P. 1
Penyelengaraan Buku Tunai

Penyelengaraan Buku Tunai

|Views: 3,449|Likes:
Dipublikasikan oleh SK Kampar
Buku Tunai
Buku Tunai

More info:

Published by: SK Kampar on Jan 17, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2015

pdf

text

original

1

OBJEKTIF
OBJEKTIF
OBJEKTIF
OBJEKTIF

1. Menerapkan kefahaman yang mendalam
terhadap konsep, sistem dan peraturan yang
terlibat dalam Penyelenggaraan Buku Tunai
Kumpulan Wang Sekolah;

2. Menerapkan konsep Penyelenggaraan Buku
Tunai dari perspektif kawalan Pengurusan
Kewangan;

3. Mengawal Terimaan dan Bayaran mengikut
Peraturan Kewangan;

4. Merekod urusniaga dengan sempurna.

2

Jabatan Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran Pejabat

1. Akta Tatacara Prosedur Kewangan 1957
(disemak 1972).

2. Arahan Perbendaharaan.

3. Akta Pendidikan 1996 (Peraturan-peraturan
Pendidikan ² Akaun dan Audit 2002.

4. Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan
Kumpulan Wang Sekolah Bahagian Kewangan KPM
Edisi 4 2005 dan Ralat Buku Tatacara Pengurusan
Kewangan dan Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah KP
1602/900/A-1/SJ6 Jld II /(33) bertarikh
27 September 2007.

5. Pekeliling-Pekeliling Kewangan yang berkuatkuasa.

3

Jabatan Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran Pejabat

UNDANG
UNDANG--UNDANG DAN PEKELILING
UNDANG DAN PEKELILING

UNDANG
UNDANG--UNDANG DAN PEKELILING
UNDANG DAN PEKELILING

1. Merupakan buku perakaunan utama bagi
merekodkan segala urusniaga penerimaan /
kutipan dan pembayaran Kumpulan Wang
Sekolah.

2.Diselenggarakan dengan sempurna dan
mengikut Pekeliling Perbendaharaan dan
Kewangan yang berkuatkuasa.

3.Merupakan dokumen asas bagi penyediaan
Penyata Akaun Tahunan Kumpulan Wang
Sekolah.

4

Jabatan Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran Pejabat

BUKU TUNAI
BUKU TUNAI
BUKU TUNAI
BUKU TUNAI

5

Setiap kali urusniaga berlaku
(berlaku penerimaan dan
pembayaran) dan,

Setiap akhir bulan untuk tujuan
pengimbangan serta penyediaan
Penyata Penyesuaian Bank.

(TPKPKWS 4.5)

Jabatan Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran Pejabat

PENYELENGGARAAN BUKU TUNAI
PENYELENGGARAAN BUKU TUNAI
PENYELENGGARAAN BUKU TUNAI
PENYELENGGARAAN BUKU TUNAI

6

1. BUKU TUNAI INDUK

Kumpulan Wang Kerajaan - DKS009

Kumpulan Wang SUWA - DKS010

Kumpulan Wang Asrama - DKS011

(Format tidak boleh dipinda)

2. BUKU TUNAI PANJAR WANG RUNCIT

Jabatan Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran Pejabat

JENIS BUKU TUNAI
JENIS BUKU TUNAI
JENIS BUKU TUNAI
JENIS BUKU TUNAI

1.Terimaan ² Sebelah Kiri

Tarikh
Perihal
Nombor Resit
Lajur Analisis
Jumlah Terimaan
Jumlah Masuk Bank
Tarikh Masuk Bank
Tandatangan ringkas Pengetua /
Guru Besar

7

Jabatan Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran Pejabat

FORMAT BUKU TUNAI
FORMAT BUKU TUNAI
FORMAT BUKU TUNAI
FORMAT BUKU TUNAI

2.Bayaran ² Sebelah Kanan

Tarikh

Perihal

Nombor Baucar

Nombor Cek

Lajur Analisis

Jumlah Bayaran

Tandatangan ringkas Pengetua /
Guru Besar

8

Jabatan Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran Pejabat

FORMAT BUKU TUNAI
FORMAT BUKU TUNAI
FORMAT BUKU TUNAI
FORMAT BUKU TUNAI

I. BANTUAN PERKAPITA MATA PELAJARAN

Teras

Wajib

Tambahan /Tambahan Bahasa
Asing

Elektif

Elektif

Elektif

9

Jabatan Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran Pejabat

LAJUR ANALISIS (KWK)
LAJUR ANALISIS (KWK)
LAJUR ANALISIS (KWK)
LAJUR ANALISIS (KWK)

2. BANTUAN PERKAPITA BUKAN MATA
PELAJARAN

LPBT

Bimbingan dan Kaunseling

Pusat Sumber Sekolah

3. Pra Sekolah

4. Peperiksaan Kerajaan (MUET)

5. Pendidikan Khas Integrasi

6. Biasiswa

7. Pelbagai

10

Jabatan Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran Pejabat

LAJUR ANALISIS (KWK)
LAJUR ANALISIS (KWK)
LAJUR ANALISIS (KWK)
LAJUR ANALISIS (KWK)

Kokurikulum

Kertas Ujian

Sukan Tahunan Sekolah

Caj/Sewaan (Kantin, Lain-lain)

Sumbangan

Pelbagai

11

Jabatan Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran Pejabat

LAJUR ANALISIS (KWS)
LAJUR ANALISIS (KWS)
LAJUR ANALISIS (KWS)
LAJUR ANALISIS (KWS)

LPBT / LPK

BantuanMakanan

Makanan

Pendaftaran

Dobi

Pelbagai

12

Jabatan Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran Pejabat

LAJUR ANALISIS (KWA)
LAJUR ANALISIS (KWA)
LAJUR ANALISIS (KWA)
LAJUR ANALISIS (KWA)

13

Jabatan Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran Pejabat

1.BUKU TUNAI KERAJAAN
Terimaan
Bayaran

2.BUKU TUNAI SUWA

Terimaan
Bayaran

3.BUKU TUNAI ASRAMA
Terimaan
Bayaran

4.PANJAR WANG RUNCIT

FORMAT BUKU TUNAI
FORMAT BUKU TUNAI
FORMAT BUKU TUNAI
FORMAT BUKU TUNAI

14

1. Diselenggara berasingan mengikut: -

Kumpulan Wang

Tahun Kewangan

2. Catatan / Penulisan / Perekodan: -

Pada hari urusniaga

Mengikut susunan urusniaga

(AP 144)

Jabatan Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran Pejabat

PENYELENGGARAAN BUKU TUNAI
PENYELENGGARAAN BUKU TUNAI
PENYELENGGARAAN BUKU TUNAI
PENYELENGGARAAN BUKU TUNAI

15

3. Catatan Terimaan : -

MengikutRESIT (RP01)

4. Catatan Bayaran :-

MengikutBAUCAR

Jabatan Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran Pejabat

PENYELENGGARAAN BUKU TUNAI
PENYELENGGARAAN BUKU TUNAI
PENYELENGGARAAN BUKU TUNAI
PENYELENGGARAAN BUKU TUNAI

16

5. Setiap pindaan hendaklah
ditandatangan ringkas.

(Tidak boleh dipadam, tetapi dipotong dengan satu
garisan dan catatan yang betul ditulis
semula di atas)

AP 147

6. Perlu diimbang tiap-tiap akhir
bulan tanpa menunggu Penyata
Bank dan ditandatangani oleh
Penyedia dan Pengesah

TPKPKWS 4.3.8

Jabatan Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran Pejabat

PENYELENGGARAAN BUKU TUNAI
PENYELENGGARAAN BUKU TUNAI
PENYELENGGARAAN BUKU TUNAI
PENYELENGGARAAN BUKU TUNAI

17

7. Penyata Penyesuaian Bank perlu
dibuat sebaik sahaja Penyata Bank
diterima dan ditandatangani oleh
Penyedia dan Pengesah beserta
tarikh.

TPKPKWS 4.6.3 (d)

8. Disimpan di tempat yang selamat
(di premis sekolah)

Jabatan Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran Pejabat

PENYELENGGARAAN BUKU TUNAI
PENYELENGGARAAN BUKU TUNAI
PENYELENGGARAAN BUKU TUNAI
PENYELENGGARAAN BUKU TUNAI

18

(a) 60 % (Sains, Matematik, Bahasa Inggeris)

40 % - Sains

30 % -Matematik

30 % -Bahasa Inggeris

(b) 40 % (Lain-lain Mata Pelajaran Teras)

(c) Sivik dan Kewarganegaraan

Jabatan Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran Pejabat

AGIHAN PCG MP TERAS
AGIHAN PCG MP TERAS
AGIHAN PCG MP TERAS
AGIHAN PCG MP TERAS

19

Contoh:-

Teras : RM5,000.00 60 % (SMBI)

40 % (Lain-lain M/P)

60 % daripada RM5,000.00 = RM3,000.00

RM 3,000

40 % Sains = RM1,200.00

30 % MT = RM 900.00

30 % BI = RM 900.00

Jabatan Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran Pejabat

AGIHAN PCG MP TERAS
AGIHAN PCG MP TERAS
AGIHAN PCG MP TERAS
AGIHAN PCG MP TERAS

AKAUN SUBSIDIARI
AKAUN SUBSIDIARI
AKAUN SUBSIDIARI
AKAUN SUBSIDIARI

Akaun Subsidiari perlu diselenggarakan bagi butiran
yang memerlukan keterangan lanjut. Akaun Subsidiari
perlu diselenggarakan bagi setiap Kumpulan Wang
Kerajaan dan Kumpulan Wang SUWA

Akaun Subsidiari KumpulanWang Kerajaan

20

Bantuan

M/Pelajaran

Akaun

Subsidiari

Sekolah

Teras

Teras

Sains, Matematik,

BahasaInggeris

Dan Mata PelajaranLain-
lain.

Sivik dan Kewarganegaraan

Rendah/

Menengah

Jabatan Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran Pejabat

Bantuan
MPelajaran

Akaun Subsidiari

Sekolah

Elektif

SainsTulen

PengajianIslam

SasteraIkhtisas

Bahasa

Kemanusiaan

Teknologi

Vokasional

Menengah

Sahaja

Teras

Wajib

Tambahan

LPBT

Pusat Sumber

Bimb.Kaunseling

Teras

Wajib

Tambahan

LPBT

Pusat Sumber Sekolah

Bimbingan & Kaunseling

Pendidikan

KhasIntegrasi
Rendah sahaja

Nota: Bagi sekolahPendidikan KhasIntegrasi tidakperlupecahan dalam
matapelajaran teras.

21

Jabatan Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran Pejabat

BantuanMata
Pelajaran

Akaun
Subsidiari

Sekolah

Teras

Wajib

Elektif

Teras

Wajib

Elektif

Pendidikan Khas
IntegrasiMenengah ²
MasalahPenglihatan
danPembelajaran

Teras

Wajib

ElektifI

ElektifII

ElektifIII

Teras

Wajib

ElektifI

ElektifII

ElektifIII

Pendidikan Khas
IntegrasiMenengah ²
Masalahpendengaran

Nota: Bagi sekolahPendidikan KhasIntegrasi tidak
perlupecahan dalammatapelajaran teras.

22

Jabatan Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran Pejabat

Bantuan
Bukan
M/pelajaran

Akaun Subsidiari

Sekolah

Pelbagai

RMT

SBT

KWAPM

RIMUP

J-QAF/KEM
BESTARI SOLAT

FaedahBank

(Lain-lain bantuan

kerajaan yang ada
tujuan).

Semua Sekolah

23

Jabatan Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran Pejabat

24

Bantuan
BukanMP

Akaun Subsidiari

Sekolah

Pelbagai

KegiatanAgama Islam /

PendidikanMoral

FaedahBank

Majalah

KedaiBuku

Pertaruhan Kantin

Pertaruhan KedaiBuku

Lain-lain terimaan untuk
sesuatu tujuan

Semua
sekolah

Jabatan Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran Pejabat

AKAUN SUBSIDIARI (KWS)
AKAUN SUBSIDIARI (KWS)
AKAUN SUBSIDIARI (KWS)
AKAUN SUBSIDIARI (KWS)

Sekiranya berlaku kekurangan
peruntukan bagi satu-satu
aktiviti, pindahan peruntukan
( virement ) perlu dibuat.

Pindahan boleh dibuat daripada
peruntukan lain.

25

Jabatan Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran Pejabat

PINDAH PERUNTUKAN
PINDAH PERUNTUKAN
PINDAH PERUNTUKAN
PINDAH PERUNTUKAN

1. Ia melibatkan dua peruntukan.

2. Bertujuan menampung perbelanjaan yang tidak dapat dielakkan.

3. Bidang Kuasa:

Kuasa meluluskan pindah peruntukan antara kumpulan wang
peruntukan/butiran dan borang seperti berikut:

26

BIL

PINDAH
PERUNTUKAN

BIDANG
KUASA
MELULUS

BORANG

1. KUMPULAN WANG
KERAJAAN

* Antara kumpulan
PCG matapelajaran

Pengurus
Sekolah

Borang
PP1

Jabatan Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran Pejabat

PROSES VIREMENT
PROSES VIREMENT
PROSES VIREMENT
PROSES VIREMENT

BILPINDAH PERUNTUKAN

BIDANG
KUASA
MELULUS

BORANG

2.

Antara kumpulanPCG
matapelajaran kePCG
bukanmatapelajaran.

Di antara kumpulanPCG
bukanmatapelajaran.

Dari kumpulanwang
SUWA ke kumpulan
Wang Kerajaan

KetuaPTJ

KetuaPTJ

KetuaPTJ

Borang
PP
2

Borang
PP
2

Borang
PP3

27

Jabatan Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran Pejabat

PROSES VIREMENT
PROSES VIREMENT
PROSES VIREMENT
PROSES VIREMENT

BILPINDAH PERUNTUKAN

BIDANG
KUASA
MELULUS

BORANG

3.

4.

5.

Diantaraperuntukan
dalam kumpulanwang
SUWA

Diantaraperuntukan
dalam Kumpulan Wang
Asrama

Dari kumpulanwang
SUWA ke kumpulan
Wang Asrama

KetuaPTJ

KetuaPTJ

KetuaPTJ

Borang
PP3

Borang
PP3

Borang
PP3

28

Jabatan Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran Pejabat

PROSES VIREMENT
PROSES VIREMENT
PROSES VIREMENT
PROSES VIREMENT

Buku Tunai dikemaskini.
Baki butiran mencukupi bagi membiayai
perbelanjaan sehingga hujung tahun.
Permohonan hanya bagi menampung
perbelanjaan yang tidak dapat dielakkan dan
tidak ada apa-apa lagi pendapatan tambahan
yang dijangka diperoleh bagi tahun dan butiran
berkenaan.
Sebarang pindahan peruntukan yang telah
dipindah keluar tidak dibenarkan dipindah
masuk semula atau sebaliknya dalam tahun
kewangan semasa.
Guna Borang Pindah Peruntukan yang
berkaitan.

29

Jabatan Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran Pejabat

PROSES VIREMENT
PROSES VIREMENT
PROSES VIREMENT
PROSES VIREMENT

PENYELENGGARAAN
PENYELENGGARAAN

BUKU TUNAI
BUKU TUNAI

KUMPULAN WANG SUWA
KUMPULAN WANG SUWA

PENYELENGGARAAN
PENYELENGGARAAN

BUKU TUNAI
BUKU TUNAI

KUMPULAN WANG SUWA
KUMPULAN WANG SUWA

30

Jabatan Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran Pejabat

31

Jabatan Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran Pejabat

Soalan

Buku Tunai Terimaan KWS
Buku Tunai Bayaran KWS
Subsidiari

Penyata Bank

Penyata Penyesuaian Bank

Jaw. Terimaan Buku Tunai KWS
Jaw. Bayaran Buku Tunai KWS

Jaw. Penyata Penyesuaian Bank

LATIH AMAL
LATIH AMAL
LATIH AMAL
LATIH AMAL

32

Bandingkan dua bahagian antara
TERIMAAN denganBAYARAN yang
mana lebih banyak urus niaga berlaku.

Gariskan satu garisanlurus di
bahagian yang lebih urusniaga hingga ke
bahagian yang kurang urusniaga.

Jabatan Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran Pejabat

IMBANGAN BUKU TUNAI
IMBANGAN BUKU TUNAI
IMBANGAN BUKU TUNAI
IMBANGAN BUKU TUNAI

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->