PENGETAN DINTEN KARTINI Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan.

Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi. Para kanca, siswa-siswi ingkang kula tresnani. Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng Gusti Mahakwasa ingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun. Kita sadaya taksih saged kempal manunggal kanthi tentrem, bagas, waras, kebak ing kabagyan salebetipun pahargyan pengetan dinten Kartini samang-ke punika. Pangetan dinten Kartini wigatos sanget tumrap kula panjenengan sadaya. R.A. Kartini pindhanipun sekar ingkang tansah mbabar angambar ganda arum ing bangsa Indonesia. Panjenenganipun punika pangarsa tumrap wanita ingkang karyanipun mligi kangge majengipun wanita wiwit duk rikala bangsa Indonesia taksih dipuncengkerem dening bangsa penjajah. Labuh lebetipun R.A. Kartini saestu luhur sanget tumrap kaum wanita. Langkunglangkung ing wekdal sapunika ingkang taksih kedah meres penggalih kangge majengipun bangsa. Panyengkuyungipun para wanita boten saged dipunremehaken, malah kepara langkung bobotipun tumrap pembangunan majengipun bangsa punika. Pancen sampun dipundokrataken para wanita saha limrah nggadahi raos ingkang kalangkung alus. Sanadyan makaten geget ing manah tansah makantar pindha waja ngudi kautaman. Sadaya punika inggih awit saking pangaribawanipun lelabetanipun Ibu Kartini ingkang sampun tumanem ngrembaka ing mahanipun wanita Indonesia. Sampun cetha ing panggesangipun bangsa kathah wanita ingkang saged kiprah kadi dene para priya ing babagan warna-warni. Ingkang makaten punika saestu saged damel mongkoging manah. Kanti makaten punika sumangga kadang-kadang putri sami saged nglajengaken gegayuhan tuwin lelabetanipun Ibu Kartini ingkang luhur punika. Ingkang boten kenging dipunlirwakaken inggih punika tansah ngudi jatidhirinipun putri Indonesia. Putri Indonesia ingkang prasaja, mrantasi sadhengah karya. Semanten saha makaten atur kula. Mugi sami kepareng maringi pangapunten tumrap sadaya kekirangan lan kelepatan kula.

PIDATO HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN RI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ .‫الحمدِل الذي انعمنا بالحر ية وحده. والذي صدق و عده ونصر َبده وأعز جنده وهزم الحزم الحزاب وحده‬ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ّ َ ََ ُ َ ْ ‫َ ْ َ ْ ُ ِ ّ ِ ْ َ ْ َ َ َ ِ ْ ُ ّ َ ِ َ ْ َ ُ َ ّ ِ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ع‬ ‫.والصل ة والسلم على سيد نا محمد ل نبي بعده. وعلى اله واصحا به ومن تبع رشده أما بعد‬ ّ ُ َ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ Poro Bapak, Poro Ibu sederek-sederek, sebangsa lan setanah air, ingkang kulo hormati ! Langkung rumien monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken raos puji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT, ingkang sampun paring Rohmat, Taufik soho Hidayah dateng kulo lan panjenengan sedoyo, sehinggo wonten ing majelis puniko, dalam rangka memeriahkan Peringatan dinten ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 49 mugi-mugi kerawuhan kulo lan panjenengan meniko dipun catat dening Alloh SWT. Minongko dados amal soleh kulo lan panjenengan Amin. Ingkang kaping kalih mugio tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW, soho poro ahli keluarga lan sahabatipun. Kaping tigonipun kulo matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kito kangge mengisi wontenipun acara meniko mugi-mugi wekdal meniko saget kulo ginaaken ingkang sak sahe-sahenipun. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Alloh SWT sampun paring nikmat dateng poro kawulonipun meniko sampun katah sanget, sehinggo ngantos mboten saget kito itung. Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur’an ‫و ان تعدوا نغمة ال ل تحصو ها‬ َ ْ ُ ْ ُ َ ِ َ َ ْ ِ ُّ َ ْ ِ َ Ingkang artosipun : “Lan lamun siro ngitung marang nikmate Alloh, mongko siro ora biso ngitung“ Poro Rawuh ! Dene termasuk salah setunggalipun nikmatipun Alloh ingkang ageng dipun parengaken kito bongso Indonesia, Inggih meniko nikmat kemerdekaan ingkang dipun proklamiraken tanggal 17 Agustus 1945, ngantos dinten meniko kito peringati. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Menawi kito ngemut-ngemut sejarah Bangsa Indonesia sakderengipun merdeka, meniko

pinten-pinten tahun dipun jajah dening bangsa Asing. Inggih meniko dipun jajah dening Belanda lan Jepang ngantos pinten-pinten tahun Rakyat Indonesia hidup dibawah cengkraman kaum penjajah. Rakyat Indonesia mboten anggadahi kebebasan, bahkan selalu di tindas lan dipun aniayaya dening bangsa asing. Sehinggo berkat sifat Rohman Rohim Alloh SWT, lan ugi kanti semangat perjuanganipun Poro Pahlawan lan poro Pejuang Bangsa Indonesia ingkang giat lan gigih, berani, pantang mundur, para Pejuang kito saget ngalahaken poro kaum penjajah sehinggo tepat tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia memproklamasikan dinten Kemerdekaan Republik Indonesia. Poro Rawuh Ingkang kulo hormati ! Pramilo kito kedah bersyukur dateng Alloh SWT ingkang sampun pareng nikmat Rupi kemerdekaan meniko. Supados Negri kito Indonesia tansah dipun paringi berkah dening Alloh. Dipun paringi aman, damai, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, adil makmur penuh ampunan, lan Ridho Alloh. Kranten Alloh sampun berjanji wonten Al-Qur’an surat Ibrahim ayat 7 ٌ ْ ِ َ َ ِ َ َ ّ ِ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ ََ ْ ُ ّ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ َ ‫لئن شكر تم لء زيد نكم ولئن كفرتم إن عذا بى لشديد‬ Ingkang Artosipun : “Demi yekti lamun podo gelem syukur siro kabeh marang nikmat-Ku, mangko Ingsun nambahi nikmat maring siro kabeh. Lan yekti lamu siro kufur maring nikmat-Ku, mangko saktemene sikso-Ku iku banget …….” Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kejawi sangking meniko, kito ugi kedah matur nuwun dumateng poro pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun jerih payah, rela ngorbananek jiwa rogo, harta benda kangge merebut Kemerdekaan Meniko, pramilo wonten ing kesempatan sahe niki monggo sejenak kito panjataken doa mugi sedoyo para pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun sukses merebut kemrdekaan Negeri Republik Indonesia, meniko selalu dipun bales dening Alloh, dipun trami jasa-jasanipun, lan dipun dadosna amal sholehipun, ingkang berjuang wonten akhirat dipun paringi berkat soho kejembaran wonten ngersanipun Alloh SWT. Amin-amin yaa Rabbal alamin. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Sak meniko kito termasuk generasi penerus pewaris kemerdekaan Pramilo kito

berkewajiban nerusaken perjuangan poro pejuang ingkang rumiyin. Shoho memelihara lan melestarikan kesejahteraan Negeri Indonesia meniko. Sampun ngantos nikmat kemerdekaan ingkang meniko kito sia-siakan kanti ngawontenaken pesta pora, lan hurahura ingkang boten berarti, tanpa ngawontenaken amalan-amalan ingkang beto kemanfaatan lan kemaslahayan Negara. Sebab kemerdekaan meniko boten semata-mata hadiah saking bangsa asing ingkang diberikan kanti cuma-Cuma, meniko boten. Tapi berkah jasa-jasa poro pejuang ingkang sampun rumiyin. Pramilo sepindah maleh kito ugi kedah mengisi kemerdekaan kanti menanamkan jasa kangge tiang-tiang ingkang bade dateng, utawi kangge generasi kita mangke. Hal meniko cocok kalian dawuhipun Ulama rumiyin….. ‫لقد غرسوا فاء كلنا وإننا لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ Ingkang Artosipun : “Yekti wongkang dingin wes podo nandur jasa lan kito sing ngrasa’ake marang jasa lan sa’temene kito ugo kudu anandur jasa supoyo wong-wong kangsakwusi kito biso mangan jasa kito. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang terakhir monggo, putro-putri kito sedoyo, kito didik ingkang sahe lan kito arahaken dumateng perkaws ingkang sahe, supados mangke saget dados generasigenerasi penerus ingkang bertanggung jawab dateng kemajuan agama. Bangsa lan Negoro AMin yaa Rabbal alamin. Kintenipun cekap semanten atur saking kulo. Mugi-mugi saget bermanfaat dumateng pribadi kawulo khususipun, lan umumipun dateng panjenengan sedoyo. Masang pulut ning duwur cemoro Menawi luput kulo nyuwun ngapuro ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫بخط الفقير مفرو حين‬ ‫بن منو ر الجفسى‬ ّ

sehingga kulo lan panjenengan saget pepanggihan wonten meniko majlis. أ ما بعد. Kaping kalihipun Rohmat Ta’dzim dan salam bahagia Alloh. sehinggo saget ndadosaken fitrah utawi lambang kesucian. Lan ugi wonten akhiripun wulan Romadhon kita tutup mawi Zakat Fitrah kanti harapan kulo mugi-mugi nopo ingkang kito laksanakaken wonten ing wulan Romadhon kolo wahu minongko dados amal ingkah sholeh.‫الحمد ل الذى انعم علينا بنعمة اليمان والسلم. وعلى اله واصحا به الكرام. وأمر نا بال تحاد وصلة اْلرحام‬ ِ َ ْ َ ِ َِ َ ِ َ ّ ّ ِ َ َ َ ََ ِ َ ّ َ ِ َ ّ ِ َ ْ ََ ّ َ ْ ََ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ْ ََ َ َ ْ َ ُ ْ َ َْ َ َّ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ‫والصل ة والسلم على سيد نا محمد خير اْلنام. Poro Bapak. dalam rangka “bersilaturrohim”. Poro Ibu. hadirin sekalian ingkang kulo hormati ! Langkung rumiyin kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT. utawi batiniyah. ingkang sampun paring Rohmat shoho ni’mat. sami ugi sehat lahiriah. shoho keluhan lan . Kanti menambah amalan-amalan ibadah lintunipun kados dene sholat tarowih. Hadirin sekalian ! Wonten ing saat meniko kito sampun manggihi wulan syawal malih. Kranten wonten ing wulan sakderengipun yakni wonten ing wulan Romadhon kito sampun sukses nindakaken ibadah puasa sebulan penuh. من العائدين والفا ئزين تقبل‬ ّ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ َِ ََ َ ِ َ َ ِ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ِْ َ ْ َ ْ ُ ِْ َ ّ ِ ُ ‫. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Kranten hikmah nindaaken ibadah poso meniko disamping kito ninda’aken perintahipun Allah SWT kanti ngeker hawa nafsu wonten ing siangipun wulan Romadhon. tadarus Al-Qur’an lan sanesipun. Ingkang mbuahaken amalan-amalan ingkang sahe wonten wulan-wulan sakterusipun. poro Ibu. wonten ing manah kito sedoyo. mugio tetep dipun limpahaken dateng kanjeng Nabi Muhammad SAW. واو جب علينا بالصلة والصيام. ngunjuk.PIDATO RESEPSI HALAL BIHALAL ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . shoho poro ahli keluarga lan sahabatipun. utawi resepsi “Halal bi halal” kanti keadaan sehat wal afiat.ال من ومنكم اجمعين‬ Poro Bapak. meniko ugi kito saget ngraosaken betapa sedih lan gelisahipun si Fakir-Miskin ingkang wonten ing saben dintenipun selalu ditimpa kekurangan dahar.

melampauai batas tanpa mengukur kekuatanipun. Monggo kito ndugeni. tiyang sepuh kito. famili. Sering timbul rasa iri. Saktemen Alloh ikut ora demen marang wong kang ngliwati bates“ Poro Bapak. Setiap hari selalu dalam pemborosan. kito lenyapaken mawi berjabatan tangan. ingkang akhiripun kito timbul roso belas kasihan kito dateng Fakir Miskin. kito isi kanti halal bihalal. mangkel-mangkelan lan sanesipun. sahabat karib. kito panggihi sanak keluarga. Poro hadirin ingkang kulo hormati ! menawi kito mboeten purun nglampahi ibadah puoso. berarti kito meniko gesang nuruti kemauan howo nafsu lan kemauan weteng utawi dados Abdul butun alias hamba perut. Padahal.kelemahan tenogo. Pramilo saat meniko kito bucal. mangan ngumbe sak katahipun. mempererat tali persaudaraan antara keluarga. Alloh dawuh wonten Al-Qur’an : َ ِِْ ْ ُ ْ ّ ِ ُ َ ‫كلو واشربوا ول تسر فوا إن ال ل يحب المشرفين‬ ّ ِ ْ ُ ِ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُُ Ingkang artosipun : “Mangano siro kabeh lan ngumbiho. Lan ojo ngliwati bates. shoho sederek seagomo lan seperjuangan. Kanjeng Nabi sampun dawuh : ُ َ ِ َ ْ ‫َ ْ َ َ ّ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ِ ِ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ َ َ ُ ِ َ َ ِ ِ َ ْ َص‬ ‫من أحب أن يبسط له فى رزقه وينساء له فى أثره فلي ِل رحمه‬ Artosipun : . poro Ibu. hadirin sekalian ! Sak meniko sampun dugi wulan syawal. supados gesang kito meniko angsal berkah sangking Alloh SWT. katimbang wulan ingkang berlalu. dengki. konco-konco lan sanak. buruk sangka. Pramilo monggo kesempatan wulan syawal meniko kito ginaaken kangge bersilaturrohim. guru-guru kito. selalu berlebih-lebihan. selalu dikuasi Howo Nafsu. Kranten ing wulan menikolah saat meledakipun kegembiraan ingkang penuh harapan menuju kearah hidup baru gesang ingkang langkung sahe. wulan ingkang penuh dipun rameaken lan dipun meriahaken dening sedoyo umat Islam. sehinggo kito purun nafkahaken sebagian harta benda kito kangge shodaqoh dateng Fakir-Miskin kolo wahu. kanti bersilaturahim. saling maaf memaafkan lahir lan batin. Mungkin wonten ing saat-saat ingkang berlalu terjadi kesalahan-kesalana utawi sering melakukan hal-hal ingkang mboten nyekecoaken manah.

ingkang sanggup dibebani seribu macam tugas. monggo kito berusaha ningkataken pendidikan dateng putri-putri kito generasi mendatang. Kata penyair malih : ‫لقد غر سوا فا ء كلنا وإننا * لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ Ingkang artosipun : “Sa’temen wong-wong sakwuse kito wis podo nandur jasa. sejahtera wonten ing duniyo lan akhirat. utawi mewujudkan sedoyo amal ingkang saget mbeto bahagia. saking agomo. monggo kito tingkataken mutu pendidikan lan praktek.“Sing sopo wonge pengin diluasne rizkine. lan aku durung ngasilken ilmu pengetahuan. Lan yektine kito ugo nandur jasa supaya wong-wong sing sak wusi kito biso mangan jasa kito (metik jasa kito)” Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Kintenipun cekap semanten atur kulo. mongko becik silaturrohmi (nyambung sanak sedulure)” Poro Bapak. bangsa lan negoro. lan durung ngasilaken pekerjaan tangan. َ ْ ِ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ ّ ِ ُ َ َّ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ‫من العا ئدين والفائزين تقبل ال من ومنكم اجمعين‬ ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . sedoyo kelepatan nyuwun pangapunten. Poro Ibu hadirin sekalian ! Dados wal hasil wonten ing kesempatan wulan Syawal meniko. Mongko opo gunane umurku ing dino iku” Poro hadirin sekalian ! Sesuai kalian kata syair kasebut. Kranten generasi meniko ingkang menentukan masa ingkang bade dateng. lan kito sing mangan jasane. Mengingat kata penyair : ‫إذا فتنى اليوم ولم أكتسب علم* ولم أصنغ يدا فما ذا ك من عمرى‬ ُِْ ْ ِ َ َ َ ً َ ْ ِ ْ َ ْ ََ ً ْ ِ ْ ِ َ ْ َ ْ ََ ُ ْ َ ْ ِ َ َ َ ِ Ingkang artosipun : “Naliko wis ngliwati aku sijining dino. supados dados generasi ingkang berguna lan berjasa. lan didawakne (di berkahi) umure.

Meniko wonten ing tengah perjalanan memaggihi pintenpinten halangan lan rintangan. Kadang-kadang badai dan gelombang menggelegar ombak menyeberang. Utawi kados dene tiang ingkang lagi kesesahan nyebrang segoro mawi sebuah perahu menuju suatu pantai (pelabuhan). Meniko sering kito panggihi pinten-pinten cobaan lan rintangan. sampan sakmestinipun tiang ingkang lagi nyebrang. Nikmat dateng kito sedoyo sehingga ing saat meniko. Akhiripun mboten saget dumugi dateng suatu tujuan. kulo lan panjenengan saget bersilaturrohim wonten ing meniko majlis ingkang mubarok. Poro rawuh ingkang kulo mulyaaken ! Semanten ugi kito gesang wonten Alam dunia menuju dateng alam akhirat. فقال ال تعلى فى القرآن العظيم : إنا نحن نز لنا الذ كر وانا له لحا فظون‬ ّ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ َ ْ ََ Poro Bapak. Poro Ibu ingkang kulo hormati ! Kisah perjalanan manusia gesang wonten ing alam dunia menuju dateng Alam akhirot meniko saget kito ibarataken kados dene seorang musyafir ingkang lagi menyebrang lautan. Kadang-kadang tiang gesang . Ingkang kaping kalih sholawat soho salam sejahtera Alloh mugi tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. والصلة والسلم على اشر ف النبيء والمرسلين سيد نا محمد وعلى اله‬ َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ّ َِ َ ْ ّ َ ْ ّ َ ُ ْ َ ّ ِ ‫.PIDATO PERINGATAN NUZULUL QUR’AN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ َ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ْ ِ ّ ُ ْ ِ ً ُ َ َْ ُ ْ َ َ ْ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى أنزل القران هدى للمتقين. menuju sebuah pantai. terang benderang saat meniko monggo kulo lan panjenengan sedoyo tansah muji syukur dateng ngersanipun Alloh SWT. Ingkang sampun paring Rahmat. Poro Ibu. saget-saget kapalipun meniko numplek lan tenggelam wonten ing tengahtengah lautan. utawi boten gadah gondelan ingkang kukuh. dalam rangka menghadiri acara peringatan “Nuzulul Qur’an” ingkang kados meniko meriyahipun. soho poro ahli keluarga lan sahabatipun. cerah. hadirin-hadirot ingkang kulo hormati ! Lewat suasana ingkang indah. Ia memenuhi suasana ingkang kados mekaten meniko kok si musyafir meniko lengah anggenipun mengemudi. Amin Poro Bapak.واصحا به أجمعين. Kadang-kadang si musafir lagi tenang-tenang wonten nginggil perahu tiba-tiba angin datang meniup. أ ما بعد.

kadang di coba putrinipun sakit. ugi wonten ayat lintu Alloh dawuhaken wonten surat An-Nahl : 89 Ingkang artosipun : “Lan ingsun nurunake maring siro (Muhammad) kitab Al-Qur’an kangge jelasake sekabehe perkoro. والصلة والسلم على سيدنا‬ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ َ ْ ُ ْ ِ ْ َ ِ ً َْ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ ْ ِ ِ َ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫محمد افضل النسان. Tegesipun kito nindakkaken perintahipun. Lan minongko dadi pituduh lan Rohmat lan kabar gembira tumrape tiang Islam”QS. dene termasuk perintahipun Alloh inggih meniko : Alloh sampun majibaken dateng kito sedoyo inggih meniko nglampahi poso wonteng ing . Poro Rawuh ! monggo kulo lan panjenengan sedoyo meniko samiyo ningkataken anggenipun taqwa dumateng Alloh SWT. shoho nebihi dateng laranganipun.meniko dipun coba kalian Alloh di timpa kemiskinan. ekonomi kirang mencukupi. Kranten Alloh sampun paring Rohmat. Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat lan Salam Bahagia Alloh selalu dipun limpahaken kanjeng Nabi Muhammad SAW. و َلى اله واصحابه المتمسكين بالقرآن. Ni’mat dateng kito sedoyo ingkang arupi tetepipun Iman lan Islam. poro ahli keluarga lan poro sohabatipun. ingkang supados damel pedoman gesang wonten ing alam dunyo supados saget wilujeng lan bahagia wonten akhirat. PIDATO MENYAMBUT BULAN ROMADHON ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذي أنعمنا بدين السلم واليمن وجعل شهر رمضان وسيلة فى نيل الغفران. An-Nahl : 89). usaha sesuatu boten berhasil lan sanes-sanesipun lan kangge menanggulangi hal meniko. Alloh sampun nurunaken kitab Al-Qur’an. Dawuhipun Alloh surat Al-Hajr ayat songo : َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ّ َِ َ ْ ّ َ ْ ّ َ ُ ْ َ ّ ِ ‫إنا نحن نز لنا الذ كر وانا له لحا فظون‬ Ingkang artosipun : “Sa’temene ingsun wis nurunake Al-Qur’an sa’temene Ingsun tetep jogo marang AlQur’an.أ ما بعد‬ ّ َ ْ َ ْ ِ ّ َ َ ُ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ َ‫ُ َ ّ ٍ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ َ ع‬ Poro hadirin hadirot ingkang kulo hurmati ! Monggo wonten ing kesempatan meniko kulo lan panjenengan sedoyo sami muji syukur dumateng ngarsonipun Alloh SWT. Poro rawuh.

Ingkang ٌََ maksudipun bilih tiang poso meniko kedah wira’i utawi nebihi sangking perkawis ingkang haram. ngrasani tiyang sanes. Pramilo saking meniko. Dene ingkang pokok inggih meniko. den wajibake marang siro kabeh nglakoni poso. lan lintu-lintunipun. Supados mangke medal saking wulan Romadhon kito angsal nilai-nilai ibadah ingkang sahe. Koyo dene den wajibake maring wong-wong sakdurunge siro kabeh. Kranten menurut sebagian Ulama’. Sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito. Shodaqoh dateng fakir miskin. wonten ing wulan Ramadhan meniko kito tindakaken poso kanti khusus’ khitmah. manggo sepindah malih. No. Tigang huruf meniko anggadahei makna/arti piyambakpiyambak. tadarrus Al-Qur’an. Supoyo siro podo taqwa” (Al-Baqarah : 183). tembung poso meniko bahasa arabipun saking kata ‫ صوم‬ingkang hurufipun wonten tigo. utawi meneng saking ngrasani lan sanesipun. utawi ٌ ََ mencegah. monggo kedatangan wulan Romadhon meniko kito sambut kanti gembira. Alloh sampun dawuh wonteng Al-Qur’an : Ingkang artosipun : “Hei wong-wong kang podo iman. ٌْ َ huruf Wawu lan huruf Mim. shoho nebihi larangan-larangan ingkang nimbulaken batalipun poso.wulan Romadhon. III (huruf Mim) meniko saking kata Malakun (‫ )ملك‬ingkang artosipun ngeker. datengipun wulan Romadhon meniko kito isi kanti amalan-amalan ingkang sahe. Inggih meniko huruf Shod. 1 (huruf shod) meniko sangking kata Shumtum (‫ )صمت‬ingkang ٌ ُْ artosipun meneng. lan sanes-sanesipun. Poro hadirin hadirot ingkang kulo hormati ! Sak derengipun kulo akhiri anggen kulo matur. Berarti tiyang poso. No. utawi perkawis-perkawis ingkang dipun cela/dipun wodho minggahipun syara’. Kito penuhi mawi kegiatan-kegiatan. . II (huruf Wawu) meniko saking kata Waro’un (‫ )ورع‬utawi Wiro’i. tegesipun bilih tiang poso meniko kedah saget ngeker lan nyegah perkawisperkawis ingkang ndadosaken batalipun poso. meniko kedah meneng lisanipun saking guneman ingkang awon. Dene ingkang No. Kados dene guneman ingkang awon.

kranten kanjeng ingkang sahe. Mongko den ngapuro duso-dusone kang wis kliwat” Poro rawuh…. Kini kembali mengenai hal-hal historis revolusi fisik. والصلة والسلم على سيدنا محمد أفضل الورى وعلى اله واصحابه صلة وسلم كثيرا أما بعد‬ ّ ً ْ ِ َ ً َ َ َ ً َ َ ِ ِ َ ْ ََ ََ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ً ْ ِ ُ َ ‫: فقال ال تعالى فى القر ان الكريم‬ Dumateng poro Bapak. Ingkang perlunipun dipun sumerapaken dateng pinten-pinten tanda kekuasa’anipun Alloh . sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito. Dipun aturi kalian Malaikat Jibril. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PERINGATAN ROJABIYAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذى جعل إسراه من مكة الى بيت المقدس فى ليلة الكبرآ. kulo nyuwun pangapunten lahir lan batin. dipun Isro’aken utawi dipun lampahaken dalu. ingkang panjenenganipun tepat tanggal 27 Rojab tahun 571 M. kranten kanjeng Nabi dawuh : ِ ِْ َ ْ ِ َ ّ َ َ َ ُ َ َ ِ ُ ً َ ِْ َ ً َ ْ ِ َ َ َ َ َ َ ْ َ ‫من قام رمضان إيمانا واحتسا با غفر له ما تقدم من ذنبه‬ Ingkang artosipun : “Sopo wonge jumenengi wulan Romadhon kanti Iman lan nuprih krono Alloh. poro Ibu soho hadirin ingkang kulo hormati. langkung rumiyin kulo muji syukur Alhamdulillah dateng ngersanipun Alloh SWT. utawi sejarah perjuanganipun Rosululloh SAW. nindaaken perintahipun Alloh SWT.kintenipun cekap semanten atur kulo sedoyo kelepatan. Poro hadirin sedoyo ingkang kulo mulyakaken ! Pengajian ing saat meniko dalam rangka memperingati dinten ulang tahun Isro’ Mi’roj ipun junjungan kito Nabi Besar Muhamamd SAW. Sakderengipun kulo matur ingkang bade kulo aturaken mangke. Selajeng dipun Mi’roj aken saking Masjidil Aqso minggah dateng langit ngantos Syidrtoul Muntaha. Shoho nyuwunaken tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh mugio tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Muhamamd SAW. وارسله بشيرا ونذيرا ودا عيا إلى ال بإذنه سراجا‬ ً َ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ِ َِ ً ِ َ َ ً ْ ِ َ َ ً ْ ِ َ ُ ََ ْ ََ َ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ ِ ّ َ ُ ْ ِ ْ َ َِ َ ّ َ ْ ِ ُ َ ْ ِ َ َ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫ومنيرأ. awit saking Masjidil Harom (Mekkah) ngantos Masjidil Aqsho (Palestina). shoho poro ahli keluargo lan sahabatipun.

4 Niat demi wujudipun pengamalan wajib ingkang dados rukunipun agami Islam. mewujudkan sopan santun. saksampunipun peringatan Rojabiyah nimu sampun ngantos wonten umat Islam sing taksih lolak-lolok utawi taksih dereng sadar hidup berorganisasi. 1 Bidang Ubudiyah urusan ibadah dateng Alloh SWT. utawi saben-saben mushollah. nopo BU…? Inggih meniko sholat gangsal wkedal. nek pados rizki boten diatur coro Islam. meniko sampun ngantos terjadi. kito tingkataken No. sa’perlu ingsun tunjukne sebagian tanda-tanda kekuasaan Ingsun. . No. Bu. saking Masjidil Harom dateng Masjidil Aqso kang ingsun berkahi kiwo tengene. َْ ّ ‫حي على الصلة‬ ََ ّ َ …………. No. Saktemene Alloh iku Maha Mendengar lan Maha Mengetahui“ Poro hadirin ingkang kulo hormati ! Kanti pengajak kulo monggo kanti wontenipun peringatan Isro’ lan Mi’roj meniko. 3 Niat demi terwujudipun Akhlaqul Karimah. lan endi barang sing Haram. toto kromo.lewat peringatan meniko. sampun ngantos wonten tiang ingkang ngaku agamane Islam. No. menawi boten kober boten ibadah. warga umat Islam. lan hidup bergotong royong lewat jam’iyah-jam’iyah. dalam rangka meratakan pendidikan utawi mencerdaskan Bangsa ingkang maksudipun. ingkang maksudipun supados umat Islam saget sesuai antara ucapan lan perbuatan. hidup bermasyarakat. Lewat pengajianpengajian kito saluraken santapan rohani supados umat Islam ngertos endi barang sing Halal. pergaulane boten diatur coro Islam. 2 Niat bantu program pemerintah. shoho nampi kewajiban ibadah sholat gangsal wekdal. utawi namun asal kober. anangeng ibadahe taksih plintunan. Mangane boten diatur coro Islam. wonten masjid-masjid. Terutama pengamalan wajib ingkang dados intinipun utawi hasilipun Isro’ Mi’roj meniko ingkang sampun dipun kumndangaken setiap waktu. Hal meniko dipun jelasaken wonten Al-Qur’an surat Bani Israoil ayat 1 ingkang surasosipun mekaten : Ingkang artosipun : “Maha suci Allah ingkang nglampahaken dateng hambanipun wonteng ing wekdal dalu. ingkang maksudipun sak sampunipun peringatan Rojabiyah meniko. nanging tumindha’ipun boten sesuai.SWT. Monggo Pak. kito tingkataken segala bidang. Sampun ngantos Islam namung dumel akon-akon thok. .

Amergi sholat meniko merupakan barometer utawi alat pengukur dateng pengamalan kito sedoyo. Kanjeng Nabi naliko Mi’roj sampun diparingi gambaran-gambaran ingkang dados lambang ingkang bade terjadi wonten ing dunyo meniko. mugu-mugi enggalo dipun paringi hidayang dening Alloh. Poro Ibu. bilih meniko lambangipun dunyo sak isine. tentu umat panjenengan bade milih dunyo sak isine. ayat 45 : Artosipun : “Sholat iku saget mencegah sangking perbuatan keji lan mungkar“ Poro Bapak.teng pinggir dalan celuk-celuk dateng kanjeng Nabi. Tegesipun pengamalan kito sedoyo saget sahe utawi boten meniko dipun ukur utawi dipun tingali. lan kito arahaken dateng urusan ibadah. Hadirin sedoyo pramilo monggo urusan ibadah meniko dipun tingkataken ingkang sa’estu. ninggal perkoro akhirot. hadirin sedoyo Nopo maleh wonten ing zaman akhir meniko katah sanget pengaruh-pengaruh sangking arus gamebyaripun dunyo. supados mangke dados generasi ingkang saget berguna tumrap agomo. Kranten dawuhipun Alloh wonten Surat Al-Angkabut. Dawuhipun bapak kiai : Senajan wadah gede isi gemuk oli. Termasuk kanjeng Nabi dipun sumerepi tiyang estri ingkang ayu…. mboten kito arahaken. kalihan anggenipun ngalmpahi sholat. Kranten lare meniko saget sahe utawi awon tergantung tiyang spuhipun ingkang mendidik. katah iman ingkang podo kenter ketendang banjir kepuntirpuntir ilmu agama boten kepikir. maksud kulo. kok menawi panjenengan wahu mandek. tapi piambakipun boten mandeg. poro Ibu. banjir kebudayaan-kebudayaan ingkang merusak mental umat Islam.M bok menawi wonten Umat Islam sing dereng nglampahi sholat. dipun isi iman ingkang kuat mugi-mugi kulo panjenengan benjang sagedo wilujeng dunyo lan akhirat. bongso lan negoro. AMin yaa . Panggonane ono ngisro ora aji Poro Bapak. sampun ngantos kito umbar. terutami dumateng putra-putri kito utawi generasi kito sedoyo. meniko kito didik. slajeng dipun tanggledaken dateng Malaikat Jibril. Pramilo meniko manggo manah kedah dipun gembleng. kito wulang. Jibril maringi penjelasan.

tumrap umat ingkang dipun pimpin meniko mengenang utawi melestarikan sejarah seorang pemimpinipun.Robbal a’alamin. Akhiripun pinaringan gesang aman. hadirin sekalian ingkang kulo hormati. Nabi pemimpin arab lan Ajam. ingkang boten purun tobat. terang benderang ing saat meniko. bengis lan kejam. Mugi-mugi. soho ingkang paring patrapan lan sikso. soho boten purun sholat lan poso. meniko sampun boten terpandang asing wonten kalangan umat Islam. menuju masa damai. selali dipun limpahaken dateng kanjeng pejuang Islam. Ingkang kaping kaleh. والصل ُ والسلم على سيد نا محمد‬ َ ْ ِ َ َ ّْ ً َ ْ َ ّ ِ َ ََْ ْ َ َ َ ‫. Poro Ulama’ul amilin. mugiyo Rohmat Alloh lan salam. ingkang nitahaken poro menungso. utawi dados hal ingkang perlu. enom-tuwo sami muji syukur dateng Alloh Kang Maha Kuoso. poro Ibu. mugi-mugi kulo panjenengan pinaringan iman ingkang kuat rusho. فقال ال تعالى فى القر أن الكريم. . AMin Poro Bapak. أما بعد. dumateng tiyang ingkang nglampahi duso. Amin yaa Robbal Aaalamin. aman lan tentram. getun lan nelongso. ingkang sampung paring wekdal dateng kulo. yakni masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. Poro Bapak. damai lan sentoso. وعلى اله واصحابه الكرام. Hadirin sedoyo ! Ingkang kaping tigonipun kulo matur nuwun dumateng sederek pemimpin acara. ingkang beto umat manusia saking masa ingkang murko. cerah. Lewat suasana ingkang indah. وما أرسلناك إل رحمة للعالمين‬ ّ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ِ َ َ ْ ِ ْ َ Hadratul Mukarromin. Poro Bapak. sedoyo kelepatan nyuwun angunging pangapunten. poro Ibu ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang peringatan “Maulid Nabi”. wekdal meniko saget kulo gunakaken sak sahe-sahenipun.خير النم. monggo kulo lan panjenengan sedoyo jaler-estri. sehinggo saget nglampahi perintahipun zat kang murbo waseso. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PERINGATAN MAULID NABI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ َ َ ُ َ ّ َ ‫َ ْ َ َ َ َ ْ َ ِ ِ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ّ ّ ِ ْ ُ َ ِ َ ّ َة‬ ‫الحمد ل الذى أنعم علينا بنعمة اليمان والسلم وأرسل رسو له على كا فة المم. Cekap semanten aturan kulo. Sebab pancen sampun dados keharusan. Ibu.

Lan ugi kito kedah sering maos Sholawat Nabi. nopo malih. Hal meniko terbukti wonten kitab-kitab Tareh. inggih meniko tepat wonten dinten Isnen tanggal 12 Robiul Awwal tahun Fil. menyebut asmane kanjeng Nabi. lan membawa Rohmat bagi umat seluruh alam. tukar padu. wonten kitab Al-Barzanji. wonten ing tengah-tengah kegelapan. Keranten kito sebagai umat ingkang mengharap syafatipun benjing ing dinten qiamat.Lha panjenenganipun Rasulullah SAW. berkorban harta benda kangge kepentingan agama Islam. Taksih katah tiyang ingkang menyembah berhala. Terbukti wonten Al-Qur’an surat Al-Anbiya : 107 Ingkang artosipun : “Lan ingsun ora ngutus siro Muhamamd kejobo menehi Rohmat tumrap umat semesta alam” Poro Rawuh sedoyo ingkang kulo hormati ! Pramilo wonten ing kesempatan meniko. monggo kito nglahiraken roso bungah. meniko syaratipun kedah cinta kanjeng Nabi. meniko setunggalipun pemimpin ingkang sukses perjuanganipun sampun sukses membangun umat manusia saking zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Lan minongko kangge mbuktekaken rasa cinta kito dumateng Rosululloh SAW. menyembah hewan. Boten mengenal hukum agama. kanti kedatangan wulan maulid meniko. Kados dawuhipun kanjeng Nabi : ‫من إعتنى مو لدي وجبت ل ُ شفا عتى‬ ِ َ َ َ ‫َ ْ ِ ْ َ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ َ ْ َه‬ “Sing sopo wonge gelem nemen-nemeni dino kelahiranku mangko tetep oleh syafaatku“ . Menungso boten mengenal perkemanusiaan. kito kedah selalu ngatah-ngatahaken amal kesahenan. selajeng kanti sifat Rohman Rohimipun Alloh SWT. soho kito kedah selalu menjaga lan melestarikan sareat utawi ajaranipun. Saben dinten sami permusuhan. kayu. watu lan sajenisipun. nasih qoum wanita katah ingkang lahir dipun pejahi urip-uripan. kito tingkataken anggen kito syukur dateng Alloh SWT. utawi tahun Gajah Alloh nglahiraken seorang Rosul supados paring tuntunan. wonten sejarah-sejarah Islam. Lan minongko kangge mbuktekaken anggen kito syukur dateng Alloh SWT. Menungso dereng mengenal sinten Tuhan ingkang wajib dipun sembah. meniko dipun terbitaken cahaya ingkang terang benderang. kranten kito sebagai umat ingkang dados ajaranipun. bilih zaman sak derengipun kanjeng Nabi lahir keadaan alam gelap gulita.

benjang ing dinten qiamat. lan nebihi nopo ingkang dados laranganipun. Soho kito kedah purun nindakaken nopo ingkang dados ajaranipun. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PERANAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل رب العالمين. Berkorban demi cinta. والصلة وال ّلم على اشرفالمرسلين. tanpa korban cinta sia-sia. selalu emut lan nyebut-nyebut Tiang cinta kedah purun nyocoki lan derek tingkah laku lan perkataanipun tiang ingkang dipun cintai. فل حول ول قو ة ال با ل العلى العظيم‬ ّ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِْ َ َ َ Poro Bapak poro Ibu muslimat ingkang kulo multa-aken. Tanpa mencocoki lan mengikuti ucapan lan perbuatanipun. سيد نا محمد وعلى‬ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ِ ْ َِ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ‫ّ َ ُ َ س‬ ِ ْ َ َ ْ ّ ِ ْ ُ ُ ََ ُ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ َ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫اله وصحبه أجمعين. mugi-mugi ingkang hadir ing majelis puniko sageto tergolong dateng umatipun kanjeng Nabi. Kanti mekaten kolowahu. kintenipun cekap semanten atur kulo. Tiang cinta kedah selalu eling lan nyebut asmane ting ingkang dipun cintai. Poro rawuh. ingkang saget nampi syafa’atipun. enjing sonten. kito kedah sering mahos sholawat. ingkang akhiripun timbul kegagalan. meniko kito ugi kedah remen berkorban kangge memperingati dinten maulid ipun Kanjeng Nabi kados ing saat meniko. sebagai bukti remen kito dateng kanjeng Nabi. soho mbak-mbak fatayat . cinta bade timbul perselisihan. kirang langkungipun kulo nyuwun agungipun pangapunten. Lan maleh.Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Pancen tiyang niku menawi cinta kedah netepi rukun telu ( ‫)اركان المحبة ثل ثة‬ ّ Rukunipun cinta meniko wonten tigo Tiyang cinta meniko kedah rela berkorban harta benda. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! La’ kito sebagai umatipun kanjeng Nabi menawi kito sampun menyatakan cinta dateng Kanjeng Nabi. وبه نستعين على امور الدنيا والدين. siang ndalu. اما بعد.

Poro Rawung ingkang kulo hormati ! Getuk menopo gedang goreng ? Sampun ngantuk menopo dereng ? Monggo ing sa’at meniko kito niyat wonten ing manah. sehinggo kito saget berkumpul utawi bersilaturrahim wonteng ing majlis puniko. mboten wonten satunggal Alangan punopo. binjang wonten ing dinten qiamat. salah satunggalipun Nabi pimpinan umat. niat ngibadah dateng ngersanipun Alloh SWT. Kranten pancen dados tiyang Islam lho Bu……?! Ngaji utawi pados ilmu meniko wajib tumrap sedoyo. ٍ َ ِْ ُ َ ٍ ِ ُ ََ ٌ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ََ ‫طلب العلم فريضة على مسلم ومسلمة‬ Ingkang artosipun : Pados ilmu meniko Fardhu tumrap saben-saben tiyang Islam jaler utawi istri (priyo lan wanito). niat pados ilmu. Keranten Alloh sampun paring Rohmat soho Ni’mat dumateng kito sedoyo.ingkang kulo hormati. Kranten kangge nyekapi kebutuhan gesang meniko. Ugi poro adik-adik. boten piyantun priyo mawon. Nopo maleh wonten ing abad modern meniko poro kaum wanito boten purun ketinggalan. tapi ingkang langkung penting meniko berbekal ilmu pengetahuan. Mugi-mugi pertemuan kito ing saat meniko saget andadosaken sababiyahipun kito angsal syafa’at saking kanjeng Nabi ing dinten qiamat. Kaum wanito boten cukup mendel teng nggriyo utawi cukup teng dapur mawon boten usah boten dados so’al Asal sampun saget dandan utawi mack Asal sampun saget njangan utawi masak . wajib pados ilmu meniko boten namung tiang jaler thok. kanti wilujeng. menungso boten cukup berbekal harta benda. dawuhipun kanjeng Nabi. poro generasi penerus perjuangan Islam ingkang kulo sayangi ! Sepindah monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiyo nglahiraken. tapi tiang istri inggih dipoun wajibaken pados ilmu. niat bade ngaji. Ingkang kaping kalih. Nabi ingkang bade paring syafa’at. rasa puji syukur dateng ngersanipun Allah SWT kanti ucapan Alhamdulillah. mugi salam bahagia Alloh lan Rohmat. tansah tetep dipun limpahaken dumateng kanjeng Nabi Muhammad. Kanti wontenipun Hadist meniko kito sampun jelas bilih ingkang.

kedang tumut belajar lan berjuang kangge membela Agama. An-Nahl : 97) Poro Ibu-ibu lan mbak fatayat ingkang kulo hormati ! Pramilo saking meniko. piyambakipun ber I’tiqod teguh lan jujur. Hal meniko dipun jelasaken wonten Al-Qur’an surat An-Nahl. manggo kito sebagai muda-mudi Islam. ayat 97 ingkang surosonipun : َ ْ َُ ْ َ ْ ُ َ َ ِ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ِ ْ َ ََ ً َ ّ َ ً َ َ ُ ّ َ ِ ْ ُ ََ ٌ ِ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ٍ َ َ ْ ِ ً ِ َ َ ِ َ ْ َ ‫. Anggenipun menghadapi hal nopo ke’mawon. kito giataken lan kito tingkataken.من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون‬ Ingkang artosipun : “Sopo wonge kang ngamal soleh. Pramilo saking meniko. di dalam menegakkan Agama Islam sehinggo piambakipun dipun paringi gelar utawi sebutan “Umil Mu’minin”. benih-benih . Kranten kanjeng Nabi dawuh : ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ْ َ َُ ْ َ َُ َ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ ِ ُ َ ْ َ ْ َ ‫. kados pundi sepak terjangipun Siti Khodijah ? piyambakipun selalu ngorbanaken harta bendanipun kangge mbelo lan menolong perjuangan Rasululloh SAW. isoho dadi wanito sing cocok karo sebutane wanito. meniko ugi bade dipun jamin kalian Alloh. utawi jeneng wanito. podo ugi lanang utowo wadon kanti beriman. wani noto. “Siti Aisah” tetep berjuang membela lan nerusaken perjuanganipun kanjeng Nabi. Lan menawi wanitonipun rusak. Bangsa lan Negara. sebagai kaum wanito. kados pundi sikap Siti Aisah binti Abu Bakar. Piyambakipun ugi boten ketinggalan selalu mendampingi lan mengikuti Rasulullah SAW. dipun bales dipun paringi gesang ingkang bahagia wonten akhirat. tiyang istri menawi nglampahi amal-amal ingkang sahe. Kejawi meniko piyambakipun ugi mencurahkan tenaga lan fikiranipun mbantu perjuangan Rosululloh lan. sehingga ngantos Rosululloh wafat. monggo Ibu-ibu lan mbak fatayat. penerus perjuangan Rosululloh.Asal sampun saget babaran utawi manak Tapi kejawi saking meniko kaum wanito. Negari ugi rusak” Poro Rawuh kejawi saking meniko. wani ditoto. nopo malih menawi kito enget perjuanganipun kanjeng Nabi Muhamamd SAW. Siang ateges wanihoto. Segala bidang kito tanam. Lan ingsun bales kanti balesan kang luwih apik ketimbang amale” (QS.المر أة عماد البلد إذا صلحت صلحت وإذا فسدت فسدت‬ Ing artosipun : “Wanito meniko dados cagakipun negoro. Menawi wanitonipun sahe Negari ugi sahe. mongko yekti ingsun paringi kehidupan kang bagus.

shoho kulo panjenengan sedoyo meniko sami susah lan getun. Sepindah kulo muji syukru Alhamdulillah. amergi kulo mboten saget nyaosi papan pinaraan ingkang sekeco. فقال ال تعالى فى القران الكريم. shoho hidangan ingkang ngremenaken manah panjenengan sedoyo. Kintinipun cekap semanten atur kulo. namung saget ndongaaken mugi-mugi sedoyo amal sholeh panjenengan kolowahu dipun trami dening Alloh SWT. atas sedanipun si Fulan meniko. (SI Fulan). Inggih boten sanes monggo kito . وعلى اله واصحا به ماد مت الشمس والقمر طلعت نهارا وليل. lan hormat atas jenazahipun si Fulan meniko. cita-cita Agama. Lan ing mriki. أما بعد. Sedoyo kelepatan kulo. kulo nyuwun agungipun pangapunten. Hadirin-hadirot ingkang kulo hormati ! Ing mriki kulo atas nami wakilipun Bapak H. macam lan warna. والصلة والسلم على سيدنا محمد أحسن الخلق قو ل‬ ّ ّ ً َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ْ ُ َ ُْ َ ِ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ََ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫وفعل. Lan dipun bales ingkang sak katah-katahipun. ingkang sami keroyo-royo kerso ta’ziah utawi bela sungkowo. Amien. Ing mriki kulo nyuwun agunging pangapunten dateng panjenengan sedoyo. Sehinggo saget tercapailah cita-cita kito. Umar lan poro kerabat. Kejawi saking meniko kulo boten saget bales menopo-nopo atas bantuan panjenengan sedoyo ingkang arupi tenaga lan fikiran shoho sanesipun. Umar sekeluargi.iman lan taqwa wonten ing manah kito sedoyo supados tetep kuat lan teguh menghadapi liku-liku kehidupan. Bangsa lan Negara. إذا‬ َِ ّ َ َ ْ ََ ً َ َ ْ َ ََ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ِ َ َ َ ً ْ َِ ‫. ingkang ing dinten meniko nampih musibah sangking ngarsanipun Alloh. inggih puniko sedanipun …….جآء أجلهم ل يستاء خرون سا عة ول يستقدمون إنا ل و إنا إليه راجعون‬ ِ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ َ ً َ َ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َُ َ َ َ Poro Rawuh. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PEMBERANGKATAN JENAZAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ً ْ َ ِ َْ ْ ِ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى خلق الموت والحياة ليبلو كم ايكم احسن عمل. ingkang beraneka ragam. awal ngantos akhir. Ananging kados pundhi maleh pancen sampun dados taqdiripun Alloh ingkang boten saget kito gadali lan boten saget dipun unduraken malih. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sampun sakmesthinipun sangking keluarga Bapak H. shoho ngaturaken matur nuwun atas kerawuhan panjenengan sedoyo. kulo.

Pramilo saking meniko. lan dipun paringi jembar kuburipun. sedoyo kelepatan kulo nyuwun pangapunten. ing mriki kulo aturaken sedoyo kalepatan si Fulan meniko. si Fulan meniko gadah kalepatan dateng tiang sanes. Alhamdulillah. ten mriki kulo aturaken dateng panjenengan sedoyo bilih sak sumerep kulo si Fulan meniki termasuk golongan tiang ingkang sahe. shoho dipun ngapunetn dosadosanipun lan dipun tampio amal-amalipun ingkang sahe sehingga sagedo angsal rahmat sangking ngarsanipun Allah SWT. Dene menawi amrat menawi dipun ikhlasaken. Poro Ibu. utawi utang piutang. Lan mugi-mugi kito sedoyo ingkang dipun tilar sagedo nerusaken perjuanganipun lan nyampurnakaken amal kesahenanipun soho usahanipun ingkang kapundut. Kintinipun cekap semanten atur kulo. saking segi nopokemawon. ugi sesrawungan dateng tanggo. ِ ْ َ ْ ََ َُ َ َ ْ ُ ْ َ ‫أنتم شهدأ على الرض‬ Poro Rawuh nggih si Fulan meniko anggadahi “haqqul Adam”. Tapi ing mriki perlu kulo saksekaken dateng panjenengan sedoyo. Baik segi ibadah dateng Alloh. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sa’derengipun jenazah dipun berangkataken. panjenengan kersoho paring pangapunten. والصل ُ والسلم على سيد نا محمد‬ ‫النبي المصطفى وعلى اله واصحابه اهل الصدق والو فى ا ما بعد‬ ّ ِ َ ْ َ ِ ْ ّ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ َ َ ْ ُ ْ ّ ِ ّ Poro Bapak. kanti mahos Sholawat (kalimat Toyibah). Amin. Lain malih sebagai meningso tentu kemawon sekedi utawi katah. hadirin sedoyo ingkang kulo hormati ! Sepindah Monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken rasa puja lan puji . utawi dateng tiyang sanes. soho sanesipun dateng panjenengan sedoyo. kulo suwun supados langsung mawon hubungan kalih pihak keluarga utawi ahli warisipun. Monggo jenazah sareng-sareng kito berangkataken. kulo suwun supados panjenengan sedoyo. kulo suwun supados panjenengan ihlasaken.ikhlasaken mawon. bilih jenazahipun si Fulan puniko sahe nopo sahe ? 3x. ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WALIMATUL KHITAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ‫ُ ّ َ ْ َ ْ َ َِ ْ َ َ ِ ّ ِ ْ ِّ َ ِ ْ َ ه ْ َ َ ِ ْ ً َ ّ َة‬ ‫الحمد ل الذى قد قال فى كتا به الكريم : ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابرا ِيم حنيفا.

An-Nahl ayat 123). selagi umat puniko taksih purun nindaaken syariat. Sehingga wonten ing kesempatan meniko kito saget rawuh wonten ing puniko majelis dalam rangka Jabatud Da’wah. Mugi-mugi wekdal meniko mangke saget kulo gunakaken ingkang sak sahe-sahenipun. Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur’an Artosipun : “Nuli ingsun wahyuake marang siro (Muhammad). Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Nindaaken khitan utawi sunat meniko derek tindak lampanipun Nabi Ibrahim as ingkang wonten sejarahipun Nabi Ibrahim nindaaken khitan meniko sampun yuswo 80 tahun. Ingkang sampun paring pinten-pinten rohmat lan taufiq soho hidayah dumateng kito. Nabi ingkang bade paring syafa’at dateng sedoyo umat benjang wonten ing dinten qiamat mboten pandang sugih utawi mlarat. Ingkang kaping kalih. Tur wonten zaman semanten. Dados asal-usulipun sunat puniko awit zamanipun Nabi Ibrahim. Lhoooo! Menopo Nabi Ibrahim puniko tiyangipun wedi pemes. mugi-mugiho salam bahagia Allah. supoyo melu (condong) marang agamane Nabi Ibrahim” (QS. Ingkang kaping tigonipun kawulo matur nuwun dumateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo. mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo. lan rahmatipun. Shoho sanes tiyang wedi pemes utawi lading. Tapi pancen wontenipun printah sunat utawi khitan meniko inggih sampun umur 80 tahun niku. utawi wedi lading kok sampek umur 80 tahun lagek sunat ? Poro Ibu ingkang kulo hormati ! Nabi Ibrahim puniko sanes tiyang jerih utawi tiyang weden. tegesipun taksih purun to’at lan boten purun ngelampahi maksiat. Lan jenggote kaleh brengosipun sampun dowo. utawi ngrawuhi dateng undangan dateng walimatul khitan. Lajeng Alloh SWT paring wahyu dateng kanjeng Nabi supados derek agaminipun Nabi Ibrahim. dereng wontek calak utawi dokteng ingkang tukang nyunat.syukur dateng ngarsanipun Allah SWT. tansah kalimpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW sebagai Nabi pemimpin umat. Mboten pandang rakyat utawi pejabat. Dados dipun sunat piyambak !? Mungkin bapak-bapak utawi ibu-ibu timbul pertanyaan. kalian Allah dipun catet minongko dados amal sholeh kito sedoyo amin-amin ya robbal alamin. .

Kranten hubunganipun meniko dateng masalah ibadah. Sebab andadosaken absahipun sholat. Hal meniko saget dipun bukte’aken menawi panjenengan pikir. sedoyo poro pejuang 45 ingkang gagah berani. puniko wantung perang ngusir penjajah. Dene kaidah ingkang No. enggal mawon dipun khitani. wantun bertanding melawan musuh. Pramilo kangge akhir kata kulo monggo bapak poro ibu menawi kagungan putro dereng dipun khitanaken. shoho nambahi kewibawaan. Kintenipun cekap semanten atur kulo Kupat lepet taline janur Lepat luput tetepa dadi sedulur Masang pulut ing duwur cemoro Menawi luput nyuwun ngapuro ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WALIMATUL MAULID . II inggih puniko : Dipandang sangking segi kesehatan dokter khitan puniko saget ngilangi penyakitpenyakit ingkang timbul sangking pucukipun zakar utawi kucur. Lan boten wonteng tiyang ingkang dereng sunat. Dados mekatenlah pentingipun khitan utawi sunat. Lhoooo sholat gangsal wekdal meniko wajib. wantun ngusir panjajah.Poro Bapak poro Ibu ingkang kulo hormat ! Lhoooo…… sakniki fungsinipun utawi faedahipun khitan meniko katah ing antawisipun : No. khitan meniko saget ngilangi najis utawi kotoran ingkang kentung wonteng pucukipun zakar/kucur utawi kepala penis. III khitan meniko saget nambahi dateng keberanian utawi kekendelan. pejuang-pejuang kolowahu inggih sampun sunat. Pramilo menurut qo’idah ushul fiqh : ٌ ِ َ َ ُ َ ْ ِ َ ْ َِ ِ ِ ُ ّ َ َ ُ َ ّ ُ ‫كل ما يتو صل به إلى الواجب فهو وا جب‬ Artosipun : ”Sakabehe perkoro sing digawe lantaran maring nindakne perkara wajib meniko hukume wajib“ Pramilo ngilangi najis utawi kotoran wonten pucukipun zakar utawi kucur/helm puniko wajib. Dene faedah ingkang No. 1 Dipandang saking segi agama. meniko sedoyo. Padahal ngilangi najis puniko dados syarat absyahipun sholat.

‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ُ َ َ ْ ََ ٍ ْ ِ َ ِ َ َ ِ َ ُ َ ُ ََ ََ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ّ َ َ ٍ ْ ِ ْ ِ َ َ ْ ِ ْ َ ََ ْ ِ ّ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ ‫َ ْح‬ ‫ال َمدِل رب العالمين الذي خلق النسان من طين. kang Maha Kuasa kanthi ucapan Alhamdulillah. saget ngrawuhi undanganipun Bapak Ahmad sakeluarga. sepindah monggo kulo lan panjenengan sedoyo. ingkang arupi kelahiran sang putro. Poro Bapak poro Ibu. hadirin. Dene menopo wonten ing saat meniko. taufiq. وقدر سعاادة وشقا وته ورزقه واجله وهو فى قرر مكين. ingkang lahiripun kanti keadaan wilujeng. والصل ة والسلم على سيد نا م َمد افضل الخلق اجمعين وعلى اله واصحا به‬ ‫ومن تبعه الى يو الدين اما بعد‬ ّ ْ ّ ْ َ َِ ُ َ ِ َ ْ َ َ Poro Bapak poro Ibu. hadirin sedoyo. dateng kulo lan panjenengan sedoyo. bangsa lan agama. kedah pareng asmo ingkang sahe. ninggal bondo lan rojo koyo. meniko menawi kagungan putro. shoho paring pendidikan-pendidikan dateng putronipun kados ingkang dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi Muhammad SAW ُ ّ ّ َ َ ْ ََ ً ّ َ ّ ِ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ِ ْ ُ َ َّ ُ ْ ََ ُ َ َ ََ ُ َ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ َ ِ ِ ََ ََ ِ ِ َ ْ ّ َ ‫حق الوالد على ولده ان يحسن اسمه واد به وان يعلمه الكتابة والسبا حة والر ماية وان ل ير زقه ال طيبا وان يزو جه‬ َ َ َْ َِ ‫اذا ادرك‬ Ingkang artosipun : “Haq utawi kewajibanipun tiang sepuh dumateng putranipun inggih meniko : Kedah paring asmo utawi nami ingkang sahe Kedah mbagusi dateng adabipun . utawi dipun paringi asmo “Zainul Haqqi” (contoh) pancen sampun dadaos kewajibanipun tiang sepuh. hadirot ingkang kulo mulya’aken ! Sa’derengipun kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke. Alloh sampun paring pinten-pinten rahmat. sagedo dados putro ingkang berguna migunani tumraping masyarakat. Bapak Ridhwan nampi ni’mat sangking ngarsanipun ingkang Maha Kuoso. Poro hadirin ingkang kulo hormati ! Dene bayi ingkang nembeh lahir ing saat meniko dipun paringi tetenger. dene kulo panjenengan dipun rawuhaken wonten ing dalem meniko. Dene menopo wonten ing saat puniko. boten wonten satunggal alangan punopo. Amien. boten sanes dipun suwuni tambahipun barokah dugo mugi-mugi putri ingkang tembih lahir puniko. samio nglahiraken rasa puji syukur dateng ngarsanipun Alloh. واخرجه‬ ِ ِ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ٍ ّ ‫م ْ َ ْ ِ ُ ّ ِ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ِ َ ْ ٍ ُ ِ ْ َ ّ َ ُ َ ّ َ ُ َ َ ّ ِ َ ُح‬ ‫ِن بطن امه وهو ل يعلم بشيئ مبين. sehinggo kulo panjenengan sedoyo saget karoyo-royo bucal tempo ninggalno griyo.

monggo putro-putro kito meniko kito didik ingkang sahe kito wulang dateng ilmu agomo. meniko kito inggih pikantuk sikso sangking ngarsanipun Alloh kanjeng Nabi dawuhaken. Amin. Sodaqoh. 1. Tegesipun kito dipun dangu kados pundi anggen kito ngramut dateng putro kito. shoho putro ingkang sholeh meniko saget dados amal jariyahipun tiyang sepuh. Dene menawi anggen kito didik putro meniko awon. Poro rawuh getuk menopo gedang goreng ? . Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kejawi keterangan wonten ing nginggil kolo wahu bilih anak meniko amanatipun Alloh ingkang dipun titipaken dumateng kito sedoyo. supados benjang dados lare ingkang sholeh. Kejawi saking meniko ugio saget nerusaken perjuangan kito sedoyo. ingkang mbenjang wonten akhirat kito dipun suwuni pertanggung jawab. ُ َ ْ ُ ْ َ ٍ ِ َ ٍ ََ ْ َ ِ ِ ُ َ َ ْ ُ ٍ ْ ِ ْ َ ٍ َ ِ َ ٍ َ َ َ ٍ َ َ ْ ِ ّ ِ ُ َُ َ َ َ َ ْ ِ َ َ َ ُ ْ ِ َ َ َ ِ ‫إذا مات إين أدم إنقطع عمله ال من ثل ث صدقة جارية او علم ينتفع به اوولد صا لح يد عو له‬ Ingkang artosipun : “Naliko Ibnu Adam (Manungso) meniko sampun sedo/wafat mangko putus sedoyo ngamalipun kejawi saking tigang perkawis. 2. Putro ingkang sholeh. supados kejayaan Islam lan kemulyaan Islam ing masa mendatang saget tetep gilang gemilang. menawi sampun sedo. kito inggih dipun bales sahe dening Alloh. Ilmu ingkang manfaat 3. Menawi didikan kito meniko sahe. minongko dados amal jariyahipun kito sedoyo.Kedah mulang nyerat utawi nulis Kedah mulang dateng renang utawi nglangi Kedah mulang dateng manah utawi nembak Kedang paring rizki ingkang halal Kedah ngrabekaken/nikahaken menawi sampun dewasa utawi menawi sampun ketemu jodohipun. kulo ngajak dateng panjenengan sedoyo. ingkang ndongaaken dateng Ibnu Adam kolo wahu (utawi tiang sepahipun)“ Poro rawuh ?! pramilo lewat kesempatan meniko.

‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO NASEHAT PERNIKAHAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمد ل الذى سن لعباده النكاح. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang nikah meniko sampun mboten terpandang asing di kalangan umat Islam. sahinggo kito saget pepanggihan wonten ing puniko majlis. poro hadirin. poro tamu undangan ingkang kulo hormati. dalam rangka menyambut hari kebahagiaan. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang kaping kalih mugiho rohmat ta’dzim dan salam bahagia Alloh tansah dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. soho poro ahli keluarga lan sohabatipun. ونها هم عن السفا ح والصلة والسل ُ على سيدن محمد القائل : تنا كحوا وتنا سلوا‬ ْ َُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ِ َ ْ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ‫َ ّ ِ ِ َ ِ ِ ّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ِ ّ َ ِ َ ّ َ ُ َ ّ َم‬ ّ ُ ْ ْ َْ ِ ْ ِ َ ْ ّ َِ ْ ِ ِ ّ ِ ‫َِ ّ ُ َ ِ ُ ِ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ ِ َ َ ِ َ ََ َِ ِ ََ ْ َ ِ ِ َ ْ َ ِ ْ َ َ ّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّة‬ ‫.Sampun ngantuk menopo dereng ? Kintenipun cekap semanten atur kawulo. poro pini sepuh. Sepindah kawulo muji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT ingkang sampung paring rohmat. menawi lepat nyusun pangapuro. soho ngamalaken dawuhipun kanjeng Nabi : ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ ّ ُ ْ ُ ُ ِ ُ ِ َ ُ ِ ِ َ ْ َُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ‫تنا كحوا وتنا سلو فإ نى مكاثر بكم المة يوم القيامة‬ ‍ Ingkang artosipun : “Podo nikaho siro kabeh lan podo duweho keturunan siro kabeh. Kranten menurut ajaran agama Islam. lan hadirot ingkang kulo hormati. krono besuk ingsun ing dino qiamat akeh-akehan umat lantaran siro kabeh“ . Sebab nikah meniko derek sunnahipun kanjeng Nabi. taufik shoho hidayah dateng kito sedoyo. melaksanakaken nikah meniko dipun catat sebagai amal ibadah. utawi hari resepsi pernikahan ingkang sanget keramat meniko Mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo meniko kalian Alloh dipun catet dados amal sholeh kito sedoyo.فإنى مكاثر بكم المم يوم القيامة وعلى اله واصحابه اجمعين أما بعد فل حول ول قو َ ال با ل العلي العظيم‬ Poro Bapak Kiyai. Amien.

meniko kedan mulang dumateng istrinipun ingkang sahe. sholat. Nomer setunggal huruf Nun meniko singkatan sangking kata Ni’mat. meniko merupakan hal ingkang selalu berhubungan. mboten kenging dipun pisahaken. Dene kewajibanupun tiang jaler sebagai suami. tapi menawi sampun nikah. Ingkang artosipun cerito tegesipun tiyang menawi sampun nikah. tegesipun tiang dados manten utawi tiang nikah meniko ngraosaken nikmat lahir lan batin. sesuci. meniko singkatan saking kata Karomah utawi keramat. meniko maleh saget cerito-cerito kaleh garwanipun. Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Salajengipun menurut sebagian Ulama. Dene Islam didalam nikah meniko. Kranten tiang jaler meniko ingkang bertanggung jawab dumateng tiang istri lan putroputrinipun. Menurut Islam. glimpang-glimpung. menawi wonten kamar tilem piambek kleasak-klesik. nikah boten dados syah kejawi mboten Islam. Tegesipun dados manten meniko selalu dipun mulyaaken selalu keramat. Huruf Kaf lan Huruf Ha’ (Nikah ‫ )نكح‬ing tigang huruf kolowahu anggadahi singkatan utawi anggadahi arti piyambak-piyambak. yen teng kamar saget cerito-cerito kaleh garwane Poro rawuh ingkang kulo hormati !! Kajawi saking meniko taksih wonten malih kewajiban-kewajiban ingkang kedah dipun laksanaaken. lan sanesipun. benten kaleh tiang taksih bujangan. adus jinabat.Shoho Islam didalam nikah meniko dados syarat syahipun nikah. Inggih meniko : Huruf Nun. bilih Islam lan nikah. Alloh sampun dawuh wonten Al-Qur’an ِ َ ّ ََ َ ْ ُ ّ َ ُ َ ّ ‫الر جال قوامو ن على النسآ ء‬ Artosipun : . Sebab nikah di dalam Islam meniko dados amal ibadah. Shoho perintah ngamalaken dawuh-dawuhipun Alloh kados dene : puoso. Nomer tigo Huruf Haa meniko singkatan saking kata Hikayah. dados syarat syahipun nikah. Nomer kaleh huruf Kaf. wonten ingkang jelasaken bilih tembung nikah meniko asalipun tembung arab ingkang terdiri saking tigang huruf. Dados kanti meniko saget kito simpulaken. kaleh bantal guling. Antara suami lan istri. sehinggo panggonan lenggahipun meniko dipun utamaaken wonten ngajeng piyambak kados dene palenggahanipun raja lan permaisuri.

tiang estri kedah selalu anjagi dirinipun (utawi badanipun) lan njagi bandanipun. Sakderengipun kulo matur nopo ingkang Alloh SWT. selagi perintahipun kolo wahu mboten perkawis maksiat. Poro rawuh ingkang kulo hormati. والصلة والسلم على سيدنا ومولنا محمد القائل النكا ح سنتى فمن أحب‬ ّ َ ُ َ َْ َ َ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ٌ ْ َِ ٌ ِ َ ُ َ ِ ِْ َ ْ ِ ُ ِ ْ ِ ْ ُ َ َ ‫ُق‬ ‫فطر تى فليتسن بسنتى وعلى اله و أصحا به ومن واله اما بعد‬ ّ ََ َْ ََ َ َ ِ ُّ ِ ّ َ َ َ ْ َ ِ َ ْ ِ Poro bapak. Ngawontenaken walimah meniko hukumipun sunah. Kupat lepet taline janur Lepat luput tetep dadiho sedulur Akhiripun sedoyo kelepatan kulo awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten.“Bilih tiang jaler meniko ingkang jemenengi/mimpin dateng tiang estri“ Dene kewajiban tiang estri dateng tiang jaler. sehinggo kito saget makempal wonten ing meniko majlis. deweke tansah bungahake marang siro. tansah jaga awake lan bondo siro“ Porp Bapak poro Ibu kintenipun namung mekaten atur kawulo. poro ibu. وانكحوا اليامى منكم والصالحين من عباد كم وإما ئكم وإم ئكم إن يكونوا‬ ْ ُ ْ ُ َ ْ ِ ْ ُ ِ َ َِ ْ ُ ِ َ َِ ْ ُ ِ َ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ ّ َ ْ ُ ْ ِ َ ّ َ ْ ْ ُ ِ ْ ََ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ّ َ َ ْ َ َ ِ ُّ ُ ّ ‫ف َراء يغنيهم ال من فضله و ال واسع عليم. ingkang sampun paring pintenpinten rohmat dateng kito sedoyo. menawi dipun sawang ingkang jaler. hadirin sedoyo ingkang kawulo mulyaaken. kedah tansah bingahaken. dalam rangka menghadiri undangan walimatul Ursy ing saat meniko. Lan menawi dipun perintah kedah selalu to’at. ingkang dipun riwayataken dening shohabat Abi Hurairah. kados dawuhipun kanjeng Nabi. utawi manut. kranten meniko derek dawuhipun . lintu wekdal Insyaa Allah saget dipun sambung malih. Shoho menawi dipun tinggal kesah ingkang jaler. ingkang dawuhipun mekaten : ‫خير النسآء إمرأة إذا نظر ت إليها سرتك وان امرتها اطا عتك وان غبت عنها حفظتك فى مالك ونفسها‬ َ ِ ْ َ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ِ ْ َِ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َِ َ ْ ّ َ َ ْ َِ َ ْ َ َ َ ِ ٌ ََ ْ ِ ِ َ ّ ُ ْ َ Ingkang artosipun : “Sak apik-apike wong wadon sing naliko siro sawang. lan naliko siro perintah tansah manut lan naliko siro tinggal lungo. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO SAMBUTAN WALIMATUL URSY ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذل قد قا ل فى كتابه الكريم. ing antawisipun inggih meniko.

shoho sanesipun. Benten kaleh dugeni undangan saklintunipun walimah manten. wajib ndugeni. wonten kalane walimatul maulid. meniko hukumipun inggih benten-benten. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Bicoro masalah walimah meniko. bilih piyambakipun nglaksanaaken nikah damel maskawin (Mahar) rupi emas sak bobotipun kelungsu kurmo salajengipun kanjeng Nabi ngendiko. inggih ingkang langkung rumiyin meniko ingkang dipun dugeni“ Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kolo wahu kawulo ngaturaken bilih ndugeni dateng undangan walimah manten meniko hukumipun wajib. meniko ingkang dipun dugeni gedah ingkang langkung parek griyanipun. Dene menawi perekipun. Hal meniko damel dasar hadisipun kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken deneng Abu Dawut RA َ َ َ ِ ّ ْ ِ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ً َ َ ُ َ ْ َ ْ ِ ََ ِ َ ِ َ َ َ َ ْ ِ َ ِ ‫إذا إجتمع دا عيان فأجب أقربه بابا. meniko boten wajib nekani. kados . tiang ingkang langkung parek lawang griyonipun. wonten kalane walimah ngedekaken griyo utawi boyongan. sami ugi walimah khitan utawi maulud. utawi dugeni dateng walimah. menawi wonten setunggal wekdal meniko wonten undangan kaleh. Menawi walimah manten. sohabat Abdurrohman bin Auf. utawi tigo. lajeng perintah ngawontenaken walimah senajan namun nyembelih maendho setunggal. meniko ndugeni hukumipun sunat. Dene ingkang paling utami utawi ingkang afdhol inggih meniko “Walimatul ‘Ursy utawi Walimah Manten” Dene masalah ijabatut-da’wah. matur dateng kanjeng Nabi. boten wonten perkawis mungkar utawi maksiat. Dene menawi walimah saklintunipun manten. utawi aqiqoh. meniko podo ingkang dipun dugeni langkung rumiyin ngundangipun. Lan menawi wonten perkawis maksiat utawi perkawis ingkang nglaraaken manah. meniko ingkang dipun undang. Menawi salah setunggalipun meniko langkung rumiyin. selagi wonten majlis walimah manten kolowahu. weninipun katah. kados ingkang kasebut wonten ing kitab-kitab fiqih.kanjeng Nabi. فإن سبق أحدهما فأ جب الذي سبق‬ Ingkang artosipun : “Menawi kempal tiang ngundang kalih (sareng wekdalipun) moko ingkang dipun dugeni. ٍ َ ِ ْ ََ ْ ِْ َ َ َ َ َ َ ‫بار ك ال لك أولم ولو بشاة‬ “Tegesipun kanjeng Nabi donga’aken barokah. sa’lajengipun. bilih wonten salah setunggulipun wekdal. Poro rawuh !. Wonten kala : Walimatul ‘Ursy wonten kalane walimatul khitan.

sedoyo kelepatan kulo nyuwun pangapunten. وكان ربك ق ِيرا والصلة والسلم على سيدنا محمد أفضل‬ ِ ُ ْ ْ َْ ِ ْ ِ َ ْ ّ َِ ْ ِ ِ ّ ِ ‫ْ َ ْ ِ َ ْ َ َ َ ََ َِ ِ َ َ ْ ِ ِ َ َ ً َ َ َ ً َ ِ ْ ً َ ّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّة‬ ‫. Sebabipun wonten ing majlis walimah manten meniko wonten tiyang ingkang nyandang susah utawi sakit malah sedoyonipun ngraosaken ayem seneng lan bungah. lan menikolah ingkang dados wajibipun dugeni undangan walimah manten. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PENERIMAAN KEMANTEN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ َ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ْ ‫َُ َ ِ َ ْ َ ِ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ً َ ِ ْ ً َ َ َ َ ّ َ َد‬ ‫الحمد ل الذى خلق من الماء بشرا فجعلمه نسبا وصهرأ.dene walimah khitan utawi walimah maulid meniko dugeni hukumipun sunat. lepat luput panggahodadi sedulur. tapi lare ingkang dipun khitani utawi ibu ingkang nglahiraken meniko ngalami sakit. Lan menawi walimah khitan utawi walimah maulid (kelahiran) tumrap tiyang ingkang dipun undang dugeni walimah meniko hukumipun sunat. Poro rawuh. فل حول و ل قو َ ال بال العلي العظيم‬ . menawi ndugeni datang walimah manten meniko wajib. Pramilo dugeni dateng undangan walimah khitan utawi kelahiran hukumipun sunat boten wajib. meniko nopo rahasianipun utawi sebabipun masalah dugeni walimah meniko kok benten-benten ? menurut sebagian Ulama meniko wonten ingkang njelasaken. أما بعد. Tepi sedoyo kolowahu utaminipun dipun dugeni kranton meniko derek dawuhipun kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken dening Imam Muslim : ْ َ ْ َ ْ َ ً ِ ْ ُ َ َ ْ َِ ّ َ ُ ْ َ ً ِ َ َ َ َ ْ ِ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ِ ُ َ ِ ‫إذا دعي احدكم فليجب فإ نْ كان صا ئما فليصل وان كان مفطرا فليطعم‬ Ingkang artosipun : “Menowo siro diundang mangko becik tekoho manwa siro poso mangko donga’no bagus lan barokah menawo siri ora poso mongko mangano“ Poro Rawuh kintenipun cekap semanten kangge sambutan kulo akhiripun kulo akhiri kupat lepet taline janur.الخلق والورى. وعلى أله وصحبه صلة وسلما كثيرا. Tegesipun tiyang ingkang dipun unddang seneng. Tegesipun tiyang ingkang dipun undang seneng tiyang ingkang ngundang seneng. kranten wonten ing griyanipun tiyang ingkang kagungan hajat meniko wonten ingkang ngraosaken sakit utawi payah.

pasugatan. langkung rumiyin kulo nglahiraken puji lan syukur dateng Alloh SWT. ‫امين يا ر ب العا لمين‬ َ ِْ َ َ ْ ّ َ َ َ ِْ َ Poro Rawuh Ingkang Kulo Hormati Wonteng ing mriki kawulo minongko wakilipun Bapak Hamid ingkang kagungan dalem sepindah kawulo ngaturaken sugeng Rawuh. ْ ُ ِ ْ ُ ُ ِ ً ْ َ ًَ ْ َ ‫مر حبا أهل بحضو ر كم‬ Ingkang kaping kalih Bapak Hamid sekeluargo nyuwun agunging pangapunten dateng hadirin sedoyo mengenai kekirangan sangking segi nopo kemawon. kanthi kawontenan ingkang sehat wal afiat.Poro Bapak. shoho poro sinoman ingkang sami leladen. lan monggo hidangan ingkang sampun kasediaaken meniko kito ni’mati utawi kito dahar kanthi dipun kawiti mawi upacara Bismillahirrahmanirrahim. Poro rawuh ingkang kawulo hormati ! Sa’lajengipun kolo wahu Bapak wali utawi tiang sepuhipun penganten putri sampun masrahaken putro-putrinipun. utawi poro pengantar kemanten. poro Ibu Shoho sedoyo tamu undangan walimatul Ursy ingkang kawulo mulya’aken. guyub lan rukun. Dene punopo panjenengan sedoyo kerso ngrawuhi undanganipun Bapak Hamid sekeluarga boten kesupen Bapak Hamid sekeluarga ngaturaken. Ugi dumateng poro ahli keluarga lan poro sohabatipun. Monggo dipun dahar sa’wontenipun. Sehinggo kito saget keroyo-royo. mugi-mugi atas kerawuhan kito sedoyo ing saat meniko andadosaken sababiyahipun kito mbenjang pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi. Pramilo ing mriki kanti raos maremipun penggalih shoho bingahipun manah. ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat Taufik shoho Hidayah dumateng kito sedoyo. . Mboten kesupen dumateng sedoyo poro pengantar kemanten ingkang kawulo hormati. sami ugi sangking undangan walimatul Ursy. sami rawuh wonten ing dalemipun Bapak Hamid puniko. khusus ipun dumateng Bapak Hamid selaku tiang sepahipun penganten putri inggih puniko ingkang asmo sederek Hindun. Wonten ing mriki kawulo minongko wakilipun Bapak Shohibul Hajat utawi ingkang kagungan dalem. dumateng keluarga mriki. Shoho poro hadirin lan hadirot ingkang kulo hormati. Sami ugi sangking segi panggenan. Shoho Rohmat lan Salam bahagia Alloh mugio tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi besar Muhammad SAW. dumateng poro tamu-tamu sedoyo. papan pinaraan.

shoho kanti ucapan Alhamdulillah. maslahah lan barokah dibawah naungan ridho Alloh SWT. وحرم علين السفا ح. kanti kawontenan rahayu wilujeng widodo lir sambi kolo. penyerahanipun kolo wahu kulo trami kalean asto kaleh. lan langsung mulai saat meniko kemanten kaleh kolowahu kulo akehi dados putro kulo kiambak lan dados keluarga kulo. kalian Alloh dipun paringi wilujeng. shoho poro tamu pengantar penganten ingkang kulo hormati. Sa’derengipun kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke. Mugimugi kulo selaku tiyang sepuh mriki. sehinggo saget membentuk rumah tangga ingkang bahagia. kulo cekapi semanten kemawon. Poro Tamu undangan ingkang kawulo mulyaaken. Akhiripun kangge kulo. kirang langkungipun anggen kulo matur. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang terakhir mbok bilih acara meniko mangke sampun paripurno. ugi malah matur nuwun. kulo nyuwun agunging pangapunten. والصلة والسلم على سيد نا محمد الذى هدا نا إلى سبيل النجاح‬ َ َ ّ ِ ْ ِ َ َِ َ َ َ ِ ّ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ َ ّ َ ْ ََ َ ّ َ َ َ َ ّ َ َّ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ِ ِ ّ ِ َ ّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّ َ ِ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ َِ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ‫وعلى اله وأصحابه أهله الصدق والصلح أما بعد فل حول ول قوة إل بال‬ Poro Bapak. mugi-mugi kundur panjenengan saking griyo mriki. langkung rumiyen kulo muji syukur Alhamdulillah dateng ngarsanipun Alloh SWT. sehingga kulo lan panjenengan sami saget rawoh wonteng ing majlis puniko. Shoho kulo nyuwun tambahi doa restu. .‫الحمدِل الذى أحلنا النكا ح. ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak. ingkang sampun pareng Rohmat soho nikmat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo. Poro Ibu. sedoyo kelepatan kulo. menawi panjenengan wonten ingkang kerso jagong. Amien. mboten wonten alangan punopo Amien. namung saget ndonga’aken. Dene menawi terus kundur kawulo mboten saget nyangoni menopomenopo. sejahtera. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PENYERAHAN KEMANTEN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . kawulo inggih nyumbanggaaken. sageto mendidik shoho ngopeni dateng putro kaleh kolowahu.

kawulo nampi Amanat sangking Bapak Hamid. shoho kanthi ucapan “Bismilah” sederek Hasan meniko kulo pasrahaken sa’doyonipun dumateng Bapak Shohibul bait mriki.Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat Ta’dzim Alloh soho salam tansah tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW soho para ahli keluarga lumeber dateng kito ingkang sami rawuh ing majlis puniko. ingkang sampun bersusah payah budhi dhaya nyediaaken papan pinara’an. wonten ing mriki kawulo minongko wakil saking walinipun pengantin putro inggih puniko Bapak Hamid. ‫امين يا ر ب العا لمين‬ َ ِْ َ َ ْ ّ َ َ َ ِْ َ Poro rawuh sedoyo kangge selajengipun. shoho dipun bales kanthi balesan ingkang sakkatah-katahipun. ugi kulo wahu sampun dipun laksanakaken Aqad Nikah. wonten ing mriki kawulo minongko wakil sangking walinipun pengantin putro shoho atas nami wakil sedoyo tamu pengantar pengantin putra. Sepindah kawula ngraos syukur Alhamdulillah dateng Allah SWT. kanti pasrah bongko’an tegesipun inggih kados mekaten meniko kawontenanipun. Shoho matur nuwun sa’agengipun dumateng Bapak Shohibul baik mriki sekeluarga. sakrehning sederek Hasan puniko sampun trami dados putro mantunipun bapak shohibul bait mriki. mboten saget mbales atas penghormatan meniko kejawi namung saget dungaaken dateng Bapak Shohibul bait mriki kanthi ucapan ‫جزا كم ال خير الجزا كثرا‬ ً َْ َ َ ْ َ َْ ُ ُ ُ َ َ Mugi-mugi atas jerih payahipun utawi penghormatanipun Bapak Shohibul bait mriki sekeluarga tansah andadosno amal sholehipun ingkang ditrimo dening Allah. wonten ing mriki kawulo atas nami wakil para tamu pengantar pengantin. Sehinggo kanthi pertemuan kito ing majlis puniko saget dadosaken sababiyahhipun kito pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi benjang ing dinten Qiamat. mugi-mugi wekdal meniko saget kulo gunaaken ingkang sa’sahe-sahenipun. Pramilo kanti raos bingahipun manah. Pramilo. ingkang supadoso masrahaken si manten jaler ingkang Asma sederek Hasan puniko. Dene menawi wonten kekirangipun . Kolo wahu bidal sangking dalemipun. dumateng bapak Shohibul bait mriki minongko tiyang sepuhipun pengantin putri. shoho hidangan engkang arupi daharan lan unjukan ingkang kados mekaten meniko mewahipun. Amien Poro rawuh ingkang kulo mulyaaken ! Ingkang kaping tigonipun kawulo ngaturaken agunging panuwun dumateng sederek pranoto acoro ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo. Poro rawuh.

Poro rawuh ingkang kulo mulya’aken ! Ingkang terakhir kawulo ugi atas kami nami wakil saking rombongan pengantar penganting mbok bilih acara puniko mangke sampun paripurno. ninggal bondho lan rojo koyo sami saget rawo wonten ing majlis puniko boten ategas prawan golek joko. Mugi kulo sa’rombongan wangsul saking dalem mriki. kawulo minongko wakil saking sedoyo pengantar pengantin. segi pengalaman. والصلة والسلم على سيدنا محمد على كل حال. saking tingkah laku. tansah dipun paringi slamet. pendamelan lan sanesipun. ugi nyuwun pamit pindah. lan panjenengan sedoyo. dumateng kulo. tumuju dateng griyanipun piyambak. sami ugi : segi pendidikan. utawi dudo golek rondho. Shoho ilmu sing keno kangge sangune ngadep datang kang moho kuoso. و على اله واصحا به‬ ‫اصحاب الكرامة والكمل أما بعد‬ ّ ْ ََْ َ َِ َ َْ ِ َ ْ َ Dumateng Poro Bapak. tindak tanduk ingkang kurang nyocokidateng panggalehipun Bapak Shohibul Bait mriki sakeluarga. Shoho kangge kulo pribadi sedoyo kesalahan awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten ingkang sak katah-katahipun. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! . Hadirin sekalian ingkang kulo hormati ! Minangkani awalipun atur kulo ing mriki kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat. kados pundi amrih saget sahenipun. sehinggo kulo lan panjenengan saged karoyo-royo bucal thempo ninggalno griyo. Shoho sa’derengipun kulo pungkasi. kawulo suwun Bapak Shohibul bait mriki umumipun. sedoyo keluarga lan masyarakat mriki kersoho paring bimbingan soho tuntunan. kulo nyuwun agunging pangapunten. Amien. ucapan-ucapan. Ni’mat. Ilmu sing keno kangge sangu dateng griyane moro tuwo. wilujeng. Nanging leres-leres golek ilmu Agomo. poro Ibu. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO THOLABUL ILMI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ٍ َ ّ ُ ََ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ َ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ ِ َ َ َ ْ ِ َ َ ّ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى فضل بني أدم با لعلم والعمل. kawulo sa’rombongan. soho nyuwun tambahipun do’a restu. boten wonten setunggal alangan punopo.sangking segi nopokemawon. Dene menawin wonten kekiranganipun sangking segi nopokemawon.

tapi boten dipun ilmuni meniko tiwas bal gedual. Surat AlMujadalah ayat 11 ٍ َ َ َ َ ْ ِ ْ ْ ُْ ُ َ ْ ِ ّ َ ْ ُ ْ ِ ْ َُ َ ْ ِ ّ ‫يرفع الُ الذ ين آمنوا منكم والذ ين أوتوا العلم درجات‬ ِ َْ َ Artosipun : “Allah bade ngangkat derajatipun tiyang-tiyang ingkang beriman lan tiyang-tiyang ingkang nggadahi ilmu dateng pinten-pinten derajat“ Tapi sa’wangsulipun menawi kito boten anggadahi ilmu boten saget ngaji lan boten purun belajar lan boten sekolah.Sebagai pengajak kulo monggo iang saat meniko kulo lan panjenengan samiho niat ngaji. Supados benjang angsal ilmu ingkang katah lan manfaat soho ilmu ingkang saget beto bahagia lan wilujeng donyo lan akherat. Mardudatun Laa tugbalu. tengriyo namung kluyur-kluyur jogrok klimprakklimprik kados sarung goyor. niku nggih boten patut. elek. dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun. meniko tetep kewajiban pados ilmu. Sa’niki sampun kathah sekolahan sampun kathah tempat-tempat pendidikan. ngamalipun boten dipun terimo dening Alloh. Hal meniko cocok kalian dawohipun Alloh wonten Al-Qur’an. ora tedas peyek. sampun ketinggalan jaman. niki sampun jaman merdeka boten kados jaman penjajah. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Keranten tiyang niku menawi boten gadah ilmu senajan toh ibadah sampek jungkir balik. Pramilo sangkeng meniko. Kito tingkataken anggen kito belajar. untune entek. monggo Poro Rawoh sedoyo terutama adik-adik lan generasi Muda-mudi remaja Islam. Kanjeng Nabi dawoh : ‫)طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة )رواه ابن عبد البر‬ ٍ َ ِْ ُ َ ٍ ِِ ُ ّ ُ ََ ٌ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ََ Ingkang artosipun : “Bilih pados ilmu meniko dipun fardhuaken tumrap saben-saben tiyang Islam jaler lan istri“ Soho kanti hadist meniko kito sampun jelas bilih pados ilmu meniko merupakan proses ingkang serba terus tanpa wonten bates waktu baik kapanpun. ُ َْ ُ َ ٌَ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ِْ ِ ْ َ ِ ْ َ ّ ُ ُ ‫و كل من بغير علم يعمل اعماله مر دو دة ل تقبل‬ Tiyang niku menawi boten gadah ilmu. Niat ibadah dateng ngarsanipun Allah SWT. Pramilo monggo kito tingkataken . utawi ibadah mempeng. ngrowek. Dados senajan tiyangnipun sampun tuwek. Keranten pancen dados tiyang Islam lho Pak?! Bu?! Ngaji niku wajib tumrap kito sedoyo. Amargi.

menungso liyane“ Poro rawo ingkang kulo hormati ! Kintenipun cekap semanten atur kulo. Poro konco-konco. Soho ingkang saget menjunjung tinggih Harkat lan Martabat tiyang sepuhipun kaleh. irung pilek. pados ilmu pengetahuan ingkang kathah. bendino kur telek-telek mergo duwe anak ndablek kon mergawe ora untek menengahe malah mbegegek lek ngeteniki tiyang sepuh susah menopo boten? Poro Bapak Poro Ibu? Mulane monggo putro-putrine dipun didik ingkang saestu supados leres-leres saget kados lare ingkang berguna bagi Agama. jaluki duwit. Soho dumateng poro Bapak. nopo maleh pendidikan Ilmu Agama. Ingkang cocok dawohipun kanjeng Nabi ِ ّ ِ ْ ُ ُ ََْ ِ ّ ُ َْ ‫خير الناس أنفعهم للنآس‬ Artosipun : “Sa’bagus-baguse menongso yoiku sing manfaat marang. kirang langkungipun kulo nyuwun pangapunten. lan sanessanesipun. Bangsa lan Negoro. karo Paklek mendelik. boten purun datang masjid. gelisah pikiran jibek napas sesek. di tuturi boten manut. didhol ora payu Akheripun tiyang sepuhipun namung susah. boten purun sekolah. kuping gemrebek weteng muneg-muneg. dodo ampek. karo Embah mbantah. Diajar nangis. Sa’bendino ngente’no sego. karo Pakdhe gumedhe. karo bapak galak. ojo sampek gadah putro sing lolak-lolok. soho Poro Bapak Kiyai ingkang kulo mulya’aken. awak sak kujur rasane dredek. Poro santri putra soho Putri ingkang kulo hormati. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO KESAN PESAN KEPADA PARA SANTRI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ُ َ ّ َ ُ ‫ّ ْ ِ ْ ُ ِ ْ ََ َ َ َ ِ ِ ّ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ِ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ ِ ْ َ َ ّل‬ ‫الحمدِل رب العا لمين الذي هدا نا إلى الرشد المبين وامرنا بالتحاد والعتصام بحبل ال المتين.anggen kito belajar. فقال ال تعالى : واعتصموا بحبل ال جميعا ول تفرقوا‬ ْ ُ ّ َ َ َ َ ً ْ ِ َ ِ ِ ْ َ َ ْ ُ ِ َْ َ ّ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ ْ َ َ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ََ Dumateng Poro Bapak Pinisepuh. Keranten lare niku menawi boten kenal pendidikan. والص َة والسلم‬ َِ َ َ َ ْ ِ َّ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. karo Ibu nesu. Menawi kentandang gaweh boten purun. awak dredek. di guwak moleh bendino ngentekno sego. karo tonggo ora duwe dugho. Boten kesupen . kon minggat boten budal. karo dulur ngladur. Niku nggeh nyusahaken tiyang sepuh nipun. datang langgar. Ibu sampun ngantos ketinggalan. boten purun ngaji. karo Kakang mbangkang.

ِ ْ َ ْ ِْ ُ Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Wonten sebagian Ulama ingkang njelasaken : Bilih santri meniko singkatan sangking gangsal kata inggih meniko : SANTRI : SA berarti sanggup N berarti nerusaken T berarti tuntunan . II ‫( اطيع الر سول‬To’at dumateng َ ُ ِْ َ َ ْ ُ ّ ُ ِْ َ Rosul) No. Ingkang maksudipun SAN niku Insan utawi menungso. kejawi nglahiraken raos puji syukur.dumateng Adi-adik senasip lan sa’perjuangan ingkang kulo sayangi. Inggih meniko No 1 : ‫( اطيع ال‬To’at dumateng Alloh) No. kintenipun boten wonteng kata-kata ingkang manis. isoho dadi santri sing cocok kaleh sebutane santri. III ‫( اولى المر‬To’at dumateng Pemerintah). TRI. Pramilo merupakan suatu hal engkang sanget berharga shoho sanget penting menawi wonten kesempatan meniko kulo mengajak dumateng konco-konco kangge ningkataken mutu semangat belajar lan berjuang kanthi sungguh-sungguh lan sabar. Kaping tigonipun kulo aturaken matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kulo kangge ngisi wontenipun acara ing saat meniko. Poro konco-konco santri ingkang kulo hormati ! Pada kesempatan niki. Dados Santri niku insan (manungso) ingkang kedah netepi perkawis tigo. Nopo malih tumrap kito sedoyo sebagai santri. Lewat suasana ingkang indah. ingkang pantes kulo aturaken wonten permulaan atur kulo. Mugi-mugi wekdal meniko mangke saget kulo guna’aken ingkang sa’sahe-sahenipun. cerah terang benderang. berpadu lan bersatu kaliyan rekanrekan santri ingkang giat lan gigih dalam memperjuangkan syariat Islam Agama Alloh. niku berarti Tigo. kulo saget merasa bangga lan gembira kranten ing saat meniko kulo dipun takdiraken dening Allah saget bertemu. َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ َْ ‫الحمدِل رب العالمين‬ Ingkang kapingkalihipun Rohmat soho salam mugio tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW shohor poro Ahli Keluarga lan sahabatipun. dateng Alloh SWT kanthi ucapan…. Sampun ngantos putus sebelum berhasil. pada kesempatan meniko.

Tak cemas karena panas. terjun wonten jam’iyah utawi organisasi. Hal meniko cocok kalian qoulipun Iman Ibnu Malik wonten kitab Alfiyah . Shoho kedah berjuang lan anggadahi I’tiqod ingkang kiat. ‫ عظة النا شئين‬njelasaken ّ ‫إ ّ فى يد كم أمر المة * وفى إقدا مكم حيا تها‬ َ َ َ َ ْ ُ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ّ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ِ َ ِ ‫ِن‬ Ingkang Artosipun : “Sa’temene ono ing tangan siro kabeh iku letak urusan umat yakni urip utowo matine lan ono ing derap langkah siro iku maju lan mundure umat” Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Dados jelasipun menawi kito sebagai santri. Tak heran karena hujan. Tak goyang karena gelombang. bererti kito meniko nuduhaken kematian lan kemunduruan agami wonten ing masa depan. mugi-mugi Alloh ngasilaken perjuangan kito sedoyo sehinggo saget tercapai lain . Mendal karena rayuan gombal. Tak muntir karena petir.R berarti Rosul I berarti Ilahi Dados sebagai santri kedah sanggup nerusaken tuntunan Rosul Ilahi. Imam Gozali wonteb kitab . Pramilo sangking meniko monggo kito samiyo ngatah-ngatahaken dongo nyuwun dateng Alloh. kados dene jam’iyah qiroah utawi jam’iyah dibaiyah shoho jam’iyah seni hadroah shoho sanes-sanesipun. tabah lan sabar dalam menghadapi sesuatu. Boten purun berjuang nyiaraken agami Islam. Tak gopoh melawan musuh. boten purun bertekat melingkis celana melangkahkan kaki. Tak gentar halilintar. Insya Allah kehidupan agama lan kemajuan agama wonten ing masa depan tetap cerah bersinar terang. Tapi sak wangsulipun menawi kito sedoyo sebagai santri utawi sebagai generasi muda-mudi Islam purun belajar ilmu agami ingkang mempeng shoho purun berjuang terjun wonten jam’iyah-jam’iyah. ِ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ ََ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ‫ل أقعد الجبن عن الهيجاء* ولو تو لت زمر العداء‬ Ingkang artosipun : “Aku ora bakal mandek wedi sangking pertempuran senajan musuh berbondong-bondong melawan“ Kejawi sangking meniko pancen santri meniko ingkang bertanggung jawab dateng maju munduripun utawi gesang lan matinipun umat beragama wonten masa depan. Tak Mundur dalam bertempur.

Sahabat-sahabat. masa ingkang penuh sifat murka lan kejam menuju masa damai. inggih puniko agami Islam. meniko bade mejamin umat manusia menuju hidup bahagia lahir lan batin. adik-adik senasib lan sa’perjuangan ingkang kulo sayangi. meniko boten saget wujud tanpa dipun tuntut kalian perjuangan ingkang sungguh-sungguh Sedoyo kolo wahu boten berhasil nopo malih kangge mempertahankan . shoho boten melanggar dateng ajaran Islam. shoho kawilujengan lahir lan batin meniko boten saget dipun wujudaken sambi turu utawi tenguk-tenguk kaliyan lingguh silo tumpang. damai. selagi tiyang ingkang memeluk Agami Islam kolowahu-boten menyimpang lan melanggar dateng garis-garis agami Islam. tentram. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PERJUANGAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫ال َمدِل الذي اكرم المجا هدين. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والمو عظة الحسنة وجادلهم بالتى هي احسن. واذل المعتدين وأفهمنا من علوم الدين. yakni saking masa jahiliyah menuju masa Islamiyah.terwujud cita-cita agama. aman. rekan-rekan. Nabi pemimpin Arab lan ajam ingkang beto umat manusioa sangking masa ingkang hitam kelam. lan ridlo Allah. Poro Hadirin ingkang kulo hormati ! Menurut pandangan Islam. bangsa lan negara ‫ بلدة طيبة ورب غفور‬Negara aman. shoho wilujeng wonteng ing dunyo lan akhirat. فقال ال تعالى فى القرآن الكريم أعو ذ بال‬ ‫. Tuhan Semesta Alam. poro Ulama’ul Amilin khususipun poro Bapak kiyai ingkang kulo hormati. shoho Rohmat Allah lan salam mugiho dipun tetepaken dateng Nabi Pejuang Islam. والصلة والسلم على اشرف المرسلين سيدنا‬ َ ِ ّ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ ْ ُُ ْ ِ َ َ َ ْ ََ َ ْ ِ َ ْ ُ ْ ّ َ َ َ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ِ ُ ْ ‫َ ْح‬ ِ ِ ُ ْ ُ َ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ ْ َ َِ ْ ُ َ ِ َ َِ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ ‫محمد وعلى أله واصحا به ومن تبعهم الى تبعهم الى يو م الدين أما بعد. Langkung rumiyin kulo manjataken puji syukur dateng Alloh SWT. Keranten Agami Islam. صد ق ال العظيم‬ ُ َ ْ َ َ ِ ِ ّ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ َِ ُ ْ ُ ِ ْ ِ ّ ِ َ ْ ّ َ ِ Hadrotul Mukarromin. Amin.من الشيطان الرجيمن. ingkang mucal menungso mawi Qolam tentang ilmu ingkang dereng difaham. tapi kangge mencapai lan ngasilaken kebahagiaan. Cekap semanten atur kulo. Sedoyo kelepatan nyuwon pangapunten ingkang kathah. adil ٌ ْ ُ َ ّ َ َ ٌ َ َّ ٌ َ ْ َ dan makmur penuh ampunan. agama ingkang paling mulyo minggahipun Alloh. ingkang penuh cahaya bagaikan sinar bulan ing tengah malam.

gedunggedung madrasah. ingkang bertentangan kalian agami Islam. utawi boten kito cegah. shoho harta benda demi kejayaan Islam. katah poro remaja ingkang menggemari kebudayaan luar tapi boten dipun saring. lan kaum muslimin. sehinggo saget ngalahaken kebudayaan Islam piyambak akhiripun umat Islam piambak ingkang bade rugi. Pramilo sangking meniko kulo anjuraken dateng poro Jutawan. Kito sebagai generasi penerus pewaris sangking generasi ingkang rumiyin sampun jerih payah mewarisi kito bangunan masjid-masjid. Sa’meniko kito ugi kedah purun bangun. Hal meniko cocok kaleh dawuhipun Al Hukama ‫لقد غر سوا فأ كلنا وإننا* لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ Ingkang artosipun : “Sa’temene wong-wong kang dingin wis podho nandur jasa sehinggo kito sing mangan jasane lan sa’temene kito ugo nandur sehinggo wongkang sa’wise kito (generasi mendatang) mangan jasa kito“ Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Pramilo sangking meniko kangge ngasilake kejayaan Islam dan kebahagiaan kaum . poro ‫ أغنياء‬poro ََْ َ dermawan. langgar lan sanesipun. Firman Alloh wonten Al-Qur’an : ‫و جا هدوا بأموا لكم وأنفسكم فى سبيل ال‬ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ِ ُ ْ ََ ْ ُ ِ َ ْ َ ِ ْ ُ ِ َ َ Ingkang artosipun : “Lan berjuango siro kabeh klawan bondo siro lan awak siro ing dalem agamane Alloh“ Nopo maleh memasuki abad modern saat meniko katah kebudayaan-kebudayaan asing ingkang mlebet wonten negari kito Indonesia. ngorbanaken jiwa raga. sampun ngatos bahil utawi kumed ngurbanaken harta benda kangge Kepentingan Agami kito.shoho melestarikan nilai kemulyaan Islam meniko. supados generasi ingkang bade datang ingkang ngrahosa ken jasa kita. utawi ndandosi bangunan kolo wahu. soyo dangu bade merajalela. remaja. Hal meniko menawi kito kurang waspada. Kito kedah ringan tangan lan bermurah hati. lan ugi kito ingkang ngraosaken utawi ingkang nggunaaken bangunan-bangunan kolo wahu. Terutami wonten kalangan muda-mudi. cocok nopo boten kalian ajaran agami Islam ? niki boten peduli.

poro konco-konco sedoyo siswasiswi madrasah……… ingkang kulo sayangi. lan tingkah laku ingkang ngremenaken. berpadu lan bersatu wonten ing majelis puniko kanthi keadaan ingkang sehat wal afiat. Sa’derengipun kulo ngaturaken nopo ingkang dados beban kawulo. ومن‬ ُ ْ َ ّ َ ِ ِ َ َِ ِ َ ْ ِ َ ْ ِ َ َّ َ َ َ َّ ‫علم وتعلم فيها لعلء كلمة ال. Cekap semanten atur kulo ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WAKIL SISWA DALAM PENUTUPAN SEKOLAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . langkung rumiyin kulo muji syukur dateng Alloh SWT ingkang sampun paring Rohmat Nikmat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo sehinggo kito sami saged karoyo-royo. poro Ulama’ul amilin poro Bapak guru dan bu guru ingkang kulo taati. Hal meniko sesuai kalian dawohipun Allah : ُ َ ْ َ َ ِ ِ ّ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ ََ ُ ْ ُ ‫أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والمو عظة الحسنة وجا دلهم بالتى هي أحسن‬ Ingkang Artosipun : “Ngajako maring dalane Pangeran iro kanti bijaksana lan pitutur kang bagus lan tukaro pendapat maring Qoum kelawan toto coro kang bagus“ Poro Rawuh. nanti pitutur ingkang sahe. lan slamet wonten ing donyo lan akhirot Amin. وعلى اله وأصحا به ومن واله وعلى من أقا م هذ ِ المدرسة. sa’derengipun berhasil. poro Bapak wali murid ingkang kulo hormati. pramilo monggo sepindah malih semangat berjuang lan beramal selalu kito tingkataken sampun ngantos bosen utawi waleh. وند عهم إلل سبيل ربنا بالحكمة‬ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ َِ ْ ُ ُ ْ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ ِ ْ ُ ِ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ ّ َ ِ ُ َ ْ َ َ َ ََ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ َ ْ َ ْ ‫َ ّ َ ُ َ ّ َ ُ َ َ َ ّ ِ َ ُ َ ّ ٍ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ َ َ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ِ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ِه‬ ‫والصلة والسلم على سيدنا محمد إبن عبد ال. Poro hadirin sekalian ingkang kulo hormati. tercapailah cita-cita kito. tonggo teparu. lan masyarakat kito ajak menuju dateng dalan agamipun Alloh kanti bijaksana.muslimin monggo sanak famili. bahagia. Mugi-mugi Alloh SWT enggalo paring kesembadan dateng usaha lan perjuangan kito sehinggo. supados saget cocok antara ucapan lan perbuatan. ونسئل نفعها لننذر بها اهل القر ية. اما بعد‬ Hadratul mukarromin. soho dumateng poro . Ingkang kaping kalehipun mugi-mugi tambahipun Rahmat Ta’dzim Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. saget bertemu.‫الحمدِل الذى على ما ختمناه من الدراسة.

Pramilo sepindah kulo nyuwun dipun aliraken samudra kemaafan lahir lan batin. selajengipun kulo sa’konco ngaturaken sedoyo kalepatan dumateng poro Bapak Kiyai soho Bapak Guru wonten ing madrasah puniko. Ingkang terakhir kulo nyuwun barokah do’a restu dumateng Poro Bapak Kiyai soho Bapak Guru. khususipun siswa-siswi kelas tiga tsanawiyah. mugi-mugiu sedoyo ilmu ingkang sampun kulo pelajari sangking madrasah puniko. Wonteng ing mriki kawulo ngaturaken matur nuwun ingkang sa’agungipun dumateng Poro Bapak Kyai. boten saget bales punopo-punopo atas jerih payahipun. siang utawi dalu. kejawi kulo namung saget ngaturaken…. lan negari ingkang akhiripun saget dados lantaran .ahli keluarga lan sohabatipun. Bapak Guru lan Ibu Guru kanti balesa ingkang sa’sahe-sahenipun. sebab kulo sa’konco sering damel susah payahipun poro Bapak Kiyai soho poro Bapak Guru sami ugi wonten ing sa’lebetipun Madrasah utwai wonteng ing jawinipun madrasah. sageto manfaat maslahah lan barokah saget manfaati lan barokahi dumateng pribadi kulo. masyarakat agami. Wonten ing mriki kulo sa’konco. soho sedoyo dewan Asyatid ingkang sampun jerih payah ngorbanaken jiwa raga. ‫جزا كم ال أحسن الجزاء كثيرا‬ ً ْ َِ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ Mugi-mugi Allah SWT ingkang bales jasa-jasa utawa jerih payahipun Poro Bapak Kiyai. tenaga. lan fikiran. sa’perlu nyampeaken sambutan atas nama wakil sedoyo siswa-siswi. utawi jasa-jasanipun Poro Bapak Kyai. ingkang sekedap maleh bade ninggalaken bangku sekolah wonten ing Madrasah puniko. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sesuai kalian fungsi sangking tugas kawulo inggih puniko mewakili sangking sedoyo siswa-siswi khususipun siswa-siswi kelas tigo Tsanawiyah wonten ing madrasah puniko. Boten pandang wekdal. panas utawi jawah sak perlu mendidik soho membina dumateng kawulo sa’konco awit milahi mlebet wonten ing madrasah mriki sehingga wekdal puniko saget dipun wastani Tamat tingkat tsanawiyah. Amien yaa Robbal Aalamien. Ingkang kaping tigonipun kulo ngaturaken matur nuwun dumateng sederek pembagi acara ingkang sampun mempercayakan penuh dumateng kawulo. Poro Bapak poro Ibu soho Hadiri sedoyo. soho ingkang katah. lan Bapak Guru.

kangge taqorrub dumateng Alloh. Lan mugi-mugi sak sampunipun kito tamat sangking tingkat tsanawiyah puniko sageto nerusaken dateng tingkat sa’terusipun sehinggo saget hasil lan tercapai nopo ingkang kito cita-citaaken. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . Kintenipun cekap semanten atur sangking kawulo awal ngantos akhir sedoyo kelepatan kulo. Amien. soho ndadosaken sababiyahipun khusnul khotimah. kulo nyuwun agengipun pangapunten. Amieen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful