Anda di halaman 1dari 2

Paguneman Basa Sunda

Wasta : Kelas : Asep Nandi Rahayu Mochamad Firman Detian Septian Zakaria Arsyad Muttaqin

XII-MULTIMEDIA 3

Ngerjakeun Tugas Bareng


(Asep, Firman jeung Zakaria nuju ngarobrol di payuneun kelas wanci istirahat. Teras aya Detian nyampeurkeun.) Detian Zakaria Firman Detian Asep Detian Firman Zakaria Asep Firman Detian Firman Detian Asep Firman Zakaria Detian Zakaria Detian Asep Detian Asep Detian Firman Detian Zakaria Firman Detian Firman Zakaria Detian Asep Detian : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Hey, nuju naraon yeuh? Biasa, De! Nuju ngobrol weh, hareudang di kelas mah! Didinya tos timana? Biasa.. Ti warung? Sanes, ti WC! Hehe Oh, setor? Tos ah! Ayeuna mah urang ngorol deui weh! Ngobrol naon deui atuh, apanan tatadi teh tos ngobrol?! Eh, ari enjing aya PR teu? Enjing teh dinten naon? Salasa. Berarti pelajaran Biologi, Basa Inggris, Kewirausahaan, Olahraga jeung Pendidikan Agama Islam, nya? Teu aya PR asa na mah da?! Oh, enya! Teu aya PR nya? Aya PR mah! PR naon? Tugas Pak Cucu anu ngadamel Company Profile tea gening! Oh, enya! Tos Bareres can? Abi mah acan, da teu ngartos! Maksad na kumaha eta tugas teh? Janten urang teh ngadamel profil perusahaan, perusahaan na mah bebas. Eusi na teh naon wae? Duka tah abi ge. Isi na teh data diri perusahaanna weh, sapertos nami, logo, visi & misi, jsb. Oh, kitu! Da lamun teu lepat mah da minggu ayeuna mah dipiwarang ngadamel intro na hungkul, sanes? Muhun! Man tos beres can? Nembe ngerjakeun kanggo intro logo na hungkul abi mah. Ari nu sanes tos beres? Ah, sami weh abi ge. Abi ge nembe sakeudik da, atuh da teu ngartos kanu After Effect teh! Abi kumaha nya? Teu ngartos pisan da abi mah! Urang ngerjakeun sareng weh, yu?

Zakaria : Firman :

Detian : Zakaria : Detian : Zakaria Asep Detian Firman Zakaria Detian Asep Firman Detian Zakaria : : : : : : : : : :

Hayu! Supados bari diskusi sareng tiasa tataros jeung ngabantuan nu sanes. Ngabantuan abi deuih, da abi ge teu ngartos. Hehe Ah, Zack mah! Enya sareng weh ngarah tiasa silih bantuan! Bade dimana ngerjakeun na atuh? Dibumi Zack weh kumaha? Tiasa teu, Zack? Kumaha nya? Bade dinten naon ngerjakeun na? Pan pelajaran na teh dinten Juma ah, urang ngerjakeun na dinten Rebo atanapi Kemis,kumaha? Hayu tiasa! Tapi dinten Rebo weh nya? Hayu lah! Detian sareng Firman bade ngiring moal? Nya ngiring atuh! Maenya anu masihan usul na teu ngiring Ngiring atuh! Pan sakantenan ameng ka bumi Zack, nya Zack? Enya pisan! Bade disuguhan naon engke dibumi teh? Eta weh sadayana anu dina kulkas na engke kaluarkeun nya, Zack? Haha Enya tah! Haha Haha! Eh, lapar teu ieu teh? Nya muhun atuh! Teu acan jajan yeuh! Hayu atuh urang ka kantin?! Bilih kabujeng lebet deuih!