Anda di halaman 1dari 1

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 86400 PARIT RAJA, BATU PAHAT,

JOHOR DARUL TAZIM TEL : 07- 453 8208 / 8211 FAX : 07 454 1050 http://www.uthm.edu.my

ISI KANDUNGAN
Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kandungan Biodata Guru Pelatih Sinopsis / Pengenalan Penghargaan Panduan Perlaksanaan Latihan Mengajar Jadual Waktu Guru Pelatih Huraian Sukatan Pelajaran Nota, Latihan, Kuiz dan Soalan Peperiksaan Modul Pentaksiran Kompetensi Aktiviti Kokurikulum Laporan Log Harian Laporan Jurnal Maklumat Diri Pelajar Refleksi Akhir Latihan Mengajar Lain - lain Dokumen Lampiran Rujukan