Anda di halaman 1dari 24

BORANG AKTIVITI KEABADIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (PIAGET S CONSERVATION TASKS)

KANAK-KANAK PERINGKAT OPERASI KONKRIT (TAHAP 1 SEKOLAH RENDAH)


Nama Kelas/Umur Sekolah : Muhammad Rais : 1 Bijak / 7 Tahun : Sekolah Kebangsaan Sri Tangkak.

Nama Guru Pelatih : Mohamad Nazrin bin Abdullah

Aktiviti 1 (Keabadian Nombor) Soalan : Gula-gula coklat dalam kumpulan mana satukah yang lebih Keadaan asal banyak?Ataupun kedua-dua kumpulan ini memiliki bilangan gulagula yang sama banyak? Soalan : Gula-gula coklat dalam kumpulan mana satukah yang lebih Keadaan setelah ditransformasi banyak?Ataupun kedua-dua kumpulan ini memiliki bilangan gulagula yang sama banyak?Dan kenapa? Ulasan/komen : Murid lelaki berumur 7 tahun ini tidak dapat mengekalkan pendirian, pengiraan nombor ataupun bilangan gula-gula coklat tersebut setelah diubah kedudukannya.Murid ini juga tidak dapat memberikan alasan mengapa dia mengatakan bahawa bilangan gula-gula yang telah disepahkan itu lebih banyak. Jawapan : Ini lebih banyak. Jawapan : Sama.

BORANG AKTIVITI KEABADIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (PIAGET S CONSERVATION TASKS) Aktiviti 2 (Keabadian Panjang) Soalan : Gabungan batang aiskrim mana satukah yang lebih panjang? Keadaan asal Ataupun kedua-dua batang aiskrim ini memiliki panjang yang sama? Soalan : Gabungan batang aiskrim Keadaan setelah ditransformasi mana satukah yang lebih panjang? Ataupun kedua-dua batang aiskrim ini memiliki panjang yang sama?Dan kenapa? Ulasan/komen : Murid lelaki berumur 7 tahun ini tidak dapat mengekalkan pendirian dan panjang batang aiskrim tersebut setelah diubah kedudukannya.Murid ini dapat memberikan alasan mengapa dia mengatakan bahawa batang aiskrim yang telah disengetkan itu lebih panjang. Jawapan : Ini lebih panjang kerana batang aiskrim itu senget. Jawapan : Sama panjang.

Aktiviti 3 (Keabadian Jisim) Soalan : Ketulan tanah liat mana satukah yang lebih berat? Ataupun Keadaan asal kedua-dua ketulan tanah liat ini memiliki berat yang sama? Soalan : Ketulan tanah liat mana Keadaan setelah ditransformasi satukah yang lebih berat? Ataupun kedua-dua ketulan tanah liat ini memiliki berat yang sama?Dan kenapa? Ulasan/komen : Murid lelaki berumur 7 tahun ini tidak dapat mengekalkan pendirian dan jisim ketulan tanah liat tersebut setelah diubah bentuknya.Murid ini dapat memberikan alasan mengapa dia memilih tanah liat yang dipenyekkan itu lebih berat. Jawapan : Tak sama.Ini lebih berat kerana telah dipenyekkan. Jawapan :Sama.

BORANG AKTIVITI KEABADIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (PIAGET S CONSERVATION TASKS)

Aktiviti 4 (Keabadian Berat) Soalan : Kedua-dua ketulan tanah liat ini memiliki berat yang sama, bukan? Keadaan asal Soalan : Ketulan tanah liat mana satukah yang Keadaan setelah ditransformasi lebih berat sekiranya ditimbang? Ataupun kedua-dua ketulan tanah liat ini memiliki berat yang sama?Dan kenapa? Jawapan : Ini lebih berat kerana telah dipenyekkan. Jawapan : Ya,sama.

Ulasan/komen : Murid lelaki berumur 7 tahun ini tidak dapat mengekalkan pendirian dan berat ketulan tanah liat tersebut setelah diubah bentuknya.Murid ini dapat memberikan alasan mengapa dia memilih tanah liat yang dipenyekkan itu lebih berat walaupun belum ditimbang lagi.

Aktiviti 5 (Keabadian Cecair) Soalan : Air dalam cawan mana satukah yang lebih banyak? Ataupun kedua-dua Keadaan asal cawan ini mengandungi air yang sama banyak?Dan kenapa? Soalan : Air dalam cawan mana satukah Keadaan setelah ditransformasi yang lebih banyak? Ataupun kedua-dua cawan ini mengandungi air yang sama banyak?Dan kenapa? Ulasan/komen : Murid lelaki berumur 7 tahun ini tidak dapat mengekalkan pendirian dan kuantiti air dalam cawan tersebut setelah dituangkan ke dalam cawan yang lain.Murid ini dapat memberikan alasan mengapa dia memilih kuantiti air dalam cawan tinggi itu lebih banyak kuantiti airnya. Jawapan : Ini lebih banyak kerana cawannya tinggi. Jawapan : Sama banyak.

BORANG AKTIVITI KEABADIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (PIAGET S CONSERVATION TASKS) Aktiviti 6 (Pengekalan Isipadu) Soalan : Air dalam cawan mana satukah yang lebih banyak apabila ketulan tanah Keadaan asal liat ini telah dimasukkan?Ataupun keduadua cawan ini mengandungi air yang sama banyak?Dan kenapa? Soalan : Air dalam cawan mana satukah Keadaan setelah ditransformasi yang lebih banyak apabila ketulan tanah liat ini dimasukkan nanti?Ataupun keduadua cawan ini mengandungi air yang sama banyak?Dan kenapa? Jawapan : Air dalam cawan yang belum dimasukkan ketulan tanah liat penyek itu yang akan menjadi lebih banyak kerana tanah liat itu telah dipenyekkan. Ulasan/komen : Murid lelaki berumur 7 tahun ini tidak dapat mengekalkan pendirian dan isipadu air dalam cawan setelah satu ketulan tanah liat diubah bentuknya untuk dimasukkan ke dalam cawan tersebut.Murid ini dapat memberikan alasan mengapa dia memilih air dalam cawan yang belum dimasukkan ketulan tanah liat penyek itu lebih banyak isipadu airnya. Jawapan : Sama banyak.

Aktiviti 7 (Pengekalan Luas) Soalan : Kawasan kertas hijau atas kertas putih mana Keadaan asal satukah yang lebih luas?Ataupun kedua-dua kawasan kertas hijau ini memiliki luas yang sama?Dan kenapa? Keadaan setelah ditransformasi Soalan : Kawasan kertas hijau atas kertas putih mana satukah yang lebih luas?Ataupun kedua-dua kawasan kertas hijau ini memiliki luas yang sama?Dan kenapa? Jawapan : Ini lebih luas. Jawapan : Sama luas.

Ulasan/komen : Murid lelaki berumur 7 tahun ini tidak dapat mengekalkan pendirian dan luas kawasan kertas hijau setelah diubah kedudukannya. Murid ini juga tidak dapat memberikan alasan mengapa dia memilih salah satu kawasan kertas hijau tersebut lebih luas.

BORANG AKTIVITI KEABADIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (PIAGET S CONSERVATION TASKS)

KANAK-KANAK PERINGKAT OPERASI KONKRIT (TAHAP 1 SEKOLAH RENDAH)


Nama Kelas/Umur Sekolah : Nur Ilmiah : 1 Bijak / 7 Tahun : Sekolah Kebangsaan Sri Tangkak.

Nama Guru Pelatih : Mohamad Nazrin bin Abdullah

Aktiviti 1 (Keabadian Nombor) Soalan : Gula-gula coklat dalam kumpulan mana satukah yang lebih Keadaan asal banyak?Ataupun kedua-dua kumpulan ini memiliki bilangan gulagula yang sama banyak? Soalan : Gula-gula coklat dalam kumpulan mana satukah yang lebih Keadaan setelah ditransformasi banyak?Ataupun kedua-dua kumpulan ini memiliki bilangan gulagula yang sama banyak?Dan kenapa? Ulasan/komen : Murid perempuan berumur 7 tahun ini tidak dapat mengekalkan pendirian, pengiraan nombor ataupun bilangan gula-gula coklat tersebut setelah diubah kedudukannya.Murid ini juga tidak dapat memberikan alasan mengapa dia mengatakan bahawa bilangan gula-gula yang telah disepahkan itu lebih banyak. Jawapan : Ini lebih banyak. Jawapan : Sama.

BORANG AKTIVITI KEABADIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (PIAGET S CONSERVATION TASKS) Aktiviti 2 (Keabadian Panjang) Soalan : Gabungan batang aiskrim mana satukah yang lebih panjang? Keadaan asal Ataupun kedua-dua batang aiskrim ini memiliki panjang yang sama? Soalan : Gabungan batang aiskrim Keadaan setelah ditransformasi mana satukah yang lebih panjang? Ataupun kedua-dua batang aiskrim ini memiliki panjang yang sama?Dan kenapa? Ulasan/komen : Murid perempuan berumur 7 tahun ini tidak dapat mengekalkan pendirian dan panjang batang aiskrim tersebut setelah diubah kedudukannya.Murid ini dapat memberikan alasan mengapa dia mengatakan bahawa batang aiskrim yang telah ditegakkan itu lebih panjang. Jawapan : Ini lebih panjang kerana batang aiskrim itu menegak. Jawapan : Sama panjang.

Aktiviti 3 (Keabadian Jisim) Soalan : Ketulan tanah liat mana satukah yang lebih berat? Ataupun kedua-dua Keadaan asal ketulan tanah liat ini memiliki berat yang sama? Soalan : Ketulan tanah liat mana satukah Keadaan setelah ditransformasi yang lebih berat? Ataupun kedua-dua ketulan tanah liat ini memiliki berat yang sama?Dan kenapa? Ulasan/komen : Murid perempuan berumur 7 tahun ini tidak dapat mengekalkan pendirian dan jisim ketulan tanah liat tersebut setelah diubah bentuknya.Murid ini dapat memberikan alasan mengapa dia memilih tanah liat yang kekal bentuknya itu lebih berat. Jawapan : Tak sama.Ini lebih berat kerana ia bulat. Jawapan :Sama.

BORANG AKTIVITI KEABADIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (PIAGET S CONSERVATION TASKS) Aktiviti 4 (Keabadian Berat) Soalan : Kedua-dua ketulan tanah liat ini memiliki berat yang sama, bukan? Keadaan asal Soalan : Ketulan tanah liat mana satukah yang Keadaan setelah ditransformasi lebih berat sekiranya ditimbang? Ataupun kedua-dua ketulan tanah liat ini memiliki berat yang sama?Dan kenapa? Ulasan/komen : Murid perempuan berumur 7 tahun ini tidak dapat mengekalkan pendirian dan berat ketulan tanah liat tersebut setelah diubah bentuknya.Murid ini dapat memberikan alasan mengapa dia memilih tanah liat yang kekal bentuknya itu lebih berat walaupun belum ditimbang lagi. Jawapan : Ini lebih berat kerana ia bulat. Jawapan : Ya,sama.

Aktiviti 5 (Keabadian Cecair) Soalan : Air dalam cawan mana satukah yang lebih banyak? Ataupun kedua-dua Keadaan asal cawan ini mengandungi air yang sama banyak?Dan kenapa? Soalan : Air dalam cawan mana satukah Keadaan setelah ditransformasi yang lebih banyak? Ataupun kedua-dua cawan ini mengandungi air yang sama banyak?Dan kenapa? Ulasan/komen : Murid perempuan berumur 7 tahun ini tidak dapat mengekalkan pendirian dan kuantiti air dalam cawan tersebut setelah dituangkan ke dalam cawan yang lain.Murid ini dapat memberikan alasan mengapa dia memilih kuantiti air dalam cawan tinggi itu lebih banyak kuantiti airnya. Jawapan : Ini lebih banyak kerana cawannya tinggi. Jawapan : Sama banyak.

BORANG AKTIVITI KEABADIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (PIAGET S CONSERVATION TASKS)

Aktiviti 6 (Pengekalan Isipadu) Soalan : Air dalam cawan mana satukah yang lebih banyak apabila ketulan tanah Keadaan asal liat ini telah dimasukkan?Ataupun keduadua cawan ini mengandungi air yang sama banyak?Dan kenapa? Soalan : Air dalam cawan mana satukah Keadaan setelah ditransformasi yang lebih banyak apabila ketulan tanah liat ini dimasukkan nanti?Ataupun keduadua cawan ini mengandungi air yang sama banyak?Dan kenapa? Jawapan : Air dalam cawan yang telah dimasukkan ketulan tanah liat itu yang lebih banyak kerana tanah liat itu bulat. Jawapan : Sama banyak.

Ulasan/komen : Murid perempuan berumur 7 tahun ini tidak dapat mengekalkan pendirian dan isipadu air dalam cawan setelah satu ketulan tanah liat diubah bentuknya untuk dimasukkan ke dalam cawan tersebut.Murid ini dapat memberikan alasan mengapa dia memilih air dalam cawan yang telah dimasukkan dengan ketulan tanah liat bulat itu lebih banyak isipadu airnya.

Aktiviti 7 (Pengekalan Luas) Soalan : Kawasan kertas hijau atas kertas putih mana Keadaan asal satukah yang lebih luas?Ataupun kedua-dua kawasan kertas hijau ini memiliki luas yang sama?Dan kenapa? Keadaan setelah ditransformasi Soalan : Kawasan kertas hijau atas kertas putih mana satukah yang lebih luas?Ataupun kedua-dua kawasan kertas hijau ini memiliki luas yang sama?Dan kenapa? Jawapan : Ini lebih luas kerana ia menegak. Jawapan : Sama luas.

Ulasan/komen : Murid perempuan berumur 7 tahun ini tidak dapat mengekalkan pendirian dan luas kawasan kertas hijau setelah diubah kedudukannya. Murid ini dapat memberikan alasan mengapa dia memilih salah satu kawasan kertas hijau tersebut lebih luas.

BORANG AKTIVITI KEABADIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (PIAGET S CONSERVATION TASKS)

KANAK-KANAK PERINGKAT OPERASI KONKRIT (TAHAP 1 SEKOLAH RENDAH)


Nama Kelas/Umur Sekolah : Haizat bin Zati : 3 Cerdik / 9 Tahun : Sekolah Kebangsaan Sri Tangkak.

Nama Guru Pelatih : Mohamad Nazrin bin Abdullah

Aktiviti 1 (Keabadian Nombor) Soalan : Gula-gula coklat dalam kumpulan mana satukah yang lebih Keadaan asal banyak?Ataupun kedua-dua kumpulan ini memiliki bilangan gulagula yang sama banyak? Soalan : Gula-gula coklat dalam kumpulan mana satukah yang lebih Keadaan setelah ditransformasi banyak?Ataupun kedua-dua kumpulan ini memiliki bilangan gulagula yang sama banyak?Dan kenapa? Ulasan/komen : Murid lelaki berumur 9 tahun ini dapat mengekalkan pendirian, pengiraan nombor ataupun bilangan gula-gula coklat tersebut walaupun diubah kedudukannya.Murid ini juga dapat memberikan alasan mengapa dia mengatakan bahawa bilangan gula-gula yang telah diubah kedudukannya itu sama banyak. Jawapan : Sama banyak kerana bilangannya sama. Jawapan : Sama.

BORANG AKTIVITI KEABADIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (PIAGET S CONSERVATION TASKS) Aktiviti 2 (Keabadian Panjang) Soalan : Gabungan batang aiskrim mana satukah yang lebih panjang? Keadaan asal Ataupun kedua-dua batang aiskrim ini memiliki panjang yang sama? Soalan : Gabungan batang aiskrim Keadaan setelah ditransformasi mana satukah yang lebih panjang? Ataupun kedua-dua batang aiskrim ini memiliki panjang yang sama?Dan kenapa? Ulasan/komen : Murid lelaki berumur 9 tahun ini tidak dapat mengekalkan pendirian dan panjang batang aiskrim tersebut setelah diubah kedudukannya.Murid ini dapat memberikan alasan mengapa dia mengatakan bahawa batang aiskrim yang telah disengetkan itu lebih panjang. Jawapan : Ini lebih panjang kerana batang aiskrim itu senget. Jawapan : Sama panjang.

Aktiviti 3 (Keabadian Jisim) Soalan : Ketulan tanah liat mana satukah yang lebih berat? Ataupun Keadaan asal kedua-dua ketulan tanah liat ini memiliki berat yang sama? Soalan : Ketulan tanah liat mana Keadaan setelah ditransformasi satukah yang lebih berat? Ataupun kedua-dua ketulan tanah liat ini memiliki berat yang sama?Dan kenapa? Ulasan/komen : Murid lelaki berumur 9 tahun ini dapat mengekalkan pendirian dan jisim ketulan tanah liat tersebut walaupun diubah bentuknya.Murid ini dapat memberikan alasan mengapa dia mengatakan kedua-dua ketulan tanah liat itu sama berat. Jawapan : Sama berat kerana tanah liat yang sama. Jawapan :Sama.

BORANG AKTIVITI KEABADIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (PIAGET S CONSERVATION TASKS)

Aktiviti 4 (Keabadian Berat) Soalan : Kedua-dua ketulan tanah liat ini memiliki berat yang sama, bukan? Keadaan asal Soalan : Ketulan tanah liat mana satukah yang Keadaan setelah ditransformasi lebih berat sekiranya ditimbang? Ataupun kedua-dua ketulan tanah liat ini memiliki berat yang sama?Dan kenapa? Jawapan : Sama berat kerana tanah liat yang sama. Jawapan : Ya,sama.

Ulasan/komen : Murid lelaki berumur 9 tahun ini dapat mengekalkan pendirian dan berat ketulan tanah liat tersebut walaupun diubah bentuknya dan belum ditimbang lagi. Murid ini dapat memberikan alasan mengapa dia mengatakan bahawa kedua-dua ketulan tanah liat itu sama berat walaupun belum ditimbang lagi.

Aktiviti 5 (Keabadian Cecair) Soalan : Air dalam cawan mana satukah yang lebih banyak? Ataupun kedua-dua Keadaan asal cawan ini mengandungi air yang sama banyak?Dan kenapa? Soalan : Air dalam cawan mana satukah Keadaan setelah ditransformasi yang lebih banyak? Ataupun kedua-dua cawan ini mengandungi air yang sama banyak?Dan kenapa? Ulasan/komen : Murid lelaki berumur 9 tahun ini tidak dapat mengekalkan pendirian dan kuantiti air dalam cawan tersebut setelah dituangkan ke dalam cawan yang lain.Murid ini dapat memberikan alasan mengapa dia memilih kuantiti air dalam cawan besar itu lebih banyak kuantiti airnya. Jawapan : Ini lebih banyak kerana cawannya besar. Jawapan : Sama banyak.

BORANG AKTIVITI KEABADIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (PIAGET S CONSERVATION TASKS) Aktiviti 6 (Pengekalan Isipadu) Soalan : Air dalam cawan mana satukah yang lebih banyak apabila ketulan tanah Keadaan asal liat ini telah dimasukkan?Ataupun keduadua cawan ini mengandungi air yang sama banyak?Dan kenapa? Soalan : Air dalam cawan mana satukah Keadaan setelah ditransformasi yang lebih banyak apabila ketulan tanah liat ini dimasukkan nanti?Ataupun keduadua cawan ini mengandungi air yang sama banyak?Dan kenapa? Jawapan : Air dalam cawan yang telah dimasukkan ketulan tanah liat bulat itu yang menjadi lebih banyak kerana tanah liat itu bulat. Ulasan/komen : Murid lelaki berumur 9 tahun ini tidak dapat mengekalkan pendirian dan isipadu air dalam cawan setelah satu ketulan tanah liat bulat dimasukkan ke dalam cawan tersebut.Murid ini dapat memberikan alasan mengapa dia memilih air dalam cawan yang telah dimasukkan ketulan tanah liat bulat itu lebih banyak isipadu airnya. Jawapan : Sama banyak.

Aktiviti 7 (Pengekalan Luas) Soalan : Kawasan kertas hijau atas kertas putih mana Keadaan asal satukah yang lebih luas?Ataupun kedua-dua kawasan kertas hijau ini memiliki luas yang sama?Dan kenapa? Keadaan setelah ditransformasi Soalan : Kawasan kertas hijau atas kertas putih mana satukah yang lebih luas?Ataupun kedua-dua kawasan kertas hijau ini memiliki luas yang sama?Dan kenapa? Jawapan : Sama luas kerana ada 4 keratan kertas hijau digunakan. Ulasan/komen : Murid lelaki berumur 9 tahun ini dapat mengekalkan pendirian dan luas kawasan kertas hijau walaupun diubah kedudukannya. Murid ini juga dapat memberikan alasan mengapa dia mengatakan bahawa kedua-dua kawasan kertas hijau tersebut sama luas. Jawapan : Sama luas.

BORANG AKTIVITI KEABADIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (PIAGET S CONSERVATION TASKS)

KANAK-KANAK PERINGKAT OPERASI KONKRIT (TAHAP 1 SEKOLAH RENDAH)


Nama Kelas/Umur Sekolah : Shuhaida Nadia binti Khalid : 3 Cerdik / 9 Tahun : Sekolah Kebangsaan Sri Tangkak.

Nama Guru Pelatih : Mohamad Nazrin bin Abdullah

Aktiviti 1 (Keabadian Nombor) Soalan : Gula-gula coklat dalam kumpulan mana satukah yang lebih Keadaan asal banyak?Ataupun kedua-dua kumpulan ini memiliki bilangan gulagula yang sama banyak? Soalan : Gula-gula coklat dalam kumpulan mana satukah yang lebih Keadaan setelah ditransformasi banyak?Ataupun kedua-dua kumpulan ini memiliki bilangan gulagula yang sama banyak?Dan kenapa? Ulasan/komen : Murid perempuan berumur 9 tahun ini tidak dapat mengekalkan pendirian, pengiraan nombor ataupun bilangan gula-gula coklat tersebut setelah diubah kedudukannya. Murid ini juga dapat memberikan alasan mengapa dia mengatakan bahawa bilangan gula-gula yang telah disepahkan itu lebih banyak. Jawapan : Ini lebih banyak kerana bentuk gula-gula yang diubah berbentuk bulatan. Jawapan : Sama.

BORANG AKTIVITI KEABADIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (PIAGET S CONSERVATION TASKS) Aktiviti 2 (Keabadian Panjang) Soalan : Gabungan batang aiskrim mana satukah yang lebih panjang? Keadaan asal Ataupun kedua-dua batang aiskrim ini memiliki panjang yang sama? Soalan : Gabungan batang aiskrim Keadaan setelah ditransformasi mana satukah yang lebih panjang? Ataupun kedua-dua batang aiskrim ini memiliki panjang yang sama?Dan kenapa? Ulasan/komen : Murid perempuan berumur 9 tahun ini tidak dapat mengekalkan pendirian dan panjang batang aiskrim tersebut setelah diubah kedudukannya.Murid ini dapat memberikan alasan mengapa dia mengatakan bahawa batang aiskrim yang telah ditegakkan itu lebih panjang. Jawapan : Ini lebih panjang kerana batang aiskrim itu menegak. Jawapan : Sama panjang.

Aktiviti 3 (Keabadian Jisim) Soalan : Ketulan tanah liat mana satukah yang lebih berat? Ataupun kedua-dua Keadaan asal ketulan tanah liat ini memiliki berat yang sama? Soalan : Ketulan tanah liat mana satukah Keadaan setelah ditransformasi yang lebih berat? Ataupun kedua-dua ketulan tanah liat ini memiliki berat yang sama?Dan kenapa? Ulasan/komen : Murid perempuan berumur 9 tahun ini tidak dapat mengekalkan pendirian dan jisim ketulan tanah liat tersebut setelah diubah bentuknya.Murid ini dapat memberikan alasan mengapa dia memilih tanah liat yang kekal bentuknya itu lebih berat. Jawapan : Tak sama.Ini lebih berat kerana ia bulat. Jawapan :Sama.

BORANG AKTIVITI KEABADIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (PIAGET S CONSERVATION TASKS) Aktiviti 4 (Keabadian Berat) Soalan : Kedua-dua ketulan tanah liat ini memiliki berat yang sama, bukan? Keadaan asal Soalan : Ketulan tanah liat mana satukah yang Keadaan setelah ditransformasi lebih berat sekiranya ditimbang? Ataupun kedua-dua ketulan tanah liat ini memiliki berat yang sama?Dan kenapa? Ulasan/komen : Murid perempuan berumur 9 tahun ini tidak dapat mengekalkan pendirian dan berat ketulan tanah liat tersebut setelah diubah bentuknya.Murid ini dapat memberikan alasan mengapa dia memilih tanah liat yang kekal bentuknya itu lebih berat walaupun belum ditimbang lagi. Jawapan : Ini lebih berat kerana ia bulat. Jawapan : Ya,sama.

Aktiviti 5 (Keabadian Cecair) Soalan : Air dalam cawan mana satukah yang lebih banyak? Ataupun kedua-dua Keadaan asal cawan ini mengandungi air yang sama banyak?Dan kenapa? Soalan : Air dalam cawan mana satukah Keadaan setelah ditransformasi yang lebih banyak? Ataupun kedua-dua cawan ini mengandungi air yang sama banyak?Dan kenapa? Ulasan/komen : Murid perempuan berumur 9 tahun ini tidak dapat mengekalkan pendirian dan kuantiti air dalam cawan tersebut setelah dituangkan ke dalam cawan yang lain.Murid ini dapat memberikan alasan mengapa dia memilih kuantiti air dalam cawan tinggi itu lebih banyak kuantiti airnya. Jawapan : Ini lebih banyak kerana cawannya tinggi. Jawapan : Sama banyak.

BORANG AKTIVITI KEABADIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (PIAGET S CONSERVATION TASKS) Aktiviti 6 (Pengekalan Isipadu) Soalan : Air dalam cawan mana satukah yang lebih banyak apabila ketulan tanah Keadaan asal liat ini telah dimasukkan?Ataupun keduadua cawan ini mengandungi air yang sama banyak?Dan kenapa? Soalan : Air dalam cawan mana satukah Keadaan setelah ditransformasi yang lebih banyak apabila ketulan tanah liat ini dimasukkan nanti?Ataupun keduadua cawan ini mengandungi air yang sama banyak?Dan kenapa? Ulasan/komen : Murid perempuan berumur 9 tahun ini dapat mengekalkan pendirian dan isipadu air dalam cawan setelah satu ketulan tanah liat diubah bentuknya untuk dimasukkan ke dalam cawan tersebut.Murid ini dapat memberikan alasan mengapa dia mengatakan bahawa isipadu air dalam kedua-dua cawan itu akan menjadi sama banyak. Jawapan : Sama banyak kerana tanah liat yang sama digunakan. Jawapan : Sama banyak.

Aktiviti 7 (Pengekalan Luas) Soalan : Kawasan kertas hijau atas kertas putih mana Keadaan asal satukah yang lebih luas?Ataupun kedua-dua kawasan kertas hijau ini memiliki luas yang sama?Dan kenapa? Keadaan setelah ditransformasi Soalan : Kawasan kertas hijau atas kertas putih mana satukah yang lebih luas?Ataupun kedua-dua kawasan kertas hijau ini memiliki luas yang sama?Dan kenapa? Jawapan : Ini lebih luas kerana ia menegak. Jawapan : Sama luas.

Ulasan/komen : Murid perempuan berumur 9 tahun ini tidak dapat mengekalkan pendirian dan luas kawasan kertas hijau setelah diubah kedudukannya. Murid ini dapat memberikan alasan mengapa dia memilih salah satu kawasan kertas hijau tersebut lebih luas.

BORANG AKTIVITI KEABADIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (PIAGET S CONSERVATION TASKS)

KANAK-KANAK PERINGKAT OPERASI KONKRIT (TAHAP 1 SEKOLAH RENDAH)


Nama Kelas/Umur Sekolah : Muhd Akmal Hariz bin Nazliahtul Azam : 2 Bijak / 8 Tahun : Sekolah Kebangsaan Sri Tangkak.

Nama Guru Pelatih : Mohamad Nazrin bin Abdullah

Aktiviti 1 (Keabadian Nombor) Soalan : Gula-gula coklat dalam kumpulan mana satukah yang lebih Keadaan asal banyak?Ataupun kedua-dua kumpulan ini memiliki bilangan gulagula yang sama banyak? Soalan : Gula-gula coklat dalam kumpulan mana satukah yang lebih Keadaan setelah ditransformasi banyak?Ataupun kedua-dua kumpulan ini memiliki bilangan gulagula yang sama banyak?Dan kenapa? Ulasan/komen : Murid lelaki berumur 8 tahun ini dapat mengekalkan pendirian, pengiraan nombor ataupun bilangan gula-gula coklat tersebut walaupun diubah kedudukannya.Murid ini juga dapat memberikan alasan mengapa dia mengatakan bahawa bilangan gula-gula yang telah diubah kedudukannya itu sama banyak. Jawapan : Sama banyak kerana bilangannya sama. Jawapan : Sama.

BORANG AKTIVITI KEABADIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (PIAGET S CONSERVATION TASKS) Aktiviti 2 (Keabadian Panjang) Soalan : Gabungan batang aiskrim mana satukah yang lebih panjang? Keadaan asal Ataupun kedua-dua batang aiskrim ini memiliki panjang yang sama? Soalan : Gabungan batang aiskrim Keadaan setelah ditransformasi mana satukah yang lebih panjang? Ataupun kedua-dua batang aiskrim Jawapan : Sama panjang kerana batang aiskrim itu ada 2 batang setiap satu Jawapan : Sama panjang.

ini memiliki panjang yang sama?Dan baris. kenapa? Ulasan/komen : Murid lelaki berumur 8 tahun ini dapat mengekalkan pendirian dan panjang batang aiskrim tersebut walaupun diubah kedudukannya.Murid ini dapat memberikan alasan mengapa dia mengatakan bahawa kedua-dua batang aiskrim itu sama panjang.

Aktiviti 3 (Keabadian Jisim) Soalan : Ketulan tanah liat mana satukah yang lebih berat? Ataupun Keadaan asal kedua-dua ketulan tanah liat ini memiliki berat yang sama? Soalan : Ketulan tanah liat mana Keadaan setelah ditransformasi satukah yang lebih berat? Ataupun kedua-dua ketulan tanah liat ini memiliki berat yang sama?Dan kenapa? Ulasan/komen : Murid lelaki berumur 8 tahun ini tidak dapat mengekalkan pendirian dan jisim ketulan tanah liat tersebut setelah diubah bentuknya.Murid ini dapat memberikan alasan mengapa dia mengatakan ketulan tanah liat yang leper itu lebih berat. Jawapan : Tidak sama kerana ia leper. Jawapan :Sama.

BORANG AKTIVITI KEABADIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (PIAGET S CONSERVATION TASKS)

Aktiviti 4 (Keabadian Berat) Soalan : Kedua-dua ketulan tanah liat ini memiliki berat yang sama, bukan? Keadaan asal Soalan : Ketulan tanah liat mana satukah yang Keadaan setelah ditransformasi lebih berat sekiranya ditimbang? Ataupun kedua-dua ketulan tanah liat ini memiliki berat yang sama?Dan kenapa? Ulasan/komen : Murid lelaki berumur 8 tahun ini tidak dapat mengekalkan pendirian dan berat ketulan tanah liat tersebut setelah diubah bentuknya dan belum ditimbang lagi. Murid ini dapat memberikan alasan mengapa dia mengatakan bahawa kedua-dua ketulan tanah liat itu tidak sama berat walaupun belum ditimbang lagi. Jawapan : Tidak sama berat kerana ia leper. Jawapan : Ya,sama.

Aktiviti 5 (Keabadian Cecair) Soalan : Air dalam cawan mana satukah yang lebih banyak? Ataupun kedua-dua Keadaan asal cawan ini mengandungi air yang sama banyak?Dan kenapa? Soalan : Air dalam cawan mana satukah Keadaan setelah ditransformasi yang lebih banyak? Ataupun kedua-dua cawan ini mengandungi air yang sama banyak?Dan kenapa? Ulasan/komen : Murid lelaki berumur 8 tahun ini tidak dapat mengekalkan pendirian dan kuantiti air dalam cawan tersebut setelah dituangkan ke dalam cawan yang lain.Murid ini dapat memberikan alasan mengapa dia memilih kuantiti air dalam cawan besar itu lebih banyak kuantiti airnya. Jawapan : Ini lebih banyak kerana cawannya besar. Jawapan : Sama banyak.

BORANG AKTIVITI KEABADIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (PIAGET S CONSERVATION TASKS) Aktiviti 6 (Pengekalan Isipadu) Soalan : Air dalam cawan mana satukah yang lebih banyak apabila ketulan tanah Keadaan asal liat ini telah dimasukkan?Ataupun keduadua cawan ini mengandungi air yang sama banyak?Dan kenapa? Soalan : Air dalam cawan mana satukah Keadaan setelah ditransformasi yang lebih banyak apabila ketulan tanah liat ini dimasukkan nanti?Ataupun keduadua cawan ini mengandungi air yang sama banyak?Dan kenapa? Jawapan : Air dalam cawan yang telah dimasukkan ketulan tanah liat bulat itu yang menjadi lebih banyak kerana tanah liat itu bulat. Ulasan/komen : Murid lelaki berumur 8 tahun ini tidak dapat mengekalkan pendirian dan isipadu air dalam cawan setelah satu ketulan tanah liat bulat dimasukkan ke dalam cawan tersebut.Murid ini dapat memberikan alasan mengapa dia memilih air dalam cawan yang telah dimasukkan ketulan tanah liat bulat itu lebih banyak isipadu airnya. Jawapan : Sama banyak.

Aktiviti 7 (Pengekalan Luas) Soalan : Kawasan kertas hijau atas kertas putih mana Keadaan asal satukah yang lebih luas?Ataupun kedua-dua kawasan kertas hijau ini memiliki luas yang sama?Dan kenapa? Keadaan setelah ditransformasi Soalan : Kawasan kertas hijau atas kertas putih mana satukah yang lebih luas?Ataupun kedua-dua kawasan kertas hijau ini memiliki luas yang sama?Dan kenapa? Jawapan : Sama luas kerana ada 4 keratan kertas hijau digunakan. Ulasan/komen : Murid lelaki berumur 8 tahun ini dapat mengekalkan pendirian dan luas kawasan kertas hijau walaupun diubah kedudukannya. Murid ini juga dapat memberikan alasan mengapa dia mengatakan bahawa kedua-dua kawasan kertas hijau tersebut sama luas. Jawapan : Sama luas.

BORANG AKTIVITI KEABADIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (PIAGET S CONSERVATION TASKS)

KANAK-KANAK PERINGKAT OPERASI KONKRIT (TAHAP 1 SEKOLAH RENDAH)


Nama Kelas/Umur Sekolah : Roserica binti Rostamri : 2 Bijak / 8 Tahun : Sekolah Kebangsaan Sri Tangkak.

Nama Guru Pelatih : Mohamad Nazrin bin Abdullah

Aktiviti 1 (Keabadian Nombor) Soalan : Gula-gula coklat dalam kumpulan mana satukah yang lebih Keadaan asal banyak?Ataupun kedua-dua kumpulan ini memiliki bilangan gulagula yang sama banyak? Soalan : Gula-gula coklat dalam kumpulan mana satukah yang lebih Keadaan setelah ditransformasi banyak?Ataupun kedua-dua kumpulan ini memiliki bilangan gulagula yang sama banyak?Dan kenapa? Ulasan/komen : Murid perempuan berumur 8 tahun ini tidak dapat mengekalkan pendirian, pengiraan nombor ataupun bilangan gula-gula coklat tersebut setelah diubah kedudukannya. Murid ini juga dapat memberikan alasan mengapa dia mengatakan bahawa bilangan gula-gula yang telah disepahkan itu lebih banyak. Jawapan : Ini lebih banyak kerana bentuk gula-gula yang diubah berbentuk bulatan. Jawapan : Sama.

BORANG AKTIVITI KEABADIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (PIAGET S CONSERVATION TASKS) Aktiviti 2 (Keabadian Panjang) Soalan : Gabungan batang aiskrim mana satukah yang lebih panjang? Keadaan asal Ataupun kedua-dua batang aiskrim ini memiliki panjang yang sama? Soalan : Gabungan batang aiskrim Keadaan setelah ditransformasi mana satukah yang lebih panjang? Ataupun kedua-dua batang aiskrim ini memiliki panjang yang sama?Dan kenapa? Ulasan/komen : Murid perempuan berumur 8 tahun ini tidak dapat mengekalkan pendirian dan panjang batang aiskrim tersebut setelah diubah kedudukannya.Murid ini dapat memberikan alasan mengapa dia mengatakan bahawa batang aiskrim yang telah ditegakkan itu lebih panjang. Jawapan : Ini lebih panjang kerana batang aiskrim itu menegak. Jawapan : Sama panjang.

Aktiviti 3 (Keabadian Jisim) Soalan : Ketulan tanah liat mana satukah yang lebih berat? Ataupun kedua-dua Keadaan asal ketulan tanah liat ini memiliki berat yang sama? Soalan : Ketulan tanah liat mana satukah Keadaan setelah ditransformasi yang lebih berat? Ataupun kedua-dua ketulan tanah liat ini memiliki berat yang sama?Dan kenapa? Ulasan/komen : Murid perempuan berumur 8 tahun ini tidak dapat mengekalkan pendirian dan jisim ketulan tanah liat tersebut setelah diubah bentuknya.Murid ini dapat memberikan alasan mengapa dia memilih tanah liat yang kekal bentuknya itu lebih berat. Jawapan : Tak sama.Ini lebih berat kerana ia bulat. Jawapan :Sama.

BORANG AKTIVITI KEABADIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (PIAGET S CONSERVATION TASKS) Aktiviti 4 (Keabadian Berat) Soalan : Kedua-dua ketulan tanah liat ini memiliki berat yang sama, bukan? Keadaan asal Soalan : Ketulan tanah liat mana satukah yang Keadaan setelah ditransformasi lebih berat sekiranya ditimbang? Ataupun kedua-dua ketulan tanah liat ini memiliki berat yang sama?Dan kenapa? Ulasan/komen : Murid perempuan berumur 8 tahun ini tidak dapat mengekalkan pendirian dan berat ketulan tanah liat tersebut setelah diubah bentuknya.Murid ini dapat memberikan alasan mengapa dia memilih tanah liat yang kekal bentuknya itu lebih berat walaupun belum ditimbang lagi. Jawapan : Ini lebih berat kerana ia bulat. Jawapan : Ya,sama.

Aktiviti 5 (Keabadian Cecair) Soalan : Air dalam cawan mana satukah yang lebih banyak? Ataupun kedua-dua Keadaan asal cawan ini mengandungi air yang sama banyak?Dan kenapa? Soalan : Air dalam cawan mana satukah Keadaan setelah ditransformasi yang lebih banyak? Ataupun kedua-dua cawan ini mengandungi air yang sama banyak?Dan kenapa? Ulasan/komen : Murid perempuan berumur 8 tahun ini tidak dapat mengekalkan pendirian dan kuantiti air dalam cawan tersebut setelah dituangkan ke dalam cawan yang lain.Murid ini dapat memberikan alasan mengapa dia memilih kuantiti air dalam cawan tinggi itu lebih banyak kuantiti airnya. Jawapan : Ini lebih banyak kerana cawannya tinggi. Jawapan : Sama banyak.

BORANG AKTIVITI KEABADIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (PIAGET S CONSERVATION TASKS) Aktiviti 6 (Pengekalan Isipadu) Soalan : Air dalam cawan mana satukah yang lebih banyak apabila ketulan tanah Keadaan asal liat ini telah dimasukkan?Ataupun keduadua cawan ini mengandungi air yang sama banyak?Dan kenapa? Soalan : Air dalam cawan mana satukah Keadaan setelah ditransformasi yang lebih banyak apabila ketulan tanah liat ini dimasukkan nanti?Ataupun keduadua cawan ini mengandungi air yang sama banyak?Dan kenapa? Ulasan/komen : Murid perempuan berumur 8 tahun ini dapat mengekalkan pendirian dan isipadu air dalam cawan setelah satu ketulan tanah liat diubah bentuknya untuk dimasukkan ke dalam cawan tersebut.Murid ini dapat memberikan alasan mengapa dia mengatakan bahawa isipadu air dalam kedua-dua cawan itu akan menjadi sama banyak. Jawapan : Sama banyak kerana tanah liat yang sama digunakan. Jawapan : Sama banyak.

Aktiviti 7 (Pengekalan Luas) Soalan : Kawasan kertas hijau atas kertas putih mana Keadaan asal satukah yang lebih luas?Ataupun kedua-dua kawasan kertas hijau ini memiliki luas yang sama?Dan kenapa? Keadaan setelah ditransformasi Soalan : Kawasan kertas hijau atas kertas putih mana satukah yang lebih luas?Ataupun kedua-dua kawasan kertas hijau ini memiliki luas yang sama?Dan kenapa? Jawapan : Ini lebih luas kerana ia berbentuk lain. Jawapan : Sama luas.

Ulasan/komen : Murid perempuan berumur 8 tahun ini tidak dapat mengekalkan pendirian dan luas kawasan kertas hijau setelah diubah kedudukannya. Murid ini dapat memberikan alasan mengapa dia memilih salah satu kawasan kertas hijau tersebut lebih luas.