PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA BUKU PANDUAN UNIT KOKURIKULUM TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU SK.

DESA JAYA PENDAHULUAN Syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izinNya, dapat juga saya menyiapkan satu tugasan sebagai satu tanggungjawab bersama bagi memartabatkan profesion perguruan khususnya di Sekolah Kebangsaan Desa Jaya. Walaupun masih dianggap kurang sempurna, namun sekurang-kurangnya dapat menampung sedikit sebanyak keperluan dalam menangani isu-isu tugas, tanggungjawab, dan peranan setiap warga sekolah dari segi pemantapan standard dan kualiti yang diperlukan. Isi kandungan buku panduan ini meliputi bidang-bidang seperti berikut: Teras Perkhidmatan Pendidikan – perkara pokok dalam profesion keguruan yang perlu diketahui oleh setiap warga pendidik. Standard Kualiti Fizikal Sekolah – fokus kepada stor sukan, peralatan sukan, padang, dan gelanggang. Senarai Tugas – komitmen yang seharusnya diketahui oleh setiap warga sekolah bagi menentukan halatuju peranan masing-masing di sekolah. Senarai Jawatankuasa dan Bidang Tugas – tugasan secara kumpulan yang melambangkan semangat kerjasama dan kekitaan dalam sesebuah organisasi. Lampiran – peraturan dan pekeliling sebagai had atau batasan kerja yang perlu diikuti agar tidak lari dari matlamat sebenar pendidikan menuju Wawasan Pendidikan Negara dan Wawasan 2020. Akhirnya marilah bersama-sama, kita menghayati dan mempraktikkannya setakat yang kita mampu demi kemajuan sekolah yang kita sayangi. Terima kasih kepada mereka yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kita semua. Semoga Allah jua yang akan membalas segala sumbangan budi baik yang dicurahkan

”SEKOLAH KITA TANGGUNGJAWAB KITA”.

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA

ISI KANDUNGAN Muka Surat • • • • • Pendahuluan Isi Kandungan Sekapur Sireh Guru Besar Seulas Pinang GPK Kokurikulum Bab I – Teras Perkhidmatan Pendidikan 1.1 Rukunegara 1.2 Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1.3 Falsafah Pendidikan Islam 1.4 Etika Kerja Islam 1.5 Ikrar Guru 1.6 Teras Perkhidmatan Cemerlang 1.7 Nilai Teras Sekolah Rendah 1.8 Budaya Kerja Sekolah Bab II – Erti Kokurikulum 2.1 Definisi Kokurikulum 2.2 Konsep Kokurikulum 2.3 Matlamat Kokurikulum 2.4 Strategi Kokurikulum 2.5 Pelaksanaan Kokurikulum Bab III – Standard Kualiti Fizikal Sekolah 3.1 Standard Kualiti Stor Sukan 3.2 Standard Kualiti Padang dan Gelanggang 3.3 Standard Kualiti Dokumen Pengurusan 3.4 Buku Panduan Perancangan Tahunan Bab IV – Pengurusan Kokurikulum Sekolah 4.1 Organisasi Pengurusan Kokurikulum Sekolah 4.2 Carta Organisasi Sekolah 4.3 Carta Organisasi Kokurikulum 4.4 Jawatankuasa Induk Kokurikulum 4.5 Jawatankuasa Sukan dan Permainan 4.6 Jawatankuasa Pasukan Pakaian Seragam 4.7 Jawatankuasa Kelab dan Persatuan 4.8 Jawatankuasa Lawatan dan Rekreasi 4.9 Jawatankuasa Perayaan dan Upacara Rasmi Sekolah 4.10 Jawatankuasa Kokuria 4.11 Jadual Waktu Aktiviti Kokurikulum Bab V – Prestasi Sukan, PSS, dan Kokuria 2005 – 2010 5.1 Carta Pencapaian Bab VI – Bidang Tugas Jawatankuasa Unit Kokurikulum 6.1 Jawatankuasa Induk Kokurikulum 6.2 Penyelaras/Penasihat Sukan dan Permainan 6.3 Penyelaras/Penasihat Kelab dan Persatuan 6.4 Penyelaras/Penasihat Pasukan Pakaian Seragam 6.5 Guru Pemimpin/Penasihat 6.6 Jawatankuasa Lawatan dan Rekreasi 6.7 Jawatankuasa Perayaan dan Upacara Rasmi Sekolah

• •

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 • Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa Juruaudit

Bab VII – Peraturan dan Langkah Keselamatan 7.1 Semasa Menyertai Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam 7.2 Peraturan Menggunakan Alatan Sukan 7.3 Semasa Menjalankan Latihan Sukan 7.4 Lompatan 7.5 Balingan 7.6 Acara Balapan Bab VIII – Takwim Kokurikulum Sepanjang 2011 o Takwim MSSD, MSSP, dan MSSM o Januari o Februari o Mac o April o Mei o Jun o Julai o Ogos o September o Oktober o November

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA VISI SEKOLAH KEBANGSAAN DESA JAYA GEMILANG (KOKURIKULUM) 2015 MISI SEKOLAH KEBANGSAAN DESA JAYA AKAN MEWUJUDKAN IKLIM SEKOLAH YANG KONDUSIF DENGAN MENGINTERGRASIKAN.KOKURIA SERTA SUKAN DAN PERMAINAN SEKURANG-KURANGNYA 30 % TERLIBAT KE PERINGKAT DAERAH DAN NEGERI. PASUKAN UNIT BERUNIFORM. PENGETAHUAN. NILAI DAN SIKAP SERTA BERAZAM MELAHIRKAN PELAJAR YANG BERBAKAT. BERDISIPLIN DAN MEMPASTIKAN SEMUA PELAJAR TERLIBAT DALAM AKTIVITI BERPERSATUAN. . KEMAHIRAN.

Syukur dan tahniah kepada Unit Kokurikulum kerana telah berjaya menerbitkan Perancangan Unit Kokurikulum 2012 yang bakal menjadi panduan dalam menjayakan aktiviti kokurikulum sekolah khususnya dan aspek pengurusan kokurikulum amnya. Akhir sekali terima kasih kepada GPK Kokurikulum. staf sokongan. EN. dan murid-murid yang sentiasa gigih menyumbang dan bekerjasama dalam menjayakan aktiviti kokurikulum khasnya dan menjayakan hasrat pendidikan negara amnya. Semoga dengan kerjasama semua pihak dan pendekatan yang bijak akan menjadikan kegemilangan kokurikulum milik kita bersama. daerah.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA SEKAPUR SIREH GURU BESAR Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh. DESA JAYA . negeri. AZER BIN MAMAT GURU BESAR SK. maka adalah diharapkan semua pihak akan sentiasa berusaha ke arah hasrat dan tujuan bersama itu agar matlamat organisasi tercapai. namun peningkatan dalam bidang akademik juga haruslah seiring malah lebih cemerlang lagi dalam melengkapkan diri murid untuk menghadapi cabaran yang akan datang selaras dengan hasrat Wawasan 2020. kita akan dapat menempatkan diri kita terbaik dalam apa jua pertandingan yang diadakan pada peringkat zon. Semoga dengan gabungan tenaga guru dan murid. Usaha dan latihan yang sistematik dan berterusan serta kerjasama erat antara guru dan disiplin yang tinggi dari pihak murid pasti akan memberikan kejayaan yang gemilang. Selaras dengan hasrat menjadikan kokurikulum sebagai pelengkap dan pembina sahsiah murid yang berdaya saing dan menjadikan generasi pewaris yang terbilang. semua guru. Walaupun penglibatan dalam kokurikulum kini telah diambilkira dalam permohonan murid ke sekolah berasrama penuh. dan sehinggalah ke peringkat kebangsaan.

dan murid-murid yang telah mengorbankan masa.DESA JAYA dalam menjayakan aktiviti kokurikulum khususnya dan mendidik sahsiah murid amnya. kakitangan sokongan. insyaAllah. Selaras dengan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia menjadikan aktiviti kokurikulum sebagai satu wadah untuk membentuk sahsiah murid yang cemerlang. Sekian. Dengan tema “Kokurikulum Asas Pembinaan Sahsiah” adalah diharapkan segala aktiviti yang dijalankan akan dapat meningkatkan perkembangan murid selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi rohani. NORHISHAM BIN ARIFFIN GPK KOKURIKULUM SK. Segala kerjasama dan sumbangan yang telah diberikan oleh semua pihak akan mendapat ganjaran daripadaNya. staf sokongan.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA SEULAS PINANG ( KENANGAN TERAKHIR BERSAMA SKDJ) 27 DIS 2011 GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh. dan wang ringgit dalam menjayakan hasrat pendidikan kokurikulum yang membentuk keperibadian murid yang mulia agar menjadi cemerlang. Sekali lagi diucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua guru. Dengan penuh rasa syukur. Perkembangan semasa ini menjadikan tanggungjawab guru kita lebih luas bukan sahaja di bilik darjah namun merangkumi segala aspek luar bilik darjah yang bakal memberikan cabaran dan pengorbanan masa dan tenaga dalam menjayakan visi dan misi sekolah. dan murid-murid SK. penerbitan Perancangan Unit Kokurikulum Sesi 2012 ini mungkin akan dapat membantu dan meringankan sedikit bebanan tugas guru dalam melaksanakan aktiviti kokurikulum di sekolah dengan hasrat murni menjadikan ia wadah untuk melahirkan generasi pewaris yang beradab dan berdaya saing. Syukur dan terima kasih atas segala kerjasama dan sumbangan yang diberikan oleh semua guru. intelek. Di samping menjalankan pelbagai aktiviti kokurikulum. dan berketrampilan. emosi. dan jasmani. EN. mempunyai jati diri. seterusnya dapat memupuk nilai kerjasama dan disiplin yang tinggi di kalangan murid-murid. DESA JAYA . gemilang. faktor keselamatan murid harus diutamakan. terima kasih. Ini adalah penting untuk meneruskan kelangsungan hidup muridmurid bagi mencapai cita-cita dan hasrat murni mereka bila dewasa kelak. tenaga. dan terbilang. Semoga dengan usaha gigih guru pemimpin akan dapat memberikan impak yang mendalam dalam jiwa anak didik kita khususnya melalui pelaksanaan aktiviti kokurikulum.

rakyat Malaysia. bertanggungjawab. alam sekitar. mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. masyarakat.3 FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah satu usaha untuk menyampaikan ilmu kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah bagi membentuk sikap. emosi. keperibadian.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA BAB I TERAS PERKHIDMATAN PENDIDIKAN 1. berakhlak mulia. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut. rohani. dan negara. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Maka kami. berketrampilan. 1. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan.2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. kemahiran. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. dan pandangan hidup hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri. masyarakat. dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.1 RUKUNEGARA Bahawasanya negara kita Malaysia. memelihara satu cara hidup demokratik. .      Kepercayaan Kepada Tuhan Kesetiaan Kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-undang Kesopanan dan Kesusilaan 1. dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat.

kemahiran.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 1. dan mengamalkan pengetahuan.  Kami sedia berbakti kepada masyarakat dan negara kami.  Kami sentiasa menjunjung Perlembagaan Negara kami dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukunegara pada setiap masa. Guru Negara Malaysia. mengukuh.0 DEFINISI KOKURIKULUM “Kegiatan kokurikulum” ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid-murid peluang untuk menambah.4      ETIKA KERJA ISLAM Bekerja dengan azam mengabdikan diri kepada Allah Bekerja dengan ikhlas dan amanah Bekerja dengan tekun dan cekap Bekerja dengan semangat gotong-royong dan berpadu fikiran Bekerja dengan matlamat kebahagiaan manusia sejagat 1. 1.5 IKRAR GURU Bahawasanya kami. dengan ini berikrar.  Mendukung terus cita-cita kami terhadap tugas kami dan menyatakan keyakinan kami pada cita-cita murni pekerjaan kami. .7        1.6       1.8 TERAS PERKHIDMATAN CEMERLANG Berazam meninggikan mutu perkhidmatan Bekerja dengan penuh tanggungjawab Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan Negara Berpegang teguh kepada ajaran agama NILAI TERAS SEKOLAH RENDAH Rajin Usaha Berilmu Berfikir Amanah Berakhlak Mulia Ikhram BUDAYA KERJA SEKOLAH BAB I ERTI KOKURIKULUM 1. dan nilai yang dipelajari di bilik darjah.

Semua murid boleh dididik dan boleh pula mendidik diri sendiri dan rakan sebaya. Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan. Penyertaan dalam Pasukan Pakaian Seragam d. minat. 94. penglibatan semua murid dan anggota masyarakat adalah perlu. jasmani. Penyertaan dalam Persatuan dan Kelab c. Dalam Warta Kerajaan bertarikh 31 Disember 1997.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA Dalam Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember 1967. 3.1 2. Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid-murid berkualiti untuk keperluan masyarakat dan negara.1 Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah dan setiap murid harus melibatkan diri. 2. 3. rohani.6 Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan mengembirakan. 3. 2. bakat. berasaskan kepada anggapan bahawa.3 2.2.5 Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental (intelek) dengan perkembangan rohani. dan emosi murid-murid.2 Seimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan rohani.2 3. maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental. jasmani.2. dan emosi. Jld. (A) 531. jasmani.2. dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif.2 2.1 Menyemai kesedaran murid-murid terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan.3 Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan di kalangan murid dalam sekolah dan di antara sekolah. 3. . Masyarakat juga turut bertanggungjawab memainkan peranan dalam mendidik murid-murid. No. 41.2. 5652 (Peraturan Kursus Pengajian) Sekolah 1956. kegiatan ini dikenali sebagai KEGIATAN KUMPULAN.5 Membina dan meningkatkan disiplin murid. Lain-lain kegiatan sebagaimana ditentukan oleh Menteri 2. Sebagai satu bidang pendidikan. Peraturan-peraturan (Kokurikulum Kebangsaan) telah memberi definisi kokurikulum iaitu: Kegiatan kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut: a. 3.4 2.0 MATLAMAT 3.2. Dengan andaian bahawa murid-murid tidak mendapat pengalaman tertentu di bilik darjah.0 KONSEP KOKURIKULUM 2.4 Menbina dan meningkatkan minat dan bakat murid-murid dalam aktiviti yang diceburi. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam atau di luar bilik darjah mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti. Penyertaan dalam Sukan dan Permainan b. 26.P. Tambahan No. Perundangan A. Akta Pendidikan 1996. No.U.

persatuan/kelab. dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum. kemahiran.1 4. Menyelia dan menilai semua aktiviti secara sistematik dan berterusan. dan mengamalkan pengetahuan. Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid.5 4.4 5.1. 4. Oleh itu aktiviti-aktiviti kokurikulum dapat menyediakan peluang kepada pelajar untuk menambah. Melibatkan murid daripada semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum yang sesuai untuk tujuan pemupukan perpaduan. Kokurikulum adalah bidang pengajaran luar bilik darjah atau yang tidak formal.9 4.3 4.2 Memberi wajaran yang sesuai kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah. dan nilai yang dipelajari di bilik darjah.1. berikut adalah beberapa strategi pelaksanaannya.1 Definisi 5. 4. Gerakerja ini merupakan lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. dan murid-murid. mengukuh. Melibatkan Jawatankuasa Bimbingan dan Kerjaya. Kokurikulum merupakan satu saluran pembelajaran yang berasaskan gerak kerja yang terancang.10 5. Menambahkan bilangan pasukan pakaian seragam. Merancang dengan teliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai matlamat yang dikehendaki. kelab sukan dan permainan serta mempelbagaikan aktiviti tersebut dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu atau berkumpulan.1. mengamalkan pengetahuan.4 4. 3. Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG).1.7 Membina dan meningkatkan kerjasama dan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat.1 5. Melibatkan murid dan pihak sekolah dalam aktiviti khidmat masyarakat. Merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan.8 Mewujudkan sekolah berwatak.2 Kokurikulum adalah ”Kegiatan Kumpulan”.5 .7 4. 4.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 3. kemahiran.1. 5. ”Kegiatan kokurikulum” ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah.0 STRATEGI Untuk mencapai matlamat tersebut.3 5. mengukuh.0 PELAKSANAAN 5. Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada semua pihak dari semasa ke semasa. Kokurikulum adalah kegiatan atau aktiviti selain mata pelajaran yang dipelajari dalam bilik darjah tetapi yang dianggap sebagai sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di sekolah. guru-guru. dan nilai-nilai yang telah dipelajari di dalam bilik darjah.8 4.6 4.

4 Peruntukan Masa Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum seperti yang diwartakan dalam Warta Kerajaan No. d. kewarganegaraan dan kesetiaan kepada bangsa dan negara. Apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. ”Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. unsur kebudayaan. kecintaan kepada alam semulajadi.3 Kandungan kegiatan kokurikulum di sekolah 5. pengalaman. kemahiran. dan rohani dengan menawarkan pelbagai pengetahuan. a. norma. Kegiatan kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut. Penyertaan dalam pasukan pakaian seragam. e. Pasukan pakaian seragam. Bil. d. c. b. 5. Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-peraturan Pendidikan 1997. kemahiran.7 5.3. 5. 11. disiplin kendiri. dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. 5. dan sebagainya akan membantu pelajar menentukan hala tuju kehidupan masa depan yang terbilang. kreativiti dan inovasi. 5652 Jld.1. Kokurikulum adalah aktiviti pembelajaran tidak formal yang berteraskan keperluan pelajar mengalami sendiri aktiviti-aktiviti kependidikan dalam keadaan sebenar.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 5. kebudayaan. emosi. dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetuan”. rohani. c. Hobi dan rekreasi. 5. pengalaman.3. Penyertaan dalam persatuan dan kelab. intergrasi nasional. b.1 Kegiatan kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi perkara yang berikut. 27 bertarikh 28 Disember 1967 adalah seperti berikut. Penyertaan dalam kegiatan-kegiatan lain sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri. dan latihan berteraskan konsep pendidikan dan pembangunan modal insan yang bersepadu dan menyeluruh. nilai.2 Penyertaan dalam sukan dan permainan. Sukan dan permainan. kepimpinan.2 Hakikat kokurikulum dalam program pendidikan Kokurikulum adalah sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan.6 Kokurikulum adalah wadah pembinaan jasmani.1. keusahawanan. mental. a. Pengetahuan. kemahiran yang mengandungi unsur-unsur intelek. Sekolah Rendah Tahun Peruntukan Masa 3 dan 4 90 minit seminggu 5 dan 6 180 minit seminggu .

5 Tugas dan Tanggungjawab Guru 5.7 Peranan Kokurikulum 5.7 5. dapat diseimbangkan dengan perkembangan mental murid-murid.6 Kepentingan Kokurikulum Aktiviti kokurikulum itu penting bagi melengkapkan pengetahuan dan pengalaman muridmurid di sekolah.5.7. Memberi peluang dan galakan kepada murid-murid membuat kerja-kerja khidmat kepada masyarakat.6 5.2 5. bergaul. dan kemahiran murid-murid dalam bidang-bidang tertentu. 5. Memaju dan mengembangkan minat. Menyediakan peluang kepada masyarakat untuk memberi sumbangan kepada sekolah. nilai. Mengukuh dan memperkayakan pengalaman yang murid-murid perolehi dalam bilik darjah.1 Guru Besar sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik guru sebagai guru penasihat bagi menjalankan tugas dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan peruntukan masa yang sedia ada. Pendidikan yang seimbang dan sempurna sentiasa memberi penekanan kepada keduadua aspek iaitu akademik dan gerak kerja kokurikulum. Memupuk semangat kewarganegaraan dan perpaduan.7.7. dan spiritual”.7. BAB II PENGURUSAN KOKURIKULUM 1. dan bersatupadu dalam masyarakat.7. Hasrat ini akan dapat dicapai jika generasi muda sekarang dapat diberi pendidikan yang seimbang dan sempurna.7. Datuk Seri Abdullah Hj. YAB.5 5. Menerusi aktiviti kokurikulum perkembangan sosial.7.8 Menyemai dan memupuk disiplin.7. Memberi murid-murid pengalaman berhubung. minat dan bakat. Ahmad Badawi (1985) 5. Ini bermakna seseorang pelajar itu diberi didikan yang menyeluruh merangkumi aspek mental. dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Rukunegara. fizikal.0 ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH . Aktiviti gerak kerja ini juga dapat membantu menjadikan sekolah sebagai tempat yang menarik dan mengembirakan murid-murid.3 5. Melatih murid-murid mengisi masa lapang dengan kegiatan yang berfaedah di samping membina kesihatan dan kesejahteraan diri. ”Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan ialah untuk mewujudkan suatu bangsa bercorak Malaysia yang bersatu padu dan dihormati.1 5.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA Setahun 18 kali perjumpaan 5.4 5. bakat.

mencemerlangkan aktiviti kokurikulum sekolah. Dokumentasi . Guru Besar sebagai Penolong Pendaftar hendaklah menubuhkan Organisasi Pengurusan Kokurikulum Sekolah bagi membantu beliau memantau. Pelaporan berkala. iv. Pembentukan Jawatankuasa Induk. Kekerapan mengadakan mesyuarat.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA Dalam mengurus aktiviti kokurikulum sekolah. Pembentukan Jawatankuasa Kecil. Fungsi dan tanggungjawab setiap ahli (baik guru dan murid). v. vi. Beberapa perkara yang perlu diambilkira semasa membentuk organisasi ini agar ia dapat memberi faedah kepada pelajar-pelajar dan sekolah. i. menilai. Perkara-perkara tersebut adalah seperti berikut. iii. ii.

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA .

Abdullah Sani : Pn. Maskelesom bt Sidek Guru Besar GPK Kokurikulum (Data Kokurikulum) GPK 1 GPK HEM Penyelaras Unit Sukan dan Permainan SU Sukan Ketua Jurulatih Kelab Bola Jaring Ketua Jurulatih Bola Sepak Ketua Jurulatih Olahraga Ketua Jurulatih Badminton Ketua Jurulatih Sofbol Penyelaras Unit Beruniform Ketua Jurulatih Pengakap Ketua Jurulatih Tunas Kadet Remaja Ketua Jurulatih PBSM Ketua Jurulatih P. Rosliza bt Abd Razak : Datin Hajah Meriam bt. Puteri Islam Malaysia Penyelaras Kelab dan Persatuan Ketua Per. Haslina bt Othman : Pn. Mohd Tahir : En. Rosliza bt Abd Razak Ketua . Amran b. Azizah bt Sahi : Pn. Noraini bt Mat Yusof : Pn. Mohd Tahir : En . Norazilawati bt Harun : Pn.Mohktar : En. Rosmanjawati bt Hassan : Cik Madihah bt Mahamad Jamil : Pn. Norhisham bin Ariffin : Pn Aznee Fazilla bt Nik Awang : En. Mohd Tahir : En. Azizah bt Nawi Guru Besar GPK Kokurikulum Penyelaras Unit Sukan dan Permainan Setiausaha Sukan Ketua Jurulatih Kelab Bola Jaring Ketua Jurulatih Bola Sepak Ketua Jurulatih Olahraga Ketua Jurulatih Badminton Ketua Jurulatih Sofbol Ketua KELAB BOLA SEPAK : En. Ariffin : Pn. Azer bin Mamat : En. Rosmani bt Mohd Nawi : Pn. Bahasa Melayu Ketua Per. Azer bin Mamat : En.Aznee Fazilla bt Nik Awang : En. Fatahiya bt. Amran b. Omar : En. Mokhtaruddin b. Mohd Danial b. Abdullah Sani : Pn. Omar : Pn. Che Norizan bt Daud : Pn. Mohd Adli b. Rosmani bt Mohd Nawi : En. Noreha bt Ibrahim : En. Sains Ketua Per. B. Rosmanjawati bt Hassan : Pn.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA JAWATANKUASA KOKURIKULUM 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN DESA JAYA 26400 BANDAR TUN ABD RAZAK JENGKA Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha AJK : En. Azizah Nawi : Pn. Matematik Ketua Per. Mohd Adli b. Mohd Danial b. Noreha bt Ibrahim : Pn. Mohd Azam b.Awang : Pn. Tg Anisa bt Tg Hassan : Pn. Mohammad Azam b. Rozilah bt Malek : Pn. Agama Islam JAWATANKUASA SUKAN DAN PERMAINAN Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha : En. Mohd Danial b. Khuzaifah bt Hussin : Pn.Mokhtaruddin b. Noreha bt Ibrahim : En. Hajah Zuraidah bt Abu Bakar : Pn . Mohd Asrol : Pn. Norhisham bin Ariffin : Pn.Mohktar : En. Amran bin Omar : Pn. Ariffin KELAB BOLA JARING : Pn. Inggeris Ketua Per.

Norharma b.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA KELAB PADANG & BALAPAN : En. Aznee Fazillah bt Nik Awang : Pn.Mohd Danial bt Mohd Tahir : Pn. Fatahiya bt Mohd Asrol : Pn. Azizah bt Nawi PERMAINAN (JURULATIH SEKOLAH) BOLASEPAK : En. Pn. Norazilawati bt Harun Ketua Ketua Ketua CATUR HOKI PING PONG PETANQUE BOLA TAMPAR . Noraini bt Mat Yusof : En. Azizah bt Sahi : Pn. Mokhtaruddin b. Rosliza bt Osman : Pn. Norharma b. Mokhtar@Jusoh BOLA JARING BALAPAN DAN PADANG BADMINTON SOFBOL : Pn. Mokhtar @Jusoh : Pn. Haslina bt Othman : Pn. Mohd Kassim : Cik Madihah bt Mahamad Jamil : En. Norazilawati bt Harun : Pn. Azizah bt Nawi : En. Haslina bt Othman : En. Norharma Kassim : Pn. Mokhtaruddin b. Che Norizan bt Daud : Pn. Mohd Kassim : Pn. Mohd Adli b. Rosliza bt Osman : En. Ariffin : Pn. Mohd Danial b. Abdullah Sani : Pn. Omar : Pn. Aznee Fazilla bt Nik Awang Pn. Noreha bt Ibrahim : En. Khuzaifah bt Hussin : Pn. Mohd Azam b. Rosliza bt Abd Razak : En. Nurul Ain bt Simon : En. Zainani bt Mohd Zadi : Pn. Mohd Tahir : En. Rozilah bt Malek : Pn. Salasiah bt Kusni : Pn. Abdullah Sani : Pn. Maskelesom bt Sidek : Pn. Amran b. Mohd Adli b. Mokhtaruddin bin Mokhtar@Jusoh : Pn. Che Norizan bt Daud KELAB BADMINTON : En. Tengku Anisa bt Tengku Hassan : Cik Nurulain bt Simon KELAB SOFBOL : Pn. Azizah bt Sahi : Pn.

Norharma b. Abdullah Sani : Pn. Khuzaifah bt Hussin : Pn. Mohd Asrol : Pn. Mohd Danial b. Fatahiya bt. Salasiah bt Kusni : Pn. Puteri Islam Malaysia Ketua TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH : En. Azizah bt Nawi : Pn. Rosliza bt Abd Razak : En.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA : Pn. Aznee Fazilla bt Nik Awang : En. Ariffin : Pn. Haslina bt Othman : Pn. Tg Anisa bt Tg. Mohd Kasim : Pn. Ariffin :Pn. Azizah bt Sahi : Pn. Rosmanjawati bt Hassan : Cik NurulAin bt Simon Ketua .Mohd Adli b. Azizah bt Sahi Guru Besar GPK Kokurikulum Penyelaras Unit Beruniform Ketua Jurulatih Pengakap Ketua Jurulatih Tunas Kadet Remaja Ketua Jurulatih PBSM Ketua Jurulatih P. Che Norizan bt Daud PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA : Pn. Maskelesom bt Sidek : Pn. Rosliza bt Osman : Pn. Mohd Zadi : Pn. Mohammad Azam b. Mokhtaruddin @Mokhtar@Jusoh : Pn. Noraini bt Mat Yusof : Cik Madihah bt Mahamad Jamil Ketua Ketua PERSATUAN BULAN SABIT MERAH : Pn. Zainani bt. Norhisham b.Tg Anisa bt Tg Hassan : Pn. Rozilah bt Malek PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA : Pn. Azer b. Salasiah bt Kusni JAWATANKUASA PASUKAN PAKAIAN SERAGAM Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha : En. Amran b. Noreha bt Ibrahim : En. Hassan : Pn. Norazilawati bt Harun : Pn. Rosmani bt Mohd Nawi : En. Omar : Pn. Mamat : En. Rosmani bt Mohd Nawi : En. Khuzaifah bt Hussin : Pn. Ariffin : Pn. Mohammad Azam b. Mohd Tahir : En.

Azizah bt Sahi : Pn. Norharma b. Amran bt Omar : Pn. Norazilawati bt Harun : Pn. Inggeris Ketua Per. Noraini bt Mat Yusof (Taman Herba) KELAB SPBT : Puan Rozilah bt Malek : En. Haslina bt Othman : En. Haslina bt Othman : Pn. Mohd Adli bin Abdullah Sani KELAB KEBUDAYAAN (tidak termasuk) : Cik Siti Nurul Ain bt Simon : Pn. Bahasa Melayu Ketua Per. B. Zainani bt Mohd Zadi (Taman Herba) PENDIDIKAN ISLAM & BAHASA ARAB : Pn. Ariffin (Persekitaran Gelanggang Petanque) BAHASA INGGERIS : Pn. Mohd Danial b. Azer b. Mokhtar@Jusoh : Pn. Mokhtaruddin b. Bt Tg. Mamat : En.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA JAWATANKUASA KELAB / PERSATUAN Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha : En. Maskelesom bt Sidek : Pn. Cegah Jenayah Ketua Per. Aznee Fazillah bt Nik Awang (Gelanggang Bola Tampar) SAINS : Pn. Matematik Ketua Per. Rozilah bt Malek : Pn. Norhisham b. Kebudayaan Ketua BAHASA MELAYU Ketua Ketua Ketua Ketua . Mohd Tahir : Cik. Salasiah bt Kusni Ketua Ketua Ketua Guru Besar GPK Kokurikulum Penyelaras Kelab dan Persatuan Ketua Per. Fatahiya bt Mohd Asrol : Pn. SPBT Ketua Per. Noreha bt Ibrahim : En. Che Norizan bt Daud : Pn. Rosliza bt Abd Razak : Pn. Rosliza bt Osman : Cik Siti Nurulain bt Simon : Pn. Maskelesom bt Sidek : En. Fatahiya bt. Mohd Asrol : Pn. Rosmanjawati bt Hassan : Pn. Rosliza bt Abd Razak : Pn. Azizah bt Nawi : En. Ariffin : Pn. Sains Ketua Per. Rosmani bt Abd b. Madihah bt Mahamad Jamil : Pn.Amran bin Omar KELAB CEGAH JENAYAH : Pn Rosliza bt Osman : En. Tg Anisa. Agama Islam & Bahasa Arab Ketua Per. Khuzaifah Hussin : Pn.Mohd Kasim : Pn. Mohd Azam b. Hassan (Gelanggang Badminton dan Kolam Ikan) MATEMATIK : Pn. Rosmanjawati bt Hassan : En. Mohd Nawi : Pn.

Rosmani bt Mohd Nawi : Pn.Amran b. Mokhtaruddin bin Mokhtar @Jusoh Guru Besar GPK Kokurikulum . KGKT S/U Sambutan Awal Muharam/Maulidur Rasul S/U Hari Pendidikan S/U Hari Kebangsaan S/U Sukan Tahunan S/U Hari Raya S/U Perkhemahan Tahunan S/U Media & Fotografi Siaranraya Sijil (KOKURIKULUM) Perhimpunan Pagi JAWATANKUASA KOKURIA Penasihat Pengerusi Setiausaha AJK : En. Mohd Danial b. Norhisham b. Che Norizan bt Daud : Pn. Salasiah bt Kusni : Pn. Mamat : En. Azer b. Ariffin : En. Norharma bin Kassim : Pn. Mamat : En. Rosmani bt Mohd Nawi : En.Rosliza bt Osman : En. Haslina bt Othman : Pn. Rosliza bt Osman : Cik NurulAin bt Simon : Pn. Mohd Adli b. Ariffin : Pn. Norazilawati bt Harun : Pn. Abdullah Sani : Pn. Norharma bt Kassim : Cik Madihah bt Mahamad Jamil : Guru bertugas mingguan Guru Besar GPK Kokurikulum S/U Hari Guru /Peng. Noraini bt Mat Yusof : Pn. Ariffin : En. Norhisham b. Tg. Noreha bt Ibrahim : Pn. Aznee Fazilla bt Nik Awang Guru Besar GPK Kokurikulum Sains/Kesihatan Bahasa Inggeris Bahasa Melayu Matematik Agama Islam Muzik JAWATANKUASA KEDAI BUKU PIBG Penasihat Pengerusi Setiausaha Bendahari AJK : En. Omar : Pn.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA (Bilik Pendidikan Muzik JAWATANKUASA LAWATAN & REKREASI Pengerusi Setiausaha Bendahari AJK : En. Azer b. Haslina bt Othman En. Mohd Tahir : Pn. Anisa bt Tg Hassan : Pn. Omar GPK Kokurikulum JAWATANKUASA PERAYAAN DAN UPACARA RASMI SEKOLAH Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha : En. Fatahiya bt Mohd Asrol : Pn. Mamat : En. Zainani bt Mohd Zadi : Pn. Norhisham b. Azer b. Ariffin : Pn. Norazilawati bt Harun : En. Amran b. Rosmanjawati bt Hassan Pn. Norhisham b.

Azer b.40 PTG. • Format Buku Aktiviti di tentukan oleh Penyelaras masing-masing. AKTIVITI SUKAN DAN PERMAINAN UNIT BERUNIFORM/ KELAS DAN PERSATUAN MAKLUMAN PENTING Semua aktiviti berjalan seperti biasa dan jika pertindihan peristiwa berlaku maka ia tertakluk kepada pindaan dan perubahan. Setahun minimum 18 kali perjumpaan.30 – 6. 2012. • Tarikh akhir menghantar buku aktiviti 23 FEB. Mamat : En. • Ketua Unit mestilah menyediakan jadual tugasan setiap guru mengikut unit masing-masing.40 – 1. Harun : Pn. 2 buku aktiviti iaitu untuk tahun 3 dan 4 / 5 dan 6. Ariffin : En. • Ketua Unit bertanggungjawab menyediakan buku aktiviti masing-masing. Aznee Fazilla bt Nik Awang Guru Besar GPK Kokurikulum Peng. Norhisham b. Mohd Tahir : Pn. Norazilawati bt. Mohd Danial b.30 PTG 12.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA JAWATANKUASA KGKT Penasihat Pengerusi : En. • Buku aktiviti mesti dihantar setiap minggu – di kumpul oleh Penyelaras untuk disahkan oleh GPK Koku dan GB. KGKT - Menguruskan semua aktiviti Hari Guru Kutipan derma termasuk PSKPP / Zon/ Sekolah Mengurus aktiviti Jamuan JADUAL WAKTU AKTIVITI KOKURIKULUM HARI RABU RABU MASA 5. • .

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA .

40 TENGAHARI 18/01/2012 01/02/2012 15/02/2012 29/02/2012 21/03/2012 04/04/2012 18/04/2012 02/05/2012 16/05/2012 13/06/2012 27/06/2012 11/07/2012 25/07/2012 08/08/2012 29/08/2012 12/09/2012 26/09/2012 10/10/2012 31/10/2012 RAMADHAN SPT BIASA SUKAN DAN PERMAINAN 05.30 PETANG 11/01/2012 – B/SEPAK 18/01/2012 – B/JARING 25/01/2012 – OLAHRAGA 01/02/2012 – SOFBOL 08/02/2012 – BADMINTON 15/02/2012 – B/ SEPAK 22/02/2012 – B/JARING 29/02/2012 – OLAHARAGA 07/03/2012 – SOFBOL 21/03/2012 – BADMINTON 28/03/2012 – B/SEPAK 04/04/2012 – B/JARING 11/04/2012 – OLAHRAGA 18/04/2012 – SOFBOL 25/04/2012 – BADMINTON 02/05/2012 – B/SEPAK 09/05/2012 – B/JARING 16/05/2012 – OLAHRAGA 23/05/2012 – SOFBOL 13/06/2012 – BADMINTON 20/06/2012 – B/SEPAK 27/06/2012 – B/JARING 04/07/2012 – OLAHRAGA 11/07/2012 – SOFBOL 18/07/2012 – BADMINTON 29/08/2012 –B/SEPAK 05/09/2012 – B/JARING 12/09/2012 – SK .PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 DESA JAYA JADUAL AKTIVITI KOKURIKULUM 2012 UNIT BERUNIFORM 12.40 TENGAHARI 11/01/2012 25/01/2012 08/02/2012 22/02/2012 07/03/2012 28/03/2012 11/04/2012 25/04/2012 09/05/2012 23/05/2012 20/06/2012 04/07/2012 18/07/2012 01/08/2012 15/08/2012 05/09/2012 19/09/2012 03/10/2012 17/10/2012 RAMADHAN SPT BIASA KELAB DAN PERSATUAN 12.40-01.40-01.30-06.

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 DESA JAYA OLAHRAGA 19/09/2012 – SOFBOL 26/09/2012 – BADMINTON 03/10/2012 – B/SEPAK 10/10/2012 – B/JARING 17/10/2012 – OLAHRAGA 31/10/2012 – SOFBOL BULAN RAMADHAN TIADA AKTIVITI JADUAL SEPERTI BIASA SK TAKWIN KO-KURIKULUM PERKARA 1 2 3 4 MESYUARAT PKKP KOKURIKULUM SOFBOL KEMAHIRAN 1 MESYUARAT AGONG UNIT BERUNIFORM MESYUARAT AGUNG RUMAH RUMAH SUKAN MERENTAS DESA MURID TAHAP 2 MARLIDUR RASUL SUKAN TAHUNAN PENYERAHAN BUKU AKTIVITI (KEPADA GURU BESAR) KOKURIKULUM (TAKLIMAT KHAS UNIT BERUNIFORM) TARIKH 05/01/1 2 12/01/1 2 16/01/1 2 20/01/1 2 06/02/1 2 19/02/1 2 23/02/1 2 07/03/1 2 SEKOL AH / / / / / / / / ZON DAERA H TINDAKA N SEMUA GURU TG. ANISA SEMUA GURU AZNEE MASKELE SOM AMRAN PENYELA RAS NORAINI 5 6 7 .

ANISA TG. ROSMANJ AWATI ROSMANJ AWATI AMRAN KGKT KGKT KHUZAIF AH SEMUA GURU DANIAL ROSMANJ AWATI ROSLIZA TG.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 DESA JAYA SK 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 PERTANDINGAN IKATAN DAN SIMPULAN (KELAB DAN PERSATUAN) ”BUMI HIJAU” KOKURIA (BERCERTA TAHAP 2) PERTANDINGAN KAWAD SAMBUTAN HARI GURU KHIDMAT MASYARAKAT PERTANDINGAN MEMASAK ANTARA UNIT MESYUARAT KOKURIKULUM KALI KE 2 MAJLIS SAMBUTAN AWAL RAMADHAN PERTANDINGAN KRAFTANGAN SAMBUTAN AWAL 31 OGOS PERKHEMAHAN BERSEPADU PERKHEMAHAN BERSEPADU SAMBUTAN 31 OGOS PERTANDINGAN KEBUDAYAAN MESYUARAT KOKURIKULUM KALI KE 3 HARI PENYAMPAIAN HADIAH MESYUARAT AGUNG SESI 2012 KELAB DAN PERSATUAN MESYUARAT AGUNG SESI 2012 SUKAN DAN PERMAINAN MESYUARAT AGUNG SESI 2012 UNIT BERUNIFORM 06/04/1 2 27/04/1 2 25/04/1 2 16/05/1 2 16/05/1 2 13/06/1 2 11/07/1 2 11/07/1 2 01/08/1 2 15/08/1 2 27/08/1 2 15/09/1 2 16/09/1 2 03/09/1 2 12/09/1 2 27/09/1 2 13/11 / 12 05/11/1 2 06/11/1 2 07/11/1 2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / MOKHTA R.ANISA ROSLIZA ADLI SEMUA GURU NORAINI ROSMANJ AWATI AMRAN TG. ANISA .

ABD RAZAK MOHD DANIAL NORAZILAWATI ROSMANI NORHARMA ROSLIZA BT ABD RAZAK MOHD MOKHTARUDDIN HAJAH AZIZAH NAWI HAJAH HASLINA ROZILAH AMRAN FATAHIYA HAJAH AZIZAH NAWI HAJAH HASLINA ROSLIZA ABD RAZAK MOHD MOKHTARUDDIN ROSMANI NORHARMA FATAHIYA NORAZILAWATI MOHD DANIAL TAJUK PERATURAN PERBARISAN /SEKOLAH YURAN KAHADIRAN PAKAIAN MURID PEPERIKSAAN / UPSR HARI KEPUTERAAN(SAW) KSSR KOKURIKULUM CARA-CARA MENGHORMATI GURU /RAKAN SEBAYA KEBERSIHAN BILIK DARJAH PUSAT SUMBER MURID CEMERLANG 13 14 15 16 17 18 19 02-06 APRIL 09-13 APRIL 16-20 APRIL 23-27 APRIL 30 APRIL-04 MAY 07-11 MAY 14-18 MAY KECERIAAN BINA INSAN KEPENTINGAN B INGGERIS MAKANAN SEIMBANG SAINS SEDEKAH HARI GURU .PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 DESA JAYA SK GURU BERTUGAS MINGGU TARIKH PERSEKOL AHAN 1 02-06 JAN 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 09-13 JAN 16-20 JAN 23-27 JAN 30 JAN-03 FEB 06-10 FEB 13-17 FEB 20-24 FEB 27 FEB – 02 MAC 05-09 MAC 19-23 MAC 26-30 MAC NAMA GURU BERTUGAS MOHD ADLI ROSLIZA BT OSMAN HAJI MOHAMMAD AZAM CHE NORIZAN HAJAH MASKELESOM SITI NURUL AIN KHUZAIFAH MADIHAH AZIZAH SAHI AZNEE FAZILAH NORAINI SALASIAH ROSMANJAWATI TG. ANISA AMRAN ZAINANI NOREHA ROSLIZA BT.

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 DESA JAYA 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 21-25 MAY 11-15 JUN 18-22 JUN 25-29 JUN 02-06 JULY 09-13 JULY 16-20 JULY 23-27 JULY 30JULY -03 OGOS 06-10 OGOS 13-17 OGOS 27-31 OGOS 03-07 SEPT 10-14 SEPT 17-21 SEPT 24-28 SEPT 01-05 OKT 08-12 OKT 15-19 OKT 22-26 OKT 29 OKT-02 NOV 05-09 NOV ROSLIZA OSMAN NOREHA ZAINANI AMRAN TG. ANISA ROSMANJAWATI SALASIAH NORAINI AZNEE FAZILAH AZIZAH SAHI MADIHAH KHUZAIFAH SITI NURUL AIN MASKELESOM CHE NORIZAN HAJI MOHD AZAM MOHD ADLI AMRAN ROSLIZA ABD RAZAK HAJI MOHD AZAM CHE NORIZAN HAJAH MASKELESOM SITI NURUL AIN KHUZAIFAH MADIHAH AZIZAH SAHI AZNEE FAZILLA NORAINI SALASIAH ROSMANJAWATI TG ANISA AMRAN ZAINANI NOREHA ROSLIZA OSMAN MOHD DANIAL NORAZILAWATI ROSMANI NORHARMA HAJAH AZIZAH NAWI MOHD MOKHTARUDDIN ROZILAH HAJAH HASLINA FATAHIYA KERJAYA SPBT SEJARAH ISRAK DAN MIKRAJ PERKHEMAHAN SOLAT NEGERI PAHANG RAMADHAN KEBERKATAN SOLAT TARAWIH NUZUL AL QURAN HARI RAYA PUASA HARI KEMERDEKAAN KAUNSELING 1 MALAYSIA RUKUN NEGARA PRA SEKOLAH LAGU NEGARAKU KELAS TAMBAHAN PENDIDIKAN MORAL HARI KEPUTERAAN SULTAN PAHANG PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKHIR TAHUN SK PERHATIAN .

GURU BERTUGAS MESTILAH MEMASTIKAN BENDERA DI PASANG SEBELUM 7.00 PAGI DAN DI TANGGALKAN PADA PKL 5.GURU BERTUGAS HENDAKLAH MEMASTIKAN P/SYSTEM/CD DSNYA BERADA DALAM KEADAAN BAIK. . .BERTANGGUNGJAWAB MENGHANTAR /MENGAMBIL MURID SAKIT.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 DESA JAYA SK . .MEMASTIKAN SETIAP PERKARA .00 PTG SETIAP HARI.MEMASTIKAN PERSEKITARAN /SUASANA MURID DALAM KEADAAN BAIK .SILA BUAT CATATAN MINGGUAN ( BUKU YANG DISEDIAKAN) DI PEJABAT .DIMAKLUMKAN KEPADA GB ATAU GPK TERLEBIH DAHULU. .BUKU KELUAR MASUK MURID /GURU .

22 1.5 2.23 1. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan. dan tahunan. Menentukan tarikh Temasya Sukan Tahunan. Memastikan konsep sukan untuk semua dan 1 Sukan 1 Murid dilaksanakan di sekolah.20 1. Memastikan penglibatan pelajar secara menyeluruh.11 1. penggal. Menentukan segala alatan sukan. padang. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah. 2. dan kebangsaan jika sekolah terlibat mengambil bahagian. . Merentas Desa.18 1. Menjalankan pentadbiran dan pengurusan asas hal-hal yang berhubung dengan sukan. kokuria.19 1.16 1.1 1.12 1. negeri.4 2. pasukan pakaian seragam. Menyediakan borang keahlian. Menyusun rancangan dan kegiatan semasa. daerah.7 1. dan tempat Mengatur lengkap rancangan untuk sukan dan permainan. Membuat analisa. Menguruskan kenderaan/pengangkutan untuk ahli-ahli sukan sekolah untuk pergi ke sesuatu tempat pertandingan. Menentukan takwim dan jadual aktiviti kokurikulum sekolah.5 1. Menyediakan laporan-laporan lengkap mengenai aktiviti pertandingan sukan. Membahagikan murid-murid mengikut rumah sukan.9 1. Membantu guru besar menetapkan guru rumah sukan. Menentukan keselamatan murid-murid sewaktu bersukan. Menyelaras kegiatan/latihan rumah sukan sesuai dengan hari.0 JAWATANKUASA INDUK KOKURIKULUM 1. mingguan.8 1.14 1. Mencatat dan merekod kehadiran murid. dan gelanggang dapat digunakan pada bila-bila masa diperlukan.24 1.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA BAB IV BIDANG TUGAS JAWATANKUASA UNIT KOKURIKULUM 1. dan kelab/persatuan di peringkat zon. daerah.4 1. Hari Pendidikan.13 1.2 1. Menyediakan laporan tahunan. mengesan kelemahan dan kemajuan pencapaian sukan dan mengambil tindakan yang positif bagi meninggikan lagi mutu sukan sekolah di mana perlu. Menentukan kegiatan sukan dan balapan dan padang di sekolah berjalan dengan lancar.10 1. masa. Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan.6 2. Mengawasi dan menentukan keselamatan alat-alat sukan.1 2.3 2.0 PENYELARAS/PENASIHAT SUKAN DAN PERMAINAN 2.15 1.7 Mendaftarkan ahli-ahli.21 1.3 1. berkhemah atau menjalankan aktiviti berpersatuan. dan kegiatan-kegiatan lain. Hari Kokurikulum. Merekodkan segala kegiatan sukan dan permainan. dan kebangsaan.2 2. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun.6 1. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum. Menyenaraikan peraturan sukan dan permainan.25 Merancang aktiviti kokurikulum sekolah – Rancangan Jangka Panjang/Pendek. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat zon.17 1. Menyediakan anggaran perbelanjaan sukan untuk setahun. Memberi pengikhtirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing. negeri.

Menyenaraikan peraturan kelab/persatuan. daerah.11 5. . negeri. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli pasukan. Merekodkan segala aktiviti kelab/persatuan. mingguan.0 PENYELARAS/PENASIHAT PASUKAN PAKAIAN SERAGAM 4. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam perlembagaan.5 4.3 5.10 5.9 4. Menghadiri mesyuarat peringkat zon. dan tahunan.4 5.7 5. Mendaftarkan keahlian Pasukan Pakaian Seragam kepada PPD/Badan Induk. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diuruskan dengan baik. Menyenaraikan peraturan pasukan pakaian seragam.1 5.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 3.4 4. zon.2 4. dan kebangsaan. dan pasukan pakaian seragam. Memastikan adanya perlembagaan dan peraturan unit masing-masing.6 4. dan agensi luar.5 Menubuhkan jawatankuasa. Mencatat dan merekod kehadiran murid. daerah.9 5. Menyediakan laporan tahunan. dan kebangsaan. negeri.2 5.4 6.3 4.8 4.12 Memastikan mesyuarat agung diadakan bagi tujuan melantik AJK. penggal. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.0 JAWATANKUASA LAWATAN DAN REKREASI 6. 4. Menyertai kegiatan peringkat zon. negeri. Mengelola rancangan lawatan sambil belajar. Mengenalpasti bilangan dan kelayakan murid. Menyediakan borang keahlian.5 3.3 6.1 4.8 Mendaftarkan ahli-ahli.7 4.0 GURU PEMIMPIN/PENASIHAT 5. dan tahunan. Merekodkan segala aktiviti pasukan pakaian seragam masing-masing. Mencatat dan merekod kehadiran murid.6 3.0 PENYELARAS/PENASIHAT KELAB/PERSATUAN 3. Mendapatkan peruntukan/bantuan dari PPD/JPNP/PIBG/sekolah/ibu bapa. kelab/persatuan. penggal. 6.10 Mendaftarkan ahli-ahli. Menyediakan borang keahlian. Menyediakan laporan tahunan. Menyusun rancangan dan kegiatan semasa. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan sukan. Menguruskan penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah.1 6.5 5.2 6. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Mendapatkan surat kebenaran.3 3. 5. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid.6 5. daerah. Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktiviti disediakan.7 3.1 3.2 3. mingguan. Menyusun rancangan dan kegiatan semasa.8 5.4 3. Menentu dan merancang kewangan bagi tiap-tiap pasukan. dan kebangsaan dengan baik dan teratur. Mengenalpasti destinasi lawatan.

8 7.9. .2 8. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan.9. Laporan hasil lawatan dan perbelanjaan.9.0 JAWATANKUASA PERAYAAN DAN UPACARA RASMI SEKOLAH 7.2 Sambutan/protokol 7. Menyediakan aturcara program.6 7.5 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab ke atas kesempurnaan mesyuarat. Membincangkan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik dan sempurna.9. Membuat anggaran perbelanjaan dan pertandingan jika ada.9. Memastikan guru dan peserta mesti akur kepada peraturan dan syarat-syarat lawatan yang telah ditetap dan diluluskan oleh JPN Pahang.9. Menentukan tarikh.2 PPD/JPN Pahang.11 8.9.1 Ibu bapa/penjaga.2 7. Menentukan hari-hari perayaan atau upacara rasmi sekolah.0 PENGERUSI 8. Mengagihkan tugas jawatankuasa kecil.3 Dari tempat yang hendak dilawati.9.10 Publisiti 7.11 Disiplin dan keselamatan 7. dan tahunan.9.7 Siaraya 7.9 7.9.5 7.3 7. penggal. dan tempat.4 8. 7. masa.8 Hadiah 7. Menentukan tetamu kehormat dan jemputan. Perhubungan dengan agensi-agensi dan jabatan-jabatan lain.14 Pameran 7.7 7.1 8.5 Pengacara 7.13 Persembahan 7.9.9.9.6 6.5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh GPK Kokurikulum dan Guru Besar dari semasa ke semasa.12 Kebersihan 7.9 Buku Program 7.6 Hiasan pentas 7.1 7.9 Menubuhkan jawatankuasa.15 Penyelaras upacara Menentukan jadual kerja dan senarai semak Laporan dan penilaian perjalanan majlis.4 Jamuan 7. 6.5.3 Persiapan tempat 7. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya.4 7. Membuat jadual lawatan yang terperinci.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 6.7 6. 7.1 Jemputan 7.8 6.9. 6. Mengadakan mesyuarat JK sebelum dan selepas.5. Mengadakan aktiviti dalam lawatan. 6.9.10 7.3 8.

0 . Menjalankan tugas sebagai membantu/merancang/memberi idea bagi kelancaran aktiviti persatuan masing-masing.4 12.2 12.0 NAIB PENGERUSI 9. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat. Membantu tugas-tugas bendahari menyiapkan penyata kira-kira unit masingmasing. BENDAHARI 12.3 12. Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas pembetulannya. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh GPK Kokurikulum dan Guru Besar dari semasa ke semasa.5 12.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 9. 10. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh GPK Kokurikulum dan Guru Besar dari semasa ke semasa. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat / laporan kegiatan-kegiatan. Membantu tugas-tugas setiausaha dalam melancarkan tugasan.0 13.3 Memangku jawatan pengerusi semasa ketiadaannya. AHLI JAWATANKUASA 14.3 Menghadiri mesyuarat/perjumpaan kelab/persatuan atau pasukan pakaian seragam masing-masing.2 12.6 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan unit masing-masing.2 Menjalankan tugas-tugas bendahari sewaktu ketiadaannya.4 10. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta dalam mesyuarat AJK. Menyediakan penyata kira-kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya.3 10. PENOLONG BENDAHARI 13.2 9. Menyimpan dokumen.5 10.1 11. Menyediakan / mencetak sijil-sijil penyertaan / penghargaan. Menyediakan penyata kewangan untuk mesyuarat agung.1 14.7 10. Mendapatkan maklumat terkini ahli. Menguruskan hal-hal surat menyurat. 13. Membantu tugas-tugas pengerusi.2 10. Mempengerusikan biro-biro kecil sekiranya dilantik. Mencatatkan kehadiran ahli-ahli.1 9.8 Menyelaras semua kerja urusetia untuk merancang dan mengelolakan aktiviti. 11.1 14.0 11.6 10.0 PENOLONG SETIAUSAHA Menjalankan tugas-tugas setiausaha semasa ketiadaannya.0 SETIAUSAHA 10.1 12.2 14.1 10.

0 15.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 15. .1 JURUAUDIT Memeriksa secara terperinci laporan kewangan kelab/persatuan atau pasukan pakaian seragam serta mengesahkannya sebelum mesyuarat agung setiap unit diadakan.

9 2.8 1. Adalah diingatkan guru dan murid wajib memakai pakaian yang sesuai untuk Pendidikan Jasmani dan semasa latihan sukan.5.0 SEMASA MENYERTAI AKTIVITI PASUKAN PAKAIAN SERAGAM 1. Semua alatan tajam dan mudah pecah. contohnya bola jaring tidak digunakan sebagai bolasepak. bukan mengikut citarasa sendiri. Sebelum meninggalkan kawasan aktiviti.4 1. Murid boleh membantu.4 Mempunyai kelengkapan asas yang mencukupi dan mudah dihubungi jika berlaku kecemasan. 1. Jumlah peserta yang berpatutan dengan bilangan guru penasihat. Nisbah 10 orang murid – 1 orang guru. 2. Segala penggunaan alatan mestilah direkodkan. Tidak menggunakan banyak jenis alatan dalam satu-satu masa. 1.0 PERATURAN MENGGUNAKAN ALATAN SUKAN 2. guru mestilah.3 2. Pastikan murid mendapat masa rehat yang mencukupi sebelum memulakan sesuatu aktiviti baru.5 Stor sukan adalah tempat larangan untuk murid kecuali dengan kebenaran guru.10 . lebih-lebih lagi bila menggunakan alatan tajam dan membahayakan Memberi peringatan tentang keselamatan diri kepada murid-murid setiap kali hendak memulakan sesuatu aktiviti.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA BAB V PERATURAN DAN LANGKAH KESELAMATAN 1. Tempat khas bagi alatan membahaya (tajam dan berat).2 Bebas dari ancaman/gangguan binatang buas/berbisa. Memberi latihan yang mencukupi dan terkawal. Mengadakan jadual bertugas untuk mengelakkan murid yang sama melakukan banyak kerja. 1. 2.1 1.12 2. pastikan kawasannya dibersihkan terlebih dahulu dan sebarang objek yang membahaya dibuangkan di tempat yang ditentukan atau ditanam dengan tujuan untuk keselamatan pengguna akan datang. seorang guru penasihat mesti ada bersama.4 2.5.2.6 1.11 1.3 1.7 2. Bekalan ubatan yang mencukupi. Membuat peraturan.6 2. 1. Peralatan sukan hanya boleh dikeluarkan oleh guru atau murid dengan kebenaran guru.10 1.8 2.2 Mendapatkan kebenaran ibu bapa/penjaga murid untuk anak-anak jagaan mereka menyertai aktiviti pasukan pakaian seragam.2 2. Pemulangan alatan sukan mestilah dilakukan oleh guru. mudah diambil/disimpan.9 1.2.1 Memastikan murid menggunakan alatan dengan betul. Guru pemimpin hendaklah memastikan kawasan untuk diadakan aktiviti adalah.2.2.7 1.2 Melakukan aktiviti seperti yang diarahkan oleh guru.1 2. dan mudah dilihat. Guru-guru hendaklah sentiasa menegaskan tentang keselamatan menggunakan alatan. Memberi penerangan yang jelas tentang peraturan menggunakan alatan terutama alatan yang membahaya dan tajam. Setiap aktiviti/kerja. 1. 2. Stok alatan disimpan dengan kemas untuk memastikan keselamatan. harus diletakkan di tempat yang selamat dan yang telah disediakan.3 Bebas dari wabak penyakit.5 1.1 Bukan kawasan bencana alam. Semasa menggunakan alatan sukan.

Lompatan hanya dilakukan apabila mendapat arahan daripada guru.6 4. 3. Pastikan juruukur dan pemungut alatan telah keluar dari kawasan balingan dan berada di kawasan selamat.4. . Jurulatih. 3.4 4.2 3.1 Kawasan mendarat/pasir tidak terdapat objek bahaya.5.5.1 Padang dan gelanggang bebas dari sebarang objek membahaya atau keadaan yang boleh mendatangkan bahaya/kecederaan kepada murid.3 Pasir hendaklah digembur dahulu sebelum digunakan.3 3.3 5.0 LOMPATAN 4.1 4.3 4. Jurulatih/guru penasihat mesti menerangkan dengan jelas semua peraturan permainan dan langkah keselamatan dalam permainan.0 SEMASA MENJALANKAN LATIHAN SUKAN 3.5 4. Kawasan latihan tiada objek bahaya dan bebas daripada sebarang gangguan binatang buas/berbisa dan murid yang tidak berkenaan. 4. 4.2 Peralatan berada dalam keadaan baik dan selamat digunakan.guru penasihat mesti ada bersama ketika murid membuat latihan.5 5.7 5.2 Mempunyai alas/tilam yang sesuai dan selamat.4 5. semua peralatan hendaklah disimpan semula di stor sukan untuk mengelakkan daripada digunakan oleh murid lain yang boleh mendatangkan berbagai kemungkinan. Kawasan balingan/lontaran mestilah jauh dari kawasan acara lain dan pastikan tidak ada murid lain yang tidak berkenaan menghampiri kawasan acara ini dijalankan. Lompat Jauh: 4.5. 4.4.4 Guru hendaklah tahu taraf kesihatan murid. 3. 4.2 Pasir cukup untuk menampung jatuhan murid. Cara memegang/membaling/melontar mestilah ditunjukkan dengan jelas dan didemonstrasikan oleh guru terlebih dahulu. Peralatan hanya boleh dibawa keluar dari stor sukan apabila diarahkan oleh guru.1 Tiang dan palang berkeadaan baik dan selamat.1 5.1 3. Jurulatih/guru penasihat mesti memastikan.4.7 Guru mesti ada bersama setiap kali murid membuat latihan. Peralatan hanya boleh dibawa keluar dari stor sukan apabila diarahkan oleh guru. Memastikan murid tidak membuat lompatan selagi murid terdahulu belum lagi beredar dari kawasan mendarat dan berada di kawasan selamat.6 5. Selepas selesai latihan. Lompat Tinggi. Balingan/lontaran seterusnya tidak dibuat selagi tidak mendapat arahan guru.5 Guru mesti ada bersama setiap kali murid membuat latihan.2 5.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 3. Semua murid mestilah berada di belakang kawasan balingan/lontaran apabila lontaran dibuat.4.2 4.0 BALINGAN 5. 4.

0 ACARA BALAPAN 6. Memastikan alatan berada dalam keadaan baik dan selamat. Cara memegang baton.2 6. bebas dari sebarang gangguan. teknik larian. dan penamat mestilah ditunjukkan dengan jelas dan didemonstrasikan oleh guru terlebih dahulu.3 6.4 6.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 6. Memberi latihan menggunakan spike secukupnya supaya tidak mendatang masalah kecederaan ketika murid memakainya ketika bertanding.1 6. Kawasan lorong larian tiada objek bahaya.6 Guru mesti ada bersama setiap kali murid membuat latihan. pecutan. Peralatan hanya boleh dibawa keluar dari stor sukan apabila diarahkan oleh guru. .5 6.

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA .

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA MAJLIS SUKAN SEKOLAH DAERAH MARAN. MSS PAHANG. DAN MSSM JADUAL PENGELOLAAN KEJOHANAN 2012 BIL PERMAINAN JENIS PERTANDINGAN JANTINA MSS ZON JEMPUL TEMPAT TARIKH PENGGAL SATU MSSD MARAN TEMPAT TARIKH SMTAA CHENUR SMKJ16 SMK MARAN 2 SMKJ2 Terus ke peringkat daerah Maran SMKJ10 ZON CHENUR SMKJ18 SMK DESA JAYA SMK SERI JENGKA MSSD MARAN SM(T) CHENUR ZON JENGKA SMKJP SMK KG AWAH SKJP2 1-3 FEB 3-5 APRIL 27-29 FEB 17-19 APRIL 4 FEB 29 MAC 26-29 MAC 5-8 MAC 24-26 APRIL 20-23 MAC 7-9 FEB 14 MAC MARAN 13-14 MAC 14-16 FEB 9-11 APRIL LIPIS ROMPIN 21-23 FEB 9-12 APRIL 27-29 MAC PEKAN JERANTUT TEMERLOH KUANTAN 11-15 APRIL 11-13 MEI 2-5 APRIL 21-24 FEB MSS PAHANG TEMPAT TARIKH JERANTUT CAMERON BENTONG MARAN RAUB 9-12 FEB 9-11 APRIL 9-12 FEB 2-5 MEI 18 FEB 1 2 3 4 5 6 PING PONG CATUR BOLA TAMPAR BOLA BALING MERENTAS DESA BOLA SEPAK INDIVIDU INDIVIDU ANTARA SEKOLAH ANTARA SEKOLAH INDIVIDU ANTARA SEKOLAH B12/18 B12/15/18 B12/18 B12/18 B12/15/18 B12 B15 B18 7 8 9 10 BOLA JARING BALAPAN & PADANG HOKI SEPAK TAKRAW ANTARA SEKOLAH ANTARA SEKOLAH ANTARA SEKOLAH ANTARA SEKOLAH B12/15/18 B12/15/18 B12/18 B12 B15/18 Kompleks MSN 11 12 BADMINTON SOFBOL INDIVIDU ANTARA SEKOLAH B12/15/18 B12/18 .

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful