BORANG PN(P)2

NO AHLI:
WANG:
TAHUN DIBAYAR:
NO RESIT:
TARIKH:

11(1)A
11 11(1)B
11(1)C
11(2)

PERMOHONAN MENJADI AHLI PERSATUAN NELAYAN
1. Persatuan Nelayan Kawasan

: PNK Manjung Utara

2. Nama Penuh Pemohon 姓名

:

3. No Kad Pengenalan
Alamat

登记

:
地址

No Tel 电话:
4. Jantina 性别 :

:
Umur 年龄 :

Lelaki / Perempuan

Thn

Tarikh Lahir 出生日期:

5. Status : Single / Khawin

6. Jika Sudah Berkhawin, Bilangan Anak 如已结婚,几位孩子:
7. Bilangan Anak Bekerja 几位孩子已做工:

a) Perusahaan Perikanan 出海:
b) Bukan Perusahaan Perikanan 其他 :

Anak Yang Tidak Bekerja 几位孩子未做工:
Bilangan Tangungan:
8. Jumlah Saham Dipohon (RM5.00 Satu (1) Unit Saham) : 2 Unit
Penama 受益人:
Hubungan 关系 :

9

MAKLUMAT MENGENAI PEKERJAAN SEMASA
9.1 JIKA PEKERJAAN SEKTOR TANGKAPAN IKAN :
9.1.1 Pekerjaan Utama (Hakiki) :_________________________
(Sertakan Bukti)
9.1.2

Bidang / Jenis Pekerjaan :__________________________

9.1.3

Pemilikan Bot / Sampan : Sendiri / Sewa / Tumpang /
Lain__________________________________________

9.1.4 Nama Pemilik Bot : ______________________________
(Sertakan Bukti) (Lesen)
9.1.5 Peranan Dalam Bot / Sampan : Taikong / Awak-Awak /LainLain___________________________________________
9.1.6

No. Daftar Bot / Sampan :__________________________

4 Nama Pemilik Pengendali Sektor Berkenaan :___________ ________________________________________________ 10.5 Pekerjaan Sampingan Yang Lain : __________________ 10.2.1 Pekerjaan Utama (Hakiki) : ________________________ 10.3 Bidang / Jenis Pekerjaan : ___________________________ 10.1.7 Sumber Pendapatan : a) Sumber Utama / Hakiki RM_______________ b) Sumber Lain Jumlah RM_______________ RM_______________ Saya akui bahawa butir-butir yang saya berikan diatas adalah benar dan saya ingin menjadi Ahli Persatuan Nelayan Ini.7 Peralatan (Perkakas) Tangkapan Yang Digunakan : _______________________________________________ 9.1.2 Bidang / Jenis Pekerjaan : _________________________ 10.9.1. .2.9 Sumber Pendapatan : a) Sumber Utama / Hakiki RM______________ b) Sumber Lain RM______________ Jumlah 10.2.6 Pekerjaan Sampingan Yang Lain (Jika Ada) : ___________ 10.1.1.4 Peranan Dalam Sektor Diatas : _____________________ 10.8 Pekerjaan Sampingan Yang Lain (Jika Ada): ___________ _______________________________________________ 9.2.5 Peranan Dalam Sektor : ____________________________ 10.1.3 Nama Pemilik : _________________________________ 10.2.2 Pekerjaan Utama (Hakiki) : __________________________ 10.2.1.1.1.6 Sumber Pendapatan : a) Sumber Utama / Hakiki RM______________ b) Sumber Lain Jumlah 10.2 JIKA PEKERJAAN SEKTOR RM______________ RM______________ MENGENDALI USAHA PERIKANAN Pemilik Pelantar 10.0 RM______________ JIKA PEKERJAAN SEKTOR MEMELIHARA IKAN DAN PEMPROSESAN HASIL PERIKANAN Proses udang-udang /sotong – kepilkan slip gaji oleh majikan 10.

( Tarikh) …………………………………… (Tandatangan Pemohon) Perakuan Pemilik Vesel Bahawa saya………………………………No kp……………………….pemilik vesel Nombor Pendaftaran …. :…………………………………. UNTUK KEGUNAAN PEJABAT SAHAJA ULASAN DAN KEPUTUSAN J/KUASA SEMAKAN KATEGORI AHLI: Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah Kali ke _____ bertarikh_____________ dan setelah semakan serta penelitian dibuat telah mengambil keputusan /ketetapan . Cop Syarikat: :………………………………….No kp…………………….** Saya juga maklum.……………mengaku bahawa……………………………..bahawa ahli ini adalah kategori:___________________ Ulasan:__________________________________________________________ _________________________________________________________ __________________________________________________________ Tandatangan Tandatangan ____________________ ______________________ Pengurus Besar ALP Jawatankuasa Disahkan oleh: ______________________ (ALI BIN ZAINAL ABIDIN) Pengerusi PNK Manjung Utara .. bahawa sekiranya saya memberi perakuan palsu pihak tuan boleh mengambil tindakan mengikut Perlembagaan Persatuan Nelayan Kawasan Manjung Utara ………………………………. Tandatangan Nama Pemilik Vesel Tarikh :…………………………………. adalah pekerja yang bekerja dengan saya.