P. 1
pidato bahasa jawa

pidato bahasa jawa

|Views: 1,038|Likes:
Dipublikasikan oleh Nadia Shaliha

More info:

Published by: Nadia Shaliha on Jan 16, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

PENGETAN DINTEN KARTINI Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan.

Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi. Para kanca, siswa-siswi ingkang kula tresnani. Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng Gusti Mahakwasa ingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun. Kita sadaya taksih saged kempal manunggal kanthi tentrem, bagas, waras, kebak ing kabagyan salebetipun pahargyan pengetan dinten Kartini samang-ke punika. Pangetan dinten Kartini wigatos sanget tumrap kula panjenengan sadaya. R.A. Kartini pindhanipun sekar ingkang tansah mbabar angambar ganda arum ing bangsa Indonesia. Panjenenganipun punika pangarsa tumrap wanita ingkang karyanipun mligi kangge majengipun wanita wiwit duk rikala bangsa Indonesia taksih dipuncengkerem dening bangsa penjajah. Labuh lebetipun R.A. Kartini saestu luhur sanget tumrap kaum wanita. Langkunglangkung ing wekdal sapunika ingkang taksih kedah meres penggalih kangge majengipun bangsa. Panyengkuyungipun para wanita boten saged dipunremehaken, malah kepara langkung bobotipun tumrap pembangunan majengipun bangsa punika. Pancen sampun dipundokrataken para wanita saha limrah nggadahi raos ingkang kalangkung alus. Sanadyan makaten geget ing manah tansah makantar pindha waja ngudi kautaman. Sadaya punika inggih awit saking pangaribawanipun lelabetanipun Ibu Kartini ingkang sampun tumanem ngrembaka ing mahanipun wanita Indonesia. Sampun cetha ing panggesangipun bangsa kathah wanita ingkang saged kiprah kadi dene para priya ing babagan warna-warni. Ingkang makaten punika saestu saged damel mongkoging manah. Kanti makaten punika sumangga kadang-kadang putri sami saged nglajengaken gegayuhan tuwin lelabetanipun Ibu Kartini ingkang luhur punika. Ingkang boten kenging dipunlirwakaken inggih punika tansah ngudi jatidhirinipun putri Indonesia. Putri Indonesia ingkang prasaja, mrantasi sadhengah karya. Semanten saha makaten atur kula. Mugi sami kepareng maringi pangapunten tumrap sadaya kekirangan lan kelepatan kula.

PIDATO HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN RI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ .‫الحمدِل الذي انعمنا بالحر ية وحده. والذي صدق و عده ونصر َبده وأعز جنده وهزم الحزم الحزاب وحده‬ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ّ َ ََ ُ َ ْ ‫َ ْ َ ْ ُ ِ ّ ِ ْ َ ْ َ َ َ ِ ْ ُ ّ َ ِ َ ْ َ ُ َ ّ ِ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ع‬ ‫.والصل ة والسلم على سيد نا محمد ل نبي بعده. وعلى اله واصحا به ومن تبع رشده أما بعد‬ ّ ُ َ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ Poro Bapak, Poro Ibu sederek-sederek, sebangsa lan setanah air, ingkang kulo hormati ! Langkung rumien monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken raos puji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT, ingkang sampun paring Rohmat, Taufik soho Hidayah dateng kulo lan panjenengan sedoyo, sehinggo wonten ing majelis puniko, dalam rangka memeriahkan Peringatan dinten ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 49 mugi-mugi kerawuhan kulo lan panjenengan meniko dipun catat dening Alloh SWT. Minongko dados amal soleh kulo lan panjenengan Amin. Ingkang kaping kalih mugio tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW, soho poro ahli keluarga lan sahabatipun. Kaping tigonipun kulo matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kito kangge mengisi wontenipun acara meniko mugi-mugi wekdal meniko saget kulo ginaaken ingkang sak sahe-sahenipun. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Alloh SWT sampun paring nikmat dateng poro kawulonipun meniko sampun katah sanget, sehinggo ngantos mboten saget kito itung. Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur’an ‫و ان تعدوا نغمة ال ل تحصو ها‬ َ ْ ُ ْ ُ َ ِ َ َ ْ ِ ُّ َ ْ ِ َ Ingkang artosipun : “Lan lamun siro ngitung marang nikmate Alloh, mongko siro ora biso ngitung“ Poro Rawuh ! Dene termasuk salah setunggalipun nikmatipun Alloh ingkang ageng dipun parengaken kito bongso Indonesia, Inggih meniko nikmat kemerdekaan ingkang dipun proklamiraken tanggal 17 Agustus 1945, ngantos dinten meniko kito peringati. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Menawi kito ngemut-ngemut sejarah Bangsa Indonesia sakderengipun merdeka, meniko

pinten-pinten tahun dipun jajah dening bangsa Asing. Inggih meniko dipun jajah dening Belanda lan Jepang ngantos pinten-pinten tahun Rakyat Indonesia hidup dibawah cengkraman kaum penjajah. Rakyat Indonesia mboten anggadahi kebebasan, bahkan selalu di tindas lan dipun aniayaya dening bangsa asing. Sehinggo berkat sifat Rohman Rohim Alloh SWT, lan ugi kanti semangat perjuanganipun Poro Pahlawan lan poro Pejuang Bangsa Indonesia ingkang giat lan gigih, berani, pantang mundur, para Pejuang kito saget ngalahaken poro kaum penjajah sehinggo tepat tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia memproklamasikan dinten Kemerdekaan Republik Indonesia. Poro Rawuh Ingkang kulo hormati ! Pramilo kito kedah bersyukur dateng Alloh SWT ingkang sampun pareng nikmat Rupi kemerdekaan meniko. Supados Negri kito Indonesia tansah dipun paringi berkah dening Alloh. Dipun paringi aman, damai, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, adil makmur penuh ampunan, lan Ridho Alloh. Kranten Alloh sampun berjanji wonten Al-Qur’an surat Ibrahim ayat 7 ٌ ْ ِ َ َ ِ َ َ ّ ِ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ ََ ْ ُ ّ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ َ ‫لئن شكر تم لء زيد نكم ولئن كفرتم إن عذا بى لشديد‬ Ingkang Artosipun : “Demi yekti lamun podo gelem syukur siro kabeh marang nikmat-Ku, mangko Ingsun nambahi nikmat maring siro kabeh. Lan yekti lamu siro kufur maring nikmat-Ku, mangko saktemene sikso-Ku iku banget …….” Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kejawi sangking meniko, kito ugi kedah matur nuwun dumateng poro pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun jerih payah, rela ngorbananek jiwa rogo, harta benda kangge merebut Kemerdekaan Meniko, pramilo wonten ing kesempatan sahe niki monggo sejenak kito panjataken doa mugi sedoyo para pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun sukses merebut kemrdekaan Negeri Republik Indonesia, meniko selalu dipun bales dening Alloh, dipun trami jasa-jasanipun, lan dipun dadosna amal sholehipun, ingkang berjuang wonten akhirat dipun paringi berkat soho kejembaran wonten ngersanipun Alloh SWT. Amin-amin yaa Rabbal alamin. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Sak meniko kito termasuk generasi penerus pewaris kemerdekaan Pramilo kito

berkewajiban nerusaken perjuangan poro pejuang ingkang rumiyin. Shoho memelihara lan melestarikan kesejahteraan Negeri Indonesia meniko. Sampun ngantos nikmat kemerdekaan ingkang meniko kito sia-siakan kanti ngawontenaken pesta pora, lan hurahura ingkang boten berarti, tanpa ngawontenaken amalan-amalan ingkang beto kemanfaatan lan kemaslahayan Negara. Sebab kemerdekaan meniko boten semata-mata hadiah saking bangsa asing ingkang diberikan kanti cuma-Cuma, meniko boten. Tapi berkah jasa-jasa poro pejuang ingkang sampun rumiyin. Pramilo sepindah maleh kito ugi kedah mengisi kemerdekaan kanti menanamkan jasa kangge tiang-tiang ingkang bade dateng, utawi kangge generasi kita mangke. Hal meniko cocok kalian dawuhipun Ulama rumiyin….. ‫لقد غرسوا فاء كلنا وإننا لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ Ingkang Artosipun : “Yekti wongkang dingin wes podo nandur jasa lan kito sing ngrasa’ake marang jasa lan sa’temene kito ugo kudu anandur jasa supoyo wong-wong kangsakwusi kito biso mangan jasa kito. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang terakhir monggo, putro-putri kito sedoyo, kito didik ingkang sahe lan kito arahaken dumateng perkaws ingkang sahe, supados mangke saget dados generasigenerasi penerus ingkang bertanggung jawab dateng kemajuan agama. Bangsa lan Negoro AMin yaa Rabbal alamin. Kintenipun cekap semanten atur saking kulo. Mugi-mugi saget bermanfaat dumateng pribadi kawulo khususipun, lan umumipun dateng panjenengan sedoyo. Masang pulut ning duwur cemoro Menawi luput kulo nyuwun ngapuro ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫بخط الفقير مفرو حين‬ ‫بن منو ر الجفسى‬ ّ

hadirin sekalian ingkang kulo hormati ! Langkung rumiyin kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT.PIDATO RESEPSI HALAL BIHALAL ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . وعلى اله واصحا به الكرام. Poro Bapak. Poro Ibu. sehingga kulo lan panjenengan saget pepanggihan wonten meniko majlis. Kaping kalihipun Rohmat Ta’dzim dan salam bahagia Alloh. utawi batiniyah. ingkang sampun paring Rohmat shoho ni’mat. واو جب علينا بالصلة والصيام. Hadirin sekalian ! Wonten ing saat meniko kito sampun manggihi wulan syawal malih.ال من ومنكم اجمعين‬ Poro Bapak. wonten ing manah kito sedoyo. Lan ugi wonten akhiripun wulan Romadhon kita tutup mawi Zakat Fitrah kanti harapan kulo mugi-mugi nopo ingkang kito laksanakaken wonten ing wulan Romadhon kolo wahu minongko dados amal ingkah sholeh. Ingkang mbuahaken amalan-amalan ingkang sahe wonten wulan-wulan sakterusipun. Kanti menambah amalan-amalan ibadah lintunipun kados dene sholat tarowih. shoho keluhan lan .‫الحمد ل الذى انعم علينا بنعمة اليمان والسلم. من العائدين والفا ئزين تقبل‬ ّ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ َِ ََ َ ِ َ َ ِ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ِْ َ ْ َ ْ ُ ِْ َ ّ ِ ُ ‫. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Kranten hikmah nindaaken ibadah poso meniko disamping kito ninda’aken perintahipun Allah SWT kanti ngeker hawa nafsu wonten ing siangipun wulan Romadhon. sami ugi sehat lahiriah. ngunjuk. tadarus Al-Qur’an lan sanesipun. وأمر نا بال تحاد وصلة اْلرحام‬ ِ َ ْ َ ِ َِ َ ِ َ ّ ّ ِ َ َ َ ََ ِ َ ّ َ ِ َ ّ ِ َ ْ ََ ّ َ ْ ََ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ْ ََ َ َ ْ َ ُ ْ َ َْ َ َّ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ‫والصل ة والسلم على سيد نا محمد خير اْلنام. dalam rangka “bersilaturrohim”. meniko ugi kito saget ngraosaken betapa sedih lan gelisahipun si Fakir-Miskin ingkang wonten ing saben dintenipun selalu ditimpa kekurangan dahar. Kranten wonten ing wulan sakderengipun yakni wonten ing wulan Romadhon kito sampun sukses nindakaken ibadah puasa sebulan penuh. utawi resepsi “Halal bi halal” kanti keadaan sehat wal afiat. sehinggo saget ndadosaken fitrah utawi lambang kesucian. shoho poro ahli keluarga lan sahabatipun. أ ما بعد. mugio tetep dipun limpahaken dateng kanjeng Nabi Muhammad SAW. poro Ibu.

sahabat karib.kelemahan tenogo. Pramilo saat meniko kito bucal. konco-konco lan sanak. mangan ngumbe sak katahipun. Saktemen Alloh ikut ora demen marang wong kang ngliwati bates“ Poro Bapak. kito lenyapaken mawi berjabatan tangan. wulan ingkang penuh dipun rameaken lan dipun meriahaken dening sedoyo umat Islam. hadirin sekalian ! Sak meniko sampun dugi wulan syawal. tiyang sepuh kito. Kranten ing wulan menikolah saat meledakipun kegembiraan ingkang penuh harapan menuju kearah hidup baru gesang ingkang langkung sahe. melampauai batas tanpa mengukur kekuatanipun. selalu dikuasi Howo Nafsu. buruk sangka. kanti bersilaturahim. kito panggihi sanak keluarga. saling maaf memaafkan lahir lan batin. Lan ojo ngliwati bates. Poro hadirin ingkang kulo hormati ! menawi kito mboeten purun nglampahi ibadah puoso. poro Ibu. famili. Mungkin wonten ing saat-saat ingkang berlalu terjadi kesalahan-kesalana utawi sering melakukan hal-hal ingkang mboten nyekecoaken manah. guru-guru kito. Setiap hari selalu dalam pemborosan. shoho sederek seagomo lan seperjuangan. Monggo kito ndugeni. Padahal. sehinggo kito purun nafkahaken sebagian harta benda kito kangge shodaqoh dateng Fakir-Miskin kolo wahu. Alloh dawuh wonten Al-Qur’an : َ ِِْ ْ ُ ْ ّ ِ ُ َ ‫كلو واشربوا ول تسر فوا إن ال ل يحب المشرفين‬ ّ ِ ْ ُ ِ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُُ Ingkang artosipun : “Mangano siro kabeh lan ngumbiho. kito isi kanti halal bihalal. berarti kito meniko gesang nuruti kemauan howo nafsu lan kemauan weteng utawi dados Abdul butun alias hamba perut. selalu berlebih-lebihan. supados gesang kito meniko angsal berkah sangking Alloh SWT. ingkang akhiripun kito timbul roso belas kasihan kito dateng Fakir Miskin. mempererat tali persaudaraan antara keluarga. katimbang wulan ingkang berlalu. mangkel-mangkelan lan sanesipun. Pramilo monggo kesempatan wulan syawal meniko kito ginaaken kangge bersilaturrohim. dengki. Kanjeng Nabi sampun dawuh : ُ َ ِ َ ْ ‫َ ْ َ َ ّ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ِ ِ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ َ َ ُ ِ َ َ ِ ِ َ ْ َص‬ ‫من أحب أن يبسط له فى رزقه وينساء له فى أثره فلي ِل رحمه‬ Artosipun : . Sering timbul rasa iri.

َ ْ ِ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ ّ ِ ُ َ َّ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ‫من العا ئدين والفائزين تقبل ال من ومنكم اجمعين‬ ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ .“Sing sopo wonge pengin diluasne rizkine. Mengingat kata penyair : ‫إذا فتنى اليوم ولم أكتسب علم* ولم أصنغ يدا فما ذا ك من عمرى‬ ُِْ ْ ِ َ َ َ ً َ ْ ِ ْ َ ْ ََ ً ْ ِ ْ ِ َ ْ َ ْ ََ ُ ْ َ ْ ِ َ َ َ ِ Ingkang artosipun : “Naliko wis ngliwati aku sijining dino. ingkang sanggup dibebani seribu macam tugas. sedoyo kelepatan nyuwun pangapunten. utawi mewujudkan sedoyo amal ingkang saget mbeto bahagia. saking agomo. Mongko opo gunane umurku ing dino iku” Poro hadirin sekalian ! Sesuai kalian kata syair kasebut. mongko becik silaturrohmi (nyambung sanak sedulure)” Poro Bapak. monggo kito tingkataken mutu pendidikan lan praktek. monggo kito berusaha ningkataken pendidikan dateng putri-putri kito generasi mendatang. bangsa lan negoro. lan durung ngasilaken pekerjaan tangan. Poro Ibu hadirin sekalian ! Dados wal hasil wonten ing kesempatan wulan Syawal meniko. lan didawakne (di berkahi) umure. lan kito sing mangan jasane. supados dados generasi ingkang berguna lan berjasa. Kranten generasi meniko ingkang menentukan masa ingkang bade dateng. Lan yektine kito ugo nandur jasa supaya wong-wong sing sak wusi kito biso mangan jasa kito (metik jasa kito)” Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Kintenipun cekap semanten atur kulo. sejahtera wonten ing duniyo lan akhirat. Kata penyair malih : ‫لقد غر سوا فا ء كلنا وإننا * لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ Ingkang artosipun : “Sa’temen wong-wong sakwuse kito wis podo nandur jasa. lan aku durung ngasilken ilmu pengetahuan.

soho poro ahli keluarga lan sahabatipun. cerah. فقال ال تعلى فى القرآن العظيم : إنا نحن نز لنا الذ كر وانا له لحا فظون‬ ّ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ َ ْ ََ Poro Bapak. Kadang-kadang si musafir lagi tenang-tenang wonten nginggil perahu tiba-tiba angin datang meniup. utawi boten gadah gondelan ingkang kukuh. kulo lan panjenengan saget bersilaturrohim wonten ing meniko majlis ingkang mubarok. Amin Poro Bapak. Kadang-kadang tiang gesang . Poro Ibu. menuju sebuah pantai. Kadang-kadang badai dan gelombang menggelegar ombak menyeberang. Utawi kados dene tiang ingkang lagi kesesahan nyebrang segoro mawi sebuah perahu menuju suatu pantai (pelabuhan). Akhiripun mboten saget dumugi dateng suatu tujuan. أ ما بعد. Meniko sering kito panggihi pinten-pinten cobaan lan rintangan. Ia memenuhi suasana ingkang kados mekaten meniko kok si musyafir meniko lengah anggenipun mengemudi. Ingkang kaping kalih sholawat soho salam sejahtera Alloh mugi tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. sampan sakmestinipun tiang ingkang lagi nyebrang. Poro Ibu ingkang kulo hormati ! Kisah perjalanan manusia gesang wonten ing alam dunia menuju dateng Alam akhirot meniko saget kito ibarataken kados dene seorang musyafir ingkang lagi menyebrang lautan. hadirin-hadirot ingkang kulo hormati ! Lewat suasana ingkang indah.PIDATO PERINGATAN NUZULUL QUR’AN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ َ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ْ ِ ّ ُ ْ ِ ً ُ َ َْ ُ ْ َ َ ْ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى أنزل القران هدى للمتقين. saget-saget kapalipun meniko numplek lan tenggelam wonten ing tengahtengah lautan. terang benderang saat meniko monggo kulo lan panjenengan sedoyo tansah muji syukur dateng ngersanipun Alloh SWT. Meniko wonten ing tengah perjalanan memaggihi pintenpinten halangan lan rintangan. Ingkang sampun paring Rahmat. dalam rangka menghadiri acara peringatan “Nuzulul Qur’an” ingkang kados meniko meriyahipun. والصلة والسلم على اشر ف النبيء والمرسلين سيد نا محمد وعلى اله‬ َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ّ َِ َ ْ ّ َ ْ ّ َ ُ ْ َ ّ ِ ‫. Poro rawuh ingkang kulo mulyaaken ! Semanten ugi kito gesang wonten Alam dunia menuju dateng alam akhirat. Nikmat dateng kito sedoyo sehingga ing saat meniko.واصحا به أجمعين.

Poro rawuh. ugi wonten ayat lintu Alloh dawuhaken wonten surat An-Nahl : 89 Ingkang artosipun : “Lan ingsun nurunake maring siro (Muhammad) kitab Al-Qur’an kangge jelasake sekabehe perkoro.meniko dipun coba kalian Alloh di timpa kemiskinan. Lan minongko dadi pituduh lan Rohmat lan kabar gembira tumrape tiang Islam”QS. shoho nebihi dateng laranganipun. Kranten Alloh sampun paring Rohmat. Alloh sampun nurunaken kitab Al-Qur’an. والصلة والسلم على سيدنا‬ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ َ ْ ُ ْ ِ ْ َ ِ ً َْ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ ْ ِ ِ َ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫محمد افضل النسان. Poro Rawuh ! monggo kulo lan panjenengan sedoyo meniko samiyo ningkataken anggenipun taqwa dumateng Alloh SWT. PIDATO MENYAMBUT BULAN ROMADHON ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذي أنعمنا بدين السلم واليمن وجعل شهر رمضان وسيلة فى نيل الغفران. Tegesipun kito nindakkaken perintahipun. An-Nahl : 89). Dawuhipun Alloh surat Al-Hajr ayat songo : َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ّ َِ َ ْ ّ َ ْ ّ َ ُ ْ َ ّ ِ ‫إنا نحن نز لنا الذ كر وانا له لحا فظون‬ Ingkang artosipun : “Sa’temene ingsun wis nurunake Al-Qur’an sa’temene Ingsun tetep jogo marang AlQur’an. Ni’mat dateng kito sedoyo ingkang arupi tetepipun Iman lan Islam. ekonomi kirang mencukupi.أ ما بعد‬ ّ َ ْ َ ْ ِ ّ َ َ ُ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ َ‫ُ َ ّ ٍ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ َ ع‬ Poro hadirin hadirot ingkang kulo hurmati ! Monggo wonten ing kesempatan meniko kulo lan panjenengan sedoyo sami muji syukur dumateng ngarsonipun Alloh SWT. Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat lan Salam Bahagia Alloh selalu dipun limpahaken kanjeng Nabi Muhammad SAW. usaha sesuatu boten berhasil lan sanes-sanesipun lan kangge menanggulangi hal meniko. ingkang supados damel pedoman gesang wonten ing alam dunyo supados saget wilujeng lan bahagia wonten akhirat. و َلى اله واصحابه المتمسكين بالقرآن. poro ahli keluarga lan poro sohabatipun. dene termasuk perintahipun Alloh inggih meniko : Alloh sampun majibaken dateng kito sedoyo inggih meniko nglampahi poso wonteng ing . kadang di coba putrinipun sakit.

manggo sepindah malih. 1 (huruf shod) meniko sangking kata Shumtum (‫ )صمت‬ingkang ٌ ُْ artosipun meneng. No. utawi perkawis-perkawis ingkang dipun cela/dipun wodho minggahipun syara’. Kito penuhi mawi kegiatan-kegiatan. Koyo dene den wajibake maring wong-wong sakdurunge siro kabeh. ngrasani tiyang sanes. Supoyo siro podo taqwa” (Al-Baqarah : 183). datengipun wulan Romadhon meniko kito isi kanti amalan-amalan ingkang sahe. tembung poso meniko bahasa arabipun saking kata ‫ صوم‬ingkang hurufipun wonten tigo. Kados dene guneman ingkang awon. ٌْ َ huruf Wawu lan huruf Mim. Pramilo saking meniko. Kranten menurut sebagian Ulama’. II (huruf Wawu) meniko saking kata Waro’un (‫ )ورع‬utawi Wiro’i. utawi ٌ ََ mencegah. lan lintu-lintunipun. Ingkang ٌََ maksudipun bilih tiang poso meniko kedah wira’i utawi nebihi sangking perkawis ingkang haram. Poro hadirin hadirot ingkang kulo hormati ! Sak derengipun kulo akhiri anggen kulo matur. Shodaqoh dateng fakir miskin. den wajibake marang siro kabeh nglakoni poso.wulan Romadhon. Berarti tiyang poso. Dene ingkang pokok inggih meniko. Tigang huruf meniko anggadahei makna/arti piyambakpiyambak. wonten ing wulan Ramadhan meniko kito tindakaken poso kanti khusus’ khitmah. Supados mangke medal saking wulan Romadhon kito angsal nilai-nilai ibadah ingkang sahe. III (huruf Mim) meniko saking kata Malakun (‫ )ملك‬ingkang artosipun ngeker. Alloh sampun dawuh wonteng Al-Qur’an : Ingkang artosipun : “Hei wong-wong kang podo iman. Sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito. monggo kedatangan wulan Romadhon meniko kito sambut kanti gembira. Dene ingkang No. tadarrus Al-Qur’an. tegesipun bilih tiang poso meniko kedah saget ngeker lan nyegah perkawisperkawis ingkang ndadosaken batalipun poso. Inggih meniko huruf Shod. lan sanes-sanesipun. No. meniko kedah meneng lisanipun saking guneman ingkang awon. utawi meneng saking ngrasani lan sanesipun. shoho nebihi larangan-larangan ingkang nimbulaken batalipun poso. .

وارسله بشيرا ونذيرا ودا عيا إلى ال بإذنه سراجا‬ ً َ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ِ َِ ً ِ َ َ ً ْ ِ َ َ ً ْ ِ َ ُ ََ ْ ََ َ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ ِ ّ َ ُ ْ ِ ْ َ َِ َ ّ َ ْ ِ ُ َ ْ ِ َ َ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫ومنيرأ. nindaaken perintahipun Alloh SWT. kulo nyuwun pangapunten lahir lan batin. Dipun aturi kalian Malaikat Jibril. awit saking Masjidil Harom (Mekkah) ngantos Masjidil Aqsho (Palestina). Kini kembali mengenai hal-hal historis revolusi fisik. Ingkang perlunipun dipun sumerapaken dateng pinten-pinten tanda kekuasa’anipun Alloh . utawi sejarah perjuanganipun Rosululloh SAW. sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito. Sakderengipun kulo matur ingkang bade kulo aturaken mangke. Shoho nyuwunaken tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh mugio tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Muhamamd SAW. shoho poro ahli keluargo lan sahabatipun.kintenipun cekap semanten atur kulo sedoyo kelepatan. dipun Isro’aken utawi dipun lampahaken dalu. ingkang panjenenganipun tepat tanggal 27 Rojab tahun 571 M. والصلة والسلم على سيدنا محمد أفضل الورى وعلى اله واصحابه صلة وسلم كثيرا أما بعد‬ ّ ً ْ ِ َ ً َ َ َ ً َ َ ِ ِ َ ْ ََ ََ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ً ْ ِ ُ َ ‫: فقال ال تعالى فى القر ان الكريم‬ Dumateng poro Bapak. kranten kanjeng Nabi dawuh : ِ ِْ َ ْ ِ َ ّ َ َ َ ُ َ َ ِ ُ ً َ ِْ َ ً َ ْ ِ َ َ َ َ َ َ ْ َ ‫من قام رمضان إيمانا واحتسا با غفر له ما تقدم من ذنبه‬ Ingkang artosipun : “Sopo wonge jumenengi wulan Romadhon kanti Iman lan nuprih krono Alloh.kranten kanjeng ingkang sahe. langkung rumiyin kulo muji syukur Alhamdulillah dateng ngersanipun Alloh SWT. Poro hadirin sedoyo ingkang kulo mulyakaken ! Pengajian ing saat meniko dalam rangka memperingati dinten ulang tahun Isro’ Mi’roj ipun junjungan kito Nabi Besar Muhamamd SAW. Selajeng dipun Mi’roj aken saking Masjidil Aqso minggah dateng langit ngantos Syidrtoul Muntaha. Mongko den ngapuro duso-dusone kang wis kliwat” Poro rawuh…. poro Ibu soho hadirin ingkang kulo hormati. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PERINGATAN ROJABIYAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذى جعل إسراه من مكة الى بيت المقدس فى ليلة الكبرآ.

Sampun ngantos Islam namung dumel akon-akon thok. sa’perlu ingsun tunjukne sebagian tanda-tanda kekuasaan Ingsun. lan endi barang sing Haram. 2 Niat bantu program pemerintah. 1 Bidang Ubudiyah urusan ibadah dateng Alloh SWT. toto kromo. meniko sampun ngantos terjadi. shoho nampi kewajiban ibadah sholat gangsal wekdal. Monggo Pak. kito tingkataken No. َْ ّ ‫حي على الصلة‬ ََ ّ َ …………. ingkang maksudipun supados umat Islam saget sesuai antara ucapan lan perbuatan. dalam rangka meratakan pendidikan utawi mencerdaskan Bangsa ingkang maksudipun. lan hidup bergotong royong lewat jam’iyah-jam’iyah.SWT. . Mangane boten diatur coro Islam. Bu. hidup bermasyarakat. No. No. ingkang maksudipun sak sampunipun peringatan Rojabiyah meniko. mewujudkan sopan santun. Lewat pengajianpengajian kito saluraken santapan rohani supados umat Islam ngertos endi barang sing Halal. warga umat Islam. menawi boten kober boten ibadah. pergaulane boten diatur coro Islam. No. 4 Niat demi wujudipun pengamalan wajib ingkang dados rukunipun agami Islam. 3 Niat demi terwujudipun Akhlaqul Karimah. Saktemene Alloh iku Maha Mendengar lan Maha Mengetahui“ Poro hadirin ingkang kulo hormati ! Kanti pengajak kulo monggo kanti wontenipun peringatan Isro’ lan Mi’roj meniko. saking Masjidil Harom dateng Masjidil Aqso kang ingsun berkahi kiwo tengene. wonten masjid-masjid. utawi namun asal kober. nanging tumindha’ipun boten sesuai. utawi saben-saben mushollah. saksampunipun peringatan Rojabiyah nimu sampun ngantos wonten umat Islam sing taksih lolak-lolok utawi taksih dereng sadar hidup berorganisasi. nopo BU…? Inggih meniko sholat gangsal wkedal. anangeng ibadahe taksih plintunan. Terutama pengamalan wajib ingkang dados intinipun utawi hasilipun Isro’ Mi’roj meniko ingkang sampun dipun kumndangaken setiap waktu. . sampun ngantos wonten tiang ingkang ngaku agamane Islam. nek pados rizki boten diatur coro Islam. Hal meniko dipun jelasaken wonten Al-Qur’an surat Bani Israoil ayat 1 ingkang surasosipun mekaten : Ingkang artosipun : “Maha suci Allah ingkang nglampahaken dateng hambanipun wonteng ing wekdal dalu. kito tingkataken segala bidang.lewat peringatan meniko.

Panggonane ono ngisro ora aji Poro Bapak. kok menawi panjenengan wahu mandek. tapi piambakipun boten mandeg. dipun isi iman ingkang kuat mugi-mugi kulo panjenengan benjang sagedo wilujeng dunyo lan akhirat.teng pinggir dalan celuk-celuk dateng kanjeng Nabi. Kranten lare meniko saget sahe utawi awon tergantung tiyang spuhipun ingkang mendidik. maksud kulo. supados mangke dados generasi ingkang saget berguna tumrap agomo. Pramilo meniko manggo manah kedah dipun gembleng. AMin yaa . Termasuk kanjeng Nabi dipun sumerepi tiyang estri ingkang ayu…. mboten kito arahaken. Amergi sholat meniko merupakan barometer utawi alat pengukur dateng pengamalan kito sedoyo. Dawuhipun bapak kiai : Senajan wadah gede isi gemuk oli. ninggal perkoro akhirot. Kranten dawuhipun Alloh wonten Surat Al-Angkabut. ayat 45 : Artosipun : “Sholat iku saget mencegah sangking perbuatan keji lan mungkar“ Poro Bapak. lan kito arahaken dateng urusan ibadah. kito wulang. meniko kito didik. tentu umat panjenengan bade milih dunyo sak isine. kalihan anggenipun ngalmpahi sholat. banjir kebudayaan-kebudayaan ingkang merusak mental umat Islam. Hadirin sedoyo pramilo monggo urusan ibadah meniko dipun tingkataken ingkang sa’estu. Jibril maringi penjelasan. terutami dumateng putra-putri kito utawi generasi kito sedoyo. Tegesipun pengamalan kito sedoyo saget sahe utawi boten meniko dipun ukur utawi dipun tingali. poro Ibu. Poro Ibu. bongso lan negoro. Kanjeng Nabi naliko Mi’roj sampun diparingi gambaran-gambaran ingkang dados lambang ingkang bade terjadi wonten ing dunyo meniko. sampun ngantos kito umbar. bilih meniko lambangipun dunyo sak isine. katah iman ingkang podo kenter ketendang banjir kepuntirpuntir ilmu agama boten kepikir. hadirin sedoyo Nopo maleh wonten ing zaman akhir meniko katah sanget pengaruh-pengaruh sangking arus gamebyaripun dunyo.M bok menawi wonten Umat Islam sing dereng nglampahi sholat. mugu-mugi enggalo dipun paringi hidayang dening Alloh. slajeng dipun tanggledaken dateng Malaikat Jibril.

فقال ال تعالى فى القر أن الكريم. Poro Bapak. meniko sampun boten terpandang asing wonten kalangan umat Islam. Hadirin sedoyo ! Ingkang kaping tigonipun kulo matur nuwun dumateng sederek pemimpin acara. yakni masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. ingkang boten purun tobat. utawi dados hal ingkang perlu. Sebab pancen sampun dados keharusan. Amin yaa Robbal Aaalamin. terang benderang ing saat meniko. poro Ibu ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang peringatan “Maulid Nabi”.خير النم. dumateng tiyang ingkang nglampahi duso. وما أرسلناك إل رحمة للعالمين‬ ّ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ِ َ َ ْ ِ ْ َ Hadratul Mukarromin. Akhiripun pinaringan gesang aman. AMin Poro Bapak. selali dipun limpahaken dateng kanjeng pejuang Islam. sedoyo kelepatan nyuwun angunging pangapunten. damai lan sentoso. Poro Ulama’ul amilin. bengis lan kejam. monggo kulo lan panjenengan sedoyo jaler-estri. . enom-tuwo sami muji syukur dateng Alloh Kang Maha Kuoso. Poro Bapak.Robbal a’alamin. ingkang nitahaken poro menungso. ingkang sampung paring wekdal dateng kulo. Cekap semanten aturan kulo. aman lan tentram. Ingkang kaping kaleh. menuju masa damai. Mugi-mugi. hadirin sekalian ingkang kulo hormati. أما بعد. soho ingkang paring patrapan lan sikso. والصل ُ والسلم على سيد نا محمد‬ َ ْ ِ َ َ ّْ ً َ ْ َ ّ ِ َ ََْ ْ َ َ َ ‫. getun lan nelongso. wekdal meniko saget kulo gunakaken sak sahe-sahenipun. soho boten purun sholat lan poso. poro Ibu. Ibu. tumrap umat ingkang dipun pimpin meniko mengenang utawi melestarikan sejarah seorang pemimpinipun. Lewat suasana ingkang indah. mugi-mugi kulo panjenengan pinaringan iman ingkang kuat rusho. sehinggo saget nglampahi perintahipun zat kang murbo waseso. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PERINGATAN MAULID NABI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ َ َ ُ َ ّ َ ‫َ ْ َ َ َ َ ْ َ ِ ِ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ّ ّ ِ ْ ُ َ ِ َ ّ َة‬ ‫الحمد ل الذى أنعم علينا بنعمة اليمان والسلم وأرسل رسو له على كا فة المم. cerah. Nabi pemimpin arab lan Ajam. mugiyo Rohmat Alloh lan salam. وعلى اله واصحابه الكرام. ingkang beto umat manusia saking masa ingkang murko.

nasih qoum wanita katah ingkang lahir dipun pejahi urip-uripan. selajeng kanti sifat Rohman Rohimipun Alloh SWT. soho kito kedah selalu menjaga lan melestarikan sareat utawi ajaranipun. monggo kito nglahiraken roso bungah. tukar padu. bilih zaman sak derengipun kanjeng Nabi lahir keadaan alam gelap gulita. Lan minongko kangge mbuktekaken anggen kito syukur dateng Alloh SWT. lan membawa Rohmat bagi umat seluruh alam. wonten sejarah-sejarah Islam. wonten ing tengah-tengah kegelapan. Terbukti wonten Al-Qur’an surat Al-Anbiya : 107 Ingkang artosipun : “Lan ingsun ora ngutus siro Muhamamd kejobo menehi Rohmat tumrap umat semesta alam” Poro Rawuh sedoyo ingkang kulo hormati ! Pramilo wonten ing kesempatan meniko. meniko dipun terbitaken cahaya ingkang terang benderang. Boten mengenal hukum agama. Keranten kito sebagai umat ingkang mengharap syafatipun benjing ing dinten qiamat. meniko syaratipun kedah cinta kanjeng Nabi. Saben dinten sami permusuhan. kranten kito sebagai umat ingkang dados ajaranipun. menyebut asmane kanjeng Nabi. Menungso boten mengenal perkemanusiaan. meniko setunggalipun pemimpin ingkang sukses perjuanganipun sampun sukses membangun umat manusia saking zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Menungso dereng mengenal sinten Tuhan ingkang wajib dipun sembah. nopo malih. watu lan sajenisipun. Kados dawuhipun kanjeng Nabi : ‫من إعتنى مو لدي وجبت ل ُ شفا عتى‬ ِ َ َ َ ‫َ ْ ِ ْ َ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ َ ْ َه‬ “Sing sopo wonge gelem nemen-nemeni dino kelahiranku mangko tetep oleh syafaatku“ . kanti kedatangan wulan maulid meniko. menyembah hewan. inggih meniko tepat wonten dinten Isnen tanggal 12 Robiul Awwal tahun Fil.Lha panjenenganipun Rasulullah SAW. berkorban harta benda kangge kepentingan agama Islam. Taksih katah tiyang ingkang menyembah berhala. Lan ugi kito kedah sering maos Sholawat Nabi. kito kedah selalu ngatah-ngatahaken amal kesahenan. Hal meniko terbukti wonten kitab-kitab Tareh. kito tingkataken anggen kito syukur dateng Alloh SWT. utawi tahun Gajah Alloh nglahiraken seorang Rosul supados paring tuntunan. Lan minongko kangge mbuktekaken rasa cinta kito dumateng Rosululloh SAW. wonten kitab Al-Barzanji. kayu.

soho mbak-mbak fatayat . selalu emut lan nyebut-nyebut Tiang cinta kedah purun nyocoki lan derek tingkah laku lan perkataanipun tiang ingkang dipun cintai. cinta bade timbul perselisihan. meniko kito ugi kedah remen berkorban kangge memperingati dinten maulid ipun Kanjeng Nabi kados ing saat meniko. lan nebihi nopo ingkang dados laranganipun. والصلة وال ّلم على اشرفالمرسلين. فل حول ول قو ة ال با ل العلى العظيم‬ ّ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِْ َ َ َ Poro Bapak poro Ibu muslimat ingkang kulo multa-aken. siang ndalu. Tanpa mencocoki lan mengikuti ucapan lan perbuatanipun. سيد نا محمد وعلى‬ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ِ ْ َِ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ‫ّ َ ُ َ س‬ ِ ْ َ َ ْ ّ ِ ْ ُ ُ ََ ُ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ َ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫اله وصحبه أجمعين. Berkorban demi cinta. kintenipun cekap semanten atur kulo. وبه نستعين على امور الدنيا والدين. Poro rawuh. kirang langkungipun kulo nyuwun agungipun pangapunten. enjing sonten. Lan maleh.Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Pancen tiyang niku menawi cinta kedah netepi rukun telu ( ‫)اركان المحبة ثل ثة‬ ّ Rukunipun cinta meniko wonten tigo Tiyang cinta meniko kedah rela berkorban harta benda. tanpa korban cinta sia-sia. sebagai bukti remen kito dateng kanjeng Nabi. Kanti mekaten kolowahu. kito kedah sering mahos sholawat. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PERANAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل رب العالمين. اما بعد. Tiang cinta kedah selalu eling lan nyebut asmane ting ingkang dipun cintai. mugi-mugi ingkang hadir ing majelis puniko sageto tergolong dateng umatipun kanjeng Nabi. benjang ing dinten qiamat. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! La’ kito sebagai umatipun kanjeng Nabi menawi kito sampun menyatakan cinta dateng Kanjeng Nabi. Soho kito kedah purun nindakaken nopo ingkang dados ajaranipun. ingkang saget nampi syafa’atipun. ingkang akhiripun timbul kegagalan.

Kranten kangge nyekapi kebutuhan gesang meniko. tansah tetep dipun limpahaken dumateng kanjeng Nabi Muhammad. niat ngibadah dateng ngersanipun Alloh SWT.ingkang kulo hormati. dawuhipun kanjeng Nabi. sehinggo kito saget berkumpul utawi bersilaturrahim wonteng ing majlis puniko. Nabi ingkang bade paring syafa’at. kanti wilujeng. Kaum wanito boten cukup mendel teng nggriyo utawi cukup teng dapur mawon boten usah boten dados so’al Asal sampun saget dandan utawi mack Asal sampun saget njangan utawi masak . Mugi-mugi pertemuan kito ing saat meniko saget andadosaken sababiyahipun kito angsal syafa’at saking kanjeng Nabi ing dinten qiamat. salah satunggalipun Nabi pimpinan umat. niat bade ngaji. mugi salam bahagia Alloh lan Rohmat. binjang wonten ing dinten qiamat. tapi tiang istri inggih dipoun wajibaken pados ilmu. Ugi poro adik-adik. rasa puji syukur dateng ngersanipun Allah SWT kanti ucapan Alhamdulillah. Keranten Alloh sampun paring Rohmat soho Ni’mat dumateng kito sedoyo. Kanti wontenipun Hadist meniko kito sampun jelas bilih ingkang. poro generasi penerus perjuangan Islam ingkang kulo sayangi ! Sepindah monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiyo nglahiraken. menungso boten cukup berbekal harta benda. wajib pados ilmu meniko boten namung tiang jaler thok. Nopo maleh wonten ing abad modern meniko poro kaum wanito boten purun ketinggalan. tapi ingkang langkung penting meniko berbekal ilmu pengetahuan. Kranten pancen dados tiyang Islam lho Bu……?! Ngaji utawi pados ilmu meniko wajib tumrap sedoyo. Poro Rawung ingkang kulo hormati ! Getuk menopo gedang goreng ? Sampun ngantuk menopo dereng ? Monggo ing sa’at meniko kito niyat wonten ing manah. niat pados ilmu. ٍ َ ِْ ُ َ ٍ ِ ُ ََ ٌ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ََ ‫طلب العلم فريضة على مسلم ومسلمة‬ Ingkang artosipun : Pados ilmu meniko Fardhu tumrap saben-saben tiyang Islam jaler utawi istri (priyo lan wanito). Ingkang kaping kalih. mboten wonten satunggal Alangan punopo. boten piyantun priyo mawon.

Bangsa lan Negara. mongko yekti ingsun paringi kehidupan kang bagus. di dalam menegakkan Agama Islam sehinggo piambakipun dipun paringi gelar utawi sebutan “Umil Mu’minin”. Hal meniko dipun jelasaken wonten Al-Qur’an surat An-Nahl. “Siti Aisah” tetep berjuang membela lan nerusaken perjuanganipun kanjeng Nabi.المر أة عماد البلد إذا صلحت صلحت وإذا فسدت فسدت‬ Ing artosipun : “Wanito meniko dados cagakipun negoro.من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون‬ Ingkang artosipun : “Sopo wonge kang ngamal soleh. Pramilo saking meniko. Anggenipun menghadapi hal nopo ke’mawon. Lan ingsun bales kanti balesan kang luwih apik ketimbang amale” (QS. tiyang istri menawi nglampahi amal-amal ingkang sahe. benih-benih . Negari ugi rusak” Poro Rawuh kejawi saking meniko. manggo kito sebagai muda-mudi Islam. wani ditoto. meniko ugi bade dipun jamin kalian Alloh. kedang tumut belajar lan berjuang kangge membela Agama. wani noto. sebagai kaum wanito. sehingga ngantos Rosululloh wafat. Kranten kanjeng Nabi dawuh : ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ْ َ َُ ْ َ َُ َ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ ِ ُ َ ْ َ ْ َ ‫. ayat 97 ingkang surosonipun : َ ْ َُ ْ َ ْ ُ َ َ ِ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ِ ْ َ ََ ً َ ّ َ ً َ َ ُ ّ َ ِ ْ ُ ََ ٌ ِ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ٍ َ َ ْ ِ ً ِ َ َ ِ َ ْ َ ‫. Segala bidang kito tanam. An-Nahl : 97) Poro Ibu-ibu lan mbak fatayat ingkang kulo hormati ! Pramilo saking meniko. Menawi wanitonipun sahe Negari ugi sahe.Asal sampun saget babaran utawi manak Tapi kejawi saking meniko kaum wanito. isoho dadi wanito sing cocok karo sebutane wanito. Piyambakipun ugi boten ketinggalan selalu mendampingi lan mengikuti Rasulullah SAW. Siang ateges wanihoto. podo ugi lanang utowo wadon kanti beriman. piyambakipun ber I’tiqod teguh lan jujur. monggo Ibu-ibu lan mbak fatayat. nopo malih menawi kito enget perjuanganipun kanjeng Nabi Muhamamd SAW. dipun bales dipun paringi gesang ingkang bahagia wonten akhirat. utawi jeneng wanito. Kejawi meniko piyambakipun ugi mencurahkan tenaga lan fikiranipun mbantu perjuangan Rosululloh lan. penerus perjuangan Rosululloh. kados pundi sepak terjangipun Siti Khodijah ? piyambakipun selalu ngorbanaken harta bendanipun kangge mbelo lan menolong perjuangan Rasululloh SAW. kito giataken lan kito tingkataken. kados pundi sikap Siti Aisah binti Abu Bakar. Lan menawi wanitonipun rusak.

kulo. (SI Fulan). Lan dipun bales ingkang sak katah-katahipun. Amien. shoho ngaturaken matur nuwun atas kerawuhan panjenengan sedoyo. amergi kulo mboten saget nyaosi papan pinaraan ingkang sekeco. Bangsa lan Negara. Umar sekeluargi. Sepindah kulo muji syukru Alhamdulillah. Ing mriki kulo nyuwun agunging pangapunten dateng panjenengan sedoyo. ingkang sami keroyo-royo kerso ta’ziah utawi bela sungkowo. Inggih boten sanes monggo kito . ingkang ing dinten meniko nampih musibah sangking ngarsanipun Alloh. Hadirin-hadirot ingkang kulo hormati ! Ing mriki kulo atas nami wakilipun Bapak H. Kejawi saking meniko kulo boten saget bales menopo-nopo atas bantuan panjenengan sedoyo ingkang arupi tenaga lan fikiran shoho sanesipun. atas sedanipun si Fulan meniko. inggih puniko sedanipun ……. إذا‬ َِ ّ َ َ ْ ََ ً َ َ ْ َ ََ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ِ َ َ َ ً ْ َِ ‫. وعلى اله واصحا به ماد مت الشمس والقمر طلعت نهارا وليل.جآء أجلهم ل يستاء خرون سا عة ول يستقدمون إنا ل و إنا إليه راجعون‬ ِ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ َ ً َ َ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َُ َ َ َ Poro Rawuh. cita-cita Agama. أما بعد. Ananging kados pundhi maleh pancen sampun dados taqdiripun Alloh ingkang boten saget kito gadali lan boten saget dipun unduraken malih. Umar lan poro kerabat. Lan ing mriki.iman lan taqwa wonten ing manah kito sedoyo supados tetep kuat lan teguh menghadapi liku-liku kehidupan. فقال ال تعالى فى القران الكريم. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sampun sakmesthinipun sangking keluarga Bapak H. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PEMBERANGKATAN JENAZAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ً ْ َ ِ َْ ْ ِ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى خلق الموت والحياة ليبلو كم ايكم احسن عمل. Sehinggo saget tercapailah cita-cita kito. shoho kulo panjenengan sedoyo meniko sami susah lan getun. ingkang beraneka ragam. Sedoyo kelepatan kulo. Kintinipun cekap semanten atur kulo. lan hormat atas jenazahipun si Fulan meniko. awal ngantos akhir. والصلة والسلم على سيدنا محمد أحسن الخلق قو ل‬ ّ ّ ً َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ْ ُ َ ُْ َ ِ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ََ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫وفعل. namung saget ndongaaken mugi-mugi sedoyo amal sholeh panjenengan kolowahu dipun trami dening Alloh SWT. macam lan warna. shoho hidangan ingkang ngremenaken manah panjenengan sedoyo. kulo nyuwun agungipun pangapunten.

Tapi ing mriki perlu kulo saksekaken dateng panjenengan sedoyo. saking segi nopokemawon. Baik segi ibadah dateng Alloh. ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WALIMATUL KHITAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ‫ُ ّ َ ْ َ ْ َ َِ ْ َ َ ِ ّ ِ ْ ِّ َ ِ ْ َ ه ْ َ َ ِ ْ ً َ ّ َة‬ ‫الحمد ل الذى قد قال فى كتا به الكريم : ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابرا ِيم حنيفا. Alhamdulillah. kulo suwun supados panjenengan sedoyo. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sa’derengipun jenazah dipun berangkataken. panjenengan kersoho paring pangapunten.ikhlasaken mawon. kulo suwun supados langsung mawon hubungan kalih pihak keluarga utawi ahli warisipun. utawi utang piutang. Amin. والصل ُ والسلم على سيد نا محمد‬ ‫النبي المصطفى وعلى اله واصحابه اهل الصدق والو فى ا ما بعد‬ ّ ِ َ ْ َ ِ ْ ّ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ َ َ ْ ُ ْ ّ ِ ّ Poro Bapak. Monggo jenazah sareng-sareng kito berangkataken. soho sanesipun dateng panjenengan sedoyo. bilih jenazahipun si Fulan puniko sahe nopo sahe ? 3x. Pramilo saking meniko. Poro Ibu. Lan mugi-mugi kito sedoyo ingkang dipun tilar sagedo nerusaken perjuanganipun lan nyampurnakaken amal kesahenanipun soho usahanipun ingkang kapundut. ten mriki kulo aturaken dateng panjenengan sedoyo bilih sak sumerep kulo si Fulan meniki termasuk golongan tiang ingkang sahe. kulo suwun supados panjenengan ihlasaken. kanti mahos Sholawat (kalimat Toyibah). hadirin sedoyo ingkang kulo hormati ! Sepindah Monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken rasa puja lan puji . si Fulan meniko gadah kalepatan dateng tiang sanes. ing mriki kulo aturaken sedoyo kalepatan si Fulan meniko. ِ ْ َ ْ ََ َُ َ َ ْ ُ ْ َ ‫أنتم شهدأ على الرض‬ Poro Rawuh nggih si Fulan meniko anggadahi “haqqul Adam”. shoho dipun ngapunetn dosadosanipun lan dipun tampio amal-amalipun ingkang sahe sehingga sagedo angsal rahmat sangking ngarsanipun Allah SWT. Dene menawi amrat menawi dipun ikhlasaken. Lain malih sebagai meningso tentu kemawon sekedi utawi katah. sedoyo kelepatan kulo nyuwun pangapunten. lan dipun paringi jembar kuburipun. ugi sesrawungan dateng tanggo. utawi dateng tiyang sanes. Kintinipun cekap semanten atur kulo.

supoyo melu (condong) marang agamane Nabi Ibrahim” (QS. tegesipun taksih purun to’at lan boten purun ngelampahi maksiat. mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo. Ingkang sampun paring pinten-pinten rohmat lan taufiq soho hidayah dumateng kito. . Mboten pandang rakyat utawi pejabat. tansah kalimpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW sebagai Nabi pemimpin umat. mugi-mugiho salam bahagia Allah. Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur’an Artosipun : “Nuli ingsun wahyuake marang siro (Muhammad). selagi umat puniko taksih purun nindaaken syariat. Lhoooo! Menopo Nabi Ibrahim puniko tiyangipun wedi pemes. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Nindaaken khitan utawi sunat meniko derek tindak lampanipun Nabi Ibrahim as ingkang wonten sejarahipun Nabi Ibrahim nindaaken khitan meniko sampun yuswo 80 tahun. Sehingga wonten ing kesempatan meniko kito saget rawuh wonten ing puniko majelis dalam rangka Jabatud Da’wah. dereng wontek calak utawi dokteng ingkang tukang nyunat. Ingkang kaping kalih.syukur dateng ngarsanipun Allah SWT. kalian Allah dipun catet minongko dados amal sholeh kito sedoyo amin-amin ya robbal alamin. Mugi-mugi wekdal meniko mangke saget kulo gunakaken ingkang sak sahe-sahenipun. Lajeng Alloh SWT paring wahyu dateng kanjeng Nabi supados derek agaminipun Nabi Ibrahim. An-Nahl ayat 123). Shoho sanes tiyang wedi pemes utawi lading. Lan jenggote kaleh brengosipun sampun dowo. utawi ngrawuhi dateng undangan dateng walimatul khitan. Ingkang kaping tigonipun kawulo matur nuwun dumateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo. lan rahmatipun. Dados asal-usulipun sunat puniko awit zamanipun Nabi Ibrahim. Dados dipun sunat piyambak !? Mungkin bapak-bapak utawi ibu-ibu timbul pertanyaan. utawi wedi lading kok sampek umur 80 tahun lagek sunat ? Poro Ibu ingkang kulo hormati ! Nabi Ibrahim puniko sanes tiyang jerih utawi tiyang weden. Tapi pancen wontenipun printah sunat utawi khitan meniko inggih sampun umur 80 tahun niku. Nabi ingkang bade paring syafa’at dateng sedoyo umat benjang wonten ing dinten qiamat mboten pandang sugih utawi mlarat. Tur wonten zaman semanten.

Pramilo menurut qo’idah ushul fiqh : ٌ ِ َ َ ُ َ ْ ِ َ ْ َِ ِ ِ ُ ّ َ َ ُ َ ّ ُ ‫كل ما يتو صل به إلى الواجب فهو وا جب‬ Artosipun : ”Sakabehe perkoro sing digawe lantaran maring nindakne perkara wajib meniko hukume wajib“ Pramilo ngilangi najis utawi kotoran wonten pucukipun zakar utawi kucur/helm puniko wajib. Lhoooo sholat gangsal wekdal meniko wajib. Lan boten wonteng tiyang ingkang dereng sunat. Dene faedah ingkang No. Dados mekatenlah pentingipun khitan utawi sunat. II inggih puniko : Dipandang sangking segi kesehatan dokter khitan puniko saget ngilangi penyakitpenyakit ingkang timbul sangking pucukipun zakar utawi kucur. enggal mawon dipun khitani. Padahal ngilangi najis puniko dados syarat absyahipun sholat. Pramilo kangge akhir kata kulo monggo bapak poro ibu menawi kagungan putro dereng dipun khitanaken. puniko wantung perang ngusir penjajah. sedoyo poro pejuang 45 ingkang gagah berani. 1 Dipandang saking segi agama. wantun bertanding melawan musuh. shoho nambahi kewibawaan. khitan meniko saget ngilangi najis utawi kotoran ingkang kentung wonteng pucukipun zakar/kucur utawi kepala penis. meniko sedoyo. Dene kaidah ingkang No. pejuang-pejuang kolowahu inggih sampun sunat. Sebab andadosaken absahipun sholat. III khitan meniko saget nambahi dateng keberanian utawi kekendelan. Hal meniko saget dipun bukte’aken menawi panjenengan pikir. Kintenipun cekap semanten atur kulo Kupat lepet taline janur Lepat luput tetepa dadi sedulur Masang pulut ing duwur cemoro Menawi luput nyuwun ngapuro ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WALIMATUL MAULID .Poro Bapak poro Ibu ingkang kulo hormat ! Lhoooo…… sakniki fungsinipun utawi faedahipun khitan meniko katah ing antawisipun : No. Kranten hubunganipun meniko dateng masalah ibadah. wantun ngusir panjajah.

hadirin. واخرجه‬ ِ ِ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ٍ ّ ‫م ْ َ ْ ِ ُ ّ ِ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ِ َ ْ ٍ ُ ِ ْ َ ّ َ ُ َ ّ َ ُ َ َ ّ ِ َ ُح‬ ‫ِن بطن امه وهو ل يعلم بشيئ مبين. Dene menopo wonten ing saat meniko. وقدر سعاادة وشقا وته ورزقه واجله وهو فى قرر مكين. sehinggo kulo panjenengan sedoyo saget karoyo-royo bucal tempo ninggalno griyo. kedah pareng asmo ingkang sahe. hadirin sedoyo. samio nglahiraken rasa puji syukur dateng ngarsanipun Alloh. ninggal bondo lan rojo koyo. sepindah monggo kulo lan panjenengan sedoyo.‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ُ َ َ ْ ََ ٍ ْ ِ َ ِ َ َ ِ َ ُ َ ُ ََ ََ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ّ َ َ ٍ ْ ِ ْ ِ َ َ ْ ِ ْ َ ََ ْ ِ ّ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ ‫َ ْح‬ ‫ال َمدِل رب العالمين الذي خلق النسان من طين. utawi dipun paringi asmo “Zainul Haqqi” (contoh) pancen sampun dadaos kewajibanipun tiang sepuh. boten sanes dipun suwuni tambahipun barokah dugo mugi-mugi putri ingkang tembih lahir puniko. meniko menawi kagungan putro. Poro hadirin ingkang kulo hormati ! Dene bayi ingkang nembeh lahir ing saat meniko dipun paringi tetenger. Bapak Ridhwan nampi ni’mat sangking ngarsanipun ingkang Maha Kuoso. Alloh sampun paring pinten-pinten rahmat. saget ngrawuhi undanganipun Bapak Ahmad sakeluarga. Amien. sagedo dados putro ingkang berguna migunani tumraping masyarakat. boten wonten satunggal alangan punopo. dene kulo panjenengan dipun rawuhaken wonten ing dalem meniko. hadirot ingkang kulo mulya’aken ! Sa’derengipun kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke. dateng kulo lan panjenengan sedoyo. taufiq. ingkang arupi kelahiran sang putro. kang Maha Kuasa kanthi ucapan Alhamdulillah. shoho paring pendidikan-pendidikan dateng putronipun kados ingkang dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi Muhammad SAW ُ ّ ّ َ َ ْ ََ ً ّ َ ّ ِ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ِ ْ ُ َ َّ ُ ْ ََ ُ َ َ ََ ُ َ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ َ ِ ِ ََ ََ ِ ِ َ ْ ّ َ ‫حق الوالد على ولده ان يحسن اسمه واد به وان يعلمه الكتابة والسبا حة والر ماية وان ل ير زقه ال طيبا وان يزو جه‬ َ َ َْ َِ ‫اذا ادرك‬ Ingkang artosipun : “Haq utawi kewajibanipun tiang sepuh dumateng putranipun inggih meniko : Kedah paring asmo utawi nami ingkang sahe Kedah mbagusi dateng adabipun . Poro Bapak poro Ibu. والصل ة والسلم على سيد نا م َمد افضل الخلق اجمعين وعلى اله واصحا به‬ ‫ومن تبعه الى يو الدين اما بعد‬ ّ ْ ّ ْ َ َِ ُ َ ِ َ ْ َ َ Poro Bapak poro Ibu. bangsa lan agama. ingkang lahiripun kanti keadaan wilujeng. Dene menopo wonten ing saat puniko.

Poro rawuh getuk menopo gedang goreng ? . supados kejayaan Islam lan kemulyaan Islam ing masa mendatang saget tetep gilang gemilang. kulo ngajak dateng panjenengan sedoyo. Tegesipun kito dipun dangu kados pundi anggen kito ngramut dateng putro kito. ingkang ndongaaken dateng Ibnu Adam kolo wahu (utawi tiang sepahipun)“ Poro rawuh ?! pramilo lewat kesempatan meniko. minongko dados amal jariyahipun kito sedoyo. ُ َ ْ ُ ْ َ ٍ ِ َ ٍ ََ ْ َ ِ ِ ُ َ َ ْ ُ ٍ ْ ِ ْ َ ٍ َ ِ َ ٍ َ َ َ ٍ َ َ ْ ِ ّ ِ ُ َُ َ َ َ َ ْ ِ َ َ َ ُ ْ ِ َ َ َ ِ ‫إذا مات إين أدم إنقطع عمله ال من ثل ث صدقة جارية او علم ينتفع به اوولد صا لح يد عو له‬ Ingkang artosipun : “Naliko Ibnu Adam (Manungso) meniko sampun sedo/wafat mangko putus sedoyo ngamalipun kejawi saking tigang perkawis. ingkang mbenjang wonten akhirat kito dipun suwuni pertanggung jawab. shoho putro ingkang sholeh meniko saget dados amal jariyahipun tiyang sepuh.Kedah mulang nyerat utawi nulis Kedah mulang dateng renang utawi nglangi Kedah mulang dateng manah utawi nembak Kedang paring rizki ingkang halal Kedah ngrabekaken/nikahaken menawi sampun dewasa utawi menawi sampun ketemu jodohipun. 2. Sodaqoh. Kejawi saking meniko ugio saget nerusaken perjuangan kito sedoyo. kito inggih dipun bales sahe dening Alloh. Ilmu ingkang manfaat 3. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kejawi keterangan wonten ing nginggil kolo wahu bilih anak meniko amanatipun Alloh ingkang dipun titipaken dumateng kito sedoyo. 1. Amin. supados benjang dados lare ingkang sholeh. monggo putro-putro kito meniko kito didik ingkang sahe kito wulang dateng ilmu agomo. meniko kito inggih pikantuk sikso sangking ngarsanipun Alloh kanjeng Nabi dawuhaken. menawi sampun sedo. Dene menawi anggen kito didik putro meniko awon. Menawi didikan kito meniko sahe. Putro ingkang sholeh.

‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO NASEHAT PERNIKAHAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمد ل الذى سن لعباده النكاح. utawi hari resepsi pernikahan ingkang sanget keramat meniko Mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo meniko kalian Alloh dipun catet dados amal sholeh kito sedoyo. Amien. lan hadirot ingkang kulo hormati.Sampun ngantuk menopo dereng ? Kintenipun cekap semanten atur kawulo. dalam rangka menyambut hari kebahagiaan. sahinggo kito saget pepanggihan wonten ing puniko majlis. melaksanakaken nikah meniko dipun catat sebagai amal ibadah. poro tamu undangan ingkang kulo hormati. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang nikah meniko sampun mboten terpandang asing di kalangan umat Islam. soho poro ahli keluarga lan sohabatipun. Sepindah kawulo muji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT ingkang sampung paring rohmat. menawi lepat nyusun pangapuro. Kranten menurut ajaran agama Islam. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang kaping kalih mugiho rohmat ta’dzim dan salam bahagia Alloh tansah dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW.فإنى مكاثر بكم المم يوم القيامة وعلى اله واصحابه اجمعين أما بعد فل حول ول قو َ ال با ل العلي العظيم‬ Poro Bapak Kiyai. taufik shoho hidayah dateng kito sedoyo. poro hadirin. Sebab nikah meniko derek sunnahipun kanjeng Nabi. soho ngamalaken dawuhipun kanjeng Nabi : ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ ّ ُ ْ ُ ُ ِ ُ ِ َ ُ ِ ِ َ ْ َُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ‫تنا كحوا وتنا سلو فإ نى مكاثر بكم المة يوم القيامة‬ ‍ Ingkang artosipun : “Podo nikaho siro kabeh lan podo duweho keturunan siro kabeh. krono besuk ingsun ing dino qiamat akeh-akehan umat lantaran siro kabeh“ . ونها هم عن السفا ح والصلة والسل ُ على سيدن محمد القائل : تنا كحوا وتنا سلوا‬ ْ َُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ِ َ ْ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ‫َ ّ ِ ِ َ ِ ِ ّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ِ ّ َ ِ َ ّ َ ُ َ ّ َم‬ ّ ُ ْ ْ َْ ِ ْ ِ َ ْ ّ َِ ْ ِ ِ ّ ِ ‫َِ ّ ُ َ ِ ُ ِ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ ِ َ َ ِ َ ََ َِ ِ ََ ْ َ ِ ِ َ ْ َ ِ ْ َ َ ّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّة‬ ‫. poro pini sepuh.

Shoho perintah ngamalaken dawuh-dawuhipun Alloh kados dene : puoso. Nomer kaleh huruf Kaf. kaleh bantal guling. Ingkang artosipun cerito tegesipun tiyang menawi sampun nikah. meniko singkatan saking kata Karomah utawi keramat.Shoho Islam didalam nikah meniko dados syarat syahipun nikah. glimpang-glimpung. yen teng kamar saget cerito-cerito kaleh garwane Poro rawuh ingkang kulo hormati !! Kajawi saking meniko taksih wonten malih kewajiban-kewajiban ingkang kedah dipun laksanaaken. benten kaleh tiang taksih bujangan. Antara suami lan istri. Huruf Kaf lan Huruf Ha’ (Nikah ‫ )نكح‬ing tigang huruf kolowahu anggadahi singkatan utawi anggadahi arti piyambak-piyambak. Nomer tigo Huruf Haa meniko singkatan saking kata Hikayah. tapi menawi sampun nikah. meniko kedan mulang dumateng istrinipun ingkang sahe. Kranten tiang jaler meniko ingkang bertanggung jawab dumateng tiang istri lan putroputrinipun. meniko merupakan hal ingkang selalu berhubungan. wonten ingkang jelasaken bilih tembung nikah meniko asalipun tembung arab ingkang terdiri saking tigang huruf. sesuci. tegesipun tiang dados manten utawi tiang nikah meniko ngraosaken nikmat lahir lan batin. Dene kewajibanupun tiang jaler sebagai suami. sehinggo panggonan lenggahipun meniko dipun utamaaken wonten ngajeng piyambak kados dene palenggahanipun raja lan permaisuri. menawi wonten kamar tilem piambek kleasak-klesik. Dene Islam didalam nikah meniko. meniko maleh saget cerito-cerito kaleh garwanipun. sholat. Alloh sampun dawuh wonten Al-Qur’an ِ َ ّ ََ َ ْ ُ ّ َ ُ َ ّ ‫الر جال قوامو ن على النسآ ء‬ Artosipun : . dados syarat syahipun nikah. Dados kanti meniko saget kito simpulaken. nikah boten dados syah kejawi mboten Islam. bilih Islam lan nikah. Menurut Islam. Sebab nikah di dalam Islam meniko dados amal ibadah. lan sanesipun. Inggih meniko : Huruf Nun. adus jinabat. Tegesipun dados manten meniko selalu dipun mulyaaken selalu keramat. mboten kenging dipun pisahaken. Nomer setunggal huruf Nun meniko singkatan sangking kata Ni’mat. Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Salajengipun menurut sebagian Ulama.

dalam rangka menghadiri undangan walimatul Ursy ing saat meniko. kedah tansah bingahaken. ingkang dawuhipun mekaten : ‫خير النسآء إمرأة إذا نظر ت إليها سرتك وان امرتها اطا عتك وان غبت عنها حفظتك فى مالك ونفسها‬ َ ِ ْ َ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ِ ْ َِ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َِ َ ْ ّ َ َ ْ َِ َ ْ َ َ َ ِ ٌ ََ ْ ِ ِ َ ّ ُ ْ َ Ingkang artosipun : “Sak apik-apike wong wadon sing naliko siro sawang. lan naliko siro perintah tansah manut lan naliko siro tinggal lungo. poro ibu. deweke tansah bungahake marang siro. ingkang dipun riwayataken dening shohabat Abi Hurairah. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO SAMBUTAN WALIMATUL URSY ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذل قد قا ل فى كتابه الكريم. Kupat lepet taline janur Lepat luput tetep dadiho sedulur Akhiripun sedoyo kelepatan kulo awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten. kranten meniko derek dawuhipun . sehinggo kito saget makempal wonten ing meniko majlis.“Bilih tiang jaler meniko ingkang jemenengi/mimpin dateng tiang estri“ Dene kewajiban tiang estri dateng tiang jaler. lintu wekdal Insyaa Allah saget dipun sambung malih. Poro rawuh ingkang kulo hormati. kados dawuhipun kanjeng Nabi. hadirin sedoyo ingkang kawulo mulyaaken. Sakderengipun kulo matur nopo ingkang Alloh SWT. ing antawisipun inggih meniko. Ngawontenaken walimah meniko hukumipun sunah. Lan menawi dipun perintah kedah selalu to’at. والصلة والسلم على سيدنا ومولنا محمد القائل النكا ح سنتى فمن أحب‬ ّ َ ُ َ َْ َ َ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ٌ ْ َِ ٌ ِ َ ُ َ ِ ِْ َ ْ ِ ُ ِ ْ ِ ْ ُ َ َ ‫ُق‬ ‫فطر تى فليتسن بسنتى وعلى اله و أصحا به ومن واله اما بعد‬ ّ ََ َْ ََ َ َ ِ ُّ ِ ّ َ َ َ ْ َ ِ َ ْ ِ Poro bapak. وانكحوا اليامى منكم والصالحين من عباد كم وإما ئكم وإم ئكم إن يكونوا‬ ْ ُ ْ ُ َ ْ ِ ْ ُ ِ َ َِ ْ ُ ِ َ َِ ْ ُ ِ َ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ ّ َ ْ ُ ْ ِ َ ّ َ ْ ْ ُ ِ ْ ََ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ّ َ َ ْ َ َ ِ ُّ ُ ّ ‫ف َراء يغنيهم ال من فضله و ال واسع عليم. Shoho menawi dipun tinggal kesah ingkang jaler. ingkang sampun paring pintenpinten rohmat dateng kito sedoyo. utawi manut. selagi perintahipun kolo wahu mboten perkawis maksiat. tansah jaga awake lan bondo siro“ Porp Bapak poro Ibu kintenipun namung mekaten atur kawulo. tiang estri kedah selalu anjagi dirinipun (utawi badanipun) lan njagi bandanipun. menawi dipun sawang ingkang jaler.

kados . utawi dugeni dateng walimah. inggih ingkang langkung rumiyin meniko ingkang dipun dugeni“ Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kolo wahu kawulo ngaturaken bilih ndugeni dateng undangan walimah manten meniko hukumipun wajib. meniko hukumipun inggih benten-benten. ٍ َ ِ ْ ََ ْ ِْ َ َ َ َ َ َ ‫بار ك ال لك أولم ولو بشاة‬ “Tegesipun kanjeng Nabi donga’aken barokah. bilih piyambakipun nglaksanaaken nikah damel maskawin (Mahar) rupi emas sak bobotipun kelungsu kurmo salajengipun kanjeng Nabi ngendiko. wajib ndugeni. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Bicoro masalah walimah meniko. meniko ingkang dipun dugeni gedah ingkang langkung parek griyanipun. selagi wonten majlis walimah manten kolowahu. Wonten kala : Walimatul ‘Ursy wonten kalane walimatul khitan. utawi aqiqoh. Hal meniko damel dasar hadisipun kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken deneng Abu Dawut RA َ َ َ ِ ّ ْ ِ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ً َ َ ُ َ ْ َ ْ ِ ََ ِ َ ِ َ َ َ َ ْ ِ َ ِ ‫إذا إجتمع دا عيان فأجب أقربه بابا. weninipun katah. Menawi walimah manten. wonten kalane walimatul maulid. kados ingkang kasebut wonten ing kitab-kitab fiqih. meniko ndugeni hukumipun sunat. sa’lajengipun. Dene ingkang paling utami utawi ingkang afdhol inggih meniko “Walimatul ‘Ursy utawi Walimah Manten” Dene masalah ijabatut-da’wah. boten wonten perkawis mungkar utawi maksiat. فإن سبق أحدهما فأ جب الذي سبق‬ Ingkang artosipun : “Menawi kempal tiang ngundang kalih (sareng wekdalipun) moko ingkang dipun dugeni. Poro rawuh !. meniko boten wajib nekani. meniko podo ingkang dipun dugeni langkung rumiyin ngundangipun. shoho sanesipun. meniko ingkang dipun undang. Menawi salah setunggalipun meniko langkung rumiyin. Dene menawi perekipun. menawi wonten setunggal wekdal meniko wonten undangan kaleh. Lan menawi wonten perkawis maksiat utawi perkawis ingkang nglaraaken manah. Dene menawi walimah saklintunipun manten. matur dateng kanjeng Nabi. lajeng perintah ngawontenaken walimah senajan namun nyembelih maendho setunggal. utawi tigo. sami ugi walimah khitan utawi maulud. sohabat Abdurrohman bin Auf. bilih wonten salah setunggulipun wekdal. tiang ingkang langkung parek lawang griyonipun.kanjeng Nabi. Benten kaleh dugeni undangan saklintunipun walimah manten. wonten kalane walimah ngedekaken griyo utawi boyongan.

Tegesipun tiyang ingkang dipun unddang seneng.dene walimah khitan utawi walimah maulid meniko dugeni hukumipun sunat. Lan menawi walimah khitan utawi walimah maulid (kelahiran) tumrap tiyang ingkang dipun undang dugeni walimah meniko hukumipun sunat. meniko nopo rahasianipun utawi sebabipun masalah dugeni walimah meniko kok benten-benten ? menurut sebagian Ulama meniko wonten ingkang njelasaken. Tepi sedoyo kolowahu utaminipun dipun dugeni kranton meniko derek dawuhipun kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken dening Imam Muslim : ْ َ ْ َ ْ َ ً ِ ْ ُ َ َ ْ َِ ّ َ ُ ْ َ ً ِ َ َ َ َ ْ ِ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ِ ُ َ ِ ‫إذا دعي احدكم فليجب فإ نْ كان صا ئما فليصل وان كان مفطرا فليطعم‬ Ingkang artosipun : “Menowo siro diundang mangko becik tekoho manwa siro poso mangko donga’no bagus lan barokah menawo siri ora poso mongko mangano“ Poro Rawuh kintenipun cekap semanten kangge sambutan kulo akhiripun kulo akhiri kupat lepet taline janur. menawi ndugeni datang walimah manten meniko wajib. kranten wonten ing griyanipun tiyang ingkang kagungan hajat meniko wonten ingkang ngraosaken sakit utawi payah. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PENERIMAAN KEMANTEN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ َ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ْ ‫َُ َ ِ َ ْ َ ِ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ً َ ِ ْ ً َ َ َ َ ّ َ َد‬ ‫الحمد ل الذى خلق من الماء بشرا فجعلمه نسبا وصهرأ.الخلق والورى. وعلى أله وصحبه صلة وسلما كثيرا. lepat luput panggahodadi sedulur. وكان ربك ق ِيرا والصلة والسلم على سيدنا محمد أفضل‬ ِ ُ ْ ْ َْ ِ ْ ِ َ ْ ّ َِ ْ ِ ِ ّ ِ ‫ْ َ ْ ِ َ ْ َ َ َ ََ َِ ِ َ َ ْ ِ ِ َ َ ً َ َ َ ً َ ِ ْ ً َ ّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّة‬ ‫. Pramilo dugeni dateng undangan walimah khitan utawi kelahiran hukumipun sunat boten wajib. أما بعد. tapi lare ingkang dipun khitani utawi ibu ingkang nglahiraken meniko ngalami sakit. فل حول و ل قو َ ال بال العلي العظيم‬ . Poro rawuh. sedoyo kelepatan kulo nyuwun pangapunten. Sebabipun wonten ing majlis walimah manten meniko wonten tiyang ingkang nyandang susah utawi sakit malah sedoyonipun ngraosaken ayem seneng lan bungah. lan menikolah ingkang dados wajibipun dugeni undangan walimah manten. Tegesipun tiyang ingkang dipun undang seneng tiyang ingkang ngundang seneng.

papan pinaraan. lan monggo hidangan ingkang sampun kasediaaken meniko kito ni’mati utawi kito dahar kanthi dipun kawiti mawi upacara Bismillahirrahmanirrahim. ْ ُ ِ ْ ُ ُ ِ ً ْ َ ًَ ْ َ ‫مر حبا أهل بحضو ر كم‬ Ingkang kaping kalih Bapak Hamid sekeluargo nyuwun agunging pangapunten dateng hadirin sedoyo mengenai kekirangan sangking segi nopo kemawon. ‫امين يا ر ب العا لمين‬ َ ِْ َ َ ْ ّ َ َ َ ِْ َ Poro Rawuh Ingkang Kulo Hormati Wonteng ing mriki kawulo minongko wakilipun Bapak Hamid ingkang kagungan dalem sepindah kawulo ngaturaken sugeng Rawuh. Ugi dumateng poro ahli keluarga lan poro sohabatipun. Shoho poro hadirin lan hadirot ingkang kulo hormati. utawi poro pengantar kemanten. Dene punopo panjenengan sedoyo kerso ngrawuhi undanganipun Bapak Hamid sekeluarga boten kesupen Bapak Hamid sekeluarga ngaturaken. sami rawuh wonten ing dalemipun Bapak Hamid puniko. Pramilo ing mriki kanti raos maremipun penggalih shoho bingahipun manah. langkung rumiyin kulo nglahiraken puji lan syukur dateng Alloh SWT. Sami ugi sangking segi panggenan. . guyub lan rukun. poro Ibu Shoho sedoyo tamu undangan walimatul Ursy ingkang kawulo mulya’aken.Poro Bapak. ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat Taufik shoho Hidayah dumateng kito sedoyo. pasugatan. Sehinggo kito saget keroyo-royo. Monggo dipun dahar sa’wontenipun. shoho poro sinoman ingkang sami leladen. dumateng poro tamu-tamu sedoyo. mugi-mugi atas kerawuhan kito sedoyo ing saat meniko andadosaken sababiyahipun kito mbenjang pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi. Wonten ing mriki kawulo minongko wakilipun Bapak Shohibul Hajat utawi ingkang kagungan dalem. kanthi kawontenan ingkang sehat wal afiat. khusus ipun dumateng Bapak Hamid selaku tiang sepahipun penganten putri inggih puniko ingkang asmo sederek Hindun. sami ugi sangking undangan walimatul Ursy. Shoho Rohmat lan Salam bahagia Alloh mugio tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi besar Muhammad SAW. dumateng keluarga mriki. Mboten kesupen dumateng sedoyo poro pengantar kemanten ingkang kawulo hormati. Poro rawuh ingkang kawulo hormati ! Sa’lajengipun kolo wahu Bapak wali utawi tiang sepuhipun penganten putri sampun masrahaken putro-putrinipun.

mboten wonten alangan punopo Amien. mugi-mugi kundur panjenengan saking griyo mriki. kalian Alloh dipun paringi wilujeng. Poro Tamu undangan ingkang kawulo mulyaaken. Mugimugi kulo selaku tiyang sepuh mriki. ingkang sampun pareng Rohmat soho nikmat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo. menawi panjenengan wonten ingkang kerso jagong. langkung rumiyen kulo muji syukur Alhamdulillah dateng ngarsanipun Alloh SWT. penyerahanipun kolo wahu kulo trami kalean asto kaleh. sehinggo saget membentuk rumah tangga ingkang bahagia. shoho poro tamu pengantar penganten ingkang kulo hormati. kulo nyuwun agunging pangapunten. Poro Ibu. kawulo inggih nyumbanggaaken. Shoho kulo nyuwun tambahi doa restu. maslahah lan barokah dibawah naungan ridho Alloh SWT.‫الحمدِل الذى أحلنا النكا ح. kanti kawontenan rahayu wilujeng widodo lir sambi kolo. kulo cekapi semanten kemawon. sedoyo kelepatan kulo. Amien. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang terakhir mbok bilih acara meniko mangke sampun paripurno.shoho kanti ucapan Alhamdulillah. وحرم علين السفا ح. Sa’derengipun kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke. namung saget ndonga’aken. sehingga kulo lan panjenengan sami saget rawoh wonteng ing majlis puniko. ugi malah matur nuwun. kirang langkungipun anggen kulo matur. والصلة والسلم على سيد نا محمد الذى هدا نا إلى سبيل النجاح‬ َ َ ّ ِ ْ ِ َ َِ َ َ َ ِ ّ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ َ ّ َ ْ ََ َ ّ َ َ َ َ ّ َ َّ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ِ ِ ّ ِ َ ّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّ َ ِ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ َِ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ‫وعلى اله وأصحابه أهله الصدق والصلح أما بعد فل حول ول قوة إل بال‬ Poro Bapak. lan langsung mulai saat meniko kemanten kaleh kolowahu kulo akehi dados putro kulo kiambak lan dados keluarga kulo. Dene menawi terus kundur kawulo mboten saget nyangoni menopomenopo. sageto mendidik shoho ngopeni dateng putro kaleh kolowahu. Akhiripun kangge kulo. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PENYERAHAN KEMANTEN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . sejahtera. ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak. .

Pramilo kanti raos bingahipun manah. kawulo nampi Amanat sangking Bapak Hamid. Pramilo. wonten ing mriki kawulo atas nami wakil para tamu pengantar pengantin. wonten ing mriki kawulo minongko wakil sangking walinipun pengantin putro shoho atas nami wakil sedoyo tamu pengantar pengantin putra. sakrehning sederek Hasan puniko sampun trami dados putro mantunipun bapak shohibul bait mriki. ‫امين يا ر ب العا لمين‬ َ ِْ َ َ ْ ّ َ َ َ ِْ َ Poro rawuh sedoyo kangge selajengipun. Shoho matur nuwun sa’agengipun dumateng Bapak Shohibul baik mriki sekeluarga. mugi-mugi wekdal meniko saget kulo gunaaken ingkang sa’sahe-sahenipun. Dene menawi wonten kekirangipun . kanti pasrah bongko’an tegesipun inggih kados mekaten meniko kawontenanipun. Kolo wahu bidal sangking dalemipun. shoho hidangan engkang arupi daharan lan unjukan ingkang kados mekaten meniko mewahipun. ingkang supadoso masrahaken si manten jaler ingkang Asma sederek Hasan puniko. shoho dipun bales kanthi balesan ingkang sakkatah-katahipun. Poro rawuh. shoho kanthi ucapan “Bismilah” sederek Hasan meniko kulo pasrahaken sa’doyonipun dumateng Bapak Shohibul bait mriki. mboten saget mbales atas penghormatan meniko kejawi namung saget dungaaken dateng Bapak Shohibul bait mriki kanthi ucapan ‫جزا كم ال خير الجزا كثرا‬ ً َْ َ َ ْ َ َْ ُ ُ ُ َ َ Mugi-mugi atas jerih payahipun utawi penghormatanipun Bapak Shohibul bait mriki sekeluarga tansah andadosno amal sholehipun ingkang ditrimo dening Allah. Amien Poro rawuh ingkang kulo mulyaaken ! Ingkang kaping tigonipun kawulo ngaturaken agunging panuwun dumateng sederek pranoto acoro ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo. Sehinggo kanthi pertemuan kito ing majlis puniko saget dadosaken sababiyahhipun kito pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi benjang ing dinten Qiamat. ugi kulo wahu sampun dipun laksanakaken Aqad Nikah. dumateng bapak Shohibul bait mriki minongko tiyang sepuhipun pengantin putri. Sepindah kawula ngraos syukur Alhamdulillah dateng Allah SWT. wonten ing mriki kawulo minongko wakil saking walinipun pengantin putro inggih puniko Bapak Hamid. ingkang sampun bersusah payah budhi dhaya nyediaaken papan pinara’an.Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat Ta’dzim Alloh soho salam tansah tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW soho para ahli keluarga lumeber dateng kito ingkang sami rawuh ing majlis puniko.

saking tingkah laku. dumateng kulo. kados pundi amrih saget sahenipun. Dene menawin wonten kekiranganipun sangking segi nopokemawon. soho nyuwun tambahipun do’a restu. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO THOLABUL ILMI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ٍ َ ّ ُ ََ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ َ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ ِ َ َ َ ْ ِ َ َ ّ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى فضل بني أدم با لعلم والعمل. tindak tanduk ingkang kurang nyocokidateng panggalehipun Bapak Shohibul Bait mriki sakeluarga. Ni’mat. kawulo minongko wakil saking sedoyo pengantar pengantin. Ilmu sing keno kangge sangu dateng griyane moro tuwo. و على اله واصحا به‬ ‫اصحاب الكرامة والكمل أما بعد‬ ّ ْ ََْ َ َِ َ َْ ِ َ ْ َ Dumateng Poro Bapak. Amien. kulo nyuwun agunging pangapunten. tumuju dateng griyanipun piyambak. Shoho kangge kulo pribadi sedoyo kesalahan awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten ingkang sak katah-katahipun. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! . ugi nyuwun pamit pindah. ninggal bondho lan rojo koyo sami saget rawo wonten ing majlis puniko boten ategas prawan golek joko. Poro rawuh ingkang kulo mulya’aken ! Ingkang terakhir kawulo ugi atas kami nami wakil saking rombongan pengantar penganting mbok bilih acara puniko mangke sampun paripurno. sehinggo kulo lan panjenengan saged karoyo-royo bucal thempo ninggalno griyo. kawulo sa’rombongan. segi pengalaman. Shoho ilmu sing keno kangge sangune ngadep datang kang moho kuoso. boten wonten setunggal alangan punopo. poro Ibu. kawulo suwun Bapak Shohibul bait mriki umumipun. lan panjenengan sedoyo. sami ugi : segi pendidikan. wilujeng. Hadirin sekalian ingkang kulo hormati ! Minangkani awalipun atur kulo ing mriki kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat. Nanging leres-leres golek ilmu Agomo. tansah dipun paringi slamet. ucapan-ucapan.sangking segi nopokemawon. pendamelan lan sanesipun. Mugi kulo sa’rombongan wangsul saking dalem mriki. والصلة والسلم على سيدنا محمد على كل حال. Shoho sa’derengipun kulo pungkasi. utawi dudo golek rondho. sedoyo keluarga lan masyarakat mriki kersoho paring bimbingan soho tuntunan.

ُ َْ ُ َ ٌَ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ِْ ِ ْ َ ِ ْ َ ّ ُ ُ ‫و كل من بغير علم يعمل اعماله مر دو دة ل تقبل‬ Tiyang niku menawi boten gadah ilmu. Amargi. sampun ketinggalan jaman. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Keranten tiyang niku menawi boten gadah ilmu senajan toh ibadah sampek jungkir balik. Keranten pancen dados tiyang Islam lho Pak?! Bu?! Ngaji niku wajib tumrap kito sedoyo. Dados senajan tiyangnipun sampun tuwek. Kito tingkataken anggen kito belajar. niku nggih boten patut. Surat AlMujadalah ayat 11 ٍ َ َ َ َ ْ ِ ْ ْ ُْ ُ َ ْ ِ ّ َ ْ ُ ْ ِ ْ َُ َ ْ ِ ّ ‫يرفع الُ الذ ين آمنوا منكم والذ ين أوتوا العلم درجات‬ ِ َْ َ Artosipun : “Allah bade ngangkat derajatipun tiyang-tiyang ingkang beriman lan tiyang-tiyang ingkang nggadahi ilmu dateng pinten-pinten derajat“ Tapi sa’wangsulipun menawi kito boten anggadahi ilmu boten saget ngaji lan boten purun belajar lan boten sekolah. tengriyo namung kluyur-kluyur jogrok klimprakklimprik kados sarung goyor. Hal meniko cocok kalian dawohipun Alloh wonten Al-Qur’an. elek. ora tedas peyek. Mardudatun Laa tugbalu. Sa’niki sampun kathah sekolahan sampun kathah tempat-tempat pendidikan. ngrowek. niki sampun jaman merdeka boten kados jaman penjajah. dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Supados benjang angsal ilmu ingkang katah lan manfaat soho ilmu ingkang saget beto bahagia lan wilujeng donyo lan akherat. utawi ibadah mempeng. untune entek. ngamalipun boten dipun terimo dening Alloh. Pramilo sangkeng meniko. Pramilo monggo kito tingkataken . monggo Poro Rawoh sedoyo terutama adik-adik lan generasi Muda-mudi remaja Islam.Sebagai pengajak kulo monggo iang saat meniko kulo lan panjenengan samiho niat ngaji. Niat ibadah dateng ngarsanipun Allah SWT. Kanjeng Nabi dawoh : ‫)طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة )رواه ابن عبد البر‬ ٍ َ ِْ ُ َ ٍ ِِ ُ ّ ُ ََ ٌ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ََ Ingkang artosipun : “Bilih pados ilmu meniko dipun fardhuaken tumrap saben-saben tiyang Islam jaler lan istri“ Soho kanti hadist meniko kito sampun jelas bilih pados ilmu meniko merupakan proses ingkang serba terus tanpa wonten bates waktu baik kapanpun. tapi boten dipun ilmuni meniko tiwas bal gedual. meniko tetep kewajiban pados ilmu.

karo Kakang mbangkang. nopo maleh pendidikan Ilmu Agama. Soho dumateng poro Bapak. Poro konco-konco. Soho ingkang saget menjunjung tinggih Harkat lan Martabat tiyang sepuhipun kaleh. di tuturi boten manut. ojo sampek gadah putro sing lolak-lolok. soho Poro Bapak Kiyai ingkang kulo mulya’aken. kuping gemrebek weteng muneg-muneg. datang langgar. karo bapak galak. Diajar nangis. karo Pakdhe gumedhe. bendino kur telek-telek mergo duwe anak ndablek kon mergawe ora untek menengahe malah mbegegek lek ngeteniki tiyang sepuh susah menopo boten? Poro Bapak Poro Ibu? Mulane monggo putro-putrine dipun didik ingkang saestu supados leres-leres saget kados lare ingkang berguna bagi Agama. Menawi kentandang gaweh boten purun. didhol ora payu Akheripun tiyang sepuhipun namung susah. boten purun sekolah. Poro santri putra soho Putri ingkang kulo hormati. Sa’bendino ngente’no sego.anggen kito belajar. karo Embah mbantah. Niku nggeh nyusahaken tiyang sepuh nipun. gelisah pikiran jibek napas sesek. karo Ibu nesu. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO KESAN PESAN KEPADA PARA SANTRI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ُ َ ّ َ ُ ‫ّ ْ ِ ْ ُ ِ ْ ََ َ َ َ ِ ِ ّ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ِ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ ِ ْ َ َ ّل‬ ‫الحمدِل رب العا لمين الذي هدا نا إلى الرشد المبين وامرنا بالتحاد والعتصام بحبل ال المتين. فقال ال تعالى : واعتصموا بحبل ال جميعا ول تفرقوا‬ ْ ُ ّ َ َ َ َ ً ْ ِ َ ِ ِ ْ َ َ ْ ُ ِ َْ َ ّ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ ْ َ َ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ََ Dumateng Poro Bapak Pinisepuh. lan sanessanesipun. dodo ampek. boten purun ngaji. karo dulur ngladur. Ibu sampun ngantos ketinggalan. pados ilmu pengetahuan ingkang kathah. karo Paklek mendelik. di guwak moleh bendino ngentekno sego. karo tonggo ora duwe dugho. awak sak kujur rasane dredek. irung pilek. menungso liyane“ Poro rawo ingkang kulo hormati ! Kintenipun cekap semanten atur kulo. jaluki duwit. Boten kesupen . kon minggat boten budal. awak dredek. Bangsa lan Negoro. kirang langkungipun kulo nyuwun pangapunten. Ingkang cocok dawohipun kanjeng Nabi ِ ّ ِ ْ ُ ُ ََْ ِ ّ ُ َْ ‫خير الناس أنفعهم للنآس‬ Artosipun : “Sa’bagus-baguse menongso yoiku sing manfaat marang. boten purun datang masjid. Keranten lare niku menawi boten kenal pendidikan. والص َة والسلم‬ َِ َ َ َ ْ ِ َّ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد.

dumateng Adi-adik senasip lan sa’perjuangan ingkang kulo sayangi. II ‫( اطيع الر سول‬To’at dumateng َ ُ ِْ َ َ ْ ُ ّ ُ ِْ َ Rosul) No. niku berarti Tigo. TRI. cerah terang benderang. Lewat suasana ingkang indah. Poro konco-konco santri ingkang kulo hormati ! Pada kesempatan niki. dateng Alloh SWT kanthi ucapan…. isoho dadi santri sing cocok kaleh sebutane santri. Ingkang maksudipun SAN niku Insan utawi menungso. Inggih meniko No 1 : ‫( اطيع ال‬To’at dumateng Alloh) No. ingkang pantes kulo aturaken wonten permulaan atur kulo. kintenipun boten wonteng kata-kata ingkang manis. Dados Santri niku insan (manungso) ingkang kedah netepi perkawis tigo. Kaping tigonipun kulo aturaken matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kulo kangge ngisi wontenipun acara ing saat meniko. Mugi-mugi wekdal meniko mangke saget kulo guna’aken ingkang sa’sahe-sahenipun. Pramilo merupakan suatu hal engkang sanget berharga shoho sanget penting menawi wonten kesempatan meniko kulo mengajak dumateng konco-konco kangge ningkataken mutu semangat belajar lan berjuang kanthi sungguh-sungguh lan sabar. kulo saget merasa bangga lan gembira kranten ing saat meniko kulo dipun takdiraken dening Allah saget bertemu. berpadu lan bersatu kaliyan rekanrekan santri ingkang giat lan gigih dalam memperjuangkan syariat Islam Agama Alloh. ِ ْ َ ْ ِْ ُ Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Wonten sebagian Ulama ingkang njelasaken : Bilih santri meniko singkatan sangking gangsal kata inggih meniko : SANTRI : SA berarti sanggup N berarti nerusaken T berarti tuntunan . َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ َْ ‫الحمدِل رب العالمين‬ Ingkang kapingkalihipun Rohmat soho salam mugio tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW shohor poro Ahli Keluarga lan sahabatipun. Nopo malih tumrap kito sedoyo sebagai santri. III ‫( اولى المر‬To’at dumateng Pemerintah). kejawi nglahiraken raos puji syukur. pada kesempatan meniko. Sampun ngantos putus sebelum berhasil.

bererti kito meniko nuduhaken kematian lan kemunduruan agami wonten ing masa depan. Tak muntir karena petir. boten purun bertekat melingkis celana melangkahkan kaki. Tak heran karena hujan. Tak cemas karena panas. Insya Allah kehidupan agama lan kemajuan agama wonten ing masa depan tetap cerah bersinar terang. Imam Gozali wonteb kitab . mugi-mugi Alloh ngasilaken perjuangan kito sedoyo sehinggo saget tercapai lain . ‫ عظة النا شئين‬njelasaken ّ ‫إ ّ فى يد كم أمر المة * وفى إقدا مكم حيا تها‬ َ َ َ َ ْ ُ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ّ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ِ َ ِ ‫ِن‬ Ingkang Artosipun : “Sa’temene ono ing tangan siro kabeh iku letak urusan umat yakni urip utowo matine lan ono ing derap langkah siro iku maju lan mundure umat” Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Dados jelasipun menawi kito sebagai santri. Mendal karena rayuan gombal. Boten purun berjuang nyiaraken agami Islam. Tak Mundur dalam bertempur. Tapi sak wangsulipun menawi kito sedoyo sebagai santri utawi sebagai generasi muda-mudi Islam purun belajar ilmu agami ingkang mempeng shoho purun berjuang terjun wonten jam’iyah-jam’iyah. ِ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ ََ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ‫ل أقعد الجبن عن الهيجاء* ولو تو لت زمر العداء‬ Ingkang artosipun : “Aku ora bakal mandek wedi sangking pertempuran senajan musuh berbondong-bondong melawan“ Kejawi sangking meniko pancen santri meniko ingkang bertanggung jawab dateng maju munduripun utawi gesang lan matinipun umat beragama wonten masa depan. Hal meniko cocok kalian qoulipun Iman Ibnu Malik wonten kitab Alfiyah .R berarti Rosul I berarti Ilahi Dados sebagai santri kedah sanggup nerusaken tuntunan Rosul Ilahi. Pramilo sangking meniko monggo kito samiyo ngatah-ngatahaken dongo nyuwun dateng Alloh. Tak gopoh melawan musuh. kados dene jam’iyah qiroah utawi jam’iyah dibaiyah shoho jam’iyah seni hadroah shoho sanes-sanesipun. terjun wonten jam’iyah utawi organisasi. Tak goyang karena gelombang. Shoho kedah berjuang lan anggadahi I’tiqod ingkang kiat. tabah lan sabar dalam menghadapi sesuatu. Tak gentar halilintar.

shoho boten melanggar dateng ajaran Islam. damai. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والمو عظة الحسنة وجادلهم بالتى هي احسن. Sahabat-sahabat. aman. صد ق ال العظيم‬ ُ َ ْ َ َ ِ ِ ّ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ َِ ُ ْ ُ ِ ْ ِ ّ ِ َ ْ ّ َ ِ Hadrotul Mukarromin. adik-adik senasib lan sa’perjuangan ingkang kulo sayangi. bangsa lan negara ‫ بلدة طيبة ورب غفور‬Negara aman. yakni saking masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. shoho wilujeng wonteng ing dunyo lan akhirat. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PERJUANGAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫ال َمدِل الذي اكرم المجا هدين. inggih puniko agami Islam. shoho Rohmat Allah lan salam mugiho dipun tetepaken dateng Nabi Pejuang Islam. واذل المعتدين وأفهمنا من علوم الدين. tapi kangge mencapai lan ngasilaken kebahagiaan. ingkang penuh cahaya bagaikan sinar bulan ing tengah malam.terwujud cita-cita agama. Tuhan Semesta Alam. shoho kawilujengan lahir lan batin meniko boten saget dipun wujudaken sambi turu utawi tenguk-tenguk kaliyan lingguh silo tumpang. Cekap semanten atur kulo. Nabi pemimpin Arab lan ajam ingkang beto umat manusioa sangking masa ingkang hitam kelam. والصلة والسلم على اشرف المرسلين سيدنا‬ َ ِ ّ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ ْ ُُ ْ ِ َ َ َ ْ ََ َ ْ ِ َ ْ ُ ْ ّ َ َ َ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ِ ُ ْ ‫َ ْح‬ ِ ِ ُ ْ ُ َ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ ْ َ َِ ْ ُ َ ِ َ َِ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ ‫محمد وعلى أله واصحا به ومن تبعهم الى تبعهم الى يو م الدين أما بعد. rekan-rekan. meniko boten saget wujud tanpa dipun tuntut kalian perjuangan ingkang sungguh-sungguh Sedoyo kolo wahu boten berhasil nopo malih kangge mempertahankan . Sedoyo kelepatan nyuwon pangapunten ingkang kathah. agama ingkang paling mulyo minggahipun Alloh. selagi tiyang ingkang memeluk Agami Islam kolowahu-boten menyimpang lan melanggar dateng garis-garis agami Islam. Amin. Poro Hadirin ingkang kulo hormati ! Menurut pandangan Islam. lan ridlo Allah. adil ٌ ْ ُ َ ّ َ َ ٌ َ َّ ٌ َ ْ َ dan makmur penuh ampunan. tentram. masa ingkang penuh sifat murka lan kejam menuju masa damai. ingkang mucal menungso mawi Qolam tentang ilmu ingkang dereng difaham. Keranten Agami Islam. meniko bade mejamin umat manusia menuju hidup bahagia lahir lan batin. Langkung rumiyin kulo manjataken puji syukur dateng Alloh SWT. poro Ulama’ul Amilin khususipun poro Bapak kiyai ingkang kulo hormati. فقال ال تعالى فى القرآن الكريم أعو ذ بال‬ ‫.من الشيطان الرجيمن.

ngorbanaken jiwa raga. sampun ngatos bahil utawi kumed ngurbanaken harta benda kangge Kepentingan Agami kito. supados generasi ingkang bade datang ingkang ngrahosa ken jasa kita. Kito kedah ringan tangan lan bermurah hati. utawi boten kito cegah. soyo dangu bade merajalela. utawi ndandosi bangunan kolo wahu. cocok nopo boten kalian ajaran agami Islam ? niki boten peduli. Pramilo sangking meniko kulo anjuraken dateng poro Jutawan. lan ugi kito ingkang ngraosaken utawi ingkang nggunaaken bangunan-bangunan kolo wahu. Kito sebagai generasi penerus pewaris sangking generasi ingkang rumiyin sampun jerih payah mewarisi kito bangunan masjid-masjid. Hal meniko cocok kaleh dawuhipun Al Hukama ‫لقد غر سوا فأ كلنا وإننا* لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ Ingkang artosipun : “Sa’temene wong-wong kang dingin wis podho nandur jasa sehinggo kito sing mangan jasane lan sa’temene kito ugo nandur sehinggo wongkang sa’wise kito (generasi mendatang) mangan jasa kito“ Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Pramilo sangking meniko kangge ngasilake kejayaan Islam dan kebahagiaan kaum .shoho melestarikan nilai kemulyaan Islam meniko. Hal meniko menawi kito kurang waspada. Sa’meniko kito ugi kedah purun bangun. Firman Alloh wonten Al-Qur’an : ‫و جا هدوا بأموا لكم وأنفسكم فى سبيل ال‬ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ِ ُ ْ ََ ْ ُ ِ َ ْ َ ِ ْ ُ ِ َ َ Ingkang artosipun : “Lan berjuango siro kabeh klawan bondo siro lan awak siro ing dalem agamane Alloh“ Nopo maleh memasuki abad modern saat meniko katah kebudayaan-kebudayaan asing ingkang mlebet wonten negari kito Indonesia. remaja. poro ‫ أغنياء‬poro ََْ َ dermawan. gedunggedung madrasah. Terutami wonten kalangan muda-mudi. lan kaum muslimin. ingkang bertentangan kalian agami Islam. langgar lan sanesipun. sehinggo saget ngalahaken kebudayaan Islam piyambak akhiripun umat Islam piambak ingkang bade rugi. shoho harta benda demi kejayaan Islam. katah poro remaja ingkang menggemari kebudayaan luar tapi boten dipun saring.

poro Ulama’ul amilin poro Bapak guru dan bu guru ingkang kulo taati. اما بعد‬ Hadratul mukarromin. berpadu lan bersatu wonten ing majelis puniko kanthi keadaan ingkang sehat wal afiat. poro konco-konco sedoyo siswasiswi madrasah……… ingkang kulo sayangi. supados saget cocok antara ucapan lan perbuatan. soho dumateng poro . Ingkang kaping kalehipun mugi-mugi tambahipun Rahmat Ta’dzim Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. Cekap semanten atur kulo ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WAKIL SISWA DALAM PENUTUPAN SEKOLAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . langkung rumiyin kulo muji syukur dateng Alloh SWT ingkang sampun paring Rohmat Nikmat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo sehinggo kito sami saged karoyo-royo. poro Bapak wali murid ingkang kulo hormati. lan masyarakat kito ajak menuju dateng dalan agamipun Alloh kanti bijaksana. saget bertemu. tercapailah cita-cita kito. sa’derengipun berhasil. ومن‬ ُ ْ َ ّ َ ِ ِ َ َِ ِ َ ْ ِ َ ْ ِ َ َّ َ َ َ َّ ‫علم وتعلم فيها لعلء كلمة ال. nanti pitutur ingkang sahe. bahagia. pramilo monggo sepindah malih semangat berjuang lan beramal selalu kito tingkataken sampun ngantos bosen utawi waleh. lan tingkah laku ingkang ngremenaken. Mugi-mugi Alloh SWT enggalo paring kesembadan dateng usaha lan perjuangan kito sehinggo. Sa’derengipun kulo ngaturaken nopo ingkang dados beban kawulo.‫الحمدِل الذى على ما ختمناه من الدراسة. Hal meniko sesuai kalian dawohipun Allah : ُ َ ْ َ َ ِ ِ ّ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ ََ ُ ْ ُ ‫أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والمو عظة الحسنة وجا دلهم بالتى هي أحسن‬ Ingkang Artosipun : “Ngajako maring dalane Pangeran iro kanti bijaksana lan pitutur kang bagus lan tukaro pendapat maring Qoum kelawan toto coro kang bagus“ Poro Rawuh. ونسئل نفعها لننذر بها اهل القر ية. Poro hadirin sekalian ingkang kulo hormati. وعلى اله وأصحا به ومن واله وعلى من أقا م هذ ِ المدرسة. وند عهم إلل سبيل ربنا بالحكمة‬ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ َِ ْ ُ ُ ْ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ ِ ْ ُ ِ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ ّ َ ِ ُ َ ْ َ َ َ ََ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ َ ْ َ ْ ‫َ ّ َ ُ َ ّ َ ُ َ َ َ ّ ِ َ ُ َ ّ ٍ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ َ َ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ِ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ِه‬ ‫والصلة والسلم على سيدنا محمد إبن عبد ال.muslimin monggo sanak famili. tonggo teparu. lan slamet wonten ing donyo lan akhirot Amin.

‫جزا كم ال أحسن الجزاء كثيرا‬ ً ْ َِ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ Mugi-mugi Allah SWT ingkang bales jasa-jasa utawa jerih payahipun Poro Bapak Kiyai. khususipun siswa-siswi kelas tiga tsanawiyah. Ingkang kaping tigonipun kulo ngaturaken matur nuwun dumateng sederek pembagi acara ingkang sampun mempercayakan penuh dumateng kawulo. utawi jasa-jasanipun Poro Bapak Kyai. tenaga. Pramilo sepindah kulo nyuwun dipun aliraken samudra kemaafan lahir lan batin. lan negari ingkang akhiripun saget dados lantaran . sa’perlu nyampeaken sambutan atas nama wakil sedoyo siswa-siswi. soho ingkang katah. mugi-mugiu sedoyo ilmu ingkang sampun kulo pelajari sangking madrasah puniko. panas utawi jawah sak perlu mendidik soho membina dumateng kawulo sa’konco awit milahi mlebet wonten ing madrasah mriki sehingga wekdal puniko saget dipun wastani Tamat tingkat tsanawiyah. sebab kulo sa’konco sering damel susah payahipun poro Bapak Kiyai soho poro Bapak Guru sami ugi wonten ing sa’lebetipun Madrasah utwai wonteng ing jawinipun madrasah. Amien yaa Robbal Aalamien. soho sedoyo dewan Asyatid ingkang sampun jerih payah ngorbanaken jiwa raga. Wonten ing mriki kulo sa’konco. siang utawi dalu. masyarakat agami. Wonteng ing mriki kawulo ngaturaken matur nuwun ingkang sa’agungipun dumateng Poro Bapak Kyai. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sesuai kalian fungsi sangking tugas kawulo inggih puniko mewakili sangking sedoyo siswa-siswi khususipun siswa-siswi kelas tigo Tsanawiyah wonten ing madrasah puniko. selajengipun kulo sa’konco ngaturaken sedoyo kalepatan dumateng poro Bapak Kiyai soho Bapak Guru wonten ing madrasah puniko. lan Bapak Guru. kejawi kulo namung saget ngaturaken…. boten saget bales punopo-punopo atas jerih payahipun. Boten pandang wekdal. ingkang sekedap maleh bade ninggalaken bangku sekolah wonten ing Madrasah puniko. Bapak Guru lan Ibu Guru kanti balesa ingkang sa’sahe-sahenipun. sageto manfaat maslahah lan barokah saget manfaati lan barokahi dumateng pribadi kulo. Poro Bapak poro Ibu soho Hadiri sedoyo. Ingkang terakhir kulo nyuwun barokah do’a restu dumateng Poro Bapak Kiyai soho Bapak Guru. lan fikiran.ahli keluarga lan sohabatipun.

Lan mugi-mugi sak sampunipun kito tamat sangking tingkat tsanawiyah puniko sageto nerusaken dateng tingkat sa’terusipun sehinggo saget hasil lan tercapai nopo ingkang kito cita-citaaken. kulo nyuwun agengipun pangapunten. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ .kangge taqorrub dumateng Alloh. Amieen. Amien. soho ndadosaken sababiyahipun khusnul khotimah. Kintenipun cekap semanten atur sangking kawulo awal ngantos akhir sedoyo kelepatan kulo.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->