Anda di halaman 1dari 3

Sekolahku rumahku

Rancangan Pelajaran Harian Bagi Topik 1Hari : ISNINMasa : 8.20 9.30 ( 1 jam )Tema : Sekolahku RumahkuTajuk : Sekolahku IndahFU : 1.4 Aras 1(i)FS : 8.2 Aras 1(i)Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat: : Membaca ayat permintaan dengan intonasi yang betul. : Menulis lima ayat permintaan berdasarkan gambar.Tatabahasa : Kata adjektifKosa Kata : Indah, ceria, impian, kerjasamaNilai : BekerjasamaIlmu : Kajian TempatanKBT : KB (Menyusun Atur), Kontekstual (Mengalami)Aktiviti : 1. Guru bersoaljawab dengan murid tentang kebersihan kelas. 2. Meminta murid mencatat perkataan-perkataan berkaitan dengan kebersihan. 3. Membaca dialog dengan nada dan intonasi yang betul dalam teks. 4. Guru meminta murid melakonkan dialog meminta kebenaran ibu bapa untuk menyertai aktiviti gotong-royong di sekolah. 5. Latihan bertulis membina ayat permintaan. 6. Guru merumuskan isi pelajaran dan menyenaraikan nilai murni.Impak : 60% murid dapat membaca ayat permintaan dengan intonasi yang betul.

Tema : Sekolahku RumahkuTajuk : Sekolahku IndahFU : 1.4 Aras 1(i)FS : 8.2 Aras 1(i)Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat: : 1. Membaca ayat permintaan dengan intonasi yang betul. 2. Menulis 5 ayat permintaan berdasarkan gambar. :Tatabahasa : Kata adjektifKosa Kata : Indah, ceria, impian, kerjasamaNilai : BekerjasamaIlmu : Kajian TempatanKBT : KB (Menyusun Atur), Kontekstual (Mengalami)Aktiviti : 1. Murid mendengar lagu Bergotong-royong . 2. Murid membaca ayat permintaan yang terdapat dalam lirik lagu 3. Murid mendengar semula lagu dan melengkapkan lirik lagu tersebut 4. Murid membaca semula ayat permintaan yang telah dicatat dengan nada dan intonasi yang betul. 5. Murid menulis lima ayat permintaan. Guru membuat rumusan isi pelajaran.Impak : 85% murid dapat membaca ayat permintaan dengan intonasi yang betul.

Sekolahku RumahkuTajuk : Sekolahku IndahFU : 7.2 Aras 1 (i)FS : 1.3 Aras 1 (i)Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat: : 1. Mengecam dan menyebut 5 perkataan dalam teks dialog. : 2. Membaca 5 ayat pesanan berdasarkan kad yang diberi.Tatabahasa : Kata adjektifKosa Kata : Melantik, anggota, cat, perhimpunan, storNilai : BekerjasamaIlmu : Kajian TempatanKBT : KB (Menyusun Atur), Kontekstual (Mengalami)Aktiviti : 1. Murid menonton paparan Stimulus MyCD 2. Murid membaca petikan teks dengan intonasi yang betul. 3. Murid mengenal pasti kata kerja dalam teks 4. Murid mengecam dan membaca ayat pesanan yang terdapat dalam teks. 5. Murid membina lima ayat pesanan. 6. Guru merumuskan isi pelajaran dan menyenaraikan nilai murni.Impak : 80% murid membaca ayat pesanan dengan intonasi yang betul.

Sekolahku RumahkuTajuk : Sekolahku IndahFU : 2.1 Aras 1(i)FS : 8.1 Aras 1(ii)Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat: : 1. Bercerita dengan menggunakan kata berdasarkan gambar. : 2. Membina lima ayat majmuk berdasarkan gambarTatabahasa : Kata adjektifKosa Kata : Mengecat, memangkas, menanam, menyiram, menyapuNilai : BekerjasamaIlmu : Kajian TempatanKBT : KB (Membuat inferens), Kontekstual (Mengalami)Aktiviti : 1. Murid menonton paparan Stimulus MyCD 2. Murid bercerita mengenai gambar yang dipaparkan. 3. Murid membina ayat majmuk menggunakan kata kerja. 4. Latihan bertulis Membina ayat majmuk. 5. Guru merumuskan isi pelajaran/ nilai murni.Impak : 65% murid dapat bercerita menggunakan perkataan berdasarkan gambar

Tema : Sekolahku RumahkuTajuk : Sekolahku IndahFU : 2.1 Aras 1(i)FS : 8.1 Aras 1(ii)Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat: : 3. Bercerita dengan menggunakan kata berdasarkan gambar. : 4. Membina lima ayat majmuk berdasarkan gambarTatabahasa : Kata kerjaKosa Kata : Mengecat, memangkas, menanam, menyiram, menyapuNilai : BekerjasamaIlmu : Kajian TempatanKBT : KB (Menjana idea), Kontekstual (Mengalami)Aktiviti : 1. Guru mengedarkan gambar situasi gotong-royong di sekolah. 2. Murid menyenaraikan kata kerja yang berkaitan dengan gambar. 3. Murid dibimbing untuk bercerita tentang gambar menggunakan kata kerja yang disenaraikan 4. Murid dibahagikan dalam kumpulan kecil. Dalam kumpulan dibimbing oleh rakan sebaya untuk bercerita. 5. Murid (wakil) setiap kumpulan diminta bercerita di depan kelas. 6. Penerangan guru penggunaan ayat majmuk 7. Latihan bertulis membina ayat majmuk 8. Guru merumus isi pelajaranImpak : 90% murid dapat bercerita berdasarkan gambar.