PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA BUKU PANDUAN UNIT KOKURIKULUM TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU SK.

DESA JAYA PENDAHULUAN Syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izinNya, dapat juga saya menyiapkan satu tugasan sebagai satu tanggungjawab bersama bagi memartabatkan profesion perguruan khususnya di Sekolah Kebangsaan Desa Jaya. Walaupun masih dianggap kurang sempurna, namun sekurang-kurangnya dapat menampung sedikit sebanyak keperluan dalam menangani isu-isu tugas, tanggungjawab, dan peranan setiap warga sekolah dari segi pemantapan standard dan kualiti yang diperlukan. Isi kandungan buku panduan ini meliputi bidang-bidang seperti berikut: Teras Perkhidmatan Pendidikan – perkara pokok dalam profesion keguruan yang perlu diketahui oleh setiap warga pendidik. Standard Kualiti Fizikal Sekolah – fokus kepada stor sukan, peralatan sukan, padang, dan gelanggang. Senarai Tugas – komitmen yang seharusnya diketahui oleh setiap warga sekolah bagi menentukan halatuju peranan masing-masing di sekolah. Senarai Jawatankuasa dan Bidang Tugas – tugasan secara kumpulan yang melambangkan semangat kerjasama dan kekitaan dalam sesebuah organisasi. Lampiran – peraturan dan pekeliling sebagai had atau batasan kerja yang perlu diikuti agar tidak lari dari matlamat sebenar pendidikan menuju Wawasan Pendidikan Negara dan Wawasan 2020. Akhirnya marilah bersama-sama, kita menghayati dan mempraktikkannya setakat yang kita mampu demi kemajuan sekolah yang kita sayangi. Terima kasih kepada mereka yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kita semua. Semoga Allah jua yang akan membalas segala sumbangan budi baik yang dicurahkan

”SEKOLAH KITA TANGGUNGJAWAB KITA”.

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA

ISI KANDUNGAN Muka Surat • • • • • Pendahuluan Isi Kandungan Sekapur Sireh Guru Besar Seulas Pinang GPK Kokurikulum Bab I – Teras Perkhidmatan Pendidikan 1.1 Rukunegara 1.2 Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1.3 Falsafah Pendidikan Islam 1.4 Etika Kerja Islam 1.5 Ikrar Guru 1.6 Teras Perkhidmatan Cemerlang 1.7 Nilai Teras Sekolah Rendah 1.8 Budaya Kerja Sekolah Bab II – Erti Kokurikulum 2.1 Definisi Kokurikulum 2.2 Konsep Kokurikulum 2.3 Matlamat Kokurikulum 2.4 Strategi Kokurikulum 2.5 Pelaksanaan Kokurikulum Bab III – Standard Kualiti Fizikal Sekolah 3.1 Standard Kualiti Stor Sukan 3.2 Standard Kualiti Padang dan Gelanggang 3.3 Standard Kualiti Dokumen Pengurusan 3.4 Buku Panduan Perancangan Tahunan Bab IV – Pengurusan Kokurikulum Sekolah 4.1 Organisasi Pengurusan Kokurikulum Sekolah 4.2 Carta Organisasi Sekolah 4.3 Carta Organisasi Kokurikulum 4.4 Jawatankuasa Induk Kokurikulum 4.5 Jawatankuasa Sukan dan Permainan 4.6 Jawatankuasa Pasukan Pakaian Seragam 4.7 Jawatankuasa Kelab dan Persatuan 4.8 Jawatankuasa Lawatan dan Rekreasi 4.9 Jawatankuasa Perayaan dan Upacara Rasmi Sekolah 4.10 Jawatankuasa Kokuria 4.11 Jadual Waktu Aktiviti Kokurikulum Bab V – Prestasi Sukan, PSS, dan Kokuria 2005 – 2010 5.1 Carta Pencapaian Bab VI – Bidang Tugas Jawatankuasa Unit Kokurikulum 6.1 Jawatankuasa Induk Kokurikulum 6.2 Penyelaras/Penasihat Sukan dan Permainan 6.3 Penyelaras/Penasihat Kelab dan Persatuan 6.4 Penyelaras/Penasihat Pasukan Pakaian Seragam 6.5 Guru Pemimpin/Penasihat 6.6 Jawatankuasa Lawatan dan Rekreasi 6.7 Jawatankuasa Perayaan dan Upacara Rasmi Sekolah

• •

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 • Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa Juruaudit

Bab VII – Peraturan dan Langkah Keselamatan 7.1 Semasa Menyertai Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam 7.2 Peraturan Menggunakan Alatan Sukan 7.3 Semasa Menjalankan Latihan Sukan 7.4 Lompatan 7.5 Balingan 7.6 Acara Balapan Bab VIII – Takwim Kokurikulum Sepanjang 2011 o Takwim MSSD, MSSP, dan MSSM o Januari o Februari o Mac o April o Mei o Jun o Julai o Ogos o September o Oktober o November

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA VISI SEKOLAH KEBANGSAAN DESA JAYA GEMILANG (KOKURIKULUM) 2015 MISI SEKOLAH KEBANGSAAN DESA JAYA AKAN MEWUJUDKAN IKLIM SEKOLAH YANG KONDUSIF DENGAN MENGINTERGRASIKAN. PASUKAN UNIT BERUNIFORM. NILAI DAN SIKAP SERTA BERAZAM MELAHIRKAN PELAJAR YANG BERBAKAT. BERDISIPLIN DAN MEMPASTIKAN SEMUA PELAJAR TERLIBAT DALAM AKTIVITI BERPERSATUAN. KEMAHIRAN. PENGETAHUAN. .KOKURIA SERTA SUKAN DAN PERMAINAN SEKURANG-KURANGNYA 30 % TERLIBAT KE PERINGKAT DAERAH DAN NEGERI.

AZER BIN MAMAT GURU BESAR SK. semua guru. Semoga dengan gabungan tenaga guru dan murid. Selaras dengan hasrat menjadikan kokurikulum sebagai pelengkap dan pembina sahsiah murid yang berdaya saing dan menjadikan generasi pewaris yang terbilang. Walaupun penglibatan dalam kokurikulum kini telah diambilkira dalam permohonan murid ke sekolah berasrama penuh. kita akan dapat menempatkan diri kita terbaik dalam apa jua pertandingan yang diadakan pada peringkat zon. staf sokongan. Semoga dengan kerjasama semua pihak dan pendekatan yang bijak akan menjadikan kegemilangan kokurikulum milik kita bersama. negeri. Usaha dan latihan yang sistematik dan berterusan serta kerjasama erat antara guru dan disiplin yang tinggi dari pihak murid pasti akan memberikan kejayaan yang gemilang. maka adalah diharapkan semua pihak akan sentiasa berusaha ke arah hasrat dan tujuan bersama itu agar matlamat organisasi tercapai. daerah. DESA JAYA . Syukur dan tahniah kepada Unit Kokurikulum kerana telah berjaya menerbitkan Perancangan Unit Kokurikulum 2012 yang bakal menjadi panduan dalam menjayakan aktiviti kokurikulum sekolah khususnya dan aspek pengurusan kokurikulum amnya. dan murid-murid yang sentiasa gigih menyumbang dan bekerjasama dalam menjayakan aktiviti kokurikulum khasnya dan menjayakan hasrat pendidikan negara amnya.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA SEKAPUR SIREH GURU BESAR Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh. namun peningkatan dalam bidang akademik juga haruslah seiring malah lebih cemerlang lagi dalam melengkapkan diri murid untuk menghadapi cabaran yang akan datang selaras dengan hasrat Wawasan 2020. EN. Akhir sekali terima kasih kepada GPK Kokurikulum. dan sehinggalah ke peringkat kebangsaan.

Dengan tema “Kokurikulum Asas Pembinaan Sahsiah” adalah diharapkan segala aktiviti yang dijalankan akan dapat meningkatkan perkembangan murid selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi rohani. dan murid-murid SK. tenaga. penerbitan Perancangan Unit Kokurikulum Sesi 2012 ini mungkin akan dapat membantu dan meringankan sedikit bebanan tugas guru dalam melaksanakan aktiviti kokurikulum di sekolah dengan hasrat murni menjadikan ia wadah untuk melahirkan generasi pewaris yang beradab dan berdaya saing. emosi. staf sokongan. faktor keselamatan murid harus diutamakan. Ini adalah penting untuk meneruskan kelangsungan hidup muridmurid bagi mencapai cita-cita dan hasrat murni mereka bila dewasa kelak. intelek. dan terbilang. mempunyai jati diri. Di samping menjalankan pelbagai aktiviti kokurikulum. terima kasih. Syukur dan terima kasih atas segala kerjasama dan sumbangan yang diberikan oleh semua guru. kakitangan sokongan. Selaras dengan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia menjadikan aktiviti kokurikulum sebagai satu wadah untuk membentuk sahsiah murid yang cemerlang. NORHISHAM BIN ARIFFIN GPK KOKURIKULUM SK. seterusnya dapat memupuk nilai kerjasama dan disiplin yang tinggi di kalangan murid-murid. dan murid-murid yang telah mengorbankan masa. EN.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA SEULAS PINANG ( KENANGAN TERAKHIR BERSAMA SKDJ) 27 DIS 2011 GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh. dan jasmani. Sekian. dan berketrampilan. insyaAllah. Perkembangan semasa ini menjadikan tanggungjawab guru kita lebih luas bukan sahaja di bilik darjah namun merangkumi segala aspek luar bilik darjah yang bakal memberikan cabaran dan pengorbanan masa dan tenaga dalam menjayakan visi dan misi sekolah. Segala kerjasama dan sumbangan yang telah diberikan oleh semua pihak akan mendapat ganjaran daripadaNya. DESA JAYA . Sekali lagi diucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua guru.DESA JAYA dalam menjayakan aktiviti kokurikulum khususnya dan mendidik sahsiah murid amnya. Dengan penuh rasa syukur. Semoga dengan usaha gigih guru pemimpin akan dapat memberikan impak yang mendalam dalam jiwa anak didik kita khususnya melalui pelaksanaan aktiviti kokurikulum. gemilang. dan wang ringgit dalam menjayakan hasrat pendidikan kokurikulum yang membentuk keperibadian murid yang mulia agar menjadi cemerlang.

     Kepercayaan Kepada Tuhan Kesetiaan Kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-undang Kesopanan dan Kesusilaan 1. mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. berketrampilan.1 RUKUNEGARA Bahawasanya negara kita Malaysia. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Maka kami. dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. dan pandangan hidup hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri.3 FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah satu usaha untuk menyampaikan ilmu kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah bagi membentuk sikap. rohani. . masyarakat. emosi. memelihara satu cara hidup demokratik. rakyat Malaysia. kemahiran.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA BAB I TERAS PERKHIDMATAN PENDIDIKAN 1. alam sekitar. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. berakhlak mulia. bertanggungjawab. keperibadian. 1. masyarakat. mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya.2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut. dan negara. dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat.

7        1. kemahiran.  Mendukung terus cita-cita kami terhadap tugas kami dan menyatakan keyakinan kami pada cita-cita murni pekerjaan kami.0 DEFINISI KOKURIKULUM “Kegiatan kokurikulum” ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid-murid peluang untuk menambah. Guru Negara Malaysia.  Kami sedia berbakti kepada masyarakat dan negara kami. . dengan ini berikrar.  Kami sentiasa menjunjung Perlembagaan Negara kami dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukunegara pada setiap masa.8 TERAS PERKHIDMATAN CEMERLANG Berazam meninggikan mutu perkhidmatan Bekerja dengan penuh tanggungjawab Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan Negara Berpegang teguh kepada ajaran agama NILAI TERAS SEKOLAH RENDAH Rajin Usaha Berilmu Berfikir Amanah Berakhlak Mulia Ikhram BUDAYA KERJA SEKOLAH BAB I ERTI KOKURIKULUM 1.5 IKRAR GURU Bahawasanya kami.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 1. dan mengamalkan pengetahuan. 1. mengukuh.4      ETIKA KERJA ISLAM Bekerja dengan azam mengabdikan diri kepada Allah Bekerja dengan ikhlas dan amanah Bekerja dengan tekun dan cekap Bekerja dengan semangat gotong-royong dan berpadu fikiran Bekerja dengan matlamat kebahagiaan manusia sejagat 1.6       1. dan nilai yang dipelajari di bilik darjah.

3. (A) 531. maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental. dan emosi murid-murid. 3. Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan. berasaskan kepada anggapan bahawa.2. 3. Penyertaan dalam Sukan dan Permainan b. kegiatan ini dikenali sebagai KEGIATAN KUMPULAN. dan emosi.2 2. 5652 (Peraturan Kursus Pengajian) Sekolah 1956. Perundangan A.5 Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental (intelek) dengan perkembangan rohani.4 Menbina dan meningkatkan minat dan bakat murid-murid dalam aktiviti yang diceburi. Jld.2. .4 2.2. Penyertaan dalam Pasukan Pakaian Seragam d. minat. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam atau di luar bilik darjah mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti. 3. jasmani.0 MATLAMAT 3.3 Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan di kalangan murid dalam sekolah dan di antara sekolah. Dalam Warta Kerajaan bertarikh 31 Disember 1997. penglibatan semua murid dan anggota masyarakat adalah perlu.1 Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah dan setiap murid harus melibatkan diri. jasmani.1 2.2. Sebagai satu bidang pendidikan. Tambahan No.2 Seimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan rohani. 2. 2. Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid-murid berkualiti untuk keperluan masyarakat dan negara. 26. rohani. Masyarakat juga turut bertanggungjawab memainkan peranan dalam mendidik murid-murid.1 Menyemai kesedaran murid-murid terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan. Dengan andaian bahawa murid-murid tidak mendapat pengalaman tertentu di bilik darjah.2.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA Dalam Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember 1967. Peraturan-peraturan (Kokurikulum Kebangsaan) telah memberi definisi kokurikulum iaitu: Kegiatan kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut: a.U. 94. No. 3. dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif. Akta Pendidikan 1996. Lain-lain kegiatan sebagaimana ditentukan oleh Menteri 2. bakat.P.3 2. jasmani. Semua murid boleh dididik dan boleh pula mendidik diri sendiri dan rakan sebaya.0 KONSEP KOKURIKULUM 2.2 3.6 Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan mengembirakan. No. Penyertaan dalam Persatuan dan Kelab c.5 Membina dan meningkatkan disiplin murid. 41.

guru-guru.5 4. Menambahkan bilangan pasukan pakaian seragam.2 Kokurikulum adalah ”Kegiatan Kumpulan”.3 4. Melibatkan murid daripada semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum yang sesuai untuk tujuan pemupukan perpaduan. mengukuh. ”Kegiatan kokurikulum” ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah.4 4. Menyelia dan menilai semua aktiviti secara sistematik dan berterusan. 4.3 5. Merancang dengan teliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai matlamat yang dikehendaki. berikut adalah beberapa strategi pelaksanaannya. 4.1 5. mengamalkan pengetahuan.6 4.8 4.1 4. Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG). dan nilai-nilai yang telah dipelajari di dalam bilik darjah. Melibatkan murid dan pihak sekolah dalam aktiviti khidmat masyarakat. 5. Kokurikulum adalah bidang pengajaran luar bilik darjah atau yang tidak formal. Melibatkan Jawatankuasa Bimbingan dan Kerjaya.1 Definisi 5.1.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 3. persatuan/kelab. dan nilai yang dipelajari di bilik darjah.1. mengukuh. Kokurikulum adalah kegiatan atau aktiviti selain mata pelajaran yang dipelajari dalam bilik darjah tetapi yang dianggap sebagai sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di sekolah.7 Membina dan meningkatkan kerjasama dan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat.2 Memberi wajaran yang sesuai kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah.0 PELAKSANAAN 5. kemahiran. 4. dan murid-murid.1. kelab sukan dan permainan serta mempelbagaikan aktiviti tersebut dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu atau berkumpulan.4 5. Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid.9 4.7 4.8 Mewujudkan sekolah berwatak.5 . Kokurikulum merupakan satu saluran pembelajaran yang berasaskan gerak kerja yang terancang.1.1. Gerakerja ini merupakan lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.10 5. Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada semua pihak dari semasa ke semasa. dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum. dan mengamalkan pengetahuan. kemahiran. Merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan.0 STRATEGI Untuk mencapai matlamat tersebut. 3. Oleh itu aktiviti-aktiviti kokurikulum dapat menyediakan peluang kepada pelajar untuk menambah.

Kokurikulum adalah aktiviti pembelajaran tidak formal yang berteraskan keperluan pelajar mengalami sendiri aktiviti-aktiviti kependidikan dalam keadaan sebenar.7 5. Kegiatan kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut. keusahawanan. dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetuan”. d. Hobi dan rekreasi. 5. norma.3 Kandungan kegiatan kokurikulum di sekolah 5. c. Penyertaan dalam persatuan dan kelab.1. e. b. dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. Penyertaan dalam pasukan pakaian seragam.3. emosi. Sukan dan permainan. kemahiran yang mengandungi unsur-unsur intelek. nilai. ”Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. rohani.3.1. 5.2 Hakikat kokurikulum dalam program pendidikan Kokurikulum adalah sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 5. kreativiti dan inovasi. Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-peraturan Pendidikan 1997. dan latihan berteraskan konsep pendidikan dan pembangunan modal insan yang bersepadu dan menyeluruh. pengalaman. kemahiran. Pengetahuan. intergrasi nasional. pengalaman. kepimpinan. kemahiran. unsur kebudayaan. a. mental.4 Peruntukan Masa Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum seperti yang diwartakan dalam Warta Kerajaan No. kebudayaan.6 Kokurikulum adalah wadah pembinaan jasmani. 5652 Jld. Pasukan pakaian seragam. Bil.1 Kegiatan kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi perkara yang berikut. d. disiplin kendiri. Sekolah Rendah Tahun Peruntukan Masa 3 dan 4 90 minit seminggu 5 dan 6 180 minit seminggu . dan sebagainya akan membantu pelajar menentukan hala tuju kehidupan masa depan yang terbilang. 5. kecintaan kepada alam semulajadi. kewarganegaraan dan kesetiaan kepada bangsa dan negara. Apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. c. a. Penyertaan dalam kegiatan-kegiatan lain sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri. dan rohani dengan menawarkan pelbagai pengetahuan. 5. 27 bertarikh 28 Disember 1967 adalah seperti berikut.2 Penyertaan dalam sukan dan permainan. b. 11.

nilai. dapat diseimbangkan dengan perkembangan mental murid-murid. Datuk Seri Abdullah Hj.3 5.0 ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH .6 Kepentingan Kokurikulum Aktiviti kokurikulum itu penting bagi melengkapkan pengetahuan dan pengalaman muridmurid di sekolah. bakat. YAB.7 5.7. Mengukuh dan memperkayakan pengalaman yang murid-murid perolehi dalam bilik darjah. Ahmad Badawi (1985) 5.5 Tugas dan Tanggungjawab Guru 5. dan bersatupadu dalam masyarakat.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA Setahun 18 kali perjumpaan 5.7.6 5.1 5. fizikal.5 5.7 Peranan Kokurikulum 5. dan kemahiran murid-murid dalam bidang-bidang tertentu.5. Memaju dan mengembangkan minat. Memupuk semangat kewarganegaraan dan perpaduan. Menerusi aktiviti kokurikulum perkembangan sosial. dan spiritual”. BAB II PENGURUSAN KOKURIKULUM 1. 5.2 5. Memberi murid-murid pengalaman berhubung. minat dan bakat. dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Rukunegara. Hasrat ini akan dapat dicapai jika generasi muda sekarang dapat diberi pendidikan yang seimbang dan sempurna.4 5. Melatih murid-murid mengisi masa lapang dengan kegiatan yang berfaedah di samping membina kesihatan dan kesejahteraan diri. Pendidikan yang seimbang dan sempurna sentiasa memberi penekanan kepada keduadua aspek iaitu akademik dan gerak kerja kokurikulum. ”Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan ialah untuk mewujudkan suatu bangsa bercorak Malaysia yang bersatu padu dan dihormati. Memberi peluang dan galakan kepada murid-murid membuat kerja-kerja khidmat kepada masyarakat. Ini bermakna seseorang pelajar itu diberi didikan yang menyeluruh merangkumi aspek mental.8 Menyemai dan memupuk disiplin.7. Aktiviti gerak kerja ini juga dapat membantu menjadikan sekolah sebagai tempat yang menarik dan mengembirakan murid-murid.7.7. Menyediakan peluang kepada masyarakat untuk memberi sumbangan kepada sekolah.7.1 Guru Besar sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik guru sebagai guru penasihat bagi menjalankan tugas dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan peruntukan masa yang sedia ada.7.7. bergaul.

mencemerlangkan aktiviti kokurikulum sekolah. Kekerapan mengadakan mesyuarat. Pelaporan berkala.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA Dalam mengurus aktiviti kokurikulum sekolah. Dokumentasi . iii. i. iv. Pembentukan Jawatankuasa Kecil. Perkara-perkara tersebut adalah seperti berikut. ii. Beberapa perkara yang perlu diambilkira semasa membentuk organisasi ini agar ia dapat memberi faedah kepada pelajar-pelajar dan sekolah. Guru Besar sebagai Penolong Pendaftar hendaklah menubuhkan Organisasi Pengurusan Kokurikulum Sekolah bagi membantu beliau memantau. menilai. Pembentukan Jawatankuasa Induk. vi. v. Fungsi dan tanggungjawab setiap ahli (baik guru dan murid).

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA .

Azer bin Mamat : En. Amran b. Azizah bt Sahi : Pn. Mokhtaruddin b. Mohd Azam b. Maskelesom bt Sidek Guru Besar GPK Kokurikulum (Data Kokurikulum) GPK 1 GPK HEM Penyelaras Unit Sukan dan Permainan SU Sukan Ketua Jurulatih Kelab Bola Jaring Ketua Jurulatih Bola Sepak Ketua Jurulatih Olahraga Ketua Jurulatih Badminton Ketua Jurulatih Sofbol Penyelaras Unit Beruniform Ketua Jurulatih Pengakap Ketua Jurulatih Tunas Kadet Remaja Ketua Jurulatih PBSM Ketua Jurulatih P. Sains Ketua Per. Noreha bt Ibrahim : En. Mohd Adli b. Omar : En.Aznee Fazilla bt Nik Awang : En. Noreha bt Ibrahim : En. Azer bin Mamat : En. Bahasa Melayu Ketua Per. Rosmanjawati bt Hassan : Cik Madihah bt Mahamad Jamil : Pn.Awang : Pn. Azizah bt Nawi Guru Besar GPK Kokurikulum Penyelaras Unit Sukan dan Permainan Setiausaha Sukan Ketua Jurulatih Kelab Bola Jaring Ketua Jurulatih Bola Sepak Ketua Jurulatih Olahraga Ketua Jurulatih Badminton Ketua Jurulatih Sofbol Ketua KELAB BOLA SEPAK : En. Che Norizan bt Daud : Pn. Noraini bt Mat Yusof : Pn. Ariffin KELAB BOLA JARING : Pn. Rosmanjawati bt Hassan : Pn. Haslina bt Othman : Pn. Mohd Danial b.Mohktar : En. Inggeris Ketua Per. Mohd Danial b. Noreha bt Ibrahim : Pn. Puteri Islam Malaysia Penyelaras Kelab dan Persatuan Ketua Per. Rosliza bt Abd Razak : Datin Hajah Meriam bt. Fatahiya bt.Mokhtaruddin b. Norazilawati bt Harun : Pn. Matematik Ketua Per. Hajah Zuraidah bt Abu Bakar : Pn . Mohammad Azam b. Abdullah Sani : Pn. Mohd Asrol : Pn. Mohd Tahir : En . Mohd Tahir : En. Ariffin : Pn. Amran b. Norhisham bin Ariffin : Pn. Rosmani bt Mohd Nawi : En. Omar : Pn. Mohd Tahir : En. B. Rosmani bt Mohd Nawi : Pn. Mohd Adli b. Norhisham bin Ariffin : Pn Aznee Fazilla bt Nik Awang : En. Azizah Nawi : Pn. Agama Islam JAWATANKUASA SUKAN DAN PERMAINAN Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha : En. Amran bin Omar : Pn. Abdullah Sani : Pn.Mohktar : En. Khuzaifah bt Hussin : Pn.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA JAWATANKUASA KOKURIKULUM 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN DESA JAYA 26400 BANDAR TUN ABD RAZAK JENGKA Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha AJK : En. Mohd Danial b. Tg Anisa bt Tg Hassan : Pn. Rosliza bt Abd Razak Ketua . Rozilah bt Malek : Pn.

Omar : Pn. Mohd Danial b. Rosliza bt Abd Razak : En. Maskelesom bt Sidek : Pn. Pn. Norazilawati bt Harun : Pn. Nurul Ain bt Simon : En. Che Norizan bt Daud KELAB BADMINTON : En. Che Norizan bt Daud : Pn.Mohd Danial bt Mohd Tahir : Pn. Khuzaifah bt Hussin : Pn. Rosliza bt Osman : En. Haslina bt Othman : En. Azizah bt Sahi : Pn. Salasiah bt Kusni : Pn. Mohd Tahir : En. Tengku Anisa bt Tengku Hassan : Cik Nurulain bt Simon KELAB SOFBOL : Pn. Haslina bt Othman : Pn. Mokhtaruddin b. Zainani bt Mohd Zadi : Pn. Norharma b.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA KELAB PADANG & BALAPAN : En. Noraini bt Mat Yusof : En. Mohd Kassim : Pn. Mohd Adli b. Azizah bt Nawi : En. Mokhtaruddin b. Mohd Adli b. Norharma Kassim : Pn. Mokhtar @Jusoh : Pn. Mohd Kassim : Cik Madihah bt Mahamad Jamil : En. Azizah bt Sahi : Pn. Abdullah Sani : Pn. Abdullah Sani : Pn. Aznee Fazilla bt Nik Awang Pn. Noreha bt Ibrahim : En. Ariffin : Pn. Rozilah bt Malek : Pn. Mokhtar@Jusoh BOLA JARING BALAPAN DAN PADANG BADMINTON SOFBOL : Pn. Fatahiya bt Mohd Asrol : Pn. Azizah bt Nawi PERMAINAN (JURULATIH SEKOLAH) BOLASEPAK : En. Norazilawati bt Harun Ketua Ketua Ketua CATUR HOKI PING PONG PETANQUE BOLA TAMPAR . Norharma b. Mohd Azam b. Mokhtaruddin bin Mokhtar@Jusoh : Pn. Rosliza bt Osman : Pn. Amran b. Aznee Fazillah bt Nik Awang : Pn.

Noraini bt Mat Yusof : Cik Madihah bt Mahamad Jamil Ketua Ketua PERSATUAN BULAN SABIT MERAH : Pn.Tg Anisa bt Tg Hassan : Pn. Khuzaifah bt Hussin : Pn. Ariffin : Pn. Salasiah bt Kusni : Pn. Rozilah bt Malek PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA : Pn. Azizah bt Nawi : Pn. Rosmanjawati bt Hassan : Cik NurulAin bt Simon Ketua . Che Norizan bt Daud PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA : Pn. Mohd Asrol : Pn. Norharma b. Azizah bt Sahi Guru Besar GPK Kokurikulum Penyelaras Unit Beruniform Ketua Jurulatih Pengakap Ketua Jurulatih Tunas Kadet Remaja Ketua Jurulatih PBSM Ketua Jurulatih P.Mohd Adli b. Aznee Fazilla bt Nik Awang : En. Haslina bt Othman : Pn. Norhisham b. Puteri Islam Malaysia Ketua TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH : En. Amran b. Rosmani bt Mohd Nawi : En. Mohd Tahir : En. Rosliza bt Abd Razak : En. Zainani bt. Omar : Pn.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA : Pn. Ariffin :Pn. Fatahiya bt. Hassan : Pn. Maskelesom bt Sidek : Pn. Rosmani bt Mohd Nawi : En. Mohammad Azam b. Salasiah bt Kusni JAWATANKUASA PASUKAN PAKAIAN SERAGAM Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha : En. Mamat : En. Tg Anisa bt Tg. Mohd Danial b. Mokhtaruddin @Mokhtar@Jusoh : Pn. Norazilawati bt Harun : Pn. Noreha bt Ibrahim : En. Azizah bt Sahi : Pn. Rosliza bt Osman : Pn. Abdullah Sani : Pn. Mohammad Azam b. Azer b. Mohd Kasim : Pn. Mohd Zadi : Pn. Ariffin : Pn. Khuzaifah bt Hussin : Pn.

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA JAWATANKUASA KELAB / PERSATUAN Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha : En. Rozilah bt Malek : Pn.Amran bin Omar KELAB CEGAH JENAYAH : Pn Rosliza bt Osman : En. Che Norizan bt Daud : Pn. Matematik Ketua Per. Mohd Nawi : Pn. Rosliza bt Abd Razak : Pn. Norharma b. Madihah bt Mahamad Jamil : Pn. Haslina bt Othman : En. Inggeris Ketua Per. Ariffin (Persekitaran Gelanggang Petanque) BAHASA INGGERIS : Pn. Mohd Danial b. SPBT Ketua Per. Agama Islam & Bahasa Arab Ketua Per. Norhisham b. Haslina bt Othman : Pn. Fatahiya bt Mohd Asrol : Pn. Noraini bt Mat Yusof (Taman Herba) KELAB SPBT : Puan Rozilah bt Malek : En. Mokhtar@Jusoh : Pn. Salasiah bt Kusni Ketua Ketua Ketua Guru Besar GPK Kokurikulum Penyelaras Kelab dan Persatuan Ketua Per. Tg Anisa. Azizah bt Sahi : Pn. Mamat : En. Maskelesom bt Sidek : Pn.Mohd Kasim : Pn. Norazilawati bt Harun : Pn. Maskelesom bt Sidek : En. Zainani bt Mohd Zadi (Taman Herba) PENDIDIKAN ISLAM & BAHASA ARAB : Pn. Bt Tg. Rosliza bt Abd Razak : Pn. B. Rosmani bt Abd b. Mohd Tahir : Cik. Bahasa Melayu Ketua Per. Cegah Jenayah Ketua Per. Noreha bt Ibrahim : En. Hassan (Gelanggang Badminton dan Kolam Ikan) MATEMATIK : Pn. Rosmanjawati bt Hassan : En. Rosliza bt Osman : Cik Siti Nurulain bt Simon : Pn. Sains Ketua Per. Aznee Fazillah bt Nik Awang (Gelanggang Bola Tampar) SAINS : Pn. Rosmanjawati bt Hassan : Pn. Mohd Azam b. Amran bt Omar : Pn. Azer b. Fatahiya bt. Mohd Asrol : Pn. Azizah bt Nawi : En. Kebudayaan Ketua BAHASA MELAYU Ketua Ketua Ketua Ketua . Khuzaifah Hussin : Pn. Mokhtaruddin b. Ariffin : Pn. Mohd Adli bin Abdullah Sani KELAB KEBUDAYAAN (tidak termasuk) : Cik Siti Nurul Ain bt Simon : Pn.

Salasiah bt Kusni : Pn. Ariffin : En. Norhisham b. Azer b. Mamat : En. Rosliza bt Osman : Cik NurulAin bt Simon : Pn. Amran b. Aznee Fazilla bt Nik Awang Guru Besar GPK Kokurikulum Sains/Kesihatan Bahasa Inggeris Bahasa Melayu Matematik Agama Islam Muzik JAWATANKUASA KEDAI BUKU PIBG Penasihat Pengerusi Setiausaha Bendahari AJK : En. Omar GPK Kokurikulum JAWATANKUASA PERAYAAN DAN UPACARA RASMI SEKOLAH Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha : En. Ariffin : En. Norhisham b. Rosmani bt Mohd Nawi : Pn. Haslina bt Othman : Pn. Haslina bt Othman En.Rosliza bt Osman : En. Ariffin : Pn. Azer b.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA (Bilik Pendidikan Muzik JAWATANKUASA LAWATAN & REKREASI Pengerusi Setiausaha Bendahari AJK : En. Norhisham b. Mohd Danial b. Mohd Adli b. Noreha bt Ibrahim : Pn. Mamat : En. Fatahiya bt Mohd Asrol : Pn. Che Norizan bt Daud : Pn. Noraini bt Mat Yusof : Pn. KGKT S/U Sambutan Awal Muharam/Maulidur Rasul S/U Hari Pendidikan S/U Hari Kebangsaan S/U Sukan Tahunan S/U Hari Raya S/U Perkhemahan Tahunan S/U Media & Fotografi Siaranraya Sijil (KOKURIKULUM) Perhimpunan Pagi JAWATANKUASA KOKURIA Penasihat Pengerusi Setiausaha AJK : En.Amran b. Ariffin : Pn. Abdullah Sani : Pn. Omar : Pn. Zainani bt Mohd Zadi : Pn. Mohd Tahir : Pn. Norazilawati bt Harun : Pn. Azer b. Norazilawati bt Harun : En. Rosmanjawati bt Hassan Pn. Norharma bt Kassim : Cik Madihah bt Mahamad Jamil : Guru bertugas mingguan Guru Besar GPK Kokurikulum S/U Hari Guru /Peng. Rosmani bt Mohd Nawi : En. Tg. Anisa bt Tg Hassan : Pn. Norhisham b. Mamat : En. Mokhtaruddin bin Mokhtar @Jusoh Guru Besar GPK Kokurikulum . Norharma bin Kassim : Pn.

30 – 6. Mohd Tahir : Pn. Norazilawati bt. • Ketua Unit bertanggungjawab menyediakan buku aktiviti masing-masing. • Format Buku Aktiviti di tentukan oleh Penyelaras masing-masing.40 – 1. • Ketua Unit mestilah menyediakan jadual tugasan setiap guru mengikut unit masing-masing.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA JAWATANKUASA KGKT Penasihat Pengerusi : En. Setahun minimum 18 kali perjumpaan. Azer b. Mohd Danial b. Norhisham b. 2012. Ariffin : En. Harun : Pn. Mamat : En.30 PTG 12.40 PTG. • . • Buku aktiviti mesti dihantar setiap minggu – di kumpul oleh Penyelaras untuk disahkan oleh GPK Koku dan GB. KGKT - Menguruskan semua aktiviti Hari Guru Kutipan derma termasuk PSKPP / Zon/ Sekolah Mengurus aktiviti Jamuan JADUAL WAKTU AKTIVITI KOKURIKULUM HARI RABU RABU MASA 5. AKTIVITI SUKAN DAN PERMAINAN UNIT BERUNIFORM/ KELAS DAN PERSATUAN MAKLUMAN PENTING Semua aktiviti berjalan seperti biasa dan jika pertindihan peristiwa berlaku maka ia tertakluk kepada pindaan dan perubahan. Aznee Fazilla bt Nik Awang Guru Besar GPK Kokurikulum Peng. 2 buku aktiviti iaitu untuk tahun 3 dan 4 / 5 dan 6. • Tarikh akhir menghantar buku aktiviti 23 FEB.

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA .

30 PETANG 11/01/2012 – B/SEPAK 18/01/2012 – B/JARING 25/01/2012 – OLAHRAGA 01/02/2012 – SOFBOL 08/02/2012 – BADMINTON 15/02/2012 – B/ SEPAK 22/02/2012 – B/JARING 29/02/2012 – OLAHARAGA 07/03/2012 – SOFBOL 21/03/2012 – BADMINTON 28/03/2012 – B/SEPAK 04/04/2012 – B/JARING 11/04/2012 – OLAHRAGA 18/04/2012 – SOFBOL 25/04/2012 – BADMINTON 02/05/2012 – B/SEPAK 09/05/2012 – B/JARING 16/05/2012 – OLAHRAGA 23/05/2012 – SOFBOL 13/06/2012 – BADMINTON 20/06/2012 – B/SEPAK 27/06/2012 – B/JARING 04/07/2012 – OLAHRAGA 11/07/2012 – SOFBOL 18/07/2012 – BADMINTON 29/08/2012 –B/SEPAK 05/09/2012 – B/JARING 12/09/2012 – SK .40 TENGAHARI 11/01/2012 25/01/2012 08/02/2012 22/02/2012 07/03/2012 28/03/2012 11/04/2012 25/04/2012 09/05/2012 23/05/2012 20/06/2012 04/07/2012 18/07/2012 01/08/2012 15/08/2012 05/09/2012 19/09/2012 03/10/2012 17/10/2012 RAMADHAN SPT BIASA KELAB DAN PERSATUAN 12.40-01.30-06.40-01.40 TENGAHARI 18/01/2012 01/02/2012 15/02/2012 29/02/2012 21/03/2012 04/04/2012 18/04/2012 02/05/2012 16/05/2012 13/06/2012 27/06/2012 11/07/2012 25/07/2012 08/08/2012 29/08/2012 12/09/2012 26/09/2012 10/10/2012 31/10/2012 RAMADHAN SPT BIASA SUKAN DAN PERMAINAN 05.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 DESA JAYA JADUAL AKTIVITI KOKURIKULUM 2012 UNIT BERUNIFORM 12.

ANISA SEMUA GURU AZNEE MASKELE SOM AMRAN PENYELA RAS NORAINI 5 6 7 .PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 DESA JAYA OLAHRAGA 19/09/2012 – SOFBOL 26/09/2012 – BADMINTON 03/10/2012 – B/SEPAK 10/10/2012 – B/JARING 17/10/2012 – OLAHRAGA 31/10/2012 – SOFBOL BULAN RAMADHAN TIADA AKTIVITI JADUAL SEPERTI BIASA SK TAKWIN KO-KURIKULUM PERKARA 1 2 3 4 MESYUARAT PKKP KOKURIKULUM SOFBOL KEMAHIRAN 1 MESYUARAT AGONG UNIT BERUNIFORM MESYUARAT AGUNG RUMAH RUMAH SUKAN MERENTAS DESA MURID TAHAP 2 MARLIDUR RASUL SUKAN TAHUNAN PENYERAHAN BUKU AKTIVITI (KEPADA GURU BESAR) KOKURIKULUM (TAKLIMAT KHAS UNIT BERUNIFORM) TARIKH 05/01/1 2 12/01/1 2 16/01/1 2 20/01/1 2 06/02/1 2 19/02/1 2 23/02/1 2 07/03/1 2 SEKOL AH / / / / / / / / ZON DAERA H TINDAKA N SEMUA GURU TG.

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 DESA JAYA SK 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 PERTANDINGAN IKATAN DAN SIMPULAN (KELAB DAN PERSATUAN) ”BUMI HIJAU” KOKURIA (BERCERTA TAHAP 2) PERTANDINGAN KAWAD SAMBUTAN HARI GURU KHIDMAT MASYARAKAT PERTANDINGAN MEMASAK ANTARA UNIT MESYUARAT KOKURIKULUM KALI KE 2 MAJLIS SAMBUTAN AWAL RAMADHAN PERTANDINGAN KRAFTANGAN SAMBUTAN AWAL 31 OGOS PERKHEMAHAN BERSEPADU PERKHEMAHAN BERSEPADU SAMBUTAN 31 OGOS PERTANDINGAN KEBUDAYAAN MESYUARAT KOKURIKULUM KALI KE 3 HARI PENYAMPAIAN HADIAH MESYUARAT AGUNG SESI 2012 KELAB DAN PERSATUAN MESYUARAT AGUNG SESI 2012 SUKAN DAN PERMAINAN MESYUARAT AGUNG SESI 2012 UNIT BERUNIFORM 06/04/1 2 27/04/1 2 25/04/1 2 16/05/1 2 16/05/1 2 13/06/1 2 11/07/1 2 11/07/1 2 01/08/1 2 15/08/1 2 27/08/1 2 15/09/1 2 16/09/1 2 03/09/1 2 12/09/1 2 27/09/1 2 13/11 / 12 05/11/1 2 06/11/1 2 07/11/1 2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / MOKHTA R.ANISA ROSLIZA ADLI SEMUA GURU NORAINI ROSMANJ AWATI AMRAN TG. ROSMANJ AWATI ROSMANJ AWATI AMRAN KGKT KGKT KHUZAIF AH SEMUA GURU DANIAL ROSMANJ AWATI ROSLIZA TG. ANISA .ANISA TG.

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 DESA JAYA SK GURU BERTUGAS MINGGU TARIKH PERSEKOL AHAN 1 02-06 JAN 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 09-13 JAN 16-20 JAN 23-27 JAN 30 JAN-03 FEB 06-10 FEB 13-17 FEB 20-24 FEB 27 FEB – 02 MAC 05-09 MAC 19-23 MAC 26-30 MAC NAMA GURU BERTUGAS MOHD ADLI ROSLIZA BT OSMAN HAJI MOHAMMAD AZAM CHE NORIZAN HAJAH MASKELESOM SITI NURUL AIN KHUZAIFAH MADIHAH AZIZAH SAHI AZNEE FAZILAH NORAINI SALASIAH ROSMANJAWATI TG. ABD RAZAK MOHD DANIAL NORAZILAWATI ROSMANI NORHARMA ROSLIZA BT ABD RAZAK MOHD MOKHTARUDDIN HAJAH AZIZAH NAWI HAJAH HASLINA ROZILAH AMRAN FATAHIYA HAJAH AZIZAH NAWI HAJAH HASLINA ROSLIZA ABD RAZAK MOHD MOKHTARUDDIN ROSMANI NORHARMA FATAHIYA NORAZILAWATI MOHD DANIAL TAJUK PERATURAN PERBARISAN /SEKOLAH YURAN KAHADIRAN PAKAIAN MURID PEPERIKSAAN / UPSR HARI KEPUTERAAN(SAW) KSSR KOKURIKULUM CARA-CARA MENGHORMATI GURU /RAKAN SEBAYA KEBERSIHAN BILIK DARJAH PUSAT SUMBER MURID CEMERLANG 13 14 15 16 17 18 19 02-06 APRIL 09-13 APRIL 16-20 APRIL 23-27 APRIL 30 APRIL-04 MAY 07-11 MAY 14-18 MAY KECERIAAN BINA INSAN KEPENTINGAN B INGGERIS MAKANAN SEIMBANG SAINS SEDEKAH HARI GURU . ANISA AMRAN ZAINANI NOREHA ROSLIZA BT.

ANISA ROSMANJAWATI SALASIAH NORAINI AZNEE FAZILAH AZIZAH SAHI MADIHAH KHUZAIFAH SITI NURUL AIN MASKELESOM CHE NORIZAN HAJI MOHD AZAM MOHD ADLI AMRAN ROSLIZA ABD RAZAK HAJI MOHD AZAM CHE NORIZAN HAJAH MASKELESOM SITI NURUL AIN KHUZAIFAH MADIHAH AZIZAH SAHI AZNEE FAZILLA NORAINI SALASIAH ROSMANJAWATI TG ANISA AMRAN ZAINANI NOREHA ROSLIZA OSMAN MOHD DANIAL NORAZILAWATI ROSMANI NORHARMA HAJAH AZIZAH NAWI MOHD MOKHTARUDDIN ROZILAH HAJAH HASLINA FATAHIYA KERJAYA SPBT SEJARAH ISRAK DAN MIKRAJ PERKHEMAHAN SOLAT NEGERI PAHANG RAMADHAN KEBERKATAN SOLAT TARAWIH NUZUL AL QURAN HARI RAYA PUASA HARI KEMERDEKAAN KAUNSELING 1 MALAYSIA RUKUN NEGARA PRA SEKOLAH LAGU NEGARAKU KELAS TAMBAHAN PENDIDIKAN MORAL HARI KEPUTERAAN SULTAN PAHANG PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKHIR TAHUN SK PERHATIAN .PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 DESA JAYA 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 21-25 MAY 11-15 JUN 18-22 JUN 25-29 JUN 02-06 JULY 09-13 JULY 16-20 JULY 23-27 JULY 30JULY -03 OGOS 06-10 OGOS 13-17 OGOS 27-31 OGOS 03-07 SEPT 10-14 SEPT 17-21 SEPT 24-28 SEPT 01-05 OKT 08-12 OKT 15-19 OKT 22-26 OKT 29 OKT-02 NOV 05-09 NOV ROSLIZA OSMAN NOREHA ZAINANI AMRAN TG.

BUKU KELUAR MASUK MURID /GURU . .GURU BERTUGAS HENDAKLAH MEMASTIKAN P/SYSTEM/CD DSNYA BERADA DALAM KEADAAN BAIK.BERTANGGUNGJAWAB MENGHANTAR /MENGAMBIL MURID SAKIT.GURU BERTUGAS MESTILAH MEMASTIKAN BENDERA DI PASANG SEBELUM 7.MEMASTIKAN PERSEKITARAN /SUASANA MURID DALAM KEADAAN BAIK . .00 PTG SETIAP HARI.SILA BUAT CATATAN MINGGUAN ( BUKU YANG DISEDIAKAN) DI PEJABAT .MEMASTIKAN SETIAP PERKARA .00 PAGI DAN DI TANGGALKAN PADA PKL 5. .DIMAKLUMKAN KEPADA GB ATAU GPK TERLEBIH DAHULU. .PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 DESA JAYA SK .

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA BAB IV BIDANG TUGAS JAWATANKUASA UNIT KOKURIKULUM 1.8 1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun. kokuria. Memastikan penglibatan pelajar secara menyeluruh. Menentukan takwim dan jadual aktiviti kokurikulum sekolah.20 1. dan tempat Mengatur lengkap rancangan untuk sukan dan permainan.4 1. Menyediakan anggaran perbelanjaan sukan untuk setahun. Menyenaraikan peraturan sukan dan permainan. Menentukan keselamatan murid-murid sewaktu bersukan. .24 1.1 2. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah.14 1.7 1. Merentas Desa. Membuat analisa. Menentukan segala alatan sukan.22 1. Menguruskan kenderaan/pengangkutan untuk ahli-ahli sukan sekolah untuk pergi ke sesuatu tempat pertandingan. 2.2 1.1 1.6 1.13 1. dan kebangsaan.6 2.11 1. Memastikan konsep sukan untuk semua dan 1 Sukan 1 Murid dilaksanakan di sekolah.0 PENYELARAS/PENASIHAT SUKAN DAN PERMAINAN 2. padang. berkhemah atau menjalankan aktiviti berpersatuan.5 2.4 2.2 2.21 1.12 1. Menyediakan borang keahlian.7 Mendaftarkan ahli-ahli. Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan.25 Merancang aktiviti kokurikulum sekolah – Rancangan Jangka Panjang/Pendek. Mencatat dan merekod kehadiran murid. Memberi pengikhtirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing. negeri. Membantu guru besar menetapkan guru rumah sukan. Menentukan tarikh Temasya Sukan Tahunan. Hari Kokurikulum. Menyelaras kegiatan/latihan rumah sukan sesuai dengan hari. dan kelab/persatuan di peringkat zon. mingguan. Menyediakan laporan tahunan. penggal. Membahagikan murid-murid mengikut rumah sukan.23 1.9 1. Menjalankan pentadbiran dan pengurusan asas hal-hal yang berhubung dengan sukan. daerah. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat zon. Mengawasi dan menentukan keselamatan alat-alat sukan. negeri. dan kebangsaan jika sekolah terlibat mengambil bahagian. daerah. Menentukan kegiatan sukan dan balapan dan padang di sekolah berjalan dengan lancar.10 1.3 1. masa. mengesan kelemahan dan kemajuan pencapaian sukan dan mengambil tindakan yang positif bagi meninggikan lagi mutu sukan sekolah di mana perlu. Menyusun rancangan dan kegiatan semasa.16 1.5 1.15 1.3 2. pasukan pakaian seragam. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan. Hari Pendidikan. Merekodkan segala kegiatan sukan dan permainan. dan tahunan.18 1.0 JAWATANKUASA INDUK KOKURIKULUM 1. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum. dan gelanggang dapat digunakan pada bila-bila masa diperlukan.17 1. Menyediakan laporan-laporan lengkap mengenai aktiviti pertandingan sukan.19 1. dan kegiatan-kegiatan lain.

Menyusun rancangan dan kegiatan semasa.6 3.7 3.10 Mendaftarkan ahli-ahli. penggal.9 4. Menyediakan laporan tahunan.3 3.4 3.9 5. Menyediakan borang keahlian.4 4. Menyenaraikan peraturan pasukan pakaian seragam. penggal. negeri.4 6. Menyusun rancangan dan kegiatan semasa. dan pasukan pakaian seragam.6 5.2 4.10 5. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan sukan.11 5. zon. Mengenalpasti destinasi lawatan. dan kebangsaan. 4.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 3.2 5. Mencatat dan merekod kehadiran murid. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diuruskan dengan baik.4 5. Menguruskan penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah.3 6. Menghadiri mesyuarat peringkat zon. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam perlembagaan. Merekodkan segala aktiviti kelab/persatuan.2 3. Mengenalpasti bilangan dan kelayakan murid. dan tahunan. Menentu dan merancang kewangan bagi tiap-tiap pasukan.6 4. Mendapatkan peruntukan/bantuan dari PPD/JPNP/PIBG/sekolah/ibu bapa. 6.1 4. mingguan. Menyertai kegiatan peringkat zon. Menyediakan laporan tahunan.12 Memastikan mesyuarat agung diadakan bagi tujuan melantik AJK.3 5. Menyenaraikan peraturan kelab/persatuan.1 3. dan kebangsaan. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.0 PENYELARAS/PENASIHAT PASUKAN PAKAIAN SERAGAM 4. daerah.0 PENYELARAS/PENASIHAT KELAB/PERSATUAN 3.5 5.3 4.5 Menubuhkan jawatankuasa. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid.8 4.5 4. Merekodkan segala aktiviti pasukan pakaian seragam masing-masing. dan kebangsaan dengan baik dan teratur.1 5.8 5.1 6. kelab/persatuan. Menyediakan borang keahlian. mingguan. Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktiviti disediakan.2 6. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli pasukan. Mendapatkan surat kebenaran.7 4. .5 3. 5. daerah. dan tahunan. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Memastikan adanya perlembagaan dan peraturan unit masing-masing.0 GURU PEMIMPIN/PENASIHAT 5.7 5.8 Mendaftarkan ahli-ahli. daerah. Mendaftarkan keahlian Pasukan Pakaian Seragam kepada PPD/Badan Induk. Mencatat dan merekod kehadiran murid. negeri. negeri. dan agensi luar. Mengelola rancangan lawatan sambil belajar.0 JAWATANKUASA LAWATAN DAN REKREASI 6.

4 8.3 Persiapan tempat 7.9. 6.6 6.9. 6. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya.3 7.5 7. Menentukan tarikh.6 Hiasan pentas 7.5 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab ke atas kesempurnaan mesyuarat.4 7.3 Dari tempat yang hendak dilawati. Menyediakan aturcara program.9 Menubuhkan jawatankuasa.9. 6.11 8. Mengagihkan tugas jawatankuasa kecil.8 6.10 7. 7. Mengadakan mesyuarat JK sebelum dan selepas.0 PENGERUSI 8.9.2 7.4 Jamuan 7.1 8.5.7 7. Menentukan hari-hari perayaan atau upacara rasmi sekolah.6 7.0 JAWATANKUASA PERAYAAN DAN UPACARA RASMI SEKOLAH 7. masa.5.9. Memastikan guru dan peserta mesti akur kepada peraturan dan syarat-syarat lawatan yang telah ditetap dan diluluskan oleh JPN Pahang.9. .2 Sambutan/protokol 7.2 PPD/JPN Pahang.9.1 Ibu bapa/penjaga. Perhubungan dengan agensi-agensi dan jabatan-jabatan lain.9. dan tempat. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan.13 Persembahan 7.11 Disiplin dan keselamatan 7. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh GPK Kokurikulum dan Guru Besar dari semasa ke semasa. Mengadakan aktiviti dalam lawatan.9.3 8.9.9.9 7.1 7.7 Siaraya 7.9. penggal.9.5 Pengacara 7. Membuat anggaran perbelanjaan dan pertandingan jika ada.5. dan tahunan. 7. Laporan hasil lawatan dan perbelanjaan.8 7.9. Menentukan tetamu kehormat dan jemputan.10 Publisiti 7.2 8.15 Penyelaras upacara Menentukan jadual kerja dan senarai semak Laporan dan penilaian perjalanan majlis.8 Hadiah 7.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 6.9 Buku Program 7.9.12 Kebersihan 7. Membincangkan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik dan sempurna.7 6.1 Jemputan 7.14 Pameran 7. Membuat jadual lawatan yang terperinci.

4 10.5 12. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat.1 12.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 9.7 10. 11.3 Menghadiri mesyuarat/perjumpaan kelab/persatuan atau pasukan pakaian seragam masing-masing. Menyimpan dokumen. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat / laporan kegiatan-kegiatan. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh GPK Kokurikulum dan Guru Besar dari semasa ke semasa.0 13.8 Menyelaras semua kerja urusetia untuk merancang dan mengelolakan aktiviti.5 10. BENDAHARI 12.1 14. Mendapatkan maklumat terkini ahli.0 SETIAUSAHA 10.2 10.4 12. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh GPK Kokurikulum dan Guru Besar dari semasa ke semasa. Menyediakan penyata kewangan untuk mesyuarat agung. AHLI JAWATANKUASA 14.2 Menjalankan tugas-tugas bendahari sewaktu ketiadaannya. Mencatatkan kehadiran ahli-ahli. Menguruskan hal-hal surat menyurat. Menyediakan / mencetak sijil-sijil penyertaan / penghargaan. Membantu tugas-tugas pengerusi. 13.0 .2 12.3 Memangku jawatan pengerusi semasa ketiadaannya. Membantu tugas-tugas bendahari menyiapkan penyata kira-kira unit masingmasing. PENOLONG BENDAHARI 13. Mempengerusikan biro-biro kecil sekiranya dilantik.0 NAIB PENGERUSI 9.1 10.2 12. Membantu tugas-tugas setiausaha dalam melancarkan tugasan.0 PENOLONG SETIAUSAHA Menjalankan tugas-tugas setiausaha semasa ketiadaannya.0 11.3 10.6 10.2 9.1 14.3 12.1 9.1 11. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta dalam mesyuarat AJK. Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas pembetulannya. Menjalankan tugas sebagai membantu/merancang/memberi idea bagi kelancaran aktiviti persatuan masing-masing. Menyediakan penyata kira-kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya.6 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan unit masing-masing.2 14. 10.

.1 JURUAUDIT Memeriksa secara terperinci laporan kewangan kelab/persatuan atau pasukan pakaian seragam serta mengesahkannya sebelum mesyuarat agung setiap unit diadakan.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 15.0 15.

4 2. Mengadakan jadual bertugas untuk mengelakkan murid yang sama melakukan banyak kerja. Adalah diingatkan guru dan murid wajib memakai pakaian yang sesuai untuk Pendidikan Jasmani dan semasa latihan sukan. dan mudah dilihat.2 Bebas dari ancaman/gangguan binatang buas/berbisa. seorang guru penasihat mesti ada bersama. Nisbah 10 orang murid – 1 orang guru.2 2. Jumlah peserta yang berpatutan dengan bilangan guru penasihat. Sebelum meninggalkan kawasan aktiviti. Pemulangan alatan sukan mestilah dilakukan oleh guru.10 .7 1. Stok alatan disimpan dengan kemas untuk memastikan keselamatan.12 2.4 Mempunyai kelengkapan asas yang mencukupi dan mudah dihubungi jika berlaku kecemasan. Tidak menggunakan banyak jenis alatan dalam satu-satu masa. bukan mengikut citarasa sendiri. 1. Membuat peraturan.6 2.3 Bebas dari wabak penyakit. 1.2. Guru pemimpin hendaklah memastikan kawasan untuk diadakan aktiviti adalah. Pastikan murid mendapat masa rehat yang mencukupi sebelum memulakan sesuatu aktiviti baru.2.10 1.2 Melakukan aktiviti seperti yang diarahkan oleh guru.5.4 1. 1. Semua alatan tajam dan mudah pecah. 2. Peralatan sukan hanya boleh dikeluarkan oleh guru atau murid dengan kebenaran guru.7 2.5 1.0 PERATURAN MENGGUNAKAN ALATAN SUKAN 2. Tempat khas bagi alatan membahaya (tajam dan berat). Memberi latihan yang mencukupi dan terkawal.0 SEMASA MENYERTAI AKTIVITI PASUKAN PAKAIAN SERAGAM 1. Murid boleh membantu.2.1 2.8 1. 2.1 Bukan kawasan bencana alam. Setiap aktiviti/kerja. harus diletakkan di tempat yang selamat dan yang telah disediakan. 2.2 Mendapatkan kebenaran ibu bapa/penjaga murid untuk anak-anak jagaan mereka menyertai aktiviti pasukan pakaian seragam. Memberi penerangan yang jelas tentang peraturan menggunakan alatan terutama alatan yang membahaya dan tajam. guru mestilah.5.1 Memastikan murid menggunakan alatan dengan betul. Semasa menggunakan alatan sukan. lebih-lebih lagi bila menggunakan alatan tajam dan membahayakan Memberi peringatan tentang keselamatan diri kepada murid-murid setiap kali hendak memulakan sesuatu aktiviti.3 2. Segala penggunaan alatan mestilah direkodkan. 1.8 2. Bekalan ubatan yang mencukupi.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA BAB V PERATURAN DAN LANGKAH KESELAMATAN 1.5 Stor sukan adalah tempat larangan untuk murid kecuali dengan kebenaran guru.3 1.1 1.11 1.2. mudah diambil/disimpan. 1. pastikan kawasannya dibersihkan terlebih dahulu dan sebarang objek yang membahaya dibuangkan di tempat yang ditentukan atau ditanam dengan tujuan untuk keselamatan pengguna akan datang. contohnya bola jaring tidak digunakan sebagai bolasepak.9 1.6 1. Guru-guru hendaklah sentiasa menegaskan tentang keselamatan menggunakan alatan.9 2.

2 Peralatan berada dalam keadaan baik dan selamat digunakan.4.3 5.1 4. Peralatan hanya boleh dibawa keluar dari stor sukan apabila diarahkan oleh guru.1 Tiang dan palang berkeadaan baik dan selamat.4 4.guru penasihat mesti ada bersama ketika murid membuat latihan. Lompat Jauh: 4. . Jurulatih/guru penasihat mesti menerangkan dengan jelas semua peraturan permainan dan langkah keselamatan dalam permainan.3 4. 4.1 Padang dan gelanggang bebas dari sebarang objek membahaya atau keadaan yang boleh mendatangkan bahaya/kecederaan kepada murid. Memastikan murid tidak membuat lompatan selagi murid terdahulu belum lagi beredar dari kawasan mendarat dan berada di kawasan selamat.5 Guru mesti ada bersama setiap kali murid membuat latihan. Balingan/lontaran seterusnya tidak dibuat selagi tidak mendapat arahan guru.6 4. Jurulatih/guru penasihat mesti memastikan.5.5 4. Selepas selesai latihan. Kawasan latihan tiada objek bahaya dan bebas daripada sebarang gangguan binatang buas/berbisa dan murid yang tidak berkenaan. Kawasan balingan/lontaran mestilah jauh dari kawasan acara lain dan pastikan tidak ada murid lain yang tidak berkenaan menghampiri kawasan acara ini dijalankan. 4.0 SEMASA MENJALANKAN LATIHAN SUKAN 3.2 Pasir cukup untuk menampung jatuhan murid.4.7 Guru mesti ada bersama setiap kali murid membuat latihan.4.1 3.4. 4.5.1 Kawasan mendarat/pasir tidak terdapat objek bahaya. Semua murid mestilah berada di belakang kawasan balingan/lontaran apabila lontaran dibuat. Lompatan hanya dilakukan apabila mendapat arahan daripada guru.2 Mempunyai alas/tilam yang sesuai dan selamat. Jurulatih.3 Pasir hendaklah digembur dahulu sebelum digunakan.2 4.5 5.5.0 LOMPATAN 4. 4.2 5.7 5. 3. 4. Cara memegang/membaling/melontar mestilah ditunjukkan dengan jelas dan didemonstrasikan oleh guru terlebih dahulu.0 BALINGAN 5.1 5. 3.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 3.6 5.4 Guru hendaklah tahu taraf kesihatan murid.4 5. semua peralatan hendaklah disimpan semula di stor sukan untuk mengelakkan daripada digunakan oleh murid lain yang boleh mendatangkan berbagai kemungkinan.3 3. Pastikan juruukur dan pemungut alatan telah keluar dari kawasan balingan dan berada di kawasan selamat. Lompat Tinggi. 3. Peralatan hanya boleh dibawa keluar dari stor sukan apabila diarahkan oleh guru.2 3.

Peralatan hanya boleh dibawa keluar dari stor sukan apabila diarahkan oleh guru.1 6. pecutan. teknik larian. Memberi latihan menggunakan spike secukupnya supaya tidak mendatang masalah kecederaan ketika murid memakainya ketika bertanding. Memastikan alatan berada dalam keadaan baik dan selamat. .2 6.5 6.0 ACARA BALAPAN 6. dan penamat mestilah ditunjukkan dengan jelas dan didemonstrasikan oleh guru terlebih dahulu.PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA 6.6 Guru mesti ada bersama setiap kali murid membuat latihan.3 6. Kawasan lorong larian tiada objek bahaya. Cara memegang baton.4 6. bebas dari sebarang gangguan.

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA .

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA MAJLIS SUKAN SEKOLAH DAERAH MARAN. MSS PAHANG. DAN MSSM JADUAL PENGELOLAAN KEJOHANAN 2012 BIL PERMAINAN JENIS PERTANDINGAN JANTINA MSS ZON JEMPUL TEMPAT TARIKH PENGGAL SATU MSSD MARAN TEMPAT TARIKH SMTAA CHENUR SMKJ16 SMK MARAN 2 SMKJ2 Terus ke peringkat daerah Maran SMKJ10 ZON CHENUR SMKJ18 SMK DESA JAYA SMK SERI JENGKA MSSD MARAN SM(T) CHENUR ZON JENGKA SMKJP SMK KG AWAH SKJP2 1-3 FEB 3-5 APRIL 27-29 FEB 17-19 APRIL 4 FEB 29 MAC 26-29 MAC 5-8 MAC 24-26 APRIL 20-23 MAC 7-9 FEB 14 MAC MARAN 13-14 MAC 14-16 FEB 9-11 APRIL LIPIS ROMPIN 21-23 FEB 9-12 APRIL 27-29 MAC PEKAN JERANTUT TEMERLOH KUANTAN 11-15 APRIL 11-13 MEI 2-5 APRIL 21-24 FEB MSS PAHANG TEMPAT TARIKH JERANTUT CAMERON BENTONG MARAN RAUB 9-12 FEB 9-11 APRIL 9-12 FEB 2-5 MEI 18 FEB 1 2 3 4 5 6 PING PONG CATUR BOLA TAMPAR BOLA BALING MERENTAS DESA BOLA SEPAK INDIVIDU INDIVIDU ANTARA SEKOLAH ANTARA SEKOLAH INDIVIDU ANTARA SEKOLAH B12/18 B12/15/18 B12/18 B12/18 B12/15/18 B12 B15 B18 7 8 9 10 BOLA JARING BALAPAN & PADANG HOKI SEPAK TAKRAW ANTARA SEKOLAH ANTARA SEKOLAH ANTARA SEKOLAH ANTARA SEKOLAH B12/15/18 B12/15/18 B12/18 B12 B15/18 Kompleks MSN 11 12 BADMINTON SOFBOL INDIVIDU ANTARA SEKOLAH B12/15/18 B12/18 .

PERANCANGAN UNIT KOKURIKULUM 2012 SK DESA JAYA .