Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN

Mata
Pelajaran :
Tingkatan/Kel
as :
Tempat

Sains
Tahun 6 Teratai
Makmal Sains

Tarikh

24 September 2011

:
Bil.
Pelajar :
Masa

11
8.00 - 9.00 pagi

TAJUK

Gerhana Matahari Dan Gerhana Bulan

OBJEKTIF :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat:
-

Menyatakan kedudukan matahari, bumi dan bulan apabila berlaku fenomena gerhana
matahari dan gerhana bulan.

PENGETAHUAN SEDIA ADA


-

Murid mengetahui kewujudan fenomena gerhana matahari dan gerhana bulan melalui
media cetak dan elektronik.

ALAT/BAHAN BANTU MENGAJAR (ABBM)


- Bahan model bumi, bulan dan matahari, slide pembentangan, nota ringkas, kertas
mahjung.
PENGURUSAN KELAS/LANGKAH KESELAMATAN
-

Lantai dipastikankan bersih dari sebarang objek merbahaya.

Meja disusun atur dengan baik.

Tingkap dibuka untuk pengudaraan.

PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI


-

Kejujuran, bersih, dan berani

Mas
a
5
minit

5
minit

Kefahaman/
Kemahiran pelajar

Isi Pelajaran
Pengenalan/Pra
Pengajaran :
- Salam
- Bacaan doa
- Kehadiran
- Kebersihan

Set Induksi:
- Memberi gambaran sedia
ada berkaitan fenomena
gerhana yang berlaku.

Murid bangun segera

mendengar arahan ketua


Murid memastikan

Aktiviti Pengajaran dan


Pembelajaran
-

Guru memberi salam dan

Buku rekod
mengajar

bertanyakan khabar.
Guru memeriksa kehadiran

pelajar.
Memastikan kelas bersih dan

teratur.
Memastikan pelajar bersedia untuk

memulakan sesi pembelajaran


Guru memaparkan video

kebersihan kelas dan


susunan meja teratur

Murid sedia dan


memahami pengajaran hari

fenomena

ini.

a. Gerhana matahari
-

b. Gerhana bulan
Guru mengaitkan video tajuk yang
akan diajar.

5
minit

Penyampaian isi :
A. Objektif

3
minit

B. Pengenalan
Pengenalan kepada gerhana

Guru menerangkan objektif


pembelajaran.

Murid dapat memahami

Catatan

Guru memberi penerangan

bagaimana gerhana boleh berlaku.


Pelajar memberikan tumpuan.

konsep gerhana

Video gerhana

C. Jenis gerhana
7

-Gerhana matahari

minit

- Gerhana bulan

Murid dengan jelas

Guru menerangkan 2 jenis


gerhana.

Guru mengemukan soalan

terdapat 2 jenis gerhana


-

Menyatakan kedudukan
sepuluh gerhana

E. (i)Kedudukan
10
minit

Murid dapat

Murid dipanggil untuk membuat

gerhana matahari dan

mengaplikasikan

simulasi kedudukan gerhana

gerhana bulan

pengetahuan tentang

dengan bimbingan guru.

(simulasi)

gerhana dalam proses

(ii) Kedudukan

simulasi
Murid dapat meramalkan

Guru menggunakan 3 jenis bola

Bola sepak

gerhana matahari dan

yang mana matahari, bumi

berbeza untuk menunjukkan saiz

Bola tenis

gerhana bulan

dan bulan berdasarkan saiz

sebenar dan kedudukannya semasa

Bola ping pong

(model)

bulan

gerhana.

Penilaian:

10
minit

berkaitan jenis-jenis gerhana.

Lembaran kerja

Sesi soal jawab

Murid mengemukakan

soalan yang tidak difahami

Guru mengedarkan lembaran kerja


yang mengandungi 5 soalan

berkaitan tajuk.
Pelajar membuat pertanyaan
sekiranya ada sesiapa yang tidak
difahami sepanjang sesi
pengajaran dan pembelajaran

Penutup:

minit

Murid dapat melukis

Murid diminta melukis kedudukan

Kesimpulan mengenai

gerhana matahari dan

gerhana matahari dan gerhana

gerhana matahari dan

bulan tanpa merujuk buku

bulan pada kertas mahjung.

gerhana bulan

teks atau guru

TUGASAN
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

REFLEKSI PELATIH
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______

CATATAN PENYELIA / PEMBIMBING


_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________
Tandatangan Penyelia / Pembimbing : _______________________

Nama :

Anda mungkin juga menyukai