Perkembangan Pemerintahan Saidina Uthman Al-Affan 644 M-655 M

) y Sahabat nabi yang terkenal. Keturunan : Bani Umaiyah (cabang keturunan Quraisy) Tarikh lahir : Tahun ke-6 pd Tahun Gajah (5 tahun selepas kelahiran Rasulullah s. . y Terawal memeluk islam.w.BIODATA SAIDINA UTHMAN BIN AFFAN Nama lengkap : Uthman bin Affan bin Abi al-¶As bin Umaiyah bin Abd Syams bin Abd Manaf bin Qusayy.a.

w.a.BIODATA PERIBADI BELIAU y Istimewa di sisi Rasulullah s. y SEBELUM MEMELUK ISLAM : Hartawan dan dermawan. kerana 2 kali menjadi menantu baginda. y Penulis wahyu -Zaman Rasulullah s.w. y Berhijrah ke Habsyah dan Yathrib (Madinah) .2x.a. y Anggota Majlis al-Syura ±Zaman Khalifah Umar al-Khattab . y Penasihat Khalifah ±Zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq.

Menyenaraikan 6 calon sebagai pengganti Khalifah : 1) Uthman bin Affan 2) Ali bin Abi Talib 3) Sa¶d bin Abi Waqqas 4) Al-Zubair bin Awwam 5) Abd al-Rahman bin Auf 6) Talhah bin Ubaidillah .PERISTIWA PELANTIKAN SAIDINA UTHMAN AL-AFFAN SEBAGAI KHALIFAH y Ketika Khalifah Umar nazak .

.Lokasi : Rumah seorang sahabat.Di bai¶ah : Zulhijjah 23 H .Di tabal : Muharram 24 H . . Menarik Diri Tidak Hadir Pilihan 1) Sa¶d bin Abi Waqqas 2) Al-Zubair bin Awwam 3) Abd Rahman bin Auf 1) Talhah bin Ubaidillah 1)Uthman bin Affan @ 2) Ali bin Abi Talib y Uthman bin Affan dipilih menjadi KHALIFAH .PERISTIWA PELANTIKAN SAIDINA UTHMAN AL-AFFAN SEBAGAI KHALIFAH y Selepas 3 Hari Saidina Umar dimakamkan.Abd Rahman bin Auf (Mengurus Pelantikan Khalifah).

ISU-ISU DI SEPANJANG PEMERINTAHAN BELIAU y Dasar Pemerintahan .Meneruskan dasar pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq & Umar bin al-Khattab. . 6 tahun pertama (Zaman Stabil) 6 tahun kedua (Zaman Kekacauan dan Huru-Hara) TEMPOH PEMERINTAHAN (12 tahun) .Menggubal dasar baru.

ISU-ISU DI SEPANJANG PEMERINTAHAN BELIAU y Kes Pembunuhan Khalifah Umar (masalah pertama) Umar bin Al-Khattab (TERBUNUH) DIBUNUH OLEH Abu Lu ¶lu¶ ah * Ubaidullah bin Umar ( MEMBALAS DENDAM) MEMBUNUH Al-Humuzan (rakan karib Abu Lu¶lu¶ah) PENYELESAIANNYA : = Menghukum Ubaidullah (BAYAR DIYAH .keluarga yang dibunuh) .

ISU-ISU DI SEPANJANG PEMERINTAHAN BELIAU y Pelantikan Gabenor .Sebilangannya dipecat dan« . .Melantik PEGAWAI dan GABENOR di wilayah-wilayah (berpengalaman-zaman Khalifah Umar).Dibuat lantikan baru : WILAYAH GABENOR YANG DIPECAT Al-Mughirah Amru bin Al-¶As Al-Mughirah bin Syu¶bah Abu Musa al-Asy¶ari GABENOR YANG BARU Abdullah bin Sa¶d bin Abi Sarah Sa¶ad bin Abi Waqqas Abdullah bin Amir Mesir Kufah Basrah .

Ardashir Wilayah Takluk Parsi Khirman Khurasan Jatuh ke tangan ISLAM .SUMBANGAN DALAM PERADABAN ISLAM y Perluasan Wilayah . Fars *Yazdarjid KALAH.Meneruskan perluasan wilayah ± dimulakan zaman Khalifah Abu Bakar dan Umar. CONTOH : Di bahagian Timur * Abdullah bin Amir (Gabenor Basrah). *Tahun 31 H Yazdajird berjaya dibunuh. * Yazdajird larikan diri -Khurasan.menewaskan tentera Parsi (pimpinan Maharaja Yazdajird).

SUMBANGAN DALAM PERADABAN ISLAM y Pembinaan Tentera Laut (kejayaan besar) .Gabenor Syam. .Cyprus.Agktn Tentera Laut) Tentera Lautnya berjaya tawan P.Nubah(Nubiah) & Qairawan.Abdullah bin Qais Al-Harith(Ket.Abdullah bin Sa¶d bin Abi Sarah(Gabenor Mesir). .Crete.Dikendalikan Mu¶awiyyah.Penaklukan jajahan takluk Byzantine (terima ancaman T.Rhodes.Laut Byzantine di Laut Mediterranean) . .Kawasan yang DIBUKA : Tarablus (Tripoli) . y Pembukaan Afrika Utara .

(Pend. .Berlaku : Tahun 31 H .SUMBANGAN DALAM PERADABAN ISLAM y Peperangan Laut al-Sawari (tiang layar) . Iskandariah.Punca : Pembatalan Perjanjian oleh pend. Iskandariah + pemimpin Zmn Umar al-Khattab) .Tindakan penduduk Iskandariah : PEMBERONTAKAN dan PENCEROBOHAN ± org islam .Tindak balas tentera Islam: menghadapi serangan Byzantine (Abdullah bin Sa¶d bin Abi Sarah+ Mu¶awiyah bin Abu Sufyan) -Berlaku di : Pantai Iskandariah (sawari) = Tentera Islam MENANG ± islam di Mediterranean semakin kukuh.

. *supaya tidak berlaku perselisihan (dibaca dengan berbagai loghat).Ke negara-negara Islam yang baru dibuka.Al-Quran ini dipanggil MASHAF UTMAN. .SUMBANGAN DALAM PERADABAN ISLAM y Pengiriman Naskah Al-Quran ke beberapa Wilayah .Menetapkan satu pembacaan (Loghat Quraisy) .

Sekian. Terima Kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful