Anda di halaman 1dari 4

Kidung Rumeksa ing wengi Ana kidung rumekso ing wengi Teguh hayu luputa ing lara luputa

bilahi kabeh jim setan datan purun paneluhan tan ana wani niwah panggawe ala gunaning wong luput geni atemahan tirta maling adoh tan ana ngarah ing mami guna duduk pan sirno // Sakehing lara pan samya bali Sakeh ngama pan sami mirunda Welas asih pandulune Sakehing braja luput Kadi kapuk tibaning wesi Sakehing wisa tawa Sato galak tutut Kayu aeng lemah sangar Songing landhak guwaning Wong lemah miring Myang pakiponing merak// Pagupakaning warak sakalir Nadyan arca myang segara asat Temahan rahayu kabeh Apan sarira ayu Ingideran kang widadari Rineksa malaekat Lan sagung pra rasul Pinayungan ing Hyang Suksma Ati Adam utekku baginda Esis Pangucapku ya Musa// Napasku nabi Ngisa linuwih Nabi Yakup pamiryarsaningwang Dawud suwaraku mangke Nabi brahim nyawaku Nabi Sleman kasekten mami Nabi Yusuf rupeng wang Edris ing rambutku Baginda Ngali kuliting wang Abubakar getih daging Ngumar singgih Balung baginda ngusman//

Sumsumingsun Patimah linuwih Siti aminah bayuning angga Ayup ing ususku mangke Nabi Nuh ing jejantung Nabi Yunus ing otot mami Netraku ya Muhamad Pamuluku Rasul Pinayungan Adam Kawa Sampun pepak sakathahe para nabi Dadya sarira tunggal// Terjemah: Ana (ada) kidung (tembang, lagu) rumekso (menjaga) ing wengi (di malam hari) Teguh (kuat) hayu (selamat) luputa (semoga terhindar) ing lara (dari penyakit) luputa (semoga terhindar dari) bilahi (malapetaka) kabeh (semua) jim setan (jin, setan) datan (tidak) purun (mau) (jim setam tidak mau mengganggu) paneluhan (sihir, tenung, santet) tan (tidak) ana (ada) wani (berani) niwah (maupun) panggawe (perbuatan) ala(jahat, jelek) gunaning (perbuatan) wong (orang) luput(salah, jahat) geni (api) atemahan (terkena, jadi) tirta(air) maling (pencuri) adoh (jauh) tan (tidak) ana (ada) ngarah (mengarah, menuju) ing mami (di diriku) guna (perbuatan) duduk (salah) pan (seketika) sirno(hilang) // Sakehing (semua) lara(penyakit) pan (seketika) samya (semua) bali (pulang, kembali) Sakeh (semua) ngama (hama) pan (seketika) sami(sama) mirunda(menyingkir,takut) Welas (kasihan) asih(penuh kasih) pandulune(penglihatannya) Sakehing (semua) braja(senjata) luput(tidak mengena) Kadi(seperti) kapuk(kapas) tibaning(menimpa) wesi(besi) Sakehing (semua) wisa(racun) tawa(tawar) Sato(hewan) galak(buas) tutut(jinak) Kayu(kayu) aeng(aneh) lemah(tanah) sangar(angker) Songing(lubangnya) landhak(landak) guwaning(guanya) Wong (orang) lemah(tanah) miring(miring) Myang (maupun) pakiponing(sarang) merak(merak)// Pagupakaning (kandangnya) warak(badak) sakalir(semuanya) Nadyan (walupun) arca(arca, batu) myang(dan, maupun) segara(laut) asat(kering) Temahan(akhirnya) rahayu(selamat) kabeh(semua) Apan(dan juga) sarira(badan) ayu(selamat) Ingideran(dikelilingi) kang (para) widadari(bidadari) Rineksa (dijaga) malaekat(malaikat) Lan (dan) sagung(kumpulan) pra(para) rasul(rasul) Pinayungan(dipayungi, dilindungi) ing(oleh) Hyang Suksma(Tuhan) Ati (hati)Adam(Nabi Adam) utekku(otaku) baginda(baginda) Esis(nabi Sis, anak nabi

Adam) Pangucapku(ucapanku) ya Musa(nabi Musa)// Napasku(nafasku) nabi Ngisa(nabi Isa) linuwih(yang hebat) Nabi Yakup(nabi Jakub) pamiryarsaningwang(penglihatanku) Dawud (nabi Daud) suwaraku(suaraku) mangke(nantinya) Nabi brahim(nabi Ibrahim) nyawaku(nyawaku) Nabi Sleman(nabi Sulaiman) kasekten(kesaktian) mami(diriku) Nabi Yusuf (nabi Yusuf) rupeng(rupa, wajah) wang(diriku) Edris(nabi Idris) ing rambutku(dirambutku) Baginda Ngali(baginda Ali) kuliting wang(kulitku) Abubakar getih(Abubakar darahku) daging Ngumar singgih(dagingku Umart yang Hebat) Balung(tulang) baginda ngusman(baginda Usman)// Sumsumingsun (sumsumku) Patimah(Fatimah) linuwih(yang hebat) Siti aminah (Siti Aminah) bayuning(angin, kekuatan) angga(badanku) Ayup (nabi Ayub) ing ususku mangke(diususku) Nabi Nuh(nbai Nuh) ing(di) jejantung(jantung) Nabi Yunus (nabi Yunus) ing(di) otot(otot) mami(diriku) Netraku (mataku) ya Muhamad(nabi Muhammad) Pamuluku(bulu, rambut halusku) Rasul(para rasul) Pinayungan (dipayungi) Adam Kawa(Adam Hawa) Sampun(sudah) pepak(lengkap) sakathahe(semua, sebanyak-banyaknya) para nabi(para nabi) Dadya (jadi) sarira(badan) tunggal(tunggal, satu)// .. Diposkan oleh X-Sun Label: Kejawen 3 komentar: Anonim mengatakan... terjemahan yang tepat untuk gunaning wong luput adalah "guna-guna orang akan meleset" dan guna duduk pan sirna "guna-guna yang ditanam akan hilang" kata guna dlm jawa kuna artina "kepandaian/keahlian" gunawan = orang yang pandai

dlm kidung ini guna lebih berarti ke arah "kepandaian teluh/santet" atau yang lebih dikenal dengan "guna-guna" kata duduk dlm bhs jawa artinya "gali" seperti dlm kalimat "bapak nduduk lemah" yang berarti bapak menggali tanah "guna duduk" artinya guna-guna yang digali/ditanam di pekarangan atau jalan lewat orang yang akan dikerjai 4 Mei 2009 18:23 Anonim mengatakan... trus ada kalimat "guwaning wong" seingatku yang benar adalah "guwaning mong" yang berarti "gua sarang harimau" mong=harimau, dalam bahasa sunda dan jawa kuno harimau adalah "maung" atau "mong" 4 Mei 2009 18:29 Anonim mengatakan... nadyan arca myang sagara asat arca dalam konteks ini lebih ke arah dunia/world seperti alam dunia yang dalam bahasa pewayangan disebut "arcapada" 4 Mei 2009 18:36