PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA BUKU PANDUAN UNIT KOKURIKULUM TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU SK.

DESA JAYA PENDAHULUAN Syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izinNya, dapat juga saya menyiapkan satu tugasan sebagai satu tanggungjawab bersama bagi memartabatkan profesion perguruan khususnya di Sekolah Kebangsaan Desa Jaya. Walaupun masih dianggap kurang sempurna, namun sekurang-kurangnya dapat menampung sedikit sebanyak keperluan dalam menangani isu-isu tugas, tanggungjawab, dan peranan setiap warga sekolah dari segi pemantapan standard dan kualiti yang diperlukan. Isi kandungan buku panduan ini meliputi bidang-bidang seperti berikut: Teras Perkhidmatan Pendidikan – perkara pokok dalam profesion keguruan yang perlu diketahui oleh setiap warga pendidik. Standard Kualiti Fizikal Sekolah – fokus kepada stor sukan, peralatan sukan, padang, dan gelanggang. Senarai Tugas – komitmen yang seharusnya diketahui oleh setiap warga sekolah bagi menentukan halatuju peranan masing-masing di sekolah. Senarai Jawatankuasa dan Bidang Tugas – tugasan secara kumpulan yang melambangkan semangat kerjasama dan kekitaan dalam sesebuah organisasi. Lampiran – peraturan dan pekeliling sebagai had atau batasan kerja yang perlu diikuti agar tidak lari dari matlamat sebenar pendidikan menuju Wawasan Pendidikan Negara dan Wawasan 2020. Akhirnya marilah bersama-sama, kita menghayati dan mempraktikkannya setakat yang kita mampu demi kemajuan sekolah yang kita sayangi. Terima kasih kepada mereka yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kita semua. Semoga Allah jua yang akan membalas segala sumbangan budi baik yang dicurahkan

”SEKOLAH KITA TANGGUNGJAWAB KITA”.

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA

ISI KANDUNGAN Muka Surat • • • • • Pendahuluan Isi Kandungan Sekapur Sireh Guru Besar Seulas Pinang GPK Kokurikulum Bab I – Teras Perkhidmatan Pendidikan 1.1 Rukunegara 1.2 Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1.3 Falsafah Pendidikan Islam 1.4 Etika Kerja Islam 1.5 Ikrar Guru 1.6 Teras Perkhidmatan Cemerlang 1.7 Nilai Teras Sekolah Rendah 1.8 Budaya Kerja Sekolah Bab II – Erti Kokurikulum 2.1 Definisi Kokurikulum 2.2 Konsep Kokurikulum 2.3 Matlamat Kokurikulum 2.4 Strategi Kokurikulum 2.5 Pelaksanaan Kokurikulum Bab III – Standard Kualiti Fizikal Sekolah 3.1 Standard Kualiti Stor Sukan 3.2 Standard Kualiti Padang dan Gelanggang 3.3 Standard Kualiti Dokumen Pengurusan 3.4 Buku Panduan Perancangan Tahunan Bab IV – Pengurusan Kokurikulum Sekolah 4.1 Organisasi Pengurusan Kokurikulum Sekolah 4.2 Carta Organisasi Sekolah 4.3 Carta Organisasi Kokurikulum 4.4 Jawatankuasa Induk Kokurikulum 4.5 Jawatankuasa Sukan dan Permainan 4.6 Jawatankuasa Pasukan Pakaian Seragam 4.7 Jawatankuasa Kelab dan Persatuan 4.8 Jawatankuasa Lawatan dan Rekreasi 4.9 Jawatankuasa Perayaan dan Upacara Rasmi Sekolah 4.10 Jawatankuasa Kokuria 4.11 Jadual Waktu Aktiviti Kokurikulum Bab V – Prestasi Sukan, PSS, dan Kokuria 2005 – 2010 5.1 Carta Pencapaian Bab VI – Bidang Tugas Jawatankuasa Unit Kokurikulum 6.1 Jawatankuasa Induk Kokurikulum 6.2 Penyelaras/Penasihat Sukan dan Permainan 6.3 Penyelaras/Penasihat Kelab dan Persatuan 6.4 Penyelaras/Penasihat Pasukan Pakaian Seragam 6.5 Guru Pemimpin/Penasihat 6.6 Jawatankuasa Lawatan dan Rekreasi 6.7 Jawatankuasa Perayaan dan Upacara Rasmi Sekolah

• •

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 • Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa Juruaudit

Bab VII – Peraturan dan Langkah Keselamatan 7.1 Semasa Menyertai Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam 7.2 Peraturan Menggunakan Alatan Sukan 7.3 Semasa Menjalankan Latihan Sukan 7.4 Lompatan 7.5 Balingan 7.6 Acara Balapan Bab VIII – Takwim Kokurikulum Sepanjang 2011 o Takwim MSSD, MSSP, dan MSSM o Januari o Februari o Mac o April o Mei o Jun o Julai o Ogos o September o Oktober o November

KEMAHIRAN. PENGETAHUAN. . NILAI DAN SIKAP SERTA BERAZAM MELAHIRKAN PELAJAR YANG BERBAKAT. PASUKAN UNIT BERUNIFORM. BERDISIPLIN DAN MEMPASTIKAN SEMUA PELAJAR TERLIBAT DALAM AKTIVITI BERPERSATUAN.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA VISI SEKOLAH KEBANGSAAN DESA JAYA GEMILANG (KOKURIKULUM) 2015 MISI SEKOLAH KEBANGSAAN DESA JAYA AKAN MEWUJUDKAN IKLIM SEKOLAH YANG KONDUSIF DENGAN MENGINTERGRASIKAN.KOKURIA SERTA SUKAN DAN PERMAINAN SEKURANG-KURANGNYA 30 % TERLIBAT KE PERINGKAT DAERAH DAN NEGERI.

dan sehinggalah ke peringkat kebangsaan. EN. Walaupun penglibatan dalam kokurikulum kini telah diambilkira dalam permohonan murid ke sekolah berasrama penuh.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA SEKAPUR SIREH GURU BESAR Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh. AZER BIN MAMAT GURU BESAR SK. Selaras dengan hasrat menjadikan kokurikulum sebagai pelengkap dan pembina sahsiah murid yang berdaya saing dan menjadikan generasi pewaris yang terbilang. Semoga dengan gabungan tenaga guru dan murid. negeri. kita akan dapat menempatkan diri kita terbaik dalam apa jua pertandingan yang diadakan pada peringkat zon. Semoga dengan kerjasama semua pihak dan pendekatan yang bijak akan menjadikan kegemilangan kokurikulum milik kita bersama. Akhir sekali terima kasih kepada GPK Kokurikulum. staf sokongan. semua guru. DESA JAYA . maka adalah diharapkan semua pihak akan sentiasa berusaha ke arah hasrat dan tujuan bersama itu agar matlamat organisasi tercapai. namun peningkatan dalam bidang akademik juga haruslah seiring malah lebih cemerlang lagi dalam melengkapkan diri murid untuk menghadapi cabaran yang akan datang selaras dengan hasrat Wawasan 2020. Usaha dan latihan yang sistematik dan berterusan serta kerjasama erat antara guru dan disiplin yang tinggi dari pihak murid pasti akan memberikan kejayaan yang gemilang. Syukur dan tahniah kepada Unit Kokurikulum kerana telah berjaya menerbitkan Perancangan Unit Kokurikulum 2012 yang bakal menjadi panduan dalam menjayakan aktiviti kokurikulum sekolah khususnya dan aspek pengurusan kokurikulum amnya. dan murid-murid yang sentiasa gigih menyumbang dan bekerjasama dalam menjayakan aktiviti kokurikulum khasnya dan menjayakan hasrat pendidikan negara amnya. daerah.

penerbitan Perancangan Unit Kokurikulum Sesi 2012 ini mungkin akan dapat membantu dan meringankan sedikit bebanan tugas guru dalam melaksanakan aktiviti kokurikulum di sekolah dengan hasrat murni menjadikan ia wadah untuk melahirkan generasi pewaris yang beradab dan berdaya saing.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA SEULAS PINANG ( KENANGAN TERAKHIR BERSAMA SKDJ) 27 DIS 2011 GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh. Dengan penuh rasa syukur. terima kasih. dan murid-murid SK. DESA JAYA . intelek. NORHISHAM BIN ARIFFIN GPK KOKURIKULUM SK. seterusnya dapat memupuk nilai kerjasama dan disiplin yang tinggi di kalangan murid-murid. staf sokongan. Di samping menjalankan pelbagai aktiviti kokurikulum. emosi. insyaAllah. Sekian. Sekali lagi diucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua guru. dan jasmani. tenaga. Semoga dengan usaha gigih guru pemimpin akan dapat memberikan impak yang mendalam dalam jiwa anak didik kita khususnya melalui pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Ini adalah penting untuk meneruskan kelangsungan hidup muridmurid bagi mencapai cita-cita dan hasrat murni mereka bila dewasa kelak. Segala kerjasama dan sumbangan yang telah diberikan oleh semua pihak akan mendapat ganjaran daripadaNya. Dengan tema “Kokurikulum Asas Pembinaan Sahsiah” adalah diharapkan segala aktiviti yang dijalankan akan dapat meningkatkan perkembangan murid selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi rohani. dan wang ringgit dalam menjayakan hasrat pendidikan kokurikulum yang membentuk keperibadian murid yang mulia agar menjadi cemerlang. Perkembangan semasa ini menjadikan tanggungjawab guru kita lebih luas bukan sahaja di bilik darjah namun merangkumi segala aspek luar bilik darjah yang bakal memberikan cabaran dan pengorbanan masa dan tenaga dalam menjayakan visi dan misi sekolah.DESA JAYA dalam menjayakan aktiviti kokurikulum khususnya dan mendidik sahsiah murid amnya. dan terbilang. faktor keselamatan murid harus diutamakan. Selaras dengan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia menjadikan aktiviti kokurikulum sebagai satu wadah untuk membentuk sahsiah murid yang cemerlang. Syukur dan terima kasih atas segala kerjasama dan sumbangan yang diberikan oleh semua guru. kakitangan sokongan. gemilang. dan murid-murid yang telah mengorbankan masa. mempunyai jati diri. EN. dan berketrampilan.

dan pandangan hidup hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA BAB I TERAS PERKHIDMATAN PENDIDIKAN 1. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. rakyat Malaysia. memelihara satu cara hidup demokratik. bertanggungjawab. berketrampilan. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut.3 FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah satu usaha untuk menyampaikan ilmu kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah bagi membentuk sikap. berakhlak mulia. emosi.2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Maka kami. keperibadian. masyarakat. dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. dan negara. rohani. kemahiran. dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.1 RUKUNEGARA Bahawasanya negara kita Malaysia. 1. masyarakat.      Kepercayaan Kepada Tuhan Kesetiaan Kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-undang Kesopanan dan Kesusilaan 1. mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. alam sekitar. .

 Mendukung terus cita-cita kami terhadap tugas kami dan menyatakan keyakinan kami pada cita-cita murni pekerjaan kami. .8 TERAS PERKHIDMATAN CEMERLANG Berazam meninggikan mutu perkhidmatan Bekerja dengan penuh tanggungjawab Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan Negara Berpegang teguh kepada ajaran agama NILAI TERAS SEKOLAH RENDAH Rajin Usaha Berilmu Berfikir Amanah Berakhlak Mulia Ikhram BUDAYA KERJA SEKOLAH BAB I ERTI KOKURIKULUM 1. dan mengamalkan pengetahuan.4      ETIKA KERJA ISLAM Bekerja dengan azam mengabdikan diri kepada Allah Bekerja dengan ikhlas dan amanah Bekerja dengan tekun dan cekap Bekerja dengan semangat gotong-royong dan berpadu fikiran Bekerja dengan matlamat kebahagiaan manusia sejagat 1. 1.6       1.  Kami sedia berbakti kepada masyarakat dan negara kami.  Kami sentiasa menjunjung Perlembagaan Negara kami dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukunegara pada setiap masa. dan nilai yang dipelajari di bilik darjah. kemahiran.5 IKRAR GURU Bahawasanya kami. Guru Negara Malaysia. mengukuh.0 DEFINISI KOKURIKULUM “Kegiatan kokurikulum” ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid-murid peluang untuk menambah.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 1. dengan ini berikrar.7        1.

4 2. Jld. Dalam Warta Kerajaan bertarikh 31 Disember 1997.1 Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah dan setiap murid harus melibatkan diri.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA Dalam Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember 1967. Penyertaan dalam Pasukan Pakaian Seragam d. 94. 3.1 2.2.2. .5 Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental (intelek) dengan perkembangan rohani. Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid-murid berkualiti untuk keperluan masyarakat dan negara. jasmani. Akta Pendidikan 1996. 41. 2.6 Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan mengembirakan. Lain-lain kegiatan sebagaimana ditentukan oleh Menteri 2.2 Seimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan rohani. berasaskan kepada anggapan bahawa. 26.2.2 2. kegiatan ini dikenali sebagai KEGIATAN KUMPULAN. 3. 3.0 MATLAMAT 3. bakat.5 Membina dan meningkatkan disiplin murid.U.0 KONSEP KOKURIKULUM 2.2 3. maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental. Dengan andaian bahawa murid-murid tidak mendapat pengalaman tertentu di bilik darjah.3 Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan di kalangan murid dalam sekolah dan di antara sekolah. Perundangan A. Tambahan No. 5652 (Peraturan Kursus Pengajian) Sekolah 1956. jasmani. Semua murid boleh dididik dan boleh pula mendidik diri sendiri dan rakan sebaya. Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan. (A) 531. 3. Sebagai satu bidang pendidikan.3 2. dan emosi murid-murid.P. No. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam atau di luar bilik darjah mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti. Penyertaan dalam Persatuan dan Kelab c.2.4 Menbina dan meningkatkan minat dan bakat murid-murid dalam aktiviti yang diceburi. Penyertaan dalam Sukan dan Permainan b.2. dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif.1 Menyemai kesedaran murid-murid terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan. 3. rohani. Peraturan-peraturan (Kokurikulum Kebangsaan) telah memberi definisi kokurikulum iaitu: Kegiatan kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut: a. jasmani. Masyarakat juga turut bertanggungjawab memainkan peranan dalam mendidik murid-murid. penglibatan semua murid dan anggota masyarakat adalah perlu. dan emosi. minat. 2. No.

Melibatkan Jawatankuasa Bimbingan dan Kerjaya. Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG).1. dan nilai yang dipelajari di bilik darjah. 4. Kokurikulum merupakan satu saluran pembelajaran yang berasaskan gerak kerja yang terancang. Oleh itu aktiviti-aktiviti kokurikulum dapat menyediakan peluang kepada pelajar untuk menambah.0 STRATEGI Untuk mencapai matlamat tersebut. Merancang dengan teliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai matlamat yang dikehendaki. Menambahkan bilangan pasukan pakaian seragam.2 Kokurikulum adalah ”Kegiatan Kumpulan”.4 4.5 4. ”Kegiatan kokurikulum” ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 3.1.5 .3 5. 4. persatuan/kelab.8 Mewujudkan sekolah berwatak. mengukuh.7 Membina dan meningkatkan kerjasama dan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat. Menyelia dan menilai semua aktiviti secara sistematik dan berterusan. dan nilai-nilai yang telah dipelajari di dalam bilik darjah. 5. dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum. berikut adalah beberapa strategi pelaksanaannya.10 5.1.8 4.1 Definisi 5. kemahiran. 4. Merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan. kelab sukan dan permainan serta mempelbagaikan aktiviti tersebut dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu atau berkumpulan. Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid. mengamalkan pengetahuan. kemahiran.9 4. Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada semua pihak dari semasa ke semasa. guru-guru. Kokurikulum adalah kegiatan atau aktiviti selain mata pelajaran yang dipelajari dalam bilik darjah tetapi yang dianggap sebagai sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di sekolah. Melibatkan murid daripada semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum yang sesuai untuk tujuan pemupukan perpaduan. mengukuh.2 Memberi wajaran yang sesuai kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah. Gerakerja ini merupakan lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.1 4.0 PELAKSANAAN 5.6 4.7 4.1.4 5. dan murid-murid. Melibatkan murid dan pihak sekolah dalam aktiviti khidmat masyarakat.3 4.1 5. Kokurikulum adalah bidang pengajaran luar bilik darjah atau yang tidak formal.1. 3. dan mengamalkan pengetahuan.

kecintaan kepada alam semulajadi.2 Hakikat kokurikulum dalam program pendidikan Kokurikulum adalah sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. kebudayaan. dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani.1 Kegiatan kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi perkara yang berikut. Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-peraturan Pendidikan 1997. 5. d.4 Peruntukan Masa Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum seperti yang diwartakan dalam Warta Kerajaan No. ”Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. kemahiran. kemahiran yang mengandungi unsur-unsur intelek. kreativiti dan inovasi. kepimpinan. 27 bertarikh 28 Disember 1967 adalah seperti berikut. nilai. Penyertaan dalam persatuan dan kelab.3 Kandungan kegiatan kokurikulum di sekolah 5. Apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. Kokurikulum adalah aktiviti pembelajaran tidak formal yang berteraskan keperluan pelajar mengalami sendiri aktiviti-aktiviti kependidikan dalam keadaan sebenar. 11. keusahawanan. 5. 5652 Jld. kemahiran. emosi. d.2 Penyertaan dalam sukan dan permainan. dan sebagainya akan membantu pelajar menentukan hala tuju kehidupan masa depan yang terbilang.3. norma. 5. Penyertaan dalam pasukan pakaian seragam. pengalaman. unsur kebudayaan.7 5. kewarganegaraan dan kesetiaan kepada bangsa dan negara. rohani. c. Hobi dan rekreasi.6 Kokurikulum adalah wadah pembinaan jasmani.1. disiplin kendiri.1. dan latihan berteraskan konsep pendidikan dan pembangunan modal insan yang bersepadu dan menyeluruh. Pasukan pakaian seragam. a. pengalaman. Kegiatan kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut. Bil. e.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 5. Sukan dan permainan. mental. a. c. intergrasi nasional. dan rohani dengan menawarkan pelbagai pengetahuan. 5. Sekolah Rendah Tahun Peruntukan Masa 3 dan 4 90 minit seminggu 5 dan 6 180 minit seminggu . dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetuan”. Pengetahuan. Penyertaan dalam kegiatan-kegiatan lain sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri. b. b.3.

Melatih murid-murid mengisi masa lapang dengan kegiatan yang berfaedah di samping membina kesihatan dan kesejahteraan diri. YAB.1 5. bakat.3 5. nilai. dan bersatupadu dalam masyarakat. dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Rukunegara. fizikal.6 Kepentingan Kokurikulum Aktiviti kokurikulum itu penting bagi melengkapkan pengetahuan dan pengalaman muridmurid di sekolah. dan spiritual”. Menyediakan peluang kepada masyarakat untuk memberi sumbangan kepada sekolah.4 5. Menerusi aktiviti kokurikulum perkembangan sosial. minat dan bakat. Ahmad Badawi (1985) 5.7. Hasrat ini akan dapat dicapai jika generasi muda sekarang dapat diberi pendidikan yang seimbang dan sempurna. Memberi peluang dan galakan kepada murid-murid membuat kerja-kerja khidmat kepada masyarakat.7. Memaju dan mengembangkan minat.7. Datuk Seri Abdullah Hj.5. BAB II PENGURUSAN KOKURIKULUM 1. Pendidikan yang seimbang dan sempurna sentiasa memberi penekanan kepada keduadua aspek iaitu akademik dan gerak kerja kokurikulum.7 Peranan Kokurikulum 5.0 ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH .7 5.5 Tugas dan Tanggungjawab Guru 5. ”Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan ialah untuk mewujudkan suatu bangsa bercorak Malaysia yang bersatu padu dan dihormati. Memupuk semangat kewarganegaraan dan perpaduan.7. dan kemahiran murid-murid dalam bidang-bidang tertentu. Memberi murid-murid pengalaman berhubung.5 5.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA Setahun 18 kali perjumpaan 5. dapat diseimbangkan dengan perkembangan mental murid-murid.6 5.2 5.7.7. 5.8 Menyemai dan memupuk disiplin.1 Guru Besar sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik guru sebagai guru penasihat bagi menjalankan tugas dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan peruntukan masa yang sedia ada.7. bergaul.7. Ini bermakna seseorang pelajar itu diberi didikan yang menyeluruh merangkumi aspek mental. Aktiviti gerak kerja ini juga dapat membantu menjadikan sekolah sebagai tempat yang menarik dan mengembirakan murid-murid. Mengukuh dan memperkayakan pengalaman yang murid-murid perolehi dalam bilik darjah.

Guru Besar sebagai Penolong Pendaftar hendaklah menubuhkan Organisasi Pengurusan Kokurikulum Sekolah bagi membantu beliau memantau.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA Dalam mengurus aktiviti kokurikulum sekolah. i. Pembentukan Jawatankuasa Kecil. iv. Perkara-perkara tersebut adalah seperti berikut. Beberapa perkara yang perlu diambilkira semasa membentuk organisasi ini agar ia dapat memberi faedah kepada pelajar-pelajar dan sekolah. Pembentukan Jawatankuasa Induk. Fungsi dan tanggungjawab setiap ahli (baik guru dan murid). Dokumentasi . ii. v. mencemerlangkan aktiviti kokurikulum sekolah. menilai. Kekerapan mengadakan mesyuarat. vi. Pelaporan berkala. iii.

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA .

Puteri Islam Malaysia Penyelaras Kelab dan Persatuan Ketua Per. Rosmanjawati bt Hassan : Cik Madihah bt Mahamad Jamil : Pn. Noreha bt Ibrahim : Pn. Abdullah Sani : Pn. Abdullah Sani : Pn. Rosmani bt Mohd Nawi : Pn. Azizah Nawi : Pn. Azer bin Mamat : En. Norazilawati bt Harun : Pn. Omar : Pn. Khuzaifah bt Hussin : Pn. Mokhtaruddin b. Sains Ketua Per.Mohktar : En. Matematik Ketua Per. Noreha bt Ibrahim : En. B. Norhisham bin Ariffin : Pn Aznee Fazilla bt Nik Awang : En. Rosmani bt Mohd Nawi : En. Mohammad Azam b.Aznee Fazilla bt Nik Awang : En. Norhisham bin Ariffin : Pn. Mohd Asrol : Pn. Amran b. Mohd Azam b. Fatahiya bt. Azizah bt Sahi : Pn. Mohd Adli b. Mohd Adli b. Che Norizan bt Daud : Pn. Azer bin Mamat : En. Mohd Tahir : En . Azizah bt Nawi Guru Besar GPK Kokurikulum Penyelaras Unit Sukan dan Permainan Setiausaha Sukan Ketua Jurulatih Kelab Bola Jaring Ketua Jurulatih Bola Sepak Ketua Jurulatih Olahraga Ketua Jurulatih Badminton Ketua Jurulatih Sofbol Ketua KELAB BOLA SEPAK : En. Noraini bt Mat Yusof : Pn. Amran b. Rosliza bt Abd Razak Ketua . Noreha bt Ibrahim : En. Rosliza bt Abd Razak : Datin Hajah Meriam bt. Inggeris Ketua Per. Mohd Danial b. Maskelesom bt Sidek Guru Besar GPK Kokurikulum (Data Kokurikulum) GPK 1 GPK HEM Penyelaras Unit Sukan dan Permainan SU Sukan Ketua Jurulatih Kelab Bola Jaring Ketua Jurulatih Bola Sepak Ketua Jurulatih Olahraga Ketua Jurulatih Badminton Ketua Jurulatih Sofbol Penyelaras Unit Beruniform Ketua Jurulatih Pengakap Ketua Jurulatih Tunas Kadet Remaja Ketua Jurulatih PBSM Ketua Jurulatih P. Amran bin Omar : Pn. Haslina bt Othman : Pn.Mokhtaruddin b. Omar : En.Awang : Pn. Tg Anisa bt Tg Hassan : Pn. Mohd Danial b. Mohd Danial b.Mohktar : En.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA JAWATANKUASA KOKURIKULUM 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN DESA JAYA 26400 BANDAR TUN ABD RAZAK JENGKA Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha AJK : En. Mohd Tahir : En. Ariffin KELAB BOLA JARING : Pn. Mohd Tahir : En. Bahasa Melayu Ketua Per. Rosmanjawati bt Hassan : Pn. Ariffin : Pn. Hajah Zuraidah bt Abu Bakar : Pn . Agama Islam JAWATANKUASA SUKAN DAN PERMAINAN Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha : En. Rozilah bt Malek : Pn.

Rosliza bt Abd Razak : En. Fatahiya bt Mohd Asrol : Pn. Noraini bt Mat Yusof : En. Salasiah bt Kusni : Pn. Noreha bt Ibrahim : En. Rosliza bt Osman : Pn. Rozilah bt Malek : Pn. Mokhtaruddin b. Mohd Kassim : Cik Madihah bt Mahamad Jamil : En. Maskelesom bt Sidek : Pn. Tengku Anisa bt Tengku Hassan : Cik Nurulain bt Simon KELAB SOFBOL : Pn. Mokhtaruddin bin Mokhtar@Jusoh : Pn. Azizah bt Sahi : Pn. Che Norizan bt Daud : Pn. Khuzaifah bt Hussin : Pn. Pn. Mohd Tahir : En. Norharma b. Mohd Adli b. Abdullah Sani : Pn. Mohd Danial b. Haslina bt Othman : Pn. Abdullah Sani : Pn. Norharma Kassim : Pn. Azizah bt Nawi PERMAINAN (JURULATIH SEKOLAH) BOLASEPAK : En. Aznee Fazillah bt Nik Awang : Pn. Omar : Pn.Mohd Danial bt Mohd Tahir : Pn. Ariffin : Pn. Norharma b. Amran b. Zainani bt Mohd Zadi : Pn. Azizah bt Sahi : Pn. Norazilawati bt Harun : Pn. Mohd Azam b. Norazilawati bt Harun Ketua Ketua Ketua CATUR HOKI PING PONG PETANQUE BOLA TAMPAR . Mokhtar@Jusoh BOLA JARING BALAPAN DAN PADANG BADMINTON SOFBOL : Pn. Rosliza bt Osman : En. Mohd Adli b. Aznee Fazilla bt Nik Awang Pn. Azizah bt Nawi : En. Haslina bt Othman : En. Che Norizan bt Daud KELAB BADMINTON : En.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA KELAB PADANG & BALAPAN : En. Mokhtaruddin b. Nurul Ain bt Simon : En. Mokhtar @Jusoh : Pn. Mohd Kassim : Pn.

Ariffin :Pn. Abdullah Sani : Pn. Azizah bt Sahi : Pn. Mohammad Azam b. Mokhtaruddin @Mokhtar@Jusoh : Pn. Zainani bt. Mohd Tahir : En. Norazilawati bt Harun : Pn. Noreha bt Ibrahim : En. Rosmani bt Mohd Nawi : En. Amran b. Hassan : Pn. Maskelesom bt Sidek : Pn. Norhisham b. Che Norizan bt Daud PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA : Pn.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA : Pn. Khuzaifah bt Hussin : Pn. Noraini bt Mat Yusof : Cik Madihah bt Mahamad Jamil Ketua Ketua PERSATUAN BULAN SABIT MERAH : Pn. Norharma b. Ariffin : Pn. Mohd Danial b. Azizah bt Sahi Guru Besar GPK Kokurikulum Penyelaras Unit Beruniform Ketua Jurulatih Pengakap Ketua Jurulatih Tunas Kadet Remaja Ketua Jurulatih PBSM Ketua Jurulatih P. Salasiah bt Kusni : Pn. Rosmani bt Mohd Nawi : En. Mohd Asrol : Pn.Tg Anisa bt Tg Hassan : Pn. Puteri Islam Malaysia Ketua TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH : En. Azizah bt Nawi : Pn. Haslina bt Othman : Pn. Mamat : En. Salasiah bt Kusni JAWATANKUASA PASUKAN PAKAIAN SERAGAM Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha : En. Rozilah bt Malek PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA : Pn. Rosmanjawati bt Hassan : Cik NurulAin bt Simon Ketua .Mohd Adli b. Omar : Pn. Tg Anisa bt Tg. Fatahiya bt. Rosliza bt Abd Razak : En. Azer b. Mohammad Azam b. Mohd Zadi : Pn. Mohd Kasim : Pn. Ariffin : Pn. Khuzaifah bt Hussin : Pn. Aznee Fazilla bt Nik Awang : En. Rosliza bt Osman : Pn.

Rozilah bt Malek : Pn. Maskelesom bt Sidek : Pn. Mamat : En. Norhisham b. SPBT Ketua Per. Madihah bt Mahamad Jamil : Pn. Norazilawati bt Harun : Pn. Mokhtar@Jusoh : Pn. Azizah bt Nawi : En. Rosmani bt Abd b. Bt Tg.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA JAWATANKUASA KELAB / PERSATUAN Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha : En. Mohd Asrol : Pn. Fatahiya bt Mohd Asrol : Pn. Ariffin (Persekitaran Gelanggang Petanque) BAHASA INGGERIS : Pn. Rosliza bt Abd Razak : Pn. Fatahiya bt. Amran bt Omar : Pn. B. Noraini bt Mat Yusof (Taman Herba) KELAB SPBT : Puan Rozilah bt Malek : En. Mokhtaruddin b. Zainani bt Mohd Zadi (Taman Herba) PENDIDIKAN ISLAM & BAHASA ARAB : Pn. Maskelesom bt Sidek : En. Azizah bt Sahi : Pn. Haslina bt Othman : En. Tg Anisa. Mohd Nawi : Pn. Kebudayaan Ketua BAHASA MELAYU Ketua Ketua Ketua Ketua . Rosliza bt Osman : Cik Siti Nurulain bt Simon : Pn. Khuzaifah Hussin : Pn. Cegah Jenayah Ketua Per. Rosmanjawati bt Hassan : Pn. Rosmanjawati bt Hassan : En. Aznee Fazillah bt Nik Awang (Gelanggang Bola Tampar) SAINS : Pn. Ariffin : Pn. Bahasa Melayu Ketua Per. Rosliza bt Abd Razak : Pn. Che Norizan bt Daud : Pn. Mohd Adli bin Abdullah Sani KELAB KEBUDAYAAN (tidak termasuk) : Cik Siti Nurul Ain bt Simon : Pn.Amran bin Omar KELAB CEGAH JENAYAH : Pn Rosliza bt Osman : En. Noreha bt Ibrahim : En. Haslina bt Othman : Pn. Mohd Azam b. Mohd Tahir : Cik. Inggeris Ketua Per. Azer b. Matematik Ketua Per. Sains Ketua Per. Mohd Danial b.Mohd Kasim : Pn. Salasiah bt Kusni Ketua Ketua Ketua Guru Besar GPK Kokurikulum Penyelaras Kelab dan Persatuan Ketua Per. Agama Islam & Bahasa Arab Ketua Per. Hassan (Gelanggang Badminton dan Kolam Ikan) MATEMATIK : Pn. Norharma b.

Rosmani bt Mohd Nawi : En. Noreha bt Ibrahim : Pn. Rosliza bt Osman : Cik NurulAin bt Simon : Pn. Ariffin : En. Norharma bt Kassim : Cik Madihah bt Mahamad Jamil : Guru bertugas mingguan Guru Besar GPK Kokurikulum S/U Hari Guru /Peng. Rosmanjawati bt Hassan Pn. Amran b. Azer b. Haslina bt Othman En. Mamat : En. Azer b. Azer b. Norhisham b. KGKT S/U Sambutan Awal Muharam/Maulidur Rasul S/U Hari Pendidikan S/U Hari Kebangsaan S/U Sukan Tahunan S/U Hari Raya S/U Perkhemahan Tahunan S/U Media & Fotografi Siaranraya Sijil (KOKURIKULUM) Perhimpunan Pagi JAWATANKUASA KOKURIA Penasihat Pengerusi Setiausaha AJK : En. Ariffin : En. Norazilawati bt Harun : En. Norhisham b. Haslina bt Othman : Pn. Rosmani bt Mohd Nawi : Pn. Aznee Fazilla bt Nik Awang Guru Besar GPK Kokurikulum Sains/Kesihatan Bahasa Inggeris Bahasa Melayu Matematik Agama Islam Muzik JAWATANKUASA KEDAI BUKU PIBG Penasihat Pengerusi Setiausaha Bendahari AJK : En. Noraini bt Mat Yusof : Pn.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA (Bilik Pendidikan Muzik JAWATANKUASA LAWATAN & REKREASI Pengerusi Setiausaha Bendahari AJK : En. Abdullah Sani : Pn. Tg. Mohd Tahir : Pn. Mokhtaruddin bin Mokhtar @Jusoh Guru Besar GPK Kokurikulum . Omar GPK Kokurikulum JAWATANKUASA PERAYAAN DAN UPACARA RASMI SEKOLAH Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha : En. Omar : Pn.Amran b. Norazilawati bt Harun : Pn. Che Norizan bt Daud : Pn. Mamat : En. Zainani bt Mohd Zadi : Pn. Norhisham b. Mohd Adli b.Rosliza bt Osman : En. Fatahiya bt Mohd Asrol : Pn. Norhisham b. Mohd Danial b. Salasiah bt Kusni : Pn. Mamat : En. Anisa bt Tg Hassan : Pn. Norharma bin Kassim : Pn. Ariffin : Pn. Ariffin : Pn.

• Ketua Unit mestilah menyediakan jadual tugasan setiap guru mengikut unit masing-masing. Harun : Pn.30 – 6. KGKT - Menguruskan semua aktiviti Hari Guru Kutipan derma termasuk PSKPP / Zon/ Sekolah Mengurus aktiviti Jamuan JADUAL WAKTU AKTIVITI KOKURIKULUM HARI RABU RABU MASA 5. Azer b. Ariffin : En. Norhisham b. Setahun minimum 18 kali perjumpaan.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA JAWATANKUASA KGKT Penasihat Pengerusi : En. Mohd Tahir : Pn. AKTIVITI SUKAN DAN PERMAINAN UNIT BERUNIFORM/ KELAS DAN PERSATUAN MAKLUMAN PENTING Semua aktiviti berjalan seperti biasa dan jika pertindihan peristiwa berlaku maka ia tertakluk kepada pindaan dan perubahan.40 – 1. • Buku aktiviti mesti dihantar setiap minggu – di kumpul oleh Penyelaras untuk disahkan oleh GPK Koku dan GB. Aznee Fazilla bt Nik Awang Guru Besar GPK Kokurikulum Peng.40 PTG. 2 buku aktiviti iaitu untuk tahun 3 dan 4 / 5 dan 6. • Tarikh akhir menghantar buku aktiviti 23 FEB. Norazilawati bt. • Ketua Unit bertanggungjawab menyediakan buku aktiviti masing-masing. Mohd Danial b. Mamat : En. • Format Buku Aktiviti di tentukan oleh Penyelaras masing-masing.30 PTG 12. 2012. • .

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA .

40-01.40-01.30 PETANG 11/01/2012 – B/SEPAK 18/01/2012 – B/JARING 25/01/2012 – OLAHRAGA 01/02/2012 – SOFBOL 08/02/2012 – BADMINTON 15/02/2012 – B/ SEPAK 22/02/2012 – B/JARING 29/02/2012 – OLAHARAGA 07/03/2012 – SOFBOL 21/03/2012 – BADMINTON 28/03/2012 – B/SEPAK 04/04/2012 – B/JARING 11/04/2012 – OLAHRAGA 18/04/2012 – SOFBOL 25/04/2012 – BADMINTON 02/05/2012 – B/SEPAK 09/05/2012 – B/JARING 16/05/2012 – OLAHRAGA 23/05/2012 – SOFBOL 13/06/2012 – BADMINTON 20/06/2012 – B/SEPAK 27/06/2012 – B/JARING 04/07/2012 – OLAHRAGA 11/07/2012 – SOFBOL 18/07/2012 – BADMINTON 29/08/2012 –B/SEPAK 05/09/2012 – B/JARING 12/09/2012 – SK .40 TENGAHARI 18/01/2012 01/02/2012 15/02/2012 29/02/2012 21/03/2012 04/04/2012 18/04/2012 02/05/2012 16/05/2012 13/06/2012 27/06/2012 11/07/2012 25/07/2012 08/08/2012 29/08/2012 12/09/2012 26/09/2012 10/10/2012 31/10/2012 RAMADHAN SPT BIASA SUKAN DAN PERMAINAN 05.40 TENGAHARI 11/01/2012 25/01/2012 08/02/2012 22/02/2012 07/03/2012 28/03/2012 11/04/2012 25/04/2012 09/05/2012 23/05/2012 20/06/2012 04/07/2012 18/07/2012 01/08/2012 15/08/2012 05/09/2012 19/09/2012 03/10/2012 17/10/2012 RAMADHAN SPT BIASA KELAB DAN PERSATUAN 12.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 DESA JAYA JADUAL AKTIVITI KOKURIKULUM 2012 UNIT BERUNIFORM 12.30-06.

ANISA SEMUA GURU AZNEE MASKELE SOM AMRAN PENYELA RAS NORAINI 5 6 7 .PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 DESA JAYA OLAHRAGA 19/09/2012 – SOFBOL 26/09/2012 – BADMINTON 03/10/2012 – B/SEPAK 10/10/2012 – B/JARING 17/10/2012 – OLAHRAGA 31/10/2012 – SOFBOL BULAN RAMADHAN TIADA AKTIVITI JADUAL SEPERTI BIASA SK TAKWIN KO-KURIKULUM PERKARA 1 2 3 4 MESYUARAT PKKP KOKURIKULUM SOFBOL KEMAHIRAN 1 MESYUARAT AGONG UNIT BERUNIFORM MESYUARAT AGUNG RUMAH RUMAH SUKAN MERENTAS DESA MURID TAHAP 2 MARLIDUR RASUL SUKAN TAHUNAN PENYERAHAN BUKU AKTIVITI (KEPADA GURU BESAR) KOKURIKULUM (TAKLIMAT KHAS UNIT BERUNIFORM) TARIKH 05/01/1 2 12/01/1 2 16/01/1 2 20/01/1 2 06/02/1 2 19/02/1 2 23/02/1 2 07/03/1 2 SEKOL AH / / / / / / / / ZON DAERA H TINDAKA N SEMUA GURU TG.

ROSMANJ AWATI ROSMANJ AWATI AMRAN KGKT KGKT KHUZAIF AH SEMUA GURU DANIAL ROSMANJ AWATI ROSLIZA TG.ANISA TG.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 DESA JAYA SK 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 PERTANDINGAN IKATAN DAN SIMPULAN (KELAB DAN PERSATUAN) ”BUMI HIJAU” KOKURIA (BERCERTA TAHAP 2) PERTANDINGAN KAWAD SAMBUTAN HARI GURU KHIDMAT MASYARAKAT PERTANDINGAN MEMASAK ANTARA UNIT MESYUARAT KOKURIKULUM KALI KE 2 MAJLIS SAMBUTAN AWAL RAMADHAN PERTANDINGAN KRAFTANGAN SAMBUTAN AWAL 31 OGOS PERKHEMAHAN BERSEPADU PERKHEMAHAN BERSEPADU SAMBUTAN 31 OGOS PERTANDINGAN KEBUDAYAAN MESYUARAT KOKURIKULUM KALI KE 3 HARI PENYAMPAIAN HADIAH MESYUARAT AGUNG SESI 2012 KELAB DAN PERSATUAN MESYUARAT AGUNG SESI 2012 SUKAN DAN PERMAINAN MESYUARAT AGUNG SESI 2012 UNIT BERUNIFORM 06/04/1 2 27/04/1 2 25/04/1 2 16/05/1 2 16/05/1 2 13/06/1 2 11/07/1 2 11/07/1 2 01/08/1 2 15/08/1 2 27/08/1 2 15/09/1 2 16/09/1 2 03/09/1 2 12/09/1 2 27/09/1 2 13/11 / 12 05/11/1 2 06/11/1 2 07/11/1 2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / MOKHTA R. ANISA .ANISA ROSLIZA ADLI SEMUA GURU NORAINI ROSMANJ AWATI AMRAN TG.

ANISA AMRAN ZAINANI NOREHA ROSLIZA BT. ABD RAZAK MOHD DANIAL NORAZILAWATI ROSMANI NORHARMA ROSLIZA BT ABD RAZAK MOHD MOKHTARUDDIN HAJAH AZIZAH NAWI HAJAH HASLINA ROZILAH AMRAN FATAHIYA HAJAH AZIZAH NAWI HAJAH HASLINA ROSLIZA ABD RAZAK MOHD MOKHTARUDDIN ROSMANI NORHARMA FATAHIYA NORAZILAWATI MOHD DANIAL TAJUK PERATURAN PERBARISAN /SEKOLAH YURAN KAHADIRAN PAKAIAN MURID PEPERIKSAAN / UPSR HARI KEPUTERAAN(SAW) KSSR KOKURIKULUM CARA-CARA MENGHORMATI GURU /RAKAN SEBAYA KEBERSIHAN BILIK DARJAH PUSAT SUMBER MURID CEMERLANG 13 14 15 16 17 18 19 02-06 APRIL 09-13 APRIL 16-20 APRIL 23-27 APRIL 30 APRIL-04 MAY 07-11 MAY 14-18 MAY KECERIAAN BINA INSAN KEPENTINGAN B INGGERIS MAKANAN SEIMBANG SAINS SEDEKAH HARI GURU .PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 DESA JAYA SK GURU BERTUGAS MINGGU TARIKH PERSEKOL AHAN 1 02-06 JAN 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 09-13 JAN 16-20 JAN 23-27 JAN 30 JAN-03 FEB 06-10 FEB 13-17 FEB 20-24 FEB 27 FEB – 02 MAC 05-09 MAC 19-23 MAC 26-30 MAC NAMA GURU BERTUGAS MOHD ADLI ROSLIZA BT OSMAN HAJI MOHAMMAD AZAM CHE NORIZAN HAJAH MASKELESOM SITI NURUL AIN KHUZAIFAH MADIHAH AZIZAH SAHI AZNEE FAZILAH NORAINI SALASIAH ROSMANJAWATI TG.

ANISA ROSMANJAWATI SALASIAH NORAINI AZNEE FAZILAH AZIZAH SAHI MADIHAH KHUZAIFAH SITI NURUL AIN MASKELESOM CHE NORIZAN HAJI MOHD AZAM MOHD ADLI AMRAN ROSLIZA ABD RAZAK HAJI MOHD AZAM CHE NORIZAN HAJAH MASKELESOM SITI NURUL AIN KHUZAIFAH MADIHAH AZIZAH SAHI AZNEE FAZILLA NORAINI SALASIAH ROSMANJAWATI TG ANISA AMRAN ZAINANI NOREHA ROSLIZA OSMAN MOHD DANIAL NORAZILAWATI ROSMANI NORHARMA HAJAH AZIZAH NAWI MOHD MOKHTARUDDIN ROZILAH HAJAH HASLINA FATAHIYA KERJAYA SPBT SEJARAH ISRAK DAN MIKRAJ PERKHEMAHAN SOLAT NEGERI PAHANG RAMADHAN KEBERKATAN SOLAT TARAWIH NUZUL AL QURAN HARI RAYA PUASA HARI KEMERDEKAAN KAUNSELING 1 MALAYSIA RUKUN NEGARA PRA SEKOLAH LAGU NEGARAKU KELAS TAMBAHAN PENDIDIKAN MORAL HARI KEPUTERAAN SULTAN PAHANG PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKHIR TAHUN SK PERHATIAN .PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 DESA JAYA 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 21-25 MAY 11-15 JUN 18-22 JUN 25-29 JUN 02-06 JULY 09-13 JULY 16-20 JULY 23-27 JULY 30JULY -03 OGOS 06-10 OGOS 13-17 OGOS 27-31 OGOS 03-07 SEPT 10-14 SEPT 17-21 SEPT 24-28 SEPT 01-05 OKT 08-12 OKT 15-19 OKT 22-26 OKT 29 OKT-02 NOV 05-09 NOV ROSLIZA OSMAN NOREHA ZAINANI AMRAN TG.

DIMAKLUMKAN KEPADA GB ATAU GPK TERLEBIH DAHULU.00 PTG SETIAP HARI.GURU BERTUGAS HENDAKLAH MEMASTIKAN P/SYSTEM/CD DSNYA BERADA DALAM KEADAAN BAIK.MEMASTIKAN PERSEKITARAN /SUASANA MURID DALAM KEADAAN BAIK .00 PAGI DAN DI TANGGALKAN PADA PKL 5.MEMASTIKAN SETIAP PERKARA . . .BERTANGGUNGJAWAB MENGHANTAR /MENGAMBIL MURID SAKIT.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 DESA JAYA SK .SILA BUAT CATATAN MINGGUAN ( BUKU YANG DISEDIAKAN) DI PEJABAT .BUKU KELUAR MASUK MURID /GURU .GURU BERTUGAS MESTILAH MEMASTIKAN BENDERA DI PASANG SEBELUM 7. . .

mingguan. Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan.10 1. Menentukan segala alatan sukan. dan kebangsaan.7 Mendaftarkan ahli-ahli. dan kebangsaan jika sekolah terlibat mengambil bahagian. daerah.4 2. Menentukan tarikh Temasya Sukan Tahunan.19 1.13 1.5 2. negeri.0 PENYELARAS/PENASIHAT SUKAN DAN PERMAINAN 2.3 1.25 Merancang aktiviti kokurikulum sekolah – Rancangan Jangka Panjang/Pendek. dan kelab/persatuan di peringkat zon.12 1. dan kegiatan-kegiatan lain. Membantu guru besar menetapkan guru rumah sukan. daerah. Menjalankan pentadbiran dan pengurusan asas hal-hal yang berhubung dengan sukan. mengesan kelemahan dan kemajuan pencapaian sukan dan mengambil tindakan yang positif bagi meninggikan lagi mutu sukan sekolah di mana perlu. Membahagikan murid-murid mengikut rumah sukan.15 1. Menentukan takwim dan jadual aktiviti kokurikulum sekolah. Menyediakan borang keahlian.11 1. Merentas Desa.0 JAWATANKUASA INDUK KOKURIKULUM 1. pasukan pakaian seragam.6 2. Memastikan penglibatan pelajar secara menyeluruh. kokuria. Menyediakan laporan-laporan lengkap mengenai aktiviti pertandingan sukan. . Menguruskan kenderaan/pengangkutan untuk ahli-ahli sukan sekolah untuk pergi ke sesuatu tempat pertandingan. Memastikan konsep sukan untuk semua dan 1 Sukan 1 Murid dilaksanakan di sekolah.23 1. Hari Pendidikan.14 1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun. penggal. padang. Menyediakan anggaran perbelanjaan sukan untuk setahun.22 1.2 2. 2. berkhemah atau menjalankan aktiviti berpersatuan.18 1. Menyelaras kegiatan/latihan rumah sukan sesuai dengan hari. Mencatat dan merekod kehadiran murid.4 1.20 1.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA BAB IV BIDANG TUGAS JAWATANKUASA UNIT KOKURIKULUM 1. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat zon. Membuat analisa.21 1. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan. dan gelanggang dapat digunakan pada bila-bila masa diperlukan.6 1. Menyediakan laporan tahunan. Mengawasi dan menentukan keselamatan alat-alat sukan.3 2. Hari Kokurikulum. Memberi pengikhtirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing.5 1.1 1.7 1.17 1.16 1. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum. dan tahunan.2 1. Merekodkan segala kegiatan sukan dan permainan.9 1. Menyusun rancangan dan kegiatan semasa. dan tempat Mengatur lengkap rancangan untuk sukan dan permainan. Menentukan kegiatan sukan dan balapan dan padang di sekolah berjalan dengan lancar. masa.24 1.1 2. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah. Menentukan keselamatan murid-murid sewaktu bersukan.8 1. negeri. Menyenaraikan peraturan sukan dan permainan.

4 4.10 Mendaftarkan ahli-ahli.1 6. Mencatat dan merekod kehadiran murid.4 5. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. negeri. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid.6 5.8 4.7 3.2 3. negeri. daerah. Mengenalpasti bilangan dan kelayakan murid.5 3. Menyenaraikan peraturan pasukan pakaian seragam. Mendapatkan peruntukan/bantuan dari PPD/JPNP/PIBG/sekolah/ibu bapa.5 Menubuhkan jawatankuasa. dan tahunan.3 5.7 5. Menyusun rancangan dan kegiatan semasa. dan agensi luar.10 5.0 PENYELARAS/PENASIHAT PASUKAN PAKAIAN SERAGAM 4. Menyenaraikan peraturan kelab/persatuan.3 4. Menyediakan laporan tahunan. 4. Menguruskan penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan sukan.5 4. Mengenalpasti destinasi lawatan. dan tahunan. Menentu dan merancang kewangan bagi tiap-tiap pasukan. Menyediakan borang keahlian. daerah.8 Mendaftarkan ahli-ahli.0 JAWATANKUASA LAWATAN DAN REKREASI 6.11 5.2 4. 5. penggal.6 4. Menghadiri mesyuarat peringkat zon.12 Memastikan mesyuarat agung diadakan bagi tujuan melantik AJK. Menyertai kegiatan peringkat zon.9 4. Menyusun rancangan dan kegiatan semasa. Mendapatkan surat kebenaran. Menyediakan borang keahlian. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli pasukan.8 5.0 PENYELARAS/PENASIHAT KELAB/PERSATUAN 3. dan kebangsaan. Merekodkan segala aktiviti kelab/persatuan. negeri. 6. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam perlembagaan.1 4.2 5. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang telah ditetapkan. daerah.1 3. Merekodkan segala aktiviti pasukan pakaian seragam masing-masing. mingguan. kelab/persatuan.4 6. Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktiviti disediakan. mingguan. Memastikan adanya perlembagaan dan peraturan unit masing-masing. Mendaftarkan keahlian Pasukan Pakaian Seragam kepada PPD/Badan Induk.0 GURU PEMIMPIN/PENASIHAT 5. penggal. dan kebangsaan dengan baik dan teratur. zon. . Menyediakan laporan tahunan.3 3.2 6.9 5. dan pasukan pakaian seragam.4 3.6 3.3 6. dan kebangsaan. Mengelola rancangan lawatan sambil belajar.1 5.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 3. Mencatat dan merekod kehadiran murid.5 5.7 4. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diuruskan dengan baik.

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 6. 7.4 7.9 Buku Program 7. .2 7.8 7.10 Publisiti 7.11 Disiplin dan keselamatan 7.9. masa.9.5 Pengacara 7.9.7 6.3 Dari tempat yang hendak dilawati. Mengadakan aktiviti dalam lawatan.9.9. 6.1 8.8 Hadiah 7. Membincangkan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik dan sempurna. Laporan hasil lawatan dan perbelanjaan.3 8.9.5.10 7.9 Menubuhkan jawatankuasa.14 Pameran 7. Mengadakan mesyuarat JK sebelum dan selepas.6 7.4 Jamuan 7.6 Hiasan pentas 7.5 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab ke atas kesempurnaan mesyuarat.3 Persiapan tempat 7.9.0 PENGERUSI 8. Mengagihkan tugas jawatankuasa kecil. Menentukan tetamu kehormat dan jemputan. Menentukan tarikh. Menentukan hari-hari perayaan atau upacara rasmi sekolah.13 Persembahan 7.9.6 6. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan.9. penggal. Perhubungan dengan agensi-agensi dan jabatan-jabatan lain.1 Ibu bapa/penjaga.9.5.5 7.1 Jemputan 7. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya. dan tempat.4 8.9.2 PPD/JPN Pahang. Membuat anggaran perbelanjaan dan pertandingan jika ada.12 Kebersihan 7.2 8.9. 7.1 7.11 8. Memastikan guru dan peserta mesti akur kepada peraturan dan syarat-syarat lawatan yang telah ditetap dan diluluskan oleh JPN Pahang.9. Menyediakan aturcara program.15 Penyelaras upacara Menentukan jadual kerja dan senarai semak Laporan dan penilaian perjalanan majlis.5. 6.9. Membuat jadual lawatan yang terperinci. 6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh GPK Kokurikulum dan Guru Besar dari semasa ke semasa.2 Sambutan/protokol 7.8 6. dan tahunan.7 7.9 7.7 Siaraya 7.3 7.0 JAWATANKUASA PERAYAAN DAN UPACARA RASMI SEKOLAH 7.9.

Mendapatkan maklumat terkini ahli. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh GPK Kokurikulum dan Guru Besar dari semasa ke semasa. 13.2 14.0 11. BENDAHARI 12. Mempengerusikan biro-biro kecil sekiranya dilantik. Membantu tugas-tugas setiausaha dalam melancarkan tugasan.6 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan unit masing-masing. Membantu tugas-tugas bendahari menyiapkan penyata kira-kira unit masingmasing.5 12.1 12.4 12.2 Menjalankan tugas-tugas bendahari sewaktu ketiadaannya.8 Menyelaras semua kerja urusetia untuk merancang dan mengelolakan aktiviti. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat / laporan kegiatan-kegiatan.2 12.3 Memangku jawatan pengerusi semasa ketiadaannya.7 10.1 14. AHLI JAWATANKUASA 14. PENOLONG BENDAHARI 13. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta dalam mesyuarat AJK.6 10.2 10.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 9.1 11.3 12. Menyimpan dokumen.1 9. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh GPK Kokurikulum dan Guru Besar dari semasa ke semasa.0 PENOLONG SETIAUSAHA Menjalankan tugas-tugas setiausaha semasa ketiadaannya. Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas pembetulannya.0 NAIB PENGERUSI 9.1 14.1 10.0 13. Menyediakan penyata kira-kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya. 10. Mencatatkan kehadiran ahli-ahli. Menyediakan penyata kewangan untuk mesyuarat agung.3 10. 11.0 SETIAUSAHA 10. Membantu tugas-tugas pengerusi.0 . Menyediakan / mencetak sijil-sijil penyertaan / penghargaan. Menguruskan hal-hal surat menyurat.2 12.4 10.2 9.3 Menghadiri mesyuarat/perjumpaan kelab/persatuan atau pasukan pakaian seragam masing-masing. Menjalankan tugas sebagai membantu/merancang/memberi idea bagi kelancaran aktiviti persatuan masing-masing.5 10.

1 JURUAUDIT Memeriksa secara terperinci laporan kewangan kelab/persatuan atau pasukan pakaian seragam serta mengesahkannya sebelum mesyuarat agung setiap unit diadakan.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 15. .0 15.

1.4 1.2 Melakukan aktiviti seperti yang diarahkan oleh guru. 2. bukan mengikut citarasa sendiri. Tidak menggunakan banyak jenis alatan dalam satu-satu masa. 2. Membuat peraturan. harus diletakkan di tempat yang selamat dan yang telah disediakan.5.8 2.3 Bebas dari wabak penyakit.1 Bukan kawasan bencana alam. Bekalan ubatan yang mencukupi.2.2.7 1. 2.4 Mempunyai kelengkapan asas yang mencukupi dan mudah dihubungi jika berlaku kecemasan.4 2.9 1. Memberi penerangan yang jelas tentang peraturan menggunakan alatan terutama alatan yang membahaya dan tajam. 1. Setiap aktiviti/kerja. mudah diambil/disimpan.2 Mendapatkan kebenaran ibu bapa/penjaga murid untuk anak-anak jagaan mereka menyertai aktiviti pasukan pakaian seragam. Guru-guru hendaklah sentiasa menegaskan tentang keselamatan menggunakan alatan.10 1.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA BAB V PERATURAN DAN LANGKAH KESELAMATAN 1.12 2.2. Memberi latihan yang mencukupi dan terkawal. Semasa menggunakan alatan sukan. Guru pemimpin hendaklah memastikan kawasan untuk diadakan aktiviti adalah.9 2. 1.10 .2. seorang guru penasihat mesti ada bersama.7 2.1 1.2 Bebas dari ancaman/gangguan binatang buas/berbisa. contohnya bola jaring tidak digunakan sebagai bolasepak. Adalah diingatkan guru dan murid wajib memakai pakaian yang sesuai untuk Pendidikan Jasmani dan semasa latihan sukan. Pastikan murid mendapat masa rehat yang mencukupi sebelum memulakan sesuatu aktiviti baru. Segala penggunaan alatan mestilah direkodkan.6 1.6 2.5 1. dan mudah dilihat.11 1.0 PERATURAN MENGGUNAKAN ALATAN SUKAN 2. Tempat khas bagi alatan membahaya (tajam dan berat). Pemulangan alatan sukan mestilah dilakukan oleh guru.5 Stor sukan adalah tempat larangan untuk murid kecuali dengan kebenaran guru. Jumlah peserta yang berpatutan dengan bilangan guru penasihat.5.2 2. 1. Murid boleh membantu.1 Memastikan murid menggunakan alatan dengan betul. 1. Nisbah 10 orang murid – 1 orang guru. Stok alatan disimpan dengan kemas untuk memastikan keselamatan.8 1. Mengadakan jadual bertugas untuk mengelakkan murid yang sama melakukan banyak kerja.0 SEMASA MENYERTAI AKTIVITI PASUKAN PAKAIAN SERAGAM 1. Peralatan sukan hanya boleh dikeluarkan oleh guru atau murid dengan kebenaran guru. lebih-lebih lagi bila menggunakan alatan tajam dan membahayakan Memberi peringatan tentang keselamatan diri kepada murid-murid setiap kali hendak memulakan sesuatu aktiviti. pastikan kawasannya dibersihkan terlebih dahulu dan sebarang objek yang membahaya dibuangkan di tempat yang ditentukan atau ditanam dengan tujuan untuk keselamatan pengguna akan datang. guru mestilah. Sebelum meninggalkan kawasan aktiviti. Semua alatan tajam dan mudah pecah.3 1.1 2.3 2.

3.7 Guru mesti ada bersama setiap kali murid membuat latihan.3 4.0 LOMPATAN 4.4 5.1 4.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 3. 4.5 Guru mesti ada bersama setiap kali murid membuat latihan.2 Mempunyai alas/tilam yang sesuai dan selamat. 4.5.2 3.1 5. Selepas selesai latihan. Semua murid mestilah berada di belakang kawasan balingan/lontaran apabila lontaran dibuat.1 Kawasan mendarat/pasir tidak terdapat objek bahaya.0 BALINGAN 5.6 5.1 Padang dan gelanggang bebas dari sebarang objek membahaya atau keadaan yang boleh mendatangkan bahaya/kecederaan kepada murid. Kawasan balingan/lontaran mestilah jauh dari kawasan acara lain dan pastikan tidak ada murid lain yang tidak berkenaan menghampiri kawasan acara ini dijalankan. Lompatan hanya dilakukan apabila mendapat arahan daripada guru.guru penasihat mesti ada bersama ketika murid membuat latihan.5. Lompat Tinggi. 3.5 5.2 Peralatan berada dalam keadaan baik dan selamat digunakan.1 3. Lompat Jauh: 4.2 4. Jurulatih/guru penasihat mesti memastikan. 4. Cara memegang/membaling/melontar mestilah ditunjukkan dengan jelas dan didemonstrasikan oleh guru terlebih dahulu. Pastikan juruukur dan pemungut alatan telah keluar dari kawasan balingan dan berada di kawasan selamat.6 4.3 3.0 SEMASA MENJALANKAN LATIHAN SUKAN 3.4 Guru hendaklah tahu taraf kesihatan murid. Jurulatih. 4.1 Tiang dan palang berkeadaan baik dan selamat. Peralatan hanya boleh dibawa keluar dari stor sukan apabila diarahkan oleh guru. Jurulatih/guru penasihat mesti menerangkan dengan jelas semua peraturan permainan dan langkah keselamatan dalam permainan.3 Pasir hendaklah digembur dahulu sebelum digunakan.5 4. 4.4. Balingan/lontaran seterusnya tidak dibuat selagi tidak mendapat arahan guru.4.5.4. Peralatan hanya boleh dibawa keluar dari stor sukan apabila diarahkan oleh guru. Memastikan murid tidak membuat lompatan selagi murid terdahulu belum lagi beredar dari kawasan mendarat dan berada di kawasan selamat.4 4. semua peralatan hendaklah disimpan semula di stor sukan untuk mengelakkan daripada digunakan oleh murid lain yang boleh mendatangkan berbagai kemungkinan.4.2 Pasir cukup untuk menampung jatuhan murid.7 5.2 5.3 5. . Kawasan latihan tiada objek bahaya dan bebas daripada sebarang gangguan binatang buas/berbisa dan murid yang tidak berkenaan. 3.

Kawasan lorong larian tiada objek bahaya.3 6. teknik larian. Cara memegang baton. .PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 6. Memberi latihan menggunakan spike secukupnya supaya tidak mendatang masalah kecederaan ketika murid memakainya ketika bertanding.0 ACARA BALAPAN 6.4 6.2 6. bebas dari sebarang gangguan. Peralatan hanya boleh dibawa keluar dari stor sukan apabila diarahkan oleh guru.1 6. Memastikan alatan berada dalam keadaan baik dan selamat.5 6.6 Guru mesti ada bersama setiap kali murid membuat latihan. dan penamat mestilah ditunjukkan dengan jelas dan didemonstrasikan oleh guru terlebih dahulu. pecutan.

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA .

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA MAJLIS SUKAN SEKOLAH DAERAH MARAN. MSS PAHANG. DAN MSSM JADUAL PENGELOLAAN KEJOHANAN 2012 BIL PERMAINAN JENIS PERTANDINGAN JANTINA MSS ZON JEMPUL TEMPAT TARIKH PENGGAL SATU MSSD MARAN TEMPAT TARIKH SMTAA CHENUR SMKJ16 SMK MARAN 2 SMKJ2 Terus ke peringkat daerah Maran SMKJ10 ZON CHENUR SMKJ18 SMK DESA JAYA SMK SERI JENGKA MSSD MARAN SM(T) CHENUR ZON JENGKA SMKJP SMK KG AWAH SKJP2 1-3 FEB 3-5 APRIL 27-29 FEB 17-19 APRIL 4 FEB 29 MAC 26-29 MAC 5-8 MAC 24-26 APRIL 20-23 MAC 7-9 FEB 14 MAC MARAN 13-14 MAC 14-16 FEB 9-11 APRIL LIPIS ROMPIN 21-23 FEB 9-12 APRIL 27-29 MAC PEKAN JERANTUT TEMERLOH KUANTAN 11-15 APRIL 11-13 MEI 2-5 APRIL 21-24 FEB MSS PAHANG TEMPAT TARIKH JERANTUT CAMERON BENTONG MARAN RAUB 9-12 FEB 9-11 APRIL 9-12 FEB 2-5 MEI 18 FEB 1 2 3 4 5 6 PING PONG CATUR BOLA TAMPAR BOLA BALING MERENTAS DESA BOLA SEPAK INDIVIDU INDIVIDU ANTARA SEKOLAH ANTARA SEKOLAH INDIVIDU ANTARA SEKOLAH B12/18 B12/15/18 B12/18 B12/18 B12/15/18 B12 B15 B18 7 8 9 10 BOLA JARING BALAPAN & PADANG HOKI SEPAK TAKRAW ANTARA SEKOLAH ANTARA SEKOLAH ANTARA SEKOLAH ANTARA SEKOLAH B12/15/18 B12/15/18 B12/18 B12 B15/18 Kompleks MSN 11 12 BADMINTON SOFBOL INDIVIDU ANTARA SEKOLAH B12/15/18 B12/18 .

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA .