BORANG PN(P)2

NO AHLI:
WANG:
TAHUN DIBAYAR:
NO RESIT:
TARIKH:

11(1)A
11 11(1)B
11(1)C
11(2)

PERMOHONAN MENJADI AHLI PERSATUAN NELAYAN
1. Persatuan Nelayan Kawasan

: PNK Manjung Utara

2. Nama Penuh Pemohon 姓名

:

3. No Kad Pengenalan
Alamat

登记

:
地址

No Tel 电话:
4. Jantina 性别 :

:
Umur 年龄 :

Lelaki / Perempuan

Thn

Tarikh Lahir 出生日期:

5. Status : Single / Khawin

6. Jika Sudah Berkhawin, Bilangan Anak 如已结婚,几位孩子:
7. Bilangan Anak Bekerja 几位孩子已做工:

a) Perusahaan Perikanan 出海:
b) Bukan Perusahaan Perikanan 其他 :

Anak Yang Tidak Bekerja 几位孩子未做工:
Bilangan Tangungan:
8. Jumlah Saham Dipohon (RM5.00 Satu (1) Unit Saham) : 2 Unit
Penama 受益人:
Hubungan 关系 :

9

MAKLUMAT MENGENAI PEKERJAAN SEMASA
9.1 JIKA PEKERJAAN SEKTOR TANGKAPAN IKAN :
9.1.1 Pekerjaan Utama (Hakiki) :_________________________
(Sertakan Bukti)
9.1.2

Bidang / Jenis Pekerjaan :__________________________

9.1.3

Pemilikan Bot / Sampan : Sendiri / Sewa / Tumpang /
Lain__________________________________________

9.1.4 Nama Pemilik Bot : ______________________________
(Sertakan Bukti) (Lesen)
9.1.5 Peranan Dalam Bot / Sampan : Taikong / Awak-Awak /LainLain___________________________________________
9.1.6

No. Daftar Bot / Sampan :__________________________

8 Pekerjaan Sampingan Yang Lain (Jika Ada): ___________ _______________________________________________ 9.9 Sumber Pendapatan : a) Sumber Utama / Hakiki RM______________ b) Sumber Lain RM______________ Jumlah 10.2.5 Pekerjaan Sampingan Yang Lain : __________________ 10.2.1.2.1.2.2.2 Bidang / Jenis Pekerjaan : _________________________ 10.6 Sumber Pendapatan : a) Sumber Utama / Hakiki RM______________ b) Sumber Lain Jumlah 10.4 Nama Pemilik Pengendali Sektor Berkenaan :___________ ________________________________________________ 10.3 Bidang / Jenis Pekerjaan : ___________________________ 10.1.0 RM______________ JIKA PEKERJAAN SEKTOR MEMELIHARA IKAN DAN PEMPROSESAN HASIL PERIKANAN Proses udang-udang /sotong – kepilkan slip gaji oleh majikan 10.3 Nama Pemilik : _________________________________ 10.6 Pekerjaan Sampingan Yang Lain (Jika Ada) : ___________ 10.1 Pekerjaan Utama (Hakiki) : ________________________ 10.1.9.1.1.1.7 Peralatan (Perkakas) Tangkapan Yang Digunakan : _______________________________________________ 9.4 Peranan Dalam Sektor Diatas : _____________________ 10.7 Sumber Pendapatan : a) Sumber Utama / Hakiki RM_______________ b) Sumber Lain Jumlah RM_______________ RM_______________ Saya akui bahawa butir-butir yang saya berikan diatas adalah benar dan saya ingin menjadi Ahli Persatuan Nelayan Ini.2 Pekerjaan Utama (Hakiki) : __________________________ 10.5 Peranan Dalam Sektor : ____________________________ 10.2 JIKA PEKERJAAN SEKTOR RM______________ RM______________ MENGENDALI USAHA PERIKANAN Pemilik Pelantar 10.2. .1.1.

.pemilik vesel Nombor Pendaftaran …. ( Tarikh) …………………………………… (Tandatangan Pemohon) Perakuan Pemilik Vesel Bahawa saya………………………………No kp……………………….** Saya juga maklum.No kp…………………….. :………………………………….bahawa ahli ini adalah kategori:___________________ Ulasan:__________________________________________________________ _________________________________________________________ __________________________________________________________ Tandatangan Tandatangan ____________________ ______________________ Pengurus Besar ALP Jawatankuasa Disahkan oleh: ______________________ (ALI BIN ZAINAL ABIDIN) Pengerusi PNK Manjung Utara . bahawa sekiranya saya memberi perakuan palsu pihak tuan boleh mengambil tindakan mengikut Perlembagaan Persatuan Nelayan Kawasan Manjung Utara ………………………………. Tandatangan Nama Pemilik Vesel Tarikh :…………………………………. Cop Syarikat: :…………………………………. adalah pekerja yang bekerja dengan saya.……………mengaku bahawa……………………………. UNTUK KEGUNAAN PEJABAT SAHAJA ULASAN DAN KEPUTUSAN J/KUASA SEMAKAN KATEGORI AHLI: Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah Kali ke _____ bertarikh_____________ dan setelah semakan serta penelitian dibuat telah mengambil keputusan /ketetapan .