu wilujeng widodo lir sambi kolo.

sakrehning sederek Hasan puniko sampun trami dados putro mantunipun bapak shohibul bait mriki. shoho hidangan engkang arupi daharan lan unjukan ingkang kados mekaten meniko mewahipun. ugi kulo wahu sampun dipun laksanakaken Aqad Nikah. Kolo wahu bidal sangking dalemipun. Poro rawuh. Sepindah kawula ngraos syukur Alhamdulillah dateng Allah SWT. Pramilo kanti raos bingahipun manah. Amien Poro rawuh ingkang kulo mulyaaken ! Ingkang kaping tigonipun kawulo ngaturaken agunging panuwun dumateng sederek pranoto acoro ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo. mboten saget mbales atas penghormatan meniko kejawi namung saget dungaaken dateng Bapak Shohibul bait mriki kanthi ucapan ‫جزا كم ال خير الجزا كثرا‬ ً َْ َ َ ْ َ َْ ُ ُ ُ َ َ Mugi-mugi atas jerih payahipun utawi penghormatanipun Bapak Shohibul bait mriki sekeluarga tansah andadosno amal sholehipun ingkang ditrimo dening Allah. wonten ing mriki kawulo minongko wakil sangking walinipun pengantin putro shoho atas nami wakil sedoyo tamu pengantar pengantin putra. Pramilo. kanti pasrah bongko’an tegesipun inggih kados mekaten meniko kawontenanipun. ingkang supadoso masrahaken si manten jaler ingkang Asma sederek Hasan puniko.Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat Ta’dzim Alloh soho salam tansah tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW soho para ahli keluarga lumeber dateng kito ingkang sami rawuh ing majlis puniko. shoho dipun bales kanthi balesan ingkang sakkatah-katahipun. dumateng bapak Shohibul bait mriki minongko tiyang sepuhipun pengantin putri. Shoho matur nuwun sa’agengipun dumateng Bapak Shohibul baik mriki sekeluarga. Sehinggo kanthi pertemuan kito ing majlis puniko saget dadosaken sababiyahhipun kito pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi benjang ing dinten Qiamat. ‫امين يا ر ب العا لمين‬ َ ِْ َ َ ْ ّ َ َ َ ِْ َ Poro rawuh sedoyo kangge selajengipun. mugi-mugi wekdal meniko saget kulo gunaaken ingkang sa’sahe-sahenipun. kawulo nampi Amanat sangking Bapak Hamid. shoho kanthi ucapan “Bismilah” sederek Hasan meniko kulo pasrahaken sa’doyonipun dumateng Bapak Shohibul bait mriki. ingkang sampun bersusah payah budhi dhaya nyediaaken papan pinara’an. wonten ing mriki kawulo atas nami wakil para tamu pengantar pengantin. wonten ing mriki kawulo minongko wakil saking walinipun pengantin putro inggih puniko Bapak Hamid. Dene menawi wonten kekirangipun .

‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO THOLABUL ILMI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ٍ َ ّ ُ ََ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ َ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ ِ َ َ َ ْ ِ َ َ ّ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى فضل بني أدم با لعلم والعمل. Hadirin sekalian ingkang kulo hormati ! Minangkani awalipun atur kulo ing mriki kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat. Shoho ilmu sing keno kangge sangune ngadep datang kang moho kuoso. poro Ibu. kawulo sa’rombongan. kawulo suwun Bapak Shohibul bait mriki umumipun. ucapan-ucapan. Nanging leres-leres golek ilmu Agomo. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! . ninggal bondho lan rojo koyo sami saget rawo wonten ing majlis puniko boten ategas prawan golek joko. tindak tanduk ingkang kurang nyocokidateng panggalehipun Bapak Shohibul Bait mriki sakeluarga. utawi dudo golek rondho. Shoho kangge kulo pribadi sedoyo kesalahan awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten ingkang sak katah-katahipun. Mugi kulo sa’rombongan wangsul saking dalem mriki. Poro rawuh ingkang kulo mulya’aken ! Ingkang terakhir kawulo ugi atas kami nami wakil saking rombongan pengantar penganting mbok bilih acara puniko mangke sampun paripurno. kulo nyuwun agunging pangapunten. kawulo minongko wakil saking sedoyo pengantar pengantin.sangking segi nopokemawon. ugi nyuwun pamit pindah. boten wonten setunggal alangan punopo. sami ugi : segi pendidikan. lan panjenengan sedoyo. sedoyo keluarga lan masyarakat mriki kersoho paring bimbingan soho tuntunan. pendamelan lan sanesipun. tumuju dateng griyanipun piyambak. dumateng kulo. و على اله واصحا به‬ ‫اصحاب الكرامة والكمل أما بعد‬ ّ ْ ََْ َ َِ َ َْ ِ َ ْ َ Dumateng Poro Bapak. Ni’mat. Ilmu sing keno kangge sangu dateng griyane moro tuwo. tansah dipun paringi slamet. Amien. wilujeng. soho nyuwun tambahipun do’a restu. Shoho sa’derengipun kulo pungkasi. segi pengalaman. والصلة والسلم على سيدنا محمد على كل حال. sehinggo kulo lan panjenengan saged karoyo-royo bucal thempo ninggalno griyo. kados pundi amrih saget sahenipun. Dene menawin wonten kekiranganipun sangking segi nopokemawon. saking tingkah laku.

ora tedas peyek. tapi boten dipun ilmuni meniko tiwas bal gedual. monggo Poro Rawoh sedoyo terutama adik-adik lan generasi Muda-mudi remaja Islam. meniko tetep kewajiban pados ilmu. Sa’niki sampun kathah sekolahan sampun kathah tempat-tempat pendidikan. Kito tingkataken anggen kito belajar. Surat AlMujadalah ayat 11 ٍ َ َ َ َ ْ ِ ْ ْ ُْ ُ َ ْ ِ ّ َ ْ ُ ْ ِ ْ َُ َ ْ ِ ّ ‫يرفع الُ الذ ين آمنوا منكم والذ ين أوتوا العلم درجات‬ ِ َْ َ Artosipun : “Allah bade ngangkat derajatipun tiyang-tiyang ingkang beriman lan tiyang-tiyang ingkang nggadahi ilmu dateng pinten-pinten derajat“ Tapi sa’wangsulipun menawi kito boten anggadahi ilmu boten saget ngaji lan boten purun belajar lan boten sekolah. Amargi.Sebagai pengajak kulo monggo iang saat meniko kulo lan panjenengan samiho niat ngaji. Dados senajan tiyangnipun sampun tuwek. Pramilo sangkeng meniko. sampun ketinggalan jaman. Supados benjang angsal ilmu ingkang katah lan manfaat soho ilmu ingkang saget beto bahagia lan wilujeng donyo lan akherat. Kanjeng Nabi dawoh : ‫)طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة )رواه ابن عبد البر‬ ٍ َ ِْ ُ َ ٍ ِِ ُ ّ ُ ََ ٌ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ََ Ingkang artosipun : “Bilih pados ilmu meniko dipun fardhuaken tumrap saben-saben tiyang Islam jaler lan istri“ Soho kanti hadist meniko kito sampun jelas bilih pados ilmu meniko merupakan proses ingkang serba terus tanpa wonten bates waktu baik kapanpun. Pramilo monggo kito tingkataken . Hal meniko cocok kalian dawohipun Alloh wonten Al-Qur’an. Keranten pancen dados tiyang Islam lho Pak?! Bu?! Ngaji niku wajib tumrap kito sedoyo. niku nggih boten patut. ngamalipun boten dipun terimo dening Alloh. untune entek. ُ َْ ُ َ ٌَ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ِْ ِ ْ َ ِ ْ َ ّ ُ ُ ‫و كل من بغير علم يعمل اعماله مر دو دة ل تقبل‬ Tiyang niku menawi boten gadah ilmu. Niat ibadah dateng ngarsanipun Allah SWT. ngrowek. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Keranten tiyang niku menawi boten gadah ilmu senajan toh ibadah sampek jungkir balik. utawi ibadah mempeng. dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Mardudatun Laa tugbalu. tengriyo namung kluyur-kluyur jogrok klimprakklimprik kados sarung goyor. elek. niki sampun jaman merdeka boten kados jaman penjajah.

datang langgar. kirang langkungipun kulo nyuwun pangapunten.anggen kito belajar. gelisah pikiran jibek napas sesek. Keranten lare niku menawi boten kenal pendidikan. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO KESAN PESAN KEPADA PARA SANTRI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ُ َ ّ َ ُ ‫ّ ْ ِ ْ ُ ِ ْ ََ َ َ َ ِ ِ ّ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ِ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ ِ ْ َ َ ّل‬ ‫الحمدِل رب العا لمين الذي هدا نا إلى الرشد المبين وامرنا بالتحاد والعتصام بحبل ال المتين. awak dredek. boten purun datang masjid. karo Pakdhe gumedhe. Soho dumateng poro Bapak. karo Embah mbantah. Sa’bendino ngente’no sego. والص َة والسلم‬ َِ َ َ َ ْ ِ َّ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. Menawi kentandang gaweh boten purun. Poro santri putra soho Putri ingkang kulo hormati. menungso liyane“ Poro rawo ingkang kulo hormati ! Kintenipun cekap semanten atur kulo. kon minggat boten budal. karo Paklek mendelik. Poro konco-konco. karo Kakang mbangkang. karo bapak galak. Ingkang cocok dawohipun kanjeng Nabi ِ ّ ِ ْ ُ ُ ََْ ِ ّ ُ َْ ‫خير الناس أنفعهم للنآس‬ Artosipun : “Sa’bagus-baguse menongso yoiku sing manfaat marang. فقال ال تعالى : واعتصموا بحبل ال جميعا ول تفرقوا‬ ْ ُ ّ َ َ َ َ ً ْ ِ َ ِ ِ ْ َ َ ْ ُ ِ َْ َ ّ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ ْ َ َ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ََ Dumateng Poro Bapak Pinisepuh. Diajar nangis. di guwak moleh bendino ngentekno sego. boten purun sekolah. Soho ingkang saget menjunjung tinggih Harkat lan Martabat tiyang sepuhipun kaleh. soho Poro Bapak Kiyai ingkang kulo mulya’aken. irung pilek. karo dulur ngladur. awak sak kujur rasane dredek. bendino kur telek-telek mergo duwe anak ndablek kon mergawe ora untek menengahe malah mbegegek lek ngeteniki tiyang sepuh susah menopo boten? Poro Bapak Poro Ibu? Mulane monggo putro-putrine dipun didik ingkang saestu supados leres-leres saget kados lare ingkang berguna bagi Agama. dodo ampek. boten purun ngaji. jaluki duwit. Ibu sampun ngantos ketinggalan. nopo maleh pendidikan Ilmu Agama. didhol ora payu Akheripun tiyang sepuhipun namung susah. ojo sampek gadah putro sing lolak-lolok. karo Ibu nesu. pados ilmu pengetahuan ingkang kathah. lan sanessanesipun. Bangsa lan Negoro. kuping gemrebek weteng muneg-muneg. Niku nggeh nyusahaken tiyang sepuh nipun. di tuturi boten manut. Boten kesupen . karo tonggo ora duwe dugho.

ِ ْ َ ْ ِْ ُ Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Wonten sebagian Ulama ingkang njelasaken : Bilih santri meniko singkatan sangking gangsal kata inggih meniko : SANTRI : SA berarti sanggup N berarti nerusaken T berarti tuntunan . Poro konco-konco santri ingkang kulo hormati ! Pada kesempatan niki. pada kesempatan meniko. cerah terang benderang. kintenipun boten wonteng kata-kata ingkang manis. III ‫( اولى المر‬To’at dumateng Pemerintah). isoho dadi santri sing cocok kaleh sebutane santri. kulo saget merasa bangga lan gembira kranten ing saat meniko kulo dipun takdiraken dening Allah saget bertemu.dumateng Adi-adik senasip lan sa’perjuangan ingkang kulo sayangi. TRI. Nopo malih tumrap kito sedoyo sebagai santri. Sampun ngantos putus sebelum berhasil. berpadu lan bersatu kaliyan rekanrekan santri ingkang giat lan gigih dalam memperjuangkan syariat Islam Agama Alloh. Pramilo merupakan suatu hal engkang sanget berharga shoho sanget penting menawi wonten kesempatan meniko kulo mengajak dumateng konco-konco kangge ningkataken mutu semangat belajar lan berjuang kanthi sungguh-sungguh lan sabar. kejawi nglahiraken raos puji syukur. Lewat suasana ingkang indah. Mugi-mugi wekdal meniko mangke saget kulo guna’aken ingkang sa’sahe-sahenipun. Kaping tigonipun kulo aturaken matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kulo kangge ngisi wontenipun acara ing saat meniko. Ingkang maksudipun SAN niku Insan utawi menungso. niku berarti Tigo. َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ َْ ‫الحمدِل رب العالمين‬ Ingkang kapingkalihipun Rohmat soho salam mugio tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW shohor poro Ahli Keluarga lan sahabatipun. ingkang pantes kulo aturaken wonten permulaan atur kulo. II ‫( اطيع الر سول‬To’at dumateng َ ُ ِْ َ َ ْ ُ ّ ُ ِْ َ Rosul) No. Dados Santri niku insan (manungso) ingkang kedah netepi perkawis tigo. Inggih meniko No 1 : ‫( اطيع ال‬To’at dumateng Alloh) No. dateng Alloh SWT kanthi ucapan….

Insya Allah kehidupan agama lan kemajuan agama wonten ing masa depan tetap cerah bersinar terang. tabah lan sabar dalam menghadapi sesuatu. Mendal karena rayuan gombal. Tak gentar halilintar. ِ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ ََ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ‫ل أقعد الجبن عن الهيجاء* ولو تو لت زمر العداء‬ Ingkang artosipun : “Aku ora bakal mandek wedi sangking pertempuran senajan musuh berbondong-bondong melawan“ Kejawi sangking meniko pancen santri meniko ingkang bertanggung jawab dateng maju munduripun utawi gesang lan matinipun umat beragama wonten masa depan. Hal meniko cocok kalian qoulipun Iman Ibnu Malik wonten kitab Alfiyah .R berarti Rosul I berarti Ilahi Dados sebagai santri kedah sanggup nerusaken tuntunan Rosul Ilahi. Tak muntir karena petir. Boten purun berjuang nyiaraken agami Islam. Shoho kedah berjuang lan anggadahi I’tiqod ingkang kiat. Tak goyang karena gelombang. Imam Gozali wonteb kitab . kados dene jam’iyah qiroah utawi jam’iyah dibaiyah shoho jam’iyah seni hadroah shoho sanes-sanesipun. Tak heran karena hujan. terjun wonten jam’iyah utawi organisasi. Tak gopoh melawan musuh. ‫ عظة النا شئين‬njelasaken ّ ‫إ ّ فى يد كم أمر المة * وفى إقدا مكم حيا تها‬ َ َ َ َ ْ ُ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ّ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ِ َ ِ ‫ِن‬ Ingkang Artosipun : “Sa’temene ono ing tangan siro kabeh iku letak urusan umat yakni urip utowo matine lan ono ing derap langkah siro iku maju lan mundure umat” Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Dados jelasipun menawi kito sebagai santri. mugi-mugi Alloh ngasilaken perjuangan kito sedoyo sehinggo saget tercapai lain . bererti kito meniko nuduhaken kematian lan kemunduruan agami wonten ing masa depan. Tak cemas karena panas. Tak Mundur dalam bertempur. Pramilo sangking meniko monggo kito samiyo ngatah-ngatahaken dongo nyuwun dateng Alloh. boten purun bertekat melingkis celana melangkahkan kaki. Tapi sak wangsulipun menawi kito sedoyo sebagai santri utawi sebagai generasi muda-mudi Islam purun belajar ilmu agami ingkang mempeng shoho purun berjuang terjun wonten jam’iyah-jam’iyah.

terwujud cita-cita agama. poro Ulama’ul Amilin khususipun poro Bapak kiyai ingkang kulo hormati. واذل المعتدين وأفهمنا من علوم الدين. selagi tiyang ingkang memeluk Agami Islam kolowahu-boten menyimpang lan melanggar dateng garis-garis agami Islam. Keranten Agami Islam. agama ingkang paling mulyo minggahipun Alloh. Cekap semanten atur kulo. والصلة والسلم على اشرف المرسلين سيدنا‬ َ ِ ّ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ ْ ُُ ْ ِ َ َ َ ْ ََ َ ْ ِ َ ْ ُ ْ ّ َ َ َ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ِ ُ ْ ‫َ ْح‬ ِ ِ ُ ْ ُ َ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ ْ َ َِ ْ ُ َ ِ َ َِ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ ‫محمد وعلى أله واصحا به ومن تبعهم الى تبعهم الى يو م الدين أما بعد. meniko bade mejamin umat manusia menuju hidup bahagia lahir lan batin. yakni saking masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. aman. ingkang penuh cahaya bagaikan sinar bulan ing tengah malam. tapi kangge mencapai lan ngasilaken kebahagiaan. Langkung rumiyin kulo manjataken puji syukur dateng Alloh SWT. shoho kawilujengan lahir lan batin meniko boten saget dipun wujudaken sambi turu utawi tenguk-tenguk kaliyan lingguh silo tumpang. صد ق ال العظيم‬ ُ َ ْ َ َ ِ ِ ّ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ َِ ُ ْ ُ ِ ْ ِ ّ ِ َ ْ ّ َ ِ Hadrotul Mukarromin. ingkang mucal menungso mawi Qolam tentang ilmu ingkang dereng difaham. damai. tentram. Poro Hadirin ingkang kulo hormati ! Menurut pandangan Islam. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PERJUANGAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫ال َمدِل الذي اكرم المجا هدين. adil ٌ ْ ُ َ ّ َ َ ٌ َ َّ ٌ َ ْ َ dan makmur penuh ampunan. rekan-rekan. shoho wilujeng wonteng ing dunyo lan akhirat. Amin. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والمو عظة الحسنة وجادلهم بالتى هي احسن. Sahabat-sahabat. lan ridlo Allah. Sedoyo kelepatan nyuwon pangapunten ingkang kathah. shoho Rohmat Allah lan salam mugiho dipun tetepaken dateng Nabi Pejuang Islam. فقال ال تعالى فى القرآن الكريم أعو ذ بال‬ ‫. masa ingkang penuh sifat murka lan kejam menuju masa damai. adik-adik senasib lan sa’perjuangan ingkang kulo sayangi. inggih puniko agami Islam.من الشيطان الرجيمن. shoho boten melanggar dateng ajaran Islam. Nabi pemimpin Arab lan ajam ingkang beto umat manusioa sangking masa ingkang hitam kelam. bangsa lan negara ‫ بلدة طيبة ورب غفور‬Negara aman. meniko boten saget wujud tanpa dipun tuntut kalian perjuangan ingkang sungguh-sungguh Sedoyo kolo wahu boten berhasil nopo malih kangge mempertahankan . Tuhan Semesta Alam.

ngorbanaken jiwa raga. poro ‫ أغنياء‬poro ََْ َ dermawan. langgar lan sanesipun. lan ugi kito ingkang ngraosaken utawi ingkang nggunaaken bangunan-bangunan kolo wahu. utawi boten kito cegah. Kito kedah ringan tangan lan bermurah hati. Terutami wonten kalangan muda-mudi. gedunggedung madrasah. supados generasi ingkang bade datang ingkang ngrahosa ken jasa kita. soyo dangu bade merajalela. Hal meniko menawi kito kurang waspada.shoho melestarikan nilai kemulyaan Islam meniko. sampun ngatos bahil utawi kumed ngurbanaken harta benda kangge Kepentingan Agami kito. cocok nopo boten kalian ajaran agami Islam ? niki boten peduli. katah poro remaja ingkang menggemari kebudayaan luar tapi boten dipun saring. lan kaum muslimin. utawi ndandosi bangunan kolo wahu. Sa’meniko kito ugi kedah purun bangun. shoho harta benda demi kejayaan Islam. Kito sebagai generasi penerus pewaris sangking generasi ingkang rumiyin sampun jerih payah mewarisi kito bangunan masjid-masjid. sehinggo saget ngalahaken kebudayaan Islam piyambak akhiripun umat Islam piambak ingkang bade rugi. remaja. Firman Alloh wonten Al-Qur’an : ‫و جا هدوا بأموا لكم وأنفسكم فى سبيل ال‬ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ِ ُ ْ ََ ْ ُ ِ َ ْ َ ِ ْ ُ ِ َ َ Ingkang artosipun : “Lan berjuango siro kabeh klawan bondo siro lan awak siro ing dalem agamane Alloh“ Nopo maleh memasuki abad modern saat meniko katah kebudayaan-kebudayaan asing ingkang mlebet wonten negari kito Indonesia. ingkang bertentangan kalian agami Islam. Pramilo sangking meniko kulo anjuraken dateng poro Jutawan. Hal meniko cocok kaleh dawuhipun Al Hukama ‫لقد غر سوا فأ كلنا وإننا* لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ Ingkang artosipun : “Sa’temene wong-wong kang dingin wis podho nandur jasa sehinggo kito sing mangan jasane lan sa’temene kito ugo nandur sehinggo wongkang sa’wise kito (generasi mendatang) mangan jasa kito“ Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Pramilo sangking meniko kangge ngasilake kejayaan Islam dan kebahagiaan kaum .

berpadu lan bersatu wonten ing majelis puniko kanthi keadaan ingkang sehat wal afiat. lan masyarakat kito ajak menuju dateng dalan agamipun Alloh kanti bijaksana. supados saget cocok antara ucapan lan perbuatan. lan tingkah laku ingkang ngremenaken. ومن‬ ُ ْ َ ّ َ ِ ِ َ َِ ِ َ ْ ِ َ ْ ِ َ َّ َ َ َ َّ ‫علم وتعلم فيها لعلء كلمة ال. ونسئل نفعها لننذر بها اهل القر ية. sa’derengipun berhasil. وند عهم إلل سبيل ربنا بالحكمة‬ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ َِ ْ ُ ُ ْ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ ِ ْ ُ ِ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ ّ َ ِ ُ َ ْ َ َ َ ََ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ َ ْ َ ْ ‫َ ّ َ ُ َ ّ َ ُ َ َ َ ّ ِ َ ُ َ ّ ٍ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ َ َ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ِ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ِه‬ ‫والصلة والسلم على سيدنا محمد إبن عبد ال. lan slamet wonten ing donyo lan akhirot Amin.muslimin monggo sanak famili. Cekap semanten atur kulo ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WAKIL SISWA DALAM PENUTUPAN SEKOLAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . tercapailah cita-cita kito. Sa’derengipun kulo ngaturaken nopo ingkang dados beban kawulo. langkung rumiyin kulo muji syukur dateng Alloh SWT ingkang sampun paring Rohmat Nikmat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo sehinggo kito sami saged karoyo-royo. Hal meniko sesuai kalian dawohipun Allah : ُ َ ْ َ َ ِ ِ ّ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ ََ ُ ْ ُ ‫أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والمو عظة الحسنة وجا دلهم بالتى هي أحسن‬ Ingkang Artosipun : “Ngajako maring dalane Pangeran iro kanti bijaksana lan pitutur kang bagus lan tukaro pendapat maring Qoum kelawan toto coro kang bagus“ Poro Rawuh. saget bertemu. poro konco-konco sedoyo siswasiswi madrasah……… ingkang kulo sayangi. وعلى اله وأصحا به ومن واله وعلى من أقا م هذ ِ المدرسة. soho dumateng poro . tonggo teparu. nanti pitutur ingkang sahe.‫الحمدِل الذى على ما ختمناه من الدراسة. bahagia. اما بعد‬ Hadratul mukarromin. Poro hadirin sekalian ingkang kulo hormati. Mugi-mugi Alloh SWT enggalo paring kesembadan dateng usaha lan perjuangan kito sehinggo. poro Bapak wali murid ingkang kulo hormati. Ingkang kaping kalehipun mugi-mugi tambahipun Rahmat Ta’dzim Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. pramilo monggo sepindah malih semangat berjuang lan beramal selalu kito tingkataken sampun ngantos bosen utawi waleh. poro Ulama’ul amilin poro Bapak guru dan bu guru ingkang kulo taati.

Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sesuai kalian fungsi sangking tugas kawulo inggih puniko mewakili sangking sedoyo siswa-siswi khususipun siswa-siswi kelas tigo Tsanawiyah wonten ing madrasah puniko. ingkang sekedap maleh bade ninggalaken bangku sekolah wonten ing Madrasah puniko. lan negari ingkang akhiripun saget dados lantaran . mugi-mugiu sedoyo ilmu ingkang sampun kulo pelajari sangking madrasah puniko. ‫جزا كم ال أحسن الجزاء كثيرا‬ ً ْ َِ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ Mugi-mugi Allah SWT ingkang bales jasa-jasa utawa jerih payahipun Poro Bapak Kiyai. boten saget bales punopo-punopo atas jerih payahipun. masyarakat agami. Pramilo sepindah kulo nyuwun dipun aliraken samudra kemaafan lahir lan batin. Ingkang kaping tigonipun kulo ngaturaken matur nuwun dumateng sederek pembagi acara ingkang sampun mempercayakan penuh dumateng kawulo. selajengipun kulo sa’konco ngaturaken sedoyo kalepatan dumateng poro Bapak Kiyai soho Bapak Guru wonten ing madrasah puniko. Amien yaa Robbal Aalamien. soho sedoyo dewan Asyatid ingkang sampun jerih payah ngorbanaken jiwa raga. lan fikiran. sa’perlu nyampeaken sambutan atas nama wakil sedoyo siswa-siswi. Ingkang terakhir kulo nyuwun barokah do’a restu dumateng Poro Bapak Kiyai soho Bapak Guru. Wonten ing mriki kulo sa’konco. Poro Bapak poro Ibu soho Hadiri sedoyo. Boten pandang wekdal. sageto manfaat maslahah lan barokah saget manfaati lan barokahi dumateng pribadi kulo. panas utawi jawah sak perlu mendidik soho membina dumateng kawulo sa’konco awit milahi mlebet wonten ing madrasah mriki sehingga wekdal puniko saget dipun wastani Tamat tingkat tsanawiyah. Bapak Guru lan Ibu Guru kanti balesa ingkang sa’sahe-sahenipun. tenaga.ahli keluarga lan sohabatipun. soho ingkang katah. utawi jasa-jasanipun Poro Bapak Kyai. kejawi kulo namung saget ngaturaken…. siang utawi dalu. khususipun siswa-siswi kelas tiga tsanawiyah. lan Bapak Guru. sebab kulo sa’konco sering damel susah payahipun poro Bapak Kiyai soho poro Bapak Guru sami ugi wonten ing sa’lebetipun Madrasah utwai wonteng ing jawinipun madrasah. Wonteng ing mriki kawulo ngaturaken matur nuwun ingkang sa’agungipun dumateng Poro Bapak Kyai.

Kintenipun cekap semanten atur sangking kawulo awal ngantos akhir sedoyo kelepatan kulo.kangge taqorrub dumateng Alloh. kulo nyuwun agengipun pangapunten. Amien. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . Lan mugi-mugi sak sampunipun kito tamat sangking tingkat tsanawiyah puniko sageto nerusaken dateng tingkat sa’terusipun sehinggo saget hasil lan tercapai nopo ingkang kito cita-citaaken. Amieen. soho ndadosaken sababiyahipun khusnul khotimah.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->