KERTAS KERJA PROGRAM MENTOR MENTEE TINGKATAN 6 SMK DATO’ SETH TAHUN 2011 1 PENDAHULUAN Program ini dijalankan

sebagai satu program Tingkatan 6 yang mana seorang guru menjadi mentor kepada 4 hingga 5 orang pelajar (mentee). Memupuk semangat kekeluargaan dan merapatkan hubungan silaturrahim dalam kalangan warga Tingkatan 6 SMK Dato’ Seth. 3.1 3.2 3.3 3.4 “Ice-breaking Kelompok/Individu” Ziarah Headcount (Program Menuju Puncak) Perjumpaan Mingguan/bulanan

2

MATLAMAT

3

AKTIVITI

4

OBJEKTIF

Pada akhir program ini diharap pelajar-pelajar dapat : 4.1 Memupuk pemikiran positif dalam kalangan pelajar Tingkatan 6 terhadap pembelajaran Tingkatan 6. 4.2 Mengubah sikap ke arah mengambil berat terhadap pelajaran masing-masing. 4.3 Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan pelajar dalam pembelajaran 4.4 membimbing pelajar dalam bidang akademik, kokurikulum, disiplin dan sahsiah 4.5 Mencapai keputusan 100% dalam STPM 2011. 4.6 Mempereratkan hubungan kekeluargaan antara guru dengan pelajar Tingkatan 6. Februari hingga November 2011 22 orang pelajar Tingkatan 6 Keruing 20 orang pelajar Tingkatan 6 Kempas Rujuk Lampiran B Kutipan daripada pelajar-pelajar 12 orang guru Tingkatan 6 10.1 Mesyuarat Majlis Tingkatan 6 bersama Unit Bimbingan dan Kaunseling dengan pihak pentadbir 10.2 Membuat kertas kerja 10.3 Mesyuarat Majlis Tingkatan 6 10.4 Mengumpul maklumat peserta 10.5 Membahagi peserta (mentee) kepada guru (mentor) 10.6 Pelaksanaan Program (Rujuk Lampiran B) 10.7 Post Mortem Pentadbir (Pengetua, Penolong Kanan Tingkatan 6, Guru Kokurikulum) dan Empat orang Guru Bimbingan dan Kaunseling

5 6 7 8 9 1 0

JANGKA MASA SASARAN KOS SUMBER KEWANGAN SUMBER TENAGA STRATEGI & PELAKSANAAN

1 1

KAWALAN & PENYELIAAN

1

1 2 PENILAIAN Maklum balas daripada peserta Laporan Program Keputusan STPM 2011 2 .

Ice-breaking Kelompok/Individu . 3 .Ziarah .Perjumpaan Mingguan/Bulanan .Headcount (Program Menuju Puncak) .LAMPIRAN A PELAN TINDAKAN PROGRAM MENTOR MENTEE TINGKATAN 6 SMK DATO’ SETH TAHUN 2011 BULAN Januari PELAKSANAAN Mesyuarat Majlis Tingkatan 6 bersama Unit Bimbingan dan Kaunseling dengan pihak pentadbir Kehadiran semua ahli Perbincangan agihan tugas Menjelaskan program yang dirancang Membuat kertas kerja Mesyuarat Majlis Tingkatan 6 Mengumpul maklumat peserta Membahagi peserta (mentee) kepada guru (mentor) Pelaksanaan Program .Lawatan Sambil Belajar PERSONALIA Penolong Kanan Tingkatan 6 Guru-guru Tingkatan 6 UBK Mentor UBK Guru Kokurikulum Penolong Kanan Tingkatan 6 Guru Tingkatan 6 Februari Oktober November Post Mortem Program Mentor Mentee Mesyuarat Majlis Tingkatan 6 bersama UBK dan Pentadbir Membincangkan kekuatan dan kelemahan Mencadangkan penambahbaikan Membuat laporan program.

00 3. Sewa Bas (1 bas x RM1.460. Hadiah (Kuiz spontan) 6.00 140. Jumlah 800. Sewa Penginapan (40 x RM20) Insurans Takaful (40 x RM3) 4.00) 5. Cenderamata (4 unit x RM35.Lampiran B Anggaran Pendapatan dan Perbelanjaan * Lawatan Sambil Belajar Pendapatan Peruntukan Kokurikulum (40 x RM10. (ZAINON BINTI MOHAMED) Setiausaha Majlis Tingkatan 6 SMK Dato’ Seth (JAILANI BIN GAMAN) Pengerusi Majlis Tingkatan 6 SMK Dato’ Seth 4 .800.0 0 2.800) RM 1.0 0 Disediakan oleh. Pelbagai 3.00 Perbelanjaan 1.00) RM 400.00 200.00 Disemak oleh.00 400.00 120.460.060.00) Kutipan daripada peserta (36 x RM85.0 0 3.

Lampiran 1 BORANG MAKLUMAT MENTOR 1 NAMA 5 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.