Anda di halaman 1dari 4

Kepala sekolah yang saya hormati, Wakil kepala beserta guru yang saya hormati, Serta teman-teman yang

saya banggakan, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bismilahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil aalamin, marilah kita bersama2 bersyukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga hingga detik ini kita masih diberi kesempatan yang baik untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW junjungan kita. Yang kedua salam dan shalawat juga kita panjatkan kepada Nabi Besar kita Muhammad SAW, semoga beliau senantiasa di tempatkan oleh Allah di sisi-Nya sebagai umat yang memperoleh derajat yang paling tinggi di akhirat. Amin ! Hadirin yang mulia, sebagai umat Islam kita wajib menjunjung nilai-nilai agama kita, yakni nilai-nilai yang ada pada kaidah Al Quran dan hadits. Pada malam yang berbahagia ini, kita mencoba menggali nilai-nilai agama Islam lebih jauh lagi, khususnya yang berkaitan dengan sejarah lahirnya Nabi Besar kita Muhammad SAW. Saya yakin bahwa kelahiran Muhammad di dunia ini merupakan petunjuk yang lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Untuk itu tepatlah jika kita malam ini mengkaji lebih jauh tentang Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, yang sekaligus menjadi panutan dalam memperaktekkan hidup ini hingga di akhirat nanti. Demikian pidato dari saya apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena sempurna sematamata hanya milik Allah SWT... akhir kata, wabilahitaufik walhidayah.... Assalamulakaikum wr wb......

Yang terhormat Bapak Lurah., Bapak-Bapak Ketua RT dan Ketua RW., Hadirin hadirat yang berbahagia, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat

dan nikmat-Nya yang dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga masih diberi panjang usia menikmati kehidupan dunia ini dengan penuh ketentraman dan kesejahteraan lahir dan bathin. Salam dan shalawat juga kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, semoga beliau senantiasa di tempatkan di sisi Allah dengan derajat yang paling tinggi. Amin! Hadirin hadirat yang berbahagia, pada malam yang berbahagia, pada malam ini, bertepatan dengan Nuzulul Quran, kami mengajak hadirin sejenak untuk merenung, mengadakan evaluasi, seberapa jauh praktek hidup kita sehari-hari ini berpedoman pada ajaran Al Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa besar turunnya Al Quran. Masih banyak yang harus diungkap di dalam Al Quran, yang sesuai dengan sukses kehidupan kita sebagai umat Islam. demikian pesan dan kesan saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan wabilahitaufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, Hadirin dan hadirat yang berbahagia, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehinggga pada malam yang berbahgia ini kita msh saja diberi kenikmatan, sehingga kita dapat bertemu bersilaturahmi, khususnya dalam acara halal bihalal, dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri yang berbahagia ini. Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Atas nama Ketua Panitia halal bihalal, juga sangatlah patut kami mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada hadirin, yang dengan penuh keikhlasan sudi meluangkan waktu, dengan penuh kesadaran, bisa hadir pada acara halal bihalal malam hari ini. Sebagai umat Islam sudah selayaknya kita berlapang dada, khususnya terhadap sesama muslim dan muslimah, yang sudah barang tentu dalam kehidupan sehari-hari memiliki rasa khilaf, rasa salah dan rasa berdosa. Untuk itu dalam kesempatan yang berbahgia ini kami mengajak hadirin dan hadirat, untuk melapangkan dada, mbuka hati dengan rasa sabar, atas ridla Allah meminta maaf dan memberi maaf atas kesalahan di antar kita baik yang disengaja atau yang tidak disengaja. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula akan diisi siraman rohani Hikmah Halal Bihalal yang akan disampaikan oleh Bpk Kyai.. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak untk hadir dan memberikan ceramah pada majlis yang mulia ini. Selaku pribadi dan selaku ketua Panitia, kami dalam kesempatan ini pula kami mohon maaf kepada hadirin jika ada sesuatu selama ini yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan di antara kita dan memberikan kekuatan lahir dan bathin. Amin.. Akhirulkalam, Wabilahitaufiqwalhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lurah Yang terhormat Bapak RW/RT.. Yang terhormat Bpk Kyai H. Basofi Abdullah, Hadirin dan hadirat yang kami hormati, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga khususnya pada malam hari ini kita semua diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk brsama-sama mendengarkan ceramah agama sebagai santapan rohani, dalam rangka mmperingati Isra dan Miraj Nabi Besar Muhammad SAW. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap hadirin yang dengan tulus ikhlas sudi meringankan langkah meluangkan waktu, untuk mencari ilmu dengan mendengarkan sepatah dua patah saya. Hadirin yang mulia, sebagai umat Islam sudah sewajarnya kita mengenal lebih dekat junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Semuany itu semata-mata untuk meningkatkan taqwa kita kepada Allah SWT. Dengan demikian kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, dapat lebih baik menjalankan perintah-Nya sekaligus dapat menjauhi larangan-larangan Allah. Demikian pesan dan kesan saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan

Akhir kata, wa billahitaufiq walhidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.