PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA BUKU PANDUAN UNIT KOKURIKULUM TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU SK.

DESA JAYA PENDAHULUAN Syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izinNya, dapat juga saya menyiapkan satu tugasan sebagai satu tanggungjawab bersama bagi memartabatkan profesion perguruan khususnya di Sekolah Kebangsaan Desa Jaya. Walaupun masih dianggap kurang sempurna, namun sekurang-kurangnya dapat menampung sedikit sebanyak keperluan dalam menangani isu-isu tugas, tanggungjawab, dan peranan setiap warga sekolah dari segi pemantapan standard dan kualiti yang diperlukan. Isi kandungan buku panduan ini meliputi bidang-bidang seperti berikut: Teras Perkhidmatan Pendidikan – perkara pokok dalam profesion keguruan yang perlu diketahui oleh setiap warga pendidik. Standard Kualiti Fizikal Sekolah – fokus kepada stor sukan, peralatan sukan, padang, dan gelanggang. Senarai Tugas – komitmen yang seharusnya diketahui oleh setiap warga sekolah bagi menentukan halatuju peranan masing-masing di sekolah. Senarai Jawatankuasa dan Bidang Tugas – tugasan secara kumpulan yang melambangkan semangat kerjasama dan kekitaan dalam sesebuah organisasi. Lampiran – peraturan dan pekeliling sebagai had atau batasan kerja yang perlu diikuti agar tidak lari dari matlamat sebenar pendidikan menuju Wawasan Pendidikan Negara dan Wawasan 2020. Akhirnya marilah bersama-sama, kita menghayati dan mempraktikkannya setakat yang kita mampu demi kemajuan sekolah yang kita sayangi. Terima kasih kepada mereka yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kita semua. Semoga Allah jua yang akan membalas segala sumbangan budi baik yang dicurahkan

”SEKOLAH KITA TANGGUNGJAWAB KITA”.

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA

ISI KANDUNGAN Muka Surat • • • • • Pendahuluan Isi Kandungan Sekapur Sireh Guru Besar Seulas Pinang GPK Kokurikulum Bab I – Teras Perkhidmatan Pendidikan 1.1 Rukunegara 1.2 Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1.3 Falsafah Pendidikan Islam 1.4 Etika Kerja Islam 1.5 Ikrar Guru 1.6 Teras Perkhidmatan Cemerlang 1.7 Nilai Teras Sekolah Rendah 1.8 Budaya Kerja Sekolah Bab II – Erti Kokurikulum 2.1 Definisi Kokurikulum 2.2 Konsep Kokurikulum 2.3 Matlamat Kokurikulum 2.4 Strategi Kokurikulum 2.5 Pelaksanaan Kokurikulum Bab III – Standard Kualiti Fizikal Sekolah 3.1 Standard Kualiti Stor Sukan 3.2 Standard Kualiti Padang dan Gelanggang 3.3 Standard Kualiti Dokumen Pengurusan 3.4 Buku Panduan Perancangan Tahunan Bab IV – Pengurusan Kokurikulum Sekolah 4.1 Organisasi Pengurusan Kokurikulum Sekolah 4.2 Carta Organisasi Sekolah 4.3 Carta Organisasi Kokurikulum 4.4 Jawatankuasa Induk Kokurikulum 4.5 Jawatankuasa Sukan dan Permainan 4.6 Jawatankuasa Pasukan Pakaian Seragam 4.7 Jawatankuasa Kelab dan Persatuan 4.8 Jawatankuasa Lawatan dan Rekreasi 4.9 Jawatankuasa Perayaan dan Upacara Rasmi Sekolah 4.10 Jawatankuasa Kokuria 4.11 Jadual Waktu Aktiviti Kokurikulum Bab V – Prestasi Sukan, PSS, dan Kokuria 2005 – 2010 5.1 Carta Pencapaian Bab VI – Bidang Tugas Jawatankuasa Unit Kokurikulum 6.1 Jawatankuasa Induk Kokurikulum 6.2 Penyelaras/Penasihat Sukan dan Permainan 6.3 Penyelaras/Penasihat Kelab dan Persatuan 6.4 Penyelaras/Penasihat Pasukan Pakaian Seragam 6.5 Guru Pemimpin/Penasihat 6.6 Jawatankuasa Lawatan dan Rekreasi 6.7 Jawatankuasa Perayaan dan Upacara Rasmi Sekolah

• •

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 • Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa Juruaudit

Bab VII – Peraturan dan Langkah Keselamatan 7.1 Semasa Menyertai Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam 7.2 Peraturan Menggunakan Alatan Sukan 7.3 Semasa Menjalankan Latihan Sukan 7.4 Lompatan 7.5 Balingan 7.6 Acara Balapan Bab VIII – Takwim Kokurikulum Sepanjang 2011 o Takwim MSSD, MSSP, dan MSSM o Januari o Februari o Mac o April o Mei o Jun o Julai o Ogos o September o Oktober o November

.KOKURIA SERTA SUKAN DAN PERMAINAN SEKURANG-KURANGNYA 30 % TERLIBAT KE PERINGKAT DAERAH DAN NEGERI. NILAI DAN SIKAP SERTA BERAZAM MELAHIRKAN PELAJAR YANG BERBAKAT. PENGETAHUAN. BERDISIPLIN DAN MEMPASTIKAN SEMUA PELAJAR TERLIBAT DALAM AKTIVITI BERPERSATUAN.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA VISI SEKOLAH KEBANGSAAN DESA JAYA GEMILANG (KOKURIKULUM) 2015 MISI SEKOLAH KEBANGSAAN DESA JAYA AKAN MEWUJUDKAN IKLIM SEKOLAH YANG KONDUSIF DENGAN MENGINTERGRASIKAN. KEMAHIRAN. PASUKAN UNIT BERUNIFORM.

AZER BIN MAMAT GURU BESAR SK. dan murid-murid yang sentiasa gigih menyumbang dan bekerjasama dalam menjayakan aktiviti kokurikulum khasnya dan menjayakan hasrat pendidikan negara amnya. Selaras dengan hasrat menjadikan kokurikulum sebagai pelengkap dan pembina sahsiah murid yang berdaya saing dan menjadikan generasi pewaris yang terbilang. Usaha dan latihan yang sistematik dan berterusan serta kerjasama erat antara guru dan disiplin yang tinggi dari pihak murid pasti akan memberikan kejayaan yang gemilang. Walaupun penglibatan dalam kokurikulum kini telah diambilkira dalam permohonan murid ke sekolah berasrama penuh. Akhir sekali terima kasih kepada GPK Kokurikulum. DESA JAYA . semua guru. EN. namun peningkatan dalam bidang akademik juga haruslah seiring malah lebih cemerlang lagi dalam melengkapkan diri murid untuk menghadapi cabaran yang akan datang selaras dengan hasrat Wawasan 2020. staf sokongan. dan sehinggalah ke peringkat kebangsaan. Semoga dengan kerjasama semua pihak dan pendekatan yang bijak akan menjadikan kegemilangan kokurikulum milik kita bersama. negeri.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA SEKAPUR SIREH GURU BESAR Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh. Syukur dan tahniah kepada Unit Kokurikulum kerana telah berjaya menerbitkan Perancangan Unit Kokurikulum 2012 yang bakal menjadi panduan dalam menjayakan aktiviti kokurikulum sekolah khususnya dan aspek pengurusan kokurikulum amnya. Semoga dengan gabungan tenaga guru dan murid. daerah. maka adalah diharapkan semua pihak akan sentiasa berusaha ke arah hasrat dan tujuan bersama itu agar matlamat organisasi tercapai. kita akan dapat menempatkan diri kita terbaik dalam apa jua pertandingan yang diadakan pada peringkat zon.

dan jasmani. Ini adalah penting untuk meneruskan kelangsungan hidup muridmurid bagi mencapai cita-cita dan hasrat murni mereka bila dewasa kelak. staf sokongan. kakitangan sokongan. Perkembangan semasa ini menjadikan tanggungjawab guru kita lebih luas bukan sahaja di bilik darjah namun merangkumi segala aspek luar bilik darjah yang bakal memberikan cabaran dan pengorbanan masa dan tenaga dalam menjayakan visi dan misi sekolah. dan berketrampilan. insyaAllah. Segala kerjasama dan sumbangan yang telah diberikan oleh semua pihak akan mendapat ganjaran daripadaNya. intelek. Dengan tema “Kokurikulum Asas Pembinaan Sahsiah” adalah diharapkan segala aktiviti yang dijalankan akan dapat meningkatkan perkembangan murid selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi rohani. dan murid-murid SK. Semoga dengan usaha gigih guru pemimpin akan dapat memberikan impak yang mendalam dalam jiwa anak didik kita khususnya melalui pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Selaras dengan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia menjadikan aktiviti kokurikulum sebagai satu wadah untuk membentuk sahsiah murid yang cemerlang. tenaga. dan murid-murid yang telah mengorbankan masa. seterusnya dapat memupuk nilai kerjasama dan disiplin yang tinggi di kalangan murid-murid. Sekian. Di samping menjalankan pelbagai aktiviti kokurikulum. dan wang ringgit dalam menjayakan hasrat pendidikan kokurikulum yang membentuk keperibadian murid yang mulia agar menjadi cemerlang. Sekali lagi diucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua guru. DESA JAYA . mempunyai jati diri. terima kasih. Dengan penuh rasa syukur. Syukur dan terima kasih atas segala kerjasama dan sumbangan yang diberikan oleh semua guru.DESA JAYA dalam menjayakan aktiviti kokurikulum khususnya dan mendidik sahsiah murid amnya. NORHISHAM BIN ARIFFIN GPK KOKURIKULUM SK. gemilang. EN. penerbitan Perancangan Unit Kokurikulum Sesi 2012 ini mungkin akan dapat membantu dan meringankan sedikit bebanan tugas guru dalam melaksanakan aktiviti kokurikulum di sekolah dengan hasrat murni menjadikan ia wadah untuk melahirkan generasi pewaris yang beradab dan berdaya saing. dan terbilang. emosi.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA SEULAS PINANG ( KENANGAN TERAKHIR BERSAMA SKDJ) 27 DIS 2011 GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh. faktor keselamatan murid harus diutamakan.

mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya.2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.      Kepercayaan Kepada Tuhan Kesetiaan Kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-undang Kesopanan dan Kesusilaan 1. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut. masyarakat. dan negara. kemahiran. dan pandangan hidup hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri. berakhlak mulia.1 RUKUNEGARA Bahawasanya negara kita Malaysia. keperibadian. rakyat Malaysia. memelihara satu cara hidup demokratik.3 FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah satu usaha untuk menyampaikan ilmu kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah bagi membentuk sikap. alam sekitar. masyarakat. emosi. berketrampilan.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA BAB I TERAS PERKHIDMATAN PENDIDIKAN 1. Maka kami. 1. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. bertanggungjawab. dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. . rohani. mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.

 Kami sedia berbakti kepada masyarakat dan negara kami.  Mendukung terus cita-cita kami terhadap tugas kami dan menyatakan keyakinan kami pada cita-cita murni pekerjaan kami. . mengukuh.6       1.5 IKRAR GURU Bahawasanya kami.0 DEFINISI KOKURIKULUM “Kegiatan kokurikulum” ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid-murid peluang untuk menambah. dan mengamalkan pengetahuan.8 TERAS PERKHIDMATAN CEMERLANG Berazam meninggikan mutu perkhidmatan Bekerja dengan penuh tanggungjawab Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan Negara Berpegang teguh kepada ajaran agama NILAI TERAS SEKOLAH RENDAH Rajin Usaha Berilmu Berfikir Amanah Berakhlak Mulia Ikhram BUDAYA KERJA SEKOLAH BAB I ERTI KOKURIKULUM 1. 1. kemahiran. dan nilai yang dipelajari di bilik darjah. Guru Negara Malaysia. dengan ini berikrar.4      ETIKA KERJA ISLAM Bekerja dengan azam mengabdikan diri kepada Allah Bekerja dengan ikhlas dan amanah Bekerja dengan tekun dan cekap Bekerja dengan semangat gotong-royong dan berpadu fikiran Bekerja dengan matlamat kebahagiaan manusia sejagat 1.7        1.  Kami sentiasa menjunjung Perlembagaan Negara kami dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukunegara pada setiap masa.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 1.

berasaskan kepada anggapan bahawa. 3. rohani. Perundangan A. 3. Penyertaan dalam Pasukan Pakaian Seragam d. minat.5 Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental (intelek) dengan perkembangan rohani. jasmani. 5652 (Peraturan Kursus Pengajian) Sekolah 1956. Semua murid boleh dididik dan boleh pula mendidik diri sendiri dan rakan sebaya.2 2. Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan.1 Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah dan setiap murid harus melibatkan diri. 2.2.2. jasmani. No. . 26. Lain-lain kegiatan sebagaimana ditentukan oleh Menteri 2. Sebagai satu bidang pendidikan. Tambahan No. dan emosi murid-murid. 2. Dengan andaian bahawa murid-murid tidak mendapat pengalaman tertentu di bilik darjah.6 Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan mengembirakan.4 Menbina dan meningkatkan minat dan bakat murid-murid dalam aktiviti yang diceburi. bakat.2 3.2. Akta Pendidikan 1996. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam atau di luar bilik darjah mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti.0 MATLAMAT 3.2. Dalam Warta Kerajaan bertarikh 31 Disember 1997. Penyertaan dalam Sukan dan Permainan b. Jld. 3. maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental.2.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA Dalam Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember 1967. kegiatan ini dikenali sebagai KEGIATAN KUMPULAN. 3. 94.P.5 Membina dan meningkatkan disiplin murid. Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid-murid berkualiti untuk keperluan masyarakat dan negara. jasmani.3 2. 3.U.1 Menyemai kesedaran murid-murid terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan.2 Seimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan rohani.0 KONSEP KOKURIKULUM 2. Peraturan-peraturan (Kokurikulum Kebangsaan) telah memberi definisi kokurikulum iaitu: Kegiatan kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut: a. Penyertaan dalam Persatuan dan Kelab c. Masyarakat juga turut bertanggungjawab memainkan peranan dalam mendidik murid-murid. dan emosi.1 2. No. penglibatan semua murid dan anggota masyarakat adalah perlu. (A) 531. dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif.3 Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan di kalangan murid dalam sekolah dan di antara sekolah.4 2. 41.

dan mengamalkan pengetahuan.10 5. mengukuh. guru-guru.1 Definisi 5.8 Mewujudkan sekolah berwatak. 4. Melibatkan murid dan pihak sekolah dalam aktiviti khidmat masyarakat.9 4. persatuan/kelab. Melibatkan Jawatankuasa Bimbingan dan Kerjaya. Kokurikulum adalah bidang pengajaran luar bilik darjah atau yang tidak formal. mengukuh. 3.3 5. Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG). 4. Melibatkan murid daripada semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum yang sesuai untuk tujuan pemupukan perpaduan.5 .PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 3.0 STRATEGI Untuk mencapai matlamat tersebut.1.7 Membina dan meningkatkan kerjasama dan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat.1.1. dan murid-murid. Merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan.7 4. Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada semua pihak dari semasa ke semasa.4 4. berikut adalah beberapa strategi pelaksanaannya.8 4. Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid.0 PELAKSANAAN 5. Kokurikulum adalah kegiatan atau aktiviti selain mata pelajaran yang dipelajari dalam bilik darjah tetapi yang dianggap sebagai sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di sekolah.1 5. 5. kelab sukan dan permainan serta mempelbagaikan aktiviti tersebut dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu atau berkumpulan. dan nilai-nilai yang telah dipelajari di dalam bilik darjah.6 4.5 4. Gerakerja ini merupakan lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. kemahiran. dan nilai yang dipelajari di bilik darjah. Kokurikulum merupakan satu saluran pembelajaran yang berasaskan gerak kerja yang terancang. mengamalkan pengetahuan.4 5. dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Merancang dengan teliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai matlamat yang dikehendaki. kemahiran.3 4. Oleh itu aktiviti-aktiviti kokurikulum dapat menyediakan peluang kepada pelajar untuk menambah. 4.1.2 Kokurikulum adalah ”Kegiatan Kumpulan”.1 4. ”Kegiatan kokurikulum” ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah. Menambahkan bilangan pasukan pakaian seragam. Menyelia dan menilai semua aktiviti secara sistematik dan berterusan.1.2 Memberi wajaran yang sesuai kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah.

Apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar.1. kecintaan kepada alam semulajadi. b. disiplin kendiri.1 Kegiatan kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi perkara yang berikut. Bil. Penyertaan dalam kegiatan-kegiatan lain sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri. emosi. pengalaman. Hobi dan rekreasi. dan rohani dengan menawarkan pelbagai pengetahuan. dan latihan berteraskan konsep pendidikan dan pembangunan modal insan yang bersepadu dan menyeluruh. d.1. Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-peraturan Pendidikan 1997. Penyertaan dalam persatuan dan kelab. nilai.6 Kokurikulum adalah wadah pembinaan jasmani. pengalaman. kemahiran. intergrasi nasional.3. b. kepimpinan. Penyertaan dalam pasukan pakaian seragam. rohani. c. dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetuan”. Sukan dan permainan. keusahawanan. Kokurikulum adalah aktiviti pembelajaran tidak formal yang berteraskan keperluan pelajar mengalami sendiri aktiviti-aktiviti kependidikan dalam keadaan sebenar. a. 5. 5. ”Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. Sekolah Rendah Tahun Peruntukan Masa 3 dan 4 90 minit seminggu 5 dan 6 180 minit seminggu . kewarganegaraan dan kesetiaan kepada bangsa dan negara. kebudayaan. mental. norma. a. 5652 Jld. e.3. dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. 27 bertarikh 28 Disember 1967 adalah seperti berikut. 11. 5. Kegiatan kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut.2 Penyertaan dalam sukan dan permainan. d. Pasukan pakaian seragam.2 Hakikat kokurikulum dalam program pendidikan Kokurikulum adalah sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan.3 Kandungan kegiatan kokurikulum di sekolah 5. 5. c. dan sebagainya akan membantu pelajar menentukan hala tuju kehidupan masa depan yang terbilang. kemahiran yang mengandungi unsur-unsur intelek. kemahiran. Pengetahuan. unsur kebudayaan.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 5.7 5. kreativiti dan inovasi.4 Peruntukan Masa Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum seperti yang diwartakan dalam Warta Kerajaan No.

7. dan kemahiran murid-murid dalam bidang-bidang tertentu. fizikal.5. dapat diseimbangkan dengan perkembangan mental murid-murid.7 5. dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Rukunegara.7 Peranan Kokurikulum 5. nilai.2 5.6 5. Memberi peluang dan galakan kepada murid-murid membuat kerja-kerja khidmat kepada masyarakat. bakat.0 ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH .5 Tugas dan Tanggungjawab Guru 5. Ahmad Badawi (1985) 5.7.1 Guru Besar sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik guru sebagai guru penasihat bagi menjalankan tugas dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan peruntukan masa yang sedia ada.8 Menyemai dan memupuk disiplin. Datuk Seri Abdullah Hj. Hasrat ini akan dapat dicapai jika generasi muda sekarang dapat diberi pendidikan yang seimbang dan sempurna. Ini bermakna seseorang pelajar itu diberi didikan yang menyeluruh merangkumi aspek mental.7.1 5. Menyediakan peluang kepada masyarakat untuk memberi sumbangan kepada sekolah. ”Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan ialah untuk mewujudkan suatu bangsa bercorak Malaysia yang bersatu padu dan dihormati.4 5. Mengukuh dan memperkayakan pengalaman yang murid-murid perolehi dalam bilik darjah. bergaul. dan bersatupadu dalam masyarakat. Melatih murid-murid mengisi masa lapang dengan kegiatan yang berfaedah di samping membina kesihatan dan kesejahteraan diri.7. Memupuk semangat kewarganegaraan dan perpaduan.7. BAB II PENGURUSAN KOKURIKULUM 1.7.6 Kepentingan Kokurikulum Aktiviti kokurikulum itu penting bagi melengkapkan pengetahuan dan pengalaman muridmurid di sekolah. 5. Menerusi aktiviti kokurikulum perkembangan sosial. Memberi murid-murid pengalaman berhubung. minat dan bakat.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA Setahun 18 kali perjumpaan 5. Pendidikan yang seimbang dan sempurna sentiasa memberi penekanan kepada keduadua aspek iaitu akademik dan gerak kerja kokurikulum.7.5 5.3 5. dan spiritual”. YAB. Aktiviti gerak kerja ini juga dapat membantu menjadikan sekolah sebagai tempat yang menarik dan mengembirakan murid-murid.7. Memaju dan mengembangkan minat.

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA Dalam mengurus aktiviti kokurikulum sekolah. i. v. Dokumentasi . Perkara-perkara tersebut adalah seperti berikut. Fungsi dan tanggungjawab setiap ahli (baik guru dan murid). Pelaporan berkala. Pembentukan Jawatankuasa Kecil. Kekerapan mengadakan mesyuarat. menilai. ii. vi. mencemerlangkan aktiviti kokurikulum sekolah. Beberapa perkara yang perlu diambilkira semasa membentuk organisasi ini agar ia dapat memberi faedah kepada pelajar-pelajar dan sekolah. Guru Besar sebagai Penolong Pendaftar hendaklah menubuhkan Organisasi Pengurusan Kokurikulum Sekolah bagi membantu beliau memantau. Pembentukan Jawatankuasa Induk. iv. iii.

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA .

Mohktar : En. Mohammad Azam b. B. Omar : Pn. Ariffin : Pn. Norhisham bin Ariffin : Pn Aznee Fazilla bt Nik Awang : En. Azizah bt Sahi : Pn. Sains Ketua Per. Mohd Tahir : En. Amran b. Abdullah Sani : Pn. Mokhtaruddin b. Rosliza bt Abd Razak Ketua .Mohktar : En. Maskelesom bt Sidek Guru Besar GPK Kokurikulum (Data Kokurikulum) GPK 1 GPK HEM Penyelaras Unit Sukan dan Permainan SU Sukan Ketua Jurulatih Kelab Bola Jaring Ketua Jurulatih Bola Sepak Ketua Jurulatih Olahraga Ketua Jurulatih Badminton Ketua Jurulatih Sofbol Penyelaras Unit Beruniform Ketua Jurulatih Pengakap Ketua Jurulatih Tunas Kadet Remaja Ketua Jurulatih PBSM Ketua Jurulatih P. Amran b.Mokhtaruddin b. Mohd Tahir : En. Che Norizan bt Daud : Pn.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA JAWATANKUASA KOKURIKULUM 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN DESA JAYA 26400 BANDAR TUN ABD RAZAK JENGKA Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha AJK : En. Mohd Tahir : En . Noreha bt Ibrahim : Pn. Ariffin KELAB BOLA JARING : Pn. Norhisham bin Ariffin : Pn. Rosliza bt Abd Razak : Datin Hajah Meriam bt. Omar : En. Mohd Danial b. Amran bin Omar : Pn. Fatahiya bt. Noreha bt Ibrahim : En. Abdullah Sani : Pn. Mohd Adli b. Tg Anisa bt Tg Hassan : Pn. Khuzaifah bt Hussin : Pn. Azizah Nawi : Pn. Matematik Ketua Per. Azer bin Mamat : En. Mohd Azam b. Noreha bt Ibrahim : En. Azer bin Mamat : En.Aznee Fazilla bt Nik Awang : En. Rosmani bt Mohd Nawi : Pn. Mohd Adli b. Rozilah bt Malek : Pn. Agama Islam JAWATANKUASA SUKAN DAN PERMAINAN Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha : En.Awang : Pn. Rosmanjawati bt Hassan : Pn. Mohd Danial b. Rosmani bt Mohd Nawi : En. Noraini bt Mat Yusof : Pn. Norazilawati bt Harun : Pn. Inggeris Ketua Per. Mohd Danial b. Puteri Islam Malaysia Penyelaras Kelab dan Persatuan Ketua Per. Azizah bt Nawi Guru Besar GPK Kokurikulum Penyelaras Unit Sukan dan Permainan Setiausaha Sukan Ketua Jurulatih Kelab Bola Jaring Ketua Jurulatih Bola Sepak Ketua Jurulatih Olahraga Ketua Jurulatih Badminton Ketua Jurulatih Sofbol Ketua KELAB BOLA SEPAK : En. Haslina bt Othman : Pn. Rosmanjawati bt Hassan : Cik Madihah bt Mahamad Jamil : Pn. Hajah Zuraidah bt Abu Bakar : Pn . Bahasa Melayu Ketua Per. Mohd Asrol : Pn.

Nurul Ain bt Simon : En. Che Norizan bt Daud : Pn. Mohd Adli b. Che Norizan bt Daud KELAB BADMINTON : En. Mohd Kassim : Cik Madihah bt Mahamad Jamil : En. Mokhtaruddin b. Norharma Kassim : Pn. Omar : Pn. Rosliza bt Abd Razak : En. Mokhtaruddin b.Mohd Danial bt Mohd Tahir : Pn. Norazilawati bt Harun Ketua Ketua Ketua CATUR HOKI PING PONG PETANQUE BOLA TAMPAR . Azizah bt Nawi PERMAINAN (JURULATIH SEKOLAH) BOLASEPAK : En. Pn. Ariffin : Pn. Rosliza bt Osman : Pn. Mohd Adli b. Haslina bt Othman : En. Norharma b. Norazilawati bt Harun : Pn. Khuzaifah bt Hussin : Pn. Mokhtar @Jusoh : Pn. Noraini bt Mat Yusof : En. Abdullah Sani : Pn. Aznee Fazillah bt Nik Awang : Pn. Tengku Anisa bt Tengku Hassan : Cik Nurulain bt Simon KELAB SOFBOL : Pn. Mokhtaruddin bin Mokhtar@Jusoh : Pn. Azizah bt Sahi : Pn. Azizah bt Sahi : Pn. Rosliza bt Osman : En. Noreha bt Ibrahim : En. Zainani bt Mohd Zadi : Pn. Amran b. Mohd Azam b. Salasiah bt Kusni : Pn. Mokhtar@Jusoh BOLA JARING BALAPAN DAN PADANG BADMINTON SOFBOL : Pn. Abdullah Sani : Pn. Aznee Fazilla bt Nik Awang Pn. Norharma b. Mohd Tahir : En. Fatahiya bt Mohd Asrol : Pn. Azizah bt Nawi : En. Rozilah bt Malek : Pn. Mohd Kassim : Pn. Mohd Danial b. Haslina bt Othman : Pn. Maskelesom bt Sidek : Pn.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA KELAB PADANG & BALAPAN : En.

Mohd Danial b. Norhisham b. Mohammad Azam b. Omar : Pn.Tg Anisa bt Tg Hassan : Pn. Puteri Islam Malaysia Ketua TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH : En. Norazilawati bt Harun : Pn. Rosliza bt Abd Razak : En. Rosliza bt Osman : Pn. Ariffin : Pn. Abdullah Sani : Pn. Mohammad Azam b. Mohd Tahir : En. Mohd Asrol : Pn. Rosmani bt Mohd Nawi : En. Khuzaifah bt Hussin : Pn. Maskelesom bt Sidek : Pn. Rozilah bt Malek PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA : Pn. Salasiah bt Kusni : Pn. Zainani bt. Rosmanjawati bt Hassan : Cik NurulAin bt Simon Ketua . Haslina bt Othman : Pn.Mohd Adli b. Azizah bt Sahi : Pn. Salasiah bt Kusni JAWATANKUASA PASUKAN PAKAIAN SERAGAM Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha : En. Noreha bt Ibrahim : En. Azizah bt Sahi Guru Besar GPK Kokurikulum Penyelaras Unit Beruniform Ketua Jurulatih Pengakap Ketua Jurulatih Tunas Kadet Remaja Ketua Jurulatih PBSM Ketua Jurulatih P. Tg Anisa bt Tg. Che Norizan bt Daud PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA : Pn. Mamat : En. Norharma b. Mohd Kasim : Pn.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA : Pn. Khuzaifah bt Hussin : Pn. Mokhtaruddin @Mokhtar@Jusoh : Pn. Ariffin :Pn. Fatahiya bt. Aznee Fazilla bt Nik Awang : En. Azizah bt Nawi : Pn. Hassan : Pn. Amran b. Rosmani bt Mohd Nawi : En. Azer b. Noraini bt Mat Yusof : Cik Madihah bt Mahamad Jamil Ketua Ketua PERSATUAN BULAN SABIT MERAH : Pn. Ariffin : Pn. Mohd Zadi : Pn.

Haslina bt Othman : En. Norhisham b. Cegah Jenayah Ketua Per. Fatahiya bt Mohd Asrol : Pn. Fatahiya bt. Noraini bt Mat Yusof (Taman Herba) KELAB SPBT : Puan Rozilah bt Malek : En.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA JAWATANKUASA KELAB / PERSATUAN Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha : En. Mohd Azam b. Salasiah bt Kusni Ketua Ketua Ketua Guru Besar GPK Kokurikulum Penyelaras Kelab dan Persatuan Ketua Per. Maskelesom bt Sidek : Pn. Norazilawati bt Harun : Pn. Mohd Danial b. Khuzaifah Hussin : Pn. Amran bt Omar : Pn. Haslina bt Othman : Pn. Ariffin : Pn. Rosliza bt Abd Razak : Pn. B. Noreha bt Ibrahim : En. Rozilah bt Malek : Pn. Mohd Asrol : Pn. Norharma b. Rosmanjawati bt Hassan : En. Maskelesom bt Sidek : En. SPBT Ketua Per. Rosliza bt Osman : Cik Siti Nurulain bt Simon : Pn. Rosmanjawati bt Hassan : Pn. Ariffin (Persekitaran Gelanggang Petanque) BAHASA INGGERIS : Pn. Hassan (Gelanggang Badminton dan Kolam Ikan) MATEMATIK : Pn.Mohd Kasim : Pn. Rosliza bt Abd Razak : Pn. Kebudayaan Ketua BAHASA MELAYU Ketua Ketua Ketua Ketua . Che Norizan bt Daud : Pn. Bt Tg. Azizah bt Nawi : En. Mohd Tahir : Cik. Mamat : En. Agama Islam & Bahasa Arab Ketua Per. Azizah bt Sahi : Pn. Tg Anisa.Amran bin Omar KELAB CEGAH JENAYAH : Pn Rosliza bt Osman : En. Madihah bt Mahamad Jamil : Pn. Matematik Ketua Per. Sains Ketua Per. Bahasa Melayu Ketua Per. Azer b. Mokhtaruddin b. Mohd Adli bin Abdullah Sani KELAB KEBUDAYAAN (tidak termasuk) : Cik Siti Nurul Ain bt Simon : Pn. Mohd Nawi : Pn. Aznee Fazillah bt Nik Awang (Gelanggang Bola Tampar) SAINS : Pn. Zainani bt Mohd Zadi (Taman Herba) PENDIDIKAN ISLAM & BAHASA ARAB : Pn. Mokhtar@Jusoh : Pn. Inggeris Ketua Per. Rosmani bt Abd b.

Mohd Danial b. Omar : Pn. Mamat : En. Norharma bt Kassim : Cik Madihah bt Mahamad Jamil : Guru bertugas mingguan Guru Besar GPK Kokurikulum S/U Hari Guru /Peng. Aznee Fazilla bt Nik Awang Guru Besar GPK Kokurikulum Sains/Kesihatan Bahasa Inggeris Bahasa Melayu Matematik Agama Islam Muzik JAWATANKUASA KEDAI BUKU PIBG Penasihat Pengerusi Setiausaha Bendahari AJK : En. Rosmani bt Mohd Nawi : En. Norazilawati bt Harun : Pn. Noraini bt Mat Yusof : Pn. Mamat : En. Azer b. Mohd Adli b. Salasiah bt Kusni : Pn. Amran b. Rosmani bt Mohd Nawi : Pn. Azer b. Rosmanjawati bt Hassan Pn. Abdullah Sani : Pn. Fatahiya bt Mohd Asrol : Pn. Omar GPK Kokurikulum JAWATANKUASA PERAYAAN DAN UPACARA RASMI SEKOLAH Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha : En. Norhisham b. Norhisham b. Norazilawati bt Harun : En.Rosliza bt Osman : En.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA (Bilik Pendidikan Muzik JAWATANKUASA LAWATAN & REKREASI Pengerusi Setiausaha Bendahari AJK : En. Ariffin : Pn. Anisa bt Tg Hassan : Pn. KGKT S/U Sambutan Awal Muharam/Maulidur Rasul S/U Hari Pendidikan S/U Hari Kebangsaan S/U Sukan Tahunan S/U Hari Raya S/U Perkhemahan Tahunan S/U Media & Fotografi Siaranraya Sijil (KOKURIKULUM) Perhimpunan Pagi JAWATANKUASA KOKURIA Penasihat Pengerusi Setiausaha AJK : En. Noreha bt Ibrahim : Pn. Haslina bt Othman : Pn.Amran b. Ariffin : En. Norhisham b. Azer b. Tg. Rosliza bt Osman : Cik NurulAin bt Simon : Pn. Haslina bt Othman En. Ariffin : En. Zainani bt Mohd Zadi : Pn. Che Norizan bt Daud : Pn. Mokhtaruddin bin Mokhtar @Jusoh Guru Besar GPK Kokurikulum . Norharma bin Kassim : Pn. Norhisham b. Ariffin : Pn. Mamat : En. Mohd Tahir : Pn.

30 – 6. Norhisham b. • Tarikh akhir menghantar buku aktiviti 23 FEB.40 PTG.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA JAWATANKUASA KGKT Penasihat Pengerusi : En.30 PTG 12. 2 buku aktiviti iaitu untuk tahun 3 dan 4 / 5 dan 6. • Format Buku Aktiviti di tentukan oleh Penyelaras masing-masing.40 – 1. • Buku aktiviti mesti dihantar setiap minggu – di kumpul oleh Penyelaras untuk disahkan oleh GPK Koku dan GB. • Ketua Unit bertanggungjawab menyediakan buku aktiviti masing-masing. Aznee Fazilla bt Nik Awang Guru Besar GPK Kokurikulum Peng. KGKT - Menguruskan semua aktiviti Hari Guru Kutipan derma termasuk PSKPP / Zon/ Sekolah Mengurus aktiviti Jamuan JADUAL WAKTU AKTIVITI KOKURIKULUM HARI RABU RABU MASA 5. Ariffin : En. Mamat : En. Setahun minimum 18 kali perjumpaan. Azer b. • Ketua Unit mestilah menyediakan jadual tugasan setiap guru mengikut unit masing-masing. • . Harun : Pn. 2012. AKTIVITI SUKAN DAN PERMAINAN UNIT BERUNIFORM/ KELAS DAN PERSATUAN MAKLUMAN PENTING Semua aktiviti berjalan seperti biasa dan jika pertindihan peristiwa berlaku maka ia tertakluk kepada pindaan dan perubahan. Mohd Danial b. Norazilawati bt. Mohd Tahir : Pn.

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA .

40-01.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 DESA JAYA JADUAL AKTIVITI KOKURIKULUM 2012 UNIT BERUNIFORM 12.40 TENGAHARI 11/01/2012 25/01/2012 08/02/2012 22/02/2012 07/03/2012 28/03/2012 11/04/2012 25/04/2012 09/05/2012 23/05/2012 20/06/2012 04/07/2012 18/07/2012 01/08/2012 15/08/2012 05/09/2012 19/09/2012 03/10/2012 17/10/2012 RAMADHAN SPT BIASA KELAB DAN PERSATUAN 12.30 PETANG 11/01/2012 – B/SEPAK 18/01/2012 – B/JARING 25/01/2012 – OLAHRAGA 01/02/2012 – SOFBOL 08/02/2012 – BADMINTON 15/02/2012 – B/ SEPAK 22/02/2012 – B/JARING 29/02/2012 – OLAHARAGA 07/03/2012 – SOFBOL 21/03/2012 – BADMINTON 28/03/2012 – B/SEPAK 04/04/2012 – B/JARING 11/04/2012 – OLAHRAGA 18/04/2012 – SOFBOL 25/04/2012 – BADMINTON 02/05/2012 – B/SEPAK 09/05/2012 – B/JARING 16/05/2012 – OLAHRAGA 23/05/2012 – SOFBOL 13/06/2012 – BADMINTON 20/06/2012 – B/SEPAK 27/06/2012 – B/JARING 04/07/2012 – OLAHRAGA 11/07/2012 – SOFBOL 18/07/2012 – BADMINTON 29/08/2012 –B/SEPAK 05/09/2012 – B/JARING 12/09/2012 – SK .30-06.40 TENGAHARI 18/01/2012 01/02/2012 15/02/2012 29/02/2012 21/03/2012 04/04/2012 18/04/2012 02/05/2012 16/05/2012 13/06/2012 27/06/2012 11/07/2012 25/07/2012 08/08/2012 29/08/2012 12/09/2012 26/09/2012 10/10/2012 31/10/2012 RAMADHAN SPT BIASA SUKAN DAN PERMAINAN 05.40-01.

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 DESA JAYA OLAHRAGA 19/09/2012 – SOFBOL 26/09/2012 – BADMINTON 03/10/2012 – B/SEPAK 10/10/2012 – B/JARING 17/10/2012 – OLAHRAGA 31/10/2012 – SOFBOL BULAN RAMADHAN TIADA AKTIVITI JADUAL SEPERTI BIASA SK TAKWIN KO-KURIKULUM PERKARA 1 2 3 4 MESYUARAT PKKP KOKURIKULUM SOFBOL KEMAHIRAN 1 MESYUARAT AGONG UNIT BERUNIFORM MESYUARAT AGUNG RUMAH RUMAH SUKAN MERENTAS DESA MURID TAHAP 2 MARLIDUR RASUL SUKAN TAHUNAN PENYERAHAN BUKU AKTIVITI (KEPADA GURU BESAR) KOKURIKULUM (TAKLIMAT KHAS UNIT BERUNIFORM) TARIKH 05/01/1 2 12/01/1 2 16/01/1 2 20/01/1 2 06/02/1 2 19/02/1 2 23/02/1 2 07/03/1 2 SEKOL AH / / / / / / / / ZON DAERA H TINDAKA N SEMUA GURU TG. ANISA SEMUA GURU AZNEE MASKELE SOM AMRAN PENYELA RAS NORAINI 5 6 7 .

ANISA TG. ANISA .PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 DESA JAYA SK 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 PERTANDINGAN IKATAN DAN SIMPULAN (KELAB DAN PERSATUAN) ”BUMI HIJAU” KOKURIA (BERCERTA TAHAP 2) PERTANDINGAN KAWAD SAMBUTAN HARI GURU KHIDMAT MASYARAKAT PERTANDINGAN MEMASAK ANTARA UNIT MESYUARAT KOKURIKULUM KALI KE 2 MAJLIS SAMBUTAN AWAL RAMADHAN PERTANDINGAN KRAFTANGAN SAMBUTAN AWAL 31 OGOS PERKHEMAHAN BERSEPADU PERKHEMAHAN BERSEPADU SAMBUTAN 31 OGOS PERTANDINGAN KEBUDAYAAN MESYUARAT KOKURIKULUM KALI KE 3 HARI PENYAMPAIAN HADIAH MESYUARAT AGUNG SESI 2012 KELAB DAN PERSATUAN MESYUARAT AGUNG SESI 2012 SUKAN DAN PERMAINAN MESYUARAT AGUNG SESI 2012 UNIT BERUNIFORM 06/04/1 2 27/04/1 2 25/04/1 2 16/05/1 2 16/05/1 2 13/06/1 2 11/07/1 2 11/07/1 2 01/08/1 2 15/08/1 2 27/08/1 2 15/09/1 2 16/09/1 2 03/09/1 2 12/09/1 2 27/09/1 2 13/11 / 12 05/11/1 2 06/11/1 2 07/11/1 2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / MOKHTA R. ROSMANJ AWATI ROSMANJ AWATI AMRAN KGKT KGKT KHUZAIF AH SEMUA GURU DANIAL ROSMANJ AWATI ROSLIZA TG.ANISA ROSLIZA ADLI SEMUA GURU NORAINI ROSMANJ AWATI AMRAN TG.

ANISA AMRAN ZAINANI NOREHA ROSLIZA BT.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 DESA JAYA SK GURU BERTUGAS MINGGU TARIKH PERSEKOL AHAN 1 02-06 JAN 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 09-13 JAN 16-20 JAN 23-27 JAN 30 JAN-03 FEB 06-10 FEB 13-17 FEB 20-24 FEB 27 FEB – 02 MAC 05-09 MAC 19-23 MAC 26-30 MAC NAMA GURU BERTUGAS MOHD ADLI ROSLIZA BT OSMAN HAJI MOHAMMAD AZAM CHE NORIZAN HAJAH MASKELESOM SITI NURUL AIN KHUZAIFAH MADIHAH AZIZAH SAHI AZNEE FAZILAH NORAINI SALASIAH ROSMANJAWATI TG. ABD RAZAK MOHD DANIAL NORAZILAWATI ROSMANI NORHARMA ROSLIZA BT ABD RAZAK MOHD MOKHTARUDDIN HAJAH AZIZAH NAWI HAJAH HASLINA ROZILAH AMRAN FATAHIYA HAJAH AZIZAH NAWI HAJAH HASLINA ROSLIZA ABD RAZAK MOHD MOKHTARUDDIN ROSMANI NORHARMA FATAHIYA NORAZILAWATI MOHD DANIAL TAJUK PERATURAN PERBARISAN /SEKOLAH YURAN KAHADIRAN PAKAIAN MURID PEPERIKSAAN / UPSR HARI KEPUTERAAN(SAW) KSSR KOKURIKULUM CARA-CARA MENGHORMATI GURU /RAKAN SEBAYA KEBERSIHAN BILIK DARJAH PUSAT SUMBER MURID CEMERLANG 13 14 15 16 17 18 19 02-06 APRIL 09-13 APRIL 16-20 APRIL 23-27 APRIL 30 APRIL-04 MAY 07-11 MAY 14-18 MAY KECERIAAN BINA INSAN KEPENTINGAN B INGGERIS MAKANAN SEIMBANG SAINS SEDEKAH HARI GURU .

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 DESA JAYA 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 21-25 MAY 11-15 JUN 18-22 JUN 25-29 JUN 02-06 JULY 09-13 JULY 16-20 JULY 23-27 JULY 30JULY -03 OGOS 06-10 OGOS 13-17 OGOS 27-31 OGOS 03-07 SEPT 10-14 SEPT 17-21 SEPT 24-28 SEPT 01-05 OKT 08-12 OKT 15-19 OKT 22-26 OKT 29 OKT-02 NOV 05-09 NOV ROSLIZA OSMAN NOREHA ZAINANI AMRAN TG. ANISA ROSMANJAWATI SALASIAH NORAINI AZNEE FAZILAH AZIZAH SAHI MADIHAH KHUZAIFAH SITI NURUL AIN MASKELESOM CHE NORIZAN HAJI MOHD AZAM MOHD ADLI AMRAN ROSLIZA ABD RAZAK HAJI MOHD AZAM CHE NORIZAN HAJAH MASKELESOM SITI NURUL AIN KHUZAIFAH MADIHAH AZIZAH SAHI AZNEE FAZILLA NORAINI SALASIAH ROSMANJAWATI TG ANISA AMRAN ZAINANI NOREHA ROSLIZA OSMAN MOHD DANIAL NORAZILAWATI ROSMANI NORHARMA HAJAH AZIZAH NAWI MOHD MOKHTARUDDIN ROZILAH HAJAH HASLINA FATAHIYA KERJAYA SPBT SEJARAH ISRAK DAN MIKRAJ PERKHEMAHAN SOLAT NEGERI PAHANG RAMADHAN KEBERKATAN SOLAT TARAWIH NUZUL AL QURAN HARI RAYA PUASA HARI KEMERDEKAAN KAUNSELING 1 MALAYSIA RUKUN NEGARA PRA SEKOLAH LAGU NEGARAKU KELAS TAMBAHAN PENDIDIKAN MORAL HARI KEPUTERAAN SULTAN PAHANG PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKHIR TAHUN SK PERHATIAN .

00 PTG SETIAP HARI.BUKU KELUAR MASUK MURID /GURU . .MEMASTIKAN PERSEKITARAN /SUASANA MURID DALAM KEADAAN BAIK .00 PAGI DAN DI TANGGALKAN PADA PKL 5.BERTANGGUNGJAWAB MENGHANTAR /MENGAMBIL MURID SAKIT. . . .GURU BERTUGAS MESTILAH MEMASTIKAN BENDERA DI PASANG SEBELUM 7.SILA BUAT CATATAN MINGGUAN ( BUKU YANG DISEDIAKAN) DI PEJABAT .GURU BERTUGAS HENDAKLAH MEMASTIKAN P/SYSTEM/CD DSNYA BERADA DALAM KEADAAN BAIK.DIMAKLUMKAN KEPADA GB ATAU GPK TERLEBIH DAHULU.MEMASTIKAN SETIAP PERKARA .PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 DESA JAYA SK .

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA BAB IV BIDANG TUGAS JAWATANKUASA UNIT KOKURIKULUM 1. Memastikan konsep sukan untuk semua dan 1 Sukan 1 Murid dilaksanakan di sekolah.10 1. negeri. Membahagikan murid-murid mengikut rumah sukan.5 1.3 1. daerah.11 1. dan kebangsaan. Menentukan keselamatan murid-murid sewaktu bersukan. Mengawasi dan menentukan keselamatan alat-alat sukan. Mencatat dan merekod kehadiran murid.19 1. Menguruskan kenderaan/pengangkutan untuk ahli-ahli sukan sekolah untuk pergi ke sesuatu tempat pertandingan.25 Merancang aktiviti kokurikulum sekolah – Rancangan Jangka Panjang/Pendek. Menentukan kegiatan sukan dan balapan dan padang di sekolah berjalan dengan lancar. Menyenaraikan peraturan sukan dan permainan.9 1. Menyusun rancangan dan kegiatan semasa. mingguan.4 1.1 1. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah.1 2. Menyelaras kegiatan/latihan rumah sukan sesuai dengan hari.0 PENYELARAS/PENASIHAT SUKAN DAN PERMAINAN 2. kokuria. Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan. Menentukan segala alatan sukan. dan tahunan.20 1. Menyediakan anggaran perbelanjaan sukan untuk setahun. Menyediakan borang keahlian.4 2. daerah.12 1. dan tempat Mengatur lengkap rancangan untuk sukan dan permainan. . Hari Pendidikan.7 1. penggal.18 1. Menyediakan laporan tahunan. pasukan pakaian seragam. dan kebangsaan jika sekolah terlibat mengambil bahagian. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat zon. masa.17 1. Menjalankan pentadbiran dan pengurusan asas hal-hal yang berhubung dengan sukan. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum. dan kelab/persatuan di peringkat zon.0 JAWATANKUASA INDUK KOKURIKULUM 1. Memberi pengikhtirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing. dan kegiatan-kegiatan lain.14 1.16 1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun. Hari Kokurikulum. mengesan kelemahan dan kemajuan pencapaian sukan dan mengambil tindakan yang positif bagi meninggikan lagi mutu sukan sekolah di mana perlu. Menentukan tarikh Temasya Sukan Tahunan. Merentas Desa.24 1. Memastikan penglibatan pelajar secara menyeluruh.6 1.22 1.7 Mendaftarkan ahli-ahli. negeri. Membantu guru besar menetapkan guru rumah sukan. Membuat analisa.3 2. Merekodkan segala kegiatan sukan dan permainan. berkhemah atau menjalankan aktiviti berpersatuan.6 2. dan gelanggang dapat digunakan pada bila-bila masa diperlukan.8 1.21 1. 2.23 1. Menentukan takwim dan jadual aktiviti kokurikulum sekolah.15 1. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan.2 2.2 1. Menyediakan laporan-laporan lengkap mengenai aktiviti pertandingan sukan.5 2.13 1. padang.

Mendapatkan surat kebenaran. Merekodkan segala aktiviti pasukan pakaian seragam masing-masing.1 4. Mencatat dan merekod kehadiran murid.6 3.5 4. dan kebangsaan.0 GURU PEMIMPIN/PENASIHAT 5.5 5. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam perlembagaan.1 6.7 4.6 4. kelab/persatuan. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diuruskan dengan baik. Menyenaraikan peraturan pasukan pakaian seragam.9 4. Mendaftarkan keahlian Pasukan Pakaian Seragam kepada PPD/Badan Induk.7 3.4 4. Menyediakan borang keahlian. Menentu dan merancang kewangan bagi tiap-tiap pasukan.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 3. zon.10 5. 5. 6.7 5. Menyusun rancangan dan kegiatan semasa.2 3.2 4. Merekodkan segala aktiviti kelab/persatuan.1 3.12 Memastikan mesyuarat agung diadakan bagi tujuan melantik AJK.2 5. Menyusun rancangan dan kegiatan semasa. daerah.3 4. Menyediakan laporan tahunan.3 5.10 Mendaftarkan ahli-ahli.8 Mendaftarkan ahli-ahli. Menguruskan penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah. mingguan. mingguan. dan pasukan pakaian seragam. dan tahunan. dan kebangsaan. negeri.0 JAWATANKUASA LAWATAN DAN REKREASI 6. Memastikan adanya perlembagaan dan peraturan unit masing-masing. Mengenalpasti destinasi lawatan.4 3.6 5.11 5. Mengelola rancangan lawatan sambil belajar.8 4. Mendapatkan peruntukan/bantuan dari PPD/JPNP/PIBG/sekolah/ibu bapa.8 5.0 PENYELARAS/PENASIHAT KELAB/PERSATUAN 3.4 5. daerah.2 6. Menyediakan laporan tahunan. Mencatat dan merekod kehadiran murid.0 PENYELARAS/PENASIHAT PASUKAN PAKAIAN SERAGAM 4. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan sukan.9 5.3 6. negeri. negeri. . dan tahunan. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid. daerah. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli pasukan.3 3.4 6. Menyertai kegiatan peringkat zon. Menyenaraikan peraturan kelab/persatuan. Menghadiri mesyuarat peringkat zon.1 5. Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktiviti disediakan. dan kebangsaan dengan baik dan teratur. Mengenalpasti bilangan dan kelayakan murid. dan agensi luar. penggal. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.5 3.5 Menubuhkan jawatankuasa. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Menyediakan borang keahlian. 4. penggal.

3 Dari tempat yang hendak dilawati. Membuat jadual lawatan yang terperinci. masa.5.2 7.6 7.6 Hiasan pentas 7.5 7.9 Buku Program 7. dan tempat. Menentukan tetamu kehormat dan jemputan.4 8. Menyediakan aturcara program.3 7.12 Kebersihan 7.8 7.9. Membuat anggaran perbelanjaan dan pertandingan jika ada.9. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh GPK Kokurikulum dan Guru Besar dari semasa ke semasa. Menentukan hari-hari perayaan atau upacara rasmi sekolah. Laporan hasil lawatan dan perbelanjaan.13 Persembahan 7.0 JAWATANKUASA PERAYAAN DAN UPACARA RASMI SEKOLAH 7.11 Disiplin dan keselamatan 7.9.8 6.9.5.9.14 Pameran 7.1 8.1 Jemputan 7.2 PPD/JPN Pahang.1 Ibu bapa/penjaga. 7.5 Pengacara 7. Memastikan guru dan peserta mesti akur kepada peraturan dan syarat-syarat lawatan yang telah ditetap dan diluluskan oleh JPN Pahang.7 6. 6.15 Penyelaras upacara Menentukan jadual kerja dan senarai semak Laporan dan penilaian perjalanan majlis.8 Hadiah 7.9.9.9 Menubuhkan jawatankuasa. 6.3 Persiapan tempat 7. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya.9.6 6.1 7. Membincangkan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik dan sempurna. penggal.0 PENGERUSI 8. Perhubungan dengan agensi-agensi dan jabatan-jabatan lain.2 8.9. Menentukan tarikh.9.9. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan. Mengagihkan tugas jawatankuasa kecil.9.7 Siaraya 7.9 7. Mengadakan mesyuarat JK sebelum dan selepas. .10 Publisiti 7.5. Mengadakan aktiviti dalam lawatan. 7.3 8.11 8.4 Jamuan 7.9. 6.9. dan tahunan.2 Sambutan/protokol 7.4 7.7 7.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 6.9.5 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab ke atas kesempurnaan mesyuarat.10 7.

2 14. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat / laporan kegiatan-kegiatan.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 9.0 PENOLONG SETIAUSAHA Menjalankan tugas-tugas setiausaha semasa ketiadaannya.2 12. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh GPK Kokurikulum dan Guru Besar dari semasa ke semasa. 13.0 SETIAUSAHA 10.3 Menghadiri mesyuarat/perjumpaan kelab/persatuan atau pasukan pakaian seragam masing-masing. Menyimpan dokumen. Mempengerusikan biro-biro kecil sekiranya dilantik. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh GPK Kokurikulum dan Guru Besar dari semasa ke semasa. Menyediakan penyata kewangan untuk mesyuarat agung.4 12.1 14.1 14.0 13. Menyediakan / mencetak sijil-sijil penyertaan / penghargaan. AHLI JAWATANKUASA 14. Mendapatkan maklumat terkini ahli. Membantu tugas-tugas pengerusi.2 9.3 10.2 10. Mencatatkan kehadiran ahli-ahli.0 .7 10.0 NAIB PENGERUSI 9. Membantu tugas-tugas setiausaha dalam melancarkan tugasan. 11.1 9.1 12. 10.2 Menjalankan tugas-tugas bendahari sewaktu ketiadaannya.3 12.6 10. Menguruskan hal-hal surat menyurat. Membantu tugas-tugas bendahari menyiapkan penyata kira-kira unit masingmasing.1 11. PENOLONG BENDAHARI 13. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat.3 Memangku jawatan pengerusi semasa ketiadaannya.8 Menyelaras semua kerja urusetia untuk merancang dan mengelolakan aktiviti.4 10. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta dalam mesyuarat AJK.2 12.5 12.0 11.1 10.5 10. BENDAHARI 12.6 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan unit masing-masing. Menyediakan penyata kira-kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya. Menjalankan tugas sebagai membantu/merancang/memberi idea bagi kelancaran aktiviti persatuan masing-masing. Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas pembetulannya.

0 15.1 JURUAUDIT Memeriksa secara terperinci laporan kewangan kelab/persatuan atau pasukan pakaian seragam serta mengesahkannya sebelum mesyuarat agung setiap unit diadakan. .PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 15.

6 2.2. Membuat peraturan. Sebelum meninggalkan kawasan aktiviti. Peralatan sukan hanya boleh dikeluarkan oleh guru atau murid dengan kebenaran guru.11 1.4 Mempunyai kelengkapan asas yang mencukupi dan mudah dihubungi jika berlaku kecemasan. Tidak menggunakan banyak jenis alatan dalam satu-satu masa. dan mudah dilihat.3 Bebas dari wabak penyakit. Guru pemimpin hendaklah memastikan kawasan untuk diadakan aktiviti adalah. Bekalan ubatan yang mencukupi.3 1.1 Bukan kawasan bencana alam. 2. guru mestilah.7 1.7 2. Segala penggunaan alatan mestilah direkodkan.2 Bebas dari ancaman/gangguan binatang buas/berbisa. Stok alatan disimpan dengan kemas untuk memastikan keselamatan.2.3 2.5 Stor sukan adalah tempat larangan untuk murid kecuali dengan kebenaran guru.1 Memastikan murid menggunakan alatan dengan betul.9 1. Adalah diingatkan guru dan murid wajib memakai pakaian yang sesuai untuk Pendidikan Jasmani dan semasa latihan sukan. 1.6 1. Memberi penerangan yang jelas tentang peraturan menggunakan alatan terutama alatan yang membahaya dan tajam. Guru-guru hendaklah sentiasa menegaskan tentang keselamatan menggunakan alatan. seorang guru penasihat mesti ada bersama.2. Mengadakan jadual bertugas untuk mengelakkan murid yang sama melakukan banyak kerja. 2. Murid boleh membantu. Jumlah peserta yang berpatutan dengan bilangan guru penasihat.8 2. 2. 1. bukan mengikut citarasa sendiri.2 2.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA BAB V PERATURAN DAN LANGKAH KESELAMATAN 1.12 2.2 Melakukan aktiviti seperti yang diarahkan oleh guru.10 1.5. 1. 1.0 PERATURAN MENGGUNAKAN ALATAN SUKAN 2. harus diletakkan di tempat yang selamat dan yang telah disediakan.1 2. 1. Semasa menggunakan alatan sukan. Semua alatan tajam dan mudah pecah.0 SEMASA MENYERTAI AKTIVITI PASUKAN PAKAIAN SERAGAM 1. Pastikan murid mendapat masa rehat yang mencukupi sebelum memulakan sesuatu aktiviti baru.5. lebih-lebih lagi bila menggunakan alatan tajam dan membahayakan Memberi peringatan tentang keselamatan diri kepada murid-murid setiap kali hendak memulakan sesuatu aktiviti. Memberi latihan yang mencukupi dan terkawal. Pemulangan alatan sukan mestilah dilakukan oleh guru. pastikan kawasannya dibersihkan terlebih dahulu dan sebarang objek yang membahaya dibuangkan di tempat yang ditentukan atau ditanam dengan tujuan untuk keselamatan pengguna akan datang. Nisbah 10 orang murid – 1 orang guru. Tempat khas bagi alatan membahaya (tajam dan berat).8 1. contohnya bola jaring tidak digunakan sebagai bolasepak. Setiap aktiviti/kerja.2.5 1.4 2.4 1.2 Mendapatkan kebenaran ibu bapa/penjaga murid untuk anak-anak jagaan mereka menyertai aktiviti pasukan pakaian seragam. mudah diambil/disimpan.9 2.1 1.10 .

1 Tiang dan palang berkeadaan baik dan selamat.3 4.1 Padang dan gelanggang bebas dari sebarang objek membahaya atau keadaan yang boleh mendatangkan bahaya/kecederaan kepada murid.6 5.4. 4. Jurulatih.5. Cara memegang/membaling/melontar mestilah ditunjukkan dengan jelas dan didemonstrasikan oleh guru terlebih dahulu.0 BALINGAN 5. 4. Peralatan hanya boleh dibawa keluar dari stor sukan apabila diarahkan oleh guru.5 Guru mesti ada bersama setiap kali murid membuat latihan.1 4. Peralatan hanya boleh dibawa keluar dari stor sukan apabila diarahkan oleh guru.4. Memastikan murid tidak membuat lompatan selagi murid terdahulu belum lagi beredar dari kawasan mendarat dan berada di kawasan selamat. Kawasan balingan/lontaran mestilah jauh dari kawasan acara lain dan pastikan tidak ada murid lain yang tidak berkenaan menghampiri kawasan acara ini dijalankan. Selepas selesai latihan. Lompat Jauh: 4.2 Mempunyai alas/tilam yang sesuai dan selamat. 3.2 Peralatan berada dalam keadaan baik dan selamat digunakan.0 SEMASA MENJALANKAN LATIHAN SUKAN 3.1 Kawasan mendarat/pasir tidak terdapat objek bahaya.4 5. Lompat Tinggi.1 5. Kawasan latihan tiada objek bahaya dan bebas daripada sebarang gangguan binatang buas/berbisa dan murid yang tidak berkenaan.4.0 LOMPATAN 4. Balingan/lontaran seterusnya tidak dibuat selagi tidak mendapat arahan guru. Pastikan juruukur dan pemungut alatan telah keluar dari kawasan balingan dan berada di kawasan selamat. 3.2 Pasir cukup untuk menampung jatuhan murid. 4.2 4.guru penasihat mesti ada bersama ketika murid membuat latihan.5.6 4. 3.5 4.2 5. 4.5 5. .3 Pasir hendaklah digembur dahulu sebelum digunakan.4 Guru hendaklah tahu taraf kesihatan murid.7 5.3 5.4 4.4.7 Guru mesti ada bersama setiap kali murid membuat latihan. Lompatan hanya dilakukan apabila mendapat arahan daripada guru.5. Jurulatih/guru penasihat mesti menerangkan dengan jelas semua peraturan permainan dan langkah keselamatan dalam permainan.2 3. 4. Jurulatih/guru penasihat mesti memastikan. semua peralatan hendaklah disimpan semula di stor sukan untuk mengelakkan daripada digunakan oleh murid lain yang boleh mendatangkan berbagai kemungkinan.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 3.3 3.1 3. Semua murid mestilah berada di belakang kawasan balingan/lontaran apabila lontaran dibuat.

Cara memegang baton.4 6. dan penamat mestilah ditunjukkan dengan jelas dan didemonstrasikan oleh guru terlebih dahulu. Kawasan lorong larian tiada objek bahaya. Memastikan alatan berada dalam keadaan baik dan selamat.2 6.5 6.0 ACARA BALAPAN 6.1 6. Peralatan hanya boleh dibawa keluar dari stor sukan apabila diarahkan oleh guru.6 Guru mesti ada bersama setiap kali murid membuat latihan.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 6. bebas dari sebarang gangguan. pecutan. . teknik larian. Memberi latihan menggunakan spike secukupnya supaya tidak mendatang masalah kecederaan ketika murid memakainya ketika bertanding.3 6.

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA .

MSS PAHANG.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA MAJLIS SUKAN SEKOLAH DAERAH MARAN. DAN MSSM JADUAL PENGELOLAAN KEJOHANAN 2012 BIL PERMAINAN JENIS PERTANDINGAN JANTINA MSS ZON JEMPUL TEMPAT TARIKH PENGGAL SATU MSSD MARAN TEMPAT TARIKH SMTAA CHENUR SMKJ16 SMK MARAN 2 SMKJ2 Terus ke peringkat daerah Maran SMKJ10 ZON CHENUR SMKJ18 SMK DESA JAYA SMK SERI JENGKA MSSD MARAN SM(T) CHENUR ZON JENGKA SMKJP SMK KG AWAH SKJP2 1-3 FEB 3-5 APRIL 27-29 FEB 17-19 APRIL 4 FEB 29 MAC 26-29 MAC 5-8 MAC 24-26 APRIL 20-23 MAC 7-9 FEB 14 MAC MARAN 13-14 MAC 14-16 FEB 9-11 APRIL LIPIS ROMPIN 21-23 FEB 9-12 APRIL 27-29 MAC PEKAN JERANTUT TEMERLOH KUANTAN 11-15 APRIL 11-13 MEI 2-5 APRIL 21-24 FEB MSS PAHANG TEMPAT TARIKH JERANTUT CAMERON BENTONG MARAN RAUB 9-12 FEB 9-11 APRIL 9-12 FEB 2-5 MEI 18 FEB 1 2 3 4 5 6 PING PONG CATUR BOLA TAMPAR BOLA BALING MERENTAS DESA BOLA SEPAK INDIVIDU INDIVIDU ANTARA SEKOLAH ANTARA SEKOLAH INDIVIDU ANTARA SEKOLAH B12/18 B12/15/18 B12/18 B12/18 B12/15/18 B12 B15 B18 7 8 9 10 BOLA JARING BALAPAN & PADANG HOKI SEPAK TAKRAW ANTARA SEKOLAH ANTARA SEKOLAH ANTARA SEKOLAH ANTARA SEKOLAH B12/15/18 B12/15/18 B12/18 B12 B15/18 Kompleks MSN 11 12 BADMINTON SOFBOL INDIVIDU ANTARA SEKOLAH B12/15/18 B12/18 .

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful