‡ Terbahagi kepada dua: Kesedaran sosial Pengurusan sosial .Pengenalan« ‡ Kompetensi sosial merupakan keupayaan manusia dalam menguruskan emosi mereka. ‡ Melibatkan penglibatan diri terhadap komuniti sosial.

KESEDARAN SOSIAL Dorongan kepada: ‡ perasaan. ‡ Kehendak. Orang lain ‡ Keutamaan Murid: ‡ Memahami ‡ Menghormati ‡ Ambil berat Orang lain .

PENGURUSAN SOSIAL yakin Pandai urus konflik Ada aura Jujur Sedia Ciri-ciri Ikhlas Tinggi kesedaran sosial Pemurah Baik hati .

Akibat: .

Sedar dan faham tanggungjawab sebagai anggota masyarakat .Kepimpinan guru Mudah pengaruhi murid Bangunkan murid .Cemerlang akademik .

PEMBELAJARAN KOPERATIF Murid diajar: ‡ Bertolak ansur ‡ Kerjasama ‡ Hormat-menghormati ‡ Perkongsian Pupuk: ‡ Kesepaduan ‡ kesefahaman .

Pengintegrasian kecerdasan emosi dalam pengajaran dan pembelajaran ‡ Pelbagai cara yang boleh digunakan oleh guru. ‡ Dilaksanakan secara tersurat dan tersirat ‡ Tersurat: bahan yang dipelajarai mengandungi elemen tersebut. . ‡ Tersirat: aktiviti P&P menggalaknan murid mempraktikkan kecerdasan emosi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful