Anda di halaman 1dari 2

DASA DARMA PRAMUKA

Pramuka itu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Patriot yang sopan dan kesatria. Patuh dan suka bermusyawarah. Rela menolong dan tabah. Rajin, trampil dan gembira. Hemat, cermat dan bersahaja. Disiplin, berani dan setia. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya.

10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.

TRI SATYA
Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh :
y Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara

kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila.


y Menolong sesama makhluk hidup dan mempersiapkan diri

membangun masyarakat.
y Menepati dasa darma.