PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA BUKU PANDUAN UNIT KOKURIKULUM TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU SK.

DESA JAYA PENDAHULUAN Syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izinNya, dapat juga saya menyiapkan satu tugasan sebagai satu tanggungjawab bersama bagi memartabatkan profesion perguruan khususnya di Sekolah Kebangsaan Desa Jaya. Walaupun masih dianggap kurang sempurna, namun sekurang-kurangnya dapat menampung sedikit sebanyak keperluan dalam menangani isu-isu tugas, tanggungjawab, dan peranan setiap warga sekolah dari segi pemantapan standard dan kualiti yang diperlukan. Isi kandungan buku panduan ini meliputi bidang-bidang seperti berikut: Teras Perkhidmatan Pendidikan – perkara pokok dalam profesion keguruan yang perlu diketahui oleh setiap warga pendidik. Standard Kualiti Fizikal Sekolah – fokus kepada stor sukan, peralatan sukan, padang, dan gelanggang. Senarai Tugas – komitmen yang seharusnya diketahui oleh setiap warga sekolah bagi menentukan halatuju peranan masing-masing di sekolah. Senarai Jawatankuasa dan Bidang Tugas – tugasan secara kumpulan yang melambangkan semangat kerjasama dan kekitaan dalam sesebuah organisasi. Lampiran – peraturan dan pekeliling sebagai had atau batasan kerja yang perlu diikuti agar tidak lari dari matlamat sebenar pendidikan menuju Wawasan Pendidikan Negara dan Wawasan 2020. Akhirnya marilah bersama-sama, kita menghayati dan mempraktikkannya setakat yang kita mampu demi kemajuan sekolah yang kita sayangi. Terima kasih kepada mereka yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kita semua. Semoga Allah jua yang akan membalas segala sumbangan budi baik yang dicurahkan

”SEKOLAH KITA TANGGUNGJAWAB KITA”.

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA

ISI KANDUNGAN Muka Surat • • • • • Pendahuluan Isi Kandungan Sekapur Sireh Guru Besar Seulas Pinang GPK Kokurikulum Bab I – Teras Perkhidmatan Pendidikan 1.1 Rukunegara 1.2 Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1.3 Falsafah Pendidikan Islam 1.4 Etika Kerja Islam 1.5 Ikrar Guru 1.6 Teras Perkhidmatan Cemerlang 1.7 Nilai Teras Sekolah Rendah 1.8 Budaya Kerja Sekolah Bab II – Erti Kokurikulum 2.1 Definisi Kokurikulum 2.2 Konsep Kokurikulum 2.3 Matlamat Kokurikulum 2.4 Strategi Kokurikulum 2.5 Pelaksanaan Kokurikulum Bab III – Standard Kualiti Fizikal Sekolah 3.1 Standard Kualiti Stor Sukan 3.2 Standard Kualiti Padang dan Gelanggang 3.3 Standard Kualiti Dokumen Pengurusan 3.4 Buku Panduan Perancangan Tahunan Bab IV – Pengurusan Kokurikulum Sekolah 4.1 Organisasi Pengurusan Kokurikulum Sekolah 4.2 Carta Organisasi Sekolah 4.3 Carta Organisasi Kokurikulum 4.4 Jawatankuasa Induk Kokurikulum 4.5 Jawatankuasa Sukan dan Permainan 4.6 Jawatankuasa Pasukan Pakaian Seragam 4.7 Jawatankuasa Kelab dan Persatuan 4.8 Jawatankuasa Lawatan dan Rekreasi 4.9 Jawatankuasa Perayaan dan Upacara Rasmi Sekolah 4.10 Jawatankuasa Kokuria 4.11 Jadual Waktu Aktiviti Kokurikulum Bab V – Prestasi Sukan, PSS, dan Kokuria 2005 – 2010 5.1 Carta Pencapaian Bab VI – Bidang Tugas Jawatankuasa Unit Kokurikulum 6.1 Jawatankuasa Induk Kokurikulum 6.2 Penyelaras/Penasihat Sukan dan Permainan 6.3 Penyelaras/Penasihat Kelab dan Persatuan 6.4 Penyelaras/Penasihat Pasukan Pakaian Seragam 6.5 Guru Pemimpin/Penasihat 6.6 Jawatankuasa Lawatan dan Rekreasi 6.7 Jawatankuasa Perayaan dan Upacara Rasmi Sekolah

• •

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 • Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa Juruaudit

Bab VII – Peraturan dan Langkah Keselamatan 7.1 Semasa Menyertai Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam 7.2 Peraturan Menggunakan Alatan Sukan 7.3 Semasa Menjalankan Latihan Sukan 7.4 Lompatan 7.5 Balingan 7.6 Acara Balapan Bab VIII – Takwim Kokurikulum Sepanjang 2011 o Takwim MSSD, MSSP, dan MSSM o Januari o Februari o Mac o April o Mei o Jun o Julai o Ogos o September o Oktober o November

PENGETAHUAN. NILAI DAN SIKAP SERTA BERAZAM MELAHIRKAN PELAJAR YANG BERBAKAT. BERDISIPLIN DAN MEMPASTIKAN SEMUA PELAJAR TERLIBAT DALAM AKTIVITI BERPERSATUAN.KOKURIA SERTA SUKAN DAN PERMAINAN SEKURANG-KURANGNYA 30 % TERLIBAT KE PERINGKAT DAERAH DAN NEGERI.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA VISI SEKOLAH KEBANGSAAN DESA JAYA GEMILANG (KOKURIKULUM) 2015 MISI SEKOLAH KEBANGSAAN DESA JAYA AKAN MEWUJUDKAN IKLIM SEKOLAH YANG KONDUSIF DENGAN MENGINTERGRASIKAN. PASUKAN UNIT BERUNIFORM. . KEMAHIRAN.

Semoga dengan kerjasama semua pihak dan pendekatan yang bijak akan menjadikan kegemilangan kokurikulum milik kita bersama. EN. negeri. DESA JAYA . kita akan dapat menempatkan diri kita terbaik dalam apa jua pertandingan yang diadakan pada peringkat zon. AZER BIN MAMAT GURU BESAR SK. semua guru. Usaha dan latihan yang sistematik dan berterusan serta kerjasama erat antara guru dan disiplin yang tinggi dari pihak murid pasti akan memberikan kejayaan yang gemilang. Semoga dengan gabungan tenaga guru dan murid. staf sokongan. Syukur dan tahniah kepada Unit Kokurikulum kerana telah berjaya menerbitkan Perancangan Unit Kokurikulum 2012 yang bakal menjadi panduan dalam menjayakan aktiviti kokurikulum sekolah khususnya dan aspek pengurusan kokurikulum amnya.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA SEKAPUR SIREH GURU BESAR Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh. dan murid-murid yang sentiasa gigih menyumbang dan bekerjasama dalam menjayakan aktiviti kokurikulum khasnya dan menjayakan hasrat pendidikan negara amnya. daerah. Akhir sekali terima kasih kepada GPK Kokurikulum. Selaras dengan hasrat menjadikan kokurikulum sebagai pelengkap dan pembina sahsiah murid yang berdaya saing dan menjadikan generasi pewaris yang terbilang. dan sehinggalah ke peringkat kebangsaan. maka adalah diharapkan semua pihak akan sentiasa berusaha ke arah hasrat dan tujuan bersama itu agar matlamat organisasi tercapai. namun peningkatan dalam bidang akademik juga haruslah seiring malah lebih cemerlang lagi dalam melengkapkan diri murid untuk menghadapi cabaran yang akan datang selaras dengan hasrat Wawasan 2020. Walaupun penglibatan dalam kokurikulum kini telah diambilkira dalam permohonan murid ke sekolah berasrama penuh.

intelek. mempunyai jati diri. dan berketrampilan. Ini adalah penting untuk meneruskan kelangsungan hidup muridmurid bagi mencapai cita-cita dan hasrat murni mereka bila dewasa kelak. Syukur dan terima kasih atas segala kerjasama dan sumbangan yang diberikan oleh semua guru. dan murid-murid SK. Di samping menjalankan pelbagai aktiviti kokurikulum. Dengan tema “Kokurikulum Asas Pembinaan Sahsiah” adalah diharapkan segala aktiviti yang dijalankan akan dapat meningkatkan perkembangan murid selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi rohani.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA SEULAS PINANG ( KENANGAN TERAKHIR BERSAMA SKDJ) 27 DIS 2011 GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh. dan jasmani. Sekali lagi diucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua guru. staf sokongan. DESA JAYA . dan murid-murid yang telah mengorbankan masa. faktor keselamatan murid harus diutamakan. EN.DESA JAYA dalam menjayakan aktiviti kokurikulum khususnya dan mendidik sahsiah murid amnya. seterusnya dapat memupuk nilai kerjasama dan disiplin yang tinggi di kalangan murid-murid. gemilang. Selaras dengan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia menjadikan aktiviti kokurikulum sebagai satu wadah untuk membentuk sahsiah murid yang cemerlang. dan wang ringgit dalam menjayakan hasrat pendidikan kokurikulum yang membentuk keperibadian murid yang mulia agar menjadi cemerlang. emosi. Segala kerjasama dan sumbangan yang telah diberikan oleh semua pihak akan mendapat ganjaran daripadaNya. insyaAllah. kakitangan sokongan. Sekian. Dengan penuh rasa syukur. Perkembangan semasa ini menjadikan tanggungjawab guru kita lebih luas bukan sahaja di bilik darjah namun merangkumi segala aspek luar bilik darjah yang bakal memberikan cabaran dan pengorbanan masa dan tenaga dalam menjayakan visi dan misi sekolah. penerbitan Perancangan Unit Kokurikulum Sesi 2012 ini mungkin akan dapat membantu dan meringankan sedikit bebanan tugas guru dalam melaksanakan aktiviti kokurikulum di sekolah dengan hasrat murni menjadikan ia wadah untuk melahirkan generasi pewaris yang beradab dan berdaya saing. tenaga. terima kasih. NORHISHAM BIN ARIFFIN GPK KOKURIKULUM SK. Semoga dengan usaha gigih guru pemimpin akan dapat memberikan impak yang mendalam dalam jiwa anak didik kita khususnya melalui pelaksanaan aktiviti kokurikulum. dan terbilang.

dan negara.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA BAB I TERAS PERKHIDMATAN PENDIDIKAN 1. berketrampilan.2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab.1 RUKUNEGARA Bahawasanya negara kita Malaysia. . keperibadian. dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berakhlak mulia. Maka kami. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. masyarakat. mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. rakyat Malaysia. masyarakat. dan pandangan hidup hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut. mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. emosi. memelihara satu cara hidup demokratik. kemahiran.      Kepercayaan Kepada Tuhan Kesetiaan Kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-undang Kesopanan dan Kesusilaan 1. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. 1. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. alam sekitar.3 FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah satu usaha untuk menyampaikan ilmu kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah bagi membentuk sikap. rohani.

kemahiran. Guru Negara Malaysia.5 IKRAR GURU Bahawasanya kami.6       1.  Mendukung terus cita-cita kami terhadap tugas kami dan menyatakan keyakinan kami pada cita-cita murni pekerjaan kami. 1.  Kami sedia berbakti kepada masyarakat dan negara kami. dan nilai yang dipelajari di bilik darjah.7        1. mengukuh.8 TERAS PERKHIDMATAN CEMERLANG Berazam meninggikan mutu perkhidmatan Bekerja dengan penuh tanggungjawab Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan Negara Berpegang teguh kepada ajaran agama NILAI TERAS SEKOLAH RENDAH Rajin Usaha Berilmu Berfikir Amanah Berakhlak Mulia Ikhram BUDAYA KERJA SEKOLAH BAB I ERTI KOKURIKULUM 1.0 DEFINISI KOKURIKULUM “Kegiatan kokurikulum” ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid-murid peluang untuk menambah.  Kami sentiasa menjunjung Perlembagaan Negara kami dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukunegara pada setiap masa. .4      ETIKA KERJA ISLAM Bekerja dengan azam mengabdikan diri kepada Allah Bekerja dengan ikhlas dan amanah Bekerja dengan tekun dan cekap Bekerja dengan semangat gotong-royong dan berpadu fikiran Bekerja dengan matlamat kebahagiaan manusia sejagat 1.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 1. dengan ini berikrar. dan mengamalkan pengetahuan.

5 Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental (intelek) dengan perkembangan rohani. rohani. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam atau di luar bilik darjah mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti.2. maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental. Semua murid boleh dididik dan boleh pula mendidik diri sendiri dan rakan sebaya. Tambahan No. Perundangan A. Lain-lain kegiatan sebagaimana ditentukan oleh Menteri 2.1 Menyemai kesedaran murid-murid terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan. No.2 2. Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan. Penyertaan dalam Persatuan dan Kelab c. berasaskan kepada anggapan bahawa. Masyarakat juga turut bertanggungjawab memainkan peranan dalam mendidik murid-murid. Peraturan-peraturan (Kokurikulum Kebangsaan) telah memberi definisi kokurikulum iaitu: Kegiatan kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut: a. dan emosi.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA Dalam Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember 1967. penglibatan semua murid dan anggota masyarakat adalah perlu. minat. Dengan andaian bahawa murid-murid tidak mendapat pengalaman tertentu di bilik darjah. Dalam Warta Kerajaan bertarikh 31 Disember 1997. bakat.3 2. Sebagai satu bidang pendidikan. kegiatan ini dikenali sebagai KEGIATAN KUMPULAN. Akta Pendidikan 1996. jasmani. 3. 3.4 2. jasmani. jasmani.6 Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan mengembirakan. . 2.5 Membina dan meningkatkan disiplin murid. dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif.3 Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan di kalangan murid dalam sekolah dan di antara sekolah.0 KONSEP KOKURIKULUM 2. Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid-murid berkualiti untuk keperluan masyarakat dan negara.P. 3.2. Penyertaan dalam Pasukan Pakaian Seragam d. Jld.2 3. Penyertaan dalam Sukan dan Permainan b.2. 3.2 Seimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan rohani. 41.2.2.U. 26. 94.1 Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah dan setiap murid harus melibatkan diri.4 Menbina dan meningkatkan minat dan bakat murid-murid dalam aktiviti yang diceburi. dan emosi murid-murid. 3. (A) 531. 2.0 MATLAMAT 3.1 2. 5652 (Peraturan Kursus Pengajian) Sekolah 1956. No.

Kokurikulum adalah bidang pengajaran luar bilik darjah atau yang tidak formal. guru-guru. Melibatkan murid dan pihak sekolah dalam aktiviti khidmat masyarakat. dan nilai-nilai yang telah dipelajari di dalam bilik darjah.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 3. Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid.2 Kokurikulum adalah ”Kegiatan Kumpulan”.5 . Melibatkan murid daripada semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum yang sesuai untuk tujuan pemupukan perpaduan. dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum. kelab sukan dan permainan serta mempelbagaikan aktiviti tersebut dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu atau berkumpulan. Merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan. mengukuh. Merancang dengan teliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai matlamat yang dikehendaki. Kokurikulum merupakan satu saluran pembelajaran yang berasaskan gerak kerja yang terancang.1.6 4.9 4. Kokurikulum adalah kegiatan atau aktiviti selain mata pelajaran yang dipelajari dalam bilik darjah tetapi yang dianggap sebagai sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di sekolah.0 STRATEGI Untuk mencapai matlamat tersebut.2 Memberi wajaran yang sesuai kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah.8 Mewujudkan sekolah berwatak.1 Definisi 5.10 5. 3. 4. Menyelia dan menilai semua aktiviti secara sistematik dan berterusan. berikut adalah beberapa strategi pelaksanaannya. Menambahkan bilangan pasukan pakaian seragam.1. Oleh itu aktiviti-aktiviti kokurikulum dapat menyediakan peluang kepada pelajar untuk menambah.1.4 4.7 4.7 Membina dan meningkatkan kerjasama dan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat. mengukuh. dan murid-murid.1 4. kemahiran.5 4. 4. ”Kegiatan kokurikulum” ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah.1.0 PELAKSANAAN 5. Melibatkan Jawatankuasa Bimbingan dan Kerjaya. Gerakerja ini merupakan lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.1.8 4. persatuan/kelab.3 5.1 5. kemahiran.4 5. dan nilai yang dipelajari di bilik darjah. Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG). dan mengamalkan pengetahuan. mengamalkan pengetahuan.3 4. Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada semua pihak dari semasa ke semasa. 5. 4.

dan rohani dengan menawarkan pelbagai pengetahuan. d. dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetuan”. 5. nilai. Penyertaan dalam kegiatan-kegiatan lain sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri.7 5. kemahiran. 5652 Jld. rohani. e. a. b.2 Hakikat kokurikulum dalam program pendidikan Kokurikulum adalah sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. 11. Penyertaan dalam persatuan dan kelab. Penyertaan dalam pasukan pakaian seragam. unsur kebudayaan. Kegiatan kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut.1 Kegiatan kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi perkara yang berikut. disiplin kendiri. Kokurikulum adalah aktiviti pembelajaran tidak formal yang berteraskan keperluan pelajar mengalami sendiri aktiviti-aktiviti kependidikan dalam keadaan sebenar. emosi.6 Kokurikulum adalah wadah pembinaan jasmani. 5. Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-peraturan Pendidikan 1997.1. kreativiti dan inovasi.3 Kandungan kegiatan kokurikulum di sekolah 5. 5.1. intergrasi nasional. Bil. Apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. Pasukan pakaian seragam. kemahiran yang mengandungi unsur-unsur intelek. b. c. Hobi dan rekreasi. kecintaan kepada alam semulajadi. kemahiran. c. 27 bertarikh 28 Disember 1967 adalah seperti berikut.3.3. keusahawanan. d.2 Penyertaan dalam sukan dan permainan. Sekolah Rendah Tahun Peruntukan Masa 3 dan 4 90 minit seminggu 5 dan 6 180 minit seminggu . ”Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 5. kewarganegaraan dan kesetiaan kepada bangsa dan negara. pengalaman. dan latihan berteraskan konsep pendidikan dan pembangunan modal insan yang bersepadu dan menyeluruh. Sukan dan permainan. mental. Pengetahuan. kepimpinan. dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. dan sebagainya akan membantu pelajar menentukan hala tuju kehidupan masa depan yang terbilang. norma.4 Peruntukan Masa Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum seperti yang diwartakan dalam Warta Kerajaan No. a. 5. pengalaman. kebudayaan.

1 5. Aktiviti gerak kerja ini juga dapat membantu menjadikan sekolah sebagai tempat yang menarik dan mengembirakan murid-murid. Ini bermakna seseorang pelajar itu diberi didikan yang menyeluruh merangkumi aspek mental. bakat. dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Rukunegara.2 5. Memberi peluang dan galakan kepada murid-murid membuat kerja-kerja khidmat kepada masyarakat. Datuk Seri Abdullah Hj.4 5. Mengukuh dan memperkayakan pengalaman yang murid-murid perolehi dalam bilik darjah.7 5.7. Memaju dan mengembangkan minat. nilai. Memupuk semangat kewarganegaraan dan perpaduan. Ahmad Badawi (1985) 5. Menyediakan peluang kepada masyarakat untuk memberi sumbangan kepada sekolah.7. 5. fizikal.5.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA Setahun 18 kali perjumpaan 5. minat dan bakat.5 5. dan bersatupadu dalam masyarakat. ”Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan ialah untuk mewujudkan suatu bangsa bercorak Malaysia yang bersatu padu dan dihormati. dan kemahiran murid-murid dalam bidang-bidang tertentu. dan spiritual”.7.3 5. BAB II PENGURUSAN KOKURIKULUM 1.0 ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH . Hasrat ini akan dapat dicapai jika generasi muda sekarang dapat diberi pendidikan yang seimbang dan sempurna.8 Menyemai dan memupuk disiplin.5 Tugas dan Tanggungjawab Guru 5. YAB. Menerusi aktiviti kokurikulum perkembangan sosial.7.6 5.7. bergaul. Melatih murid-murid mengisi masa lapang dengan kegiatan yang berfaedah di samping membina kesihatan dan kesejahteraan diri.7 Peranan Kokurikulum 5.7.7. Memberi murid-murid pengalaman berhubung.6 Kepentingan Kokurikulum Aktiviti kokurikulum itu penting bagi melengkapkan pengetahuan dan pengalaman muridmurid di sekolah. Pendidikan yang seimbang dan sempurna sentiasa memberi penekanan kepada keduadua aspek iaitu akademik dan gerak kerja kokurikulum.1 Guru Besar sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik guru sebagai guru penasihat bagi menjalankan tugas dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan peruntukan masa yang sedia ada. dapat diseimbangkan dengan perkembangan mental murid-murid.7.

Dokumentasi . iv. ii. Fungsi dan tanggungjawab setiap ahli (baik guru dan murid). v.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA Dalam mengurus aktiviti kokurikulum sekolah. i. Kekerapan mengadakan mesyuarat. Pelaporan berkala. Guru Besar sebagai Penolong Pendaftar hendaklah menubuhkan Organisasi Pengurusan Kokurikulum Sekolah bagi membantu beliau memantau. Beberapa perkara yang perlu diambilkira semasa membentuk organisasi ini agar ia dapat memberi faedah kepada pelajar-pelajar dan sekolah. menilai. Perkara-perkara tersebut adalah seperti berikut. mencemerlangkan aktiviti kokurikulum sekolah. Pembentukan Jawatankuasa Induk. Pembentukan Jawatankuasa Kecil. iii. vi.

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA .

Rosmanjawati bt Hassan : Pn. Khuzaifah bt Hussin : Pn. Mohd Danial b. Norhisham bin Ariffin : Pn. Abdullah Sani : Pn. Azizah Nawi : Pn. Mohd Tahir : En.Mohktar : En. Azizah bt Nawi Guru Besar GPK Kokurikulum Penyelaras Unit Sukan dan Permainan Setiausaha Sukan Ketua Jurulatih Kelab Bola Jaring Ketua Jurulatih Bola Sepak Ketua Jurulatih Olahraga Ketua Jurulatih Badminton Ketua Jurulatih Sofbol Ketua KELAB BOLA SEPAK : En. Inggeris Ketua Per. Ariffin : Pn.Mokhtaruddin b. Haslina bt Othman : Pn. Mohd Danial b. Ariffin KELAB BOLA JARING : Pn. Mohd Adli b. Azer bin Mamat : En. Rosliza bt Abd Razak : Datin Hajah Meriam bt.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA JAWATANKUASA KOKURIKULUM 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN DESA JAYA 26400 BANDAR TUN ABD RAZAK JENGKA Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha AJK : En. Noreha bt Ibrahim : En. Omar : Pn. Amran b. Mokhtaruddin b. Matematik Ketua Per. Mohd Azam b. Mohammad Azam b. Abdullah Sani : Pn. Mohd Danial b. Rosmanjawati bt Hassan : Cik Madihah bt Mahamad Jamil : Pn. Amran b.Mohktar : En.Aznee Fazilla bt Nik Awang : En. Rosmani bt Mohd Nawi : Pn. Azer bin Mamat : En. Noreha bt Ibrahim : Pn. Maskelesom bt Sidek Guru Besar GPK Kokurikulum (Data Kokurikulum) GPK 1 GPK HEM Penyelaras Unit Sukan dan Permainan SU Sukan Ketua Jurulatih Kelab Bola Jaring Ketua Jurulatih Bola Sepak Ketua Jurulatih Olahraga Ketua Jurulatih Badminton Ketua Jurulatih Sofbol Penyelaras Unit Beruniform Ketua Jurulatih Pengakap Ketua Jurulatih Tunas Kadet Remaja Ketua Jurulatih PBSM Ketua Jurulatih P. Rosliza bt Abd Razak Ketua . Noreha bt Ibrahim : En. Hajah Zuraidah bt Abu Bakar : Pn . Mohd Tahir : En. Bahasa Melayu Ketua Per. Amran bin Omar : Pn. B. Agama Islam JAWATANKUASA SUKAN DAN PERMAINAN Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha : En. Sains Ketua Per. Tg Anisa bt Tg Hassan : Pn. Fatahiya bt. Mohd Adli b. Azizah bt Sahi : Pn. Puteri Islam Malaysia Penyelaras Kelab dan Persatuan Ketua Per. Mohd Tahir : En . Rozilah bt Malek : Pn. Rosmani bt Mohd Nawi : En. Noraini bt Mat Yusof : Pn. Mohd Asrol : Pn. Omar : En. Norhisham bin Ariffin : Pn Aznee Fazilla bt Nik Awang : En.Awang : Pn. Che Norizan bt Daud : Pn. Norazilawati bt Harun : Pn.

Azizah bt Sahi : Pn. Pn. Rozilah bt Malek : Pn. Aznee Fazilla bt Nik Awang Pn. Noreha bt Ibrahim : En. Aznee Fazillah bt Nik Awang : Pn. Haslina bt Othman : En. Fatahiya bt Mohd Asrol : Pn. Norharma b. Norharma Kassim : Pn. Rosliza bt Abd Razak : En. Rosliza bt Osman : Pn. Mohd Kassim : Pn. Abdullah Sani : Pn. Tengku Anisa bt Tengku Hassan : Cik Nurulain bt Simon KELAB SOFBOL : Pn. Amran b. Mohd Kassim : Cik Madihah bt Mahamad Jamil : En. Azizah bt Nawi : En. Mokhtar@Jusoh BOLA JARING BALAPAN DAN PADANG BADMINTON SOFBOL : Pn. Mohd Tahir : En. Che Norizan bt Daud : Pn.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA KELAB PADANG & BALAPAN : En. Mokhtar @Jusoh : Pn. Mokhtaruddin b. Maskelesom bt Sidek : Pn. Abdullah Sani : Pn. Mokhtaruddin bin Mokhtar@Jusoh : Pn. Omar : Pn. Mokhtaruddin b. Salasiah bt Kusni : Pn. Haslina bt Othman : Pn. Mohd Danial b.Mohd Danial bt Mohd Tahir : Pn. Zainani bt Mohd Zadi : Pn. Mohd Adli b. Che Norizan bt Daud KELAB BADMINTON : En. Azizah bt Nawi PERMAINAN (JURULATIH SEKOLAH) BOLASEPAK : En. Azizah bt Sahi : Pn. Norharma b. Norazilawati bt Harun : Pn. Khuzaifah bt Hussin : Pn. Mohd Adli b. Mohd Azam b. Norazilawati bt Harun Ketua Ketua Ketua CATUR HOKI PING PONG PETANQUE BOLA TAMPAR . Nurul Ain bt Simon : En. Ariffin : Pn. Rosliza bt Osman : En. Noraini bt Mat Yusof : En.

Mohd Asrol : Pn.Mohd Adli b. Abdullah Sani : Pn. Khuzaifah bt Hussin : Pn. Fatahiya bt. Rosmani bt Mohd Nawi : En. Azer b. Mohd Danial b. Rozilah bt Malek PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA : Pn. Ariffin : Pn. Zainani bt. Norhisham b. Puteri Islam Malaysia Ketua TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH : En. Amran b. Mohd Tahir : En. Azizah bt Nawi : Pn. Salasiah bt Kusni : Pn. Rosmanjawati bt Hassan : Cik NurulAin bt Simon Ketua . Norazilawati bt Harun : Pn. Azizah bt Sahi Guru Besar GPK Kokurikulum Penyelaras Unit Beruniform Ketua Jurulatih Pengakap Ketua Jurulatih Tunas Kadet Remaja Ketua Jurulatih PBSM Ketua Jurulatih P. Mamat : En. Khuzaifah bt Hussin : Pn.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA : Pn. Rosmani bt Mohd Nawi : En. Hassan : Pn. Mohammad Azam b. Rosliza bt Osman : Pn. Noreha bt Ibrahim : En. Maskelesom bt Sidek : Pn. Noraini bt Mat Yusof : Cik Madihah bt Mahamad Jamil Ketua Ketua PERSATUAN BULAN SABIT MERAH : Pn. Salasiah bt Kusni JAWATANKUASA PASUKAN PAKAIAN SERAGAM Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha : En. Ariffin : Pn. Tg Anisa bt Tg. Aznee Fazilla bt Nik Awang : En. Che Norizan bt Daud PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA : Pn. Omar : Pn. Mokhtaruddin @Mokhtar@Jusoh : Pn. Mohd Kasim : Pn. Azizah bt Sahi : Pn. Haslina bt Othman : Pn. Mohammad Azam b. Mohd Zadi : Pn.Tg Anisa bt Tg Hassan : Pn. Rosliza bt Abd Razak : En. Norharma b. Ariffin :Pn.

Rosmanjawati bt Hassan : En. Mamat : En. Noraini bt Mat Yusof (Taman Herba) KELAB SPBT : Puan Rozilah bt Malek : En. Aznee Fazillah bt Nik Awang (Gelanggang Bola Tampar) SAINS : Pn. Mohd Adli bin Abdullah Sani KELAB KEBUDAYAAN (tidak termasuk) : Cik Siti Nurul Ain bt Simon : Pn. Cegah Jenayah Ketua Per. Mohd Nawi : Pn. Haslina bt Othman : Pn. Madihah bt Mahamad Jamil : Pn. Haslina bt Othman : En. Inggeris Ketua Per. Mohd Asrol : Pn. Azizah bt Sahi : Pn. Noreha bt Ibrahim : En. Ariffin : Pn. Sains Ketua Per. Khuzaifah Hussin : Pn. Zainani bt Mohd Zadi (Taman Herba) PENDIDIKAN ISLAM & BAHASA ARAB : Pn. Rosmani bt Abd b. Hassan (Gelanggang Badminton dan Kolam Ikan) MATEMATIK : Pn. SPBT Ketua Per. Azizah bt Nawi : En.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA JAWATANKUASA KELAB / PERSATUAN Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha : En. Che Norizan bt Daud : Pn. Rosliza bt Abd Razak : Pn. Rosliza bt Osman : Cik Siti Nurulain bt Simon : Pn.Mohd Kasim : Pn. Kebudayaan Ketua BAHASA MELAYU Ketua Ketua Ketua Ketua . B. Mokhtar@Jusoh : Pn. Norazilawati bt Harun : Pn. Amran bt Omar : Pn. Fatahiya bt Mohd Asrol : Pn. Salasiah bt Kusni Ketua Ketua Ketua Guru Besar GPK Kokurikulum Penyelaras Kelab dan Persatuan Ketua Per. Ariffin (Persekitaran Gelanggang Petanque) BAHASA INGGERIS : Pn. Rosliza bt Abd Razak : Pn. Mohd Azam b. Azer b. Norhisham b. Rosmanjawati bt Hassan : Pn. Norharma b. Matematik Ketua Per. Agama Islam & Bahasa Arab Ketua Per. Mokhtaruddin b. Rozilah bt Malek : Pn. Maskelesom bt Sidek : En. Fatahiya bt. Tg Anisa. Mohd Danial b.Amran bin Omar KELAB CEGAH JENAYAH : Pn Rosliza bt Osman : En. Bahasa Melayu Ketua Per. Maskelesom bt Sidek : Pn. Bt Tg. Mohd Tahir : Cik.

Ariffin : En. Norhisham b. Abdullah Sani : Pn.Rosliza bt Osman : En. Zainani bt Mohd Zadi : Pn. Haslina bt Othman : Pn. Norhisham b. Mohd Adli b. Norharma bin Kassim : Pn. Azer b. Rosliza bt Osman : Cik NurulAin bt Simon : Pn. Azer b. Aznee Fazilla bt Nik Awang Guru Besar GPK Kokurikulum Sains/Kesihatan Bahasa Inggeris Bahasa Melayu Matematik Agama Islam Muzik JAWATANKUASA KEDAI BUKU PIBG Penasihat Pengerusi Setiausaha Bendahari AJK : En. Amran b. Mokhtaruddin bin Mokhtar @Jusoh Guru Besar GPK Kokurikulum . Mohd Tahir : Pn. Azer b. Mohd Danial b. Tg. KGKT S/U Sambutan Awal Muharam/Maulidur Rasul S/U Hari Pendidikan S/U Hari Kebangsaan S/U Sukan Tahunan S/U Hari Raya S/U Perkhemahan Tahunan S/U Media & Fotografi Siaranraya Sijil (KOKURIKULUM) Perhimpunan Pagi JAWATANKUASA KOKURIA Penasihat Pengerusi Setiausaha AJK : En. Fatahiya bt Mohd Asrol : Pn. Ariffin : En. Salasiah bt Kusni : Pn. Norharma bt Kassim : Cik Madihah bt Mahamad Jamil : Guru bertugas mingguan Guru Besar GPK Kokurikulum S/U Hari Guru /Peng.Amran b. Haslina bt Othman En. Norazilawati bt Harun : Pn. Mamat : En. Anisa bt Tg Hassan : Pn. Omar GPK Kokurikulum JAWATANKUASA PERAYAAN DAN UPACARA RASMI SEKOLAH Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha : En. Rosmanjawati bt Hassan Pn. Che Norizan bt Daud : Pn. Rosmani bt Mohd Nawi : En. Norhisham b. Norhisham b.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA (Bilik Pendidikan Muzik JAWATANKUASA LAWATAN & REKREASI Pengerusi Setiausaha Bendahari AJK : En. Norazilawati bt Harun : En. Ariffin : Pn. Omar : Pn. Noraini bt Mat Yusof : Pn. Noreha bt Ibrahim : Pn. Rosmani bt Mohd Nawi : Pn. Mamat : En. Mamat : En. Ariffin : Pn.

Azer b. Mamat : En. Norhisham b. Harun : Pn. KGKT - Menguruskan semua aktiviti Hari Guru Kutipan derma termasuk PSKPP / Zon/ Sekolah Mengurus aktiviti Jamuan JADUAL WAKTU AKTIVITI KOKURIKULUM HARI RABU RABU MASA 5. 2012. 2 buku aktiviti iaitu untuk tahun 3 dan 4 / 5 dan 6. Ariffin : En. Norazilawati bt.30 PTG 12.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA JAWATANKUASA KGKT Penasihat Pengerusi : En. • . Mohd Tahir : Pn. Mohd Danial b. Aznee Fazilla bt Nik Awang Guru Besar GPK Kokurikulum Peng.40 PTG. • Buku aktiviti mesti dihantar setiap minggu – di kumpul oleh Penyelaras untuk disahkan oleh GPK Koku dan GB. • Tarikh akhir menghantar buku aktiviti 23 FEB.30 – 6. • Ketua Unit bertanggungjawab menyediakan buku aktiviti masing-masing. • Ketua Unit mestilah menyediakan jadual tugasan setiap guru mengikut unit masing-masing. Setahun minimum 18 kali perjumpaan. • Format Buku Aktiviti di tentukan oleh Penyelaras masing-masing. AKTIVITI SUKAN DAN PERMAINAN UNIT BERUNIFORM/ KELAS DAN PERSATUAN MAKLUMAN PENTING Semua aktiviti berjalan seperti biasa dan jika pertindihan peristiwa berlaku maka ia tertakluk kepada pindaan dan perubahan.40 – 1.

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA .

30-06.40-01.40 TENGAHARI 11/01/2012 25/01/2012 08/02/2012 22/02/2012 07/03/2012 28/03/2012 11/04/2012 25/04/2012 09/05/2012 23/05/2012 20/06/2012 04/07/2012 18/07/2012 01/08/2012 15/08/2012 05/09/2012 19/09/2012 03/10/2012 17/10/2012 RAMADHAN SPT BIASA KELAB DAN PERSATUAN 12.40-01.30 PETANG 11/01/2012 – B/SEPAK 18/01/2012 – B/JARING 25/01/2012 – OLAHRAGA 01/02/2012 – SOFBOL 08/02/2012 – BADMINTON 15/02/2012 – B/ SEPAK 22/02/2012 – B/JARING 29/02/2012 – OLAHARAGA 07/03/2012 – SOFBOL 21/03/2012 – BADMINTON 28/03/2012 – B/SEPAK 04/04/2012 – B/JARING 11/04/2012 – OLAHRAGA 18/04/2012 – SOFBOL 25/04/2012 – BADMINTON 02/05/2012 – B/SEPAK 09/05/2012 – B/JARING 16/05/2012 – OLAHRAGA 23/05/2012 – SOFBOL 13/06/2012 – BADMINTON 20/06/2012 – B/SEPAK 27/06/2012 – B/JARING 04/07/2012 – OLAHRAGA 11/07/2012 – SOFBOL 18/07/2012 – BADMINTON 29/08/2012 –B/SEPAK 05/09/2012 – B/JARING 12/09/2012 – SK .PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 DESA JAYA JADUAL AKTIVITI KOKURIKULUM 2012 UNIT BERUNIFORM 12.40 TENGAHARI 18/01/2012 01/02/2012 15/02/2012 29/02/2012 21/03/2012 04/04/2012 18/04/2012 02/05/2012 16/05/2012 13/06/2012 27/06/2012 11/07/2012 25/07/2012 08/08/2012 29/08/2012 12/09/2012 26/09/2012 10/10/2012 31/10/2012 RAMADHAN SPT BIASA SUKAN DAN PERMAINAN 05.

ANISA SEMUA GURU AZNEE MASKELE SOM AMRAN PENYELA RAS NORAINI 5 6 7 .PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 DESA JAYA OLAHRAGA 19/09/2012 – SOFBOL 26/09/2012 – BADMINTON 03/10/2012 – B/SEPAK 10/10/2012 – B/JARING 17/10/2012 – OLAHRAGA 31/10/2012 – SOFBOL BULAN RAMADHAN TIADA AKTIVITI JADUAL SEPERTI BIASA SK TAKWIN KO-KURIKULUM PERKARA 1 2 3 4 MESYUARAT PKKP KOKURIKULUM SOFBOL KEMAHIRAN 1 MESYUARAT AGONG UNIT BERUNIFORM MESYUARAT AGUNG RUMAH RUMAH SUKAN MERENTAS DESA MURID TAHAP 2 MARLIDUR RASUL SUKAN TAHUNAN PENYERAHAN BUKU AKTIVITI (KEPADA GURU BESAR) KOKURIKULUM (TAKLIMAT KHAS UNIT BERUNIFORM) TARIKH 05/01/1 2 12/01/1 2 16/01/1 2 20/01/1 2 06/02/1 2 19/02/1 2 23/02/1 2 07/03/1 2 SEKOL AH / / / / / / / / ZON DAERA H TINDAKA N SEMUA GURU TG.

ANISA ROSLIZA ADLI SEMUA GURU NORAINI ROSMANJ AWATI AMRAN TG. ROSMANJ AWATI ROSMANJ AWATI AMRAN KGKT KGKT KHUZAIF AH SEMUA GURU DANIAL ROSMANJ AWATI ROSLIZA TG.ANISA TG. ANISA .PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 DESA JAYA SK 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 PERTANDINGAN IKATAN DAN SIMPULAN (KELAB DAN PERSATUAN) ”BUMI HIJAU” KOKURIA (BERCERTA TAHAP 2) PERTANDINGAN KAWAD SAMBUTAN HARI GURU KHIDMAT MASYARAKAT PERTANDINGAN MEMASAK ANTARA UNIT MESYUARAT KOKURIKULUM KALI KE 2 MAJLIS SAMBUTAN AWAL RAMADHAN PERTANDINGAN KRAFTANGAN SAMBUTAN AWAL 31 OGOS PERKHEMAHAN BERSEPADU PERKHEMAHAN BERSEPADU SAMBUTAN 31 OGOS PERTANDINGAN KEBUDAYAAN MESYUARAT KOKURIKULUM KALI KE 3 HARI PENYAMPAIAN HADIAH MESYUARAT AGUNG SESI 2012 KELAB DAN PERSATUAN MESYUARAT AGUNG SESI 2012 SUKAN DAN PERMAINAN MESYUARAT AGUNG SESI 2012 UNIT BERUNIFORM 06/04/1 2 27/04/1 2 25/04/1 2 16/05/1 2 16/05/1 2 13/06/1 2 11/07/1 2 11/07/1 2 01/08/1 2 15/08/1 2 27/08/1 2 15/09/1 2 16/09/1 2 03/09/1 2 12/09/1 2 27/09/1 2 13/11 / 12 05/11/1 2 06/11/1 2 07/11/1 2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / MOKHTA R.

ABD RAZAK MOHD DANIAL NORAZILAWATI ROSMANI NORHARMA ROSLIZA BT ABD RAZAK MOHD MOKHTARUDDIN HAJAH AZIZAH NAWI HAJAH HASLINA ROZILAH AMRAN FATAHIYA HAJAH AZIZAH NAWI HAJAH HASLINA ROSLIZA ABD RAZAK MOHD MOKHTARUDDIN ROSMANI NORHARMA FATAHIYA NORAZILAWATI MOHD DANIAL TAJUK PERATURAN PERBARISAN /SEKOLAH YURAN KAHADIRAN PAKAIAN MURID PEPERIKSAAN / UPSR HARI KEPUTERAAN(SAW) KSSR KOKURIKULUM CARA-CARA MENGHORMATI GURU /RAKAN SEBAYA KEBERSIHAN BILIK DARJAH PUSAT SUMBER MURID CEMERLANG 13 14 15 16 17 18 19 02-06 APRIL 09-13 APRIL 16-20 APRIL 23-27 APRIL 30 APRIL-04 MAY 07-11 MAY 14-18 MAY KECERIAAN BINA INSAN KEPENTINGAN B INGGERIS MAKANAN SEIMBANG SAINS SEDEKAH HARI GURU .PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 DESA JAYA SK GURU BERTUGAS MINGGU TARIKH PERSEKOL AHAN 1 02-06 JAN 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 09-13 JAN 16-20 JAN 23-27 JAN 30 JAN-03 FEB 06-10 FEB 13-17 FEB 20-24 FEB 27 FEB – 02 MAC 05-09 MAC 19-23 MAC 26-30 MAC NAMA GURU BERTUGAS MOHD ADLI ROSLIZA BT OSMAN HAJI MOHAMMAD AZAM CHE NORIZAN HAJAH MASKELESOM SITI NURUL AIN KHUZAIFAH MADIHAH AZIZAH SAHI AZNEE FAZILAH NORAINI SALASIAH ROSMANJAWATI TG. ANISA AMRAN ZAINANI NOREHA ROSLIZA BT.

ANISA ROSMANJAWATI SALASIAH NORAINI AZNEE FAZILAH AZIZAH SAHI MADIHAH KHUZAIFAH SITI NURUL AIN MASKELESOM CHE NORIZAN HAJI MOHD AZAM MOHD ADLI AMRAN ROSLIZA ABD RAZAK HAJI MOHD AZAM CHE NORIZAN HAJAH MASKELESOM SITI NURUL AIN KHUZAIFAH MADIHAH AZIZAH SAHI AZNEE FAZILLA NORAINI SALASIAH ROSMANJAWATI TG ANISA AMRAN ZAINANI NOREHA ROSLIZA OSMAN MOHD DANIAL NORAZILAWATI ROSMANI NORHARMA HAJAH AZIZAH NAWI MOHD MOKHTARUDDIN ROZILAH HAJAH HASLINA FATAHIYA KERJAYA SPBT SEJARAH ISRAK DAN MIKRAJ PERKHEMAHAN SOLAT NEGERI PAHANG RAMADHAN KEBERKATAN SOLAT TARAWIH NUZUL AL QURAN HARI RAYA PUASA HARI KEMERDEKAAN KAUNSELING 1 MALAYSIA RUKUN NEGARA PRA SEKOLAH LAGU NEGARAKU KELAS TAMBAHAN PENDIDIKAN MORAL HARI KEPUTERAAN SULTAN PAHANG PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKHIR TAHUN SK PERHATIAN .PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 DESA JAYA 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 21-25 MAY 11-15 JUN 18-22 JUN 25-29 JUN 02-06 JULY 09-13 JULY 16-20 JULY 23-27 JULY 30JULY -03 OGOS 06-10 OGOS 13-17 OGOS 27-31 OGOS 03-07 SEPT 10-14 SEPT 17-21 SEPT 24-28 SEPT 01-05 OKT 08-12 OKT 15-19 OKT 22-26 OKT 29 OKT-02 NOV 05-09 NOV ROSLIZA OSMAN NOREHA ZAINANI AMRAN TG.

SILA BUAT CATATAN MINGGUAN ( BUKU YANG DISEDIAKAN) DI PEJABAT .MEMASTIKAN SETIAP PERKARA .GURU BERTUGAS HENDAKLAH MEMASTIKAN P/SYSTEM/CD DSNYA BERADA DALAM KEADAAN BAIK.GURU BERTUGAS MESTILAH MEMASTIKAN BENDERA DI PASANG SEBELUM 7.MEMASTIKAN PERSEKITARAN /SUASANA MURID DALAM KEADAAN BAIK .BUKU KELUAR MASUK MURID /GURU .BERTANGGUNGJAWAB MENGHANTAR /MENGAMBIL MURID SAKIT.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 DESA JAYA SK .00 PAGI DAN DI TANGGALKAN PADA PKL 5.00 PTG SETIAP HARI. . .DIMAKLUMKAN KEPADA GB ATAU GPK TERLEBIH DAHULU. . .

21 1.11 1.22 1.4 2. dan kebangsaan. Membuat analisa. Menyediakan anggaran perbelanjaan sukan untuk setahun. Menentukan kegiatan sukan dan balapan dan padang di sekolah berjalan dengan lancar. masa.6 1. Merentas Desa. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat zon. Menentukan takwim dan jadual aktiviti kokurikulum sekolah. daerah. Menyediakan borang keahlian. Menentukan segala alatan sukan.3 2. Memastikan penglibatan pelajar secara menyeluruh. berkhemah atau menjalankan aktiviti berpersatuan. Menjalankan pentadbiran dan pengurusan asas hal-hal yang berhubung dengan sukan. Menguruskan kenderaan/pengangkutan untuk ahli-ahli sukan sekolah untuk pergi ke sesuatu tempat pertandingan. Menyusun rancangan dan kegiatan semasa. negeri.4 1. Membahagikan murid-murid mengikut rumah sukan. Menyediakan laporan tahunan.24 1. dan kegiatan-kegiatan lain. Menentukan tarikh Temasya Sukan Tahunan.12 1. padang. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah. mingguan.13 1.16 1.10 1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun. Hari Pendidikan.5 1.20 1.23 1.1 2.17 1. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum.2 1. dan tahunan.2 2.6 2.19 1.9 1. Merekodkan segala kegiatan sukan dan permainan. dan kelab/persatuan di peringkat zon. 2. Memastikan konsep sukan untuk semua dan 1 Sukan 1 Murid dilaksanakan di sekolah. dan kebangsaan jika sekolah terlibat mengambil bahagian. negeri. Hari Kokurikulum. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan. Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan. Membantu guru besar menetapkan guru rumah sukan. Menyelaras kegiatan/latihan rumah sukan sesuai dengan hari.7 Mendaftarkan ahli-ahli.1 1. penggal. pasukan pakaian seragam.5 2. Memberi pengikhtirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing. Menentukan keselamatan murid-murid sewaktu bersukan. dan tempat Mengatur lengkap rancangan untuk sukan dan permainan.7 1.0 PENYELARAS/PENASIHAT SUKAN DAN PERMAINAN 2. daerah.14 1.3 1. dan gelanggang dapat digunakan pada bila-bila masa diperlukan.8 1. kokuria. mengesan kelemahan dan kemajuan pencapaian sukan dan mengambil tindakan yang positif bagi meninggikan lagi mutu sukan sekolah di mana perlu.18 1.15 1. Mencatat dan merekod kehadiran murid. Menyediakan laporan-laporan lengkap mengenai aktiviti pertandingan sukan. Menyenaraikan peraturan sukan dan permainan.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA BAB IV BIDANG TUGAS JAWATANKUASA UNIT KOKURIKULUM 1.0 JAWATANKUASA INDUK KOKURIKULUM 1. Mengawasi dan menentukan keselamatan alat-alat sukan. .25 Merancang aktiviti kokurikulum sekolah – Rancangan Jangka Panjang/Pendek.

2 4. dan tahunan. Menyediakan laporan tahunan.5 Menubuhkan jawatankuasa. Menyusun rancangan dan kegiatan semasa. Menyenaraikan peraturan pasukan pakaian seragam. dan kebangsaan. Menguruskan penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah. dan kebangsaan dengan baik dan teratur.0 GURU PEMIMPIN/PENASIHAT 5. Merekodkan segala aktiviti pasukan pakaian seragam masing-masing. zon. .7 4. 5. Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktiviti disediakan.8 Mendaftarkan ahli-ahli.0 PENYELARAS/PENASIHAT KELAB/PERSATUAN 3. Merekodkan segala aktiviti kelab/persatuan.1 6. daerah. negeri. penggal.4 3. daerah. kelab/persatuan.6 5. penggal. Mendapatkan surat kebenaran. Mengelola rancangan lawatan sambil belajar.9 4.4 5. Mendapatkan peruntukan/bantuan dari PPD/JPNP/PIBG/sekolah/ibu bapa. 6. 4. Memastikan adanya perlembagaan dan peraturan unit masing-masing. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.1 5.5 5. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan sukan. Mencatat dan merekod kehadiran murid. Menyediakan borang keahlian. Mengenalpasti bilangan dan kelayakan murid.8 5. Mendaftarkan keahlian Pasukan Pakaian Seragam kepada PPD/Badan Induk. negeri.6 4.2 3. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam perlembagaan. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid.3 4. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diuruskan dengan baik. mingguan. Mengenalpasti destinasi lawatan. Menyenaraikan peraturan kelab/persatuan.4 6. Mencatat dan merekod kehadiran murid. Menentu dan merancang kewangan bagi tiap-tiap pasukan.7 5. mingguan.10 5.7 3.11 5.2 6. dan agensi luar. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang telah ditetapkan. dan kebangsaan.1 3.3 3. dan tahunan.4 4. Menyediakan laporan tahunan. dan pasukan pakaian seragam.2 5. Menyertai kegiatan peringkat zon.1 4.3 5.5 4.3 6.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 3. daerah.8 4. Menyediakan borang keahlian.5 3. negeri. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli pasukan. Menghadiri mesyuarat peringkat zon.0 PENYELARAS/PENASIHAT PASUKAN PAKAIAN SERAGAM 4.0 JAWATANKUASA LAWATAN DAN REKREASI 6.10 Mendaftarkan ahli-ahli.9 5. Menyusun rancangan dan kegiatan semasa.12 Memastikan mesyuarat agung diadakan bagi tujuan melantik AJK.6 3.

2 PPD/JPN Pahang.0 PENGERUSI 8. 6.9. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya.9.9 7.9.6 7. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh GPK Kokurikulum dan Guru Besar dari semasa ke semasa.9.2 8.0 JAWATANKUASA PERAYAAN DAN UPACARA RASMI SEKOLAH 7. Mengadakan aktiviti dalam lawatan.9.3 Persiapan tempat 7.7 7.6 Hiasan pentas 7.8 7. Menentukan hari-hari perayaan atau upacara rasmi sekolah. 7.1 7.9.4 8.4 7.8 6.11 8.1 Ibu bapa/penjaga.5. Menentukan tarikh.5 Pengacara 7.11 Disiplin dan keselamatan 7.12 Kebersihan 7.3 8. .2 Sambutan/protokol 7.9. Membuat jadual lawatan yang terperinci. Menentukan tetamu kehormat dan jemputan. Membuat anggaran perbelanjaan dan pertandingan jika ada. dan tempat.9. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan.1 Jemputan 7. masa.7 Siaraya 7.5 7.1 8.15 Penyelaras upacara Menentukan jadual kerja dan senarai semak Laporan dan penilaian perjalanan majlis.9.9.4 Jamuan 7. 6.14 Pameran 7.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 6. dan tahunan.9.10 Publisiti 7.9.3 Dari tempat yang hendak dilawati. Memastikan guru dan peserta mesti akur kepada peraturan dan syarat-syarat lawatan yang telah ditetap dan diluluskan oleh JPN Pahang.10 7.5 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab ke atas kesempurnaan mesyuarat.8 Hadiah 7.5. penggal.9 Menubuhkan jawatankuasa. Mengadakan mesyuarat JK sebelum dan selepas. Laporan hasil lawatan dan perbelanjaan.3 7. 6.6 6.9. Perhubungan dengan agensi-agensi dan jabatan-jabatan lain.13 Persembahan 7.9 Buku Program 7.9.9. Membincangkan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik dan sempurna.5. Menyediakan aturcara program. Mengagihkan tugas jawatankuasa kecil.7 6.2 7. 7.

7 10.0 NAIB PENGERUSI 9. 10.2 14. 13.0 .1 11.2 10. Membantu tugas-tugas bendahari menyiapkan penyata kira-kira unit masingmasing. AHLI JAWATANKUASA 14.8 Menyelaras semua kerja urusetia untuk merancang dan mengelolakan aktiviti. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh GPK Kokurikulum dan Guru Besar dari semasa ke semasa. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat. Menjalankan tugas sebagai membantu/merancang/memberi idea bagi kelancaran aktiviti persatuan masing-masing.6 10.5 10. Membantu tugas-tugas setiausaha dalam melancarkan tugasan.0 SETIAUSAHA 10.3 Menghadiri mesyuarat/perjumpaan kelab/persatuan atau pasukan pakaian seragam masing-masing.1 14.4 10. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh GPK Kokurikulum dan Guru Besar dari semasa ke semasa.1 10.3 10. Menyediakan penyata kewangan untuk mesyuarat agung.2 9.6 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan unit masing-masing. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat / laporan kegiatan-kegiatan.2 12. Menyediakan / mencetak sijil-sijil penyertaan / penghargaan. 11. Membantu tugas-tugas pengerusi.1 14. Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas pembetulannya. Menyediakan penyata kira-kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 9.3 12. Menyimpan dokumen.3 Memangku jawatan pengerusi semasa ketiadaannya.0 13.2 Menjalankan tugas-tugas bendahari sewaktu ketiadaannya.5 12.1 12. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta dalam mesyuarat AJK.1 9. BENDAHARI 12. Menguruskan hal-hal surat menyurat. Mendapatkan maklumat terkini ahli. PENOLONG BENDAHARI 13. Mempengerusikan biro-biro kecil sekiranya dilantik.4 12.0 PENOLONG SETIAUSAHA Menjalankan tugas-tugas setiausaha semasa ketiadaannya.2 12.0 11. Mencatatkan kehadiran ahli-ahli.

1 JURUAUDIT Memeriksa secara terperinci laporan kewangan kelab/persatuan atau pasukan pakaian seragam serta mengesahkannya sebelum mesyuarat agung setiap unit diadakan.0 15.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 15. .

2 2. 1. Memberi latihan yang mencukupi dan terkawal. 2.10 . contohnya bola jaring tidak digunakan sebagai bolasepak. mudah diambil/disimpan. Guru pemimpin hendaklah memastikan kawasan untuk diadakan aktiviti adalah.2 Bebas dari ancaman/gangguan binatang buas/berbisa.11 1. bukan mengikut citarasa sendiri.5. 1.0 PERATURAN MENGGUNAKAN ALATAN SUKAN 2.7 2.1 Memastikan murid menggunakan alatan dengan betul. 1. pastikan kawasannya dibersihkan terlebih dahulu dan sebarang objek yang membahaya dibuangkan di tempat yang ditentukan atau ditanam dengan tujuan untuk keselamatan pengguna akan datang.4 2.6 2.12 2.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA BAB V PERATURAN DAN LANGKAH KESELAMATAN 1. Pastikan murid mendapat masa rehat yang mencukupi sebelum memulakan sesuatu aktiviti baru.2. Bekalan ubatan yang mencukupi.4 1.2.2. Stok alatan disimpan dengan kemas untuk memastikan keselamatan. Peralatan sukan hanya boleh dikeluarkan oleh guru atau murid dengan kebenaran guru.3 2. Segala penggunaan alatan mestilah direkodkan. 1.1 2.2. lebih-lebih lagi bila menggunakan alatan tajam dan membahayakan Memberi peringatan tentang keselamatan diri kepada murid-murid setiap kali hendak memulakan sesuatu aktiviti. Tempat khas bagi alatan membahaya (tajam dan berat). Adalah diingatkan guru dan murid wajib memakai pakaian yang sesuai untuk Pendidikan Jasmani dan semasa latihan sukan.9 1. 2. seorang guru penasihat mesti ada bersama.4 Mempunyai kelengkapan asas yang mencukupi dan mudah dihubungi jika berlaku kecemasan.2 Mendapatkan kebenaran ibu bapa/penjaga murid untuk anak-anak jagaan mereka menyertai aktiviti pasukan pakaian seragam. Pemulangan alatan sukan mestilah dilakukan oleh guru.8 1. Mengadakan jadual bertugas untuk mengelakkan murid yang sama melakukan banyak kerja.2 Melakukan aktiviti seperti yang diarahkan oleh guru.1 Bukan kawasan bencana alam.3 Bebas dari wabak penyakit. Setiap aktiviti/kerja. Nisbah 10 orang murid – 1 orang guru.5 1. Memberi penerangan yang jelas tentang peraturan menggunakan alatan terutama alatan yang membahaya dan tajam.9 2. Membuat peraturan. Jumlah peserta yang berpatutan dengan bilangan guru penasihat. Murid boleh membantu. Semua alatan tajam dan mudah pecah.10 1. Sebelum meninggalkan kawasan aktiviti. dan mudah dilihat.5 Stor sukan adalah tempat larangan untuk murid kecuali dengan kebenaran guru. harus diletakkan di tempat yang selamat dan yang telah disediakan. Semasa menggunakan alatan sukan.5. Tidak menggunakan banyak jenis alatan dalam satu-satu masa.8 2. guru mestilah.6 1.1 1.7 1.3 1. Guru-guru hendaklah sentiasa menegaskan tentang keselamatan menggunakan alatan. 2.0 SEMASA MENYERTAI AKTIVITI PASUKAN PAKAIAN SERAGAM 1. 1.

2 5.4 Guru hendaklah tahu taraf kesihatan murid.0 SEMASA MENJALANKAN LATIHAN SUKAN 3.6 4.2 Mempunyai alas/tilam yang sesuai dan selamat.4. 3. Memastikan murid tidak membuat lompatan selagi murid terdahulu belum lagi beredar dari kawasan mendarat dan berada di kawasan selamat.4.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 3. Jurulatih. Balingan/lontaran seterusnya tidak dibuat selagi tidak mendapat arahan guru. Peralatan hanya boleh dibawa keluar dari stor sukan apabila diarahkan oleh guru. Lompat Jauh: 4. 4.1 Padang dan gelanggang bebas dari sebarang objek membahaya atau keadaan yang boleh mendatangkan bahaya/kecederaan kepada murid. Cara memegang/membaling/melontar mestilah ditunjukkan dengan jelas dan didemonstrasikan oleh guru terlebih dahulu. .1 5.1 4.4 4. Kawasan balingan/lontaran mestilah jauh dari kawasan acara lain dan pastikan tidak ada murid lain yang tidak berkenaan menghampiri kawasan acara ini dijalankan.5. 4. 4.7 5.5. 3.6 5. Pastikan juruukur dan pemungut alatan telah keluar dari kawasan balingan dan berada di kawasan selamat.2 Peralatan berada dalam keadaan baik dan selamat digunakan.1 Kawasan mendarat/pasir tidak terdapat objek bahaya.3 Pasir hendaklah digembur dahulu sebelum digunakan. Peralatan hanya boleh dibawa keluar dari stor sukan apabila diarahkan oleh guru. Lompat Tinggi.4.5 4.3 5.guru penasihat mesti ada bersama ketika murid membuat latihan. 3. 4. Kawasan latihan tiada objek bahaya dan bebas daripada sebarang gangguan binatang buas/berbisa dan murid yang tidak berkenaan.3 3. Lompatan hanya dilakukan apabila mendapat arahan daripada guru.4.0 BALINGAN 5. semua peralatan hendaklah disimpan semula di stor sukan untuk mengelakkan daripada digunakan oleh murid lain yang boleh mendatangkan berbagai kemungkinan.5.1 3.3 4.5 5.7 Guru mesti ada bersama setiap kali murid membuat latihan. Selepas selesai latihan.1 Tiang dan palang berkeadaan baik dan selamat.2 3.2 Pasir cukup untuk menampung jatuhan murid. Jurulatih/guru penasihat mesti menerangkan dengan jelas semua peraturan permainan dan langkah keselamatan dalam permainan. Semua murid mestilah berada di belakang kawasan balingan/lontaran apabila lontaran dibuat.5 Guru mesti ada bersama setiap kali murid membuat latihan.4 5.2 4.0 LOMPATAN 4. 4. Jurulatih/guru penasihat mesti memastikan.

3 6. Memberi latihan menggunakan spike secukupnya supaya tidak mendatang masalah kecederaan ketika murid memakainya ketika bertanding. pecutan.2 6. teknik larian. bebas dari sebarang gangguan.4 6.1 6. Cara memegang baton.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 6. dan penamat mestilah ditunjukkan dengan jelas dan didemonstrasikan oleh guru terlebih dahulu.6 Guru mesti ada bersama setiap kali murid membuat latihan. Peralatan hanya boleh dibawa keluar dari stor sukan apabila diarahkan oleh guru. Memastikan alatan berada dalam keadaan baik dan selamat. Kawasan lorong larian tiada objek bahaya.5 6.0 ACARA BALAPAN 6. .

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA .

DAN MSSM JADUAL PENGELOLAAN KEJOHANAN 2012 BIL PERMAINAN JENIS PERTANDINGAN JANTINA MSS ZON JEMPUL TEMPAT TARIKH PENGGAL SATU MSSD MARAN TEMPAT TARIKH SMTAA CHENUR SMKJ16 SMK MARAN 2 SMKJ2 Terus ke peringkat daerah Maran SMKJ10 ZON CHENUR SMKJ18 SMK DESA JAYA SMK SERI JENGKA MSSD MARAN SM(T) CHENUR ZON JENGKA SMKJP SMK KG AWAH SKJP2 1-3 FEB 3-5 APRIL 27-29 FEB 17-19 APRIL 4 FEB 29 MAC 26-29 MAC 5-8 MAC 24-26 APRIL 20-23 MAC 7-9 FEB 14 MAC MARAN 13-14 MAC 14-16 FEB 9-11 APRIL LIPIS ROMPIN 21-23 FEB 9-12 APRIL 27-29 MAC PEKAN JERANTUT TEMERLOH KUANTAN 11-15 APRIL 11-13 MEI 2-5 APRIL 21-24 FEB MSS PAHANG TEMPAT TARIKH JERANTUT CAMERON BENTONG MARAN RAUB 9-12 FEB 9-11 APRIL 9-12 FEB 2-5 MEI 18 FEB 1 2 3 4 5 6 PING PONG CATUR BOLA TAMPAR BOLA BALING MERENTAS DESA BOLA SEPAK INDIVIDU INDIVIDU ANTARA SEKOLAH ANTARA SEKOLAH INDIVIDU ANTARA SEKOLAH B12/18 B12/15/18 B12/18 B12/18 B12/15/18 B12 B15 B18 7 8 9 10 BOLA JARING BALAPAN & PADANG HOKI SEPAK TAKRAW ANTARA SEKOLAH ANTARA SEKOLAH ANTARA SEKOLAH ANTARA SEKOLAH B12/15/18 B12/15/18 B12/18 B12 B15/18 Kompleks MSN 11 12 BADMINTON SOFBOL INDIVIDU ANTARA SEKOLAH B12/15/18 B12/18 .PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA MAJLIS SUKAN SEKOLAH DAERAH MARAN. MSS PAHANG.

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful