Anda di halaman 1dari 5

MINIT MESYUARAT PANITIA BAHASA MELAYU SJKC KG.

COLDSTREAM, 35500 BIDOR, PERAK KALI PERTAMA 2012 Tarikh Tempat Masa Kehadiran : : : : 9 JANUARI 2012 Bilik ICTL 1.30 petang Puan Leong Li Yoon Encik Narizan Encik Yoong Mun Loong Puan Kong Pang Ling Tiada

- Guru Kanan Pentadbiran - Pengerusi - Setiausaha - AJK

Tidak Hadir

Agenda yang Dibincangkan 1. Ucapan Pengerusi 1.1 Puan Pengerusi mengucapkan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran Puan Foo Mei Ling yang menggantikan Puan Loh Kim Ho. Tindakan : Makluman 2. Ucapan Guru Kanan Penradbiran 2.1 Puan Leong berharap guru-guru member perhatian kepada murid-murid yang tidak menguasai Bahasa Melayu supaya tidak berlaku keciciran. Beri pemulihan dan pengayaan semasa P&P supaya penyampaian guru lebih berkesan. Tindakan : Guru-guru BM 3. Mengesahkan Minit Mesyuarat yang Lalu 3.1 Disahkan oleh : Encik Yoong Mun Loong 3.2 Disokong oleh : Puan Kong Pang Ling Tindakan : Makluman 4. Perkara berbangkit 4.1 Tiada. Tindakan : Makluman 5. Pengajaran dan Pembelajaran 5.1 Guru yang terlibat dengan Tahun 6, telah menyediakan aktiviti selepas UPSR dan hendaklah menjurus ke arah memperbaiki penguasaan mereka. 5.2 Program PROTIM untuk Tahun 4,5 dan 6 diteruskan sehingga Pascaujian diadakan pada November nanti dengan mengadakan pemulihan dalam kelas. 5.3 Sila pastikan semua Buku Latihan Aktiviti dan Buku Kerja murid dihabiskan dan ditanda. Tindakan : Guru-guru BM

6.

Keputusan PKSR Penggal Kedua 2011


A
7

M/P KELAS 1 2 3 4 5 6

G
29. 2 23. 8 00. 0 05. 0 08. 1 02. 6

B
8

BAHASA MELAYU I G C G D G
33. 3 28. 6 08. 0 35. 0 10. 8 07. 7 6 25. 0 23. 8 48. 0 35. 0 24. 3 41. 0 3 12. 5 14. 3 44. 0 25. 0 51. 4 41. 0

E
0

G
00. 0 09. 5 00. 0 00. 0 05. 4 07. 7

A
-

G
-

B
-

BAHASA MELAYU II G C G D G
-

E
-

23. 8 00. 0 05. 0 08. 1 07. 7

23.8

33.3

04.8

14.3

12

11

16.0

24.0

32.0

28.0

20.0

40.0

15.0

20.0

19

13.5

21.6

13.5

16

43.2

16

16

15.4

10

25.6

15.4

14

35.9

6.1 6.2

Pada keseluruhannya keputusan tidak banyak berubah. Berlaku sedikit penurunan bagi Tahun 3 dan 4 manakala sedikit peningkatan bagi Tahun 6. Adalah diharap keputusan ini akan terus meningkat pada ujian yang akan datang. Tindakan : Guru-guru BM

7. Lain-lain Hal 7.1 Encik Yoong Mun Loong telah menghadiri kursus KSSR Bahasa Melayu Tahun 2 dan akan memberi LDP pada bulan November nanti. 7.2 Semua Rancangan Tahunan dan Buku Panduan Guru hendaklah diserahkan pada hari terakhir persekolahan untuk memudahkan pengagihan kepada guru sesi 2012. Tindakan : Guru-guru BM 8. Penutup 8.1 Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2.47 petang. Tindakan : Makluman

DISEDIAKAN OLEH :

DISEMAK OLEH :

____________________________ (PUAN CHIN CHOOI NYOK) RADZI) Setiausaha Panitia Bahasa Melayu SJK(C) Kg. Coldstream 6. Keputusan UPSR 2010
A G B BAHASA MELAYU I G C G D G E G A

____________________________ (PUAN MARDIANAH MOHD. Pengerusi Panitia Bahasa Melayu SJK(C) Kg. Coldstream

M/P KELAS 6

BAHASA MELAYU II G C G D G

6.1

Pada keseluruhannya keputusan sangat baik. Ini adalah kerana murid-murid telah menguasai kemahiran asas sejak berada dalam Tahap I lagi. Tindakan : Guru-guru BM

9. Lain-lain Hal 7.1 Rancangan Tahunan Tahun Satu boleh diperolehi dalam komputer kerana telah dimuat turun oleh En. Kew Khoy Hyen pada masa cuti lalu. Tindakan : Guru-guru BM 10. Penutup 8.2 Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2.50 petang. Tindakan : Makluman

DISEDIAKAN OLEH :

DISEMAK OLEH :

____________________________ (PUAN CHIN CHOOI NYOK) Setiausaha Panitia Bahasa Melayu SJK(C) Kg. Coldstream

____________________________ (EN. LIAN HOE HAN) Guru Besar, SJK(C) Kg. Coldstream

SJK(C) KAMPUNG COLDSTREAM 35500 BIDOR, PERAK


PERANCANGAN PENINGKATAN BAHASA MELAYU TAHUN 2011 Objektif : a. b. c. d. Dapat meningkatkan kelulusan murid-murid dalam ujian bulanan dan PKSR. Mencungkil bakat murid dalam pertandingan-pertandingan yang dijalankan. Meningkatkan penguasaan murid-murid dalam kemahiran yang diajar. Mengurangkan masalah buta 2M.

Aktiviti-aktiviti yang dijalankan : Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Aktiviti Menubuhkan AJK Bertindak Menerima Maklumat Guru Menerima Maklumat Ibubapa Projek Anak Angkat Latih Tubi Pemahaman Latih Tubi Tatabahasa Dan Karangan Pemulihan dan Pengayaan Minggu Bahasa Pertandingan Syarahan Pertandingan Bercerita Pertandingan Membina Ayat dan Mengarang Kem Motivasi x x x Jan Feb Mac Apr Mei x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ju n Jul Ogo Sep Okt Nov

13. 14.

Ujian Bulanan dan PKSR Teknik Menjawab Soalan UPSR

x x x

x x x