PENGETAN DINTEN KARTINI Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan.

Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi. Para kanca, siswa-siswi ingkang kula tresnani. Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng Gusti Mahakwasa ingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun. Kita sadaya taksih saged kempal manunggal kanthi tentrem, bagas, waras, kebak ing kabagyan salebetipun pahargyan pengetan dinten Kartini samang-ke punika. Pangetan dinten Kartini wigatos sanget tumrap kula panjenengan sadaya. R.A. Kartini pindhanipun sekar ingkang tansah mbabar angambar ganda arum ing bangsa Indonesia. Panjenenganipun punika pangarsa tumrap wanita ingkang karyanipun mligi kangge majengipun wanita wiwit duk rikala bangsa Indonesia taksih dipuncengkerem dening bangsa penjajah. Labuh lebetipun R.A. Kartini saestu luhur sanget tumrap kaum wanita. Langkunglangkung ing wekdal sapunika ingkang taksih kedah meres penggalih kangge majengipun bangsa. Panyengkuyungipun para wanita boten saged dipunremehaken, malah kepara langkung bobotipun tumrap pembangunan majengipun bangsa punika. Pancen sampun dipundokrataken para wanita saha limrah nggadahi raos ingkang kalangkung alus. Sanadyan makaten geget ing manah tansah makantar pindha waja ngudi kautaman. Sadaya punika inggih awit saking pangaribawanipun lelabetanipun Ibu Kartini ingkang sampun tumanem ngrembaka ing mahanipun wanita Indonesia. Sampun cetha ing panggesangipun bangsa kathah wanita ingkang saged kiprah kadi dene para priya ing babagan warna-warni. Ingkang makaten punika saestu saged damel mongkoging manah. Kanti makaten punika sumangga kadang-kadang putri sami saged nglajengaken gegayuhan tuwin lelabetanipun Ibu Kartini ingkang luhur punika. Ingkang boten kenging dipunlirwakaken inggih punika tansah ngudi jatidhirinipun putri Indonesia. Putri Indonesia ingkang prasaja, mrantasi sadhengah karya. Semanten saha makaten atur kula. Mugi sami kepareng maringi pangapunten tumrap sadaya kekirangan lan kelepatan kula.

PIDATO HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN RI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ .‫الحمدِل الذي انعمنا بالحر ية وحده. والذي صدق و عده ونصر َبده وأعز جنده وهزم الحزم الحزاب وحده‬ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ّ َ ََ ُ َ ْ ‫َ ْ َ ْ ُ ِ ّ ِ ْ َ ْ َ َ َ ِ ْ ُ ّ َ ِ َ ْ َ ُ َ ّ ِ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ع‬ ‫.والصل ة والسلم على سيد نا محمد ل نبي بعده. وعلى اله واصحا به ومن تبع رشده أما بعد‬ ّ ُ َ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ Poro Bapak, Poro Ibu sederek-sederek, sebangsa lan setanah air, ingkang kulo hormati ! Langkung rumien monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken raos puji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT, ingkang sampun paring Rohmat, Taufik soho Hidayah dateng kulo lan panjenengan sedoyo, sehinggo wonten ing majelis puniko, dalam rangka memeriahkan Peringatan dinten ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 49 mugi-mugi kerawuhan kulo lan panjenengan meniko dipun catat dening Alloh SWT. Minongko dados amal soleh kulo lan panjenengan Amin. Ingkang kaping kalih mugio tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW, soho poro ahli keluarga lan sahabatipun. Kaping tigonipun kulo matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kito kangge mengisi wontenipun acara meniko mugi-mugi wekdal meniko saget kulo ginaaken ingkang sak sahe-sahenipun. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Alloh SWT sampun paring nikmat dateng poro kawulonipun meniko sampun katah sanget, sehinggo ngantos mboten saget kito itung. Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur’an ‫و ان تعدوا نغمة ال ل تحصو ها‬ َ ْ ُ ْ ُ َ ِ َ َ ْ ِ ُّ َ ْ ِ َ Ingkang artosipun : “Lan lamun siro ngitung marang nikmate Alloh, mongko siro ora biso ngitung“ Poro Rawuh ! Dene termasuk salah setunggalipun nikmatipun Alloh ingkang ageng dipun parengaken kito bongso Indonesia, Inggih meniko nikmat kemerdekaan ingkang dipun proklamiraken tanggal 17 Agustus 1945, ngantos dinten meniko kito peringati. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Menawi kito ngemut-ngemut sejarah Bangsa Indonesia sakderengipun merdeka, meniko

pinten-pinten tahun dipun jajah dening bangsa Asing. Inggih meniko dipun jajah dening Belanda lan Jepang ngantos pinten-pinten tahun Rakyat Indonesia hidup dibawah cengkraman kaum penjajah. Rakyat Indonesia mboten anggadahi kebebasan, bahkan selalu di tindas lan dipun aniayaya dening bangsa asing. Sehinggo berkat sifat Rohman Rohim Alloh SWT, lan ugi kanti semangat perjuanganipun Poro Pahlawan lan poro Pejuang Bangsa Indonesia ingkang giat lan gigih, berani, pantang mundur, para Pejuang kito saget ngalahaken poro kaum penjajah sehinggo tepat tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia memproklamasikan dinten Kemerdekaan Republik Indonesia. Poro Rawuh Ingkang kulo hormati ! Pramilo kito kedah bersyukur dateng Alloh SWT ingkang sampun pareng nikmat Rupi kemerdekaan meniko. Supados Negri kito Indonesia tansah dipun paringi berkah dening Alloh. Dipun paringi aman, damai, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, adil makmur penuh ampunan, lan Ridho Alloh. Kranten Alloh sampun berjanji wonten Al-Qur’an surat Ibrahim ayat 7 ٌ ْ ِ َ َ ِ َ َ ّ ِ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ ََ ْ ُ ّ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ َ ‫لئن شكر تم لء زيد نكم ولئن كفرتم إن عذا بى لشديد‬ Ingkang Artosipun : “Demi yekti lamun podo gelem syukur siro kabeh marang nikmat-Ku, mangko Ingsun nambahi nikmat maring siro kabeh. Lan yekti lamu siro kufur maring nikmat-Ku, mangko saktemene sikso-Ku iku banget …….” Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kejawi sangking meniko, kito ugi kedah matur nuwun dumateng poro pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun jerih payah, rela ngorbananek jiwa rogo, harta benda kangge merebut Kemerdekaan Meniko, pramilo wonten ing kesempatan sahe niki monggo sejenak kito panjataken doa mugi sedoyo para pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun sukses merebut kemrdekaan Negeri Republik Indonesia, meniko selalu dipun bales dening Alloh, dipun trami jasa-jasanipun, lan dipun dadosna amal sholehipun, ingkang berjuang wonten akhirat dipun paringi berkat soho kejembaran wonten ngersanipun Alloh SWT. Amin-amin yaa Rabbal alamin. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Sak meniko kito termasuk generasi penerus pewaris kemerdekaan Pramilo kito

berkewajiban nerusaken perjuangan poro pejuang ingkang rumiyin. Shoho memelihara lan melestarikan kesejahteraan Negeri Indonesia meniko. Sampun ngantos nikmat kemerdekaan ingkang meniko kito sia-siakan kanti ngawontenaken pesta pora, lan hurahura ingkang boten berarti, tanpa ngawontenaken amalan-amalan ingkang beto kemanfaatan lan kemaslahayan Negara. Sebab kemerdekaan meniko boten semata-mata hadiah saking bangsa asing ingkang diberikan kanti cuma-Cuma, meniko boten. Tapi berkah jasa-jasa poro pejuang ingkang sampun rumiyin. Pramilo sepindah maleh kito ugi kedah mengisi kemerdekaan kanti menanamkan jasa kangge tiang-tiang ingkang bade dateng, utawi kangge generasi kita mangke. Hal meniko cocok kalian dawuhipun Ulama rumiyin….. ‫لقد غرسوا فاء كلنا وإننا لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ Ingkang Artosipun : “Yekti wongkang dingin wes podo nandur jasa lan kito sing ngrasa’ake marang jasa lan sa’temene kito ugo kudu anandur jasa supoyo wong-wong kangsakwusi kito biso mangan jasa kito. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang terakhir monggo, putro-putri kito sedoyo, kito didik ingkang sahe lan kito arahaken dumateng perkaws ingkang sahe, supados mangke saget dados generasigenerasi penerus ingkang bertanggung jawab dateng kemajuan agama. Bangsa lan Negoro AMin yaa Rabbal alamin. Kintenipun cekap semanten atur saking kulo. Mugi-mugi saget bermanfaat dumateng pribadi kawulo khususipun, lan umumipun dateng panjenengan sedoyo. Masang pulut ning duwur cemoro Menawi luput kulo nyuwun ngapuro ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫بخط الفقير مفرو حين‬ ‫بن منو ر الجفسى‬ ّ

sehingga kulo lan panjenengan saget pepanggihan wonten meniko majlis.PIDATO RESEPSI HALAL BIHALAL ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . Hadirin sekalian ! Wonten ing saat meniko kito sampun manggihi wulan syawal malih. dalam rangka “bersilaturrohim”. Poro Bapak. shoho poro ahli keluarga lan sahabatipun.ال من ومنكم اجمعين‬ Poro Bapak. hadirin sekalian ingkang kulo hormati ! Langkung rumiyin kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT. Kanti menambah amalan-amalan ibadah lintunipun kados dene sholat tarowih. وأمر نا بال تحاد وصلة اْلرحام‬ ِ َ ْ َ ِ َِ َ ِ َ ّ ّ ِ َ َ َ ََ ِ َ ّ َ ِ َ ّ ِ َ ْ ََ ّ َ ْ ََ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ْ ََ َ َ ْ َ ُ ْ َ َْ َ َّ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ‫والصل ة والسلم على سيد نا محمد خير اْلنام. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Kranten hikmah nindaaken ibadah poso meniko disamping kito ninda’aken perintahipun Allah SWT kanti ngeker hawa nafsu wonten ing siangipun wulan Romadhon. ingkang sampun paring Rohmat shoho ni’mat. sehinggo saget ndadosaken fitrah utawi lambang kesucian. utawi resepsi “Halal bi halal” kanti keadaan sehat wal afiat. poro Ibu. shoho keluhan lan . من العائدين والفا ئزين تقبل‬ ّ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ َِ ََ َ ِ َ َ ِ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ِْ َ ْ َ ْ ُ ِْ َ ّ ِ ُ ‫. tadarus Al-Qur’an lan sanesipun. mugio tetep dipun limpahaken dateng kanjeng Nabi Muhammad SAW. أ ما بعد. sami ugi sehat lahiriah. Poro Ibu. Lan ugi wonten akhiripun wulan Romadhon kita tutup mawi Zakat Fitrah kanti harapan kulo mugi-mugi nopo ingkang kito laksanakaken wonten ing wulan Romadhon kolo wahu minongko dados amal ingkah sholeh. wonten ing manah kito sedoyo. واو جب علينا بالصلة والصيام. meniko ugi kito saget ngraosaken betapa sedih lan gelisahipun si Fakir-Miskin ingkang wonten ing saben dintenipun selalu ditimpa kekurangan dahar. Kranten wonten ing wulan sakderengipun yakni wonten ing wulan Romadhon kito sampun sukses nindakaken ibadah puasa sebulan penuh.‫الحمد ل الذى انعم علينا بنعمة اليمان والسلم. Kaping kalihipun Rohmat Ta’dzim dan salam bahagia Alloh. وعلى اله واصحا به الكرام. Ingkang mbuahaken amalan-amalan ingkang sahe wonten wulan-wulan sakterusipun. ngunjuk. utawi batiniyah.

kito panggihi sanak keluarga. Saktemen Alloh ikut ora demen marang wong kang ngliwati bates“ Poro Bapak. shoho sederek seagomo lan seperjuangan. Kanjeng Nabi sampun dawuh : ُ َ ِ َ ْ ‫َ ْ َ َ ّ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ِ ِ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ َ َ ُ ِ َ َ ِ ِ َ ْ َص‬ ‫من أحب أن يبسط له فى رزقه وينساء له فى أثره فلي ِل رحمه‬ Artosipun : . Lan ojo ngliwati bates. Alloh dawuh wonten Al-Qur’an : َ ِِْ ْ ُ ْ ّ ِ ُ َ ‫كلو واشربوا ول تسر فوا إن ال ل يحب المشرفين‬ ّ ِ ْ ُ ِ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُُ Ingkang artosipun : “Mangano siro kabeh lan ngumbiho. selalu berlebih-lebihan. mempererat tali persaudaraan antara keluarga. ingkang akhiripun kito timbul roso belas kasihan kito dateng Fakir Miskin. Sering timbul rasa iri. Monggo kito ndugeni. sahabat karib. melampauai batas tanpa mengukur kekuatanipun. sehinggo kito purun nafkahaken sebagian harta benda kito kangge shodaqoh dateng Fakir-Miskin kolo wahu. poro Ibu. tiyang sepuh kito. supados gesang kito meniko angsal berkah sangking Alloh SWT. famili. kito lenyapaken mawi berjabatan tangan. berarti kito meniko gesang nuruti kemauan howo nafsu lan kemauan weteng utawi dados Abdul butun alias hamba perut. Mungkin wonten ing saat-saat ingkang berlalu terjadi kesalahan-kesalana utawi sering melakukan hal-hal ingkang mboten nyekecoaken manah.kelemahan tenogo. Setiap hari selalu dalam pemborosan. mangan ngumbe sak katahipun. buruk sangka. Pramilo saat meniko kito bucal. selalu dikuasi Howo Nafsu. hadirin sekalian ! Sak meniko sampun dugi wulan syawal. Poro hadirin ingkang kulo hormati ! menawi kito mboeten purun nglampahi ibadah puoso. Kranten ing wulan menikolah saat meledakipun kegembiraan ingkang penuh harapan menuju kearah hidup baru gesang ingkang langkung sahe. Padahal. katimbang wulan ingkang berlalu. Pramilo monggo kesempatan wulan syawal meniko kito ginaaken kangge bersilaturrohim. saling maaf memaafkan lahir lan batin. mangkel-mangkelan lan sanesipun. kanti bersilaturahim. kito isi kanti halal bihalal. guru-guru kito. dengki. konco-konco lan sanak. wulan ingkang penuh dipun rameaken lan dipun meriahaken dening sedoyo umat Islam.

َ ْ ِ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ ّ ِ ُ َ َّ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ‫من العا ئدين والفائزين تقبل ال من ومنكم اجمعين‬ ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . Poro Ibu hadirin sekalian ! Dados wal hasil wonten ing kesempatan wulan Syawal meniko. monggo kito tingkataken mutu pendidikan lan praktek. lan durung ngasilaken pekerjaan tangan. mongko becik silaturrohmi (nyambung sanak sedulure)” Poro Bapak. supados dados generasi ingkang berguna lan berjasa. utawi mewujudkan sedoyo amal ingkang saget mbeto bahagia. ingkang sanggup dibebani seribu macam tugas. Lan yektine kito ugo nandur jasa supaya wong-wong sing sak wusi kito biso mangan jasa kito (metik jasa kito)” Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Kintenipun cekap semanten atur kulo.“Sing sopo wonge pengin diluasne rizkine. monggo kito berusaha ningkataken pendidikan dateng putri-putri kito generasi mendatang. Kranten generasi meniko ingkang menentukan masa ingkang bade dateng. Mengingat kata penyair : ‫إذا فتنى اليوم ولم أكتسب علم* ولم أصنغ يدا فما ذا ك من عمرى‬ ُِْ ْ ِ َ َ َ ً َ ْ ِ ْ َ ْ ََ ً ْ ِ ْ ِ َ ْ َ ْ ََ ُ ْ َ ْ ِ َ َ َ ِ Ingkang artosipun : “Naliko wis ngliwati aku sijining dino. lan aku durung ngasilken ilmu pengetahuan. lan kito sing mangan jasane. lan didawakne (di berkahi) umure. sedoyo kelepatan nyuwun pangapunten. bangsa lan negoro. saking agomo. Mongko opo gunane umurku ing dino iku” Poro hadirin sekalian ! Sesuai kalian kata syair kasebut. sejahtera wonten ing duniyo lan akhirat. Kata penyair malih : ‫لقد غر سوا فا ء كلنا وإننا * لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ Ingkang artosipun : “Sa’temen wong-wong sakwuse kito wis podo nandur jasa.

Nikmat dateng kito sedoyo sehingga ing saat meniko. menuju sebuah pantai. Ingkang kaping kalih sholawat soho salam sejahtera Alloh mugi tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. Utawi kados dene tiang ingkang lagi kesesahan nyebrang segoro mawi sebuah perahu menuju suatu pantai (pelabuhan). أ ما بعد. Meniko wonten ing tengah perjalanan memaggihi pintenpinten halangan lan rintangan. Meniko sering kito panggihi pinten-pinten cobaan lan rintangan. hadirin-hadirot ingkang kulo hormati ! Lewat suasana ingkang indah. cerah. saget-saget kapalipun meniko numplek lan tenggelam wonten ing tengahtengah lautan. terang benderang saat meniko monggo kulo lan panjenengan sedoyo tansah muji syukur dateng ngersanipun Alloh SWT. Akhiripun mboten saget dumugi dateng suatu tujuan. Kadang-kadang badai dan gelombang menggelegar ombak menyeberang. sampan sakmestinipun tiang ingkang lagi nyebrang. Poro rawuh ingkang kulo mulyaaken ! Semanten ugi kito gesang wonten Alam dunia menuju dateng alam akhirat. Kadang-kadang si musafir lagi tenang-tenang wonten nginggil perahu tiba-tiba angin datang meniup. kulo lan panjenengan saget bersilaturrohim wonten ing meniko majlis ingkang mubarok. Poro Ibu ingkang kulo hormati ! Kisah perjalanan manusia gesang wonten ing alam dunia menuju dateng Alam akhirot meniko saget kito ibarataken kados dene seorang musyafir ingkang lagi menyebrang lautan. Kadang-kadang tiang gesang . فقال ال تعلى فى القرآن العظيم : إنا نحن نز لنا الذ كر وانا له لحا فظون‬ ّ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ َ ْ ََ Poro Bapak. dalam rangka menghadiri acara peringatan “Nuzulul Qur’an” ingkang kados meniko meriyahipun. والصلة والسلم على اشر ف النبيء والمرسلين سيد نا محمد وعلى اله‬ َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ّ َِ َ ْ ّ َ ْ ّ َ ُ ْ َ ّ ِ ‫. Ingkang sampun paring Rahmat. Amin Poro Bapak.واصحا به أجمعين. Ia memenuhi suasana ingkang kados mekaten meniko kok si musyafir meniko lengah anggenipun mengemudi. soho poro ahli keluarga lan sahabatipun. Poro Ibu.PIDATO PERINGATAN NUZULUL QUR’AN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ َ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ْ ِ ّ ُ ْ ِ ً ُ َ َْ ُ ْ َ َ ْ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى أنزل القران هدى للمتقين. utawi boten gadah gondelan ingkang kukuh.

shoho nebihi dateng laranganipun. Lan minongko dadi pituduh lan Rohmat lan kabar gembira tumrape tiang Islam”QS.أ ما بعد‬ ّ َ ْ َ ْ ِ ّ َ َ ُ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ َ‫ُ َ ّ ٍ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ َ ع‬ Poro hadirin hadirot ingkang kulo hurmati ! Monggo wonten ing kesempatan meniko kulo lan panjenengan sedoyo sami muji syukur dumateng ngarsonipun Alloh SWT. Dawuhipun Alloh surat Al-Hajr ayat songo : َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ّ َِ َ ْ ّ َ ْ ّ َ ُ ْ َ ّ ِ ‫إنا نحن نز لنا الذ كر وانا له لحا فظون‬ Ingkang artosipun : “Sa’temene ingsun wis nurunake Al-Qur’an sa’temene Ingsun tetep jogo marang AlQur’an. ekonomi kirang mencukupi. ingkang supados damel pedoman gesang wonten ing alam dunyo supados saget wilujeng lan bahagia wonten akhirat. Poro Rawuh ! monggo kulo lan panjenengan sedoyo meniko samiyo ningkataken anggenipun taqwa dumateng Alloh SWT. kadang di coba putrinipun sakit. PIDATO MENYAMBUT BULAN ROMADHON ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذي أنعمنا بدين السلم واليمن وجعل شهر رمضان وسيلة فى نيل الغفران. Ni’mat dateng kito sedoyo ingkang arupi tetepipun Iman lan Islam. poro ahli keluarga lan poro sohabatipun. ugi wonten ayat lintu Alloh dawuhaken wonten surat An-Nahl : 89 Ingkang artosipun : “Lan ingsun nurunake maring siro (Muhammad) kitab Al-Qur’an kangge jelasake sekabehe perkoro. dene termasuk perintahipun Alloh inggih meniko : Alloh sampun majibaken dateng kito sedoyo inggih meniko nglampahi poso wonteng ing . Tegesipun kito nindakkaken perintahipun. usaha sesuatu boten berhasil lan sanes-sanesipun lan kangge menanggulangi hal meniko. Poro rawuh. Kranten Alloh sampun paring Rohmat.meniko dipun coba kalian Alloh di timpa kemiskinan. والصلة والسلم على سيدنا‬ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ َ ْ ُ ْ ِ ْ َ ِ ً َْ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ ْ ِ ِ َ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫محمد افضل النسان. An-Nahl : 89). Alloh sampun nurunaken kitab Al-Qur’an. Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat lan Salam Bahagia Alloh selalu dipun limpahaken kanjeng Nabi Muhammad SAW. و َلى اله واصحابه المتمسكين بالقرآن.

Inggih meniko huruf Shod. II (huruf Wawu) meniko saking kata Waro’un (‫ )ورع‬utawi Wiro’i. Dene ingkang No. No. den wajibake marang siro kabeh nglakoni poso. ngrasani tiyang sanes. meniko kedah meneng lisanipun saking guneman ingkang awon. utawi ٌ ََ mencegah. III (huruf Mim) meniko saking kata Malakun (‫ )ملك‬ingkang artosipun ngeker. manggo sepindah malih. Pramilo saking meniko. wonten ing wulan Ramadhan meniko kito tindakaken poso kanti khusus’ khitmah. tadarrus Al-Qur’an. Kados dene guneman ingkang awon. utawi meneng saking ngrasani lan sanesipun. Alloh sampun dawuh wonteng Al-Qur’an : Ingkang artosipun : “Hei wong-wong kang podo iman. Koyo dene den wajibake maring wong-wong sakdurunge siro kabeh. Ingkang ٌََ maksudipun bilih tiang poso meniko kedah wira’i utawi nebihi sangking perkawis ingkang haram. Sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito. lan sanes-sanesipun. tegesipun bilih tiang poso meniko kedah saget ngeker lan nyegah perkawisperkawis ingkang ndadosaken batalipun poso.wulan Romadhon. 1 (huruf shod) meniko sangking kata Shumtum (‫ )صمت‬ingkang ٌ ُْ artosipun meneng. shoho nebihi larangan-larangan ingkang nimbulaken batalipun poso. Shodaqoh dateng fakir miskin. Poro hadirin hadirot ingkang kulo hormati ! Sak derengipun kulo akhiri anggen kulo matur. lan lintu-lintunipun. Supoyo siro podo taqwa” (Al-Baqarah : 183). Tigang huruf meniko anggadahei makna/arti piyambakpiyambak. Kranten menurut sebagian Ulama’. ٌْ َ huruf Wawu lan huruf Mim. datengipun wulan Romadhon meniko kito isi kanti amalan-amalan ingkang sahe. No. utawi perkawis-perkawis ingkang dipun cela/dipun wodho minggahipun syara’. . tembung poso meniko bahasa arabipun saking kata ‫ صوم‬ingkang hurufipun wonten tigo. Dene ingkang pokok inggih meniko. Kito penuhi mawi kegiatan-kegiatan. monggo kedatangan wulan Romadhon meniko kito sambut kanti gembira. Supados mangke medal saking wulan Romadhon kito angsal nilai-nilai ibadah ingkang sahe. Berarti tiyang poso.

والصلة والسلم على سيدنا محمد أفضل الورى وعلى اله واصحابه صلة وسلم كثيرا أما بعد‬ ّ ً ْ ِ َ ً َ َ َ ً َ َ ِ ِ َ ْ ََ ََ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ً ْ ِ ُ َ ‫: فقال ال تعالى فى القر ان الكريم‬ Dumateng poro Bapak. Sakderengipun kulo matur ingkang bade kulo aturaken mangke. kranten kanjeng Nabi dawuh : ِ ِْ َ ْ ِ َ ّ َ َ َ ُ َ َ ِ ُ ً َ ِْ َ ً َ ْ ِ َ َ َ َ َ َ ْ َ ‫من قام رمضان إيمانا واحتسا با غفر له ما تقدم من ذنبه‬ Ingkang artosipun : “Sopo wonge jumenengi wulan Romadhon kanti Iman lan nuprih krono Alloh. Mongko den ngapuro duso-dusone kang wis kliwat” Poro rawuh…. Poro hadirin sedoyo ingkang kulo mulyakaken ! Pengajian ing saat meniko dalam rangka memperingati dinten ulang tahun Isro’ Mi’roj ipun junjungan kito Nabi Besar Muhamamd SAW. kulo nyuwun pangapunten lahir lan batin. Dipun aturi kalian Malaikat Jibril. Selajeng dipun Mi’roj aken saking Masjidil Aqso minggah dateng langit ngantos Syidrtoul Muntaha. Kini kembali mengenai hal-hal historis revolusi fisik.kranten kanjeng ingkang sahe. nindaaken perintahipun Alloh SWT. langkung rumiyin kulo muji syukur Alhamdulillah dateng ngersanipun Alloh SWT. ingkang panjenenganipun tepat tanggal 27 Rojab tahun 571 M. وارسله بشيرا ونذيرا ودا عيا إلى ال بإذنه سراجا‬ ً َ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ِ َِ ً ِ َ َ ً ْ ِ َ َ ً ْ ِ َ ُ ََ ْ ََ َ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ ِ ّ َ ُ ْ ِ ْ َ َِ َ ّ َ ْ ِ ُ َ ْ ِ َ َ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫ومنيرأ. awit saking Masjidil Harom (Mekkah) ngantos Masjidil Aqsho (Palestina). dipun Isro’aken utawi dipun lampahaken dalu. shoho poro ahli keluargo lan sahabatipun. Ingkang perlunipun dipun sumerapaken dateng pinten-pinten tanda kekuasa’anipun Alloh . poro Ibu soho hadirin ingkang kulo hormati. Shoho nyuwunaken tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh mugio tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Muhamamd SAW. sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito.kintenipun cekap semanten atur kulo sedoyo kelepatan. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PERINGATAN ROJABIYAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذى جعل إسراه من مكة الى بيت المقدس فى ليلة الكبرآ. utawi sejarah perjuanganipun Rosululloh SAW.

nopo BU…? Inggih meniko sholat gangsal wkedal. toto kromo. nek pados rizki boten diatur coro Islam. . kito tingkataken No. nanging tumindha’ipun boten sesuai. lan endi barang sing Haram. sampun ngantos wonten tiang ingkang ngaku agamane Islam. Monggo Pak. 1 Bidang Ubudiyah urusan ibadah dateng Alloh SWT.SWT. Terutama pengamalan wajib ingkang dados intinipun utawi hasilipun Isro’ Mi’roj meniko ingkang sampun dipun kumndangaken setiap waktu. dalam rangka meratakan pendidikan utawi mencerdaskan Bangsa ingkang maksudipun. Saktemene Alloh iku Maha Mendengar lan Maha Mengetahui“ Poro hadirin ingkang kulo hormati ! Kanti pengajak kulo monggo kanti wontenipun peringatan Isro’ lan Mi’roj meniko. No. kito tingkataken segala bidang. َْ ّ ‫حي على الصلة‬ ََ ّ َ …………. anangeng ibadahe taksih plintunan. Lewat pengajianpengajian kito saluraken santapan rohani supados umat Islam ngertos endi barang sing Halal. Mangane boten diatur coro Islam. utawi namun asal kober. utawi saben-saben mushollah. saking Masjidil Harom dateng Masjidil Aqso kang ingsun berkahi kiwo tengene. 3 Niat demi terwujudipun Akhlaqul Karimah. 2 Niat bantu program pemerintah. warga umat Islam. 4 Niat demi wujudipun pengamalan wajib ingkang dados rukunipun agami Islam. No. ingkang maksudipun sak sampunipun peringatan Rojabiyah meniko. menawi boten kober boten ibadah. Bu. mewujudkan sopan santun. meniko sampun ngantos terjadi. Sampun ngantos Islam namung dumel akon-akon thok. lan hidup bergotong royong lewat jam’iyah-jam’iyah. ingkang maksudipun supados umat Islam saget sesuai antara ucapan lan perbuatan. saksampunipun peringatan Rojabiyah nimu sampun ngantos wonten umat Islam sing taksih lolak-lolok utawi taksih dereng sadar hidup berorganisasi. Hal meniko dipun jelasaken wonten Al-Qur’an surat Bani Israoil ayat 1 ingkang surasosipun mekaten : Ingkang artosipun : “Maha suci Allah ingkang nglampahaken dateng hambanipun wonteng ing wekdal dalu. wonten masjid-masjid. shoho nampi kewajiban ibadah sholat gangsal wekdal. No. hidup bermasyarakat.lewat peringatan meniko. . sa’perlu ingsun tunjukne sebagian tanda-tanda kekuasaan Ingsun. pergaulane boten diatur coro Islam.

Kranten dawuhipun Alloh wonten Surat Al-Angkabut.teng pinggir dalan celuk-celuk dateng kanjeng Nabi. mugu-mugi enggalo dipun paringi hidayang dening Alloh. Amergi sholat meniko merupakan barometer utawi alat pengukur dateng pengamalan kito sedoyo. terutami dumateng putra-putri kito utawi generasi kito sedoyo. kalihan anggenipun ngalmpahi sholat. poro Ibu. Poro Ibu. maksud kulo. kok menawi panjenengan wahu mandek. banjir kebudayaan-kebudayaan ingkang merusak mental umat Islam. bongso lan negoro. tentu umat panjenengan bade milih dunyo sak isine. ayat 45 : Artosipun : “Sholat iku saget mencegah sangking perbuatan keji lan mungkar“ Poro Bapak. Kanjeng Nabi naliko Mi’roj sampun diparingi gambaran-gambaran ingkang dados lambang ingkang bade terjadi wonten ing dunyo meniko. Kranten lare meniko saget sahe utawi awon tergantung tiyang spuhipun ingkang mendidik. Pramilo meniko manggo manah kedah dipun gembleng. meniko kito didik. hadirin sedoyo Nopo maleh wonten ing zaman akhir meniko katah sanget pengaruh-pengaruh sangking arus gamebyaripun dunyo. supados mangke dados generasi ingkang saget berguna tumrap agomo. Hadirin sedoyo pramilo monggo urusan ibadah meniko dipun tingkataken ingkang sa’estu. Panggonane ono ngisro ora aji Poro Bapak. Jibril maringi penjelasan. AMin yaa .M bok menawi wonten Umat Islam sing dereng nglampahi sholat. katah iman ingkang podo kenter ketendang banjir kepuntirpuntir ilmu agama boten kepikir. dipun isi iman ingkang kuat mugi-mugi kulo panjenengan benjang sagedo wilujeng dunyo lan akhirat. Termasuk kanjeng Nabi dipun sumerepi tiyang estri ingkang ayu…. bilih meniko lambangipun dunyo sak isine. Dawuhipun bapak kiai : Senajan wadah gede isi gemuk oli. lan kito arahaken dateng urusan ibadah. slajeng dipun tanggledaken dateng Malaikat Jibril. kito wulang. tapi piambakipun boten mandeg. mboten kito arahaken. Tegesipun pengamalan kito sedoyo saget sahe utawi boten meniko dipun ukur utawi dipun tingali. ninggal perkoro akhirot. sampun ngantos kito umbar.

Poro Bapak. Hadirin sedoyo ! Ingkang kaping tigonipun kulo matur nuwun dumateng sederek pemimpin acara. soho ingkang paring patrapan lan sikso. Mugi-mugi. monggo kulo lan panjenengan sedoyo jaler-estri. bengis lan kejam. wekdal meniko saget kulo gunakaken sak sahe-sahenipun. ingkang sampung paring wekdal dateng kulo. وعلى اله واصحابه الكرام. mugi-mugi kulo panjenengan pinaringan iman ingkang kuat rusho. فقال ال تعالى فى القر أن الكريم. Nabi pemimpin arab lan Ajam. hadirin sekalian ingkang kulo hormati. sehinggo saget nglampahi perintahipun zat kang murbo waseso. والصل ُ والسلم على سيد نا محمد‬ َ ْ ِ َ َ ّْ ً َ ْ َ ّ ِ َ ََْ ْ َ َ َ ‫. meniko sampun boten terpandang asing wonten kalangan umat Islam. Cekap semanten aturan kulo. Ibu. Poro Bapak. Akhiripun pinaringan gesang aman. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PERINGATAN MAULID NABI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ َ َ ُ َ ّ َ ‫َ ْ َ َ َ َ ْ َ ِ ِ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ّ ّ ِ ْ ُ َ ِ َ ّ َة‬ ‫الحمد ل الذى أنعم علينا بنعمة اليمان والسلم وأرسل رسو له على كا فة المم.خير النم. mugiyo Rohmat Alloh lan salam. terang benderang ing saat meniko. yakni masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. . Amin yaa Robbal Aaalamin.Robbal a’alamin. menuju masa damai. poro Ibu ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang peringatan “Maulid Nabi”. AMin Poro Bapak. Sebab pancen sampun dados keharusan. soho boten purun sholat lan poso. getun lan nelongso. sedoyo kelepatan nyuwun angunging pangapunten. utawi dados hal ingkang perlu. ingkang nitahaken poro menungso. Lewat suasana ingkang indah. dumateng tiyang ingkang nglampahi duso. damai lan sentoso. ingkang beto umat manusia saking masa ingkang murko. selali dipun limpahaken dateng kanjeng pejuang Islam. Ingkang kaping kaleh. enom-tuwo sami muji syukur dateng Alloh Kang Maha Kuoso. ingkang boten purun tobat. وما أرسلناك إل رحمة للعالمين‬ ّ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ِ َ َ ْ ِ ْ َ Hadratul Mukarromin. tumrap umat ingkang dipun pimpin meniko mengenang utawi melestarikan sejarah seorang pemimpinipun. cerah. أما بعد. aman lan tentram. Poro Ulama’ul amilin. poro Ibu.

Menungso dereng mengenal sinten Tuhan ingkang wajib dipun sembah. Saben dinten sami permusuhan. watu lan sajenisipun. menyembah hewan. utawi tahun Gajah Alloh nglahiraken seorang Rosul supados paring tuntunan. soho kito kedah selalu menjaga lan melestarikan sareat utawi ajaranipun. lan membawa Rohmat bagi umat seluruh alam. Kados dawuhipun kanjeng Nabi : ‫من إعتنى مو لدي وجبت ل ُ شفا عتى‬ ِ َ َ َ ‫َ ْ ِ ْ َ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ َ ْ َه‬ “Sing sopo wonge gelem nemen-nemeni dino kelahiranku mangko tetep oleh syafaatku“ . Keranten kito sebagai umat ingkang mengharap syafatipun benjing ing dinten qiamat. meniko dipun terbitaken cahaya ingkang terang benderang. meniko setunggalipun pemimpin ingkang sukses perjuanganipun sampun sukses membangun umat manusia saking zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Boten mengenal hukum agama. menyebut asmane kanjeng Nabi. Lan minongko kangge mbuktekaken rasa cinta kito dumateng Rosululloh SAW. inggih meniko tepat wonten dinten Isnen tanggal 12 Robiul Awwal tahun Fil. Lan minongko kangge mbuktekaken anggen kito syukur dateng Alloh SWT. selajeng kanti sifat Rohman Rohimipun Alloh SWT. Terbukti wonten Al-Qur’an surat Al-Anbiya : 107 Ingkang artosipun : “Lan ingsun ora ngutus siro Muhamamd kejobo menehi Rohmat tumrap umat semesta alam” Poro Rawuh sedoyo ingkang kulo hormati ! Pramilo wonten ing kesempatan meniko. nasih qoum wanita katah ingkang lahir dipun pejahi urip-uripan. Taksih katah tiyang ingkang menyembah berhala. Lan ugi kito kedah sering maos Sholawat Nabi. kito kedah selalu ngatah-ngatahaken amal kesahenan. kayu. wonten kitab Al-Barzanji.Lha panjenenganipun Rasulullah SAW. nopo malih. bilih zaman sak derengipun kanjeng Nabi lahir keadaan alam gelap gulita. Menungso boten mengenal perkemanusiaan. berkorban harta benda kangge kepentingan agama Islam. kranten kito sebagai umat ingkang dados ajaranipun. kanti kedatangan wulan maulid meniko. wonten sejarah-sejarah Islam. Hal meniko terbukti wonten kitab-kitab Tareh. monggo kito nglahiraken roso bungah. wonten ing tengah-tengah kegelapan. meniko syaratipun kedah cinta kanjeng Nabi. kito tingkataken anggen kito syukur dateng Alloh SWT. tukar padu.

lan nebihi nopo ingkang dados laranganipun. Lan maleh. benjang ing dinten qiamat. Berkorban demi cinta. Kanti mekaten kolowahu. ingkang akhiripun timbul kegagalan. Tanpa mencocoki lan mengikuti ucapan lan perbuatanipun. Poro rawuh. kirang langkungipun kulo nyuwun agungipun pangapunten. سيد نا محمد وعلى‬ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ِ ْ َِ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ‫ّ َ ُ َ س‬ ِ ْ َ َ ْ ّ ِ ْ ُ ُ ََ ُ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ َ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫اله وصحبه أجمعين.Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Pancen tiyang niku menawi cinta kedah netepi rukun telu ( ‫)اركان المحبة ثل ثة‬ ّ Rukunipun cinta meniko wonten tigo Tiyang cinta meniko kedah rela berkorban harta benda. Soho kito kedah purun nindakaken nopo ingkang dados ajaranipun. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! La’ kito sebagai umatipun kanjeng Nabi menawi kito sampun menyatakan cinta dateng Kanjeng Nabi. mugi-mugi ingkang hadir ing majelis puniko sageto tergolong dateng umatipun kanjeng Nabi. meniko kito ugi kedah remen berkorban kangge memperingati dinten maulid ipun Kanjeng Nabi kados ing saat meniko. kintenipun cekap semanten atur kulo. اما بعد. ingkang saget nampi syafa’atipun. selalu emut lan nyebut-nyebut Tiang cinta kedah purun nyocoki lan derek tingkah laku lan perkataanipun tiang ingkang dipun cintai. kito kedah sering mahos sholawat. Tiang cinta kedah selalu eling lan nyebut asmane ting ingkang dipun cintai. enjing sonten. sebagai bukti remen kito dateng kanjeng Nabi. tanpa korban cinta sia-sia. siang ndalu. والصلة وال ّلم على اشرفالمرسلين. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PERANAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل رب العالمين. وبه نستعين على امور الدنيا والدين. cinta bade timbul perselisihan. فل حول ول قو ة ال با ل العلى العظيم‬ ّ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِْ َ َ َ Poro Bapak poro Ibu muslimat ingkang kulo multa-aken. soho mbak-mbak fatayat .

binjang wonten ing dinten qiamat. salah satunggalipun Nabi pimpinan umat. wajib pados ilmu meniko boten namung tiang jaler thok. Mugi-mugi pertemuan kito ing saat meniko saget andadosaken sababiyahipun kito angsal syafa’at saking kanjeng Nabi ing dinten qiamat. tansah tetep dipun limpahaken dumateng kanjeng Nabi Muhammad. Kaum wanito boten cukup mendel teng nggriyo utawi cukup teng dapur mawon boten usah boten dados so’al Asal sampun saget dandan utawi mack Asal sampun saget njangan utawi masak . Keranten Alloh sampun paring Rohmat soho Ni’mat dumateng kito sedoyo. tapi ingkang langkung penting meniko berbekal ilmu pengetahuan. dawuhipun kanjeng Nabi. Kanti wontenipun Hadist meniko kito sampun jelas bilih ingkang. tapi tiang istri inggih dipoun wajibaken pados ilmu. Nabi ingkang bade paring syafa’at. mugi salam bahagia Alloh lan Rohmat. Poro Rawung ingkang kulo hormati ! Getuk menopo gedang goreng ? Sampun ngantuk menopo dereng ? Monggo ing sa’at meniko kito niyat wonten ing manah. poro generasi penerus perjuangan Islam ingkang kulo sayangi ! Sepindah monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiyo nglahiraken. Kranten pancen dados tiyang Islam lho Bu……?! Ngaji utawi pados ilmu meniko wajib tumrap sedoyo. Ingkang kaping kalih. mboten wonten satunggal Alangan punopo. menungso boten cukup berbekal harta benda. ٍ َ ِْ ُ َ ٍ ِ ُ ََ ٌ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ََ ‫طلب العلم فريضة على مسلم ومسلمة‬ Ingkang artosipun : Pados ilmu meniko Fardhu tumrap saben-saben tiyang Islam jaler utawi istri (priyo lan wanito). sehinggo kito saget berkumpul utawi bersilaturrahim wonteng ing majlis puniko. Nopo maleh wonten ing abad modern meniko poro kaum wanito boten purun ketinggalan. rasa puji syukur dateng ngersanipun Allah SWT kanti ucapan Alhamdulillah.ingkang kulo hormati. niat pados ilmu. niat bade ngaji. kanti wilujeng. Kranten kangge nyekapi kebutuhan gesang meniko. Ugi poro adik-adik. niat ngibadah dateng ngersanipun Alloh SWT. boten piyantun priyo mawon.

isoho dadi wanito sing cocok karo sebutane wanito. Siang ateges wanihoto. sebagai kaum wanito. kito giataken lan kito tingkataken. piyambakipun ber I’tiqod teguh lan jujur. benih-benih . kedang tumut belajar lan berjuang kangge membela Agama. kados pundi sepak terjangipun Siti Khodijah ? piyambakipun selalu ngorbanaken harta bendanipun kangge mbelo lan menolong perjuangan Rasululloh SAW. di dalam menegakkan Agama Islam sehinggo piambakipun dipun paringi gelar utawi sebutan “Umil Mu’minin”.المر أة عماد البلد إذا صلحت صلحت وإذا فسدت فسدت‬ Ing artosipun : “Wanito meniko dados cagakipun negoro. wani noto. tiyang istri menawi nglampahi amal-amal ingkang sahe. Piyambakipun ugi boten ketinggalan selalu mendampingi lan mengikuti Rasulullah SAW. podo ugi lanang utowo wadon kanti beriman. Bangsa lan Negara. penerus perjuangan Rosululloh. dipun bales dipun paringi gesang ingkang bahagia wonten akhirat. Pramilo saking meniko. nopo malih menawi kito enget perjuanganipun kanjeng Nabi Muhamamd SAW. Hal meniko dipun jelasaken wonten Al-Qur’an surat An-Nahl. utawi jeneng wanito. meniko ugi bade dipun jamin kalian Alloh. mongko yekti ingsun paringi kehidupan kang bagus. Menawi wanitonipun sahe Negari ugi sahe. An-Nahl : 97) Poro Ibu-ibu lan mbak fatayat ingkang kulo hormati ! Pramilo saking meniko. wani ditoto. Lan ingsun bales kanti balesan kang luwih apik ketimbang amale” (QS. Kejawi meniko piyambakipun ugi mencurahkan tenaga lan fikiranipun mbantu perjuangan Rosululloh lan. sehingga ngantos Rosululloh wafat. Segala bidang kito tanam.من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون‬ Ingkang artosipun : “Sopo wonge kang ngamal soleh. Kranten kanjeng Nabi dawuh : ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ْ َ َُ ْ َ َُ َ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ ِ ُ َ ْ َ ْ َ ‫. “Siti Aisah” tetep berjuang membela lan nerusaken perjuanganipun kanjeng Nabi. ayat 97 ingkang surosonipun : َ ْ َُ ْ َ ْ ُ َ َ ِ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ِ ْ َ ََ ً َ ّ َ ً َ َ ُ ّ َ ِ ْ ُ ََ ٌ ِ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ٍ َ َ ْ ِ ً ِ َ َ ِ َ ْ َ ‫. kados pundi sikap Siti Aisah binti Abu Bakar. monggo Ibu-ibu lan mbak fatayat. Negari ugi rusak” Poro Rawuh kejawi saking meniko. Anggenipun menghadapi hal nopo ke’mawon.Asal sampun saget babaran utawi manak Tapi kejawi saking meniko kaum wanito. manggo kito sebagai muda-mudi Islam. Lan menawi wanitonipun rusak.

Sedoyo kelepatan kulo. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sampun sakmesthinipun sangking keluarga Bapak H. awal ngantos akhir. Ananging kados pundhi maleh pancen sampun dados taqdiripun Alloh ingkang boten saget kito gadali lan boten saget dipun unduraken malih. Inggih boten sanes monggo kito . Umar lan poro kerabat. Bangsa lan Negara.iman lan taqwa wonten ing manah kito sedoyo supados tetep kuat lan teguh menghadapi liku-liku kehidupan. Sepindah kulo muji syukru Alhamdulillah. ingkang sami keroyo-royo kerso ta’ziah utawi bela sungkowo. atas sedanipun si Fulan meniko. shoho kulo panjenengan sedoyo meniko sami susah lan getun. ingkang beraneka ragam. Ing mriki kulo nyuwun agunging pangapunten dateng panjenengan sedoyo. amergi kulo mboten saget nyaosi papan pinaraan ingkang sekeco. cita-cita Agama. Kejawi saking meniko kulo boten saget bales menopo-nopo atas bantuan panjenengan sedoyo ingkang arupi tenaga lan fikiran shoho sanesipun. ingkang ing dinten meniko nampih musibah sangking ngarsanipun Alloh. وعلى اله واصحا به ماد مت الشمس والقمر طلعت نهارا وليل. أما بعد. kulo. Umar sekeluargi. فقال ال تعالى فى القران الكريم. Hadirin-hadirot ingkang kulo hormati ! Ing mriki kulo atas nami wakilipun Bapak H. Amien. Kintinipun cekap semanten atur kulo. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PEMBERANGKATAN JENAZAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ً ْ َ ِ َْ ْ ِ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى خلق الموت والحياة ليبلو كم ايكم احسن عمل. والصلة والسلم على سيدنا محمد أحسن الخلق قو ل‬ ّ ّ ً َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ْ ُ َ ُْ َ ِ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ََ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫وفعل. namung saget ndongaaken mugi-mugi sedoyo amal sholeh panjenengan kolowahu dipun trami dening Alloh SWT. Sehinggo saget tercapailah cita-cita kito. kulo nyuwun agungipun pangapunten. Lan ing mriki. shoho hidangan ingkang ngremenaken manah panjenengan sedoyo.جآء أجلهم ل يستاء خرون سا عة ول يستقدمون إنا ل و إنا إليه راجعون‬ ِ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ َ ً َ َ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َُ َ َ َ Poro Rawuh. Lan dipun bales ingkang sak katah-katahipun. (SI Fulan). إذا‬ َِ ّ َ َ ْ ََ ً َ َ ْ َ ََ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ِ َ َ َ ً ْ َِ ‫. macam lan warna. shoho ngaturaken matur nuwun atas kerawuhan panjenengan sedoyo. lan hormat atas jenazahipun si Fulan meniko. inggih puniko sedanipun …….

ten mriki kulo aturaken dateng panjenengan sedoyo bilih sak sumerep kulo si Fulan meniki termasuk golongan tiang ingkang sahe. ing mriki kulo aturaken sedoyo kalepatan si Fulan meniko. soho sanesipun dateng panjenengan sedoyo. utawi utang piutang. lan dipun paringi jembar kuburipun. ugi sesrawungan dateng tanggo. hadirin sedoyo ingkang kulo hormati ! Sepindah Monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken rasa puja lan puji . والصل ُ والسلم على سيد نا محمد‬ ‫النبي المصطفى وعلى اله واصحابه اهل الصدق والو فى ا ما بعد‬ ّ ِ َ ْ َ ِ ْ ّ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ َ َ ْ ُ ْ ّ ِ ّ Poro Bapak. kulo suwun supados langsung mawon hubungan kalih pihak keluarga utawi ahli warisipun. Kintinipun cekap semanten atur kulo. Dene menawi amrat menawi dipun ikhlasaken. panjenengan kersoho paring pangapunten. Amin. Lan mugi-mugi kito sedoyo ingkang dipun tilar sagedo nerusaken perjuanganipun lan nyampurnakaken amal kesahenanipun soho usahanipun ingkang kapundut. bilih jenazahipun si Fulan puniko sahe nopo sahe ? 3x. Pramilo saking meniko. saking segi nopokemawon. kulo suwun supados panjenengan ihlasaken.ikhlasaken mawon. kulo suwun supados panjenengan sedoyo. ِ ْ َ ْ ََ َُ َ َ ْ ُ ْ َ ‫أنتم شهدأ على الرض‬ Poro Rawuh nggih si Fulan meniko anggadahi “haqqul Adam”. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sa’derengipun jenazah dipun berangkataken. Tapi ing mriki perlu kulo saksekaken dateng panjenengan sedoyo. kanti mahos Sholawat (kalimat Toyibah). Lain malih sebagai meningso tentu kemawon sekedi utawi katah. Monggo jenazah sareng-sareng kito berangkataken. Baik segi ibadah dateng Alloh. si Fulan meniko gadah kalepatan dateng tiang sanes. Alhamdulillah. shoho dipun ngapunetn dosadosanipun lan dipun tampio amal-amalipun ingkang sahe sehingga sagedo angsal rahmat sangking ngarsanipun Allah SWT. ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WALIMATUL KHITAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ‫ُ ّ َ ْ َ ْ َ َِ ْ َ َ ِ ّ ِ ْ ِّ َ ِ ْ َ ه ْ َ َ ِ ْ ً َ ّ َة‬ ‫الحمد ل الذى قد قال فى كتا به الكريم : ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابرا ِيم حنيفا. Poro Ibu. sedoyo kelepatan kulo nyuwun pangapunten. utawi dateng tiyang sanes.

Lan jenggote kaleh brengosipun sampun dowo. supoyo melu (condong) marang agamane Nabi Ibrahim” (QS. Sehingga wonten ing kesempatan meniko kito saget rawuh wonten ing puniko majelis dalam rangka Jabatud Da’wah. Dados dipun sunat piyambak !? Mungkin bapak-bapak utawi ibu-ibu timbul pertanyaan. Mboten pandang rakyat utawi pejabat. Ingkang kaping kalih. Tur wonten zaman semanten. kalian Allah dipun catet minongko dados amal sholeh kito sedoyo amin-amin ya robbal alamin. tegesipun taksih purun to’at lan boten purun ngelampahi maksiat. mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo. lan rahmatipun. dereng wontek calak utawi dokteng ingkang tukang nyunat. utawi ngrawuhi dateng undangan dateng walimatul khitan. . mugi-mugiho salam bahagia Allah. selagi umat puniko taksih purun nindaaken syariat.syukur dateng ngarsanipun Allah SWT. Lhoooo! Menopo Nabi Ibrahim puniko tiyangipun wedi pemes. Mugi-mugi wekdal meniko mangke saget kulo gunakaken ingkang sak sahe-sahenipun. Ingkang sampun paring pinten-pinten rohmat lan taufiq soho hidayah dumateng kito. Shoho sanes tiyang wedi pemes utawi lading. tansah kalimpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW sebagai Nabi pemimpin umat. Ingkang kaping tigonipun kawulo matur nuwun dumateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo. An-Nahl ayat 123). Nabi ingkang bade paring syafa’at dateng sedoyo umat benjang wonten ing dinten qiamat mboten pandang sugih utawi mlarat. utawi wedi lading kok sampek umur 80 tahun lagek sunat ? Poro Ibu ingkang kulo hormati ! Nabi Ibrahim puniko sanes tiyang jerih utawi tiyang weden. Lajeng Alloh SWT paring wahyu dateng kanjeng Nabi supados derek agaminipun Nabi Ibrahim. Dados asal-usulipun sunat puniko awit zamanipun Nabi Ibrahim. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Nindaaken khitan utawi sunat meniko derek tindak lampanipun Nabi Ibrahim as ingkang wonten sejarahipun Nabi Ibrahim nindaaken khitan meniko sampun yuswo 80 tahun. Tapi pancen wontenipun printah sunat utawi khitan meniko inggih sampun umur 80 tahun niku. Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur’an Artosipun : “Nuli ingsun wahyuake marang siro (Muhammad).

pejuang-pejuang kolowahu inggih sampun sunat. 1 Dipandang saking segi agama. Pramilo menurut qo’idah ushul fiqh : ٌ ِ َ َ ُ َ ْ ِ َ ْ َِ ِ ِ ُ ّ َ َ ُ َ ّ ُ ‫كل ما يتو صل به إلى الواجب فهو وا جب‬ Artosipun : ”Sakabehe perkoro sing digawe lantaran maring nindakne perkara wajib meniko hukume wajib“ Pramilo ngilangi najis utawi kotoran wonten pucukipun zakar utawi kucur/helm puniko wajib. khitan meniko saget ngilangi najis utawi kotoran ingkang kentung wonteng pucukipun zakar/kucur utawi kepala penis.Poro Bapak poro Ibu ingkang kulo hormat ! Lhoooo…… sakniki fungsinipun utawi faedahipun khitan meniko katah ing antawisipun : No. Padahal ngilangi najis puniko dados syarat absyahipun sholat. Dene faedah ingkang No. wantun ngusir panjajah. sedoyo poro pejuang 45 ingkang gagah berani. shoho nambahi kewibawaan. Sebab andadosaken absahipun sholat. Lan boten wonteng tiyang ingkang dereng sunat. Dene kaidah ingkang No. Lhoooo sholat gangsal wekdal meniko wajib. Kintenipun cekap semanten atur kulo Kupat lepet taline janur Lepat luput tetepa dadi sedulur Masang pulut ing duwur cemoro Menawi luput nyuwun ngapuro ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WALIMATUL MAULID . Kranten hubunganipun meniko dateng masalah ibadah. meniko sedoyo. Hal meniko saget dipun bukte’aken menawi panjenengan pikir. enggal mawon dipun khitani. Dados mekatenlah pentingipun khitan utawi sunat. wantun bertanding melawan musuh. Pramilo kangge akhir kata kulo monggo bapak poro ibu menawi kagungan putro dereng dipun khitanaken. puniko wantung perang ngusir penjajah. III khitan meniko saget nambahi dateng keberanian utawi kekendelan. II inggih puniko : Dipandang sangking segi kesehatan dokter khitan puniko saget ngilangi penyakitpenyakit ingkang timbul sangking pucukipun zakar utawi kucur.

Poro hadirin ingkang kulo hormati ! Dene bayi ingkang nembeh lahir ing saat meniko dipun paringi tetenger. meniko menawi kagungan putro. والصل ة والسلم على سيد نا م َمد افضل الخلق اجمعين وعلى اله واصحا به‬ ‫ومن تبعه الى يو الدين اما بعد‬ ّ ْ ّ ْ َ َِ ُ َ ِ َ ْ َ َ Poro Bapak poro Ibu. hadirot ingkang kulo mulya’aken ! Sa’derengipun kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke. hadirin. boten sanes dipun suwuni tambahipun barokah dugo mugi-mugi putri ingkang tembih lahir puniko. dateng kulo lan panjenengan sedoyo. sehinggo kulo panjenengan sedoyo saget karoyo-royo bucal tempo ninggalno griyo. sepindah monggo kulo lan panjenengan sedoyo. utawi dipun paringi asmo “Zainul Haqqi” (contoh) pancen sampun dadaos kewajibanipun tiang sepuh. Amien. sagedo dados putro ingkang berguna migunani tumraping masyarakat. kedah pareng asmo ingkang sahe. dene kulo panjenengan dipun rawuhaken wonten ing dalem meniko. shoho paring pendidikan-pendidikan dateng putronipun kados ingkang dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi Muhammad SAW ُ ّ ّ َ َ ْ ََ ً ّ َ ّ ِ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ِ ْ ُ َ َّ ُ ْ ََ ُ َ َ ََ ُ َ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ َ ِ ِ ََ ََ ِ ِ َ ْ ّ َ ‫حق الوالد على ولده ان يحسن اسمه واد به وان يعلمه الكتابة والسبا حة والر ماية وان ل ير زقه ال طيبا وان يزو جه‬ َ َ َْ َِ ‫اذا ادرك‬ Ingkang artosipun : “Haq utawi kewajibanipun tiang sepuh dumateng putranipun inggih meniko : Kedah paring asmo utawi nami ingkang sahe Kedah mbagusi dateng adabipun . kang Maha Kuasa kanthi ucapan Alhamdulillah. ingkang arupi kelahiran sang putro. ninggal bondo lan rojo koyo. taufiq. boten wonten satunggal alangan punopo. saget ngrawuhi undanganipun Bapak Ahmad sakeluarga. وقدر سعاادة وشقا وته ورزقه واجله وهو فى قرر مكين. ingkang lahiripun kanti keadaan wilujeng.‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ُ َ َ ْ ََ ٍ ْ ِ َ ِ َ َ ِ َ ُ َ ُ ََ ََ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ّ َ َ ٍ ْ ِ ْ ِ َ َ ْ ِ ْ َ ََ ْ ِ ّ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ ‫َ ْح‬ ‫ال َمدِل رب العالمين الذي خلق النسان من طين. Dene menopo wonten ing saat meniko. hadirin sedoyo. samio nglahiraken rasa puji syukur dateng ngarsanipun Alloh. bangsa lan agama. Alloh sampun paring pinten-pinten rahmat. واخرجه‬ ِ ِ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ٍ ّ ‫م ْ َ ْ ِ ُ ّ ِ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ِ َ ْ ٍ ُ ِ ْ َ ّ َ ُ َ ّ َ ُ َ َ ّ ِ َ ُح‬ ‫ِن بطن امه وهو ل يعلم بشيئ مبين. Dene menopo wonten ing saat puniko. Poro Bapak poro Ibu. Bapak Ridhwan nampi ni’mat sangking ngarsanipun ingkang Maha Kuoso.

meniko kito inggih pikantuk sikso sangking ngarsanipun Alloh kanjeng Nabi dawuhaken. kulo ngajak dateng panjenengan sedoyo. shoho putro ingkang sholeh meniko saget dados amal jariyahipun tiyang sepuh. Dene menawi anggen kito didik putro meniko awon. Menawi didikan kito meniko sahe. menawi sampun sedo. supados kejayaan Islam lan kemulyaan Islam ing masa mendatang saget tetep gilang gemilang. Poro rawuh getuk menopo gedang goreng ? .Kedah mulang nyerat utawi nulis Kedah mulang dateng renang utawi nglangi Kedah mulang dateng manah utawi nembak Kedang paring rizki ingkang halal Kedah ngrabekaken/nikahaken menawi sampun dewasa utawi menawi sampun ketemu jodohipun. monggo putro-putro kito meniko kito didik ingkang sahe kito wulang dateng ilmu agomo. ُ َ ْ ُ ْ َ ٍ ِ َ ٍ ََ ْ َ ِ ِ ُ َ َ ْ ُ ٍ ْ ِ ْ َ ٍ َ ِ َ ٍ َ َ َ ٍ َ َ ْ ِ ّ ِ ُ َُ َ َ َ َ ْ ِ َ َ َ ُ ْ ِ َ َ َ ِ ‫إذا مات إين أدم إنقطع عمله ال من ثل ث صدقة جارية او علم ينتفع به اوولد صا لح يد عو له‬ Ingkang artosipun : “Naliko Ibnu Adam (Manungso) meniko sampun sedo/wafat mangko putus sedoyo ngamalipun kejawi saking tigang perkawis. 2. 1. supados benjang dados lare ingkang sholeh. ingkang ndongaaken dateng Ibnu Adam kolo wahu (utawi tiang sepahipun)“ Poro rawuh ?! pramilo lewat kesempatan meniko. Amin. Ilmu ingkang manfaat 3. Putro ingkang sholeh. Sodaqoh. Kejawi saking meniko ugio saget nerusaken perjuangan kito sedoyo. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kejawi keterangan wonten ing nginggil kolo wahu bilih anak meniko amanatipun Alloh ingkang dipun titipaken dumateng kito sedoyo. Tegesipun kito dipun dangu kados pundi anggen kito ngramut dateng putro kito. minongko dados amal jariyahipun kito sedoyo. ingkang mbenjang wonten akhirat kito dipun suwuni pertanggung jawab. kito inggih dipun bales sahe dening Alloh.

‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO NASEHAT PERNIKAHAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمد ل الذى سن لعباده النكاح. soho ngamalaken dawuhipun kanjeng Nabi : ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ ّ ُ ْ ُ ُ ِ ُ ِ َ ُ ِ ِ َ ْ َُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ‫تنا كحوا وتنا سلو فإ نى مكاثر بكم المة يوم القيامة‬ ‍ Ingkang artosipun : “Podo nikaho siro kabeh lan podo duweho keturunan siro kabeh. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang nikah meniko sampun mboten terpandang asing di kalangan umat Islam. ونها هم عن السفا ح والصلة والسل ُ على سيدن محمد القائل : تنا كحوا وتنا سلوا‬ ْ َُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ِ َ ْ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ‫َ ّ ِ ِ َ ِ ِ ّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ِ ّ َ ِ َ ّ َ ُ َ ّ َم‬ ّ ُ ْ ْ َْ ِ ْ ِ َ ْ ّ َِ ْ ِ ِ ّ ِ ‫َِ ّ ُ َ ِ ُ ِ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ ِ َ َ ِ َ ََ َِ ِ ََ ْ َ ِ ِ َ ْ َ ِ ْ َ َ ّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّة‬ ‫. poro hadirin. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang kaping kalih mugiho rohmat ta’dzim dan salam bahagia Alloh tansah dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. soho poro ahli keluarga lan sohabatipun. lan hadirot ingkang kulo hormati. Sebab nikah meniko derek sunnahipun kanjeng Nabi. poro pini sepuh. dalam rangka menyambut hari kebahagiaan. menawi lepat nyusun pangapuro. Amien. Kranten menurut ajaran agama Islam. poro tamu undangan ingkang kulo hormati. sahinggo kito saget pepanggihan wonten ing puniko majlis.Sampun ngantuk menopo dereng ? Kintenipun cekap semanten atur kawulo. krono besuk ingsun ing dino qiamat akeh-akehan umat lantaran siro kabeh“ . utawi hari resepsi pernikahan ingkang sanget keramat meniko Mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo meniko kalian Alloh dipun catet dados amal sholeh kito sedoyo.فإنى مكاثر بكم المم يوم القيامة وعلى اله واصحابه اجمعين أما بعد فل حول ول قو َ ال با ل العلي العظيم‬ Poro Bapak Kiyai. melaksanakaken nikah meniko dipun catat sebagai amal ibadah. Sepindah kawulo muji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT ingkang sampung paring rohmat. taufik shoho hidayah dateng kito sedoyo.

tegesipun tiang dados manten utawi tiang nikah meniko ngraosaken nikmat lahir lan batin. Antara suami lan istri. bilih Islam lan nikah. tapi menawi sampun nikah. lan sanesipun.Shoho Islam didalam nikah meniko dados syarat syahipun nikah. meniko merupakan hal ingkang selalu berhubungan. menawi wonten kamar tilem piambek kleasak-klesik. Ingkang artosipun cerito tegesipun tiyang menawi sampun nikah. benten kaleh tiang taksih bujangan. sholat. Huruf Kaf lan Huruf Ha’ (Nikah ‫ )نكح‬ing tigang huruf kolowahu anggadahi singkatan utawi anggadahi arti piyambak-piyambak. Shoho perintah ngamalaken dawuh-dawuhipun Alloh kados dene : puoso. meniko singkatan saking kata Karomah utawi keramat. Nomer setunggal huruf Nun meniko singkatan sangking kata Ni’mat. Nomer tigo Huruf Haa meniko singkatan saking kata Hikayah. yen teng kamar saget cerito-cerito kaleh garwane Poro rawuh ingkang kulo hormati !! Kajawi saking meniko taksih wonten malih kewajiban-kewajiban ingkang kedah dipun laksanaaken. glimpang-glimpung. kaleh bantal guling. dados syarat syahipun nikah. Inggih meniko : Huruf Nun. sesuci. Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Salajengipun menurut sebagian Ulama. Kranten tiang jaler meniko ingkang bertanggung jawab dumateng tiang istri lan putroputrinipun. Tegesipun dados manten meniko selalu dipun mulyaaken selalu keramat. wonten ingkang jelasaken bilih tembung nikah meniko asalipun tembung arab ingkang terdiri saking tigang huruf. Menurut Islam. nikah boten dados syah kejawi mboten Islam. adus jinabat. meniko kedan mulang dumateng istrinipun ingkang sahe. Sebab nikah di dalam Islam meniko dados amal ibadah. Alloh sampun dawuh wonten Al-Qur’an ِ َ ّ ََ َ ْ ُ ّ َ ُ َ ّ ‫الر جال قوامو ن على النسآ ء‬ Artosipun : . sehinggo panggonan lenggahipun meniko dipun utamaaken wonten ngajeng piyambak kados dene palenggahanipun raja lan permaisuri. Nomer kaleh huruf Kaf. Dene Islam didalam nikah meniko. Dene kewajibanupun tiang jaler sebagai suami. meniko maleh saget cerito-cerito kaleh garwanipun. mboten kenging dipun pisahaken. Dados kanti meniko saget kito simpulaken.

وانكحوا اليامى منكم والصالحين من عباد كم وإما ئكم وإم ئكم إن يكونوا‬ ْ ُ ْ ُ َ ْ ِ ْ ُ ِ َ َِ ْ ُ ِ َ َِ ْ ُ ِ َ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ ّ َ ْ ُ ْ ِ َ ّ َ ْ ْ ُ ِ ْ ََ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ّ َ َ ْ َ َ ِ ُّ ُ ّ ‫ف َراء يغنيهم ال من فضله و ال واسع عليم. kados dawuhipun kanjeng Nabi. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO SAMBUTAN WALIMATUL URSY ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذل قد قا ل فى كتابه الكريم. deweke tansah bungahake marang siro. lan naliko siro perintah tansah manut lan naliko siro tinggal lungo. ingkang sampun paring pintenpinten rohmat dateng kito sedoyo. tansah jaga awake lan bondo siro“ Porp Bapak poro Ibu kintenipun namung mekaten atur kawulo. Sakderengipun kulo matur nopo ingkang Alloh SWT. Shoho menawi dipun tinggal kesah ingkang jaler. dalam rangka menghadiri undangan walimatul Ursy ing saat meniko. والصلة والسلم على سيدنا ومولنا محمد القائل النكا ح سنتى فمن أحب‬ ّ َ ُ َ َْ َ َ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ٌ ْ َِ ٌ ِ َ ُ َ ِ ِْ َ ْ ِ ُ ِ ْ ِ ْ ُ َ َ ‫ُق‬ ‫فطر تى فليتسن بسنتى وعلى اله و أصحا به ومن واله اما بعد‬ ّ ََ َْ ََ َ َ ِ ُّ ِ ّ َ َ َ ْ َ ِ َ ْ ِ Poro bapak. sehinggo kito saget makempal wonten ing meniko majlis. kedah tansah bingahaken. hadirin sedoyo ingkang kawulo mulyaaken. kranten meniko derek dawuhipun . ingkang dipun riwayataken dening shohabat Abi Hurairah. Lan menawi dipun perintah kedah selalu to’at. ingkang dawuhipun mekaten : ‫خير النسآء إمرأة إذا نظر ت إليها سرتك وان امرتها اطا عتك وان غبت عنها حفظتك فى مالك ونفسها‬ َ ِ ْ َ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ِ ْ َِ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َِ َ ْ ّ َ َ ْ َِ َ ْ َ َ َ ِ ٌ ََ ْ ِ ِ َ ّ ُ ْ َ Ingkang artosipun : “Sak apik-apike wong wadon sing naliko siro sawang.“Bilih tiang jaler meniko ingkang jemenengi/mimpin dateng tiang estri“ Dene kewajiban tiang estri dateng tiang jaler. Kupat lepet taline janur Lepat luput tetep dadiho sedulur Akhiripun sedoyo kelepatan kulo awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten. tiang estri kedah selalu anjagi dirinipun (utawi badanipun) lan njagi bandanipun. utawi manut. poro ibu. lintu wekdal Insyaa Allah saget dipun sambung malih. Poro rawuh ingkang kulo hormati. menawi dipun sawang ingkang jaler. Ngawontenaken walimah meniko hukumipun sunah. selagi perintahipun kolo wahu mboten perkawis maksiat. ing antawisipun inggih meniko.

Menawi salah setunggalipun meniko langkung rumiyin. meniko ingkang dipun undang. menawi wonten setunggal wekdal meniko wonten undangan kaleh.kanjeng Nabi. kados . utawi dugeni dateng walimah. فإن سبق أحدهما فأ جب الذي سبق‬ Ingkang artosipun : “Menawi kempal tiang ngundang kalih (sareng wekdalipun) moko ingkang dipun dugeni. sa’lajengipun. Dene ingkang paling utami utawi ingkang afdhol inggih meniko “Walimatul ‘Ursy utawi Walimah Manten” Dene masalah ijabatut-da’wah. utawi aqiqoh. Dene menawi walimah saklintunipun manten. selagi wonten majlis walimah manten kolowahu. meniko podo ingkang dipun dugeni langkung rumiyin ngundangipun. meniko boten wajib nekani. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Bicoro masalah walimah meniko. utawi tigo. sohabat Abdurrohman bin Auf. kados ingkang kasebut wonten ing kitab-kitab fiqih. wajib ndugeni. Lan menawi wonten perkawis maksiat utawi perkawis ingkang nglaraaken manah. ٍ َ ِ ْ ََ ْ ِْ َ َ َ َ َ َ ‫بار ك ال لك أولم ولو بشاة‬ “Tegesipun kanjeng Nabi donga’aken barokah. wonten kalane walimatul maulid. Benten kaleh dugeni undangan saklintunipun walimah manten. shoho sanesipun. meniko ndugeni hukumipun sunat. tiang ingkang langkung parek lawang griyonipun. inggih ingkang langkung rumiyin meniko ingkang dipun dugeni“ Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kolo wahu kawulo ngaturaken bilih ndugeni dateng undangan walimah manten meniko hukumipun wajib. meniko hukumipun inggih benten-benten. Wonten kala : Walimatul ‘Ursy wonten kalane walimatul khitan. lajeng perintah ngawontenaken walimah senajan namun nyembelih maendho setunggal. Menawi walimah manten. bilih piyambakipun nglaksanaaken nikah damel maskawin (Mahar) rupi emas sak bobotipun kelungsu kurmo salajengipun kanjeng Nabi ngendiko. bilih wonten salah setunggulipun wekdal. matur dateng kanjeng Nabi. wonten kalane walimah ngedekaken griyo utawi boyongan. meniko ingkang dipun dugeni gedah ingkang langkung parek griyanipun. Hal meniko damel dasar hadisipun kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken deneng Abu Dawut RA َ َ َ ِ ّ ْ ِ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ً َ َ ُ َ ْ َ ْ ِ ََ ِ َ ِ َ َ َ َ ْ ِ َ ِ ‫إذا إجتمع دا عيان فأجب أقربه بابا. weninipun katah. boten wonten perkawis mungkar utawi maksiat. sami ugi walimah khitan utawi maulud. Poro rawuh !. Dene menawi perekipun.

وعلى أله وصحبه صلة وسلما كثيرا. Lan menawi walimah khitan utawi walimah maulid (kelahiran) tumrap tiyang ingkang dipun undang dugeni walimah meniko hukumipun sunat.الخلق والورى. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PENERIMAAN KEMANTEN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ َ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ْ ‫َُ َ ِ َ ْ َ ِ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ً َ ِ ْ ً َ َ َ َ ّ َ َد‬ ‫الحمد ل الذى خلق من الماء بشرا فجعلمه نسبا وصهرأ. أما بعد. Poro rawuh. tapi lare ingkang dipun khitani utawi ibu ingkang nglahiraken meniko ngalami sakit.dene walimah khitan utawi walimah maulid meniko dugeni hukumipun sunat. Pramilo dugeni dateng undangan walimah khitan utawi kelahiran hukumipun sunat boten wajib. meniko nopo rahasianipun utawi sebabipun masalah dugeni walimah meniko kok benten-benten ? menurut sebagian Ulama meniko wonten ingkang njelasaken. فل حول و ل قو َ ال بال العلي العظيم‬ . menawi ndugeni datang walimah manten meniko wajib. Tepi sedoyo kolowahu utaminipun dipun dugeni kranton meniko derek dawuhipun kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken dening Imam Muslim : ْ َ ْ َ ْ َ ً ِ ْ ُ َ َ ْ َِ ّ َ ُ ْ َ ً ِ َ َ َ َ ْ ِ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ِ ُ َ ِ ‫إذا دعي احدكم فليجب فإ نْ كان صا ئما فليصل وان كان مفطرا فليطعم‬ Ingkang artosipun : “Menowo siro diundang mangko becik tekoho manwa siro poso mangko donga’no bagus lan barokah menawo siri ora poso mongko mangano“ Poro Rawuh kintenipun cekap semanten kangge sambutan kulo akhiripun kulo akhiri kupat lepet taline janur. kranten wonten ing griyanipun tiyang ingkang kagungan hajat meniko wonten ingkang ngraosaken sakit utawi payah. وكان ربك ق ِيرا والصلة والسلم على سيدنا محمد أفضل‬ ِ ُ ْ ْ َْ ِ ْ ِ َ ْ ّ َِ ْ ِ ِ ّ ِ ‫ْ َ ْ ِ َ ْ َ َ َ ََ َِ ِ َ َ ْ ِ ِ َ َ ً َ َ َ ً َ ِ ْ ً َ ّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّة‬ ‫. Tegesipun tiyang ingkang dipun undang seneng tiyang ingkang ngundang seneng. Tegesipun tiyang ingkang dipun unddang seneng. sedoyo kelepatan kulo nyuwun pangapunten. lan menikolah ingkang dados wajibipun dugeni undangan walimah manten. lepat luput panggahodadi sedulur. Sebabipun wonten ing majlis walimah manten meniko wonten tiyang ingkang nyandang susah utawi sakit malah sedoyonipun ngraosaken ayem seneng lan bungah.

lan monggo hidangan ingkang sampun kasediaaken meniko kito ni’mati utawi kito dahar kanthi dipun kawiti mawi upacara Bismillahirrahmanirrahim. Mboten kesupen dumateng sedoyo poro pengantar kemanten ingkang kawulo hormati. ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat Taufik shoho Hidayah dumateng kito sedoyo. sami ugi sangking undangan walimatul Ursy. Pramilo ing mriki kanti raos maremipun penggalih shoho bingahipun manah. dumateng poro tamu-tamu sedoyo. shoho poro sinoman ingkang sami leladen. Sehinggo kito saget keroyo-royo. khusus ipun dumateng Bapak Hamid selaku tiang sepahipun penganten putri inggih puniko ingkang asmo sederek Hindun. Monggo dipun dahar sa’wontenipun. poro Ibu Shoho sedoyo tamu undangan walimatul Ursy ingkang kawulo mulya’aken. Sami ugi sangking segi panggenan. dumateng keluarga mriki. Wonten ing mriki kawulo minongko wakilipun Bapak Shohibul Hajat utawi ingkang kagungan dalem. papan pinaraan.Poro Bapak. . sami rawuh wonten ing dalemipun Bapak Hamid puniko. Poro rawuh ingkang kawulo hormati ! Sa’lajengipun kolo wahu Bapak wali utawi tiang sepuhipun penganten putri sampun masrahaken putro-putrinipun. utawi poro pengantar kemanten. Ugi dumateng poro ahli keluarga lan poro sohabatipun. kanthi kawontenan ingkang sehat wal afiat. guyub lan rukun. ْ ُ ِ ْ ُ ُ ِ ً ْ َ ًَ ْ َ ‫مر حبا أهل بحضو ر كم‬ Ingkang kaping kalih Bapak Hamid sekeluargo nyuwun agunging pangapunten dateng hadirin sedoyo mengenai kekirangan sangking segi nopo kemawon. Dene punopo panjenengan sedoyo kerso ngrawuhi undanganipun Bapak Hamid sekeluarga boten kesupen Bapak Hamid sekeluarga ngaturaken. pasugatan. langkung rumiyin kulo nglahiraken puji lan syukur dateng Alloh SWT. Shoho poro hadirin lan hadirot ingkang kulo hormati. ‫امين يا ر ب العا لمين‬ َ ِْ َ َ ْ ّ َ َ َ ِْ َ Poro Rawuh Ingkang Kulo Hormati Wonteng ing mriki kawulo minongko wakilipun Bapak Hamid ingkang kagungan dalem sepindah kawulo ngaturaken sugeng Rawuh. Shoho Rohmat lan Salam bahagia Alloh mugio tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi besar Muhammad SAW. mugi-mugi atas kerawuhan kito sedoyo ing saat meniko andadosaken sababiyahipun kito mbenjang pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi.

shoho poro tamu pengantar penganten ingkang kulo hormati. mugi-mugi kundur panjenengan saking griyo mriki. lan langsung mulai saat meniko kemanten kaleh kolowahu kulo akehi dados putro kulo kiambak lan dados keluarga kulo. kalian Alloh dipun paringi wilujeng. Amien. namung saget ndonga’aken. sedoyo kelepatan kulo. . maslahah lan barokah dibawah naungan ridho Alloh SWT. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang terakhir mbok bilih acara meniko mangke sampun paripurno. Poro Ibu. Dene menawi terus kundur kawulo mboten saget nyangoni menopomenopo. Akhiripun kangge kulo. sejahtera. sehingga kulo lan panjenengan sami saget rawoh wonteng ing majlis puniko. Poro Tamu undangan ingkang kawulo mulyaaken. sehinggo saget membentuk rumah tangga ingkang bahagia. mboten wonten alangan punopo Amien. kawulo inggih nyumbanggaaken.‫الحمدِل الذى أحلنا النكا ح. kulo cekapi semanten kemawon. وحرم علين السفا ح. Shoho kulo nyuwun tambahi doa restu. langkung rumiyen kulo muji syukur Alhamdulillah dateng ngarsanipun Alloh SWT. penyerahanipun kolo wahu kulo trami kalean asto kaleh. والصلة والسلم على سيد نا محمد الذى هدا نا إلى سبيل النجاح‬ َ َ ّ ِ ْ ِ َ َِ َ َ َ ِ ّ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ َ ّ َ ْ ََ َ ّ َ َ َ َ ّ َ َّ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ِ ِ ّ ِ َ ّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّ َ ِ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ َِ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ‫وعلى اله وأصحابه أهله الصدق والصلح أما بعد فل حول ول قوة إل بال‬ Poro Bapak. ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak. Mugimugi kulo selaku tiyang sepuh mriki. Sa’derengipun kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke. ugi malah matur nuwun. ingkang sampun pareng Rohmat soho nikmat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo. menawi panjenengan wonten ingkang kerso jagong. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PENYERAHAN KEMANTEN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . sageto mendidik shoho ngopeni dateng putro kaleh kolowahu.shoho kanti ucapan Alhamdulillah. kanti kawontenan rahayu wilujeng widodo lir sambi kolo. kirang langkungipun anggen kulo matur. kulo nyuwun agunging pangapunten.

Pramilo kanti raos bingahipun manah. Poro rawuh. shoho dipun bales kanthi balesan ingkang sakkatah-katahipun. Kolo wahu bidal sangking dalemipun. Shoho matur nuwun sa’agengipun dumateng Bapak Shohibul baik mriki sekeluarga. Amien Poro rawuh ingkang kulo mulyaaken ! Ingkang kaping tigonipun kawulo ngaturaken agunging panuwun dumateng sederek pranoto acoro ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo. wonten ing mriki kawulo atas nami wakil para tamu pengantar pengantin. ‫امين يا ر ب العا لمين‬ َ ِْ َ َ ْ ّ َ َ َ ِْ َ Poro rawuh sedoyo kangge selajengipun. mugi-mugi wekdal meniko saget kulo gunaaken ingkang sa’sahe-sahenipun. wonten ing mriki kawulo minongko wakil sangking walinipun pengantin putro shoho atas nami wakil sedoyo tamu pengantar pengantin putra. Pramilo. Sepindah kawula ngraos syukur Alhamdulillah dateng Allah SWT. wonten ing mriki kawulo minongko wakil saking walinipun pengantin putro inggih puniko Bapak Hamid. Sehinggo kanthi pertemuan kito ing majlis puniko saget dadosaken sababiyahhipun kito pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi benjang ing dinten Qiamat. kanti pasrah bongko’an tegesipun inggih kados mekaten meniko kawontenanipun. ingkang supadoso masrahaken si manten jaler ingkang Asma sederek Hasan puniko. mboten saget mbales atas penghormatan meniko kejawi namung saget dungaaken dateng Bapak Shohibul bait mriki kanthi ucapan ‫جزا كم ال خير الجزا كثرا‬ ً َْ َ َ ْ َ َْ ُ ُ ُ َ َ Mugi-mugi atas jerih payahipun utawi penghormatanipun Bapak Shohibul bait mriki sekeluarga tansah andadosno amal sholehipun ingkang ditrimo dening Allah. ugi kulo wahu sampun dipun laksanakaken Aqad Nikah. Dene menawi wonten kekirangipun . shoho hidangan engkang arupi daharan lan unjukan ingkang kados mekaten meniko mewahipun.Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat Ta’dzim Alloh soho salam tansah tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW soho para ahli keluarga lumeber dateng kito ingkang sami rawuh ing majlis puniko. dumateng bapak Shohibul bait mriki minongko tiyang sepuhipun pengantin putri. sakrehning sederek Hasan puniko sampun trami dados putro mantunipun bapak shohibul bait mriki. kawulo nampi Amanat sangking Bapak Hamid. ingkang sampun bersusah payah budhi dhaya nyediaaken papan pinara’an. shoho kanthi ucapan “Bismilah” sederek Hasan meniko kulo pasrahaken sa’doyonipun dumateng Bapak Shohibul bait mriki.

و على اله واصحا به‬ ‫اصحاب الكرامة والكمل أما بعد‬ ّ ْ ََْ َ َِ َ َْ ِ َ ْ َ Dumateng Poro Bapak. Hadirin sekalian ingkang kulo hormati ! Minangkani awalipun atur kulo ing mriki kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat. dumateng kulo. Mugi kulo sa’rombongan wangsul saking dalem mriki. Shoho kangge kulo pribadi sedoyo kesalahan awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten ingkang sak katah-katahipun. kawulo sa’rombongan. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO THOLABUL ILMI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ٍ َ ّ ُ ََ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ َ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ ِ َ َ َ ْ ِ َ َ ّ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى فضل بني أدم با لعلم والعمل.sangking segi nopokemawon. ninggal bondho lan rojo koyo sami saget rawo wonten ing majlis puniko boten ategas prawan golek joko. Ilmu sing keno kangge sangu dateng griyane moro tuwo. utawi dudo golek rondho. soho nyuwun tambahipun do’a restu. ugi nyuwun pamit pindah. kados pundi amrih saget sahenipun. ucapan-ucapan. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! . boten wonten setunggal alangan punopo. Ni’mat. wilujeng. Amien. tumuju dateng griyanipun piyambak. kulo nyuwun agunging pangapunten. Shoho ilmu sing keno kangge sangune ngadep datang kang moho kuoso. Dene menawin wonten kekiranganipun sangking segi nopokemawon. saking tingkah laku. poro Ibu. segi pengalaman. sehinggo kulo lan panjenengan saged karoyo-royo bucal thempo ninggalno griyo. والصلة والسلم على سيدنا محمد على كل حال. Poro rawuh ingkang kulo mulya’aken ! Ingkang terakhir kawulo ugi atas kami nami wakil saking rombongan pengantar penganting mbok bilih acara puniko mangke sampun paripurno. sami ugi : segi pendidikan. tansah dipun paringi slamet. kawulo minongko wakil saking sedoyo pengantar pengantin. Shoho sa’derengipun kulo pungkasi. tindak tanduk ingkang kurang nyocokidateng panggalehipun Bapak Shohibul Bait mriki sakeluarga. sedoyo keluarga lan masyarakat mriki kersoho paring bimbingan soho tuntunan. lan panjenengan sedoyo. kawulo suwun Bapak Shohibul bait mriki umumipun. Nanging leres-leres golek ilmu Agomo. pendamelan lan sanesipun.

ُ َْ ُ َ ٌَ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ِْ ِ ْ َ ِ ْ َ ّ ُ ُ ‫و كل من بغير علم يعمل اعماله مر دو دة ل تقبل‬ Tiyang niku menawi boten gadah ilmu. dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Sa’niki sampun kathah sekolahan sampun kathah tempat-tempat pendidikan. Hal meniko cocok kalian dawohipun Alloh wonten Al-Qur’an. meniko tetep kewajiban pados ilmu. niki sampun jaman merdeka boten kados jaman penjajah. Pramilo sangkeng meniko.Sebagai pengajak kulo monggo iang saat meniko kulo lan panjenengan samiho niat ngaji. untune entek. Surat AlMujadalah ayat 11 ٍ َ َ َ َ ْ ِ ْ ْ ُْ ُ َ ْ ِ ّ َ ْ ُ ْ ِ ْ َُ َ ْ ِ ّ ‫يرفع الُ الذ ين آمنوا منكم والذ ين أوتوا العلم درجات‬ ِ َْ َ Artosipun : “Allah bade ngangkat derajatipun tiyang-tiyang ingkang beriman lan tiyang-tiyang ingkang nggadahi ilmu dateng pinten-pinten derajat“ Tapi sa’wangsulipun menawi kito boten anggadahi ilmu boten saget ngaji lan boten purun belajar lan boten sekolah. monggo Poro Rawoh sedoyo terutama adik-adik lan generasi Muda-mudi remaja Islam. ngamalipun boten dipun terimo dening Alloh. Keranten pancen dados tiyang Islam lho Pak?! Bu?! Ngaji niku wajib tumrap kito sedoyo. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Keranten tiyang niku menawi boten gadah ilmu senajan toh ibadah sampek jungkir balik. niku nggih boten patut. tapi boten dipun ilmuni meniko tiwas bal gedual. ora tedas peyek. Niat ibadah dateng ngarsanipun Allah SWT. ngrowek. Kanjeng Nabi dawoh : ‫)طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة )رواه ابن عبد البر‬ ٍ َ ِْ ُ َ ٍ ِِ ُ ّ ُ ََ ٌ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ََ Ingkang artosipun : “Bilih pados ilmu meniko dipun fardhuaken tumrap saben-saben tiyang Islam jaler lan istri“ Soho kanti hadist meniko kito sampun jelas bilih pados ilmu meniko merupakan proses ingkang serba terus tanpa wonten bates waktu baik kapanpun. Mardudatun Laa tugbalu. Amargi. Pramilo monggo kito tingkataken . Dados senajan tiyangnipun sampun tuwek. elek. Supados benjang angsal ilmu ingkang katah lan manfaat soho ilmu ingkang saget beto bahagia lan wilujeng donyo lan akherat. sampun ketinggalan jaman. tengriyo namung kluyur-kluyur jogrok klimprakklimprik kados sarung goyor. utawi ibadah mempeng. Kito tingkataken anggen kito belajar.

karo Paklek mendelik. awak sak kujur rasane dredek. Niku nggeh nyusahaken tiyang sepuh nipun. Soho dumateng poro Bapak. Sa’bendino ngente’no sego. Poro konco-konco. فقال ال تعالى : واعتصموا بحبل ال جميعا ول تفرقوا‬ ْ ُ ّ َ َ َ َ ً ْ ِ َ ِ ِ ْ َ َ ْ ُ ِ َْ َ ّ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ ْ َ َ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ََ Dumateng Poro Bapak Pinisepuh.anggen kito belajar. karo Embah mbantah. boten purun ngaji. irung pilek. gelisah pikiran jibek napas sesek. boten purun datang masjid. di tuturi boten manut. lan sanessanesipun. Boten kesupen . pados ilmu pengetahuan ingkang kathah. Ingkang cocok dawohipun kanjeng Nabi ِ ّ ِ ْ ُ ُ ََْ ِ ّ ُ َْ ‫خير الناس أنفعهم للنآس‬ Artosipun : “Sa’bagus-baguse menongso yoiku sing manfaat marang. والص َة والسلم‬ َِ َ َ َ ْ ِ َّ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. Ibu sampun ngantos ketinggalan. karo Ibu nesu. Diajar nangis. boten purun sekolah. jaluki duwit. datang langgar. karo tonggo ora duwe dugho. kon minggat boten budal. awak dredek. nopo maleh pendidikan Ilmu Agama. Poro santri putra soho Putri ingkang kulo hormati. karo bapak galak. kirang langkungipun kulo nyuwun pangapunten. Soho ingkang saget menjunjung tinggih Harkat lan Martabat tiyang sepuhipun kaleh. ojo sampek gadah putro sing lolak-lolok. Menawi kentandang gaweh boten purun. di guwak moleh bendino ngentekno sego. soho Poro Bapak Kiyai ingkang kulo mulya’aken. Bangsa lan Negoro. karo Kakang mbangkang. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO KESAN PESAN KEPADA PARA SANTRI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ُ َ ّ َ ُ ‫ّ ْ ِ ْ ُ ِ ْ ََ َ َ َ ِ ِ ّ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ِ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ ِ ْ َ َ ّل‬ ‫الحمدِل رب العا لمين الذي هدا نا إلى الرشد المبين وامرنا بالتحاد والعتصام بحبل ال المتين. kuping gemrebek weteng muneg-muneg. karo Pakdhe gumedhe. Keranten lare niku menawi boten kenal pendidikan. karo dulur ngladur. didhol ora payu Akheripun tiyang sepuhipun namung susah. dodo ampek. menungso liyane“ Poro rawo ingkang kulo hormati ! Kintenipun cekap semanten atur kulo. bendino kur telek-telek mergo duwe anak ndablek kon mergawe ora untek menengahe malah mbegegek lek ngeteniki tiyang sepuh susah menopo boten? Poro Bapak Poro Ibu? Mulane monggo putro-putrine dipun didik ingkang saestu supados leres-leres saget kados lare ingkang berguna bagi Agama.

ingkang pantes kulo aturaken wonten permulaan atur kulo. Sampun ngantos putus sebelum berhasil. Lewat suasana ingkang indah. Inggih meniko No 1 : ‫( اطيع ال‬To’at dumateng Alloh) No. kejawi nglahiraken raos puji syukur. Kaping tigonipun kulo aturaken matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kulo kangge ngisi wontenipun acara ing saat meniko. II ‫( اطيع الر سول‬To’at dumateng َ ُ ِْ َ َ ْ ُ ّ ُ ِْ َ Rosul) No. dateng Alloh SWT kanthi ucapan…. pada kesempatan meniko. berpadu lan bersatu kaliyan rekanrekan santri ingkang giat lan gigih dalam memperjuangkan syariat Islam Agama Alloh. kulo saget merasa bangga lan gembira kranten ing saat meniko kulo dipun takdiraken dening Allah saget bertemu. kintenipun boten wonteng kata-kata ingkang manis. Poro konco-konco santri ingkang kulo hormati ! Pada kesempatan niki.dumateng Adi-adik senasip lan sa’perjuangan ingkang kulo sayangi. cerah terang benderang. Pramilo merupakan suatu hal engkang sanget berharga shoho sanget penting menawi wonten kesempatan meniko kulo mengajak dumateng konco-konco kangge ningkataken mutu semangat belajar lan berjuang kanthi sungguh-sungguh lan sabar. Dados Santri niku insan (manungso) ingkang kedah netepi perkawis tigo. Ingkang maksudipun SAN niku Insan utawi menungso. ِ ْ َ ْ ِْ ُ Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Wonten sebagian Ulama ingkang njelasaken : Bilih santri meniko singkatan sangking gangsal kata inggih meniko : SANTRI : SA berarti sanggup N berarti nerusaken T berarti tuntunan . َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ َْ ‫الحمدِل رب العالمين‬ Ingkang kapingkalihipun Rohmat soho salam mugio tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW shohor poro Ahli Keluarga lan sahabatipun. TRI. Nopo malih tumrap kito sedoyo sebagai santri. niku berarti Tigo. isoho dadi santri sing cocok kaleh sebutane santri. III ‫( اولى المر‬To’at dumateng Pemerintah). Mugi-mugi wekdal meniko mangke saget kulo guna’aken ingkang sa’sahe-sahenipun.

Pramilo sangking meniko monggo kito samiyo ngatah-ngatahaken dongo nyuwun dateng Alloh. Mendal karena rayuan gombal. Tak gopoh melawan musuh. boten purun bertekat melingkis celana melangkahkan kaki. tabah lan sabar dalam menghadapi sesuatu. Tak cemas karena panas. Tak muntir karena petir. Tak goyang karena gelombang. ِ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ ََ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ‫ل أقعد الجبن عن الهيجاء* ولو تو لت زمر العداء‬ Ingkang artosipun : “Aku ora bakal mandek wedi sangking pertempuran senajan musuh berbondong-bondong melawan“ Kejawi sangking meniko pancen santri meniko ingkang bertanggung jawab dateng maju munduripun utawi gesang lan matinipun umat beragama wonten masa depan. kados dene jam’iyah qiroah utawi jam’iyah dibaiyah shoho jam’iyah seni hadroah shoho sanes-sanesipun. Tak heran karena hujan. Insya Allah kehidupan agama lan kemajuan agama wonten ing masa depan tetap cerah bersinar terang. bererti kito meniko nuduhaken kematian lan kemunduruan agami wonten ing masa depan. Shoho kedah berjuang lan anggadahi I’tiqod ingkang kiat. Hal meniko cocok kalian qoulipun Iman Ibnu Malik wonten kitab Alfiyah . Imam Gozali wonteb kitab . Tak Mundur dalam bertempur. Tapi sak wangsulipun menawi kito sedoyo sebagai santri utawi sebagai generasi muda-mudi Islam purun belajar ilmu agami ingkang mempeng shoho purun berjuang terjun wonten jam’iyah-jam’iyah. Tak gentar halilintar. mugi-mugi Alloh ngasilaken perjuangan kito sedoyo sehinggo saget tercapai lain . Boten purun berjuang nyiaraken agami Islam.R berarti Rosul I berarti Ilahi Dados sebagai santri kedah sanggup nerusaken tuntunan Rosul Ilahi. terjun wonten jam’iyah utawi organisasi. ‫ عظة النا شئين‬njelasaken ّ ‫إ ّ فى يد كم أمر المة * وفى إقدا مكم حيا تها‬ َ َ َ َ ْ ُ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ّ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ِ َ ِ ‫ِن‬ Ingkang Artosipun : “Sa’temene ono ing tangan siro kabeh iku letak urusan umat yakni urip utowo matine lan ono ing derap langkah siro iku maju lan mundure umat” Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Dados jelasipun menawi kito sebagai santri.

ingkang penuh cahaya bagaikan sinar bulan ing tengah malam. masa ingkang penuh sifat murka lan kejam menuju masa damai. damai. lan ridlo Allah.من الشيطان الرجيمن. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والمو عظة الحسنة وجادلهم بالتى هي احسن. Sedoyo kelepatan nyuwon pangapunten ingkang kathah. Keranten Agami Islam. shoho Rohmat Allah lan salam mugiho dipun tetepaken dateng Nabi Pejuang Islam. Poro Hadirin ingkang kulo hormati ! Menurut pandangan Islam. فقال ال تعالى فى القرآن الكريم أعو ذ بال‬ ‫. bangsa lan negara ‫ بلدة طيبة ورب غفور‬Negara aman.terwujud cita-cita agama. shoho boten melanggar dateng ajaran Islam. tapi kangge mencapai lan ngasilaken kebahagiaan. aman. adil ٌ ْ ُ َ ّ َ َ ٌ َ َّ ٌ َ ْ َ dan makmur penuh ampunan. agama ingkang paling mulyo minggahipun Alloh. inggih puniko agami Islam. واذل المعتدين وأفهمنا من علوم الدين. والصلة والسلم على اشرف المرسلين سيدنا‬ َ ِ ّ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ ْ ُُ ْ ِ َ َ َ ْ ََ َ ْ ِ َ ْ ُ ْ ّ َ َ َ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ِ ُ ْ ‫َ ْح‬ ِ ِ ُ ْ ُ َ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ ْ َ َِ ْ ُ َ ِ َ َِ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ ‫محمد وعلى أله واصحا به ومن تبعهم الى تبعهم الى يو م الدين أما بعد. shoho kawilujengan lahir lan batin meniko boten saget dipun wujudaken sambi turu utawi tenguk-tenguk kaliyan lingguh silo tumpang. selagi tiyang ingkang memeluk Agami Islam kolowahu-boten menyimpang lan melanggar dateng garis-garis agami Islam. rekan-rekan. yakni saking masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. Amin. ingkang mucal menungso mawi Qolam tentang ilmu ingkang dereng difaham. Sahabat-sahabat. poro Ulama’ul Amilin khususipun poro Bapak kiyai ingkang kulo hormati. صد ق ال العظيم‬ ُ َ ْ َ َ ِ ِ ّ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ َِ ُ ْ ُ ِ ْ ِ ّ ِ َ ْ ّ َ ِ Hadrotul Mukarromin. Cekap semanten atur kulo. meniko boten saget wujud tanpa dipun tuntut kalian perjuangan ingkang sungguh-sungguh Sedoyo kolo wahu boten berhasil nopo malih kangge mempertahankan . shoho wilujeng wonteng ing dunyo lan akhirat. tentram. meniko bade mejamin umat manusia menuju hidup bahagia lahir lan batin. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PERJUANGAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫ال َمدِل الذي اكرم المجا هدين. adik-adik senasib lan sa’perjuangan ingkang kulo sayangi. Nabi pemimpin Arab lan ajam ingkang beto umat manusioa sangking masa ingkang hitam kelam. Tuhan Semesta Alam. Langkung rumiyin kulo manjataken puji syukur dateng Alloh SWT.

soyo dangu bade merajalela. gedunggedung madrasah. Sa’meniko kito ugi kedah purun bangun. poro ‫ أغنياء‬poro ََْ َ dermawan. Kito kedah ringan tangan lan bermurah hati.shoho melestarikan nilai kemulyaan Islam meniko. Terutami wonten kalangan muda-mudi. Firman Alloh wonten Al-Qur’an : ‫و جا هدوا بأموا لكم وأنفسكم فى سبيل ال‬ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ِ ُ ْ ََ ْ ُ ِ َ ْ َ ِ ْ ُ ِ َ َ Ingkang artosipun : “Lan berjuango siro kabeh klawan bondo siro lan awak siro ing dalem agamane Alloh“ Nopo maleh memasuki abad modern saat meniko katah kebudayaan-kebudayaan asing ingkang mlebet wonten negari kito Indonesia. katah poro remaja ingkang menggemari kebudayaan luar tapi boten dipun saring. remaja. Hal meniko menawi kito kurang waspada. Hal meniko cocok kaleh dawuhipun Al Hukama ‫لقد غر سوا فأ كلنا وإننا* لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ Ingkang artosipun : “Sa’temene wong-wong kang dingin wis podho nandur jasa sehinggo kito sing mangan jasane lan sa’temene kito ugo nandur sehinggo wongkang sa’wise kito (generasi mendatang) mangan jasa kito“ Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Pramilo sangking meniko kangge ngasilake kejayaan Islam dan kebahagiaan kaum . utawi boten kito cegah. lan kaum muslimin. Kito sebagai generasi penerus pewaris sangking generasi ingkang rumiyin sampun jerih payah mewarisi kito bangunan masjid-masjid. ingkang bertentangan kalian agami Islam. Pramilo sangking meniko kulo anjuraken dateng poro Jutawan. lan ugi kito ingkang ngraosaken utawi ingkang nggunaaken bangunan-bangunan kolo wahu. shoho harta benda demi kejayaan Islam. langgar lan sanesipun. sampun ngatos bahil utawi kumed ngurbanaken harta benda kangge Kepentingan Agami kito. supados generasi ingkang bade datang ingkang ngrahosa ken jasa kita. sehinggo saget ngalahaken kebudayaan Islam piyambak akhiripun umat Islam piambak ingkang bade rugi. cocok nopo boten kalian ajaran agami Islam ? niki boten peduli. ngorbanaken jiwa raga. utawi ndandosi bangunan kolo wahu.

اما بعد‬ Hadratul mukarromin. Sa’derengipun kulo ngaturaken nopo ingkang dados beban kawulo.muslimin monggo sanak famili. sa’derengipun berhasil. poro konco-konco sedoyo siswasiswi madrasah……… ingkang kulo sayangi. tonggo teparu. bahagia. lan tingkah laku ingkang ngremenaken. lan slamet wonten ing donyo lan akhirot Amin. pramilo monggo sepindah malih semangat berjuang lan beramal selalu kito tingkataken sampun ngantos bosen utawi waleh. langkung rumiyin kulo muji syukur dateng Alloh SWT ingkang sampun paring Rohmat Nikmat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo sehinggo kito sami saged karoyo-royo.‫الحمدِل الذى على ما ختمناه من الدراسة. supados saget cocok antara ucapan lan perbuatan. وند عهم إلل سبيل ربنا بالحكمة‬ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ َِ ْ ُ ُ ْ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ ِ ْ ُ ِ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ ّ َ ِ ُ َ ْ َ َ َ ََ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ َ ْ َ ْ ‫َ ّ َ ُ َ ّ َ ُ َ َ َ ّ ِ َ ُ َ ّ ٍ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ َ َ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ِ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ِه‬ ‫والصلة والسلم على سيدنا محمد إبن عبد ال. berpadu lan bersatu wonten ing majelis puniko kanthi keadaan ingkang sehat wal afiat. nanti pitutur ingkang sahe. poro Bapak wali murid ingkang kulo hormati. Ingkang kaping kalehipun mugi-mugi tambahipun Rahmat Ta’dzim Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. tercapailah cita-cita kito. ومن‬ ُ ْ َ ّ َ ِ ِ َ َِ ِ َ ْ ِ َ ْ ِ َ َّ َ َ َ َّ ‫علم وتعلم فيها لعلء كلمة ال. ونسئل نفعها لننذر بها اهل القر ية. Mugi-mugi Alloh SWT enggalo paring kesembadan dateng usaha lan perjuangan kito sehinggo. وعلى اله وأصحا به ومن واله وعلى من أقا م هذ ِ المدرسة. Cekap semanten atur kulo ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WAKIL SISWA DALAM PENUTUPAN SEKOLAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . lan masyarakat kito ajak menuju dateng dalan agamipun Alloh kanti bijaksana. saget bertemu. Poro hadirin sekalian ingkang kulo hormati. poro Ulama’ul amilin poro Bapak guru dan bu guru ingkang kulo taati. Hal meniko sesuai kalian dawohipun Allah : ُ َ ْ َ َ ِ ِ ّ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ ََ ُ ْ ُ ‫أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والمو عظة الحسنة وجا دلهم بالتى هي أحسن‬ Ingkang Artosipun : “Ngajako maring dalane Pangeran iro kanti bijaksana lan pitutur kang bagus lan tukaro pendapat maring Qoum kelawan toto coro kang bagus“ Poro Rawuh. soho dumateng poro .

lan Bapak Guru. Ingkang terakhir kulo nyuwun barokah do’a restu dumateng Poro Bapak Kiyai soho Bapak Guru. ‫جزا كم ال أحسن الجزاء كثيرا‬ ً ْ َِ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ Mugi-mugi Allah SWT ingkang bales jasa-jasa utawa jerih payahipun Poro Bapak Kiyai. kejawi kulo namung saget ngaturaken…. Boten pandang wekdal. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sesuai kalian fungsi sangking tugas kawulo inggih puniko mewakili sangking sedoyo siswa-siswi khususipun siswa-siswi kelas tigo Tsanawiyah wonten ing madrasah puniko. lan fikiran. boten saget bales punopo-punopo atas jerih payahipun. mugi-mugiu sedoyo ilmu ingkang sampun kulo pelajari sangking madrasah puniko. masyarakat agami. Poro Bapak poro Ibu soho Hadiri sedoyo. siang utawi dalu. Wonteng ing mriki kawulo ngaturaken matur nuwun ingkang sa’agungipun dumateng Poro Bapak Kyai.ahli keluarga lan sohabatipun. ingkang sekedap maleh bade ninggalaken bangku sekolah wonten ing Madrasah puniko. sebab kulo sa’konco sering damel susah payahipun poro Bapak Kiyai soho poro Bapak Guru sami ugi wonten ing sa’lebetipun Madrasah utwai wonteng ing jawinipun madrasah. lan negari ingkang akhiripun saget dados lantaran . tenaga. sageto manfaat maslahah lan barokah saget manfaati lan barokahi dumateng pribadi kulo. Amien yaa Robbal Aalamien. Bapak Guru lan Ibu Guru kanti balesa ingkang sa’sahe-sahenipun. sa’perlu nyampeaken sambutan atas nama wakil sedoyo siswa-siswi. Pramilo sepindah kulo nyuwun dipun aliraken samudra kemaafan lahir lan batin. utawi jasa-jasanipun Poro Bapak Kyai. selajengipun kulo sa’konco ngaturaken sedoyo kalepatan dumateng poro Bapak Kiyai soho Bapak Guru wonten ing madrasah puniko. Ingkang kaping tigonipun kulo ngaturaken matur nuwun dumateng sederek pembagi acara ingkang sampun mempercayakan penuh dumateng kawulo. soho sedoyo dewan Asyatid ingkang sampun jerih payah ngorbanaken jiwa raga. soho ingkang katah. khususipun siswa-siswi kelas tiga tsanawiyah. panas utawi jawah sak perlu mendidik soho membina dumateng kawulo sa’konco awit milahi mlebet wonten ing madrasah mriki sehingga wekdal puniko saget dipun wastani Tamat tingkat tsanawiyah. Wonten ing mriki kulo sa’konco.

Kintenipun cekap semanten atur sangking kawulo awal ngantos akhir sedoyo kelepatan kulo. Amien. Amieen. soho ndadosaken sababiyahipun khusnul khotimah. Lan mugi-mugi sak sampunipun kito tamat sangking tingkat tsanawiyah puniko sageto nerusaken dateng tingkat sa’terusipun sehinggo saget hasil lan tercapai nopo ingkang kito cita-citaaken.kangge taqorrub dumateng Alloh. kulo nyuwun agengipun pangapunten. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful