PENGETAN DINTEN KARTINI Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan.

Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi. Para kanca, siswa-siswi ingkang kula tresnani. Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng Gusti Mahakwasa ingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun. Kita sadaya taksih saged kempal manunggal kanthi tentrem, bagas, waras, kebak ing kabagyan salebetipun pahargyan pengetan dinten Kartini samang-ke punika. Pangetan dinten Kartini wigatos sanget tumrap kula panjenengan sadaya. R.A. Kartini pindhanipun sekar ingkang tansah mbabar angambar ganda arum ing bangsa Indonesia. Panjenenganipun punika pangarsa tumrap wanita ingkang karyanipun mligi kangge majengipun wanita wiwit duk rikala bangsa Indonesia taksih dipuncengkerem dening bangsa penjajah. Labuh lebetipun R.A. Kartini saestu luhur sanget tumrap kaum wanita. Langkunglangkung ing wekdal sapunika ingkang taksih kedah meres penggalih kangge majengipun bangsa. Panyengkuyungipun para wanita boten saged dipunremehaken, malah kepara langkung bobotipun tumrap pembangunan majengipun bangsa punika. Pancen sampun dipundokrataken para wanita saha limrah nggadahi raos ingkang kalangkung alus. Sanadyan makaten geget ing manah tansah makantar pindha waja ngudi kautaman. Sadaya punika inggih awit saking pangaribawanipun lelabetanipun Ibu Kartini ingkang sampun tumanem ngrembaka ing mahanipun wanita Indonesia. Sampun cetha ing panggesangipun bangsa kathah wanita ingkang saged kiprah kadi dene para priya ing babagan warna-warni. Ingkang makaten punika saestu saged damel mongkoging manah. Kanti makaten punika sumangga kadang-kadang putri sami saged nglajengaken gegayuhan tuwin lelabetanipun Ibu Kartini ingkang luhur punika. Ingkang boten kenging dipunlirwakaken inggih punika tansah ngudi jatidhirinipun putri Indonesia. Putri Indonesia ingkang prasaja, mrantasi sadhengah karya. Semanten saha makaten atur kula. Mugi sami kepareng maringi pangapunten tumrap sadaya kekirangan lan kelepatan kula.

PIDATO HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN RI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ .‫الحمدِل الذي انعمنا بالحر ية وحده. والذي صدق و عده ونصر َبده وأعز جنده وهزم الحزم الحزاب وحده‬ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ّ َ ََ ُ َ ْ ‫َ ْ َ ْ ُ ِ ّ ِ ْ َ ْ َ َ َ ِ ْ ُ ّ َ ِ َ ْ َ ُ َ ّ ِ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ع‬ ‫.والصل ة والسلم على سيد نا محمد ل نبي بعده. وعلى اله واصحا به ومن تبع رشده أما بعد‬ ّ ُ َ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ Poro Bapak, Poro Ibu sederek-sederek, sebangsa lan setanah air, ingkang kulo hormati ! Langkung rumien monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken raos puji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT, ingkang sampun paring Rohmat, Taufik soho Hidayah dateng kulo lan panjenengan sedoyo, sehinggo wonten ing majelis puniko, dalam rangka memeriahkan Peringatan dinten ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 49 mugi-mugi kerawuhan kulo lan panjenengan meniko dipun catat dening Alloh SWT. Minongko dados amal soleh kulo lan panjenengan Amin. Ingkang kaping kalih mugio tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW, soho poro ahli keluarga lan sahabatipun. Kaping tigonipun kulo matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kito kangge mengisi wontenipun acara meniko mugi-mugi wekdal meniko saget kulo ginaaken ingkang sak sahe-sahenipun. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Alloh SWT sampun paring nikmat dateng poro kawulonipun meniko sampun katah sanget, sehinggo ngantos mboten saget kito itung. Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur’an ‫و ان تعدوا نغمة ال ل تحصو ها‬ َ ْ ُ ْ ُ َ ِ َ َ ْ ِ ُّ َ ْ ِ َ Ingkang artosipun : “Lan lamun siro ngitung marang nikmate Alloh, mongko siro ora biso ngitung“ Poro Rawuh ! Dene termasuk salah setunggalipun nikmatipun Alloh ingkang ageng dipun parengaken kito bongso Indonesia, Inggih meniko nikmat kemerdekaan ingkang dipun proklamiraken tanggal 17 Agustus 1945, ngantos dinten meniko kito peringati. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Menawi kito ngemut-ngemut sejarah Bangsa Indonesia sakderengipun merdeka, meniko

pinten-pinten tahun dipun jajah dening bangsa Asing. Inggih meniko dipun jajah dening Belanda lan Jepang ngantos pinten-pinten tahun Rakyat Indonesia hidup dibawah cengkraman kaum penjajah. Rakyat Indonesia mboten anggadahi kebebasan, bahkan selalu di tindas lan dipun aniayaya dening bangsa asing. Sehinggo berkat sifat Rohman Rohim Alloh SWT, lan ugi kanti semangat perjuanganipun Poro Pahlawan lan poro Pejuang Bangsa Indonesia ingkang giat lan gigih, berani, pantang mundur, para Pejuang kito saget ngalahaken poro kaum penjajah sehinggo tepat tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia memproklamasikan dinten Kemerdekaan Republik Indonesia. Poro Rawuh Ingkang kulo hormati ! Pramilo kito kedah bersyukur dateng Alloh SWT ingkang sampun pareng nikmat Rupi kemerdekaan meniko. Supados Negri kito Indonesia tansah dipun paringi berkah dening Alloh. Dipun paringi aman, damai, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, adil makmur penuh ampunan, lan Ridho Alloh. Kranten Alloh sampun berjanji wonten Al-Qur’an surat Ibrahim ayat 7 ٌ ْ ِ َ َ ِ َ َ ّ ِ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ ََ ْ ُ ّ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ َ ‫لئن شكر تم لء زيد نكم ولئن كفرتم إن عذا بى لشديد‬ Ingkang Artosipun : “Demi yekti lamun podo gelem syukur siro kabeh marang nikmat-Ku, mangko Ingsun nambahi nikmat maring siro kabeh. Lan yekti lamu siro kufur maring nikmat-Ku, mangko saktemene sikso-Ku iku banget …….” Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kejawi sangking meniko, kito ugi kedah matur nuwun dumateng poro pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun jerih payah, rela ngorbananek jiwa rogo, harta benda kangge merebut Kemerdekaan Meniko, pramilo wonten ing kesempatan sahe niki monggo sejenak kito panjataken doa mugi sedoyo para pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun sukses merebut kemrdekaan Negeri Republik Indonesia, meniko selalu dipun bales dening Alloh, dipun trami jasa-jasanipun, lan dipun dadosna amal sholehipun, ingkang berjuang wonten akhirat dipun paringi berkat soho kejembaran wonten ngersanipun Alloh SWT. Amin-amin yaa Rabbal alamin. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Sak meniko kito termasuk generasi penerus pewaris kemerdekaan Pramilo kito

berkewajiban nerusaken perjuangan poro pejuang ingkang rumiyin. Shoho memelihara lan melestarikan kesejahteraan Negeri Indonesia meniko. Sampun ngantos nikmat kemerdekaan ingkang meniko kito sia-siakan kanti ngawontenaken pesta pora, lan hurahura ingkang boten berarti, tanpa ngawontenaken amalan-amalan ingkang beto kemanfaatan lan kemaslahayan Negara. Sebab kemerdekaan meniko boten semata-mata hadiah saking bangsa asing ingkang diberikan kanti cuma-Cuma, meniko boten. Tapi berkah jasa-jasa poro pejuang ingkang sampun rumiyin. Pramilo sepindah maleh kito ugi kedah mengisi kemerdekaan kanti menanamkan jasa kangge tiang-tiang ingkang bade dateng, utawi kangge generasi kita mangke. Hal meniko cocok kalian dawuhipun Ulama rumiyin….. ‫لقد غرسوا فاء كلنا وإننا لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ Ingkang Artosipun : “Yekti wongkang dingin wes podo nandur jasa lan kito sing ngrasa’ake marang jasa lan sa’temene kito ugo kudu anandur jasa supoyo wong-wong kangsakwusi kito biso mangan jasa kito. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang terakhir monggo, putro-putri kito sedoyo, kito didik ingkang sahe lan kito arahaken dumateng perkaws ingkang sahe, supados mangke saget dados generasigenerasi penerus ingkang bertanggung jawab dateng kemajuan agama. Bangsa lan Negoro AMin yaa Rabbal alamin. Kintenipun cekap semanten atur saking kulo. Mugi-mugi saget bermanfaat dumateng pribadi kawulo khususipun, lan umumipun dateng panjenengan sedoyo. Masang pulut ning duwur cemoro Menawi luput kulo nyuwun ngapuro ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫بخط الفقير مفرو حين‬ ‫بن منو ر الجفسى‬ ّ

ال من ومنكم اجمعين‬ Poro Bapak. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Kranten hikmah nindaaken ibadah poso meniko disamping kito ninda’aken perintahipun Allah SWT kanti ngeker hawa nafsu wonten ing siangipun wulan Romadhon. من العائدين والفا ئزين تقبل‬ ّ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ َِ ََ َ ِ َ َ ِ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ِْ َ ْ َ ْ ُ ِْ َ ّ ِ ُ ‫. Kranten wonten ing wulan sakderengipun yakni wonten ing wulan Romadhon kito sampun sukses nindakaken ibadah puasa sebulan penuh. meniko ugi kito saget ngraosaken betapa sedih lan gelisahipun si Fakir-Miskin ingkang wonten ing saben dintenipun selalu ditimpa kekurangan dahar. Kaping kalihipun Rohmat Ta’dzim dan salam bahagia Alloh. Hadirin sekalian ! Wonten ing saat meniko kito sampun manggihi wulan syawal malih. sami ugi sehat lahiriah. wonten ing manah kito sedoyo. أ ما بعد. poro Ibu. utawi resepsi “Halal bi halal” kanti keadaan sehat wal afiat. Ingkang mbuahaken amalan-amalan ingkang sahe wonten wulan-wulan sakterusipun. dalam rangka “bersilaturrohim”. ingkang sampun paring Rohmat shoho ni’mat. tadarus Al-Qur’an lan sanesipun. sehinggo saget ndadosaken fitrah utawi lambang kesucian. وأمر نا بال تحاد وصلة اْلرحام‬ ِ َ ْ َ ِ َِ َ ِ َ ّ ّ ِ َ َ َ ََ ِ َ ّ َ ِ َ ّ ِ َ ْ ََ ّ َ ْ ََ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ْ ََ َ َ ْ َ ُ ْ َ َْ َ َّ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ‫والصل ة والسلم على سيد نا محمد خير اْلنام. utawi batiniyah. Poro Bapak. Poro Ibu. mugio tetep dipun limpahaken dateng kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lan ugi wonten akhiripun wulan Romadhon kita tutup mawi Zakat Fitrah kanti harapan kulo mugi-mugi nopo ingkang kito laksanakaken wonten ing wulan Romadhon kolo wahu minongko dados amal ingkah sholeh. Kanti menambah amalan-amalan ibadah lintunipun kados dene sholat tarowih. ngunjuk. واو جب علينا بالصلة والصيام. sehingga kulo lan panjenengan saget pepanggihan wonten meniko majlis.PIDATO RESEPSI HALAL BIHALAL ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ .‫الحمد ل الذى انعم علينا بنعمة اليمان والسلم. hadirin sekalian ingkang kulo hormati ! Langkung rumiyin kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT. shoho poro ahli keluarga lan sahabatipun. shoho keluhan lan . وعلى اله واصحا به الكرام.

Sering timbul rasa iri. melampauai batas tanpa mengukur kekuatanipun. guru-guru kito. mangan ngumbe sak katahipun. kito panggihi sanak keluarga. berarti kito meniko gesang nuruti kemauan howo nafsu lan kemauan weteng utawi dados Abdul butun alias hamba perut. Poro hadirin ingkang kulo hormati ! menawi kito mboeten purun nglampahi ibadah puoso. Setiap hari selalu dalam pemborosan. mangkel-mangkelan lan sanesipun. Saktemen Alloh ikut ora demen marang wong kang ngliwati bates“ Poro Bapak. dengki. selalu berlebih-lebihan. buruk sangka. Lan ojo ngliwati bates.kelemahan tenogo. kito lenyapaken mawi berjabatan tangan. konco-konco lan sanak. poro Ibu. katimbang wulan ingkang berlalu. Kanjeng Nabi sampun dawuh : ُ َ ِ َ ْ ‫َ ْ َ َ ّ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ِ ِ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ َ َ ُ ِ َ َ ِ ِ َ ْ َص‬ ‫من أحب أن يبسط له فى رزقه وينساء له فى أثره فلي ِل رحمه‬ Artosipun : . famili. selalu dikuasi Howo Nafsu. Pramilo monggo kesempatan wulan syawal meniko kito ginaaken kangge bersilaturrohim. Pramilo saat meniko kito bucal. Kranten ing wulan menikolah saat meledakipun kegembiraan ingkang penuh harapan menuju kearah hidup baru gesang ingkang langkung sahe. supados gesang kito meniko angsal berkah sangking Alloh SWT. wulan ingkang penuh dipun rameaken lan dipun meriahaken dening sedoyo umat Islam. hadirin sekalian ! Sak meniko sampun dugi wulan syawal. tiyang sepuh kito. saling maaf memaafkan lahir lan batin. Mungkin wonten ing saat-saat ingkang berlalu terjadi kesalahan-kesalana utawi sering melakukan hal-hal ingkang mboten nyekecoaken manah. Padahal. mempererat tali persaudaraan antara keluarga. sehinggo kito purun nafkahaken sebagian harta benda kito kangge shodaqoh dateng Fakir-Miskin kolo wahu. kanti bersilaturahim. Monggo kito ndugeni. shoho sederek seagomo lan seperjuangan. ingkang akhiripun kito timbul roso belas kasihan kito dateng Fakir Miskin. sahabat karib. kito isi kanti halal bihalal. Alloh dawuh wonten Al-Qur’an : َ ِِْ ْ ُ ْ ّ ِ ُ َ ‫كلو واشربوا ول تسر فوا إن ال ل يحب المشرفين‬ ّ ِ ْ ُ ِ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُُ Ingkang artosipun : “Mangano siro kabeh lan ngumbiho.

bangsa lan negoro. supados dados generasi ingkang berguna lan berjasa. mongko becik silaturrohmi (nyambung sanak sedulure)” Poro Bapak. sejahtera wonten ing duniyo lan akhirat. lan durung ngasilaken pekerjaan tangan. saking agomo.“Sing sopo wonge pengin diluasne rizkine. utawi mewujudkan sedoyo amal ingkang saget mbeto bahagia. Mengingat kata penyair : ‫إذا فتنى اليوم ولم أكتسب علم* ولم أصنغ يدا فما ذا ك من عمرى‬ ُِْ ْ ِ َ َ َ ً َ ْ ِ ْ َ ْ ََ ً ْ ِ ْ ِ َ ْ َ ْ ََ ُ ْ َ ْ ِ َ َ َ ِ Ingkang artosipun : “Naliko wis ngliwati aku sijining dino. lan kito sing mangan jasane. monggo kito berusaha ningkataken pendidikan dateng putri-putri kito generasi mendatang. ingkang sanggup dibebani seribu macam tugas. Mongko opo gunane umurku ing dino iku” Poro hadirin sekalian ! Sesuai kalian kata syair kasebut. monggo kito tingkataken mutu pendidikan lan praktek. Poro Ibu hadirin sekalian ! Dados wal hasil wonten ing kesempatan wulan Syawal meniko. Kata penyair malih : ‫لقد غر سوا فا ء كلنا وإننا * لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ Ingkang artosipun : “Sa’temen wong-wong sakwuse kito wis podo nandur jasa. lan didawakne (di berkahi) umure. sedoyo kelepatan nyuwun pangapunten. َ ْ ِ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ ّ ِ ُ َ َّ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ‫من العا ئدين والفائزين تقبل ال من ومنكم اجمعين‬ ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . lan aku durung ngasilken ilmu pengetahuan. Kranten generasi meniko ingkang menentukan masa ingkang bade dateng. Lan yektine kito ugo nandur jasa supaya wong-wong sing sak wusi kito biso mangan jasa kito (metik jasa kito)” Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Kintenipun cekap semanten atur kulo.

Kadang-kadang si musafir lagi tenang-tenang wonten nginggil perahu tiba-tiba angin datang meniup. Utawi kados dene tiang ingkang lagi kesesahan nyebrang segoro mawi sebuah perahu menuju suatu pantai (pelabuhan). Meniko wonten ing tengah perjalanan memaggihi pintenpinten halangan lan rintangan. saget-saget kapalipun meniko numplek lan tenggelam wonten ing tengahtengah lautan. Amin Poro Bapak. Poro Ibu. والصلة والسلم على اشر ف النبيء والمرسلين سيد نا محمد وعلى اله‬ َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ّ َِ َ ْ ّ َ ْ ّ َ ُ ْ َ ّ ِ ‫. sampan sakmestinipun tiang ingkang lagi nyebrang. Meniko sering kito panggihi pinten-pinten cobaan lan rintangan. utawi boten gadah gondelan ingkang kukuh. أ ما بعد.PIDATO PERINGATAN NUZULUL QUR’AN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ َ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ْ ِ ّ ُ ْ ِ ً ُ َ َْ ُ ْ َ َ ْ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى أنزل القران هدى للمتقين. Ingkang kaping kalih sholawat soho salam sejahtera Alloh mugi tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. Poro rawuh ingkang kulo mulyaaken ! Semanten ugi kito gesang wonten Alam dunia menuju dateng alam akhirat.واصحا به أجمعين. Poro Ibu ingkang kulo hormati ! Kisah perjalanan manusia gesang wonten ing alam dunia menuju dateng Alam akhirot meniko saget kito ibarataken kados dene seorang musyafir ingkang lagi menyebrang lautan. hadirin-hadirot ingkang kulo hormati ! Lewat suasana ingkang indah. menuju sebuah pantai. Ingkang sampun paring Rahmat. Akhiripun mboten saget dumugi dateng suatu tujuan. soho poro ahli keluarga lan sahabatipun. Ia memenuhi suasana ingkang kados mekaten meniko kok si musyafir meniko lengah anggenipun mengemudi. terang benderang saat meniko monggo kulo lan panjenengan sedoyo tansah muji syukur dateng ngersanipun Alloh SWT. فقال ال تعلى فى القرآن العظيم : إنا نحن نز لنا الذ كر وانا له لحا فظون‬ ّ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ َ ْ ََ Poro Bapak. Nikmat dateng kito sedoyo sehingga ing saat meniko. cerah. dalam rangka menghadiri acara peringatan “Nuzulul Qur’an” ingkang kados meniko meriyahipun. kulo lan panjenengan saget bersilaturrohim wonten ing meniko majlis ingkang mubarok. Kadang-kadang badai dan gelombang menggelegar ombak menyeberang. Kadang-kadang tiang gesang .

Kranten Alloh sampun paring Rohmat. ekonomi kirang mencukupi. Poro rawuh. shoho nebihi dateng laranganipun. usaha sesuatu boten berhasil lan sanes-sanesipun lan kangge menanggulangi hal meniko. Poro Rawuh ! monggo kulo lan panjenengan sedoyo meniko samiyo ningkataken anggenipun taqwa dumateng Alloh SWT. Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat lan Salam Bahagia Alloh selalu dipun limpahaken kanjeng Nabi Muhammad SAW.meniko dipun coba kalian Alloh di timpa kemiskinan. والصلة والسلم على سيدنا‬ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ َ ْ ُ ْ ِ ْ َ ِ ً َْ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ ْ ِ ِ َ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫محمد افضل النسان. و َلى اله واصحابه المتمسكين بالقرآن. poro ahli keluarga lan poro sohabatipun. kadang di coba putrinipun sakit. dene termasuk perintahipun Alloh inggih meniko : Alloh sampun majibaken dateng kito sedoyo inggih meniko nglampahi poso wonteng ing .أ ما بعد‬ ّ َ ْ َ ْ ِ ّ َ َ ُ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ َ‫ُ َ ّ ٍ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ َ ع‬ Poro hadirin hadirot ingkang kulo hurmati ! Monggo wonten ing kesempatan meniko kulo lan panjenengan sedoyo sami muji syukur dumateng ngarsonipun Alloh SWT. Tegesipun kito nindakkaken perintahipun. Dawuhipun Alloh surat Al-Hajr ayat songo : َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ّ َِ َ ْ ّ َ ْ ّ َ ُ ْ َ ّ ِ ‫إنا نحن نز لنا الذ كر وانا له لحا فظون‬ Ingkang artosipun : “Sa’temene ingsun wis nurunake Al-Qur’an sa’temene Ingsun tetep jogo marang AlQur’an. Lan minongko dadi pituduh lan Rohmat lan kabar gembira tumrape tiang Islam”QS. ingkang supados damel pedoman gesang wonten ing alam dunyo supados saget wilujeng lan bahagia wonten akhirat. Alloh sampun nurunaken kitab Al-Qur’an. PIDATO MENYAMBUT BULAN ROMADHON ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذي أنعمنا بدين السلم واليمن وجعل شهر رمضان وسيلة فى نيل الغفران. An-Nahl : 89). ugi wonten ayat lintu Alloh dawuhaken wonten surat An-Nahl : 89 Ingkang artosipun : “Lan ingsun nurunake maring siro (Muhammad) kitab Al-Qur’an kangge jelasake sekabehe perkoro. Ni’mat dateng kito sedoyo ingkang arupi tetepipun Iman lan Islam.

lan lintu-lintunipun. II (huruf Wawu) meniko saking kata Waro’un (‫ )ورع‬utawi Wiro’i. monggo kedatangan wulan Romadhon meniko kito sambut kanti gembira. Koyo dene den wajibake maring wong-wong sakdurunge siro kabeh. utawi perkawis-perkawis ingkang dipun cela/dipun wodho minggahipun syara’. datengipun wulan Romadhon meniko kito isi kanti amalan-amalan ingkang sahe. manggo sepindah malih. Inggih meniko huruf Shod. No. Kados dene guneman ingkang awon. shoho nebihi larangan-larangan ingkang nimbulaken batalipun poso. tadarrus Al-Qur’an. . ٌْ َ huruf Wawu lan huruf Mim. Kranten menurut sebagian Ulama’. lan sanes-sanesipun. Ingkang ٌََ maksudipun bilih tiang poso meniko kedah wira’i utawi nebihi sangking perkawis ingkang haram. III (huruf Mim) meniko saking kata Malakun (‫ )ملك‬ingkang artosipun ngeker. meniko kedah meneng lisanipun saking guneman ingkang awon. 1 (huruf shod) meniko sangking kata Shumtum (‫ )صمت‬ingkang ٌ ُْ artosipun meneng. No. Shodaqoh dateng fakir miskin. Supoyo siro podo taqwa” (Al-Baqarah : 183). wonten ing wulan Ramadhan meniko kito tindakaken poso kanti khusus’ khitmah. Pramilo saking meniko. Dene ingkang No. Kito penuhi mawi kegiatan-kegiatan. Poro hadirin hadirot ingkang kulo hormati ! Sak derengipun kulo akhiri anggen kulo matur. ngrasani tiyang sanes. tegesipun bilih tiang poso meniko kedah saget ngeker lan nyegah perkawisperkawis ingkang ndadosaken batalipun poso.wulan Romadhon. Tigang huruf meniko anggadahei makna/arti piyambakpiyambak. Sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito. utawi ٌ ََ mencegah. Supados mangke medal saking wulan Romadhon kito angsal nilai-nilai ibadah ingkang sahe. Dene ingkang pokok inggih meniko. Berarti tiyang poso. utawi meneng saking ngrasani lan sanesipun. Alloh sampun dawuh wonteng Al-Qur’an : Ingkang artosipun : “Hei wong-wong kang podo iman. den wajibake marang siro kabeh nglakoni poso. tembung poso meniko bahasa arabipun saking kata ‫ صوم‬ingkang hurufipun wonten tigo.

Poro hadirin sedoyo ingkang kulo mulyakaken ! Pengajian ing saat meniko dalam rangka memperingati dinten ulang tahun Isro’ Mi’roj ipun junjungan kito Nabi Besar Muhamamd SAW. Selajeng dipun Mi’roj aken saking Masjidil Aqso minggah dateng langit ngantos Syidrtoul Muntaha. dipun Isro’aken utawi dipun lampahaken dalu. Dipun aturi kalian Malaikat Jibril. shoho poro ahli keluargo lan sahabatipun.kintenipun cekap semanten atur kulo sedoyo kelepatan. Sakderengipun kulo matur ingkang bade kulo aturaken mangke. وارسله بشيرا ونذيرا ودا عيا إلى ال بإذنه سراجا‬ ً َ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ِ َِ ً ِ َ َ ً ْ ِ َ َ ً ْ ِ َ ُ ََ ْ ََ َ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ ِ ّ َ ُ ْ ِ ْ َ َِ َ ّ َ ْ ِ ُ َ ْ ِ َ َ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫ومنيرأ. utawi sejarah perjuanganipun Rosululloh SAW. awit saking Masjidil Harom (Mekkah) ngantos Masjidil Aqsho (Palestina). Shoho nyuwunaken tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh mugio tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Muhamamd SAW. poro Ibu soho hadirin ingkang kulo hormati. sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PERINGATAN ROJABIYAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذى جعل إسراه من مكة الى بيت المقدس فى ليلة الكبرآ. Mongko den ngapuro duso-dusone kang wis kliwat” Poro rawuh…. kulo nyuwun pangapunten lahir lan batin. والصلة والسلم على سيدنا محمد أفضل الورى وعلى اله واصحابه صلة وسلم كثيرا أما بعد‬ ّ ً ْ ِ َ ً َ َ َ ً َ َ ِ ِ َ ْ ََ ََ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ً ْ ِ ُ َ ‫: فقال ال تعالى فى القر ان الكريم‬ Dumateng poro Bapak. ingkang panjenenganipun tepat tanggal 27 Rojab tahun 571 M. Ingkang perlunipun dipun sumerapaken dateng pinten-pinten tanda kekuasa’anipun Alloh . kranten kanjeng Nabi dawuh : ِ ِْ َ ْ ِ َ ّ َ َ َ ُ َ َ ِ ُ ً َ ِْ َ ً َ ْ ِ َ َ َ َ َ َ ْ َ ‫من قام رمضان إيمانا واحتسا با غفر له ما تقدم من ذنبه‬ Ingkang artosipun : “Sopo wonge jumenengi wulan Romadhon kanti Iman lan nuprih krono Alloh. Kini kembali mengenai hal-hal historis revolusi fisik. nindaaken perintahipun Alloh SWT. langkung rumiyin kulo muji syukur Alhamdulillah dateng ngersanipun Alloh SWT.kranten kanjeng ingkang sahe.

pergaulane boten diatur coro Islam. Terutama pengamalan wajib ingkang dados intinipun utawi hasilipun Isro’ Mi’roj meniko ingkang sampun dipun kumndangaken setiap waktu. nanging tumindha’ipun boten sesuai. Lewat pengajianpengajian kito saluraken santapan rohani supados umat Islam ngertos endi barang sing Halal. kito tingkataken No. ingkang maksudipun supados umat Islam saget sesuai antara ucapan lan perbuatan. No. ingkang maksudipun sak sampunipun peringatan Rojabiyah meniko. َْ ّ ‫حي على الصلة‬ ََ ّ َ …………. 1 Bidang Ubudiyah urusan ibadah dateng Alloh SWT. nopo BU…? Inggih meniko sholat gangsal wkedal. saksampunipun peringatan Rojabiyah nimu sampun ngantos wonten umat Islam sing taksih lolak-lolok utawi taksih dereng sadar hidup berorganisasi. lan endi barang sing Haram. Monggo Pak. hidup bermasyarakat. Sampun ngantos Islam namung dumel akon-akon thok. utawi namun asal kober. 4 Niat demi wujudipun pengamalan wajib ingkang dados rukunipun agami Islam. saking Masjidil Harom dateng Masjidil Aqso kang ingsun berkahi kiwo tengene. shoho nampi kewajiban ibadah sholat gangsal wekdal. wonten masjid-masjid. Hal meniko dipun jelasaken wonten Al-Qur’an surat Bani Israoil ayat 1 ingkang surasosipun mekaten : Ingkang artosipun : “Maha suci Allah ingkang nglampahaken dateng hambanipun wonteng ing wekdal dalu. toto kromo. anangeng ibadahe taksih plintunan. Bu. nek pados rizki boten diatur coro Islam. 2 Niat bantu program pemerintah. Mangane boten diatur coro Islam. meniko sampun ngantos terjadi. lan hidup bergotong royong lewat jam’iyah-jam’iyah. 3 Niat demi terwujudipun Akhlaqul Karimah. sa’perlu ingsun tunjukne sebagian tanda-tanda kekuasaan Ingsun. sampun ngantos wonten tiang ingkang ngaku agamane Islam. warga umat Islam. utawi saben-saben mushollah. kito tingkataken segala bidang. dalam rangka meratakan pendidikan utawi mencerdaskan Bangsa ingkang maksudipun. Saktemene Alloh iku Maha Mendengar lan Maha Mengetahui“ Poro hadirin ingkang kulo hormati ! Kanti pengajak kulo monggo kanti wontenipun peringatan Isro’ lan Mi’roj meniko. No. . . mewujudkan sopan santun. menawi boten kober boten ibadah.lewat peringatan meniko. No.SWT.

mboten kito arahaken. Hadirin sedoyo pramilo monggo urusan ibadah meniko dipun tingkataken ingkang sa’estu. slajeng dipun tanggledaken dateng Malaikat Jibril. kok menawi panjenengan wahu mandek. terutami dumateng putra-putri kito utawi generasi kito sedoyo. Amergi sholat meniko merupakan barometer utawi alat pengukur dateng pengamalan kito sedoyo. kalihan anggenipun ngalmpahi sholat. Poro Ibu. katah iman ingkang podo kenter ketendang banjir kepuntirpuntir ilmu agama boten kepikir. sampun ngantos kito umbar. Pramilo meniko manggo manah kedah dipun gembleng. bilih meniko lambangipun dunyo sak isine. Jibril maringi penjelasan. bongso lan negoro. AMin yaa . dipun isi iman ingkang kuat mugi-mugi kulo panjenengan benjang sagedo wilujeng dunyo lan akhirat.M bok menawi wonten Umat Islam sing dereng nglampahi sholat. tapi piambakipun boten mandeg. Dawuhipun bapak kiai : Senajan wadah gede isi gemuk oli. Tegesipun pengamalan kito sedoyo saget sahe utawi boten meniko dipun ukur utawi dipun tingali. Kranten lare meniko saget sahe utawi awon tergantung tiyang spuhipun ingkang mendidik. lan kito arahaken dateng urusan ibadah. Panggonane ono ngisro ora aji Poro Bapak. Kanjeng Nabi naliko Mi’roj sampun diparingi gambaran-gambaran ingkang dados lambang ingkang bade terjadi wonten ing dunyo meniko. meniko kito didik. tentu umat panjenengan bade milih dunyo sak isine. ninggal perkoro akhirot. supados mangke dados generasi ingkang saget berguna tumrap agomo.teng pinggir dalan celuk-celuk dateng kanjeng Nabi. Termasuk kanjeng Nabi dipun sumerepi tiyang estri ingkang ayu…. maksud kulo. Kranten dawuhipun Alloh wonten Surat Al-Angkabut. kito wulang. mugu-mugi enggalo dipun paringi hidayang dening Alloh. poro Ibu. banjir kebudayaan-kebudayaan ingkang merusak mental umat Islam. hadirin sedoyo Nopo maleh wonten ing zaman akhir meniko katah sanget pengaruh-pengaruh sangking arus gamebyaripun dunyo. ayat 45 : Artosipun : “Sholat iku saget mencegah sangking perbuatan keji lan mungkar“ Poro Bapak.

dumateng tiyang ingkang nglampahi duso. والصل ُ والسلم على سيد نا محمد‬ َ ْ ِ َ َ ّْ ً َ ْ َ ّ ِ َ ََْ ْ َ َ َ ‫. ingkang boten purun tobat. tumrap umat ingkang dipun pimpin meniko mengenang utawi melestarikan sejarah seorang pemimpinipun. ingkang beto umat manusia saking masa ingkang murko. wekdal meniko saget kulo gunakaken sak sahe-sahenipun. aman lan tentram. poro Ibu ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang peringatan “Maulid Nabi”. ingkang sampung paring wekdal dateng kulo. Ingkang kaping kaleh. sehinggo saget nglampahi perintahipun zat kang murbo waseso. yakni masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. Lewat suasana ingkang indah. utawi dados hal ingkang perlu. Ibu. Sebab pancen sampun dados keharusan. soho boten purun sholat lan poso. soho ingkang paring patrapan lan sikso. Poro Ulama’ul amilin. enom-tuwo sami muji syukur dateng Alloh Kang Maha Kuoso. Cekap semanten aturan kulo. وما أرسلناك إل رحمة للعالمين‬ ّ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ِ َ َ ْ ِ ْ َ Hadratul Mukarromin. sedoyo kelepatan nyuwun angunging pangapunten. ingkang nitahaken poro menungso. hadirin sekalian ingkang kulo hormati. . mugiyo Rohmat Alloh lan salam. monggo kulo lan panjenengan sedoyo jaler-estri. meniko sampun boten terpandang asing wonten kalangan umat Islam. bengis lan kejam. getun lan nelongso. menuju masa damai. damai lan sentoso. Mugi-mugi. Poro Bapak. Akhiripun pinaringan gesang aman. poro Ibu.خير النم. AMin Poro Bapak. mugi-mugi kulo panjenengan pinaringan iman ingkang kuat rusho. Poro Bapak. terang benderang ing saat meniko.Robbal a’alamin. وعلى اله واصحابه الكرام. أما بعد. Hadirin sedoyo ! Ingkang kaping tigonipun kulo matur nuwun dumateng sederek pemimpin acara. selali dipun limpahaken dateng kanjeng pejuang Islam. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PERINGATAN MAULID NABI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ َ َ ُ َ ّ َ ‫َ ْ َ َ َ َ ْ َ ِ ِ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ّ ّ ِ ْ ُ َ ِ َ ّ َة‬ ‫الحمد ل الذى أنعم علينا بنعمة اليمان والسلم وأرسل رسو له على كا فة المم. Nabi pemimpin arab lan Ajam. فقال ال تعالى فى القر أن الكريم. cerah. Amin yaa Robbal Aaalamin.

inggih meniko tepat wonten dinten Isnen tanggal 12 Robiul Awwal tahun Fil. Hal meniko terbukti wonten kitab-kitab Tareh. meniko setunggalipun pemimpin ingkang sukses perjuanganipun sampun sukses membangun umat manusia saking zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. utawi tahun Gajah Alloh nglahiraken seorang Rosul supados paring tuntunan. Kados dawuhipun kanjeng Nabi : ‫من إعتنى مو لدي وجبت ل ُ شفا عتى‬ ِ َ َ َ ‫َ ْ ِ ْ َ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ َ ْ َه‬ “Sing sopo wonge gelem nemen-nemeni dino kelahiranku mangko tetep oleh syafaatku“ . menyembah hewan. nopo malih. meniko dipun terbitaken cahaya ingkang terang benderang. kito tingkataken anggen kito syukur dateng Alloh SWT. bilih zaman sak derengipun kanjeng Nabi lahir keadaan alam gelap gulita. kayu. selajeng kanti sifat Rohman Rohimipun Alloh SWT. watu lan sajenisipun. wonten ing tengah-tengah kegelapan. wonten kitab Al-Barzanji. Lan minongko kangge mbuktekaken anggen kito syukur dateng Alloh SWT. monggo kito nglahiraken roso bungah. kanti kedatangan wulan maulid meniko. kranten kito sebagai umat ingkang dados ajaranipun.Lha panjenenganipun Rasulullah SAW. Keranten kito sebagai umat ingkang mengharap syafatipun benjing ing dinten qiamat. Terbukti wonten Al-Qur’an surat Al-Anbiya : 107 Ingkang artosipun : “Lan ingsun ora ngutus siro Muhamamd kejobo menehi Rohmat tumrap umat semesta alam” Poro Rawuh sedoyo ingkang kulo hormati ! Pramilo wonten ing kesempatan meniko. Menungso dereng mengenal sinten Tuhan ingkang wajib dipun sembah. berkorban harta benda kangge kepentingan agama Islam. Menungso boten mengenal perkemanusiaan. soho kito kedah selalu menjaga lan melestarikan sareat utawi ajaranipun. meniko syaratipun kedah cinta kanjeng Nabi. tukar padu. nasih qoum wanita katah ingkang lahir dipun pejahi urip-uripan. Lan minongko kangge mbuktekaken rasa cinta kito dumateng Rosululloh SAW. lan membawa Rohmat bagi umat seluruh alam. menyebut asmane kanjeng Nabi. Saben dinten sami permusuhan. Lan ugi kito kedah sering maos Sholawat Nabi. Taksih katah tiyang ingkang menyembah berhala. wonten sejarah-sejarah Islam. kito kedah selalu ngatah-ngatahaken amal kesahenan. Boten mengenal hukum agama.

فل حول ول قو ة ال با ل العلى العظيم‬ ّ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِْ َ َ َ Poro Bapak poro Ibu muslimat ingkang kulo multa-aken. Tanpa mencocoki lan mengikuti ucapan lan perbuatanipun. meniko kito ugi kedah remen berkorban kangge memperingati dinten maulid ipun Kanjeng Nabi kados ing saat meniko. selalu emut lan nyebut-nyebut Tiang cinta kedah purun nyocoki lan derek tingkah laku lan perkataanipun tiang ingkang dipun cintai. سيد نا محمد وعلى‬ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ِ ْ َِ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ‫ّ َ ُ َ س‬ ِ ْ َ َ ْ ّ ِ ْ ُ ُ ََ ُ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ َ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫اله وصحبه أجمعين. mugi-mugi ingkang hadir ing majelis puniko sageto tergolong dateng umatipun kanjeng Nabi. tanpa korban cinta sia-sia. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PERANAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل رب العالمين. Soho kito kedah purun nindakaken nopo ingkang dados ajaranipun. kirang langkungipun kulo nyuwun agungipun pangapunten. والصلة وال ّلم على اشرفالمرسلين. benjang ing dinten qiamat. Berkorban demi cinta. sebagai bukti remen kito dateng kanjeng Nabi. Lan maleh.Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Pancen tiyang niku menawi cinta kedah netepi rukun telu ( ‫)اركان المحبة ثل ثة‬ ّ Rukunipun cinta meniko wonten tigo Tiyang cinta meniko kedah rela berkorban harta benda. اما بعد. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! La’ kito sebagai umatipun kanjeng Nabi menawi kito sampun menyatakan cinta dateng Kanjeng Nabi. cinta bade timbul perselisihan. soho mbak-mbak fatayat . ingkang saget nampi syafa’atipun. ingkang akhiripun timbul kegagalan. enjing sonten. Poro rawuh. kintenipun cekap semanten atur kulo. Kanti mekaten kolowahu. lan nebihi nopo ingkang dados laranganipun. وبه نستعين على امور الدنيا والدين. Tiang cinta kedah selalu eling lan nyebut asmane ting ingkang dipun cintai. kito kedah sering mahos sholawat. siang ndalu.

niat bade ngaji. Nabi ingkang bade paring syafa’at. rasa puji syukur dateng ngersanipun Allah SWT kanti ucapan Alhamdulillah. Kanti wontenipun Hadist meniko kito sampun jelas bilih ingkang. dawuhipun kanjeng Nabi. tapi tiang istri inggih dipoun wajibaken pados ilmu. kanti wilujeng. poro generasi penerus perjuangan Islam ingkang kulo sayangi ! Sepindah monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiyo nglahiraken. Nopo maleh wonten ing abad modern meniko poro kaum wanito boten purun ketinggalan. ٍ َ ِْ ُ َ ٍ ِ ُ ََ ٌ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ََ ‫طلب العلم فريضة على مسلم ومسلمة‬ Ingkang artosipun : Pados ilmu meniko Fardhu tumrap saben-saben tiyang Islam jaler utawi istri (priyo lan wanito).ingkang kulo hormati. wajib pados ilmu meniko boten namung tiang jaler thok. Mugi-mugi pertemuan kito ing saat meniko saget andadosaken sababiyahipun kito angsal syafa’at saking kanjeng Nabi ing dinten qiamat. Ugi poro adik-adik. Ingkang kaping kalih. mugi salam bahagia Alloh lan Rohmat. niat pados ilmu. niat ngibadah dateng ngersanipun Alloh SWT. Keranten Alloh sampun paring Rohmat soho Ni’mat dumateng kito sedoyo. Poro Rawung ingkang kulo hormati ! Getuk menopo gedang goreng ? Sampun ngantuk menopo dereng ? Monggo ing sa’at meniko kito niyat wonten ing manah. Kranten pancen dados tiyang Islam lho Bu……?! Ngaji utawi pados ilmu meniko wajib tumrap sedoyo. Kranten kangge nyekapi kebutuhan gesang meniko. tapi ingkang langkung penting meniko berbekal ilmu pengetahuan. tansah tetep dipun limpahaken dumateng kanjeng Nabi Muhammad. mboten wonten satunggal Alangan punopo. menungso boten cukup berbekal harta benda. salah satunggalipun Nabi pimpinan umat. boten piyantun priyo mawon. sehinggo kito saget berkumpul utawi bersilaturrahim wonteng ing majlis puniko. binjang wonten ing dinten qiamat. Kaum wanito boten cukup mendel teng nggriyo utawi cukup teng dapur mawon boten usah boten dados so’al Asal sampun saget dandan utawi mack Asal sampun saget njangan utawi masak .

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون‬ Ingkang artosipun : “Sopo wonge kang ngamal soleh. wani noto. Pramilo saking meniko. sehingga ngantos Rosululloh wafat. isoho dadi wanito sing cocok karo sebutane wanito. ayat 97 ingkang surosonipun : َ ْ َُ ْ َ ْ ُ َ َ ِ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ِ ْ َ ََ ً َ ّ َ ً َ َ ُ ّ َ ِ ْ ُ ََ ٌ ِ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ٍ َ َ ْ ِ ً ِ َ َ ِ َ ْ َ ‫. kados pundi sikap Siti Aisah binti Abu Bakar. Segala bidang kito tanam. Kejawi meniko piyambakipun ugi mencurahkan tenaga lan fikiranipun mbantu perjuangan Rosululloh lan. utawi jeneng wanito. tiyang istri menawi nglampahi amal-amal ingkang sahe. An-Nahl : 97) Poro Ibu-ibu lan mbak fatayat ingkang kulo hormati ! Pramilo saking meniko. kito giataken lan kito tingkataken. “Siti Aisah” tetep berjuang membela lan nerusaken perjuanganipun kanjeng Nabi. kados pundi sepak terjangipun Siti Khodijah ? piyambakipun selalu ngorbanaken harta bendanipun kangge mbelo lan menolong perjuangan Rasululloh SAW. Menawi wanitonipun sahe Negari ugi sahe. Kranten kanjeng Nabi dawuh : ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ْ َ َُ ْ َ َُ َ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ ِ ُ َ ْ َ ْ َ ‫. Anggenipun menghadapi hal nopo ke’mawon. benih-benih . wani ditoto. sebagai kaum wanito.المر أة عماد البلد إذا صلحت صلحت وإذا فسدت فسدت‬ Ing artosipun : “Wanito meniko dados cagakipun negoro. Bangsa lan Negara. meniko ugi bade dipun jamin kalian Alloh. monggo Ibu-ibu lan mbak fatayat. Piyambakipun ugi boten ketinggalan selalu mendampingi lan mengikuti Rasulullah SAW. Lan ingsun bales kanti balesan kang luwih apik ketimbang amale” (QS. kedang tumut belajar lan berjuang kangge membela Agama. piyambakipun ber I’tiqod teguh lan jujur. penerus perjuangan Rosululloh. Siang ateges wanihoto. Lan menawi wanitonipun rusak. mongko yekti ingsun paringi kehidupan kang bagus. podo ugi lanang utowo wadon kanti beriman. dipun bales dipun paringi gesang ingkang bahagia wonten akhirat. Negari ugi rusak” Poro Rawuh kejawi saking meniko. manggo kito sebagai muda-mudi Islam. Hal meniko dipun jelasaken wonten Al-Qur’an surat An-Nahl. nopo malih menawi kito enget perjuanganipun kanjeng Nabi Muhamamd SAW. di dalam menegakkan Agama Islam sehinggo piambakipun dipun paringi gelar utawi sebutan “Umil Mu’minin”.Asal sampun saget babaran utawi manak Tapi kejawi saking meniko kaum wanito.

Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sampun sakmesthinipun sangking keluarga Bapak H. atas sedanipun si Fulan meniko. (SI Fulan). Sehinggo saget tercapailah cita-cita kito. Umar sekeluargi. والصلة والسلم على سيدنا محمد أحسن الخلق قو ل‬ ّ ّ ً َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ْ ُ َ ُْ َ ِ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ََ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫وفعل. Bangsa lan Negara. shoho kulo panjenengan sedoyo meniko sami susah lan getun. Kintinipun cekap semanten atur kulo. Lan dipun bales ingkang sak katah-katahipun. Kejawi saking meniko kulo boten saget bales menopo-nopo atas bantuan panjenengan sedoyo ingkang arupi tenaga lan fikiran shoho sanesipun. macam lan warna. lan hormat atas jenazahipun si Fulan meniko. Sedoyo kelepatan kulo. shoho hidangan ingkang ngremenaken manah panjenengan sedoyo.iman lan taqwa wonten ing manah kito sedoyo supados tetep kuat lan teguh menghadapi liku-liku kehidupan. وعلى اله واصحا به ماد مت الشمس والقمر طلعت نهارا وليل. إذا‬ َِ ّ َ َ ْ ََ ً َ َ ْ َ ََ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ِ َ َ َ ً ْ َِ ‫. Inggih boten sanes monggo kito . Amien. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PEMBERANGKATAN JENAZAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ً ْ َ ِ َْ ْ ِ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى خلق الموت والحياة ليبلو كم ايكم احسن عمل. Sepindah kulo muji syukru Alhamdulillah. فقال ال تعالى فى القران الكريم. shoho ngaturaken matur nuwun atas kerawuhan panjenengan sedoyo. أما بعد. ingkang ing dinten meniko nampih musibah sangking ngarsanipun Alloh. kulo nyuwun agungipun pangapunten. namung saget ndongaaken mugi-mugi sedoyo amal sholeh panjenengan kolowahu dipun trami dening Alloh SWT. Lan ing mriki. cita-cita Agama. Ananging kados pundhi maleh pancen sampun dados taqdiripun Alloh ingkang boten saget kito gadali lan boten saget dipun unduraken malih.جآء أجلهم ل يستاء خرون سا عة ول يستقدمون إنا ل و إنا إليه راجعون‬ ِ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ َ ً َ َ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َُ َ َ َ Poro Rawuh. ingkang sami keroyo-royo kerso ta’ziah utawi bela sungkowo. kulo. Ing mriki kulo nyuwun agunging pangapunten dateng panjenengan sedoyo. inggih puniko sedanipun ……. Umar lan poro kerabat. awal ngantos akhir. amergi kulo mboten saget nyaosi papan pinaraan ingkang sekeco. Hadirin-hadirot ingkang kulo hormati ! Ing mriki kulo atas nami wakilipun Bapak H. ingkang beraneka ragam.

saking segi nopokemawon. si Fulan meniko gadah kalepatan dateng tiang sanes. soho sanesipun dateng panjenengan sedoyo. lan dipun paringi jembar kuburipun. kanti mahos Sholawat (kalimat Toyibah). Tapi ing mriki perlu kulo saksekaken dateng panjenengan sedoyo. panjenengan kersoho paring pangapunten. Baik segi ibadah dateng Alloh. Monggo jenazah sareng-sareng kito berangkataken. Pramilo saking meniko. hadirin sedoyo ingkang kulo hormati ! Sepindah Monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken rasa puja lan puji . Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sa’derengipun jenazah dipun berangkataken. utawi dateng tiyang sanes. sedoyo kelepatan kulo nyuwun pangapunten. kulo suwun supados panjenengan ihlasaken. shoho dipun ngapunetn dosadosanipun lan dipun tampio amal-amalipun ingkang sahe sehingga sagedo angsal rahmat sangking ngarsanipun Allah SWT. kulo suwun supados langsung mawon hubungan kalih pihak keluarga utawi ahli warisipun. ugi sesrawungan dateng tanggo. kulo suwun supados panjenengan sedoyo. Amin. والصل ُ والسلم على سيد نا محمد‬ ‫النبي المصطفى وعلى اله واصحابه اهل الصدق والو فى ا ما بعد‬ ّ ِ َ ْ َ ِ ْ ّ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ َ َ ْ ُ ْ ّ ِ ّ Poro Bapak. Dene menawi amrat menawi dipun ikhlasaken. Lain malih sebagai meningso tentu kemawon sekedi utawi katah.ikhlasaken mawon. Poro Ibu. Kintinipun cekap semanten atur kulo. ِ ْ َ ْ ََ َُ َ َ ْ ُ ْ َ ‫أنتم شهدأ على الرض‬ Poro Rawuh nggih si Fulan meniko anggadahi “haqqul Adam”. ing mriki kulo aturaken sedoyo kalepatan si Fulan meniko. Alhamdulillah. Lan mugi-mugi kito sedoyo ingkang dipun tilar sagedo nerusaken perjuanganipun lan nyampurnakaken amal kesahenanipun soho usahanipun ingkang kapundut. ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WALIMATUL KHITAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ‫ُ ّ َ ْ َ ْ َ َِ ْ َ َ ِ ّ ِ ْ ِّ َ ِ ْ َ ه ْ َ َ ِ ْ ً َ ّ َة‬ ‫الحمد ل الذى قد قال فى كتا به الكريم : ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابرا ِيم حنيفا. utawi utang piutang. ten mriki kulo aturaken dateng panjenengan sedoyo bilih sak sumerep kulo si Fulan meniki termasuk golongan tiang ingkang sahe. bilih jenazahipun si Fulan puniko sahe nopo sahe ? 3x.

utawi ngrawuhi dateng undangan dateng walimatul khitan. lan rahmatipun. utawi wedi lading kok sampek umur 80 tahun lagek sunat ? Poro Ibu ingkang kulo hormati ! Nabi Ibrahim puniko sanes tiyang jerih utawi tiyang weden. selagi umat puniko taksih purun nindaaken syariat. Mboten pandang rakyat utawi pejabat. Lajeng Alloh SWT paring wahyu dateng kanjeng Nabi supados derek agaminipun Nabi Ibrahim. tansah kalimpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW sebagai Nabi pemimpin umat. Sehingga wonten ing kesempatan meniko kito saget rawuh wonten ing puniko majelis dalam rangka Jabatud Da’wah. Ingkang sampun paring pinten-pinten rohmat lan taufiq soho hidayah dumateng kito. supoyo melu (condong) marang agamane Nabi Ibrahim” (QS. Dados asal-usulipun sunat puniko awit zamanipun Nabi Ibrahim. Mugi-mugi wekdal meniko mangke saget kulo gunakaken ingkang sak sahe-sahenipun. dereng wontek calak utawi dokteng ingkang tukang nyunat. Tur wonten zaman semanten. Lhoooo! Menopo Nabi Ibrahim puniko tiyangipun wedi pemes. Nabi ingkang bade paring syafa’at dateng sedoyo umat benjang wonten ing dinten qiamat mboten pandang sugih utawi mlarat. kalian Allah dipun catet minongko dados amal sholeh kito sedoyo amin-amin ya robbal alamin. Tapi pancen wontenipun printah sunat utawi khitan meniko inggih sampun umur 80 tahun niku. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Nindaaken khitan utawi sunat meniko derek tindak lampanipun Nabi Ibrahim as ingkang wonten sejarahipun Nabi Ibrahim nindaaken khitan meniko sampun yuswo 80 tahun. An-Nahl ayat 123). Shoho sanes tiyang wedi pemes utawi lading. mugi-mugiho salam bahagia Allah. Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur’an Artosipun : “Nuli ingsun wahyuake marang siro (Muhammad). . Ingkang kaping kalih. mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo. Lan jenggote kaleh brengosipun sampun dowo. Dados dipun sunat piyambak !? Mungkin bapak-bapak utawi ibu-ibu timbul pertanyaan.syukur dateng ngarsanipun Allah SWT. Ingkang kaping tigonipun kawulo matur nuwun dumateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo. tegesipun taksih purun to’at lan boten purun ngelampahi maksiat.

khitan meniko saget ngilangi najis utawi kotoran ingkang kentung wonteng pucukipun zakar/kucur utawi kepala penis. wantun bertanding melawan musuh. pejuang-pejuang kolowahu inggih sampun sunat. Sebab andadosaken absahipun sholat. Hal meniko saget dipun bukte’aken menawi panjenengan pikir. Lhoooo sholat gangsal wekdal meniko wajib. 1 Dipandang saking segi agama. enggal mawon dipun khitani. Lan boten wonteng tiyang ingkang dereng sunat. meniko sedoyo. Pramilo menurut qo’idah ushul fiqh : ٌ ِ َ َ ُ َ ْ ِ َ ْ َِ ِ ِ ُ ّ َ َ ُ َ ّ ُ ‫كل ما يتو صل به إلى الواجب فهو وا جب‬ Artosipun : ”Sakabehe perkoro sing digawe lantaran maring nindakne perkara wajib meniko hukume wajib“ Pramilo ngilangi najis utawi kotoran wonten pucukipun zakar utawi kucur/helm puniko wajib.Poro Bapak poro Ibu ingkang kulo hormat ! Lhoooo…… sakniki fungsinipun utawi faedahipun khitan meniko katah ing antawisipun : No. sedoyo poro pejuang 45 ingkang gagah berani. Kintenipun cekap semanten atur kulo Kupat lepet taline janur Lepat luput tetepa dadi sedulur Masang pulut ing duwur cemoro Menawi luput nyuwun ngapuro ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WALIMATUL MAULID . wantun ngusir panjajah. Dene faedah ingkang No. Kranten hubunganipun meniko dateng masalah ibadah. Pramilo kangge akhir kata kulo monggo bapak poro ibu menawi kagungan putro dereng dipun khitanaken. puniko wantung perang ngusir penjajah. Dene kaidah ingkang No. III khitan meniko saget nambahi dateng keberanian utawi kekendelan. Padahal ngilangi najis puniko dados syarat absyahipun sholat. shoho nambahi kewibawaan. Dados mekatenlah pentingipun khitan utawi sunat. II inggih puniko : Dipandang sangking segi kesehatan dokter khitan puniko saget ngilangi penyakitpenyakit ingkang timbul sangking pucukipun zakar utawi kucur.

hadirin sedoyo. وقدر سعاادة وشقا وته ورزقه واجله وهو فى قرر مكين. utawi dipun paringi asmo “Zainul Haqqi” (contoh) pancen sampun dadaos kewajibanipun tiang sepuh. dateng kulo lan panjenengan sedoyo. sepindah monggo kulo lan panjenengan sedoyo. taufiq. hadirot ingkang kulo mulya’aken ! Sa’derengipun kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke. ingkang lahiripun kanti keadaan wilujeng. meniko menawi kagungan putro. Bapak Ridhwan nampi ni’mat sangking ngarsanipun ingkang Maha Kuoso. hadirin. boten wonten satunggal alangan punopo. ninggal bondo lan rojo koyo. واخرجه‬ ِ ِ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ٍ ّ ‫م ْ َ ْ ِ ُ ّ ِ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ِ َ ْ ٍ ُ ِ ْ َ ّ َ ُ َ ّ َ ُ َ َ ّ ِ َ ُح‬ ‫ِن بطن امه وهو ل يعلم بشيئ مبين. Alloh sampun paring pinten-pinten rahmat. Dene menopo wonten ing saat meniko. saget ngrawuhi undanganipun Bapak Ahmad sakeluarga. samio nglahiraken rasa puji syukur dateng ngarsanipun Alloh. bangsa lan agama. dene kulo panjenengan dipun rawuhaken wonten ing dalem meniko. ingkang arupi kelahiran sang putro. sagedo dados putro ingkang berguna migunani tumraping masyarakat.‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ُ َ َ ْ ََ ٍ ْ ِ َ ِ َ َ ِ َ ُ َ ُ ََ ََ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ّ َ َ ٍ ْ ِ ْ ِ َ َ ْ ِ ْ َ ََ ْ ِ ّ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ ‫َ ْح‬ ‫ال َمدِل رب العالمين الذي خلق النسان من طين. boten sanes dipun suwuni tambahipun barokah dugo mugi-mugi putri ingkang tembih lahir puniko. kang Maha Kuasa kanthi ucapan Alhamdulillah. والصل ة والسلم على سيد نا م َمد افضل الخلق اجمعين وعلى اله واصحا به‬ ‫ومن تبعه الى يو الدين اما بعد‬ ّ ْ ّ ْ َ َِ ُ َ ِ َ ْ َ َ Poro Bapak poro Ibu. Poro hadirin ingkang kulo hormati ! Dene bayi ingkang nembeh lahir ing saat meniko dipun paringi tetenger. shoho paring pendidikan-pendidikan dateng putronipun kados ingkang dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi Muhammad SAW ُ ّ ّ َ َ ْ ََ ً ّ َ ّ ِ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ِ ْ ُ َ َّ ُ ْ ََ ُ َ َ ََ ُ َ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ َ ِ ِ ََ ََ ِ ِ َ ْ ّ َ ‫حق الوالد على ولده ان يحسن اسمه واد به وان يعلمه الكتابة والسبا حة والر ماية وان ل ير زقه ال طيبا وان يزو جه‬ َ َ َْ َِ ‫اذا ادرك‬ Ingkang artosipun : “Haq utawi kewajibanipun tiang sepuh dumateng putranipun inggih meniko : Kedah paring asmo utawi nami ingkang sahe Kedah mbagusi dateng adabipun . Poro Bapak poro Ibu. kedah pareng asmo ingkang sahe. Dene menopo wonten ing saat puniko. sehinggo kulo panjenengan sedoyo saget karoyo-royo bucal tempo ninggalno griyo. Amien.

supados kejayaan Islam lan kemulyaan Islam ing masa mendatang saget tetep gilang gemilang. meniko kito inggih pikantuk sikso sangking ngarsanipun Alloh kanjeng Nabi dawuhaken. Putro ingkang sholeh. 1. Amin. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kejawi keterangan wonten ing nginggil kolo wahu bilih anak meniko amanatipun Alloh ingkang dipun titipaken dumateng kito sedoyo. supados benjang dados lare ingkang sholeh. ingkang mbenjang wonten akhirat kito dipun suwuni pertanggung jawab. monggo putro-putro kito meniko kito didik ingkang sahe kito wulang dateng ilmu agomo. ُ َ ْ ُ ْ َ ٍ ِ َ ٍ ََ ْ َ ِ ِ ُ َ َ ْ ُ ٍ ْ ِ ْ َ ٍ َ ِ َ ٍ َ َ َ ٍ َ َ ْ ِ ّ ِ ُ َُ َ َ َ َ ْ ِ َ َ َ ُ ْ ِ َ َ َ ِ ‫إذا مات إين أدم إنقطع عمله ال من ثل ث صدقة جارية او علم ينتفع به اوولد صا لح يد عو له‬ Ingkang artosipun : “Naliko Ibnu Adam (Manungso) meniko sampun sedo/wafat mangko putus sedoyo ngamalipun kejawi saking tigang perkawis. Sodaqoh.Kedah mulang nyerat utawi nulis Kedah mulang dateng renang utawi nglangi Kedah mulang dateng manah utawi nembak Kedang paring rizki ingkang halal Kedah ngrabekaken/nikahaken menawi sampun dewasa utawi menawi sampun ketemu jodohipun. Kejawi saking meniko ugio saget nerusaken perjuangan kito sedoyo. Ilmu ingkang manfaat 3. kulo ngajak dateng panjenengan sedoyo. shoho putro ingkang sholeh meniko saget dados amal jariyahipun tiyang sepuh. Tegesipun kito dipun dangu kados pundi anggen kito ngramut dateng putro kito. Dene menawi anggen kito didik putro meniko awon. 2. minongko dados amal jariyahipun kito sedoyo. Menawi didikan kito meniko sahe. ingkang ndongaaken dateng Ibnu Adam kolo wahu (utawi tiang sepahipun)“ Poro rawuh ?! pramilo lewat kesempatan meniko. menawi sampun sedo. kito inggih dipun bales sahe dening Alloh. Poro rawuh getuk menopo gedang goreng ? .

dalam rangka menyambut hari kebahagiaan. poro tamu undangan ingkang kulo hormati. melaksanakaken nikah meniko dipun catat sebagai amal ibadah. menawi lepat nyusun pangapuro. Sebab nikah meniko derek sunnahipun kanjeng Nabi. poro pini sepuh. soho ngamalaken dawuhipun kanjeng Nabi : ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ ّ ُ ْ ُ ُ ِ ُ ِ َ ُ ِ ِ َ ْ َُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ‫تنا كحوا وتنا سلو فإ نى مكاثر بكم المة يوم القيامة‬ ‍ Ingkang artosipun : “Podo nikaho siro kabeh lan podo duweho keturunan siro kabeh. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO NASEHAT PERNIKAHAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمد ل الذى سن لعباده النكاح. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang nikah meniko sampun mboten terpandang asing di kalangan umat Islam. krono besuk ingsun ing dino qiamat akeh-akehan umat lantaran siro kabeh“ . Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang kaping kalih mugiho rohmat ta’dzim dan salam bahagia Alloh tansah dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. lan hadirot ingkang kulo hormati. Sepindah kawulo muji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT ingkang sampung paring rohmat. utawi hari resepsi pernikahan ingkang sanget keramat meniko Mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo meniko kalian Alloh dipun catet dados amal sholeh kito sedoyo. sahinggo kito saget pepanggihan wonten ing puniko majlis. taufik shoho hidayah dateng kito sedoyo. soho poro ahli keluarga lan sohabatipun. poro hadirin. ونها هم عن السفا ح والصلة والسل ُ على سيدن محمد القائل : تنا كحوا وتنا سلوا‬ ْ َُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ِ َ ْ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ‫َ ّ ِ ِ َ ِ ِ ّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ِ ّ َ ِ َ ّ َ ُ َ ّ َم‬ ّ ُ ْ ْ َْ ِ ْ ِ َ ْ ّ َِ ْ ِ ِ ّ ِ ‫َِ ّ ُ َ ِ ُ ِ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ ِ َ َ ِ َ ََ َِ ِ ََ ْ َ ِ ِ َ ْ َ ِ ْ َ َ ّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّة‬ ‫.Sampun ngantuk menopo dereng ? Kintenipun cekap semanten atur kawulo. Kranten menurut ajaran agama Islam.فإنى مكاثر بكم المم يوم القيامة وعلى اله واصحابه اجمعين أما بعد فل حول ول قو َ ال با ل العلي العظيم‬ Poro Bapak Kiyai. Amien.

tegesipun tiang dados manten utawi tiang nikah meniko ngraosaken nikmat lahir lan batin. Huruf Kaf lan Huruf Ha’ (Nikah ‫ )نكح‬ing tigang huruf kolowahu anggadahi singkatan utawi anggadahi arti piyambak-piyambak. Inggih meniko : Huruf Nun. Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Salajengipun menurut sebagian Ulama. Nomer kaleh huruf Kaf. Dene Islam didalam nikah meniko. Ingkang artosipun cerito tegesipun tiyang menawi sampun nikah. sehinggo panggonan lenggahipun meniko dipun utamaaken wonten ngajeng piyambak kados dene palenggahanipun raja lan permaisuri. benten kaleh tiang taksih bujangan. mboten kenging dipun pisahaken. dados syarat syahipun nikah. Nomer tigo Huruf Haa meniko singkatan saking kata Hikayah. Tegesipun dados manten meniko selalu dipun mulyaaken selalu keramat. Kranten tiang jaler meniko ingkang bertanggung jawab dumateng tiang istri lan putroputrinipun. Menurut Islam. meniko maleh saget cerito-cerito kaleh garwanipun. meniko singkatan saking kata Karomah utawi keramat. adus jinabat. Nomer setunggal huruf Nun meniko singkatan sangking kata Ni’mat. sholat.Shoho Islam didalam nikah meniko dados syarat syahipun nikah. tapi menawi sampun nikah. sesuci. menawi wonten kamar tilem piambek kleasak-klesik. Antara suami lan istri. lan sanesipun. bilih Islam lan nikah. glimpang-glimpung. nikah boten dados syah kejawi mboten Islam. Dados kanti meniko saget kito simpulaken. kaleh bantal guling. yen teng kamar saget cerito-cerito kaleh garwane Poro rawuh ingkang kulo hormati !! Kajawi saking meniko taksih wonten malih kewajiban-kewajiban ingkang kedah dipun laksanaaken. wonten ingkang jelasaken bilih tembung nikah meniko asalipun tembung arab ingkang terdiri saking tigang huruf. Shoho perintah ngamalaken dawuh-dawuhipun Alloh kados dene : puoso. Sebab nikah di dalam Islam meniko dados amal ibadah. Dene kewajibanupun tiang jaler sebagai suami. meniko kedan mulang dumateng istrinipun ingkang sahe. Alloh sampun dawuh wonten Al-Qur’an ِ َ ّ ََ َ ْ ُ ّ َ ُ َ ّ ‫الر جال قوامو ن على النسآ ء‬ Artosipun : . meniko merupakan hal ingkang selalu berhubungan.

menawi dipun sawang ingkang jaler. والصلة والسلم على سيدنا ومولنا محمد القائل النكا ح سنتى فمن أحب‬ ّ َ ُ َ َْ َ َ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ٌ ْ َِ ٌ ِ َ ُ َ ِ ِْ َ ْ ِ ُ ِ ْ ِ ْ ُ َ َ ‫ُق‬ ‫فطر تى فليتسن بسنتى وعلى اله و أصحا به ومن واله اما بعد‬ ّ ََ َْ ََ َ َ ِ ُّ ِ ّ َ َ َ ْ َ ِ َ ْ ِ Poro bapak. kranten meniko derek dawuhipun . Ngawontenaken walimah meniko hukumipun sunah. Poro rawuh ingkang kulo hormati. lintu wekdal Insyaa Allah saget dipun sambung malih. dalam rangka menghadiri undangan walimatul Ursy ing saat meniko. ing antawisipun inggih meniko. Shoho menawi dipun tinggal kesah ingkang jaler. Lan menawi dipun perintah kedah selalu to’at. kados dawuhipun kanjeng Nabi. poro ibu. utawi manut. lan naliko siro perintah tansah manut lan naliko siro tinggal lungo. tiang estri kedah selalu anjagi dirinipun (utawi badanipun) lan njagi bandanipun. ingkang sampun paring pintenpinten rohmat dateng kito sedoyo. sehinggo kito saget makempal wonten ing meniko majlis. Kupat lepet taline janur Lepat luput tetep dadiho sedulur Akhiripun sedoyo kelepatan kulo awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten. tansah jaga awake lan bondo siro“ Porp Bapak poro Ibu kintenipun namung mekaten atur kawulo. selagi perintahipun kolo wahu mboten perkawis maksiat.“Bilih tiang jaler meniko ingkang jemenengi/mimpin dateng tiang estri“ Dene kewajiban tiang estri dateng tiang jaler. hadirin sedoyo ingkang kawulo mulyaaken. ingkang dawuhipun mekaten : ‫خير النسآء إمرأة إذا نظر ت إليها سرتك وان امرتها اطا عتك وان غبت عنها حفظتك فى مالك ونفسها‬ َ ِ ْ َ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ِ ْ َِ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َِ َ ْ ّ َ َ ْ َِ َ ْ َ َ َ ِ ٌ ََ ْ ِ ِ َ ّ ُ ْ َ Ingkang artosipun : “Sak apik-apike wong wadon sing naliko siro sawang. kedah tansah bingahaken. deweke tansah bungahake marang siro. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO SAMBUTAN WALIMATUL URSY ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذل قد قا ل فى كتابه الكريم. وانكحوا اليامى منكم والصالحين من عباد كم وإما ئكم وإم ئكم إن يكونوا‬ ْ ُ ْ ُ َ ْ ِ ْ ُ ِ َ َِ ْ ُ ِ َ َِ ْ ُ ِ َ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ ّ َ ْ ُ ْ ِ َ ّ َ ْ ْ ُ ِ ْ ََ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ّ َ َ ْ َ َ ِ ُّ ُ ّ ‫ف َراء يغنيهم ال من فضله و ال واسع عليم. ingkang dipun riwayataken dening shohabat Abi Hurairah. Sakderengipun kulo matur nopo ingkang Alloh SWT.

Benten kaleh dugeni undangan saklintunipun walimah manten. bilih piyambakipun nglaksanaaken nikah damel maskawin (Mahar) rupi emas sak bobotipun kelungsu kurmo salajengipun kanjeng Nabi ngendiko. Lan menawi wonten perkawis maksiat utawi perkawis ingkang nglaraaken manah. meniko ingkang dipun undang. sami ugi walimah khitan utawi maulud. inggih ingkang langkung rumiyin meniko ingkang dipun dugeni“ Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kolo wahu kawulo ngaturaken bilih ndugeni dateng undangan walimah manten meniko hukumipun wajib. menawi wonten setunggal wekdal meniko wonten undangan kaleh. utawi dugeni dateng walimah. sohabat Abdurrohman bin Auf. meniko boten wajib nekani. Dene ingkang paling utami utawi ingkang afdhol inggih meniko “Walimatul ‘Ursy utawi Walimah Manten” Dene masalah ijabatut-da’wah. matur dateng kanjeng Nabi. utawi tigo. weninipun katah. bilih wonten salah setunggulipun wekdal. فإن سبق أحدهما فأ جب الذي سبق‬ Ingkang artosipun : “Menawi kempal tiang ngundang kalih (sareng wekdalipun) moko ingkang dipun dugeni. meniko podo ingkang dipun dugeni langkung rumiyin ngundangipun.kanjeng Nabi. wonten kalane walimatul maulid. wonten kalane walimah ngedekaken griyo utawi boyongan. meniko ingkang dipun dugeni gedah ingkang langkung parek griyanipun. meniko ndugeni hukumipun sunat. Dene menawi perekipun. Hal meniko damel dasar hadisipun kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken deneng Abu Dawut RA َ َ َ ِ ّ ْ ِ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ً َ َ ُ َ ْ َ ْ ِ ََ ِ َ ِ َ َ َ َ ْ ِ َ ِ ‫إذا إجتمع دا عيان فأجب أقربه بابا. shoho sanesipun. Poro rawuh !. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Bicoro masalah walimah meniko. wajib ndugeni. tiang ingkang langkung parek lawang griyonipun. ٍ َ ِ ْ ََ ْ ِْ َ َ َ َ َ َ ‫بار ك ال لك أولم ولو بشاة‬ “Tegesipun kanjeng Nabi donga’aken barokah. meniko hukumipun inggih benten-benten. lajeng perintah ngawontenaken walimah senajan namun nyembelih maendho setunggal. sa’lajengipun. Menawi salah setunggalipun meniko langkung rumiyin. boten wonten perkawis mungkar utawi maksiat. utawi aqiqoh. kados ingkang kasebut wonten ing kitab-kitab fiqih. Dene menawi walimah saklintunipun manten. selagi wonten majlis walimah manten kolowahu. Wonten kala : Walimatul ‘Ursy wonten kalane walimatul khitan. Menawi walimah manten. kados .

Sebabipun wonten ing majlis walimah manten meniko wonten tiyang ingkang nyandang susah utawi sakit malah sedoyonipun ngraosaken ayem seneng lan bungah. sedoyo kelepatan kulo nyuwun pangapunten. وعلى أله وصحبه صلة وسلما كثيرا. فل حول و ل قو َ ال بال العلي العظيم‬ . Pramilo dugeni dateng undangan walimah khitan utawi kelahiran hukumipun sunat boten wajib. Poro rawuh. Tepi sedoyo kolowahu utaminipun dipun dugeni kranton meniko derek dawuhipun kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken dening Imam Muslim : ْ َ ْ َ ْ َ ً ِ ْ ُ َ َ ْ َِ ّ َ ُ ْ َ ً ِ َ َ َ َ ْ ِ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ِ ُ َ ِ ‫إذا دعي احدكم فليجب فإ نْ كان صا ئما فليصل وان كان مفطرا فليطعم‬ Ingkang artosipun : “Menowo siro diundang mangko becik tekoho manwa siro poso mangko donga’no bagus lan barokah menawo siri ora poso mongko mangano“ Poro Rawuh kintenipun cekap semanten kangge sambutan kulo akhiripun kulo akhiri kupat lepet taline janur. Lan menawi walimah khitan utawi walimah maulid (kelahiran) tumrap tiyang ingkang dipun undang dugeni walimah meniko hukumipun sunat. menawi ndugeni datang walimah manten meniko wajib. lan menikolah ingkang dados wajibipun dugeni undangan walimah manten. أما بعد. lepat luput panggahodadi sedulur. Tegesipun tiyang ingkang dipun unddang seneng. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PENERIMAAN KEMANTEN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ َ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ْ ‫َُ َ ِ َ ْ َ ِ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ً َ ِ ْ ً َ َ َ َ ّ َ َد‬ ‫الحمد ل الذى خلق من الماء بشرا فجعلمه نسبا وصهرأ. meniko nopo rahasianipun utawi sebabipun masalah dugeni walimah meniko kok benten-benten ? menurut sebagian Ulama meniko wonten ingkang njelasaken. tapi lare ingkang dipun khitani utawi ibu ingkang nglahiraken meniko ngalami sakit. kranten wonten ing griyanipun tiyang ingkang kagungan hajat meniko wonten ingkang ngraosaken sakit utawi payah.الخلق والورى. وكان ربك ق ِيرا والصلة والسلم على سيدنا محمد أفضل‬ ِ ُ ْ ْ َْ ِ ْ ِ َ ْ ّ َِ ْ ِ ِ ّ ِ ‫ْ َ ْ ِ َ ْ َ َ َ ََ َِ ِ َ َ ْ ِ ِ َ َ ً َ َ َ ً َ ِ ْ ً َ ّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّة‬ ‫.dene walimah khitan utawi walimah maulid meniko dugeni hukumipun sunat. Tegesipun tiyang ingkang dipun undang seneng tiyang ingkang ngundang seneng.

langkung rumiyin kulo nglahiraken puji lan syukur dateng Alloh SWT. shoho poro sinoman ingkang sami leladen. pasugatan. ‫امين يا ر ب العا لمين‬ َ ِْ َ َ ْ ّ َ َ َ ِْ َ Poro Rawuh Ingkang Kulo Hormati Wonteng ing mriki kawulo minongko wakilipun Bapak Hamid ingkang kagungan dalem sepindah kawulo ngaturaken sugeng Rawuh. khusus ipun dumateng Bapak Hamid selaku tiang sepahipun penganten putri inggih puniko ingkang asmo sederek Hindun. papan pinaraan. Dene punopo panjenengan sedoyo kerso ngrawuhi undanganipun Bapak Hamid sekeluarga boten kesupen Bapak Hamid sekeluarga ngaturaken. Shoho poro hadirin lan hadirot ingkang kulo hormati. . Wonten ing mriki kawulo minongko wakilipun Bapak Shohibul Hajat utawi ingkang kagungan dalem. sami rawuh wonten ing dalemipun Bapak Hamid puniko. kanthi kawontenan ingkang sehat wal afiat. dumateng poro tamu-tamu sedoyo. mugi-mugi atas kerawuhan kito sedoyo ing saat meniko andadosaken sababiyahipun kito mbenjang pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi. Ugi dumateng poro ahli keluarga lan poro sohabatipun. ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat Taufik shoho Hidayah dumateng kito sedoyo. Pramilo ing mriki kanti raos maremipun penggalih shoho bingahipun manah. sami ugi sangking undangan walimatul Ursy. guyub lan rukun. lan monggo hidangan ingkang sampun kasediaaken meniko kito ni’mati utawi kito dahar kanthi dipun kawiti mawi upacara Bismillahirrahmanirrahim. ْ ُ ِ ْ ُ ُ ِ ً ْ َ ًَ ْ َ ‫مر حبا أهل بحضو ر كم‬ Ingkang kaping kalih Bapak Hamid sekeluargo nyuwun agunging pangapunten dateng hadirin sedoyo mengenai kekirangan sangking segi nopo kemawon. Sami ugi sangking segi panggenan. utawi poro pengantar kemanten. poro Ibu Shoho sedoyo tamu undangan walimatul Ursy ingkang kawulo mulya’aken. Mboten kesupen dumateng sedoyo poro pengantar kemanten ingkang kawulo hormati. Monggo dipun dahar sa’wontenipun. dumateng keluarga mriki. Shoho Rohmat lan Salam bahagia Alloh mugio tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi besar Muhammad SAW.Poro Bapak. Sehinggo kito saget keroyo-royo. Poro rawuh ingkang kawulo hormati ! Sa’lajengipun kolo wahu Bapak wali utawi tiang sepuhipun penganten putri sampun masrahaken putro-putrinipun.

Dene menawi terus kundur kawulo mboten saget nyangoni menopomenopo. وحرم علين السفا ح. shoho poro tamu pengantar penganten ingkang kulo hormati. penyerahanipun kolo wahu kulo trami kalean asto kaleh. mugi-mugi kundur panjenengan saking griyo mriki. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang terakhir mbok bilih acara meniko mangke sampun paripurno. Sa’derengipun kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke. ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak.shoho kanti ucapan Alhamdulillah. menawi panjenengan wonten ingkang kerso jagong. Poro Tamu undangan ingkang kawulo mulyaaken. ingkang sampun pareng Rohmat soho nikmat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo. langkung rumiyen kulo muji syukur Alhamdulillah dateng ngarsanipun Alloh SWT. sehinggo saget membentuk rumah tangga ingkang bahagia. Mugimugi kulo selaku tiyang sepuh mriki. maslahah lan barokah dibawah naungan ridho Alloh SWT. kulo nyuwun agunging pangapunten. sedoyo kelepatan kulo. mboten wonten alangan punopo Amien. namung saget ndonga’aken. kirang langkungipun anggen kulo matur. Amien. sejahtera. kalian Alloh dipun paringi wilujeng. kanti kawontenan rahayu wilujeng widodo lir sambi kolo. lan langsung mulai saat meniko kemanten kaleh kolowahu kulo akehi dados putro kulo kiambak lan dados keluarga kulo.‫الحمدِل الذى أحلنا النكا ح. kulo cekapi semanten kemawon. Akhiripun kangge kulo. . Poro Ibu. sageto mendidik shoho ngopeni dateng putro kaleh kolowahu. ugi malah matur nuwun. Shoho kulo nyuwun tambahi doa restu. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PENYERAHAN KEMANTEN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . kawulo inggih nyumbanggaaken. والصلة والسلم على سيد نا محمد الذى هدا نا إلى سبيل النجاح‬ َ َ ّ ِ ْ ِ َ َِ َ َ َ ِ ّ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ َ ّ َ ْ ََ َ ّ َ َ َ َ ّ َ َّ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ِ ِ ّ ِ َ ّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّ َ ِ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ َِ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ‫وعلى اله وأصحابه أهله الصدق والصلح أما بعد فل حول ول قوة إل بال‬ Poro Bapak. sehingga kulo lan panjenengan sami saget rawoh wonteng ing majlis puniko.

Poro rawuh. mugi-mugi wekdal meniko saget kulo gunaaken ingkang sa’sahe-sahenipun. kanti pasrah bongko’an tegesipun inggih kados mekaten meniko kawontenanipun.Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat Ta’dzim Alloh soho salam tansah tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW soho para ahli keluarga lumeber dateng kito ingkang sami rawuh ing majlis puniko. wonten ing mriki kawulo minongko wakil saking walinipun pengantin putro inggih puniko Bapak Hamid. ugi kulo wahu sampun dipun laksanakaken Aqad Nikah. wonten ing mriki kawulo atas nami wakil para tamu pengantar pengantin. Shoho matur nuwun sa’agengipun dumateng Bapak Shohibul baik mriki sekeluarga. Pramilo kanti raos bingahipun manah. sakrehning sederek Hasan puniko sampun trami dados putro mantunipun bapak shohibul bait mriki. dumateng bapak Shohibul bait mriki minongko tiyang sepuhipun pengantin putri. shoho kanthi ucapan “Bismilah” sederek Hasan meniko kulo pasrahaken sa’doyonipun dumateng Bapak Shohibul bait mriki. shoho hidangan engkang arupi daharan lan unjukan ingkang kados mekaten meniko mewahipun. kawulo nampi Amanat sangking Bapak Hamid. ‫امين يا ر ب العا لمين‬ َ ِْ َ َ ْ ّ َ َ َ ِْ َ Poro rawuh sedoyo kangge selajengipun. wonten ing mriki kawulo minongko wakil sangking walinipun pengantin putro shoho atas nami wakil sedoyo tamu pengantar pengantin putra. shoho dipun bales kanthi balesan ingkang sakkatah-katahipun. ingkang sampun bersusah payah budhi dhaya nyediaaken papan pinara’an. Sehinggo kanthi pertemuan kito ing majlis puniko saget dadosaken sababiyahhipun kito pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi benjang ing dinten Qiamat. ingkang supadoso masrahaken si manten jaler ingkang Asma sederek Hasan puniko. mboten saget mbales atas penghormatan meniko kejawi namung saget dungaaken dateng Bapak Shohibul bait mriki kanthi ucapan ‫جزا كم ال خير الجزا كثرا‬ ً َْ َ َ ْ َ َْ ُ ُ ُ َ َ Mugi-mugi atas jerih payahipun utawi penghormatanipun Bapak Shohibul bait mriki sekeluarga tansah andadosno amal sholehipun ingkang ditrimo dening Allah. Kolo wahu bidal sangking dalemipun. Pramilo. Dene menawi wonten kekirangipun . Amien Poro rawuh ingkang kulo mulyaaken ! Ingkang kaping tigonipun kawulo ngaturaken agunging panuwun dumateng sederek pranoto acoro ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo. Sepindah kawula ngraos syukur Alhamdulillah dateng Allah SWT.

Shoho kangge kulo pribadi sedoyo kesalahan awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten ingkang sak katah-katahipun. tansah dipun paringi slamet. Amien. Mugi kulo sa’rombongan wangsul saking dalem mriki. Poro rawuh ingkang kulo mulya’aken ! Ingkang terakhir kawulo ugi atas kami nami wakil saking rombongan pengantar penganting mbok bilih acara puniko mangke sampun paripurno. Hadirin sekalian ingkang kulo hormati ! Minangkani awalipun atur kulo ing mriki kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat. kados pundi amrih saget sahenipun. ucapan-ucapan. sedoyo keluarga lan masyarakat mriki kersoho paring bimbingan soho tuntunan. Dene menawin wonten kekiranganipun sangking segi nopokemawon. Shoho sa’derengipun kulo pungkasi. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO THOLABUL ILMI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ٍ َ ّ ُ ََ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ َ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ ِ َ َ َ ْ ِ َ َ ّ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى فضل بني أدم با لعلم والعمل. tindak tanduk ingkang kurang nyocokidateng panggalehipun Bapak Shohibul Bait mriki sakeluarga. sami ugi : segi pendidikan. Ni’mat. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! . wilujeng. kawulo suwun Bapak Shohibul bait mriki umumipun. ugi nyuwun pamit pindah. والصلة والسلم على سيدنا محمد على كل حال. sehinggo kulo lan panjenengan saged karoyo-royo bucal thempo ninggalno griyo.sangking segi nopokemawon. Ilmu sing keno kangge sangu dateng griyane moro tuwo. boten wonten setunggal alangan punopo. Shoho ilmu sing keno kangge sangune ngadep datang kang moho kuoso. kawulo sa’rombongan. pendamelan lan sanesipun. saking tingkah laku. soho nyuwun tambahipun do’a restu. tumuju dateng griyanipun piyambak. utawi dudo golek rondho. ninggal bondho lan rojo koyo sami saget rawo wonten ing majlis puniko boten ategas prawan golek joko. poro Ibu. dumateng kulo. Nanging leres-leres golek ilmu Agomo. lan panjenengan sedoyo. kulo nyuwun agunging pangapunten. kawulo minongko wakil saking sedoyo pengantar pengantin. segi pengalaman. و على اله واصحا به‬ ‫اصحاب الكرامة والكمل أما بعد‬ ّ ْ ََْ َ َِ َ َْ ِ َ ْ َ Dumateng Poro Bapak.

sampun ketinggalan jaman. dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Sa’niki sampun kathah sekolahan sampun kathah tempat-tempat pendidikan. ngrowek.Sebagai pengajak kulo monggo iang saat meniko kulo lan panjenengan samiho niat ngaji. Hal meniko cocok kalian dawohipun Alloh wonten Al-Qur’an. tengriyo namung kluyur-kluyur jogrok klimprakklimprik kados sarung goyor. untune entek. meniko tetep kewajiban pados ilmu. Kito tingkataken anggen kito belajar. Supados benjang angsal ilmu ingkang katah lan manfaat soho ilmu ingkang saget beto bahagia lan wilujeng donyo lan akherat. Kanjeng Nabi dawoh : ‫)طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة )رواه ابن عبد البر‬ ٍ َ ِْ ُ َ ٍ ِِ ُ ّ ُ ََ ٌ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ََ Ingkang artosipun : “Bilih pados ilmu meniko dipun fardhuaken tumrap saben-saben tiyang Islam jaler lan istri“ Soho kanti hadist meniko kito sampun jelas bilih pados ilmu meniko merupakan proses ingkang serba terus tanpa wonten bates waktu baik kapanpun. Dados senajan tiyangnipun sampun tuwek. ngamalipun boten dipun terimo dening Alloh. Amargi. Surat AlMujadalah ayat 11 ٍ َ َ َ َ ْ ِ ْ ْ ُْ ُ َ ْ ِ ّ َ ْ ُ ْ ِ ْ َُ َ ْ ِ ّ ‫يرفع الُ الذ ين آمنوا منكم والذ ين أوتوا العلم درجات‬ ِ َْ َ Artosipun : “Allah bade ngangkat derajatipun tiyang-tiyang ingkang beriman lan tiyang-tiyang ingkang nggadahi ilmu dateng pinten-pinten derajat“ Tapi sa’wangsulipun menawi kito boten anggadahi ilmu boten saget ngaji lan boten purun belajar lan boten sekolah. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Keranten tiyang niku menawi boten gadah ilmu senajan toh ibadah sampek jungkir balik. niki sampun jaman merdeka boten kados jaman penjajah. tapi boten dipun ilmuni meniko tiwas bal gedual. Niat ibadah dateng ngarsanipun Allah SWT. Mardudatun Laa tugbalu. Pramilo monggo kito tingkataken . Pramilo sangkeng meniko. ُ َْ ُ َ ٌَ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ِْ ِ ْ َ ِ ْ َ ّ ُ ُ ‫و كل من بغير علم يعمل اعماله مر دو دة ل تقبل‬ Tiyang niku menawi boten gadah ilmu. monggo Poro Rawoh sedoyo terutama adik-adik lan generasi Muda-mudi remaja Islam. niku nggih boten patut. utawi ibadah mempeng. elek. ora tedas peyek. Keranten pancen dados tiyang Islam lho Pak?! Bu?! Ngaji niku wajib tumrap kito sedoyo.

Diajar nangis. kirang langkungipun kulo nyuwun pangapunten. Sa’bendino ngente’no sego. karo Kakang mbangkang. karo tonggo ora duwe dugho. nopo maleh pendidikan Ilmu Agama. kuping gemrebek weteng muneg-muneg. bendino kur telek-telek mergo duwe anak ndablek kon mergawe ora untek menengahe malah mbegegek lek ngeteniki tiyang sepuh susah menopo boten? Poro Bapak Poro Ibu? Mulane monggo putro-putrine dipun didik ingkang saestu supados leres-leres saget kados lare ingkang berguna bagi Agama. Soho dumateng poro Bapak. dodo ampek. والص َة والسلم‬ َِ َ َ َ ْ ِ َّ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. lan sanessanesipun. فقال ال تعالى : واعتصموا بحبل ال جميعا ول تفرقوا‬ ْ ُ ّ َ َ َ َ ً ْ ِ َ ِ ِ ْ َ َ ْ ُ ِ َْ َ ّ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ ْ َ َ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ََ Dumateng Poro Bapak Pinisepuh. awak sak kujur rasane dredek. kon minggat boten budal. Poro konco-konco. boten purun sekolah. di guwak moleh bendino ngentekno sego. Poro santri putra soho Putri ingkang kulo hormati. Soho ingkang saget menjunjung tinggih Harkat lan Martabat tiyang sepuhipun kaleh. karo Paklek mendelik. di tuturi boten manut. karo dulur ngladur. soho Poro Bapak Kiyai ingkang kulo mulya’aken. Niku nggeh nyusahaken tiyang sepuh nipun. datang langgar. Keranten lare niku menawi boten kenal pendidikan. pados ilmu pengetahuan ingkang kathah. Ingkang cocok dawohipun kanjeng Nabi ِ ّ ِ ْ ُ ُ ََْ ِ ّ ُ َْ ‫خير الناس أنفعهم للنآس‬ Artosipun : “Sa’bagus-baguse menongso yoiku sing manfaat marang. Ibu sampun ngantos ketinggalan. karo bapak galak. Bangsa lan Negoro. awak dredek. Menawi kentandang gaweh boten purun. karo Ibu nesu. ojo sampek gadah putro sing lolak-lolok. Boten kesupen . gelisah pikiran jibek napas sesek. didhol ora payu Akheripun tiyang sepuhipun namung susah. menungso liyane“ Poro rawo ingkang kulo hormati ! Kintenipun cekap semanten atur kulo. karo Pakdhe gumedhe. jaluki duwit. irung pilek. karo Embah mbantah. boten purun datang masjid.anggen kito belajar. boten purun ngaji. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO KESAN PESAN KEPADA PARA SANTRI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ُ َ ّ َ ُ ‫ّ ْ ِ ْ ُ ِ ْ ََ َ َ َ ِ ِ ّ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ِ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ ِ ْ َ َ ّل‬ ‫الحمدِل رب العا لمين الذي هدا نا إلى الرشد المبين وامرنا بالتحاد والعتصام بحبل ال المتين.

isoho dadi santri sing cocok kaleh sebutane santri. TRI. Inggih meniko No 1 : ‫( اطيع ال‬To’at dumateng Alloh) No. Lewat suasana ingkang indah. kejawi nglahiraken raos puji syukur. َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ َْ ‫الحمدِل رب العالمين‬ Ingkang kapingkalihipun Rohmat soho salam mugio tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW shohor poro Ahli Keluarga lan sahabatipun. Dados Santri niku insan (manungso) ingkang kedah netepi perkawis tigo. dateng Alloh SWT kanthi ucapan…. niku berarti Tigo. Ingkang maksudipun SAN niku Insan utawi menungso. II ‫( اطيع الر سول‬To’at dumateng َ ُ ِْ َ َ ْ ُ ّ ُ ِْ َ Rosul) No. Nopo malih tumrap kito sedoyo sebagai santri. Pramilo merupakan suatu hal engkang sanget berharga shoho sanget penting menawi wonten kesempatan meniko kulo mengajak dumateng konco-konco kangge ningkataken mutu semangat belajar lan berjuang kanthi sungguh-sungguh lan sabar. III ‫( اولى المر‬To’at dumateng Pemerintah). cerah terang benderang. Sampun ngantos putus sebelum berhasil. kulo saget merasa bangga lan gembira kranten ing saat meniko kulo dipun takdiraken dening Allah saget bertemu.dumateng Adi-adik senasip lan sa’perjuangan ingkang kulo sayangi. Poro konco-konco santri ingkang kulo hormati ! Pada kesempatan niki. kintenipun boten wonteng kata-kata ingkang manis. ِ ْ َ ْ ِْ ُ Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Wonten sebagian Ulama ingkang njelasaken : Bilih santri meniko singkatan sangking gangsal kata inggih meniko : SANTRI : SA berarti sanggup N berarti nerusaken T berarti tuntunan . Kaping tigonipun kulo aturaken matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kulo kangge ngisi wontenipun acara ing saat meniko. pada kesempatan meniko. berpadu lan bersatu kaliyan rekanrekan santri ingkang giat lan gigih dalam memperjuangkan syariat Islam Agama Alloh. ingkang pantes kulo aturaken wonten permulaan atur kulo. Mugi-mugi wekdal meniko mangke saget kulo guna’aken ingkang sa’sahe-sahenipun.

Tak goyang karena gelombang. tabah lan sabar dalam menghadapi sesuatu. terjun wonten jam’iyah utawi organisasi. ِ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ ََ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ‫ل أقعد الجبن عن الهيجاء* ولو تو لت زمر العداء‬ Ingkang artosipun : “Aku ora bakal mandek wedi sangking pertempuran senajan musuh berbondong-bondong melawan“ Kejawi sangking meniko pancen santri meniko ingkang bertanggung jawab dateng maju munduripun utawi gesang lan matinipun umat beragama wonten masa depan. Tak muntir karena petir. Tak gopoh melawan musuh. Pramilo sangking meniko monggo kito samiyo ngatah-ngatahaken dongo nyuwun dateng Alloh. Boten purun berjuang nyiaraken agami Islam. Hal meniko cocok kalian qoulipun Iman Ibnu Malik wonten kitab Alfiyah . bererti kito meniko nuduhaken kematian lan kemunduruan agami wonten ing masa depan. Tak Mundur dalam bertempur.R berarti Rosul I berarti Ilahi Dados sebagai santri kedah sanggup nerusaken tuntunan Rosul Ilahi. kados dene jam’iyah qiroah utawi jam’iyah dibaiyah shoho jam’iyah seni hadroah shoho sanes-sanesipun. Tak gentar halilintar. Mendal karena rayuan gombal. Tak cemas karena panas. Tapi sak wangsulipun menawi kito sedoyo sebagai santri utawi sebagai generasi muda-mudi Islam purun belajar ilmu agami ingkang mempeng shoho purun berjuang terjun wonten jam’iyah-jam’iyah. Tak heran karena hujan. Imam Gozali wonteb kitab . boten purun bertekat melingkis celana melangkahkan kaki. Shoho kedah berjuang lan anggadahi I’tiqod ingkang kiat. ‫ عظة النا شئين‬njelasaken ّ ‫إ ّ فى يد كم أمر المة * وفى إقدا مكم حيا تها‬ َ َ َ َ ْ ُ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ّ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ِ َ ِ ‫ِن‬ Ingkang Artosipun : “Sa’temene ono ing tangan siro kabeh iku letak urusan umat yakni urip utowo matine lan ono ing derap langkah siro iku maju lan mundure umat” Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Dados jelasipun menawi kito sebagai santri. Insya Allah kehidupan agama lan kemajuan agama wonten ing masa depan tetap cerah bersinar terang. mugi-mugi Alloh ngasilaken perjuangan kito sedoyo sehinggo saget tercapai lain .

aman. صد ق ال العظيم‬ ُ َ ْ َ َ ِ ِ ّ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ َِ ُ ْ ُ ِ ْ ِ ّ ِ َ ْ ّ َ ِ Hadrotul Mukarromin. lan ridlo Allah. shoho Rohmat Allah lan salam mugiho dipun tetepaken dateng Nabi Pejuang Islam. bangsa lan negara ‫ بلدة طيبة ورب غفور‬Negara aman. Keranten Agami Islam. Cekap semanten atur kulo. Poro Hadirin ingkang kulo hormati ! Menurut pandangan Islam. adik-adik senasib lan sa’perjuangan ingkang kulo sayangi. shoho boten melanggar dateng ajaran Islam.terwujud cita-cita agama. agama ingkang paling mulyo minggahipun Alloh. masa ingkang penuh sifat murka lan kejam menuju masa damai. adil ٌ ْ ُ َ ّ َ َ ٌ َ َّ ٌ َ ْ َ dan makmur penuh ampunan. Sedoyo kelepatan nyuwon pangapunten ingkang kathah. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والمو عظة الحسنة وجادلهم بالتى هي احسن. selagi tiyang ingkang memeluk Agami Islam kolowahu-boten menyimpang lan melanggar dateng garis-garis agami Islam. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PERJUANGAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫ال َمدِل الذي اكرم المجا هدين. shoho kawilujengan lahir lan batin meniko boten saget dipun wujudaken sambi turu utawi tenguk-tenguk kaliyan lingguh silo tumpang. tentram. rekan-rekan. damai. yakni saking masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. shoho wilujeng wonteng ing dunyo lan akhirat. واذل المعتدين وأفهمنا من علوم الدين. poro Ulama’ul Amilin khususipun poro Bapak kiyai ingkang kulo hormati. Amin. inggih puniko agami Islam. meniko bade mejamin umat manusia menuju hidup bahagia lahir lan batin.من الشيطان الرجيمن. فقال ال تعالى فى القرآن الكريم أعو ذ بال‬ ‫. والصلة والسلم على اشرف المرسلين سيدنا‬ َ ِ ّ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ ْ ُُ ْ ِ َ َ َ ْ ََ َ ْ ِ َ ْ ُ ْ ّ َ َ َ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ِ ُ ْ ‫َ ْح‬ ِ ِ ُ ْ ُ َ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ ْ َ َِ ْ ُ َ ِ َ َِ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ ‫محمد وعلى أله واصحا به ومن تبعهم الى تبعهم الى يو م الدين أما بعد. Nabi pemimpin Arab lan ajam ingkang beto umat manusioa sangking masa ingkang hitam kelam. ingkang penuh cahaya bagaikan sinar bulan ing tengah malam. Tuhan Semesta Alam. tapi kangge mencapai lan ngasilaken kebahagiaan. ingkang mucal menungso mawi Qolam tentang ilmu ingkang dereng difaham. Langkung rumiyin kulo manjataken puji syukur dateng Alloh SWT. Sahabat-sahabat. meniko boten saget wujud tanpa dipun tuntut kalian perjuangan ingkang sungguh-sungguh Sedoyo kolo wahu boten berhasil nopo malih kangge mempertahankan .

Hal meniko menawi kito kurang waspada. katah poro remaja ingkang menggemari kebudayaan luar tapi boten dipun saring. langgar lan sanesipun. ngorbanaken jiwa raga. Terutami wonten kalangan muda-mudi. Firman Alloh wonten Al-Qur’an : ‫و جا هدوا بأموا لكم وأنفسكم فى سبيل ال‬ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ِ ُ ْ ََ ْ ُ ِ َ ْ َ ِ ْ ُ ِ َ َ Ingkang artosipun : “Lan berjuango siro kabeh klawan bondo siro lan awak siro ing dalem agamane Alloh“ Nopo maleh memasuki abad modern saat meniko katah kebudayaan-kebudayaan asing ingkang mlebet wonten negari kito Indonesia. utawi ndandosi bangunan kolo wahu. Kito sebagai generasi penerus pewaris sangking generasi ingkang rumiyin sampun jerih payah mewarisi kito bangunan masjid-masjid. supados generasi ingkang bade datang ingkang ngrahosa ken jasa kita. shoho harta benda demi kejayaan Islam. Sa’meniko kito ugi kedah purun bangun. utawi boten kito cegah. Hal meniko cocok kaleh dawuhipun Al Hukama ‫لقد غر سوا فأ كلنا وإننا* لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ Ingkang artosipun : “Sa’temene wong-wong kang dingin wis podho nandur jasa sehinggo kito sing mangan jasane lan sa’temene kito ugo nandur sehinggo wongkang sa’wise kito (generasi mendatang) mangan jasa kito“ Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Pramilo sangking meniko kangge ngasilake kejayaan Islam dan kebahagiaan kaum . lan kaum muslimin. Kito kedah ringan tangan lan bermurah hati.shoho melestarikan nilai kemulyaan Islam meniko. lan ugi kito ingkang ngraosaken utawi ingkang nggunaaken bangunan-bangunan kolo wahu. remaja. poro ‫ أغنياء‬poro ََْ َ dermawan. soyo dangu bade merajalela. cocok nopo boten kalian ajaran agami Islam ? niki boten peduli. ingkang bertentangan kalian agami Islam. gedunggedung madrasah. sehinggo saget ngalahaken kebudayaan Islam piyambak akhiripun umat Islam piambak ingkang bade rugi. sampun ngatos bahil utawi kumed ngurbanaken harta benda kangge Kepentingan Agami kito. Pramilo sangking meniko kulo anjuraken dateng poro Jutawan.

bahagia. saget bertemu. tonggo teparu.‫الحمدِل الذى على ما ختمناه من الدراسة. poro Bapak wali murid ingkang kulo hormati. soho dumateng poro .muslimin monggo sanak famili. ونسئل نفعها لننذر بها اهل القر ية. berpadu lan bersatu wonten ing majelis puniko kanthi keadaan ingkang sehat wal afiat. nanti pitutur ingkang sahe. tercapailah cita-cita kito. اما بعد‬ Hadratul mukarromin. pramilo monggo sepindah malih semangat berjuang lan beramal selalu kito tingkataken sampun ngantos bosen utawi waleh. Cekap semanten atur kulo ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WAKIL SISWA DALAM PENUTUPAN SEKOLAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . lan slamet wonten ing donyo lan akhirot Amin. Hal meniko sesuai kalian dawohipun Allah : ُ َ ْ َ َ ِ ِ ّ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ ََ ُ ْ ُ ‫أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والمو عظة الحسنة وجا دلهم بالتى هي أحسن‬ Ingkang Artosipun : “Ngajako maring dalane Pangeran iro kanti bijaksana lan pitutur kang bagus lan tukaro pendapat maring Qoum kelawan toto coro kang bagus“ Poro Rawuh. supados saget cocok antara ucapan lan perbuatan. lan masyarakat kito ajak menuju dateng dalan agamipun Alloh kanti bijaksana. ومن‬ ُ ْ َ ّ َ ِ ِ َ َِ ِ َ ْ ِ َ ْ ِ َ َّ َ َ َ َّ ‫علم وتعلم فيها لعلء كلمة ال. poro konco-konco sedoyo siswasiswi madrasah……… ingkang kulo sayangi. Poro hadirin sekalian ingkang kulo hormati. Mugi-mugi Alloh SWT enggalo paring kesembadan dateng usaha lan perjuangan kito sehinggo. وعلى اله وأصحا به ومن واله وعلى من أقا م هذ ِ المدرسة. sa’derengipun berhasil. lan tingkah laku ingkang ngremenaken. Sa’derengipun kulo ngaturaken nopo ingkang dados beban kawulo. langkung rumiyin kulo muji syukur dateng Alloh SWT ingkang sampun paring Rohmat Nikmat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo sehinggo kito sami saged karoyo-royo. وند عهم إلل سبيل ربنا بالحكمة‬ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ َِ ْ ُ ُ ْ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ ِ ْ ُ ِ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ ّ َ ِ ُ َ ْ َ َ َ ََ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ َ ْ َ ْ ‫َ ّ َ ُ َ ّ َ ُ َ َ َ ّ ِ َ ُ َ ّ ٍ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ َ َ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ِ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ِه‬ ‫والصلة والسلم على سيدنا محمد إبن عبد ال. poro Ulama’ul amilin poro Bapak guru dan bu guru ingkang kulo taati. Ingkang kaping kalehipun mugi-mugi tambahipun Rahmat Ta’dzim Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW.

boten saget bales punopo-punopo atas jerih payahipun. siang utawi dalu. Boten pandang wekdal. khususipun siswa-siswi kelas tiga tsanawiyah. tenaga. ‫جزا كم ال أحسن الجزاء كثيرا‬ ً ْ َِ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ Mugi-mugi Allah SWT ingkang bales jasa-jasa utawa jerih payahipun Poro Bapak Kiyai. selajengipun kulo sa’konco ngaturaken sedoyo kalepatan dumateng poro Bapak Kiyai soho Bapak Guru wonten ing madrasah puniko. Wonten ing mriki kulo sa’konco. masyarakat agami. soho ingkang katah. sageto manfaat maslahah lan barokah saget manfaati lan barokahi dumateng pribadi kulo. sa’perlu nyampeaken sambutan atas nama wakil sedoyo siswa-siswi. Bapak Guru lan Ibu Guru kanti balesa ingkang sa’sahe-sahenipun. Amien yaa Robbal Aalamien. Wonteng ing mriki kawulo ngaturaken matur nuwun ingkang sa’agungipun dumateng Poro Bapak Kyai. Poro Bapak poro Ibu soho Hadiri sedoyo. mugi-mugiu sedoyo ilmu ingkang sampun kulo pelajari sangking madrasah puniko. panas utawi jawah sak perlu mendidik soho membina dumateng kawulo sa’konco awit milahi mlebet wonten ing madrasah mriki sehingga wekdal puniko saget dipun wastani Tamat tingkat tsanawiyah. Ingkang terakhir kulo nyuwun barokah do’a restu dumateng Poro Bapak Kiyai soho Bapak Guru. lan negari ingkang akhiripun saget dados lantaran . Pramilo sepindah kulo nyuwun dipun aliraken samudra kemaafan lahir lan batin. ingkang sekedap maleh bade ninggalaken bangku sekolah wonten ing Madrasah puniko. lan Bapak Guru. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sesuai kalian fungsi sangking tugas kawulo inggih puniko mewakili sangking sedoyo siswa-siswi khususipun siswa-siswi kelas tigo Tsanawiyah wonten ing madrasah puniko. utawi jasa-jasanipun Poro Bapak Kyai. kejawi kulo namung saget ngaturaken…. lan fikiran.ahli keluarga lan sohabatipun. soho sedoyo dewan Asyatid ingkang sampun jerih payah ngorbanaken jiwa raga. sebab kulo sa’konco sering damel susah payahipun poro Bapak Kiyai soho poro Bapak Guru sami ugi wonten ing sa’lebetipun Madrasah utwai wonteng ing jawinipun madrasah. Ingkang kaping tigonipun kulo ngaturaken matur nuwun dumateng sederek pembagi acara ingkang sampun mempercayakan penuh dumateng kawulo.

soho ndadosaken sababiyahipun khusnul khotimah. kulo nyuwun agengipun pangapunten. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ .kangge taqorrub dumateng Alloh. Amieen. Amien. Kintenipun cekap semanten atur sangking kawulo awal ngantos akhir sedoyo kelepatan kulo. Lan mugi-mugi sak sampunipun kito tamat sangking tingkat tsanawiyah puniko sageto nerusaken dateng tingkat sa’terusipun sehinggo saget hasil lan tercapai nopo ingkang kito cita-citaaken.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful