PENGETAN DINTEN KARTINI Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan.

Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi. Para kanca, siswa-siswi ingkang kula tresnani. Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng Gusti Mahakwasa ingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun. Kita sadaya taksih saged kempal manunggal kanthi tentrem, bagas, waras, kebak ing kabagyan salebetipun pahargyan pengetan dinten Kartini samang-ke punika. Pangetan dinten Kartini wigatos sanget tumrap kula panjenengan sadaya. R.A. Kartini pindhanipun sekar ingkang tansah mbabar angambar ganda arum ing bangsa Indonesia. Panjenenganipun punika pangarsa tumrap wanita ingkang karyanipun mligi kangge majengipun wanita wiwit duk rikala bangsa Indonesia taksih dipuncengkerem dening bangsa penjajah. Labuh lebetipun R.A. Kartini saestu luhur sanget tumrap kaum wanita. Langkunglangkung ing wekdal sapunika ingkang taksih kedah meres penggalih kangge majengipun bangsa. Panyengkuyungipun para wanita boten saged dipunremehaken, malah kepara langkung bobotipun tumrap pembangunan majengipun bangsa punika. Pancen sampun dipundokrataken para wanita saha limrah nggadahi raos ingkang kalangkung alus. Sanadyan makaten geget ing manah tansah makantar pindha waja ngudi kautaman. Sadaya punika inggih awit saking pangaribawanipun lelabetanipun Ibu Kartini ingkang sampun tumanem ngrembaka ing mahanipun wanita Indonesia. Sampun cetha ing panggesangipun bangsa kathah wanita ingkang saged kiprah kadi dene para priya ing babagan warna-warni. Ingkang makaten punika saestu saged damel mongkoging manah. Kanti makaten punika sumangga kadang-kadang putri sami saged nglajengaken gegayuhan tuwin lelabetanipun Ibu Kartini ingkang luhur punika. Ingkang boten kenging dipunlirwakaken inggih punika tansah ngudi jatidhirinipun putri Indonesia. Putri Indonesia ingkang prasaja, mrantasi sadhengah karya. Semanten saha makaten atur kula. Mugi sami kepareng maringi pangapunten tumrap sadaya kekirangan lan kelepatan kula.

PIDATO HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN RI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ .‫الحمدِل الذي انعمنا بالحر ية وحده. والذي صدق و عده ونصر َبده وأعز جنده وهزم الحزم الحزاب وحده‬ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ّ َ ََ ُ َ ْ ‫َ ْ َ ْ ُ ِ ّ ِ ْ َ ْ َ َ َ ِ ْ ُ ّ َ ِ َ ْ َ ُ َ ّ ِ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ع‬ ‫.والصل ة والسلم على سيد نا محمد ل نبي بعده. وعلى اله واصحا به ومن تبع رشده أما بعد‬ ّ ُ َ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ Poro Bapak, Poro Ibu sederek-sederek, sebangsa lan setanah air, ingkang kulo hormati ! Langkung rumien monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken raos puji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT, ingkang sampun paring Rohmat, Taufik soho Hidayah dateng kulo lan panjenengan sedoyo, sehinggo wonten ing majelis puniko, dalam rangka memeriahkan Peringatan dinten ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 49 mugi-mugi kerawuhan kulo lan panjenengan meniko dipun catat dening Alloh SWT. Minongko dados amal soleh kulo lan panjenengan Amin. Ingkang kaping kalih mugio tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW, soho poro ahli keluarga lan sahabatipun. Kaping tigonipun kulo matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kito kangge mengisi wontenipun acara meniko mugi-mugi wekdal meniko saget kulo ginaaken ingkang sak sahe-sahenipun. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Alloh SWT sampun paring nikmat dateng poro kawulonipun meniko sampun katah sanget, sehinggo ngantos mboten saget kito itung. Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur’an ‫و ان تعدوا نغمة ال ل تحصو ها‬ َ ْ ُ ْ ُ َ ِ َ َ ْ ِ ُّ َ ْ ِ َ Ingkang artosipun : “Lan lamun siro ngitung marang nikmate Alloh, mongko siro ora biso ngitung“ Poro Rawuh ! Dene termasuk salah setunggalipun nikmatipun Alloh ingkang ageng dipun parengaken kito bongso Indonesia, Inggih meniko nikmat kemerdekaan ingkang dipun proklamiraken tanggal 17 Agustus 1945, ngantos dinten meniko kito peringati. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Menawi kito ngemut-ngemut sejarah Bangsa Indonesia sakderengipun merdeka, meniko

pinten-pinten tahun dipun jajah dening bangsa Asing. Inggih meniko dipun jajah dening Belanda lan Jepang ngantos pinten-pinten tahun Rakyat Indonesia hidup dibawah cengkraman kaum penjajah. Rakyat Indonesia mboten anggadahi kebebasan, bahkan selalu di tindas lan dipun aniayaya dening bangsa asing. Sehinggo berkat sifat Rohman Rohim Alloh SWT, lan ugi kanti semangat perjuanganipun Poro Pahlawan lan poro Pejuang Bangsa Indonesia ingkang giat lan gigih, berani, pantang mundur, para Pejuang kito saget ngalahaken poro kaum penjajah sehinggo tepat tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia memproklamasikan dinten Kemerdekaan Republik Indonesia. Poro Rawuh Ingkang kulo hormati ! Pramilo kito kedah bersyukur dateng Alloh SWT ingkang sampun pareng nikmat Rupi kemerdekaan meniko. Supados Negri kito Indonesia tansah dipun paringi berkah dening Alloh. Dipun paringi aman, damai, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, adil makmur penuh ampunan, lan Ridho Alloh. Kranten Alloh sampun berjanji wonten Al-Qur’an surat Ibrahim ayat 7 ٌ ْ ِ َ َ ِ َ َ ّ ِ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ ََ ْ ُ ّ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ َ ‫لئن شكر تم لء زيد نكم ولئن كفرتم إن عذا بى لشديد‬ Ingkang Artosipun : “Demi yekti lamun podo gelem syukur siro kabeh marang nikmat-Ku, mangko Ingsun nambahi nikmat maring siro kabeh. Lan yekti lamu siro kufur maring nikmat-Ku, mangko saktemene sikso-Ku iku banget …….” Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kejawi sangking meniko, kito ugi kedah matur nuwun dumateng poro pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun jerih payah, rela ngorbananek jiwa rogo, harta benda kangge merebut Kemerdekaan Meniko, pramilo wonten ing kesempatan sahe niki monggo sejenak kito panjataken doa mugi sedoyo para pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun sukses merebut kemrdekaan Negeri Republik Indonesia, meniko selalu dipun bales dening Alloh, dipun trami jasa-jasanipun, lan dipun dadosna amal sholehipun, ingkang berjuang wonten akhirat dipun paringi berkat soho kejembaran wonten ngersanipun Alloh SWT. Amin-amin yaa Rabbal alamin. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Sak meniko kito termasuk generasi penerus pewaris kemerdekaan Pramilo kito

berkewajiban nerusaken perjuangan poro pejuang ingkang rumiyin. Shoho memelihara lan melestarikan kesejahteraan Negeri Indonesia meniko. Sampun ngantos nikmat kemerdekaan ingkang meniko kito sia-siakan kanti ngawontenaken pesta pora, lan hurahura ingkang boten berarti, tanpa ngawontenaken amalan-amalan ingkang beto kemanfaatan lan kemaslahayan Negara. Sebab kemerdekaan meniko boten semata-mata hadiah saking bangsa asing ingkang diberikan kanti cuma-Cuma, meniko boten. Tapi berkah jasa-jasa poro pejuang ingkang sampun rumiyin. Pramilo sepindah maleh kito ugi kedah mengisi kemerdekaan kanti menanamkan jasa kangge tiang-tiang ingkang bade dateng, utawi kangge generasi kita mangke. Hal meniko cocok kalian dawuhipun Ulama rumiyin….. ‫لقد غرسوا فاء كلنا وإننا لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ Ingkang Artosipun : “Yekti wongkang dingin wes podo nandur jasa lan kito sing ngrasa’ake marang jasa lan sa’temene kito ugo kudu anandur jasa supoyo wong-wong kangsakwusi kito biso mangan jasa kito. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang terakhir monggo, putro-putri kito sedoyo, kito didik ingkang sahe lan kito arahaken dumateng perkaws ingkang sahe, supados mangke saget dados generasigenerasi penerus ingkang bertanggung jawab dateng kemajuan agama. Bangsa lan Negoro AMin yaa Rabbal alamin. Kintenipun cekap semanten atur saking kulo. Mugi-mugi saget bermanfaat dumateng pribadi kawulo khususipun, lan umumipun dateng panjenengan sedoyo. Masang pulut ning duwur cemoro Menawi luput kulo nyuwun ngapuro ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫بخط الفقير مفرو حين‬ ‫بن منو ر الجفسى‬ ّ

من العائدين والفا ئزين تقبل‬ ّ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ َِ ََ َ ِ َ َ ِ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ِْ َ ْ َ ْ ُ ِْ َ ّ ِ ُ ‫. wonten ing manah kito sedoyo. utawi batiniyah. Lan ugi wonten akhiripun wulan Romadhon kita tutup mawi Zakat Fitrah kanti harapan kulo mugi-mugi nopo ingkang kito laksanakaken wonten ing wulan Romadhon kolo wahu minongko dados amal ingkah sholeh. Poro Ibu. أ ما بعد. ingkang sampun paring Rohmat shoho ni’mat. hadirin sekalian ingkang kulo hormati ! Langkung rumiyin kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT. meniko ugi kito saget ngraosaken betapa sedih lan gelisahipun si Fakir-Miskin ingkang wonten ing saben dintenipun selalu ditimpa kekurangan dahar. Ingkang mbuahaken amalan-amalan ingkang sahe wonten wulan-wulan sakterusipun. poro Ibu. sami ugi sehat lahiriah. Kanti menambah amalan-amalan ibadah lintunipun kados dene sholat tarowih. وأمر نا بال تحاد وصلة اْلرحام‬ ِ َ ْ َ ِ َِ َ ِ َ ّ ّ ِ َ َ َ ََ ِ َ ّ َ ِ َ ّ ِ َ ْ ََ ّ َ ْ ََ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ْ ََ َ َ ْ َ ُ ْ َ َْ َ َّ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ‫والصل ة والسلم على سيد نا محمد خير اْلنام. ngunjuk. tadarus Al-Qur’an lan sanesipun. shoho keluhan lan . sehingga kulo lan panjenengan saget pepanggihan wonten meniko majlis. sehinggo saget ndadosaken fitrah utawi lambang kesucian.PIDATO RESEPSI HALAL BIHALAL ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . Hadirin sekalian ! Wonten ing saat meniko kito sampun manggihi wulan syawal malih. وعلى اله واصحا به الكرام. واو جب علينا بالصلة والصيام.ال من ومنكم اجمعين‬ Poro Bapak. mugio tetep dipun limpahaken dateng kanjeng Nabi Muhammad SAW. shoho poro ahli keluarga lan sahabatipun. Poro Bapak. dalam rangka “bersilaturrohim”. utawi resepsi “Halal bi halal” kanti keadaan sehat wal afiat. Kaping kalihipun Rohmat Ta’dzim dan salam bahagia Alloh.‫الحمد ل الذى انعم علينا بنعمة اليمان والسلم. Kranten wonten ing wulan sakderengipun yakni wonten ing wulan Romadhon kito sampun sukses nindakaken ibadah puasa sebulan penuh. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Kranten hikmah nindaaken ibadah poso meniko disamping kito ninda’aken perintahipun Allah SWT kanti ngeker hawa nafsu wonten ing siangipun wulan Romadhon.

shoho sederek seagomo lan seperjuangan. hadirin sekalian ! Sak meniko sampun dugi wulan syawal. Alloh dawuh wonten Al-Qur’an : َ ِِْ ْ ُ ْ ّ ِ ُ َ ‫كلو واشربوا ول تسر فوا إن ال ل يحب المشرفين‬ ّ ِ ْ ُ ِ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُُ Ingkang artosipun : “Mangano siro kabeh lan ngumbiho. Lan ojo ngliwati bates. selalu dikuasi Howo Nafsu. Pramilo saat meniko kito bucal. ingkang akhiripun kito timbul roso belas kasihan kito dateng Fakir Miskin. Poro hadirin ingkang kulo hormati ! menawi kito mboeten purun nglampahi ibadah puoso. sehinggo kito purun nafkahaken sebagian harta benda kito kangge shodaqoh dateng Fakir-Miskin kolo wahu. konco-konco lan sanak. Mungkin wonten ing saat-saat ingkang berlalu terjadi kesalahan-kesalana utawi sering melakukan hal-hal ingkang mboten nyekecoaken manah. kito isi kanti halal bihalal. berarti kito meniko gesang nuruti kemauan howo nafsu lan kemauan weteng utawi dados Abdul butun alias hamba perut. buruk sangka. wulan ingkang penuh dipun rameaken lan dipun meriahaken dening sedoyo umat Islam. kito lenyapaken mawi berjabatan tangan. kito panggihi sanak keluarga. sahabat karib.kelemahan tenogo. dengki. Setiap hari selalu dalam pemborosan. mempererat tali persaudaraan antara keluarga. mangan ngumbe sak katahipun. famili. poro Ibu. kanti bersilaturahim. Pramilo monggo kesempatan wulan syawal meniko kito ginaaken kangge bersilaturrohim. saling maaf memaafkan lahir lan batin. selalu berlebih-lebihan. tiyang sepuh kito. Sering timbul rasa iri. Saktemen Alloh ikut ora demen marang wong kang ngliwati bates“ Poro Bapak. Monggo kito ndugeni. Kranten ing wulan menikolah saat meledakipun kegembiraan ingkang penuh harapan menuju kearah hidup baru gesang ingkang langkung sahe. guru-guru kito. supados gesang kito meniko angsal berkah sangking Alloh SWT. Padahal. mangkel-mangkelan lan sanesipun. melampauai batas tanpa mengukur kekuatanipun. Kanjeng Nabi sampun dawuh : ُ َ ِ َ ْ ‫َ ْ َ َ ّ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ِ ِ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ َ َ ُ ِ َ َ ِ ِ َ ْ َص‬ ‫من أحب أن يبسط له فى رزقه وينساء له فى أثره فلي ِل رحمه‬ Artosipun : . katimbang wulan ingkang berlalu.

Mongko opo gunane umurku ing dino iku” Poro hadirin sekalian ! Sesuai kalian kata syair kasebut. ingkang sanggup dibebani seribu macam tugas. sedoyo kelepatan nyuwun pangapunten. Mengingat kata penyair : ‫إذا فتنى اليوم ولم أكتسب علم* ولم أصنغ يدا فما ذا ك من عمرى‬ ُِْ ْ ِ َ َ َ ً َ ْ ِ ْ َ ْ ََ ً ْ ِ ْ ِ َ ْ َ ْ ََ ُ ْ َ ْ ِ َ َ َ ِ Ingkang artosipun : “Naliko wis ngliwati aku sijining dino. Poro Ibu hadirin sekalian ! Dados wal hasil wonten ing kesempatan wulan Syawal meniko. monggo kito tingkataken mutu pendidikan lan praktek. mongko becik silaturrohmi (nyambung sanak sedulure)” Poro Bapak. lan kito sing mangan jasane.“Sing sopo wonge pengin diluasne rizkine. monggo kito berusaha ningkataken pendidikan dateng putri-putri kito generasi mendatang. lan aku durung ngasilken ilmu pengetahuan. supados dados generasi ingkang berguna lan berjasa. bangsa lan negoro. utawi mewujudkan sedoyo amal ingkang saget mbeto bahagia. Kranten generasi meniko ingkang menentukan masa ingkang bade dateng. lan durung ngasilaken pekerjaan tangan. sejahtera wonten ing duniyo lan akhirat. Kata penyair malih : ‫لقد غر سوا فا ء كلنا وإننا * لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ Ingkang artosipun : “Sa’temen wong-wong sakwuse kito wis podo nandur jasa. َ ْ ِ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ ّ ِ ُ َ َّ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ‫من العا ئدين والفائزين تقبل ال من ومنكم اجمعين‬ ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . Lan yektine kito ugo nandur jasa supaya wong-wong sing sak wusi kito biso mangan jasa kito (metik jasa kito)” Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Kintenipun cekap semanten atur kulo. saking agomo. lan didawakne (di berkahi) umure.

والصلة والسلم على اشر ف النبيء والمرسلين سيد نا محمد وعلى اله‬ َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ّ َِ َ ْ ّ َ ْ ّ َ ُ ْ َ ّ ِ ‫. sampan sakmestinipun tiang ingkang lagi nyebrang. saget-saget kapalipun meniko numplek lan tenggelam wonten ing tengahtengah lautan. Nikmat dateng kito sedoyo sehingga ing saat meniko. menuju sebuah pantai. cerah. Poro Ibu. Ingkang sampun paring Rahmat. Ingkang kaping kalih sholawat soho salam sejahtera Alloh mugi tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. Amin Poro Bapak.PIDATO PERINGATAN NUZULUL QUR’AN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ َ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ْ ِ ّ ُ ْ ِ ً ُ َ َْ ُ ْ َ َ ْ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى أنزل القران هدى للمتقين. أ ما بعد. Poro rawuh ingkang kulo mulyaaken ! Semanten ugi kito gesang wonten Alam dunia menuju dateng alam akhirat. Akhiripun mboten saget dumugi dateng suatu tujuan. dalam rangka menghadiri acara peringatan “Nuzulul Qur’an” ingkang kados meniko meriyahipun. soho poro ahli keluarga lan sahabatipun. Poro Ibu ingkang kulo hormati ! Kisah perjalanan manusia gesang wonten ing alam dunia menuju dateng Alam akhirot meniko saget kito ibarataken kados dene seorang musyafir ingkang lagi menyebrang lautan. Utawi kados dene tiang ingkang lagi kesesahan nyebrang segoro mawi sebuah perahu menuju suatu pantai (pelabuhan). Meniko sering kito panggihi pinten-pinten cobaan lan rintangan. utawi boten gadah gondelan ingkang kukuh. فقال ال تعلى فى القرآن العظيم : إنا نحن نز لنا الذ كر وانا له لحا فظون‬ ّ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ َ ْ ََ Poro Bapak. terang benderang saat meniko monggo kulo lan panjenengan sedoyo tansah muji syukur dateng ngersanipun Alloh SWT. Kadang-kadang badai dan gelombang menggelegar ombak menyeberang.واصحا به أجمعين. Kadang-kadang si musafir lagi tenang-tenang wonten nginggil perahu tiba-tiba angin datang meniup. Ia memenuhi suasana ingkang kados mekaten meniko kok si musyafir meniko lengah anggenipun mengemudi. Kadang-kadang tiang gesang . Meniko wonten ing tengah perjalanan memaggihi pintenpinten halangan lan rintangan. hadirin-hadirot ingkang kulo hormati ! Lewat suasana ingkang indah. kulo lan panjenengan saget bersilaturrohim wonten ing meniko majlis ingkang mubarok.

والصلة والسلم على سيدنا‬ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ َ ْ ُ ْ ِ ْ َ ِ ً َْ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ ْ ِ ِ َ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫محمد افضل النسان. و َلى اله واصحابه المتمسكين بالقرآن. ugi wonten ayat lintu Alloh dawuhaken wonten surat An-Nahl : 89 Ingkang artosipun : “Lan ingsun nurunake maring siro (Muhammad) kitab Al-Qur’an kangge jelasake sekabehe perkoro. poro ahli keluarga lan poro sohabatipun. Kranten Alloh sampun paring Rohmat. shoho nebihi dateng laranganipun. Lan minongko dadi pituduh lan Rohmat lan kabar gembira tumrape tiang Islam”QS. dene termasuk perintahipun Alloh inggih meniko : Alloh sampun majibaken dateng kito sedoyo inggih meniko nglampahi poso wonteng ing . Dawuhipun Alloh surat Al-Hajr ayat songo : َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ّ َِ َ ْ ّ َ ْ ّ َ ُ ْ َ ّ ِ ‫إنا نحن نز لنا الذ كر وانا له لحا فظون‬ Ingkang artosipun : “Sa’temene ingsun wis nurunake Al-Qur’an sa’temene Ingsun tetep jogo marang AlQur’an. Poro Rawuh ! monggo kulo lan panjenengan sedoyo meniko samiyo ningkataken anggenipun taqwa dumateng Alloh SWT. Tegesipun kito nindakkaken perintahipun.أ ما بعد‬ ّ َ ْ َ ْ ِ ّ َ َ ُ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ َ‫ُ َ ّ ٍ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ َ ع‬ Poro hadirin hadirot ingkang kulo hurmati ! Monggo wonten ing kesempatan meniko kulo lan panjenengan sedoyo sami muji syukur dumateng ngarsonipun Alloh SWT. usaha sesuatu boten berhasil lan sanes-sanesipun lan kangge menanggulangi hal meniko. Ni’mat dateng kito sedoyo ingkang arupi tetepipun Iman lan Islam. An-Nahl : 89). ingkang supados damel pedoman gesang wonten ing alam dunyo supados saget wilujeng lan bahagia wonten akhirat. kadang di coba putrinipun sakit. PIDATO MENYAMBUT BULAN ROMADHON ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذي أنعمنا بدين السلم واليمن وجعل شهر رمضان وسيلة فى نيل الغفران. Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat lan Salam Bahagia Alloh selalu dipun limpahaken kanjeng Nabi Muhammad SAW. Poro rawuh. Alloh sampun nurunaken kitab Al-Qur’an.meniko dipun coba kalian Alloh di timpa kemiskinan. ekonomi kirang mencukupi.

utawi ٌ ََ mencegah. Dene ingkang No. lan sanes-sanesipun. ٌْ َ huruf Wawu lan huruf Mim. utawi perkawis-perkawis ingkang dipun cela/dipun wodho minggahipun syara’. shoho nebihi larangan-larangan ingkang nimbulaken batalipun poso. manggo sepindah malih. II (huruf Wawu) meniko saking kata Waro’un (‫ )ورع‬utawi Wiro’i. den wajibake marang siro kabeh nglakoni poso. 1 (huruf shod) meniko sangking kata Shumtum (‫ )صمت‬ingkang ٌ ُْ artosipun meneng. Kito penuhi mawi kegiatan-kegiatan. III (huruf Mim) meniko saking kata Malakun (‫ )ملك‬ingkang artosipun ngeker. tegesipun bilih tiang poso meniko kedah saget ngeker lan nyegah perkawisperkawis ingkang ndadosaken batalipun poso. No. Inggih meniko huruf Shod. Pramilo saking meniko. Ingkang ٌََ maksudipun bilih tiang poso meniko kedah wira’i utawi nebihi sangking perkawis ingkang haram. tadarrus Al-Qur’an. monggo kedatangan wulan Romadhon meniko kito sambut kanti gembira. utawi meneng saking ngrasani lan sanesipun. Dene ingkang pokok inggih meniko. Tigang huruf meniko anggadahei makna/arti piyambakpiyambak. Berarti tiyang poso. . ngrasani tiyang sanes. Supoyo siro podo taqwa” (Al-Baqarah : 183). Poro hadirin hadirot ingkang kulo hormati ! Sak derengipun kulo akhiri anggen kulo matur. Kados dene guneman ingkang awon. lan lintu-lintunipun. Shodaqoh dateng fakir miskin. Kranten menurut sebagian Ulama’. Alloh sampun dawuh wonteng Al-Qur’an : Ingkang artosipun : “Hei wong-wong kang podo iman. tembung poso meniko bahasa arabipun saking kata ‫ صوم‬ingkang hurufipun wonten tigo. Supados mangke medal saking wulan Romadhon kito angsal nilai-nilai ibadah ingkang sahe. meniko kedah meneng lisanipun saking guneman ingkang awon. No. datengipun wulan Romadhon meniko kito isi kanti amalan-amalan ingkang sahe. Sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito. wonten ing wulan Ramadhan meniko kito tindakaken poso kanti khusus’ khitmah. Koyo dene den wajibake maring wong-wong sakdurunge siro kabeh.wulan Romadhon.

Selajeng dipun Mi’roj aken saking Masjidil Aqso minggah dateng langit ngantos Syidrtoul Muntaha. Sakderengipun kulo matur ingkang bade kulo aturaken mangke. poro Ibu soho hadirin ingkang kulo hormati. utawi sejarah perjuanganipun Rosululloh SAW. ingkang panjenenganipun tepat tanggal 27 Rojab tahun 571 M. Kini kembali mengenai hal-hal historis revolusi fisik.kranten kanjeng ingkang sahe. sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito. Dipun aturi kalian Malaikat Jibril. dipun Isro’aken utawi dipun lampahaken dalu. Mongko den ngapuro duso-dusone kang wis kliwat” Poro rawuh…. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PERINGATAN ROJABIYAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذى جعل إسراه من مكة الى بيت المقدس فى ليلة الكبرآ. والصلة والسلم على سيدنا محمد أفضل الورى وعلى اله واصحابه صلة وسلم كثيرا أما بعد‬ ّ ً ْ ِ َ ً َ َ َ ً َ َ ِ ِ َ ْ ََ ََ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ً ْ ِ ُ َ ‫: فقال ال تعالى فى القر ان الكريم‬ Dumateng poro Bapak. nindaaken perintahipun Alloh SWT. shoho poro ahli keluargo lan sahabatipun.kintenipun cekap semanten atur kulo sedoyo kelepatan. kulo nyuwun pangapunten lahir lan batin. Poro hadirin sedoyo ingkang kulo mulyakaken ! Pengajian ing saat meniko dalam rangka memperingati dinten ulang tahun Isro’ Mi’roj ipun junjungan kito Nabi Besar Muhamamd SAW. kranten kanjeng Nabi dawuh : ِ ِْ َ ْ ِ َ ّ َ َ َ ُ َ َ ِ ُ ً َ ِْ َ ً َ ْ ِ َ َ َ َ َ َ ْ َ ‫من قام رمضان إيمانا واحتسا با غفر له ما تقدم من ذنبه‬ Ingkang artosipun : “Sopo wonge jumenengi wulan Romadhon kanti Iman lan nuprih krono Alloh. langkung rumiyin kulo muji syukur Alhamdulillah dateng ngersanipun Alloh SWT. Shoho nyuwunaken tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh mugio tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Muhamamd SAW. Ingkang perlunipun dipun sumerapaken dateng pinten-pinten tanda kekuasa’anipun Alloh . awit saking Masjidil Harom (Mekkah) ngantos Masjidil Aqsho (Palestina). وارسله بشيرا ونذيرا ودا عيا إلى ال بإذنه سراجا‬ ً َ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ِ َِ ً ِ َ َ ً ْ ِ َ َ ً ْ ِ َ ُ ََ ْ ََ َ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ ِ ّ َ ُ ْ ِ ْ َ َِ َ ّ َ ْ ِ ُ َ ْ ِ َ َ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫ومنيرأ.

No. nanging tumindha’ipun boten sesuai. hidup bermasyarakat. lan hidup bergotong royong lewat jam’iyah-jam’iyah. utawi namun asal kober. kito tingkataken segala bidang. mewujudkan sopan santun. . . menawi boten kober boten ibadah. sampun ngantos wonten tiang ingkang ngaku agamane Islam. anangeng ibadahe taksih plintunan. pergaulane boten diatur coro Islam. 2 Niat bantu program pemerintah. utawi saben-saben mushollah. Monggo Pak. nek pados rizki boten diatur coro Islam. Lewat pengajianpengajian kito saluraken santapan rohani supados umat Islam ngertos endi barang sing Halal. Saktemene Alloh iku Maha Mendengar lan Maha Mengetahui“ Poro hadirin ingkang kulo hormati ! Kanti pengajak kulo monggo kanti wontenipun peringatan Isro’ lan Mi’roj meniko. warga umat Islam. Hal meniko dipun jelasaken wonten Al-Qur’an surat Bani Israoil ayat 1 ingkang surasosipun mekaten : Ingkang artosipun : “Maha suci Allah ingkang nglampahaken dateng hambanipun wonteng ing wekdal dalu. No. ingkang maksudipun sak sampunipun peringatan Rojabiyah meniko.lewat peringatan meniko. No. 3 Niat demi terwujudipun Akhlaqul Karimah. shoho nampi kewajiban ibadah sholat gangsal wekdal. Mangane boten diatur coro Islam. kito tingkataken No. ingkang maksudipun supados umat Islam saget sesuai antara ucapan lan perbuatan. Sampun ngantos Islam namung dumel akon-akon thok. 1 Bidang Ubudiyah urusan ibadah dateng Alloh SWT. meniko sampun ngantos terjadi. toto kromo. 4 Niat demi wujudipun pengamalan wajib ingkang dados rukunipun agami Islam. saksampunipun peringatan Rojabiyah nimu sampun ngantos wonten umat Islam sing taksih lolak-lolok utawi taksih dereng sadar hidup berorganisasi. Terutama pengamalan wajib ingkang dados intinipun utawi hasilipun Isro’ Mi’roj meniko ingkang sampun dipun kumndangaken setiap waktu. saking Masjidil Harom dateng Masjidil Aqso kang ingsun berkahi kiwo tengene.SWT. sa’perlu ingsun tunjukne sebagian tanda-tanda kekuasaan Ingsun. Bu. lan endi barang sing Haram. َْ ّ ‫حي على الصلة‬ ََ ّ َ …………. wonten masjid-masjid. dalam rangka meratakan pendidikan utawi mencerdaskan Bangsa ingkang maksudipun. nopo BU…? Inggih meniko sholat gangsal wkedal.

ayat 45 : Artosipun : “Sholat iku saget mencegah sangking perbuatan keji lan mungkar“ Poro Bapak. Poro Ibu.teng pinggir dalan celuk-celuk dateng kanjeng Nabi. Kranten lare meniko saget sahe utawi awon tergantung tiyang spuhipun ingkang mendidik. dipun isi iman ingkang kuat mugi-mugi kulo panjenengan benjang sagedo wilujeng dunyo lan akhirat. Termasuk kanjeng Nabi dipun sumerepi tiyang estri ingkang ayu…. Panggonane ono ngisro ora aji Poro Bapak. tapi piambakipun boten mandeg. ninggal perkoro akhirot. Dawuhipun bapak kiai : Senajan wadah gede isi gemuk oli. bilih meniko lambangipun dunyo sak isine. Kanjeng Nabi naliko Mi’roj sampun diparingi gambaran-gambaran ingkang dados lambang ingkang bade terjadi wonten ing dunyo meniko. lan kito arahaken dateng urusan ibadah. bongso lan negoro. maksud kulo. Pramilo meniko manggo manah kedah dipun gembleng. Hadirin sedoyo pramilo monggo urusan ibadah meniko dipun tingkataken ingkang sa’estu. banjir kebudayaan-kebudayaan ingkang merusak mental umat Islam. kalihan anggenipun ngalmpahi sholat. slajeng dipun tanggledaken dateng Malaikat Jibril. kito wulang. katah iman ingkang podo kenter ketendang banjir kepuntirpuntir ilmu agama boten kepikir. terutami dumateng putra-putri kito utawi generasi kito sedoyo. sampun ngantos kito umbar. AMin yaa . Kranten dawuhipun Alloh wonten Surat Al-Angkabut. Jibril maringi penjelasan. poro Ibu. meniko kito didik. kok menawi panjenengan wahu mandek.M bok menawi wonten Umat Islam sing dereng nglampahi sholat. mboten kito arahaken. hadirin sedoyo Nopo maleh wonten ing zaman akhir meniko katah sanget pengaruh-pengaruh sangking arus gamebyaripun dunyo. mugu-mugi enggalo dipun paringi hidayang dening Alloh. supados mangke dados generasi ingkang saget berguna tumrap agomo. Amergi sholat meniko merupakan barometer utawi alat pengukur dateng pengamalan kito sedoyo. tentu umat panjenengan bade milih dunyo sak isine. Tegesipun pengamalan kito sedoyo saget sahe utawi boten meniko dipun ukur utawi dipun tingali.

bengis lan kejam. sedoyo kelepatan nyuwun angunging pangapunten. dumateng tiyang ingkang nglampahi duso. Mugi-mugi. والصل ُ والسلم على سيد نا محمد‬ َ ْ ِ َ َ ّْ ً َ ْ َ ّ ِ َ ََْ ْ َ َ َ ‫. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PERINGATAN MAULID NABI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ َ َ ُ َ ّ َ ‫َ ْ َ َ َ َ ْ َ ِ ِ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ّ ّ ِ ْ ُ َ ِ َ ّ َة‬ ‫الحمد ل الذى أنعم علينا بنعمة اليمان والسلم وأرسل رسو له على كا فة المم. Poro Bapak. . mugi-mugi kulo panjenengan pinaringan iman ingkang kuat rusho. Amin yaa Robbal Aaalamin.خير النم. Poro Bapak. Lewat suasana ingkang indah. Ingkang kaping kaleh. mugiyo Rohmat Alloh lan salam. AMin Poro Bapak. ingkang boten purun tobat. soho boten purun sholat lan poso. Hadirin sedoyo ! Ingkang kaping tigonipun kulo matur nuwun dumateng sederek pemimpin acara. cerah. utawi dados hal ingkang perlu. monggo kulo lan panjenengan sedoyo jaler-estri. meniko sampun boten terpandang asing wonten kalangan umat Islam. ingkang beto umat manusia saking masa ingkang murko. Sebab pancen sampun dados keharusan. وما أرسلناك إل رحمة للعالمين‬ ّ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ِ َ َ ْ ِ ْ َ Hadratul Mukarromin. Akhiripun pinaringan gesang aman. yakni masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. damai lan sentoso. فقال ال تعالى فى القر أن الكريم. Nabi pemimpin arab lan Ajam. ingkang sampung paring wekdal dateng kulo. Ibu. tumrap umat ingkang dipun pimpin meniko mengenang utawi melestarikan sejarah seorang pemimpinipun. أما بعد. Cekap semanten aturan kulo.Robbal a’alamin. poro Ibu. aman lan tentram. وعلى اله واصحابه الكرام. Poro Ulama’ul amilin. ingkang nitahaken poro menungso. sehinggo saget nglampahi perintahipun zat kang murbo waseso. poro Ibu ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang peringatan “Maulid Nabi”. getun lan nelongso. enom-tuwo sami muji syukur dateng Alloh Kang Maha Kuoso. hadirin sekalian ingkang kulo hormati. soho ingkang paring patrapan lan sikso. selali dipun limpahaken dateng kanjeng pejuang Islam. terang benderang ing saat meniko. wekdal meniko saget kulo gunakaken sak sahe-sahenipun. menuju masa damai.

inggih meniko tepat wonten dinten Isnen tanggal 12 Robiul Awwal tahun Fil. lan membawa Rohmat bagi umat seluruh alam. soho kito kedah selalu menjaga lan melestarikan sareat utawi ajaranipun. meniko dipun terbitaken cahaya ingkang terang benderang. Menungso boten mengenal perkemanusiaan. watu lan sajenisipun. kito kedah selalu ngatah-ngatahaken amal kesahenan. Saben dinten sami permusuhan. tukar padu. kanti kedatangan wulan maulid meniko. meniko setunggalipun pemimpin ingkang sukses perjuanganipun sampun sukses membangun umat manusia saking zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. wonten ing tengah-tengah kegelapan. kito tingkataken anggen kito syukur dateng Alloh SWT. bilih zaman sak derengipun kanjeng Nabi lahir keadaan alam gelap gulita. selajeng kanti sifat Rohman Rohimipun Alloh SWT. monggo kito nglahiraken roso bungah. Taksih katah tiyang ingkang menyembah berhala.Lha panjenenganipun Rasulullah SAW. nopo malih. Lan ugi kito kedah sering maos Sholawat Nabi. Menungso dereng mengenal sinten Tuhan ingkang wajib dipun sembah. Boten mengenal hukum agama. meniko syaratipun kedah cinta kanjeng Nabi. Lan minongko kangge mbuktekaken rasa cinta kito dumateng Rosululloh SAW. kayu. wonten sejarah-sejarah Islam. utawi tahun Gajah Alloh nglahiraken seorang Rosul supados paring tuntunan. Hal meniko terbukti wonten kitab-kitab Tareh. menyebut asmane kanjeng Nabi. Terbukti wonten Al-Qur’an surat Al-Anbiya : 107 Ingkang artosipun : “Lan ingsun ora ngutus siro Muhamamd kejobo menehi Rohmat tumrap umat semesta alam” Poro Rawuh sedoyo ingkang kulo hormati ! Pramilo wonten ing kesempatan meniko. nasih qoum wanita katah ingkang lahir dipun pejahi urip-uripan. Lan minongko kangge mbuktekaken anggen kito syukur dateng Alloh SWT. berkorban harta benda kangge kepentingan agama Islam. Kados dawuhipun kanjeng Nabi : ‫من إعتنى مو لدي وجبت ل ُ شفا عتى‬ ِ َ َ َ ‫َ ْ ِ ْ َ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ َ ْ َه‬ “Sing sopo wonge gelem nemen-nemeni dino kelahiranku mangko tetep oleh syafaatku“ . wonten kitab Al-Barzanji. Keranten kito sebagai umat ingkang mengharap syafatipun benjing ing dinten qiamat. kranten kito sebagai umat ingkang dados ajaranipun. menyembah hewan.

soho mbak-mbak fatayat . selalu emut lan nyebut-nyebut Tiang cinta kedah purun nyocoki lan derek tingkah laku lan perkataanipun tiang ingkang dipun cintai. فل حول ول قو ة ال با ل العلى العظيم‬ ّ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِْ َ َ َ Poro Bapak poro Ibu muslimat ingkang kulo multa-aken. اما بعد. Berkorban demi cinta. meniko kito ugi kedah remen berkorban kangge memperingati dinten maulid ipun Kanjeng Nabi kados ing saat meniko. lan nebihi nopo ingkang dados laranganipun. kito kedah sering mahos sholawat. siang ndalu. Kanti mekaten kolowahu. ingkang saget nampi syafa’atipun. Poro rawuh. Lan maleh. kintenipun cekap semanten atur kulo. kirang langkungipun kulo nyuwun agungipun pangapunten. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PERANAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل رب العالمين.Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Pancen tiyang niku menawi cinta kedah netepi rukun telu ( ‫)اركان المحبة ثل ثة‬ ّ Rukunipun cinta meniko wonten tigo Tiyang cinta meniko kedah rela berkorban harta benda. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! La’ kito sebagai umatipun kanjeng Nabi menawi kito sampun menyatakan cinta dateng Kanjeng Nabi. sebagai bukti remen kito dateng kanjeng Nabi. Tiang cinta kedah selalu eling lan nyebut asmane ting ingkang dipun cintai. mugi-mugi ingkang hadir ing majelis puniko sageto tergolong dateng umatipun kanjeng Nabi. tanpa korban cinta sia-sia. Tanpa mencocoki lan mengikuti ucapan lan perbuatanipun. enjing sonten. وبه نستعين على امور الدنيا والدين. ingkang akhiripun timbul kegagalan. سيد نا محمد وعلى‬ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ِ ْ َِ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ‫ّ َ ُ َ س‬ ِ ْ َ َ ْ ّ ِ ْ ُ ُ ََ ُ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ َ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫اله وصحبه أجمعين. Soho kito kedah purun nindakaken nopo ingkang dados ajaranipun. benjang ing dinten qiamat. cinta bade timbul perselisihan. والصلة وال ّلم على اشرفالمرسلين.

boten piyantun priyo mawon. tapi ingkang langkung penting meniko berbekal ilmu pengetahuan. menungso boten cukup berbekal harta benda. Poro Rawung ingkang kulo hormati ! Getuk menopo gedang goreng ? Sampun ngantuk menopo dereng ? Monggo ing sa’at meniko kito niyat wonten ing manah. dawuhipun kanjeng Nabi. poro generasi penerus perjuangan Islam ingkang kulo sayangi ! Sepindah monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiyo nglahiraken. niat ngibadah dateng ngersanipun Alloh SWT.ingkang kulo hormati. Nabi ingkang bade paring syafa’at. sehinggo kito saget berkumpul utawi bersilaturrahim wonteng ing majlis puniko. kanti wilujeng. Keranten Alloh sampun paring Rohmat soho Ni’mat dumateng kito sedoyo. Nopo maleh wonten ing abad modern meniko poro kaum wanito boten purun ketinggalan. Kranten kangge nyekapi kebutuhan gesang meniko. Ugi poro adik-adik. tapi tiang istri inggih dipoun wajibaken pados ilmu. salah satunggalipun Nabi pimpinan umat. niat pados ilmu. tansah tetep dipun limpahaken dumateng kanjeng Nabi Muhammad. niat bade ngaji. mboten wonten satunggal Alangan punopo. Ingkang kaping kalih. mugi salam bahagia Alloh lan Rohmat. Kranten pancen dados tiyang Islam lho Bu……?! Ngaji utawi pados ilmu meniko wajib tumrap sedoyo. Mugi-mugi pertemuan kito ing saat meniko saget andadosaken sababiyahipun kito angsal syafa’at saking kanjeng Nabi ing dinten qiamat. ٍ َ ِْ ُ َ ٍ ِ ُ ََ ٌ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ََ ‫طلب العلم فريضة على مسلم ومسلمة‬ Ingkang artosipun : Pados ilmu meniko Fardhu tumrap saben-saben tiyang Islam jaler utawi istri (priyo lan wanito). binjang wonten ing dinten qiamat. rasa puji syukur dateng ngersanipun Allah SWT kanti ucapan Alhamdulillah. Kanti wontenipun Hadist meniko kito sampun jelas bilih ingkang. wajib pados ilmu meniko boten namung tiang jaler thok. Kaum wanito boten cukup mendel teng nggriyo utawi cukup teng dapur mawon boten usah boten dados so’al Asal sampun saget dandan utawi mack Asal sampun saget njangan utawi masak .

kados pundi sikap Siti Aisah binti Abu Bakar. piyambakipun ber I’tiqod teguh lan jujur. Kranten kanjeng Nabi dawuh : ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ْ َ َُ ْ َ َُ َ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ ِ ُ َ ْ َ ْ َ ‫. Pramilo saking meniko. kados pundi sepak terjangipun Siti Khodijah ? piyambakipun selalu ngorbanaken harta bendanipun kangge mbelo lan menolong perjuangan Rasululloh SAW. nopo malih menawi kito enget perjuanganipun kanjeng Nabi Muhamamd SAW. Bangsa lan Negara. kedang tumut belajar lan berjuang kangge membela Agama. Menawi wanitonipun sahe Negari ugi sahe. dipun bales dipun paringi gesang ingkang bahagia wonten akhirat. tiyang istri menawi nglampahi amal-amal ingkang sahe. wani ditoto.المر أة عماد البلد إذا صلحت صلحت وإذا فسدت فسدت‬ Ing artosipun : “Wanito meniko dados cagakipun negoro. Kejawi meniko piyambakipun ugi mencurahkan tenaga lan fikiranipun mbantu perjuangan Rosululloh lan. Negari ugi rusak” Poro Rawuh kejawi saking meniko. benih-benih . mongko yekti ingsun paringi kehidupan kang bagus. wani noto. Segala bidang kito tanam. An-Nahl : 97) Poro Ibu-ibu lan mbak fatayat ingkang kulo hormati ! Pramilo saking meniko. Hal meniko dipun jelasaken wonten Al-Qur’an surat An-Nahl. monggo Ibu-ibu lan mbak fatayat. podo ugi lanang utowo wadon kanti beriman. isoho dadi wanito sing cocok karo sebutane wanito. “Siti Aisah” tetep berjuang membela lan nerusaken perjuanganipun kanjeng Nabi. manggo kito sebagai muda-mudi Islam. penerus perjuangan Rosululloh. utawi jeneng wanito. ayat 97 ingkang surosonipun : َ ْ َُ ْ َ ْ ُ َ َ ِ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ِ ْ َ ََ ً َ ّ َ ً َ َ ُ ّ َ ِ ْ ُ ََ ٌ ِ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ٍ َ َ ْ ِ ً ِ َ َ ِ َ ْ َ ‫. meniko ugi bade dipun jamin kalian Alloh.Asal sampun saget babaran utawi manak Tapi kejawi saking meniko kaum wanito. di dalam menegakkan Agama Islam sehinggo piambakipun dipun paringi gelar utawi sebutan “Umil Mu’minin”. Lan menawi wanitonipun rusak. sebagai kaum wanito. Siang ateges wanihoto. sehingga ngantos Rosululloh wafat.من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون‬ Ingkang artosipun : “Sopo wonge kang ngamal soleh. Lan ingsun bales kanti balesan kang luwih apik ketimbang amale” (QS. kito giataken lan kito tingkataken. Piyambakipun ugi boten ketinggalan selalu mendampingi lan mengikuti Rasulullah SAW. Anggenipun menghadapi hal nopo ke’mawon.

shoho hidangan ingkang ngremenaken manah panjenengan sedoyo. Lan ing mriki. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sampun sakmesthinipun sangking keluarga Bapak H. Ananging kados pundhi maleh pancen sampun dados taqdiripun Alloh ingkang boten saget kito gadali lan boten saget dipun unduraken malih. Lan dipun bales ingkang sak katah-katahipun. Inggih boten sanes monggo kito . namung saget ndongaaken mugi-mugi sedoyo amal sholeh panjenengan kolowahu dipun trami dening Alloh SWT. Bangsa lan Negara.جآء أجلهم ل يستاء خرون سا عة ول يستقدمون إنا ل و إنا إليه راجعون‬ ِ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ َ ً َ َ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َُ َ َ َ Poro Rawuh. فقال ال تعالى فى القران الكريم. shoho ngaturaken matur nuwun atas kerawuhan panjenengan sedoyo. وعلى اله واصحا به ماد مت الشمس والقمر طلعت نهارا وليل. Kintinipun cekap semanten atur kulo. Amien. shoho kulo panjenengan sedoyo meniko sami susah lan getun. إذا‬ َِ ّ َ َ ْ ََ ً َ َ ْ َ ََ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ِ َ َ َ ً ْ َِ ‫.iman lan taqwa wonten ing manah kito sedoyo supados tetep kuat lan teguh menghadapi liku-liku kehidupan. Kejawi saking meniko kulo boten saget bales menopo-nopo atas bantuan panjenengan sedoyo ingkang arupi tenaga lan fikiran shoho sanesipun. والصلة والسلم على سيدنا محمد أحسن الخلق قو ل‬ ّ ّ ً َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ْ ُ َ ُْ َ ِ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ََ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫وفعل. awal ngantos akhir. ingkang ing dinten meniko nampih musibah sangking ngarsanipun Alloh. atas sedanipun si Fulan meniko. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PEMBERANGKATAN JENAZAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ً ْ َ ِ َْ ْ ِ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى خلق الموت والحياة ليبلو كم ايكم احسن عمل. Umar lan poro kerabat. ingkang beraneka ragam. أما بعد. (SI Fulan). Hadirin-hadirot ingkang kulo hormati ! Ing mriki kulo atas nami wakilipun Bapak H. Umar sekeluargi. amergi kulo mboten saget nyaosi papan pinaraan ingkang sekeco. Sepindah kulo muji syukru Alhamdulillah. Ing mriki kulo nyuwun agunging pangapunten dateng panjenengan sedoyo. cita-cita Agama. Sehinggo saget tercapailah cita-cita kito. ingkang sami keroyo-royo kerso ta’ziah utawi bela sungkowo. kulo. kulo nyuwun agungipun pangapunten. inggih puniko sedanipun ……. lan hormat atas jenazahipun si Fulan meniko. Sedoyo kelepatan kulo. macam lan warna.

Monggo jenazah sareng-sareng kito berangkataken. panjenengan kersoho paring pangapunten. lan dipun paringi jembar kuburipun. Amin. Alhamdulillah. ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WALIMATUL KHITAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ‫ُ ّ َ ْ َ ْ َ َِ ْ َ َ ِ ّ ِ ْ ِّ َ ِ ْ َ ه ْ َ َ ِ ْ ً َ ّ َة‬ ‫الحمد ل الذى قد قال فى كتا به الكريم : ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابرا ِيم حنيفا. si Fulan meniko gadah kalepatan dateng tiang sanes. utawi dateng tiyang sanes. Lan mugi-mugi kito sedoyo ingkang dipun tilar sagedo nerusaken perjuanganipun lan nyampurnakaken amal kesahenanipun soho usahanipun ingkang kapundut. Poro Ibu. kanti mahos Sholawat (kalimat Toyibah). Dene menawi amrat menawi dipun ikhlasaken. kulo suwun supados panjenengan sedoyo. bilih jenazahipun si Fulan puniko sahe nopo sahe ? 3x. ing mriki kulo aturaken sedoyo kalepatan si Fulan meniko. shoho dipun ngapunetn dosadosanipun lan dipun tampio amal-amalipun ingkang sahe sehingga sagedo angsal rahmat sangking ngarsanipun Allah SWT. ugi sesrawungan dateng tanggo. ِ ْ َ ْ ََ َُ َ َ ْ ُ ْ َ ‫أنتم شهدأ على الرض‬ Poro Rawuh nggih si Fulan meniko anggadahi “haqqul Adam”. ten mriki kulo aturaken dateng panjenengan sedoyo bilih sak sumerep kulo si Fulan meniki termasuk golongan tiang ingkang sahe. hadirin sedoyo ingkang kulo hormati ! Sepindah Monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken rasa puja lan puji . Pramilo saking meniko. kulo suwun supados panjenengan ihlasaken. saking segi nopokemawon. Tapi ing mriki perlu kulo saksekaken dateng panjenengan sedoyo. sedoyo kelepatan kulo nyuwun pangapunten. utawi utang piutang. soho sanesipun dateng panjenengan sedoyo. Lain malih sebagai meningso tentu kemawon sekedi utawi katah. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sa’derengipun jenazah dipun berangkataken. والصل ُ والسلم على سيد نا محمد‬ ‫النبي المصطفى وعلى اله واصحابه اهل الصدق والو فى ا ما بعد‬ ّ ِ َ ْ َ ِ ْ ّ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ َ َ ْ ُ ْ ّ ِ ّ Poro Bapak.ikhlasaken mawon. Baik segi ibadah dateng Alloh. Kintinipun cekap semanten atur kulo. kulo suwun supados langsung mawon hubungan kalih pihak keluarga utawi ahli warisipun.

Tur wonten zaman semanten.syukur dateng ngarsanipun Allah SWT. kalian Allah dipun catet minongko dados amal sholeh kito sedoyo amin-amin ya robbal alamin. Lan jenggote kaleh brengosipun sampun dowo. utawi wedi lading kok sampek umur 80 tahun lagek sunat ? Poro Ibu ingkang kulo hormati ! Nabi Ibrahim puniko sanes tiyang jerih utawi tiyang weden. Mboten pandang rakyat utawi pejabat. Dados asal-usulipun sunat puniko awit zamanipun Nabi Ibrahim. An-Nahl ayat 123). selagi umat puniko taksih purun nindaaken syariat. . lan rahmatipun. dereng wontek calak utawi dokteng ingkang tukang nyunat. Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur’an Artosipun : “Nuli ingsun wahyuake marang siro (Muhammad). tansah kalimpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW sebagai Nabi pemimpin umat. Dados dipun sunat piyambak !? Mungkin bapak-bapak utawi ibu-ibu timbul pertanyaan. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Nindaaken khitan utawi sunat meniko derek tindak lampanipun Nabi Ibrahim as ingkang wonten sejarahipun Nabi Ibrahim nindaaken khitan meniko sampun yuswo 80 tahun. supoyo melu (condong) marang agamane Nabi Ibrahim” (QS. Mugi-mugi wekdal meniko mangke saget kulo gunakaken ingkang sak sahe-sahenipun. Ingkang kaping kalih. Sehingga wonten ing kesempatan meniko kito saget rawuh wonten ing puniko majelis dalam rangka Jabatud Da’wah. Lajeng Alloh SWT paring wahyu dateng kanjeng Nabi supados derek agaminipun Nabi Ibrahim. utawi ngrawuhi dateng undangan dateng walimatul khitan. Shoho sanes tiyang wedi pemes utawi lading. Ingkang kaping tigonipun kawulo matur nuwun dumateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo. mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo. tegesipun taksih purun to’at lan boten purun ngelampahi maksiat. Lhoooo! Menopo Nabi Ibrahim puniko tiyangipun wedi pemes. Ingkang sampun paring pinten-pinten rohmat lan taufiq soho hidayah dumateng kito. Nabi ingkang bade paring syafa’at dateng sedoyo umat benjang wonten ing dinten qiamat mboten pandang sugih utawi mlarat. mugi-mugiho salam bahagia Allah. Tapi pancen wontenipun printah sunat utawi khitan meniko inggih sampun umur 80 tahun niku.

puniko wantung perang ngusir penjajah. Hal meniko saget dipun bukte’aken menawi panjenengan pikir. shoho nambahi kewibawaan.Poro Bapak poro Ibu ingkang kulo hormat ! Lhoooo…… sakniki fungsinipun utawi faedahipun khitan meniko katah ing antawisipun : No. Kintenipun cekap semanten atur kulo Kupat lepet taline janur Lepat luput tetepa dadi sedulur Masang pulut ing duwur cemoro Menawi luput nyuwun ngapuro ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WALIMATUL MAULID . Dene kaidah ingkang No. Lan boten wonteng tiyang ingkang dereng sunat. Pramilo kangge akhir kata kulo monggo bapak poro ibu menawi kagungan putro dereng dipun khitanaken. Pramilo menurut qo’idah ushul fiqh : ٌ ِ َ َ ُ َ ْ ِ َ ْ َِ ِ ِ ُ ّ َ َ ُ َ ّ ُ ‫كل ما يتو صل به إلى الواجب فهو وا جب‬ Artosipun : ”Sakabehe perkoro sing digawe lantaran maring nindakne perkara wajib meniko hukume wajib“ Pramilo ngilangi najis utawi kotoran wonten pucukipun zakar utawi kucur/helm puniko wajib. Kranten hubunganipun meniko dateng masalah ibadah. 1 Dipandang saking segi agama. pejuang-pejuang kolowahu inggih sampun sunat. meniko sedoyo. wantun bertanding melawan musuh. khitan meniko saget ngilangi najis utawi kotoran ingkang kentung wonteng pucukipun zakar/kucur utawi kepala penis. wantun ngusir panjajah. enggal mawon dipun khitani. Dados mekatenlah pentingipun khitan utawi sunat. III khitan meniko saget nambahi dateng keberanian utawi kekendelan. Padahal ngilangi najis puniko dados syarat absyahipun sholat. Lhoooo sholat gangsal wekdal meniko wajib. Dene faedah ingkang No. sedoyo poro pejuang 45 ingkang gagah berani. II inggih puniko : Dipandang sangking segi kesehatan dokter khitan puniko saget ngilangi penyakitpenyakit ingkang timbul sangking pucukipun zakar utawi kucur. Sebab andadosaken absahipun sholat.

واخرجه‬ ِ ِ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ٍ ّ ‫م ْ َ ْ ِ ُ ّ ِ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ِ َ ْ ٍ ُ ِ ْ َ ّ َ ُ َ ّ َ ُ َ َ ّ ِ َ ُح‬ ‫ِن بطن امه وهو ل يعلم بشيئ مبين. hadirot ingkang kulo mulya’aken ! Sa’derengipun kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke. sehinggo kulo panjenengan sedoyo saget karoyo-royo bucal tempo ninggalno griyo. dateng kulo lan panjenengan sedoyo. kang Maha Kuasa kanthi ucapan Alhamdulillah. utawi dipun paringi asmo “Zainul Haqqi” (contoh) pancen sampun dadaos kewajibanipun tiang sepuh. والصل ة والسلم على سيد نا م َمد افضل الخلق اجمعين وعلى اله واصحا به‬ ‫ومن تبعه الى يو الدين اما بعد‬ ّ ْ ّ ْ َ َِ ُ َ ِ َ ْ َ َ Poro Bapak poro Ibu. Bapak Ridhwan nampi ni’mat sangking ngarsanipun ingkang Maha Kuoso. bangsa lan agama. dene kulo panjenengan dipun rawuhaken wonten ing dalem meniko. boten wonten satunggal alangan punopo. shoho paring pendidikan-pendidikan dateng putronipun kados ingkang dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi Muhammad SAW ُ ّ ّ َ َ ْ ََ ً ّ َ ّ ِ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ِ ْ ُ َ َّ ُ ْ ََ ُ َ َ ََ ُ َ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ َ ِ ِ ََ ََ ِ ِ َ ْ ّ َ ‫حق الوالد على ولده ان يحسن اسمه واد به وان يعلمه الكتابة والسبا حة والر ماية وان ل ير زقه ال طيبا وان يزو جه‬ َ َ َْ َِ ‫اذا ادرك‬ Ingkang artosipun : “Haq utawi kewajibanipun tiang sepuh dumateng putranipun inggih meniko : Kedah paring asmo utawi nami ingkang sahe Kedah mbagusi dateng adabipun . Alloh sampun paring pinten-pinten rahmat. boten sanes dipun suwuni tambahipun barokah dugo mugi-mugi putri ingkang tembih lahir puniko. hadirin sedoyo. ingkang lahiripun kanti keadaan wilujeng. hadirin. meniko menawi kagungan putro. kedah pareng asmo ingkang sahe. Amien. Dene menopo wonten ing saat puniko. Poro Bapak poro Ibu. Dene menopo wonten ing saat meniko. sagedo dados putro ingkang berguna migunani tumraping masyarakat. saget ngrawuhi undanganipun Bapak Ahmad sakeluarga. ingkang arupi kelahiran sang putro. وقدر سعاادة وشقا وته ورزقه واجله وهو فى قرر مكين. taufiq. Poro hadirin ingkang kulo hormati ! Dene bayi ingkang nembeh lahir ing saat meniko dipun paringi tetenger. ninggal bondo lan rojo koyo. samio nglahiraken rasa puji syukur dateng ngarsanipun Alloh.‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ُ َ َ ْ ََ ٍ ْ ِ َ ِ َ َ ِ َ ُ َ ُ ََ ََ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ّ َ َ ٍ ْ ِ ْ ِ َ َ ْ ِ ْ َ ََ ْ ِ ّ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ ‫َ ْح‬ ‫ال َمدِل رب العالمين الذي خلق النسان من طين. sepindah monggo kulo lan panjenengan sedoyo.

Putro ingkang sholeh. supados benjang dados lare ingkang sholeh. Kejawi saking meniko ugio saget nerusaken perjuangan kito sedoyo. Dene menawi anggen kito didik putro meniko awon. menawi sampun sedo. Menawi didikan kito meniko sahe. Tegesipun kito dipun dangu kados pundi anggen kito ngramut dateng putro kito. kulo ngajak dateng panjenengan sedoyo. Sodaqoh. meniko kito inggih pikantuk sikso sangking ngarsanipun Alloh kanjeng Nabi dawuhaken. ُ َ ْ ُ ْ َ ٍ ِ َ ٍ ََ ْ َ ِ ِ ُ َ َ ْ ُ ٍ ْ ِ ْ َ ٍ َ ِ َ ٍ َ َ َ ٍ َ َ ْ ِ ّ ِ ُ َُ َ َ َ َ ْ ِ َ َ َ ُ ْ ِ َ َ َ ِ ‫إذا مات إين أدم إنقطع عمله ال من ثل ث صدقة جارية او علم ينتفع به اوولد صا لح يد عو له‬ Ingkang artosipun : “Naliko Ibnu Adam (Manungso) meniko sampun sedo/wafat mangko putus sedoyo ngamalipun kejawi saking tigang perkawis. Amin. minongko dados amal jariyahipun kito sedoyo. ingkang ndongaaken dateng Ibnu Adam kolo wahu (utawi tiang sepahipun)“ Poro rawuh ?! pramilo lewat kesempatan meniko. Poro rawuh getuk menopo gedang goreng ? .Kedah mulang nyerat utawi nulis Kedah mulang dateng renang utawi nglangi Kedah mulang dateng manah utawi nembak Kedang paring rizki ingkang halal Kedah ngrabekaken/nikahaken menawi sampun dewasa utawi menawi sampun ketemu jodohipun. 1. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kejawi keterangan wonten ing nginggil kolo wahu bilih anak meniko amanatipun Alloh ingkang dipun titipaken dumateng kito sedoyo. kito inggih dipun bales sahe dening Alloh. monggo putro-putro kito meniko kito didik ingkang sahe kito wulang dateng ilmu agomo. ingkang mbenjang wonten akhirat kito dipun suwuni pertanggung jawab. supados kejayaan Islam lan kemulyaan Islam ing masa mendatang saget tetep gilang gemilang. Ilmu ingkang manfaat 3. shoho putro ingkang sholeh meniko saget dados amal jariyahipun tiyang sepuh. 2.

taufik shoho hidayah dateng kito sedoyo. sahinggo kito saget pepanggihan wonten ing puniko majlis. Amien. soho ngamalaken dawuhipun kanjeng Nabi : ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ ّ ُ ْ ُ ُ ِ ُ ِ َ ُ ِ ِ َ ْ َُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ‫تنا كحوا وتنا سلو فإ نى مكاثر بكم المة يوم القيامة‬ ‍ Ingkang artosipun : “Podo nikaho siro kabeh lan podo duweho keturunan siro kabeh. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang kaping kalih mugiho rohmat ta’dzim dan salam bahagia Alloh tansah dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. krono besuk ingsun ing dino qiamat akeh-akehan umat lantaran siro kabeh“ .فإنى مكاثر بكم المم يوم القيامة وعلى اله واصحابه اجمعين أما بعد فل حول ول قو َ ال با ل العلي العظيم‬ Poro Bapak Kiyai. poro hadirin. menawi lepat nyusun pangapuro. Kranten menurut ajaran agama Islam.Sampun ngantuk menopo dereng ? Kintenipun cekap semanten atur kawulo. lan hadirot ingkang kulo hormati. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO NASEHAT PERNIKAHAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمد ل الذى سن لعباده النكاح. poro pini sepuh. poro tamu undangan ingkang kulo hormati. Sepindah kawulo muji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT ingkang sampung paring rohmat. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang nikah meniko sampun mboten terpandang asing di kalangan umat Islam. Sebab nikah meniko derek sunnahipun kanjeng Nabi. melaksanakaken nikah meniko dipun catat sebagai amal ibadah. soho poro ahli keluarga lan sohabatipun. dalam rangka menyambut hari kebahagiaan. utawi hari resepsi pernikahan ingkang sanget keramat meniko Mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo meniko kalian Alloh dipun catet dados amal sholeh kito sedoyo. ونها هم عن السفا ح والصلة والسل ُ على سيدن محمد القائل : تنا كحوا وتنا سلوا‬ ْ َُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ِ َ ْ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ‫َ ّ ِ ِ َ ِ ِ ّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ِ ّ َ ِ َ ّ َ ُ َ ّ َم‬ ّ ُ ْ ْ َْ ِ ْ ِ َ ْ ّ َِ ْ ِ ِ ّ ِ ‫َِ ّ ُ َ ِ ُ ِ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ ِ َ َ ِ َ ََ َِ ِ ََ ْ َ ِ ِ َ ْ َ ِ ْ َ َ ّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّة‬ ‫.

Shoho Islam didalam nikah meniko dados syarat syahipun nikah. Alloh sampun dawuh wonten Al-Qur’an ِ َ ّ ََ َ ْ ُ ّ َ ُ َ ّ ‫الر جال قوامو ن على النسآ ء‬ Artosipun : . tapi menawi sampun nikah. menawi wonten kamar tilem piambek kleasak-klesik. Ingkang artosipun cerito tegesipun tiyang menawi sampun nikah. Dene kewajibanupun tiang jaler sebagai suami. sehinggo panggonan lenggahipun meniko dipun utamaaken wonten ngajeng piyambak kados dene palenggahanipun raja lan permaisuri. Dados kanti meniko saget kito simpulaken. lan sanesipun. Dene Islam didalam nikah meniko. bilih Islam lan nikah. Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Salajengipun menurut sebagian Ulama. Nomer kaleh huruf Kaf. meniko maleh saget cerito-cerito kaleh garwanipun. Inggih meniko : Huruf Nun. Shoho perintah ngamalaken dawuh-dawuhipun Alloh kados dene : puoso. sesuci. benten kaleh tiang taksih bujangan. meniko merupakan hal ingkang selalu berhubungan. adus jinabat. Sebab nikah di dalam Islam meniko dados amal ibadah. Tegesipun dados manten meniko selalu dipun mulyaaken selalu keramat. nikah boten dados syah kejawi mboten Islam. Nomer tigo Huruf Haa meniko singkatan saking kata Hikayah. dados syarat syahipun nikah. yen teng kamar saget cerito-cerito kaleh garwane Poro rawuh ingkang kulo hormati !! Kajawi saking meniko taksih wonten malih kewajiban-kewajiban ingkang kedah dipun laksanaaken. mboten kenging dipun pisahaken. Kranten tiang jaler meniko ingkang bertanggung jawab dumateng tiang istri lan putroputrinipun. wonten ingkang jelasaken bilih tembung nikah meniko asalipun tembung arab ingkang terdiri saking tigang huruf. tegesipun tiang dados manten utawi tiang nikah meniko ngraosaken nikmat lahir lan batin. Antara suami lan istri. glimpang-glimpung. Huruf Kaf lan Huruf Ha’ (Nikah ‫ )نكح‬ing tigang huruf kolowahu anggadahi singkatan utawi anggadahi arti piyambak-piyambak. kaleh bantal guling. Menurut Islam. meniko singkatan saking kata Karomah utawi keramat. Nomer setunggal huruf Nun meniko singkatan sangking kata Ni’mat. meniko kedan mulang dumateng istrinipun ingkang sahe. sholat.

dalam rangka menghadiri undangan walimatul Ursy ing saat meniko. Shoho menawi dipun tinggal kesah ingkang jaler. ingkang sampun paring pintenpinten rohmat dateng kito sedoyo. deweke tansah bungahake marang siro. Kupat lepet taline janur Lepat luput tetep dadiho sedulur Akhiripun sedoyo kelepatan kulo awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten. Ngawontenaken walimah meniko hukumipun sunah. kranten meniko derek dawuhipun . tiang estri kedah selalu anjagi dirinipun (utawi badanipun) lan njagi bandanipun. kedah tansah bingahaken. Lan menawi dipun perintah kedah selalu to’at.“Bilih tiang jaler meniko ingkang jemenengi/mimpin dateng tiang estri“ Dene kewajiban tiang estri dateng tiang jaler. Poro rawuh ingkang kulo hormati. lan naliko siro perintah tansah manut lan naliko siro tinggal lungo. Sakderengipun kulo matur nopo ingkang Alloh SWT. lintu wekdal Insyaa Allah saget dipun sambung malih. menawi dipun sawang ingkang jaler. ingkang dipun riwayataken dening shohabat Abi Hurairah. وانكحوا اليامى منكم والصالحين من عباد كم وإما ئكم وإم ئكم إن يكونوا‬ ْ ُ ْ ُ َ ْ ِ ْ ُ ِ َ َِ ْ ُ ِ َ َِ ْ ُ ِ َ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ ّ َ ْ ُ ْ ِ َ ّ َ ْ ْ ُ ِ ْ ََ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ّ َ َ ْ َ َ ِ ُّ ُ ّ ‫ف َراء يغنيهم ال من فضله و ال واسع عليم. tansah jaga awake lan bondo siro“ Porp Bapak poro Ibu kintenipun namung mekaten atur kawulo. والصلة والسلم على سيدنا ومولنا محمد القائل النكا ح سنتى فمن أحب‬ ّ َ ُ َ َْ َ َ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ٌ ْ َِ ٌ ِ َ ُ َ ِ ِْ َ ْ ِ ُ ِ ْ ِ ْ ُ َ َ ‫ُق‬ ‫فطر تى فليتسن بسنتى وعلى اله و أصحا به ومن واله اما بعد‬ ّ ََ َْ ََ َ َ ِ ُّ ِ ّ َ َ َ ْ َ ِ َ ْ ِ Poro bapak. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO SAMBUTAN WALIMATUL URSY ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذل قد قا ل فى كتابه الكريم. ingkang dawuhipun mekaten : ‫خير النسآء إمرأة إذا نظر ت إليها سرتك وان امرتها اطا عتك وان غبت عنها حفظتك فى مالك ونفسها‬ َ ِ ْ َ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ِ ْ َِ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َِ َ ْ ّ َ َ ْ َِ َ ْ َ َ َ ِ ٌ ََ ْ ِ ِ َ ّ ُ ْ َ Ingkang artosipun : “Sak apik-apike wong wadon sing naliko siro sawang. hadirin sedoyo ingkang kawulo mulyaaken. kados dawuhipun kanjeng Nabi. poro ibu. sehinggo kito saget makempal wonten ing meniko majlis. selagi perintahipun kolo wahu mboten perkawis maksiat. utawi manut. ing antawisipun inggih meniko.

kanjeng Nabi. Lan menawi wonten perkawis maksiat utawi perkawis ingkang nglaraaken manah. meniko ndugeni hukumipun sunat. meniko ingkang dipun undang. ٍ َ ِ ْ ََ ْ ِْ َ َ َ َ َ َ ‫بار ك ال لك أولم ولو بشاة‬ “Tegesipun kanjeng Nabi donga’aken barokah. wajib ndugeni. Poro rawuh !. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Bicoro masalah walimah meniko. meniko podo ingkang dipun dugeni langkung rumiyin ngundangipun. sa’lajengipun. boten wonten perkawis mungkar utawi maksiat. meniko boten wajib nekani. lajeng perintah ngawontenaken walimah senajan namun nyembelih maendho setunggal. tiang ingkang langkung parek lawang griyonipun. utawi dugeni dateng walimah. weninipun katah. wonten kalane walimah ngedekaken griyo utawi boyongan. inggih ingkang langkung rumiyin meniko ingkang dipun dugeni“ Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kolo wahu kawulo ngaturaken bilih ndugeni dateng undangan walimah manten meniko hukumipun wajib. Dene ingkang paling utami utawi ingkang afdhol inggih meniko “Walimatul ‘Ursy utawi Walimah Manten” Dene masalah ijabatut-da’wah. Dene menawi walimah saklintunipun manten. bilih piyambakipun nglaksanaaken nikah damel maskawin (Mahar) rupi emas sak bobotipun kelungsu kurmo salajengipun kanjeng Nabi ngendiko. matur dateng kanjeng Nabi. Menawi salah setunggalipun meniko langkung rumiyin. selagi wonten majlis walimah manten kolowahu. sohabat Abdurrohman bin Auf. bilih wonten salah setunggulipun wekdal. kados ingkang kasebut wonten ing kitab-kitab fiqih. Dene menawi perekipun. Wonten kala : Walimatul ‘Ursy wonten kalane walimatul khitan. utawi tigo. فإن سبق أحدهما فأ جب الذي سبق‬ Ingkang artosipun : “Menawi kempal tiang ngundang kalih (sareng wekdalipun) moko ingkang dipun dugeni. utawi aqiqoh. meniko hukumipun inggih benten-benten. menawi wonten setunggal wekdal meniko wonten undangan kaleh. Menawi walimah manten. meniko ingkang dipun dugeni gedah ingkang langkung parek griyanipun. sami ugi walimah khitan utawi maulud. wonten kalane walimatul maulid. kados . shoho sanesipun. Benten kaleh dugeni undangan saklintunipun walimah manten. Hal meniko damel dasar hadisipun kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken deneng Abu Dawut RA َ َ َ ِ ّ ْ ِ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ً َ َ ُ َ ْ َ ْ ِ ََ ِ َ ِ َ َ َ َ ْ ِ َ ِ ‫إذا إجتمع دا عيان فأجب أقربه بابا.

lan menikolah ingkang dados wajibipun dugeni undangan walimah manten. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PENERIMAAN KEMANTEN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ َ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ْ ‫َُ َ ِ َ ْ َ ِ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ً َ ِ ْ ً َ َ َ َ ّ َ َد‬ ‫الحمد ل الذى خلق من الماء بشرا فجعلمه نسبا وصهرأ. Sebabipun wonten ing majlis walimah manten meniko wonten tiyang ingkang nyandang susah utawi sakit malah sedoyonipun ngraosaken ayem seneng lan bungah. Tegesipun tiyang ingkang dipun undang seneng tiyang ingkang ngundang seneng. فل حول و ل قو َ ال بال العلي العظيم‬ . وكان ربك ق ِيرا والصلة والسلم على سيدنا محمد أفضل‬ ِ ُ ْ ْ َْ ِ ْ ِ َ ْ ّ َِ ْ ِ ِ ّ ِ ‫ْ َ ْ ِ َ ْ َ َ َ ََ َِ ِ َ َ ْ ِ ِ َ َ ً َ َ َ ً َ ِ ْ ً َ ّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّة‬ ‫. Lan menawi walimah khitan utawi walimah maulid (kelahiran) tumrap tiyang ingkang dipun undang dugeni walimah meniko hukumipun sunat. sedoyo kelepatan kulo nyuwun pangapunten. Poro rawuh. lepat luput panggahodadi sedulur. Pramilo dugeni dateng undangan walimah khitan utawi kelahiran hukumipun sunat boten wajib.الخلق والورى. Tegesipun tiyang ingkang dipun unddang seneng. kranten wonten ing griyanipun tiyang ingkang kagungan hajat meniko wonten ingkang ngraosaken sakit utawi payah. tapi lare ingkang dipun khitani utawi ibu ingkang nglahiraken meniko ngalami sakit. Tepi sedoyo kolowahu utaminipun dipun dugeni kranton meniko derek dawuhipun kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken dening Imam Muslim : ْ َ ْ َ ْ َ ً ِ ْ ُ َ َ ْ َِ ّ َ ُ ْ َ ً ِ َ َ َ َ ْ ِ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ِ ُ َ ِ ‫إذا دعي احدكم فليجب فإ نْ كان صا ئما فليصل وان كان مفطرا فليطعم‬ Ingkang artosipun : “Menowo siro diundang mangko becik tekoho manwa siro poso mangko donga’no bagus lan barokah menawo siri ora poso mongko mangano“ Poro Rawuh kintenipun cekap semanten kangge sambutan kulo akhiripun kulo akhiri kupat lepet taline janur. وعلى أله وصحبه صلة وسلما كثيرا. meniko nopo rahasianipun utawi sebabipun masalah dugeni walimah meniko kok benten-benten ? menurut sebagian Ulama meniko wonten ingkang njelasaken. أما بعد.dene walimah khitan utawi walimah maulid meniko dugeni hukumipun sunat. menawi ndugeni datang walimah manten meniko wajib.

Shoho poro hadirin lan hadirot ingkang kulo hormati.Poro Bapak. langkung rumiyin kulo nglahiraken puji lan syukur dateng Alloh SWT. Ugi dumateng poro ahli keluarga lan poro sohabatipun. . Wonten ing mriki kawulo minongko wakilipun Bapak Shohibul Hajat utawi ingkang kagungan dalem. ْ ُ ِ ْ ُ ُ ِ ً ْ َ ًَ ْ َ ‫مر حبا أهل بحضو ر كم‬ Ingkang kaping kalih Bapak Hamid sekeluargo nyuwun agunging pangapunten dateng hadirin sedoyo mengenai kekirangan sangking segi nopo kemawon. mugi-mugi atas kerawuhan kito sedoyo ing saat meniko andadosaken sababiyahipun kito mbenjang pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi. ‫امين يا ر ب العا لمين‬ َ ِْ َ َ ْ ّ َ َ َ ِْ َ Poro Rawuh Ingkang Kulo Hormati Wonteng ing mriki kawulo minongko wakilipun Bapak Hamid ingkang kagungan dalem sepindah kawulo ngaturaken sugeng Rawuh. kanthi kawontenan ingkang sehat wal afiat. guyub lan rukun. pasugatan. Shoho Rohmat lan Salam bahagia Alloh mugio tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi besar Muhammad SAW. Sami ugi sangking segi panggenan. sami ugi sangking undangan walimatul Ursy. khusus ipun dumateng Bapak Hamid selaku tiang sepahipun penganten putri inggih puniko ingkang asmo sederek Hindun. ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat Taufik shoho Hidayah dumateng kito sedoyo. Mboten kesupen dumateng sedoyo poro pengantar kemanten ingkang kawulo hormati. dumateng keluarga mriki. shoho poro sinoman ingkang sami leladen. sami rawuh wonten ing dalemipun Bapak Hamid puniko. papan pinaraan. Dene punopo panjenengan sedoyo kerso ngrawuhi undanganipun Bapak Hamid sekeluarga boten kesupen Bapak Hamid sekeluarga ngaturaken. Poro rawuh ingkang kawulo hormati ! Sa’lajengipun kolo wahu Bapak wali utawi tiang sepuhipun penganten putri sampun masrahaken putro-putrinipun. utawi poro pengantar kemanten. poro Ibu Shoho sedoyo tamu undangan walimatul Ursy ingkang kawulo mulya’aken. Monggo dipun dahar sa’wontenipun. dumateng poro tamu-tamu sedoyo. Pramilo ing mriki kanti raos maremipun penggalih shoho bingahipun manah. Sehinggo kito saget keroyo-royo. lan monggo hidangan ingkang sampun kasediaaken meniko kito ni’mati utawi kito dahar kanthi dipun kawiti mawi upacara Bismillahirrahmanirrahim.

shoho poro tamu pengantar penganten ingkang kulo hormati. langkung rumiyen kulo muji syukur Alhamdulillah dateng ngarsanipun Alloh SWT. sejahtera. Amien. Sa’derengipun kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke. Akhiripun kangge kulo. lan langsung mulai saat meniko kemanten kaleh kolowahu kulo akehi dados putro kulo kiambak lan dados keluarga kulo. . ingkang sampun pareng Rohmat soho nikmat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo. sehinggo saget membentuk rumah tangga ingkang bahagia. Poro Tamu undangan ingkang kawulo mulyaaken.shoho kanti ucapan Alhamdulillah. kirang langkungipun anggen kulo matur. sedoyo kelepatan kulo. sehingga kulo lan panjenengan sami saget rawoh wonteng ing majlis puniko. ugi malah matur nuwun. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PENYERAHAN KEMANTEN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . namung saget ndonga’aken. والصلة والسلم على سيد نا محمد الذى هدا نا إلى سبيل النجاح‬ َ َ ّ ِ ْ ِ َ َِ َ َ َ ِ ّ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ َ ّ َ ْ ََ َ ّ َ َ َ َ ّ َ َّ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ِ ِ ّ ِ َ ّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّ َ ِ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ َِ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ‫وعلى اله وأصحابه أهله الصدق والصلح أما بعد فل حول ول قوة إل بال‬ Poro Bapak. maslahah lan barokah dibawah naungan ridho Alloh SWT. menawi panjenengan wonten ingkang kerso jagong. mboten wonten alangan punopo Amien. mugi-mugi kundur panjenengan saking griyo mriki. penyerahanipun kolo wahu kulo trami kalean asto kaleh. Poro Ibu. Mugimugi kulo selaku tiyang sepuh mriki. Shoho kulo nyuwun tambahi doa restu. ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak. sageto mendidik shoho ngopeni dateng putro kaleh kolowahu. kulo nyuwun agunging pangapunten. kulo cekapi semanten kemawon. Dene menawi terus kundur kawulo mboten saget nyangoni menopomenopo. kalian Alloh dipun paringi wilujeng. kanti kawontenan rahayu wilujeng widodo lir sambi kolo. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang terakhir mbok bilih acara meniko mangke sampun paripurno. kawulo inggih nyumbanggaaken.‫الحمدِل الذى أحلنا النكا ح. وحرم علين السفا ح.

ugi kulo wahu sampun dipun laksanakaken Aqad Nikah. Shoho matur nuwun sa’agengipun dumateng Bapak Shohibul baik mriki sekeluarga.Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat Ta’dzim Alloh soho salam tansah tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW soho para ahli keluarga lumeber dateng kito ingkang sami rawuh ing majlis puniko. kawulo nampi Amanat sangking Bapak Hamid. mboten saget mbales atas penghormatan meniko kejawi namung saget dungaaken dateng Bapak Shohibul bait mriki kanthi ucapan ‫جزا كم ال خير الجزا كثرا‬ ً َْ َ َ ْ َ َْ ُ ُ ُ َ َ Mugi-mugi atas jerih payahipun utawi penghormatanipun Bapak Shohibul bait mriki sekeluarga tansah andadosno amal sholehipun ingkang ditrimo dening Allah. ingkang supadoso masrahaken si manten jaler ingkang Asma sederek Hasan puniko. wonten ing mriki kawulo minongko wakil saking walinipun pengantin putro inggih puniko Bapak Hamid. Amien Poro rawuh ingkang kulo mulyaaken ! Ingkang kaping tigonipun kawulo ngaturaken agunging panuwun dumateng sederek pranoto acoro ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo. shoho dipun bales kanthi balesan ingkang sakkatah-katahipun. wonten ing mriki kawulo minongko wakil sangking walinipun pengantin putro shoho atas nami wakil sedoyo tamu pengantar pengantin putra. Pramilo. kanti pasrah bongko’an tegesipun inggih kados mekaten meniko kawontenanipun. ‫امين يا ر ب العا لمين‬ َ ِْ َ َ ْ ّ َ َ َ ِْ َ Poro rawuh sedoyo kangge selajengipun. wonten ing mriki kawulo atas nami wakil para tamu pengantar pengantin. dumateng bapak Shohibul bait mriki minongko tiyang sepuhipun pengantin putri. Pramilo kanti raos bingahipun manah. shoho hidangan engkang arupi daharan lan unjukan ingkang kados mekaten meniko mewahipun. sakrehning sederek Hasan puniko sampun trami dados putro mantunipun bapak shohibul bait mriki. Kolo wahu bidal sangking dalemipun. Sehinggo kanthi pertemuan kito ing majlis puniko saget dadosaken sababiyahhipun kito pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi benjang ing dinten Qiamat. Poro rawuh. mugi-mugi wekdal meniko saget kulo gunaaken ingkang sa’sahe-sahenipun. shoho kanthi ucapan “Bismilah” sederek Hasan meniko kulo pasrahaken sa’doyonipun dumateng Bapak Shohibul bait mriki. Sepindah kawula ngraos syukur Alhamdulillah dateng Allah SWT. ingkang sampun bersusah payah budhi dhaya nyediaaken papan pinara’an. Dene menawi wonten kekirangipun .

segi pengalaman. Hadirin sekalian ingkang kulo hormati ! Minangkani awalipun atur kulo ing mriki kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat. lan panjenengan sedoyo. ugi nyuwun pamit pindah. soho nyuwun tambahipun do’a restu. Nanging leres-leres golek ilmu Agomo. Ni’mat. Mugi kulo sa’rombongan wangsul saking dalem mriki. Poro rawuh ingkang kulo mulya’aken ! Ingkang terakhir kawulo ugi atas kami nami wakil saking rombongan pengantar penganting mbok bilih acara puniko mangke sampun paripurno. kados pundi amrih saget sahenipun. Amien. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! . sedoyo keluarga lan masyarakat mriki kersoho paring bimbingan soho tuntunan. kawulo suwun Bapak Shohibul bait mriki umumipun. ninggal bondho lan rojo koyo sami saget rawo wonten ing majlis puniko boten ategas prawan golek joko. kawulo minongko wakil saking sedoyo pengantar pengantin. kawulo sa’rombongan. dumateng kulo. Shoho sa’derengipun kulo pungkasi. boten wonten setunggal alangan punopo. kulo nyuwun agunging pangapunten.sangking segi nopokemawon. sami ugi : segi pendidikan. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO THOLABUL ILMI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ٍ َ ّ ُ ََ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ َ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ ِ َ َ َ ْ ِ َ َ ّ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى فضل بني أدم با لعلم والعمل. tindak tanduk ingkang kurang nyocokidateng panggalehipun Bapak Shohibul Bait mriki sakeluarga. poro Ibu. wilujeng. utawi dudo golek rondho. Dene menawin wonten kekiranganipun sangking segi nopokemawon. Ilmu sing keno kangge sangu dateng griyane moro tuwo. و على اله واصحا به‬ ‫اصحاب الكرامة والكمل أما بعد‬ ّ ْ ََْ َ َِ َ َْ ِ َ ْ َ Dumateng Poro Bapak. والصلة والسلم على سيدنا محمد على كل حال. Shoho kangge kulo pribadi sedoyo kesalahan awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten ingkang sak katah-katahipun. pendamelan lan sanesipun. sehinggo kulo lan panjenengan saged karoyo-royo bucal thempo ninggalno griyo. saking tingkah laku. tansah dipun paringi slamet. tumuju dateng griyanipun piyambak. ucapan-ucapan. Shoho ilmu sing keno kangge sangune ngadep datang kang moho kuoso.

sampun ketinggalan jaman.Sebagai pengajak kulo monggo iang saat meniko kulo lan panjenengan samiho niat ngaji. Kanjeng Nabi dawoh : ‫)طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة )رواه ابن عبد البر‬ ٍ َ ِْ ُ َ ٍ ِِ ُ ّ ُ ََ ٌ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ََ Ingkang artosipun : “Bilih pados ilmu meniko dipun fardhuaken tumrap saben-saben tiyang Islam jaler lan istri“ Soho kanti hadist meniko kito sampun jelas bilih pados ilmu meniko merupakan proses ingkang serba terus tanpa wonten bates waktu baik kapanpun. Pramilo monggo kito tingkataken . Niat ibadah dateng ngarsanipun Allah SWT. ngrowek. Supados benjang angsal ilmu ingkang katah lan manfaat soho ilmu ingkang saget beto bahagia lan wilujeng donyo lan akherat. elek. Surat AlMujadalah ayat 11 ٍ َ َ َ َ ْ ِ ْ ْ ُْ ُ َ ْ ِ ّ َ ْ ُ ْ ِ ْ َُ َ ْ ِ ّ ‫يرفع الُ الذ ين آمنوا منكم والذ ين أوتوا العلم درجات‬ ِ َْ َ Artosipun : “Allah bade ngangkat derajatipun tiyang-tiyang ingkang beriman lan tiyang-tiyang ingkang nggadahi ilmu dateng pinten-pinten derajat“ Tapi sa’wangsulipun menawi kito boten anggadahi ilmu boten saget ngaji lan boten purun belajar lan boten sekolah. niki sampun jaman merdeka boten kados jaman penjajah. dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun. utawi ibadah mempeng. ُ َْ ُ َ ٌَ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ِْ ِ ْ َ ِ ْ َ ّ ُ ُ ‫و كل من بغير علم يعمل اعماله مر دو دة ل تقبل‬ Tiyang niku menawi boten gadah ilmu. monggo Poro Rawoh sedoyo terutama adik-adik lan generasi Muda-mudi remaja Islam. untune entek. Mardudatun Laa tugbalu. tapi boten dipun ilmuni meniko tiwas bal gedual. ngamalipun boten dipun terimo dening Alloh. Pramilo sangkeng meniko. ora tedas peyek. niku nggih boten patut. Sa’niki sampun kathah sekolahan sampun kathah tempat-tempat pendidikan. tengriyo namung kluyur-kluyur jogrok klimprakklimprik kados sarung goyor. Dados senajan tiyangnipun sampun tuwek. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Keranten tiyang niku menawi boten gadah ilmu senajan toh ibadah sampek jungkir balik. Kito tingkataken anggen kito belajar. Keranten pancen dados tiyang Islam lho Pak?! Bu?! Ngaji niku wajib tumrap kito sedoyo. Hal meniko cocok kalian dawohipun Alloh wonten Al-Qur’an. meniko tetep kewajiban pados ilmu. Amargi.

kon minggat boten budal. bendino kur telek-telek mergo duwe anak ndablek kon mergawe ora untek menengahe malah mbegegek lek ngeteniki tiyang sepuh susah menopo boten? Poro Bapak Poro Ibu? Mulane monggo putro-putrine dipun didik ingkang saestu supados leres-leres saget kados lare ingkang berguna bagi Agama. jaluki duwit. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO KESAN PESAN KEPADA PARA SANTRI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ُ َ ّ َ ُ ‫ّ ْ ِ ْ ُ ِ ْ ََ َ َ َ ِ ِ ّ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ِ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ ِ ْ َ َ ّل‬ ‫الحمدِل رب العا لمين الذي هدا نا إلى الرشد المبين وامرنا بالتحاد والعتصام بحبل ال المتين. karo tonggo ora duwe dugho. karo dulur ngladur. Menawi kentandang gaweh boten purun. dodo ampek. فقال ال تعالى : واعتصموا بحبل ال جميعا ول تفرقوا‬ ْ ُ ّ َ َ َ َ ً ْ ِ َ ِ ِ ْ َ َ ْ ُ ِ َْ َ ّ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ ْ َ َ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ََ Dumateng Poro Bapak Pinisepuh. karo Kakang mbangkang. kirang langkungipun kulo nyuwun pangapunten. والص َة والسلم‬ َِ َ َ َ ْ ِ َّ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. Boten kesupen . pados ilmu pengetahuan ingkang kathah. Soho dumateng poro Bapak. kuping gemrebek weteng muneg-muneg. soho Poro Bapak Kiyai ingkang kulo mulya’aken. datang langgar. lan sanessanesipun. didhol ora payu Akheripun tiyang sepuhipun namung susah. karo Ibu nesu. karo bapak galak. Ingkang cocok dawohipun kanjeng Nabi ِ ّ ِ ْ ُ ُ ََْ ِ ّ ُ َْ ‫خير الناس أنفعهم للنآس‬ Artosipun : “Sa’bagus-baguse menongso yoiku sing manfaat marang. Keranten lare niku menawi boten kenal pendidikan. boten purun ngaji. ojo sampek gadah putro sing lolak-lolok. Poro santri putra soho Putri ingkang kulo hormati. boten purun datang masjid. karo Embah mbantah. awak sak kujur rasane dredek. Bangsa lan Negoro. Soho ingkang saget menjunjung tinggih Harkat lan Martabat tiyang sepuhipun kaleh.anggen kito belajar. Poro konco-konco. Niku nggeh nyusahaken tiyang sepuh nipun. Ibu sampun ngantos ketinggalan. boten purun sekolah. di guwak moleh bendino ngentekno sego. gelisah pikiran jibek napas sesek. awak dredek. di tuturi boten manut. Diajar nangis. nopo maleh pendidikan Ilmu Agama. karo Paklek mendelik. irung pilek. menungso liyane“ Poro rawo ingkang kulo hormati ! Kintenipun cekap semanten atur kulo. Sa’bendino ngente’no sego. karo Pakdhe gumedhe.

َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ َْ ‫الحمدِل رب العالمين‬ Ingkang kapingkalihipun Rohmat soho salam mugio tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW shohor poro Ahli Keluarga lan sahabatipun. Pramilo merupakan suatu hal engkang sanget berharga shoho sanget penting menawi wonten kesempatan meniko kulo mengajak dumateng konco-konco kangge ningkataken mutu semangat belajar lan berjuang kanthi sungguh-sungguh lan sabar.dumateng Adi-adik senasip lan sa’perjuangan ingkang kulo sayangi. isoho dadi santri sing cocok kaleh sebutane santri. kulo saget merasa bangga lan gembira kranten ing saat meniko kulo dipun takdiraken dening Allah saget bertemu. Kaping tigonipun kulo aturaken matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kulo kangge ngisi wontenipun acara ing saat meniko. kintenipun boten wonteng kata-kata ingkang manis. berpadu lan bersatu kaliyan rekanrekan santri ingkang giat lan gigih dalam memperjuangkan syariat Islam Agama Alloh. niku berarti Tigo. Mugi-mugi wekdal meniko mangke saget kulo guna’aken ingkang sa’sahe-sahenipun. Nopo malih tumrap kito sedoyo sebagai santri. pada kesempatan meniko. dateng Alloh SWT kanthi ucapan…. kejawi nglahiraken raos puji syukur. Ingkang maksudipun SAN niku Insan utawi menungso. ِ ْ َ ْ ِْ ُ Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Wonten sebagian Ulama ingkang njelasaken : Bilih santri meniko singkatan sangking gangsal kata inggih meniko : SANTRI : SA berarti sanggup N berarti nerusaken T berarti tuntunan . III ‫( اولى المر‬To’at dumateng Pemerintah). II ‫( اطيع الر سول‬To’at dumateng َ ُ ِْ َ َ ْ ُ ّ ُ ِْ َ Rosul) No. Dados Santri niku insan (manungso) ingkang kedah netepi perkawis tigo. TRI. Lewat suasana ingkang indah. Inggih meniko No 1 : ‫( اطيع ال‬To’at dumateng Alloh) No. Poro konco-konco santri ingkang kulo hormati ! Pada kesempatan niki. ingkang pantes kulo aturaken wonten permulaan atur kulo. Sampun ngantos putus sebelum berhasil. cerah terang benderang.

Tak heran karena hujan. Tak gentar halilintar. Tak Mundur dalam bertempur. Tapi sak wangsulipun menawi kito sedoyo sebagai santri utawi sebagai generasi muda-mudi Islam purun belajar ilmu agami ingkang mempeng shoho purun berjuang terjun wonten jam’iyah-jam’iyah. Mendal karena rayuan gombal. Insya Allah kehidupan agama lan kemajuan agama wonten ing masa depan tetap cerah bersinar terang. kados dene jam’iyah qiroah utawi jam’iyah dibaiyah shoho jam’iyah seni hadroah shoho sanes-sanesipun. Tak muntir karena petir. ِ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ ََ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ‫ل أقعد الجبن عن الهيجاء* ولو تو لت زمر العداء‬ Ingkang artosipun : “Aku ora bakal mandek wedi sangking pertempuran senajan musuh berbondong-bondong melawan“ Kejawi sangking meniko pancen santri meniko ingkang bertanggung jawab dateng maju munduripun utawi gesang lan matinipun umat beragama wonten masa depan.R berarti Rosul I berarti Ilahi Dados sebagai santri kedah sanggup nerusaken tuntunan Rosul Ilahi. Hal meniko cocok kalian qoulipun Iman Ibnu Malik wonten kitab Alfiyah . Tak gopoh melawan musuh. mugi-mugi Alloh ngasilaken perjuangan kito sedoyo sehinggo saget tercapai lain . Imam Gozali wonteb kitab . Boten purun berjuang nyiaraken agami Islam. terjun wonten jam’iyah utawi organisasi. tabah lan sabar dalam menghadapi sesuatu. boten purun bertekat melingkis celana melangkahkan kaki. bererti kito meniko nuduhaken kematian lan kemunduruan agami wonten ing masa depan. ‫ عظة النا شئين‬njelasaken ّ ‫إ ّ فى يد كم أمر المة * وفى إقدا مكم حيا تها‬ َ َ َ َ ْ ُ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ّ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ِ َ ِ ‫ِن‬ Ingkang Artosipun : “Sa’temene ono ing tangan siro kabeh iku letak urusan umat yakni urip utowo matine lan ono ing derap langkah siro iku maju lan mundure umat” Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Dados jelasipun menawi kito sebagai santri. Tak cemas karena panas. Shoho kedah berjuang lan anggadahi I’tiqod ingkang kiat. Tak goyang karena gelombang. Pramilo sangking meniko monggo kito samiyo ngatah-ngatahaken dongo nyuwun dateng Alloh.

meniko bade mejamin umat manusia menuju hidup bahagia lahir lan batin. Keranten Agami Islam. shoho Rohmat Allah lan salam mugiho dipun tetepaken dateng Nabi Pejuang Islam. selagi tiyang ingkang memeluk Agami Islam kolowahu-boten menyimpang lan melanggar dateng garis-garis agami Islam.terwujud cita-cita agama.من الشيطان الرجيمن. Sahabat-sahabat. aman. shoho boten melanggar dateng ajaran Islam. فقال ال تعالى فى القرآن الكريم أعو ذ بال‬ ‫. masa ingkang penuh sifat murka lan kejam menuju masa damai. rekan-rekan. Sedoyo kelepatan nyuwon pangapunten ingkang kathah. adik-adik senasib lan sa’perjuangan ingkang kulo sayangi. tentram. inggih puniko agami Islam. agama ingkang paling mulyo minggahipun Alloh. Langkung rumiyin kulo manjataken puji syukur dateng Alloh SWT. damai. yakni saking masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. Poro Hadirin ingkang kulo hormati ! Menurut pandangan Islam. meniko boten saget wujud tanpa dipun tuntut kalian perjuangan ingkang sungguh-sungguh Sedoyo kolo wahu boten berhasil nopo malih kangge mempertahankan . والصلة والسلم على اشرف المرسلين سيدنا‬ َ ِ ّ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ ْ ُُ ْ ِ َ َ َ ْ ََ َ ْ ِ َ ْ ُ ْ ّ َ َ َ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ِ ُ ْ ‫َ ْح‬ ِ ِ ُ ْ ُ َ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ ْ َ َِ ْ ُ َ ِ َ َِ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ ‫محمد وعلى أله واصحا به ومن تبعهم الى تبعهم الى يو م الدين أما بعد. tapi kangge mencapai lan ngasilaken kebahagiaan. واذل المعتدين وأفهمنا من علوم الدين. bangsa lan negara ‫ بلدة طيبة ورب غفور‬Negara aman. poro Ulama’ul Amilin khususipun poro Bapak kiyai ingkang kulo hormati. Cekap semanten atur kulo. Amin. Nabi pemimpin Arab lan ajam ingkang beto umat manusioa sangking masa ingkang hitam kelam. Tuhan Semesta Alam. shoho wilujeng wonteng ing dunyo lan akhirat. صد ق ال العظيم‬ ُ َ ْ َ َ ِ ِ ّ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ َِ ُ ْ ُ ِ ْ ِ ّ ِ َ ْ ّ َ ِ Hadrotul Mukarromin. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والمو عظة الحسنة وجادلهم بالتى هي احسن. lan ridlo Allah. ingkang mucal menungso mawi Qolam tentang ilmu ingkang dereng difaham. shoho kawilujengan lahir lan batin meniko boten saget dipun wujudaken sambi turu utawi tenguk-tenguk kaliyan lingguh silo tumpang. adil ٌ ْ ُ َ ّ َ َ ٌ َ َّ ٌ َ ْ َ dan makmur penuh ampunan. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PERJUANGAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫ال َمدِل الذي اكرم المجا هدين. ingkang penuh cahaya bagaikan sinar bulan ing tengah malam.

Terutami wonten kalangan muda-mudi.shoho melestarikan nilai kemulyaan Islam meniko. poro ‫ أغنياء‬poro ََْ َ dermawan. Kito kedah ringan tangan lan bermurah hati. katah poro remaja ingkang menggemari kebudayaan luar tapi boten dipun saring. supados generasi ingkang bade datang ingkang ngrahosa ken jasa kita. Kito sebagai generasi penerus pewaris sangking generasi ingkang rumiyin sampun jerih payah mewarisi kito bangunan masjid-masjid. utawi boten kito cegah. utawi ndandosi bangunan kolo wahu. remaja. langgar lan sanesipun. shoho harta benda demi kejayaan Islam. sehinggo saget ngalahaken kebudayaan Islam piyambak akhiripun umat Islam piambak ingkang bade rugi. ingkang bertentangan kalian agami Islam. gedunggedung madrasah. sampun ngatos bahil utawi kumed ngurbanaken harta benda kangge Kepentingan Agami kito. ngorbanaken jiwa raga. soyo dangu bade merajalela. lan ugi kito ingkang ngraosaken utawi ingkang nggunaaken bangunan-bangunan kolo wahu. Firman Alloh wonten Al-Qur’an : ‫و جا هدوا بأموا لكم وأنفسكم فى سبيل ال‬ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ِ ُ ْ ََ ْ ُ ِ َ ْ َ ِ ْ ُ ِ َ َ Ingkang artosipun : “Lan berjuango siro kabeh klawan bondo siro lan awak siro ing dalem agamane Alloh“ Nopo maleh memasuki abad modern saat meniko katah kebudayaan-kebudayaan asing ingkang mlebet wonten negari kito Indonesia. Hal meniko menawi kito kurang waspada. cocok nopo boten kalian ajaran agami Islam ? niki boten peduli. Pramilo sangking meniko kulo anjuraken dateng poro Jutawan. Sa’meniko kito ugi kedah purun bangun. Hal meniko cocok kaleh dawuhipun Al Hukama ‫لقد غر سوا فأ كلنا وإننا* لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ Ingkang artosipun : “Sa’temene wong-wong kang dingin wis podho nandur jasa sehinggo kito sing mangan jasane lan sa’temene kito ugo nandur sehinggo wongkang sa’wise kito (generasi mendatang) mangan jasa kito“ Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Pramilo sangking meniko kangge ngasilake kejayaan Islam dan kebahagiaan kaum . lan kaum muslimin.

saget bertemu. tercapailah cita-cita kito. اما بعد‬ Hadratul mukarromin. pramilo monggo sepindah malih semangat berjuang lan beramal selalu kito tingkataken sampun ngantos bosen utawi waleh. ومن‬ ُ ْ َ ّ َ ِ ِ َ َِ ِ َ ْ ِ َ ْ ِ َ َّ َ َ َ َّ ‫علم وتعلم فيها لعلء كلمة ال.‫الحمدِل الذى على ما ختمناه من الدراسة. nanti pitutur ingkang sahe. Hal meniko sesuai kalian dawohipun Allah : ُ َ ْ َ َ ِ ِ ّ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ ََ ُ ْ ُ ‫أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والمو عظة الحسنة وجا دلهم بالتى هي أحسن‬ Ingkang Artosipun : “Ngajako maring dalane Pangeran iro kanti bijaksana lan pitutur kang bagus lan tukaro pendapat maring Qoum kelawan toto coro kang bagus“ Poro Rawuh. bahagia. Cekap semanten atur kulo ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WAKIL SISWA DALAM PENUTUPAN SEKOLAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . ونسئل نفعها لننذر بها اهل القر ية. langkung rumiyin kulo muji syukur dateng Alloh SWT ingkang sampun paring Rohmat Nikmat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo sehinggo kito sami saged karoyo-royo. poro Ulama’ul amilin poro Bapak guru dan bu guru ingkang kulo taati. Sa’derengipun kulo ngaturaken nopo ingkang dados beban kawulo.muslimin monggo sanak famili. lan tingkah laku ingkang ngremenaken. وند عهم إلل سبيل ربنا بالحكمة‬ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ َِ ْ ُ ُ ْ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ ِ ْ ُ ِ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ ّ َ ِ ُ َ ْ َ َ َ ََ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ َ ْ َ ْ ‫َ ّ َ ُ َ ّ َ ُ َ َ َ ّ ِ َ ُ َ ّ ٍ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ َ َ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ِ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ِه‬ ‫والصلة والسلم على سيدنا محمد إبن عبد ال. sa’derengipun berhasil. وعلى اله وأصحا به ومن واله وعلى من أقا م هذ ِ المدرسة. lan masyarakat kito ajak menuju dateng dalan agamipun Alloh kanti bijaksana. soho dumateng poro . supados saget cocok antara ucapan lan perbuatan. poro Bapak wali murid ingkang kulo hormati. lan slamet wonten ing donyo lan akhirot Amin. Ingkang kaping kalehipun mugi-mugi tambahipun Rahmat Ta’dzim Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. Mugi-mugi Alloh SWT enggalo paring kesembadan dateng usaha lan perjuangan kito sehinggo. berpadu lan bersatu wonten ing majelis puniko kanthi keadaan ingkang sehat wal afiat. Poro hadirin sekalian ingkang kulo hormati. tonggo teparu. poro konco-konco sedoyo siswasiswi madrasah……… ingkang kulo sayangi.

Pramilo sepindah kulo nyuwun dipun aliraken samudra kemaafan lahir lan batin. siang utawi dalu. boten saget bales punopo-punopo atas jerih payahipun.ahli keluarga lan sohabatipun. selajengipun kulo sa’konco ngaturaken sedoyo kalepatan dumateng poro Bapak Kiyai soho Bapak Guru wonten ing madrasah puniko. sebab kulo sa’konco sering damel susah payahipun poro Bapak Kiyai soho poro Bapak Guru sami ugi wonten ing sa’lebetipun Madrasah utwai wonteng ing jawinipun madrasah. Boten pandang wekdal. lan negari ingkang akhiripun saget dados lantaran . masyarakat agami. ingkang sekedap maleh bade ninggalaken bangku sekolah wonten ing Madrasah puniko. lan Bapak Guru. Wonten ing mriki kulo sa’konco. ‫جزا كم ال أحسن الجزاء كثيرا‬ ً ْ َِ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ Mugi-mugi Allah SWT ingkang bales jasa-jasa utawa jerih payahipun Poro Bapak Kiyai. soho ingkang katah. kejawi kulo namung saget ngaturaken…. lan fikiran. Poro Bapak poro Ibu soho Hadiri sedoyo. Ingkang terakhir kulo nyuwun barokah do’a restu dumateng Poro Bapak Kiyai soho Bapak Guru. Amien yaa Robbal Aalamien. panas utawi jawah sak perlu mendidik soho membina dumateng kawulo sa’konco awit milahi mlebet wonten ing madrasah mriki sehingga wekdal puniko saget dipun wastani Tamat tingkat tsanawiyah. utawi jasa-jasanipun Poro Bapak Kyai. Wonteng ing mriki kawulo ngaturaken matur nuwun ingkang sa’agungipun dumateng Poro Bapak Kyai. mugi-mugiu sedoyo ilmu ingkang sampun kulo pelajari sangking madrasah puniko. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sesuai kalian fungsi sangking tugas kawulo inggih puniko mewakili sangking sedoyo siswa-siswi khususipun siswa-siswi kelas tigo Tsanawiyah wonten ing madrasah puniko. soho sedoyo dewan Asyatid ingkang sampun jerih payah ngorbanaken jiwa raga. khususipun siswa-siswi kelas tiga tsanawiyah. Bapak Guru lan Ibu Guru kanti balesa ingkang sa’sahe-sahenipun. sa’perlu nyampeaken sambutan atas nama wakil sedoyo siswa-siswi. sageto manfaat maslahah lan barokah saget manfaati lan barokahi dumateng pribadi kulo. tenaga. Ingkang kaping tigonipun kulo ngaturaken matur nuwun dumateng sederek pembagi acara ingkang sampun mempercayakan penuh dumateng kawulo.

soho ndadosaken sababiyahipun khusnul khotimah. Lan mugi-mugi sak sampunipun kito tamat sangking tingkat tsanawiyah puniko sageto nerusaken dateng tingkat sa’terusipun sehinggo saget hasil lan tercapai nopo ingkang kito cita-citaaken. kulo nyuwun agengipun pangapunten. Amieen.kangge taqorrub dumateng Alloh. Amien. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . Kintenipun cekap semanten atur sangking kawulo awal ngantos akhir sedoyo kelepatan kulo.