‡ Melibatkan penglibatan diri terhadap komuniti sosial.Pengenalan« ‡ Kompetensi sosial merupakan keupayaan manusia dalam menguruskan emosi mereka. ‡ Terbahagi kepada dua: Kesedaran sosial Pengurusan sosial .

Orang lain ‡ Keutamaan Murid: ‡ Memahami ‡ Menghormati ‡ Ambil berat Orang lain . ‡ Kehendak.KESEDARAN SOSIAL Dorongan kepada: ‡ perasaan.

PENGURUSAN SOSIAL yakin Pandai urus konflik Ada aura Jujur Sedia Ciri-ciri Ikhlas Tinggi kesedaran sosial Pemurah Baik hati .

Akibat: .

Kepimpinan guru Mudah pengaruhi murid Bangunkan murid .Sedar dan faham tanggungjawab sebagai anggota masyarakat .Cemerlang akademik .

PEMBELAJARAN KOPERATIF Murid diajar: ‡ Bertolak ansur ‡ Kerjasama ‡ Hormat-menghormati ‡ Perkongsian Pupuk: ‡ Kesepaduan ‡ kesefahaman .

‡ Dilaksanakan secara tersurat dan tersirat ‡ Tersurat: bahan yang dipelajarai mengandungi elemen tersebut. .Pengintegrasian kecerdasan emosi dalam pengajaran dan pembelajaran ‡ Pelbagai cara yang boleh digunakan oleh guru. ‡ Tersirat: aktiviti P&P menggalaknan murid mempraktikkan kecerdasan emosi.