P. 1
2012 MPP 3759_2 TUGASAN

2012 MPP 3759_2 TUGASAN

|Views: 234|Likes:
Dipublikasikan oleh wse9575

More info:

Published by: wse9575 on Jan 16, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2013

pdf

text

original

Sections

 • 15.0 TUGASAN / TASK
 • Task 1: Computer Aided Drawing 1
 • List of instruments and materials
 • Task Instructions
 • INDEX NUMBER: ………………………….IDENTITY CARD NUMBER:…………..……………
 • SKILLS ACHIEVED
 • NO. TASK INSTRUCTIONS AUTOCAD COMMAND USED
 • Task 2 : Computer Aided Drawing 2
 • Task 3 : Mechanical Drawing
 • Task 4 : Building Drawing
 • Instructions
 • Assessment
 • TASK 5 : Piping Drawing
 • List of instruments and materials
 • Task 6 : Electrical Drawing
 • Task 7 : Electronic Drawing
 • List of instruments and materials

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA LUKISAN KEJURUTERAAN 3759/2

TUGASAN PROJEK SPM 2012

Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia Jalan Duta 50605 Kuala Lumpur

KANDUNGAN
HALAMAN BIL TUGASAN

1 2 3 4 5 6 7

Tugasan 1 (Lukisan Terbantu Komputer 1) Tugasan 2 (Lukisan Terbantu Komputer 2) Tugasan 3 (Lukisan Mekanikal) Tugasan 4 (Lukisan Bangunan) Tugasan 5 (Lukisan Perpaipan) Tugasan 6 (Lukisan Elektrik) Tugasan 7 (Lukisan Elektronik)

3
10 18 26 32 39 45

2

15.0

TUGASAN / TASK

Task 1:

Computer Aided Drawing 1

List of instruments and materials 1. A4 size paper. 2. Personal computer. 3. Printer or plotter.

Instructions 1. Project task must be done by the candidate individually. 2. Study the given drawing carefully before starting the task. 3. All dimensions are in millimetres. 4. All the project tasks of the candidates must be kept by the subject teacher for the assessment and safety purposes.

Assessment In this project task assessment, emphasis is given to the following aspects: 1. Ability of candidate to use AutoCAD software. 2. Accuracy. 3. Draughtsmanship.

3

Tugasan 1 : Lukisan Terbantu Komputer 1

Senarai Alat dan Bahan 1. Kertas lukisan bersaiz A4. 2. Komputer peribadi. 3. Pencetak atau pemplot.

Arahan 1. Tugasan mestilah dilakukan oleh calon secara individu. 2. Kaji lukisan yang diberi dengan teliti sebelum memulakan kerja. 3. Semua dimensi yang digunakan adalah dalam milimeter. 4. Semua tugasan calon mestilah disimpan oleh guru mata pelajaran untuk tujuan pemeriksaan dan keselamatan.

Penilaian Dalam penilaian tugasan ini penekanan akan diberikan kepada perkara berikut: 1. Kebolehan calon menggunakan perintah perisian AutoCAD. 2. Kejituan. 3. Kejurupelanan.

4

a)

Figure 1 shows a template. Using full size scale, draw the template according to the following task instructions using AutoCAD software. The drawing should be printed on A4 size paper. List the AutoCAD commands that you have used for each step in Table A on page 7. Task Instructions 1. Start with a new file. Use command: file new Set a layout as follow: Unit: Metric Limit: (297,210) Command use: Zoom All Draw a title box in size 270 X 180 at point (20,40) Use polar coordinate system Draw a line AC = 70 mm. Draw a line CD = 75 mm. Draw a circle R30 at point D. Draw a line DE = 115 mm. Draw a line AF = 20 mm. Draw a line FK = 55 mm. Draw a line KI = 130 mm with an angle 1400. Draw a circle R30 at point B. Draw a circle through the point I and point E. Draw a circle with R20 mm tangent to the line FK and line KI. Edit your drawing according to Figure 1. All the dimensions and coordinates need not be shown. Save file. Plot your project task at scale 1:1.

b)

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

5

3. 16. 8. Lukiskan garisan CD = 75 mm. Hasil kerja hendaklah dicetak pada kertas bersaiz A4.new Set paparan kerja seperti berikut: .Arahan digunakan: Zoom all .Gunakan sistem koordinat polar Lukiskan garisan AC = 70 mm. 6 . Guna arahan: . 13. Lukiskan garisan DE= 115 mm Lukiskan garisan AF = 20 mm Lukiskan garisan FK = 55 mm Lukiskan garisan KI = 130 mm dan bersudut 1400.file . 6. 14.Unit: Metrik . Semua dimensi dan titik koordinat tidak perlu ditunjukkan. 5. lukis plat pencontoh itu mengikut arahan kerja berikut dengan menggunakan perisian AutoCAD. 4. 11.210) .40) .Bina kotak tajuk bersaiz 270 x 180 pada titik (20. Sunting rajah anda supaya menjadi seperti Rajah 1. 10. Simpan fail Cetak tugasan projek anda dengan skala 1:1 b) 2. Arahan Kerja 1. Dengan skala saiz penuh. 12. Lukiskan bulatan J30 pada titik B. Lukiskan bulatan berjejari 20 mm bertangen pada garisan FK dan garisan KI. Lukiskan bulatan yang melalui titik I dan titik E. Lukiskan bulatan J30 pada titik D. Senaraikan perintah AutoCAD yang anda gunakan pada setiap langkah kerja dalam Jadual A pada muka surat 8. Mula kerja dengan fail baru. 15. 9.a) Rajah 1 menunjukkan satu plat pencontoh. 7.Limit: (297.

9. Draw a line DE. Save file.INDEX NUMBER: …………………………. 7. Draw a line CD. 3. 13. 6.IDENTITY CARD NUMBER:…………. Draw a circle R30 at point B. Draw a circle R30 at point D.. 2. 4. Draw a circle through the point I and point E. 5. 12. Draw a circle R20 tangent to the line FK and line KI. Draw a line FK. Draw a line KI. Plot your project task at scale 1:1 Table A AUTOCAD COMMAND USED 7 . 11. Draw a line AC. 1. TASK INSTRUCTIONS Start with a new file. 14.…………… SKILLS ACHIEVED NO. Draw a line AF. 8. Edit your drawing according to Figure 1. 10.

Cetak tugasan projek anda dengan skala 1:1 Jadual A PERINTAH AUTOCAD YANG DIGUNAKAN 8 .. 6. Lukiskan garisan AC. Simpan fail. 9. 11. 12. Lukiskan bulatan J30 pada titik D. Lukiskan bulatan yang melalui titik I dan titik E. Lukiskan garisan AF. 8. 14. 5. KEMAHIRAN YANG TELAH DICAPAI BIL. 13. Lukiskan bulatan J30 pada titik B. Suntingkan rajah anda supaya menjadi seperti Rajah 1.. 4. 3. Lukiskan bulatan J20 bertangen pada garisan FK dan garisan KI. ARAHAN KERJA Buka fail baru.. Lukiskan garisan DE. 1.. Lukiskan garisan FK. Lukiskan garisan CD. 2. KAD PENGENALAN:……………………. 7.. 10. Lukiskan garisan KI..ANGKA GILIRAN:………………………… NO.

.

Task 2 : Computer Aided Drawing 2 List of instruments and materials 1. Study the given drawing carefully before starting the task. 2. 2. 4. emphasis is given to the following aspects: 1. Instructions 1. 3. All the project tasks of the candidates must be kept by the subject teacher for the assessment and safety purposes. 3. Ability of candidate to use AutoCAD software. Assessment In this project task assessment. Project task must be done by the candidate individually. Personal computer. Draughtsmanship. Printer or plotter. A4 size paper. 2. All dimensions are in millimetres. 3. 10 . Accuracy.

Kertas bersaiz A4. Kejurupelanan. Penilaian Dalam penilaian tugasan projek ini penekanan akan diberikan kepada perkara berikut: 1. 3. 2. 11 . Kebolehan calon menggunakan perisian AutoCAD. 4.Tugasan 2 : Lukisan Terbantu Komputer 2 Senarai Alat dan Bahan 1. Kaji lukisan-lukisan yang diberi dengan teliti sebelum memulakan kerja. Komputer peribadi. Arahan 1. Kejituan. 2. 2. 3. 3. Semua tugasan projek calon mestilah disimpan oleh guru mata pelajaran untuk tujuan pemeriksaan dan keselamatan. Tugasan projek mestilah dilakukan oleh calon secara individu. Semua ukuran yang digunakan adalah dalam millimeter. Pencetak atau pemplot.

Set the following layers: LAYER OBJECT CONSTRUCTION TEXT BORDER DIMENSION CENTER COLOUR 7 3 7 6 1 4 LINETYPE Continuous Continuous Continuous Continuous Continuous Center LINEWEIGHT 0. 6. state three main dimensions including depth.15 0. b) Figure 2 shows three orthographic views of a block.25 0. Based on Figure 2. By using DIMENSION’s layer. Open a new file. Print your project task by using scale 1 : 1 5. Save file. By using BORDER’s layer. height and width. 12 . draw an isometric drawing by using AutoCAD command.50 0. draw a border line and title block as shown in Figure 3. By using TEXT’s layer. 8.25 3. 7. 2.50 0.a) Complete the Table B with state the AutoCAD command to used produce an isometric drawing.25 0. complete the title block with index number and identity card number. Task Instructions 1. The directions of object are shown. Draw an isometric view based on an orthographic view to Figure 2. Use Arial font sized 3 mm. The drawing should be printed on A4 size paper. 4.

Cetak tugasan projek anda dengan menggunakan skala 1 : 1 4. Lukis pandangan isometrik berdasarkan pandangan ortografik pada Rajah 2. Arah pandangan adalah seperti ditunjukkan. Dengan menggunakan layer DIMENSION. 6. Gunakan font Arial bersaiz 3 mm.15 0. Lukisan hendaklah dicetak pada kertas A4. 8. Simpan fail. Berdasarkan Rajah 2.50 0. 2. lengkapkan kotak tajuk dengan mengisi angka giliran dan nombor kad pengenalan. lukis pandangan isometrik dengan menggunakan perintah AutoCAD. Dengan menggunakan layer TEXT. ketinggian dan kelebaran. 13 .25 0. dimensikan tiga ukuran utama iaitu kedalaman.25 Dengan menggunakan layer BORDER. lukis garisan sempadan dan kotak tajuk seperti yang ditunjukkan pada Rajah 3. 5.25 0. Buka fail baru. b) Arahan kerja: 1. 7. Bina layer berikut: LAYER OBJECT CONSTRUCTION TEXT BORDER DIMENSION CENTER 3.a) Lengkapkan Jadual B dengan menyatakan arahan AutoCAD yang digunakan untuk menghasilkan lukisan isometrik.50 0. COLOUR 7 3 7 6 1 4 LINETYPE Continuous Continuous Continuous Continuous Continuous Center LINEWEIGHT 0. Rajah 2 menunjukkan tiga pandangan ortografik bagi satu bongkah.

........ ii ) Step 1 : .................................................. ii ) Command : OSNAP a ) ........................................................... v ) Step 4 : Linetype ..... b ) ...................................................................................................................................................... State the task instructions to construct a layer CONSTRUCTION................................................................................... The AutoCAD command used to produce an isometric drawing........... vi ) Step 6 : OK 3........... iii ) Step 2 : Snap type………………………………….............................................................................. c ) .................................................... i) Command : ........................................................................ b ) .......... iv ) Step 3 : Colour ............. i) Command : DRAW a ) ................................................ State the process of replacing rectangular snap to isometric snap by using pull down menu i) Command : .................................. iii ) Command : PLOT a ) ..................................................... iii ) Step 2 : .........SKILLS ACHIEVED 1................... ii ) Step 1 : .................................................. iv ) Step 3 : OK TABLE B 14 ... vi ) Step 5 : Linewidth .................................................................. 2.............................................................

.... iii ) Perintah : PLOT a ) .................... b ) .................. ii ) Langkah 1 : ...................................................... iv ) Langkah 3 : OK JADUAL B 15 ........................ v ) Langkah 4 : Linetype ............... i) Perintah : ..... 2........................................................... ii ) Perintah : OSNAP a ) .......................................................... b ) ....... ii ) Langkah 1 : ........... vi ) Langkah 6 : OK 3...................................................................................... iv ) Langkah 3 : Colour ...................................................................................KEMAHIRAN YANG DICAPAI 1................................... Nyatakan proses menukarkan rectangular snap kepada isometric snap dengan menggunakan arahan menu tarik turun...................... i) Perintah : DRAW a ) ......................................................... c ) ..................... Nyatakan arahan kerja bagi membina layer CONSTRUCTION........................................... vi ) Langkah 5 : Linewidth ............ i) Perintah : ............. Perintah AutoCAD yang digunakan untuk menghasilkan lukisan isometrik.......................................................................................................................................... iii ) Langkah 2 : ........................................................................................................................................................... iii ) Langkah 2 : Snap type ................................................................

.

.

3. Instructions 1. A3 size drawing paper. All the project tasks of the candidates must be kept by the subject teacher for the assessment and safety purposes. emphasis is given according to the following aspects: 1. Correct method. Accuracy. Use the conventional symbol. 3.Task 3 : Mechanical Drawing List of instruments and materials 1. Project task must be done by the candidate individually. 2. 4. Engineering Drawing equipment. Draughtsmanship. All dimensions are in millimetres. Assessment In this project task assessment. 4. Study the given drawings carefully before starting the task. 2. 2. 18 .

Kejituan. Kaedah yang betul. Tugasan projek mestilah dilakukan oleh calon secara individu. penekanan akan diberikan kepada perkara berikut: 1. 3. 3. Semua tugasan projek calon mestilah disimpan oleh guru mata pelajaran untuk tujuan pemeriksaan dan keselamatan. Semua dimensi pada lukisan adalah dalam milimeter. Kaji lukisan-lukisan yang diberi dengan teliti sebelum memulakan kerja. 2. 4. Penilaian Dalam penilaian tugasan projek ini.Tugasan 3 : Lukisan Mekanikal Senarai alat dan Bahan 1. 2. 19 . Kejurupelanan. Kertas lukisan bersaiz A3. 4. Penggunaan simbol yang betul. Peralatan Lukisan Kejuruteraan. 2. Arahan 1.

Figure 5 shows the top view and the front view of the Object A. b) (ii) (iii) 20 . Ensure the dimension consists of six details such as width. Figure 4 shows a pictorial view of an Object A. Do the following task in Figure 6 on page 25: (i) Dimension the top view with aligned system. Figure 6 shows the top view of the object redrawn with a scale 1:1. diameter. Project the right side view. name the types of hole and thread at the space provided.a) Complete the Table C with hatching the sectional views. position. radius and web. Hidden details must be shown. depth. Project the sectional view of A – A.

Rajah 4 menunjukkan pandangan bergambar bagi sebuah Objek A. Butiran terlindung perlu ditunjukkan. Pastikan dimensi itu beraneka jenis seperti dimensi saiz. Unjurkan pandangan keratan A – A. Rajah 6 menunjukkan pandangan atas objek itu yang dilukis semula dengan skala 1:1.a) Lengkapkan Jadual C dengan melorekkan pandangan keratan. b) (ii) (iii) 21 . jejari dan web. Lakukan yang berikut pada Rajah 6 pada halaman 25: (i) Ukur dan dimensikan mengikut sistem pendimensian terjajar bagi enam butiran pada pandangan atas. kedudukan. Unjurkan pandangan sisi kanan. Rajah 5 menunjukkan pandangan atas dan pandangan hadapan bagi Objek A. menamakan jenis lubang dan ulir pada ruang yang telah disediakan. diameter.

.

.

.

.

Correct method. Project task must be done by candidate individually. Draughtsmanship. Study carefully the given drawings before starting the task. Engineering Drawing equipment. All dimensions are in milimetres. 4.Task 4 : Building Drawing List of instruments and materials 1. 3. 2. Use the correct standard symbols. All the project tasks of the candidate must be kept by the subject teacher for the assessment and safety purposes. 2. 3. Assessment In this project task assessment emphasis is given to the following aspects: 1. 4. Instructions 1. 2. Accuracy. 26 . A3 size paper.

Kaji lukisan-lukisan yang diberi dengan teliti sebelum memulakan kerja. Tugasan projek mestilah dilakukan oleh calon secara individu. Kejurupelanan. Penggunaan simbol piawai yang betul. Kertas saiz A3. Kaedah yang betul. 2. Peralatan Lukisan Kejuruteraan. 2. 4. 4. Penilaian Dalam penilaian tugasan projek ini penekanan akan diberikan kepada perkara berikut: 1. 3.Tugasan 4 : Lukisan Bangunan Senarai alat dan bahan 1. 3. 27 . Semua tugasan projek calon mestilah disimpan oleh guru mata pelajaran untuk tujuan pemeriksaan dan keselamatan. Arahan 1. Semua dimensi pada lukisan adalah dalam milimeter. Kejituan. 2.

LOCATION P1 P2 P3 T1 T2 A B C DETAILS Three panels sliding door Four panels sliding door Hinged door Swing window Adjustable Glass louvers Dining set Bed (twin) Kitchen Table D 28 .Figure 7 shows an isometric view of a single storey bungalow. Complete the front view. the front view and the left side view with scale 1:100 Do the following in Figure 8: (i) (ii) (iii) Complete the floor plan by drawing the roof line. Complete all views with the standard architecture symbols at the suitable position according to Table D. Figure 8 shows incomplete views of the floor plan. Complete the left side view.

Lakukan yang berikut pada Rajah 8 : (i) (ii) (iii) Lengkapkan pelan lantai dengan melukis garisan bumbung.Rajah 7 menunjukkan pandangan isometri sebuah banglo kediaman setingkat. Lengkapkan pandangan sisi kiri. Lengkapkan semua pandangan itu dengan simbol piawai senibina pada kedudukan yang sesuai berdasarkan Jadual D TEMPAT P1 P2 P3 T1 T2 A B C BUTIRAN Pintu gelangsar kembar tiga Pintu gelangsar kembar empat Pintu berengsel Tingkap berengsel Tingkap ram kaca boleh laras Set meja makan Katil (kembar) Dapur Jadual D 29 . Rajah 8 menunjukkan pelan lantai. pandangan hadapan dan pandangan sisi kiri yang tidak lengkap dilukis dengan skala 1:100. Lengkapkan pandangan hadapan.

.

.

3. 32 .TASK 5 : Piping Drawing List of instruments and materials. Project task must be done by the candidate individually. A3 size paper. 2. Assessment In this project task assessment emphasis is given to the following aspects: 1. Use the correct standard symbols. Follow the piping by law. 3. 2. 1. All the project tasks of the candidate must be kept by the subject teacher for the assessment and safety purposes. Instructions 1. Study carefully the given drawings before starting the task. Correct method. Draughtmanship. 4. 2. Engineering Drawing equipment.

4. Semua tugasan calon mestilah disimpan oleh guru mata pelajaran untuk tujuan pemeriksaan dan keselamatan. Arahan 1. Tugasan mestilah dilakukan oleh calon secara individu. 3. Penggunaan simbol piawai yang betul. 3. Kejurupelanan. 2. 33 . Kertas lukisan bersaiz A3. 2. Mematuhi undang-undang kecil perpaipan. Kaedah yang betul. Peralatan Lukisan Kejuruteraan. 2. Penilaian Dalam penilaian tugasan ini penekanan akan diberikan kepada perkara berikut: 1.Tugasan 5 : Lukisan Perpaipan Senarai alat dan bahan 1. Kaji lukisan-lukisan yang diberi dengan teliti sebelum memulakan kerja.

Based on Figure 9. Figure 10 shows floor plan of the bungalow that had been completed with sanitary equipment symbols. elbow and bend joint clearly. b) Figure 9 shows an isometric piping view of a bungalow. 34 .a) Complete the Table E with draw the piping standard symbols of sanitary fitting. draw an orthographic piping drawing in Figure 10 showing joints of piping flow such as T.

Rajah 9 menunjukkan lukisan perpaipan isometri bagi sebuah kediaman banglo.a) b) Lengkap Jadual E dengan melukis simbol piawai perpaipan bagi alat lekapan. lukiskan perpaipan ortografik pada Rajah 10 dengan menunjukkan semua simbol penyambungan aliran paip seperti sambungan T. siku dan liku dengan jelas. 35 . Berdasarkan Rajah 9. Rajah 10 menunjukkan pelan lantai kediaman itu yang telah dilengkapkan dengan simbol alat kelengkapan sanitari.

Draw the piping standard symbols of sanitary fitting. No Bil Element Elemen Water Meter Meter Air Standard Symbols Simbol Piawai 1 2 Float Valve Injap Bebola 3 Tap Tap 4 Stopcock Kunci Paip 5 Shower Ros Mandian 6 Cold water pipe Paip air sejuk 7 Water Heater Pemanas Air 8 Water Tank (Front View) Tangki Simpanan Air (Pandangan Hadapan) Table E Jadual E 36 . Lukiskan simbol piawai perpaipan bagi lekapan berikut.

.

.

Assessment In this project task assessment. Study the given drawing carefully before starting the task. Project task must be done by the candidate individually. 3. Correct method. 2. 3. 2. Instructions 1. A3 size drawing paper. switches and suitable locations. 39 . emphasis is given according to the following aspects: 1. Use the symbols. All the project tasks of the candidates must be kept by the subject teacher for the assessment and safety purposes. Engineering Drawing equipment.Task 6 : Electrical Drawing List of instruments and materials. 1. 2. Draughtsmanship.

3. Peralatan Lukisan Kejuruteraan. Penilaian Dalam penilaian tugasan projek ini penekanan akan diberikan kepada perkara berikut: 1. Penggunaan simbol. suis dan kedudukan yang betul. Arahan 1. Tugasan projek mestilah dilakukan oleh calon secara individu. Kaji lukisan yang diberi dengan teliti sebelum memulakan kerja.Tugasan 6 : Lukisan Elektrik Senarai alat dan Bahan 1. 2. 40 . Semua tugasan projek calon mestilah disimpan oleh guru mata pelajaran untuk tujuan pemeriksaan dan keselamatan. Kertas lukisan bersaiz A3. 2. 3. 2. Kaedah yang betul. Kejurupelanan.

1 2 Porch Terrace Master Bedroom 1 unit of globe wall lamp 1 unit of spotlight 1 unit of air conditioner 1 unit of ceiling fan 1 unit of 13 Ampere socket outlet 1 unit of double wall lamp 1 unit water heater point 1 unit of globe lamp 1 unit of double fluorescent lamp 1 unit of exhaust fan 1 unit of 15 Ampere socket outlet 2 units of fluorescent lamp 1 unit of wall fan 1 unit of television antenna socket 1 unit of telephone socket 1 unit of 13 Ampere socket outlet 1 unit of ceiling fan 1 unit of electric bell Distribution fuse box 1 unit of chandelier lamp 2 units of double fluorescent lamp 1 unit of single fluorescent lamp 1 unit of wall fan 1 unit of round fluorescent lamp 1 unit of 13 Ampere socket outlet 3 4 Bathroom Controlled by two way switch : • Master Bedroom • Kitchen 5 6 Kitchen Dining Hall 7 Living Hall Controlled by a dimmer switch Controlled by one switch 8 9 Bedroom 2 Bedroom 3 Table F 41 . complete the domestic layout plan with electrical fixtures and accessories Places Electrical Fixture And Accessories Remark Controlled by two way switch : • Porch • Living Hall Switches must be installed in the Master Bedroom No. Based on Table F. Figure 11 shows a floor plan of house.a) b) Complete the Table G with draw the electrical standard symbols. Table F shows a list of electrical fixtures of house.

Tempat Anjung Alat Tambah dan Alat Lengkap 1 unit lampu glob dinding Catatan Dikawal oleh suis dua hala : • Anjung • Ruang Tamu Suis hendaklah dipasang di Bilik Tidur Utama Bil 1 2 Terrace 1 unit lampu sorot 1 unit penyaman udara 1 unit kipas siling 1 unit soket keluar 13 Ampiar 1 unit lampu dinding berkembar 1 unit poin pemanas air 1 unit lampu glob 1 unit lampu pendarfluor berkembar 1 unit kipas ekzos 1 unit soket keluar 15 Ampiar 2 unit lampu pendarfluor 1 unit kipas dinding 1 unit soket antenna TV 1 unit soket telefon 1 unit soket keluar 13 Ampiar 1 unit kipas siling 1 unit loceng electrik Papan fuis agihan 1 unit lampu candelier 2 unit lampu pendarfluor berkembar 3 Bilik Tidur Utama 4 Bilik Air Dikawal oleh suis dua hala: • Bilik Tidur Utama • Dapur 5 Dapur 6 Ruang Makan 7 Ruang Tamu Dikawal suis pemalap Dikawal oleh satu suis 8 9 Bilik Tidur 2 Bilik Tidur 3 1 unit lampu pendarfluor dinding 1 unit kipas dinding 1 unit lampu pendarfluor bulat 1 unit soket keluar 13 Ampiar Jadual F 42 . Rajah 11 menunjukkan pelan lantai bagi sebuah rumah. Berdasarkan Jadual F. Jadual F menunjukkan senarai alat tambah dan alat lengkap elektrik bagi rumah itu.a) b) Lengkap Jadual G dengan melukis simbol piawai elektrik. lengkapkan pelan lantai dengan alat kelengkapan dan alat tambah elektrik.

No Bil Electrical fixture and accessories Alat tambah dan alat lengkap One Way Switch Suis Satu Hala Standard Symbols Simbol Piawai 1 2 Cooker Control Unit Unit Kawalan Pemasak 3 Fan Regulator Alatur Kipas 4 Two Way Switch Suis Dua Hala 5 Exhaust Fan Kipas Ekzos 6 Heater Control Unit Unit Kawalan Pemanas Table G Jadual G 43 .Draw the electrical fixture and accessories of electrical standard symbols Lukiskan simbol piawai elektik bagi alat tambah dan alat lengkap berikut.

.

A3 size paper. Use the correct standard symbols and polarity. 3.Task 7 : Electronic Drawing List of instruments and materials 1. 45 . Engineering Drawing equipment. Project task must be done by the candidate individually. Draughtsmanship. 3. Assessment In the project task assessment emphasis is given to the following aspects: 1. Instructions 1. Correct method. All the project tasks of the candidate must be kept by the subject teacher for the assessment and safety purposes. 2. Study carefully the given drawings before starting the task. 2. 2.

2. Kaji lukisan-lukisan yang diberi dengan teliti sebelum memulakan kerja. Penggunaan simbol piawai dan kekutuban yang betul. 2. 3. Semua tugasan projek calon mestilah disimpan oleh guru mata pelajaran untuk tujuan pemeriksaan dan keselamatan. Penilaian Dalam penilaian tugasan projek ini penekanan akan diberikan kepada perkara berikut: 1.Tugasan 7 : Lukisan Elektronik Senarai Alat dan Bahan 1. Kertas Lukisan bersaiz A3 Arahan 1. 3. Kejurupelanan. 46 . Peralatan Lukisan Kejuruteraan 2. Kaedah yang betul. Tugasan projek mestilah dilakukan oleh calon secara individu.

ii) Label all electronic components and devices according to standards. 47 . Complete the following task on Figure 13: i) Based on Figure 12. draw the schematic diagram. b) Figure 12 shows a power supply printed circuit board.a) Complete the Table H with draw the electronic standard symbols. Component symbols drawn must according to appropriate size.

Lengkapkan perkara berikut pada Rajah 13: i) Lukiskan rajah litar skematik berdasarkan Rajah 12 ii) Labelkan komponen elektronik dan peranti mengikut kepiawaian Simbol komponen yang dilukis mestilah mempunyai perkadaran saiz yang sesuai 48 . b) Rajah 12 menunjukkan satu litar tercetak bekalan kuasa.a) Lengkapkan Jadual H dengan melukis simbol piawai elektronik.

No Bil Component Komponen Standard Symbols Simbol Piawai 1 Diode Diod 2 Light emitting diode Diod pancaran cahaya 3 Zener diode Diod Zener 4 NPN transistor Transistor NPN 5 Electrolyte capacitor Pemuat elektrolit 6 Resistor Perintang Table H Jadual H 49 .Draw the standard symbols of component electronic. Lukiskan simbol piawai bagi komponen electronik berikut.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->