Anda di halaman 1dari 5

Nilai 1.1.

Kepercayaan kepada Tuhan

Definisi

1

2
2
Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya ber

-landaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara


.
Kata kunci
1. keyakinan wujudnya Tuhan []
2. mematuhi suruhanNya []
Kandungan akademik / fakta
1. buat baik dibalas baik
Latihan A
1. Nyatakan 4 jenis gas yang menyebabkan pemanasan global. ( jawapan : teks T4, m/s 3 )
i. .................. ..................
ii. ..................
iii. ....................................
iv. .................. ..................
2. Bagaimanakah kesan rumah hijau terjadi ? ( jawapan : teks T4, m/s 3 )
Ia terjadi bila gas-gas rumah hijau menghalang ................... cahaya matahari dan menyerap
...............nya.
3. Apakah undang-undang yang melarang pembuangan bayi ? ( jawapan : teks T4, m/s 8 )
a. seksyen ................ Akta .......................... Kanak-kanak
b. seksyen ................ Kanun ..............................
4. WWF adalah ringkasan bagi Pertubuhan ...................... Liar ................... ( jawapan : teks
T4, m/s 4 )
5. Senaraikan 3 tuntutan agama Hindu ke atas penganutnya ( jawapan : teks T5, m/s 4 )
i. Buatlah ........................... sepanjang masa.
ii. Kawal ......................... setiap masa.
iii. Bantulah semua orang setakat yang ...................
6. Berikan 3 persamaan antara agama Hindu, Buddha dan Islam ( jawapan : teks T5, m/s 5 )

a. Sayangi ...................
b. ..................
c. .............. ibu bapa
7. Nyatakan 3 contoh pembalasan dalam agama Buddha ( jawapan : teks T5, m/s 6 )
i. Kaya dan ................. kerana suka ................. wang
ii. Menjadi anak ................ kerana ................. binatang
iii. ............... kerana ................. dengan ibu bapa
Latihan B

: bina ayat dari perkataan-perkataan yang diberi ;

1. Nyatakan 3 contoh pembalasan yang berbentuk semulajadi apabila manusia melakukan


kejahatan
dipercayai

lagi

menipu

suka

tidak

kerana
Jawapan : .....................................................................................................................................
dilanda

penuh

banjir

sampah
sungai

kerana

Jawapan : .....................................................................................................................................
kerana

miskin
malas
hidup

Jawapan : .....................................................................................................................................
2. Tuhan mengamanahkan penghuni dunia ini ke atas manusia untuk diurus dengan baik, beri
-kan 3 contoh
mereka
cacat

membantu
yang

Jawapan : .....................................................................................................................................
memelihara

kasih sayang
anak

dengan

Jawapan : .....................................................................................................................................
jiran
dengan

bekerjasama

tetangga
Jawapan : .....................................................................................................................................
Latihan C

: bina ayat dari perkataan-perkataan berikut ;

pembalasan

menyebabkan
mematuhi suruhanNya

menguruskan
keyakinan wujudnya Tuhan

tuntutan

1. Seseorang yang ada ................................ akan menguruskan dunia ini dengan baik.
3. Dengan menanam pokok-pokok, kita dapat mengurangkan gas-gas yang .............................
pemanasan global
4. Jahil kerana malas belajar adalah contoh .......................... berbentuk semulajadi
2. Perbuatan baik akan mendapat pembalasan baik dari Tuhan, oleh itu adalah bijak jika kita
..........................
5. Hidup aman damai adalah .......................... agama Islam, Buddha dan juga Hindu
7. Tuhan menyuruh kita .......................... dunia ini dan penghuninya dengan baik.
Latihan D

Contoh Soalan
1. En. X ialah ketua pengarah imigresen di negeri Z, dia telah ditangkap kerana menerima
rasuah. Nyatakan / Berikan / Cadangkan nilai yang perlu ada pada En. X sebagai Pegawai
kerajaan .
2. En. X ialah ketua pengarah imigresen di negeri Z, dia telah ditangkap kerana menerima
rasuah. Jelaskan / Terangkan nilai yang perlu ada pada En. X sebagai Pegawai kerajaan .
3. En. X ialah ketua pengarah imigresen di negeri Z, dia telah ditangkap kerana menerima
rasuah. Huraikan nilai yang perlu ada pada En. X sebagai Pegawai kerajaan .

Jawapan Soalan Contoh


1. En. X ialah ketua pengarah imigresen di negeri Z, dia telah ditangkap kerana menerima
rasuah. Nyatakan / Berikan / Cadangkan nilai yang perlu ada pada En. X sebagai Pegawai
kerajaan .
jawapan = nilai + ayat
Jawapan : sebagai pegawai kerajaan, En. X perlu mempunyai nilai kepercayaan kepada
Tuhan
@

Jawapan : nilai itu ialah nilai kepercayaan kepada Tuhan


2. En. X ialah ketua pengarah imigresen di negeri Z, dia telah ditangkap kerana menerima
rasuah. Jelaskan / Terangkan nilai yang perlu ada pada En. X sebagai Pegawai kerajaan .
jawapan = nilai + penerangan + watak @ situasi
nilai
nilai kepercayaan kepada Tuhan
penerangan keyakinan wujudnya Tuhan @ mematuhi suruhanNya
watak
En. X
situasi Sebagai pegawai kerajaan
Jawapan : Sebagai pegawai kerajaan, nilai yang perlu ada pada En x ialah nilai kepercayaan
kepada Tuhan. En. x perlu mematuhi suruhanNya dengan tidak menerima rasuah
@
Jawapan : Sebagai pegawai kerajaan, nilai yang perlu ada pada En x ialah nilai kepercayaan
kepada Tuhan. Dia perlu ada keyakinan wujudnya Tuhan yang melarangnya menerima
rasuah
3. En. X ialah ketua pengarah imigresen di negeri Z, dia telah ditangkap kerana menerima
rasuah. Huraikan nilai yang perlu ada pada En. X sebagai Pegawai kerajaan .
jawapan = nilai + penerangan + contoh @ huraian
nilai
nilai kepercayaan kepada Tuhan
penerangan keyakinan wujudnya Tuhan @ mematuhi suruhanNya
contoh
tidak menerima rasuah
@
huraian Tuhan melarangnya menerima rasuah
Jawapan : Nilai yang perlu ada pada En x ialah nilai kepercayaan kepada Tuhan. dia
perlu
mematuhi suruhanNya untuk berlaku jujur,
contohnya, tidak menerima
rasuah.
@
Jawapan : Nilai itu ialah nilai kepercayaan kepada Tuhan. En. X perlu ada
Keyakinan wujudnya Tuhan yang melarangnya menerima rasuah

4. Seperti yang ditunjukkan dalam keratan akhbar di atas, antara amanah Tuhan yang sering
diabaikan ialah memelihara sungai, selain hidupan akuatik mati, penduduk berdekatan juga

diganggu oleh bau busuk. Nyatakan / Berikan / Cadangkan nilai yang perlu diamalkan
oleh kita untuk mengatasi masalah tersebut ?
jawapan = ................. + .................
Jawapan : .....................................................................................................................................
5. Seperti yang ditunjukkan dalam keratan akhbar di atas, antara amanah Tuhan yang sering
diabaikan ialah memelihara sungai, selain hidupan akuatik mati, penduduk berdekatan juga
diganggu oleh bau busuk. Jelaskan / Terangkan nilai yang perlu diamalkan oleh kita untuk
mengatasi masalah tersebut ?
jawapan = ......... + .................. + ........... @ ...........
nilai

penerangan
watak

situasi
Jawapan : .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
6. Seperti yang ditunjukkan dalam keratan akhbar di atas, antara amanah Tuhan yang sering
diabaikan ialah memelihara sungai, selain hidupan akuatik mati, penduduk berdekatan juga
diganggu oleh bau busuk. Huraikan nilai yang perlu diamalkan oleh kita untuk mengatasi
masalah tersebut ?
jawapan = ......... + .................. + ........... @ ...........
nilai

penerangan
contoh

@
huraian
Jawapan : .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Anda mungkin juga menyukai