Perkembangan Pemerintahan Saidina Uthman Al-Affan 644 M-655 M

BIODATA SAIDINA UTHMAN BIN AFFAN Nama lengkap : Uthman bin Affan bin Abi al-¶As bin Umaiyah bin Abd Syams bin Abd Manaf bin Qusayy.w.) y Sahabat nabi yang terkenal. . Keturunan : Bani Umaiyah (cabang keturunan Quraisy) Tarikh lahir : Tahun ke-6 pd Tahun Gajah (5 tahun selepas kelahiran Rasulullah s.a. y Terawal memeluk islam.

y Berhijrah ke Habsyah dan Yathrib (Madinah) . y Anggota Majlis al-Syura ±Zaman Khalifah Umar al-Khattab .w. y Penulis wahyu -Zaman Rasulullah s.2x.w. y Penasihat Khalifah ±Zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq.a.a.BIODATA PERIBADI BELIAU y Istimewa di sisi Rasulullah s. kerana 2 kali menjadi menantu baginda. y SEBELUM MEMELUK ISLAM : Hartawan dan dermawan.

Menyenaraikan 6 calon sebagai pengganti Khalifah : 1) Uthman bin Affan 2) Ali bin Abi Talib 3) Sa¶d bin Abi Waqqas 4) Al-Zubair bin Awwam 5) Abd al-Rahman bin Auf 6) Talhah bin Ubaidillah .PERISTIWA PELANTIKAN SAIDINA UTHMAN AL-AFFAN SEBAGAI KHALIFAH y Ketika Khalifah Umar nazak .

Abd Rahman bin Auf (Mengurus Pelantikan Khalifah).PERISTIWA PELANTIKAN SAIDINA UTHMAN AL-AFFAN SEBAGAI KHALIFAH y Selepas 3 Hari Saidina Umar dimakamkan.Di bai¶ah : Zulhijjah 23 H .Lokasi : Rumah seorang sahabat. .Di tabal : Muharram 24 H . . Menarik Diri Tidak Hadir Pilihan 1) Sa¶d bin Abi Waqqas 2) Al-Zubair bin Awwam 3) Abd Rahman bin Auf 1) Talhah bin Ubaidillah 1)Uthman bin Affan @ 2) Ali bin Abi Talib y Uthman bin Affan dipilih menjadi KHALIFAH .

ISU-ISU DI SEPANJANG PEMERINTAHAN BELIAU y Dasar Pemerintahan . .Menggubal dasar baru.Meneruskan dasar pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq & Umar bin al-Khattab. 6 tahun pertama (Zaman Stabil) 6 tahun kedua (Zaman Kekacauan dan Huru-Hara) TEMPOH PEMERINTAHAN (12 tahun) .

ISU-ISU DI SEPANJANG PEMERINTAHAN BELIAU y Kes Pembunuhan Khalifah Umar (masalah pertama) Umar bin Al-Khattab (TERBUNUH) DIBUNUH OLEH Abu Lu ¶lu¶ ah * Ubaidullah bin Umar ( MEMBALAS DENDAM) MEMBUNUH Al-Humuzan (rakan karib Abu Lu¶lu¶ah) PENYELESAIANNYA : = Menghukum Ubaidullah (BAYAR DIYAH .keluarga yang dibunuh) .

Dibuat lantikan baru : WILAYAH GABENOR YANG DIPECAT Al-Mughirah Amru bin Al-¶As Al-Mughirah bin Syu¶bah Abu Musa al-Asy¶ari GABENOR YANG BARU Abdullah bin Sa¶d bin Abi Sarah Sa¶ad bin Abi Waqqas Abdullah bin Amir Mesir Kufah Basrah .Sebilangannya dipecat dan« . .ISU-ISU DI SEPANJANG PEMERINTAHAN BELIAU y Pelantikan Gabenor .Melantik PEGAWAI dan GABENOR di wilayah-wilayah (berpengalaman-zaman Khalifah Umar).

*Tahun 31 H Yazdajird berjaya dibunuh.menewaskan tentera Parsi (pimpinan Maharaja Yazdajird). * Yazdajird larikan diri -Khurasan.Meneruskan perluasan wilayah ± dimulakan zaman Khalifah Abu Bakar dan Umar. Fars *Yazdarjid KALAH. Ardashir Wilayah Takluk Parsi Khirman Khurasan Jatuh ke tangan ISLAM . CONTOH : Di bahagian Timur * Abdullah bin Amir (Gabenor Basrah).SUMBANGAN DALAM PERADABAN ISLAM y Perluasan Wilayah .

y Pembukaan Afrika Utara .Dikendalikan Mu¶awiyyah.Laut Byzantine di Laut Mediterranean) . .Penaklukan jajahan takluk Byzantine (terima ancaman T.Abdullah bin Qais Al-Harith(Ket.Gabenor Syam.Cyprus.Crete.Kawasan yang DIBUKA : Tarablus (Tripoli) .SUMBANGAN DALAM PERADABAN ISLAM y Pembinaan Tentera Laut (kejayaan besar) . . .Nubah(Nubiah) & Qairawan.Agktn Tentera Laut) Tentera Lautnya berjaya tawan P.Rhodes.Abdullah bin Sa¶d bin Abi Sarah(Gabenor Mesir).

Berlaku : Tahun 31 H . Iskandariah + pemimpin Zmn Umar al-Khattab) .Tindakan penduduk Iskandariah : PEMBERONTAKAN dan PENCEROBOHAN ± org islam .SUMBANGAN DALAM PERADABAN ISLAM y Peperangan Laut al-Sawari (tiang layar) . (Pend. .Tindak balas tentera Islam: menghadapi serangan Byzantine (Abdullah bin Sa¶d bin Abi Sarah+ Mu¶awiyah bin Abu Sufyan) -Berlaku di : Pantai Iskandariah (sawari) = Tentera Islam MENANG ± islam di Mediterranean semakin kukuh.Punca : Pembatalan Perjanjian oleh pend. Iskandariah.

SUMBANGAN DALAM PERADABAN ISLAM y Pengiriman Naskah Al-Quran ke beberapa Wilayah . . *supaya tidak berlaku perselisihan (dibaca dengan berbagai loghat).Ke negara-negara Islam yang baru dibuka. .Menetapkan satu pembacaan (Loghat Quraisy) .Al-Quran ini dipanggil MASHAF UTMAN.

Terima Kasih .Sekian.