P. 1
BORANG AHLI PN1234

BORANG AHLI PN1234

|Views: 42|Likes:
Dipublikasikan oleh Beh Sin Yan

More info:

Published by: Beh Sin Yan on Jan 19, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2015

pdf

text

original

BORANG PN(P)2

NO AHLI:

PERMOHONAN MENJADI AHLI PERSATUAN NELAYAN

1. Persatuan Nelayan Kawasan : PNK Manjung Utara
2. Nama Penuh Pemohon 姓名 :
3. No Kad Pengenalan 登记 :
Alamat 地址 :
No Tel 电话: Umur 年龄 : Thn Tarikh ahir 出生日期:
!. "antina 性别 : elaki # Perem$uan %. &tatus : &ingle # Khawin
'. "ika &udah (erkhawin) (ilangan Anak 如已结婚,几位孩子:
*. (ilangan Anak (ekerja 几位孩子已做工: a+ Perusahaan Perikanan 出海:
,+ (ukan Perusahaan Perikanan 其他 :
Anak -ang Tidak (ekerja 几位孩子未做工:
(ilangan Tangungan:
.. "umlah &aham /i$ohon 01M%.22 &atu 01+ Unit &aham+ : 2 Unit
Penama !": 3u,ungan #$ :
9 MAKLUMAT MENGENAI PEKERJAAN SEMASA
9.1 JIKA PEKERJAAN SEKTOR TANGKAPAN IKAN :
4.1.1 Pekerjaan Utama 03akiki+ :5555555555555555555555555
0&ertakan (ukti+
4.1.2 (idang # "enis Pekerjaan :55555555555555555555555555
4.1.3 Pemilikan (ot # &am$an : &endiri # &ewa # Tum$ang #
ain555555555555555555555555555555555555555555
4.1.! Nama Pemilik (ot : 555555555555555555555555555555
(Sertaa! B"t#) (Le$e!)
4.1.% Peranan /alam (ot # &am$an : Taikong # Awak6Awak #ain6
ain5555555555555555555555555555555555555555555
4.1.' No. /a7tar (ot # &am$an :55555555555555555555555555
1101+A
11 1101+(
1101+8
1102+
9AN::
TA3UN /;(A-A1:
N< 1=&;T:
TA1;K3:
4.1.* Peralatan 0Perkakas+ Tangka$an -ang /igunakan :
55555555555555555555555555555555555555555555555
4.1.. Pekerjaan &am$ingan -ang ain 0"ika Ada+: 55555555555
55555555555555555555555555555555555555555555555
4.1.4 &um,er Penda$atan :
a+ &um,er Utama # 3akiki 1M55555555555555
,+ &um,er ain 1M55555555555555
"umlah 1M55555555555555
12.2 JIKA PEKERJAAN SEKTOR MEMELIHARA IKAN DAN
PEMPROSESAN HASIL PERIKANAN
Proses udang-udang /sotong – kepilkan slip gaji oleh majikan
12.1.1 Pekerjaan Utama 03akiki+ : 555555555555555555555555
12.1.2 (idang # "enis Pekerjaan : 5555555555555555555555555
12.1.3 Nama Pemilik : 555555555555555555555555555555555
12.1.! Peranan /alam &ektor /iatas : 555555555555555555555
12.1.% Pekerjaan &am$ingan -ang ain : 555555555555555555
12.1.' &um,er Penda$atan : 6
a+ &um,er Utama # 3akiki 1M55555555555555
,+ &um,er ain 1M55555555555555
"umlah 1M55555555555555
1%.2 JIKA PEKERJAAN SEKTOR MENGENDALI USAHA
PERIKANAN
Pemilik Pelantar
12.2.2 Pekerjaan Utama 03akiki+ : 55555555555555555555555555
12.2.3 (idang # "enis Pekerjaan : 555555555555555555555555555
12.2.! Nama Pemilik Pengendali &ektor (erkenaan :55555555555
555555555555555555555555555555555555555555555555
12.2.% Peranan /alam &ektor : 5555555555555555555555555555
12.2.' Pekerjaan &am$ingan -ang ain 0"ika Ada+ : 55555555555
12.2.* &um,er Penda$atan : 6
a+ &um,er Utama # 3akiki 1M555555555555555
,+ &um,er ain 1M555555555555555
"umlah 1M555555555555555
Sa&a a"# 'a(a)a '"t#r*'"t#r &a!+ $a&a 'er#a! ,#ata$ a,a-a( 'e!ar ,a! $a&a #!+#!
.e!/a,# A(-# Per$at"a! Ne-a&a! I!#.
00 Sa&a /"+a .a-".1 'a(a)a $e#ra!&a $a&a .e.'er# 2era"a! 2a-$" 2#(a t"a! '3-e(
.e!+a.'#- t#!,aa! .e!+#"t Per-e.'a+aa! Per$at"a! Ne-a&a! Ka)a$a! Ma!/"!+ Utara
>>>>>>>>>>>>.. >>>>>>>>>>>>>>
0 Tarikh+ 0Tandatangan Pemohon+
Pera"a! Pe.#-# 4e$e-
(ahawa saya>>>>>>>>>>>>No k$>>>>>>>>>.$emilik ?esel Nom,or
Penda7taran >.>>>>>mengaku ,ahawa>>>>>>>>>>>.No k$>>>>>>>>..
adalah $ekerja yang ,ekerja dengan saya.
Tandatangan :>>>>>>>>>>>>>. 8o$ &yarikat:
Nama Pemilik @esel :>>>>>>>>>>>>>.
Tarikh :>>>>>>>>>>>>>.
UNTUK KEGUNAAN PEJABAT SAHAJA

ULASAN DAN KEPUTUSAN J5KUASA SEMAKAN KATEGORI AHLI:
Mesyuarat Ahli em,aga Pengarah Kali ke 55555 ,ertarikh5555555555555
dan setelah semakan serta $enelitian di,uat telah mengam,il ke$utusan #keteta$an ),ahawa ahli ini adalah
kategori:5555555555555555555
Ulasan:5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
Tandatangan Tandatangan

55555555555555555555 5555555555555555555555

Pengurus (esar AP "awatankuasa
/isahkan oleh:
5555555555555555555555
0A; (;N AA;NA A(;/;N+
Pengerusi PNK Manjung Utara

7 9.2 Bidang / Jenis Pekerjaan : _________________________ 10.2.1.2.6 Sumber Pendapatan : a) Sumber Utama / Hakiki RM______________ b) Sumber Lain Jumlah RM______________ RM______________ 10.1 Pekerjaan Utama (Hakiki) : ________________________ 10.3 Nama Pemilik : _________________________________ 10.5 Pekerjaan Sampingan Yang Lain : __________________ 10.2 Pekerjaan Utama (Hakiki) : __________________________ 10. .0 JIKA PEKERJAAN SEKTOR MEMELIHARA IKAN DAN PEMPROSESAN HASIL PERIKANAN Proses udang-udang /sotong – kepilkan slip gaji oleh majikan 10.6 Pekerjaan Sampingan Yang Lain (Jika Ada) : ___________ 10.7 Sumber Pendapatan : a) Sumber Utama / Hakiki RM_______________ b) Sumber Lain Jumlah RM_______________ RM_______________ Saya akui bahawa butir-butir yang saya berikan diatas adalah benar dan saya ingin menjadi Ahli Persatuan Nelayan Ini.2.1.2.1.1.1.2.5 Peranan Dalam Sektor : ____________________________ 10.1.8 9.3 Bidang / Jenis Pekerjaan : ___________________________ 10.9.4 Peranan Dalam Sektor Diatas : _____________________ 10.1.2.9 Peralatan (Perkakas) Tangkapan Yang Digunakan : _______________________________________________ Pekerjaan Sampingan Yang Lain (Jika Ada): ___________ _______________________________________________ Sumber Pendapatan : a) Sumber Utama / Hakiki RM______________ b) Sumber Lain Jumlah RM______________ RM______________ 10.4 Nama Pemilik Pengendali Sektor Berkenaan :___________ ________________________________________________ 10.1.1.2 JIKA PEKERJAAN SEKTOR MENGENDALI USAHA PERIKANAN Pemilik Pelantar 10.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->