Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015

Bab 2- Bidang Kurikulum

1. 1.1.

Fasa 1- Pra- perancangan
Pendahuluan Pendidikan yang cemerlang memang menjadi hasrat semua pihak. Kerajaan telah memperuntuk sejumlah wang yang banyak bagi merealisasikan pendidikan selaras dengan kehendak masa kini iaitu pembangunan modal insan. Untuk memastikan pelaksanaan dan ’viable’, pelbagai pendekatan telah dicadangkan di antaranya ialah Pelan Pembangunan Sekolah atau School Development Planning. Kementeria Pelajaran telah melancarkan PIPP bagi mengawal sistem pendidikan berpusat. Sekolah- sekolah telah diarahkan menyediakan satu kerangka perancangan strategik untuk melaksanakan mandat kerajaan melalui penjelasan visi dan misi, menganalisa persekitaran, pemilihan fokus keutamaan, matlamt, petunjuk prestasi utama (KPI), penetapan sasaran, objektif, menjana strategi dan pelan pelaksanaan strategi. Tujuan:Perancangan strategik bertujuan : 1. Membolehkan sesebuah organisasi mengkaji persekitaran di mana ia wujud dan beroperasi 2. Membolehkan organisasi meneroka faktor- faktor dan arah aliran yang akan memberi kesan terhadap peranan mereka 3. Mampu memenuhi mandat dan misi organisasi 4. Mampu mengena lpasti isu- isu strategik yang perlu ditangani 5. Menjulang dan mengekalkan organisasi di tahap kegemilangan. Ini akan dapat dilakukan apabila perancangan strategik yang dibina adalah ”action oriented” serta dihubungkait dengan pelan taktikal dan pelan operasi. Latar belakang Unit Kurikulum Sekolah Unit kurikulum berfungsi sebagai unit untuk pencerapan dan penyeliaan pengajaran dan pembelajaran (P&P) di sekolah. Unit ini juga merancang, menyelaras dan melaksanakan aktiviti kurikulum di sekolah serta menyelaras dan melaksanakan aktiviti pembangunan akademik dan perkembangan pendidikan mengikut bidang yang ditentukan bagi jangka pendek dan sederhana. Unit kurikulum juga bertindak sebagai pemantau pencapaian akademik serta perlaksanaan langkah-langkah pemulihan disamping bekerjasama dengan PPD, JPN, PKG dan PSPN dalam aspek teknologi pendidikan dan pelaksanaan kurikulum sekolah Enrolmen Pelajar Lelaki 2011 Perempuan 2011 2012 JUMLAH 2011 2012

1.2.

1.3.

1.4.

2010 Tingkatan 6 Bawah Tingkatan 6 Atas JUMLAH

2012

2010

2010

(2)-1

Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015

Bab 2- Bidang Kurikulum

Enrolmen Pelajar 2010- 2012
150 Bilangan 100 2010 50 0 2011 2012 Tkt 6B Tingkatan
1.5. Prestasi Unit Kurikulum Sekolah Tahun 2007 2004 2007 2007 Jenis Anugerah Pencapaian Cemerlang Sekolah dalam Keputusan STPM 2007 Anugerah Khas, Sektor Pengurusan Akademik Tahun 2004- STPM Pencapaian Cemerlang Sekolah dalam Keputusan STPM 2007 Pencapaian Cemerlang Sekolah dalam Keputusan STPM 2007 Peringkat Wilayah KETENGAH JPN Wilayah KETENGAH Wilayah KETENGAH Peratus Lulus Semua MP Lonjakan Prestasi Pendidikan Terbaik Kategori 2A Pencapaian Peratusan 2A Tertinggi

Tkt 6A

(2)-2

Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 1.6. Kemudahan Fizikal Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kemudahan Fizikal Bangunan (Blok) Bilik Darjah T6 Bilik Pengetua Bilik PKP Bilik PKHEM Bilik PKKO Bilik Ketua Bidang Bilik Guru T6 Bilik Pejabat Am Bilik Guru Perdana Dewan Makan Bilik Mesyuarat Makmal Sains T6 Bilik Pusat Sumber Bilik Audio-visual Bilik BBM Makmal Komputer Bilik MPV Jumlah 8 9 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 Bil 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Kemudahan Fizikal Bengkel KHB Bilik Seni T6 Bilik ERT Bilik Peperiksaan T6 Bilik LDS Bilik Kaunseling Bilik Stor Sekolah Bilik Cetak Koperasi Bilik SPBT Bilik Kesihatan Bilik Waden Bilik Sukan Kantin Tandas Pondok Pengawal Jumlah 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 6 1

Bab 2- Bidang Kurikulum

(2)-3

John Liew Keng Hong Fizik 8. Yong Chiew Fang Matematik 10.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 1. William Teng Kimia 7. Jee Siaw Joon Sejarah 11. Yong Chiew Fang Ketua Bidang Sains T6 3.7.Bidang Kurikulum (2)-4 . Ahli Jawatankuasa Perancangan Strategik Pengurusan Kurikulum/ Akademik Tingkatan Enam. Betty Ngau Pengajian Perniagaan 14. Mohd Hidayat Biologi 9. John Liew Keng Hong Projek STPM 15. Penasihat : Tuan Pengetua Pengerusi : Penolong Kanan T6 Naib Pengerusi : GPK HEM Setiausaha : Setiausaha JKST6 – Ketua Unit Kurikulum T6 -John Liew Keng Hong Ahli Jawatankuasa : 1. John Liew Keng Hong Jadual Waktu Bab 2. Mohd Ami Penilaian dan Peperiksaan STPM &Peperiksaan Dalaman 17. Daud Pusat Sumber 16. Jubey Johat Geografi 12. Mohammad Ami Pengajian Am 6. Betty Ngau Ketua Bidang Bahasa & Kemanusiaan T6 2. Rabiah Ismail Seni Visual 13. Mohd Haseli b. Ismail Hamaed Bahasa Melayu 4. Sin Gin En MUET 5.

2.1.4. SPI Bil 3/1987 – Penyeliaan pengajaran-pembelajaran Di dalam Kelas Oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah Visi Unit Kurikulum Menggerak Keswadayaan Ke Arah Sekolah Berprestasi Tinggi 2015 2.Hala Tuju: Misi. Fasa 2.5. “Informed”.5 Kurikulum sekolah yang berkualiti. “Enegetic” 2.guru unit kurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Marudi dengan penuh kesedaran dan dedikasi akan menjamin dan memastikan bahawa semua pelajar: • • • • • 2. dan Layanan profesional dan mesra sepanjang masa Moto SMKM “STING MARUDIAN STING” (2)-5 .2. 2. Penerangan yang tepat dan jelas tentang kurikulum Bahan sokongan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti Maklum balas terhadap aduan dan pertanyaan dalam tempoh tiga hari bekerja.1. SPI Bil 3/1981 – Penggunaan waktu tidak mengajar/waktu luang (Free Period) oleh guru-guru. 2.1. 2. Visi & Visi dan Misi Implisit 2.3. 2.Bidang Kurikulum 2. Misi Unit Kurikulum Untuk menghasilkan pelajar bestari yang akan menampilkan 3 ciri utama “Thoughtful”.4.2. Piagam Pelanggan Kami guru.1.1. 2.1.1. Mengenalpasti Mandat Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Wajib) 2002-Akta Pendidikan 1996 Peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan)1997-Akta Pendidikan 1996 SPI Bil 3/1999 .Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2.3.Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran.

Memimpin unit T6 dalam mengenalpasti dan merancang penyelesaian masalah atau kelemahan pengajaran dan pembelajaran (P&P) di sekolah-sekolah. Memimpin unit T6 mengenalpasti dan memperkembangkan potensi individu murid dalam konteks konsep pendidikan seumur hidup melalui pelbagai aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Bengkel dan seumpamanya) perkembangan profesionalisme peningkatan prestasi akademik Bab 2.6 Matlamat SMKM SMKM komited dalam • Menyediakan kemudahan pembelajaran yang kondusif • Melahirkan pelajar yang kreatif dan inovatif dalam sains dan teknologi • Melahirkan warga sekolah yang madani • Menghasilkan modal insan berkualiti untuk kemajuan negara Objektif 1. Memimpin unit T6 dalam penyebaran maklumat dan perubahan pendidikan terkini khususnya dalam bidang kurikulum kepada pengurus sekolah. 4. (2)-6 . Kursus Dalam Perkhidmatan. 3. 5. Memimpin unit T6 dalam melaksanakan proses Pengajaran dan Pembelajaran semua mata pelajaran dengan menggunakan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 2. Seminar.7 2.Bidang Kurikulum 2. guru dan masyarakat melalui taklimat dan edaran bahan-bahan akademik. Mewujudkan strategi berkesan atau program yang memberi impak o o o perkembangan staf (Kursus Dalaman.

O3. O4. Fasa 3. S2. Sokongan daripada PIBG. Keluarga kurang mampu mengawal tingkah laku negatif anak. Tahap sosio ekonomi ibu bapa berada pada tahap sederhana dan lemah. S5. T4. S11. Semangat sepasukan yang tinggi S9. S10. Bilik darjah mencukupi – memiliki bilik. Guru Bimbingan Kaunseling yang komited S3. W2. Hubungan baik dengan agensi luar. T2. (2)-7 .Analisis Persekitaran Bidang Kurikulum Umum Kelemahan (Weakness) W1. Sistem analisa peperiksaan yang baik.O) O1.bilik khas.1. Tahap sosio ekonomi ibu bapa berada pada tahap sederhana dan lemah. Pengetua dan GPK yang berpengalaman. Pengaruh perubahan persekitaran / budaya yang drastik Kekuatan (Strength) S1. S6. O2. W4. Sekolah satu sesi. Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak-anak. Terletak berhampiran dengan PKG CABARAN / ANCAMAN (THREATS . Fail panitia diurus dengan baik. Disiplin pelajar terkawal. Guru terlatih yang mencukupi S4. Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anakanak. Sumber kewangan mencukupi – Komitmen guru tinggi. Pengurusan kewangan tanpa teguran. Pengaruh perubahan persekitaran / budaya yang drastik. Sokongan daripada wakil rakyat setempat.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2. T3. W3.Bidang Kurikulum 3. Guru dibekalkan dengan alat tulis dan pengajaran yang lengkap PELUANG (OPPORTUNITIES .T) T1. S7. 3. S12. Keluarga kurang mampu mengawal tingkah laku negatif anak. S8.

Fail panitia diurus dengan baik S9. W3. Pelajar bising walaupun guru ada dalam kelas KEKUATAN (STRENGTH . Guru berpengalaman yang mencukupi S4. W5. Sekolah terletak dalam kawasan pentadbiran ( KETENGAH. Pengaruh perubahan persekitaran/ budaya yang drastik. Sekolah satu sesi S7.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2. CABARAN / ANCAMAN (THREATS . W2. Internet mudah diakses kerana sekolah menyediakan sambungan internet tanpa wayar. 5% pelajar tidak menguasai 3M.T) Keluarga kurang mampu mengawal tingkah laku negativ anak. W4. FELDA.2. Guru dibekalkan dengan alat tulis pengajaran yang lengkap PELUANG (OPPORTUNITIES . Sumber kewangan yang mencukupi – komitmen guru yang tinggi S5. Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anakanak. Semangat sepasukan yang tinggi S8. (2)-8 . Terdapat pemeriksa kertas PMR dan SPM S10. Terdapat pelajar yang ponteng kelas. ponteng sekolah. O4. T2. tidak hadir kelas tambahan dan tidak menyiapkan kerja rumah.O) Sokongan daripada PIBG.W) W1. W6. Hubungan baik dengan agensi luar. IPD. Peratus pencapaian PMR dan SPM masih lemah dari segi kualitidan kuantiti.Bidang Kurikulum 3. Ada pusat hiburan kafe siber dan pusat permainan video. Pengetua dan GPK yang berpengalaman S2. Masjid). Pelajar tidak membuat ulangkaji dan tidak menyiapkan kerja rumah. Pengurusan kewangan tanpa teguran S6. Panitia Bahasa Melayu KELEMAHAN (WEAKNESS . Ramai guru terlibat dalam program luar sekolah (P&P terjejas).S) S1. Guru dan pelajar dibekalkan bahan rujukan yang mencukupi S3. Tahap sosio ekonomi ibu bapa berada pada tahap sederhana dan lemah.

Terdapat pelajar yang ponteng kelas.komitmen guru yang tinggi dan sentiasa ingin menambah ilmu S3 . Panitia Pengajian AM KEKUATAN (STRENGTH – S) S1 .Tahap sosio ekonomi ibu bapa berada pada tahap sederhana dan lemah.Sokongan daripada PIBG. S5. Pelajar lemah dalam bidang tatabahasa Bahasa Inggeris. Sokongan dari pihak pentadbiran. W4 – Guru tidak mempunyai rakan untuk berbincang (Cuma seorang guru yang mengajar setiap kertas) W5 – Tiada kemudahan pengangkutan awam dari rumah ke sekolah. S3. Sumber kewangan yang mencukupi. Kemudahan makmal bahasa yang baik.Bidang Kurikulum 3. O4 – Adanya Program Pendidikan Terengganu Terbilang O5 – Adanya perkhidmatan Guru Bimbingan dan Kaunseling. W2 . CABARAN / ANCAMAN (THREATS . S8. W4. T3. Panitia MUET. W3. 3.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2.Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anakanak.Hubungan baik dengan agensi luar (KETENGAH) O3 – Kemudahan makmal komputer dan internet. Guru dan pelajar dibekalkan bahan rujukan yang mencukupi.S) S1. S10. T3 . S7. KEKUATAN (STRENGTH .Keluarga kurang mampu mengawal menyediakan kemudahan pengangkutan T2 . Pengaruh persekitaran yang tidak menggalakkan pelajar memperbaiki tahap mereka.W) W1. KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1 . tidak hadir kelas tambahan dan tidak menyiapkan kerja rumah. (jarak rumah ke sekolah) ANCAMAN (THREATS – T) T1 .Guru dan pelajar dibekalkan bahan rujukan yang mencukupi S2 . PELUANG (OPPORTUNITIES . W2. S4. S11. W5. Kerjasama daripada ibu bapa. Guru mempunyai pengalaman sebagai pemeriksa PMR dan SPM. Pelajar menggunakan Bahasa Inggeris hanya dalam kelas. Guru yang menghadiri kursus dan mesyuarat menyebabkan P & P terjejas.Terdapat pemeriksa Kertas 2 PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 . Kebanyakan pelajar lemah dalam Bahasa Inggeris. W7. T2. Ibubapa kurang prihatin terhadap pembelajaran anak-anak.Pelajar tidak menguasai kemahiran belajar kendiri W3 . Pelajar kurang berminat dalam matapelajaran Bahasa Inggeris.T) T1. Komitmen guru yang tinggi. Guru dibebankan dengan tugas yang tidak berkaitan dengan dengan P & P.O) Sokongan dari PIBG. O2 . Penajaan pihak luar seperti penajaan suratkhabar. Guru dibekalkan dengan komputer riba. S2.3. Pelajar bersemangat untuk belajar.Sekolah satu sesi S4 . Pengetua dan GPK yang berpengalaman. S9.Pelajar tidak membuat ulangkaji dan tidak menyiapkan kerja rumah. Guru berpengalaman yang mencukupi. ponteng sekolah. Pelajar kurang membaca bahan tambahan dalam Bahasa Inggeris selain daripada buku teks. W6. Bimbingan daripada pegawai ‘DELC’ (District English Language Coordinator. KELEMAHAN (WEAKNESS . S6.4. Pelajar tidak dapat membentuk ayat mudah yang betul dalam Bahasa Inggeris. Sekolah satu sesi. (2)-9 .

Semangat sepasukan yang tinggi S9. Ibu bapa kurang melibatkan diri dengan aktiviti sekolah T6. Mardi dan Masjid) O7. tidak hadir kelas tambahan dan tidak menyiapkan kerja rumah W6. Penguasaan Bahasa Inggeris guru dan pelajar masih lemah W7. Terdapat pelajar yang ponteng kelas. Tiada guru yang menanda kertas PMR dan SPM ANCAMAN (THREATS – T) T1. Turnover guru tinggi W4. Guru mengajar dalam keadaan kelas kotor W13. Sokongan dari PPD dan JPN O6. PIBG sentiasa membiayai dan menyokong aktiviti penting sekolah O3. bomba. 60% guru kurang berpengalaman dan masih baru dalam perkhidmatan W5. KETENGAH. Semangat juang pelajar untuk berjaya dalam pelajaran sangat rendah W12. Hubungan akrab dengan PIBG dan komuniti tempatan O5. Pelajar kurang kemahiran belajar W8. Guru kerap menghadiri kursus di luar sekolah W14. Pelajar bising dan gemar berbual di dalam kelas W11. kesihatan O4. Guru dibekalkan dengan alat tulis pengajaran yang lengkap S14. Latarbelakang sosio ekonomi pelajar agak rendah T5. buku rujukan dan buku latihan yang mencukupi S10. 5% pelajar tidak menguasai 3M W2. Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anakanak T4. Pengetua dan GPK yang berpengalaman S2. Sistem analisa peperiksaan yang baik S12.5. Pengurusan kewangan tanpa teguran S6. Sumber kewangan tidak mencukupi W10. Disiplin pelajar terkawal S7. Guru terlatih yang mencukupi S4. Sekolah satu sessi S8. Sokongan daripada wakil rakyat setempat O2.Bidang Kurikulum PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1. Guru bimbingan dan kaunseling yang komited S3. Hubungan yang rapat dengan agensi luar termasuk polis. Komitmen semua guru Sains tinggi S5. Panitia Sains & Matematik KEKUATAN (STRENGTH – S) S1. Waris kurang prihatin dan berpendidikan rendah T3. Hubungan rapat dgn ahli politik KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1. Keluarga kurang mampu mengawal tingkah laku negatif anak T2. Pemantauan P&P tidak dapat dijalankan seperti yang dijadualkan W9. Pembantu makmal yang rajin dan komited S11. Fail panitia diurus dengan baik S13. Mentaliti ibu bapa terhadap pendidikan masih di tahap yang rendah (2)-10 . ponteng sekolah. Pemantauan kurikulum yang berterusan Bab 2. Sekolah terletak dalam kawasan pentadbiran FELDA.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 O6 – Terdapatnya bantuan biasiswa/dermasiswa 3. Peratus pencapaian PMR dan SPM rendah dari segi kualiti dan kuantiti W3. Mempunyai kemudahan makmal.

Sumbangan kewangan dan kerjasama daripada pihak PIBG O3. S2. Sebilangan pelajar kurang memahami konsep matematik yang betul Terdapat pelajar yang ponteng kelas dan tidak menyiapkan kerja rumah Pelajar kurang membuat ulangkaji dan lebih mengharapkan guru. Program adhoc daripada JPN Ada pusat kafe siber dan pusat permainan video Tahap sosio ekonomi ibu bapa berada pada tahap sederhana dan lemah (2)-11 . Sebilangan pelajar yang berpotensi dan cemerlang dalam mata pelajaran matematik S4. komited dan rajin. Sumber kewangan yang mencukupi-PCG PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1. Pusat Akses sekolah beroperasi ANCAMAN (THREATS – T) Ibu bapa kurang kesedaran tentang kepentingan pelajaran anak-anak Pelajar tepengaruh dengan gejala sosial dan pengaruh rakan sebaya. Guru berpengalaman. Sokongan daripada pihak pentadbir O4.Bidang Kurikulum 3.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2. Pelajar bising walaupun guru ada di dalam Kelas KEKUATAN (STRENGTH – S) S1. S5. Sekolah satu sesi S7.6. Terdapat bilik PPSMI yang dilengkapi dengan kemudahan alat bantu mengajar dan buku kerja yang mencukupi. Kemudahan ICT dan courseware yang lengkap. S3. Panitia Matematik KELEMAHAN (WEAKNESS – W) Sebilangan pelajar kurang berminat mempelajari matematik. Terdapat guru pemeriksa kertas SPM S6. Kerjasama daripada pihak kaunseling sekolah O2.

O2. Sokongan kuat daripada PIBG.Bidang Kurikulum 3. Lokasi sekolah berhampiran dengan perpustakaan awam. W7: Pelajar tidak menguasai teknik menjawab soalan. ANCAMAN (THREATS – T) T1.7. W4: Pencapaian markah dalam mata pelajaran sejarah tidak memuaskan.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2. W2: Pelajar tidak meguasai 3M. T2. T3. Masalah disiplin pelajar yang mengganggu semasa proses pengajaran dan pembelajaran T5. W3: Guru banyak terlibat dengan tugasan rasmi di luar sekolah. Kerjasama ahli panitia sejarah yang erat. Pelajar menganggap remeh terhadap mata pelajaran Sejarah. T4. kerjasama erat dengan polis. (2)-12 . T6. Latar bekalang sosio ekonomi pelajar yang agak rendah KEKUATAN (STRENGTH – S) Guru menunjukkan semangat yang tinggi. Panitia Sejarah KELEMAHAN (WEAKNESS – W) Pelajar kurang berminat dan kurang membuat latihan dengan bersungguh-sungguh. Sokongan daripada PPD. Tiada persaingan pembelajaran di kalangan pelajar walaupun terdapat pelajar yang mempunyai tahap pemahaman yang baik. Ibubapa kurang memberikan komitmen di rumah dan terhadap sekolah. Kemudahan alatan bantuan mengajar yang mencukupi Terdapat seorang guru pemeriksa kertas SPM Sejarah. Pemantauan kurikulum yang berterusaan PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1. Peruntukan kewangan yang mencukupi. W6: Guru kurang mendapat pendedahan melalui kursus untuk mata pelajaran Sejarah. Sekolah satu sesi. W5: Hanya 2 orang guru opsyen sejarah. Hubungan yang baik dengan masyarakat tempatan. Pelajar bekerja selepas sekolah.

P. FELDA dan PIBG O3. S. Ancaman (T) T1.Mendapat kerjasama PKG. Mempunyai masa yang mencukupi dan sesuai untuk latihan intensif kepada pelajar untuk menghadapi peperiksaan Sokongan daripada pihak pentadbiran Mampu mencapai kelulusan 100% setiap tahun PELUANG (OPPORTUNITIES – O) PIBG memberikan sokongan yang kuat PKG berdekatan dengan sekolah.8. PIBG. perisian dan internet 3. T2. FELDA dan KETENGAH O4.Pengaruh kawan.9.Keluarga pelajar yang juga mempunyai latarbelakang pendidikan yang rendah.Mempunyai kemudahan komputer. S3 Kemudahan ABM yang mencukupi dalam P&P Peluang (O) O1. P.Mendapat sokongan ahli politik O2. Panitia Geografi Kelemahan (W) W1 Bilangan guru opsyen yang tidak mencukupi W2 Ramai yang gagal dalam matapelajaran ini W3 Terdapat pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran membaca dan menulis. T. E. S. Kursus-kursus anjuran JPN dan PPD (2)-13 . Seni Visual KELEMAHAN (WEAKNESS – W) Pelajar dipaksa mengambil PSV kerana tiada pilihan lain Pelajar tidak berminat dan memandang rendah kepentingan PSV Pelajar tidak menyedari kepentingan seni dan kaitannya dengan kehidupan seharian Pelajar kurang berdisiplin dan malas menyiapkan tugasan Pelajar kurang mahir dalam menjawab soalan-soalan teori Pelajar kurang mahir melukis dan mewarna Pelajar sentiasa perlu dibimbing Tiada buku teks sebagai rujukan peperiksaan Bahan rujukan di PSS yang terhad Pelajar tiada peralatan semasa menjalankan aktiviti Pendidikan Seni Visual P&P terjejas setiap kali murid bergerak dari kelas ke bilik Pendidikan Seni Visual ANCAMAN (THREATS – T) Ibu bapa yang kurang menyokong. bahan S5.Bidang Kurikulum 3. S.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2. T4. T3. T.Pelajar sering menggunakan telefon mudah alih untuk berhibur dan berkomunikasi Kekuatan (S) S1 Guru-guru Geografi sentiasa beri kerjasama dalam aktiviti yang dijalankan S2 Pentadbir memberi kerjasama samaada dari segi pengurusan dan kewangan. Keluarga yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli peralatan dan bahan Keluarga kurang peka semasa anak-anak menghasilkan folio PSV KEKUATAN (STRENGTH – S) Pelajar yang sedikit dan mudah dibimbing S2. E.kawan yang negatif T5.Mendapat bantuan kewangan dari KETENGAH.anak. Mempunyai 2 orang guru opsyen Pendidikan Seni Visual yang komited Mudah lulus jika menyiapkan semua tugasan yang diberi Peruntukan kewangan daripada panitia untuk membeli alatan.Ibu bapa kurang mengambil berat masalah anak.Kawasan persekitaran yang dipenuhi semak dan ladang yang menyebabkan pelajar sukar hadir kelas tambahan. Panitia.

W9. Ada pusat hiburan kafe siber dan pusat permainan video. T4. O3. Terdapat pelajar yang ponteng kelas. Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap T3. O5.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2. Guru berpengalaman yang mencukupi S4. Fail panitia diurus dengan baik S9. Hubungan baik dengan agensi luar. T7. Perdagangan (2)-14 . ponteng sekolah. Pengurusan kewangan tanpa teguran S6. O6. Peratus pencapaian PMR dan SPM masih lemah dari segi kualiti W2. Sokongan daripada PIBG. Pengetua dan GPK yang berpengalaman S2. Ramai guru terlibat dalam program luar sekolah (P&P terjejas). W6. Internet mudah diakses kerana sekolah menyediakan sambungan O4. Guru dibekalkan dengan alat tulis pengajaran yang lengkap PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1. W4. internet tanpa wayar. hadir kelas tambahan dan tidak menyiapkan kerja rumah. Masjid). Pejabat Belia.Bidang Kurikulum 3. lemah. Pelajar bising walaupun guru ada dalam kelas ANCAMAN (THREATS – T) T1. pembelajaran anak-anak. KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1. 5% pelajar tidak menguasai 3M. Guru dan pelajar dibekalkan bahan rujukan yang mencukupi S3. Pelajar tidak membuat ulangkaji dan tidak menyiapkan kerja W8. rumah. Sekolah satu sesi S7. T2. T6. tidak W5. W7. Panitia Pengajian Perniagaan KEKUATAN (STRENGTH – S) S1. Semangat sepasukan yang tinggi S8. O2. Sumber kewangan yang mencukupi – komitmen guru yang tinggi S5. Keluarga kurang mampu mengawal tingkah laku negativ anak. dan kuantiti. IPD. Pengaruh perubahan persekitaran/ budaya yang drastik.10. Tahap sosio ekonomi ibu bapa berada pada tahap sederhana dan T5. Sekolah terletak dalam kawasan pentadbiran ( Pejabat Daerah. W3.

Semangat sepasukan yang tinggi S8. Lokasi sekolah terdedah kepada gejala sosial. Guru berpengalaman yang mencukupi S4. Peluang pekerjaan sambilan menarik minat pelajar mendapat sumber kewangan. Kurang kepelbagaian dalam kaedah pengajaran guru. Sekolah satu sesi S7. Sokongan daripada PIBG. Guru Prinsip Perakuanan berpengalaman lebih 14 tahun. 30% pelajar mempunyai tahap pencapaian rendah. PIBG memberi sokongan kepada pihak sekolah. Guru dibekalkan dengan alat tulis pengajaran yang lengkap PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1. T4. Peratus pencapaian PMR dan SPM masih lemah dari segi kualiti W2. Pengetua dan GPK yang berpengalaman S2. Pelajar kurang kemahiran teknik belajar Prinsip Perakaunan. Pelajar kurang berminat mempelajari mata pelajaran Prinsip Perakaunan. S3.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2. T3. Pelajar kurang membuat latihan. O2. W4. Kurang mendapat sokongan daripada waris kerana tahap pendidikan yang rendah. Hubungan baik guru-guru Prinsip Perakaunan dalam kelompok. W8. KETENGAH. Guru sangat komited. KEKUATAN (STRENGTH – S) S1. Sumber kewangan yang mencukupi – komitmen guru yang tinggi S5. Guru sentiasa peka terhadap perubahan skema pemarkahan mengikut kehendak Lembaga Peperiksaan Malaysia PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1. Hubungan baik dengan PPD dan JPN. Internet mudah diakses kerana sekolah menyediakan sambungan internet tanpa wayar. T2. S2. T2. dan kuantiti. KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1. Fail panitia diurus dengan baik S9. Sekolah terletak dalam kawasan pentadbiran ( FELDA. S5. kegagalan mengaitkan isu semasa dengan topik-topik yang diajar. W3. Pelajar bising walaupun guru ada dalam kelas ANCAMAN (THREATS – T) T1. W7. O4. Terdapat seorang guru pemeriksa kertas Prinsip Perakaunan. MARDI dan Masjid) KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1. W6. Hubungan baik dengan agensi luar seperti KETENGAH. W7. O5. Tahap sosio ekonomi ibu bapa berada pada tahap sederhana dan lemah. Guru mempunyai kemahiran `maxrecall`. W2. W4. W6. Mempunyai Software AssetBase. Terdapat pelajar yang ponteng kelas. Pelajar tidak membuat ulangkaji dan tidak menyiapkan kerja rumah. Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak-anak. MARDI O3. T3. Terdapat software Prinsip Perakaunan dan makmal komputer. O3. Ada pusat hiburan kafe siber dan pusat permainan video. W3. ponteng sekolah. O2. 5% pelajar tidak menguasai 3M. Pengurusan kewangan tanpa teguran S6. Ramai guru terlibat dalam program luar sekolah (P&P terjejas). S4. hadir kelas tambahan dan tidak menyiapkan kerja rumah. Pencapaian pelajar tidak mencapai sasaran sekolah ANCAMAN (THREATS – T) T1. S6. Ekonomi Asas (2)-15 . O4. Keluarga kurang mampu mengawal tingkah laku negativ anak. W5. tidak W5. FELDA. Guru dan pelajar dibekalkan bahan rujukan yang mencukupi S3.Bidang Kurikulum Prinsip Akaun KEKUATAN (STRENGTH – S) S1. Hubungan baik dengan agensi luar.

Bidang Kurikulum Pengaruh perubahan persekitaran/ budaya yang drastik. W4. Pelajar tidak menyiapkan kerja kursus mengikut tempoh yang disediakan. Pelajar lambat menghantar dokumen yang diperlukan W2. Pelajar tidak membewa dokumen yang diperlukan. Setiausaha peperiksaan perlu menjalankan tugas lain. Pihak pentadbiran sekolah yang selalu memberi tunjuk ajar PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1. Mempunyai setiausaha peperiksaan awam yang komited. W6. Bab 2. Sistem pengawasan peperiksaan masih lemah W5. T2.11.. O4. Unit Peperiksaan Dalaman KEKUATAN (STRENGTH – S) S1. Guru kelas lambat menghantar dokumen yang diperlukan W3. Peralatan ICT yang usang (2)-16 . Pelajar tidak hadir semasa peperiksaan ANCAMAN (THREATS – T) T1. Mempunyai setiausaha peperiksaan dalaman tingkatan 6. Tiada peruntukan kewangan untuk pengurusan unit peperiksaan . PIBG selalu memberikan kerjasama pada pihak sekolah O3.fungsi pendaftaran ANCAMAN (THREATS – T) T1. Setiausaha peperiksaan perlu menjalankan tugas lain. S2. 3.. PIBG selalu memberikan kerjasama pada pihak sekolah O3. Mempunyai bilik khas untuk pengurusan peperiksaan S3. Pelajar yang mendaftar peperiksaan awam bertukar pusat peperiksaan PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1. Mempunyai bilik khas untuk pengurusan peperiksaan S3.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 T5. Pelajar memendang remeh fungsi. Unit Peperiksaan Awam KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1. O4. T2. S2. Semua pelajar perlu menduduki peperiksaan awam O2. Tiada peruntukan kewangan untuk pengurusan unit peperiksaan . Peralatan ICT yang usang 3.12. W3. Semua pelajar perlu menduduki peperiksaan awam O2. Pelajar yang mendaftar peperiksaan awam bertukar pusat peperiksaan KEKUATAN (STRENGTH – S) S1. Pihak pentadbiran sekolah yang selalu memberi tunjuk ajar KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1. Pelajar tidak membewa dokumen yang diperlukan.

Mempunyai Jadual waktu yang komited S2. Peralatan ICT dari PPSMI dan makmal komputer boleh digunakan 3.ekonomi keluarga yang rendah (2)-17 . Bilangan bilik pembelajaran yang mencukupi PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1. Banyak kekangan dari pihak pengurusan dalam penyususnan jadual waktu. Kaunselor sekolah yang komited S5. Mempunyai bilangan guru yang mencukupi S4. ANCAMAN (THREATS – T) T1.anak mendapat ilmu yang terbaik O3. Guru hanya mahu mengajar mata pelajaran yang menjadi minat mereka. Kurang kemahiran ICT W2. Kejasama dari PKG dan PPD O2. Ibu bapa yang berharap anak.14.pelajar berminat kepada peralatan ICT terkini. Mempunyai 3 orang guru yang option dalam bahasa inggeris S4.hoc T3. Mendapar kerjasama dari PIBG dll. Sukar mencai guru untuk ganti guru yang bercuti.Bidang Kurikulum 3. Pihak pentadbira yang memberikan kerjasama yang baik S2. Pelajar memandang negatif penggunaan bahasa inggeris W4. Mempunyai peralatan ICT yang mencukupi S3.guru cuti secara ad. Mempunyai bilik. Perlatan ICT selalu rosak W3. Unit PPSMI KEKUATAN (STRENGTH – S) S1. Mempunyai sistem aplikasi jadual waktu yang baik S5. W2. W4. Wakil rahyat selalu memberikan komitmen kepada aktiviti sekolah. Guru. Guru kurang menggunakan peralatan yang dibekalkan ANCAMAN (THREATS – T) T1. Peralatan ICT yang mencukupi S6. Guru. Pihak pentadbiran yang selalu mengambil berat tentang penjadualan waktu S3. O4.bilik pembelajaran yang cukup PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1. O2. Pelajar tidak beri respon yang baik kepada guru ganti KEKUATAN (STRENGTH – S) S1. KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1. W3. Ibu bapa menganggap penggunaan bahasa inggeris menyukarkan pembelajaran T2.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2. Guru PPSMI kurang mahir dalam bahasa inggeris. Pelajar.guru ganti yang sukar dihubungi untuk menerima jadual ganti T2. Unit Jadual Waktu KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1. Kedudukan sosio. Ada guru yang terpaksa mengajar subjek yang bukan opsyen W5.13.

bantu mengajar BBM tidak diurus secara berpusat Kurang penggunaan bilik Audio-visual untuk pembelajaran Kurang Pemantauan pentadbir Pengawas PSS tidak berfungsi dengan baik Segelintir guru yang tidak bersikap inisiatif Bilik tidak ceria/ sempurna Peluang (O) O1. W6. FELDA dan PIBG S. E.Keluarga pelajar berpendapatan rendah T3.Mendapat sokongan ahli politik E. Unit Pusat Sumber Sekolah Kekuatan (S) S1. W8. O3. S2. T. W7. S3.15.Bidang Kurikulum 3.bahan sumber Mempunyai bilik yang banyak untuk dijadikan bilik sumber Hubungan pengurusan dan Guru Sumber yang baik Mempunyai kemudahan komputer Kelemahan (W) W1. O2. P.Pelajar sering menggunakan telefon mudah alih untuk berhibur dan berkomunikasi (2)-18 . Kadar peminjaman buku meningkat dalam tahun sebelum Banyak kemudahan teknologi terkini menjalar ke sekolah Mempunyai bahan. W2. S5. W4. perisian dan internet Ancaman (T) T1.Kawasan persekitaran yang dipenuhi semak dan ladang T4. PIBG.anak. O4. P. W5.Mendapat bantuan kewangan dari KETENGAH.Mempunyai kemudahan komputer. S.Pengaruh kawan. Sistem pengurusan perpustakaan tidak sistematik Masih tidak wujud bilik bahan.Mendapat kerjasama PKG. T2.Ibu bapa kurang mengambil berat masalah anak. S4.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2. FELDA dan KETENGAH T.kawan yang negatif T5. W3. S6. S.

. Kurang bahan rujukan W3. O2. Guru tingkatan 6 mengajar subjek lain selain dari tingkatan 6. T3.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2. Guru Tingkatan terlibat dalam aktiviti lain di luar sekolah. Keadaan persekitaran tempat tinggal pelajar mempengaruhi tabiat pembelajaraan T4. W5. Kaunselor yang efektif S5. Kemudahan ICT yang lengkap di sekolah ANCAMAN (THREATS – T) T1. Prasarana ICT yang lengkap KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1. T5. Pelajar kurang menelaah pelajaran W2. Pelajar kurang yakin untuk melanjutkan pelajaran ke IPT kerana banyak persaingan (2)-19 .Bidang Kurikulum 3. Pelajar tidak membuat kerja rumah dengan sempurna W4. Bilik pembelajarn yang mencukupi S6. PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1. Keluarga terdiri dari golongan yang berpendapatan rendah. KETENGAH. Ahli politik. Bilangan pelajar yang tidak ramai bagi jurusan sains S3. Komitmen dari pihak pentadbir S2. FELDA dan PIBG selalu memberikan kerjasama kepada program anjuran sekolah. Ibu bapa dan pelajar mengharapkan pihak sekolah memberikan pendidikan yang sempurna kepada pelajar O4. Sumbangan kewangan dari agensi luar O3. Pelajar terpengaruh dengan gejala politik semasa T2.16. Pemilikan alat ICT seperti telefon dan komputer menyumbang masalah moral. Ramai guru yang berpengalaman dan opsyen dalam subjek STPM S4. Projek STPM KEKUATAN (STRENGTH – S) S1.

Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2. % latihan disiapkan Kualiti keputusan Peperiksaan STPM Pengajian Am 2 masih kurang memuaskan Meningkatkan kualiti mata pelajaran Pengajian Am.Bidang Kurikulum 4. Meningkatkan prestasi pencapaian Pengajian Am 1 dari segi kualiti dan kuantiti Petunjuk Prestai TOV % Pelajar mencapai semua A % Pelajar Lulus Peratus lulus MUET band 2 ke atas Peratus lulus Pengajian AM 1 STPM meningkat GPMP meningkat Pelajar yang mendapat A dalam peperiksaan % bilangan pelajar berminat menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh panitia. 2 Meningkatkan prestasi pencapaian Pengajian Am2 dari segi kualiti dan Peratus lulus Pengajian Am 2(2. Fasa 4.2.3. dan STPM Meningkatkan prestasi Bahasa Inggeris Objektif Meningkatkan pencapaian BM dalam STPM Meningkatkan prestasi MUET dari segi kualiti dan kuantiti. SPM. Sasaran & Strategi Bidang Isu Pencapaian prestasi mata pelajaran BM dalam PMR. MUET 4.00 ke atas) Meningkat Sasaran 2010 2011 Inisiatif/ Strategi 2012 4. Bahasa Melayu 4. SPM. Matlamat. STPM 1. Pengajian Am Kualiti keputusan Peperiksaan STPM Pengajian Am 1 masih kurang memuaskan Meningkatkan kualiti mata pelajaran Pengajian Am 1 2. KPI . dan STPM masih kurang berkualiti Prestasi Bahasa Inggeris masih rendah Matlamat Meningkatkan kualliti pencapaian BM dalam PMR. Menambahkan minat pelajar mempelajari Pengajian Am 1 (2)-20 .1. Objektif.Isu.

Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan Sains Meningkatkan pencapaian SPM 4. Sains Tahap Pencapaian Kecemerlangan Sains Kurang Memuaskan.Bidang Kurikulum GPMPmeningkat kuantiti Menambahkan minat pelajar mempelajari Pengajian Am 2 Pelajar yang mendapat A dalam peperiksaan % bilangan pelajar berminat menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh panitia.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2. Meningkatkan tahap pencapaian STPM.5. Meningkatkan pencapaian STPM (2)-21 . % latihan disiapkan Biologi Peratus pelajar mencapai A Nilai gred purata keseluruhan Peratus Pelajar Lulus Fizik Peratus pelajar mencapai A Nilai gred purata keseluruhan Peratus Pelajar Lulus Kimia Peratus pelajar mencapai A Nilai gred purata keseluruhan Peratus Pelajar Lulus Peratus pelajar mencapai gred A. Matematik Tahap pencapaian Matematik STPM masih belum mencapai target. 4.4. Peratus pelajar lulus.

18.P Keseluruhan Peratus pelajar Lulus Peratus pelajar capai A Nilai G. Peperiksaan Awam Pengurusan peperiksaan awam yang kurang mantap. Pengajian Perniagaan Peratus pencapaian STPM Pengajian Perniagaan masih berada pada tahap yang rendah Meningkatkan pencapaian pelajar dalam peperiksaan SPM Meningkatkan pencapaian Pengajian Perniagaan dari segi kuantiti dan kualiti Peratus pelajar mencapai A NGP Keseluruhan Peratus pelajar lulus 1.Melengkapkan Prasarana 4.0% 80. 3.P Keseluruhan Peratus pelajar Lulus Bab 2.15.0% 74.10. Meyiapkan markah kerja kursus mengikut tarikh yang ditetapkan.Bidang Kurikulum Meningkatkan pencapaian PSV (SPM) 4. 71. Meningkatkan tahap kecekapan pengurusan peperiksaan awam Menigkatkan kecekapan pengurusan peperiksaan STPM.Dapat siapkan pendaftaran pepriksaan mengikut tarikh yang ditetapkan.0% 77. Seni Visual Tahap pencapaian kecemerlangan PSV kurang memuaskan. Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan PSV (SPM) dan SV (STPM) Meningkatkan pencapaian SV (STPM) 4.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Peratus pelajar capai A Nilai G.0% (2)-22 . 2.

22.21. Mengurangkan kesilapan. Dapat meningkatkan prestasi dalam sains dan matematik 2. Pengajaran mata pelajaran Sains dan matematik dengan berkesan 92.Bidang Kurikulum 4.Peratus pencapaian Sains dan Matematik dalam PMR meningkat .20.5.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2.09% 100% 100% 100% 4.Peratus pencapaian Sains dan Matematik dalam SPM meningkat 60% 70% 80% 90% 4. PPSMI Penguasaan guru dalam Bahasa Inggeris kurang memuaskan Guru-guru PPSMI dapat menguasai Bahasa Inggeris dengan baik 1. Peperiksaan Dalaman Pengurusan peperiksaan dalaman yang kurang berkesan Meningkatkan tahap pengurusan peperiksaan dalaman Meningkatkan pencapaian peperiksaan dalaman tingkatan 1. Jadual Waktu Kesilapan sering berlaku dalam pengaturan dan pecaturan j/waktu Mengurangkan kesilapan pengaturan. Pusat Sumber Sekolah Peningkatan Penggunaan Perpustakaan sebagai sumber pendidikan dan Menjadikan membaca sebagai budaya dan perpustakaan Meningkatkan Penggunaan Perpustakaan % pelajar dan guru yang menggunakan perpustakaan meningkat 20% 25% 50% 80% (2)-23 . Peratus kesilapan dapat dikurangkan dalam mengatur jadual.6 rendah dan 6 atas -peperiksaan berjalan mengikut jadual yang ditetapkan -markah & analisa dikeluar & diedar 70% 70% 85% 80% 98% 95% 100% 100% 4.3.2.4. .19.

1.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Memperjelas tugastugas dan tanggungjawab pengawas PSS Menyediakakan kemahiran pengurusan dan pentadbiran buku Meningkatkan sikap menyayangi kemudahan perpustakaan Memastikan tugas dan tanggungjawab AJK berjalan lancar Menjadikan perpustakaan tempat yang kondusif untuk menerima maklumat Menyediakan koleksi yang pelbagai dan terkini Menyediakan pengurusan yang kemas cekap dan cepat Bab 2.0 ke atas 3 5 7 9 (2)-24 .22.Bidang Kurikulum % pengawas yang menjalankan tugas % pengawas dan guru yang tahu menguruskan perpustakaan % pelajar dan guru yang mengunakan bahan dengan baik % pelajar dan guru yang menjalankan tugas 5% 25% 50% 97% 10% 30%` 50% 97% 10% 30% 70% 97% 10% 25% 50% 80% 4.23.Perpust akaan menanam minat membaca sebagai pusat rujukan utama % pelajar dan guru yang berkunjung 25% 40% 60% 75% Nisbah buku untuk seseorang meningkat 15% 45% 55% 60% Kepantasan proses teknik dan sirkulasi 7 hari 4 hari 3 hari 1 hari 4. Projek STPM Ramai pelajar yang tidak mencapai tahap kecemerlangan dalam mata pelajaran STPM Meningkatkan pencapaian kecemerlangan pelajar.0 ke atas Bilang pelajar yang dapat 3.pelajar Meningkatkan bilangan pelajar yang mecapai gred purata 3.

Bidang Kurikulum STPM Meningkatkan peratus lulus dalam semua mata pelajaran Meningkatkan peratus mendapat sijil penuh STPM % pelajar yang dapat sijil penuh 85.0% Meningkatkan peratus lulus dalam semua mata pelajaran Menambah bilangan calon 8A dalam PMR Bilangan pelajar yang mendapat 8A 2 3 4 5 (2)-25 .5 90.0% 95.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2.0% 87.

S+T S2+S3+S6+S7+S9 Mencungkil potensi pelajar (2)-26 . Pelajar dan guru satu kaum (Melayu) S+O S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S9+O1+O2+O3+O4 Meningkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran dari segi kualiti dan kuantiti Kelemahan (Weakness) W1. Terletak berhampiran dengan PKG CABARAN / ANCAMAN (THREATS . Lembaga Pengawas Sekolah yang terlatih S6. Hubungan baik dengan agensi luar. O4. W3. Pelan Operasi dan Tows Matrik Tows Matrik Bidang Kurikulum (Umum) Dalaman Kekuatan (Strenght) S1. Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak-anak. Guru terlatih dan mencukupi S3. Sokongan daripada wakil rakyat setempat. bilik SPBT.1. Luaran PELUANG (OPPORTUNITIES . Keluarga kurang mampu mengawal tingkah laku negatif anak. T3. Murid seramai 700 orang memudahkan pengurusan S2. bilik disiplin.T) T1. Tahap sosio ekonomi ibu bapa berada pada tahap sederhana dan lemah. W4. W+O W1+W2+W3+W4+O1+O2+O3 Menambahkan minat pelajar terhadap mata pelajaran W1+W2+W3+W4+W5+W6+O1+O2+O3+O4 Menanam nilai-nilai murni. O3. O2. T5. Tahap sosio ekonomi ibu bapa berada pada tahap sederhana dan lemah. Reka bentuk sekolah yang menarik S9. Sokongan daripada PIBG. KETENGAH & MARDI O5. Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak-anak. 5. Pengaruh perubahan persekitaran / budaya yang drastik 5. Terdapat bilik rawatan/ klinik.O) O1. T4. bilik pengawas dan bilik khas yang lain S8. Lembaga Disiplin Sekolah yang komited S5.Bidang Kurikulum 5. Sistem Maklumat Murid yang sentiasa dikemaskini S7.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2. Strategi. Pengaruh perubahan persekitaran / budaya yang drastik. Pelan Taktikal. Keluarga kurang mampu mengawal tingkah laku negatif anak. Sekolah terletak dalam kawasan pentadbiran FELDA. Terdapat dua orang guru Bimbingan dan Kaunseling yang berpengalaman dan komited S4.1. Ada pusat hiburan kafe siber dan pusat permainan video. W2. T2.1.

2. T2. Hubungan baik dengan agensi luar. Panitia Bahasa Melayu KEKUATAN (STRENGTH . S+O S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8+S9+O1+O2+O3+O4 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Melayu dari segi kualiti dan kuantiti W+O W1+W2+W3+W4+O1+O2+O3 Menambahkan minat pelajar mempelajari Bahasa Melayu W1+W2+W3+W4+W5+W6+O1+O2+O3+O4 Menanam nilai-nilai murni. Internet mudah diakses kerana sekolah menyediakan sambungan internet tanpa wayar. Pengaruh perubahan persekitaran/ budaya yang drastik. T5. Tinggal di asrama mengehadkan penguasaan pengetahuan am. IPD. Peratus pencapaian PMR dan SPM masih lemah dari segi kualitidan kuantiti. T3. W4. Sumber kewangan yang mencukupi – komitmen guru yang tinggi S5. Sokongan daripada PIBG. O3.W) W1. W5. Pengetahuan am pelajar terhad Pelajar tidak membuat ulangkaji dan tidak menyiapkan kerja rumah. Keluarga kurang mampu mengawal tingkah laku negativ anak.Bidang Kurikulum KELEMAHAN (WEAKNESS .1. Ramai guru terlibat dalam program luar sekolah (P&P terjejas). Sekolah terletak dalam kawasan pentadbiran (Pentadbiran kerajaan. W2. Ada pusat hiburan kafe siber dan pusat permainan video. Guru berpengalaman yang mencukupi S4. Pengurusan kewangan tanpa teguran S6. Pengetua dan GPK yang berpengalaman S2. Guru dan pelajar dibekalkan bahan rujukan yang mencukupi S3. T4. W6. CABARAN / ANCAMAN (THREATS . tidak hadir kelas tambahan dan tidak menyiapkan kerja rumah.O) O1. Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak-anak. Sekolah satu sesi S7. T6. S+T S2+S3+S6+S7+S9 Mencungkil potensi pelajar (2)-27 . Pelajar bising walaupun guru ada dalam kelas Dalaman Luaran PELUANG (OPPORTUNITIES . Tahap sosio ekonomi ibu bapa berada pada tahap sederhana dan lemah.S) S1. Semangat sepasukan yang tinggi S8. Masjid). ponteng sekolah. Fail panitia diurus dengan baik S9. O4. Terdapat pelajar yang ponteng kelas. Guru dibekalkan dengan alat tulis pengajaran yang lengkap Bab 2.T) T1. O2. W3.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 5.

O3. Sumber kewangan yang mencukupi Guru dan pelajar dibekalkan bahan rujukan yang mencukupi. Kemudahan makmal bahasa yang baik. Pelajar kurang membaca bahan tambahan dalam Bahasa Inggeris selain daripada buku teks.Bidang Kurikulum Luaran KELEMAHAN (WEAKNESS . W+O W1+W3+W4+W5+W6+W7+O1+O2+O3 Menambahkan minat pelajar mempelajari Bahasa Inggeris W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+O1+O2+O3+O4 Menanam nilai-nilai murni. CABARAN / ANCAMAN (THREATS . Sokongan dari pihak pentadbiran. S3. W4. S5. S10. S2. W6. S11. Bimbingan daripada pegawai ‘DELC’ (District English Language Coordinator). W5. Pelajar tidak dapat membentuk ayat mudah yang betul dalam Bahasa Inggeris.S) Dalaman S1. S7. Penajaan pihak luar seperti penajaan suratkhabar. S8. Pelajar lemah dalam bidang tatabahasa Bahasa Inggeris. Komitmen guru yang tinggi. S4. Pelajar kurang berminat dalam matapelajaran Bahasa Inggeris. Guru mempunyai pengalaman sebagai pemeriksa PMR dan SPM.3. S6. Pengaruh persekitaran yang tidak menggalakkan pelajar memperbaiki tahap mereka.W) W1. Kebanyakan pelajar lemah dalam Bahasa Inggeris.O) O1. Pelajar bersemangat untuk belajar. W7. O4. S9. Panitia Bahasa Inggeris KEKUATAN (STRENGTH .T) T1. Sekolah satu sesi.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 5. Pengetua dan GPK yang berpengalaman. W3. Guru berpengalaman yang mencukupi. Bab 2. W2. Sokongan dari PIBG. T3. Guru dibekalkan dengan computer riba. Guru dibebankan dengan tugas yang tidak berkaitan dengan dengan P & P. O2. Guru yang menghadiri kursus dan mesyuarat menyebabkan P & P terjejas. PELUANG (OPPORTUNITIES . S+O S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S9+O1+O2+O3+O4 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris dari segi kualiti dan kuantiti S+T S2+S5+S6+S7+S9+T1+T2 Mencungkil potensi pelajar (2)-28 . T2. Kerjasama daripada ibu bapa.1. Ibubapa kurang prihatin terhadap pembelajaran anak-anak. Pelajar menggunakan Bahasa Inggeris hanya dalam kelas.

O2 – Kemudahan amkmal komputer dan internet.Sokongan daripada PIBG.Tahap sosio ekonomi ibu bapa berada pada tahap sederhana dan lemah. S+T S2+S3+S4+T1+T2+T3 Mencungkil potensi pelajar Menggunakan sesi Pnp secara optimum W+T W1 + w2 + w5 + T1 + T2 Mengetatkan penguatkuasaan disiplin murid.Sekolah satu sesi Luaran Bab 2.komitmen guru yang tinggi dan sentiasa ingin menambah ilmu S3 . Panitia Pengajian Am KEKUATAN (S) Dalaman S1 . Sesi bersama ibubapa / penjaga. W2 . T3 .Guru dan pelajar dibekalkan bahan rujukan yang mencukupi S2 . (jarak rumah ke sekolah) W+O W1+W2+W3+W4+W5+O1+O2+O3+O4+O5+o6 Menambahkan minat pelajar mempelajari Pengajian Am Mengadakan kelas bimbingan Mengadakan sesi Bimbingan dan kaunseling Mengusahakan bantuan biasiswa/dermasiswa kepada murid yang layak.Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak-anak.1.Pelajar tidak membuat ulangkaji dan tidak menyiapkan kerja rumah.Terdapat pelajar yang ponteng kelas.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 5.4. tidak hadir kelas tambahan dan tidak menyiapkan kerja rumah.Bidang Kurikulum PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 . ANCAMAN (THREATS – T) T1 .Pelajar tidak menguasai kemahiran belajar kendiri W3 .Keluarga kurang mampu mengawal menyediakan kemudahan pengangkutan T2 . W4 – Guru tidak mempunyai rakan untuk berbincang (Cuma seorang guru yang mengajar setiap kertas) W5 – Tiada kemudahan pengangkutan awam dari rumah ke sekolah. Mengusahakan bantuan / biasiswa (2)-29 . O5 – Terdapatnya 2 orang Guru Bimbingan dan Kaunseling O6 – Terdapatnya bantuan kewangan / biasiswa S+O S1+S2+S3+S4+O1+O2+O3+O4 Meningkatkan prestasi pencapaian Pengajian Am 1 dan Pengajian Am 2 dari segi kualiti dan kuantiti KELEMAHAN (W) W1 . ponteng sekolah.

Penguasaan Bahasa Inggeris guru dan pelajar masih lemah W6. Sumber kewangan tidak mencukupi W8.S) S1.O5 Mengadakan kursus untuk guru-guru Sains W3. Peratus pencapaian PMR dan SPM rendah dari segi kualiti dan kuantiti W3. PIBG sentiasa membiayai dan menyokong aktiviti penting sekolah O3. MARDI dan masjid. Pengurusan kewangan tanpa teguran S6. Sokongan dari PPD dan JPN O6. Semua guru Sains mempunyai komitmen yang tinggi dan PIBG yang sentiasa membiayai aktiviti penting sekolah Kelas tambahan Minggu Panitia Sains KELEMAHAN (WEAKNESS . Guru terlatih yang mencukupi S4. 5% pelajar tidak menguasai 3M W2.Bidang Kurikulum Dalaman Luaran Peluang (O) O1. Hubungan rapat dgn ahli politik SO S4. O7.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 5. Semangat juang pelajar untuk berjaya dalam pelajaran sangat rendah W10.1. FELDA. Pembantu makmal yang rajin dan komited S10. 60% guru kurang berpengalaman dan masih baru dalam perkhidmatan W4. kesihatan O4. Sekolah terletak berhampiran dengan kawasan pentadbiran KETENGAH. Terdapat pelajar yang ponteng kelas. Panitia Sains KEKUATAN (STRENGTH . Mempunyai kemudahan makmal yang mencukupi S9. Pelajar bising dan gemar berbual di dalam kelas W9. Hubungan akrab dengan PIBG dan komuniti tempatan O5. Pemantauan kurikulum yang berterusan Bab 2. tidak hadir kelas tambahan dan tidak menyiapkan kerja rumah W5. Sekolah satu sessi S8. Komitmen semua guru Sains tinggi S5. O2. Disiplin pelajar terkawal S7. Pelajar tidak minat mata pelajaran Sains W7.5. ponteng sekolah. Fail panitia diurus dengan baik S12. Guru kerap menghadiri kursus di luar sekolah WO W6. Guru bimbingan dan kaunseling yang komited S3. Guru mengajar dalam keadaan kelas kotor W11. Pengetua dan GPK yang berpengalaman S2.O1 NIE (Newspaper in english) dengan bantuan kewangan daripada wakil rakyat setempat W8 O10 Kerap menjalankan eksperimen dengan bantuan pembantu makmal untuk menarik minat pelajar dalam mata pelajaran Sains (2)-30 . Guru dibekalkan dengan alat tulis pengajaran yang lengkap S13. Sokongan daripada wakil rakyat setempat O2.W) W1. bomba. Sistem analisa peperiksaan yang baik S11. Hubungan yang rapat dengan agensi luar termasuk polis.

Bidang Kurikulum (2)-31 . Keluarga kurang mampu mengawal tingkah laku negatif anak T2. Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak-anak T4. Latarbelakang sosio ekonomi pelajar agak rendah T5. Mentaliti ibu bapa terhadap pendidikan masih di tahap yang rendah ST S4. Ibu bapa kurang melibatkan diri dengan aktiviti sekolah T6.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Ancaman (T) T1. Waris kurang prihatin dan berpendidikan rendah T3.T4 Pelajar berpendapatan rendah dapat memanfaatkan pusat akses sekolah yang percuma bagi mendapatkan ilmu dan maklumat untuk meningkatkan prestasi subjek sains Bab 2. S9.T2 Mengadakan perjumpaan dengan waris pelajar Tingkatan 3 dan 5. T4 Pelajar dibenarkan meminjam buku rujukan dan buku latihan untuk membuat ulangkaji kerana tidak berkemampuan untuk membeli buku sendiri S12.

Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 5. Ada pusat kafe siber dan pusat permainan video T5. Sumbangan kewangan dan kerjasama daripada pihak PIBG O3. Kerjasama daripada pihak kaunseling sekolah O2. S3. T3.1.6. Guru berpengalaman.Bidang Kurikulum Dalaman KELEMAHAN (WEAKNESS . Pelajar tepengaruh dengan gejala sosial dan pengaruh rakan sebaya.W) W1. Pelajar kurang membuat ulangkaji dan lebih mengharapkan guru. Sebilangan pelajar yang berpotensi dan cemerlang dalam mata pelajaran matematik S4. Sumber kewangan yang mencukupi-PCG Bab 2. Program adhoc daripada JPN T4. Pelajar bising walaupun guru ada di dalam Kelas Luaran Peluang (O) O1. Sebilangan pelajar kurang berminat mempelajari matematik. Sokongan daripada pihak pentadbir O4. Terdapat guru pemeriksa kertas SPM S6. W2. Ibu bapa kurang kesedaran tentang kepentingan pelajaran anak-anak T2. S5. Terdapat bilik PPSMI yang dilengkapi dengan kemudahan alat bantu mengajar dan buku kerja yang mencukupi. S2. Sebilangan pelajar kurang memahami konsep matematik yang betul W3. komited dan rajin. Pusat Akses sekolah beroperasi S1+S2+S3+S7+03 Meningkatkan kualiti pencapaian peperiksaan PMR dan SPM S1+S3+S5+O1+O2+O3+O4 Mengelola program persediaan untuk pelajar menghadapi peperiksaan W1+W2+O1+O3 Menambahkan minat dan kemahiran pelajar dalam bidang matematik Ancaman (T) T1. Panitia Matematik KEKUATAN (STRENGTH .S) S1. Kemudahan ICT dan courseware yang lengkap. Tahap sosio ekonomi ibu bapa berada pada tahap sederhana dan lemah S1+S3+S7 +T1+ T3 +T5 Meningkatkan peratus lulus peperiksaan PMR dan SPM (2)-32 . Sekolah satu sesi S7. W5. Terdapat pelajar yang ponteng kelas dan tidak menyiapkan kerja rumah W4.

Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015

Bab 2- Bidang Kurikulum

5.1.7.

Panitia Sejarah KEKUATAN (STRENGTH - S) S1. Guru menunjukkan semangat yang tinggi. S2. Kemudahan alatan bantuan mengajar yang mencukupi S3. Terdapat seorang guru pemeriksa kertas SPM Sejarah. S4. Sekolah satu sesi. S5. Peruntukan kewangan yang mencukupi. S6. Kerjasama ahli panitia sejarah yang erat. S7. Pemantauan kurikulum yang berterusaan KELEMAHAN (WEAKNESS - W) W1. Pelajar kurang berminat dan kurang membuat latihan dengan bersungguh-sungguh. W2. Pelajar tidak meguasai 3M. W3. Guru banyak terlibat dengan tugasan rasmi di luar sekolah. W4. Pencapaian markah dalam mata pelajaran sejarah tidak memuaskan. W5. Hanya 2 orang guru opsyen sejarah. W6. Guru kurang mendapat pendedahan melalui kursus untuk mata pelajaran Sejarah. W7. Pelajar tidak menguasai teknik menjawab soalan.

Dalaman

Luaran

Peluang (O) O1. Sokongan daripada pihak pentadbir sekolah. O2. Lokasi sekolah berhampiran dengan perpustakaan awam. kerjasama erat dengan polis. O3. Sokongan kuat daripada PIBG. O4. Hubungan yang baik dengan masyarakat tempatan. O5. Sokongan daripada PPD. Ancaman (T) T1. Ibu bapa kurang memberikan komitmen di rumah dan terhadap sekolah. T2. Tiada persaingan pembelajaran di kalangan pelajar walaupun terdapat pelajar yang mempunyai tahap pemahaman yang baik. T3. Pelajar menganggap remeh terhadap mata pelajaran Sejarah. T4. Masalah disiplin pelajar yang mengganggu semasa proses pengajaran dan pembelajaran T5. Pelajar bekerja selepas sekolah. T6. Latar bekalang sosio ekonomi pelajar yang agak rendah.

S1 + S5+ O1 + O3 + O5 +O6 Program Sambutan Bulan Kemerdekaan 2008 S1 + S2 + O2 Slot Isu Sejarah

W1+ W4+ W6+ 01+O4 Program Teknik Menjawab Soalan

S1+S2+S3+S4+ S5+T2+T3 Program Kecemerlangan

W1+W2+W4+T1+T2+T4 Program “Short and Simple”

(2)-33

Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015

Bab 2- Bidang Kurikulum

5.1.8.

Panitia Geografi Kekuatan (S) S1 Guru-guru Geografi sentiasa beri kerjasama dalam aktiviti yang dijalankan. S2 Pentadbir memberi kerjasama sama ada dari segi pengurusan atau kewangan. S3 Hubungan pengurusan dan guru yang baik S4 Mempunyai kemudahan ABM Strategi SO S1, S2, 01, 02 Meningkatkan Pengurusan Panitia Geografi Kelemahan (W) W1 Bilangan guru opsyen Geografi yang tidak mencukupi. W2 Terdapat pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran membaca dan menulis. W3 Sikap pelajar yang tidak berminat subjek ini. Strategi WO Meningkatkan pencapaian kecemerlangan akademik Geografi

Tow matriks

Peluang (O) P1 Mendapat kerjasama daripada pentadbir P2 Mendapat kerjasama PKG, PIBG, FELDA dan KETENGAH P3 Pelajar satu sesi P4 Mempunyai banyak bilik- bilik kosong P5 Hubungan yang baik dengan ahli Politik.

Ancaman (T) T1 Tidak dapat sokongan kewangan daripada ibu bapa. T2. Kurang dapat sokongan dari ibu bapa kerana tahap pendidikan yang rendah. T3. Kurang mendapat perhatian daripada waris kerana menganggap Geografi sebagai tidak penting

Strategi ST Meningkatkan Kemahiran Geografi terutama Bearing, Graf dan lain-lain.

Strategi WT W2, W3, T2,T3 Meningkatkan kesedaran pentingnya Geografi dikalangan pelajar dan ibu bapa.

(2)-34

Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015

Bab 2- Bidang Kurikulum

5.1.9.

Panitia Pend. Seni Visual Dalaman KEKUATAN (STRENGTH - S) S1. Pelajar yang sedikit dan mudah dibimbing S2. Mempunyai 2 orang guru opsyen Pendidikan Seni Visual yang komited S3. Mudah lulus jika menyiapkan semua tugasan yang diberi S4. Peruntukan kewangan daripada panitia untuk membeli alatan, bahan S5. Mempunyai masa yang mencukupi dan sesuai untuk latihan intensif kepada pelajar untuk menghadapi peperiksaan S6. Sokongan daripada pihak pentadbiran S7. Mampu mencapai kelulusan 100% setiap tahun KELEMAHAN (WEAKNESS - W) W1. Pelajar dipaksa mengambil PSV kerana tiada pilihan lain W2. Pelajar tidak berminat dan memandang rendah kepentingan PSV W3. Pelajar tidak menyedari kepentingan seni dan kaitannya dengan kehidupan seharian W4. Pelajar kurang berdisiplin dan malas menyiapkan tugasan W5. Pelajar kurang mahir dalam menjawab soalansoalan teori W6. Pelajar kurang mahir melukis dan mewarna W7. Pelajar sentiasa perlu dibimbing W8. iada buku teks sebagai rujukan peperiksaan W9. Bahan rujukan di PSS yang terhad W10. Pelajar tiada peralatan semasa menjalankan aktiviti Pendidikan Seni Visual W11. P&P terjejas kali murid bergerak dari kelas ke bilik Pendidikan Seni Visual W12. Guru PSV sering bertukar W+O W3+W6+W7+O1+O2+O3 Menambahkan minat pelajar dan kemahiran mengolah, melukis dan mewarna

Luaran

Peluang (O) O1. PIBG memberikan sokongan yang kuat O2. PKG berdekatan dengan sekolah. O3. Kursus-kursus anjuran JPN dan PPD

S+O S1+S2+S3+S4+S5+S6+O1+O2+O3 Meningkatkan prestasi pencapaian Pendidikan Seni Visual SPM dari segi kualiti

Ancaman (T) T1. Ibu bapa yang kurang menyokong T2. Keluarga yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli peralatan dan bahan T3. Keluarga kurang peka semasa anakanak menghasilkan folio PSV

S+T S1+S2+S4+S5+S6+T1+T2+T3 Menanam nilai menghargai karya seni dan kraftangan

5.1.10. Panitia Ekonomi Asas

(2)-35

Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 KEKUATAN (STRENGTH – S) S10. Pengetua dan GPK yang berpengalaman S11. Guru dan pelajar dibekalkan bahan rujukan yang mencukupi S12. Guru berpengalaman yang mencukupi S13. Sumber kewangan yang mencukupi – komitmen guru yang tinggi S14. Pengurusan kewangan tanpa teguran S15. Sekolah satu sesi S16. Semangat sepasukan yang tinggi S17. Fail panitia diurus dengan baik S18. Guru dibekalkan dengan alat tulis pengajaran yang lengkap PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1. Sokongan daripada PIBG. O2. Hubungan baik dengan agensi luar. O3. Internet mudah diakses kerana sekolah menyediakan sambungan internet tanpa wayar. O4. Sekolah terletak dalam kawasan pentadbiran ( FELDA, KETENGAH, MARDI dan Masjid) ANCAMAN (THREATS – T) T1. Keluarga kurang mampu mengawal tingkah laku negativ anak. T2. Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak-anak. T3. Tahap sosio ekonomi ibu bapa berada pada tahap sederhana dan lemah. T4. Ada pusat hiburan kafe siber dan pusat permainan video. T5. Pengaruh perubahan persekitaran/ budaya yang drastik. 5.1.11. Panitia Perdagangan

Bab 2- Bidang Kurikulum KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1. Peratus pencapaian PMR dan SPM masih lemah dari segi kualiti W2. dan kuantiti. W3. Ramai guru terlibat dalam program luar sekolah (P&P terjejas). W4. Terdapat pelajar yang ponteng kelas, ponteng sekolah, tidak W5. hadir kelas tambahan dan tidak menyiapkan kerja rumah. W6. 5% pelajar tidak menguasai 3M. W7. Pelajar tidak membuat ulangkaji dan tidak menyiapkan kerja rumah. W8. Pelajar bising walaupun guru ada dalam kelas . W+O W1+W2+W3+W4+O1+O2+O3 Menambahkan minat pelajar mempelajari Ekonomi Asas W1+W2+W3+W4+W5+W6+O1+O2+O3+O4 Menanam nilai-nilai murni.

S+O S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S9+O1+O2+O3+O4 Meningkatkan prestasi pencapaian Ekonomi Asas dari segi kualiti dan kuantiti

S+T S2+S3+S6+S7+S9 Mencungkil potensi pelajar

(2)-36

Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 TOWS Matrik KEKUATAN (STRENGTH – S) S10. Pengetua dan GPK yang berpengalaman S11. Guru dan pelajar dibekalkan bahan rujukan yang mencukupi S12. Guru berpengalaman yang mencukupi S13. Sumber kewangan yang mencukupi – komitmen guru yang tinggi S14. Pengurusan kewangan tanpa teguran S15. Sekolah satu sesi S16. Semangat sepasukan yang tinggi S17. Fail panitia diurus dengan baik S18. Guru dibekalkan dengan alat tulis pengajaran yang lengkap S+O S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S9+O1+O2+O3+O4 Meningkatkan prestasi pencapaian Perdagangan dari segi kualiti dan kuantiti

Bab 2- Bidang Kurikulum KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1. Peratus pencapaian PMR dan SPM masih lemah dari segi kualiti dan kuantiti. W2. Ramai guru terlibat dalam program luar sekolah (P&P terjejas). W3. Terdapat pelajar yang ponteng kelas, ponteng sekolah, tidak hadir kelas tambahan dan tidak menyiapkan kerja rumah. W4. 5% pelajar tidak menguasai 3M. W5. Pelajar tidak membuat ulangkaji dan tidak menyiapkan kerja rumah. W6. Pelajar bising walaupun guru ada dalam kelas W+O W1+W2+W3+W4+O1+O2+O3 Menambahkan minat pelajar mempelajari Perdagangan W1+W2+W3+W4+W5+W6+O1+O2+O3+O4 Menanam nilai-nilai murni.

PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1. Sokongan daripada PIBG. O2. Hubungan baik dengan agensi luar. O3. Internet mudah diakses kerana sekolah menyediakan sambungan O4. internet tanpa wayar. O5. Sekolah terletak dalam kawasan pentadbiran ( Pejabat Daerah, O6. Pejabat Belia, IPD, Masjid). ANCAMAN (THREATS – T) T1. Keluarga kurang mampu mengawal tingkah laku negativ anak. T2. Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap T3. pembelajaran anak-anak. T4. Tahap sosio ekonomi ibu bapa berada pada tahap sederhana dan T5. lemah. T6. Ada pusat hiburan kafe siber dan pusat permainan video. T7. Pengaruh perubahan persekitaran/ budaya yang drastik 5.1.12. Panitia Prinsip Akaun

S+T S2+S3+S6+S7+S9 Mencungkil potensi pelajar

(2)-37

PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1. S5.1. S2. W9. S3. S+T S2+S3+S6+S7+S9 Mencungkil potensi pelajar 5. T2. Lokasi sekolah terdedah kepada gejala sosial. Hubungan baik dengan agensi luar seperti KETENGAH. Terdapat seorang guru pemeriksa kertas Prinsip Perakaunan. kegagalan mengaitkan isu semasa dengan topiktopik yang diajar.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 TOWS Matrik KEKUATAN (STRENGTH – S) S1. MARDI O3. 30% pelajar mempunyai tahap pencapaian rendah. O5. Hubungan baik dengan PPD dan JPN. S4. Guru sangat komited. Hubungan baik guru-guru Prinsip Perakaunan dalam kelompok. Pelajar kurang berminat mempelajari mata pelajaran Prinsip Perakaunan. Kurang mendapat sokongan daripada waris kerana tahap pendidikan yang rendah. W14. Pelajar kurang kemahiran teknik belajar Prinsip Perakaunan. PIBG memberi sokongan kepada pihak sekolah. T3. Pelajar kurang membuat latihan. W12. W10. FELDA. Guru mempunyai kemahiran `maxrecall`. Tows Matrik Peperiksaan Awam (2)-38 . Pencapaian pelajar tidak mencapai sasaran sekolah W+O W1+W2+W3+W4+O1+O2+O3 Menambahkan minat pelajar mempelajari Prinsip Akaun W1+W2+W3+W4+W5+W6+O1+O2+O3+O4 Menanam nilai-nilai murni. W11.13. Peluang pekerjaan sambilan menarik minat pelajar mendapat sumber kewangan. Guru sentiasa peka terhadap perubahan skema pemarkahan mengikut kehendak Lembaga Peperiksaan Malaysia S+O S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S9+O1+O2+O3+O4 Meningkatkan prestasi pencapaian Perinsip Akaun dari segi kualiti dan kuantiti Bab 2. W13. Kurang kepelbagaian dalam kaedah pengajaran guru.Bidang Kurikulum KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W8. O2. ANCAMAN (THREATS – T) T1. O4. S6. Guru Prinsip Perakuanan berpengalaman lebih 14 tahun. Terdapat software Prinsip Perakaunan dan makmal komputer. Mempunyai Software AssetBase.

Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2. T2. Setiausaha peperiksaan perlu menjalankan tugas lain. W4. PIBG.Bidang Kurikulum KEKUATAN (STRENGTH – S) S1. Semua pelajar perlu menduduki peperiksaan awam O2. Peralatan ICT yang usang ANCAMAN (THREATS – T) T1. Pelajar memendang remeh fungsi. Memberi peluang kepada pelajar menggunakan Komputer disekolah untuk menyiapkan kerja kursus PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1. Tiada peruntukan kewangan untuk pengurusan unit peperiksaan . S+O S1+S2+O1 Mmempercepatkan urusan pendaftaran dan memasukkan markah kerja kursus/ peperiksaan percubaan proses pendaftaran peperiksaan awam S+T S3+T1+T2 Meningkatkan kesedaran pelajar dan meningkatkan tahap kecekapan pengurusan peperiksaan awam (2)-39 . Pelajar lambat menghantar dokumen yang diperlukan W3. W2. Pihak pentadbiran sekolah yang selalu mmeberi tunjuk ajar KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1. Pelajar tidak menyiapkan kerja kursus mengikut tempoh yang disediakan. S2. KETENGAH dan FELDA selalu memberikan kerjasama pada pihak sekolah O3. Setiausaha Peperiksaan kurang kemahiran ICT. Mempunyai bilik khas untuk pengurusan peperiksaan S3.. Pelajar yang mendaftar peperiksaan awam bertukar pusat peperiksaan T3. Pelajar tidak membewa dokumen yang diperlukan. O4.fungsi pendaftaran W5. W+O W1+W3+O2 Menigkatkan pengurusan peperiksaan melalui penggunaan ICT. Mempunyai setiausaha 3 peperiksaan awam yang komited.

S+O Pentadbir membuat penyelarasan terhadap guru yang terlibat S+T Meningkatkan kecekapan mengeluarkan data/ analisa peperiksaan / ujian 5. Pelajar tidak menyiapkan kerja kursus mengikut tempoh yang disediakan. T2.15. S2. Peralatan ICT yang usang ANCAMAN (THREATS – T) T1. O4..1. Setiausaha Peperiksaan kurang kemahiran ICT. Tows Matrik Peperiksaan Dalaman KEKUATAN (STRENGTH – S) S1. PIBG.Bidang Kurikulum KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1. Tows Matrik Jadual Waktu (2)-40 . Mempunyai setiausaha peperiksaan dalaman bagi setiap tingkatan. Pelajar tidak membewa dokumen yang diperlukan. Tiada peruntukan kewangan untuk pengurusan unit peperiksaan . W6. Semua pelajar perlu menduduki peperiksaan awam O2. Meningkatkan tahap pengawasan semasa peperiksaan dijalankan Menyediakan peperiksaan ulangan kepada pelajar yang tidak hadir bersebab PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1. Sistem pengawasan peperiksaan masih lemah W5. Pelajar tidak hadir semasa peperiksaan W+O . Guru lambat menghantar dokumen yang diperlukan W3. W4. Mempunyai bilik khas untuk pengurusan peperiksaan S3. W2. Setiausaha peperiksaan perlu menjalankan tugas lain. Pihak pentadbiran sekolah yang selalu mmeberi tunjuk ajar Bab 2.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 5.1.14. KETENGAH dan FELDA selalu memberikan kerjasama pada pihak sekolah O3. Pelajar yang mendaftar peperiksaan awam bertukar pusat peperiksaan T3.

W4. Tows Matrik PPSMI (2)-41 . Guru. T3 Program Pengagihan Matapelajaran Mengikut Kepakaran dan Kebolehan Guru S+T S1.16. T1. Kurang kemahiran ICT W2. Peralatan ICT yang mencukupi S6. Pihak pentadbiran yang selalu mengambil berat tentang penjadualan waktu S3. Guru hanya mahu mengajar mata pelajaran yang menjadi minat mereka. W4. Sukar mencai guru untuk ganti guru yang bercuti.1. Mempunyai sistem aplikasi jadual waktu yang baik S5. Mempunyai SJK Jadual waktu yang komited S2. Banyak kekangan dari pihak pengurusan dalam penyususnan jadual waktu. W3. Ada guru yang terpaksa mengajar subjek yang bukan opsyen W5. Peralatan ICT dari PPSMI dan makmal komputer boleh digunakan ANCAMAN (THREATS – T) T1.hoc T3. Guru. Pelajar tidak beri respon yang baik kepada guru ganti S+O Program In House Training Dan Buddy Support System KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1.guru ganti yang sukar dihubungi untuk menerima jadual ganti T2. Bilangan bilik pembelajaran yang mencukupi PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1. W4. PKG dan PPD O2. Kejasama dari KETENGAH. FELDA. T2 Program Motivasi dan Pendedahan Subjek 5. Mempunyai bilangan guru yang mencukupi S4. O1 Program Pencerapan Rakan Sekerja W+O W2.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2.guru cuti secara ad.Bidang Kurikulum KEKUATAN (STRENGTH – S) S1. W+O W2.

Guru PPSMI kurang mahir dalam bahasa inggeris. Ahli politik selalu memberikan komitmen kepada aktiviti sekolah.Bidang Kurikulum KEKUATAN (STRENGTH – S) S1. Pihak pentadbiran yang memberikan kerjasama yang baik S2. Ibu bapa menganggap penggunaan bahasa inggeris menyukarkan pembelajaran T2. Mendapar kerjasama dari PIBG. FELDA dll. Mempunyai 3 orang guru yang option dalam bahasa inggeris S4. Kaunselor sekolah yang komited S5. O2. KETENGAH.pelajar berminat kepada peralatan ICT terkini. Guru kurang menggunakan peralatan yang dibekalkan W+O W1+W4. O1+O4 Meningkatkan kursus dikalangan guru PPSMI S+T S2+ S5+ T2 Meningkatkan penggunaan makmal Komputer pada pelajar W+T W3+T1 Meningkatkan kesedaran pentingnya Bahasa Inggeris dalam matapelajaran Sains dan Matematik 5. Perlatan ICT selalu rosak W3. W2. Mempunyai peralatan ICT yang mencukupi S3.ekonomi keluarga yang rendah S+O S2+ S3+)3 Meningkatkan penggunaan ICT dikalangan guru PPSMI KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1. Pelajar. Tows Matrik Pusat Sumber Sekolah (2)-42 . ANCAMAN (THREATS – T) T1.bilik pembelajaran yang cukup PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1. Ibu bapa yang berharap anak.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2. Pelajar memandang negatif penggunaan bahasa inggeris W4.anak mendapat ilmu yang terbaik O3. O4. Mempunyai bilik.1.17. Kedudukan sosio.

S4. S5. A1. A3. S2. A3. P4 Meningkatkan Infrastruktur perpustakaan. Mempunyai bahan. W6. Hubungan yang baik dengan ahli politik Hubungan yang baik dengan ahli politik Strategi SO S1.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2. Mendapat kerjasama PKG. P1. Pengurusan PSS yang tidak sistematik Tiada guru yang ‘option’ dalam pengurusan sumber Kurang Pemantauan pentadbir Pengawas PSS tidak berfungsi dengan baik Segelintir guru yang tidak bersikap inisiatif Bilik tidak ceria/ sempurna Peluang (O) P1.buku perpustakaan. A4 Peningkatan Pemantuan oleh Pentadbiran dan AJK Induk PSS (2)-43 . Kaunselor yang efektif S4. FELDA dan KETENGAH P3. A2. Mempunyai kemudahan komputer Kelemahan (W) W1. W3. W6.bilik kosong P5. S4. P4 Peningkatan Minat Membaca Strategi WO W1. Mendapat kerjasama daripada pentadbir P2. Pelajar dipaksa membaca dan meminjam A2. A5 Memperkemas tanggung jawab dan tugas pengawas perpustakaan Strategi WT W4. Semua pelajar dan guru menjadi ahli PSS S2. Mempunyai sumber kewangan S6. P1. S3. Mempunyai banyak bilik. W4. W3. Sikap pengguna yang kurang disiplin dan motivasi A3. W2. S2. Pelajar satu sesi P4. A5 Meningkatkan kesedaran penggunaan perpustakaan. P1. W2. Guru dan pelajar tidak menggunakan bahan sumber Strategi ST S1. P1. Ancaman (T) A1. A4.Bidang Kurikulum Kekuatan (S) Tow matriks S1. W5. S2. P2 Peningkatan Pengurusan Perpustakaan W6. Hubungan pengurusan dan Guru Sumber yang baik S5. P2 Peningkatan Koleksi buku. Pengawas PSS kurang mahir dalam menjalankan tugas A5.bahan sumber S3. PIBG. Kekangan masa A4.

18. Tows Matrik Projek STPM KEKUATAN (STRENGTH – S) S1. Guru Tingkatan terlibat dalam aktiviti lain di luar sekolah.Bidang Kurikulum KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1. Guru tingkatan 6 mengajar subjek lain selain dari tingkatan 6. Komitmen dari pihak pentadbir S2. O2.2. Senarai Strategi & Plan Taktikal S+O S1+S3++O1+O4 Meningkatkan pengurusan Projek S1+S2+S3+O1+O2 Program Peningkatan Kecemerlangan Pelajar S+T S4+S6+T1+T2+T3 Meningkatkan sahsiah pelajar (2)-44 . Keluarga terdiri dari golongan yang berpendapatan rendah. Pelajar terpengaruh dengan gejala politik semasa T2. W6. Kemudahan ICT yang lengkap di sekolah ANCAMAN (THREATS – T) T1. Pelajar kurang menelaah pelajaran W2. Ahli politik. Pelajar kurang yakin untuk melanjutkan pelajaran ke IPT kerana banyak persaingan 5. Pelajar tidak membuat kerja rumah dengan sempurna W5. Bilik pembelajaran yang jauh dari blok pentadbiran dan bilik guru W3.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 5. T3. KETENGAH. Bilik pembelajarn yang mencukupi S6. Bilangan pelajar yang tidak ramai S3. FELDA dan PIBG selalu memberikan kerjasama kepada program anjuran sekolah. T5. Pemilikan alat ICT seperti telefon dan komputer menyumbang masalah moral. Prasarana ICT yang lengkap Bab 2.1.. Ramai guru yang berpengalaman dan opsyen dalam subjek STPM S4. Sumbangan kewangan dari agensi luar O3. Ibu bapa dan pelajar mengharapkan pihak sekolah memberikan pendidikan yang sempurna kepada pelajar O4. Keadaan persekitaran tempat tinggal pelajar mempengaruhi tabiat pembelajaraan T4. Kaunselor yang efektif S5. W+O W1+W4+O1+O3 Meningkatkan kesedaran pelajar ke arah kecemerlangan PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1. Kurang bahan rujukan W4.

Bidang Kurikulum Program 1.put Melahirkan Guru yang lebih berwibawa Pelajar mengusai kemahiran sebelum menduduki peperiksaan KPI % guru menjalankan tugas dengan berkesan Pelan Kotegensi GPK1 . Program mentomente 5.Penyelaras LADAP Jan.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 5. SMA.2. KRK .Ketua Panitia . Program Intensif Mei – Okt - Pelajar bersedia menjawan soalan peperiksaan sebenar Bilangan pelajar yang cemerlang Jadual Anjal 4.Penyelaras STF . SMA.Guru Mata Pelajaran . KRK Penyelaras Projek SMA.Penyelaras Terengganu terbilang -Penyelaras Projek SMR. Kursus Dalaman untuk semua guru 2.Ketua Panitia .Penyelaras STF . Kelas Tambahan terancang T/ Jawab Tempoh/ Masa 1 hari Mei Kos Sumber Out.okt FELDA Dana Perkasa % pelajar yang berjaya 3. SMR.Guru matapelajaran .Penyelaras Terengganu terbilang -Penyelaras Projek SMR. Menamatkan sukatan sebelum Ogos Mac – Okt - Pelajar lebih yakin sebelum ujian Pelajar mengusai semua kemahiran mengikut kurikulum Pelajar Jan – Ogos - Bilangan pelajar yang cemerlang % pelajar yang menjawab dengan betul setiap kali ujian % pelajar 6. Bidang Kurikulum (Umum) Strategi S+O S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S9+O1+O2+ O3+O4 Meningkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran dari segi kualiti dan kuantiti Bab 2.1.Ketua Panitia . Gerak gempur Julai – Sep - (2)-45 . KRK .

Sep - Ketua Panitia Ogos Kaunselor Mei. Minggu Mata Pelajaran 2. Bengkel Teknik Menjawab Soalan Ketua Panitia Set.Okt Pelajar lebih yakin Pelajar menguasi subjek matematik. Cakna Cemerlang Guru Mata Pelajaran yang berjaya % pelajar yang mencapai A % pelajar yang berjaya Menghubungi pelajar dengan telefon/ SMS 8. Sentuhan Nurani Kaunselor Feb. Pertandingan akademik/ kuiz/ perbahasan/ pidato dbs 4. b. Sep W+O W1+W2+W3+W4+O1+O2+O3 Menambahkan minat pelajar terhadap mata pelajaran 1. Inggeris dan sains Pelajar mendapat pendedahan format jawapan terkini Ibu bapa yang mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap prestasi anakanak Pelajar lebih yakin dan kreatif Pelajar lebih yakin Pelajar mendapat pendedahan menyeluruh Sokongan luar terhadap motivasi pelajar Bab 2.Okt - % pelajar yang lulus % pelajar yang mendapat perhatian ibu bapa % pelajar cemerlang % pelajar yang bermasalah disiplin % pelajar yang lulus % pelajar yang bermotivasi Pemeriksa Kertas Guru Cemerlang S+T S2+S3+S6+S7+S9 Mencungkil potensi pelajar 2. Program Temu Murni 3. Lawatan Sambil Belajar Ketua Panitia Jan – Sep Kaunselor Sep (2)-46 .Bidang Kurikulum Projek . Jun.Guru Mata pelajaran 7.Okt - 1. Ogos. Klinik Subjek Kritikal Ketua Panitia Jun.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 membiasakan diri menduduki peperiksaan sebenar Jan.

Sep Feb. Apr.Okt Feb.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 3. Mei. Setiap kali ujian dan akhir tahun Ogos Jan. Jun.Bidang Kurikulum GKP 1 GPK 1 Guru Perpustakaan & Media Kaunselor Ketua Panitia Pengetua GKP 1 Kaunselor Guru Perpustakaan Pengetua Pelajar gemar mencari ilmu baru (2)-47 . Program Baca Buku. Hadiah Galakan/ Anugerah Kecemelangan Julang Media Pusat sumber RESTORAN ILMU Kem Motivasi W+O W1+W2+W3+W4+W5+W6+O1+O2+O3+O 4 Menanam nilai-nilai murni Kem Akademik Bersama Pengetua/ PPD/ JPN Cell study group. Sekolah Damping (sekolah pilihan). Sep Sep Mac – Okt Sep Melahirkan pelajar yang cintai ilmu Bab 2.

pidato. syair.okt RM600 Intensif dan gerak Gempur Feb – Apr RM200 Minggu Bahasa Melayu a. Pertandingan menulis . syair.Bidang Kurikulum Panitia Bahasa Melayu Plan Taktikal/ Strategi Program Kursus Dalaman (kemahiran) untuk guru Bahasa Melayu SO S1+S2+S3+S4+S5+S6+S 7+S9+O1+O2+O3+O4 Kelas Tambahan Meningkatkan prestasi terancang pencapaian Bahasa Melayu dari segi kualiti dan kuantiti Program Intensif 5. bekerjasama dan lainlain dapat diterapkan Program ini gabung jalin dalam program pelbagai panitia berkaitan (2)-48 . perbahasan Ketua Panitia Jun RM300 Pelajar mengambil bahagian dalam pertandingan Bakat-bakat pelajar dapat diasah dan diketengahkan Nilai-nilai murni seperti kejujuran. Persembahan . sajak. berbalas pantun.2.2.esei. Karnival Bahasa Pidato -Ketua panitia -Guru pembimbing tingkatan 3 dan 5 -Ketua panitia -Guru pembimbing tingkatan 3 dan 5 Ketua Panitia Feb – Ogo RM400 Latih Tubi Ogo . sajak. lagu patriotik b. pantun.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2. Tanggung jawab Ketua Panitia Tempoh Masa Mac Kos/ Sumber RM300 Out-put Guru menguasai ilmu tekini berkaitan profesion dan subjek yang diajar serta semakin mahir Pelajar biasa dan mengenali bentukbentuk soalan serta jawapannya Pelajar biasa dan mengenali bentukbentuk soalan serta jawapannya Prestasi pencapaian Kokurikulum Mata pelajaran meningkat KPI % kualiti pencapaian peperiksaan PMR dan SPM meningkat % kualiti pencapaian meningkat % kualiti pencapaian meningkat Pencapaian meningkat dalam karnival Bahasa pada peringkat daerah atau zon dan peringkat negeri % pencapaian peperiksaan dalaman meningkat Pelan Kotegensi Penceramah Dalaman ST S2+S3+S6+S7+S9 Mencungkil potensi pelajar WO W1+W2+W3+W4+O1+ O2+O3 Menambahkan minat pelajar mempelajari Bahasa Melayu W1+W2+W3+W4+W5+ W6+O1+O2+O3+O4 Menanam nilai-nilai murni.forum.

Pertandingan Menyanyi e. Aktiviti ini gabungjalin dalam Program Bulan Membaca Mencungkil potensi pelajar Ketua panitia Guru-guru pembimbing ‘Choral Speaking’ Jan – Apr RM250 Pencapaian meningkat dari tempat Ketiga Peringkat Daerah ke Johan Peringkat (2)-49 . Nilai-nilai murni seperti berani. kejujuran.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2. Tanggung jawab Ketua Panitia Tempoh Masa Feb Kos/ Sumber RM100 Out-put Guru menguasai ilmu terkini berkaitan profesion dan subjek yang diajar semakin mahir Pelajar biasa dan mengenali bentukbentuk soalan tahun lepas Pelajar GALUS dapat lulus Pelajar mengambil bahagian dalam pertandingan. Bakat-bakat pelajar dapat diasah dan diketengahkan. Menanam nilai-nilai murni. Minggu Bahasa Inggeris a. keyakinan. Pertandingan Mencari Harta Karun Pertandingan ’Choral Speaking’ Julai RM260 1.Bidang Kurikulum Panitia Bahasa Inggeris Plan Taktikal/ Strategi Program Kursus Dalaman (kemahiran) untuk guru Bahasa Inggeris Meningkatkan prestasi pencapaian PMR dan SPM Bahasa Inggeris dari segi kualiti dan kuantiti Kelas Tambahan Terancang 5. Pertandingan Scrabble b.2.3. Pertandingan TekaSilangkata c. Menambahkan minat pelajar mempelajari Bahasa Inggeris 2. Pertandingan Bercerita d. bekerjasama dan lainlain dapat diterapkan Prestasi pencapaian Karnival Kokurikulum meningkat KPI % kualiti pencapaian peperiksaanPMR dan SPM meningkat % kualiti pencapaian peperiksaan PMR dan SPM meningkat % pelajar lulus meningkat dalam peperiksaan PMR dan SPM Penguasaan Bahasa Inggeris pelajar meningkat dari segi lisan dan tulisan Pelan Kotegensi Penceramah Jemputan Ketua Panitia Semua Guru Bahasa Inggeris Ketua Panitia Semua Guru Bahasa Inggeris Ketua panitia Semua guru Bahasa Inggeris Feb – Okt RM150 Latih Tubi Feb – Okt RM150 Gerak Gempur Program mentormente 1.

Pemantapan PnP di dalam kelas.00 Out-put Pembelajaran dapat menarik minat dan berkesan. 2.4.Bidang Kurikulum Pelan Kotegensi Pembelajaran kendiri Latih tubi 3.2. Kelas Tambahan Terancang Tanggung jawab Guru Matepelajaran Guru Matepelajaran Tempoh Masa Sepanjang tahun Februari September Kos/ Sumber tiada RM400. Strategi S+O S1+S2+S3+S4+O1+O2+ O3+O4 Meningkatkan prestasi pencapaian Pengajian Am 1 dan Pengajian Am 2 dari segi kualiti dan kuantiti Panitia Pengajian Am Plan Taktikal/ Program 1. Modul Kendiri Pengajian Am 1 dan Pengajian Am Guru Matepelajaran Januari Mac (Pembinaan) April – Oktober (Penggunaa n) RM1000. Pelajar biasa dan mengenali bentukbentuk soalan serta jawapannya Pelajar biasa dan mengenali bentukbentuk soalan serta jawapannya KPI Bab 2.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Negeri 5.00 % kualiti dan kuantiti meningkat dalam OTI % kualiti dan kuantiti pencapaian meningkat dalam OT % kualiti dan kuantiti pencapaian meningkat dalam OTI Intensif dan gerak Gempur (Kendiri) S+T S2+S3+S4+T1+T2+T3 Mencungkil potensi pelajar Menggunakan sesi Pnp secara optimum W+O W1+W2+W3+W4+W5+ O1+O2+O3+O4+O5+o6 Menambahkan minat pelajar mempelajari Pengajian Am Mengadakan kelas bimbingan Mengadakan sesi (2)-50 .

Bidang Kurikulum (2)-51 .Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bimbingan dan kaunseling Mengusahakan bantuan biasiswa/dermasiswa kepada murid yang layak . W+T W1 + w2 + w5 + T1 + T2 Mengetatkan penguatkuasaan disiplin murid. Sesi bersama ibubapa / penjaga. Mengusahakan bantuan / biasiswa Bab 2.

O2.3% kepada 82% Meningkatkan minat pelajar terhadap mata pelajaran Sains Pelan Kotegensi Kelas Intensif SO S4.O5 Mengadakan kursus untuk guru-guru Sains PKP Semua guru Sains Bulan Mac RM500 Pelajar berminat pada mata pelajaran Sains Pertandingan Sains (2)-52 . Semua guru Sains mempunyai komitmen yang tinggi dan PIBG yang sentiasa membiayai aktiviti penting sekolah Kelas tambahan Minggu Panitia Sains Kelas Tambahan .Bidang Kurikulum 5.5. Program Karnival Sains WO W6.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2. Strategi Panitia Sains Plan Taktikal/ Program Tanggung jawab PKP Penyelaras T3 dan 5 Semua Guru Sains Tempoh Masa PMR – Januari – September SPM – Januari – Oktober Kos/ Sumber RM700 Out-put Prestasi peperiksaan awam meningkat KPI Meningkatkan peratus pencapaian Sains PMR dari 83.0% kepada 82% Meningkatkan peratus kelulusan Fizik SPM drpd 58.2.5% kepada 87% Mengekalkan peratus kelulusan Kimia SPM 100% Meningkatkan peratus kelulusan Biologi SPM drpd 75.3% kepada 94% Meningkatkan peratus kelulusan Sains SPM drpd 69.

T2 Mengadakan perjumpaan dengan waris pelajar Tingkatan 3 dan 5 S9.T4 Pelajar berpendapatan rendah dapat memanfaatkan pusat akses sekolah yang percuma bagi mendapatkan ilmu dan maklumat untuk meningkatkan prestasi subjek sains Bab 2. T4 Pelajar dibenarkan meminjam buku rujukan dan buku latihan untuk membuat ulangkaji kerana tidak berkemampuan untuk membeli buku sendiri S12.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 W3.Bidang Kurikulum (2)-53 .O1 NIE (Newspaper in english) dengan bantuan kewangan daripada wakil rakyat setempat W8 O10 Kerap menjalankan eksperimen dengan bantuan pembantu makmal untuk menarik minat pelajar dalam mata pelajaran Sains ST S4.

Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2.Bidang Kurikulum Panitia Matematik Plan Taktikal/ Strategi Program Meningkatkan kualiti Pemantapan Minda pencapaian peperiksaan (cemerlang) PMR dan SPM bagi mata pelajaran matematik dan matematik tambahan 5. Meningkatkan keyakinan pelajar menghadapi peperiksaan Meningkatkan prestasi pelajar Pelajar memahami skema permarkahan dan teknik menjawab Memberi motivasi yang berguna kepada pelajar Menimbulkan minat pelajar terhadap matematik Meningkatkan prestasi pelajar dalam matematik dan matematik tambahan. Tanggung jawab Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Tempoh Masa PMR (4/8 – 30/9) SPM (1/9 – 31/10) Ting.2. Menimbulkan minat pelajar terhadap matematik Penceramah Luar Kem Matematik Semua Guru PMR (15/8 – 17/8) SPM (17/10 – 19/10/) RM300 Menambahkan minat dan kemahiran pelajar dalam bidang matematik Minggu Matematik Ketua Panitia Guru matematik 16/6 – 20/6 RM400 Pelajar dapat berfikir secara kritis dan kreatif.6. 1 & 2 (22/9 – 24/9) PMR (9/9/) SPM (7/10) Kos/ Sumber RM200 Out-put Meningkatkan kemahiran pelajar untuk memperoleh gred A KPI Peratus kualiti PMR dan SPM meningkat Pelan Kotegensi Mengelola program persediaan untuk pelajar menghadapi peperiksaan Teknik menjawab kertas PMR/SPM RM100 Meningkatkan kefahaman dan kemahiran pelajar menjawab kertas soalan. (2)-54 .

58% Meningkatkan peratus lulus SPM dari 53.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2. 68.5% ke.89% ke 81.2 dan 4 (22/9 – 24/10) Feb – Sep (PMR) Febi – Oktr (SPM) RM200 Pelajar mendapat kaedah dan teknik yang betul untuk menjawab soalan Pelajar dapat meningkatkan kemahiran Kelas Tambahan RM400 Prestasi peperiksaan PMR dan SPM meningkat Pelajar mendapat ilmu tambahan Meningkat peratus lulus PMR dari 78. Meningkatkan prestasi pelajar dalam matematik dan matematik tambahan.3% bagi matematik tambahan (2)-55 .Bidang Kurikulum Bidang matematik bukan satu mata pelajaran yang membebankan Mencungkil bakat yang ada pada pelajar bagi setiap aktiviti yang dilaksanakan.5% ke 73. Meningkatkan peratus pelajar lulus Meningkatkan peratus lulus peperiksaan PMR dan SPM Program Intervensi (sederhana dan lemah) PMR ( 4 /8 – 30/9) SPM (1/9 –31/10) Tingkatan 1.35% dan 38.

pelajar bertugas 1.Gred B : 26 orang Pencapaian pelajar terpilih bagi SPM: Gred A1. Januari Oktober - Meningkatkan kelulusan pelajar dalam peperiksaan PMR ( fokus sukatan tingkatan 3) SPM (fokus (2)-56 .B4: 18 orang Tingkatan 1-3: 40% daripada pelajar tersebut lulus. Nooraziah (SPM) Tempoh Masa 16 Ogo – 16 Sep March September PMR – Jun SPM . Pelajar mengetahui dan menguasai teknik menjawab soalan. Liew (PMR) 2.7. Pelan Kotegensi Mengubah aktiviti mengikut kesesuaian dan keperluan Maklumat daripada guru Menjemput guru berpengelaman dari sekolah lain S1 + S5+ O1 + O3 + O5 +O6 Program Sambutan Bulan Kemerdekaan 2008 S1 + S2 + O2 Slot Isu Sejarah W1+ W4+ W6+ 01+O4 Program Teknik Menjawab Soalan S1+S2+S3+S4+ S5+T2+T3 Program Kecemerlangan Program Kecermelangan Semua guru mata pelajaran Sejarah SPM-Julai PMR-Ogos PCG (RM300) Meningkatkan bilangan pelajar yang cemerlang dan lulus dalam peperiksaan awam Pengkhususan topik mengikut guru dan topik. Pn. KPI peratus penglibatan pelajar dalam aktiviti yang dijalankan Peratus pelajar yang komited terhadap tanggungjawab % pelajar yang tahu teknik menjawab soalan 65% pelajar lulus PMR 70% pelajar lulus SPM Pencapaian pelajar terpilih bagi PMR: Gred A . Guru Sejarah 2.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2.2. Program Teknik Menjawab Soalan Tanggung jawab Semua guru mata pelajaran Sejarah 1.Bidang Kurikulum 5.Julai Kos/ Sumber PCG (RM 600) PCG (RM 100) PCG (RM 150) Out-put Memupuk semangat patriotisma Pelajar komited terhadap tanggungjawab yang diberikan. W1+W2+W4+T1+T2+T 4 Program “Short and Simple” Program “Short and Simple” Guru mata pelajaran bagi kelas MPV dll. Strategi Panitia Sejarah Plan Taktikal/ Program Sambutan Bulan Kemerdekaan 2008 Slot Isu Sejarah . Pn.

00 Kos/ Sumber 4000.8. Peningkatan Kemahiran dan Pengetahuan Geografi Kerja Kursus Aktiviti-aktiviti selepas PMR Kem Geografi Taklimat Pengurusan Fail Kuasa Mesyuarat Laporan Bulanan/ Tahunan Memperkasa tugas dan tanggungjawab guru Geografi 2.Nov Feb Februari – Oktober Mei Februari/ Julai/ Oktober Setiap akhir dan awal bulan April 300. Peningkatan Pengurusan Panatia Geografi (2)-57 .00 Out-put Mendapat sumber aktiviti daripada buku rujukan Setiap guru menyediakan bahan Menyediakan bahan Guru-guru menyediakan aktiviti Menyediakan bukubuku Latih tubi Kesedaran pentingnya Geografi Pengurusan yang sistematik Memberi maklumat terkini Tersedia buku pelaporan bulanan dan tahunan Melatih guru-guru supaya lebih berdedikasi Menilai pencapaian aktiviti 100% guru faham akan tugas-tugas mereka KPI Kerjasama daripada semua guru Kerjasama daripada semua guru Semua pelajar terlibat Pelajar-pelajar tingkatan 3 sahaja Semua pelajar terlibat 100% guru tahu sistem pengurusan 100% tindakan berdasarkan kepada fail kuasa Pelan Kotegensi 1.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2.2.Bidang Kurikulum Tingkatan4 -5: 30% daripada pelajar tersebut lulus topik terpilih sahaja) 5. Strategi Panitia Geografi Plan Taktikal/ Program Kerja lapangan Kuiz Tanggung jawab Semua guru Geografi Semua guru Geografi Semua guru Geografi Guru yang mengajar sahaja Semua guru Geografi Tempoh Masa Januari – Februari Januari Mac Feb Okt .

00 Wujud fail.Jun Februari Januari November Setiap Bulan 200.00 200.fail dan rekod berkaitan Bab 2.00 - Kertas-kertas soalan Geografi Kesedaran tentang membaca Mendapatkan sumber kewangan Kesedaran tentang kepentingan Geografi Kesedaran pentingnya Geografi Mendapat sumber kewangan Informasi buku Galakan membaca Fail dan rekod akan tersedia dan tersusun rapi untuk memudahkan sebarang rujukan Semua pelajar tingkatan 6 80% pelajar minat membuat rujukan di perpustakaan Pelajar-pelajar cemerlang yang terpilih sahaja Semua pelajar terlibat 100% pelajar dan guru tahu perkembangan Geografi Mendapatkan bahan-bahan untuk membuat poster 90% pelajar dapat melihat buku.Bidang Kurikulum Bengkel Menjawab untuk Geografi Ceramah Motivasi 3.buku terkini 45% pelajar yang berminat 4. Mening katkan kesedar an Geogra fi Dikalan gan Pelajar Dan Ibu Bapa Membuat Poster Kerja projek Pameran Buku-buku Geografi (rujukan+buku cerita) Promosi buku Geografi Semua guru Geografi Semua guru Geografi dan Semua pelajar Semua guru Geografi Januari -Mac Ogos Mac .Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Mengemaskini sistem edaran Kursus Pengurusan Geografi Kebajikan guru-guru Mengemaskini sistem fail dan rekod Mei April – Mei Mac Jun 100. Meningkatkan Pencapaian Kecemerlangan Akademik Geografi Kem Geografi Program “Kecemerlangan Geografi” Taklimat berterusan Guru-guru Tingkatan 6 atas Kaunselor Ketua Bidang dan AJK yang terlibat Kaunselor April .00 500.00 500.00 200.00 100.Okt Mac 200.00 (2)-58 .

Pertandingan melukis dan mewarna b. Pertandingan penghasilan kraf anyaman Projek Lukisan Mural (Aktviti Selepas PMR) Ketua panitia Guru pembimbing tingkatan 5 Ketua panitia Ogos Oktober Julai 200 400 Pertandingan Melukis digabungjalin dalam program pelbagai panitia berkaitan Ketua panitia Guru kaunselor Oktober 800 Pelajar mempelajari Kemahiran melukis dan mewarna disamping semakin berminat dalam bidang seni visual % pencapaian peperiksaan dalaman meningkat Pelajar tingkatan 3 (selepas PMR) (2)-59 .Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2. melukis dan mewarna Minggu Pendidikan Seni Visual a.Bidang Kurikulum Panitia Pend. Pertandingan mereka dan mengolah c. Seni Visual Plan Taktikal/ Strategi Program Kursus Dalaman untuk guru Pendidikan Seni Meningkatkan kualiti Visual Pendidikan Seni Visual SPM Latih tubi terancang 5.9. Tanggung jawab Ketua panitia Tempoh Masa Mac Kos/ Sumber 300 Out-put Guru menguasai ilmu tekini berkaitan profesion dan subjek yang diajar serta semakin mahir Pelajar biasa dan mengenali bentukbentuk soalan serta jawapannya Pelajar mengambil bahagian dalam pertandingan Bakat-bakat pelajar dapat diasah dan diketengahkan KPI % kualiti pencapaian peperiksaan SPM meningkat % kualiti pencapaian meningkat % pencapaian Peperiksaan dalaman meningkat Pelan Kotegensi Penceramah jemputan Menambahkan minat pelajar dan kemahiran mengolah.2.

Bakat-bakat pelajar dapat diasah dan % kualiti pencapaian meningkat % kualiti pencapaian meningkat % pencapaian peperiksaan dalaman meningkat Latih tubi Gerak Gempur Program ini gabungjalin dalam program pelbagai panitia berkaitan (2)-60 . Pertandingan kuiz dan Ketua panitia Guru pembimbing tingkatan 5 Ketua panitia Guru pembimbing tingkatan 5 Ketua panitia Februari Ogos Ogos Oktober Jun RM50 RM30 RM150 Pelajar biasa dan mengenali bentukbentuk soalan serta jawapannya Pelajar biasa dan mengenali bentukbentuk soalan serta jawapannya Pelajar mengambil bahagian dalam pertandingan. Pertandingan promosi b.10. Panitia Perdagangan/ Prinsip Akaun & Ekonomi Asas Plan Taktikal/ Strategi Tanggung jawab Program S+O S1+S2+S3+S4+S5+S6+S 7+S9+O1+O2+O3+O4 Meningkatkan prestasi pencapaian Perdagangan Kursus Dalaman Ketua panitia dari segi kualiti dan (kemahiran) untuk kuantiti guru Perdagangan Tempoh Masa Kos/ Sumber Out-put Bab 2.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Lawatan ke pameran lukisan. Minggu Perdagangan a.Bidang Kurikulum % kualiti pencapaian peperiksaan dalaman dan SPM meningkat Lawatan bersama kelab Seni Visual Menanam nilai menghargai karya seni dan kraftangan KPI Pelan Kotegensi Mac RM100 Guru menguasai ilmu tekini berkaitan profesion dan subjek yang diajar serta semakin mahir % kualiti pencapaian peperiksaan SPM meningkat Penceramah jemputan Kelas Tambahan terancang Latih tubi terancang W+O W1+W2+W3+W4+O1+ O2+O3 Menambahkan minat pelajar mempelajari Perdagangan 1.2. catan dan pusat kraftangan Ketua panitia Ogos 1000 Pelajar terdedah Dengan pelbagai idea dan teknik dalam penghasilan hasil seni dan kraftangan Pelajar lebih menghargai hasil seni visual dan kraftangan 5.

Pengucapan Awam Diketengahkan Nilai-nilai murni seperti kejujuran.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 W1+W2+W3+W4+W5+ W6+O1+O2+O3+O4 Menanam nilai-nilai murni.Bidang Kurikulum Kuiz Komoditi Ketua panitia Mac . S+T S2+S3+S6+S7+S9 Mencungkil potensi pelajar teka silangkata c.Jun RM20 Pencapaian meningkat dari tempat Ketiga Peringkat Daerah ke Johan Peringkat Negeri (2)-61 . Pameran d. Bekerjasama dan lainlain dapat diterapkan Prestasi pencapaian Kokurikulum Matapelajaran meningkat Bab 2.

00 Kebolehan/ kecekapan menggunakan komputer. Kebolehan/ kecekapan menggunakan komputer. Mengadakan taklimat kepada ibu bapa dan pelajar tentang urusan pepriksaan awam agar urusan peperiksaan dapat berjalan dengan lancer Tanggung jawab S/U peperiksaan S/U peperiksaan S/U peperiksaan Tempoh Masa 2 hari Kos/ Sumber RM 400. Peperiksaan Awam Strategi Menigkatkan pengurusan peperiksaan melalui penggunaan ICT. KPI 70 % guru dapat menggunakan computer dengan cekap 50 % guru dapat Menggunakan komputer dengan cekap 50 % pelajar dapat Menggunakan komputer dengan cekap Pelan Kotegensi Kursus diluar sekolah.00 Dapat meningkatkan tahap kecekapan pengurusan peperiksaan awam S/U peperiksaan dari tarikh yang ditetapkan Menghantar surat kepada ibu bapa.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2. 1 hari RM 400.00 Januari hingga Disember RM 400.11. Kursus diluar sekolah.00 Out-put Kebolehan/ kecekapan menggunakan computer.2.Bidang Kurikulum 5. Dapat menyiapkan urusan peperiksaan lebih awal (2)-62 . Kebolehan/ kecekapan menggunakan komputer. Memberi peluang kepada pelajar menggunakan computer disekolah untuk menyiapkan kerja kursus Dapat mempercepatkan urusan pendaftaran dan memasukkan markah kerja kursus/ peperiksaan percubaan Plan Taktikal/ Program Kursus ICT dalaman Mengadakan kursus computer kepada pelajar Mengadakan jadual khas kepada pelajar untuk memberikan lebih ruang tentang penggunaan komputer untuk menyiapkan kerja kursus. Pelajar berkursus computer di luar sekolah 2 hari RM 400.

Peperiksaan Dalaman STRATEGI Meningkatkan tahap pengawasan semasa peperiksaan dijalankan Pentadbir membuat penyelarasan terhadap guru yang terlibat meningkatkan kecekapan mengeluarkan data/ analisa peperiksaan / ujian PROGRAM/ PROJEK SMART peperiksaan SEDAR Kursus penggunaan computer T/JAWAB Pentadbir dan guru-guru Pentadbir dan guru-guru Pentadbir.guru dan setiausaha peperiksaan dalaman Guru-guru mata pelajaran TEMPOH/ HARI Sepanjang peperiksaan / ujian dijalankan Sepanjang peperiksaan / ujian dijalankan 2 kali setahun (hari bekerja KOS/ SUMBER OUT-PUT Dapat meningkatkan tahap pengawasan peperiksaan Pengawasan peperiksaan bertambah baik Meningkatkan kemahiran INDIKATOR PRESTASI(KPI) Pengawasan peperiksaan bertambah baik Perjalanan peperiksaan bertambah lancar Data-data diisi oleh guru-guru PELAN KONTIGENSI menyediakan peperiksaan ulangan kepada pelajar yang tidak hadir bersebab Peperiksaan SIFAR Mengikut masa peperiksaan dan ujian Pelajar dapat menduduki peperiksaan / ujian Markah-markah pelajar dapat dipenuhkan (2)-63 .Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2. guru.2.Bidang Kurikulum 5.12.

13.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2.00 Setahun ( 4 kali ) Awal tahun (2)-64 .Bidang Kurikulum 5.00 OUT-PUT Guru terbabit dapat kemahiran yang disampaikan Menjadi lebih berpengetahuan dalam sukatan matapelajaran Saling membantu antara guru Dapat mengajar mengikut kepakaran guru INDIKATOR PRESTASI(KPI) Berdasarkan maklumbalas guru dapat menyusun 100% kemahiran yang diterangkan Guru menunjukkan tindak balas memberangsangkan Kerjasama antara guru Prestasi peperiksaan meningkat PELAN KONTIGENSI Program Motivasi dan Pendedahan Subjek Program Pencerapan Rakan Sekerja Program Pengagihan Matapelajaran Mengikut Kepakaran dan Kebolehan Guru Pengetua dan guru terlibat Ketua panitia dan guru terlibat Pengetua dan semua guru 3 hari RM 300.2. Jadual Waktu STRATEGI Program In House Training Dan Buddy Support System PROGRAM/ PROJEK Mengadakan in house traning dan buddy support system Motivasi dan pendedahan subjek/ matapelajaran Pencerapan rakan sekerja dan sesama panitia Pengagihan matapelajaran mengikur kepakaran guru T/JAWAB Pengetua dan guru terlibat TEMPOH/ HARI 2 hari KOS/ SUMBER RM 200.

Bidang Kurikulum 5.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2.00 Kempen Sayangilah Makmal komputer 1 bulan RM100. PPSMI STRATEGI Meningkatkan kursus dikalangan guru PPSMI.00 sekolah Kempen Minggu Berbahasa Inggeris dalam P&P Sains * matematik (2)-65 .14..00 sekolah RM800. PROGRAM/ PROJEK Smart English Mastering English T/JAWAB Guru Kanan Guru Kanan TEMPOH/ HARI 5 hari 4 hari KOS/ SUMBER RM1000.2.00 Sekolah OUT-PUT Guru dapat menguasai Bahasa Inggeris dengan baik Guru dapat aplikasikan dalam Pengajaran & pembelajaran Guru dapat meningkatkan kefahaman mereka dalam ICT Penggunaan komputer meningkat 85% oleh pelajar Meningkatkan kepentingan bahasa inggeris dalam sains & matematik INDIKATOR PRESTASI(KPI) Guru dapat mengajar dengan berkesan ( 80%) 85% guru dapat mengajar Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris dengan berkesan 90% guru PPSMI boleh menggunakan ICT 85% pelajar menggunakan bilik komputer 85% murid berbahasa Inggeris dalam P&P sains & matematik PELAN KONTIGENSI HELP HELP Meningkatkan penggunaan ICT dikalangan guru PPSMI Meningkatkan penggunaan makmal Computer pada pelajar Meningkatkan kesedaran pentingnya Bahasa Inggeris dalam matapelajaran Sains dan Matematik Kursus ICT Guru Kanan 1 minggu RM1000.00 Bengkel ICT Kempen Jom Ke Makmal komputer Kempen Bulan Bahasa Inggeris dalam Sains & matematik Ketua Panitia dan penyelia makmal komputer Ketua Panitia Sepanjang tahun RM50.

00 Informasi buku (2)-66 . Peningkatan Koleksi buku.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2. Peningkatan Minat membaca Program Nilam Pertandingan Mengarang Diskusi Buku Suzani Sepanjang Tahun Ogos Julai 400.15.00 50.2.00 50.00 2.put Mendapat sumber kewangan utk aktiviti perpustakaan Mendapat sumber kewangan KPI Mengumpul RM500 untuk tabung sistem automasi Mendapat 100 buah buku dan RM200 untuk tabung sistem automasi Setiap pelajar membaca 2 buah buku sebulan 10% pelajar dapat mengarang dengan baik 10% pelajar dapat mengeluarkan idea mengenai buku yang dibaca 90% pelajar dapat melihat buku.buku Pelan Kotegensi Bukuton Julai 100.buku perpustakaan. Pusat Sumber Sekolah Strategi Program Hari Kantin 1.Bidang Kurikulum 5.00 Membaca lebih 2 buah buku ssebulan Boleh mengolah idea Memberikan pandangan Pameran Buku September 100.00 Out. T/ Jawab Gperpustakaan Tempoh/ Masa April Kos Sumber 3500.

00 Penstrukturan Organisasi Pengawas - mesyuarat laporan Setiap bulan - Faham tugas dan komitmen (2)-67 .Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2. Meningkatkan kesedaran penggunaan perpustakaan GPM dan Kaunselor Kaunselor April Jun 50.Bidang Kurikulum terkini 90% pelajar menggunakan perpustakaan 100% pelajar akan menggunakan perpustakaan setiap bulan Tiada buku rosak 80% pelajar minat membuat rujukan di perpustakaan 90% pelajar baru tahu prosedur dan peraturan di perpustakaan 100% pelajar dan guru tahu perkembangan perpustakaan 100% pengawas perpustakaan tahu sistem pengurusan di perpustakaan 100% pengawas PSS mempunyai semangat untuk bertugas Pengurusan perpustakaan akan lebih Promosi Penjadual Waktu Penggunaan PSS Mac Februari - Galakan membaca Ramai pelajar ke perpustakaan Cakna Buku Ceramah Motivasi 3.cara menguruskan perpustakaan Semangat kepada pengawas Orientasi pelajar baru Taklimat berterusan Januari & Julai Setiap Bulan - - 4.00 50.00 - Mac – November 100.00 Guru dan Pengawas PSS menyayangi koleksi Kesedaran tentang membaca Maklumat kepada pelajar baru Kesedaran penggunaan perpustakaan Faham cara. Memperkemas tanggung jawab dan tugas pengawas perpustakaan Kursus Pengurusan Pusat Sumber Kebajikan Pengawas PSS - April.Mei 100.

00 Meningkatkan tanggungjawab pengawas Kesedaran penggunaan perpustakaan Pengurusan yang sistematik Membri maklumat terkini Tersedia buku pelaporan bulanan dan tahunan Menambah idea baru pengurusan pss Pengawas bertugas dengan lebih dedikasi Guru dan pembantu perpustakaan lebih berdedikasi menjalankan tugas Proses pinjam dan hantar mengambil masa 5 minit Wujud fail.00 Proses pinjam dan hantar menepati waktu Fail dan rekod akan tersedia dan (2)-68 .00 100. Peningkatan Pengurusan Perpustakaan Taklimat Pengurusan Fail Kuasa Mesyaurat Laporan Bulanan/ Tahunan Lawatan Februari – Oktober Mei Februari/ Julai/ Oktober Setiap akhir dan awal bulan Jun - 500.guru dan pembantu perpustakaan Mengemaskini sistem edaran Mengemaskini sistem fail dan April - April - Mei Jun 100.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2. Kerja Projek - Ogos 100.00 Memperkasa tugas dan tanggungjawab Pengawas PSS Memperkasa tugas dan tanggungjawab guru.Bidang Kurikulum sistematik Pengawas pss akan terlatih dengan disiplin dan komitmen kepada tugas 100% guru tahu sistem pengurusan perpustakaan 100% tindakan berdasarkan kepada fail kuasa AJK induk dapat menjalankan tugas berjadual Menilai pencapaian aktiviti Pengawas dan guru dapat meningkatkan pengurusan pss 100% pengawas faham akan tugas sebagai pengawas 100% AJK PSS faham akan tugas.fail dan rekod berkaitan 5.

Bidang Kurikulum tersusun rapi untuk memudahkan sebarang rujukan 60% ruang di perpustakaan akan dipenuhi dengan makluamt Bilik yang lebih sesuai Sekrang.00 Suasana perpustakaan yang menarik Bab 2. Peningkatan Pemantuan oleh Pentadbiran dan AJK Induk PSS Mesyuarat Mac - Mac/ Jun/ Ogos/ Oktober 2 bulan sekali - Berkongsi idea ke arah kebaikan Wujud buku laporan kepada pihak pentadbir Laporan - Merancang aktiviti meningkatkan pss Dapat mengesan kebaikan dan kelemahan pss (2)-69 . Meningkatkan Infrastruktur perpustakaan Lokasi Baru Buku Lawatan Ogos Mac 1000.kurang ada 10 lawatan dalam masa setahun oleh pihak pengurusan Memberi maklumat pengurusan PSS Taklimat 7.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 rekod perpustakaan Keceriaan 6.00 Mendapat sebuah bilik yang selamat Tersedia buku lawatan di perpustakaan dan dipastikan ada catatan/ komen Mendapat maklumat terkini Jun 500.

Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2.Sep KOS/ SUMBER - OUT-PUT Pelajar menguasai banyak kemhiran sebelum menduduki STPM Pelajar mendapat input yang bermakna Pelsjar lebih cepat menghabiskan sukatan pelajar dalam tahun semasa Merapatkan hubungan guru dan pelajar ke arah kecemerlangan Pengurusan projek yang sistematik dan berjalan lancar Pelajar lebih bermotivasi Pelajar lebih peka tentang teknik belajar terkini.16.sungguh dalam pembelajaran % pelajar yang cemerlang PELAN KONTIGENSI Program Cakne Tuisyen Perkasa Penyelaras Jun – Okt Mac – Sep RM3000.00 Program Mentormente S1+S3++O1+O4 Meningkatkan pengurusan Projek S+T S4+S6+T1+T2+T3 Meningkatkan sahsiah pelajar Mesyuarat Kem Belajar dan Motivasi Kem Kepimpinan Penyelaras Jul. INDIKATOR PRESTASI(KPI) % pencapaian dalam ujian/ peperiksaan % pelajar yang berinformasi % kemahiran yang dipelajari % pelajar yang cemerlang Status perjalan projek yang bersistematik % pelajar yang bersungguh.Nov - GPK 1 Setiausaha Projek Kaunselor Kaunselor Jan . Projek STPM STRATEGI S+O S1+S2+S3+O1+O2 Program Peningkatan Kecemerlangan Pelajar PROGRAM/ PROJEK Latihan Terancang T/JAWAB Penyelaras TEMPOH/ HARI Apr.2.Okt Feb – Ogo Di tetapkan oleh JPNT - (2)-70 .Bidang Kurikulum 5.

O1 Program Pencerapan Rakan Sekerja S+T S1. % guru yang dapat subjek opsyen Pencerapan Rakan Pengetua GPK 1 Sepanjang tahun - Guru dapat bekerjaama meningkatkan kemahiran mengajar Guru mendapat pendedahan terkini mata pelajaran % guru yang dicerap % kehadiran guru (2)-71 . Jadual Waktu STRATEGI S+O Program In House Training Dan Buddy Support System W+O W2. T1. T2 Program Motivasi dan Ceramah Pengetua GPK 1 1 hari Pengagihan Mata Pelajaran Ketua Bidang 1 minggu PROGRAM/ PROJEK In House Training T/JAWAB SU Jadual Waktu TEMPOH/ HARI 1 hari KOS/ SUMBER OUT-PUT Pentadbir mahir menggunakan perisian jadual waktu INDIKATOR PRESTASI(KPI) Bilangan guru yang mahir aplikasi jadual waktu PELAN KONTIGENSI Guru dapat mengajar mata pelajaran opsyen. W4.17.Bidang Kurikulum % pelajar yang mempnyai semanagt patriotik % pelajar yang mengusai bahasa inggeis % ibu bapa dan pelajar yang cakna % pelajar yang cemerlang % pelajar yang cemerlang 5. T3 Program Pengagihan Matapelajaran Mengikut Kepakaran dan Kebolehan Guru W+O W2.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bengkel Kelab Rukun Negara W+O W1+W4+O1+O3 Meningkatkan kesedaran pelajar ke arah kecemerlangan Program Penguasaan Bahasa Inggeris Temu Murni Kelas Amal 3 STPM Kelas Cuti Terancang Penyelaras Penyelaras Guru BI PK1 Penyelaras Guru MP Guru MP Nov Mei – Sep Mei & Sep Sep – Okt Cuti Penggal RM100.2.00 Semangat patriotik meningkat Penguasaan BI meningkat Kesedaran ibu bapa & pelajar Kemahiran pelajar meningkat Kemahiran pelajar meningkat Bab 2. W4.00 RM1000.

Julang Media 17. 5. Kelas Tambahan Terancang 3. Program Intensif 4. Gerak gempur 7. Sentuhan Nurani 13. Pusat sumber RESTORAN ILMU 18. Menamatkan sukatan sebelum Ogos 6.3. Klinik Subjek Kritikal 9. Cakna Cemerlang 8. Kem Motivasi 19. Program Temu Murni 11. Hadiah Galakan/ Anugerah 16.1. Bengkel Teknik Menjawab Soalan 10. Carta Gant Unit Kurikulum (Umum) Jan Feb Mac Apr Mei 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Bulan/ Hari Jun Jul Ogo Sep Okt Nov 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Dis 1 2 3 4 Strategi/ Program 1. Pertandingan akademik/ kuiz/ 12.3. Program mento. Kem Akademik x x x x x x x x x x x x x x x x x x (2)-72 . Kursus Dalaman 2.Bidang Kurikulum 5.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Pendedahan Subjek Bab 2. Lawatan Sambil Belajar 15. Minggu Mata Pelajaran 14.mente 5.

Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 20.3. 23. lagu patriotik Dis 1 2 3 4 (2)-73 . pantun.Pidato Minggu Bahasa Melayu a. 22. Cell study group. syair.esei. Sekolah Damping (sekolah x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Bab 2.2. Pertandingan menulis . Carta Gant Panitia Bahasa Melayu Bulan/ Hari Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Strategi/ Program Kursus Dalaman (kemahiran) untuk guru Bahasa Melayu Kelas Tambahan terancang Program Intensif Karnival Bahasa . sajak. Bersama Pengetua/ PPD/ JPN 21. Program Baca Buku.Bidang Kurikulum x x x x x x x x x 5.

Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2.Bidang Kurikulum 5. Pertandingan Scrabble b. Carta Gant Panitia Bahasa Inggeris Bulan/ Hari Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Strategi/ Program Kursus Dalaman (kemahiran) untuk guru Bahasa Inggeris Kelas Tambahan Terancang Program mentor.3. Pertandingan TekaPertandingan ’Choral Speaking’ Dis 1 2 3 4 (2)-74 .3. Minggu Bahasa Inggeris a.mente 1.

Bidang Kurikulum 5.4.Pemantapan P &P di dalam kelas. Modul Kendiri Pengajian Am 1 dan Pengajian Am (2)-75 . 2.3. Carta Gant Panitia Pengajian AM Bulan/ Hari Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Dis 1 2 3 4 Strategi/ Program 1. Kelas Tambahan Terancang 3.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2.

Motivasi pelajar Peningkatan Sahsiah dan Personaliti Mento. Carta Gant Operasi Panitia Sains sekolah Bil Strategi Program 1 Jan Feb Mac Apr Mei X Bulan/ Minggu Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Kem Kecemerlangan Pelajar Peningkatan Kem Sains PMR dan Kecemerlana SPM 1.Bidang Kurikulum 5.3.mentee Pelajar 3.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2. Kelas Bimbingan Skim gan Tuisyen Felda ( STF ) Akademik Kelas Bimbingan Perkasa dan Emas 2.5. Peningkatan Kemahiran Kemahiran Mencatat Nota dan Mengingat X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X (2)-76 .

3. Peningkatan Minat Sains Kuiz Sains X X X 5. Peningkatan Kesedaran Ibubapa Bengkel dan Teknik Menjawab Soalan Ceramah Motivasi dan keibubapaan X X Minggu Sains 5. Carta Gant Panitia Matematik Bulan/ Hari Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x Dis 1 2 3 4 Strategi/ Program Pemantapan Minda (cemerlang) PMR Pemantapan Minda (cemerlang) SPM Pemantapan Minda (cemerlang) 1 & 2 Teknik menjawab kertas PMR Teknik menjawab kertas SPM Kem Matematik PMR Kem Matematik SPM Minggu Matematik Program Intervensi (sederhana dan lemah) PMR Program Intervensi (sederhana dan lemah) SPM Program Intervensi (sederhana dan lemah) Tingkatan 1.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2. 2 & 4 (2)-77 .6.Bidang Kurikulum belajar 4.

3. Carta Gant Panitia Sejarah Bulan/ Hari Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Dis 1 2 3 4 Strategi/ Program Sambutan Bulan Kemerdekaan 2008 Slot Isu Sejarah .Bidang Kurikulum Kelas Tambahan PMR Kelas Tambahan SPM x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5. Program Teknik Menjawab Soalan Program Kecermelangan Program “Short and Simple” (2)-78 .Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2.7.

8. Program 1 Jan Feb Mac Apr Mei Bulan/ Minggu Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Kerja Lapangan Kuiz Kerja Kursus PMR Kem Geografi Aktiviti Lepas PMR Taklimat Pengurusan Fail Kuasa Mesyaurat 2. Peningkatan Laporan Bulanan/ Tahunan pengurusan Panitia Mengemaskini sistem edaran Geografi Kursus PengurusanGeografi Kebajikan guru Geografi Kemaskini sistem fail dan rekod 3.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2. Peningkatan kemahiran Geografi. Meningkatkan Bengkel Menjawab geografi 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (2)-79 .3.Bidang Kurikulum 5. Bil Carta Gant Panitia Geografi Strategi 1.

Pertandingan penghasilan kraf anyaman (2)-80 .Bidang Kurikulum x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5. Pertandingan melukis dan mewarna b. Pertandingan mereka dan mengolah c.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Pencapaian Kecemerlangan Akademik Geografi Ceramah Motivasi Program “Menggenggam Kecemerlangan” Taklimat Pameran buku-buku Geografi Bab 2. Carta Gant Panitia Pendidikan Seni Visual Bulan/ Hari Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 x x x x x x x x x x x x x Dis 1 2 3 4 Strategi/ Program Kursus Dalaman untuk guru Pendidikan Seni Visual Latih tubi terancang Minggu Pendidikan Seni Visual a.3.9.

catan dan pusat kraftangan x Bab 2.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Projek Lukisan Mural (Aktviti Selepas PMR) Lawatan ke pameran lukisan. Pertandingan promosi b. Minggu Perdagangan a. Carta Gant Panitia Ekonomi Asas Strategi/ Program Kursus Dalaman (kemahiran) untuk guru Perdagangan Kelas Tambahan terancang Latih tubi terancang 1. Pertandingan kuiz dan teka silangkata X Bulan/ Hari Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Dis 1 2 3 4 (2)-81 .10.3.Bidang Kurikulum x 5.

Carta Gant Unit Peperiksaan Awam Strategi/ Program Kursus ICT dalaman Mengadakan kursus computer kepada pelajar Mengadakan jadual khas kepada pelajar untuk memberikan lebih ruang Bulan/ Hari Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 Dis 1 2 3 4 (2)-82 .Bidang Kurikulum x x x x x x x x x x x x x 5.3.11. Pameran d.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 c. Pengucapan Awam Kuiz Komoditi Bab 2.

3. Carta Gant Unit Peperiksaan Dalaman Strategi/ Program SMART peperiksaan SEDAR Kursus penggunaan computer Peperiksaan SIFAR Bulan/ Hari Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 Dis 1 2 3 4 (2)-83 .Bidang Kurikulum 5. Mengadakan taklimat kepada ibu bapa dan pelajar tentang urusan pepriksaan awam agar urusan peperiksaan dapat berjalan dengan lancer Bab 2.12.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 tentang penggunaan komputer untuk menyiapkan kerja kursus.

Carta Gant Unit Jadual Waktu Strategi/ Program Mengadakan in house traning dan buddy support system Motivasi dan pendedahan subjek/ matapelajaran Pengagihan Pencerapan rakan sekerja dan sesama panitia matapelajaran mengikur kepakaran guru Bulan/ Hari Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 Dis 1 2 3 4 (2)-84 .Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2.3.Bidang Kurikulum 5.13.

3.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2. Carta Gant Unit PPSMI Strategi/ Program Smart English Mastering English Kursus ICT Kempen Jom Ke Makmal komputer Kempen Bulan Bahasa Inggeris dalam Bulan/ Hari Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 Dis 1 2 3 4 (2)-85 .14.Bidang Kurikulum 5.

Bil Carta Gant Operasi Perpustakaan Sekolah Strategi Program 1 Jan Feb Mac Apr Mei Bulan/ Minggu Jun Jul x Ogo Sep Okt Nov Dis 1.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Sains & matematik Bab 2. Peningkatan Koleksi Buku 2.Bidang Kurikulum 5.15. Meningkatkan kesedaran penggunaan perpustakaan 4. Memperkemas tanggung jawab dan tugas Hari Kantin Bukuton Program Nilam Pertandingan Mengarang Diskusi Buku Pameran Buku Promosi Penjadual Waktu Penggunaan PSS Cakna Buku Ceramah Motivasi Orientasi pelajar baru Taklimat berterusan Kursus Pengurusan Pusat Sumber Kebajikan Pengawas PSS Sturkturan Organisasi Pengawas 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (2)-86 . Peningkatan Minat membaca 3.3.

Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2.16. Peningkatan Pengurusan Perpustakaan x x x x x x 6. Peningkatan Pemantuan oleh Pentadbiran dan AJK Induk PSS x 5. Carta Gant Strategi/ Program Smart English Mastering English Kursus ICT Kempen Jom Ke Kempen Bulan Bahasa Inggeris dalam Bulan/ Hari Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 Dis 1 2 3 4 (2)-87 . Meningkatkan Infrastruktur perpustakaan 7.3.Bidang Kurikulum pengawas Kerja Projek Taklimat Pengurusan Fail Kuasa Mesyaurat Laporan Bulanan/ Tahunan Lawatan Memperkasa tugas Pengawas PSS Perkasa tugas guru & pembantu Mengemaskini sistem edaran Kemaskini sistem fail dan rekod Keceriaan Lokasi Baru Buku Lawatan Taklimat Mesyuarat x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5.

Bidang Kurikulum 6. Kunjungan ke PPD memberi taklimat tentang program yang telah dirancangkan (2)-88 .2. Menjemput stake holder ke sekolah untuk menerangkan program yang dirancangan 6. Taklimat kepada semua warga sekolah 6.5. Mesyuarat untuk menjelaskan kaedah pelaksanaan pengurusan strategik 6. Implementasi Strategi Langkah.langkah Pelaksanaan:6.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2.4.1.3. Promosikan kepada ibu bapa melalui kempen atau majlis yang khusus 6.

Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2.Bidang Kurikulum 7. Penilaian Prestasi BORANG PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS (Keseluruhan/ Tahunan) PERINGKAT (Tandakan _/ di ruangan) SEKOLAH/ ORGANISASI PANITIA/ UNIT INDIVIDU (Nama Staf) MISI VISI BIDANG (Tandakan _/ di ruangan) (2)-89 .

Kita harus sedar bahawa tugas memberikan pendidikan berkualiti adalah satu amanah yang berat dan perlu diselesaikan sebaik mungkin supaya generasi pelapis dapat terus membina negara Malaysia ke arah negara maju setanding dengan negara-negara lain. sehubungan itu semua warga tingkatan enam akan mempertingkat serta memperkemaskan daya usaha. untuk bersaing di peringkat negeri dan kebangsaan bagi membantu melonjakkan kecemerlangan negeri Sarawak. SMK Marudi terus unggul dan cukup bersedia dari segi mental dan fizikal. saling berganding bahu bagi memastikan berlaku lonjakan dalam pencapaian akademik. Untuk itu perancangan yang mantap perlu dilakukan bagi memastikan Unit Tingkatan 6.Bidang Kurikulum TARIKH KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) LAG LEAD DISEDIAKAN OLEH (Nama Staf) SASARAN PRESTASI 08 09 10 INISIATIF/ TINDAKAN PRESTASI SEBENAR 08 09 10 MATLAMAT/ OBJEKTIF ULASAN : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Perancangan program kita perlu dilaksanakan secara inovatif dan kreatif serta disusuli dengan pelaksanaan yang mantap dan berkesan. Penutup Kecemerlangan boleh diusahakan.Pelan Strategik Pengurusan SMKM 2011 – 2015 Bab 2. (2)-90 . kokurikulum dan imej organisasi. marilah kita bergerak sederap melakukan transformasi dalam semua kerja buat kita. Secara tuntasnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful